Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele)"

Transkrypt

1 Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście. First Edition: March 2006 Numer katalogowy dokumentu:

3 Spis treści 1 Zintegrowane urządzenia bezprzewodowe 2 Elementy sterujące łącznością bezprzewodową Przycisk komunikacji bezprzewodowej... 4 Program Wireless Assistant (tylko wybrane modele)... 5 Elementy sterujące systemu operacyjnego Urządzenie bezprzewodowe Bluetooth (tylko wybrane modele) 4 Urządzenia sieci WLAN (tylko wybrane modele) Identyfikowanie urządzenia WLAN Konfigurowanie sieci WLAN w domu Łączenie się z siecią WLAN w domu Podłączanie do publicznej lub firmowej sieci WLAN Korzystanie z funkcji zabezpieczeń połączeń bezprzewodowych Urządzenia sieci WWAN (tylko wybrane modele) Indeks PLWW iii

4 iv PLWW

5 1 Zintegrowane urządzenia bezprzewodowe Technologia bezprzewodowa zapewnia komputerom mobilność dzięki przesyłaniu danych za pośrednictwem fal radiowych, zamiast kabli. Komputer może być wyposażony w co najmniej jedno z następujących zintegrowanych urządzeń bezprzewodowych: Urządzenie Bluetooth Tworzy bezprzewodową sieć prywatną (PAN), aby umożliwić połączenie z innymi urządzeniami z obsługą technologii Bluetooth, takimi jak komputery, telefony, drukarki, zestawy słuchawek z mikrofonem, głośniki i aparaty fotograficzne. w sieci PAN każde urządzenie komunikuje się bezpośrednio z pozostałymi urządzeniami, które muszą znajdować się stosunkowo blisko siebie zazwyczaj w odległości do 10 metrów. Urządzenie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) Łączy komputer z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (nazywanymi sieciami bezprzewodowymi, bezprzewodowymi sieciami LAN lub WLAN) w biurach firmowych, w domu i w miejscach publicznych, takich jak lotniska, restauracje, kawiarnie, hotele i uniwersytety. w sieci WLAN każde mobilne urządzenie bezprzewodowe łączy się z bezprzewodowym punktem dostępu bezprzewodowego, który może znajdować się w odległości kilkudziesięciu metrów. Urządzenie bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN) Zapewnia dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie, w obszarze działania sieci telefonii komórkowej. w sieci WWAN każde urządzenie mobilne łączy się ze stacją bazową operatora publicznego. Operatorzy publiczni instalują sieci stacji bazowych (podobne do przekaźników telefonii komórkowej) na dużych obszarach, zapewniając tym samym zasięg na terenie całych województw, regionów, a nawet państw. Uwaga Wygląd komputera może się różnić od przedstawionego na ilustracjach w tym podręczniku. Położenie i ilość przycisków, lampek i gniazd jack może być różna w zależności od modelu. Więcej informacji o technologii bezprzewodowej można znaleźć na stronie techcenter/wireless. PLWW 1

6 2 Rozdział 1 Zintegrowane urządzenia bezprzewodowe PLWW

7 2 Elementy sterujące łącznością bezprzewodową Urządzeniami bezprzewodowymi w komputerze można sterować za pomocą jednej z trzech metod: Przycisk komunikacji bezprzewodowej Program Wireless Assistant (tylko wybrane modele) Elementy sterujące systemu operacyjnego PLWW 3

8 Przycisk komunikacji bezprzewodowej Komputer wyposażony jest w przycisk komunikacji bezprzewodowej (1), który służy do jednoczesnego uaktywniania lub dezaktywowania wszystkich zintegrowanych urządzeń komunikacji bezprzewodowej. Poza tym, lampka komunikacji bezprzewodowej (2) informuje o ogólnym stanie komunikacji bezprzewodowej komputera (aktywny lub nieaktywny). Lampka komunikacji bezprzewodowej nie odzwierciedla stanu poszczególnych urządzeń (chyba że komputer wyposażony jest tylko w jedno urządzenie komunikacji bezprzewodowej). Gdy świeci się lampka komunikacji bezprzewodowej, co najmniej jedno urządzenie komunikacji bezprzewodowej jest włączone. Uwaga Domyślnie po włączeniu komputera wszystkie zintegrowane urządzenia komunikacji bezprzewodowej oraz lampka komunikacji bezprzewodowej są włączone. Uwaga Położenie przycisku i lampki komunikacji bezprzewodowej może być różne w zależności od modelu. w przypadku niektórych komputerów przycisk i lampka komunikacji bezprzewodowej są umieszczone razem, a w przypadku innych modeli oddzielnie. Urządzenia bezprzewodowe można aktywować i dezaktywować za pomocą przycisku komunikacji bezprzewodowej lub programu narzędziowego Setup Utility. Uwaga Nie można sterować urządzeniami komunikacji bezprzewodowej za pomocą przycisku komunikacji bezprzewodowej, jeśli zostały one zdezaktywowane w programie narzędziowym Setup Utility. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pomocy online programu Wireless Assistant. Uwaga Włączenie urządzenia komunikacji bezprzewodowej nie powoduje automatycznego połączenia komputera z siecią lub urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth. 4 Rozdział 2 Elementy sterujące łącznością bezprzewodową PLWW

9 Program Wireless Assistant (tylko wybrane modele) Gdy urządzenie komunikacji bezprzewodowej jest aktywne, można je włączyć lub wyłączyć za pomocą programu Wireless Assistant. Jeżeli jednak urządzenie komunikacji bezprzewodowej jest nieaktywne, należy je uaktywnić zanim będzie można je włączyć lub wyłączyć za pomocą programu Wireless Assistant. Aby wyświetlić stan urządzeń komunikacji bezprzewodowej, należy wskazać kursorem ikonę programu Wireless Assistant w obszarze powiadomień (po prawej stronie paska zadań) lub uruchomić program Wireless Assistant, klikając dwukrotnie ikonę w obszarze powiadomień. Aby uzyskać więcej informacji o programie Wireless Assistant: 1. Uruchom program Wireless Assistant, klikając dwukrotnie ikonę w obszarze powiadomień. 2. Wybierz przycisk Help (Pomoc). Uwaga Nie można sterować urządzeniami komunikacji bezprzewodowej za pomocą programu Wireless Assistant, jeśli zostały one zdezaktywowane w programie narzędziowym Setup Utility. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pomocy online programu Wireless Assistant. Elementy sterujące systemu operacyjnego Niektóre systemy operacyjne i programy do zarządzania komputerami klienckimi także umożliwiają zarządzanie zintegrowanymi urządzeniami komunikacji bezprzewodowej oraz połączeniami bezprzewodowymi. w celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z dokumentacją systemu operacyjnego lub programu do zarządzania komputerami klienckimi. PLWW Program Wireless Assistant (tylko wybrane modele) 5

10 6 Rozdział 2 Elementy sterujące łącznością bezprzewodową PLWW

11 3 Urządzenie bezprzewodowe Bluetooth (tylko wybrane modele) Urządzenie Bluetooth zapewnia komunikację bezprzewodową o małym zasięgu, zastępującą tradycyjne połączenia przewodowe z następującymi urządzeniami elektronicznymi: punkty dostępu do sieci, komputery (stacjonarne, przenośne, urządzenia PDA), telefony (komórkowe, bezprzewodowe, Smartphone), urządzenia do przetwarzania obrazu (drukarki, aparaty fotograficzne), urządzenia audio (zestawy słuchawek z mikrofonem, głośniki). Urządzenia Bluetooth umożliwiają połączenie typu peer-to-peer, dzięki czemu można skonfigurować sieć prywatną (PAN) łączącą urządzenia Bluetooth. w programie Bluetooth for Windows urządzenia te są reprezentowane przez ikony o wyglądzie przypominającym dane urządzenie. Te charakterystyczne ikony ułatwiają rozróżnianie urządzeń Bluetooth od urządzeń innych klas. Informacje na temat konfiguracji i korzystania z urządzeń Bluetooth można znaleźć w podręczniku Rozpoczęcie pracy Bluetooth for Windows dostarczonym wraz z komputerem. PLWW 7

12 8 Rozdział 3 Urządzenie bezprzewodowe Bluetooth (tylko wybrane modele) PLWW

13 4 Urządzenia sieci WLAN (tylko wybrane modele) Urządzenie sieci WLAN umożliwia komputerowi uzyskiwanie dostępu do bezprzewodowej sieci lokalnej, która składa się z innych komputerów i akcesoriów połączonych za pomocą routera bezprzewodowego lub punktu dostępu bezprzewodowego. Uwaga Terminy punkt dostępu bezprzewodowego i router bezprzewodowy są często używane zamiennie. Duże sieci WLAN, takie jak firmowe lub publiczne sieci WLAN, zazwyczaj korzystają z punktów dostępu bezprzewodowego, które mogą obsługiwać dużą liczbę komputerów i akcesoriów oraz rozdzielać krytyczne funkcje sieci. Sieci WLAN w domach lub małych biurach korzystają zwykle z routerów bezprzewodowych, które umożliwiają kilku komputerom połączonym bezprzewodowo i przewodowo współużytkowanie połączenia internetowego, drukarki i plików bez potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu lub oprogramowania. Uwaga Aby korzystać z urządzenia WLAN umieszczonego w komputerze, trzeba połączyć się z infrastrukturą sieci WLAN (udostępnioną przez dostawcę usługi albo sieć publiczną lub firmową). Komputery wyposażone w urządzenia WLAN obsługują co najmniej jeden z trzech standardów przemysłowych warstwy fizycznej opracowanych przez instytut IEEE: b, pierwszy popularny standard, zapewnia transmisję danych o szybkości do 11 Mb/s w paśmie o częstotliwości 2,4 GHz. Standard g zapewnia transmisję danych o szybkości do 54 Mb/s i działa w paśmie o częstotliwości 2,4 GHz. Urządzenie WLAN g jest zgodne wstecznie z urządzeniami b, dlatego urządzenia te mogą działać w tej samej sieci. Standard a zapewnia transmisję danych o szybkości do 54 Mb/s i działa w paśmie o częstotliwości 5 GHz. Uwaga Standard a nie jest zgodny ze standardami b i g. PLWW 9

14 Identyfikowanie urządzenia WLAN Częścią procesu konfiguracji sieci bezprzewodowej jest identyfikacja zintegrowanych urządzeń WLAN zainstalowanych w komputerze: 1. Wybierz kolejno Start > Mój komputer. 2. Kliknij prawym przyciskiem okno Mój komputer. 3. Wybierz kolejno Właściwości > Sprzęt > Menedżer urządzeń > karty Sieciowe. 4. Na wyświetlonej liście odszukaj urządzenie bezprzewodowe WLAN: Nazwy elementów urządzenia WLAN mogą zawierać słowa bezprzewodowe, bezprzewodowa sieć LAN, WLAN lub Uwaga Brak urządzenia WLAN na liście oznacza, że komputer nie jest wyposażony w zintegrowane urządzenie WLAN albo sterownik tego urządzenia nie został poprawnie zainstalowany. 10 Rozdział 4 Urządzenia sieci WLAN (tylko wybrane modele) PLWW

15 Konfigurowanie sieci WLAN w domu System Microsoft Windows XP obsługuje konfigurację sieci WLAN za pomocą funkcji Połączenie sieci bezprzewodowej. Dodatkowo, w przypadku niektórych modeli komputerów, program Wireless Assistant udostępnia połączenie z programem narzędziowym Wireless Home Network Setup, które ułatwia konfigurowanie sieci bezprzewodowej. Do skonfigurowania sieci WLAN i nawiązania połączenia z Internetem w domu wymagany jest następujący sprzęt: modem szerokopasmowy (DSL lub kablowy) (1) oraz usługa połączenia internetowego o dużej szybkości zakupiona u usługodawcy internetowego (ISP), router bezprzewodowy (zakupiony osobno) (2), komputer z urządzeniem do komunikacji bezprzewodowej (3). Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład instalacji sieci bezprzewodowej podłączonej do Internetu. W miarę rozwoju sieci można do niej podłączać bezprzewodowo i przewodowo dodatkowe komputery w celu uzyskania dostępu do Internetu. Uwaga Jeżeli podczas konfigurowania domowej sieci WLAN potrzebna jest dodatkowa pomoc, należy się skontaktować z producentem routera lub usługodawcą internetowym. PLWW Konfigurowanie sieci WLAN w domu 11

16 Łączenie się z siecią WLAN w domu Po skonfigurowaniu sieci WLAN każdy komputer zostać być do niej podłączony. Aby połączyć się z siecią WLAN: Sprawdź, czy urządzenie sieci WLAN jest włączone. Jeśli jest włączone, lampka komunikacji bezprzewodowej będzie się świecić. Jeżeli lampka nie świeci, należy włączyć urządzenie. Informacje o włączaniu i wyłączaniu urządzenia bezprzewodowego można znaleźć w części Elementy sterujące łącznością bezprzewodową. Sprawdź, czy router został poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. Aby uzyskać instrukcje, należy zapoznać się z dokumentacją routera lub skontaktować się z producentem routera w celu uzyskania pomocy. Aby podłączyć komputer do sieci WLAN, należy użyć funkcji Połączenie sieci bezprzewodowej dostępnej w systemie Microsoft Windows XP. Uwaga Zasięg (odległość przesyłania sygnału połączenia bezprzewodowego) zależy od rodzaju sieci WLAN, producenta routera oraz zakłóceń powodowanych przez ściany i inne urządzenia elektroniczne. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z połączenia WLAN, należy: Zapoznać się z informacjami udostępnionymi przez usługodawcę internetowego oraz dokumentacją dostarczoną z routerem bezprzewodowym i innymi urządzeniami sieci WLAN. Zapoznać się z informacjami i łączami do witryn sieci Web dostępnymi w Centrum pomocy i obsługi technicznej. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Podłączanie do publicznej lub firmowej sieci WLAN Należy się skontaktować ze swoim usługodawcą internetowym lub poszukać w sieci Web informacji o najbliższych publicznych sieciach WLAN. Do witryn sieci Web zawierających listy publicznych sieci WLAN należą Cisco Hotspot Locator, Hotspotlist i Geektools. w każdej publicznej sieci WLAN mogą obowiązywać inne opłaty i wymagania związane z połączeniem. Aby uzyskać informacje dotyczące podłączania komputera do firmowej sieci WLAN, należy skontaktować się za administratorem sieci lub działem informatycznym. 12 Rozdział 4 Urządzenia sieci WLAN (tylko wybrane modele) PLWW

17 Korzystanie z funkcji zabezpieczeń połączeń bezprzewodowych W przypadku konfigurowania domowej sieci WLAN lub podłączania komputera do publicznej sieci WLAN należy zawsze włączyć funkcje zabezpieczeń, aby chronić swoją sieć przed nieautoryzowanym dostępem. Najczęściej stosowane poziomy zabezpieczeń to Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal i Wired Equivalent Privacy (WEP). W przypadku konfigurowania sieci należy zastosować co najmniej jeden z poniższych mechanizmów zabezpieczeń: włączyć w routerze szyfrowanie zabezpieczające WPA-Personal lub WEP, zmienić domyślną nazwę sieci (identyfikator SSID) oraz hasło, korzystać z zapory, ustawić zabezpieczenia w przeglądarce sieci Web. Więcej informacji o zabezpieczaniach sieci WLAN można znaleźć w witrynie internetowej HP pod adresem (witryna tylko w języku angielskim). PLWW Korzystanie z funkcji zabezpieczeń połączeń bezprzewodowych 13

18 14 Rozdział 4 Urządzenia sieci WLAN (tylko wybrane modele) PLWW

19 5 Urządzenia sieci WWAN (tylko wybrane modele) Urządzenia sieci WWAN umożliwiają komputerowi połączenie z Internetem z większej liczby miejsc i na większym obszarze, niż w przypadku sieci WLAN. Aby korzystać z urządzenia WWAN niezbędna jest rejestracja u usługodawcy sieciowego, którym w większości przypadków jest operator sieci telefonii komórkowej. Zasięg sieci WWAN jest podobny do zasięgu sieci telefonii komórkowej. Korzystanie z sieci WWAN wspólnie z zastosowaniem planu usług danych udostępnianego przez usługodawcę, na przykład Verizon Wireless, zapewnia swobodę połączenia z Internetem, wysyłania wiadomości lub łączenia się z siecią firmową w podróży, w mieście i poza nim. Więcej informacji o konfigurowaniu i korzystaniu z sieci WWAN można znaleźć pod adresem PLWW 15

20 16 Rozdział 5 Urządzenia sieci WWAN (tylko wybrane modele) PLWW

21 Indeks E elementy sterujące łącznością bezprzewodową lampka 3 przycisk 3 K konfiguracja połączenia internetowego 11 konfiguracja sieci WLAN w domu 11 sieć bezprzewodowa 1 urządzenie Bluetooth 7 W WLAN 9 Z zabezpieczenia komunikacja bezprzewodowa 13 L lampka komunikacji bezprzewodowej 3 P połączenie z firmową siecią WLAN 12 połączenie z publiczną siecią WLAN 12 przycisk komunikacji bezprzewodowej 3 S sieć bezprzewodowa opis 1 sieć bezprzewodowa (WLAN) połączenie w domu 12 połączenie z firmową siecią WLAN 12 połączenie z publiczną siecią WLAN 12 wymagany sprzęt 11 zabezpieczenia 13 zasięg 12 sieć WWAN 15 U urządzenie bezprzewodowe PLWW Indeks 17

22 18 Indeks PLWW

23

24

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi komputera notebook HP

Instrukcja obsługi komputera notebook HP Instrukcja obsługi komputera notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet oraz Bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g), wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI DCP-9010CN

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Sieciowy. Wersja 0 POL

Przewodnik Sieciowy. Wersja 0 POL Przewodnik Sieciowy W niniejszym dokumencie Przewodnik sieciowy zawarto podstawowe informacje na temat zaawansowanych funkcji urządzeń Brother, jak również terminologię sieciową i ogólną. Obsługiwane protokoły

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik HP Photosmart C7200 All-in-One series Podręczny przewodnik Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68 Sieci Apple AirPort 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Użycie Narzędzia AirPort do skonfigurowania dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski Spis treści Pierwsze kroki.... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy...

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS User Guide HP OFFICEJET PRO X451 HP OFFICEJET PRO X551 HP Officejet Pro serii X451 i X551 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2013 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo