NR 10, kwiecień 2010 ISSN Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 10, kwiecień 2010 ISSN 1898-1968. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej"

Transkrypt

1 ISSN NR 10, kwiecień 2010 Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej W numerze: >> Protest wrocławskich przedsiębiorców wobec drastycznych podwyżek. >> Konferencja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. >> Konferencja na temat kierunków zmian w kształceniu zawodowym. Pismo rzemieślników i przedsiębiorców - wydawnictwo bezpłatne

2 Od redakcji Słowo wstępne biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Spis treści Drodzy Czytelnicy! W dzisiejszych czasach, tak trudnych również dla rzemieślników i przedsiębiorców, specjalnego znaczenia nabiera idea współdziałania, partnerstwa, solidarności społecznej. Tak wielu widzę wokół siebie przedsiębiorców, którzy usiłują przetrwać recesję, nie zwalniając pracowników pomimo drastycznie skurczonego portfela zamówień. Solidarne współdziałanie pięciu dolnośląskich organizacji gospodarczych, wzywające władze do rozmów w sprawie wprowadzanych drastycznych podwyżek opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (informacja wewnątrz numeru) ma zupełnie inną wagę, niż pojedynczy głos jednej z nich. Pierwszy tegoroczny numer naszego biuletynu ukazuje się już po Świętach Wielkiej Nocy, pragnę jednak w imieniu Zarządu Izby oraz własnym złożyć Państwu spóźnione, ale jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Głównym przesłaniem tych Świąt jest nadzieja. Ta nadzieja dotyczy wszystkich sfer naszego życia, również obszaru działalności zawodowej i społecznej. W czerwcu będzie miało miejsce wydarzenie bardzo ważne dla naszej Izby Zjazd Delegatów, który wybierze również nowe władze na kolejną czteroletnią kadencję. Myślę, że minione cztery lata były dobrym okresem w blisko 65-letniej działalności naszej Izby. Nawiązaliśmy nowe partnerstwa krajowe i zagraniczne, realizujemy ciekawe projekty, udało się pozyskać środki na kolejne etapy prac remontowych w naszej siedzibie. Patrzymy w przyszłość z nadzieją na dalszy rozwój naszej organizacji, z nadzieją, że Zjazd dokona właściwego wyboru, wyłaniając Zarząd, który sprosta wyzwaniom czasów, w jakich żyjemy. Stopka redakcyjna Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński Zespół redakcyjny tworzą Zbigniew Blumczyński, Jerzy Cackowski, Alicja Konat, Dorota Olech, Jakub Turański, Marta Zając. Adres Redakcji Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu pl. Solny 13, Wrocław, tel. (0-71) wew. 14 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu pl. Solny 13, Wrocław, skr. Pocztowa 2401 tel. (0-71) , fax (0-71) Prezes Izby Zbigniew Ładziński (0-71) Dyrektor Izby Zbigniew Blumczyński (0-71) Tamaty numeru Protest wrocławskich przedsiębiorców wobec drastycznych podwyżek Konferencja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu Konferencja na temat kierunków zmian w kształceniu zawodowym....6 Wydarzenia Spotkanie opłatkowe DIR - ZIG - BCC....7 Koncert charytatywny na rzecz ratowania dzieci z chorobą nowotworową....8 Złoty jubileusz Pani Janiny Tyrcz....9 Spotkanie z delegacją Zwiazku Gmin Środkowej Bothni....9 Wizyta grupy młodzieży z La Vienne Spotkanie kooperacyjne branży budowlanej Dolny Śląsk - Saksonia Oświata zawodowa Szkolenie komisji egzaminacyjnych przed sesją Projekty unijne Zagraniczne staże dla uczniów rzemiosła Projekt QUICK - Spotkanie grupy roboczej Projekt QUICK - Utworzenie Akademii Bałtyckiej Wiadomości z terenu Cech w Jeleniej Górze - działania na rzecz edukacji zawodowej Oferta edukacyjna jeleniogórskiego cechu Legnickie Lwy Biznesu Projekty unijne realizowane przez CRRiP w Jeleniej Górze Wyróżnienie jeleniogórskiego przedsiębiorcy...16 Porady prawne Osobista odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania Sp. z o.o Solvit - skuteczne rozwiązania problemów rynku wewnętrznego Sekretariat / Samorząd Jadwiga Marszałkowska (0-71) Dział Księgowości Halina Kotek tel. wew. 30 Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Jerzy Cackowski tel. wew. 25 Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą Marta Zając tel. wew. 29 Dział Samorządu Gospodarczego i Administracji Dorota Olech tel. wew. 26 Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustowania nadesłanych tekstów. Autorzy przekazując do redakcji tekst, przenoszą na wydawcę prawo do publikacji (prawa autorskie i wydawnicze). 2

3 biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Tematy numeru Protest wrocławskich przedsiębiorców wobec drastycznych podwyżek Akt podpisania listu. Od lewej: Prezes Zbigniew Ładziński, Kanclerz Marek Woron, Prezes Grzegorz Dzik, Prezes Herbert Wirth, Przewodniczący Andrzej Kalisz. W związku z radykalnymi podwyżkami opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, prezesi pięciu największych dolnośląskich organizacji gospodarczych wystosowali w dniu 19 lutego b. r. do Prezydenta Wrocławia wspólny list, w którym w imieniu reprezentowanych przez siebie przedsiębiorców wyrażają żywe zaniepokojenie zaistniałą sytuacją i apelują o weryfikację dotychczasowych działań w tym zakresie. Nie kwestionując zasadności podwyżek, przedsiębiorcy są zaszokowani ich skalą, która sięga kilkuset a nawet kilku tysięcy procent dotychczasowych stawek; jako jeden z przykładów przytoczono historię wrocławskiego rzemieślnika, Pan Józefa Cieślarczyka, w przypadku którego nowa opłata roczna została ustalona na zł, wobec dotychczasowej 165 zł. Tego typu polityka fiskalna podważa zaufanie obywateli do władz samorządowych, tym bardziej, że wrocławska przestrzeń gospodarcza przez lata była lansowana, jako szczególnie przyjazna przedsiębiorcom. Dla ludzi biznesu, którzy starają się utrzymać utworzone dotychczas miejsca pracy i przetrwać czasy załamania koniunktury, tak dramatyczny wzrost obciążeń finansowych może oznaczać nawet konieczność zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Sygnatariusze listu apelują o spotkanie i rozpoczęcie dialogu, by wspólnie wypracować rozwiązania dotyczące aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Pismo podpisali: Zbigniew Ładziński Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Marek Woron Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, Grzegorz Dzik Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej, Herbert Wirth - Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź, oraz Andrzej Kalisz Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska. Jedyną reakcją na list było, jak dotąd, odesłanie go przez wiceprezydenta Wrocławia, Wojciecha Adamskiego, do wojewody dolnośląskiego z propozycją, by to wojewoda, jako przedstawiciel rządu w terenie rozpoczął działania, zmierzające do zmian w prawie. Wojewoda odpisał, że władze miasta same mogą to uczynić, wykorzystując komisję wspólną samorządu i rządu. Brak bezpośredniej odpowiedzi ze strony władz miasta mocno rozczarował wrocławskich przedsiębiorców, którzy odbierają ten fakt, jako lekceważenie ich żywotnych problemów. Wojewoda dolnośląski, Rafał Jurkowlaniec, spotkał się 12 marca z autorami apelu do władz Wrocławia. Wspólnie ustalono, że sprawą zajmie się zespół ds. przedsiębiorczości Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, działającej przy urzędzie wojewódzkim, w którego obradach wezmą udział również przedstawiciele władz miasta. Spotkanie zaplanowano na 17 marca. Wspólna, partnerska akcja wrocławskich organizacji gospodarczych, wynikająca ze wspólnej troski o interesy naszych członków - rzemieślników i przedsiębiorców, jest zachęcającym przykładem do naśladowania, szczególnie w kontekście przygotowywanego przez nasze organizacje projektu ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym. Aktualnie formalna umowa partnerska istnieje jedynie pomiędzy Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą i Zachodnią Izbą Gospodarczą, wkrótce zostanie jednak rozszerzona na Lożę Dolnośląską Business Centre Club, Związek Pracodawców KGHM Polska Miedź i być może kolejne organizacje samorządu gospodarczego. Na podstawie m. In. artykułów w GW z 20 lutego i 6 marca opracował Zbigniew Blumczyński 3

4 Tematy numeru biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Konferencja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński oraz Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach Michał Wójcik otwierają konferencję. W ramach wspólnie realizowanego projektu Społeczna odpowiedzialność biznesu przewagą konkurencyjną dolnośląskich przedsiębiorstw Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wraz z Partnerem Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu zorganizowały w dniu 24 lutego b. r. we wrocławskim hotelu Patio konferencję otwierającą projekt. Uczestnicy konferencji reprezentowali szerokie spektrum partnerów dialogu społecznego obok rzemieślników i przedsiębiorców na sali zasiedli przedstawiciele związków zawodowych, instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, jednostek oświatowych i naukowo-badawczych. Równie zróżnicowaną grupę stanowili prelegenci: przedstawiciel zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Krzysztof Hus, Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński, Dyrektor Naczelny Izby katowickiej Michał Wójcik i Wicedyrektor Beata Białowąs, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dr inż. Marek Mielczarek, Wiceprezes Zachodniej Izby Gospodarczej dr inż. Maciej Sygit. Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SOB), w myśl której w prowadzeniu biznesu należy uwzględniać szeroko rozumianą problematykę społeczną i ekologiczną, w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia, stając się sposobem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Pan Krzysztof Hus, mówiąc o korzyściach generowanych przez przedsiębiorstwa zaangażowane w działania prospołeczne podkreślał, że są to korzyści zarówno dla firmy, jak i dla społeczeństwa lokalnego otoczenia przedsiębiorstwa. Wśród tych pierwszych wymienić można pozytywny wizerunek i wiarygodną misję firmy, pozyskiwanie nowych klientów i wzrost lojalności klientów dotychczasowych, bezkonfliktowe prowadzenie działalności lokalnej, czy wzrost zainteresowania inwestorów a także postrzeganie firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, co pociąga za sobą wzrost motywacji i zaangażowania pracowników i lepszą kulturę organizacyjną. Korzyści społeczne, to m. in. aktywizacja lokalnej społeczności, możliwość szerszego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, stymulacja lokalnego rozwoju gospodarczego i wzrost zamożności mieszkańców. Pan Zbigniew Ładziński, mówiąc o instrumentach wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu, wskazywał na etykę zawodową przedsiębiorców, dbałość o życie i zdrowie własne i pracowników, kształcenie i doskonalenie zawodowe, dbałość o jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz pomoc słabszym, rozumianą jako działalność charytatywna. Prelegent przedstawił również przykłady dobrych praktyk z terenu działania Cechu w Jeleniej Górze, odnoszących się do dbałości o środowisko naturalne i kulturowe, działalności edukacyjnej i charytatywnej. Pan Michał Wójcik przedstawił interesujące studium na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w czasach kryzysu (ale też nieodpowiedzialności elit gospodarczych w czasach poprzedzających kryzysy), odnosząc się zarówno do czasów Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych ubiegłego wieku, jak i do dzisiejszego globalnego kryzysu gospodarczego. Przytaczając poglądy Andre Carnegie, jednego z największych przemysłowców w dziejach świata, który przed ponad wiekiem przestrzegał przed oddawaniem zbyt dużej władzy wąskiemu gronu społecznemu a także sformułował zasady, które mogą być fundamentem społecznej 4

5 biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Tematy numeru odpowiedzialności władz politycznych i gospodarczych zasadę miłosierdzia i zasadę włodarstwa mówca wskazał na ich ponadczasową aktualność również w naszej dzisiejszej sytuacji. Dla wskazania konkretnych działań przedsiębiorstwa, które chce być społecznie odpowiedzialne, Prelegent posłużył się wykresem znanego amerykańskiego ekonomisty A. B. Carrolla, którego punktem wyjścia jest płaszczyzna ekonomiczna, zysk. Jeśli jest zysk, można mówić o innych elementach, bez zysku nie można nawet stwierdzić, że przedsiębiorstwo jest społecznie odpowiedzialne. Kolejne elementy, to działalność zgodna z etyką, zgodna z obowiązującymi regułami prawnymi (a nawet wykraczające poza nie) oraz filantropia. Mówca zwrócił uwagę na fakt, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest jeszcze ideą powszechnie znaną w naszym kraju i istnieje pilna potrzeba jej upowszechniania i wdrażania, zarówno w interesie przedsiębiorców, jak i społeczeństwa. Dr Mielczarek, ekspert w dziedzinie ochrony środowiska, stwierdził, iż dzisiejsze rozwiązania legislacyjne krajowe i międzynarodowe coraz skuteczniej regulują działania gospodarcze zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zanieczyszczający płaci. Wskazując na najważniejsze obszary wpływu społecznie odpowiedzialnego biznesu na środowisko naturalne, wymienił stosowanie najlepszych osiągalnych technologii, minimalizację zużycia energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń, optymalne zarządzanie mediami, gospodarką odpadami i gospodarką materiałową, udział w lokalnych projektach i inicjatywach proekologicznych oraz edukację pracowników. Mówca widzi potrzebę zinstytucjonalizowania obszaru ochrony środowiska w działalności gospodarczej, wskazując na stosowaną już w niektórych krajach UE instytucję menedżerów środowiska odpowiednio przygotowanych specjalistów o szerokich kompetencjach, kompleksowo identyfikujących i rozwiązujących zobowiązania środowiskowe przedsiębiorstw. Kolejny prelegent - Pani Beata Białowąs mówiła o społecznej odpowiedzialności pracodawców poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia, szczególnie w aspekcie umożliwienia kobietom godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Sytuacja kobiet na rynku pracy w dalszym ciągu nie odpowiada zasadzie równouprawnienia. Przytoczone wyniki badań wskazują, że mniej niż połowa badanych przedsiębiorstw posiada programy ułatwiające pogodzenie kariery zawodowej z życiem osobistym (ruchomy czas pracy, dzielenie się etatem, praca przez internet i inne). Jako przykład dobrych praktyk wskazano na model jobsharing (dzielenia się pracą na jednym stanowisku pracy), opracowany w ramach projektu Praca dla dwojga oraz kompleksowy program Bank Przyjazny Mamom, wprowadzony przez Bank Zachodni WBK. Ostatni mówca, dr Maciej Sygit, wykazał, że społecznie odpowiedzialny biznes jest ważnym i trwałym elementem europejskiego dialogu społecznego. Po raz pierwszy zaakcentowano to zagadnienie w Strategii Lizbońskiej z 2000 r. Opublikowany w roku 2001 dokument Komisji Europejskiej, znany jako Zielona Księga Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu był punktem wyjścia do dyskusji a następnie prac wielu komisji i organizacji, opracowujących materiały wyznaczające strategię promowania i wdrażania praktyk odpowiedzialnego biznesu w krajach członkowskich. Kolejny dokument Biała Księga zawierał metody upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspólnota Europejska wspiera działania Państw Członkowskich w dziedzinie wdrażania zasad społecznie odpowiedzialnej działalności biznesowej oraz popiera konsultacje między partnerami społecznymi na poziomie wspólnotowym w dziedzinie polityki społecznej, co znajduje wyraz w artykułach Traktatu ustanawiającego Konstytucję UE. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnych mediów Prezes Ładziński i Dyrektor Wójcik udzielili wywiadów telewizji dolnośląskiej i wrocławskiemu radiu. Zbigniew Blumczyński 5

6 Tematy numeru biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Konferencja na temat kierunków zmian w kształceniu zawodowym 29 stycznia 2010 r. odbyła się w Auli Politechniki Wrocławskiej konferencja szkoleniowa pt.,,kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestnicy konferencji z ramienia Izby: Wiceprezes Stanisław Adamski i Naczelnik Działu Oświaty Jerzy Cackowski. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Edukacji Narodowej i była ona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konferencji była prezentacja głównych założeń zmian w kształceniu zawodowym oraz zachęcenie wszystkich zainteresowanych do dyskusji nad przedstawionymi przez Ministerstwo materiałami. Po wystąpieniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Zbigniewa Włodkowskiego, który przedstawił koncepcję modernizacji kształcenia zawodowego, odbyła się dyskusja w grupach panelowych. W panelu 1. Kształcenie praktyczne w szkolnictwie zawodowym z ramienia Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej udział wzięli: Wiceprezes Izby Stanisław Adamski i Naczelnik Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowej Jerzy Cackowski. W dyskusji zabrał głos Wiceprezes Stanisław Adamski, który w imieniu środowiska rzemieślniczego krytycznie ocenił niektóre pomysły Ministerstwa. Wiceprezes Stanisław Adamski odpowiedzialny z ramienia Zarządu Izby za rzemieślniczą naukę zawodu, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. I tak: 1. Zauważa się zmniejszenie czasu przeznaczonego na naukę praktyczną w pierwszym roku nauki do jednego dnia w tygodniu, czyli o 50% tego, co jest obecnie. Na to nie może być zgody rzemieślników kształcących uczniów, bowiem duża część z nich nie będzie chciała zawierać umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, nie widząc możliwości dobrego przygotowania młodocianego do wykonywania określonego zawodu. 2. Kształcenie modułowe w proponowanych rozwiązaniach ma być wprowadzone i realizowane równolegle z układem o treści przedmiotowej i takie rozwiązanie zyskuje akceptację środowiska. Jednakże system kształcenia modułowego wymaga od szkół odpowiedniego przygotowania kadr i właściwej bazy technicznej, co obecnie nie jest powszechne. Z doświadczeń organizacji rzemiosła w innych krajach wynika, że system ten jest kosztowny - droższy, aniżeli przedmiotowy - i trudny do adaptacji w przedsiębiorstwie zatrudniającym młodocianych w celu przygotowania zawodowego. 3. Założenia modernizacji, pomimo stwierdzenia o,,stworzeniu elastycznego systemu egzaminów zawodowych, przewidują tylko jedną drogę potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, a mianowicie,,w ośrodkach egzaminacyjnych. W opracowaniu resortu edukacji pominięto całkowicie system egzaminów izbowych, funkcjonujący w obecnej formie od czasów odzyskania niepodległości w roku Organizacja rzemiosła ma w tej mierze najbogatsze doświadczenia w przeprowadzaniu egzaminu zewnętrznego, elastyczności w postaci całorocznej działalności, sprawdzania umiejętności i wiedzy kandydata przez osoby będące jego potencjalnymi pracodawcami. To jest podstawowy walor egzaminów kwalifikacyjnych, przeprowadzanych przez izbowe komisje w Polsce W związku z tym proponujemy, aby w przyszłym systemie sprawdzania kwalifikacji zawodowych zachować tytuł czeladnika, a przeprowadzanie egzaminów powierzyć izbom rzemieślniczym, wykorzystując ich dotychczasowe doświadczenia organizacyjne, kadrowe i niezbędne nowe ustalenia. Przyjęcie takiego rozwiązania ma wielkie znaczenie ze względu na koszty ekonomiczne i społeczne tworzenia, a następnie funkcjonowania proponowanych centrów egzaminacyjnych. W propozycjach MEN odnotować należy również pozytywne rozwiązania, takie jak: przyjęcie trzyletniego okresu nauki dla wszystkich zawodów w zasadniczej szkole zawodowej, zwiększenie skuteczności poradnictwa edukacyjno - zawodowego, kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych, uproszczony sposób wprowadzania do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowych zawodów, przyjęcie zasady, że świadectwo ukończenia szkoły zawodowej określa jedynie poziom wykształcenia, natomiast kwalifikacje zawodowe daje złożony egzamin potwierdzający kwalifikacje (w przypadku rzemiosła - egzamin czeladniczy), Ze względu na ograniczenia czasowe przedstawiono tylko część istotnych problemów związanych z proponowanymi zmianami w kształceniu zawodowym. Opracował Jerzy Cackowski 6

7 biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Wydarzenia Spotkanie opłatkowe Tegoroczne Spotkanie Opłatkowe, zorganizowane 15 grudnia 2009 r. w gościnnej auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, zgromadziło ponad 400 osób. Od kilku lat takie spotkania organizowaliśmy wspólnie z naszym bliskim Partnerem Zachodnią Izbą Gospodarczą, w tym roku do grona współorganizatorów dołączyła Loża Dolnośląska Biznes Center Club. Przed dwoma laty w program Spotkania Opłatkowego wpleciono ceremonię wyróżniania najwybitniejszych osobowości naszego regionu dyplomem Honorowego Mistrza Roku, przyznawanego przez Kapitułę Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Pierwszy taki dyplom odebrał Jego Eminencja Arcybiskup Henryk Kardynał Gulbinowicz, w roku ubiegłym uhonorowany został wybitny literat Pan Tadeusz Różewicz. W roku 2009 Wysoka Kapituła jednogłośnie przyznała Honorowy Tytuł Mistrza Pani Profesor Alicji Chybickiej, kierującej Katedrą i Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej wrocławskiej Akademii Medycznej. Dorobek naukowy Pani profesor jest ogromny, powszechny podziw i szacunek wzbudza jednak jej pasja i bezgraniczne zaangażowanie w walce o zdrowie i życie dzieci z chorobą nowotworową. Prezes Ładziński oraz Profesor Alicja Chybicka. Od lewej Kanclerz Loży BCC Marek Woron, Arcybiskup Gołębiewski, Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej Grzegorz Dzik, Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński.. Spotkanie zaszczycili swą obecnością Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Wrocławski, Marian Gołębiewski, Jego Ekscelencja Biskup Włodzimierz Juszczak, Ksiądz Infułat Adam Drwięga, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marek Łapiński, Wiceprezydenci Wrocławia Adam Grehl i Maciej Bluj, znamienici przedstawiciele świata biznesu oraz nauki i kultury. Po przywitaniu Gości przez Prezesa Zachodniej Izby Gospodarczej - Grzegorza Dzika, Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej - Zbigniewa Ładzińskiego oraz Prezesa Loży Dolnośląskiej BCC - Marka Worona, głos zabrał Ksiądz Arcybiskup Gołębiewski, który podkreślił wyjątkowy charakter Świąt Bożego Narodzenia w polskiej tradycji i kulturze. Ksiądz Biskup Juszczak przekazał ciepłe życzenia świąteczne od wyznawców obrządku greckokatolickiego. Życzenia od władz Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta przekazali Marszałek Łapiński i Wiceprezydent Grehl. Prezes Dzik, Prezes Ładziński oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński. Uroczyste wręczenie dyplomu poprzedziła krótka laudacja, wygłoszona przez Prezesa Ładzińskiego oraz przywdzianie przez Panią Profesor Chybicką tradycyjnego, uroczystego stroju starszyzny rzemieślniczej togi, kryzy i biretu. Wyraźnie wzruszona Pani Profesor, dziękując za to niezwykłe wyróżnienie stwierdziła, że odbiera je w imieniu całego Zespołu Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej. W atmosferę zbliżających się Świąt wprowadził zebranych zespół muzyczno-wokalny Sygit Band, podbijając serca słuchaczy brawurowo wykonanymi kolędami i ogólnoświatowymi przebojami świątecznymi - White Christmas i Jingle Bell. Niezwykłość zespołu polega na tym, że grają w nim i śpiewają powszechnie znani przedstawiciele dolnośląskiego świata nauki, polityki i biznesu, m.in. profesorowie Jan Miodek i Eugeniusz Sąsiadek, czy Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów Wojciech Zipser. Założyciel i kierownik zespołu, dr inż. Maciej Sygit, jest na co dzień Prezesem firmy konsultingowej SYGMA, Partnera naszej Izby i Wiceprezesem Zachodniej Izby Gospodarczej. Po odśpiewanej wspólnie przez wszystkich zebranych kolędzie Wśród nocnej ciszy przyszedł czas na przełamanie się opłatkiem i złożenie swoim współpracownikom i przyjaciołom najlepszych życzeń świątecznych a także podziękowań za wspólnie przeżyty rok. W serdecznych rozmowach przy obficie zastawionych stołach wspominano czas miniony, życząc sobie wzajemnie, by rok przyszły spełnił pokładane w nim nadzieje. Zbigniew Blumczyński 7

8 Wydarzenia biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Koncert charytatywny na rzecz dzieci z chorobą nowotworową Widzów przywitali prof. Alicja Chybicka oraz prof. Jan Miodek W Teatrze Muzycznym CAPITOL we Wrocławiu, 22 lutego 2010 r. odbył się niezwykły koncert. Już po raz drugi z inicjatywy zespołu SYGIT BAND i jego założyciela, dr inż. Macieja Sygita, na deskach teatru wystąpili, przy całkowicie wypełnionej widowni, artyści amatorzy. Głównym celem tej szlachetnej imprezy była promocja budowy Przylądka Nadziei - nowej siedziby dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu. Realizacja tego przedsięwzięcia zapewni dzieciom dostęp do kompleksowej diagnostyki i leczenia na najwyższym światowym poziomie. Jako pierwszy, z kilkunastominutowym programem wystąpił dziecięcy chór Niepublicznego Zespołu Edukacyjnego Alis. W drugiej części koncertu wystąpił zespół SYGIT BAND. Na scenie CAPITOLU wystąpiło 11 wokalistów oraz 13 muzyków zespołu SYGIT BAND. Wśród nich znani wrocławscy naukowcy, przedsiębiorcy, lekarze, konsul i były marszałek Województwa Dolnośląskiego. prof. Jan Miodek językoznawca, Monika Pfanhauser lekarka, prof. Marek Sąsiadek lekarz radiolog, Mirosław Wróbel przedsiębiorca, Zuzanna Zapałowicz - studentka ze swoim ojcem Robertem Zapałowiczem przedsiębiorcą, Wojciech Zipser przedsiębiorca, Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów. Sekcja instrumentalna zespołu SYGIT BAND: Andrzej Ilczyszyn perkusja, Robert Kamalski saksofon tenorowy (gościnnie), Zbigniew Kamionka gitara basowa, Jakub Klepczyński puzon (gościnnie), Sławomir Kubas gitara, skrzypce, śpiew, Maciej Litwin trąbka, Wojciech Piegza djembe, Andrzej Podrez klarnet, Maciej Sygit fortepian, kierownik muzyczny, Bogusław Tocicki akordeon, Andrzej Wisłocki trąbka, Paweł Wróblewski harmonijka, Ryszard Żarowski gitara akustyczna (gościnnie). Na scenie wystąpił także dr n. med. Kazimierz Pichlak - lekarz, alpinista, fotografik i poeta, który swoimi satyrycznymi wierszami rozbawił wrocławską publiczność. Koncert był okazją do dwóch debiutów. Udanie, po raz pierwszy zaśpiewała we Wrocławiu Kamila Osuch, studentka 1 roku Uniwersytetu Ekonomicznego. Zadebiutowała też Pani prof. Alicja Chybicka. Z akompaniamentem SYGIT BANDU oraz własnej gitary zaśpiewała wykonywaną kiedyś przez m.in. Joan Baez piosenkę Donna, Donna. To wykonanie zostało gorąco przyjęte przez widownię. Występ zespołu SYGIT BAND tradycyjnie zapowiadał dr inż. Maciej Mazur przedsiębiorca, Wiceprezes Wrocławskiej Izby Gospodarczej. SYGIT BAND Zaśpiewali, dobrze znani publiczności artyści: Karolina Kubas chemik, doktorantka na Politechnice Wrocławskiej, Prof.Alicja Chybicka oraz Zbigniew Ładziński Wśród licznie zgromadzonych widzów większość stanowili przedsiębiorcy, członkowie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz innych organizacji gospodarczych. Prezes Zbigniew Ładziński w imieniu tych organizacji wręczył Pani Prof. Alicji Chybickiej kwiaty, dziękując za wspaniały debiut wokalny oraz złożył życzenia z okazji dokładnie przypadającej w tym dniu 35 rocznicy związku małżeńskiego. Orkiestra zaintonowała melodię Sto lat a cała widownia natychmiast zaczęła śpiewać. Koncert dał dochód netto ponad zł. Redakcja 8

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Kształcenie zawodowe w rzemiośle Rzemiosło jako element sektora MŚP 99,8 % potencjału gospodarczego Polski to mśp sektor mśp wytwarza 47 PKB 70 % pracujących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ Zasady rekrutacji uczestników w PROJEKCIE MISTRZ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Mistrz (nr projektu WND-POKL.09.03.00-12-010/10) realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku.

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku. Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Beata Białowąs Gdańsk, 25 listopada 2009 roku Geneza projektu: Wiosna

Bardziej szczegółowo

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami?

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu, Sudecki Związek Pracodawców Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu MICHAŁ WÓJCIK Seminarium organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Gdańsk; 25 listopada 2009 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego!

Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego! Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego! Chciałbym serdecznie przywitać obecnych w imieniu własnym i władz samorządowych Powiatu Wolsztyńskiego. Jest nam niezmiernie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

IV Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej

IV Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej IV Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej W dniu 30 kwietnia 2010 o godz. 11.00 w siedzibie Śląskiego Okręgu Wojskowego przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbył się IV Dolnośląski Przegląd

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego Miejsce załatwiania sprawy:

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego Miejsce załatwiania sprawy: Miejsce załatwiania sprawy: Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Galewicach 98-405 Galewice, ul. Wieluńska 5, pok. 306, Tel. 62 78 38 Termin składania wniosku: 3 miesiące od dnia ukończenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej już po raz trzeci aktywnie uczestniczył w obchodach Tygodnia

Bardziej szczegółowo

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Naukowe Oikos

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Naukowe Oikos Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Studenckie Koło Naukowe Oikos Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Koło Naukowe Oikos zapraszają do udziału w: II Konferencji

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy Nowe instrumenty komunikowania

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy Nowe instrumenty komunikowania Kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy Nowe instrumenty komunikowania Zbigniew Gajewski Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan STRATEGIA WIZERUNKOWA ORGANIZACJI PRACODAWCÓW NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 3 grudnia 2009 r. KOGO UWAŻAMY ZA PARTNERA SPOŁECZNEGO Organizacja pracodawców Związki Zawodowe kogo jeszcze? FAZY BUDOWY

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w rzemiośle

Kształcenie zawodowe w rzemiośle Konferencja dla doradców zawodowych Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Kształcenie zawodowe w rzemiośle Jolanta Kosakowska Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZATOR II. CEL KONKURSU

I. ORGANIZATOR II. CEL KONKURSU REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ FIRMA DOBRZE WIDZIANA Edycja II (2010 roku) i Edycja III (2011 rok) I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu o tytuł Firma Dobrze Widziana jest Business Centre Club jako Partner

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA SZKOLENIE EFG? W Studium mogą

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

2/ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I TECHNIKI PREZENTACJI.

2/ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I TECHNIKI PREZENTACJI. 2/ WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I TECHNIKI PREZENTACJI. Wystąpienia publiczne to słaby punkt wielu- nawet świetnych- menedżerów, dyrektorów, kierowników, polityków i samorządowców Jak pokonać tremę? Jak pewnie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 1 I. Proces szkolenia uczniów młodocianych pracowników, II. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 2 Zgodnie z ustawą: Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Struktura Organizacji Rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014. Rozdział I Misja Konkursu. Rozdział II Cele Konkursu

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014. Rozdział I Misja Konkursu. Rozdział II Cele Konkursu REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014 Rozdział I Misja Konkursu 1 Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin edycja 2014, zwany dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Partycypacja społeczna i zrównoważony rozwój. w lokalnych politykach publicznych

Partycypacja społeczna i zrównoważony rozwój. w lokalnych politykach publicznych Partycypacja społeczna i zrównoważony rozwój w lokalnych politykach publicznych IV seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych w ramach projektu Decydujmy razem Organizator:

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku.

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Beata Białowąs Gdańsk, 25 listopada 2009 roku Geneza projektu: Wiosna

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Nowe formy wsparcia dla młodych i przedsiębiorców - Dni Informacyjne na Warmii i Mazurach - Okres trwania: 15-24

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011. Konkurs wyróżni podmioty ekonomii

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY PARTNERZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak

Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak Dyrektor Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy DUALNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ PODREZ kompleksowa oprawa muzyczna imprez

ANDRZEJ PODREZ kompleksowa oprawa muzyczna imprez ANDRZEJ PODREZ kompleksowa oprawa muzyczna imprez Muzyka do tańca Śluby, wesela Imprezy karaoke Bale dla dzieci Imprezy plenerowe Dj, discjockey One man band Człowiek orkiestra Podrez Band DUO Podrez Band

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! II edycja programu stażowego Kariera na start :

Szanowni Państwo! II edycja programu stażowego Kariera na start : Szanowni Państwo! Dwie edycje programu stażowego Kariera na start już za nami. W związku z tym pragniemy zaprezentować Państwu efekty naszych działań, a także przedstawić kolejne etapy realizacji naszego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN 1 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (druk nr 1098)

do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (druk nr 1098) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (druk nr 1098) USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. O RZEMIOŚLE

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Białystok stolica Podlasia

Białystok stolica Podlasia Białystok stolica Podlasia Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski Organizator Konferencji X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy Od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Strona 1 z 6 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.06.2012 godz. 15:23:33 Numer KRS: 0000086210 INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I

Bardziej szczegółowo

Ul. Adama Mickiewicza 16 lok. 12A, 01-517 Warszawa, Polska tel. + 48 022 215 72 22 fax + 48 022 435 60 00 WWW.PAFERE.ORG pafere@pafere.

Ul. Adama Mickiewicza 16 lok. 12A, 01-517 Warszawa, Polska tel. + 48 022 215 72 22 fax + 48 022 435 60 00 WWW.PAFERE.ORG pafere@pafere. Ul. Adama Mickiewicza 16 lok. 12A, 01-517 Warszawa, Polska tel. + 48 022 215 72 22 fax + 48 022 435 60 00 WWW.PAFERE.ORG pafere@pafere.org VOLKSWAGEN BANK DIRECT 33 2130 0004 2001 0409 4215 0001 Szanowni

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013

dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013 Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013 ul. 3 Maja 2, 78-400 Szczecinek tel./fax 094/ 37 430 02 e-mail: szkolamuzyczna@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej W dniu 19 marca 2013 r. odbyła się konferencja dla dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES Sukces to dopiero początek Prezentacja firmy PROFES Misja i wartości Misja Doskonalić biznes, otoczenie i siebie Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w ludziach i w organizacjach. Pomagamy ustanawiać

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo