Tom XXVII Profesor Andrzej Sylwestrzak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak"

Transkrypt

1 Tom XXVII 2012 W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka pod redakcją Dariusza Szpopera Profesor Andrzej Sylwestrzak Krzysztof Amielańczyk PLAGIUM. OD DELIKTU KRADZIEŻY DO PRZESTĘPSTWA KARNEGO UPROWADZENIA NIEWOLNIKA W PRAWIE RZYMSKIM Mariusz Bogusz WERYFIKACJA SYTUACJI PRAWNEJ UKSZTAŁTOWANEJ W WYNIKU MILCZENIA ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Krystyna Chojnicka INTELIGENCJA - PRÓBA IDENTYFIKACJI Janina Ciechanowicz-McLean HISTORIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA: OD OCHRONY PRZYRODY DO OCHRONY KLIMATU Wojciech Cieślak O ŻYCZLIWOŚCI I O ERUDYCJI WŚRÓD PRAWNIKÓW Przemysław Dąbrowski POJĘCIE SZCZĘŚCIA W DIALOGACH PLATONA Jolanta Gliniecka ZASADA RACJONALNEGO WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Dariusz Górecki FINANSOWY ASPEKT OPIEKI SENATU RP NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ Krzysztof Grajewski SĘDZIOWSKI IMMUNITET LUSTRACYJNY? UCHWAŁY NA TLE UCHWAŁY ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 13 LIPCA 2010 ROKU Michał Jaskólski O BYTACH POLITYCZNYCH "NIENAZWANYCH" I "REALNYCH" Marian Kallas Z PRAC KONSTYTUCYJNYCH W LATACH PROJEKT USTAWY ZASADNICZEJ PRZYGOTOWYWANEJ PRZEZ ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE Anna Klimaszewska "KWESTIA NAZWY": SĄDOWNICTWO W SPRAWACH HANDLOWYCH I GENEZA IDEI NOBLESSE COMMERÇANTE. Adam Lityński UTWORZENIE NACZELNEGO ORGANU ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ RFSRR - RADY KOMISARZY LUDOWYCH Anna Machnikowska KSZTAŁTOWANIE STANDARDÓW PAŃSTWA PRAWA W POLSCE NA TLE ORZECZNICTWA SĄDÓW I TRYBUNAŁÓW

2 Marek Maciejewski O HISTORII KONCEPCJI SPRAWIEDLIWOŚCI OD PLATONA DO NOZICKA Tadeusz Maciejewski URZĄD SĘDZIEGO W WERSALSKIM WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU W LATACH Jacek Malczewski KILKA UWAG O (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI SAMOBÓJSTWA Dorota Malec CZY ASESOR BYŁ SĘDZIĄ. INSTYTUCJA ASESORA SĄDOWEGO W PRAWIE O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH W POLSCE OD OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA. Iwona Małajny, Ryszard M. Małajny ZASADA DEMOKRATYCZNEGO I SPRAWIEDLIWEGO PAŃSTWA PRAWA (UWAGI PORZĄDKUJĄCE NA TLE ART. 2 KONSTYTUCJI III RP) Stanisław Pikulski, Robert Szostak ZARYS HISTORYCZNY PEDOFILII Anna Rakowska, Krzysztf Skotnicki GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE - NOWE ROZWIĄZANIE KODEKSU WYBORCZEGO Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova WPŁYW PROCESÓW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KONSTYTUCJE NARODOWE Paweł Sarnecki MOŻLIWOŚCI DEMOKRATYCZNEJ KONTROLI NAD DZIAŁALNOŚCIĄ PROKURATURY W AKTUALNYM UKŁADZIE INSTYTUCJONALNYM Jakub Stelina CHARAKTER NORM PRAWA PRACY W ŚWIETLE KONCEPCJI LECHA KACZYŃSKIEGO Andrzej Szmyt O UTWORZENIU ORGANÓW I KSZTAŁTOWANIU ICH WŁAŚCIWOŚCI W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ PRAKTYKI USTROJOWEJ Dariusz Szpoper WINCENTEGO KOSIAKIEWICZA ROZWAŻANIA O DEMOKRACJI W POLSCE - PRZYCZYNEJ DO DZIEJÓW POLSKIEJ MYŚLI KONSERWATYWNEJ Mikołaj Tarkowski SPRAWY SAMORZĄDU ADWOKACKIEGO NA ŁAMACH "WILEŃSKIEGO PRZEGLĄDU PRAWNICZEGO" Roman Tokarczyk WIELOKULTURALIZM JAKO DOKTRYNA POLITYCZNO-PRAWNA Adam Wiśniewski UWAGI O ZNACZENIU ZASADY EFEKTYWNOŚCI W ORZECZNICTWIE STRASBURSKIM Jerzy Zajadło GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ I RÓWNOŚĆ W KONSTYTUCJI RP (SZKIC ENCYKLOPEDYCZNY) Maria Zmierczak JOHN STUART MILL O PRAWIE WYBORCZYM W DEMOKRACJI - REFLEKSJE Z PERSPEKTYWY XXI WIEKU Herbert Schambeck WAS KANN DER JURIST AUS DER GESCHICHTE LERNEN?

3 Z ŻYCIA WYDZIAŁU INFORMACJA O WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ( ) Tom XXVI 2011 Księga Jubileuszowa Profesora Sławomira Dalki pod redakcją Zbigniewa Szczurka Profesor Sławomir Dalka CZĘŚĆ PIERWSZA Feliks Zedler KILKA UWAG O DOPUSZCZALNOŚCI SKARGI O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM. Janusz Jankowski PODSTAWIENIE PROCESOWE WIERZYCIELA W MIEJSCE DŁUŻNIKA W TOKU EGZEKUCJI WIERZYTELNOŚCI. Andrzej Jakubecki DOCHODZENIE ROSZCZENIA O NAPRAWIENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ WYKONANIEM ZABEZPIECZENIA (ART. 746 K.P.C.) - ZAGADNIENIA WYBRANE. CZĘŚĆ DRUGA Krzysztof Amielańczyk, Jarosław Zawrot NEMO IUDEX IN CAUSA SUA. WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO W POLSKIM POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Zdzisław Brodecki, Beata Rischka-Słowik JAKI ŚWIAT, TAKIE IGRZYSKA. Janina Ciechanowicz-McLean KOMPENSACJA SZKÓD WYRZĄDZONYCH W ŚRODOWISKU NA PRZYKŁADZIE ZMIAN W KLIMACIE. Jerzy Ciszewski, Jakub Knabe TYTUŁY EGZEKUCYJNE NA PODSTAWIE ART. 777 K.P.C. Jolanta Gliniecka MIEJSCE OPŁAT PUBLICZNYCH W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Joanna Kruczalak-Jankowska WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY. Tadeusz Maciejewski

4 UNORMOWANIE PROCESU CYWILNEGO W DAWNYM PRAWIE MIASTA GDAŃSKA (DO 1793 R.). Andrzej Sylwestrzak MIT "CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WŁADCY" ŚW. TOMASZA Z AKWINU. Andrzej Szmyt W SPRAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ POSŁA, SPORU RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Z MARSZAŁKIEM SEJMU ORAZ UŻYCIA SIŁ ZBROJNYCH POZA GRANICAMI KRAJU. Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski POLSKO-LITEWSKI SPÓR JĘZYKOWY W DIECEZJI WILEŃSKIEJ NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU. Adam Wiśniewski PROBLEMY WYKŁADNI EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA. Alina Wypych-Żywicka O SPOSOBACH LICZENIA TERMINÓW W PRAWIE PRACY I PRAWIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH SŁÓW KILKA. CZĘŚĆ TRZECIA Izabela Adrych WPŁYW DOMNIEMAŃ NA ROZKŁAD CIĘŻARU DOWODU W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Małgorzata Balwicka-Szczyrba WYCINKA LUB PODKRZESYWANIE DRZEW KOLIDUJĄCYCH Z URZĄDZENIAMI PRZESYŁOWYMI W STANIE WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI Z ART. 424 K.C. Grażyna Cern UCHWAŁY ORGANÓW SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRZECZNE Z PRAWEM. Jacek Dmowski KILKA UWAG O POJĘCIACH SŁUSZNOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI W PRAWIE RZYMSKIM. Monika Dziewulska NADZÓR SĄDU NAD KOMORNIKIEM SĄDOWYM W TOKU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI. ZAGADNIENIA WYBRANE. Marcin Glicz POSTĘPOWANIE GRUPOWE JAKO INSTRUMENT DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Bartłomiej Gliniecki DEPOZYT SĄDOWY JAKO INSTRUMENT ZABEZPIECZAJĄCY W ZOBOWIĄZANIACH Z UMÓW WZAJEMNYCH. Grzegorz Karaszewski O WYNAGRODZENIU ZA KORZYSTANIE Z RZECZY WSPÓLNEJ PRZEZ JEDNEGO ZE WSPÓŁWŁAŚCICIELI Z WYŁĄCZENIEM POZOSTAŁYCH. Marek Koenner WYBRANE ZAGADNIENIA PROCEDURALNE W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM POLUBOWNYM NA TLE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. Anita Lutkiewicz-Rucińska

5 UWAGI O POJĘCIU SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA ZARZĄDU MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Maja Maciejewska-Szałas PODPIS ELEKTRONICZNY W PRAWIE WIELKIEJ BRYTANII. Beata Ruszkiewicz WYJĄTKOWE PRZYPADKI ZASIEDZENIA W PRAWIE RZYMSKIM. Anna Stępień-Sporek PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ POMIĘDZY MAŁŻONKAMI ORAZ BYŁYMI MAŁŻONKAMI. Anna Sylwestrzak SYTUACJA PRAWNA DZIADKÓW W ŚWIETLE NORM PRAWA SPADKOWEGO. Zbigniew Szczurek KIEDY ISTNIEJE POTRZEBA NADANIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM KLAUZULI WYKONALNOŚCI NA RZECZ LUB PRZECIWKO OSOBOM NIEWYMIENIONYM W TYTULE EGZEKUCYJNYM. Jarosław Świeczkowski UMORZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 823 K.P.C. Arkadiusz Wowerka ZASTOSOWANIE KONWENCJI OTTAWSKIEJ O FAKTORINGU MIĘDZYNARODOWYM. Tom XXV 2011 Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego pod redakcją Wojciecha Adamczaka Profesor Zdzisław Brodecki PRAWO EUROPEJSKIE Monika Adamczak-Retecka ZASADA RÓWNOŚCI WOBEC PRAWA. ROZWAŻANIA NA MARGINESIE SPRAWY LAUTSI. Ewa Bagińska JEDNOSTKA A WŁADZA SĄDOWNICZA. REALIZACJA ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ PAŃSTWA ZA NARUSZENIE PRAWA UNIJNEGO W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM. Stanisław Biernat ZASADA PIERWSZEŃSTWA PRAWA UNIJNEGO PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Eugeniusz Bojanowski POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ. KILKA UWAG Z OBSZARU PRAWA. Aleksandra Brodecka-Chamera TRAGEDIA ZASOBÓW WSPÓLNYCH. Andrzej Drwiłło

6 DUMPING I ŚRODKI PRAWNE PRZECIWDZIAŁAJĄCE TEMU ZJAWISKU W ŚWIETLE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ. Sławomir Dudzik PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH W ŚWIETLE UNIJNYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH POMOCY PAŃSTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW. Marcin Glicz SWOBODA PRZEPŁYWU KAPITAŁU A ZINTEGROWANY RYNEK KAPITAŁOWY. Joanna Gliniecka ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO I BANKÓW CENTRALNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ. Zbigniew T. Godecki TRANSPOZYCJA DYREKTYW I UZUPEŁNIANIE ROZPORZĄDZEŃ UNII EUROPEJSKIEJ MORSKIMI AKTAMI PRAWA MIEJSCOWEGO. Olga Hołub-Śniadach PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH JAKO PRZYKŁAD EUROPEJSKIEGO DOBRA WSPÓLNEGO. Tomasz Tadeusz Koncewicz "FILOZOFIA VAN GEND EN LOOS" - ELEGANCKA FIGURA RETORYCZNA CZY KLUCZ DO ZROZUMIENIA PRAWA EUROPEJSKIEGO? Magdalena Konopacka OCHRONA MAŁOLETNICH W EUROPEJSKIM I AMERYKAŃSKIM SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM. Mirosław H. Koziński NIEKTÓRE CECHY UNIJNEJ LEGISLACJI MORSKIEJ. Tomasz Kozłowski TRANSGRANICZNY CHARAKTER EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI WE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH Sylwia Majkowska-Szulc KATALOG ZASAD OGÓLNYCH PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ. Justyna Maliszewska-Nienartowicz DYSKRYMINACJA POŚREDNIA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ: ROZWÓJ I ISTOTA KONCEPCJI. Cezary Mik ROLA KONWENCJI I AKTÓW MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ. Justyna Nawrot EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TLE ROZWIĄZAŃ ŚWIATOWYCH. Małgorzata Anna Nesterowicz UNIA EUROPEJSKA JAKO "PAŃSTWO WYBRZEŻA". ZASTOSOWANIE UREGULOWAŃ MIĘDZYNARODOWYCH W PRAWIE EUROPEJSKIM. Maciej Nyka ZINTEGROWANY PORZĄDEK PRAWNY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM GOSPODARCZYM. Dorota Pyć ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO CEL POLITYKI WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU W UNII EUROPEJSKIEJ. Agnieszka Resiak-Skrzyńska

7 LORD DENNING "PRAWO TO JA". Beata Rischka-Słowik ACQUIS COMMUNAUTAIRE SPORTIVE. Jakub Stelina POWOŁYWANIE EUROPEJSKIEJ RADY ZAKŁADOWEJ W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO. Andrzej Szmyt O WSPÓŁPRACY RZĄDU Z PARLAMENTEM W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z CZŁONKOSTWEM POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ. Monika Tomaszewska SPOŁECZNY WYMIAR INTEGRACJI W NAUCZANIU PROFESORA ZDZISŁAWA BRODECKIEGO. Adam Wiśniewski ZNACZENIE ZASADY KONSENSUSU W KSZTAŁTOWANIU EUROPEJSKICH STANDARDÓW PRAW CZŁOWIEKA. PRAWO MORSKIE Wojciech Adamczak PROBLEM RATYFIKACJI PRZEZ POLSKĘ KONWENCJI O PRZYWILEJACH I HIPOTEKACH MORSKICH Z 1993 ROKU. Maria Dragun Gertner MORSKIE PRZEPISY KOLIZYJNE W PROJEKCIE USTAWY PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE. Janusz Gilas ŻEGLUGA W CELACH HANDLOWYCH NA RZEKACH MIĘDZYNARODOWYCH. KONSERWATYWNE ROZSTRZYGNIĘCIE PROBLEMU W SPORZE MIĘDZY KOSTARYKĄ A NIKARAGUĄ. Tomasz Bąkowski W NAWIĄZANIU DO DYSKUSJI O ZAKRESIE SAMODZIELNOŚCI GMINY W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW ART. 6 I 7 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM. VARIA Mariusz Bogusz POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ W POSTĘPOWANIU PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM. Janina Ciechanowicz-McLean, Kinga Ciechanowicz ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W KONWENCJI KLIMATYCZNEJ. Wojciech Cieślak EWOLUCJA SYSTEMU SANKCJI W POLSKICH KODEKSACH KARNYCH. Anna Jurkowska-Zeidler NOWA GLOBALNA ARCHITEKTURA FINANSOWA. Anna Klimaszewska Z ZAGADNIEŃ ART DE COMPARAISON. KODEKS HANDLOWY NAPOLEONA I JEGO ECHO NA ŚWIECIE. Piotr Lewandowski RZYMSKA KONCEPCJA SZKODY A SZKODA EKOLOGICZNA. Tadeusz Maciejewski

8 SĄD NAJWYŻSZY WERSALSKIEGO WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA. USTRÓJ I KOMPETENCJE. Katarzyna Malinowska COMMON LAW W UBEZPIECZENIACH - CZYLI UMOWA UBEZPIECZENIA W OCZACH SĘDZIÓW. SPOJRZENIE NA POLSKIE ORZECZNICTWO SĄDOWE W LATACH Dorota Maśniak KOMPENSACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH W ŚWIETLE TEORII KOSZTÓW. Oktawian Nawrot WOLNOŚĆ JAKO RELACJA. PRZYCZYNEK DO FORMALNEJ TEORII WOLNOŚCI. Mirosław Nesterowicz ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUŻNIKA ZA OSOBY TRZECIE. Władysław Rozwadowski, Bogdan Walczak RZYMSKI PROCES FORMUŁKOWY CZY FORMULARNY. Andrzej Sylwestrzak KONTROLA A SUWERENNOŚĆ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM. Arkadiusz Wowerka ZAKRES ZASTOSOWANIA KONWENCJI NOWOJORSKIEJ O PRZELEWIE WIERZYTELNOŚCI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM. Małgorzata Wróblewska ZASADA TRAKTOWANIA KRAJOWEGO W UKŁADZIE OGÓLNYM W SPRAWIE TARYF CELNYCH I HANDLU (GATT). Jerzy Zajadło TEORIA TRUDNYCH PRZYPADKÓW - PRAWNIK-RZEMIEŚLNIK CZY PRAWNIK- FILOZOF? Z ŻYCIA WYDZIAŁU Andrzej Szmyt INFORMACJA O WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ( ) Heribert Franz Koeck THE KOSOVO CASE - A CHALLENGE FOR LEGAL DOCTRINE AND INTERNATIONAL JURISDICTION. Tom XXIV 2010 Zagadnienia nauki prawa w 40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod redakcją Jarosława Warylewskiego Wstęp KATEDRA HISTORII PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO

9 Anna Machnikowska WYDARZENIA GRUDNIOWE NA WYBRZEŻU W 1970 ROKU A POLITYKA ROLNA W PRL Andrzej Sylwestrzak ARYSTOTELESOWSKA MONARCHIA W INTERPRETACJI AKWINATY KATEDRA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Zbigniew Szczurek ZASADA DYSPOZYCYJNOŚCI W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM KATEDRA POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I PRAWA Tadeusz Maciejewski SĄDY ŁAWNICZE MIASTA GDAŃSKA NA PRZESTRZENI DZIEJÓW (XIV w ) KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Tomasz Bąkowski WACŁAWA DAWIDOWICZA KONCEPCJA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Mariusz Bogusz PROBLEM CHARAKTERU PRAWNEGO ZASAD TECHNIKI PRAWODAWCZEJ Eugeniusz Bojanowski, Krzysztof Żukowski ZARYS KONCEPCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PRL W WARUNKACH LAT OSIEMDZIESIĄTYCH Radosław Giętkowski W SPRAWIE KONCEPCJI PRAWA USTROJOWEGO (UWAGI NA TLE PROBLEMATYKI PODZIAŁU SYSTEMU PRAWA NA GAŁĘZIE) Mikołaj Pułło ZWIĄZANIE ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WŁASNĄ DECYZJĄ JAKO ZASADA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KATEDRA PRAWA CYWILNEGO Krzysztof Amielańczyk U PODSTAW PRAWA PRYWATNEGO: "RZYMSKI PROCES CYWILNY" I JEGO ZASADY (UWAGI NA MARGINESIE NOWEGO PODRĘCZNIKA PRAWA RZYMSKIEGO w. DAJCZAKA, T. GIARO I F. LONGCHAMPSA DE BÉRIER) Ewa Bagińska KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS - WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIA Małgorzata Balwicka-Szczyrba ZASADY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NIELEGALNEGO POBIERANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZNOWELIZOWANYM PRAWIE ENERGETYCZNYM Anna Stępień-Sporek KILKA UWAG O UZNANIU NIEWŁAŚCIWYM Anna Sylwestrzak ZAMIANA UPRAWNIEŃ DOŻYWOTNIKA NA RENTĘ

10 KATEDRA PRAWA EUROPEJSKIEGO I KOMPARATYSTYKI PRAWNICZEJ Monika Adamczak-Retecka ROZWÓJ KONCEPCJI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ZA NARUSZENIE PRAWA UNIJNEGO Zdzisław Brodecki RZYMSKA JURYSPRUDENCJA - PROTOTYP ACQUIS COMMUNATAURE KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO Jolanta Gliniecka ORGANIZACYJNO-PRAWNE ZAGADNIENIA UNIJNEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ Anna Jurkowska-Zeidler NOWE RAMY INSTYTUCJONALNE NADZORU FINANSOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Dorota Maśniak RÓŻNICE W KOMPENSACJI OFIAR TRANSGRANICZNYCH WYPADKÓW DROGOWYCH W SKALI UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIUM PRZYPADKU Tomasz Sowiński FUNDUSZE UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH Małgorzata Wróblewska KLAUZULA NAJWIĘKSZEGO UPRZYWILEJOWANIA W DWUSTRONNYCH UMOWACH O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA NA PODSTAWIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA Janina Ciechanowicz-McLean ZASADY PRAWA KLIMATYCZNEGO Andrzej Powałowski OCENA REGULACJI PRAWNEJ ZAWIESZENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PRYWATNEGO Grażyna Cern OCHRONA PRAWA KONSUMENTA PRZY ZAWIERANIU UMOWY ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU Marcin Glicz SZKODA JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM Joanna Kruczalak-Jankowska WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA UMOWĘ DEWELOPERSKĄ W PRZYPADKU UPADŁOŚCI DEWELOPERA

11 KATEDRA PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO I WYKONAWCZEGO ORAZ PSYCHIATRII SĄDOWEJ Jacek Potulski TYP UPRZYWILEJOWANY KORUPCJI URZĘDNICZEJ - WYPADEK MNIEJSZEJ WAGI KATEDRA PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO I KRYMINOLOGII Krzysztof Woźniewski ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI W PROCESIE KARNYM KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I INSTYTUCJI POLITYCZNYCH Przemysław Kierończyk W DWUDZIESTĄ ROCZNICĘ LITEWSKIEJ DEKLARACJI NIEPODLEGŁOŚCI Andrzej Pułło IDEE KONSTYTUCJONALIZMU I PAŃSTWA KONSTYTUCYJNEGO Anna Rytel-Warzocha EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA Andrzej Szmyt REGULACJA USTAWOWA ZASAD OBSADZENIA W KADENCJI TRWAJĄCEJ W LATACH DODATKOWEGO MANDATU POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Piotr Uziębło, Grzegorz Wierczyński CHARAKTER PRAWNY AKTÓW PRAWA ZAKŁADOWEGO Marcin M. Wiszowaty KŁOPOTLIWE DZIEDZICTWO - INSTYTUCJA SZLACHECTWA W PORZĄDKU KONSTYTUCYJNYM WŁOCH NA TLE ZMIAN USTROJOWYCH W XIX I XX WIEKU KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO Dorota Pyć OTWARTA PUSZKA PANDORY - PRAWO MIĘDZYNARODOWE WOBEC PIRACTWA SOMALIJSKIEGO Adam Wiśniewski PROTOKÓŁ 14 DO EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA KATEDRA PRAWA MORSKIEGO Wojciech Adamczak PRAWA RZECZOWE NA STATKU MORSKIM WEDŁUG KODEKSU MORSKIEGO Z 2001 ROKU KATEDRA PRAWA PRACY Jakub Stelina REFLEKSJE NA TEMAT STABILIZACJI ZATRUDNIENIA W SŁUŻBIE CYWILNEJ Marcin Zieleniecki REFORMA EMERYTALNA - BILANS ZYSKÓW I STRAT

12 KATEDRA TEORII I FILOZOFII PAŃSTWA I PRAWA Oktawian Nawrot MODELE WYKŁADNI FUNKCJONALNEJ BIOPRAWA Sebastian Sykuna PROBLEM TORTUR WE WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII I PRAKTYCE PRAWA - PRÓBA TYPOLOGII Maciej Wojciechowski WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI PEWNOŚCI PRAWA Jerzy Zajadło CYCERON - RETORYKA PRAWNICZA CZY RETORYKA DLA PRAWNIKÓW? Kamil Zeidler O DOBRE PRAWO DLA ZABYTKÓW - ROZWAŻANIA NA GRUNCIE USTAWY Z 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI Z ŻYCIA WYDZIAŁU Andrzej Szmyt KALENDARIUM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W ŚWIETLE PROTOKOŁÓW POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU ( ) Tom XXIII 2010 Księga Jubileuszowa 40-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod redakcją Andrzeja Szmyta CZĘŚĆ I Jednostki organizacyjne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego CZĘŚĆ II Z życia Wydziału CZĘŚĆ III Biogramy samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Tom XXII 2009 Prawne aspekty interwencjonizmu w gospodarce i środowisku pod redakcją Janiny Ciechanowicz-McLean PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEGO INTERWENCJONIZMU (ZAGADNIENIA WYBRANE)

13 Anna Jurkowska-Zeidler DZIAŁANIA REGULACYJNE NA RZECZ WZMOCNIENIA STABILNOŚCI POLSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO WOBEC KRYZYSU FINANSOWEGO JAKO PRZEJAW INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO Andrzej Powałowski PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W GOSPODARCE JAKO PRZEJAW INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO Janusz Gilas NORMY KOLIZYJNE PIENIĄDZA Janina Ciechanowicz-McLean, Maciej Nyka MULTILATERALISM AS A WAY OF OBTAINING COMPLIANCE IN NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICIES WITH INTERNATIONAL ECONOMIC LAW Krystyna Maria Klenowska INTERWENCJONIZM W OCHRONIE ŚRODOWISKA W ŚWIETLE KONCEPCJI PRAWA I SŁUŻBY PUBLICZNEJ LEONA DUGUITA Kamil Zeidler INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY W ŚWIETLE SPORU POMIĘDZY LIBERALIZMEM A KOMUNITARYZMEM WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI WSPÓŁCZESNEGO INTERWENCJONIZMU W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA Tomasz Bąkowski AKSJOLOGICZNE PRZESŁANKI DEREGULACJI ŻYCIA PUBLICZNEGO W SFERZE GOSPODARKI Tomasz Długosz OGRANICZENIA DOSTAW PALIW I ENERGII W DRODZE PUBLICZNOPRAWNEJ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA PAŃSTWA. WYBRANE ZAGADNIENIA Maciej Nyka JEDNOSTKA W SPORZE Z PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU STOSUJĄCYM MECHANIZMY PROTEKCJONISTYCZNE Dorota Pyć FUNDAMENTY PUBLICZNOPRAWNE NOWOCZESNEJ LEX MERCATORIA. KILKA REFLEKSJI O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚRODOWISKO I ZASOBY NATURALNE. Agnieszka Jaworowicz-Rudolf WYBRANE INSTRUMENTY WSPIERANIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W POLSCE Justyna Nawrot REGULACYJNY MECHANIZM INTERWENCYJNY W SEKTORZE ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ Anna Dobaczewska PORĘCZENIA I GWARANCJE - ZAŁOŻENIA PLANU STABILNOŚCI I ROZWOJU A KRYTERIA KONWERGENCJI Jolanta Gliniecka FISKALIZM CZY INTERWENCJONIZM A OPODATKOWANIE SIŁOWNI WIATROWYCH (STUDIUM PRZYPADKU) Bartosz Rakoczy

14 SKARB PAŃSTWA I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO POWODOWIE W SPRAWACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA Sylwia Majkowska-Szulc WPŁYW INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO NA LOS POLSKIEGO PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO NA PRZYKŁADZIE STOCZNI GDYNIA S.A. Dorota Maśniak OBOWIĄZEK USTANOWIENIA ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU SZKÓD W ŚRODOWISKU JAKO WYRAZ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWA NA RYNKU UBEZPIECZENIOWYM Jarosław Świeczkowski EGZEKUCJA PRZEZ SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA A EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRZEDSIĘBIORSTWA Marcin Glicz STATUS WSPÓLNIKA (AKCJONARIUSZA) A WYKONYWANIE WŁADCZYCH UPRAWNIEŃ PAŃSTWA W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH VARIA Andrzej Szmyt O NIEDOPUSZCZALNOŚCI ŁĄCZENIA FUNKCJI SPOŁECZNEGO DORADCY PREZYDENTA RP ZE SPRAWOWANIEM MANDATU POSELSKIEGO Tom XXI 2009 Studia z prawa prywatnego pod redakcją Jerzego Ciszewskiego i Ewy Bagińskiej 1. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA CYWILNEGO Grzegorz KARASZEWSKI Umowa o formę czynności prawnej a udzielenie pełnomocnictwa Katarzyna KRUPA Internet a dobra osobiste (uwagi o odpowiedzialności za treści na tzw. plotkarskich stronach internetowych) Maja MACIEJEWSKA-SZAŁAS Wybrane aspekty instytucji podpisu w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki 2. PRAWO RZECZOWE Małgorzata BALWICKA-SZCZYRBA Służebność przesyłu Grzegorz FRANKOWSKI Przebudowa lub nadbudowa nieruchomości wspólnej zmierzająca do ustanowienia odrębnej własności lokalu. Krystyna KLENOWSKA Bezskuteczność hipoteki w postępowaniu upadłościowym na gruncie art kodeksu cywilnego Andrzej MAJEWSKI Sprzeczność z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej jako przesłanka niedopuszczalności zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej przez jej podział Beata RUSZKIEWICZ Ochrona nieruchomości zabytkowych jako przykład ingerencji państwa w sferę prawa własności

15 3. ZOBOWIĄZANIA - CZĘŚĆ OGÓLNA Ewa BAGIŃSKA Odpowiedzialność osobista i regresowa funkcjonariusza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (w prawie porównawczym). Łukasz CORA Odpowiedzialność za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym (zarys problematyki) Anna DOBACZEWSKA Ewolucja zasad odpowiedzialności za błędne decyzje podatkowe Marcin GLICZ Odpowiedzialność odszkodowawcza jako instrument ochrony efektywności informacyjnej rynku kapitałowego Jolanta GLINIECKA Odpowiedzialność prawna związana z naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy finansowej Aleksandra STEFANOWSKA Odwołanie lub zmiana zastrzeżenia spełnienia świadczenia na rzecz osoby trzeciej Wojciech WIEWIÓROWSKI Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy świadczącego usługę drogą elektroniczną za niektóre rodzaje usług (uwagi de lege ferenda) 4. ZOBOWIĄZANIA - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Szymon CIARKOWSKI Dokument obciążeniowy in blanco jako sposób zabezpieczenia roszczeń pieniężnych z wykorzystaniem karty kredytowej Hanna CZERWIŃSKA Problematyka prawna ugody Anna JURKOWSKA-ZEIDLER Jednolita regulacja kredytu konsumenckiego w prawie usług finansowych Unii Europejskiej (nowa dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki) Dorota MAŚNIAK Problematyka ubezpieczeń ekologicznych w świetle wybranych regulacji kodeksu cywilnego dotyczących umowy ubezpieczenia Anna SYLWESTRZAK Poddzierżawa Iwona ZUŻEWICZ-WIEWIÓROWSKA Odpowiedzialność przewoźnika morskiego w konwencji UNCITRAL o umowach międzynarodowego przewozu ładunków w całości lub częściowo morzem 5. PRAWO HANDLOWE Grażyna CERN Uchwały wspólnika jednoosobowej spółki kapitałowej a art oraz art kodeksu spółek handlowych Jerzy CISZEWSKI System skarbowych umów ramowych rynków finansowych (GMRA/MRA) Bartłomiej GLINIECKI Firma wprowadzająca w błąd co do osoby przedsiębiorcy Anna KLIMASZEWSKA Proces rekodyfikacji prawa spółek we Francji Joanna KRUCZALAK-JANKOWSKA Umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem - próba systematyzacji Tadeusz MACIEJEWSKI Sądy handlowe Gdańska na przestrzeni dziejów (od XV wieku do 1939 roku) Ewa SKRODZKA Pojęcie "porozumienia naruszającego konkurencję" w ujęciu prawa polskiego oraz wspólnotowego z uwzględnieniem działań podejmowanych przez producentów w ramach dystrybucji selektywnej Kamil ZEIDLER Zabytek jako szczególny przedmiot obrotu handlowego 6. POSTĘPOWANIE CYWILNE

16 Zbigniew SZCZUREK Wiedza o majątku dłużnika środkiem efektywnego - szybkiego i skutecznego zaspokojenia praw wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym Jarosław ŚWIECZKOWSKI Stosowanie w postępowaniu egzekucyjnym przepisów o zawieszeniu i umorzeniu postępowania w procesie cywilnym 7. PRAWO EUROPEJSKIE Monika ADAMCZAK-RETECKA Europeizacja prawa prywatnego Emilia WIECZOREK Stosowanie zasad europejskiego prawa umów Arkadiusz WOWERKA Swoboda przedsiębiorczości spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 8. PRAWO MEDYCZNE Izabela ADRYCH Prokreacja medycznie wspomagana - aspekty prawne (uwagi na tle raportu Komisji do spraw Konwencji Bioetycznej) Marcin ŚLIWKA Rzecznik praw pacjenta w obcych systemach prawnych oraz w prawie polskim 9. VARIA Wojciech ADAMCZAK Usuwanie wraków w świetle Konwencji z 2007 roku Grzegorz KUCZYŃSKI Dziennikarstwo śledcze - specyfika odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych przez publikację prasową Bartosz RAKOCZY Pojęcie gospodarczego prawa ochrony środowiska Tomasz SOWIŃSKI Kontrakt z przyszłością Anna STĘPIEŃ-SPOREK, Margaret RYZNAR Majątek małżonków po rozwodzie w prawie polskim i w prawie amerykańskim Grzegorz WIERCZYŃSKI Gospodarcze wykorzystywanie informacji publicznych w świetle prawa polskiego i wspólnotowego Maja MACIEJEWSKA-SZAŁAS III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. Wrocław września 2008 roku Tom XX 2009 Studia z zakresu myśli politycznej i prawnej pod redakcją Dariusza Szpopera Audrius ABROMAITIS Stosunki polsko-litewskie w opinii społecznej na Litwie w latach Ewa BAGIŃSKA O ewolucji filozoficznych i teoretycznych podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej państwa. Igor A. CHRISTOFOROW Władza i własność w Rosji w przeszłości i obecnie. Wiesław CHRZANOWSKI Spór o patriotyzm na progu XXI wieku - garść refleksji. Janina CIECHANOWICZ-MCLEAN Ruch Environmental Justice. Przemysław DĄBROWSKI Nacjonalizm i naród w doktrynie Narodowej Demokracji na przełomie XIX i XX wieku.

17 Olga FILASZKIEWICZ Stowarzyszenie katolickiej młodzieży akademickiej "Odrodzenie" - ośrodek wileński. Mikołaj FRANAS Koncepcja wiecznego pokoju Immanuela Kanta. Michał GAŁĘDEK Projekty ustroju autonomicznego ziemi wileńskiej w 1922 roku. Marcin GLICZ Efektywność prawa w koncepcji law and economics. Przemysław GULDA Benjamin N. Cardozo jako ojciec chrzestny nurtu Law and Literature Anna KLIMASZEWSKA Historia francuskiej myśli prawa handlowego w okresie ancien regime'u. Jarosław KOSTRUBIEC Główne nurty nauki o państwie w Niemczech drugiej połowy XIX wieku. Anna MACHNIKOWSKA Doktrynalne standardy państwa prawnego. Marek MACIEJEWSKI Spuścizna po Hitlerze. Zarys dziejów neonazizmu w Niemczech. Tadeusz MACIEJEWSKI Myśl prawnohistoryczna w Gdańsku (XVII -XXI w.) Ryszard M. MAŁAJNY Doktryna rozdziału władzy Johna Locke'a Izabela NAKIELSKA Idea konstytucyjnej ochrony praw obywatelskich w poglądach Stanisława Głąbińskiego. Herbert SCHAMBECK Prawo natury a prawo konstytucyjne - porównanie rozwiązań konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Austriackiej. Agnieszka SKÓRA Idea sformalizowania stosunków między jednostką a organem administracji na przykładzie kodyfikacji ogólnego postępowania administracyjnego w Austrii z 1925 roku. Aleksiej J. SUSŁOW Dyskusje polityczno-prawne socjaldemokratów rosyjskich na emigracji w latach dwudziestych XX wieku. Andrzej SYLWESTRZAK Władza trzecia - "neutralna". Andrzej SZMYT Normatywny wyraz idei demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej w Konstytucji RP z 1997 roku. Dariusz SZPOPER Nurt niepodległościowo-państwowy w polskiej myśli socjalistycznej końca XIX wieku. Krzysztof TRACKI Ostatnia rozprawa fizjokraty polskiego. Prawo natury i myśl fizjokratyczna Joachima Chreptowicza (w świetle doświadczeń praktycznych i współpracy z Warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk). Tomasz WIDŁAK Zarys historii myśli o społeczności międzynarodowej. Emilia WIECZOREK, Arkadiusz WOWERKA Wpływ doktryny Savigny'ego na współczesne regulacje kolizyjnoprawne w sferze międzynarodowego obrotu handlowego. Adam WIELOMSKI O wyjątku w kanonach i konstytucji. Przypadek Carla Schmitta. Adam WIŚNIEWSKI O historii Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Józef Arno WŁODARSKI, Kamil ZEIDLER Doktryna wojenna Sun Tzu i jego poglądy na politykę, państwo i prawo. Alina WYPYCH-ŻYWICKA Papież Jan Paweł II o pracy, wynagrodzeniu i zabezpieczeniu społecznym. Maria ZMIERCZAK Leonard Trelawney Hobhouse - prekursor liberalizmu społecznego. Informacja o Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ( r r.) Tom XIX 2008 Zagadnienia prawa karnego pod redakcją Jarosława Warylewskiego

18 Janina Ciechanowicz-McLean PENALIZACJA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Stefan Lelental KWALIFIKOWANIE SKAZANYCH DO SYSTEMU TERAPEUTYCZNEGO ODDZIAŁYWANIA (ze szczególnym uwzględnieniem skazanych za przestępstwa seksualne) Tadeusz Maciejewski PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIASTU W PRAWIE PRUS KRÓLEWSKICH Andrzej Szmyt Z BIEŻĄCYCH DOŚWIADCZEŃ POWOŁYWANIA I FUNKCJONOWANIA SEJMOWYCH KOMISJI ŚLEDCZYCH Jerzy Zajadło, Paulina Zajadło NA MARGINESIE WYDARZEŃ W NANGAR KHEL: RESPONDEAT SUPERIOR? Wojciech Cieślak, Tomasz Kanty WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA I WYKONYWANIA NAWIĄZKI ORAZ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA CELE SPOŁECZNE (w świetle danych statystycznych i badań aktowych) Teresa Dukiet-Nagórska KILKA UWAG O KARNOMATERIALNYCH ASPEKTACH IMMUNITETU PARLAMENTARNEGO Jolanta Gliniecka REPRESYJNA FUNKCJA OPŁAT PUBLICZNYCH W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU KARNYM Stanisław Hoc KARNOPRAWNA OCHRONA TAJEMNICY ZAWODOWEJ, FUNKCYJNEJ I SŁUŻBOWEJ Piotr Kardas WSPÓŁDZIAŁANIE PRZESTĘPNE A NOWE FORMY PRZESTĘPCZOŚCI Henryk Machel REFLEKSJE WOKÓŁ WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSCE Beata Pastwa-Wojciechowska PSYCHOPATYCZNE ZABURZENIA OSOBOWOŚCI A PROBLEMY OPINIOWANIA SĄDOWO-PSYCHOLOGICZNEGO W SPRAWACH KARNYCH Grażyna B. Szczygieł WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE A PREWENCJA GENERALNA Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski POSTĘPOWANIE KARNE PRZECIWKO STANISŁAWOWI CYWIŃSKIEMU I ALEKSANDROWI ZWIERZYŃSKIEMU - SPRAWA ZAMKNIĘCIA "DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" 17 LUTEGO 1938 ROKU Jarosław Warylewski RZĄDOWY PROJEKT REKODYFIKACJI PRAWA KARNEGO Z 2007 ROKU - PREZENTACJA, ANALIZA I OCENA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Alina Wypych-Żywicka PRAWO DO RENTY RODZINNEJ UPRAWNIONEGO - ZABÓJCY ŻYWICIELA Anna Dobaczewska SANKCJE W PRAWIE POMOCY PUBLICZNEJ Anna Jurkowska-Zeidler

19 PENALIZACJA ZACHOWAŃ STANOWIĄCYCH NARUSZENIE TAJEMNICY BANKOWEJ Katarzyna Papke-Olszauskas MANDAT KARNY GOTÓWKOWY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA - PROBLEMATYKA ART 98 K.P.W. Jacek Potulski ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE JAKO FORMA REAKCJI KARNEJ Ryszard Skarbek KILKA REFLEKSJI O PROBACJI - MODELE TRADYCYJNE, A ELEKTRONICZNA PRZYSZŁOŚĆ Tomasz Sowiński PRZEPISY O CHARAKTERZE REPRESYJNYM I KARNYM W USTAWODAWSTWIE EMERYTALNYM Sławomir Steinborn PROBLEM ORGANU UPRAWNIONEGO DO STOSOWANIA PRZESZUKANIA W TOKU PROCESU KARNEGO W ŚWIETLE UNORMOWAŃ KONSTYTUCYJNYCH I PRAWNOMIĘDZYNARODOWYCH Krzysztof Woźniewski PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY JAKO PODMIOT WYKONUJĄCY PRAWA POKRZYWDZONEGO W ROZUMIENIU ART. 49 3A K.P.K. PO NOWELIZACJI (WYBRANE ZAGADNIENIA) Wojciech Zalewski WĘZŁOWE PROBLEMY RECYDYWY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Małgorzata Wróblewska REALIZACJA OCHRONY INTERESÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI EUROPEJSKIEGO URZĘDU DO SPRAW ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Kamil Zeidler POKRZYWDZONE ZABYTKI, CZYLI O TYM, CZY PRAWO KARNE CHRONI DZIEDZICTWO KULTURY Przemysław Panfil ZABEZPIECZENIE REALIZACJI OBOWIĄZKÓW CIĄŻĄCYCH NA PŁATNIKU Paweł Petasz ZABIJANIE W MAJESTACIE PRAWA - KARA ŚMIERCI W POLSKIM PRAWIE KARNYM Tom XVIII 2007 Filozofia dogmatyk prawniczych pod redakcją Jerzego Zajadły Jerzy Zajadło FILOZOFIA A NAUKI PRAWNE - SŁOWO WSTĘPNE Tomasz Bąkowski, Eugeniusz Bojanowski, Radosław Giętkowski, Mikołaj Pułło, Agnieszka Skóra, Krzysztof Żukowski

20 O NIEKTÓRYCH PROBLEMACH FILOZOFICZNYCH ADMINISTRACYJNEGO PRAWA MATERIALNEGO, ADMINISTRACYJNEGO PRAWA PROCESOWEGO ORAZ PRAWA USTROJOWEGO ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zdzisław Brodecki FILOZOFIA PRAWA EUROPEJSKIEGO Andrzej Pułło FILOZOFIA KONSTYTUCJI (PROLEGOMENA) Jarosław Warylewski FILOZOFICZNE PODSTAWY PRAWA KARNEGO - PROLEGOMENA Janina Ciechanowicz-McLean MOJA FILOZOFIA I WYKŁADNIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Oktawian Nawrot W CO GRAJĄ PRAWNICY? LOGIKA DLA PRAWNIKÓW I JEJ FILOZOFIA Wojciech R. Wiewiórowski, Grzegorz Wierczyński SYSTEM PRAWA Z PERSPEKTYWY SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ Jerzy Zajadło CZY POTRZEBUJEMY NOWEJ FILOZOFII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO? Wojciech Adamczak IDEA ROZŁOŻENIA RYZYKA JAKO MYŚL KSZTAŁTUJĄCA FILOZOFIĘ PRAWA MORSKIEGO" Urszula Jackowiak AKSJOLOGIA UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO - INDYWIDUALNA ZAPOBIEGLIWOŚĆ CZY SOLIDARNOŚĆ? Andrzej Powałowski WYBRANE ZAGADNIENIA FILOZOFII PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO Dorota Pyć FILOZOFIA PRAWA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Adam Wiśniewski FILOZOFIA I TEORIA PRAW CZŁOWIEKA - WYBRANE ZAGADNIENIA Tadeusz Maciejewski POLSKA MYŚL ADMINISTRACYJNA W CZASACH NOWOŻYTNYCH (XVI-XIX WIEK) Tomasz Sokołowski CYWILNOPRAWNA METODA REGULACJI A ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE PRAWA CYWILNEGO Andrzej Sylwestrzak METODOLOGIA PRZEDMIOTU HISTORII DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH Informacje o Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ( Tom XVII r. Tom XVII 2007 Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa Księga Jubileuszowa poświęcona profesor Urszuli Jackowiak pod redakcją Jakuba Steliny i Aliny Wypych-Żywickiej

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Zielonogórski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Pytania ogóle: 1.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Spis autorów Wstęp dr Izabela Kraśnicka Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Rozdział II A. Marta Janina Skrodzka B. Magdalena Bober Rozdział III A. Katarzyna Ryłko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polsce... 15 1. Początki nauki prawa administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA Prof. zw. dr hab. Ernest Knosala 1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 3. Organy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 53 / 200 ( - ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne SYLABUS Wydział Prawa i Administracji Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Liczba punktów ECTS Prawo finansowe i finanse

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WYZWANIA I PROBLEMY

GŁÓWNE WYZWANIA I PROBLEMY GŁÓWNE WYZWANIA I PROBLEMY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Redakcja Jan Głuchowski Alicja Pomorska Jolanta Szołno-Koguc Wydawnictwo KUL Lublin 2009 SPIS TREŚCI Słowo Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Jacek Czaputowicz, Marcin Sakowicz Administracja publiczna na tle dwóch dekad zmian społeczno-gospodarczych w Polsce 15 Dariusz Kotłowski Znaczenie i

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów............................................... XV Wykaz literatury.............................................. XIX Wstęp...................................................... XXIII Część

Bardziej szczegółowo

IV Rok Prawo stacjonarne - semestr letni 2016/2017

IV Rok Prawo stacjonarne - semestr letni 2016/2017 Poniedziałek 7.15-11.00 Język obcy prawniczy (jo) Wtorek Warsztaty prawnicze - pisma procesowe - Postępowanie karne (10-godzinne) (w) dr Tomasz Kanty 3042 (44) Czwartek Środa 7.15-9.00 Język obcy prawniczy

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI

Spis treści. Przedmowa... XI Przedmowa...................................................... XI Wykaz skrótów................................................... XIII Rozdział I. Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wstęp Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku ő 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania II. Polityczne i gospodarcze aspekty opodatkowania

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Ub Hamburg A/553552 Jerzy Kowalski KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Polskie Wydawnictwo Prawnicze Warszawa - Poznań 2009 Spis treści Wstęp 11 1. Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne...

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne... Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zasady ustrojowe sądownictwa... 1 1. Rozumienie konstytucyjnych zasad prawnych... 1 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 45 / 200 ( 20 ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY DO WYBORU W R.AKAD.2008/2009 STUDIA STACJONARNE PRAWO

WYKŁADY DO WYBORU W R.AKAD.2008/2009 STUDIA STACJONARNE PRAWO WYKŁADY DO WYBORU W R.AKAD.2008/2009 STUDIA STACJONARNE PRAWO I rok s.zimowy przedmiot społeczny (1)(obowiązkowy - 30 1. Dr Anna Machnikowska Etyka Prawnicza (ob.) 2. Prof.zw.dr hab.jerzy Zajadło/dr Oktawian

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r.

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Przedmowa... Wprowadzenie... 1 Część I. Zagadnienia ogólne... 6 Rozdział I. Weksel charakterystyka ogólna... 6 XIII XXI 1. Uwagi ogólne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych PRAWO FINANSOWE Autor: Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk ROZDZIAŁ I. PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Elżbieta Chojna-Duch 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach Kontrola konstytucyjności prawa przez sądy powszechne

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach Kontrola konstytucyjności prawa przez sądy powszechne Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych Autor: Robert Alberski Wstęp Rozdział 1 Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach 1. Konstytucja i zasada podziału władzy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo 978-83-62723-55-3 ANDRZEJ DROZD WYPOWIEDZENIE STOSUNKU PRACY PRESSCOM 3 1. MAŁGORZATA GERSDORF, MICHAŁ RACZKOWSKI, ALEKSANDRA 978-83-7806-493-0 WOŹNIAK PRAWO PRACY KAZUSY I ĆWICZENIA WYD.3 LEXIS NEXIS

Bardziej szczegółowo

Profile seminarium licencjackiego dla kierunku Administracja

Profile seminarium licencjackiego dla kierunku Administracja Profile seminarium licencjackiego dla kierunku Administracja dr hab. Inga KAWKA, prof. UP - Prawo europejskie, prawo instytucjonalne UE - system instytucjonalny UE, źródła prawa UE i ich tworzenie, stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII Część I. Ogólna Rozdział I. Przedmiot międzynarodowego prywatnego prawa pracy... 3 1 1. Rodzaje kolizji norm prawa pracy... 3 1 2.

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Szczegółowy plan zajęć na podyplomowych studiach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych październik 2010 r. czerwiec 2011 r.*

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

IV. Prawo angielskie V. Prawo holenderskie VI. Uwagi podsumowujące Charakter prawny instytucji wyłączenia wspólnika ze spółki z o

IV. Prawo angielskie V. Prawo holenderskie VI. Uwagi podsumowujące Charakter prawny instytucji wyłączenia wspólnika ze spółki z o Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz orzeczeń... Wykaz literatury... XI XVII XIX XXIII Rozdział I. Status prawny wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a natura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia i fundacje. Autor: Paweł Suski. Część pierwsza STOWARZYSZENIA W PRAWIE POLSKIM

Stowarzyszenia i fundacje. Autor: Paweł Suski. Część pierwsza STOWARZYSZENIA W PRAWIE POLSKIM Stowarzyszenia i fundacje Autor: Paweł Suski Część pierwsza STOWARZYSZENIA W PRAWIE POLSKIM ROZDZIAŁ I. Sytuacja stowarzyszeń na ziemiach polskich przed 1989 r. 1.Uwagi ogólne 2.Ustawodawstwa państw zaborczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM IV ZNACZENIE ORZECZNICTWA MAŁGORZATA JAŚKOWSKA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Weksel - charakterystyka ogólna ő 2. Pojęcie, rodzaje i funkcje weksla I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / redakcja naukowa Grażyna Szpor ; Zofia Kluszczyńska, Wiesław Koczur, Katarzyna Roszewska, Katarzyna Rubel, Grażyna Szpor, Tadeusz Szumlicz. 8.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza

Spis treści. Część pierwsza Wykaz skrótów.......................................... 13 Część pierwsza Stowarzyszenia w prawie polskim Rozdział I. Sytuacja stowarzyszeń na ziemiach polskich przed 1989 r....... 17 1. Uwagi ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRZEDMOWA Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji prawem 3. Pojęcie prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Uwarunkowania unijne

SPIS TREŚCI. Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Uwarunkowania unijne SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Część I. Uwarunkowania unijne Jan Monkiewicz Regulacje i nadzór ubezpieczeniowy. W poszukiwaniu nowego paradygmatu... 17 1. Uwagi wprowadzające... 17 2. Model biznesowy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Wstęp do wydania drugiego Słowo wstępne Rozdział I Komparatystyka

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 13. Kamil Zeidler Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa 23

Wykaz skrótów 13. Kamil Zeidler Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa 23 Wykaz skrótów 13 Wstęp (Kamil Zeidler) 19 1. Przepisy ogólne Kamil Zeidler Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa 23 Janina Ciechanowicz-McLean Kształtowanie się gałęzi prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ADMINISTRACJA rok akad. 2016/2017

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ADMINISTRACJA rok akad. 2016/2017 PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ADMINISTRACJA rok akad. 2016/2017 I. GRUPA PYTAŃ KIERUNKOWYCH 1. Zasada demokracji przedstawicielskiej 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego 3. Konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie do cyklu Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe (J.M. Łukasiewicz, I. Ramus)...13 Wstęp (Autorzy)...17.

Spis treści. Wprowadzenie do cyklu Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe (J.M. Łukasiewicz, I. Ramus)...13 Wstęp (Autorzy)...17. Spis treści Wprowadzenie do cyklu Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe (J.M. Łukasiewicz, I. Ramus)...13 Wstęp (Autorzy)...17 Część I Zagadnienia systemowe Dział I Prawo prywatne Rozdział I: Kilka

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego. Autor: Michał Możdżeń- Marcinkowski

Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego. Autor: Michał Możdżeń- Marcinkowski Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego. Autor: Michał Możdżeń- Marcinkowski Rozdział pierwszy Administracja publiczna 1.Pojęcie administracji 2.Cechy i funkcje administracji publicznej 3.Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII CZĘŚĆ I. Prawo jako przedmiot nauk prawnych Rozdział I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 Spis treści Wykaz skrótów str. 11 Od autorów str. 19 CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP A. Wprowadzenie str. 23 B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 I. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa........................................... XI Wprowadzenie........................................ XVII Wykaz skrótów........................................ XIX Część I. Kodeks pracy Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy...

Spis treści. Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy... Wykaz skrótów... 11 Przedmowa do wydania drugiego... 13 Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy... 20 ROZDZIAŁ 1. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE Pod redakcją Mariusza Popławskiego Białystok 2011 Copyright by Temida 2 Białystok 2011 Rada Programowa Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo