WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ"

Transkrypt

1 Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu (umowa nr ): Funkcjonowanie podmiotów na rynku w okresie kryzysów finansowych Cele badań koncentrują się na problematyce dotyczącej takich zagadnień jak: Kryzysy finansowe i ich wpływ na podmioty funkcjonujące w gospodarce rynkowej, Podmioty w gospodarce rynkowej i ich funkcjonowanie, Determinanty funkcjonowania pośredników finansowych w Polsce, Rola instytucji zaufania publicznego w gospodarce rynkowej Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych. W zakresie badań własnych realizowano prace dotyczące tematu (umowa nr ): Usługifinansowe w procesie dezintermediacji Instytucje finansowe na rynku, Determinanty rozwoju usług finansowych, Aktualne tendencje w bankowości, Wpływ przemian w otoczeniu na sytuację instytucji finansowych, Sposoby dystrybucji usług finansowych. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 1. Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A.: Faktoring jako źródło finansowania należności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu // Pieniądze i Więź , R. 13, nr 4(49), s AR Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A.: Kryzys globalny a sytuacja gospodarcza Polski // Pieniądze i Więź , R. 13, nr 4 (49) 4, s AR Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A.: Kryzys subprime a sytuacja banków komercyjnych w Polsce // Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu , Nr 29 - [Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego], s AR Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A.: Płynność sektora bankowego w Polsce a makrootoczenie jako jej determinanta // Pieniądze i Więź , Nr 3, s AR Korol T.M.: Wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania firm przed ryzykiem upadłości // Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. - Nr 4 (2010), s AR Korol T.M.: Predicting bankruptcy with the use of macroeconomic variables //Journal of economic computation and economic cybernetics studies and research. - Vol. 44, Iss. 1 (2010), s AR Korol T.M.: Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej // Przegląd Organizacji , Nr 1, s AR Korol T.M.: Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu miękkich technik obliczeniowych // Finansowy kwartalnik internetowy EFINANSE. - Vol. 6, Nr 2 (2010), s AR Korol T.M.: Skuteczne metody prognozowania upadłości firm // Przegląd Organizacji , Nr 6, s AR 86752

2 10. Korol T.M.: Skuteczność systemu eksperckiego i sztucznej inteligencji w prognozowaniu upadłości firm // Pieniądze i Więź. - R. 13, Nr 1 (46) (2010), s AR Korol T.M.: System ekspercki a tradycyjne modele prognozowania upadłości firm // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , Nr [Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 26], s AR Kubiszewska K.: Konsekwencje jednostronnej euroizacji na przykładzie Kosowa // Pieniądze i Więź , Nr 2(47), s AR Kubiszewska K.: Jednostronna euroizacja sposób na uzyskanie stabilnej waluty, na przykładzie Kosowa i Czarnogóry // Pieniądze i Więź , Nr 3(48), s AR Kubiszewska K.: Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu , Nr 29, s AR Kujawska J.: Wykorzystanie metody DEA w zarządzaniu opieką zdrowotną // Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. - Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ , Nr 7 (726), s : 2 tab. - Bibliogr. 11 poz. AR Mazurek-Krasodomska E.: Wpływ ryzyka finansowego na aktywa gospodarstw domowych w Polsce // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. / ed. Marek Dylewski , nr 29 - [Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego], s AR Potrykus M.: Polski rynek leasingu - stan i perspektywy // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , Nr [Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa], s AR Potrykus M.: Ryzyko na rynku kredytów hipotecznych // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu , Nr 29 - [Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego], s AR Prusak B.: Analiza przekrojowa efektywności systemów upadłościowych // Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. / eds. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Arkadiusz Żabiński , nr [Polityka ekonomiczna], s AR Prusak B.: Analiza skuteczności rekomendacji giełdowych na GPW w Warszawie // Przegląd organizacji , Nr 11, s AR Prusak B.: Koncepcja i charakterystyka wskaźników rynku kapitałowego PEG i PERG // Współczesna Ekonomia. Kwartalnik wyższej szkoły finansów i zarządzania w Warszawie , Nr 4, s AR Prusak B.: Metody i mierniki oceny efektywności postępowań i systemów upadłościowych // Pieniądze i Więź. - R. XIII, nr 1 (46) (2010), s AR Prusak B.: Swapy odmowy zapłaty // Finansowy kwartalnik internetowy efinanse , nr 1, s. 1-8 : 3 rys., 3 tab. - Bibliogr. 8 poz. Tryb dostępu: artykuly/110.pdf [nie ujęto w Raporcie za 2009 r.] AR Rzeczycka A., Golawska-Witkowska G.: Mikro- i makrootoczenie jako determinanta ryzyka kredytowego banków komercyjnych w Polsce // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu , Nr 29 - [Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego], s AR Zawadzki K., Lewicka M.: Rynek finansowy w federacji rosyjskiej - wybrane zagadnienia // Pieniądze i więź. - SOPOT , Nr 3, s AR Zawadzki K.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło finansowania wielkoformatowych imprez sportowych //Zeszyty naukowe. Uniwersytet

3 Ekonomiczny w Poznaniu , Nr [Dylematy i wyzwania finansów publicznych], s AR MONOGRAFIE I PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE W J. ANGIELSKIM 1. Bławat F., Figura P.: Classical and modern concepts of corporate objectives / ed. Franciszek Bławat - Gdańsk : Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej., s. MDM Doryń W., Jiri F., Gaweł A., Lobmayr B., Peterkova J., Prusak B., Stehr C., Sobiechowska- Ziegert A., Wasilczuk J., Zięba K.,: Internationalization, Innovativeness and Growth of Modern Enterprises. - Warszawa : Harvard Business Review Polska, s. MDM Kordalska A., Kujawska J., Parteka A., Sobiechowska-Ziegert A., Świetlik K., Wolszczak- Derlacz J.,: Methods of quantitative economics. / ed. Krystyna Strzała, Faculty of Management, University of Gdansk. - Gdańsk : Department of Economics Faculty of Managemant and Economics, Gdansk University of Technology., s. MDM MONOGRAFIE I PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE W J. POLSKIM 1. Giruć P.: Giełdy towarowe we współczesnej gospodarce // Gdańsk : Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, s. 167 MDK Korol T.M.: Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości. - [Rozprawa habilitacyjna] // - Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Business, s. 231 MK ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I PODRĘCZNIKACH AKADEMICKICH W J. POLSKIM 1. Giruć P.: Giełdy towarowe w okresie przemian gospodarczych w latach // W: Gospodarka rynkowa w Polsce w latach / ed. Halina Jastrzębska- Smolaga - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, [Monografie, Studia, Rozprawy M12]. - s [6 str.] MCK Giruć P.: Giełdy towarowe wobec współczesnych wyzwań w warunkach polskiej gospodarki // W : Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań / ed. Marcin Geryk - Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, s [11 str.] MCK Mazurek-Krasodomska E.: Finansowanie potrzeb mieszkaniowych // W : Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce / ed. Anna Rzeczycka - Gdańsk : Katedra Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska., s MCK Mazurek-Krasodomska E.: Skutki realizacji Euro 2004 dla regionu Minho-Lima // W : EURO szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii / ed. Krystian Zawadzki - Gdańsk : VM Media, s MCK Mazurek-Krasodomska E.: Wydatki związane z inwestycjami przeprowadzonymi w Bradze i Guimaraes oraz źródła ich finansowania // W : EURO szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii / ed. Krystian Zawadzki - Gdańsk : VM Media, s MCK 85500

4 6. Postrach K.: Teoria agencji a teoria stewarda w nadzorze korporacyjnym // W : Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego / ed. Piotr Urbanek, Instytut Ekonomii - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, S [9 str.] MCK Potrykus M.: Potrzeby mieszkaniowe a popyt na mieszkania // W : Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. - monografia Katedry Finansów - Gdańsk : Katedra Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska., s MCK Rzeczycka A., Golawska-Witkowska G.: Kryzysy finansowe a rynek kredytów hipotecznych // w: Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. - monografia Katedry Finansów - Gdańsk : Katedra Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, s MCK Zawadzki K.: Budownictwo mieszkaniowe w Polsce // W : Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce / ed. Anna Rzeczycka - Gdańsk : Katedra Finansów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, s [11 str.] MCK Zawadzki K.M.: Wydatki związane z organizacją EURO 2004 i źródła ich finansowania // W : EURO Szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii / ed. Krystian Zawadzki - Gdańsk : Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, s MCK Zawadzki K.: Portugalia jako organizator Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2004 roku // W : EURO Szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii / ed. Krystian Zawadzki - Gdańsk : Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, s MCK Zawadzki K.: Wnioski dla Polski i regionu Pomorza wynikające z organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej przez Portugalię // W : EURO Szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii / ed. Krystian Zawadzki - Gdańsk : Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, s MCK REDAGOWANIE : MONOGRAFII, PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH, WYD. ZBIOROWYCH 1. Rzeczycka A.: Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. - monografia katedry finansów // - Gdańsk : Katedra Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska., s. EK Zawadzki K.: EURO Szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii // - Gdańsk : Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, s. EK NAUKOWA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Universität Wien Austria Universität Bamberg Niemcy Tecnologico de Monterrey Meksyk University of Applied Sciences Stralsund Niemcy KONFERENCJE NAUKOWE ZAGRANICZNE I KRAJOWE Konferencje organizowane Konferencja ENTIME 2010, Politechnika Gdańska, (Katedra Nauk Ekonomicznych),

5 Konferencja dla przedsiębiorców pt.: Euro szanse i zagrożenia dla Pomorza, organizowane w ramach projektu badawczego o tym samym tytule, współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(współorganizator Zawadzki K. dr inż.) Gdańsk WZiE PG

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Faktoring zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2013 Korekta Edyta Smolińska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013 Korekta

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INŻYNIERII ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO

KATEDRA INŻYNIERII ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO KATEDRA INŻYNIERII ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO w roku 2013 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH Część B i część C wykazu MNiSW: 1. Lis A.: Główne bariery w systemie transferu technologii

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie 02.1996-06.1996 Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, 09.1997 Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach

Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach Agnieszka Zakrzewska - Bielawska Politechnika Łódzka, Katedra Zarządzania Anna Juźwicka Politechnika Łódzka, Katedra

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych Piotr Zasępa I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Celem autoreferatu jest zaprezentowanie dorobku naukowego i zawodowego. Przedstawia on dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 11. Część I Rynki finansowe

Wprowadzenie 11. Część I Rynki finansowe Wprowadzenie 11 Część I Rynki finansowe 1. Reformy instytucjonalne na rynkach finansowych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy - Paweł Kawa 15 1.1. Instytucjonalny wymiar przyczyn kryzysu finansowego 16

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo