TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

2 Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa WITAMY...2 WAŻNE INFORMACJE...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...3 OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI Wstęp Główne dane techniczne...5 Montaż podstawy...7 Wskazówki dotyczące instalacji na ścianie...8 Przedni panel sterowania...9 Gniazda z tyłu/ z boku...9 Podłączanie telewizora Haier Moduł CI Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania Teletekst MENU DŹWIĘKU (SOUND) MENU CZASU (TIME) MENU OPCJI (OPTION) MENU BLOKADY (LOCK) MENU PRZEWODNIKA PO PROGRAMACH (EPG).. 19 Funkcja nagrywania PVR Przygotowanie do nagrania programu...20 Nagrywanie programu...21 Odtwarzanie nagrania...21 Funkcja Time Shift Przygotowanie do nagrywania programu...22 Formatowanie urządzenia pamięci USB...22 Nagranie przerwanego programu DTV na urządzenie pamięci USB...22 Ograniczenia funkcji Time Shift...23 Odtwarzacz USB Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Użytkowanie Przewodnik instalacji MENU KANAŁÓW (CHANNEL) Strojenie automatyczne (DVB-T)...15 Strojenie automatyczne (DVB-C)...16 Strojenie ręczne cyfrowe (DVB-T)...17 Strojenie ręczne cyfrowe (DVB-C)...17 Strojenie ręczne analogowe...18 Edycja programów...18 Informacja dotycząca CI (opcja)...18 MENU OBRAZU (PICTURE) Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

3 01 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa WITAMY Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Dziękujemy, że zakupili Państwo telewizor LCD LED 39"/42". Niniejsza instrukcja będzie stanowić pomoc przy konfigurowaniu i użytkowaniu telewizora. Najpierw należy sprawdzić, czy zawartość pudełka jest zgodna z poniższą listą: Cyfrowy telewizor LCD LED Full HD 1080p 39" Pilot zdalnego sterowania 2 x bateria AAA Instrukcja obsługi Przewodnik szybkiego startu 1x kabel Scart Podstawa telewizora Cyfrowy telewizor LCD LED Full HD 1080p 42" Pilot zdalnego sterowania 2 x bateria AAA Instrukcja obsługi Przewodnik szybkiego startu 1x kabel Scart Podstawa telewizora Teraz możemy zaczynać! WAŻNE INFORMACJE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ ABY ZMNIEJSZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYLNEJ OSŁONY). WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W SPRAWIE WSZELKICH NAPRAW KONTAKTOWAĆ SIĘ Z INFOLINIĄ PRZEZNACZONĄ DLA KLIENTA. ZNAK BŁYSKAWICY WPISANY W TRÓJKĄT: SYMBOL TEN WSKAZUJE, ŻE WEWNĄTRZ ZNAJDUJE SIĘ WYSOKIE NAPIĘCIE. NIEBEZPIECZNY JEST KAŻDY KONTAKT Z JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ WEWNĘTRZNĄ WYROBU. ZNAK WYKRZYKNIKA WPISANY W TRÓJKĄT: SYMBOL TEN ZWRACA UWAGĘ, ŻE DO NINIEJSZEGO WYROBU DOŁĄCZONA JEST WAŻNA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA JEGO UŻYTKOWANIA LUB KONSERWACJI. OSTRZEŻENIE: W CELU ZMNIEJSZENIA NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB POŻARU, NIE USTAWIAĆ ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO W POBLIŻU ŹRÓDEŁ WILGOCI. NIE STOSOWAĆ ŻADNYCH ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, KTÓRE MOGĄ ZADRAPAĆ LUB USZKODZIĆ EKRAN LCD. UNIKAĆ KONTAKTU Z PRZEDMIOTAMI MOGĄCYMI ZARYSOWAĆ EKRAN LCD. UWAGA: SAMODZIELNA NAPRAWA URZĄDZENIA NIE JEST DOZWOLONA I MOŻE DOPROWADZIĆ OD OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA WYROBU. W SPRAWIE WSZELKICH NA- PRAW KONTAKTOWAĆ SIĘ Z INFOLINIĄ PRZEZNACZONĄ DLA KLIENTA. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 2

4 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, nie zdejmować pokrywy ani tylnej osłony. Wewnątrz nie znajdują się żadne części do obsługi przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Ostrzeżenie: W celu zapobieżenia niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody (kapanie lub zachlapanie). Nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych naczyń z wodą, jak np. wazony. Wyrób trzymać z dala od bezpośrednich promieni słonecznych i źródeł ciepła, jak grzejniki lub piecyki. Nie zatykać otworów wentylacyjnych. Szczeliny i otwory w urządzeniu są przeznaczone do wentylacji. Nigdy nie wolno ich zasłaniać umieszczając wyrób na poduszce, kanapie lub innej podobnej powierzchni. Nie stawiać wyrobu na niestabilnym kartonie, podstawie, trójnogu, wsporniku lub stole. Urządzenie może upaść, co może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia osób. Nigdy nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na panelu lub ramce. Gdy urządzenie nie będzie używane, odłączyć zasilanie od gniazda zasilającego. Przy pozbywaniu się baterii należy wziąć pod uwagę aspekty środowiskowe. OSTRZEŻENIE: Nie wolno wystawiać baterii na działanie nadmiernego ciepła, jak promienie słoneczne, ogień, itp. OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie elementów dodatkowych/ wyposażenia określonego przez producenta Taki symbol oznacza, że wyrób ten nie powinien być utylizowany na obszarze UE razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnie negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko na skutek niekontrolowanego pozbywania się odpadów, należy je odpowiedzialnie odzyskiwać w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. W celu pozbycia się zużytego urządzenia należy skorzystać z systemu odzyskiwania surowców wtórnych lub skontaktować się ze sklepem, gdzie wyrób ten został nabyty. Wyrób powinien zostać tam przyjęty do utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska. 3 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

5 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI Ostrzeżenie Podczas pracy odbiornika telewizyjnego wykorzystywane jest wysokie napięcie. Nie wolno zdejmować tylnej pokrywy odbiornika. Wszelkie naprawy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Przestroga Nie przygniatać przewodu zasilającego odbiornikiem telewizyjnym. Ostrzeżenie W celu zapobieżenia niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Przestroga Na telewizorze ani jego podstawie nigdy nie wolno stawać, opierać się o nie, ani gwałtownie popychać. Zwracać szczególną uwagę na dzieci. W razie upadku telewizora może to doprowadzić do poważnego zranienia. Przestroga Nie stawiać wyrobu na niestabilnym kartonie, podstawie, trójnogu, wsporniku lub stole. W razie upadku urządzenia mogą wystąpić poważne obrażenia osób lub uszkodzenie wyrobu. Ostrzeżenie Nie wrzucać ani nie wsadzać żadnych przedmiotów w szczeliny i otwory w obudowie telewizora. Na odbiornik telewizyjny nigdy nie wolno wylewać żadnych płynów. Przestroga Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania. Przestroga Nie zatykać otworów wentylacyjnych w tylnej pokrywie. Odpowiednia wentylacja jest bardzo istotna dla zapobieżenia uszkodzeniom podzespołów elektrycznych. Przestroga Jeśli telewizor jest wbudowany w meble lub podobną zamkniętą przestrzeń, należy zachować minimalne odległości od ścian. Nagrzewanie się telewizora może skrócić jego żywotność oraz może być również niebezpieczne. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 4

6 Wstęp 02 Wstęp UWAGA Nigdy nie manipulować żadnymi elementami wewnątrz telewizora ani żadnymi elementami regulacji nie opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Wszystkie telewizory LED są urządzeniami wykorzystującymi wysokie napięcie. Przed czyszczeniem z kurzu lub wytarciem kropli wody z ekranu, obudowy, okolicy przycisków albo gniazd zawsze należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania. Telewizor należy wycierać miękką, suchą, nie strzępiącą się ściereczką. Podczas burzy z piorunami, w celu zapobieżenia uszkodzeniu telewizora oraz innych urządzeń do niego podłączonych, należy odłączyć przewód zasilający i przewód antenowy. Wszelkie naprawy telewizora powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Główne cechy 1. Urządzenie może służyć jako telewizor, wyświetlacz, monitor komputera PC. 2. Wysoka luminancja, duży kąt oglądania. 3. Złącza HDMI i SCART. Główne dane techniczne INSTALACJA Telewizor umieścić w takim miejscu, aby światło nie padło bezpośrednio na ekran. Całkowite zaciemnienie pomieszczenia oraz odbicia od ekranu mogą spowodować nadwyrężenie wzroku. Do komfortowego oglądania telewizji zaleca się łagodne, nie bezpośrednie oświetlenie. W celu zapewnienia wentylacji należy pozostawić wystarczającą przestrzeń pomiędzy telewizorem, a ścianą. Unikać miejsc nadmiernie ciepłych. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie obudowy lub przedwczesne uszkodzenie podzespołów. Podczas użytkowania telewizora nie zakrywać otworów wentylacyjnych. 4. Dźwięk NICAM 5. Funkcja Time Shift Panel System TV PAL-B/G, I, D/K SECAM- B/G, D/K, L, L System sygnału wideo PAL/SECAM Napięcie zasilania V~, 50/60Hz Pobór mocy 70W 80W Pobór mocy w stanie czuwania <0,5W Moc wyjściowa audio (THD 7%) 2x8W Wejścia sygnału Złącze analogowe RGB(PC) x1; PC audio x1 Złącze HDMI x2 Wejście wideo x1 Wejście audio x1 Wejście komponentowe YpbPr x1 Złącze Mini SCART x1 Moduł CI x 1 Port USB x 1 Antenowe koncentryczne x1 Rozdzielczość pozioma (linie obrazu TV) Wejście kompozytowe wideo >=350 Wejście komponentowe YPbPr >=400 5 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

7 Wstęp PC TRYBY WSTĘPNIE USTAWIONE Rozdzielczość Częstotliwość pionowa (Hz) Częstotliwość pozioma (khz) 1 640x , x , x , x , x , x ,64 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 6

8 Wstęp Montaż podstawy 1. Położyć telewizor na płaskiej powierzchni ekranem zwróconym do dołu. Użyć szmatki do podłożenia, aby ochronić wyświetlacz. Nałożyć spód podstawy od dołu na trzpień podstawy. 2. Przymocować spód podstawy do trzpienia podstawy mocno przykręcając dostarczone wkręty. Uwagi dotyczące instalacji Telewizor umieścić w takim miejscu, aby światło nie padło bezpośrednio na ekran. Całkowite zaciemnienie pomieszczenia oraz odbicia od ekranu mogą spowodować nadwyrężenie wzroku. Do komfortowego oglądania telewizji zaleca się łagodne, nie bezpośrednie oświetlenie. W celu zapewnienia wentylacji należy pozostawić wystarczającą przestrzeń pomiędzy telewizorem, a ścianą. Nie należy próbować obracać telewizorem na podstawie. Unikać miejsc nadmiernie ciepłych. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie obudowy lub przedwczesne uszkodzenie podzespołów. 7 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

9 Wstęp Wskazówki dotyczące instalacji na ścianie Niniejszy telewizor można zamontować na ścianie w następujący sposób: 1. Położyć telewizor LCD LED na mocnej powierzchni. W celu ochrony ekranu przed uszkodzeniem, należy pod niego podłożyć miękki materiał. 2. Odkręcić śruby z dolnej części telewizora, gdzie podstawa łączy się z telewizorem. Odłączyć podstawę (zachować ją w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania). 3. Za pomocą 4 śrub przeznaczonych do mocowania telewizora na uchwycie ściennym (nie znajdują się w zestawie) przykręcić uchwyt ścienny wykorzystując 4 otwory znajdujące się z tyłu odbiornika zgodne ze standardem VESA. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 8

10 Wstęp Przedni panel sterowania 1 Czujnik zdalnego sterowania. 2 Wskaźnik LED: Niebieski: zasilanie włączone Czerwony: stan czuwania 3 Przyciski 1 SOURCE Wyświetla menu źródeł sygnału wejściowego. 2 MENU Wyświetla menu główne. 3 CH+/CH- W trybie TV naciśnięcie przycisku CH+ lub CH- przełącza kanał. W menu naciśnięcie przycisku CH+ lub CH- wybiera opcję. 4 VOL+/VOL- Regulacja głośności W menu reguluje wybrany parametr. 5 STANDBY Stan czuwania Gniazda z tyłu/ z boku 1 AV wejście 2 L/R AUDIO wejście 3 Zasilanie wejście 4 YPbPr wejście 5 HDMI2 wejście 6 HDMI1 wejście 7 USB wejście 8 PC AUDIO wejście 9 Moduł CI wejście 10 SCART wejście 11 VGA wejście 12 Antena wejście 9 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

11 Wstęp Podłączanie telewizora Haier Podłączenie odtwarzacza DVD/ odbiornika satelitarnego/ kablowego dekodera STB/ konsoli do gier/ komputera PC lub laptopa Istnieje kilka możliwości podłączenia odtwarzacza DVD/ odbiornika satelitarnego/ kablowego dekodera STB/ konsoli do gier / komputera PC lub laptopa do telewizora. Opcja 1 SCART 1 Podłączyć kabel SCART (nie znajduje się w zestawie) do gniazda SCART telewizora i do odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego, dekodera STB lub konsoli do gier. 2 W celu wybrania urządzenia podłączonego za pomocą kabla SCART, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać SCART i nacisnąć przycisk OK. Uwaga: Domyślnym podłączeniem po włączeniu telewizora jest SCART. Opcja 2 HDMI 1 Jeśli urządzenie, które ma być podłączone do telewizora jest włączone, najpierw należy je wyłączyć. 2 Podłączyć kabel HDMI (nie znajduje się w zestawie) do gniazda HDMI telewizora i do odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego, dekodera STB lub konsoli do gier. 3 Włączyć urządzenie podłączone do telewizora. 4 W celu wybrania urządzenia podłączonego za pomocą kabla HDMI, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać HDMI i nacisnąć przycisk OK. Opcja 3 AV (audio/ wideo) (żółty/ biały/ czerwony) 1 Przed podłączeniem upewnić się, że zarówno telewizor, jak i urządzenie są wyłączone. 2 Podłączyć przewody AV (nie znajdują się w zestawie) do gniazd wideo (żółty) i audio L, R (biały, czerwony) telewizora i do odtwarzacza DVD, konsoli do gier, itp. 3 W celu wybrania urządzenia podłączonego za pomocą przewodów AV, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać AV i nacisnąć przycisk OK. Opcja 4 COMPONENT (zielony/ niebieski/ czerwony) + (biały/ czerwony) 1 Przed podłączeniem upewnić się, że zarówno telewizor, jak i urządzenie są wyłączone. 2 Podłączyć przewody (nie znajdują się w zestawie) do gniazd COMPONENT IN Y, Pb, Pr (zielony/ niebieski/ czerwony) i audio L, R (biały, czerwony) telewizora oraz do odtwarzacza DVD, konsoli do gier, itp. 3 W celu wybrania urządzenia podłączonego za pomocą przewodów AV, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać COMPONENT i nacisnąć przycisk OK. Opcja 5 VGA (15-stykowy przewód D-Sub) 1 Podłączyć kabel VGA (nie znajduje się w zestawie) do gniazda VGA telewizora i do komputera PC/ laptopa. 2 W celu wybrania komputera PC/ laptopa podłączonego za pomocą kabla VGA, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać PC i nacisnąć przycisk OK. Uwaga: VGA przenosi tylko sygnał wideo. Aby podłączyć dźwięk z komputera PC/ laptopa, należy za pomocą oddzielnego przewodu połączyć gniazdo PC AUDIO telewizora (jack 3,5 mm) z gniazdem słuchawkowym komputera PC/ laptopa (jack 3,5 mm). Opcja 6 USB 1 Do niniejszego telewizora można połączyć większość pamięci USB. Również mogą działać niektóre aparaty fotograficzne. 2 Podłączyć pamięć USB (nie znajduje się w zestawie) lub przewód USB (nie znajduje się w zestawie) do telewizora. 3 W celu wybrania urządzenia USB podłączonego do telewizora, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać USB i nacisnąć przycisk OK. Uwaga 1: Obsługiwane są tylko pliki *.jpg i *.mp3. Obsługa innych typów plików nie jest gwarantowana i ich odtwarzanie może nie działać. Uwaga 2: Urządzenia iphone i ipod firmy Apple nie są kompatybilne z tym telewizorem. Uwaga 3: Przy podłączaniu dowolnego urządzenia do złącza USB, należy stosować jak najkrótsze przewody USB. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 10

12 Wstęp Moduł CI Gniazdo modułu CI jest przeznaczone do obsługi kart dostępu warunkowego i elektronicznych kart inteligentnych (Smart Card) w celu oglądania kodowanych programów telewizyjnych i korzystania z dodatkowych usług. Więcej informacji dotyczących kart i abonamentów można uzyskać u dostawców usług dostępu warunkowego. Producent niniejszego telewizora nie dostarcza modułów CAM, kart inteligentnych ani innego opcjonalnego wyposażenia. 4 Wyświetlone zostają szczegółowe informacje dotyczące karty CI. 5 Naciskając przycisk OK wejść w menu karty. W celu zmiany ustawień zapoznać się z instrukcją obsługi modułu. 6 Gdy moduł zostanie wyjęty, na ekranie wyświetli się poniższy komunikat. Ostrzeżenie Przed włożeniem w gniazdo CI jakiegokolwiek modułu należy wyłączyć telewizor. 1 W gniazdo CI znajdujące się z boku telewizora włożyć prawidłowo moduł dostępu warunkowego CAM, a następnie kartę inteligentną Smart Card. 2 Po włączeniu telewizora wyświetli się komunikat potwierdzający wykrycie modułu CAM. Należy odczekać chwilę, aż karta się aktywuje. 3 Nacisnąć przycisk MENU. Za pomocą przycisków wybrać opcję CI Information. 11 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

13 Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania 03 Pilot zdalnego sterowania Włożyć baterie do pilota zdalnego sterowania 1. Zdjąć pokrywę baterii. 2. Włożyć dwie baterie AAA 1,5V. Upewnić się, że symbole polaryzacji + i na bateriach odpowiadają takim symbolom na pilocie. 3. Zamknąć pokrywę baterii. Baterie wymienić na nowe, gdy telewizor zaczyna przejawiać następujące objawy: działanie jest niepewne i nieregularne. Czasami telewizor nie reaguje na pilota. Uwaga: 1) Zaleca się stosować baterie alkaliczne. 2) Wyjąć baterie, gdy są już wyczerpane lub gdy pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas. 1: POWER: Włącza telewizor. 2: D.MENU: Brak funkcji. 3: P.MODE: Przełącza tryb obrazu. 4: INFO: Nacisnąć, aby wyświetlić bieżący stan sygnału, jak źródło sygnału i tryb audio kanału. 5: AUDIO I/II: Na kanałach TV analogowej wybiera dźwięk MONO, Nicam stereo. Na kanałach TV cyfrowej wybiera język dźwięku programów TV. 6: SUBTITLE: Nacisnąć, aby włączyć (On) lub wyłączyć (Off) napisy. 7: Przyciski numeryczne: Do bezpośredniego wyboru kanałów. 8: SOURCE: Wybór źródła sygnału wejściowego. 9: MUTE: Włącza lub wyłącza dźwięk. 10: Głośność: Regulacja poziomu dźwięku. 11: MENU: Wyświetla menu telewizora. 12: OK: Potwierdzenie wyboru. 13: EXIT: Powrót do poprzedniego menu lub wyjście z menu. 14: Funkcja INDEX teletekstu/ Odtwarzanie USB 15: REPEAT: Brak funkcji. 16: Przycisk zielony teletekstu/szybkie przewijanie do przodu w trybie USB 17: Przycisk czerwony teletekstu/szybkie przewijanie do tyłu w trybie USB 18: Funkcja Mix teletekstu 19: Funkcja Text teletekstu 20: Funkcja Reveal teletekstu 21: Funkcja Size teletekstu 22: Funkcja Time teletekstu/angle/rec.list (Funkcja Time teletekstu brak funkcji) 23: Funkcja Mode teletekstu: Brak funkcji. 24: Funkcja Hold teletekstu 25: Funkcja Subpage teletekstu: Podstrona teletekstu. 26: Przycisk niebieski teletekstu/ Przejście do następnego pliku w trybie USB. 27: Przycisk żółty teletekstu/ Przejście do poprzedniego pliku w trybie USB. 28: Zatrzymanie odtwarzania w trybie USB. 29: Pauza odtwarzania w trybie USB. 30: Rozpoczęcie nagrywania. 31: PRZYCISKI STRZAŁEK: Do poruszania się w menu. 32: FAV: Dostęp do listy ulubionych kanałów w trybie TV i DTV. 33: Wybór programu: Za pomocą przycisków można wybrać następny lub poprzedni kanał TV. 34: GUIDE: Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach TV. 35: Q.VIEW: Przełącza na poprzednio oglądany program. 36: CH.LIST: Wyświetla listę kanałów. 37: SCREEN: Zmienia format obrazu. 38: SLEEP: Ustawia zegar wyłączenia TV. 39: S.MODE: Przełącza tryb dźwięku. 40: OPEN/CLOSE: Brak funkcji. : Brak funkcji DVD Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 12

14 Pilot zdalnego sterowania Teletekst Teletekst jest systemem informacyjnym nadawanym na niektórych kanałach, który można czytać tak, jak gazetę. Zawiera on również napisy przeznaczone dla osób mających problemy ze słuchem lub dla tych, którzy nie znają zbyt dobrze języka, w którym pogram jest nadawany (w sieci kablowej, poprzez satelitę, itp.). Przycisk TEXT Wybór strony Bezpośredni dostęp do pozycji Funkcja Przycisk ten służy do włączenia funkcji teletekstu. Ukazuje się on w postaci listy pozycji, do których można uzyskać dostęp. Każdej pozycji odpowiada trzycyfrowy numer strony. Jeśli wybrany kanał nie nadaje sygnału teletekstu, na ekranie będzie wyświetlany wskaźnik 100 i pozostanie on pusty (w takim przypadku należy wyjść z funkcji teletekstu i wybrać inny kanał. Korzystając z klawiatury numerycznej i przycisków strzałek w górę/ w dół wprowadzić numer żądanej strony. Przykład: strona 120, wprowadzić 120. Numer ten jest wyświetlany u góry z lewej strony ekranu. Licznik zlicza i po chwili wyświetla się strona. W celu wyświetlenia innej strony, powtórzyć operacje. Jeśli licznik nie przestaje zliczać, oznacza to, że strona nie została przesłana. Należy wybrać inny numer strony. U dołu ekranu wyświetlane są kolorowe pola. 4 kolorowe przyciski służą do bezpośredniego dostępu do pozycji lub odpowiadających im stron. INDEX Umożliwia powrót do strony ze spisem treści (zwykle jest to strona nr 100). SUBPAGE HOLD REVEAL LIST Niektóre strony zawierają podstrony, które są automatycznie sukcesywnie aktualizowane. Przycisk ten służy do zatrzymania lub wznowienia pobierania podstrony. Wskaźnik jest wyświetlany u góry z lewej strony ekranu. Zatrzymuje stronę. Wyświetla lub ukrywa utajone informacje (rozwiązania gier). Użytkownik ma możliwość zaprogramowania czterech ulubionych stron bezpośrednio powiązanych z kolorowymi przyciskami. Gdy aktywny jest tryb LIST, nie jest możliwa nawigacja za pomocą kolorowych przycisków w trybie TOP lub FLOF. Numery ulubionych stron są dla każdego kanału zapisywane i odczytywane w/ z pamięci przez oprogramowanie systemowe. 13 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

15 Użytkowanie 04 Użytkowanie Przewodnik instalacji Przewodnik instalacji ukazuje się tylko przy pierwszym uruchomieniu telewizora lub po zresetowaniu do ustawień fabrycznych. Tryb Home (domowy) lub Shop (sklepowy) 1. Tryb domowy jest trybem energooszczędnym. Zalecany jest do normalnego oglądania i jest ustawiony przez producenta jako tryb domyślny. 2. Tryb sklepowy jest opcją przeznaczoną do wyświetlania reklam lub prezentowania wyrobów w sklepie. Tryb ten ma większą jasność obrazu niż tryb domowy. 3. Można dowolnie przełączać tryb pomiędzy domowym, a sklepowym. Jeśli zostanie wybrany tryb sklepowy, jako źródło sygnału automatycznie zostanie wybrane HDMI1. W celu wyjścia z menu nacisnąć przycisk EXIT. 2) Za pomocą przycisków wybrać DVB-T/ DVB-C i potwierdzić przyciskiem OK. a. Jeśli zostanie wybrana cyfrowa telewizja naziemna DVB-T, w następnym kroku należy wybrać rodzaj strojenia oraz kraj. 1) Korzystając z przycisków można poruszać się w menu i zmieniać ustawienia. W celu potwierdzenia użyć przycisku OK. Wybrać żądany język, tryb Home/ Shop, które mają być wyświetlane w menu. Uwaga: Domyślne hasło to b. Jeśli zostanie wybrana cyfrowa telewizja kablowa DVB-C, następnym krokiem jest skonfigurowanie systemu DVB-C. Należy ustawić rodzaj skanowania, częstotliwość, identyfikator sieci, prędkość transmisji, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby przejść do opcji wyboru rodzaju strojenia i kraju. Ten krok jest taki sam jak dla DVB-T. Należy wybrać rodzaj strojenia (DTV/ATV) oraz kraj i nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć dostrajanie. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 14

16 Użytkowanie 3) Rozpoczyna się przeszukiwanie kanałów. Ta operacja może zająć do 6 minut. Na ekranie jest pokazywany postęp strojenia i liczba znalezionych kanałów. 4) Jeśli chcemy pominąć strojenie analogowe ATV, można je przerwać naciskając przycisk MENU. Wyświetli się komunikat należy to potwierdzić wybierając YES przyciskiem. Nastąpi przejście do strojenia cyfrowego. Jeśli chcemy pominąć również strojenie cyfrowe DTV, można powtórzyć powyższe kroki. Przy następnym włączeniu telewizora wyświetli się komunikat z przypomnieniem o instalacji. 5) Po zakończeniu strojenia kanały są ustawione w kolejności dostrajania. W celu pominięcia kanałów, zmiany ich kolejności lub zmiany nazwy, należy wybrać edycję programów Programme Edit w menu kanałów Channel. 1. MENU KANAŁÓW (CHANNEL) 1.1 Strojenie automatyczne (DVB-T) 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK. 2) Naciskając przyciski wybrać opcję automatycznego strojenia Auto Tuning i nacisnąć przycisk OK. 3) Przyciskami wybrać telewizję cyfrową naziemną DVB-T i potwierdzić przyciskiem OK. 6) Gratulacje Ukazuje się ekran z informacją: Gratulacje!!! Zakończono początkową szybką konfigurację. Bawcie się dobrze przy telewizorze Haier. Nacisnąć przycisk OK lub EXIT. 4) W menu rodzaju strojenia Tune Type wybrać za pomocą przycisków ATV / DTV / DTV + ATV (telewizja analogowa/ telewizja cyfrowa/ telewizja cyfrowa + analogowa). Nacisnąć przycisk i przyciskami wybrać kraj, w którym będzie używany telewizor. Potwierdzić naciskając przycisk OK. 15 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

17 Użytkowanie 2) Naciskając przyciski wybrać opcję automatycznego strojenia Auto Tuning i nacisnąć przycisk OK. 5) Rozpoczyna się przeszukiwanie kanałów. Ta operacja może zająć do 6 minut. Na ekranie jest pokazywany postęp strojenia i liczba znalezionych kanałów. 6) Jeśli chcemy pominąć strojenie analogowe ATV, można je przerwać naciskając przycisk MENU. Wyświetli się komunikat - należy to potwierdzić wybierając YES przyciskiem. Nastąpi przejście do strojenia cyfrowego. Jeśli chcemy pominąć również strojenie cyfrowe DTV, można powtórzyć powyższe kroki. Przy następnym włączeniu telewizora wyświetli się komunikat z przypomnieniem o instalacji. 7) Po zakończeniu strojenia kanały są ustawione w kolejności dostrajania. W celu pominięcia kanałów, zmiany ich kolejności lub zmiany nazwy, należy wybrać edycję programów Programme Edit w menu kanałów Channel. 3) Przyciskami wybrać telewizję cyfrową kablową DVB-C i potwierdzić przyciskiem OK. 4) Za pomocą przycisków wybrać rodzaj skanowania (Scan type)/ prędkość transmisji sygnału (Symbol(KS/S)) i nacisnąć OK. 1.2 Strojenie automatyczne (DVB-C) 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK. 5) W opcji rodzaju strojenia Tune Type za pomocą przycisków wybrać ATV / DTV / DTV + ATV (telewizja analogowa/ telewizja cyfrowa/ telewizja cyfrowa + analogowa). Nacisnąć przycisk i za pomocą przycisków wybrać kraj, w którym będzie używany telewizor. Potwierdzić naciskając przycisk OK. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 16

18 Użytkowanie 6) Rozpoczyna się przeszukiwanie kanałów. Ta operacja może zająć do 6 minut. Na ekranie jest pokazywany postęp strojenia i liczba znalezionych kanałów. 7) Jeśli chcemy pominąć strojenie analogowe ATV, można je przerwać naciskając przycisk MENU. Wyświetli się komunikat - należy to potwierdzić wybierając YES przyciskiem. Nastąpi przejście do strojenia cyfrowego. Jeśli chcemy pominąć również strojenie cyfrowe DTV, można powtórzyć powyższe kroki. Przy następnym włączeniu telewizora wyświetli się komunikat z przypomnieniem o instalacji. 8) Po zakończeniu strojenia kanały są ustawione w kolejności dostrajania. W celu pominięcia kanałów, zmiany ich kolejności lub zmiany nazwy, należy wybrać edycję programów Programme Edit w menu kanałów Channel. 3) Ukazuje się menu ręcznego strojenia cyfrowego DTV Manual Tuning. Za pomocą przycisków wybrać żądany kanał UHF i naciskając przycisk OK rozpocząć przeszukiwanie tego pasma. Po dostrojeniu sygnału na ekranie wyświetlany jest obraz i siła sygnału. 4) Przyciskiem MENU powrócić do menu głównego. 5) Nacisnąć przycisk EXIT, aby wyjść z menu. 2.2 Strojenie ręczne cyfrowe (DVB-C) 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK. 2) Naciskając przyciski wybrać opcję ręcznego strojenia cyfrowego CADTV Manual Tuning i nacisnąć przycisk OK. Uwaga Jeśli wybrano rodzaj strojenia DTV+ATV, wszystkie kanały, włączając w to kanały analogowe, cyfrowe oraz radiowe, zostaną dostrojona za jednym razem. Po przeprowadzeniu automatycznego strojenia wszystkie uprzednio zapamiętane kanały zostaną usunięte. Po zakończeniu automatycznego strojenia zostanie wybrany pierwszy kanał telewizji cyfrowej DTV. 2.1 Strojenie ręczne cyfrowe (DVB-T) 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK. 2) Naciskając przyciski wybrać opcję ręcznego strojenia cyfrowego DTV Manual Tuning i nacisnąć przycisk OK. 3) Ukazuje się menu ręcznego strojenia cyfrowego CADTV Manual Tuning. Za pomocą przycisków wybrać częstotliwość (Frequency)/ prędkość transmisji sygnału (Symbol(KS/S))/ typ modulacji (QAM Type) i naciskając przycisk OK rozpocząć przeszukiwanie tego kanału. Po dostrojeniu sygnału, na ekranie wyświetlany jest obraz i siła sygnału. 4) Przyciskiem MENU powrócić do menu głównego. 5) Nacisnąć przycisk EXIT, aby wyjść z menu. 17 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

19 Użytkowanie 3 Strojenie ręczne analogowe W menu ATV Manual Tuning można w znalezionych kanałach analogowych zmienić system dźwięku (System), precyzyjnie dostroić kanał (Fine-Tune) i zapisać wybrane kanały (Storage To). 5 Informacja dotycząca CI (opcja) Ta opcja (CI Information) wyświetla Informacje dotyczące karty CI. 2. MENU OBRAZU (PICTURE) Drugą pozycją menu jest menu obrazu PICTURE. Można tu regulować takie parametry, jak kontrast, jaskrawość, itp. Wybierać opcje za pomocą przycisków. Nacisnąć OK w celu regulacji Uwaga Po przeprowadzeniu ręcznego dostrajania kanały można zapamiętać naciskając czerwony przycisk teletekstu. 4 Edycja programów Dowolny program można usunąć, zmienić jego nazwę, przenieść, pominąć i dodać do listy ulubionych. Usuwanie Nacisnąć czerwony przycisk teletekstu. Program zaznaczony kursorem zostanie usunięty. Zmiana nazwy Można zmieniać nazwy tylko programów telewizji analogowej ATV. Przesunąć kursor na żądany program, W celu zmiany nazwy nacisnąć zielony przycisk teletekstu. Przyciskami można wybierać litery. Naciskając przyciski, przesuwać kursor. Przyciskiem MENU powrócić do menu głównego. Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk EXIT. Uwaga: Nazwy programów ATV mogą mieć tylko 5 znaków. Nazwy programów DTV mogą mieć 25 znaków. Przenoszenie Za pomocą przycisków strzałek wybrać kanał do przeniesienia. Następnie nacisnąć żółty przycisk teletekstu. Po uaktywnieniu funkcji przenoszenia przyciskami strzałek przesuwać wybrany program i potwierdzić ustawienie naciskając przycisk OK. Pomijanie Za pomocą przycisków wybrać program. W celu pominięcia programu, nacisnąć niebieski przycisk teletekstu. Po prawej stronie programu ukaże się symbol. Po wybraniu pominiętego programu można ponownie nacisnąć niebieski przycisk teletekstu. Pominięcie zostanie skasowane, a symbol zniknie. Dodawanie do listy ulubionych Za pomocą przycisków wybrać program, nacisnąć przycisk FAV. Po prawej stronie programu ukaże się symbol. Po wybraniu ulubionego programu można ponownie nacisnąć przycisk FAV. Program zostanie usunięty z listy programów, a symbol zniknie. Po utworzeniu listy programów ulubionych, naciskając przycisk FAV można szybko uzyskać dostęp do ulubionych programów. Uwaga 1) Opcja Tint (odcień) jest dostępna tylko w systemie koloru NTSC. 2) Można wybrać 4 ustawienia temperatury barwowej (Color temperature): Medium (pośrednia), Warm (ciepła), Cool (zimna) i User (Użytkownika). 3) Opcja Screen (ekran) jest dostępna tylko w trybie PC. Można tam regulować pozycję w poziomie (Horizontal position), pozycję w pionie (Vertical position), rozmiar (Size) i fazę (Phase). 3. MENU DŹWIĘKU (SOUND) Trzecia pozycja menu to menu dźwięku SOUND. Można tu regulować takie parametry, jak tony wysokie i niskie, balans, itp. Wybierać opcje za pomocą przycisków. Nacisnąć OK w celu regulacji Uwaga Opcja automatycznej regulacji głośności (Auto Volume) jest dostępna tylko, gdy poziom sygnału wejściowego jest zbyt wysoki lub zakłócony. 4. MENU CZASU (TIME) Czwarta pozycja menu to menu czasu TIME. Można tu ustawiać zegar, godzinę włączenia/ wyłączenia, czas wyłączenia, itp. Wybierać opcje za pomocą przycisków. Nacisnąć OK w celu ustawienia. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 18

20 Użytkowanie Uwaga: Jeśli przy włączonej funkcji automatycznego wyłączenia Auto Sleep, przez 15 minut nie ma sygnału telewizyjnego, telewizor wyłącza się automatycznie. Ustawienie zegara może być pobrane automatycznie z systemu DTV. 5. MENU OPCJI (OPTION) Piąta pozycja menu to menu opcji OPTION. Można tu ustawiać język menu, język ścieżki dźwiękowej, język napisów, itp. Automatyczne wyłączenie telewizora 1. Jeśli w ciągu 4 godzin od włączenia telewizora jego stan pracy się nie zmienił (np. nie zmieniono kanału lub głośności), automatycznie rozpocznie się procedura wyłączania. Na ekranie ukaże się komunikat o automatycznym wyłączeniu. Uwaga Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych kasuje wszystkie programy i hasło. 6. MENU BLOKADY (LOCK) Szósta pozycja menu to menu blokady LOCK. Można tu ustawiać blokadę systemu, hasło, zablokować programy i ustawić ochronę rodzicielską. Po zablokowaniu systemu nie będzie można wyszukiwać kanałów ani zmieniać programów. Domyślnym hasłem jest Jeśli zapomnimy ustawionego hasła, zawsze można użyć specjalnego hasła Blokowanie programów: Przyciskami wybrać program i za pomocą zielonego przycisku teletekstu zablokować go. W celu odblokowania programu należy wejść w menu główne, wprowadzić hasło i ponownie nacisnąć zielony przycisk teletekstu. Ochrona rodzicielska: Za pomocą przycisków wybrać ograniczenie wiekowe. 7. MENU PRZEWODNIKA PO PROGRAMACH (EPG) Menu EPG służy do przeglądania programów stacji telewizyjnych i radiowych nadawanych na kanałach cyfrowych. Po naciśnięciu przycisku EPG wyświetlone zostanie następujące menu: Po 150 sekundach telewizor automatycznie wyłączy się do stanu czuwania. W celu przerwania automatycznego wyłączenia nacisnąć dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania. 2. W celu dezaktywacji funkcji automatycznego wyłączenia w menu opcji wybrać pozycję Automatic powerdown (4h). Nacisnąć OK. Ukaże się komunikat żądający potwierdzenia aktywacji tej funkcji. Przyciskiem prawej strzałki wybrać NO. Obraz powróci do menu opcji i w pozycji automatycznego wyłączenia telewizora widoczne będzie: Automatic power-down (4h) OFF. W celu ponownej aktywacji funkcji automatycznego wyłączenia powtórzyć powyższą procedurę z tą różnicą, że przyciskiem lewej strzałki wybrać YES. W opcji PVR File System można określić dysk USB przeznaczony dla celów nagrywania. 1. Informacja Za pomocą przycisków można wybierać programy. Naciśnięcie na przycisk INFO wyświetla informacje o zaznaczonym programie. 2. Lista programów Nacisnąć żółty przycisk teletekstu. Wyświetli się lista programów wybranych do przypomnienia. Przyciskami można wybrać listę i za pomocą przycisku usunąć ją. 19 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

21 Użytkowanie 3. Nagrywanie Nacisnąć czerwony przycisk teletekstu. Program zostanie zaznaczony do nagrania. 4. Przypomnienie Naciskając niebieski przycisk teletekstu można wybrać jeden program i ustawić datę i godzinę jego przypomnienia. O ustawionej porze telewizor przełączy się automatycznie na wybrany program. 8. Funkcja nagrywania PVR 1. Przygotowanie do nagrania programu Funkcja PVR działa tylko na programach DTV. W menu opcji OPTION wybrać pozycję "PVR File System. Następnie wybrać opcję Check PVR File System. Nacisnąć OK, czekać dopóki napis Checking nie zmieni się w Success. Uwaga: Należy sprawdzić opcję Speed. Jeśli jest ustawiona na HD support, oznacza to, że prędkość urządzenia USB jest wystarczająca dla funkcji Time Shift i nagrywania. W przeciwnym razie, aby upewnić się, czy urządzenie posiada taką zdolność, należy je sformatować. Domyślny czas nagrywania Free Record Limit wynosi 6 godzin, o ile ilość wolnej pamięć na dysku na to pozwala. Jeśli nie ma wystarczającej ilości pamięci, czas nagrywania będzie krótszy proporcjonalnie do ilości wolnego miejsca na dysku. Podczas sprawdzania systemu plików PVR Check PVR File System nie wolno wykonywać żadnych innych operacji, dopóki sprawdzenie się nie zakończy. Nagranie może być wykonane tylko w systemie PVR telewizora. Również odtwarzane może być tylko w tym samym telewizorze. Takiego nagrania nie można odtwarzać w żadnym innym urządzeniu (komputerze, DVD, itp.), które nie jest zgodne z systemem plików TS. Należy pamiętać, że w celu wykonania jakiegokolwiek nagrania, konieczne jest sformatowanie podłączonego urządzenia USB w telewizorze. Select Disk: Wybrać, który dysk będzie używany do nagrywania pliku. Check PVR File System: Do sprawdzenia, czy system plików PVR został skonfigurowany na tym urządzeniu USB. Format (formatowanie): OSTRZEŻENIE: PRZY FORMATOWANIU ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA USB, WSZYSTKIE PLIKI I INFORMACJE PRZECHOWYWANE NA TYM URZĄDZENIU ULEGAJĄ SKASOWANIU. Rozmiar pliku z nagraniem jest ograniczony przez system plików USB. System plików: NTFS do 2TB FAT32 do 192GB FAT16 do 2GB W menu opcji OPTION wejść w opcję PVR File System: Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 20

22 Użytkowanie (Zalecaną opcją formatowania jest High Speed FS, co może przyspieszyć nagrywanie.) 2. Nagrywanie programu Podczas oglądania programu z cyfrowego źródła DTV, wybrać kanał i nacisnąć przycisk nagrywania REC. Ukaże się okienko nagrywania. Ponownie nacisnąć REC, okienko zniknie, ale w lewym górnym narożniku ekranu cały czas widoczna będzie ikona nagrywania. Ikona ta zniknie po naciśnięciu przycisku zatrzymania nagrywania. Po zakończeniu formatowania wyświetla się następujące menu: 3. Odtwarzanie nagrania Program nagrany na USB będzie zapisany w folderze _MSTPVR urządzenia. 1. Rozmiar pamięci USB może wynosić od 128MB do 500GB, ale zalecany praktyczny rozmiar to 2GB do 500GB. 2. Jeśli przepływność sygnału wideo jest zbyt mała, w obrazie może pojawić się pikselizacja. Może to być spowodowane użyciem przedłużacza USB zamiast bezpośredniego podłączenia USB do telewizora. 3. Nie wszystkie urządzenia USB są kompatybilne. W dalszej części znajduje się lista zalecanych napędów USB. Modele nie znajdujące się na liście mogą być kompatybilne, ale nie ma gwarancji ich działania. Lista obsługiwanych napędów USB jest taka sama, jak napędów USB współpracujących z funkcją Time Shift. Szczegółowe informacje znajdują się na następnych stronach. Jeśli wybrano tryb formatowania Hi Speed FS, można zmienić rozmiar pliku wykorzystywanego w funkcji Time Shift: 21 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

23 Użytkowanie 9. Funkcja Time Shift Przygotowanie do nagrywania programu Telewizor ten pozwala zatrzymać i nagrać na urządzenie USB aktualnie oglądany program telewizji cyfrowej oraz powrócić do jego oglądania od miejsca, w którym oglądanie zostało przerwane. Uwaga Konieczne jest sformatowanie urządzenia USB 2.0. Przed sformatowaniem należy skopiować oryginalne dane. Po sformatowaniu wszystkie dane przechowywane na USB zostaną usunięte. Uwaga Gdy funkcja Time Shift jest aktywna, nie wolno odłączać urządzenia USB. 4 GB pamięci przechowuje ok. 140 minut nagrania. Formatowanie urządzenia pamięci USB Należy sformatować urządzenie USB i przydzielić odpowiednią ilość pamięci dla funkcji przesunięcia czasowego Time Shift. Uwaga Proces formatowania trwa co najmniej 2 minuty. Podczas formatowania nie wolno wyłączać zasilania ani wyjmować urządzenia USB. Podczas formatowania zostanie przeprowadzony test szybkości urządzenia USB. Jego niepowodzenie oznacza, że to urządzenie USB nie może obsługiwać funkcji Time Shift. Nagranie przerwanego programu DTV na urządzenie pamięci USB 1. Przy ustawionym źródle obrazu na DTV, włożyć napęd USB do portu USB z boku telewizora. 2. W celu włączenia funkcji przesunięcia czasowego Time Shift nacisnąć przycisk pauzy. Program telewizyjny zostanie przerwany. Ukaże się menu ekranowe funkcji Time Shift i rozpocznie się nagrywanie. 3. W celu zatrzymania nagrywania nacisnąć przycisk zatrzymania. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 22

24 Użytkowanie Ograniczenia funkcji Time Shift 1. Gdy aktywna jest funkcja Time Shift, dostępne są tylko przyciski odtwarzania /pauzy /zatrzymania /przeszukiwania do przodu / przeszukiwania do tyłu /VOL+ /VOL- /MUTE oraz niektóre podstawowe przyciski obsługi (ENTER /EXIT /przyciski strzałek). 2. Jeśli prędkość nagrywania USB nie spełnia wymagań minimalnych, odtwarzanie wideo może nie być płynne i obraz może przeskakiwać. 3. Podczas działania funkcji Time Shift nie wolno wyjmować dysku USB ani wyłączać zasilania. W razie utraty sygnału nagrywanie zostanie przerwane. 4. Podczas działania funkcji Time Shift nie należy odłączać źródła sygnału. 5. Nie należy szybko i wielokrotnie zmieniać operacji pomiędzy odtwarzaniem / pauzą / przeszukiwaniem do przodu / przeszukiwaniem do tyłu. 6. Jeśli przepływność sygnału wideo jest zbyt mała, w obrazie może pojawić się pikselizacja. 7. Nie wszystkie urządzenia USB są kompatybilne. Prąd pobierany przez twardy dysk USB powinien być mniejszy niż 500mA. Poniżej znajduje się lista zalecanych napędów USB. Modele nie wymienione poniżej mogą być kompatybilne, ale nie ma gwarancji ich działania. SanDisk Extreme Contour USB Flash Drive - 8GB SDCZ E75 SanDisk Extreme Contour USB Flash Drive - 16GB SDCZ8-016G-A75 Kingston DataTraveler 410 USB 2. 0 Flash Drive - 8GB DT410/8GB Kingston DataTraveler 410 USB 2. 0 Flash Drive - 16GB DT410/16GB OCZ Technology Rally2 USB 2. 0 Flash Drive - 4GB OCZUSBR2DC-4GB OCZ Technology ATV USB 2. 0 Flash Drive - 8GB OCZUSBATV-8GB OCZ Technology Rally2 USB 2. 0 Flash Drive - 8GB OCZUSBR2DC-8GB SAMSUNG-HM500JI-500G 8. Funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich kanałów cyfrowych, takich jak kanały szyfrowane lub kanały wyłącznie radiowe. 23 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

25 Użytkowanie 10. Odtwarzacz USB Nacisnąć przycisk SOURCE, z listy źródeł sygnału wejściowego wybrać USB i przyciskiem OK wejść w menu USB. Przyciskami można wybrać ikonę funkcji, a przyciskiem OK potwierdzić jej wybór. Naciśnięcie przycisku lub EXIT powoduje zamknięcie paska sterowania (za wyjątkiem muzyki). Upewnić się, że urządzenie USB jest podłączone do portu USB. Odtwarzać można 4 rodzaje materiałów multimedialnych: zdjęcia, muzykę, filmy i tekst. Za pomocą przycisków wybrać rodzaj mediów i otworzyć menu wyboru dysku naciskając przycisk OK. Uwaga Podczas odtwarzania pliku wideo można regulować w oknie informacyjnym ścieżkę dźwiękową lub program. Wybranie ikony Info i naciśnięcie przycisku OK powoduje wyświetlenie okna informacji. Przyciskami wybrać prawy dysk i nacisnąć przycisk OK, aby wyświetlić listę plików i folderów. W celu powrotu do menu wyboru rodzaju mediów, wybrać Return. Korzystając z przycisków lub wybrać plik. Ukaże się okno podglądu. W celu wyświetlenia pliku na całym ekranie, nacisnąć przycisk. Naciśnięcie przycisku OK lub INFO podczas wyświetlania pliku multimedialnego (zdjęcie, film lub tekst) wyświetli pasek sterowania. Odtwarzanie USB obsługuje następujące formaty plików zdjęć: - JPEG (format JPEG, pliki z rozszerzeniem ".jpg" ) - BMP (pliki z rozszerzeniem ".bmp") - PNG (pliki z rozszerzeniem ".png") Odtwarzanie USB obsługuje następujące formaty plików muzycznych: - MP3 (pliki z rozszerzeniem ".mp3") - WAV (pliki z rozszerzeniem ".wav") Odtwarzanie USB obsługuje następujące formaty plików tekstowych: - TXT (pliki z rozszerzeniem ".txt") Odtwarzanie USB obsługuje następujące formaty plików wideo: - AVI (pliki z rozszerzeniem ".avi") - TS (MPEG2 i H.264) Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 24

26 Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów 05 Rozwiązywanie problemów Obraz Objawy problemu Dźwięk Sprawdzić śnieżenie zakłócenia położenie, kierunek lub podłączenie anteny odbicia dźwięk normalny położenie, kierunek lub podłączenie anteny zakłócenia zakłócenia sprzęt elektroniczny, samochód/ motocykl, jarzeniówka obraz normalny brak dźwięku głośność (czy włączone jest wyciszenie lub nieprawidłowo podłączony zestaw audio) brak obrazu brak dźwięku czy podłączony jest przewód zasilający, czy zadziałał bezpiecznik, ustawienie kontrastu i jasności/ głośności, czy telewizor nie jest w stanie czuwania - nacisnąć przycisk czuwania na pilocie brak koloru dźwięk normalny regulację koloru obraz poszarpany dźwięk normalny lub cichy dostroić kanał brak koloru zakłócenia system TV czarne pasy u góry i u dołu dźwięk normalny zmienić format obrazu na Zoom 25 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SM32001 2 3 4 5 SOURCE SLEEP V+ CH+ FAV LIST MENU OK EXIT GUIDE AUDIO EASY FIND EF DISPLAY SIZE TXT TV-RADIO CANCELS UB. PG SUBTITLE REC LIST RECORD TIMESHIFT INDEX 6 7 Ustawienia obrazu Zarządzanie kanałami

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com 1 Gratulujemy wyboru i zakupu tunera telewizyjnego firmy Compro Inc. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR AV Partner Sp. z o.o. ul. Jórskiego 56 03-593 Warszawa tel. +48 22 747-02-91 TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR OSOBISTY 0ZŁ kategoria: Telewizory >

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

NTC-22HD. Dane i treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

NTC-22HD. Dane i treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. NTC-22HD Dane i treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności

Bardziej szczegółowo

Avtek TouchScreen 55

Avtek TouchScreen 55 Avtek TouchScreen 55 Monitor interaktywny LED Instrukcja użytkowania Najnowszą wersję instrukcji można zawsze znaleźć na stronie http://avtek.eu Spis treści Montaż monitora... 3 Podstawowa obsługa... 6

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) PLATFORMA CYFROWA ESPOL HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) WSTĘP MAG 200 jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 5. Kabel AV 2. Przyssawka montażowa 6. 3. Ładowarka samochodowa 7. Karta gwarancyjna PL 2. Przegląd 1 2 3 4 5 Mikrofon 10

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup zasilacza z wbudowaną kamerą HD. Poprzez zasilacz z odpowiednimi adapterami można ładować różne urządzenia elektroniczne.

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M Importer: PHU GOTEL Andrzej Gołaszewski, Kolonia Porosły 53, 16-070 Choroszcz, POLAND 1 Środki ostrożności: UWAGA: Symbol błyskawicy oznacza wysokie napięcie i

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Numer produktu: 956561 Strona 1 z 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Skaner PICS 2 SD Kabel USB Zasilacz na USB Uchwyt

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196

Instrukcja obsługi. Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196 Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZALANIE / ZAMOCZENIE URZĄDZENIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZWARCIA I PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji

Przewodnik instalacji Przewodnik instalacji Instalacja sterownika 1. Instalacja sterownika 1.1. Kliknij Next. 1 1.2 Kliknij Finish 2. Instalacja oprogramowania 2.1.1 Uruchom plik o nazwie BlazeDTV6.0Setup_OEM.exe. 2.1.2 Kliknij

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI CECHY URZĄDZENIA 1. CECHY URZĄDZENIA Ekran LCD z przekątna 7" (TFT) Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli Pamięć RAM: 256MB Wbudowana pamięć flash 2GB

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo