Tom XXVII Profesor Andrzej Sylwestrzak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak"

Transkrypt

1 Tom XXVII 2012 W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka pod redakcją Dariusza Szpopera Profesor Andrzej Sylwestrzak Krzysztof Amielańczyk PLAGIUM. OD DELIKTU KRADZIEŻY DO PRZESTĘPSTWA KARNEGO UPROWADZENIA NIEWOLNIKA W PRAWIE RZYMSKIM Mariusz Bogusz WERYFIKACJA SYTUACJI PRAWNEJ UKSZTAŁTOWANEJ W WYNIKU MILCZENIA ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Krystyna Chojnicka INTELIGENCJA - PRÓBA IDENTYFIKACJI Janina Ciechanowicz-McLean HISTORIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA: OD OCHRONY PRZYRODY DO OCHRONY KLIMATU Wojciech Cieślak O ŻYCZLIWOŚCI I O ERUDYCJI WŚRÓD PRAWNIKÓW Przemysław Dąbrowski POJĘCIE SZCZĘŚCIA W DIALOGACH PLATONA Jolanta Gliniecka ZASADA RACJONALNEGO WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Dariusz Górecki FINANSOWY ASPEKT OPIEKI SENATU RP NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ Krzysztof Grajewski SĘDZIOWSKI IMMUNITET LUSTRACYJNY? UCHWAŁY NA TLE UCHWAŁY ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 13 LIPCA 2010 ROKU Michał Jaskólski O BYTACH POLITYCZNYCH "NIENAZWANYCH" I "REALNYCH" Marian Kallas Z PRAC KONSTYTUCYJNYCH W LATACH PROJEKT USTAWY ZASADNICZEJ PRZYGOTOWYWANEJ PRZEZ ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE Anna Klimaszewska "KWESTIA NAZWY": SĄDOWNICTWO W SPRAWACH HANDLOWYCH I GENEZA IDEI NOBLESSE COMMERÇANTE. Adam Lityński UTWORZENIE NACZELNEGO ORGANU ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ RFSRR - RADY KOMISARZY LUDOWYCH Anna Machnikowska KSZTAŁTOWANIE STANDARDÓW PAŃSTWA PRAWA W POLSCE NA TLE ORZECZNICTWA SĄDÓW I TRYBUNAŁÓW

2 Marek Maciejewski O HISTORII KONCEPCJI SPRAWIEDLIWOŚCI OD PLATONA DO NOZICKA Tadeusz Maciejewski URZĄD SĘDZIEGO W WERSALSKIM WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU W LATACH Jacek Malczewski KILKA UWAG O (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI SAMOBÓJSTWA Dorota Malec CZY ASESOR BYŁ SĘDZIĄ. INSTYTUCJA ASESORA SĄDOWEGO W PRAWIE O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH W POLSCE OD OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA. Iwona Małajny, Ryszard M. Małajny ZASADA DEMOKRATYCZNEGO I SPRAWIEDLIWEGO PAŃSTWA PRAWA (UWAGI PORZĄDKUJĄCE NA TLE ART. 2 KONSTYTUCJI III RP) Stanisław Pikulski, Robert Szostak ZARYS HISTORYCZNY PEDOFILII Anna Rakowska, Krzysztf Skotnicki GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE - NOWE ROZWIĄZANIE KODEKSU WYBORCZEGO Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova WPŁYW PROCESÓW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KONSTYTUCJE NARODOWE Paweł Sarnecki MOŻLIWOŚCI DEMOKRATYCZNEJ KONTROLI NAD DZIAŁALNOŚCIĄ PROKURATURY W AKTUALNYM UKŁADZIE INSTYTUCJONALNYM Jakub Stelina CHARAKTER NORM PRAWA PRACY W ŚWIETLE KONCEPCJI LECHA KACZYŃSKIEGO Andrzej Szmyt O UTWORZENIU ORGANÓW I KSZTAŁTOWANIU ICH WŁAŚCIWOŚCI W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ PRAKTYKI USTROJOWEJ Dariusz Szpoper WINCENTEGO KOSIAKIEWICZA ROZWAŻANIA O DEMOKRACJI W POLSCE - PRZYCZYNEJ DO DZIEJÓW POLSKIEJ MYŚLI KONSERWATYWNEJ Mikołaj Tarkowski SPRAWY SAMORZĄDU ADWOKACKIEGO NA ŁAMACH "WILEŃSKIEGO PRZEGLĄDU PRAWNICZEGO" Roman Tokarczyk WIELOKULTURALIZM JAKO DOKTRYNA POLITYCZNO-PRAWNA Adam Wiśniewski UWAGI O ZNACZENIU ZASADY EFEKTYWNOŚCI W ORZECZNICTWIE STRASBURSKIM Jerzy Zajadło GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ I RÓWNOŚĆ W KONSTYTUCJI RP (SZKIC ENCYKLOPEDYCZNY) Maria Zmierczak JOHN STUART MILL O PRAWIE WYBORCZYM W DEMOKRACJI - REFLEKSJE Z PERSPEKTYWY XXI WIEKU Herbert Schambeck WAS KANN DER JURIST AUS DER GESCHICHTE LERNEN?

3 Z ŻYCIA WYDZIAŁU INFORMACJA O WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ( ) Tom XXVI 2011 Księga Jubileuszowa Profesora Sławomira Dalki pod redakcją Zbigniewa Szczurka Profesor Sławomir Dalka CZĘŚĆ PIERWSZA Feliks Zedler KILKA UWAG O DOPUSZCZALNOŚCI SKARGI O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM. Janusz Jankowski PODSTAWIENIE PROCESOWE WIERZYCIELA W MIEJSCE DŁUŻNIKA W TOKU EGZEKUCJI WIERZYTELNOŚCI. Andrzej Jakubecki DOCHODZENIE ROSZCZENIA O NAPRAWIENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ WYKONANIEM ZABEZPIECZENIA (ART. 746 K.P.C.) - ZAGADNIENIA WYBRANE. CZĘŚĆ DRUGA Krzysztof Amielańczyk, Jarosław Zawrot NEMO IUDEX IN CAUSA SUA. WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO W POLSKIM POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Zdzisław Brodecki, Beata Rischka-Słowik JAKI ŚWIAT, TAKIE IGRZYSKA. Janina Ciechanowicz-McLean KOMPENSACJA SZKÓD WYRZĄDZONYCH W ŚRODOWISKU NA PRZYKŁADZIE ZMIAN W KLIMACIE. Jerzy Ciszewski, Jakub Knabe TYTUŁY EGZEKUCYJNE NA PODSTAWIE ART. 777 K.P.C. Jolanta Gliniecka MIEJSCE OPŁAT PUBLICZNYCH W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Joanna Kruczalak-Jankowska WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY. Tadeusz Maciejewski

4 UNORMOWANIE PROCESU CYWILNEGO W DAWNYM PRAWIE MIASTA GDAŃSKA (DO 1793 R.). Andrzej Sylwestrzak MIT "CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WŁADCY" ŚW. TOMASZA Z AKWINU. Andrzej Szmyt W SPRAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ POSŁA, SPORU RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Z MARSZAŁKIEM SEJMU ORAZ UŻYCIA SIŁ ZBROJNYCH POZA GRANICAMI KRAJU. Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski POLSKO-LITEWSKI SPÓR JĘZYKOWY W DIECEZJI WILEŃSKIEJ NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU. Adam Wiśniewski PROBLEMY WYKŁADNI EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA. Alina Wypych-Żywicka O SPOSOBACH LICZENIA TERMINÓW W PRAWIE PRACY I PRAWIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH SŁÓW KILKA. CZĘŚĆ TRZECIA Izabela Adrych WPŁYW DOMNIEMAŃ NA ROZKŁAD CIĘŻARU DOWODU W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Małgorzata Balwicka-Szczyrba WYCINKA LUB PODKRZESYWANIE DRZEW KOLIDUJĄCYCH Z URZĄDZENIAMI PRZESYŁOWYMI W STANIE WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI Z ART. 424 K.C. Grażyna Cern UCHWAŁY ORGANÓW SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRZECZNE Z PRAWEM. Jacek Dmowski KILKA UWAG O POJĘCIACH SŁUSZNOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI W PRAWIE RZYMSKIM. Monika Dziewulska NADZÓR SĄDU NAD KOMORNIKIEM SĄDOWYM W TOKU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI. ZAGADNIENIA WYBRANE. Marcin Glicz POSTĘPOWANIE GRUPOWE JAKO INSTRUMENT DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Bartłomiej Gliniecki DEPOZYT SĄDOWY JAKO INSTRUMENT ZABEZPIECZAJĄCY W ZOBOWIĄZANIACH Z UMÓW WZAJEMNYCH. Grzegorz Karaszewski O WYNAGRODZENIU ZA KORZYSTANIE Z RZECZY WSPÓLNEJ PRZEZ JEDNEGO ZE WSPÓŁWŁAŚCICIELI Z WYŁĄCZENIEM POZOSTAŁYCH. Marek Koenner WYBRANE ZAGADNIENIA PROCEDURALNE W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM POLUBOWNYM NA TLE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. Anita Lutkiewicz-Rucińska

5 UWAGI O POJĘCIU SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA ZARZĄDU MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Maja Maciejewska-Szałas PODPIS ELEKTRONICZNY W PRAWIE WIELKIEJ BRYTANII. Beata Ruszkiewicz WYJĄTKOWE PRZYPADKI ZASIEDZENIA W PRAWIE RZYMSKIM. Anna Stępień-Sporek PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ POMIĘDZY MAŁŻONKAMI ORAZ BYŁYMI MAŁŻONKAMI. Anna Sylwestrzak SYTUACJA PRAWNA DZIADKÓW W ŚWIETLE NORM PRAWA SPADKOWEGO. Zbigniew Szczurek KIEDY ISTNIEJE POTRZEBA NADANIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM KLAUZULI WYKONALNOŚCI NA RZECZ LUB PRZECIWKO OSOBOM NIEWYMIENIONYM W TYTULE EGZEKUCYJNYM. Jarosław Świeczkowski UMORZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 823 K.P.C. Arkadiusz Wowerka ZASTOSOWANIE KONWENCJI OTTAWSKIEJ O FAKTORINGU MIĘDZYNARODOWYM. Tom XXV 2011 Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego pod redakcją Wojciecha Adamczaka Profesor Zdzisław Brodecki PRAWO EUROPEJSKIE Monika Adamczak-Retecka ZASADA RÓWNOŚCI WOBEC PRAWA. ROZWAŻANIA NA MARGINESIE SPRAWY LAUTSI. Ewa Bagińska JEDNOSTKA A WŁADZA SĄDOWNICZA. REALIZACJA ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ PAŃSTWA ZA NARUSZENIE PRAWA UNIJNEGO W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM. Stanisław Biernat ZASADA PIERWSZEŃSTWA PRAWA UNIJNEGO PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Eugeniusz Bojanowski POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ. KILKA UWAG Z OBSZARU PRAWA. Aleksandra Brodecka-Chamera TRAGEDIA ZASOBÓW WSPÓLNYCH. Andrzej Drwiłło

6 DUMPING I ŚRODKI PRAWNE PRZECIWDZIAŁAJĄCE TEMU ZJAWISKU W ŚWIETLE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ. Sławomir Dudzik PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W ŚWIETLE UNIJNYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH POMOCY PAŃSTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW. Marcin Glicz SWOBODA PRZEPŁYWU KAPITAŁU A ZINTEGROWANY RYNEK KAPITAŁOWY. Joanna Gliniecka ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO I BANKÓW CENTRALNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ. Zbigniew T. Godecki TRANSPOZYCJA DYREKTYW I UZUPEŁNIANIE ROZPORZĄDZEŃ UNII EUROPEJSKIEJ MORSKIMI AKTAMI PRAWA MIEJSCOWEGO. Olga Hołub-Śniadach PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH JAKO PRZYKŁAD EUROPEJSKIEGO DOBRA WSPÓLNEGO. Tomasz Tadeusz Koncewicz "FILOZOFIA VAN GEND EN LOOS" - ELEGANCKA FIGURA RETORYCZNA CZY KLUCZ DO ZROZUMIENIA PRAWA EUROPEJSKIEGO? Magdalena Konopacka OCHRONA MAŁOLETNICH W EUROPEJSKIM I AMERYKAŃSKIM SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM. Mirosław H. Koziński NIEKTÓRE CECHY UNIJNEJ LEGISLACJI MORSKIEJ. Tomasz Kozłowski TRANSGRANICZNY CHARAKTER EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI WE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH Sylwia Majkowska-Szulc KATALOG ZASAD OGÓLNYCH PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ. Justyna Maliszewska-Nienartowicz DYSKRYMINACJA POŚREDNIA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ: ROZWÓJ I ISTOTA KONCEPCJI. Cezary Mik ROLA KONWENCJI I AKTÓW MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ. Justyna Nawrot EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TLE ROZWIĄZAŃ ŚWIATOWYCH. Małgorzata Anna Nesterowicz UNIA EUROPEJSKA JAKO "PAŃSTWO WYBRZEŻA". ZASTOSOWANIE UREGULOWAŃ MIĘDZYNARODOWYCH W PRAWIE EUROPEJSKIM. Maciej Nyka ZINTEGROWANY PORZĄDEK PRAWNY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM GOSPODARCZYM. Dorota Pyć ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO CEL POLITYKI WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU W UNII EUROPEJSKIEJ. Agnieszka Resiak-Skrzyńska

7 LORD DENNING "PRAWO TO JA". Beata Rischka-Słowik ACQUIS COMMUNAUTAIRE SPORTIVE. Jakub Stelina POWOŁYWANIE EUROPEJSKIEJ RADY ZAKŁADOWEJ W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO. Andrzej Szmyt O WSPÓŁPRACY RZĄDU Z PARLAMENTEM W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z CZŁONKOSTWEM POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ. Monika Tomaszewska SPOŁECZNY WYMIAR INTEGRACJI W NAUCZANIU PROFESORA ZDZISŁAWA BRODECKIEGO. Adam Wiśniewski ZNACZENIE ZASADY KONSENSUSU W KSZTAŁTOWANIU EUROPEJSKICH STANDARDÓW PRAW CZŁOWIEKA. PRAWO MORSKIE Wojciech Adamczak PROBLEM RATYFIKACJI PRZEZ POLSKĘ KONWENCJI O PRZYWILEJACH I HIPOTEKACH MORSKICH Z 1993 ROKU. Maria Dragun Gertner MORSKIE PRZEPISY KOLIZYJNE W PROJEKCIE USTAWY PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE. Janusz Gilas ŻEGLUGA W CELACH HANDLOWYCH NA RZEKACH MIĘDZYNARODOWYCH. KONSERWATYWNE ROZSTRZYGNIĘCIE PROBLEMU W SPORZE MIĘDZY KOSTARYKĄ A NIKARAGUĄ. Tomasz Bąkowski W NAWIĄZANIU DO DYSKUSJI O ZAKRESIE SAMODZIELNOŚCI GMINY W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW ART. 6 I 7 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM. VARIA Mariusz Bogusz POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ W POSTĘPOWANIU PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM. Janina Ciechanowicz-McLean, Kinga Ciechanowicz ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W KONWENCJI KLIMATYCZNEJ. Wojciech Cieślak EWOLUCJA SYSTEMU SANKCJI W POLSKICH KODEKSACH KARNYCH. Anna Jurkowska-Zeidler NOWA GLOBALNA ARCHITEKTURA FINANSOWA. Anna Klimaszewska Z ZAGADNIEŃ ART DE COMPARAISON. KODEKS HANDLOWY NAPOLEONA I JEGO ECHO NA ŚWIECIE. Piotr Lewandowski RZYMSKA KONCEPCJA SZKODY A SZKODA EKOLOGICZNA. Tadeusz Maciejewski

8 SĄD NAJWYŻSZY WERSALSKIEGO WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA. USTRÓJ I KOMPETENCJE. Katarzyna Malinowska COMMON LAW W UBEZPIECZENIACH - CZYLI UMOWA UBEZPIECZENIA W OCZACH SĘDZIÓW. SPOJRZENIE NA POLSKIE ORZECZNICTWO SĄDOWE W LATACH Dorota Maśniak KOMPENSACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH W ŚWIETLE TEORII KOSZTÓW. Oktawian Nawrot WOLNOŚĆ JAKO RELACJA. PRZYCZYNEK DO FORMALNEJ TEORII WOLNOŚCI. Mirosław Nesterowicz ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUŻNIKA ZA OSOBY TRZECIE. Władysław Rozwadowski, Bogdan Walczak RZYMSKI PROCES FORMUŁKOWY CZY FORMULARNY. Andrzej Sylwestrzak KONTROLA A SUWERENNOŚĆ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM. Arkadiusz Wowerka ZAKRES ZASTOSOWANIA KONWENCJI NOWOJORSKIEJ O PRZELEWIE WIERZYTELNOŚCI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM. Małgorzata Wróblewska ZASADA TRAKTOWANIA KRAJOWEGO W UKŁADZIE OGÓLNYM W SPRAWIE TARYF CELNYCH I HANDLU (GATT). Jerzy Zajadło TEORIA TRUDNYCH PRZYPADKÓW - PRAWNIK-RZEMIEŚLNIK CZY PRAWNIK- FILOZOF? Z ŻYCIA WYDZIAŁU Andrzej Szmyt INFORMACJA O WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ( ) Heribert Franz Koeck THE KOSOVO CASE - A CHALLENGE FOR LEGAL DOCTRINE AND INTERNATIONAL JURISDICTION. Tom XXIV 2010 Zagadnienia nauki prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod redakcją Jarosława Warylewskiego Wstęp KATEDRA HISTORII PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO

9 Anna Machnikowska WYDARZENIA GRUDNIOWE NA WYBRZEŻU W 1970 ROKU A POLITYKA ROLNA W PRL Andrzej Sylwestrzak ARYSTOTELESOWSKA MONARCHIA W INTERPRETACJI AKWINATY KATEDRA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Zbigniew Szczurek ZASADA DYSPOZYCYJNOŚCI W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM KATEDRA POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I PRAWA Tadeusz Maciejewski SĄDY ŁAWNICZE MIASTA GDAŃSKA NA PRZESTRZENI DZIEJÓW (XIV w ) KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Tomasz Bąkowski WACŁAWA DAWIDOWICZA KONCEPCJA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Mariusz Bogusz PROBLEM CHARAKTERU PRAWNEGO ZASAD TECHNIKI PRAWODAWCZEJ Eugeniusz Bojanowski, Krzysztof Żukowski ZARYS KONCEPCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRL W WARUNKACH LAT OSIEMDZIESIĄTYCH Radosław Giętkowski W SPRAWIE KONCEPCJI PRAWA USTROJOWEGO (UWAGI NA TLE PROBLEMATYKI PODZIAŁU SYSTEMU PRAWA NA GAŁĘZIE) Mikołaj Pułło ZWIĄZANIE ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WŁASNĄ DECYZJĄ JAKO ZASADA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KATEDRA PRAWA CYWILNEGO Krzysztof Amielańczyk U PODSTAW PRAWA PRYWATNEGO: "RZYMSKI PROCES CYWILNY" I JEGO ZASADY (UWAGI NA MARGINESIE NOWEGO PODRĘCZNIKA PRAWA RZYMSKIEGO w. DAJCZAKA, T. GIARO I F. LONGCHAMPSA DE BÉRIER) Ewa Bagińska KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS - WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIA Małgorzata Balwicka-Szczyrba ZASADY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NIELEGALNEGO POBIERANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZNOWELIZOWANYM PRAWIE ENERGETYCZNYM Anna Stępień-Sporek KILKA UWAG O UZNANIU NIEWŁAŚCIWYM Anna Sylwestrzak ZAMIANA UPRAWNIEŃ DOŻYWOTNIKA NA RENTĘ

10 KATEDRA PRAWA EUROPEJSKIEGO I KOMPARATYSTYKI PRAWNICZEJ Monika Adamczak-Retecka ROZWÓJ KONCEPCJI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ZA NARUSZENIE PRAWA UNIJNEGO Zdzisław Brodecki RZYMSKA JURYSPRUDENCJA - PROTOTYP ACQUIS COMMUNATAURE KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO Jolanta Gliniecka ORGANIZACYJNO-PRAWNE ZAGADNIENIA UNIJNEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ Anna Jurkowska-Zeidler NOWE RAMY INSTYTUCJONALNE NADZORU FINANSOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Dorota Maśniak RÓŻNICE W KOMPENSACJI OFIAR TRANSGRANICZNYCH WYPADKÓW DROGOWYCH W SKALI UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIUM PRZYPADKU Tomasz Sowiński FUNDUSZE UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH Małgorzata Wróblewska KLAUZULA NAJWIĘKSZEGO UPRZYWILEJOWANIA W DWUSTRONNYCH UMOWACH O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA NA PODSTAWIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA Janina Ciechanowicz-McLean ZASADY PRAWA KLIMATYCZNEGO Andrzej Powałowski OCENA REGULACJI PRAWNEJ ZAWIESZENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PRYWATNEGO Grażyna Cern OCHRONA PRAWA KONSUMENTA PRZY ZAWIERANIU UMOWY ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU Marcin Glicz SZKODA JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM Joanna Kruczalak-Jankowska WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA UMOWĘ DEWELOPERSKĄ W PRZYPADKU UPADŁOŚCI DEWELOPERA

11 KATEDRA PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO I WYKONAWCZEGO ORAZ PSYCHIATRII SĄDOWEJ Jacek Potulski TYP UPRZYWILEJOWANY KORUPCJI URZĘDNICZEJ - WYPADEK MNIEJSZEJ WAGI KATEDRA PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO I KRYMINOLOGII Krzysztof Woźniewski ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI W PROCESIE KARNYM KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I INSTYTUCJI POLITYCZNYCH Przemysław Kierończyk W DWUDZIESTĄ ROCZNICĘ LITEWSKIEJ DEKLARACJI NIEPODLEGŁOŚCI Andrzej Pułło IDEE KONSTYTUCJONALIZMU I PAŃSTWA KONSTYTUCYJNEGO Anna Rytel-Warzocha EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA Andrzej Szmyt REGULACJA USTAWOWA ZASAD OBSADZENIA W KADENCJI TRWAJĄCEJ W LATACH DODATKOWEGO MANDATU POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Piotr Uziębło, Grzegorz Wierczyński CHARAKTER PRAWNY AKTÓW PRAWA ZAKŁADOWEGO Marcin M. Wiszowaty KŁOPOTLIWE DZIEDZICTWO - INSTYTUCJA SZLACHECTWA W PORZĄDKU KONSTYTUCYJNYM WŁOCH NA TLE ZMIAN USTROJOWYCH W XIX I XX WIEKU KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO Dorota Pyć OTWARTA PUSZKA PANDORY - PRAWO MIĘDZYNARODOWE WOBEC PIRACTWA SOMALIJSKIEGO Adam Wiśniewski PROTOKÓŁ 14 DO EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA KATEDRA PRAWA MORSKIEGO Wojciech Adamczak PRAWA RZECZOWE NA STATKU MORSKIM WEDŁUG KODEKSU MORSKIEGO Z 2001 ROKU KATEDRA PRAWA PRACY Jakub Stelina REFLEKSJE NA TEMAT STABILIZACJI ZATRUDNIENIA W SŁUŻBIE CYWILNEJ Marcin Zieleniecki REFORMA EMERYTALNA - BILANS ZYSKÓW I STRAT

12 KATEDRA TEORII I FILOZOFII PAŃSTWA I PRAWA Oktawian Nawrot MODELE WYKŁADNI FUNKCJONALNEJ BIOPRAWA Sebastian Sykuna PROBLEM TORTUR WE WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII I PRAKTYCE PRAWA - PRÓBA TYPOLOGII Maciej Wojciechowski WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI PEWNOŚCI PRAWA Jerzy Zajadło CYCERON - RETORYKA PRAWNICZA CZY RETORYKA DLA PRAWNIKÓW? Kamil Zeidler O DOBRE PRAWO DLA ZABYTKÓW - ROZWAŻANIA NA GRUNCIE USTAWY Z 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI Z ŻYCIA WYDZIAŁU Andrzej Szmyt KALENDARIUM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W ŚWIETLE PROTOKOŁÓW POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU ( ) Tom XXIII 2010 Księga Jubileuszowa 40-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod redakcją Andrzeja Szmyta CZĘŚĆ I Jednostki organizacyjne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego CZĘŚĆ II Z życia Wydziału CZĘŚĆ III Biogramy samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Tom XXII 2009 Prawne aspekty interwencjonizmu w gospodarce i środowisku pod redakcją Janiny Ciechanowicz-McLean PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEGO INTERWENCJONIZMU (ZAGADNIENIA WYBRANE)

13 Anna Jurkowska-Zeidler DZIAŁANIA REGULACYJNE NA RZECZ WZMOCNIENIA STABILNOŚCI POLSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO WOBEC KRYZYSU FINANSOWEGO JAKO PRZEJAW INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO Andrzej Powałowski PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W GOSPODARCE JAKO PRZEJAW INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO Janusz Gilas NORMY KOLIZYJNE PIENIĄDZA Janina Ciechanowicz-McLean, Maciej Nyka MULTILATERALISM AS A WAY OF OBTAINING COMPLIANCE IN NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICIES WITH INTERNATIONAL ECONOMIC LAW Krystyna Maria Klenowska INTERWENCJONIZM W OCHRONIE ŚRODOWISKA W ŚWIETLE KONCEPCJI PRAWA I SŁUŻBY PUBLICZNEJ LEONA DUGUITA Kamil Zeidler INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY W ŚWIETLE SPORU POMIĘDZY LIBERALIZMEM A KOMUNITARYZMEM WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI WSPÓŁCZESNEGO INTERWENCJONIZMU W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA Tomasz Bąkowski AKSJOLOGICZNE PRZESŁANKI DEREGULACJI ŻYCIA PUBLICZNEGO W SFERZE GOSPODARKI Tomasz Długosz OGRANICZENIA DOSTAW PALIW I ENERGII W DRODZE PUBLICZNOPRAWNEJ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA PAŃSTWA. WYBRANE ZAGADNIENIA Maciej Nyka JEDNOSTKA W SPORZE Z PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU STOSUJĄCYM MECHANIZMY PROTEKCJONISTYCZNE Dorota Pyć FUNDAMENTY PUBLICZNOPRAWNE NOWOCZESNEJ LEX MERCATORIA. KILKA REFLEKSJI O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚRODOWISKO I ZASOBY NATURALNE. Agnieszka Jaworowicz-Rudolf WYBRANE INSTRUMENTY WSPIERANIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W POLSCE Justyna Nawrot REGULACYJNY MECHANIZM INTERWENCYJNY W SEKTORZE ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ Anna Dobaczewska PORĘCZENIA I GWARANCJE - ZAŁOŻENIA PLANU STABILNOŚCI I ROZWOJU A KRYTERIA KONWERGENCJI Jolanta Gliniecka FISKALIZM CZY INTERWENCJONIZM A OPODATKOWANIE SIŁOWNI WIATROWYCH (STUDIUM PRZYPADKU) Bartosz Rakoczy

14 SKARB PAŃSTWA I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO POWODOWIE W SPRAWACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA Sylwia Majkowska-Szulc WPŁYW INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO NA LOS POLSKIEGO PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO NA PRZYKŁADZIE STOCZNI GDYNIA S.A. Dorota Maśniak OBOWIĄZEK USTANOWIENIA ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU SZKÓD W ŚRODOWISKU JAKO WYRAZ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWA NA RYNKU UBEZPIECZENIOWYM Jarosław Świeczkowski EGZEKUCJA PRZEZ SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA A EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRZEDSIĘBIORSTWA Marcin Glicz STATUS WSPÓLNIKA (AKCJONARIUSZA) A WYKONYWANIE WŁADCZYCH UPRAWNIEŃ PAŃSTWA W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH VARIA Andrzej Szmyt O NIEDOPUSZCZALNOŚCI ŁĄCZENIA FUNKCJI SPOŁECZNEGO DORADCY PREZYDENTA RP ZE SPRAWOWANIEM MANDATU POSELSKIEGO Tom XXI 2009 Studia z prawa prywatnego pod redakcją Jerzego Ciszewskiego i Ewy Bagińskiej 1. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA CYWILNEGO Grzegorz KARASZEWSKI Umowa o formę czynności prawnej a udzielenie pełnomocnictwa Katarzyna KRUPA Internet a dobra osobiste (uwagi o odpowiedzialności za treści na tzw. plotkarskich stronach internetowych) Maja MACIEJEWSKA-SZAŁAS Wybrane aspekty instytucji podpisu w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki 2. PRAWO RZECZOWE Małgorzata BALWICKA-SZCZYRBA Służebność przesyłu Grzegorz FRANKOWSKI Przebudowa lub nadbudowa nieruchomości wspólnej zmierzająca do ustanowienia odrębnej własności lokalu. Krystyna KLENOWSKA Bezskuteczność hipoteki w postępowaniu upadłościowym na gruncie art kodeksu cywilnego Andrzej MAJEWSKI Sprzeczność z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej jako przesłanka niedopuszczalności zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej przez jej podział Beata RUSZKIEWICZ Ochrona nieruchomości zabytkowych jako przykład ingerencji państwa w sferę prawa własności

15 3. ZOBOWIĄZANIA - CZĘŚĆ OGÓLNA Ewa BAGIŃSKA Odpowiedzialność osobista i regresowa funkcjonariusza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (w prawie porównawczym). Łukasz CORA Odpowiedzialność za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym (zarys problematyki) Anna DOBACZEWSKA Ewolucja zasad odpowiedzialności za błędne decyzje podatkowe Marcin GLICZ Odpowiedzialność odszkodowawcza jako instrument ochrony efektywności informacyjnej rynku kapitałowego Jolanta GLINIECKA Odpowiedzialność prawna związana z naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy finansowej Aleksandra STEFANOWSKA Odwołanie lub zmiana zastrzeżenia spełnienia świadczenia na rzecz osoby trzeciej Wojciech WIEWIÓROWSKI Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy świadczącego usługę drogą elektroniczną za niektóre rodzaje usług (uwagi de lege ferenda) 4. ZOBOWIĄZANIA - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Szymon CIARKOWSKI Dokument obciążeniowy in blanco jako sposób zabezpieczenia roszczeń pieniężnych z wykorzystaniem karty kredytowej Hanna CZERWIŃSKA Problematyka prawna ugody Anna JURKOWSKA-ZEIDLER Jednolita regulacja kredytu konsumenckiego w prawie usług finansowych Unii Europejskiej (nowa dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki) Dorota MAŚNIAK Problematyka ubezpieczeń ekologicznych w świetle wybranych regulacji kodeksu cywilnego dotyczących umowy ubezpieczenia Anna SYLWESTRZAK Poddzierżawa Iwona ZUŻEWICZ-WIEWIÓROWSKA Odpowiedzialność przewoźnika morskiego w konwencji UNCITRAL o umowach międzynarodowego przewozu ładunków w całości lub częściowo morzem 5. PRAWO HANDLOWE Grażyna CERN Uchwały wspólnika jednoosobowej spółki kapitałowej a art oraz art kodeksu spółek handlowych Jerzy CISZEWSKI System skarbowych umów ramowych rynków finansowych (GMRA/MRA) Bartłomiej GLINIECKI Firma wprowadzająca w błąd co do osoby przedsiębiorcy Anna KLIMASZEWSKA Proces rekodyfikacji prawa spółek we Francji Joanna KRUCZALAK-JANKOWSKA Umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem - próba systematyzacji Tadeusz MACIEJEWSKI Sądy handlowe Gdańska na przestrzeni dziejów (od XV wieku do 1939 roku) Ewa SKRODZKA Pojęcie "porozumienia naruszającego konkurencję" w ujęciu prawa polskiego oraz wspólnotowego z uwzględnieniem działań podejmowanych przez producentów w ramach dystrybucji selektywnej Kamil ZEIDLER Zabytek jako szczególny przedmiot obrotu handlowego 6. POSTĘPOWANIE CYWILNE

16 Zbigniew SZCZUREK Wiedza o majątku dłużnika środkiem efektywnego - szybkiego i skutecznego zaspokojenia praw wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym Jarosław ŚWIECZKOWSKI Stosowanie w postępowaniu egzekucyjnym przepisów o zawieszeniu i umorzeniu postępowania w procesie cywilnym 7. PRAWO EUROPEJSKIE Monika ADAMCZAK-RETECKA Europeizacja prawa prywatnego Emilia WIECZOREK Stosowanie zasad europejskiego prawa umów Arkadiusz WOWERKA Swoboda przedsiębiorczości spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 8. PRAWO MEDYCZNE Izabela ADRYCH Prokreacja medycznie wspomagana - aspekty prawne (uwagi na tle raportu Komisji do spraw Konwencji Bioetycznej) Marcin ŚLIWKA Rzecznik praw pacjenta w obcych systemach prawnych oraz w prawie polskim 9. VARIA Wojciech ADAMCZAK Usuwanie wraków w świetle Konwencji z 2007 roku Grzegorz KUCZYŃSKI Dziennikarstwo śledcze - specyfika odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych przez publikację prasową Bartosz RAKOCZY Pojęcie gospodarczego prawa ochrony środowiska Tomasz SOWIŃSKI Kontrakt z przyszłością Anna STĘPIEŃ-SPOREK, Margaret RYZNAR Majątek małżonków po rozwodzie w prawie polskim i w prawie amerykańskim Grzegorz WIERCZYŃSKI Gospodarcze wykorzystywanie informacji publicznych w świetle prawa polskiego i wspólnotowego Maja MACIEJEWSKA-SZAŁAS III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. Wrocław września 2008 roku Tom XX 2009 Studia z zakresu myśli politycznej i prawnej pod redakcją Dariusza Szpopera Audrius ABROMAITIS Stosunki polsko-litewskie w opinii społecznej na Litwie w latach Ewa BAGIŃSKA O ewolucji filozoficznych i teoretycznych podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej państwa. Igor A. CHRISTOFOROW Władza i własność w Rosji w przeszłości i obecnie. Wiesław CHRZANOWSKI Spór o patriotyzm na progu XXI wieku - garść refleksji. Janina CIECHANOWICZ-MCLEAN Ruch Environmental Justice. Przemysław DĄBROWSKI Nacjonalizm i naród w doktrynie Narodowej Demokracji na przełomie XIX i XX wieku.

17 Olga FILASZKIEWICZ Stowarzyszenie katolickiej młodzieży akademickiej "Odrodzenie" - ośrodek wileński. Mikołaj FRANAS Koncepcja wiecznego pokoju Immanuela Kanta. Michał GAŁĘDEK Projekty ustroju autonomicznego ziemi wileńskiej w 1922 roku. Marcin GLICZ Efektywność prawa w koncepcji law and economics. Przemysław GULDA Benjamin N. Cardozo jako ojciec chrzestny nurtu Law and Literature Anna KLIMASZEWSKA Historia francuskiej myśli prawa handlowego w okresie ancien regime'u. Jarosław KOSTRUBIEC Główne nurty nauki o państwie w Niemczech drugiej połowy XIX wieku. Anna MACHNIKOWSKA Doktrynalne standardy państwa prawnego. Marek MACIEJEWSKI Spuścizna po Hitlerze. Zarys dziejów neonazizmu w Niemczech. Tadeusz MACIEJEWSKI Myśl prawnohistoryczna w Gdańsku (XVII -XXI w.) Ryszard M. MAŁAJNY Doktryna rozdziału władzy Johna Locke'a Izabela NAKIELSKA Idea konstytucyjnej ochrony praw obywatelskich w poglądach Stanisława Głąbińskiego. Herbert SCHAMBECK Prawo natury a prawo konstytucyjne - porównanie rozwiązań konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Austriackiej. Agnieszka SKÓRA Idea sformalizowania stosunków między jednostką a organem administracji na przykładzie kodyfikacji ogólnego postępowania administracyjnego w Austrii z 1925 roku. Aleksiej J. SUSŁOW Dyskusje polityczno-prawne socjaldemokratów rosyjskich na emigracji w latach dwudziestych XX wieku. Andrzej SYLWESTRZAK Władza trzecia - "neutralna". Andrzej SZMYT Normatywny wyraz idei demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej w Konstytucji RP z 1997 roku. Dariusz SZPOPER Nurt niepodległościowo-państwowy w polskiej myśli socjalistycznej końca XIX wieku. Krzysztof TRACKI Ostatnia rozprawa fizjokraty polskiego. Prawo natury i myśl fizjokratyczna Joachima Chreptowicza (w świetle doświadczeń praktycznych i współpracy z Warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk). Tomasz WIDŁAK Zarys historii myśli o społeczności międzynarodowej. Emilia WIECZOREK, Arkadiusz WOWERKA Wpływ doktryny Savigny'ego na współczesne regulacje kolizyjnoprawne w sferze międzynarodowego obrotu handlowego. Adam WIELOMSKI O wyjątku w kanonach i konstytucji. Przypadek Carla Schmitta. Adam WIŚNIEWSKI O historii Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Józef Arno WŁODARSKI, Kamil ZEIDLER Doktryna wojenna Sun Tzu i jego poglądy na politykę, państwo i prawo. Alina WYPYCH-ŻYWICKA Papież Jan Paweł II o pracy, wynagrodzeniu i zabezpieczeniu społecznym. Maria ZMIERCZAK Leonard Trelawney Hobhouse - prekursor liberalizmu społecznego. Informacja o Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ( r r.) Tom XIX 2008 Zagadnienia prawa karnego pod redakcją Jarosława Warylewskiego

18 Janina Ciechanowicz-McLean PENALIZACJA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Stefan Lelental KWALIFIKOWANIE SKAZANYCH DO SYSTEMU TERAPEUTYCZNEGO ODDZIAŁYWANIA (ze szczególnym uwzględnieniem skazanych za przestępstwa seksualne) Tadeusz Maciejewski PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIASTU W PRAWIE PRUS KRÓLEWSKICH Andrzej Szmyt Z BIEŻĄCYCH DOŚWIADCZEŃ POWOŁYWANIA I FUNKCJONOWANIA SEJMOWYCH KOMISJI ŚLEDCZYCH Jerzy Zajadło, Paulina Zajadło NA MARGINESIE WYDARZEŃ W NANGAR KHEL: RESPONDEAT SUPERIOR? Wojciech Cieślak, Tomasz Kanty WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA I WYKONYWANIA NAWIĄZKI ORAZ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA CELE SPOŁECZNE (w świetle danych statystycznych i badań aktowych) Teresa Dukiet-Nagórska KILKA UWAG O KARNOMATERIALNYCH ASPEKTACH IMMUNITETU PARLAMENTARNEGO Jolanta Gliniecka REPRESYJNA FUNKCJA OPŁAT PUBLICZNYCH W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU KARNYM Stanisław Hoc KARNOPRAWNA OCHRONA TAJEMNICY ZAWODOWEJ, FUNKCYJNEJ I SŁUŻBOWEJ Piotr Kardas WSPÓŁDZIAŁANIE PRZESTĘPNE A NOWE FORMY PRZESTĘPCZOŚCI Henryk Machel REFLEKSJE WOKÓŁ WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSCE Beata Pastwa-Wojciechowska PSYCHOPATYCZNE ZABURZENIA OSOBOWOŚCI A PROBLEMY OPINIOWANIA SĄDOWO-PSYCHOLOGICZNEGO W SPRAWACH KARNYCH Grażyna B. Szczygieł WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE A PREWENCJA GENERALNA Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski POSTĘPOWANIE KARNE PRZECIWKO STANISŁAWOWI CYWIŃSKIEMU I ALEKSANDROWI ZWIERZYŃSKIEMU - SPRAWA ZAMKNIĘCIA "DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" 17 LUTEGO 1938 ROKU Jarosław Warylewski RZĄDOWY PROJEKT REKODYFIKACJI PRAWA KARNEGO Z 2007 ROKU - PREZENTACJA, ANALIZA I OCENA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Alina Wypych-Żywicka PRAWO DO RENTY RODZINNEJ UPRAWNIONEGO - ZABÓJCY ŻYWICIELA Anna Dobaczewska SANKCJE W PRAWIE POMOCY PUBLICZNEJ Anna Jurkowska-Zeidler

19 PENALIZACJA ZACHOWAŃ STANOWIĄCYCH NARUSZENIE TAJEMNICY BANKOWEJ Katarzyna Papke-Olszauskas MANDAT KARNY GOTÓWKOWY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA - PROBLEMATYKA ART 98 K.P.W. Jacek Potulski ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE JAKO FORMA REAKCJI KARNEJ Ryszard Skarbek KILKA REFLEKSJI O PROBACJI - MODELE TRADYCYJNE, A ELEKTRONICZNA PRZYSZŁOŚĆ Tomasz Sowiński PRZEPISY O CHARAKTERZE REPRESYJNYM I KARNYM W USTAWODAWSTWIE EMERYTALNYM Sławomir Steinborn PROBLEM ORGANU UPRAWNIONEGO DO STOSOWANIA PRZESZUKANIA W TOKU PROCESU KARNEGO W ŚWIETLE UNORMOWAŃ KONSTYTUCYJNYCH I PRAWNOMIĘDZYNARODOWYCH Krzysztof Woźniewski PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY JAKO PODMIOT WYKONUJĄCY PRAWA POKRZYWDZONEGO W ROZUMIENIU ART. 49 3A K.P.K. PO NOWELIZACJI (WYBRANE ZAGADNIENIA) Wojciech Zalewski WĘZŁOWE PROBLEMY RECYDYWY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Małgorzata Wróblewska REALIZACJA OCHRONY INTERESÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI EUROPEJSKIEGO URZĘDU DO SPRAW ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Kamil Zeidler POKRZYWDZONE ZABYTKI, CZYLI O TYM, CZY PRAWO KARNE CHRONI DZIEDZICTWO KULTURY Przemysław Panfil ZABEZPIECZENIE REALIZACJI OBOWIĄZKÓW CIĄŻĄCYCH NA PŁATNIKU Paweł Petasz ZABIJANIE W MAJESTACIE PRAWA - KARA ŚMIERCI W POLSKIM PRAWIE KARNYM Tom XVIII 2007 Filozofia dogmatyk prawniczych pod redakcją Jerzego Zajadły Jerzy Zajadło FILOZOFIA A NAUKI PRAWNE - SŁOWO WSTĘPNE Tomasz Bąkowski, Eugeniusz Bojanowski, Radosław Giętkowski, Mikołaj Pułło, Agnieszka Skóra, Krzysztof Żukowski

20 O NIEKTÓRYCH PROBLEMACH FILOZOFICZNYCH ADMINISTRACYJNEGO PRAWA MATERIALNEGO, ADMINISTRACYJNEGO PRAWA PROCESOWEGO ORAZ PRAWA USTROJOWEGO ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zdzisław Brodecki FILOZOFIA PRAWA EUROPEJSKIEGO Andrzej Pułło FILOZOFIA KONSTYTUCJI (PROLEGOMENA) Jarosław Warylewski FILOZOFICZNE PODSTAWY PRAWA KARNEGO - PROLEGOMENA Janina Ciechanowicz-McLean MOJA FILOZOFIA I WYKŁADNIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Oktawian Nawrot W CO GRAJĄ PRAWNICY? LOGIKA DLA PRAWNIKÓW I JEJ FILOZOFIA Wojciech R. Wiewiórowski, Grzegorz Wierczyński SYSTEM PRAWA Z PERSPEKTYWY SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ Jerzy Zajadło CZY POTRZEBUJEMY NOWEJ FILOZOFII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO? Wojciech Adamczak IDEA ROZŁOŻENIA RYZYKA JAKO MYŚL KSZTAŁTUJĄCA FILOZOFIĘ PRAWA MORSKIEGO" Urszula Jackowiak AKSJOLOGIA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO - INDYWIDUALNA ZAPOBIEGLIWOŚĆ CZY SOLIDARNOŚĆ? Andrzej Powałowski WYBRANE ZAGADNIENIA FILOZOFII PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO Dorota Pyć FILOZOFIA PRAWA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Adam Wiśniewski FILOZOFIA I TEORIA PRAW CZŁOWIEKA - WYBRANE ZAGADNIENIA Tadeusz Maciejewski POLSKA MYŚL ADMINISTRACYJNA W CZASACH NOWOŻYTNYCH (XVI-XIX WIEK) Tomasz Sokołowski CYWILNOPRAWNA METODA REGULACJI A ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE PRAWA CYWILNEGO Andrzej Sylwestrzak METODOLOGIA PRZEDMIOTU HISTORII DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH Informacje o Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ( Tom XVII r. Tom XVII 2007 Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa Księga Jubileuszowa poświęcona profesor Urszuli Jackowiak pod redakcją Jakuba Steliny i Aliny Wypych-Żywickiej

Kadra naukowa. Uroczyste nadanie stopnia doktora nauk prawnych pracownikom Wydziału Prawa i Administracji

Kadra naukowa. Uroczyste nadanie stopnia doktora nauk prawnych pracownikom Wydziału Prawa i Administracji Kadra naukowa KATEDRA PRAWA HANDLOWE- GO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PRYWATNEGO Pracami Katedry od 2006 r. kieruje dr hab. Jerzy Ciszewski, prof. UG. Aktualnie pracownikami Katedry są ponadto: dr Grażyna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY 2013 www.lexisnexis.pl Spis treści 8 34 Prawo cywilne 36 44 Prawo nieruchomości 46 54 Prawo karne 55 67 Prawo administracyjne 69 76 Prawo handlowe i

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe Katalog wydawniczy 2011/2012 www.lexisnexis.pl LexisNexis Kompleksowe rozwiązania z zakresu prawa i biznesu w postaci innowacyjnych produktów z informacją profesjonalną,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne II RP

Prawo prywatne II RP 1 Mateusz Popiel Prawo prywatne II RP Rok akademicki 2012/2013 Prof. dr hab. Dorota Malec Spis treści Wykład 1 - Partykularyzm prawny II RP.....2 Wykład 2 - Unifikacja prawa...4 Wykład 3 - Prawo prywatne

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady Zeszyty Naukowe nr 840 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Przyszłość e-sądu

Temat numeru: Przyszłość e-sądu 3/2013 KwartalniK Informacyjny ministerstwa sprawiedliwości Temat numeru: Przyszłość e-sądu ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Debata NW: Prawo rodzinne - czas na zmiany Wywiad:

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

Spacer idei przez prawo

Spacer idei przez prawo GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, TOM XXXI, 2014 Zdzisław Brodecki, Anna Łunecka-Bartkiewicz Uniwersytet Gdański Spacer idei przez prawo Komu bądź czemu służą idee? Wydawałoby się, że odpowiedź na to filozoficzne

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 3/2013. Wyk³adnia i praktyka. Z orzecznictwa Sadu Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 3/2013. Wyk³adnia i praktyka. Z orzecznictwa Sadu Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy Spis treœci Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska, Helga Oberloskamp,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt 1 SPIS TREŚCI Wydarzenia... 3 Allerhand Summits - Polskie Kongresy Prawa... 4 Wykłady, seminaria, szkolenia... 12 Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu Eksperów IA... 14 Aktywność Przedstawicieli IA...

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Księga życia i twórczości tom V PRAWO

Księga życia i twórczości tom V PRAWO Księga życia i twórczości tom V PRAWO * Księga życia i twórczości * tom V PRAWO Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi pod redakcją Zbigniewa Władka, we współpracy z Jerzym Stelmasiakiem,

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Raport. Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia Maj 1996 Zofia Szpringer Raport Nr 86 W opracowaniu przedstawiono niektóre zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM! Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 Spis treści Spis treści Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy... 4 Bronisław Komorowski, Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sędzia statystyczny

Temat numeru: Sędzia statystyczny 4/2013 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości Dobre praktyki: Profilowanie sprawców Wywiad: Prok. Kazimierz Olejnik Dr Adam Niedzielski Aplikacja i kariera: E-marketing dla prawnika ISSN

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE MARCIN ORLICKI

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE MARCIN ORLICKI UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE MARCIN ORLICKI Warszawa 2011 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów 15 Wstęp 19 Rozdział 1 Proces kształtowania się ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce i innych państwach 25 1.1.

Bardziej szczegółowo