HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI jest znakiem towarowym firmy Micro Devices, Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Uwagi dotyczące produktu W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje występujące w większości modeli. Niektóre z funkcji mogą być niedostępne na danym komputerze. Najnowszą wersję Instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie HP w sieci Web pod adresem Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście. Wydanie pierwsze: grudzień 2009 Numer katalogowy dokumentu:

3 Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go bezpośrednio na kolanach i nie blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na twardej płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką powierzchnię, na przykład przez poduszki, koc czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący zasilacz dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszki, koca czy ubrania. Komputer i zasilacz spełniają ograniczenia dotyczące temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika, zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). iii

4 iv Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

5 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy Korzystanie programu HP QuickWeb (tylko wybrane modele) Funkcje Identyfikowanie sprzętu... 2 Elementy... 2 Elementy w górnej części komputera... 2 Płytka dotykowa TouchPad... 2 Wskaźniki... 3 Klawisze... 4 Elementy z przodu komputera... 5 Elementy z prawej strony komputera... 5 Elementy z lewej strony komputera... 6 Elementy w dolnej części komputera... 8 Elementy wyświetlacza... 9 Anteny bezprzewodowe Dodatkowe elementy sprzętowe Etykiety Sieci bezprzewodowe i lokalne Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Położenie ikon komunikacji bezprzewodowej i stanu sieci Używanie elementów sterujących komunikacją bezprzewodową Używanie przycisku komunikacji bezprzewodowej Korzystanie z oprogramowania Wireless Assistant Korzystanie z programu HP Connection Manager (tylko wybrane modele) Używanie elementów sterujących systemu operacyjnego Korzystanie z sieci WLAN Konfigurowanie sieci WLAN Ochrona sieci WLAN Roaming w innej sieci Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane modele) Wkładanie karty SIM Wyjmowanie karty SIM Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth Bluetooth i udostępnianie połączenia internetowego (ICS) Rozwiązywanie problemów z połączeniami bezprzewodowymi Nie można uzyskać połączenia z siecią WLAN v

6 Nie można uzyskać połączenia z preferowaną siecią WLAN Ikona sieci WLAN nie jest wyświetlana Bieżące kody zabezpieczeń sieci WLAN są niedostępne Połączenie WLAN jest bardzo słabe Nie można połączyć się z routerem bezprzewodowym Łączenie z siecią lokalną (LAN) Urządzenia wskazujące i klawiatura Korzystanie z urządzeń wskazujących Konfigurowanie preferencji urządzenia wskazującego Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad Przewijanie dwoma palcami Obracanie (tylko wybrane modele) Szczypanie (tylko wybrane modele) Korzystanie z klawiszy czynności Używanie skrótów klawiaturowych Używanie klawiatur numerycznych Korzystanie z wbudowanego bloku klawiszy numerycznych Włączanie I wyłączanie wbudowanego bloku klawiszy numerycznych Przełączanie funkcji klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych Używanie opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad i klawiatury Multimedia Funkcje multimedialne Regulowanie głośności Korzystanie z klawiszy aktywności nośnika Oprogramowanie multimedialne Korzystanie z programu HP MediaSmart Korzystanie z oprogramowania multimedialnego Instalowanie oprogramowania multimedialnego z dysku Audio Podłączanie zewnętrznych źródeł audio Sprawdzanie funkcji audio Wideo Podłączanie monitora zewnętrznego lub projektora Podłączanie urządzeń HDMI Konfigurowanie audio dla połączenia HDMI (tylko wybrane modele) Kamera Wskazówki dotyczące kamery internetowej Dopasowywanie właściwości kamery internetowej vi

7 6 Zarządzanie energią Ustawienia urządzeń zasilania Korzystanie z ustawień oszczędzania energii Inicjowanie i wyłączanie stanu uśpienia Inicjowanie i wyłączanie stanu hibernacji Korzystanie z miernika baterii Korzystanie z planów zasilania Wyświetlanie bieżącego planu zasilania Wybór innego planu zasilania Dostosowanie planów zasilania Ustawianie funkcji podawania hasła przy wznowieniu Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym Podłączanie zasilania sieciowego Testowanie zasilacza prądu przemiennego Korzystanie z energii baterii Znajdowanie informacji o baterii w module Pomoc i obsługa techniczna Korzystanie z narzędzia Battery Check Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii Wkładanie lub wyjmowanie baterii Ładowanie baterii Wydłużanie czasu pracy na baterii Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii Rozpoznawanie niskich poziomów naładowania baterii Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii Aby rozwiązać problem niskiego poziomu naładowania baterii, w sytuacji gdy dostępne jest zewnętrzne źródło zasilania Aby rozwiązać problem niskiego poziomu naładowania baterii, w sytuacji gdy dostępna jest naładowana bateria Aby rozwiązać problem niskiego poziomu naładowania baterii, w sytuacji gdy nie są dostępne źródła zasilania Aby rozwiązać problem niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie można wyłączyć trybu Hibernacja Kalibrowanie baterii Krok 1: Naładuj całkowicie baterię Krok 2: Wyłącz funkcje Hibernacja i Uśpij Krok 3: Rozładuj baterię Krok 4: Ponownie całkowicie naładuj baterię Krok 5: Ponownie włącz funkcje Hibernacja i Uśpij Oszczędzanie energii baterii Przechowywanie baterii Utylizacja zużytej baterii Wymiana baterii Wyłączanie komputera vii

8 7 Moduły pamięci 8 Napędy i urządzenia zewnętrzne Napędy Położenie zainstalowanych napędów Obsługa napędów Zwiększanie wydajności dysku twardego Korzystanie z programu Defragmentator dysków Korzystanie z programu Oczyszczanie dysku Wymiana dysku twardego we wnęce dysku twardego Korzystanie z oprogramowania HP ProtectSmart Hard Drive Protection (tylko wybrane modele) Określanie stanu programu HP ProtectSmart Hard Drive Protection Zarządzanie zasilaniem przy zaparkowanym dysku twardym Korzystanie z oprogramowania HP ProtectSmart Hard Drive Protection Korzystanie z napędów zewnętrznych Podłączenie opcjonalnych napędów zewnętrznych Udostępnianie napędów optycznych Urządzenia zewnętrzne Korzystanie z urządzenia USB Podłączanie urządzenia USB Wyjmowanie urządzeń USB Korzystanie z gniazd kart Digital Media Wkładanie karty cyfrowej Wyjmowanie karty cyfrowej Bezpieczeństwo Zabezpieczanie komputera Używanie haseł Ustawianie haseł w systemie Windows Ustawianie haseł w narzędziu Setup Hasło administratora Zarządzanie hasłem administratora Wprowadzanie hasła administratora Hasło uruchomieniowe Zarządzanie hasłem uruchomieniowym Wprowadzanie hasła uruchomieniowego Używanie oprogramowania antywirusowego Używanie oprogramowania zapory Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń Instalowanie opcjonalnej linki zabezpieczającej Zmiana ustawień programu QuickWeb viii

9 Włączanie i wyłączanie programu QuickWeb Załącznik A Narzędzie Setup (BIOS) Uruchomienie narzędzia Setup Korzystanie z narzędzia Setup Nawigacja i wybieranie opcji w narzędziu Setup Zmiana języka narzędzia Setup Wyświetlanie informacji o systemie Przywracanie domyślnych ustawień w narzędziu Setup Zamknięcie narzędzia Setup Menu narzędzia Setup Menu Main (Główne) Menu Security (Zabezpieczenia) Menu System Configuration (Konfiguracja systemu) Menu Diagnostics (Diagnostyka) Updating the BIOS (Aktualizacja systemu BIOS) Sprawdzanie wersji BIOS Pobieranie aktualizacji systemu BIOS Aktualizacja programów i sterowników Załącznik B Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych Tworzenie dysków do odzyskiwania Wykonywanie kopii zapasowej danych Korzystanie z funkcji tworzenia kopii zapasowej i przywracania systemu Windows Wykorzystywanie punktów przywracania systemu Kiedy należy tworzyć punkty przywracania Tworzenie punktów przywracania systemu Przywracanie poprzedniego stanu systemu Przeprowadzanie odzyskiwania Odzyskiwanie z dysków odzyskiwania Odzyskiwanie z dedykowanej partycji odzyskiwania Indeks ix

10 x

11 1 Rozpoczęcie pracy Głównym systemem operacyjnym tego komputera jest Microsoft Windows. Komputer może także posiadać funkcje HP QuickWeb (tylko wybrane modele). System operacyjny Microsoft Windows wyświetla pulpit na ekranie i umożliwia sterowanie komputerem, jego peryferiami i oprogramowaniem. Jeżeli komputer jest wyposażony w funkcjonalność QuickWeb, umożliwia szybkie przeglądanie sieci Internet, przeglądanie zdjęć cyfrowych, słuchanie muzyki lub kontaktowanie się poprzez pocztę elektroniczną lub komunikatory internetowe lub Skype (tylko wybrane modele), bez uruchamiania głównego systemu operacyjnego. UWAGA: Aby wyłączyć lub ponownie włączyć program QuickWeb, zapoznaj się z rozdziałem 10, Zmiana ustawień programu QuickWeb. Podczas korzystania z programu QuickWeb można uzyskać dostęp do Pomocy, klikając ikonę Pomoc w obszarze powiadomień. Korzystanie programu HP QuickWeb (tylko wybrane modele) Aby uruchomić program QuickWeb: 1. Włącz komputer. Zostanie otwarty ekran programu QuickWeb. 2. Kliknij ikonę na ekranie QuickWeb, aby uruchomić program. Aby uruchomić program QuickWeb z systemu Microsoft Windows: Wybierz przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Wyłącz komputer, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie. Komputer zostanie ponownie uruchomiony i zostanie wyświetlona strona główna programu QuickWeb. UWAGA: Pomocy. Więcej informacji o programie HP QuickWeb można znaleźć w dołączonym programie Korzystanie programu HP QuickWeb (tylko wybrane modele) 1

12 2 Funkcje Identyfikowanie sprzętu Elementy Aby wyświetlić listę sprzętu zainstalowanego w komputerze, wybierz kolejno Start > Panel sterowania > System i zabezpieczenia. Następnie w obszarze System kliknij przycisk Menedżer urządzeń. Za pomocą menedżera urządzeń można także dodawać sprzęt i modyfikować konfigurację urządzeń. UWAGA: W systemie Windows jest dostępna funkcja Kontrola konta użytkownika, która podnosi poziom zabezpieczeń komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie oprogramowania, uruchamianie narzędzi czy zmiana ustawień systemu Windows, może wymagać specjalnego uprawnienia lub podania hasła. Więcej informacji na ten temat znajduje się w module Pomoc i obsługa techniczna. Elementy w górnej części komputera Płytka dotykowa TouchPad Element Opis (1) Wskaźnik płytki dotykowej TouchPad Biały: płytka dotykowa TouchPad jest włączona. Bursztynowy: płytka dotykowa TouchPad jest wyłączona. 2 Rozdział 2 Funkcje

13 Element Opis (2) Płytka dotykowa TouchPad* Umożliwia przesuwanie wskaźnika, a także zaznaczanie oraz aktywowanie elementów na ekranie. (3) Lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad* Pełni te same funkcje, co lewy przycisk myszy zewnętrznej. (4) Przycisk włączania/wyłączania płytki dotykowej TouchPad (5) Obszar przewijania płytki dotykowej TouchPad Włącza/wyłącza płytkę dotykową TouchPad. Umożliwia przewijanie w górę lub w dół. (6) Prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad* Pełni te same funkcje, co prawy przycisk myszy zewnętrznej. * W tabeli zamieszczono ustawienia fabryczne. Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia urządzeń wskazujących, wybierz kolejno Start > Urządzenia i drukarki. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję urządzenia odpowiadającą używanemu komputerowi i kliknij polecenie Ustawienia myszy. Wskaźniki Element Opis (1) Wskaźnik caps lock Świeci: włączona jest funkcja caps lock. (2) Wskaźnik wyciszenia Świeci: dźwięk w komputerze jest wyłączony. (3) Wskaźnik num lock Świeci: włączony jest wbudowany blok klawiszy numerycznych lub włączono klawisz num lock na opcjonalnej zewnętrznej klawiaturze numerycznej. Elementy 3

14 Klawisze Element Opis (1) Klawisz esc Wyświetla informacje o systemie (po naciśnięciu razem z klawiszem fn). (2) Klawisz fn Umożliwia wykonywanie często używanych funkcji systemowych (po naciśnięciu razem z klawiszem strzałki, klawiszem num lk lub klawiszem esc). (3) Klawisz z logo systemu Windows Wyświetla menu Start systemu Windows. (4) Klawisz aplikacji systemu Windows Umożliwia wyświetlanie menu skrótów dla elementu znajdującego się pod kursorem. (5) Wbudowany blok klawiszy numerycznych Po aktywacji klawiatury numerycznej, klawiszy można używać tak jak klawiszy zewnętrznej klawiatury numerycznej. (6) Klawisze czynności Umożliwiają wykonywanie często używanych funkcji systemowych. (7) Klawisz num lk Włącza/wyłącza wbudowany blok klawiszy numerycznych (po naciśnięciu razem z klawiszem fn). 4 Rozdział 2 Funkcje

15 Elementy z przodu komputera Element Opis (1) Głośniki (2) Umożliwiają odtwarzanie dźwięku. (2) Wskaźnik baterii Świeci: trwa ładowanie baterii. Miga: poziom naładowania baterii, która jest jedynym dostępnym źródłem zasilania, jest niski. Kiedy poziom naładowania baterii osiąga krytycznie niski poziom, wskaźnik zaczyna migać szybko. Nie świeci: jeżeli komputer jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania, wskaźnik wyłącza się po naładowaniu wszystkich baterii do pełna. Jeżeli komputer nie jest podłączony do źródła zasilania zewnętrznego, wskaźnik pozostaje wyłączony do momentu osiągnięcia niskiego poziomu naładowania baterii. (3) Wskaźnik napędu Biały: komputer korzysta z dysku twardego. Miga: komputer korzysta z dysku twardego lub opcjonalnego zewnętrznego napędu optycznego. Bursztynowy: system HP ProtectSmart Hard Drive Protection tymczasowo zaparkował dysk twardy. Elementy z prawej strony komputera Element Opis (1) Wskaźnik zasilania Świeci: komputer jest włączony. Miga: komputer jest w trybie uśpienia. Nie świeci: komputer jest wyłączony lub znajduje się w stanie hibernacji. (2) Włącznik Gdy komputer jest wyłączony, przesuń włącznik, aby go włączyć. Gdy komputer jest włączony, szybko przesuń włącznik, aby zainicjować stan uśpienia. Elementy 5

16 Element Opis Gdy komputer znajduje się w stanie uśpienia, szybko przesuń włącznik, aby wyjść z trybu uśpienia. Gdy komputer jest w stanie hibernacji, szybko przesuń włącznik, aby wyjść z trybu hibernacji. Jeżeli komputer nie odpowiada i nie można użyć standardowej procedury zamykania systemu Windows, przesunięcie włącznika i przytrzymanie go przez co najmniej 5 sekund umożliwia wyłączenie komputera. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach zasilania, wybierz Start > Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Opcje zasilania. (3) Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej Niebieski: wbudowane urządzenie bezprzewodowe, takie jak urządzenie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), urządzenie bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN) i/lub urządzenie Bluetooth, jest włączone. Bursztynowy: wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone. (4) Przycisk komunikacji bezprzewodowej Włącza i wyłącza funkcje komunikacji bezprzewodowej, nie ustanawia jednak połączenia bezprzewodowego. UWAGA: Aby możliwe było ustanowienie połączenia bezprzewodowego, musi być skonfigurowana sieć bezprzewodowa. (5) Porty USB (2) Umożliwiają podłączenie opcjonalnych urządzeń USB. (6) Otwór wentylacyjny Umożliwia przepływ powietrza chłodzącego wewnętrzne części komputera. UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu chłodzenia elementów wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem. Włączanie się i wyłączanie wewnętrznego wentylatora podczas zwykłej eksploatacji jest normalnym zjawiskiem. (7) Gniazdo linki zabezpieczającej Umożliwia przymocowanie do komputera opcjonalnej linki zabezpieczającej. UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego bezpieczeństwa. Elementy z lewej strony komputera Element Opis (1) Gniazdo zasilania Umożliwia podłączenie zasilacza prądu przemiennego. 6 Rozdział 2 Funkcje

17 Element Opis (2) Lampka zasilacza prądu przemiennego Świeci: komputer jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania. Nie świeci: komputer nie jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania. (3) Gniazdo sieciowe RJ-45 Umożliwia podłączenie kabla sieciowego. (4) Port monitora zewnętrznego Umożliwia podłączenie monitora zewnętrznego VGA lub projektora. (5) port HDMI Umożliwia połączenie komputera z opcjonalnym urządzeniem audio lub wideo, takim jak telewizor o wysokiej rozdzielczości, albo z dowolnym zgodnym urządzeniem cyfrowym lub audio. (6) Porty USB (2) Umożliwiają podłączenie opcjonalnych urządzeń USB. UWAGA: W wybranych modelach istnieje możliwość skonfigurowania opcjonalnego zewnętrznego napędu optycznego USB. Więcej informacji znajduje się w drukowanym arkuszu Szybka instalacja. (7) Gniazdo nośników cyfrowych Obsługuje następujące formaty kart cyfrowych: Memory Stick (MS) Memory Stick Pro (MSP) MultiMediaCard (MMC) Secure Digital (SD) Karta pamięci Secure Digital High Capacity (SDHC) xd-picture Card (XD) xd-picture Card (XD) typu H xd-picture Card (XD) typu M (8) Gniazdo wyjściowe audio (słuchawkowe) Odtwarza dźwięk po podłączeniu do opcjonalnych, zasilanych oddzielnie głośników, słuchawek, zestawu słuchawkowego lub dźwięku z telewizji. UWAGA: Gdy urządzenie jest podłączone do wyjścia słuchawkowego, głośniki komputera są wyłączone. (9) Gniazdo wejściowe audio (mikrofonowe) Umożliwia podłączenie opcjonalnego mikrofonu zestawu słuchawkowego komputera, mikrofonu kolumny stereo lub mikrofonu monofonicznego. Elementy 7

18 Elementy w dolnej części komputera Element Opis (1) Gniazdo karty SIM (tylko wybrane modele) Gniazdo znajduje się we wnęce baterii. (2) Wnęka baterii Miejsce na włożenie baterii. (3) Zatrzask zwalniający baterie Zwalnia baterię znajdującą się we wnęce. (4) Otwory wentylacyjne (6) Umożliwiają dopływ powietrza zapewniający chłodzenie wewnętrznych elementów komputera. UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu chłodzenia elementów wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem. Włączanie się i wyłączanie wewnętrznego wentylatora podczas zwykłej eksploatacji jest normalnym zjawiskiem. 8 Rozdział 2 Funkcje

19 Element Opis (5) Komora modułu pamięci Mieści gniazdo modułów pamięci (2 gniazda w wybranych modelach) i gniazdo modułu bezprzewodowej sieci LAN (WLAN). OSTROŻNIE: Aby zapobiec zawieszeniu systemu i wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego, należy wymieniać moduł bezprzewodowy wyłącznie na urządzenie zatwierdzone do użycia w komputerze przez agencję rządową regulującą urządzenia bezprzewodowe w kraju/regionie zamieszkania. Jeśli moduł zostanie wymieniony i pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy wyjąć to urządzenie, aby przywrócić funkcjonalność komputera, a następnie skontaktować się z pomocą techniczną, korzystając z modułu Pomoc i obsługa techniczna. (6) Wnęka dysku twardego Mieści dysk twardy i moduł WWAN (tylko wybrane modele). OSTROŻNIE: Aby zapobiec zawieszeniu systemu i wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego, należy wymieniać moduł bezprzewodowy wyłącznie na urządzenie zatwierdzone do użycia w komputerze przez agencję rządową regulującą urządzenia bezprzewodowe w kraju/regionie zamieszkania. Jeśli moduł zostanie wymieniony i pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy wyjąć to urządzenie, aby przywrócić funkcjonalność komputera, a następnie skontaktować się z pomocą techniczną, korzystając z modułu Pomoc i obsługa techniczna. Elementy wyświetlacza Element Opis (1) Mikrofon wewnętrzny Nagrywa dźwięk. (2 Wskaźnik kamery internetowej Świeci: kamera pracuje. (3) Kamera Umożliwia nagrywanie wideo oraz robienie zdjęć. Elementy 9

20 Anteny bezprzewodowe Element Opis (1) Anteny sieci WWAN (2) (tylko wybrane modele)* Antena wysyła i odbiera sygnały w bezprzewodowych sieciach rozległych (WWAN). (2) Anteny WLAN (2)* Wysyła i odbiera sygnały bezprzewodowe w celu komunikacji z sieciami bezprzewodowymi (WLAN). * Anteny nie są widoczne z zewnątrz urządzenia. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy pozostawić wolną przestrzeń w pobliżu anten. Więcej informacji o uregulowaniach prawnych dotyczących łączności bezprzewodowej można znaleźć w sekcji Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe dotyczącej danego kraju lub regionu. Informacje te znajdują się w module Pomoc i obsługa techniczna. 10 Rozdział 2 Funkcje

21 Dodatkowe elementy sprzętowe Element Opis (1) Kabel zasilający* Umożliwia podłączenie zasilacza prądu przemiennego. (2) Zasilacz prądu przemiennego Przekształca prąd przemienny w prąd stały. (3) Bateria* Zasila komputer niepodłączony do źródła zasilania zewnętrznego. * Baterie i kable zasilające różnią się wyglądem w zależności od kraju/regionu. Etykiety Etykiety umieszczone na komputerze zawierają informacje, które mogą być potrzebne podczas rozwiązywania problemów z systemem lub podróży zagranicznych. Etykieta serwisowa zawiera ważne informacje, w tym: Nazwa produktu (1). Nazwa produktu znajduje się z przodu komputera. Numer seryjny (s/n) (2). Jest to ciąg znaków alfanumerycznych unikatowy dla każdego produktu. Numer części/numer produktu (p/n) (3). Numer ten zawiera dokładne informacje o elementach sprzętowych komputera. Numer części pozwala pracownikowi serwisu określić potrzebne elementy i części. Etykiety 11

22 Opis modelu (4). Jest to identyfikator alfanumeryczny, który umożliwia znalezienie dokumentacji, sterowników i zasobów pomocy technicznej dla komputera. Okres gwarancji (5). Ta liczba określa długość okresu gwarancyjnego tego komputera. Podczas kontaktowania się z pomocą techniczną trzeba mieć dostęp do tych informacji. Etykieta serwisowa znajduje się na spodzie komputera. Certyfikat Autentyczności Microsoft znajduje się na nim klucz produktu Microsoft Windows. Klucz ten może być wymagany przy aktualizacji systemu operacyjnego lub rozwiązywaniu związanych z nim problemów. Certyfikat znajduje się na spodzie komputera. Etykieta zgodności z normami znajdują się niej informacje o zgodności komputera z normami. Etykieta dotycząca zgodności z normami znajduje się pod drzwiczkami baterii. Etykiety certyfikatów urządzeń bezprzewodowych zawierają informacje o opcjonalnych urządzeniach bezprzewodowych oraz atesty niektórych krajów/regionów, w których urządzenia zostały dopuszczone do użytku. Opcjonalnym urządzeniem może być urządzenie bezprzewodowej sieci LAN (WLAN), moduł HP Mobile Broadband lub opcjonalne urządzenie Bluetooth. Jeżeli dany model komputera jest wyposażony w jedno lub więcej urządzeń bezprzewodowych, to odpowiednie etykiety z certyfikatami są dostarczane z komputerem. Informacje te mogą być potrzebne podczas podróży zagranicznych. Etykieta certyfikatu urządzenia bezprzewodowego znajduje się na spodzie komputera. Etykieta karty SIM (tylko wybrane modele) znajduje się na niej numer ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) danej karty SIM. Etykieta znajduje się we wnęce baterii komputera. Etykieta numeru seryjnego modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane modele) znajduje się na niej numer seryjny danego modułu. Etykieta ta jest umieszczona we wnęce baterii. 12 Rozdział 2 Funkcje

23 3 Sieci bezprzewodowe i lokalne Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Technologia bezprzewodowa zapewnia przesyłanie danych za pośrednictwem fal radiowych zamiast za pomocą kabli. Komputer może być wyposażony w co najmniej jedno z następujących urządzeń bezprzewodowych: Urządzenie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) łączy komputer z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (nazywanymi sieciami Wi-Fi, bezprzewodowymi sieciami LAN lub WLAN) w biurach firmowych, w domu i w miejscach publicznych, takich jak lotniska, restauracje, kawiarnie, hotele i uniwersytety. W sieci WLAN każde mobilne urządzenie bezprzewodowe łączy się z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu bezprzewodowego. Moduł HP Mobile Broadband Urządzenie bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN) zapewniające dostęp do danych wszędzie tam, gdzie dostępna jest usługa operatora sieci mobilnej. W sieci WWAN każde urządzenie mobilne łączy się ze stacją bazową operatora sieci mobilnej. Operatorzy sieci mobilnych instalują sieci stacji bazowych (podobne do przekaźników telefonii komórkowej) na dużych obszarach, zapewniając tym samym zasięg na terenie całych województw lub krajów/ regionów. Urządzenie Bluetooth Tworzy bezprzewodową sieć prywatną (PAN) umożliwiającą połączenia z innymi urządzeniami z obsługą technologii Bluetooth, takimi jak komputery, telefony, drukarki, zestawy słuchawek z mikrofonem, głośniki i aparaty fotograficzne. Poszczególne urządzenia sieci PAN komunikują się bezpośrednio z innymi urządzeniami. Urządzenia muszą znajdować się względnie blisko siebie; zwykle nie dalej niż 10 metrów. Komputery z urządzeniami WLAN obsługują co najmniej jeden z następujących standardów przemysłowych IEEE: b najbardziej popularny standard, zapewnia transmisję danych z szybkością do 11 Mb/s i działa w paśmie o częstotliwości 2,4 GHz. Standard g zapewnia transmisję danych do 54 Mb/s i działa w paśmie o częstotliwości 2,4 GHz. Urządzenie WLAN g jest wstecznie zgodne z urządzeniami b, co umożliwia działanie urządzeń w tej samej sieci. Standard a obsługuje transmisję danych do 54 Mb/s i działa w paśmie o częstotliwości 5 GHz. UWAGA: Standard a nie jest zgodny ze standardami b i g. standard n zapewnia transmisję danych o szybkości do 450 Mb/s i działa w paśmie o częstotliwości 2,4 lub 5 GHz, a także jest zgodny wstecznie ze standardami a, b i g. Więcej informacji o technologii bezprzewodowej można uzyskać, korzystając z łączy do witryn internetowych dostępnych w Podręczniku pomocy i obsługi technicznej. Położenie ikon komunikacji bezprzewodowej i stanu sieci Ikona Nazwa Opis Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych 13

24 Łączność bezprzewodowa (podłączona) Łączność bezprzewodowa (niepodłączona) Menedżer połączeń HP Pokazuje położenie wskaźnika i przycisku komunikacji bezprzewodowej komputera. Ponadto umożliwia identyfikowanie oprogramowania Wireless Assistant zainstalowanego w komputerze i wskazuje, że jedno lub więcej urządzeń bezprzewodowych jest włączonych. Identyfikuje na komputerze oprogramowanie Wireless Assistant i wskazuje, czy są odłączone jedno lub więcej urządzeń bezprzewodowych. Otwiera program HP Connection Manager umożliwiający utworzenie połączenia z urządzeniem HP Mobile Broadband (tylko wybrane modele). Sieć przewodowa (połączono) Wskazuje, że zainstalowano co najmniej jeden sterownik sieciowy i co najmniej jedno urządzenie sieciowe jest podłączone do sieci. Sieć (połączono) Wskazuje wystąpienie następujących stanów: Zainstalowano co najmniej jeden sterownik sieciowy. Co najmniej jedno urządzenie sieciowe jest podłączone do sieci bezprzewodowej. Co najmniej jedno urządzenie sieciowe jest podłączone do sieci przewodowej. Sieć (wyłączono/rozłączono) Wskazuje wystąpienie następujących stanów: Zainstalowano co najmniej jeden sterownik sieciowy. Brak dostępnych połączeń bezprzewodowych lub wszystkie bezprzewodowe urządzenia sieciowe są wyłączone za pomocą przycisku komunikacji bezprzewodowej lub programu Wireless Assistant. Sieć przewodowa (wyłączono/rozłączono) Wskazuje wystąpienie następujących stanów: Zainstalowano co najmniej jeden sterownik sieciowy. Wszystkie urządzenia sieciowe lub bezprzewodowe zostały wyłączone w Panelu sterowania systemu Windows. Sieć (rozłączono) Wskazuje wystąpienie następujących stanów: Zainstalowano co najmniej jeden sterownik sieciowy. Połączenia bezprzewodowe są dostępne. Używanie elementów sterujących komunikacją bezprzewodową Sterowanie urządzeniami bezprzewodowymi w komputerze umożliwiają: Przycisk lub przełącznik komunikacji bezprzewodowej (nazywany w niniejszej instrukcji przyciskiem komunikacji bezprzewodowej). Oprogramowanie Wireless Assistant. Oprogramowanie HP Connection Manager (tylko wybrane modele). Elementy sterujące systemu operacyjnego. 14 Rozdział 3 Sieci bezprzewodowe i lokalne

25 Używanie przycisku komunikacji bezprzewodowej Komputer, w zależności od modelu, jest wyposażony w przycisk komunikacji bezprzewodowej, jedno lub więcej urządzeń bezprzewodowych oraz jeden lub dwa wskaźniki komunikacji bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe komputera są fabrycznie włączone, dlatego po włączeniu komputera wskaźnik komunikacji bezprzewodowej będzie świecić (w kolorze niebieskim). Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej określa ogólny stan zasilania urządzeń bezprzewodowych, a nie stan poszczególnych urządzeń. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej ma niebieski kolor, co najmniej jedno urządzenie bezprzewodowe jest włączone. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej nie świeci, wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone. UWAGA: W przypadku niektórych modeli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej ma kolor bursztynowy, kiedy wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone. Ponieważ wszystkie urządzenia bezprzewodowe są fabrycznie włączone, za pomocą przycisku komunikacji bezprzewodowej można równocześnie włączać lub wyłączać urządzenia bezprzewodowe. Poszczególnymi urządzeniami bezprzewodowymi można sterować za pomocą oprogramowania Wireless Assistant. Korzystanie z oprogramowania Wireless Assistant Za pomocą oprogramowania Wireless Assistant można włączyć lub wyłączyć urządzenie bezprzewodowe. Jeżeli jednak urządzenie bezprzewodowe zostało wyłączone za pomocą narzędzia Setup, należy je ponownie włączyć za pomocą narzędzia Setup, zanim będzie można je włączyć lub wyłączyć za pomocą programu Wireless Assistant. UWAGA: Włączenie urządzenia bezprzewodowego nie powoduje automatycznego połączenia komputera z siecią lub urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth. Aby wyświetlić stan urządzeń bezprzewodowych, kliknij ikonę Pokaż ukryte ikony, strzałkę po lewej stronie obszaru powiadomień i umieść wskaźnik myszy nad ikoną komunikacji bezprzewodowej. Jeśli ikona łączności bezprzewodowej nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, wykonaj następujące kroki, aby zmienić właściwości programu Wireless Assistant. 1. Wybierz Start > Panel sterowania > Sprzęt > Centrum mobilności w systemie Windows. 2. Kliknij ikonę komunikacji bezprzewodowej na tabliczce programu Wireless Assistant wyświetlanej u dołu okna Centrum mobilności w systemie Windows. 3. Kliknij przycisk Właściwości. 4. Zaznacz pole wyboru obok ikony programu HP Wireless Assistant w obszarze powiadomień. 5. Kliknij przycisk Zastosuj. 6. Kliknij przycisk Zamknij. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pomocy online programu Wireless Assistant: 1. Uruchom program Wireless Assistant, klikając dwukrotnie ikonę komunikacji bezprzewodowej w Centrum mobilności systemu Windows. 2. Kliknij przycisk Pomoc. Korzystanie z programu HP Connection Manager (tylko wybrane modele) Oprogramowanie HP Connection Manager umożliwia nawiązywanie połączeń z sieciami WWAN za pomocą zainstalowanego w komputerze mobilnego urządzenia szerokopasmowego HP (tylko wybrane modele). Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych 15

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi komputera notebook HP

Instrukcja obsługi komputera notebook HP Instrukcja obsługi komputera notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Numer katalogowy dokumentu: 370697-241 Czerwiec 2004 W tym podręczniku przedstawiono sposób konfigurowania, obsługi i konserwowania komputera, a także

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Numer katalogowy dokumentu: 333644-241 Sierpie 2003 W tej instrukcji przedstawiono elementy sprzętowe komputera, w tym złącza służące do podłączania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI INSTRUKCJA KONFIGURACJI INSTRUKCJA KONFIGURACJI Model wg normy: P09E Typ wg normy: P09E002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ Podręcznik użytkownika Komputer osobisty Seria VG-SZ n 2 Spis treści Przed użyciem...6 Uwaga...7 Dokumentacja...8 Kwestie związane z ergonomią...12 Podstawy obsługi...14 Umiejscowienie elementów sterujacych

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/

!#$%&'()$(*'+,+-)./(#-)0#$12) 3+4&(%5671)5+./8%(167/ b!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/ Numer katalogowy dokumentu: 257315-241 Czerwiec 2001 2001 Compaq Computer Corporation Nazwy Compaq i FutureBay oraz logo Compaq są zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo