WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ"

Transkrypt

1 W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Gospodarka Polski w okresie przemian (umowa nr ) Analiza makro i mikroekonomiczna przemian gospodarczych w Polsce dotycząca następujących zagadnień: Problemy aktywności gospodarczej, zatrudnienia i bezrobocia, Luka technologiczna i cele rozwoju, Teoria konkurencyjności, Analizy rynków wybranych produktów, Instytucjonalizacja gospodarki, Sektor ubezpieczeniowy i opieki społecznej, Polityka handlowa i regionalna w świetle integracji gospodarczej, Związki pomiędzy gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami, Pomiar strumieni zasobów i zmiennych parametrycznych, Inwestycje a zmiany w zatrudnieniu. W zakresie badań własnych realizowano prace dotyczące tematu (umowa nr ): Sektor małych i średnich przedsiębiorstw - aspekty branżowe, regionalne i międzynarodowe Prace z tego zakresu dotyczyły następujących zagadnień: Analiza funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem procesów internacjonalności i globalizacji, Analiza zagrożeń upadłością polskich przedsiębiorstw, Kooperacja MSP w ramach sieci, Franchising, Przyczyny upadłości firm a fazy kryzysu i rodzaje bankructw, Uwarunkowania popytu MSP na usługi ubezpieczeniowe. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 1. Bartha E., Wolszczak-Derlacz J.: The power of silence? opinion contagion and the surprise of the polish 2005 parlamentary and presidential elections //Polish Sociological Review, nr 1/ 165 (2009) AR Daszkiewicz N.: Bariery rozwoju MSP w świetle badań //W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, Ekonomiczne problemy usług nr 34 (2009) AR Gawrycka M., Szymczak A.: Inwestycje rzeczowe a zmiany w zatrudnieniu// Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, nr 8/ 715 (2009) AR Korol T.M.: Przyczyny upadłości firm w zależności od fazy kryzysu i rodzaju bankructwa // Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 48 : Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, (2009) AR Korol T.M.: Zastosowanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości spółek akcyjnych //Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 520, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 14 : Zarządzanie finansami, mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw, [czas na pieniądz] (2008) / Nie ujęto w Raporcie za 2008r. AR 83890

2 6. Kujawska J., Szuwarzyński A.: Studia podyplomowe w świetle zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacji //e-mentor, nr 5/32 (2009) [por.poz.9 str 432] AR Kujawska J.: Wykorzystanie rachunku pokrycia finansowego w ocenie rentowności zakładu opieki zdrowotnej// Nowoczesne zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej: praktyczne wykorzystanie controllingu finansowego/ red. nauk. Marek Łyszczak, Maria Węgrzyn, Dariusz Wasilewski, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 36), s Nie ujęto w Raporcie za 2008 r. AR Lechman E.: Wdrożenie ICTs a rozwój społeczeństwa informacyjnego w warunkach gospodarki rynkowej // Ekonomia i Zarządzanie, nr 13 Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej (2008) / Nie ujęto Raporcie za 2008r. AR Lo turco A., Parteka A.: Empirical investigation on labour market interactions in an enlarged Europe //Bank i Kredyt / Narodowy Bank Polski, Vol. 40, no 1 (2009) AR Mikulska A.: Mikroekonomiczne uwarunkowania popytu MSP na usługi ubezpieczeniowe// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 572: Ekonomiczne problemy usług nr 44, Nowoczesne przedsiębiorstwo, T.1 (2009) AR Mikulska A.: Praktyki ubezpieczeniowe małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim// Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 49 : zmiana warunkiem sukcesu, rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wrocław (2009) AR Mikulska A.: Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MSP. Wyniki badania praktyk ubezpieczeniowych// Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 2 : nauka dla praktyki (2009) AR Olczyk M.: Problemy pomiaru innowacyjności na poziomie mikro// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 572 : Ekonomiczne problemy usług nr 44. Nowoczesne Przedsiębiorstwo. T. II (2009) AR Olczyk M.: Sektorowy system innowacji jako instrument oceny innowacyjności przemysłu// Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Tom 1. / ed. Jerzy Sokołowski; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 39. Wrocław (2009) AR Ossowski J.: Prognozowanie na podstawie modeli multiplikatywnych - względne błędy prognoz// Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 11 : Metody Ilościowe w Ekonomii/ Uniwersytet Szczeciński. Szczecin, 2008, s / Nie ujęto w Raporcie za 2008r. AR Parteka A.: Employment Specialization in the Enlarged European Union// Ekonomia: rynek, gospodarka, społeczeństwo nr 24 (2009) AR Popowska M., Starnawska M.: Majsterkowanie dla każdego czy każdy może być przedsiębiorcą w Polsce? Analiza przypadków : w poszukiwaniu strategii przedsiębiorczych// W:Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540: Ekonomiczne problemy usług nr 34, () [red. nauk. Aurelia Bielawska] (2009) AR Postrach K.: Rola niezależnych członków rad nadzorczych w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych w Polsce// Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1 : Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo (2009) AR 84518

3 19. Prusak B.: Konkurencja między sądami upadłościowymi na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Raje upadłościowe// Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Tom 1 / ed. Jerzy Sokołowski; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 39 Wrocław (2009) AR Prusak B.: Monety kolekcjonerskie jako przykład inwestycji alternatywnych// Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/ Szkoła Główna Handlowa, Zesz. Nauk. 93 (2009) AR Prusak B.: Rynkowa premia za ryzyko w warunkach polskich// Przegląd Organizacji, nr 6 (2009) AR Szymczak A., Gawrycka M.: Inwestycje rzeczowe jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw// Pieniądze i Więź : kwartalnik naukowy poświęcony problematyce ekonomicznej, prawnej i społecznej/ Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych. R. 11, nr 2/ 43 (2009) AR Wasilczuk J.: Motywacje założycielskie właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw a rozwój firmy// W:Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 540: Ekonomiczne problemy usług nr 34, (2009) AR Wolszczak-Derlacz J., De blander R.: Price convergence in the European Union and in the new member states// Bank i Kredyt. Vol. 40, no. 2 (2009) AR Wolszczak-Derlacz J.: Does migration lead to economic convergence in an enlarged European market?// Bank i Kredyt. - Vol. 40, no. 4 (2009) AR Wolszczak-Derlacz J.: Wpływ wprowadzenia wspólnej waluty na poziom cen - badania empiryczne// Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 71 : Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2009) AR Świetlik K.: Modele popytu na samochody osobowe na rynku pierwotnym w Polsce w latach // Pieniądze i Więź R 12, nr 3/44., (2009) AR Świetlik K.: Motywy i determinanty oszczędności gospodarstw domowych na przykładzie gospodarki polskiej // Pieniądze i Więź R 12, nr 2/ 43 (2009) AR Świetlik K.: Zmiany na rynku pierwotnym nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach m // Prace Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych, T. 8./ Katedra Nauk Ekonomicznych. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska (2009) AR Zięba K.: Osoba właściciel -menadżer I jego rola w intencyjnym modelu wzrostu firmy// W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, Ekonomiczne problemy usług nr 34: (2009) AR REDAGOWANIE CZASOPISM NAUKOWYCH 1. Bławat F.: Prace Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych, Tom VIII// / ed. Franciszek Bławat, Gdańsk: Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2009, 219 s. ED ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I PODRĘCZNIKACH AKADEMICKICH W J. ANGIELSKIM

4 1. Dominiak P., Rekowski M.: The relationship between entrepreneurship and economic growth: a review of recent research achievements// W: Entreprfeneurship and Business :A regional perspective/ eds. M.A. Galindo, J. Guzman, D. Ribeiro. Heidelberg : Springer Verlag, 2009, s MCM Gawrycka M.: Uncharacteristic forms of employment and work time management constituting a chance for MSP sector// W: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland/ ed. Julita E. Wasilczuk, Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2009, s MCM Korol T.M.: Evaluation of macroeconomic variables influencing the phenomenon of bankruptcies in Poland // W : Growth and innovation - selected issues/ ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s MCM Lechman E.: Development Divide vs Digital Divide - cross country study// W: Growth and innovation - selected issues/ ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s MCM Lechman E.: Okun`s and Barro`s Misery Index as an alternative poverty assessment tool. Recent estimation for European countries// W: Growth and innovation - selected issues/ ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s MCM Lechman E.: Technological progress and its contribution to economic development// W: Growth and innovation - selected issues/ ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s MCM Mikulska A.: Practises of entrepreneurs from SMEs sector related to risk management// W: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland/ ed. Julita E.Wasilczuk, Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2009, s MCM Olczyk M., Wolszczak-Derlacz J.: The evolution of market integration between the eu and Poland - price and trade approach// W: Wybrane problemy integracji europejskiej/ eds. Stępniak A., Umiński S., Zabłocka A., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2009, s MCM Olczyk M.: System of innovation: a sectoral approach //W: Growth and innovation - selected issues/ ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s MCM Parteka A.: Qualitative changes in CEECs trade specialization ( ) - the implications for economic growth process// W: Growth and Innovation - selected issues, [chapter 5]/ ed. Marzena Starnawska., Gdańsk: Department of Economics Sciences, Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology., 2009, s MCM Parteka A.: Paterns of employment quality upgrading in the European Union// W: Wybrane problemy integracji europejskiej/ eds. Stępniak A., Umiński S., Zabłocka A., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2009, s MCM Starnawska M.: Female entrepreneurship on the nexus of person and context merging pigeonholes// W: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland/ ed. Julita E. Wasilczuk, Gdańsk, 2009, s. 27-3

5 MCM Starnawska M.: The way things are done here Polish entrepreneurship / having endowed heritage or burden? //W: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland / ed. Julita E.Wasilczuk, 2009, s MCM Szymczak A.: The role of investments in economic development// W: Growth and innovation - selected issues/ ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science, Gdansk, 2009, s MCM Wasilczuk J., Zięba K.: Intentional model of SMES growth// W: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland /ed. Julita E.Wasilczuk, Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2009, s MCM Wasilczuk J., Zięba K.: Profile of the growing sme s in pomerania region// W : What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland / ed. Julita E.Wasilczuk, Gdańsk: Gdańsk University of Technology, 2009, s MCM Wasilczuk J.: Investigate or not problems with the entrepreneurship research methodology// W: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland/ ed. Julita E.Wasilczuk, Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2009, s MCM Wolszczak-Derlacz J.: Do new EU members have any chance of earning as much as Westerns do?// W: Growth and innovation - selected issues/ ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s MCM Wolszczak-Derlacz J.: The impact of internal and international migration on regional convergence in Poland// W: Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski. [praca zbiorowa] / ed. Maciej Duszczyk, Magdalena Lesińska, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 2009, s MCM Zięba K.: Entrepreneurial potential: what do we know about it?// W: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland/ ed. Julita E.Wasilczuk, Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2009, s MCM Zięba K.: Innovativeness assessment of the SME sector in the Pomeranian region // W: Innovativeness and competitiveness of modern enterprises and regions - sources, mechanisms, indications / ed. by Roman Fedan and Lidia Kaliszczak, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009, s MCM MONOGRAFIE I PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE W J. POLSKIM 1. Kordalska A., Lechman E., Olczyk M.: Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach// Warszawa: CeDeWu, Wydawnictwo Fachowe, 2009, 196 s. MDK ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I PODRĘCZNIKACH AKADEMICKICH W J. POLSKIM 1. Dominiak P.: Zaufanie a sieci przedsiębiorstw// W: Więzi społeczne i przemiany gospodarcze : Polska i inne kraje europejskie: Zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zofii Moreckiej / red. nauk. S. Golinowska, J. Wilkin, M. Bednarski, [et al.], Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009, s MCK Gawrycka M.: Wpływ wzrostu gospodarczego na europejskie rynki pracy// W: Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / ed. Danuta

6 Kopycińska, Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s MCK Gawrycka M., Szymczak A.: Wybrane czynniki zróżnicowania rozwoju regionów - na przykładzie województwa pomorskiego i wielkopolskiego// W: Modele rozwoju gospodarczego dla Polski : w dobie integracji europejskiej i globalizacji/ Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.) Warszawa: CeDeWu, 2009, s MCK Kordalska A., Olczyk M.: Wpływ jakości otoczenia instytucjonalno-prawnego na poziom innowacyjności gospodarki -analiza na przykładzie wybranych krajów// W: Rozwój społeczny i gospodarczy : wybrane zagadnienia. [praca zbiorowa]/ ed. Ewa Lechman, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s MCK Lechman E.: Nowe Technologie informacyjne i komunikacyjne w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych// W: Rozwój społeczny i gospodarczy - wybrane zagadnienia/ ed. Ewa Lechman, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Politechnika Gdańska, 2009, s MCK Lechman E.: Wdrożenie ICTs w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo - analiza statystyczna// W: Rozwój społeczny i gospodarczy - wybrane zagadnienia/ ed. Ewa Lechman, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s MCK Postrach K.: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie// W: Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza/ red. Andrzej T. Szablewski, Rafał Wójcikowski. Łódź : Wydawnictwo Naukowe Politechniki Łódzkiej, 2009, s MCK Sobiechowska-Ziegert A.: Ekonometryczne prognozy cen na przykładzie rynku paliw w Polsce// W: Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime/ ed. Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, [Academia Oeconomica], s MCK REDAGOWANIE: MONOGRAFII, PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH, WYDAWNICTW ZBIOROWYCH 1. Lechman E.: Rozwój społeczny i gospodarczy - wybrane zagadnienia// ed. Ewa Lechman, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, 89 s. EK Starnawska M.: Growth and innovation - selected issues// Marzena Starnawska (Ed.), Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, 86 s. EM Wasilczuk J.: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland// ed. Julita E.Wasilczuk - Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2009,147 s. EM NAUKOWA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ramach stałej współpracy naukowo-badawczej (w zakresie przygotowywania projektów badawczych) Katedra utrzymuje kontakty z ośrodkami naukowymi : 1. Ecole Central Lille, France 2. Ecole Superieure de Commerce de Rouen, France 3. Fachhochschule Stralsund, Germany

7 4. Kingston University, Faculty of Economics, Kingston upon Thames, GBR 5. Universite degli Studi di Ancona, Italy 6. Eötvös Loránd University of Budapest, Department of Eastern European Studies 7. Universita Politecnika Delle Marche Dipartamento di Economia, Ankona, Italy KONFERENCJE NAUKOWE Gdańsk maja 2009 Problemy współczesnych gospodarek Polska i Świat Wykłady na zaproszenie na konferencjach międzynarodowych, Tomasz Korol: Warszawa, Organizator: International Network of Accountants and Auditors (INAA), Wykład pt.: Wyzwania dla audytu w warunkach globalnego kryzysu i narastającego ryzyka w działalności gospodarczej. Referaty zagraniczne na konferencjach międzynarodowych Korol T.: , Monterrey Meksyk, Konferencja: ICM2009 3er Congreso International de Investigacion Cientifica Multidisciplinaria. Organizator: Tecnologico de Monterrey, Tytuł Referatu: Predicting bankruptcy for Latin American companies oraz Why the companies are bankrupting? Parteka A.: 8-9/10/2009 Warszawa, Konferencja: Regions, Firms and Institutions in the World Economy, Organizator: Szkoła Główna Handlowa, Tytuł Referatu: The Impact of Trade and Outsourcing on Skill Specific Wage Convergence in the Integrating Europe 11-12/06/2009, Mediolan, Konferencja: VIII Milan European Economy Workshop, Organizator: Universita degli Studi di Milano, Tytuł Referatu pt.: Economic growth, structural change and quality upgrading in New Member States 23-25/04/2009, Stambuł, Konferencja: Spring Meeting of Young Economists, Organizator: Marmara University, Tytuł Referatu pt.: EU Enlargement, Economic Interdependence and the Labor Markets in Old and New Member States Wolszczak-Derlacz J.: czerwiec 2009, Florencja, Konferencja: Max Weber Fellows Contributions to Social Sciences and Humanities, Organizator: European University Institute, Tytuł referatu pt.: The impact of trade and outsourcing on skill speciific wage convergence in the integrating Europe Zięba K.: 12 czerwca 2009, Niemcy, seminarium OECD: Universities, Innovation and Entrepreneurship - good practice workshop, OECD LEED programme, Lipsk,

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY Przedmioty wykładane Wprowadzenie do makro- i mikroekonomii sektor MSP Economics of SME sector Zakresy tematyczne prac dyplomowych Analiza

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu (umowa nr 014672): Funkcjonowanie podmiotów na rynku w okresie kryzysów finansowych Cele badań koncentrują

Bardziej szczegółowo

2008 ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

2008 ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH Rok 2008 ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH 1. Daszkiewicz N.: Internacjonalizacja innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - numer specjalny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Gospodarka Polski w okresie przemian (umowa nr 014672) Analiza makro i mikroekonomiczna przemian gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Przekształceń Przedsiębiorstw w Katowicach. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szk. Handl. im. Wojciecha Korfantego, S ZR

Przekształceń Przedsiębiorstw w Katowicach. - Katowice : Górnośl. Wyż. Szk. Handl. im. Wojciecha Korfantego, S ZR Rok 2005 ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH 1. Gawrycka M.: Bezrobocie w wybranych krajach unii europejskiej - analiza porównawcza // Pr. Nauk. Kated. Ekon. i Zarz. Przeds. / P. Gdań. Wydz. Zarz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW dr hab. Anna Drapińska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Joanna Szlęzak- Lp. 2015 Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 1 M. Jamroży, P. Felis, I. Olchowicz, J. Szlęzak- /red. Irena Olchowicz VAT w działalności gospodarczej Difin, Warszawa 2015, Liczba stron:

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Zakresy tematyczne prowadzonych prac licencjackich na IiE (aktualizacja 2.06.2014)

Zakresy tematyczne prowadzonych prac licencjackich na IiE (aktualizacja 2.06.2014) Zakresy tematyczne prowadzonych prac licencjackich na IiE (aktualizacja 2.06.2014) Lp. Nazwisko i imię Katedra Tematyka prac licencjackich Profil dyplomowania promotora (zaznaczamy x profil, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Spis treści (skrócony)

Spis treści (skrócony) Spis treści (skrócony) WSTĘP Rozdział 1. SPOŁECZNY PROCES GOSPODAROWANIA A EKONOMIA (Jerzy Wilkin) 1.1. Potrzeby człowieka i moŝliwości ich zaspokajania 1.2. Gospodarowanie, ekonomizacja działań ludzkich

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Polskie Gdynia, 16 lipca 1976 Zamężna, syn: Dawid 11 lat, córka: Zofia 1 rok

CURRICULUM VITAE. Polskie Gdynia, 16 lipca 1976 Zamężna, syn: Dawid 11 lat, córka: Zofia 1 rok CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE Imię i Nazwisko Dane kontaktowe Obywatelstwo Data i miejsce urodzenia Stan cywilny WYKSZTAŁCENIE Lipiec 2006 1995-2000 1991-1995 Joanna Wolszczak-Derlacz Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015 dr Marcin Liberadzki Lp. Autor/ red. Tytuł Okładka naukowy 2015 1 M. Liberadzki The European Union s Project Bond Credit Enhancement for Developing Infrastructure Project Finance 2 M. Liberadzki The European

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Prof. zw dr hab. Małgorzata Iwanicz- PUBLIKACJE (wybrane): Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 2015, Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Wydawnicza SGH

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna. Specjalnosci dyplomowania AwUE BnRŚ F. Lp.

Jednostka dydaktyczna. Specjalnosci dyplomowania AwUE BnRŚ F. Lp. Lp. 1. 2. 3. 4. Lista promotorów i tematyka prac dyplomowych na studiach II stopnia Europeistyki - obowiązuje od semestru letniego 2012/2013 (znakiem zaznaczone przypisanie do specjalnosci dyplomowania)

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych skrót JZN Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Wykaz opublikowanych prac naukowych skrót JZN Janusz Zawiła-Niedźwiecki 1) Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach; Wykaz opublikowanych prac naukowych skrót JZN Janusz Zawiła-Niedźwiecki A. Publikacje w czasopiśmie z listy Journal Citation Reports (część A wykazu

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie)

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Katarzyna Śledziewska Książki 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012, współautor Czarny

Bardziej szczegółowo

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część II

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część II Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część II Szczecin 2013 1 S t r o n a Tytuł monografii naukowej: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Wydanie: Część II Redaktor Naukowy: prof. UZ dr hab.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Polityka społeczna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Polityka społeczna Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016 Plan

Bardziej szczegółowo

Eliza Khemissi, doctor of Economics

Eliza Khemissi, doctor of Economics Eliza Khemissi, doctor of Economics https://www.researchgate.net/profile/eliza_khemissi Publication Highlights Thesis Eliza Khemissi: Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności za pomocą testów

Bardziej szczegółowo

gospodarce, red. E.F. Cyrson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań

gospodarce, red. E.F. Cyrson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań DOROBEK NAUKOWY I. Monografie i podręczniki 1. Kurs walutowy i bilans płatniczy, W: Wstęp do makroekonomii, red. E. Skawińska, K.G. Sobiech, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 175-197.

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. Z ZAGADNIEŃ GLOBALIZACJI Jacek Kulawik GLOBALIZACJA FINANSOWA ISTOTA, POMIAR I NASTĘPSTWA...... 9 Cezary Tomasz Szyjko INTERESY I SPRZECZNOŚCI GLOBALIZACJI

Bardziej szczegółowo

- postępowaniem według zasady?jeden za wszystkich - wszyscy za jednego?,

- postępowaniem według zasady?jeden za wszystkich - wszyscy za jednego?, Tytuł: Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Formy - metody - koncepcje - trendy Autorzy: Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak (red.) Wydawnictwo: WSB Gdańsk Rok wydania: 2010 Opis: Nauka o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: specjalność/i: EKONOMIA Ekonomia menedżerska Integracja europejska Ekonomika sektora publicznego Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

MODELE ROZWOJU GOSPODARCZEGO DLA POLSKI

MODELE ROZWOJU GOSPODARCZEGO DLA POLSKI MODELE ROZWOJU GOSPODARCZEGO DLA POLSKI W DOBIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I GLOBALIZACJI ^-v B 364602 CEDEWU.PL .8 treści 1. Powrót do transformacji systemowej - Maciej Miszewski 11 1.1. Wprowadzenie 11

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Kierunek: Finanse i rachunkowość. Specjalność: Doradztwo finansowe. Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne.

Wydział Ekonomii. Kierunek: Finanse i rachunkowość. Specjalność: Doradztwo finansowe. Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne. Wydział Ekonomii Kierunek: Finanse i rachunkowość Specjalność: Doradztwo finansowe Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne Studia II stopnia Opis specjalności Podstawowym celem kształcenia na specjalności

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba dostępów Cena netto Obniżka

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, kierownik studiów podyplomowych Windykacja

Bardziej szczegółowo

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Faculty of Economic Sciences (academic year of 2014/2015) Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Departments Department of Economic Policy and European

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo