TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

2 Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa WITAMY...2 WAŻNE INFORMACJE...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...3 OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI Wstęp Główne dane techniczne...5 Montaż podstawy...7 Wskazówki dotyczące instalacji na ścianie...8 Przedni panel sterowania...9 Gniazda z tyłu/ z boku...9 Podłączanie telewizora Haier Moduł CI Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania Teletekst MENU DŹWIĘKU (SOUND) MENU CZASU (TIME) MENU OPCJI (OPTION) MENU BLOKADY (LOCK) MENU PRZEWODNIKA PO PROGRAMACH (EPG).. 19 Funkcja nagrywania PVR Przygotowanie do nagrania programu...20 Nagrywanie programu...21 Odtwarzanie nagrania...21 Funkcja Time Shift Przygotowanie do nagrywania programu...22 Formatowanie urządzenia pamięci USB...22 Nagranie przerwanego programu DTV na urządzenie pamięci USB...22 Ograniczenia funkcji Time Shift...23 Odtwarzacz USB Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Użytkowanie Przewodnik instalacji MENU KANAŁÓW (CHANNEL) Strojenie automatyczne (DVB-T)...15 Strojenie automatyczne (DVB-C)...16 Strojenie ręczne cyfrowe (DVB-T)...17 Strojenie ręczne cyfrowe (DVB-C)...17 Strojenie ręczne analogowe...18 Edycja programów...18 Informacja dotycząca CI (opcja)...18 MENU OBRAZU (PICTURE) Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

3 01 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa WITAMY Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Dziękujemy, że zakupili Państwo telewizor LCD LED 39"/42". Niniejsza instrukcja będzie stanowić pomoc przy konfigurowaniu i użytkowaniu telewizora. Najpierw należy sprawdzić, czy zawartość pudełka jest zgodna z poniższą listą: Cyfrowy telewizor LCD LED Full HD 1080p 39" Pilot zdalnego sterowania 2 x bateria AAA Instrukcja obsługi Przewodnik szybkiego startu 1x kabel Scart Podstawa telewizora Cyfrowy telewizor LCD LED Full HD 1080p 42" Pilot zdalnego sterowania 2 x bateria AAA Instrukcja obsługi Przewodnik szybkiego startu 1x kabel Scart Podstawa telewizora Teraz możemy zaczynać! WAŻNE INFORMACJE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ ABY ZMNIEJSZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYLNEJ OSŁONY). WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W SPRAWIE WSZELKICH NAPRAW KONTAKTOWAĆ SIĘ Z INFOLINIĄ PRZEZNACZONĄ DLA KLIENTA. ZNAK BŁYSKAWICY WPISANY W TRÓJKĄT: SYMBOL TEN WSKAZUJE, ŻE WEWNĄTRZ ZNAJDUJE SIĘ WYSOKIE NAPIĘCIE. NIEBEZPIECZNY JEST KAŻDY KONTAKT Z JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ WEWNĘTRZNĄ WYROBU. ZNAK WYKRZYKNIKA WPISANY W TRÓJKĄT: SYMBOL TEN ZWRACA UWAGĘ, ŻE DO NINIEJSZEGO WYROBU DOŁĄCZONA JEST WAŻNA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA JEGO UŻYTKOWANIA LUB KONSERWACJI. OSTRZEŻENIE: W CELU ZMNIEJSZENIA NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB POŻARU, NIE USTAWIAĆ ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO W POBLIŻU ŹRÓDEŁ WILGOCI. NIE STOSOWAĆ ŻADNYCH ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, KTÓRE MOGĄ ZADRAPAĆ LUB USZKODZIĆ EKRAN LCD. UNIKAĆ KONTAKTU Z PRZEDMIOTAMI MOGĄCYMI ZARYSOWAĆ EKRAN LCD. UWAGA: SAMODZIELNA NAPRAWA URZĄDZENIA NIE JEST DOZWOLONA I MOŻE DOPROWADZIĆ OD OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA WYROBU. W SPRAWIE WSZELKICH NA- PRAW KONTAKTOWAĆ SIĘ Z INFOLINIĄ PRZEZNACZONĄ DLA KLIENTA. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 2

4 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, nie zdejmować pokrywy ani tylnej osłony. Wewnątrz nie znajdują się żadne części do obsługi przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Ostrzeżenie: W celu zapobieżenia niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody (kapanie lub zachlapanie). Nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych naczyń z wodą, jak np. wazony. Wyrób trzymać z dala od bezpośrednich promieni słonecznych i źródeł ciepła, jak grzejniki lub piecyki. Nie zatykać otworów wentylacyjnych. Szczeliny i otwory w urządzeniu są przeznaczone do wentylacji. Nigdy nie wolno ich zasłaniać umieszczając wyrób na poduszce, kanapie lub innej podobnej powierzchni. Nie stawiać wyrobu na niestabilnym kartonie, podstawie, trójnogu, wsporniku lub stole. Urządzenie może upaść, co może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia osób. Nigdy nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na panelu lub ramce. Gdy urządzenie nie będzie używane, odłączyć zasilanie od gniazda zasilającego. Przy pozbywaniu się baterii należy wziąć pod uwagę aspekty środowiskowe. OSTRZEŻENIE: Nie wolno wystawiać baterii na działanie nadmiernego ciepła, jak promienie słoneczne, ogień, itp. OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie elementów dodatkowych/ wyposażenia określonego przez producenta Taki symbol oznacza, że wyrób ten nie powinien być utylizowany na obszarze UE razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnie negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko na skutek niekontrolowanego pozbywania się odpadów, należy je odpowiedzialnie odzyskiwać w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. W celu pozbycia się zużytego urządzenia należy skorzystać z systemu odzyskiwania surowców wtórnych lub skontaktować się ze sklepem, gdzie wyrób ten został nabyty. Wyrób powinien zostać tam przyjęty do utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska. 3 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

5 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI Ostrzeżenie Podczas pracy odbiornika telewizyjnego wykorzystywane jest wysokie napięcie. Nie wolno zdejmować tylnej pokrywy odbiornika. Wszelkie naprawy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Przestroga Nie przygniatać przewodu zasilającego odbiornikiem telewizyjnym. Ostrzeżenie W celu zapobieżenia niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Przestroga Na telewizorze ani jego podstawie nigdy nie wolno stawać, opierać się o nie, ani gwałtownie popychać. Zwracać szczególną uwagę na dzieci. W razie upadku telewizora może to doprowadzić do poważnego zranienia. Przestroga Nie stawiać wyrobu na niestabilnym kartonie, podstawie, trójnogu, wsporniku lub stole. W razie upadku urządzenia mogą wystąpić poważne obrażenia osób lub uszkodzenie wyrobu. Ostrzeżenie Nie wrzucać ani nie wsadzać żadnych przedmiotów w szczeliny i otwory w obudowie telewizora. Na odbiornik telewizyjny nigdy nie wolno wylewać żadnych płynów. Przestroga Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania. Przestroga Nie zatykać otworów wentylacyjnych w tylnej pokrywie. Odpowiednia wentylacja jest bardzo istotna dla zapobieżenia uszkodzeniom podzespołów elektrycznych. Przestroga Jeśli telewizor jest wbudowany w meble lub podobną zamkniętą przestrzeń, należy zachować minimalne odległości od ścian. Nagrzewanie się telewizora może skrócić jego żywotność oraz może być również niebezpieczne. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 4

6 Wstęp 02 Wstęp UWAGA Nigdy nie manipulować żadnymi elementami wewnątrz telewizora ani żadnymi elementami regulacji nie opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Wszystkie telewizory LED są urządzeniami wykorzystującymi wysokie napięcie. Przed czyszczeniem z kurzu lub wytarciem kropli wody z ekranu, obudowy, okolicy przycisków albo gniazd zawsze należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania. Telewizor należy wycierać miękką, suchą, nie strzępiącą się ściereczką. Podczas burzy z piorunami, w celu zapobieżenia uszkodzeniu telewizora oraz innych urządzeń do niego podłączonych, należy odłączyć przewód zasilający i przewód antenowy. Wszelkie naprawy telewizora powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Główne cechy 1. Urządzenie może służyć jako telewizor, wyświetlacz, monitor komputera PC. 2. Wysoka luminancja, duży kąt oglądania. 3. Złącza HDMI i SCART. Główne dane techniczne INSTALACJA Telewizor umieścić w takim miejscu, aby światło nie padło bezpośrednio na ekran. Całkowite zaciemnienie pomieszczenia oraz odbicia od ekranu mogą spowodować nadwyrężenie wzroku. Do komfortowego oglądania telewizji zaleca się łagodne, nie bezpośrednie oświetlenie. W celu zapewnienia wentylacji należy pozostawić wystarczającą przestrzeń pomiędzy telewizorem, a ścianą. Unikać miejsc nadmiernie ciepłych. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie obudowy lub przedwczesne uszkodzenie podzespołów. Podczas użytkowania telewizora nie zakrywać otworów wentylacyjnych. 4. Dźwięk NICAM 5. Funkcja Time Shift Panel System TV PAL-B/G, I, D/K SECAM- B/G, D/K, L, L System sygnału wideo PAL/SECAM Napięcie zasilania V~, 50/60Hz Pobór mocy 70W 80W Pobór mocy w stanie czuwania <0,5W Moc wyjściowa audio (THD 7%) 2x8W Wejścia sygnału Złącze analogowe RGB(PC) x1; PC audio x1 Złącze HDMI x2 Wejście wideo x1 Wejście audio x1 Wejście komponentowe YpbPr x1 Złącze Mini SCART x1 Moduł CI x 1 Port USB x 1 Antenowe koncentryczne x1 Rozdzielczość pozioma (linie obrazu TV) Wejście kompozytowe wideo >=350 Wejście komponentowe YPbPr >=400 5 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

7 Wstęp PC TRYBY WSTĘPNIE USTAWIONE Rozdzielczość Częstotliwość pionowa (Hz) Częstotliwość pozioma (khz) 1 640x , x , x , x , x , x ,64 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 6

8 Wstęp Montaż podstawy 1. Położyć telewizor na płaskiej powierzchni ekranem zwróconym do dołu. Użyć szmatki do podłożenia, aby ochronić wyświetlacz. Nałożyć spód podstawy od dołu na trzpień podstawy. 2. Przymocować spód podstawy do trzpienia podstawy mocno przykręcając dostarczone wkręty. Uwagi dotyczące instalacji Telewizor umieścić w takim miejscu, aby światło nie padło bezpośrednio na ekran. Całkowite zaciemnienie pomieszczenia oraz odbicia od ekranu mogą spowodować nadwyrężenie wzroku. Do komfortowego oglądania telewizji zaleca się łagodne, nie bezpośrednie oświetlenie. W celu zapewnienia wentylacji należy pozostawić wystarczającą przestrzeń pomiędzy telewizorem, a ścianą. Nie należy próbować obracać telewizorem na podstawie. Unikać miejsc nadmiernie ciepłych. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie obudowy lub przedwczesne uszkodzenie podzespołów. 7 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

9 Wstęp Wskazówki dotyczące instalacji na ścianie Niniejszy telewizor można zamontować na ścianie w następujący sposób: 1. Położyć telewizor LCD LED na mocnej powierzchni. W celu ochrony ekranu przed uszkodzeniem, należy pod niego podłożyć miękki materiał. 2. Odkręcić śruby z dolnej części telewizora, gdzie podstawa łączy się z telewizorem. Odłączyć podstawę (zachować ją w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania). 3. Za pomocą 4 śrub przeznaczonych do mocowania telewizora na uchwycie ściennym (nie znajdują się w zestawie) przykręcić uchwyt ścienny wykorzystując 4 otwory znajdujące się z tyłu odbiornika zgodne ze standardem VESA. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 8

10 Wstęp Przedni panel sterowania 1 Czujnik zdalnego sterowania. 2 Wskaźnik LED: Niebieski: zasilanie włączone Czerwony: stan czuwania 3 Przyciski 1 SOURCE Wyświetla menu źródeł sygnału wejściowego. 2 MENU Wyświetla menu główne. 3 CH+/CH- W trybie TV naciśnięcie przycisku CH+ lub CH- przełącza kanał. W menu naciśnięcie przycisku CH+ lub CH- wybiera opcję. 4 VOL+/VOL- Regulacja głośności W menu reguluje wybrany parametr. 5 STANDBY Stan czuwania Gniazda z tyłu/ z boku 1 AV wejście 2 L/R AUDIO wejście 3 Zasilanie wejście 4 YPbPr wejście 5 HDMI2 wejście 6 HDMI1 wejście 7 USB wejście 8 PC AUDIO wejście 9 Moduł CI wejście 10 SCART wejście 11 VGA wejście 12 Antena wejście 9 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

11 Wstęp Podłączanie telewizora Haier Podłączenie odtwarzacza DVD/ odbiornika satelitarnego/ kablowego dekodera STB/ konsoli do gier/ komputera PC lub laptopa Istnieje kilka możliwości podłączenia odtwarzacza DVD/ odbiornika satelitarnego/ kablowego dekodera STB/ konsoli do gier / komputera PC lub laptopa do telewizora. Opcja 1 SCART 1 Podłączyć kabel SCART (nie znajduje się w zestawie) do gniazda SCART telewizora i do odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego, dekodera STB lub konsoli do gier. 2 W celu wybrania urządzenia podłączonego za pomocą kabla SCART, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać SCART i nacisnąć przycisk OK. Uwaga: Domyślnym podłączeniem po włączeniu telewizora jest SCART. Opcja 2 HDMI 1 Jeśli urządzenie, które ma być podłączone do telewizora jest włączone, najpierw należy je wyłączyć. 2 Podłączyć kabel HDMI (nie znajduje się w zestawie) do gniazda HDMI telewizora i do odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego, dekodera STB lub konsoli do gier. 3 Włączyć urządzenie podłączone do telewizora. 4 W celu wybrania urządzenia podłączonego za pomocą kabla HDMI, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać HDMI i nacisnąć przycisk OK. Opcja 3 AV (audio/ wideo) (żółty/ biały/ czerwony) 1 Przed podłączeniem upewnić się, że zarówno telewizor, jak i urządzenie są wyłączone. 2 Podłączyć przewody AV (nie znajdują się w zestawie) do gniazd wideo (żółty) i audio L, R (biały, czerwony) telewizora i do odtwarzacza DVD, konsoli do gier, itp. 3 W celu wybrania urządzenia podłączonego za pomocą przewodów AV, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać AV i nacisnąć przycisk OK. Opcja 4 COMPONENT (zielony/ niebieski/ czerwony) + (biały/ czerwony) 1 Przed podłączeniem upewnić się, że zarówno telewizor, jak i urządzenie są wyłączone. 2 Podłączyć przewody (nie znajdują się w zestawie) do gniazd COMPONENT IN Y, Pb, Pr (zielony/ niebieski/ czerwony) i audio L, R (biały, czerwony) telewizora oraz do odtwarzacza DVD, konsoli do gier, itp. 3 W celu wybrania urządzenia podłączonego za pomocą przewodów AV, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać COMPONENT i nacisnąć przycisk OK. Opcja 5 VGA (15-stykowy przewód D-Sub) 1 Podłączyć kabel VGA (nie znajduje się w zestawie) do gniazda VGA telewizora i do komputera PC/ laptopa. 2 W celu wybrania komputera PC/ laptopa podłączonego za pomocą kabla VGA, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać PC i nacisnąć przycisk OK. Uwaga: VGA przenosi tylko sygnał wideo. Aby podłączyć dźwięk z komputera PC/ laptopa, należy za pomocą oddzielnego przewodu połączyć gniazdo PC AUDIO telewizora (jack 3,5 mm) z gniazdem słuchawkowym komputera PC/ laptopa (jack 3,5 mm). Opcja 6 USB 1 Do niniejszego telewizora można połączyć większość pamięci USB. Również mogą działać niektóre aparaty fotograficzne. 2 Podłączyć pamięć USB (nie znajduje się w zestawie) lub przewód USB (nie znajduje się w zestawie) do telewizora. 3 W celu wybrania urządzenia USB podłączonego do telewizora, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać USB i nacisnąć przycisk OK. Uwaga 1: Obsługiwane są tylko pliki *.jpg i *.mp3. Obsługa innych typów plików nie jest gwarantowana i ich odtwarzanie może nie działać. Uwaga 2: Urządzenia iphone i ipod firmy Apple nie są kompatybilne z tym telewizorem. Uwaga 3: Przy podłączaniu dowolnego urządzenia do złącza USB, należy stosować jak najkrótsze przewody USB. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 10

12 Wstęp Moduł CI Gniazdo modułu CI jest przeznaczone do obsługi kart dostępu warunkowego i elektronicznych kart inteligentnych (Smart Card) w celu oglądania kodowanych programów telewizyjnych i korzystania z dodatkowych usług. Więcej informacji dotyczących kart i abonamentów można uzyskać u dostawców usług dostępu warunkowego. Producent niniejszego telewizora nie dostarcza modułów CAM, kart inteligentnych ani innego opcjonalnego wyposażenia. 4 Wyświetlone zostają szczegółowe informacje dotyczące karty CI. 5 Naciskając przycisk OK wejść w menu karty. W celu zmiany ustawień zapoznać się z instrukcją obsługi modułu. 6 Gdy moduł zostanie wyjęty, na ekranie wyświetli się poniższy komunikat. Ostrzeżenie Przed włożeniem w gniazdo CI jakiegokolwiek modułu należy wyłączyć telewizor. 1 W gniazdo CI znajdujące się z boku telewizora włożyć prawidłowo moduł dostępu warunkowego CAM, a następnie kartę inteligentną Smart Card. 2 Po włączeniu telewizora wyświetli się komunikat potwierdzający wykrycie modułu CAM. Należy odczekać chwilę, aż karta się aktywuje. 3 Nacisnąć przycisk MENU. Za pomocą przycisków wybrać opcję CI Information. 11 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

13 Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania 03 Pilot zdalnego sterowania Włożyć baterie do pilota zdalnego sterowania 1. Zdjąć pokrywę baterii. 2. Włożyć dwie baterie AAA 1,5V. Upewnić się, że symbole polaryzacji + i na bateriach odpowiadają takim symbolom na pilocie. 3. Zamknąć pokrywę baterii. Baterie wymienić na nowe, gdy telewizor zaczyna przejawiać następujące objawy: działanie jest niepewne i nieregularne. Czasami telewizor nie reaguje na pilota. Uwaga: 1) Zaleca się stosować baterie alkaliczne. 2) Wyjąć baterie, gdy są już wyczerpane lub gdy pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas. 1: POWER: Włącza telewizor. 2: D.MENU: Brak funkcji. 3: P.MODE: Przełącza tryb obrazu. 4: INFO: Nacisnąć, aby wyświetlić bieżący stan sygnału, jak źródło sygnału i tryb audio kanału. 5: AUDIO I/II: Na kanałach TV analogowej wybiera dźwięk MONO, Nicam stereo. Na kanałach TV cyfrowej wybiera język dźwięku programów TV. 6: SUBTITLE: Nacisnąć, aby włączyć (On) lub wyłączyć (Off) napisy. 7: Przyciski numeryczne: Do bezpośredniego wyboru kanałów. 8: SOURCE: Wybór źródła sygnału wejściowego. 9: MUTE: Włącza lub wyłącza dźwięk. 10: Głośność: Regulacja poziomu dźwięku. 11: MENU: Wyświetla menu telewizora. 12: OK: Potwierdzenie wyboru. 13: EXIT: Powrót do poprzedniego menu lub wyjście z menu. 14: Funkcja INDEX teletekstu/ Odtwarzanie USB 15: REPEAT: Brak funkcji. 16: Przycisk zielony teletekstu/szybkie przewijanie do przodu w trybie USB 17: Przycisk czerwony teletekstu/szybkie przewijanie do tyłu w trybie USB 18: Funkcja Mix teletekstu 19: Funkcja Text teletekstu 20: Funkcja Reveal teletekstu 21: Funkcja Size teletekstu 22: Funkcja Time teletekstu/angle/rec.list (Funkcja Time teletekstu brak funkcji) 23: Funkcja Mode teletekstu: Brak funkcji. 24: Funkcja Hold teletekstu 25: Funkcja Subpage teletekstu: Podstrona teletekstu. 26: Przycisk niebieski teletekstu/ Przejście do następnego pliku w trybie USB. 27: Przycisk żółty teletekstu/ Przejście do poprzedniego pliku w trybie USB. 28: Zatrzymanie odtwarzania w trybie USB. 29: Pauza odtwarzania w trybie USB. 30: Rozpoczęcie nagrywania. 31: PRZYCISKI STRZAŁEK: Do poruszania się w menu. 32: FAV: Dostęp do listy ulubionych kanałów w trybie TV i DTV. 33: Wybór programu: Za pomocą przycisków można wybrać następny lub poprzedni kanał TV. 34: GUIDE: Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach TV. 35: Q.VIEW: Przełącza na poprzednio oglądany program. 36: CH.LIST: Wyświetla listę kanałów. 37: SCREEN: Zmienia format obrazu. 38: SLEEP: Ustawia zegar wyłączenia TV. 39: S.MODE: Przełącza tryb dźwięku. 40: OPEN/CLOSE: Brak funkcji. : Brak funkcji DVD Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 12

14 Pilot zdalnego sterowania Teletekst Teletekst jest systemem informacyjnym nadawanym na niektórych kanałach, który można czytać tak, jak gazetę. Zawiera on również napisy przeznaczone dla osób mających problemy ze słuchem lub dla tych, którzy nie znają zbyt dobrze języka, w którym pogram jest nadawany (w sieci kablowej, poprzez satelitę, itp.). Przycisk TEXT Wybór strony Bezpośredni dostęp do pozycji Funkcja Przycisk ten służy do włączenia funkcji teletekstu. Ukazuje się on w postaci listy pozycji, do których można uzyskać dostęp. Każdej pozycji odpowiada trzycyfrowy numer strony. Jeśli wybrany kanał nie nadaje sygnału teletekstu, na ekranie będzie wyświetlany wskaźnik 100 i pozostanie on pusty (w takim przypadku należy wyjść z funkcji teletekstu i wybrać inny kanał. Korzystając z klawiatury numerycznej i przycisków strzałek w górę/ w dół wprowadzić numer żądanej strony. Przykład: strona 120, wprowadzić 120. Numer ten jest wyświetlany u góry z lewej strony ekranu. Licznik zlicza i po chwili wyświetla się strona. W celu wyświetlenia innej strony, powtórzyć operacje. Jeśli licznik nie przestaje zliczać, oznacza to, że strona nie została przesłana. Należy wybrać inny numer strony. U dołu ekranu wyświetlane są kolorowe pola. 4 kolorowe przyciski służą do bezpośredniego dostępu do pozycji lub odpowiadających im stron. INDEX Umożliwia powrót do strony ze spisem treści (zwykle jest to strona nr 100). SUBPAGE HOLD REVEAL LIST Niektóre strony zawierają podstrony, które są automatycznie sukcesywnie aktualizowane. Przycisk ten służy do zatrzymania lub wznowienia pobierania podstrony. Wskaźnik jest wyświetlany u góry z lewej strony ekranu. Zatrzymuje stronę. Wyświetla lub ukrywa utajone informacje (rozwiązania gier). Użytkownik ma możliwość zaprogramowania czterech ulubionych stron bezpośrednio powiązanych z kolorowymi przyciskami. Gdy aktywny jest tryb LIST, nie jest możliwa nawigacja za pomocą kolorowych przycisków w trybie TOP lub FLOF. Numery ulubionych stron są dla każdego kanału zapisywane i odczytywane w/ z pamięci przez oprogramowanie systemowe. 13 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

15 Użytkowanie 04 Użytkowanie Przewodnik instalacji Przewodnik instalacji ukazuje się tylko przy pierwszym uruchomieniu telewizora lub po zresetowaniu do ustawień fabrycznych. Tryb Home (domowy) lub Shop (sklepowy) 1. Tryb domowy jest trybem energooszczędnym. Zalecany jest do normalnego oglądania i jest ustawiony przez producenta jako tryb domyślny. 2. Tryb sklepowy jest opcją przeznaczoną do wyświetlania reklam lub prezentowania wyrobów w sklepie. Tryb ten ma większą jasność obrazu niż tryb domowy. 3. Można dowolnie przełączać tryb pomiędzy domowym, a sklepowym. Jeśli zostanie wybrany tryb sklepowy, jako źródło sygnału automatycznie zostanie wybrane HDMI1. W celu wyjścia z menu nacisnąć przycisk EXIT. 2) Za pomocą przycisków wybrać DVB-T/ DVB-C i potwierdzić przyciskiem OK. a. Jeśli zostanie wybrana cyfrowa telewizja naziemna DVB-T, w następnym kroku należy wybrać rodzaj strojenia oraz kraj. 1) Korzystając z przycisków można poruszać się w menu i zmieniać ustawienia. W celu potwierdzenia użyć przycisku OK. Wybrać żądany język, tryb Home/ Shop, które mają być wyświetlane w menu. Uwaga: Domyślne hasło to b. Jeśli zostanie wybrana cyfrowa telewizja kablowa DVB-C, następnym krokiem jest skonfigurowanie systemu DVB-C. Należy ustawić rodzaj skanowania, częstotliwość, identyfikator sieci, prędkość transmisji, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby przejść do opcji wyboru rodzaju strojenia i kraju. Ten krok jest taki sam jak dla DVB-T. Należy wybrać rodzaj strojenia (DTV/ATV) oraz kraj i nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć dostrajanie. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 14

16 Użytkowanie 3) Rozpoczyna się przeszukiwanie kanałów. Ta operacja może zająć do 6 minut. Na ekranie jest pokazywany postęp strojenia i liczba znalezionych kanałów. 4) Jeśli chcemy pominąć strojenie analogowe ATV, można je przerwać naciskając przycisk MENU. Wyświetli się komunikat należy to potwierdzić wybierając YES przyciskiem. Nastąpi przejście do strojenia cyfrowego. Jeśli chcemy pominąć również strojenie cyfrowe DTV, można powtórzyć powyższe kroki. Przy następnym włączeniu telewizora wyświetli się komunikat z przypomnieniem o instalacji. 5) Po zakończeniu strojenia kanały są ustawione w kolejności dostrajania. W celu pominięcia kanałów, zmiany ich kolejności lub zmiany nazwy, należy wybrać edycję programów Programme Edit w menu kanałów Channel. 1. MENU KANAŁÓW (CHANNEL) 1.1 Strojenie automatyczne (DVB-T) 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK. 2) Naciskając przyciski wybrać opcję automatycznego strojenia Auto Tuning i nacisnąć przycisk OK. 3) Przyciskami wybrać telewizję cyfrową naziemną DVB-T i potwierdzić przyciskiem OK. 6) Gratulacje Ukazuje się ekran z informacją: Gratulacje!!! Zakończono początkową szybką konfigurację. Bawcie się dobrze przy telewizorze Haier. Nacisnąć przycisk OK lub EXIT. 4) W menu rodzaju strojenia Tune Type wybrać za pomocą przycisków ATV / DTV / DTV + ATV (telewizja analogowa/ telewizja cyfrowa/ telewizja cyfrowa + analogowa). Nacisnąć przycisk i przyciskami wybrać kraj, w którym będzie używany telewizor. Potwierdzić naciskając przycisk OK. 15 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

17 Użytkowanie 2) Naciskając przyciski wybrać opcję automatycznego strojenia Auto Tuning i nacisnąć przycisk OK. 5) Rozpoczyna się przeszukiwanie kanałów. Ta operacja może zająć do 6 minut. Na ekranie jest pokazywany postęp strojenia i liczba znalezionych kanałów. 6) Jeśli chcemy pominąć strojenie analogowe ATV, można je przerwać naciskając przycisk MENU. Wyświetli się komunikat - należy to potwierdzić wybierając YES przyciskiem. Nastąpi przejście do strojenia cyfrowego. Jeśli chcemy pominąć również strojenie cyfrowe DTV, można powtórzyć powyższe kroki. Przy następnym włączeniu telewizora wyświetli się komunikat z przypomnieniem o instalacji. 7) Po zakończeniu strojenia kanały są ustawione w kolejności dostrajania. W celu pominięcia kanałów, zmiany ich kolejności lub zmiany nazwy, należy wybrać edycję programów Programme Edit w menu kanałów Channel. 3) Przyciskami wybrać telewizję cyfrową kablową DVB-C i potwierdzić przyciskiem OK. 4) Za pomocą przycisków wybrać rodzaj skanowania (Scan type)/ prędkość transmisji sygnału (Symbol(KS/S)) i nacisnąć OK. 1.2 Strojenie automatyczne (DVB-C) 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK. 5) W opcji rodzaju strojenia Tune Type za pomocą przycisków wybrać ATV / DTV / DTV + ATV (telewizja analogowa/ telewizja cyfrowa/ telewizja cyfrowa + analogowa). Nacisnąć przycisk i za pomocą przycisków wybrać kraj, w którym będzie używany telewizor. Potwierdzić naciskając przycisk OK. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 16

18 Użytkowanie 6) Rozpoczyna się przeszukiwanie kanałów. Ta operacja może zająć do 6 minut. Na ekranie jest pokazywany postęp strojenia i liczba znalezionych kanałów. 7) Jeśli chcemy pominąć strojenie analogowe ATV, można je przerwać naciskając przycisk MENU. Wyświetli się komunikat - należy to potwierdzić wybierając YES przyciskiem. Nastąpi przejście do strojenia cyfrowego. Jeśli chcemy pominąć również strojenie cyfrowe DTV, można powtórzyć powyższe kroki. Przy następnym włączeniu telewizora wyświetli się komunikat z przypomnieniem o instalacji. 8) Po zakończeniu strojenia kanały są ustawione w kolejności dostrajania. W celu pominięcia kanałów, zmiany ich kolejności lub zmiany nazwy, należy wybrać edycję programów Programme Edit w menu kanałów Channel. 3) Ukazuje się menu ręcznego strojenia cyfrowego DTV Manual Tuning. Za pomocą przycisków wybrać żądany kanał UHF i naciskając przycisk OK rozpocząć przeszukiwanie tego pasma. Po dostrojeniu sygnału na ekranie wyświetlany jest obraz i siła sygnału. 4) Przyciskiem MENU powrócić do menu głównego. 5) Nacisnąć przycisk EXIT, aby wyjść z menu. 2.2 Strojenie ręczne cyfrowe (DVB-C) 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK. 2) Naciskając przyciski wybrać opcję ręcznego strojenia cyfrowego CADTV Manual Tuning i nacisnąć przycisk OK. Uwaga Jeśli wybrano rodzaj strojenia DTV+ATV, wszystkie kanały, włączając w to kanały analogowe, cyfrowe oraz radiowe, zostaną dostrojona za jednym razem. Po przeprowadzeniu automatycznego strojenia wszystkie uprzednio zapamiętane kanały zostaną usunięte. Po zakończeniu automatycznego strojenia zostanie wybrany pierwszy kanał telewizji cyfrowej DTV. 2.1 Strojenie ręczne cyfrowe (DVB-T) 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK. 2) Naciskając przyciski wybrać opcję ręcznego strojenia cyfrowego DTV Manual Tuning i nacisnąć przycisk OK. 3) Ukazuje się menu ręcznego strojenia cyfrowego CADTV Manual Tuning. Za pomocą przycisków wybrać częstotliwość (Frequency)/ prędkość transmisji sygnału (Symbol(KS/S))/ typ modulacji (QAM Type) i naciskając przycisk OK rozpocząć przeszukiwanie tego kanału. Po dostrojeniu sygnału, na ekranie wyświetlany jest obraz i siła sygnału. 4) Przyciskiem MENU powrócić do menu głównego. 5) Nacisnąć przycisk EXIT, aby wyjść z menu. 17 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

19 Użytkowanie 3 Strojenie ręczne analogowe W menu ATV Manual Tuning można w znalezionych kanałach analogowych zmienić system dźwięku (System), precyzyjnie dostroić kanał (Fine-Tune) i zapisać wybrane kanały (Storage To). 5 Informacja dotycząca CI (opcja) Ta opcja (CI Information) wyświetla Informacje dotyczące karty CI. 2. MENU OBRAZU (PICTURE) Drugą pozycją menu jest menu obrazu PICTURE. Można tu regulować takie parametry, jak kontrast, jaskrawość, itp. Wybierać opcje za pomocą przycisków. Nacisnąć OK w celu regulacji Uwaga Po przeprowadzeniu ręcznego dostrajania kanały można zapamiętać naciskając czerwony przycisk teletekstu. 4 Edycja programów Dowolny program można usunąć, zmienić jego nazwę, przenieść, pominąć i dodać do listy ulubionych. Usuwanie Nacisnąć czerwony przycisk teletekstu. Program zaznaczony kursorem zostanie usunięty. Zmiana nazwy Można zmieniać nazwy tylko programów telewizji analogowej ATV. Przesunąć kursor na żądany program, W celu zmiany nazwy nacisnąć zielony przycisk teletekstu. Przyciskami można wybierać litery. Naciskając przyciski, przesuwać kursor. Przyciskiem MENU powrócić do menu głównego. Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk EXIT. Uwaga: Nazwy programów ATV mogą mieć tylko 5 znaków. Nazwy programów DTV mogą mieć 25 znaków. Przenoszenie Za pomocą przycisków strzałek wybrać kanał do przeniesienia. Następnie nacisnąć żółty przycisk teletekstu. Po uaktywnieniu funkcji przenoszenia przyciskami strzałek przesuwać wybrany program i potwierdzić ustawienie naciskając przycisk OK. Pomijanie Za pomocą przycisków wybrać program. W celu pominięcia programu, nacisnąć niebieski przycisk teletekstu. Po prawej stronie programu ukaże się symbol. Po wybraniu pominiętego programu można ponownie nacisnąć niebieski przycisk teletekstu. Pominięcie zostanie skasowane, a symbol zniknie. Dodawanie do listy ulubionych Za pomocą przycisków wybrać program, nacisnąć przycisk FAV. Po prawej stronie programu ukaże się symbol. Po wybraniu ulubionego programu można ponownie nacisnąć przycisk FAV. Program zostanie usunięty z listy programów, a symbol zniknie. Po utworzeniu listy programów ulubionych, naciskając przycisk FAV można szybko uzyskać dostęp do ulubionych programów. Uwaga 1) Opcja Tint (odcień) jest dostępna tylko w systemie koloru NTSC. 2) Można wybrać 4 ustawienia temperatury barwowej (Color temperature): Medium (pośrednia), Warm (ciepła), Cool (zimna) i User (Użytkownika). 3) Opcja Screen (ekran) jest dostępna tylko w trybie PC. Można tam regulować pozycję w poziomie (Horizontal position), pozycję w pionie (Vertical position), rozmiar (Size) i fazę (Phase). 3. MENU DŹWIĘKU (SOUND) Trzecia pozycja menu to menu dźwięku SOUND. Można tu regulować takie parametry, jak tony wysokie i niskie, balans, itp. Wybierać opcje za pomocą przycisków. Nacisnąć OK w celu regulacji Uwaga Opcja automatycznej regulacji głośności (Auto Volume) jest dostępna tylko, gdy poziom sygnału wejściowego jest zbyt wysoki lub zakłócony. 4. MENU CZASU (TIME) Czwarta pozycja menu to menu czasu TIME. Można tu ustawiać zegar, godzinę włączenia/ wyłączenia, czas wyłączenia, itp. Wybierać opcje za pomocą przycisków. Nacisnąć OK w celu ustawienia. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 18

20 Użytkowanie Uwaga: Jeśli przy włączonej funkcji automatycznego wyłączenia Auto Sleep, przez 15 minut nie ma sygnału telewizyjnego, telewizor wyłącza się automatycznie. Ustawienie zegara może być pobrane automatycznie z systemu DTV. 5. MENU OPCJI (OPTION) Piąta pozycja menu to menu opcji OPTION. Można tu ustawiać język menu, język ścieżki dźwiękowej, język napisów, itp. Automatyczne wyłączenie telewizora 1. Jeśli w ciągu 4 godzin od włączenia telewizora jego stan pracy się nie zmienił (np. nie zmieniono kanału lub głośności), automatycznie rozpocznie się procedura wyłączania. Na ekranie ukaże się komunikat o automatycznym wyłączeniu. Uwaga Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych kasuje wszystkie programy i hasło. 6. MENU BLOKADY (LOCK) Szósta pozycja menu to menu blokady LOCK. Można tu ustawiać blokadę systemu, hasło, zablokować programy i ustawić ochronę rodzicielską. Po zablokowaniu systemu nie będzie można wyszukiwać kanałów ani zmieniać programów. Domyślnym hasłem jest Jeśli zapomnimy ustawionego hasła, zawsze można użyć specjalnego hasła Blokowanie programów: Przyciskami wybrać program i za pomocą zielonego przycisku teletekstu zablokować go. W celu odblokowania programu należy wejść w menu główne, wprowadzić hasło i ponownie nacisnąć zielony przycisk teletekstu. Ochrona rodzicielska: Za pomocą przycisków wybrać ograniczenie wiekowe. 7. MENU PRZEWODNIKA PO PROGRAMACH (EPG) Menu EPG służy do przeglądania programów stacji telewizyjnych i radiowych nadawanych na kanałach cyfrowych. Po naciśnięciu przycisku EPG wyświetlone zostanie następujące menu: Po 150 sekundach telewizor automatycznie wyłączy się do stanu czuwania. W celu przerwania automatycznego wyłączenia nacisnąć dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania. 2. W celu dezaktywacji funkcji automatycznego wyłączenia w menu opcji wybrać pozycję Automatic powerdown (4h). Nacisnąć OK. Ukaże się komunikat żądający potwierdzenia aktywacji tej funkcji. Przyciskiem prawej strzałki wybrać NO. Obraz powróci do menu opcji i w pozycji automatycznego wyłączenia telewizora widoczne będzie: Automatic power-down (4h) OFF. W celu ponownej aktywacji funkcji automatycznego wyłączenia powtórzyć powyższą procedurę z tą różnicą, że przyciskiem lewej strzałki wybrać YES. W opcji PVR File System można określić dysk USB przeznaczony dla celów nagrywania. 1. Informacja Za pomocą przycisków można wybierać programy. Naciśnięcie na przycisk INFO wyświetla informacje o zaznaczonym programie. 2. Lista programów Nacisnąć żółty przycisk teletekstu. Wyświetli się lista programów wybranych do przypomnienia. Przyciskami można wybrać listę i za pomocą przycisku usunąć ją. 19 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

21 Użytkowanie 3. Nagrywanie Nacisnąć czerwony przycisk teletekstu. Program zostanie zaznaczony do nagrania. 4. Przypomnienie Naciskając niebieski przycisk teletekstu można wybrać jeden program i ustawić datę i godzinę jego przypomnienia. O ustawionej porze telewizor przełączy się automatycznie na wybrany program. 8. Funkcja nagrywania PVR 1. Przygotowanie do nagrania programu Funkcja PVR działa tylko na programach DTV. W menu opcji OPTION wybrać pozycję "PVR File System. Następnie wybrać opcję Check PVR File System. Nacisnąć OK, czekać dopóki napis Checking nie zmieni się w Success. Uwaga: Należy sprawdzić opcję Speed. Jeśli jest ustawiona na HD support, oznacza to, że prędkość urządzenia USB jest wystarczająca dla funkcji Time Shift i nagrywania. W przeciwnym razie, aby upewnić się, czy urządzenie posiada taką zdolność, należy je sformatować. Domyślny czas nagrywania Free Record Limit wynosi 6 godzin, o ile ilość wolnej pamięć na dysku na to pozwala. Jeśli nie ma wystarczającej ilości pamięci, czas nagrywania będzie krótszy proporcjonalnie do ilości wolnego miejsca na dysku. Podczas sprawdzania systemu plików PVR Check PVR File System nie wolno wykonywać żadnych innych operacji, dopóki sprawdzenie się nie zakończy. Nagranie może być wykonane tylko w systemie PVR telewizora. Również odtwarzane może być tylko w tym samym telewizorze. Takiego nagrania nie można odtwarzać w żadnym innym urządzeniu (komputerze, DVD, itp.), które nie jest zgodne z systemem plików TS. Należy pamiętać, że w celu wykonania jakiegokolwiek nagrania, konieczne jest sformatowanie podłączonego urządzenia USB w telewizorze. Select Disk: Wybrać, który dysk będzie używany do nagrywania pliku. Check PVR File System: Do sprawdzenia, czy system plików PVR został skonfigurowany na tym urządzeniu USB. Format (formatowanie): OSTRZEŻENIE: PRZY FORMATOWANIU ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA USB, WSZYSTKIE PLIKI I INFORMACJE PRZECHOWYWANE NA TYM URZĄDZENIU ULEGAJĄ SKASOWANIU. Rozmiar pliku z nagraniem jest ograniczony przez system plików USB. System plików: NTFS do 2TB FAT32 do 192GB FAT16 do 2GB W menu opcji OPTION wejść w opcję PVR File System: Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 20

22 Użytkowanie (Zalecaną opcją formatowania jest High Speed FS, co może przyspieszyć nagrywanie.) 2. Nagrywanie programu Podczas oglądania programu z cyfrowego źródła DTV, wybrać kanał i nacisnąć przycisk nagrywania REC. Ukaże się okienko nagrywania. Ponownie nacisnąć REC, okienko zniknie, ale w lewym górnym narożniku ekranu cały czas widoczna będzie ikona nagrywania. Ikona ta zniknie po naciśnięciu przycisku zatrzymania nagrywania. Po zakończeniu formatowania wyświetla się następujące menu: 3. Odtwarzanie nagrania Program nagrany na USB będzie zapisany w folderze _MSTPVR urządzenia. 1. Rozmiar pamięci USB może wynosić od 128MB do 500GB, ale zalecany praktyczny rozmiar to 2GB do 500GB. 2. Jeśli przepływność sygnału wideo jest zbyt mała, w obrazie może pojawić się pikselizacja. Może to być spowodowane użyciem przedłużacza USB zamiast bezpośredniego podłączenia USB do telewizora. 3. Nie wszystkie urządzenia USB są kompatybilne. W dalszej części znajduje się lista zalecanych napędów USB. Modele nie znajdujące się na liście mogą być kompatybilne, ale nie ma gwarancji ich działania. Lista obsługiwanych napędów USB jest taka sama, jak napędów USB współpracujących z funkcją Time Shift. Szczegółowe informacje znajdują się na następnych stronach. Jeśli wybrano tryb formatowania Hi Speed FS, można zmienić rozmiar pliku wykorzystywanego w funkcji Time Shift: 21 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

23 Użytkowanie 9. Funkcja Time Shift Przygotowanie do nagrywania programu Telewizor ten pozwala zatrzymać i nagrać na urządzenie USB aktualnie oglądany program telewizji cyfrowej oraz powrócić do jego oglądania od miejsca, w którym oglądanie zostało przerwane. Uwaga Konieczne jest sformatowanie urządzenia USB 2.0. Przed sformatowaniem należy skopiować oryginalne dane. Po sformatowaniu wszystkie dane przechowywane na USB zostaną usunięte. Uwaga Gdy funkcja Time Shift jest aktywna, nie wolno odłączać urządzenia USB. 4 GB pamięci przechowuje ok. 140 minut nagrania. Formatowanie urządzenia pamięci USB Należy sformatować urządzenie USB i przydzielić odpowiednią ilość pamięci dla funkcji przesunięcia czasowego Time Shift. Uwaga Proces formatowania trwa co najmniej 2 minuty. Podczas formatowania nie wolno wyłączać zasilania ani wyjmować urządzenia USB. Podczas formatowania zostanie przeprowadzony test szybkości urządzenia USB. Jego niepowodzenie oznacza, że to urządzenie USB nie może obsługiwać funkcji Time Shift. Nagranie przerwanego programu DTV na urządzenie pamięci USB 1. Przy ustawionym źródle obrazu na DTV, włożyć napęd USB do portu USB z boku telewizora. 2. W celu włączenia funkcji przesunięcia czasowego Time Shift nacisnąć przycisk pauzy. Program telewizyjny zostanie przerwany. Ukaże się menu ekranowe funkcji Time Shift i rozpocznie się nagrywanie. 3. W celu zatrzymania nagrywania nacisnąć przycisk zatrzymania. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 22

24 Użytkowanie Ograniczenia funkcji Time Shift 1. Gdy aktywna jest funkcja Time Shift, dostępne są tylko przyciski odtwarzania /pauzy /zatrzymania /przeszukiwania do przodu / przeszukiwania do tyłu /VOL+ /VOL- /MUTE oraz niektóre podstawowe przyciski obsługi (ENTER /EXIT /przyciski strzałek). 2. Jeśli prędkość nagrywania USB nie spełnia wymagań minimalnych, odtwarzanie wideo może nie być płynne i obraz może przeskakiwać. 3. Podczas działania funkcji Time Shift nie wolno wyjmować dysku USB ani wyłączać zasilania. W razie utraty sygnału nagrywanie zostanie przerwane. 4. Podczas działania funkcji Time Shift nie należy odłączać źródła sygnału. 5. Nie należy szybko i wielokrotnie zmieniać operacji pomiędzy odtwarzaniem / pauzą / przeszukiwaniem do przodu / przeszukiwaniem do tyłu. 6. Jeśli przepływność sygnału wideo jest zbyt mała, w obrazie może pojawić się pikselizacja. 7. Nie wszystkie urządzenia USB są kompatybilne. Prąd pobierany przez twardy dysk USB powinien być mniejszy niż 500mA. Poniżej znajduje się lista zalecanych napędów USB. Modele nie wymienione poniżej mogą być kompatybilne, ale nie ma gwarancji ich działania. SanDisk Extreme Contour USB Flash Drive - 8GB SDCZ E75 SanDisk Extreme Contour USB Flash Drive - 16GB SDCZ8-016G-A75 Kingston DataTraveler 410 USB 2. 0 Flash Drive - 8GB DT410/8GB Kingston DataTraveler 410 USB 2. 0 Flash Drive - 16GB DT410/16GB OCZ Technology Rally2 USB 2. 0 Flash Drive - 4GB OCZUSBR2DC-4GB OCZ Technology ATV USB 2. 0 Flash Drive - 8GB OCZUSBATV-8GB OCZ Technology Rally2 USB 2. 0 Flash Drive - 8GB OCZUSBR2DC-8GB SAMSUNG-HM500JI-500G 8. Funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich kanałów cyfrowych, takich jak kanały szyfrowane lub kanały wyłącznie radiowe. 23 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

25 Użytkowanie 10. Odtwarzacz USB Nacisnąć przycisk SOURCE, z listy źródeł sygnału wejściowego wybrać USB i przyciskiem OK wejść w menu USB. Przyciskami można wybrać ikonę funkcji, a przyciskiem OK potwierdzić jej wybór. Naciśnięcie przycisku lub EXIT powoduje zamknięcie paska sterowania (za wyjątkiem muzyki). Upewnić się, że urządzenie USB jest podłączone do portu USB. Odtwarzać można 4 rodzaje materiałów multimedialnych: zdjęcia, muzykę, filmy i tekst. Za pomocą przycisków wybrać rodzaj mediów i otworzyć menu wyboru dysku naciskając przycisk OK. Uwaga Podczas odtwarzania pliku wideo można regulować w oknie informacyjnym ścieżkę dźwiękową lub program. Wybranie ikony Info i naciśnięcie przycisku OK powoduje wyświetlenie okna informacji. Przyciskami wybrać prawy dysk i nacisnąć przycisk OK, aby wyświetlić listę plików i folderów. W celu powrotu do menu wyboru rodzaju mediów, wybrać Return. Korzystając z przycisków lub wybrać plik. Ukaże się okno podglądu. W celu wyświetlenia pliku na całym ekranie, nacisnąć przycisk. Naciśnięcie przycisku OK lub INFO podczas wyświetlania pliku multimedialnego (zdjęcie, film lub tekst) wyświetli pasek sterowania. Odtwarzanie USB obsługuje następujące formaty plików zdjęć: - JPEG (format JPEG, pliki z rozszerzeniem ".jpg" ) - BMP (pliki z rozszerzeniem ".bmp") - PNG (pliki z rozszerzeniem ".png") Odtwarzanie USB obsługuje następujące formaty plików muzycznych: - MP3 (pliki z rozszerzeniem ".mp3") - WAV (pliki z rozszerzeniem ".wav") Odtwarzanie USB obsługuje następujące formaty plików tekstowych: - TXT (pliki z rozszerzeniem ".txt") Odtwarzanie USB obsługuje następujące formaty plików wideo: - AVI (pliki z rozszerzeniem ".avi") - TS (MPEG2 i H.264) Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 24

26 Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów 05 Rozwiązywanie problemów Obraz Objawy problemu Dźwięk Sprawdzić śnieżenie zakłócenia położenie, kierunek lub podłączenie anteny odbicia dźwięk normalny położenie, kierunek lub podłączenie anteny zakłócenia zakłócenia sprzęt elektroniczny, samochód/ motocykl, jarzeniówka obraz normalny brak dźwięku głośność (czy włączone jest wyciszenie lub nieprawidłowo podłączony zestaw audio) brak obrazu brak dźwięku czy podłączony jest przewód zasilający, czy zadziałał bezpiecznik, ustawienie kontrastu i jasności/ głośności, czy telewizor nie jest w stanie czuwania - nacisnąć przycisk czuwania na pilocie brak koloru dźwięk normalny regulację koloru obraz poszarpany dźwięk normalny lub cichy dostroić kanał brak koloru zakłócenia system TV czarne pasy u góry i u dołu dźwięk normalny zmienić format obrazu na Zoom 25 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Środki ostrożności... 3 Cyrkulacja powietrza... 3 Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem. 3 Zasilanie... 3 strzeżenie... 3 Co robić... 3 Czego nie robić... 3 Instalacja i ważne informacje...

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15)

Bardziej szczegółowo

LC-32LE154E LC-32LE154V

LC-32LE154E LC-32LE154V LC-32LE154E LC-32LE154V 1506-0Q3B000 TINS-F996WJZZ MAGYAR TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVÍZOR S BAREBNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVIZOR S FAREVNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C PL Instrukcja obsługi www.philips.com/support Model Serial Österreich

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD K7.5_POL_109437 Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD Przeczytaj dokładnie cały podręcznik i zachowaj go na przyszłość. HD_C_K7.5_109437_R410_Pol.indd 1 2008-06-19 6:07:29 Ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Instrukcja obsługi Spis treści 9.2 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E PIN TINS-F509WJZZ 12P04-PL-NG HRVATSKI SRPSKI SLOVENŠČINA POLSKI MAGYAR ČESKY SLOVENSKY УКРАЇНСЬКА EESTI LATVISKI LIETUVIŠKAI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Tiskano u Poljskoj Štampano u Poljskoj Tiskano v Poljska Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva T65. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva T65. Polski Instrukcja obsługi Ariva T65 Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 42PFK7509 42PFS7509 47PFK7509 47PFS7509 55PFK7509 55PFS7509 Instrukcja obsługi

www.philips.com/welcome 42PFK7509 42PFS7509 47PFK7509 47PFS7509 55PFK7509 55PFS7509 Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7509 42PFS7509 47PFK7509 47PFS7509 55PFK7509 55PFS7509 Instrukcja obsługi Spis treści 7.1 Oglądanie kanałów

Bardziej szczegółowo