TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

2 Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa WITAMY...2 WAŻNE INFORMACJE...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...3 OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI Wstęp Główne dane techniczne...5 Montaż podstawy...7 Wskazówki dotyczące instalacji na ścianie...8 Przedni panel sterowania...9 Gniazda z tyłu/ z boku...9 Podłączanie telewizora Haier Moduł CI Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania Teletekst MENU DŹWIĘKU (AUDIO) MENU ZEGARA (CLOCK) MENU USTAWIEŃ (SETUP) MENU BLOKADY (LOCK) MENU PRZEWODNIKA PO PROGRAMACH (EPG) Funkcja nagrywania PVR (tylko dla DTV) Przygotowanie nagrywanie programu...20 Nagrywanie programu...21 Odtwarzanie nagrania...21 Funkcja Time Shift Odtwarzacz USB Tryb hotelowy Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Użytkowanie Przewodnik instalacji MENU KANAŁÓW (CHANNEL) Strojenie automatyczne (DVB-T)...15 Strojenie automatyczne (DVB-C)...16 Strojenie ręczne cyfrowe (DVB-T)...17 Strojenie ręczne cyfrowe (DVB-C)...17 Strojenie ręczne analogowe ATV...17 Edycja programów...17 Moduł CI (Common Interface)...18 Informacja o sygnale...18 Aktualizacja oprogramowania...18 MENU OBRAZU (PICTURE) Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

3 01 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa WITAMY Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Dziękujemy, że zakupili Państwo telewizor LCD LED 22"/24". Niniejsza instrukcja będzie stanowić pomoc przy konfigurowaniu i użytkowaniu telewizora. Najpierw należy sprawdzić, czy zawartość pudełka jest zgodna z poniższą listą: Cyfrowy telewizor LCD LED Full HD 1080p 22" Pilot zdalnego sterowania 2 x bateria AAA Instrukcja obsługi Przewodnik szybkiego startu Podstawa telewizora Cyfrowy telewizor LCD LED Full HD 1080p 24" Pilot zdalnego sterowania 2 x bateria AAA Instrukcja obsługi Przewodnik szybkiego startu Podstawa telewizora Teraz możemy zaczynać! WAŻNE INFORMACJE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ ABY ZMNIEJSZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYLNEJ OSŁONY). WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W SPRAWIE WSZELKICH NAPRAW KONTAKTOWAĆ SIĘ Z INFOLINIĄ PRZEZNACZONĄ DLA KLIENTA. ZNAK BŁYSKAWICY WPISANY W TRÓJKĄT: SYMBOL TEN WSKAZUJE, ŻE WEWNĄTRZ ZNAJDUJE SIĘ WYSOKIE NAPIĘCIE. NIEBEZPIECZNY JEST KAŻDY KONTAKT Z JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ WEWNĘTRZNĄ WYROBU. ZNAK WYKRZYKNIKA WPISANY W TRÓJKĄT: SYMBOL TEN ZWRACA UWAGĘ, ŻE DO NINIEJSZEGO WYROBU DOŁĄCZONA JEST WAŻNA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA JEGO UŻYTKOWANIA LUB KONSERWACJI. OSTRZEŻENIE: W CELU ZMNIEJSZENIA NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB POŻARU, NIE USTAWIAĆ ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO W POBLIŻU ŹRÓDEŁ WILGOCI. NIE STOSOWAĆ ŻADNYCH ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, KTÓRE MOGĄ ZADRAPAĆ LUB USZKODZIĆ EKRAN LCD. UNIKAĆ KONTAKTU Z PRZEDMIOTAMI MOGĄCYMI ZARYSOWAĆ EKRAN LCD. UWAGA: SAMODZIELNA NAPRAWA URZĄDZENIA NIE JEST DOZWOLONA I MOŻE DOPROWADZIĆ OD OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA WYROBU. W SPRAWIE WSZELKICH NAPRAW KONTAKTOWAĆ SIĘ Z INFOLINIĄ PRZEZNACZONĄ DLA KLIENTA. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 2

4 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, nie zdejmować pokrywy ani tylnej osłony. Wewnątrz nie znajdują się żadne części do obsługi przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Ostrzeżenie: W celu zapobieżenia niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody (kapanie lub zachlapanie). Nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych naczyń z wodą, jak np. wazony. Wyrób trzymać z dala od bezpośrednich promieni słonecznych i źródeł ciepła, jak grzejniki lub piecyki. Nie zatykać otworów wentylacyjnych. Szczeliny i otwory w urządzeniu są przeznaczone do wentylacji. Nigdy nie wolno ich zasłaniać umieszczając wyrób na poduszce, kanapie lub innej podobnej powierzchni. Nie stawiać wyrobu na niestabilnym kartonie, podstawie, trójnogu, wsporniku lub stole. Urządzenie może upaść, co może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia osób. Nigdy nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na panelu lub ramce. Gdy urządzenie nie będzie używane, odłączyć zasilanie od gniazda zasilającego. Przy pozbywaniu się baterii należy wziąć pod uwagę aspekty środowiskowe. OSTRZEŻENIE: Nie wolno wystawiać baterii na działanie nadmiernego ciepła, jak promienie słoneczne, ogień, itp. OSTRZEŻENIE: Zbyt głośny dźwięk ze słuchawek może spowodować uszkodzenie słuchu. Taki symbol oznacza, że wyrób ten nie powinien być utylizowany na obszarze UE razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnie negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko na skutek niekontrolowanego pozbywania się odpadów, należy je odpowiedzialnie odzyskiwać w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. W celu pozbycia się zużytego urządzenia należy skorzystać z systemu odzyskiwania surowców wtórnych lub skontaktować się ze sklepem, gdzie wyrób ten został nabyty. Wyrób powinien zostać tam przyjęty do utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska. 3 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

5 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI Ostrzeżenie Podczas pracy odbiornika telewizyjnego wykorzystywane jest wysokie napięcie. Nie wolno zdejmować tylnej pokrywy odbiornika. Wszelkie naprawy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Przestroga Nie przygniatać przewodu zasilającego odbiornikiem telewizyjnym. Ostrzeżenie W celu zapobieżenia niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Przestroga Na telewizorze ani jego podstawie nigdy nie wolno stawać, opierać się o nie, ani gwałtownie popychać. Zwracać szczególną uwagę na dzieci. W razie upadku telewizora może to doprowadzić do poważnego zranienia. Przestroga Nie stawiać wyrobu na niestabilnym kartonie, podstawie, trójnogu, wsporniku lub stole. W razie upadku urządzenia mogą wystąpić poważne obrażenia osób lub uszkodzenie wyrobu. Ostrzeżenie Nie wrzucać ani nie wsadzać żadnych przedmiotów w szczeliny i otwory w obudowie telewizora. Na odbiornik telewizyjny nigdy nie wolno wylewać żadnych płynów. Przestroga Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania. Przestroga Nie zatykać otworów wentylacyjnych w tylnej pokrywie. Odpowiednia wentylacja jest bardzo istotna dla zapobieżenia uszkodzeniom podzespołów elektrycznych. Przestroga Jeśli telewizor jest wbudowany w meble lub podobną zamkniętą przestrzeń, należy zachować minimalne odległości od ścian. Nagrzewanie się telewizora może skrócić jego żywotność oraz może być również niebezpieczne. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 4

6 Wstęp 02 Wstęp UWAGA Nigdy nie manipulować żadnymi elementami wewnątrz telewizora ani żadnymi elementami regulacji nie opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Wszystkie telewizory LED są urządzeniami wykorzystującymi wysokie napięcie. Przed czyszczeniem z kurzu lub wytarciem kropli wody z ekranu, obudowy, okolicy przycisków albo gniazd zawsze należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania. Telewizor należy wycierać miękką, suchą, nie strzępiącą się ściereczką. Podczas burzy z piorunami, w celu zapobieżenia uszkodzeniu telewizora oraz innych urządzeń do niego podłączonych, należy odłączyć przewód zasilający i przewód antenowy. Wszelkie naprawy telewizora powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Główne cechy 1. Urządzenie może służyć jako telewizor, wyświetlacz, monitor komputera PC. 2. Wysoka luminancja, duży kąt oglądania. 3. Złącza HDMI i SCART. Główne dane techniczne 5 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED INSTALACJA Telewizor umieścić w takim miejscu, aby światło nie padło bezpośrednio na ekran. Całkowite zaciemnienie pomieszczenia oraz odbicia od ekranu mogą spowodować nadwyrężenie wzroku. Do komfortowego oglądania telewizji zaleca się łagodne, nie bezpośrednie oświetlenie. W celu zapewnienia wentylacji należy pozostawić wystarczającą przestrzeń pomiędzy telewizorem, a ścianą. Unikać miejsc nadmiernie ciepłych. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie obudowy lub przedwczesne uszkodzenie podzespołów. Podczas użytkowania telewizora nie zakrywać otworów wentylacyjnych. 4. Dźwięk NICAM 5. Funkcja Time Shift Panel System TV PAL-B/G, I, D/K SECAM- B/G, D/K, L, L DVB-T, DVB-C System sygnału wideo PAL/SECAM /MPEG2/MPEG4/H.264 Liczba kanałów do zapamiętania 400 (TV cyfrowa);100 (TV analogowa) Napięcie zasilania V~, 50Hz Pobór mocy 38W 40W Pobór mocy w stanie czuwania <0,3W Moc wyjściowa audio (THD 7%) 2x3W Wejścia sygnału Złącze analogowe RGB(PC) x1; PC audio x1 Złącze HDMI x2 Wejście wideo x1 Wejście audio x1 Wejście komponentowe YpbPr x1 Złącze SCART x1 Moduł CI x 1 Port USB x 1 Antenowe koncentryczne x1 Wyjścia sygnału Słuchawki x1 Gniazdo S/PDIF x1 Rozdzielczość pozioma (linie obrazu TV) Wejście kompozytowe wideo >=350 Wejście komponentowe YPbPr >=400

7 Wstęp PC TRYBY WSTĘPNIE USTAWIONE Rozdzielczość Częstotliwość pionowa (Hz) Częstotliwość pozioma (khz) 1 640x , x , x , x , x , x ,64 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 6

8 Wstęp Montaż podstawy 1. Włożyć trzpień podstawy w podstawę zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę, a następnie przymocować go jednym wkrętem. 2. Włożyć zmontowaną podstawę w tył obudowy zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę, a następnie przymocować ją jednym wkrętem Uwagi dotyczące instalacji Telewizor umieścić w takim miejscu, aby światło nie padło bezpośrednio na ekran. Całkowite zaciemnienie pomieszczenia oraz odbicia od ekranu mogą spowodować nadwyrężenie wzroku. Do komfortowego oglądania telewizji zaleca się łagodne, nie bezpośrednie oświetlenie. W celu zapewnienia wentylacji należy pozostawić wystarczającą przestrzeń pomiędzy telewizorem, a ścianą. Nie należy próbować obracać telewizorem na podstawie. Unikać miejsc nadmiernie ciepłych. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie obudowy lub przedwczesne uszkodzenie podzespołów. 7 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

9 Wstęp Wskazówki dotyczące instalacji na ścianie Niniejszy telewizor można zamontować na ścianie w następujący sposób: 1. Położyć telewizor LCD LED na mocnej powierzchni. W celu ochrony ekranu przed uszkodzeniem, należy pod niego podłożyć miękki materiał. 2. Odkręcić śruby z dolnej części telewizora, gdzie podstawa łączy się z telewizorem. Odłączyć podstawę (zachować ją w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania). 3. Za pomocą 4 śrub przeznaczonych do mocowania telewizora na uchwycie ściennym (nie znajdują się w zestawie) przykręcić uchwyt ścienny wykorzystując 4 otwory znajdujące się z tyłu odbiornika zgodne ze standardem VESA. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 8

10 Wstęp Przedni panel sterowania 1 Czujnik zdalnego sterowania. 2 Wskaźnik LED: Niebieski: zasilanie włączone Czerwony: stan czuwania 3 Przyciski Gniazda z tyłu/ z boku 1 SOURCE Wyświetla menu źródeł sygnału wejściowego. 2 MENU Wyświetla menu główne. 3 CH+/CH- W trybie TV naciśnięcie przycisku CH+ lub CH- przełącza kanał. W menu naciśnięcie przycisku CH+ lub CH- wybiera opcję. 4 VOL+/VOL- Regulacja głośności W menu reguluje wybrany parametr. 5 STANDBY Stan czuwania. 1 VIDEO wejście 2 L/R AUDIO wejście 3 S/PDIF cyfrowe wyjście audio 4 YPbPr wejście 5 SCART wejście 6 USB wejście 7 HDMI2 (z ARC) wejście 8 HDMI1 wejście 9 Słuchawki analogowe wyjście audio 10 Moduł CI wejście 11 PC AUDIO wejście 12 VGA wejście 13 Antena wejście 9 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

11 Wstęp Podłączanie telewizora Haier Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 10

12 Wstęp Podłączanie telewizora Haier Podłączenie odtwarzacza DVD/ odbiornika satelitarnego/ kablowego dekodera STB/ konsoli do gier/ komputera PC lub laptopa Istnieje kilka możliwości podłączenia odtwarzacza DVD/ odbiornika satelitarnego/ kablowego dekodera STB/ konsoli do gier / komputera PC lub laptopa do telewizora. Opcja 1 SCART 1 Podłączyć kabel SCART (nie znajduje się w zestawie) do gniazda SCART telewizora i do odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego, dekodera STB lub konsoli do gier. 2 W celu wybrania urządzenia podłączonego za pomocą kabla SCART, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać SCART i nacisnąć przycisk OK. Uwaga: Domyślnym podłączeniem po włączeniu telewizora jest SCART. Opcja 2 HDMI 1 Jeśli urządzenie, które ma być podłączone do telewizora jest włączone, najpierw należy je wyłączyć. 2 Podłączyć kabel HDMI (nie znajduje się w zestawie) do gniazda HDMI telewizora i do odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego, dekodera STB lub konsoli do gier. 3 Włączyć urządzenie podłączone do telewizora. 4 W celu wybrania urządzenia podłączonego za pomocą kabla HDMI, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać HDMI i nacisnąć przycisk OK. Opcja 3 AV (audio/ wideo) (żółty/ biały/ czerwony) 1 Przed podłączeniem upewnić się, że zarówno telewizor, jak i urządzenie są wyłączone. 2 Podłączyć przewody AV (nie znajdują się w zestawie) do gniazd wideo (żółty) i audio L, R (biały, czerwony) telewizora i do odtwarzacza DVD, konsoli do gier, itp. 3 W celu wybrania urządzenia podłączonego za pomocą przewodów AV, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać AV i nacisnąć przycisk OK. Opcja 4 COMPONENT (zielony/ niebieski/ czerwony) + (biały/ czerwony) 1 Przed podłączeniem upewnić się, że zarówno telewizor, jak i urządzenie są wyłączone. 2 Podłączyć przewody (nie znajdują się w zestawie) do gniazd COMPONENT IN Y, Pb, Pr (zielony/ niebieski/ czerwony) i audio L, R (biały, czerwony) telewizora oraz do odtwarzacza DVD, konsoli do gier, itp. 3 W celu wybrania urządzenia podłączonego za pomocą przewodów AV, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać COMPONENT i nacisnąć przycisk OK. Opcja 5 VGA (15-stykowy przewód D-Sub) 1 Podłączyć kabel VGA (nie znajduje się w zestawie) do gniazda VGA telewizora i do komputera PC/ laptopa. 2 W celu wybrania komputera PC/ laptopa podłączonego za pomocą kabla VGA, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać PC i nacisnąć przycisk OK. Uwaga: VGA przenosi tylko sygnał wideo. Aby podłączyć dźwięk z komputera PC/ laptopa, należy za pomocą oddzielnego przewodu połączyć gniazdo PC AUDIO telewizora (jack 3,5 mm) z gniazdem słuchawkowym komputera PC/ laptopa (jack 3,5 mm). Opcja 6 USB 1 Do niniejszego telewizora można połączyć większość pamięci USB. Również mogą działać niektóre aparaty fotograficzne. 2 Podłączyć pamięć USB (nie znajduje się w zestawie) lub przewód USB (nie znajduje się w zestawie) do telewizora. 3 W celu wybrania urządzenia USB podłączonego do telewizora, należy nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, za pomocą przycisków wybrać USB i nacisnąć przycisk OK. Uwaga 1: Obsługiwane są tylko pliki *.jpg i *.mp3. Obsługa innych typów plików nie jest gwarantowana i ich odtwarzanie może nie działać. Uwaga 2: Urządzenia iphone i ipod firmy Apple nie są kompatybilne z tym telewizorem. Uwaga 3: Przy podłączaniu dowolnego urządzenia do złącza USB, należy stosować jak najkrótsze przewody USB. Opcja 7 Wyjście słuchawkowe HEADPHONE Włożyć wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawkowego HEADPHONE telewizora. Głośniki telewizora zostają teraz wyciszone. W razie potrzeby można podłączyć dodatkowe zewnętrzne głośniki. Opcja 8 Wyjście S/PDIF OUTPUT S/PDIF jest standardem połączenia cyfrowego sygnału audio. Służy do podłączania na krótkich odległościach sprzętu audio, na przykład kina domowego lub innych cyfrowych zestawów HiFi. Sygnał jest przekazywany za pomocą kabla koncentrycznego z wtykami RCA. 1 Przed wykonaniem połączenia upewnić się, że zarówno telewizor, jak i podłączane urządzenie są wyłączone. 2 Podłączyć przewody AV (nie znajdują się w zestawie) do gniazda S/PDIF telewizora i do kina domowego lub cyfrowego zestawu Hi-Fi, itp. 11 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

13 Wstęp Moduł CI Gniazdo modułu CI jest przeznaczone do obsługi kart dostępu warunkowego i elektronicznych kart inteligentnych (Smart Card) w celu oglądania kodowanych programów telewizyjnych i korzystania z dodatkowych usług. Więcej informacji dotyczących kart i abonamentów można uzyskać u dostawców usług dostępu warunkowego. Producent niniejszego telewizora nie dostarcza modułów CAM, kart inteligentnych ani innego opcjonalnego wyposażenia. 4 Wyświetlone zostają szczegółowe informacje dotyczące karty CI. 5 Naciskając przycisk OK wejść w menu karty. W celu zmiany ustawień zapoznać się z instrukcją obsługi modułu. 6 Gdy moduł zostanie wyjęty, na ekranie wyświetli się poniższy komunikat. Ostrzeżenie Przed włożeniem w gniazdo CI jakiegokolwiek modułu należy wyłączyć telewizor. 1 W gniazdo CI znajdujące się z boku telewizora włożyć prawidłowo moduł dostępu warunkowego CAM, a następnie kartę inteligentną Smart Card. 2 Po włączeniu telewizora wyświetli się komunikat potwierdzający wykrycie modułu CAM. Należy odczekać chwilę, aż karta się aktywuje. 3 Nacisnąć przycisk MENU. Za pomocą przycisków wybrać opcję Common Interface. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 12

14 Pilot zdalnego sterowania 03 Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania Włożyć baterie do pilota zdalnego sterowania 1. Zdjąć pokrywę baterii. 2. Włożyć dwie baterie AAA 1,5V. Upewnić się, że symbole polaryzacji + i na bateriach odpowiadają takim symbolom na pilocie. 3. Zamknąć pokrywę baterii. Baterie wymienić na nowe, gdy telewizor zaczyna przejawiać następujące objawy: działanie jest niepewne i nieregularne. Czasami telewizor nie reaguje na pilota. Uwaga: 1) Zaleca się stosować baterie alkaliczne. 2) Wyjąć baterie, gdy są już wyczerpane lub gdy pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas. 1: POWER: Włącza telewizor. 2: D.MENU: Brak funkcji. 3: P.MODE: Przełącza tryb obrazu. 4: INFO: Nacisnąć, aby wyświetlić bieżący stan sygnału, jak źródło sygnału i tryb audio kanału. 5: AUDIO I/II: Na kanałach TV analogowej wybiera dźwięk MONO, Nicam stereo. Na kanałach TV cyfrowej wybiera język dźwięku programów TV. 6: SUBTITLE: Nacisnąć, aby włączyć (On) lub wyłączyć (Off) napisy. 7: Przyciski numeryczne: Do bezpośredniego wyboru kanałów. 8: SOURCE: Wybór źródła sygnału wejściowego. 9: MUTE: Włącza lub wyłącza dźwięk. 10: Głośność: Regulacja poziomu dźwięku. 11: MENU: Wyświetla menu telewizora. 12: OK: Potwierdzenie wyboru. 13: EXIT: Powrót do poprzedniego menu lub wyjście z menu. 14: Funkcja INDEX teletekstu/ Odtwarzanie USB 15: REPEAT: Brak funkcji. 16: Przycisk zielony teletekstu/szybkie przewijanie do przodu w trybie USB 17: Przycisk czerwony teletekstu/szybkie przewijanie do tyłu w trybie USB 18: Funkcja Mix teletekstu 19: Funkcja Text teletekstu 20: Funkcja Reveal teletekstu 21: Funkcja Size teletekstu 22: Funkcja Time teletekstu/angle/rec.list (Funkcja Time teletekstu brak funkcji) 23: Funkcja Mode teletekstu: Brak funkcji. 24: Funkcja Hold teletekstu 25: Funkcja Subpage teletekstu: Podstrona teletekstu. 26: Przycisk niebieski teletekstu/ Przejście do następnego pliku w trybie USB. 27: Przycisk żółty teletekstu/ Przejście do poprzedniego pliku w trybie USB. 28: Zatrzymanie odtwarzania w trybie USB. 29: Pauza odtwarzania w trybie USB. 30: Rozpoczęcie nagrywania. 31: PRZYCISKI STRZAŁEK: Do poruszania się w menu. 32: FAV: Dostęp do listy ulubionych kanałów w trybie TV i DTV. 33: Wybór programu: Za pomocą przycisków można wybrać następny lub poprzedni kanał TV. 34: GUIDE: Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach TV. 35: Q.VIEW: Przełącza na poprzednio oglądany program. 36: CH.LIST: Wyświetla listę kanałów. 37: SCREEN: Zmienia format obrazu. 38: SLEEP: Ustawia zegar wyłączenia TV. 39: S.MODE: Przełącza tryb dźwięku. 40: OPEN/CLOSE: Brak funkcji. : Mają zastosowanie do telewizorów z wbudowanym odtwarzaczem DVD 13 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

15 Pilot zdalnego sterowania Teletekst Teletekst jest systemem informacyjnym nadawanym na niektórych kanałach, który można czytać tak, jak gazetę. Zawiera on również napisy przeznaczone dla osób mających problemy ze słuchem lub dla tych, którzy nie znają zbyt dobrze języka, w którym pogram jest nadawany (w sieci kablowej, poprzez satelitę, itp.). Przycisk TEXT Wybór strony Bezpośredni dostęp do pozycji Funkcja Przycisk ten służy do włączenia funkcji teletekstu. Ukazuje się on w postaci listy pozycji, do których można uzyskać dostęp. Każdej pozycji odpowiada trzycyfrowy numer strony. Jeśli wybrany kanał nie nadaje sygnału teletekstu, na ekranie będzie wyświetlany wskaźnik 100 i pozostanie on pusty (w takim przypadku należy wyjść z funkcji teletekstu i wybrać inny kanał. Korzystając z klawiatury numerycznej i przycisków strzałek w górę/ w dół wprowadzić numer żądanej strony. Przykład: strona 120, wprowadzić 120. Numer ten jest wyświetlany u góry z lewej strony ekranu. Licznik zlicza i po chwili wyświetla się strona. W celu wyświetlenia innej strony, powtórzyć operacje. Jeśli licznik nie przestaje zliczać, oznacza to, że strona nie została przesłana. Należy wybrać inny numer strony. U dołu ekranu wyświetlane są kolorowe pola. 4 kolorowe przyciski służą do bezpośredniego dostępu do pozycji lub odpowiadających im stron. INDEX Umożliwia powrót do strony ze spisem treści (zwykle jest to strona nr 100). SUBPAGE HOLD REVEAL LIST Niektóre strony zawierają podstrony, które są automatycznie sukcesywnie aktualizowane. Przycisk ten służy do zatrzymania lub wznowienia pobierania podstrony. Wskaźnik jest wyświetlany u góry z lewej strony ekranu. Zatrzymuje stronę. Wyświetla lub ukrywa utajone informacje (rozwiązania gier). Użytkownik ma możliwość zaprogramowania czterech ulubionych stron bezpośrednio powiązanych z kolorowymi przyciskami. Gdy aktywny jest tryb LIST, nie jest możliwa nawigacja za pomocą kolorowych przycisków w trybie TOP lub FLOF. Numery ulubionych stron są dla każdego kanału zapisywane i odczytywane w/ z pamięci przez oprogramowanie systemowe. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 14

16 Użytkowanie 04 Użytkowanie Przewodnik instalacji Przewodnik instalacji ukazuje się tylko przy pierwszym uruchomieniu telewizora lub po zresetowaniu do ustawień fabrycznych. 1) Za pomocą przycisków można poruszać się w menu, a przyciskami zmieniać ustawienia. Wybrać żądany język, tryb Home/ Shop, które mają być wyświetlane w menu. Tryb Home (domowy) lub Shop (sklepowy) 1. Tryb domowy jest trybem energooszczędnym. Zalecany jest do normalnego oglądania i jest ustawiony przez producenta jako tryb domyślny. 2. Tryb sklepowy jest opcją przeznaczoną do wyświetlania reklam lub prezentowania wyrobów w sklepie. Tryb ten ma większą jasność obrazu niż tryb domowy. Również co 30 sekund może wyświetlać wyskakujące menu. 3. Można dowolnie przełączać tryb pomiędzy domowym, a sklepowym. Jeśli zostanie wybrany tryb sklepowy, jako źródło sygnału automatycznie zostanie wybrane HDMI1. W celu wyjścia z menu nacisnąć przycisk EXIT. 2) Za pomocą przycisków wybrać Air/ Cable, co oznacza telewizję naziemną DVB-T / kablową DVB-C. Uwaga Podłączenie do telewizji kablowej w Wielkiej Brytanii wymaga uzyskania dekodera STB od odpowiedniej firmy obsługującej telewizję kablową. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizji kablowej. Jeśli zostanie wybrana cyfrowa telewizja kablowa DVB-C, należy wybrać sposób wyszukiwania kanałów - pełny (Full) lub szybki (Quick). Można też wybrać automatyczny tryb strojenia Auto Scan, telewizję DTV+ATV lub też tylko DTV, albo tylko ATV. 3) Rozpoczyna się przeszukiwanie kanałów. Ta operacja może zająć do 6 minut. Na ekranie jest pokazywany postęp strojenia i liczba znalezionych kanałów. 4) Jeśli chcemy pominąć strojenie cyfrowe DTV, można je przerwać naciskając przycisk MENU. Nastąpi przejście do strojenia analogowego ATV. 5) Po zakończeniu strojenia kanały są ustawione w kolejności dostrajania. W celu pominięcia kanałów, zmiany ich kolejności lub zmiany nazwy, należy wybrać edycję programów Programme Edit w menu kanałów Channel. Uwaga DTV telewizja cyfrowa ATV telewizja analogowa DTV-C kablowa telewizja cyfrowa 1. MENU KANAŁÓW (CHANNEL) 1.1 Strojenie automatyczne (DVB-T) 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK. 2) Naciskając przyciski wybrać opcję automatycznego strojenia Auto Scan i nacisnąć przycisk OK. 15 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

17 Użytkowanie 3) Przyciskami ustawić typ anteny Antenna Type na Air, co oznacza wybór telewizji cyfrowej naziemnej DVB-T. 1.2 Strojenie automatyczne (DVB-C) 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK. 2) Naciskając przyciski wybrać opcję automatycznego strojenia Auto Scan i nacisnąć przycisk OK. Ustawić typ anteny Antenna Type na Cable, co oznacza wybór kablowej telewizji cyfrowej DVB-C. 4) W opcji wyboru kraju Country, przyciskami wybrać kraj, w którym będzie używany telewizor. 5) W opcji rodzaju strojenia Mode za pomocą przycisków wybrać ATV / DTV / DTV + ATV (telewizja analogowa/ telewizja cyfrowa/ telewizja cyfrowa + analogowa). W celu rozpoczęcia strojenia przyciskiem wybrać Start. 6) Rozpoczyna się przeszukiwanie kanałów. Ta operacja może zająć do 6 minut. Na ekranie jest pokazywany postęp strojenia i liczba znalezionych kanałów. 7) Jeśli chcemy pominąć strojenie cyfrowe DTV, można je przerwać naciskając przycisk MENU. Nastąpi przejście do strojenia analogowego ATV. Jeśli chcemy pominąć również strojenie analogowe ATV, można powtórzyć powyższe kroki. Jeśli nie zostaną znalezione żadne kanały, przy następnym włączeniu telewizora wyświetli się komunikat z przypomnieniem o instalacji. 8) Po zakończeniu strojenia kanały są ustawione w kolejności dostrajania. W celu pominięcia kanałów, zmiany ich kolejności lub zmiany nazwy, należy wybrać edycję programów Program Edit w menu kanałów Channel. 3) Nacisnąć przycisk i za pomocą przycisków wybrać kraj, w którym będzie używany telewizor. 4) W opcji rodzaju strojenia Mode przyciskami wybrać ATV / DTV / DTV + ATV (telewizja analogowa/ telewizja cyfrowa/ telewizja cyfrowa + analogowa). 5) Rozpoczyna się przeszukiwanie kanałów. Ta operacja może zająć do 6 minut. Na ekranie jest pokazywany postęp strojenia i liczba znalezionych kanałów. 6) Jeśli chcemy pominąć strojenie cyfrowe DTV, można je przerwać naciskając przycisk MENU. Nastąpi przejście do strojenia analogowego ATV. Jeśli chcemy pominąć również strojenie analogowe ATV, można powtórzyć powyższe kroki. Jeśli nie zostaną znalezione żadne kanały, przy następnym włączeniu telewizora wyświetli się komunikat z przypomnieniem o instalacji. 7) Po zakończeniu strojenia kanały są ustawione w kolejności dostrajania. W celu pominięcia kanałów, zmiany ich kolejności lub zmiany nazwy, należy wybrać edycję programów Program Edit w menu kanałów Channel. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 16

18 Użytkowanie Uwaga Jeśli wybrano rodzaj strojenia DTV+ATV, wszystkie kanały, włączając w to kanały analogowe, cyfrowe oraz radiowe, zostaną dostrojona za jednym razem. Po przeprowadzeniu automatycznego strojenia wszystkie uprzednio zapamiętane kanały zostają usunięte. Po zakończeniu automatycznego strojenia zostanie wybrany pierwszy kanał telewizji cyfrowej DTV. 2.1 Strojenie ręczne cyfrowe (DVB-T) 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK. 2) Przyciskami wybrać opcję ręcznego strojenia cyfrowego DTV Manual Scan i nacisnąć przycisk OK. Jeśli opcja Auto Scan jest ustawiona na Air, wybrane zostaje menu ręcznego strojenia telewizji cyfrowej naziemnej DVB-T 2) Ukazuje się ekran ręcznego strojenia cyfrowego CADTV Manual Tuning. Za pomocą przycisków wybrać częstotliwość (Frequency)/ prędkość transmisji sygnału (Symbol(Ks/s))/ typ modulacji (QAM Type). Aby rozpocząć przeszukiwanie tego pasma wybrać Start. Po dostrojeniu sygnału, na ekranie wyświetlany jest obraz i siła sygnału. 3) Przyciskiem MENU powrócić do menu głównego. 4) Nacisnąć przycisk EXIT, aby wyjść z menu. 3) Strojenie ręczne analogowe ATV Dla znalezionych kanałów analogowych można zmienić system dźwięku (System), precyzyjnie dostroić kanał (Fine tune) i zapisać wybrane kanały (Save To). 3) Ukazuje się ekran ręcznego strojenia cyfrowego DTV Manual Tuning. Za pomocą przycisków wybrać żądany kanał UHF lub nacisnąć przycisk OK i wprowadzić numer kanału. Aby rozpocząć przeszukiwanie tego pasma wybrać Start. Po dostrojeniu sygnału, na ekranie wyświetlany jest obraz i siła sygnału. 4) Przyciskiem MENU powrócić do menu głównego. 5) Nacisnąć przycisk EXIT, aby wyjść z menu. 2.2 Strojenie ręczne cyfrowe (DVB-C) 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK. Jeśli opcja Auto Scan jest ustawiona na Cable, wybrane zostaje menu ręcznego strojenia telewizji cyfrowej kablowej DVB-C. Uwaga Po przeprowadzeniu ręcznego dostrajania kanały można zapamiętać naciskając czerwony przycisk. 4) Edycja programów Za pomocą przycisków wybrać w menu kanałów Channel opcję edycji programów Program Edit. Nacisnąć przycisk OK, aby wejść w kolejne menu. Teraz można wybrać program, który chcemy edytować. 17 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

19 Użytkowanie 2. MENU OBRAZU (PICTURE) Drugą pozycją menu jest menu obrazu PICTURE. Można tu regulować takie parametry, jak kontrast, jaskrawość, itp. Wybierać opcje za pomocą przycisków. W celu dokonania regulacji, nacisnąć OK. Usuwanie (Delete): Nacisnąć czerwony przycisk, aby usunąć podświetlony program. Pomijanie (Skip): W celu pominięcia programu, nacisnąć żółty przycisk. Obok programu widoczna będzie ikona pominięcia SKIP. Przy zmianie kanałów program taki będzie pomijany. Przenoszenie (Move): Nacisnąć zielony przycisk, aby podświetlić wybrany kanał, który chcemy przesunąć. Przed numerem kanału będzie widoczna ikona. Następnie za pomocą przycisków / wybrać jego nową pozycję i potwierdzić naciskając zielony przycisk. Zmiana nazwy (Rename): (tylko telewizja analogowa ATV), W celu zmiany nazwy nacisnąć niebieski przycisk. Korzystając z klawiatury numerycznej wprowadzić nową nazwę i zatwierdzić ją przyciskiem OK (poniżej podano opis klawiatury numerycznej). Lista ulubionych (Favorite): Aby dodać kanał do listy programów ulubionych, nacisnąć przycisk FAV (zamiast kolorowych przycisków). (Jeśli chcemy zobaczyć listę programów ulubionych, należy opuścić menu edycji programów Program Edit, a następnie nacisnąć przycisk FAV.) 5) Moduł CI (Common Interface) Ta opcja wyświetla Informacje dotyczące karty CI. 6) Informacja o sygnale (tylko dla DTV) Za pomocą przycisków / wybrać w menu kanałów Channel opcję informacji o sygnale (Signal Information). Następnie nacisnąć przycisk OK, aby wyświetlić odnośne informacje dotyczące bieżącego kanału. 7) Aktualizacja oprogramowania Za pomocą przycisku lub wybrać w menu kanałów Channel opcję aktualizacji oprogramowania Software Update(USB). Następnie nacisnąć przycisk OK, aby wykorzystując USB dokonać aktualizacji oprogramowania. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami dostarczonymi wraz z oprogramowaniem. Uwaga: Aby uzyskać pewność, że urządzenie zostało poprawnie zaktualizowane, zalecamy wykonanie resetowania do ustawień fabrycznych (patrz opcja Restore Factory Default w menu ustawień Setup). Uwaga 1) Dostępne są 4 tryby ustawienia temperatury barwowej (Color Temp): Standard (standardowa), Warm (ciepła), Cool (zimna) i User (Użytkownika). 2) Opcja Screen (ekran) jest dostępna tylko w trybie PC. Można tam regulować pozycję w poziomie (Horizontal position), pozycję w pionie (Vertical position), rozmiar (Size) i fazę (Phase). 3. MENU DŹWIĘKU (AUDIO) Trzecia pozycja menu to menu dźwięku AUDIO. Można tu regulować takie parametry, jak tony wysokie i niskie, balans, itp. Wybierać opcje za pomocą przycisków. W celu dokonania regulacji, nacisnąć OK. Uwaga Opcja automatycznej regulacji głośności (Auto Volume) jest dostępna tylko, gdy poziom sygnału wejściowego jest zbyt wysoki lub zakłócony. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 18

20 Użytkowanie 4. MENU ZEGARA (CLOCK) Czwarta pozycja menu to menu zegara (Clock). Można tu ustawiać zegar, godzinę włączenia (On Time)/ wyłączenia (Off Time), czas wyłączenia (Sleep Timer), itp. Wybierać opcje za pomocą przycisków. W celu ustawienia, nacisnąć OK. Funkcja automatycznego wyłączenia Auto Sleep Jeśli funkcja automatycznego wyłączenia Auto Sleep jest włączona (On), to gdy przez 15 minut nie ma sygnału telewizyjnego, telewizor wyłącza się automatycznie. Zegar jest ustawiany automatycznie, gdy tylko telewizor odbiera sygnał DTV. 5. MENU USTAWIEŃ (SETUP) Piątą pozycją menu jest menu opcji ustawień (Setup). Można tu ustawiać język menu, język ścieżki dźwiękowej, język napisów, itp. Timeshift Record Time: Ustawienie maksymalnego czas opóźnienia funkcji Timeshift. Auto Standby (4hr): Ustawienie wyłączenia urządzenia do stanu czuwania po 4 godzinach pracy. Mode Setting: Ustawienie trybu domowego (Home Mode) lub sklepowego (Store Mode). HDMI CEC Control: Włącza lub wyłącza funkcję CEC (sterowania urządzeniami podłączonymi poprzez HDMI). OSD Time: Za pomocą przycisków lub można wybrać czas wyświetlania menu ekranowego. Restore Factory Default W celu przeprowadzenia resetowania do ustawień fabrycznych, przyciskami lub wybrać opcję Restore Factory Default i nacisnąć przycisk OK. Nastąpi wejście w tryb ustawień początkowych. Po zatwierdzeniu resetowania, wszystkie ustawienia zostają skasowane. Z opcji tej należy skorzystać, gdy pojawią się problemy z działaniem telewizora. Uwaga Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych kasuje wszystkie programy i hasło. 6. MENU BLOKADY (LOCK) Szósta pozycja menu to menu blokady LOCK. Można tu ustawić blokadę systemu (Enable), hasło (New Password), zablokować programy (Channel Locks) i ustawić ochronę rodzicielską (Parental Ratting). Po zablokowaniu systemu nie będzie można wyszukiwać kanałów ani zmieniać programów. Funkcja automatycznego wyłączenia telewizora Auto Standby(4hr) 1. Jeśli w ciągu 4 godzin od włączenia telewizora jego stan pracy się nie zmienił (np. nie zmieniono kanału lub głośności), automatycznie rozpocznie się procedura wyłączania. Na ekranie ukaże się komunikat informujący o automatycznym wyłączeniu. Po 150 sekundach telewizor automatycznie wyłączy się do stanu czuwania. W celu przerwania automatycznego wyłączenia nacisnąć dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania. 2. W celu dezaktywacji funkcji automatycznego wyłączenia w menu opcji wybrać pozycję Auto Standby (4h). Obraz powróci do menu opcji i w pozycji automatycznego wyłączenia telewizora widoczne będzie: Auto Standby(4hr) Off W celu ponownej aktywacji funkcji automatycznego wyłączenia powtórzyć powyższą procedurę z tą różnicą, że przyciskiem lewej strzałki wybrać On. PVR File System: W opcji PVR File System można określić dysk USB przeznaczony dla celów nagrywania. Domyślnym hasłem jest Jeśli zapomnimy ustawionego hasła, zawsze można użyć specjalnego hasła: Blokowanie programów: Przyciskami wybrać program i za pomocą zielonego przycisku teletekstu zablokować go. W celu odblokowania programu należy wejść w menu główne, wprowadzić hasło (Enter Password) i ponownie nacisnąć zielony przycisk teletekstu. Ochrona rodzicielska (Parental Ratting): Za pomocą przycisków wybrać ograniczenie wiekowe. 19 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

21 Użytkowanie 7. MENU PRZEWODNIKA PO PROGRAMACH (EPG) Menu EPG służy do przeglądania szczegółowych informacji dotyczących nadawanych programów. Po naciśnięciu przycisku EPG wyświetlone zostaje menu zawierające informacje o aktualnie oglądanym programie. Dostępne są informacje o programach na następne 7 dni. Aby zobaczyć program na kolejny lub następne dni, za pomocą przycisków lub podświetlić datę, a następnie przyciskami lub przemieszczać się pomiędzy dostępnymi dniami. Uwaga Należy upewnić się, że do portu USB podłączony jest kompatybilny dysk twardy lub urządzenie USB. Jeśli urządzenie nie jest kompatybilne, pojawi się komunikat z żądaniem przeprowadzenia jego formatowania. Nacisnąć przycisk INDEX, aby sformatować urządzenie z listy urządzeń Device List w menu ustawień PVR Setting Menu. OSTRZEŻENIE Przy formatowaniu urządzenia USB, wszystkie pliki przechowywane na tym urządzeniu ulegają skasowaniu. Jeśli zostało zaprogramowane nagrywanie o określonym czasie, telewizor automatycznie włączy się na nagrywanie, gdy program się rozpocznie i automatycznie wyłączy się po zakończeniu nagrania. Podczas takiego nagrywania obraz i dźwięk będą wyłączone (nie będzie obrazu), jednakże urządzenie będzie włączone. Naciskając przycisk czuwania można włączyć z powrotem obraz i dźwięk. Przypomnienie Reminder (przycisk niebieski) Naciskając niebieski przycisk w trybie EPG można ustawić przypomnienie o programie. Zostanie wyświetlone poniższe menu przypominania Reminder. Korzystając z przycisków lub można ustawić szczegóły dotyczące przypominania o programie. Można ustawić przypominanie na 1 raz, codziennie lub co tydzień. Aby sprawdzić, co będzie nadawane po bieżącej audycji, nacisnąć przycisk żółty (Schedule). W celu powrotu nacisnąć ponownie przycisk żółty (Service). Informacje o innym kanale można uzyskać podświetlając wybrany kanał przyciskami lub, a następnie naciskać przyciski lub. Uwaga Podstawowe funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania są opisane u dołu ekranu EPG. Nagrywanie - Record W celu wybrania programu do nagrywania, nacisnąć w trybie EPG czerwony przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Nastąpi wejście w menu zaplanowanych nagrań Scheduled Record i można będzie ustawić nagrywanie. (Patrz sekcja dotycząca funkcji nagrywania PVR.) Naciskając czerwony przycisk można wyświetlić listę zaplanowanych programów. Można również usuwać programy uprzednio zaplanowane. Informacja Information (przycisk zielony) Naciśnięcie zielonego przycisku w trybie EPG wyświetla informacje o aktualnie wybranym programie. 8. Funkcja nagrywania PVR (tylko dla DTV) Przygotowanie nagrywanie programu Za pomocą przycisków lub wybrać funkcję nagrywania PVR File System, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby wejść w kolejne menu. Przyciskami lub można wybierać poszczególne opcje. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 20

22 Użytkowanie File Manager: Manager plików. Można tutaj przeglądać wszystkie nagrane programy Device List: Lista urządzeń. Lista ta zawiera wykaz urządzeń USB podłączonych do telewizora. Można wybrać urządzenie, a następnie, naciskając czerwony przycisk, sformatować je. Scheduled Record: Zaplanowane nagrania. Tutaj można tworzyć listę programów do nagrania. Można również usuwać uprzednio zaplanowane nagrania. Nagrywanie programu Podczas oglądania programu z cyfrowego źródła DTV, wybrać kanał i nacisnąć przycisk nagrywania REC. Ukaże się okienko nagrywania. Ponownie nacisnąć REC, okienko zniknie, ale w lewym górnym narożniku ekranu cały czas widoczna będzie ikona nagrywania. Ikona ta zniknie po naciśnięciu przycisku zatrzymania nagrywania. Odtwarzanie nagrania Program nagrany na USB będzie zapisany w folderze USB record urządzenia. 1) Odtwarzanie można uruchomić w opcji File manager menu ustawień PVR Setting. 2) Odtwarzanie można uruchomić wybierając źródło sygnału USB i folder z filmem. 1. Rozmiar pamięci USB może wynosić od 128MB do 500GB, ale zalecany praktyczny rozmiar to 2GB do 500GB. 2. Jeśli przepływność sygnału wideo jest zbyt mała, w obrazie może pojawić się pikselizacja. Może to być spowodowane użyciem przedłużacza USB zamiast bezpośredniego podłączenia USB do telewizora. 3. Nie wszystkie urządzenia USB są kompatybilne. W dalszej części znajduje się lista zalecanych napędów USB. Modele nie znajdujące się na liście mogą być kompatybilne, ale nie ma gwarancji ich działania. Lista obsługiwanych napędów USB jest taka sama, jak napędów USB współpracujących z funkcją Time Shift. Szczegółowe informacje znajdują się na następnych stronach. Nagrywanie programu DTV Aby nagrać aktualnie oglądany program, nacisnąć przycisk nagrywania REC. Na ekranie ukaże się ikona nagrywania. W poniższym menu prezentowany będzie czas nagrania/ długość i czas pozostały do nagrania. Wchodząc w kolejne menu można ustawiać częstość nagrywania programów: Once (1 raz), Daily (codziennie), Weekly (co tydzień), Weekday (w określony dzień tygodnia) lub off (opcja wyłączona). Ponowne naciśnięcie przycisku nagrywania REC ukrywa lub otwiera to menu. W celu przerwania nagrania należy nacisnąć przycisk zatrzymania nagrywania lub za pomocą przycisków kursorów wybrać opcję zatrzymania nagrania, gdy wyświetlane jest menu, i postępować zgodnie z ukazującymi się informacjami. Nagrane programy można również przeglądać w trybie filmów (Movie) wchodząc w Media Player (odtwarzacz USB). 21 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

23 Użytkowanie Uwaga Należy upewnić się, że do portu USB z tyłu odbiornika podłączone jest kompatybilne urządzenie USB do nagrywania. Jeśli urządzenie nie jest kompatybilne, pojawi się komunikat z żądaniem przeprowadzenia jego formatowania. Nacisnąć przycisk INDEX, aby sformatować urządzenie z listy urządzeń Device List w menu ustawień PVR Setting Menu. Z uwagi na to, że odbiorniki niniejszy posiada tylko 1 tuner, podczas nagrywania będzie można oglądać tylko program aktualnie nagrywany. Wszystkie funkcje (Play - odtwarzanie, FB przewijanie do tyłu, FF przewijanie do przodu, Prev. - poprzedni, Next - następny, Pause - pauza i Stop - zatrzymanie) mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy menu jest włączone. Aby wykonać funkcję można bezpośrednio nacisnąć przycisk lub za pomocą kursora przy włączonym menu wybrać odpowiednią opcję. Podczas nagrywania dostępne są tylko funkcje odtwarzania i zatrzymania. Pozostałe funkcje z menu będą dostępne podczas odtwarzania nagranego pliku. Funkcja nagrywania nie działa, gdy wybrany jest kanał CI Funkcja Time Shift W celu aktywacji funkcji Time Shift należy nacisnąć przycisk pauzy. Ukazuje się poniższe menu. Po kilku sekundach menu to automatycznie zniknie. Odtwarzanie z przesunięciem czasowy Time Shift Telewizory Haier nagrywają program na urządzeniu pamięci USB w formacie *.ts ("Time Shift"). Jeśli inny telewizor, komputer PC, laptop, DVD lub jeszcze inny sprzęt lub urządzenie peryferyjne nie obsługuje lub nie rozpoznaje plików *. ts (time shift), plik taki nie będzie odtwarzany. "ts" jest formatem używanym do transmisji telewizji wysokiej rozdzielczości. Pliki "ts" można odtwarzać w komputerze PC lub laptopie z odpowiednim oprogramowaniem. Więcej informacji na temat najbardziej odpowiedniego oprogramowania można uzyskać w Internecie lub u dostawcy komputerowego. Uwaga: Haier nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek oprogramowanie pobrane przez dowolnego klienta lub sprzedawcę, a zawierające wirusy, ani za jakiekolwiek usterki wynikające z instalacji takiego oprogramowania. Klient wykorzystuje je na swoje własne ryzyko. Lista najbardziej powszechnych typów plików, które można odtwarzać z urządzenia USB. Zdjęcia Muzyka Wideo Tekst.jpg.mp3.MPEG2.txt Aby powrócić do odtwarzania, ponownie nacisnąć przycisk pauzy. Po lewej stronie ekranu widoczna będzie biała ikona odtwarzania informująca, że odtwarzanie jest realizowane z przesunięciem czasowym. Naciskając przycisk MENU można ukryć lub wyświetlić to menu. Aby zatrzymać działanie funkcji Time Shift, należy nacisnąć przycisk zatrzymania nagrywania lub za pomocą przycisków kursorów wybrać opcję zatrzymania nagrania, gdy wyświetlane jest menu, i postępować zgodnie z ukazującymi się informacjami. Uwaga Należy upewnić się, że do portu USB z tyłu odbiornika podłączone jest kompatybilne urządzenie USB do nagrywania. Jeśli urządzenie nie jest kompatybilne, pojawi się komunikat z żądaniem przeprowadzenia jego formatowania. Nacisnąć przycisk INDEX, aby sformatować urządzenie z listy urządzeń Device List w menu ustawień PVR Setting Menu. Wszystkie funkcje (Play - odtwarzanie, FB przewijanie do tyłu, FF przewijanie do przodu, Prev. - poprzedni, Next - następny, Pause - pauza i Stop - zatrzymanie) mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy menu jest włączone. Aby wykonać funkcję można bezpośrednio nacisnąć przycisk lub za pomocą kursora przy włączonym menu wybrać odpowiednią opcję. Funkcja Time Shift nie działa, gdy wybrany jest kanał CI +. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 22

24 Użytkowanie 10. Odtwarzacz USB Nacisnąć przycisk SOURCE. Z listy źródeł sygnału wejściowego wybrać USB i przyciskiem OK wejść w menu USB. Upewnić się, że urządzenie USB jest podłączone do portu USB. Odtwarzać można 4 rodzaje materiałów multimedialnych: zdjęcia, muzykę, filmy i tekst. Za pomocą przycisków wybrać rodzaj mediów i naciskając przycisk OK otworzyć menu wyboru dysku. Przyciskami / wybrać odpowiedni dysk i folder i nacisnąć przycisk OK, aby wyświetlić listę plików mediów. W celu powrotu do menu wyboru rodzaju mediów, nacisnąć czerwony przycisk. Korzystając z przycisków lub wybrać plik mediów. Ukaże się okno podglądu. Aby wyświetlić pliku na całym ekranie, nacisnąć przycisk. Naciśnięcie przycisku podczas wyświetlania pliku wyświetli pasek sterowania. Zdjęcia (PHOTO) Funkcje podstawowe Naciśnięcie przycisku podczas prezentacji zdjęć wyświetli u dołu ekranu pasek pomocy. Play/Pause Prev. Next Stop Repeat Quick Menu Sterowanie odtwarzaniem lub pauzą. Nacisnąć przycisk odtwarzania/ pauzy na pilocie zdalnego sterowania. Wybór poprzedniego zdjęcia. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo na pilocie zdalnego sterowania. Wybór następnego zdjęcia. Nacisnąć przycisk strzałki w prawo na pilocie zdalnego sterowania. Zatrzymanie odtwarzania. Wybrać funkcję naciskając przycisk strzałki w lewo/ prawo na pilocie zdalnego sterowania i nacisnąć przycisk OK, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do poprzedniego menu. Powtarzanie. Nacisnąć przycisk OK, aby wyświetlić jedno lub pokaz wszystkich zdjęć. Naciskając niebieski przycisk wchodzi się w menu szybkiego dostępu, gdzie można ustawiać czas pomiędzy slajdami (Interval time), powtarzanie (Repeat), efekty pokazu slajdów, muzykę w tle (Background Music) (najpierw można odtworzyć muzykę). 23 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

25 Użytkowanie Muzyka (MUSIC) Naciskając przycisk podczas odtwarzania muzyki można wybrać pasek narzędziowy. Funkcje podstawowe Przewijanie do tyłu. Wybrać funkcję naciskając przycisk strzałki w lewo/ prawo na pilocie zdalnego sterowania i nacisnąć przycisk OK, aby przewinąć utwór do tyłu. Po naciśnięciu przycisku odtwarzania następuje powrót do normalnego odtwarzania. Przewijanie do przodu. Wybrać funkcję naciskając przycisk strzałki w lewo/ prawo na pilocie zdalnego sterowania i nacisnąć przycisk OK, aby przewinąć utwór do przodu. Po naciśnięciu przycisku odtwarzania następuje powrót do normalnego odtwarzania. Muzyka w tle. Wybrać funkcję naciskając przycisk strzałki w lewo/ prawo na pilocie zdalnego sterowania i nacisnąć przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć muzykę w tle. Filmy (MOVIE) Obsługa funkcji jest podobna, jak w opcji PHOTO. Patrz opcja PHOTO. Funkcje podstawowe Ustawienie punktów powtarzania. Wybrać funkcję naciskając przycisk strzałki w lewo/ prawo na pilocie zdalnego sterowania i nacisnąć przycisk OK, aby ustawić punkty A i B. Odtwarzanie fragmentu filmu pomiędzy punktami A i B będzie powtarzane w kółko. Powiększenie. Wybrać funkcję naciskając przycisk strzałki w lewo/ prawo na pilocie zdalnego sterowania i nacisnąć przycisk OK, aby powiększyć obraz. (Jeśli rozdzielczość pliku wideo jest większa niż format HD 1920x 1080, funkcja ta nie jest obsługiwana.) Zmniejszenie. Wybrać funkcję naciskając przycisk strzałki w lewo/ prawo na pilocie zdalnego sterowania i nacisnąć przycisk OK, aby zmniejszyć obraz. (Funkcja ta nie obsługuje plików o rozdzielczości większej niż format HD 1920x 1080.) Ustawienie czasu odtwarzania. Wybrać funkcję naciskając przycisk strzałki w lewo/ prawo na pilocie zdalnego sterowania i nacisnąć przycisk OK, aby wybrać czas odtwarzania. Tekst (TEXT) Za pomocą przycisków / można wybrać poprzednią/ następną stronę, wprowadzając liczbę na klawiaturze numerycznej można przeskoczyć do żądanej strony. Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 24

26 Użytkowanie 11. Tryb hotelowy Nacisnąć przycisk SOURCE, a następnie naciskając cyfry 1001 wejść w menu trybu hotelowego. 1) Hotel Mode (Tryb hotelowy) Nacisnąć przycisk. Off - wyłącza funkcje trybu hotelowego On - włącza tryb hotelowy i można wybierać pozycje menu hotelowego 2) Max Volume (Głośność maksymalna) Ustawia maksymalną głośność telewizora, jaką może ustawić użytkownik. Naciskając przycisk wybrać wartość pomiędzy 0 i 100. Wartością domyślną jest ) Volume Default Lock (Blokada domyślnej głośności) Naciskając przycisk ustawić opcję domyślnej głośności telewizora: Off : Telewizor nie będzie miał określonej głośności domyślnej. AC Ctrl : Głośność telewizora zostanie ustawiona na wartość domyślną, gdy nastąpi zanik zasilania odbiornika. Początkowa głośność jest wartością domyślną, gdy telewizor zostanie włączony ze stanu wyłączenia. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, gdy telewizor jest w stanie czuwania. AC/RC Ctrl : Głośność telewizora zostanie ustawiona na wartość domyślną, gdy telewizor zostanie wyłączony. Początkowa głośność jest wartością domyślną, gdy telewizor zostanie włączony ze stanu wyłączenia oraz ze stanu czuwania. Domyślnym ustawieniem tej funkcji jest Off. 4) Default Volume (Głośność domyślna) Naciskając przycisk ustawić domyślną głośność telewizora w trybie hotelowym. Wartością początkową jest 20. 5) System Power On (Włączanie zasilania systemu) Naciskając przycisk wybrać zachowanie się po włączeniu zasilania systemu. Standby : Po włączeniu głównego zasilania telewizor zawsze będzie się włączał do stanu czuwania. On : Po włączeniu głównego zasilania telewizor zawsze będzie się włączał normalnie. Last Status : Telewizor będzie pamiętał stan systemu ( włączony lub czuwanie ). Po włączeniu głównego zasilania telewizor będzie się włączał do takiego stanu, w jakim był przed wyłączeniem. 6) OSD Menu Display (Wyświetlanie menu ekranowego) Nacisnąć przycisk, aby aktywować/ dezaktywować menu ekranowe OSD. On : Menu ekranowe jest wyświetlane na ekranie. Off : Menu ekranowe nie jest aktywne i nie jest wyświetlane na ekranie. Stanem domyślnym jest On. Uwaga: Gdy stan menu ekranowego jest ustawiony na Off, w tryb menu trybu hotelowego można wejść naciskając Source+1001 na pilocie zdalnego sterowania. 7) Power Key Lock (Blokada przycisku zasilania) Naciskając przycisk wybrać, czy przycisk zasilania jest zablokowany, czy nie. Off : Przycisk zasilania nie jest zablokowany. Keypad : Zablokowany jest przycisk zasilania na klawiaturze odbiornika. RC : Zablokowany jest przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania. Both : Zablokowane są przyciski zasilania na klawiaturze odbiornika i pilocie zdalnego sterowania. Gdy opcja blokady przycisku zasilania Power Key Lock jest ustawiona na Both, opcja System Power On jest ustawiana na On. Wartością domyślną jest Off. 8) Keypad Lock (Blokada klawiatury) Nacisnąć przycisk, aby aktywować/ dezaktywować funkcję blokady klawiatury. On : Klawiatura jest zablokowana. Off : Klawiatura nie jest zablokowana. Wartością domyślną jest Off. 9) Remote Control Lock (Blokada zdalnego sterowania) Nacisnąć przycisk, aby aktywować/ dezaktywować funkcję blokady. On : Zdalne sterowanie jest zablokowane. Off : Zdalne sterowanie nie jest zablokowane. Wartością domyślną jest Off. 10) Source Lock (Blokada źródła) Umożliwia blokadę źródła sygnału wejściowego zgodnie z ustawieniem źródła domyślnego Default Source. Dostępne opcje to Off (wyłączona) i On (włączona). Wartością domyślną jest Off. Jeśli domyślne źródło sygnału jest ustawione na TV i aktywna jest blokada źródła ("Source Lock ustawione na On ), to po włączeniu odbiornika ustawiony zostanie domyślny program Default Channel. 25 Instrukcja obsługi telewizora LCD LED

27 Rozwiązywanie problemów 05 Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Objawy problemu Obraz Dźwięk Sprawdzić śnieżenie zakłócenia położenie, kierunek lub podłączenie anteny odbicia dźwięk normalny położenie, kierunek lub podłączenie anteny zakłócenia zakłócenia sprzęt elektroniczny, samochód/ motocykl, jarzeniówka obraz normalny brak dźwięku głośność (czy włączone jest wyciszenie lub nieprawidłowo podłączony zestaw audio) brak obrazu brak dźwięku czy podłączony jest przewód zasilający, czy zadziałał bezpiecznik, ustawienie kontrastu i jasności/ głośności, czy telewizor nie jest w stanie czuwania - nacisnąć przycisk czuwania na pilocie brak koloru dźwięk normalny regulację koloru obraz poszarpany dźwięk normalny lub cichy dostroić kanał brak koloru zakłócenia system TV czarne pasy u góry i u dołu dźwięk normalny zmienić format obrazu na Zoom Instrukcja obsługi telewizora LCD LED 26

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej

Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej KP 11/13 Spis treści W skrócie 4 1.1 Cechy podstawowe 4 1.2 Zawartość zestawu 4 1.3 Przedni panel 5 1.4 Panel tylny 5 1.5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej

Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej Spis treści Rozdział1 W skrócie... 4 1.1 Przegląd... 4 1.2 Zawartość zestawu... 4 1.3 Przedni panel.... 5 1.4 Panel tylni....

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Monitor LED z funkcją telewizora

Monitor LED z funkcją telewizora Monitor LED z funkcją telewizora (MFM TV) Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

EESTI LC-39LD145V POLSKI SRPSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD

EESTI LC-39LD145V POLSKI SRPSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-39LD145V EESTI POLSKI LCD VÄRVITELEVIISOR TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD TELEVIZOR U BOJI KASUTUSJUHEND INSTRUKCJA OBSŁUGI PRIRUČNIK O RUKOVANJU SRPSKI Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Środki ostrożności... 3 Cyrkulacja powietrza... 3 Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem. 3 Zasilanie... 3 strzeżenie... 3 Co robić... 3 Czego nie robić... 3 Instalacja i ważne informacje...

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU... SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...8 PODSTAWOWE OPERACJE...11 WŁĄCZANIE XFINDERA...11 WŁĄCZANIE...11

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie

Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie Spis treści Środki bezpieczeństwa... 35 Informacje ekologiczne... 37 TV - funkcje... 38 Przyciski kontrolne i obsługa TV... 38 Załączone akcesoria... 38 Przegląd pilota... 39 Instalowanie baterii w pilocie...

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000

INSTRUKCJA. Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000 INSTRUKCJA Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000 1 1. Wstęp... 3 Warunki korzystania... 3 Aktualizacja... 3 Ekologia... 4 Bezpieczeństwo... 4 2. Wypakowanie dekodera... 5 Zawartość opakowania... 5 Dekoder

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD K7.5_POL_109437 Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD Przeczytaj dokładnie cały podręcznik i zachowaj go na przyszłość. HD_C_K7.5_109437_R410_Pol.indd 1 2008-06-19 6:07:29 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo