Tom XXVII Profesor Andrzej Sylwestrzak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak"

Transkrypt

1 Tom XXVII 2012 W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka pod redakcją Dariusza Szpopera Profesor Andrzej Sylwestrzak Krzysztof Amielańczyk PLAGIUM. OD DELIKTU KRADZIEŻY DO PRZESTĘPSTWA KARNEGO UPROWADZENIA NIEWOLNIKA W PRAWIE RZYMSKIM Mariusz Bogusz WERYFIKACJA SYTUACJI PRAWNEJ UKSZTAŁTOWANEJ W WYNIKU MILCZENIA ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Krystyna Chojnicka INTELIGENCJA - PRÓBA IDENTYFIKACJI Janina Ciechanowicz-McLean HISTORIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA: OD OCHRONY PRZYRODY DO OCHRONY KLIMATU Wojciech Cieślak O ŻYCZLIWOŚCI I O ERUDYCJI WŚRÓD PRAWNIKÓW Przemysław Dąbrowski POJĘCIE SZCZĘŚCIA W DIALOGACH PLATONA Jolanta Gliniecka ZASADA RACJONALNEGO WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Dariusz Górecki FINANSOWY ASPEKT OPIEKI SENATU RP NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ Krzysztof Grajewski SĘDZIOWSKI IMMUNITET LUSTRACYJNY? UCHWAŁY NA TLE UCHWAŁY ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 13 LIPCA 2010 ROKU Michał Jaskólski O BYTACH POLITYCZNYCH "NIENAZWANYCH" I "REALNYCH" Marian Kallas Z PRAC KONSTYTUCYJNYCH W LATACH PROJEKT USTAWY ZASADNICZEJ PRZYGOTOWYWANEJ PRZEZ ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE Anna Klimaszewska "KWESTIA NAZWY": SĄDOWNICTWO W SPRAWACH HANDLOWYCH I GENEZA IDEI NOBLESSE COMMERÇANTE. Adam Lityński UTWORZENIE NACZELNEGO ORGANU ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ RFSRR - RADY KOMISARZY LUDOWYCH Anna Machnikowska KSZTAŁTOWANIE STANDARDÓW PAŃSTWA PRAWA W POLSCE NA TLE ORZECZNICTWA SĄDÓW I TRYBUNAŁÓW

2 Marek Maciejewski O HISTORII KONCEPCJI SPRAWIEDLIWOŚCI OD PLATONA DO NOZICKA Tadeusz Maciejewski URZĄD SĘDZIEGO W WERSALSKIM WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU W LATACH Jacek Malczewski KILKA UWAG O (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI SAMOBÓJSTWA Dorota Malec CZY ASESOR BYŁ SĘDZIĄ. INSTYTUCJA ASESORA SĄDOWEGO W PRAWIE O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH W POLSCE OD OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA. Iwona Małajny, Ryszard M. Małajny ZASADA DEMOKRATYCZNEGO I SPRAWIEDLIWEGO PAŃSTWA PRAWA (UWAGI PORZĄDKUJĄCE NA TLE ART. 2 KONSTYTUCJI III RP) Stanisław Pikulski, Robert Szostak ZARYS HISTORYCZNY PEDOFILII Anna Rakowska, Krzysztf Skotnicki GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE - NOWE ROZWIĄZANIE KODEKSU WYBORCZEGO Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova WPŁYW PROCESÓW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KONSTYTUCJE NARODOWE Paweł Sarnecki MOŻLIWOŚCI DEMOKRATYCZNEJ KONTROLI NAD DZIAŁALNOŚCIĄ PROKURATURY W AKTUALNYM UKŁADZIE INSTYTUCJONALNYM Jakub Stelina CHARAKTER NORM PRAWA PRACY W ŚWIETLE KONCEPCJI LECHA KACZYŃSKIEGO Andrzej Szmyt O UTWORZENIU ORGANÓW I KSZTAŁTOWANIU ICH WŁAŚCIWOŚCI W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ PRAKTYKI USTROJOWEJ Dariusz Szpoper WINCENTEGO KOSIAKIEWICZA ROZWAŻANIA O DEMOKRACJI W POLSCE - PRZYCZYNEJ DO DZIEJÓW POLSKIEJ MYŚLI KONSERWATYWNEJ Mikołaj Tarkowski SPRAWY SAMORZĄDU ADWOKACKIEGO NA ŁAMACH "WILEŃSKIEGO PRZEGLĄDU PRAWNICZEGO" Roman Tokarczyk WIELOKULTURALIZM JAKO DOKTRYNA POLITYCZNO-PRAWNA Adam Wiśniewski UWAGI O ZNACZENIU ZASADY EFEKTYWNOŚCI W ORZECZNICTWIE STRASBURSKIM Jerzy Zajadło GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ I RÓWNOŚĆ W KONSTYTUCJI RP (SZKIC ENCYKLOPEDYCZNY) Maria Zmierczak JOHN STUART MILL O PRAWIE WYBORCZYM W DEMOKRACJI - REFLEKSJE Z PERSPEKTYWY XXI WIEKU Herbert Schambeck WAS KANN DER JURIST AUS DER GESCHICHTE LERNEN?

3 Z ŻYCIA WYDZIAŁU INFORMACJA O WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ( ) Tom XXVI 2011 Księga Jubileuszowa Profesora Sławomira Dalki pod redakcją Zbigniewa Szczurka Profesor Sławomir Dalka CZĘŚĆ PIERWSZA Feliks Zedler KILKA UWAG O DOPUSZCZALNOŚCI SKARGI O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM. Janusz Jankowski PODSTAWIENIE PROCESOWE WIERZYCIELA W MIEJSCE DŁUŻNIKA W TOKU EGZEKUCJI WIERZYTELNOŚCI. Andrzej Jakubecki DOCHODZENIE ROSZCZENIA O NAPRAWIENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ WYKONANIEM ZABEZPIECZENIA (ART. 746 K.P.C.) - ZAGADNIENIA WYBRANE. CZĘŚĆ DRUGA Krzysztof Amielańczyk, Jarosław Zawrot NEMO IUDEX IN CAUSA SUA. WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO W POLSKIM POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Zdzisław Brodecki, Beata Rischka-Słowik JAKI ŚWIAT, TAKIE IGRZYSKA. Janina Ciechanowicz-McLean KOMPENSACJA SZKÓD WYRZĄDZONYCH W ŚRODOWISKU NA PRZYKŁADZIE ZMIAN W KLIMACIE. Jerzy Ciszewski, Jakub Knabe TYTUŁY EGZEKUCYJNE NA PODSTAWIE ART. 777 K.P.C. Jolanta Gliniecka MIEJSCE OPŁAT PUBLICZNYCH W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Joanna Kruczalak-Jankowska WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY. Tadeusz Maciejewski

4 UNORMOWANIE PROCESU CYWILNEGO W DAWNYM PRAWIE MIASTA GDAŃSKA (DO 1793 R.). Andrzej Sylwestrzak MIT "CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WŁADCY" ŚW. TOMASZA Z AKWINU. Andrzej Szmyt W SPRAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ POSŁA, SPORU RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Z MARSZAŁKIEM SEJMU ORAZ UŻYCIA SIŁ ZBROJNYCH POZA GRANICAMI KRAJU. Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski POLSKO-LITEWSKI SPÓR JĘZYKOWY W DIECEZJI WILEŃSKIEJ NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU. Adam Wiśniewski PROBLEMY WYKŁADNI EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA. Alina Wypych-Żywicka O SPOSOBACH LICZENIA TERMINÓW W PRAWIE PRACY I PRAWIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH SŁÓW KILKA. CZĘŚĆ TRZECIA Izabela Adrych WPŁYW DOMNIEMAŃ NA ROZKŁAD CIĘŻARU DOWODU W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Małgorzata Balwicka-Szczyrba WYCINKA LUB PODKRZESYWANIE DRZEW KOLIDUJĄCYCH Z URZĄDZENIAMI PRZESYŁOWYMI W STANIE WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI Z ART. 424 K.C. Grażyna Cern UCHWAŁY ORGANÓW SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRZECZNE Z PRAWEM. Jacek Dmowski KILKA UWAG O POJĘCIACH SŁUSZNOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI W PRAWIE RZYMSKIM. Monika Dziewulska NADZÓR SĄDU NAD KOMORNIKIEM SĄDOWYM W TOKU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI. ZAGADNIENIA WYBRANE. Marcin Glicz POSTĘPOWANIE GRUPOWE JAKO INSTRUMENT DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Bartłomiej Gliniecki DEPOZYT SĄDOWY JAKO INSTRUMENT ZABEZPIECZAJĄCY W ZOBOWIĄZANIACH Z UMÓW WZAJEMNYCH. Grzegorz Karaszewski O WYNAGRODZENIU ZA KORZYSTANIE Z RZECZY WSPÓLNEJ PRZEZ JEDNEGO ZE WSPÓŁWŁAŚCICIELI Z WYŁĄCZENIEM POZOSTAŁYCH. Marek Koenner WYBRANE ZAGADNIENIA PROCEDURALNE W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM POLUBOWNYM NA TLE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. Anita Lutkiewicz-Rucińska

5 UWAGI O POJĘCIU SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA ZARZĄDU MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Maja Maciejewska-Szałas PODPIS ELEKTRONICZNY W PRAWIE WIELKIEJ BRYTANII. Beata Ruszkiewicz WYJĄTKOWE PRZYPADKI ZASIEDZENIA W PRAWIE RZYMSKIM. Anna Stępień-Sporek PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ POMIĘDZY MAŁŻONKAMI ORAZ BYŁYMI MAŁŻONKAMI. Anna Sylwestrzak SYTUACJA PRAWNA DZIADKÓW W ŚWIETLE NORM PRAWA SPADKOWEGO. Zbigniew Szczurek KIEDY ISTNIEJE POTRZEBA NADANIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM KLAUZULI WYKONALNOŚCI NA RZECZ LUB PRZECIWKO OSOBOM NIEWYMIENIONYM W TYTULE EGZEKUCYJNYM. Jarosław Świeczkowski UMORZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 823 K.P.C. Arkadiusz Wowerka ZASTOSOWANIE KONWENCJI OTTAWSKIEJ O FAKTORINGU MIĘDZYNARODOWYM. Tom XXV 2011 Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego pod redakcją Wojciecha Adamczaka Profesor Zdzisław Brodecki PRAWO EUROPEJSKIE Monika Adamczak-Retecka ZASADA RÓWNOŚCI WOBEC PRAWA. ROZWAŻANIA NA MARGINESIE SPRAWY LAUTSI. Ewa Bagińska JEDNOSTKA A WŁADZA SĄDOWNICZA. REALIZACJA ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ PAŃSTWA ZA NARUSZENIE PRAWA UNIJNEGO W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM. Stanisław Biernat ZASADA PIERWSZEŃSTWA PRAWA UNIJNEGO PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Eugeniusz Bojanowski POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ. KILKA UWAG Z OBSZARU PRAWA. Aleksandra Brodecka-Chamera TRAGEDIA ZASOBÓW WSPÓLNYCH. Andrzej Drwiłło

6 DUMPING I ŚRODKI PRAWNE PRZECIWDZIAŁAJĄCE TEMU ZJAWISKU W ŚWIETLE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ. Sławomir Dudzik PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W ŚWIETLE UNIJNYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH POMOCY PAŃSTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW. Marcin Glicz SWOBODA PRZEPŁYWU KAPITAŁU A ZINTEGROWANY RYNEK KAPITAŁOWY. Joanna Gliniecka ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO I BANKÓW CENTRALNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ. Zbigniew T. Godecki TRANSPOZYCJA DYREKTYW I UZUPEŁNIANIE ROZPORZĄDZEŃ UNII EUROPEJSKIEJ MORSKIMI AKTAMI PRAWA MIEJSCOWEGO. Olga Hołub-Śniadach PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH JAKO PRZYKŁAD EUROPEJSKIEGO DOBRA WSPÓLNEGO. Tomasz Tadeusz Koncewicz "FILOZOFIA VAN GEND EN LOOS" - ELEGANCKA FIGURA RETORYCZNA CZY KLUCZ DO ZROZUMIENIA PRAWA EUROPEJSKIEGO? Magdalena Konopacka OCHRONA MAŁOLETNICH W EUROPEJSKIM I AMERYKAŃSKIM SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM. Mirosław H. Koziński NIEKTÓRE CECHY UNIJNEJ LEGISLACJI MORSKIEJ. Tomasz Kozłowski TRANSGRANICZNY CHARAKTER EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI WE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH Sylwia Majkowska-Szulc KATALOG ZASAD OGÓLNYCH PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ. Justyna Maliszewska-Nienartowicz DYSKRYMINACJA POŚREDNIA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ: ROZWÓJ I ISTOTA KONCEPCJI. Cezary Mik ROLA KONWENCJI I AKTÓW MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ. Justyna Nawrot EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TLE ROZWIĄZAŃ ŚWIATOWYCH. Małgorzata Anna Nesterowicz UNIA EUROPEJSKA JAKO "PAŃSTWO WYBRZEŻA". ZASTOSOWANIE UREGULOWAŃ MIĘDZYNARODOWYCH W PRAWIE EUROPEJSKIM. Maciej Nyka ZINTEGROWANY PORZĄDEK PRAWNY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM GOSPODARCZYM. Dorota Pyć ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO CEL POLITYKI WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU W UNII EUROPEJSKIEJ. Agnieszka Resiak-Skrzyńska

7 LORD DENNING "PRAWO TO JA". Beata Rischka-Słowik ACQUIS COMMUNAUTAIRE SPORTIVE. Jakub Stelina POWOŁYWANIE EUROPEJSKIEJ RADY ZAKŁADOWEJ W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO. Andrzej Szmyt O WSPÓŁPRACY RZĄDU Z PARLAMENTEM W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z CZŁONKOSTWEM POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ. Monika Tomaszewska SPOŁECZNY WYMIAR INTEGRACJI W NAUCZANIU PROFESORA ZDZISŁAWA BRODECKIEGO. Adam Wiśniewski ZNACZENIE ZASADY KONSENSUSU W KSZTAŁTOWANIU EUROPEJSKICH STANDARDÓW PRAW CZŁOWIEKA. PRAWO MORSKIE Wojciech Adamczak PROBLEM RATYFIKACJI PRZEZ POLSKĘ KONWENCJI O PRZYWILEJACH I HIPOTEKACH MORSKICH Z 1993 ROKU. Maria Dragun Gertner MORSKIE PRZEPISY KOLIZYJNE W PROJEKCIE USTAWY PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE. Janusz Gilas ŻEGLUGA W CELACH HANDLOWYCH NA RZEKACH MIĘDZYNARODOWYCH. KONSERWATYWNE ROZSTRZYGNIĘCIE PROBLEMU W SPORZE MIĘDZY KOSTARYKĄ A NIKARAGUĄ. Tomasz Bąkowski W NAWIĄZANIU DO DYSKUSJI O ZAKRESIE SAMODZIELNOŚCI GMINY W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW ART. 6 I 7 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM. VARIA Mariusz Bogusz POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ W POSTĘPOWANIU PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM. Janina Ciechanowicz-McLean, Kinga Ciechanowicz ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W KONWENCJI KLIMATYCZNEJ. Wojciech Cieślak EWOLUCJA SYSTEMU SANKCJI W POLSKICH KODEKSACH KARNYCH. Anna Jurkowska-Zeidler NOWA GLOBALNA ARCHITEKTURA FINANSOWA. Anna Klimaszewska Z ZAGADNIEŃ ART DE COMPARAISON. KODEKS HANDLOWY NAPOLEONA I JEGO ECHO NA ŚWIECIE. Piotr Lewandowski RZYMSKA KONCEPCJA SZKODY A SZKODA EKOLOGICZNA. Tadeusz Maciejewski

8 SĄD NAJWYŻSZY WERSALSKIEGO WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA. USTRÓJ I KOMPETENCJE. Katarzyna Malinowska COMMON LAW W UBEZPIECZENIACH - CZYLI UMOWA UBEZPIECZENIA W OCZACH SĘDZIÓW. SPOJRZENIE NA POLSKIE ORZECZNICTWO SĄDOWE W LATACH Dorota Maśniak KOMPENSACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH W ŚWIETLE TEORII KOSZTÓW. Oktawian Nawrot WOLNOŚĆ JAKO RELACJA. PRZYCZYNEK DO FORMALNEJ TEORII WOLNOŚCI. Mirosław Nesterowicz ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUŻNIKA ZA OSOBY TRZECIE. Władysław Rozwadowski, Bogdan Walczak RZYMSKI PROCES FORMUŁKOWY CZY FORMULARNY. Andrzej Sylwestrzak KONTROLA A SUWERENNOŚĆ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM. Arkadiusz Wowerka ZAKRES ZASTOSOWANIA KONWENCJI NOWOJORSKIEJ O PRZELEWIE WIERZYTELNOŚCI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM. Małgorzata Wróblewska ZASADA TRAKTOWANIA KRAJOWEGO W UKŁADZIE OGÓLNYM W SPRAWIE TARYF CELNYCH I HANDLU (GATT). Jerzy Zajadło TEORIA TRUDNYCH PRZYPADKÓW - PRAWNIK-RZEMIEŚLNIK CZY PRAWNIK- FILOZOF? Z ŻYCIA WYDZIAŁU Andrzej Szmyt INFORMACJA O WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ( ) Heribert Franz Koeck THE KOSOVO CASE - A CHALLENGE FOR LEGAL DOCTRINE AND INTERNATIONAL JURISDICTION. Tom XXIV 2010 Zagadnienia nauki prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod redakcją Jarosława Warylewskiego Wstęp KATEDRA HISTORII PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO

9 Anna Machnikowska WYDARZENIA GRUDNIOWE NA WYBRZEŻU W 1970 ROKU A POLITYKA ROLNA W PRL Andrzej Sylwestrzak ARYSTOTELESOWSKA MONARCHIA W INTERPRETACJI AKWINATY KATEDRA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Zbigniew Szczurek ZASADA DYSPOZYCYJNOŚCI W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM KATEDRA POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I PRAWA Tadeusz Maciejewski SĄDY ŁAWNICZE MIASTA GDAŃSKA NA PRZESTRZENI DZIEJÓW (XIV w ) KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Tomasz Bąkowski WACŁAWA DAWIDOWICZA KONCEPCJA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Mariusz Bogusz PROBLEM CHARAKTERU PRAWNEGO ZASAD TECHNIKI PRAWODAWCZEJ Eugeniusz Bojanowski, Krzysztof Żukowski ZARYS KONCEPCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRL W WARUNKACH LAT OSIEMDZIESIĄTYCH Radosław Giętkowski W SPRAWIE KONCEPCJI PRAWA USTROJOWEGO (UWAGI NA TLE PROBLEMATYKI PODZIAŁU SYSTEMU PRAWA NA GAŁĘZIE) Mikołaj Pułło ZWIĄZANIE ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WŁASNĄ DECYZJĄ JAKO ZASADA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KATEDRA PRAWA CYWILNEGO Krzysztof Amielańczyk U PODSTAW PRAWA PRYWATNEGO: "RZYMSKI PROCES CYWILNY" I JEGO ZASADY (UWAGI NA MARGINESIE NOWEGO PODRĘCZNIKA PRAWA RZYMSKIEGO w. DAJCZAKA, T. GIARO I F. LONGCHAMPSA DE BÉRIER) Ewa Bagińska KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS - WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIA Małgorzata Balwicka-Szczyrba ZASADY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NIELEGALNEGO POBIERANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZNOWELIZOWANYM PRAWIE ENERGETYCZNYM Anna Stępień-Sporek KILKA UWAG O UZNANIU NIEWŁAŚCIWYM Anna Sylwestrzak ZAMIANA UPRAWNIEŃ DOŻYWOTNIKA NA RENTĘ

10 KATEDRA PRAWA EUROPEJSKIEGO I KOMPARATYSTYKI PRAWNICZEJ Monika Adamczak-Retecka ROZWÓJ KONCEPCJI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ZA NARUSZENIE PRAWA UNIJNEGO Zdzisław Brodecki RZYMSKA JURYSPRUDENCJA - PROTOTYP ACQUIS COMMUNATAURE KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO Jolanta Gliniecka ORGANIZACYJNO-PRAWNE ZAGADNIENIA UNIJNEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ Anna Jurkowska-Zeidler NOWE RAMY INSTYTUCJONALNE NADZORU FINANSOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Dorota Maśniak RÓŻNICE W KOMPENSACJI OFIAR TRANSGRANICZNYCH WYPADKÓW DROGOWYCH W SKALI UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIUM PRZYPADKU Tomasz Sowiński FUNDUSZE UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH Małgorzata Wróblewska KLAUZULA NAJWIĘKSZEGO UPRZYWILEJOWANIA W DWUSTRONNYCH UMOWACH O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA NA PODSTAWIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA Janina Ciechanowicz-McLean ZASADY PRAWA KLIMATYCZNEGO Andrzej Powałowski OCENA REGULACJI PRAWNEJ ZAWIESZENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PRYWATNEGO Grażyna Cern OCHRONA PRAWA KONSUMENTA PRZY ZAWIERANIU UMOWY ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU Marcin Glicz SZKODA JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM Joanna Kruczalak-Jankowska WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA UMOWĘ DEWELOPERSKĄ W PRZYPADKU UPADŁOŚCI DEWELOPERA

11 KATEDRA PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO I WYKONAWCZEGO ORAZ PSYCHIATRII SĄDOWEJ Jacek Potulski TYP UPRZYWILEJOWANY KORUPCJI URZĘDNICZEJ - WYPADEK MNIEJSZEJ WAGI KATEDRA PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO I KRYMINOLOGII Krzysztof Woźniewski ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI W PROCESIE KARNYM KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I INSTYTUCJI POLITYCZNYCH Przemysław Kierończyk W DWUDZIESTĄ ROCZNICĘ LITEWSKIEJ DEKLARACJI NIEPODLEGŁOŚCI Andrzej Pułło IDEE KONSTYTUCJONALIZMU I PAŃSTWA KONSTYTUCYJNEGO Anna Rytel-Warzocha EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA Andrzej Szmyt REGULACJA USTAWOWA ZASAD OBSADZENIA W KADENCJI TRWAJĄCEJ W LATACH DODATKOWEGO MANDATU POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Piotr Uziębło, Grzegorz Wierczyński CHARAKTER PRAWNY AKTÓW PRAWA ZAKŁADOWEGO Marcin M. Wiszowaty KŁOPOTLIWE DZIEDZICTWO - INSTYTUCJA SZLACHECTWA W PORZĄDKU KONSTYTUCYJNYM WŁOCH NA TLE ZMIAN USTROJOWYCH W XIX I XX WIEKU KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO Dorota Pyć OTWARTA PUSZKA PANDORY - PRAWO MIĘDZYNARODOWE WOBEC PIRACTWA SOMALIJSKIEGO Adam Wiśniewski PROTOKÓŁ 14 DO EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA KATEDRA PRAWA MORSKIEGO Wojciech Adamczak PRAWA RZECZOWE NA STATKU MORSKIM WEDŁUG KODEKSU MORSKIEGO Z 2001 ROKU KATEDRA PRAWA PRACY Jakub Stelina REFLEKSJE NA TEMAT STABILIZACJI ZATRUDNIENIA W SŁUŻBIE CYWILNEJ Marcin Zieleniecki REFORMA EMERYTALNA - BILANS ZYSKÓW I STRAT

12 KATEDRA TEORII I FILOZOFII PAŃSTWA I PRAWA Oktawian Nawrot MODELE WYKŁADNI FUNKCJONALNEJ BIOPRAWA Sebastian Sykuna PROBLEM TORTUR WE WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII I PRAKTYCE PRAWA - PRÓBA TYPOLOGII Maciej Wojciechowski WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI PEWNOŚCI PRAWA Jerzy Zajadło CYCERON - RETORYKA PRAWNICZA CZY RETORYKA DLA PRAWNIKÓW? Kamil Zeidler O DOBRE PRAWO DLA ZABYTKÓW - ROZWAŻANIA NA GRUNCIE USTAWY Z 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI Z ŻYCIA WYDZIAŁU Andrzej Szmyt KALENDARIUM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W ŚWIETLE PROTOKOŁÓW POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU ( ) Tom XXIII 2010 Księga Jubileuszowa 40-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod redakcją Andrzeja Szmyta CZĘŚĆ I Jednostki organizacyjne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego CZĘŚĆ II Z życia Wydziału CZĘŚĆ III Biogramy samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Tom XXII 2009 Prawne aspekty interwencjonizmu w gospodarce i środowisku pod redakcją Janiny Ciechanowicz-McLean PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEGO INTERWENCJONIZMU (ZAGADNIENIA WYBRANE)

13 Anna Jurkowska-Zeidler DZIAŁANIA REGULACYJNE NA RZECZ WZMOCNIENIA STABILNOŚCI POLSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO WOBEC KRYZYSU FINANSOWEGO JAKO PRZEJAW INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO Andrzej Powałowski PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W GOSPODARCE JAKO PRZEJAW INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO Janusz Gilas NORMY KOLIZYJNE PIENIĄDZA Janina Ciechanowicz-McLean, Maciej Nyka MULTILATERALISM AS A WAY OF OBTAINING COMPLIANCE IN NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICIES WITH INTERNATIONAL ECONOMIC LAW Krystyna Maria Klenowska INTERWENCJONIZM W OCHRONIE ŚRODOWISKA W ŚWIETLE KONCEPCJI PRAWA I SŁUŻBY PUBLICZNEJ LEONA DUGUITA Kamil Zeidler INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY W ŚWIETLE SPORU POMIĘDZY LIBERALIZMEM A KOMUNITARYZMEM WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI WSPÓŁCZESNEGO INTERWENCJONIZMU W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA Tomasz Bąkowski AKSJOLOGICZNE PRZESŁANKI DEREGULACJI ŻYCIA PUBLICZNEGO W SFERZE GOSPODARKI Tomasz Długosz OGRANICZENIA DOSTAW PALIW I ENERGII W DRODZE PUBLICZNOPRAWNEJ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA PAŃSTWA. WYBRANE ZAGADNIENIA Maciej Nyka JEDNOSTKA W SPORZE Z PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU STOSUJĄCYM MECHANIZMY PROTEKCJONISTYCZNE Dorota Pyć FUNDAMENTY PUBLICZNOPRAWNE NOWOCZESNEJ LEX MERCATORIA. KILKA REFLEKSJI O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚRODOWISKO I ZASOBY NATURALNE. Agnieszka Jaworowicz-Rudolf WYBRANE INSTRUMENTY WSPIERANIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W POLSCE Justyna Nawrot REGULACYJNY MECHANIZM INTERWENCYJNY W SEKTORZE ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ Anna Dobaczewska PORĘCZENIA I GWARANCJE - ZAŁOŻENIA PLANU STABILNOŚCI I ROZWOJU A KRYTERIA KONWERGENCJI Jolanta Gliniecka FISKALIZM CZY INTERWENCJONIZM A OPODATKOWANIE SIŁOWNI WIATROWYCH (STUDIUM PRZYPADKU) Bartosz Rakoczy

14 SKARB PAŃSTWA I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO POWODOWIE W SPRAWACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA Sylwia Majkowska-Szulc WPŁYW INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO NA LOS POLSKIEGO PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO NA PRZYKŁADZIE STOCZNI GDYNIA S.A. Dorota Maśniak OBOWIĄZEK USTANOWIENIA ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU SZKÓD W ŚRODOWISKU JAKO WYRAZ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWA NA RYNKU UBEZPIECZENIOWYM Jarosław Świeczkowski EGZEKUCJA PRZEZ SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA A EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRZEDSIĘBIORSTWA Marcin Glicz STATUS WSPÓLNIKA (AKCJONARIUSZA) A WYKONYWANIE WŁADCZYCH UPRAWNIEŃ PAŃSTWA W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH VARIA Andrzej Szmyt O NIEDOPUSZCZALNOŚCI ŁĄCZENIA FUNKCJI SPOŁECZNEGO DORADCY PREZYDENTA RP ZE SPRAWOWANIEM MANDATU POSELSKIEGO Tom XXI 2009 Studia z prawa prywatnego pod redakcją Jerzego Ciszewskiego i Ewy Bagińskiej 1. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA CYWILNEGO Grzegorz KARASZEWSKI Umowa o formę czynności prawnej a udzielenie pełnomocnictwa Katarzyna KRUPA Internet a dobra osobiste (uwagi o odpowiedzialności za treści na tzw. plotkarskich stronach internetowych) Maja MACIEJEWSKA-SZAŁAS Wybrane aspekty instytucji podpisu w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki 2. PRAWO RZECZOWE Małgorzata BALWICKA-SZCZYRBA Służebność przesyłu Grzegorz FRANKOWSKI Przebudowa lub nadbudowa nieruchomości wspólnej zmierzająca do ustanowienia odrębnej własności lokalu. Krystyna KLENOWSKA Bezskuteczność hipoteki w postępowaniu upadłościowym na gruncie art kodeksu cywilnego Andrzej MAJEWSKI Sprzeczność z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej jako przesłanka niedopuszczalności zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej przez jej podział Beata RUSZKIEWICZ Ochrona nieruchomości zabytkowych jako przykład ingerencji państwa w sferę prawa własności

15 3. ZOBOWIĄZANIA - CZĘŚĆ OGÓLNA Ewa BAGIŃSKA Odpowiedzialność osobista i regresowa funkcjonariusza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (w prawie porównawczym). Łukasz CORA Odpowiedzialność za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym (zarys problematyki) Anna DOBACZEWSKA Ewolucja zasad odpowiedzialności za błędne decyzje podatkowe Marcin GLICZ Odpowiedzialność odszkodowawcza jako instrument ochrony efektywności informacyjnej rynku kapitałowego Jolanta GLINIECKA Odpowiedzialność prawna związana z naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy finansowej Aleksandra STEFANOWSKA Odwołanie lub zmiana zastrzeżenia spełnienia świadczenia na rzecz osoby trzeciej Wojciech WIEWIÓROWSKI Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy świadczącego usługę drogą elektroniczną za niektóre rodzaje usług (uwagi de lege ferenda) 4. ZOBOWIĄZANIA - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Szymon CIARKOWSKI Dokument obciążeniowy in blanco jako sposób zabezpieczenia roszczeń pieniężnych z wykorzystaniem karty kredytowej Hanna CZERWIŃSKA Problematyka prawna ugody Anna JURKOWSKA-ZEIDLER Jednolita regulacja kredytu konsumenckiego w prawie usług finansowych Unii Europejskiej (nowa dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki) Dorota MAŚNIAK Problematyka ubezpieczeń ekologicznych w świetle wybranych regulacji kodeksu cywilnego dotyczących umowy ubezpieczenia Anna SYLWESTRZAK Poddzierżawa Iwona ZUŻEWICZ-WIEWIÓROWSKA Odpowiedzialność przewoźnika morskiego w konwencji UNCITRAL o umowach międzynarodowego przewozu ładunków w całości lub częściowo morzem 5. PRAWO HANDLOWE Grażyna CERN Uchwały wspólnika jednoosobowej spółki kapitałowej a art oraz art kodeksu spółek handlowych Jerzy CISZEWSKI System skarbowych umów ramowych rynków finansowych (GMRA/MRA) Bartłomiej GLINIECKI Firma wprowadzająca w błąd co do osoby przedsiębiorcy Anna KLIMASZEWSKA Proces rekodyfikacji prawa spółek we Francji Joanna KRUCZALAK-JANKOWSKA Umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem - próba systematyzacji Tadeusz MACIEJEWSKI Sądy handlowe Gdańska na przestrzeni dziejów (od XV wieku do 1939 roku) Ewa SKRODZKA Pojęcie "porozumienia naruszającego konkurencję" w ujęciu prawa polskiego oraz wspólnotowego z uwzględnieniem działań podejmowanych przez producentów w ramach dystrybucji selektywnej Kamil ZEIDLER Zabytek jako szczególny przedmiot obrotu handlowego 6. POSTĘPOWANIE CYWILNE

16 Zbigniew SZCZUREK Wiedza o majątku dłużnika środkiem efektywnego - szybkiego i skutecznego zaspokojenia praw wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym Jarosław ŚWIECZKOWSKI Stosowanie w postępowaniu egzekucyjnym przepisów o zawieszeniu i umorzeniu postępowania w procesie cywilnym 7. PRAWO EUROPEJSKIE Monika ADAMCZAK-RETECKA Europeizacja prawa prywatnego Emilia WIECZOREK Stosowanie zasad europejskiego prawa umów Arkadiusz WOWERKA Swoboda przedsiębiorczości spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 8. PRAWO MEDYCZNE Izabela ADRYCH Prokreacja medycznie wspomagana - aspekty prawne (uwagi na tle raportu Komisji do spraw Konwencji Bioetycznej) Marcin ŚLIWKA Rzecznik praw pacjenta w obcych systemach prawnych oraz w prawie polskim 9. VARIA Wojciech ADAMCZAK Usuwanie wraków w świetle Konwencji z 2007 roku Grzegorz KUCZYŃSKI Dziennikarstwo śledcze - specyfika odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych przez publikację prasową Bartosz RAKOCZY Pojęcie gospodarczego prawa ochrony środowiska Tomasz SOWIŃSKI Kontrakt z przyszłością Anna STĘPIEŃ-SPOREK, Margaret RYZNAR Majątek małżonków po rozwodzie w prawie polskim i w prawie amerykańskim Grzegorz WIERCZYŃSKI Gospodarcze wykorzystywanie informacji publicznych w świetle prawa polskiego i wspólnotowego Maja MACIEJEWSKA-SZAŁAS III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. Wrocław września 2008 roku Tom XX 2009 Studia z zakresu myśli politycznej i prawnej pod redakcją Dariusza Szpopera Audrius ABROMAITIS Stosunki polsko-litewskie w opinii społecznej na Litwie w latach Ewa BAGIŃSKA O ewolucji filozoficznych i teoretycznych podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej państwa. Igor A. CHRISTOFOROW Władza i własność w Rosji w przeszłości i obecnie. Wiesław CHRZANOWSKI Spór o patriotyzm na progu XXI wieku - garść refleksji. Janina CIECHANOWICZ-MCLEAN Ruch Environmental Justice. Przemysław DĄBROWSKI Nacjonalizm i naród w doktrynie Narodowej Demokracji na przełomie XIX i XX wieku.

17 Olga FILASZKIEWICZ Stowarzyszenie katolickiej młodzieży akademickiej "Odrodzenie" - ośrodek wileński. Mikołaj FRANAS Koncepcja wiecznego pokoju Immanuela Kanta. Michał GAŁĘDEK Projekty ustroju autonomicznego ziemi wileńskiej w 1922 roku. Marcin GLICZ Efektywność prawa w koncepcji law and economics. Przemysław GULDA Benjamin N. Cardozo jako ojciec chrzestny nurtu Law and Literature Anna KLIMASZEWSKA Historia francuskiej myśli prawa handlowego w okresie ancien regime'u. Jarosław KOSTRUBIEC Główne nurty nauki o państwie w Niemczech drugiej połowy XIX wieku. Anna MACHNIKOWSKA Doktrynalne standardy państwa prawnego. Marek MACIEJEWSKI Spuścizna po Hitlerze. Zarys dziejów neonazizmu w Niemczech. Tadeusz MACIEJEWSKI Myśl prawnohistoryczna w Gdańsku (XVII -XXI w.) Ryszard M. MAŁAJNY Doktryna rozdziału władzy Johna Locke'a Izabela NAKIELSKA Idea konstytucyjnej ochrony praw obywatelskich w poglądach Stanisława Głąbińskiego. Herbert SCHAMBECK Prawo natury a prawo konstytucyjne - porównanie rozwiązań konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Austriackiej. Agnieszka SKÓRA Idea sformalizowania stosunków między jednostką a organem administracji na przykładzie kodyfikacji ogólnego postępowania administracyjnego w Austrii z 1925 roku. Aleksiej J. SUSŁOW Dyskusje polityczno-prawne socjaldemokratów rosyjskich na emigracji w latach dwudziestych XX wieku. Andrzej SYLWESTRZAK Władza trzecia - "neutralna". Andrzej SZMYT Normatywny wyraz idei demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej w Konstytucji RP z 1997 roku. Dariusz SZPOPER Nurt niepodległościowo-państwowy w polskiej myśli socjalistycznej końca XIX wieku. Krzysztof TRACKI Ostatnia rozprawa fizjokraty polskiego. Prawo natury i myśl fizjokratyczna Joachima Chreptowicza (w świetle doświadczeń praktycznych i współpracy z Warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk). Tomasz WIDŁAK Zarys historii myśli o społeczności międzynarodowej. Emilia WIECZOREK, Arkadiusz WOWERKA Wpływ doktryny Savigny'ego na współczesne regulacje kolizyjnoprawne w sferze międzynarodowego obrotu handlowego. Adam WIELOMSKI O wyjątku w kanonach i konstytucji. Przypadek Carla Schmitta. Adam WIŚNIEWSKI O historii Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Józef Arno WŁODARSKI, Kamil ZEIDLER Doktryna wojenna Sun Tzu i jego poglądy na politykę, państwo i prawo. Alina WYPYCH-ŻYWICKA Papież Jan Paweł II o pracy, wynagrodzeniu i zabezpieczeniu społecznym. Maria ZMIERCZAK Leonard Trelawney Hobhouse - prekursor liberalizmu społecznego. Informacja o Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ( r r.) Tom XIX 2008 Zagadnienia prawa karnego pod redakcją Jarosława Warylewskiego

18 Janina Ciechanowicz-McLean PENALIZACJA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Stefan Lelental KWALIFIKOWANIE SKAZANYCH DO SYSTEMU TERAPEUTYCZNEGO ODDZIAŁYWANIA (ze szczególnym uwzględnieniem skazanych za przestępstwa seksualne) Tadeusz Maciejewski PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIASTU W PRAWIE PRUS KRÓLEWSKICH Andrzej Szmyt Z BIEŻĄCYCH DOŚWIADCZEŃ POWOŁYWANIA I FUNKCJONOWANIA SEJMOWYCH KOMISJI ŚLEDCZYCH Jerzy Zajadło, Paulina Zajadło NA MARGINESIE WYDARZEŃ W NANGAR KHEL: RESPONDEAT SUPERIOR? Wojciech Cieślak, Tomasz Kanty WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA I WYKONYWANIA NAWIĄZKI ORAZ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA CELE SPOŁECZNE (w świetle danych statystycznych i badań aktowych) Teresa Dukiet-Nagórska KILKA UWAG O KARNOMATERIALNYCH ASPEKTACH IMMUNITETU PARLAMENTARNEGO Jolanta Gliniecka REPRESYJNA FUNKCJA OPŁAT PUBLICZNYCH W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU KARNYM Stanisław Hoc KARNOPRAWNA OCHRONA TAJEMNICY ZAWODOWEJ, FUNKCYJNEJ I SŁUŻBOWEJ Piotr Kardas WSPÓŁDZIAŁANIE PRZESTĘPNE A NOWE FORMY PRZESTĘPCZOŚCI Henryk Machel REFLEKSJE WOKÓŁ WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSCE Beata Pastwa-Wojciechowska PSYCHOPATYCZNE ZABURZENIA OSOBOWOŚCI A PROBLEMY OPINIOWANIA SĄDOWO-PSYCHOLOGICZNEGO W SPRAWACH KARNYCH Grażyna B. Szczygieł WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE A PREWENCJA GENERALNA Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski POSTĘPOWANIE KARNE PRZECIWKO STANISŁAWOWI CYWIŃSKIEMU I ALEKSANDROWI ZWIERZYŃSKIEMU - SPRAWA ZAMKNIĘCIA "DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" 17 LUTEGO 1938 ROKU Jarosław Warylewski RZĄDOWY PROJEKT REKODYFIKACJI PRAWA KARNEGO Z 2007 ROKU - PREZENTACJA, ANALIZA I OCENA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Alina Wypych-Żywicka PRAWO DO RENTY RODZINNEJ UPRAWNIONEGO - ZABÓJCY ŻYWICIELA Anna Dobaczewska SANKCJE W PRAWIE POMOCY PUBLICZNEJ Anna Jurkowska-Zeidler

19 PENALIZACJA ZACHOWAŃ STANOWIĄCYCH NARUSZENIE TAJEMNICY BANKOWEJ Katarzyna Papke-Olszauskas MANDAT KARNY GOTÓWKOWY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA - PROBLEMATYKA ART 98 K.P.W. Jacek Potulski ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE JAKO FORMA REAKCJI KARNEJ Ryszard Skarbek KILKA REFLEKSJI O PROBACJI - MODELE TRADYCYJNE, A ELEKTRONICZNA PRZYSZŁOŚĆ Tomasz Sowiński PRZEPISY O CHARAKTERZE REPRESYJNYM I KARNYM W USTAWODAWSTWIE EMERYTALNYM Sławomir Steinborn PROBLEM ORGANU UPRAWNIONEGO DO STOSOWANIA PRZESZUKANIA W TOKU PROCESU KARNEGO W ŚWIETLE UNORMOWAŃ KONSTYTUCYJNYCH I PRAWNOMIĘDZYNARODOWYCH Krzysztof Woźniewski PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY JAKO PODMIOT WYKONUJĄCY PRAWA POKRZYWDZONEGO W ROZUMIENIU ART. 49 3A K.P.K. PO NOWELIZACJI (WYBRANE ZAGADNIENIA) Wojciech Zalewski WĘZŁOWE PROBLEMY RECYDYWY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Małgorzata Wróblewska REALIZACJA OCHRONY INTERESÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI EUROPEJSKIEGO URZĘDU DO SPRAW ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Kamil Zeidler POKRZYWDZONE ZABYTKI, CZYLI O TYM, CZY PRAWO KARNE CHRONI DZIEDZICTWO KULTURY Przemysław Panfil ZABEZPIECZENIE REALIZACJI OBOWIĄZKÓW CIĄŻĄCYCH NA PŁATNIKU Paweł Petasz ZABIJANIE W MAJESTACIE PRAWA - KARA ŚMIERCI W POLSKIM PRAWIE KARNYM Tom XVIII 2007 Filozofia dogmatyk prawniczych pod redakcją Jerzego Zajadły Jerzy Zajadło FILOZOFIA A NAUKI PRAWNE - SŁOWO WSTĘPNE Tomasz Bąkowski, Eugeniusz Bojanowski, Radosław Giętkowski, Mikołaj Pułło, Agnieszka Skóra, Krzysztof Żukowski

20 O NIEKTÓRYCH PROBLEMACH FILOZOFICZNYCH ADMINISTRACYJNEGO PRAWA MATERIALNEGO, ADMINISTRACYJNEGO PRAWA PROCESOWEGO ORAZ PRAWA USTROJOWEGO ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zdzisław Brodecki FILOZOFIA PRAWA EUROPEJSKIEGO Andrzej Pułło FILOZOFIA KONSTYTUCJI (PROLEGOMENA) Jarosław Warylewski FILOZOFICZNE PODSTAWY PRAWA KARNEGO - PROLEGOMENA Janina Ciechanowicz-McLean MOJA FILOZOFIA I WYKŁADNIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Oktawian Nawrot W CO GRAJĄ PRAWNICY? LOGIKA DLA PRAWNIKÓW I JEJ FILOZOFIA Wojciech R. Wiewiórowski, Grzegorz Wierczyński SYSTEM PRAWA Z PERSPEKTYWY SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ Jerzy Zajadło CZY POTRZEBUJEMY NOWEJ FILOZOFII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO? Wojciech Adamczak IDEA ROZŁOŻENIA RYZYKA JAKO MYŚL KSZTAŁTUJĄCA FILOZOFIĘ PRAWA MORSKIEGO" Urszula Jackowiak AKSJOLOGIA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO - INDYWIDUALNA ZAPOBIEGLIWOŚĆ CZY SOLIDARNOŚĆ? Andrzej Powałowski WYBRANE ZAGADNIENIA FILOZOFII PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO Dorota Pyć FILOZOFIA PRAWA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Adam Wiśniewski FILOZOFIA I TEORIA PRAW CZŁOWIEKA - WYBRANE ZAGADNIENIA Tadeusz Maciejewski POLSKA MYŚL ADMINISTRACYJNA W CZASACH NOWOŻYTNYCH (XVI-XIX WIEK) Tomasz Sokołowski CYWILNOPRAWNA METODA REGULACJI A ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE PRAWA CYWILNEGO Andrzej Sylwestrzak METODOLOGIA PRZEDMIOTU HISTORII DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH Informacje o Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ( Tom XVII r. Tom XVII 2007 Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa Księga Jubileuszowa poświęcona profesor Urszuli Jackowiak pod redakcją Jakuba Steliny i Aliny Wypych-Żywickiej

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Zielonogórski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Pytania ogóle: 1.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA Prof. zw. dr hab. Ernest Knosala 1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 3. Organy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Jacek Czaputowicz, Marcin Sakowicz Administracja publiczna na tle dwóch dekad zmian społeczno-gospodarczych w Polsce 15 Dariusz Kotłowski Znaczenie i

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WYZWANIA I PROBLEMY

GŁÓWNE WYZWANIA I PROBLEMY GŁÓWNE WYZWANIA I PROBLEMY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Redakcja Jan Głuchowski Alicja Pomorska Jolanta Szołno-Koguc Wydawnictwo KUL Lublin 2009 SPIS TREŚCI Słowo Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów............................................... XV Wykaz literatury.............................................. XIX Wstęp...................................................... XXIII Część

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Ub Hamburg A/553552 Jerzy Kowalski KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Polskie Wydawnictwo Prawnicze Warszawa - Poznań 2009 Spis treści Wstęp 11 1. Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wstęp Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku ő 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania II. Polityczne i gospodarcze aspekty opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych PRAWO FINANSOWE Autor: Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk ROZDZIAŁ I. PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Elżbieta Chojna-Duch 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII Część I. Ogólna Rozdział I. Przedmiot międzynarodowego prywatnego prawa pracy... 3 1 1. Rodzaje kolizji norm prawa pracy... 3 1 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Przedmowa... Wprowadzenie... 1 Część I. Zagadnienia ogólne... 6 Rozdział I. Weksel charakterystyka ogólna... 6 XIII XXI 1. Uwagi ogólne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo 978-83-62723-55-3 ANDRZEJ DROZD WYPOWIEDZENIE STOSUNKU PRACY PRESSCOM 3 1. MAŁGORZATA GERSDORF, MICHAŁ RACZKOWSKI, ALEKSANDRA 978-83-7806-493-0 WOŹNIAK PRAWO PRACY KAZUSY I ĆWICZENIA WYD.3 LEXIS NEXIS

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Szczegółowy plan zajęć na podyplomowych studiach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych październik 2010 r. czerwiec 2011 r.*

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia i fundacje. Autor: Paweł Suski. Część pierwsza STOWARZYSZENIA W PRAWIE POLSKIM

Stowarzyszenia i fundacje. Autor: Paweł Suski. Część pierwsza STOWARZYSZENIA W PRAWIE POLSKIM Stowarzyszenia i fundacje Autor: Paweł Suski Część pierwsza STOWARZYSZENIA W PRAWIE POLSKIM ROZDZIAŁ I. Sytuacja stowarzyszeń na ziemiach polskich przed 1989 r. 1.Uwagi ogólne 2.Ustawodawstwa państw zaborczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / redakcja naukowa Grażyna Szpor ; Zofia Kluszczyńska, Wiesław Koczur, Katarzyna Roszewska, Katarzyna Rubel, Grażyna Szpor, Tadeusz Szumlicz. 8.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza

Spis treści. Część pierwsza Wykaz skrótów.......................................... 13 Część pierwsza Stowarzyszenia w prawie polskim Rozdział I. Sytuacja stowarzyszeń na ziemiach polskich przed 1989 r....... 17 1. Uwagi ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji 6. Pozycja i zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 7. Treść i tryb uchwalania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie do cyklu Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe (J.M. Łukasiewicz, I. Ramus)...13 Wstęp (Autorzy)...17.

Spis treści. Wprowadzenie do cyklu Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe (J.M. Łukasiewicz, I. Ramus)...13 Wstęp (Autorzy)...17. Spis treści Wprowadzenie do cyklu Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe (J.M. Łukasiewicz, I. Ramus)...13 Wstęp (Autorzy)...17 Część I Zagadnienia systemowe Dział I Prawo prywatne Rozdział I: Kilka

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA. WPROWADZENIE DO PRAWA FINANSOWEGO

CZĘŚĆ PIERWSZA. WPROWADZENIE DO PRAWA FINANSOWEGO CZĘŚĆ PIERWSZA. WPROWADZENIE DO PRAWA FINANSOWEGO Finanse publiczne a prawo finansowe (Ryszard Mastalski) 1. Pojęcie finansów publicznych 2. Ekonomiczne aspekty finansów publicznych 3. Polityka finansowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy...

Spis treści. Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy... Wykaz skrótów... 11 Przedmowa do wydania drugiego... 13 Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy... 20 ROZDZIAŁ 1. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Uwarunkowania unijne

SPIS TREŚCI. Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Uwarunkowania unijne SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Część I. Uwarunkowania unijne Jan Monkiewicz Regulacje i nadzór ubezpieczeniowy. W poszukiwaniu nowego paradygmatu... 17 1. Uwagi wprowadzające... 17 2. Model biznesowy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWNYCH PROBLEMÓW GÓRNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECJALNOŚĆ: PRAWNE PROBLEMY GÓRNICTWA BLOK PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH 1. Wprowadzenie do wiedzy o państwie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE Pod redakcją Mariusza Popławskiego Białystok 2011 Copyright by Temida 2 Białystok 2011 Rada Programowa Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Wstęp do wydania drugiego Słowo wstępne Rozdział I Komparatystyka

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli:

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli: Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości; księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Fundację Promocji Prawa Europejskiego

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Fundację Promocji Prawa Europejskiego Recenzent: prof. dr hab. Jan Barcz Redakcja: Leszek Kwiatek Korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego Wstęp... Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXVII Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego... 1 1. Zarys historii wydziału... 1 2. Podstawy prawne funkcjonowania uniwersytetu. i Wydziału

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Kształtowanie się idei ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej... 1 1. Wyodrębnienie ubezpieczenia odpowiedzialności. cywilnej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Adam Bartosiewicz Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009 Wykaz skrótów 13 Akty prawne 13 Organy 14 Publikatory 14 Uwagi wprowadzające

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Il.godz. studiów Semestr Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka Dr Janusz Karp O 9 45 I rok I poniedziałek, 12.30-14.45,

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych PROGRAM I. Teoria prawa zagadnienia podstawowe 6 godz. 1. Źródła prawa. Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje przepisów prawnych. Hierarchia norm prawnych.

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Publikacje Elżbiety Feret Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR Do doktoratu: 1. Kompetencje podatkowe rad gmin, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo - Ekonomia, Tom XXIII, Rzeszów 1998r., s.31-43. 2. Udział podatków

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski PRAWO PODATKOWE Autor: Zbigniew Ofiarski WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Część pierwsza ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Rozdział I. ISTOTA PODATKU I PRAWA PODATKOWEGO 1. Podatek jako kategoria ekonomiczna i prawna 2. Podatki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13 SPIS TREŚCI Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha)........................................... 11 Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA..................................... 13 1. Niepołączalność mandatu poselskiego.....................................

Bardziej szczegółowo

Leksykon. prawa gospodarczego publicznego. podstawowych pojęć. 3. wydanie. Wydawnictwo C.H.Beck. pod redakcją: Andrzeja Powałowskiego

Leksykon. prawa gospodarczego publicznego. podstawowych pojęć. 3. wydanie. Wydawnictwo C.H.Beck. pod redakcją: Andrzeja Powałowskiego Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć 3. wydanie pod redakcją: Andrzeja Powałowskiego Wydawnictwo C.H.Beck Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć W sprzedaży

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Uwagi wstępne... 46

Spis treści. I. Uwagi wstępne... 46 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII Przedmowa do tomu I... XXXV Rozdział 1. Krytyka wartości poznawczej i analitycznej funkcji ochronnej prawa pracy... 1 1. Uwagi wstępne... 1 2. Funkcje prawa pracy

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015)

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) 1. Sposoby pojmowania terminów: prawo europejskie, prawo wspólnotowe, Prawo Unii Europejskiej. 2. Rada Europy charakter prawny, statutowe cele

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo