3.3. Bezpieczeństwo systemów sieciowych wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.3. Bezpieczeństwo systemów sieciowych wprowadzenie"

Transkrypt

1 3.3. Bezpieczeństwo systemów sieciowych wprowadzenie Zagadnienia bezpieczeństwa odgrywają ważną rolę w codziennej pracy każdego systemu sieciowego, poczynając od pojedynczych komputerów osobistych aż do superkomputerów i dużych sieci rozległych. W przypadku sieci korporacyjnych zagadnienia te stają się kluczowe, gdyż nieautoryzowany dostęp do sieci i zawartych w niej zasobów korporacyjnych grozi wręcz katastrofalnymi następstwami. Trudno przeanalizować wszystkie skutki złamania zabezpieczeń siec korporacyjnych, jednak wśród najważniejszych z nich można wymienić: dostęp konkurencji do poufnych dokumentów wewnętrznych; utratę dokumentacji nowo opracowywanych produktów; przedostanie się do konkurencji szczegółów planowanych kampanii marketingowych; wykradnięcie bazy klientów firmy i ich danych osobowych; oszustwa finansowe, np. przesłanie z systemu ERP komunikatu EDI z poleceniem rozliczenia nieistniejącej faktury; szkody dla wizerunku firmy, np. w przypadku umieszczenia na jej witrynie internetowej informacji ją ośmieszających. Walka o bezpieczeństwo sieci korporacyjnych odbywa się na trzech głównych płaszczyznach: bezpieczeństwo systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji, zapory sieciowe, zastosowanie kryptografii do zabezpieczenia transmisji i plików Bezpieczeństwo systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji Można wyróżnić kilka najważniejszych technik używanych przez włamywaczy/szpiegów informatycznych najczęściej, takich jak: Łamanie haseł do systemu; częstym sposobem włamywania się do pierwszych systemów podłączonych do Internetu było przechwytywanie plików z zakodowanymi hasłami i deszyfrowanie ich za pomocą programów typy Johny the Ripper czy Crack. W chwili obecnej sposób ten jest już rzadko używany. Spoofing i Sniffing, czyli podsłuchiwanie i przechwytywanie transmitowanych danych. Hakerzy używający tych technik mogą przechwycić hasła lub przejmować sesje, podszywając się pod autoryzowanego użytkownika. 42

2 Ataki typu DOS (Denial of Service), polegające na blokowaniu pewnych usług lub unieruchomieniu całych systemów komputerowych. Ataki związane z przepełnieniem bufora. Jest to bardzo popularny rodzaj ataków polegający na wykorzystywaniu błędów w programach. Jeśli programiści tworzący oprogramowanie systemowe nie przyłożyli odpowiedniej wagi do sprawdzania poprawności i rozmiaru danych wejściowych, to jest możliwe takie skonstruowanie tych danych, że zawierają one również dodatkowe instrukcje wykonywane przez program. Dzięki temu mechanizmowi haker może przejąć kontrolę nad komputerem wykonującym błędnie napisany program. Tego typu błędy są wykrywane dość często, na szczęście najczęściej czas od wykrycia luki do stworzenia poprawki programu usuwającej ją nie przekracza kilku dni. Ataki typu code-injection (wstrzykiwanie, wrzucanie kodu) ze szczególnie popularnymi odmiana cross-site scripting (XSS) i SQL injection, polegające na tym, iż w polach formularzy wypełnianych na stronach internetowych (np. nazwach użytkowników i hasłach) wprowadzane są fragmenty kodu języka skryptowego (np. JavaScript) lub języka zapytań do baz danych Structured Query Language, a przy spełnieniu pewnych warunków i braku odpowiedniego filtrowania wprowadzanych danych mogą one być wykonane za pomocą wyświetlenia np. zakodowanego hasła dostępu do części zabezpieczonej serwisu lub dodania do bazy nowego użytkownika z uprawnieniami administratora. Podobnie jak w przypadku błędów typu przepełnienie bufora największą odpowiedzialność za ich unikanie ponosi programista systemu Zapory sieciowa Ściana (bądź zapora) ogniowa, czyli firewall, to pojęcie ze świata motoryzacyjnego, oznaczające część samochodu oddzielającą silnik od kabiny pasażera, zrobioną z niepalnych materiałów i znacznie zwiększającą bezpieczeństwo w przypadku pożaru. Jeśli przyjąć, że pakiety zawierające dane spreparowane przez potencjalnego włamywacza lub odwołujące się do niebezpiecznych usług wewnątrz sieci lokalnej (choćby tych, dla których można zdalnie przeprowadzić atak z przepełnieniem bufora) to rodzaj pożaru, a sieć korporacyjna jest odpowiednikiem kabiny samochodowej, to funkcja zapór sieciowych w przesyłaniu danych jest zbliżona do jej odpowiednika motoryzacyjnego. 43

3 Zapory sieciowe są bardzo istotnym elementem systemu bezpieczeństwa sieci. Ich najważniejsze zastosowania można podzielić na trzy grupy: filtr pakietów; serwer przekazujący (proxy); NAT/Masquerade. Filtr pakietów Podstawowym zastosowaniem firewalli jest decydowanie o tym, które pakiety mogą przejść z sieci wewnętrznej do Internetu i odwrotnie oraz z których usług sieciowych mogą korzystać użytkownicy. Taka funkcja nosi nazwę filtru pakietów (packet filter lub screening host). Zwykle filtrowanie odbywa się przez zdefiniowanie wielu reguł określających z/do jakich adresów możliwe jest łączenie z sieci lokalnej oraz z jakich usług (identyfikowanych tu przez numery portów sieciowych) mogą korzystać komputery w niej się znajdujące. Filtrowanie pakietów jest na tyle popularnym mechanizmem, iż powoli przestaje być uważane za funkcję zapory ogniowej, a raczej wchodzi w skład systemu operacyjnego, o czym świadczyć może fakt, iż praktycznie wszystkie dystrybucje nowoczesnych systemów operacyjnych mają wbudowane filtry pakietów. Rysunek 3.3 przedstawia taką usługę dla MS Windows XP. Ponadto coraz popularniejsze jest oprogramowanie komercyjne lub typu shareware oferujące funkcje prostego osobistego filtru pakietów dla systemu Windows. Przykładami takich rozwiązań są Symantec Endpoint Protection czy McAffe Personal Firewall. 44

4 Rys Ustawienia filtru pakietów w systemie MS Windows XP Źródło: opracowanie własne. Serwer przekazujący Innym sposobem ograniczenia możliwości ataków jest całkowite zablokowanie komunikacji między siecią korporacyjną a siecią zewnętrzną. Cały ruch z sieci korporacyjnej odbywa się w takiej sytuacji za pośrednictwem serwera przekazującego (proxy). Przykładowy scenariusz połączenia z zewnętrznym serwerem WWW i pobranie strony wygląda następująco: przesłanie polecenia ściągnięcia strony z komputera w sieci korporacyjnej do serwera przekazującego, nawiązanie połączenia serwera przekazującego z serwerem WWW, przesłanie wybranej strony WWW do serwera przekazującego, pobranie strony WWW przez komputer lokalny z serwera przekazującego. Warto zauważyć, że w takim scenariuszu w żadnym momencie nie jest nawiązywane połączenie komputera chronionego z sieci lokalnej z komputerem zewnętrznym. Istnieją dwie podstawowe klasyfikacje oprogramowania typu proxy: 45

5 1. Według uniwersalności: a) pośredniczące w dowolnej usłudze, czyli proxy uniwersalne, takie jak SOCKS 4, SOCKS 5, Microsoft Internet Security & Acceleration Server (ISA) czy Microsoft Proxy 2.0; b) proxy wyspecjalizowane, najczęściej typu http proxy i ftp proxy, np. SQUID. 2. Według korzystania z pamięci podręcznej: a) zapamiętujące przekazywane dane w dyskowej pamięci pomocniczej proxy typu CACHE, takie jak SQUID, ISA, MS Proxy 2.0; b) tylko pośredniczące SOCKS 4, SOCKS 5. Efektem ubocznym korzystania z proxy typu CACHE może być zwiększenie przepustowości sieci. Łatwo wyobrazić sobie scenariusz, gdy kilkadziesiąt stacji roboczych pobiera w krótkim okresie ten sam obiekt (stronę WWW, plik itp.). Jeśli pośredniczy w tym oprogramowanie typu SQIUD lub ISA Server, to faktycznie obiekt jest pobierany tylko przy pierwszym połączeniu, a pozostałe stacje robocze otrzymują kopię lokalną. Przy bardzo często spotykanej sytuacji, w której przepustowość sieci lokalnej jest kilkadziesiąt (lub nawet kilkaset) razy większa niż sieci zewnętrznej, oszczędność jest bardzo wyraźna. NAT/MASQUERADE Dodatkowym zabezpieczeniem komputerów w sieci lokalnej może być adresowanie ich prywatnymi numerami IP. Taki mechanizm nazywany jest Network Address Tranlation (NAT) lub Masquerade. Mechanizmy Network Address Translation i Masquerade, mimo iż pokrewne, nie są tożsame. Pierwszy z nich umożliwia tłumaczenie adresów prywatnych na pulę adresów publicznych, drugi zawsze korzysta z jednego adresu IP. Warto przypomnieć, iż mechanizm NAT jest dodatkowo receptą na brak publicznych adresów IP w sieci Internet (zob. pkt 3.1.) Zastosowanie kryptografii Trzecią z płaszczyzn, na której toczy się walka z włamywaczami komputerowymi, jest kodowanie danych tak, żeby nawet po ich przechwyceniu były nieczytelne dla osób nieuprawnionych do ich odbierania. Tu w sukurs idzie matematyka, a głównie teoria liczb i algorytmy kryptograficzne symetryczne (tylko z kluczem prywatnym służącym zarówno do 46

6 szyfrowania, jak i do deszyfrowania), asymetryczne (z parą kluczy publicznym służącym do kodowania, i prywatnym służącym do dekodowania) oraz jednokierunkowe funkcje skrótu przypisujące fragmentom tekstu niepowtarzalne liczby szesnastkowe w taki sposób, aby na ich podstawie nie dało się ustalić tekstu przed przekształceniem. Najważniejsze algorytmy klucza prywatnego (symetryczne) to: Algorytmy historyczne: Cezara, Plyfaira, ROT-13; DES Data Encryption Standard najpopularniejszy algorytm symetryczny; seria permutacji, zastąpień i kombinacji bloku 64 bitów i 56-bitowego klucza; IDEA seria 8 operacji XOR, dodawania modulo 2 16 i mnożenia modulo ( ) bloku 64 bitów i 128-bitowego klucza; SkipJack; BlowFish. Wśród algorytmów klucza publicznego (asymetrycznych) warto wymienić: algorytm RSA opatentowany w 1977 r. przez Ronalda Rivesta, Adi Shamira i Leonarda Adelmana (stąd nazwa) algorytm RSA jest najbardziej popularnym w Europie i zyskującym coraz większą popularność w USA algorytmem klucza publicznego; algorytm ElGamala algorytm, którego bezpieczeństwo związane jest ze złożonością obliczania dyskretnych logarytmów; Algorytm DSA (Digital Signature Algorithm) amerykański standard kodowania podpisów cyfrowych jest algorytmem, który może być używany jedynie do tworzenia podpisów cyfrowych. DSA opiera się na elementach algorytmu ElGamala. Natomiast trzy najważniejsze rodziny funkcji skrótu to: CRC, MD5, rodzina algorytmów SHA SH-0,SH-1,SH-224,SHA-256,SHA-384,SHA-512. Najważniejsze zastosowania symetrycznych i asymetrycznych algorytmów kryptograficznych to podpis elektroniczny, SSL, PGP i szyfrowane tunele. 47

7 Podpis elektroniczny Podpis cyfrowy to Wynik przekształcenia kryptograficznego dokonanego za pomocą czyjegoś klucza prywatnego w celu potwierdzenia zawartości dokumentu. Aby efekt działania algorytmu kryptograficznego mógł zostać nazwany podpisem elektronicznym, musi spełniać cztery podstawowe funkcje: uniemożliwienie podszywania się innych pod daną osobę (autentyfikacja); zapewnienie wykrywalności wszelkiej zmiany w danych transakcji (integralność transakcji); zapewnienie niemożności wyparcia się podpisu przez autora; umożliwienie weryfikacji podpisu przez osobę niezależną. PGP Pretty Good Privacy to wymyślony w 1991 r. przez P. Zimmermana system kodowania poczty oparty na połączeniu protokołu asymetrycznego i symetrycznego. Listy są kodowane kluczem symetrycznym, natomiast sam klucz jest przesyłany do odbiorcy protokołem asymetrycznym. Każdy uczestnik systemu PGP ma swój klucz prywatny (służący do odczytywania listów, zabezpieczony hasłem) i publiczny, który udostępnia innym. Jeśli chcemy wysłać list, które ma odczytać wybrana osoba, kodujemy go kluczem publicznym tej osoby, co zapewnia, że ktoś, kto niema klucza prywatnego odpowiadającego kluczowi publicznemu, nie jest w stanie dokonać deszyfrowania. SSH/SSL Zastosowanie szyfrowania z kluczem publicznym pozwala zarówno na utajnienie przesyłanych przez sieć danych (a więc zabezpiecza przed przechwyceniem np. numeru karty kredytowej drogą podsłuchu), jak i dzięki podpisowi elektronicznemu na wzajemne uwierzytelnienie uczestników transakcji. Jako pierwsza wykorzystało to firma Netscape, wprowadzając już w pierwszych wersjach swojej przeglądarki WWW protokół o nazwie SSL. W zamierzeniach miał być stosowany do szyfrowania połączeń internetowych dowolnego typu, ale w chwili obecnej używany jest głównie w odniesieniu do WWW. Obecnie SSL dostępny jest we wszystkich ważniejszych przeglądarkach WWW i na serwerach WWW Apache, IIS, Netscape. Oprócz bezpiecznego przeglądania stron WWW ssl może służyć do bezpiecznej zdalnej pracy na komputerze. Trzecim zastosowaniem SSL jest Stunnel (http://www.stunnel.org/ ) służący do bezpiecznego przesyłania haseł pocztowych w protokole POP3. 48

8 Szyfrowane tunele Szyfrowane tunele, nazywane również wirtualnymi prywatnymi sieciami (VPN Virtual Private Network) pozwalają na bezpieczne połączenie za pomocą Internetu dwóch fizycznie rozdzielonych sieci i pracę tak jak w jednej sieci wewnętrznej (intranetowej). Najpopularniejsze protokoły realizujące funkcje szyfrowanych tuneli to: IPsec, PPTP, OpenVPN, L2TP, Hamachi. Istnieją trzy najważniejsze odmiany sieci VPN: bezpieczne połączenia VPN (secure VPN) cały ruch sieciowy musi być szyfrowany i uwierzytelniany, standardy zabezpieczeń muszą być uzgodnione przez wszystkie strony korzystające z bezpiecznego połączenia, nikt oprócz stron korzystających z sieci nie może mieć wpływu na ustalenia dotyczące zabezpieczeń w sieci; zaufane połączenia VPN (trusted VPN) nikt inny niż zaufany dostawca VPN nie może mieć wpływu na tworzenie lub modyfikację trasy w sieci, zasady adresowania i ustalania marszrut sieciowych (routingu) w sieci muszą być ustalone, zanim sieć jest utworzona, i nie mogą być zmieniane; hybrydowe połączenia VPN (hybrid VPN) łączące cechy obu poprzednich rozwiązań. Na przykład w sytuacji, gdy wydzielony dział firmy, pracujący nad koncepcjami nowych produktów, w celu dodatkowej ochrony przed wyciekiem informacji dodatkowo wprowadza sieć szyfrowaną, bazując na zaufanym połączeniu VPN funkcjonującym w całym przedsiębiorstwie (we wszystkich jego lokalizacjach). 49

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce Ukazuje się od 1919 roku 3'14 Organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. Michał SZEWCZYK Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wybrane analizy

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo

Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo ŚCIANY OGNIOWE 1. Zagrożenia płynące z Internetu Bezpieczeństwo to zagadnienie istotne zarówno dla firm jak i dla indywidualnych użytkowników. Internet

Bardziej szczegółowo

Ściany ogniowe - Sieci komputerowe

Ściany ogniowe - Sieci komputerowe Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Ściany ogniowe - Sieci komputerowe 1. Zagrożenia płynące z Internetu Bezpieczeństwo to zagadnienie istotne zarówno dla firm jak i dla indywidualnych użytkowników. Internet

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

METODY ZABEZPIECZEŃ PRZESYŁU DANYCH W SIECI INTERNET

METODY ZABEZPIECZEŃ PRZESYŁU DANYCH W SIECI INTERNET Inżynieria Rolnicza 9(118)/2009 METODY ZABEZPIECZEŃ PRZESYŁU DANYCH W SIECI INTERNET Mariusz Sojak, Szymon Głowacki, Paweł Policewicz Katedra Podstaw Inżynierii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 Wersja 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści

Bardziej szczegółowo

THREATS FOR DATABASE WEB-BASED APPLICATIONS

THREATS FOR DATABASE WEB-BASED APPLICATIONS STUDIA INFORMATICA 2003 Volume 24 Number 2B (54) Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki ZAGROŻENIA APLIKACJI INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych

Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych Christopher Leidigh White Paper 101 Streszczenie Liczba przypadków naruszenia zabezpieczeń rośnie co roku w alarmującym tempie. Coraz bardziej złożone są nie tylko

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Badanie możliwości przenikania firewalli atakami w tunelach kryptograficznych

Badanie możliwości przenikania firewalli atakami w tunelach kryptograficznych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 17, 2002 Badanie możliwości przenikania firewalli atakami w tunelach kryptograficznych Marek KWIATKOWSKI, Adam PAŁASZ Adam E. PATKOWSKI, Maciej RYCHTER, Radosław

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo