Systemy ochrony komputerów osobistych Opis programu Sygate Personal Firewall v.5.5.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy ochrony komputerów osobistych Opis programu Sygate Personal Firewall v.5.5."

Transkrypt

1 Systemy ochrony komputerów osobistych Opis programu Sygate Personal Firewall v.5.5. W ostatnich latach dostrzeżono konieczność ochrony komputerów osobistych. Zwykle nie przechowuje się na nich strategicznych informacji, ani też nie świadczą usług niezbędnych do realizacji zadań biznesowych instytucji. Komputery PC użytkowników stanowią punkt dostępowy do zasobów systemu informatycznego. Po przejęciu nad nimi kontroli intruz uzyskuje dostęp na takich samych zasadach jak legalny użytkownik. Powszechne stało się precyzyjne kontrolowanie komputerów PC. Instalowane są na nich dedykowane zabezpieczenia służące m.in. od ochrony przed nieupoważnionym dostępem takie jak Personal Firewall czyli osobista ściana ogniowa. Firewall jest to sprzętowe i/lub programowe zabezpieczenie zasobów sieci przed włamaniem nieautoryzowanych użytkowników Internetu. Wszystkie informacje przychodzące lub wychodzące z sieci lokalnej muszą przejść przez firewall, który sprawdza ich zawartość i blokuje te, które nie spełniają kryteriów ustalonego poziomu bezpieczeństwa. Na rynku pojawia się coraz więcej firewalli przystosowanych do pracy na komputerach PC. Jednym z nich jest Personal Firewall firmy Sygate. Zaletą programu jest możliwość precyzyjnego wyboru stopnia zaawansowania zabezpieczeń za pomocą kilkunastu predefiniowanych trybów ochrony. Można np. skonfigurować program tak, aby informował o podejrzanych, nieautoryzowanych próbach dostępu do komputera, jednocześnie zezwalając na wysyłanie pakietów danych wymaganych do poprawnego działania stron WWW lub umożliwiając pobieranie plików z sieci. Domyślnie program blokuje ruch sieciowy wychodzący i przychodzący jednocześnie informując użytkownika o próbie połączenia sieciowego przez aplikację z zapytaniem czy zezwolić na połączenie czy też nie (Rys.1.). Można zaznaczyć opcję Zapamiętaj moją odpowiedź i nie pytaj ponownie dla tej aplikacji (Remember my answer,...). Rys.1. Pytanie o dostęp do sieci dla aplikacji Internet Explorer. Reguły zaawansowane Sygate Personal Firewall ma możliwość ustawiania reguł zaawansowanych zastępujących reguły tworzone i przestrzegane podczas normalnej pracy programu. Najprostsza reguła to zezwolenie lub zabronienie dostępu (allow or deny access) do aplikacji. W konfiguracji zaawansowanej ustala się szczegółowe prawa dostępu (ustalanie okresów czasowych, portów, itp.) czyli parametry dla wybranej aplikacji. Reguły zaawansowane mogą być przypisane do wielu aplikacji, np. można utworzyć regułę blokującą cały ruch sieciowy między godziną 22:00 a 8:00. Reguła taka zastąpi wszystkie inne standardowe lub zdefiniowane przez użytkownika reguły. Reguła zaawansowana dotyczyć będzie wszystkich aplikacji jeśli w oknie reguł zaawansowanych nie wybierze się z listy konkretnych aplikacji dla tej reguły. Sygate Personal Firewall w wersji dla użytku domowego umożliwia zdefiniowanie 20 reguł zaawansowanych. Ograniczenia tego nie ma wersja Pro. 1

2 Tworzenie reguł zaawansowanych Tworząc regułę zaawansowaną musimy zdecydować jaki efekt chcemy osiągnąć. Czy np. chcemy blokować cały ruch sieciowy gdy włączony jest wygaszacz ekranu? Czy chcemy zezwolić na ruch pakietów z określonego źródła? Czy chcemy zablokować pakiety UDP ze strony internetowej? 1. Reguły zaawansowane wybieramy z menu Tools --> Advanced Rules... Przed otwarciem okna reguł zaawansowanych pojawia się komunikat o tym, że reguły zaawansowane mają wyższy priorytet niż jakiekolwiek inne ustawienia i będą zastępować wszystkie inne reguły dla ustalonych warunków w regułach zaawansowanych. 2. Klikamy przycisk Add by dodać nową regułę zaawansowaną. Pojawia się okno konfiguracji reguły z pięcioma zakładkami: General opcje główne (Rys.2.). W tej zakładce podajemy nazwę reguły, akcję (czy to reguła blokująca czy zezwalająca), karty interfejsów sieciowych, tryb pracy względem wygaszacza ekranu oraz logowanie działania reguły. W oknie Rule Summary przedstawione jest podsumowanie funkcjonalności reguły. Domyślnie reguła ta blokuje ruch przychodzący i wychodzący dla wszystkich aplikacji na wszystkich portach i protokołach oraz dla wszystkich kart sieciowych. Aby precyzyjniej ustalić funkcjonalność reguły należy przejść do innych zakładek. Hosts (Rys.3.) tu ustalamy adres źródła (IP, MAC, zakres adresów podsieci) dla ruchu sieciowego który chcemy blokować lub przepuszczać. Rys. 2. Okno opcji głównych reguły zaawansowanej. Rys.3. Ustawienia adresów hostów. 2

3 Ports and Protocols (Rys.4.) ustalamy, które porty i protokoły (TCP, UDP, ICMP, IP Type, ALL) oraz jaki kierunek ruchu ma być uwzględniony dla tej reguły. Rys.4. Zakładka ustawień portów i protokołów. Scheduling (Rys.5.) określamy przedziały czasowe w których reguła ma obowiązywać lub nie. Rys.5. Ustawienia przedziałów czasowych działania reguły. Application (Rys.6.) wybór aplikacji dla których ma zastosowanie utworzona reguła. Na liście znajdują się wszystkie aplikacje, które zostały wykryte przez firewall jako korzystające z połączenia sieciowego. 3

4 Rys.6. Zakładka aplikacji. Definiowanie reguł na poziomie aplikacji Sygate Personal Firewall umożliwia ustawienie reguł (Allow/Block/Ask) dla wybranej aplikacji lub usługi. Okno z listą aplikacji dostępne jest z menu Tools -> Applications lub po naciśnięciu ikonki Applications. W oknie tym zestawione są nazwy wszystkich aplikacji i usług jakie kiedykolwiek próbowały połączyć się z siecią od czasu zainstalowania firewalla. Lista ta zawiera: nazwę aplikacji/usługi, wersję, status dostępu oraz ścieżkę (Rys.7.). W menu podręcznym okna aplikacji (prawy klik myszy) możemy: - ustawić reguły dostępu do sieci dla zaznaczonych aplikacji (Zezwolenie/Blokowanie/Pytanie), - ustawić reguły zaawansowanie dla wybranej aplikacji, - usunąć wybrane lub wszystkie aplikacje, - zmienić widok listy aplikacji. Rys.7. Lista aplikacji monitorowanych przez firewalla. Konfiguracja zaawansowana aplikacji Wybierając z menu podręcznego aplikacji opcję Advanced... lub naciskając przycisk Advanced możemy ustawić bardziej zaawansowaną konfigurację reguł dla wybranej aplikacji. Okno konfiguracji zaawansowanej (Rys.8.) zawiera: - nazwę aplikacji możemy wybrać interesującą nas aplikację/usługę z listy rozwijanej, 4

5 - zakres zaufanych adresów IP dla aplikacji podajemy adresy IP lub zakres adresów do których ma dostęp dana aplikacja nie wypełnione pole udostępnia wszystkie adresy, adresy niedozwolone to: X.X.X Rys.8. Konfiguracja zaawansowana aplikacji. - porty zdalnego serwera określamy na jakich portach docelowych może działać wybrana aplikacja/usługa, pozostałe porty dla tej aplikacji będą zablokowane dostępne są protokoły TCP i UDP, - porty lokalne określamy na jakich portach lokalnych może działać wybrana aplikacja/usługa, pozostałe porty lokalne dla tej aplikacji będą zablokowane dostępne są protokoły TCP i UDP, - zezwolenie na ruch ICMP - zezwolenie na dostęp podczas działania wygaszacza ekranu - ustawienie przedziałów czasowych w których przestrzegane są reguły konfiguracji zaawansowanej. Logi Praca firewalla logowana jest do 4 plików. Ich zawartość można przeglądać z menu Logs. Są to: Security plik z zarejestrowanymi atakami (DoS, skanowanie portów, podmiana plików wykonywalnych, atak trojanów). 5

6 Traffic w tym pliku logowany jest ruch sieciowy nadzorowany przez Personal Firewall. Rejestrowane jest każde zaobserwowane zdarzenie (Rys.9.) z ukazaniem szczegółów (tj. kierunek ruchu sieciowego, czy zablokowane czy przepuszczone, porty, adresy IP oraz MAC i inne). Rys.9. Przykładowa zawartość logów Traffic. Packet zapis pakietów ruchu sieciowego nadzorowanego przez firewall. Zapis ten jest domyślnie wyłączony ze względu na często występujące pakiety o dużych rozmiarach. System plik przechowuje informacje systemowe dotyczące pracy firewalla (tj. start programu, zmiana poziomu zabezpieczeń, zakończenie programu). W logach Security i Traffic dostępna jest opcja sprawdzenia źródła zaistniałego zdarzenia (Back Track) (Rys.10.). Uruchamia się ją z menu podręcznego (klikając prawym przyciskiem myszy), zaznaczając interesujące nas zalogowane zdarzenie. Back Trace ukazuje nam szczegóły trasy sieciowej (czyli drogę przez poszczególne węzły sieci, najczęściej routery), które odbyły pakiety od naszego komputera do źródła zdarzenia. Rys.10. Okno informacji Back Track. Więcej szczegółów na temat danego adresu możemy się dowiedzieć naciskając przycisk Whois. Ukazują się tam dodatkowe informacje o danym adresie (jego lokalizacja, zakres przydzielonych adresów, właściciel, adres kontaktowy i inne). 6

7 Monitorowanie pracy firewalla Po uruchomieniu systemu program domyślnie uruchomi się automatycznie a jego ikonka (Rys.11.) pojawi się w zasobniku systemowym (System Tray) w prawym rogu systemowego paska zadań. Ikonka ta zawiera dwie strzałki reprezentujące ruch sieciowy: przychodzący (download) i wychodzący (upload). Strzałki zmieniają kolor w zależności od sytuacji: Rys.11. Ikonka firewalla. Czerwony ruch zablokowany przez Personal Firewalla Niebieski ruch przepuszczony przez Personal Firewalla Szary brak ruchu sieciowego w tym kierunku. W przypadku ruchu sieciowego zidentyfikowanego przez firewall jako prawdopodobny atak ikonka mruga na czerwono (Rys.12.) co oznacza tryb alarmowy a zdarzenie to zostaje zarejestrowane w logach Security. Podwójne kliknięcie na ikonkę wyłączy mruganie i otworzy okno logów Security (Rys.13.). W oknie pokazane są Rys.12. Mrugająca ikonka alarmuje o wykryciu prawdopodobnego ataku. szczegóły połączeń sklasyfikowanych jako potencjalne ataki (czas ataku, rodzaj ataku, stopień zagrożenia, kierunek, protokół, adresy IP oraz MAC źródła i celu, domena). Rys.13. Przykładowa zawartość pliku z logami wykrytych zdarzeń zidentyfikowanych jako prawdopodobne ataki. Typy ataków wykrywane przez Sygate Personal Firewall to: - Konie trojańskie (Trojan Horse) aplikacje wykonujące nieautoryzowane funkcje. Najczęściej są to programy ładujące się do komputera z Internetu i uruchamiane w celu uszkodzenia danych lub przejęcia zdalnej kontroli nad systemem poprzez sieć przez nieautoryzowanego użytkownika(hackera). Często również koń trojański udaje pożyteczną aplikacje internetową, która do uzyskania pełni funkcjonalności wymaga od użytkownika podania określonych danych, które są wysyłane do hackera. Szkodliwość koni trojańskich polega na tym, ze otwierają własny port, czyli rodzaj logicznych wrot do sys., i nasłuchują poleceń hackera. - Odmowa usługi (Denial of Service) - czyli próby przeciążania zapytaniami np. serwerów firm, co w efekcie uniemożliwia dostęp do firmowej strony WWW. Serwer jest obciążony obsługą nadchodzących pakietów nie jest w stanie poprawnie działać. - Podmiana pliku wykonywalnego (Executable File Change) dzięki zaimplementowanej metodzie sprawdzania sumy kontrolnej MD5 firewall wykrywa zmiany w strukturze aplikacji, która w przeszłości uzyskała dostęp do sieci. Zmiana zawartości pliku może się 7

8 wiązać z aktualizacją aplikacji dokonaną przez użytkownika lecz dzięki wprowadzeniu sumy kontrolnej mamy dodatkowe zabezpieczenie przed podmianą pliku wykonywalnego przez potencjalnego włamywacza (hackera). - Skanowanie portów (Port scanning) dzięki łatwo dostępnym narzędziom hacker może skanować porty komputera w celu uzyskania informacji o systemie operacyjnym, działających usługach oraz stopniu zabezpieczenia komputera. Firewall wykrywa próby skanowania portów i blokuje dostęp źródła ataków do naszego komputera. - Podszywanie się (Spoofing) jest to próba wejścia jako inny użytkownik wykorzystując możliwość podania innego adresu MAC lub IP aby przejść zabezpieczenia oparte jedynie na identyfikacji adresów. W ten sposób można włamać się do jakiejś firmy, udając jej pracownika. 8

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe laboratorium

Sieci komputerowe laboratorium Sieci komputerowe laboratorium Temat ćwiczenia: Konfiguracja zapory ogniowej. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi metodami ataków na system komputerowy, z metodami wykrywania

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Router Asmax BR 704n+

Router Asmax BR 704n+ Router Asmax BR 704n+ Podręcznik użytkownika Spis treści ROZDZIAŁ 1... 1 1.1 OMÓWIENIE ROUTERA BR704N+... 1 1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 2 1.3 FUNKCJE ROUTERA... 2 1.4 PODŁĄCZANIE ROUTERA... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Axence. NetTools. Podręcznik użytkownika. Copyright 2005-2009 Axence Software, Inc.

Axence. NetTools. Podręcznik użytkownika. Copyright 2005-2009 Axence Software, Inc. Axence NetTools Podręcznik użytkownika Copyright 2005-2009 Axence Software, Inc. Axence NetTools Narzędzia sieciowe Axence Software, Inc NetTools to świetne rozwiązanie służące do monitorowania urządzeń

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Axence NetTools. Narzędzia sieciowe. Axence Software, Inc

Axence NetTools. Narzędzia sieciowe. Axence Software, Inc Axence NetTools Narzędzia sieciowe Axence Software, Inc NetTools to świetne rozwiązanie służące do monitorowania urządzeń sieciowych (z alarmowaniem), mierzenia wydajności sieci i szybk iego diagnozowania

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo

Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo ŚCIANY OGNIOWE 1. Zagrożenia płynące z Internetu Bezpieczeństwo to zagadnienie istotne zarówno dla firm jak i dla indywidualnych użytkowników. Internet

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo