WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)"

Transkrypt

1 Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 45 / 200 ( 20 ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 98 / 100 ( 20 ) 3 Finanse jednostek samorządu terytorialnego ( Wykladowca nie został określony ) 3 Administracja [stc.i s.] 2 / 100 ( - ) 4 Legislacja administracyjna ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 88 / 200 ( 83 ) 5 Nauka o państwie i polityce ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 184 / 200 ( 20 ) 6 Organizacja ochrony środowiska ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Administracja [stc.i s.] 3 / 200 ( - ) 7 Prawo o gospodarce gruntami ( Wykladowca nie został określony ) 3 Administracja [stc.i s.] 0 / 200 ( - ) 8 Prawo ubezpieczeń gospodarczych ( Wykladowca nie został określony ) 3 Administracja [stc.i s.] 7 / 60 ( - ) 9 Współczesne kultury prawne ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 200 / 200 ( 20 ) Przedmioty monograficzne adm I st Administracja [stc.i s.] 10 Administracja elektroniczna ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 35 / 35 ( 20 ) 11 Dzieje parlamentaryzmu polskiego ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 36 / 35 ( 20 ) 12 Ewolucja samorządu gospodarczego do wieku XX ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Administracja [stc.i s.] 34 / 35 ( 20 ) 13 Obywatelstwo europejskie ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Administracja [stc.i s.] 35 / 35 ( 20 ) 14 Państwo i prawo w nauce niemieckiej XIX i XX wieku ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Administracja [stc.i s.] 35 / 35 ( 20 ) 15 Prawo o partiach politycznych ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 35 / 35 ( 20 ) 16 Prawo parlamentarne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Administracja [stc.i s.] 36 / 35 ( 20 ) 17 Prawo sportowe ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 35 / 35 ( 20 ) 18 Zasady działania jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną ( Wykladowca nie został określony ) 3 Administracja [stc.i s.] 3 / 35 ( - ) 19 Zasady tworzenia prawa na tle porównawczym ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Administracja [stc.i s.] 35 / 35 ( 20 ) Przedmioty kierunkowe - adm II st Administracja [stc.ii s.] 20 Administrowanie Wspólną Polityką Rolną ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 19 / 100 ( 25 ) 21 Europejska kultura prawna ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 4 / 200 ( 4 ) 22 Międzynarodowe prawo handlowe ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 60 / 60 ( 60 ) strona 1 / 7

2 23 Odpowiedzialność karna urzędników ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 54 / 100 ( 50 ) 24 Podstawy prawne działalności urzędniczej w środowisku międzynarodowym ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 0 / 30 ( - ) 25 Postępowanie nieprocesowe ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 12 / 60 ( 12 ) 26 Prawo dewizowe ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 0 / 100 ( - ) 27 Prawo o notariacie ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 1 / 50 ( 1 ) 28 Prawo subwencyjne ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 18 / 100 ( 18 ) 29 Prawo upadłościowe i naprawcze ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 3 / 50 ( 2 ) 30 Prawo żywnościowe ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 38 / 200 ( 70 ) 31 System międzynarodowych organów ochrony prawnej ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 21 / 50 ( 21 ) 32 Umowy o obrocie gospodarczym ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 14 / 50 ( 14 ) 33 Zarządzanie zasobami ludzkimi ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 13 / 200 ( 13 ) Przedmioty monograficzne adm II st Administracja [stc.ii s.] 34 Administrowanie zasobami naturalnymi ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 0 / 35 ( - ) 35 Demokratyczne państwo prawne (Nie okreslono) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 0 / 35 ( - ) 36 Idea niezawisłości sędziowskiej w II Rzeczypospolitej ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 35 / 35 ( 20 ) 37 Katolicka nauka społeczna ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 27 / 35 ( 20 ) 38 Międzynarodowy arbitraż ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 1 / 35 ( - ) 39 Prawo autorskie w Internecie ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 35 / 35 ( 20 ) 40 Prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 7 / 35 ( - ) 41 Prawo konsumenckie ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 1 / 35 ( - ) 42 Rozstrzyganie spraw gospodarczych ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 35 / 35 ( 20 ) 43 Socjologia administacji ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 14 / 35 ( - ) 44 Techniki decyzyjne ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 34 / 35 ( 20 ) 45 Umowy w prawie własności intelektualnej ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 11 / 35 ( 20 ) 46 Ustrój i prawo na ziemiach polskich ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 0 / 35 ( - ) 47 Wycena nieruchomości ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 35 / 35 ( 20 ) Przedmioty kierunkowe - bw I st Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] strona 2 / 7

3 48 Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb państwowych ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 196 / 200 ( 20 ) 49 Historia doktryn polityczno-prawnych ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 195 / 200 ( 20 ) 50 Ochrona bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego ( Wykladowca nie został określony ) 3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 75 / 200 ( 75 ) 51 Organizacja i funkcjonowanie wybranych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 74 / 200 ( 75 ) 52 Prawo celne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 175 / 200 ( 175 ) 53 Prawo karne skarbowe ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 41 / 200 ( 41 ) 54 Prawo karne wykonawcze ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 75 / 200 ( 75 ) 55 Prawo migracyjne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 50 / 200 ( 50 ) 56 Prawo policyjne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 190 / 200 ( 175 ) 57 Prawo wykroczeń ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 155 / 200 ( 150 ) 58 Publiczno prawne aspekty bezpieczeństwa gospodarczego ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 57 / 200 ( 57 ) 59 Współpraca policyjna i sądowa w państwach Europy ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 50 / 200 ( 50 ) Przedmioty kierunkowe - bw II st Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.ii s.] 60 Czynności operacyjno-rozpoznawcze ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.ii s.] 69 / 75 ( 60 ) 61 Prawa uchodźców i mniejszości w prawie międzynarodowym ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.ii s.] 47 / 100 ( - ) 62 Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.ii s.] 70 / 75 ( 62 ) Przedmioty kierunkowe - pb I st Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 63 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych ( Wykladowca nie został określony ) 2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 2 / 50 ( - ) 64 Finanse publiczne ( Wykladowca nie został określony ) 2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 49 / 50 ( 49 ) 65 Gra kierownicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 50 / 50 ( 49 ) 66 Podstawy logistyki ( Wykladowca nie został określony ) 2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 48 / 50 ( 49 ) 67 Podstawy prawne systemu gospodarczego UE ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 3 / 50 ( - ) 68 Podstawy publicznego prawa bankowego ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 35 / 50 ( 30 ) 69 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 4 / 50 ( - ) 70 Prawne instrumenty wspierania przedsiębiorców ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 51 / 50 ( 52 ) 71 Prawo antymonopolowe ( Wykladowca nie został określony ) 2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 0 / 50 ( - ) strona 3 / 7

4 72 Prawo konkurencji ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 50 / 50 ( 50 ) 73 Romanistyczne tradycje wybranych instytucji obrotu gospodarczego ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 8 / 50 ( 8 ) 74 Rozwój kompetencji interpersonalnych ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 60 / 60 ( 50 ) 75 Zarys myśli prawniczej i ekonomicznej ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 52 / 50 ( 50 ) 76 Zarządzanie jakością i wiedzą ( Wykladowca nie został określony ) 2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 1 / 50 ( - ) 77 Zarządzanie strategiczne ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 51 / 60 ( 50 ) Przedmioty monograficzne - pb I st Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 78 Gospodarka komunalna ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 0 / 35 ( - ) 79 Międzynarodowe organizacje gospodarcze i finansowe ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 0 / 35 ( - ) 80 Międzynarodowe organizacje gospodarcze i finansowe ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 0 / 35 ( - ) 81 Partnerstwo publiczno-prywatne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 4 / 35 ( - ) 82 Prawo farmaceutyczne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 35 / 35 ( 20 ) 83 Prawo medyczne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 35 / 35 ( 20 ) 84 Prawo reklamy ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 35 / 35 ( 20 ) 85 Prawo spółdzielcze (Nie okreslono) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 0 / 35 ( - ) 86 Transformacje przedsiębiorców ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 35 / 35 ( 20 ) Przedmioty kierunkowe - pm II st Prawno - Menedżerski [stc.ii s.] 87 Innowacyjność w działalności gospodarczej ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Prawno - Menedżerski [stc.ii s.] 17 / 59 ( 17 ) 88 Obrót gospodarczy w Internecie ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Prawno - Menedżerski [stc.ii s.] 22 / 59 ( 21 ) 89 Ochrona konsumentów w obrocie gospodarczym ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Prawno - Menedżerski [stc.ii s.] 42 / 80 ( 42 ) 90 Pozyskiwanie i wdrażanie instrumentów wspierania przedsiębiorców ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Prawno - Menedżerski [stc.ii s.] 13 / 80 ( 10 ) Przedmioty kierunkowe - ps Prawo [stc.mgr] 91 Ekonomia ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 125 / 200 ( 124 ) 92 Etyka prawicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 200 / 200 ( 200 ) 93 Historia administracji w nowożytnej Europie ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 12 / 200 ( 12 ) strona 4 / 7

5 94 Łacińska terminologia prawnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 199 / 200 ( 200 ) 95 Międzynarodowe prawo handlowe ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 1 / 200 ( - ) 96 Postępowanie egzekucyjne w administracji ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 1 / 200 ( - ) 97 Postępowanie odrębne w pocesie cywilnym ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 203 / 200 ( 200 ) 98 Postępowanie szczególne w procesie karnym ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 187 / 200 ( 184 ) 99 Prawo dowodowe ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 5 / 100 ( - ) 100 Prawo karne porównawcze ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 50 / 50 ( 50 ) 101 Prawo karne wykonawcze ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 78 / 100 ( 78 ) 102 Prawo konkurencji ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 6 / 35 ( - ) 103 Prawo o notariacie ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 3 / 200 ( - ) 104 Prawo papierów wartościowych ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 48 / 200 ( 48 ) 105 Prawo parlamentarne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 185 / 200 ( 185 ) 106 Prawo podatkowe ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 200 / 200 ( 200 ) 107 Prawo policyjne ( Wykladowca nie został określony ) 2 Prawo [stc.mgr] 153 / 200 ( 153 ) 108 Prawo prywatne międzynarodowe ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 4 / 50 ( - ) 109 Prawo upadłościowe ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 42 / 200 ( 41 ) 110 Prawo wykroczeń i prawo karno skarbowe ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 24 / 200 ( 24 ) 111 Prawo wyznaniowe ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 22 / 200 ( 22 ) 112 Prawo żywnościowe i zarządzania rolnictwem ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 39 / 200 ( 39 ) 113 Swobody rynku wewętrznego w UE ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 13 / 200 ( - ) 114 System ochrony prawnej w UE ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 0 / 200 ( - ) 115 Ustroje państw współczesnych ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 147 / 200 ( 148 ) 116 Współczesne kultury prawne ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 192 / 200 ( 191 ) 117 Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 98 / 200 ( 98 ) 118 Zamówienia publiczne ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 2 / 200 ( - ) 119 Zarządzanie nieruchomościami ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 59 / 120 ( 59 ) Przedmioty monograficzne Prawo [stc.mgr] 120 Aksjologia współczesnych systemów politycznych i prawnych ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 36 / 35 ( 20 ) strona 5 / 7

6 121 Aktualne problemy organizacji wymiaru sprawiedliwości i pomocy prawnej oraz postępowania w sprawach cywilnych ( Wykladowca nie został określony ) 5 Prawo [stc.mgr] 1 / 35 ( - ) 122 Bank centralny w warunkach gospodarki rynkowej ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 123 Bezpośrednie stosowanie Konstytucji ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 124 Europejsckie prawo reklamy ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 33 / 35 ( 20 ) 125 Europejskie prawo procesowe ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 0 / 35 ( - ) 126 Filozofia prawa natury ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 20 / 35 ( 20 ) 127 Historia kryminalistyki ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 128 Instrumenty prawne gospodarowania nieruchomościami ( Wykladowca nie został określony ) 5 Prawo [stc.mgr] 0 / 35 ( - ) 129 Język łaciński ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 87 / 90 ( 20 ) 130 Katolicka nauka społeczna ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 131 Komparytystyka prawnicza ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 132 Kompetencje komunikacyjne, trening argumentacyjny i analiza przemówienia ( Wykladowca nie został określony 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 26 / 35 ( 15 ) ) 133 Kompozycja wypowiedzi i autoprezentacja ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 21 / 35 ( 18 ) 134 Międzynarodowe prawo karne ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 135 Międzynarodowy arbitraż ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 1 / 35 ( - ) 136 Obywatelstwo europejskie ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 137 Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie UE ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 0 / 35 ( - ) 138 Państwo i prawo w nauce niemieckiej XIX i XX wieku ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 139 Podstawy biojurisprudencji ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 140 Porównawcze prawo parlamentarne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 141 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 142 Prawna ochrona dóbr kulturowych ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 143 Prawnokarna ochrona dokumentów ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 20 / 35 ( 20 ) 144 Prawnokarne normy przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 145 Prawo celne UE ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 23 / 35 ( 20 ) 146 Prawo dyplomatyczne i konsularne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 147 Prawo konsumenckie ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 24 / 35 ( 20 ) 148 Prawo morskie ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 36 / 35 ( 20 ) 149 Prawo o partiach politycznych ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 34 / 35 ( 20 ) strona 6 / 7

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) WPiA UMCS 150 Prawo przewozowe ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 4 / 35 ( - ) 151 Prawo systemu bankowego ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 31 / 35 ( 20 ) 152 Prawo umów międzynarodowych ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 153 Psychologia sądowa ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 36 / 35 ( 20 ) 154 Psychologia zeznań ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 36 / 35 ( 20 ) 155 Retoryka prawnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 30 / 35 ( 20 ) 156 Rzymaskie prawo karne ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 34 / 35 ( 20 ) 157 Udział Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 5 / 35 ( - ) 158 Uniwersytecka studencka poradnia prawna ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 27 / 35 ( 20 ) 159 Wiktymologia ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 160 Własność prywatna w doktrynach prawnych ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( 20 ) 161 Wprowadzenie do prawa amerykańskiego ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 36 / 35 ( 20 ) 162 Wspólna polityka rolna UE ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 0 / 35 ( - ) 163 Źródła prawa kanonicznego ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 33 / 35 ( 20 ) * Kolorem czerwonym zaznaczono przedmioty o statusie nie uruchomiony Razem przedmiotów uruchomionych: 110 Razem przedmiotów nieuruchomionych: 53 Data wygenerowania zestawienia: 2015/10/07 10:05:48 strona 7 / 7

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009 WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009 Specjalizacja administracyjno społeczna 1 Prawo samorządu terytorialnego - Dr P.Suwaj 2 Administracja spraw zagranicznych - Dr A.Suławko-Karetko

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA

PLAN STUDIÓW I STOPNIA PLAN STUDIÓW I STOPNIA na kierunku Administracja Studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2014/2015 I ROK I SEMESTR 1 Podstawy prawoznawstwa 24 1 40 E 2 Historia administracji

Bardziej szczegółowo

Europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej (profil praktyczny) Studia I stopnia, stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe)

Europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej (profil praktyczny) Studia I stopnia, stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe) S t r o n a 1 Europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej (profil praktyczny) Studia I stopnia, stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe) Semestr 1 Moduł historyczno metodologiczny Historia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK

EKONOMIA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM W Ćw LAB suma Jednostka organizacyjna Elementy matematyki w ekonomii 0 20 E 7 0 20 0 7 2 Technologie informacyjne 20 Z 20

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Bezpieczeństwo wewnętrzne PROFL: praktyczny POZOM: stopnia TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 Moduł bezpieczeństwa moduł 36 6 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA Prof. zw. dr hab. Ernest Knosala 1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 3. Organy

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS STUDIA NIESTACJONARNE II-go STOPNIA 3/ (I rok), /5 (II rok), 5/ (III rok) Semestr I Socjologia ogólna 3 Podstawy bezpieczeństwa państwa 5 3 Wiedza o państwie i prawie 5 Podstawy psychologii 3 5 Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni.

Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni. PREZENTACJA ADVISER Szanowni Paostwo. Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni. Zapraszamy do podjęcia

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal.

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal. Kierunek: bezpieczeństwo narodowe, studia II. stopnia, niestacjonarne Semestr I Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie 10 10 - - egz 4 Filozoficzne problemy bezpieczeństwa 10 - - - zal 2 (obszar nauk humanistycznych)

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 157/2012/2013Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KANCELARII

PREZENTACJA KANCELARII PREZENTACJA KANCELARII ADVISER Niniejszym mam przyjemność przedstawić Państwu założoną w 1989 roku Kancelarię ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni, przy

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone).

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone). Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy Wspólnicy Kancelarii Paweł Wójcik - doradca podatkowy - obsługa prawna inwestycji kapitałowych i transakcji kapitałowych - obsługa prawna inwestycji budowlanych i zastępstwo procesowe w sporach sądowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Minimum programowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami Załącznik nr 1a do Porozumienia z dnia 9.01 013 r. Minimum programowe dla pośredników w Program ogólny Blok Grupa tematyczna Tematyka wykładów Liczba godzin I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 5 1 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Pojęcie nieruchomości... 1 1.2. Rodzaje nieruchomości... 3 1.3. Prawa związane z nieruchomościami...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE Książki w kolekcji dziedzinowej ułożone są według działów odpowiadającym dziedzinom wiedzy, np. KF/01.0 Filozofia, KF/02.0 Religioznawstwo, KF/03.0 Kulturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r.

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Świadomość podatkowa Czy istnieje parasol podatkowy nad działalnością prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

Polityka darowizn Grupy Azoty

Polityka darowizn Grupy Azoty POLITYKA DAROWIZN GRUPY AZOTY Poprzez przekazywanie darowizn Grupa Azoty stara się aktywnie reagować na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz indywidualnych osób,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. O URZĘDACH I IZBACH SKARBOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ - III ROK. Data Godz. Z3 BHP Z3 TR Z3 JA P3 EWP P3 WEL P3 RES. Pedagogika zabawy dr D. Sikorska. Teoria konkurencji prof. H.

PLAN ZAJĘĆ - III ROK. Data Godz. Z3 BHP Z3 TR Z3 JA P3 EWP P3 WEL P3 RES. Pedagogika zabawy dr D. Sikorska. Teoria konkurencji prof. H. 10 mar 13 9 mar 13 PLAN ZAJĘĆ - III ROK Pedagogika zabawy Teoria konkurencji Planowanie biznesowe Gospodarka europejska Polityka transportowa w Polsce i UE 24 mar 13 23 mar 13 Prawna ochrona pracy Nadzór

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII - 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 2 311,79 1. Lokaty 0,00 2 311,79 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych nauki

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35

Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35 Kancelaria Prawna Tomasz Święch ul. Kazimierza Promyka 1/66, 01-604 Warszawa e-mail: biuro@swiech-legal.pl, tel.: +48 607 292 153 NIP: 784-237-73-35 1 O nas Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Kancelarią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji 6. Pozycja i zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 7. Treść i tryb uchwalania

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne

Bardziej szczegółowo

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r.

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. MACIEJ JABŁOŃSKI e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. Pełnione funkcje: Prezes Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Prezes Aukcji Rybna w Ustce, Wiceminister Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Administracja celna Organ państwa każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie danej jednostce administracyjnej określonych kompetencji

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo