NR 10, kwiecień 2010 ISSN Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 10, kwiecień 2010 ISSN 1898-1968. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej"

Transkrypt

1 ISSN NR 10, kwiecień 2010 Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej W numerze: >> Protest wrocławskich przedsiębiorców wobec drastycznych podwyżek. >> Konferencja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. >> Konferencja na temat kierunków zmian w kształceniu zawodowym. Pismo rzemieślników i przedsiębiorców - wydawnictwo bezpłatne

2 Od redakcji Słowo wstępne biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Spis treści Drodzy Czytelnicy! W dzisiejszych czasach, tak trudnych również dla rzemieślników i przedsiębiorców, specjalnego znaczenia nabiera idea współdziałania, partnerstwa, solidarności społecznej. Tak wielu widzę wokół siebie przedsiębiorców, którzy usiłują przetrwać recesję, nie zwalniając pracowników pomimo drastycznie skurczonego portfela zamówień. Solidarne współdziałanie pięciu dolnośląskich organizacji gospodarczych, wzywające władze do rozmów w sprawie wprowadzanych drastycznych podwyżek opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (informacja wewnątrz numeru) ma zupełnie inną wagę, niż pojedynczy głos jednej z nich. Pierwszy tegoroczny numer naszego biuletynu ukazuje się już po Świętach Wielkiej Nocy, pragnę jednak w imieniu Zarządu Izby oraz własnym złożyć Państwu spóźnione, ale jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Głównym przesłaniem tych Świąt jest nadzieja. Ta nadzieja dotyczy wszystkich sfer naszego życia, również obszaru działalności zawodowej i społecznej. W czerwcu będzie miało miejsce wydarzenie bardzo ważne dla naszej Izby Zjazd Delegatów, który wybierze również nowe władze na kolejną czteroletnią kadencję. Myślę, że minione cztery lata były dobrym okresem w blisko 65-letniej działalności naszej Izby. Nawiązaliśmy nowe partnerstwa krajowe i zagraniczne, realizujemy ciekawe projekty, udało się pozyskać środki na kolejne etapy prac remontowych w naszej siedzibie. Patrzymy w przyszłość z nadzieją na dalszy rozwój naszej organizacji, z nadzieją, że Zjazd dokona właściwego wyboru, wyłaniając Zarząd, który sprosta wyzwaniom czasów, w jakich żyjemy. Stopka redakcyjna Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński Zespół redakcyjny tworzą Zbigniew Blumczyński, Jerzy Cackowski, Alicja Konat, Dorota Olech, Jakub Turański, Marta Zając. Adres Redakcji Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu pl. Solny 13, Wrocław, tel. (0-71) wew. 14 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu pl. Solny 13, Wrocław, skr. Pocztowa 2401 tel. (0-71) , fax (0-71) Prezes Izby Zbigniew Ładziński (0-71) Dyrektor Izby Zbigniew Blumczyński (0-71) Tamaty numeru Protest wrocławskich przedsiębiorców wobec drastycznych podwyżek Konferencja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu Konferencja na temat kierunków zmian w kształceniu zawodowym....6 Wydarzenia Spotkanie opłatkowe DIR - ZIG - BCC....7 Koncert charytatywny na rzecz ratowania dzieci z chorobą nowotworową....8 Złoty jubileusz Pani Janiny Tyrcz....9 Spotkanie z delegacją Zwiazku Gmin Środkowej Bothni....9 Wizyta grupy młodzieży z La Vienne Spotkanie kooperacyjne branży budowlanej Dolny Śląsk - Saksonia Oświata zawodowa Szkolenie komisji egzaminacyjnych przed sesją Projekty unijne Zagraniczne staże dla uczniów rzemiosła Projekt QUICK - Spotkanie grupy roboczej Projekt QUICK - Utworzenie Akademii Bałtyckiej Wiadomości z terenu Cech w Jeleniej Górze - działania na rzecz edukacji zawodowej Oferta edukacyjna jeleniogórskiego cechu Legnickie Lwy Biznesu Projekty unijne realizowane przez CRRiP w Jeleniej Górze Wyróżnienie jeleniogórskiego przedsiębiorcy...16 Porady prawne Osobista odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania Sp. z o.o Solvit - skuteczne rozwiązania problemów rynku wewnętrznego Sekretariat / Samorząd Jadwiga Marszałkowska (0-71) Dział Księgowości Halina Kotek tel. wew. 30 Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Jerzy Cackowski tel. wew. 25 Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą Marta Zając tel. wew. 29 Dział Samorządu Gospodarczego i Administracji Dorota Olech tel. wew. 26 Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustowania nadesłanych tekstów. Autorzy przekazując do redakcji tekst, przenoszą na wydawcę prawo do publikacji (prawa autorskie i wydawnicze). 2

3 biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Tematy numeru Protest wrocławskich przedsiębiorców wobec drastycznych podwyżek Akt podpisania listu. Od lewej: Prezes Zbigniew Ładziński, Kanclerz Marek Woron, Prezes Grzegorz Dzik, Prezes Herbert Wirth, Przewodniczący Andrzej Kalisz. W związku z radykalnymi podwyżkami opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, prezesi pięciu największych dolnośląskich organizacji gospodarczych wystosowali w dniu 19 lutego b. r. do Prezydenta Wrocławia wspólny list, w którym w imieniu reprezentowanych przez siebie przedsiębiorców wyrażają żywe zaniepokojenie zaistniałą sytuacją i apelują o weryfikację dotychczasowych działań w tym zakresie. Nie kwestionując zasadności podwyżek, przedsiębiorcy są zaszokowani ich skalą, która sięga kilkuset a nawet kilku tysięcy procent dotychczasowych stawek; jako jeden z przykładów przytoczono historię wrocławskiego rzemieślnika, Pan Józefa Cieślarczyka, w przypadku którego nowa opłata roczna została ustalona na zł, wobec dotychczasowej 165 zł. Tego typu polityka fiskalna podważa zaufanie obywateli do władz samorządowych, tym bardziej, że wrocławska przestrzeń gospodarcza przez lata była lansowana, jako szczególnie przyjazna przedsiębiorcom. Dla ludzi biznesu, którzy starają się utrzymać utworzone dotychczas miejsca pracy i przetrwać czasy załamania koniunktury, tak dramatyczny wzrost obciążeń finansowych może oznaczać nawet konieczność zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Sygnatariusze listu apelują o spotkanie i rozpoczęcie dialogu, by wspólnie wypracować rozwiązania dotyczące aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Pismo podpisali: Zbigniew Ładziński Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Marek Woron Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, Grzegorz Dzik Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej, Herbert Wirth - Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź, oraz Andrzej Kalisz Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska. Jedyną reakcją na list było, jak dotąd, odesłanie go przez wiceprezydenta Wrocławia, Wojciecha Adamskiego, do wojewody dolnośląskiego z propozycją, by to wojewoda, jako przedstawiciel rządu w terenie rozpoczął działania, zmierzające do zmian w prawie. Wojewoda odpisał, że władze miasta same mogą to uczynić, wykorzystując komisję wspólną samorządu i rządu. Brak bezpośredniej odpowiedzi ze strony władz miasta mocno rozczarował wrocławskich przedsiębiorców, którzy odbierają ten fakt, jako lekceważenie ich żywotnych problemów. Wojewoda dolnośląski, Rafał Jurkowlaniec, spotkał się 12 marca z autorami apelu do władz Wrocławia. Wspólnie ustalono, że sprawą zajmie się zespół ds. przedsiębiorczości Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, działającej przy urzędzie wojewódzkim, w którego obradach wezmą udział również przedstawiciele władz miasta. Spotkanie zaplanowano na 17 marca. Wspólna, partnerska akcja wrocławskich organizacji gospodarczych, wynikająca ze wspólnej troski o interesy naszych członków - rzemieślników i przedsiębiorców, jest zachęcającym przykładem do naśladowania, szczególnie w kontekście przygotowywanego przez nasze organizacje projektu ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym. Aktualnie formalna umowa partnerska istnieje jedynie pomiędzy Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą i Zachodnią Izbą Gospodarczą, wkrótce zostanie jednak rozszerzona na Lożę Dolnośląską Business Centre Club, Związek Pracodawców KGHM Polska Miedź i być może kolejne organizacje samorządu gospodarczego. Na podstawie m. In. artykułów w GW z 20 lutego i 6 marca opracował Zbigniew Blumczyński 3

4 Tematy numeru biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Konferencja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński oraz Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach Michał Wójcik otwierają konferencję. W ramach wspólnie realizowanego projektu Społeczna odpowiedzialność biznesu przewagą konkurencyjną dolnośląskich przedsiębiorstw Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wraz z Partnerem Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu zorganizowały w dniu 24 lutego b. r. we wrocławskim hotelu Patio konferencję otwierającą projekt. Uczestnicy konferencji reprezentowali szerokie spektrum partnerów dialogu społecznego obok rzemieślników i przedsiębiorców na sali zasiedli przedstawiciele związków zawodowych, instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, jednostek oświatowych i naukowo-badawczych. Równie zróżnicowaną grupę stanowili prelegenci: przedstawiciel zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Krzysztof Hus, Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński, Dyrektor Naczelny Izby katowickiej Michał Wójcik i Wicedyrektor Beata Białowąs, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dr inż. Marek Mielczarek, Wiceprezes Zachodniej Izby Gospodarczej dr inż. Maciej Sygit. Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SOB), w myśl której w prowadzeniu biznesu należy uwzględniać szeroko rozumianą problematykę społeczną i ekologiczną, w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia, stając się sposobem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Pan Krzysztof Hus, mówiąc o korzyściach generowanych przez przedsiębiorstwa zaangażowane w działania prospołeczne podkreślał, że są to korzyści zarówno dla firmy, jak i dla społeczeństwa lokalnego otoczenia przedsiębiorstwa. Wśród tych pierwszych wymienić można pozytywny wizerunek i wiarygodną misję firmy, pozyskiwanie nowych klientów i wzrost lojalności klientów dotychczasowych, bezkonfliktowe prowadzenie działalności lokalnej, czy wzrost zainteresowania inwestorów a także postrzeganie firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, co pociąga za sobą wzrost motywacji i zaangażowania pracowników i lepszą kulturę organizacyjną. Korzyści społeczne, to m. in. aktywizacja lokalnej społeczności, możliwość szerszego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, stymulacja lokalnego rozwoju gospodarczego i wzrost zamożności mieszkańców. Pan Zbigniew Ładziński, mówiąc o instrumentach wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu, wskazywał na etykę zawodową przedsiębiorców, dbałość o życie i zdrowie własne i pracowników, kształcenie i doskonalenie zawodowe, dbałość o jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz pomoc słabszym, rozumianą jako działalność charytatywna. Prelegent przedstawił również przykłady dobrych praktyk z terenu działania Cechu w Jeleniej Górze, odnoszących się do dbałości o środowisko naturalne i kulturowe, działalności edukacyjnej i charytatywnej. Pan Michał Wójcik przedstawił interesujące studium na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w czasach kryzysu (ale też nieodpowiedzialności elit gospodarczych w czasach poprzedzających kryzysy), odnosząc się zarówno do czasów Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych ubiegłego wieku, jak i do dzisiejszego globalnego kryzysu gospodarczego. Przytaczając poglądy Andre Carnegie, jednego z największych przemysłowców w dziejach świata, który przed ponad wiekiem przestrzegał przed oddawaniem zbyt dużej władzy wąskiemu gronu społecznemu a także sformułował zasady, które mogą być fundamentem społecznej 4

5 biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Tematy numeru odpowiedzialności władz politycznych i gospodarczych zasadę miłosierdzia i zasadę włodarstwa mówca wskazał na ich ponadczasową aktualność również w naszej dzisiejszej sytuacji. Dla wskazania konkretnych działań przedsiębiorstwa, które chce być społecznie odpowiedzialne, Prelegent posłużył się wykresem znanego amerykańskiego ekonomisty A. B. Carrolla, którego punktem wyjścia jest płaszczyzna ekonomiczna, zysk. Jeśli jest zysk, można mówić o innych elementach, bez zysku nie można nawet stwierdzić, że przedsiębiorstwo jest społecznie odpowiedzialne. Kolejne elementy, to działalność zgodna z etyką, zgodna z obowiązującymi regułami prawnymi (a nawet wykraczające poza nie) oraz filantropia. Mówca zwrócił uwagę na fakt, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest jeszcze ideą powszechnie znaną w naszym kraju i istnieje pilna potrzeba jej upowszechniania i wdrażania, zarówno w interesie przedsiębiorców, jak i społeczeństwa. Dr Mielczarek, ekspert w dziedzinie ochrony środowiska, stwierdził, iż dzisiejsze rozwiązania legislacyjne krajowe i międzynarodowe coraz skuteczniej regulują działania gospodarcze zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zanieczyszczający płaci. Wskazując na najważniejsze obszary wpływu społecznie odpowiedzialnego biznesu na środowisko naturalne, wymienił stosowanie najlepszych osiągalnych technologii, minimalizację zużycia energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń, optymalne zarządzanie mediami, gospodarką odpadami i gospodarką materiałową, udział w lokalnych projektach i inicjatywach proekologicznych oraz edukację pracowników. Mówca widzi potrzebę zinstytucjonalizowania obszaru ochrony środowiska w działalności gospodarczej, wskazując na stosowaną już w niektórych krajach UE instytucję menedżerów środowiska odpowiednio przygotowanych specjalistów o szerokich kompetencjach, kompleksowo identyfikujących i rozwiązujących zobowiązania środowiskowe przedsiębiorstw. Kolejny prelegent - Pani Beata Białowąs mówiła o społecznej odpowiedzialności pracodawców poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia, szczególnie w aspekcie umożliwienia kobietom godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Sytuacja kobiet na rynku pracy w dalszym ciągu nie odpowiada zasadzie równouprawnienia. Przytoczone wyniki badań wskazują, że mniej niż połowa badanych przedsiębiorstw posiada programy ułatwiające pogodzenie kariery zawodowej z życiem osobistym (ruchomy czas pracy, dzielenie się etatem, praca przez internet i inne). Jako przykład dobrych praktyk wskazano na model jobsharing (dzielenia się pracą na jednym stanowisku pracy), opracowany w ramach projektu Praca dla dwojga oraz kompleksowy program Bank Przyjazny Mamom, wprowadzony przez Bank Zachodni WBK. Ostatni mówca, dr Maciej Sygit, wykazał, że społecznie odpowiedzialny biznes jest ważnym i trwałym elementem europejskiego dialogu społecznego. Po raz pierwszy zaakcentowano to zagadnienie w Strategii Lizbońskiej z 2000 r. Opublikowany w roku 2001 dokument Komisji Europejskiej, znany jako Zielona Księga Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu był punktem wyjścia do dyskusji a następnie prac wielu komisji i organizacji, opracowujących materiały wyznaczające strategię promowania i wdrażania praktyk odpowiedzialnego biznesu w krajach członkowskich. Kolejny dokument Biała Księga zawierał metody upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspólnota Europejska wspiera działania Państw Członkowskich w dziedzinie wdrażania zasad społecznie odpowiedzialnej działalności biznesowej oraz popiera konsultacje między partnerami społecznymi na poziomie wspólnotowym w dziedzinie polityki społecznej, co znajduje wyraz w artykułach Traktatu ustanawiającego Konstytucję UE. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnych mediów Prezes Ładziński i Dyrektor Wójcik udzielili wywiadów telewizji dolnośląskiej i wrocławskiemu radiu. Zbigniew Blumczyński 5

6 Tematy numeru biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Konferencja na temat kierunków zmian w kształceniu zawodowym 29 stycznia 2010 r. odbyła się w Auli Politechniki Wrocławskiej konferencja szkoleniowa pt.,,kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestnicy konferencji z ramienia Izby: Wiceprezes Stanisław Adamski i Naczelnik Działu Oświaty Jerzy Cackowski. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Edukacji Narodowej i była ona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konferencji była prezentacja głównych założeń zmian w kształceniu zawodowym oraz zachęcenie wszystkich zainteresowanych do dyskusji nad przedstawionymi przez Ministerstwo materiałami. Po wystąpieniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Zbigniewa Włodkowskiego, który przedstawił koncepcję modernizacji kształcenia zawodowego, odbyła się dyskusja w grupach panelowych. W panelu 1. Kształcenie praktyczne w szkolnictwie zawodowym z ramienia Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej udział wzięli: Wiceprezes Izby Stanisław Adamski i Naczelnik Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowej Jerzy Cackowski. W dyskusji zabrał głos Wiceprezes Stanisław Adamski, który w imieniu środowiska rzemieślniczego krytycznie ocenił niektóre pomysły Ministerstwa. Wiceprezes Stanisław Adamski odpowiedzialny z ramienia Zarządu Izby za rzemieślniczą naukę zawodu, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. I tak: 1. Zauważa się zmniejszenie czasu przeznaczonego na naukę praktyczną w pierwszym roku nauki do jednego dnia w tygodniu, czyli o 50% tego, co jest obecnie. Na to nie może być zgody rzemieślników kształcących uczniów, bowiem duża część z nich nie będzie chciała zawierać umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, nie widząc możliwości dobrego przygotowania młodocianego do wykonywania określonego zawodu. 2. Kształcenie modułowe w proponowanych rozwiązaniach ma być wprowadzone i realizowane równolegle z układem o treści przedmiotowej i takie rozwiązanie zyskuje akceptację środowiska. Jednakże system kształcenia modułowego wymaga od szkół odpowiedniego przygotowania kadr i właściwej bazy technicznej, co obecnie nie jest powszechne. Z doświadczeń organizacji rzemiosła w innych krajach wynika, że system ten jest kosztowny - droższy, aniżeli przedmiotowy - i trudny do adaptacji w przedsiębiorstwie zatrudniającym młodocianych w celu przygotowania zawodowego. 3. Założenia modernizacji, pomimo stwierdzenia o,,stworzeniu elastycznego systemu egzaminów zawodowych, przewidują tylko jedną drogę potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, a mianowicie,,w ośrodkach egzaminacyjnych. W opracowaniu resortu edukacji pominięto całkowicie system egzaminów izbowych, funkcjonujący w obecnej formie od czasów odzyskania niepodległości w roku Organizacja rzemiosła ma w tej mierze najbogatsze doświadczenia w przeprowadzaniu egzaminu zewnętrznego, elastyczności w postaci całorocznej działalności, sprawdzania umiejętności i wiedzy kandydata przez osoby będące jego potencjalnymi pracodawcami. To jest podstawowy walor egzaminów kwalifikacyjnych, przeprowadzanych przez izbowe komisje w Polsce W związku z tym proponujemy, aby w przyszłym systemie sprawdzania kwalifikacji zawodowych zachować tytuł czeladnika, a przeprowadzanie egzaminów powierzyć izbom rzemieślniczym, wykorzystując ich dotychczasowe doświadczenia organizacyjne, kadrowe i niezbędne nowe ustalenia. Przyjęcie takiego rozwiązania ma wielkie znaczenie ze względu na koszty ekonomiczne i społeczne tworzenia, a następnie funkcjonowania proponowanych centrów egzaminacyjnych. W propozycjach MEN odnotować należy również pozytywne rozwiązania, takie jak: przyjęcie trzyletniego okresu nauki dla wszystkich zawodów w zasadniczej szkole zawodowej, zwiększenie skuteczności poradnictwa edukacyjno - zawodowego, kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych, uproszczony sposób wprowadzania do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowych zawodów, przyjęcie zasady, że świadectwo ukończenia szkoły zawodowej określa jedynie poziom wykształcenia, natomiast kwalifikacje zawodowe daje złożony egzamin potwierdzający kwalifikacje (w przypadku rzemiosła - egzamin czeladniczy), Ze względu na ograniczenia czasowe przedstawiono tylko część istotnych problemów związanych z proponowanymi zmianami w kształceniu zawodowym. Opracował Jerzy Cackowski 6

7 biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Wydarzenia Spotkanie opłatkowe Tegoroczne Spotkanie Opłatkowe, zorganizowane 15 grudnia 2009 r. w gościnnej auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, zgromadziło ponad 400 osób. Od kilku lat takie spotkania organizowaliśmy wspólnie z naszym bliskim Partnerem Zachodnią Izbą Gospodarczą, w tym roku do grona współorganizatorów dołączyła Loża Dolnośląska Biznes Center Club. Przed dwoma laty w program Spotkania Opłatkowego wpleciono ceremonię wyróżniania najwybitniejszych osobowości naszego regionu dyplomem Honorowego Mistrza Roku, przyznawanego przez Kapitułę Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Pierwszy taki dyplom odebrał Jego Eminencja Arcybiskup Henryk Kardynał Gulbinowicz, w roku ubiegłym uhonorowany został wybitny literat Pan Tadeusz Różewicz. W roku 2009 Wysoka Kapituła jednogłośnie przyznała Honorowy Tytuł Mistrza Pani Profesor Alicji Chybickiej, kierującej Katedrą i Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej wrocławskiej Akademii Medycznej. Dorobek naukowy Pani profesor jest ogromny, powszechny podziw i szacunek wzbudza jednak jej pasja i bezgraniczne zaangażowanie w walce o zdrowie i życie dzieci z chorobą nowotworową. Prezes Ładziński oraz Profesor Alicja Chybicka. Od lewej Kanclerz Loży BCC Marek Woron, Arcybiskup Gołębiewski, Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej Grzegorz Dzik, Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński.. Spotkanie zaszczycili swą obecnością Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Wrocławski, Marian Gołębiewski, Jego Ekscelencja Biskup Włodzimierz Juszczak, Ksiądz Infułat Adam Drwięga, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marek Łapiński, Wiceprezydenci Wrocławia Adam Grehl i Maciej Bluj, znamienici przedstawiciele świata biznesu oraz nauki i kultury. Po przywitaniu Gości przez Prezesa Zachodniej Izby Gospodarczej - Grzegorza Dzika, Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej - Zbigniewa Ładzińskiego oraz Prezesa Loży Dolnośląskiej BCC - Marka Worona, głos zabrał Ksiądz Arcybiskup Gołębiewski, który podkreślił wyjątkowy charakter Świąt Bożego Narodzenia w polskiej tradycji i kulturze. Ksiądz Biskup Juszczak przekazał ciepłe życzenia świąteczne od wyznawców obrządku greckokatolickiego. Życzenia od władz Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta przekazali Marszałek Łapiński i Wiceprezydent Grehl. Prezes Dzik, Prezes Ładziński oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński. Uroczyste wręczenie dyplomu poprzedziła krótka laudacja, wygłoszona przez Prezesa Ładzińskiego oraz przywdzianie przez Panią Profesor Chybicką tradycyjnego, uroczystego stroju starszyzny rzemieślniczej togi, kryzy i biretu. Wyraźnie wzruszona Pani Profesor, dziękując za to niezwykłe wyróżnienie stwierdziła, że odbiera je w imieniu całego Zespołu Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej. W atmosferę zbliżających się Świąt wprowadził zebranych zespół muzyczno-wokalny Sygit Band, podbijając serca słuchaczy brawurowo wykonanymi kolędami i ogólnoświatowymi przebojami świątecznymi - White Christmas i Jingle Bell. Niezwykłość zespołu polega na tym, że grają w nim i śpiewają powszechnie znani przedstawiciele dolnośląskiego świata nauki, polityki i biznesu, m.in. profesorowie Jan Miodek i Eugeniusz Sąsiadek, czy Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów Wojciech Zipser. Założyciel i kierownik zespołu, dr inż. Maciej Sygit, jest na co dzień Prezesem firmy konsultingowej SYGMA, Partnera naszej Izby i Wiceprezesem Zachodniej Izby Gospodarczej. Po odśpiewanej wspólnie przez wszystkich zebranych kolędzie Wśród nocnej ciszy przyszedł czas na przełamanie się opłatkiem i złożenie swoim współpracownikom i przyjaciołom najlepszych życzeń świątecznych a także podziękowań za wspólnie przeżyty rok. W serdecznych rozmowach przy obficie zastawionych stołach wspominano czas miniony, życząc sobie wzajemnie, by rok przyszły spełnił pokładane w nim nadzieje. Zbigniew Blumczyński 7

8 Wydarzenia biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Koncert charytatywny na rzecz dzieci z chorobą nowotworową Widzów przywitali prof. Alicja Chybicka oraz prof. Jan Miodek W Teatrze Muzycznym CAPITOL we Wrocławiu, 22 lutego 2010 r. odbył się niezwykły koncert. Już po raz drugi z inicjatywy zespołu SYGIT BAND i jego założyciela, dr inż. Macieja Sygita, na deskach teatru wystąpili, przy całkowicie wypełnionej widowni, artyści amatorzy. Głównym celem tej szlachetnej imprezy była promocja budowy Przylądka Nadziei - nowej siedziby dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu. Realizacja tego przedsięwzięcia zapewni dzieciom dostęp do kompleksowej diagnostyki i leczenia na najwyższym światowym poziomie. Jako pierwszy, z kilkunastominutowym programem wystąpił dziecięcy chór Niepublicznego Zespołu Edukacyjnego Alis. W drugiej części koncertu wystąpił zespół SYGIT BAND. Na scenie CAPITOLU wystąpiło 11 wokalistów oraz 13 muzyków zespołu SYGIT BAND. Wśród nich znani wrocławscy naukowcy, przedsiębiorcy, lekarze, konsul i były marszałek Województwa Dolnośląskiego. prof. Jan Miodek językoznawca, Monika Pfanhauser lekarka, prof. Marek Sąsiadek lekarz radiolog, Mirosław Wróbel przedsiębiorca, Zuzanna Zapałowicz - studentka ze swoim ojcem Robertem Zapałowiczem przedsiębiorcą, Wojciech Zipser przedsiębiorca, Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów. Sekcja instrumentalna zespołu SYGIT BAND: Andrzej Ilczyszyn perkusja, Robert Kamalski saksofon tenorowy (gościnnie), Zbigniew Kamionka gitara basowa, Jakub Klepczyński puzon (gościnnie), Sławomir Kubas gitara, skrzypce, śpiew, Maciej Litwin trąbka, Wojciech Piegza djembe, Andrzej Podrez klarnet, Maciej Sygit fortepian, kierownik muzyczny, Bogusław Tocicki akordeon, Andrzej Wisłocki trąbka, Paweł Wróblewski harmonijka, Ryszard Żarowski gitara akustyczna (gościnnie). Na scenie wystąpił także dr n. med. Kazimierz Pichlak - lekarz, alpinista, fotografik i poeta, który swoimi satyrycznymi wierszami rozbawił wrocławską publiczność. Koncert był okazją do dwóch debiutów. Udanie, po raz pierwszy zaśpiewała we Wrocławiu Kamila Osuch, studentka 1 roku Uniwersytetu Ekonomicznego. Zadebiutowała też Pani prof. Alicja Chybicka. Z akompaniamentem SYGIT BANDU oraz własnej gitary zaśpiewała wykonywaną kiedyś przez m.in. Joan Baez piosenkę Donna, Donna. To wykonanie zostało gorąco przyjęte przez widownię. Występ zespołu SYGIT BAND tradycyjnie zapowiadał dr inż. Maciej Mazur przedsiębiorca, Wiceprezes Wrocławskiej Izby Gospodarczej. SYGIT BAND Zaśpiewali, dobrze znani publiczności artyści: Karolina Kubas chemik, doktorantka na Politechnice Wrocławskiej, Prof.Alicja Chybicka oraz Zbigniew Ładziński Wśród licznie zgromadzonych widzów większość stanowili przedsiębiorcy, członkowie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz innych organizacji gospodarczych. Prezes Zbigniew Ładziński w imieniu tych organizacji wręczył Pani Prof. Alicji Chybickiej kwiaty, dziękując za wspaniały debiut wokalny oraz złożył życzenia z okazji dokładnie przypadającej w tym dniu 35 rocznicy związku małżeńskiego. Orkiestra zaintonowała melodię Sto lat a cała widownia natychmiast zaczęła śpiewać. Koncert dał dochód netto ponad zł. Redakcja 8

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r.

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r. 1 (6) / 2010 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Inicjatywa uczelni WROCŁAWSKI INDEKS zakończona sukcesem Jubileusz 80 urodzin Profesora Jochena Schumanna O trafność

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Śląscy Menedżerowie

Szanowni Śląscy Menedżerowie Katowice 2012 ŚLĄSCY MENEDŻEROWIE ZAPRASZAJĄ Szanowni Śląscy Menedżerowie Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów kontynuuje działalność Stowarzyszenia Absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów powstałego 20-lat

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

W numerze. KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2. My się zimy nie boimy... 5 6-7 8-9 10 28-29

W numerze. KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2. My się zimy nie boimy... 5 6-7 8-9 10 28-29 Tu jest miejsce na tytuł Miesięcznik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, styczeń 2006 KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2 5 6-7 8-9 10 28-29 W numerze 32 Złota Księga 80-lecia Szwajcarski partner Pod

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Numer 1 2009 Magazyn bezpłatny Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Zaskakująco zgodni Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Dossier Adama Szejnfelda MÓWIĆ jednym głosem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 3 (18) MAJ CZERWIEC 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowni Państwo! Administracja rządowa zyskała kolejny, po kodeksie

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo