dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na"

Transkrypt

1 dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, kierownik studiów podyplomowych Windykacja należności. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce finansów przedsiębiorstw i instytucji finansowych, a w szczególności źródeł finansowania, płynności finansowej, zarządzania wierzytelnościami i windykacji. Ekspert w dziedzinie factoringu. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny finansów. SPECJALIZACJA BADAWCZA: faktoring, płynność finansowa przedsiębiorstw, źródła finansowania przedsiębiorstw, windykacja; zarządzanie należnościami, zarządzanie kapitałem obrotowym netto, skarbnik korporacyjny. BADANIA NAUKOWE: Znaczenie kredytu kupieckiego dla funkcjonowania przedsiębiorstw -kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. dr hab. Janusz Ostaszewski Badania statutowe,2010. Wpływ zobowiązań i należności handlowych na strukturę kapitału przedsiębiorstwa -kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Badania własne, Zobowiązania handlowe jako źródło finansowania przedsiębiorstw -kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, mgr Kamila Grzesiak. Badania statutowe, Rynek windykacyjny w Polsce znaczenie, uwarunkowania, stan obecny i perspektywy rozwoju -kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Marcin Liberadzki, mgr Elwira Ziółkowska. Badania statutowe, 2012.

2 Koszt kapitału metody szacowania i wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie (IV etap badań wywiady pogłębione w polskich przedsiębiorstwach)- kierownik badań: prof. dr hab. Aleksandra Duliniec, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol. Badania statutowe, OFERTA DYDAKTYCZNA: Bankowość korporacyjna Finanse Metody zarządzania płynnością finansową Struktura kapitału w przedsiębiorstwie SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH: Seminarium licencjackie: Seminarium magisterskie: PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH: źródła finansowania działalności przedsiębiorstw, faktoring, forfaiting, sekurytyzacja aktywów, windykacja, skarbnik korporacyjny, płynność finansowa przedsiębiorstw, kapitał obrotowy netto, działalność kredytowa banku. PUBLIKACJE: Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2013 Faktoring w teorii i w praktyce, wyd. 3 rozszerzone i zaktualizowane, K. Kreczmańska-Gigol, Helion, Gliwice 2007, Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora, Difin, K. Kreczmańska-Gigol, Warszawa 2007 Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, K. Kreczmańska-Gigol Difin, Warszawa 2006 Podstawy tworzenia planu finansowego banku, K. Gigol, Twigger, Warszawa 2003 Bank a leasing (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie należności), K. Gigol, Twigger, Warszawa 2001 Opłacalność działalności kredytowej banku, K. Gigol, Twigger, Warszawa 2000

3 Faktoring w przedsiębiorstwie, K. Kreczmańska BART, Warszawa 1997 Faktoring w teorii i w praktyce, K. Kreczmańska,wyd. 1, BART, Warszawa 1996 Redakcja naukowa monografii i współautorstwo monografii pomimo udzielania kredytów kupieckich? K. Kreczmańska-Gigol, R. Pajewska-Kwaśny, T. Cicirko, I. Tomaszewska wyd. 1, InforBiznes, Warszawa 2010, (współautorstwo). Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010, (redakcja naukowa i współautorstwo). Faktoring w Polsce Analiza, rynek, perspektywy, red. K. Kreczmańska-Gigol Difin, Warszawa 2010 (redakcja naukowa i współautorstwo). Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2011 (redakcja naukowa i współautorstwo). pomimo udzielania kredytów kupieckich?, wyd. 2, K. Kreczmańska-Gigol, R. Pajewska-Kwaśny, T. Cicirko, I. Tomaszewska, M. Kupisz, InforBiznes, Warszawa 2012, (współautorstwo). Artykuły w międzynarodowych czasopismach naukowych Podaż na rynku windykacyjnym w Polsce, K. Kreczmańska-Gigol [w:] Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski (red.), Banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo w warunkach niepewności, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, PWSZ w Płocku, Płock 2013, s , (rozdział w Kapitał intelektualny a kapitał finansowy, K. Kreczmańska-Gigol [w:] Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak (red.), Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013(rozdział w Należności banków od klientów indywidualnych i ich windykacja, K. Kreczmańska-Gigol, R. Nowak Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Nr 127, 2013, Szkoła Główna Handlowa W Warszawie, (współautorstwo artykułu). Perspektywy rynku windykacyjnego w Polsce wyniki badań, K. Kreczmańska-Gigol, Zarządzanie i Finanse, Rok 11, Nr 2, Część 4, lipiec 2013, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (autorstwo artykułu). Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, K.Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2013 (autorstwo pomimo udzielania kredytów kupieckich?, wyd. 2, K. Kreczmańska-Gigol, R. Pajewska-Kwaśny, T. Cicirko, I. Tomaszewska, M. Kupisz InforBiznes, Warszawa 2012 (współautorstwo). The Threat of Payment Gridlocks in Poland and Business Ethics, K. Kreczmańska-Gigol, Journal of Management and Financial Sciences, Vol. V, Issue 10 (December 2012), (autorstwo artykułu). Involvement of Factors in Receivables Insurance as Exemplified by Poland, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), K. Kreczmańska-Gigol, R. Pajewska- Kwaśny, Vol. 2(1) July 2012, (współautorstwo artykułu)

4 Stepped coupon bonds and restructuring factoring in relation to net circulating capital in companies in financial difficulty, Perspectives of Innovations, Economics & Business, K. Kreczmańska-Gigol, M. Liberadzki Vol. 12, Issue 3, 2012,Print (Online) (współautorstwo artykułu). Европейский и польский страховые рынки в условиях финансового кризиса, Эффективнoе Антикризиснoе Управление, R. Pajewska-Kwaśny, K. Kreczmańska-Gigol,Nr 5(74), 2012, (współautorstwo artykułu). Применение факторинга в условиях кризиса, Эффективнoе Антикризиснoе Управление R. Pajewska-Kwaśny, K. Kreczmańska-Gigol Nr 6(75), 2012 (współautorstwo artykułu). Zwyczaje płatnicze przedsiębiorstw a zatory płatnicze w gospodarce w warunkach kryzysu, K. Kreczmańska-Gigol [w:] Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski (red.), Gospodarka rynkowa w warunkach kryzysu, Instytut Nauk Ekonomicznych, PWSZ w Płocku, Płock 2012, (rozdział w Zadłużenie przedsiębiorstwa a koszty bankructwa, K. Kreczmańska-Gigol [w:] Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski (red.), Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012, s (rozdział w Rola skarbnika w przedsiębiorstwie ujęcie historyczne i współczesne, K. Kreczmańska-Gigol [w:] Halina Zadora, Gabriela Łukasik (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Nr 107, 2012 (autorstwo artykułu). Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie a faktoring, K. Kreczmańska- Gigol [w:] Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, 2012, Rok II, Polski Związek Faktorów, Norbertinum, 2012, (autorstwo artykułu i redakcja merytoryczna części czasopisma). Finansowanie przedsiębiorstw rodzinnych a surogaty kapitału, K. Kreczmańska-Gigol, Jacek Lipiec Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Nr 117, 2012 (współautorstwo artykułu). Skarbnik korporacyjny w Polsce miejsce, zadania, narzędzia, F. Grzelak, K. Kreczmańska-Gigol Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Nr 120, 2012, Szkoła Główna Handlowa W Warszawie, (współautorstwo artykułu). The Threat of Payment Gridlocks in Poland and Business Ethics, K. Kreczmańska-Gigol Journal of Management and Financial Sciences, Vol. V, Issue 10 (December 2012),(autorstwo artykułu). Involvement of Factors in Receivables Insurance as Exemplified by Poland, K. Kreczmańska- Gigol, R. Pajewska-Kwaśny International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), Vol. 2(1) July 2012, (współautorstwo artykułu) Stepped coupon bonds and restructuring factoring in relation to net circulating capital in companies in financial difficulty, K. Kreczmańska-Gigol, M. Liberadzki Perspectives of Innovations, Economics & Business, Vol. 12, Issue 3, 2012,(Online) (współautorstwo artykułu). Европейский и польский страховые рынки в условиях финансового кризиса, Эффективнoе Антикризиснoе Управление R. Pajewska-Kwaśny, K. Kreczmańska-Gigol Nr 5(74), 2012, (współautorstwo artykułu). Применение факторинга в условиях кризиса, Эффективнoе Антикризиснoе Управление R. Pajewska-Kwaśny, K. Kreczmańska-Gigol Nr 6(75), 2012 (współautorstwo artykułu). Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2011(redakcja naukowa i współautorstwo). Asymetria informacji i koszty transakcyjne a ocena kontrahenta, K. Kreczmańska-Gigol, [w:] Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym.

5 Przestępczość gospodarcza, Instytut Nauk Ekonomicznych, PWSZ w Płocku, s , Płock 2011, (rozdział w Wykorzystanie instrumentów zarządzania należnościami przez przedsiębiorstwa w Polsce, K. Kreczmańska-Gigol [w:] Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski (red.), Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011, (rozdział w Faktoring samorządowy czy forfaiting samorządowy propozycja uporządkowania pojęć, K. Kreczmańska-Gigol [w:] Stefan Wrzosek (red.), Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 172, 2011, (autorstwo artykułu). Zobowiązania i należności handlowe a struktura kapitału w przedsiębiorstwie, K. Kreczmańska- Gigol Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Nr 107, 2011, (autorstwo artykułu). Transaction Valuation Model to Support the Development of Factoring Services on the New Markets, K. Kreczmańska-Gigol Journal of Management and Financial Sciences, Vol. III, Issue 3 (April 2010 (autorstwo artykułu).

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Faktoring zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2013 Korekta Edyta Smolińska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych)

dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych) dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych) Warszawa, lipiec 2013 r. I. Prezentacja informacji ogólnych dotyczących habilitanta 1. Informacja o wykształceniu i zatrudnieniu W czerwcu

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by:

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by: Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Mój indeks H = 5 bez samocytowań. 5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Finanse przedsiębiorstw a zarządzanie płynnością finansową

Rozdział 1. Finanse przedsiębiorstw a zarządzanie płynnością finansową Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa redakcja naukowa Opanowanie zagadnień opisanych w książce pomoże czytelnikom w stosowaniu zasad sterowania ryzykiem i w osiągnięciu celu, jakim

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu (umowa nr 014672): Funkcjonowanie podmiotów na rynku w okresie kryzysów finansowych Cele badań koncentrują

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów

system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów Gospodarka Polskie system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomice pod redakcją naukową Ryszarda Bartkowiaka i Janusza Ostassewskiego '^ SZKOŁA GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (COST-BENEFIT ANALYSIS)... 4 ANALIZA DANYCH (DATA ANALYSIS)...

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 PATRYCJA BĄK KRZYSZTOF SETLAK ŁUKASZ SIODŁAK DOTACJE UNIJNE ANALIZA MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA KAPITAŁU

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym,

międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, Adam Budnikowski Kierunki badań i działalności dydaktycznej Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest największą w Polsce jednostką naukowo-badawczą

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo