Zarządzanie efektywnością. Podejmowanie decyzji. Professional. Forecasting. Międzynarodowa. profesjonalna. kwalifikacja. biznesowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie efektywnością. Podejmowanie decyzji. Professional. Forecasting. Międzynarodowa. profesjonalna. kwalifikacja. biznesowa"

Transkrypt

1 Zarządzanie efektywnością Podejmowanie decyzji Professional Profesjonalizm Forecasting Prognozowanie Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa

2 Kwalifikacja CIMA to mocny atut podczas poszukiwania pracy, ceniony przez pracodawców rekrutujących liderów biznesu z umiejętnościami finansowymi. Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją profesjonalną zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. 218 tysięcy studentów i członków CIMA ze 177 krajów zajmuje kluczowe stanowiska we współczesnym świecie biznesu. Dla mnie CIMA to dużo więcej niż księgowość to przede wszystkim umiejętność interpretacji, analizy, planowania, podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem. Anita Jastrzębska Project Manager Mineral Midrange Co wyróżnia CIMA? Unikalność CIMA polega na tym, że w przeciwieństwie do innych kwalifikacji z dziedziny rachunkowości opiera przekazywane umiejętności biznesowe i zarządcze na mocnych podstawach wiedzy finansowej. Celem tej kwalifikacji jest spełnianie rzeczywistych potrzeb biznesu. Aby zagwarantować aktualność naszej oferty edukacyjnej i dostosować ją do oczekiwań współczesnej gospodarki, przez cały czas pozostajemy otwarci na sugestie i opinie pracodawców. Wartość dla biznesu synergia wiedzy biznesowej i finansowej Nigdy wcześniej wyzwania związane z utrzymaniem konkurencyjności i zapewnieniem zrównoważonego rozwoju organizacji na rynku nie były tak poważne. Kluczem do sukcesu w biznesie jest pozyskanie odpowiednich pracowników i zapewnienie im możliwości rozwoju oraz wyposażanie ich w umiejętności pozwalające na zarządzanie i kierowanie organizacją. Kwalifikacja CIMA to gwarancja sukcesu. CIMA umożliwia przedsiębiorstwom rozwój szkoląc specjalistów dysponujących szerokim wachlarzem umiejętności zarządczych, które uzupełniają wykształcenie uzyskane w dziedzinie finansów. Informacje na temat studentów i członków CIMA oraz ścieżek ich kariery znaleźć można pod adresem Członkowie CIMA tworzą globalną sieć zorientowanych w tematyce finansów liderów biznesu. Znani są z tego, że solidne zarządzanie finansami łączą ze znakomitymi wynikami prowadzonej działalności. Dzięki wyjątkowym umiejętnościom i talentowi zapewniają rozwój swoich organizacji oferując im: usługi doradcze oparte na strategicznym spojrzeniu na działalność przedsiębiorstwa, wsparcie procesów decyzyjnych w kluczowych kwestiach związanych z zarządzaniem i finansami, zarządzanie projektami, ryzykiem i zmianą, partnerstwo w biznesie. To właśnie dlatego, zdaniem wielu spośród największych światowych pracodawców, pracownicy z kwalifikacjami CIMA są świetnie przygotowani nie tylko do mierzenia efektywności firmy, ale potrafią też aktywnie przyczynić się do jej wzrostu. Wiedza i umiejętności uzyskiwane podczas nauki z CIMA zapewniają nie tylko umiejętność skutecznego działania, ale także podbudowują pewność siebie, która inspiruje innowacyjne myślenie w miejscu pracy. 2 Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa

3 Pracodawcy CIMA to najlepszy wybór dla pracodawców, którzy zamierzają uczynić ze swoich pracowników specjalistów zdolnych do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. CIMA współpracuje z organizacjami na całym świecie, umożliwiając swoim członkom osiągnięcie sukcesu zawodowego, który wspiera rozwój przedsiębiorstw. Możliwości rozwoju zawodowego z CIMA Umiejętności biznesowe i menedżerskie uzyskane przez osoby z kwalifikacją CIMA pozwalają im odnieść sukces na wszystkich polach działania organizacji. Oto przykłady stanowisk, jakie objąć można dzięki uzyskaniu członkowstwa CIMA: Konsultant marki 84% członków CIMA uznało, że rozwój ich kariery jest bezpośrednim skutkiem uzyskania kwalifikacji zawodowej CIMA Więcej informacji na temat znaczenia CIMA dla pracodawców znaleźć można pod adresem Można również skontaktować się z lokalnym biurem CIMA wysyłając na adres Wartość dla studentów Kwalifikacja CIMA w unikalny sposób ukazuje mechanizmy działania przedsiębiorstwa, ucząc studentów planowania ipodejmowania decyzji opartych na rzeczywistych danych. Dzięki tej wiedzy studenci czują się pewniej w swoim miejscu pracy, co zapewnia im przewagę nad innymi specjalistami. Studenci i członkowie CIMA pełnią różnorodne funkcje zarządcze, pracując m.in. w centrach usług wspólnych, firmach sektora sprzedaży detalicznej, w przemyśle, obrocie nieruchomościami, w sektorze energetycznym, publicznym i wielu innych. Dzięki koncentracji na strategicznych umiejętnościach biznesowych, kwalifikacja CIMA otwiera drzwi do kariery zarówno w branży finansowej, jak i poza nią. Przepustka do międzynarodowej kariery w biznesie Specjaliści posiadający kwalifikację CIMA są pracownikami poszukiwanymi na całym świecie. CIMA jest uznawanym globalnie standardem jakości, umożliwiającym podjęcie pracy na stanowisku wyższego szczebla w każdym kraju. Menedżer ds. wydajności Konsultant ds. zmian Dyrektor/kontroler finansowy Menedżer ds. personalnych Menedżer ds. audytu wewnętrznego Specjalista rachunkowości zarządczej Konsultant ds. zarządzania Menedżer ds. marketingu Dyrektor operacyjny Analityk strategiczny Listę międzynarodowych firm zatrudniających pracowników z kwalifikacją CIMA znaleźć można na stronie CIMA a zarobki Specjaliści w dziedzinie rachunkowości zarządczej są znakomicie wynagradzani. Przeprowadziliśmy niezależne badanie wysokości zarobków studentów i członków CIMA w poszczególnych krajach świata. Okazało się, że przeciętne całkowite wynagrodzenie studenta CIMA w Polsce (pensja podstawowa plus dodatki) wynosi PLN. Szczegółowe wyniki badań zarobków w poszczególnych krajach znaleźć można pod adresem myjobs.cimaglobal.com/article/cima-salary-survey-2013 Prognozowanie Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa 3

4 Kwalifikacja CIMA CIMA aktualizuje swój sylabus i egzaminy co pięć lat, po przeprowadzeniu wszechstronnych badań i konsultacji z pracodawcami. Dzięki temu, treść kwalifikacji dostosowana jest do aktualnych potrzeb biznesu. Program nauczania ma charakter międzynarodowy a jego struktura podkreśla zarówno konieczność weryfikacji zdobytej wiedzy podczas egzaminów, jak i znaczenie praktyki zawodowej. Na kolejnych poziomach kwalifikacji CIMA zmienia się metoda uzyskiwania nowych umiejętności przez studentów: nauka teorii zastępowana jest kształceniem zdolności jej praktycznego zastosowania i przeprowadzania analiz, dzięki czemu studenci CIMA wyposażani są w biznesowe umiejętności konsultacyjne. Member of the Chartered Institute of Management Accountants Poziom zarządzania Poziom Poziom kompetencji strategiczny profesjonalnej T4 Test of Professional Competence in Management Accounting (Test kompetencji profesjonalnej w zakresie rachunkowości zarządczej) Część A Dotychczasowy rozwój zawodowy doświadczenie praktyczne zdobyte w pracy Moduł E3 Enterprise Strategy (Strategia zarządzania przedsiębiorstwem) Enterprise Management (Zarządzanie przedsiębiorstwem) Performance Strategy (Strategia efektywności) CIMA Advanced Diploma in Management Accounting Moduł E2 Moduł P3 Moduł P2 Performance Management (Zarządzanie efektywnością) CIMA Diploma in Management Accounting Część B Studium przypadku, egzamin przygotowany w oparciu o znane i nieznane studentowi materiały Moduł F3 Financial Strategy (Strategia finansowa) Moduł F2 Financial Management (Zarządzanie finansami) Poziom operacyjny Moduł E1 Moduł P1 Moduł F1 Enterprise Operations (Aspekty nieprodukcyjnej działalności przedsiębiorstw) Filar Enterprise (Przedsiębiorstwo) Performance Operations (Rachunkowość zarządcza w działalności przedsiębiorstw) Filar Performance (Efektywność) Financial Operations (Rachunkowość finansowa w działalności przedsiębiorstw) Filar Financial (Finanse) Warunki wstepne (np. kwalifikacja CIMA Certificate in Business Accounting, ukonczone studia w dziedzinie biznesu lub rachunkowosci). CIMA Certificate in Business Accounting Moduł C01 Moduł C02 Moduł C03 Moduł C04 Moduł C05 rachunkowości zarządczej rachunkowości matematyki w biznesie ekonomiki przedsiębiorstw etyki, ładu korporacyjnego i prawa w biznesie Schemat poziomów kwalifikacji profesjonalnej CIMA 4 Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa

5 Test of Professional Competence In Management Accounting łączy doświadczenie praktyczne z wiedzą teoretyczną. Aby osiągnąć ten poziom kwalifikacji CIMA, należy udokumentować swoje doświadczenie zawodowe i zdać egzamin oparty na studium przypadku. Aby osiągnąć poziom T4, studenci muszą zaliczyć obie części testu, w dowolnej kolejności. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów i udokumentowaniu praktyki zawodowej, studenci uzyskują prawo do posługiwania się tytułem członkowskim ACMA Associate Chartered Management Accountant oraz CGMA Chartered Global Management Accountant. Tytuł CGMA powstał przy współpracy dwóch organizacji: CIMA oraz AICPA (American Institiute of Certified Public Accountants). Zarówno ACMA jak i CGMA to tytuły rozpoznawalne na całym świecie, umożliwiające dostęp do społeczności najlepszych specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Kwalifikacja profesjonalna CIMA składa się z trzech filarów wiedzy: Enterprise, Performance i Financial. Każdy z filarów obejmuje zdobywane kolejno poziomy umiejętności, od operacyjnych po strategiczne. Układ taki zachęca studenci do ciągłego rozwoju na wszystkich poziomach. Po zdaniu trzech egzaminów przewidzianych na każdym poziomie studenci otrzymują oficjalne potwierdzenie zdobytych kwalifikacji: studenci zdający egzamin na poziomie operacyjnym (operational) otrzymają CIMA Diploma in Management Accounting, studenci zdający egzamin na poziomie zarządczym (managerial) otrzymają CIMA Advanced Diploma in Management Accounting. W trakcie jednej sesji studenci mogą zdecydować się na zdawanie jednego, dwóch lub trzech modułów egzaminacyjnych. Jednakże przed podejściem do egzaminów poziomu strategicznego należy zdać wszystkie egzaminy z poziomów operacyjnego i zarządczego wszystkich filarów. Po ukończeniu poziomu strategicznego student może przystąpić do testu kompetencji profesjonalnej (Test of Professional Competence in Management Accounting). Więcej informacji o kwalifikacji profesjonalnej CIMA znaleźć można pod adresem CIMA Certificate in Business Accounting to pierwszy krok do uzyskania kwalifikacji profesjonalnej CIMA. Studenci, którzy uzyskali Certyfikat posiadają solidną wiedzę w zakresie podstaw rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej i biznesu. Więcej informacji o CIMA Certificate in Business Accounting znaleźć można pod adresem Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa 5

6 CIMA, w odróżnieniu od innych kwalifikacji finansowych, jest szczególnie ukierunkowana na rozwój i wsparcie biznesu. Jarosław Chrupek Global Data Manager (Corporate Services) British American Tobacco plc Przystąpienie do CIMA Kwalifikacja CIMA jest dostępna dla wszystkich niezależnie od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Podstawowe kryteria to znajomość matematyki i języka angielskiego. Do kwalifikacji CIMA można przystąpić na każdym etapie edukacji i rozwoju zawodowego tuż po ukończeniu szkoły średniej, studiów wyższych lub równolegle z pracą zawodową. W zależności od sytuacji danej osoby i ewentualnych nabytych wcześniej kwalifikacji, polityka zwolnień programowych (exemptions) CIMA umożliwia studentom rozpoczęcie nauki na odpowiednim poziomie. Więcej informacji znaleźć można pod adresem Brak przygotowania CIMA Certificate in Business Accounting Kwalifikacja profesjonalna CIMA Ukończona szkoła średnia lub policealna Uzyskany tytuł zawodowy w dziedzinie niezwiązanej z kwalifikacją CIMA Uzyskany tytuł zawodowy w dziedzinie związanej z kwalifikacją CIMA lub tytuł przyznany przez akredytowaną instytucję* * Nadal może istnieć konieczność zaliczenia modułów poziomu Certificate. Wykaz uznawanych przez Instytut kwalifikacji ustanowiony został w ramach polityki zwolnień CIMA. Dostęp do kwalifikacji CIMA dla posiadaczy tytułu MBA i członków innych organizacji profesjonalnych Posiadacze tytułu MBA oraz członkowie i partnerzy innych organizacji profesjonalnych, a także osoby, które zdały egzaminy akredytacyjne organizowane przez takie organizacje, mogą przystąpić do kwalifikacji CIMA na poziomie strategicznym, po zaliczeniu specjalnego egzaminu wstępnego (gateway assessment). Po zdaniu egzaminu studenci otrzymują zwolnienia z 11 przedmiotów oraz dyplom CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (wszystkie zwolnienia są udzielane bezpłatnie) i mogą rozpocząć przygotowania do pozostałych egzaminów CIMA. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów i spełnieniu wymogów dotyczących doświadczenia praktycznego uzyskują oni członkowstwo CIMA. Więcej informacji o wszystkich możliwościach przystąpienia do kwalifikacji CIMA znaleźć można pod adresem: 6 Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa

7 Ile czasu zajmuje kurs CIMA? Kwalifikacja CIMA została stworzona w sposób umożliwiający studentom dostosowanie tempa zaliczania poszczególnych etapów nauki do indywidualnych potrzeb. Zazwyczaj uzyskanie Certificate in Business Accounting zajmuje od trzech miesięcy do roku, podczas gdy zdobycie kwalifikacji zawodowej CIMA może trwać kolejne dwa lata lub dłużej. Więcej informacji o kursach CIMA znaleźć można pod adresem Tryb nauki Kursy online Strona CIMAstudy.com to zatwierdzony przez CIMA internetowy system nauczania oferujący dynamiczny i innowacyjny sposób zdobywania wiedzy. Z systemu można korzystać w dowolnej chwili, w każdym miejscu na świecie. Pozwala on studentom na zarządzanie kursami przez Internet oraz umożliwia bezpośredni kontakt z ekspertami, którzy pomagają w nauce. Więcej informacji oraz bezpłatną wersję demonstracyjną systemu znaleźć można pod adresem Kursy stacjonarne Listę szkół i instytucji, które prowadzą kursy CIMA w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz zdalnie, znaleźć można pod adresem Egzaminy Egzaminy poziomu Certificate in Business Accounting są przeprowadzane komputerowo i można do nich podejść w dowolnym momencie. Adresy komputerowych centrów egzaminacyjnych znaleźć można pod adresem Do egzaminów pozwalających na uzyskanie kwalifikacji profesjonalnej CIMA można podejść w ośrodkach egzaminacyjnych na całym świecie. Adresy ośrodków egzaminacyjnych znaleźć można pod adresem CIMAsphere internetowa społeczność CIMA Dzięki społeczności internetowej CIMAsphere studenci i członkowie CIMA oraz specjaliści z dziedziny finansów mogą wymieniać się informacjami, uzyskać poradę ekspertów i wzajemnie wspierać się w swojej karierze zawodowej. Do tej pory do CIMAsphere przystąpiło 17 tysięcy członków; liczba ta nadal rośnie. Wszystkie osoby zainteresowane dyskusją na aktualne tematy i gotowe podzielić się pomysłami związanymi z rachunkowością, biznesem i finansami, zapraszamy do dołączenia do społeczności CIMAsphere pod adresem 218 tysięcy studentów i członków CIMA ze 177 krajów zajmuje kluczowe stanowiska we współczesnym świecie biznesu Profesjonalizm Zapraszamy na stronę gdzie można zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat pomocy dostępnej dla uczestników kursów. Publikacje CIMA Studenci skorzystać mogą też z pakietów do nauki indywidualnej. Więcej informacji znaleźć można pod adresem Zarejestruj się i zostań studentem CIMA Wybór CIMA to pierwszy krok na drodze do dynamicznej i satysfakcjonującej kariery w biznesie. Zarejestruj się jako student CIMA na stronie Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa 7

8 Dane kontaktowe Więcej informacji na temat wsparcia oferowanego przez CIMA otrzymać można w lokalnym biurze Instytutu. Z uwagi na nieustanny rozwój CIMA, w ciągu najbliższego roku lokalizacje naszych przedstawicielstw na całym świecie mogą ulec zmianie. Najbardziej aktualne dane kontaktowe znaleźć można na stronie internetowej Instytutu. Pełna lista danych kontaktowych CIMA w poszczególnych krajach dostępna jest pod adresem www. cimaglobal.com/country. CIMA Wielka Brytania siedziba główna Tel.: +44 (0) Faks: +44 (0) CIMA Australia Tel.: +61 (0) Faks: +61 (0) CIMA Malezja Tel.: +60 (0) Faks: +60 (0) CIMA Bliski Wschód Tel.: Faks: Zarządzanie wydajnością CIMA Chiny Tel.: (0) Faks: +86 (0) CIMA Hong Kong Tel.: Faks: CIMA Indie Tel.: +91 (0) Faks: +91 (0) CIMA Irlandia Tel.:+353 (0) Faks: +353 (0) CIMA Pakistan Tel.: /88/89 Faks: CIMA Singapur Tel.: Faks: CIMA Afryka Południowa Tel.: +27 (0) /0861 Faks: +27 (0) CIMA Sri Lanka Tel.: +94 (0) Faks: +94 (0) Forecasting Prognozowanie Podejmowanie decyzji CIMA POLSKA Warsaw Financial Centre, 11 floor ul. Emilii Plater Warsaw Poland Tel.: +48 (0)

biznesowa kwalifikacja profesjonalna Międzynarodowa Zarządzanie efektywnością Forecasting Podejmowanie decyzji Prognozowanie

biznesowa kwalifikacja profesjonalna Międzynarodowa Zarządzanie efektywnością Forecasting Podejmowanie decyzji Prognozowanie Profesjonalizm Professional Podejmowanie decyzji Zarządzanie efektywnością Forecasting Prognozowanie Międzynarodowa profesjonalna kwalifikacja biznesowa Kwalifikacja CIMA to mocny atut podczas poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Kariera w rachunkowości ZarZądcZej

Kariera w rachunkowości ZarZądcZej Kariera w rachunkowości ZarZądcZej TWOJA DROGA DO SUKCESU DZięki CGMA nadaję moim planom rzeczywisty wymiar. 1 Spis treści 3 Dlaczego warto zostać specjalistą ds. rachunkowości zarządczej CGMA z CIMA?

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do sukcesu

Twoja droga do sukcesu Twoja droga do sukcesu Nowe specjalności międzykierunkowe SGH - CIMA już dostępne! SGH i CIMA: Siła dwóch dyplomów Jak to wygląda? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, uczelni i studentów, SGH

Bardziej szczegółowo

Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA. CIMA Masters Gateway Assessment

Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA. CIMA Masters Gateway Assessment Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA CIMA Masters Gateway Assessment CIMA dostrzega potencjał absolwentów MBA, uznając ich za przyszłych liderów biznesu. Jednakże przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

CIMA. Specjalność UEP & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU

CIMA. Specjalność UEP & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU CIMA - TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalność UEP & CIMA CBA Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów Dowiedz się więcej: www.cimaglobal.com/unipoland www. cimaglobal.com/unipoland CIMA Chartered

Bardziej szczegółowo

UEK & CIMA: Siła dwóch dyplomów. Jak to wygląda?

UEK & CIMA: Siła dwóch dyplomów. Jak to wygląda? UEK & CIMA: Siła dwóch dyplomów Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, uczelni i studentów, UEK wspólnie z Instytutem CIMA (Chartered Institute od Management Accountants) rozszerza ofertę edukacyjną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6 OFERTA ACCA, SEMESTR ZIMOWY LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 SPIS TREŚCI Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Studia Master of Business Administration

Studia Master of Business Administration Kiedy mogę zacząć studia i kiedy należy się zapisać? Studia MBA w można rozpocząć dwa razy w roku: we wrześniu i w lutym. Rok akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University trwa od 1

Bardziej szczegółowo

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU

CIMA. Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów - TWOJA DROGA DO SUKCESU CIMA - TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalność UE-CIMA postgraduate in Business Accounting Zdobądź międzynarodowy certyfikat podczas studiów Dowiedz się więcej: www.cimaglobal.com/unipoland CIMA Chartered Institute

Bardziej szczegółowo

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University Northampton University 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów 2 Master of Business Administration WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

studia mba Zajęcia w języku polskim Amerykański partner Praktyczny charakter studiów FRANKLIN UNIVERSITY

studia mba Zajęcia w języku polskim Amerykański partner Praktyczny charakter studiów FRANKLIN UNIVERSITY FRANKLIN UNIVERSITY 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Zajęcia w języku polskim Amerykański partner Praktyczny charakter studiów 2 Master of Business Administration WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ Foundations in Accountancy

OFERTA SZKOLEŃ Foundations in Accountancy OFERTA SZKOLEŃ Foundations in Accountancy semestr letni 2015 SPIS TREŚCI: Czym jest Organizacja ACCA? 3 Program Foundations in Accountancy 4 Rejestracja do organizacji ACCA 6 Rejestracja na egzaminy FIA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 22 specjalności na 3 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

Skuteczne narzędzia. służące rozwojowi kadry menedżerskiej

Skuteczne narzędzia. służące rozwojowi kadry menedżerskiej Skuteczne narzędzia służące rozwojowi kadry menedżerskiej Firmy muszą dziś jednocześnie trenować umiejętności menedżerów, rozwijać w nich pożądane w organizacji cechy, a także nieustająco edukować kadrę

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DODATKOWE CERTYFIKATY BRANŻOWE CERTYFIKOWANE KURSY

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim FRANKLIN UNIVERSITY

studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim FRANKLIN UNIVERSITY FRANKLIN UNIVERSITY 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Międzynarodowe standardy kształcenia 100% zajęć w języku polskim 2 Master of Business Administration WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

USŁUG KARIERY CENTRA PIERWSZE ABSOLWENTÓW W AUTOMOTIVE WSPÓLNYCH: www.eurostudent.pl KROKI W KIERUNKU WYDANIE DLA ABSOLWENTÓW BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

USŁUG KARIERY CENTRA PIERWSZE ABSOLWENTÓW W AUTOMOTIVE WSPÓLNYCH: www.eurostudent.pl KROKI W KIERUNKU WYDANIE DLA ABSOLWENTÓW BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ www.eurostudent.pl czerwiec 2015 WYDANIE DLA ABSOLWENTÓW RAPORT SPECJALNY INŻYNIER W AUTOMOTIVE RAPORT CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH: BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ PIERWSZE KROKI W KIERUNKU KARIERY SPRAWDŹ NA S. 9 KARIERA

Bardziej szczegółowo

KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI Our system of audit quality control KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI 2012, KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member

Bardziej szczegółowo

PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE)

PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU PMP PMI LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) Project Management Institute jest największą na świecie instytucją

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton 100% zajęć w języku polskim Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo