WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ"

Transkrypt

1 W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Gospodarka Polski w okresie przemian (umowa nr ) Analiza makro i mikroekonomiczna przemian gospodarczych w Polsce dotycząca następujących zagadnień: Problemy aktywności gospodarczej, zatrudnienia i bezrobocia, Luka technologiczna i cele rozwoju, Teoria konkurencyjności, Analizy rynków wybranych produktów, Instytucjonalizacja gospodarki, Sektor ubezpieczeniowy i opieki społecznej, Polityka handlowa i regionalna w świetle integracji gospodarczej, Związki pomiędzy gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami, Pomiar strumieni zasobów i zmiennych parametrycznych, Inwestycje a zmiany w zatrudnieniu. W zakresie badań własnych realizowano prace dotyczące tematu (umowa nr ): Sektor małych i średnich przedsiębiorstw - aspekty branżowe, regionalne i międzynarodowe Prace z tego zakresu dotyczyły następujących zagadnień: Analiza funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem procesów internacjonalności i globalizacji, Analiza zagrożeń upadłością polskich przedsiębiorstw, Kooperacja MSP w ramach sieci, Franchising, Przyczyny upadłości firm a fazy kryzysu i rodzaje bankructw, Uwarunkowania popytu MSP na usługi ubezpieczeniowe. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 1. Bartha E., Wolszczak-Derlacz J.: The power of silence? opinion contagion and the surprise of the polish 2005 parlamentary and presidential elections //Polish Sociological Review, nr 1/ 165 (2009) AR Daszkiewicz N.: Bariery rozwoju MSP w świetle badań //W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, Ekonomiczne problemy usług nr 34 (2009) AR Gawrycka M., Szymczak A.: Inwestycje rzeczowe a zmiany w zatrudnieniu// Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, nr 8/ 715 (2009) AR Korol T.M.: Przyczyny upadłości firm w zależności od fazy kryzysu i rodzaju bankructwa // Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 48 : Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, (2009) AR Korol T.M.: Zastosowanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości spółek akcyjnych //Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 520, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 14 : Zarządzanie finansami, mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw, [czas na pieniądz] (2008) / Nie ujęto w Raporcie za 2008r. AR 83890

2 6. Kujawska J., Szuwarzyński A.: Studia podyplomowe w świetle zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacji //e-mentor, nr 5/32 (2009) [por.poz.9 str 432] AR Kujawska J.: Wykorzystanie rachunku pokrycia finansowego w ocenie rentowności zakładu opieki zdrowotnej// Nowoczesne zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej: praktyczne wykorzystanie controllingu finansowego/ red. nauk. Marek Łyszczak, Maria Węgrzyn, Dariusz Wasilewski, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 36), s Nie ujęto w Raporcie za 2008 r. AR Lechman E.: Wdrożenie ICTs a rozwój społeczeństwa informacyjnego w warunkach gospodarki rynkowej // Ekonomia i Zarządzanie, nr 13 Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej (2008) / Nie ujęto Raporcie za 2008r. AR Lo turco A., Parteka A.: Empirical investigation on labour market interactions in an enlarged Europe //Bank i Kredyt / Narodowy Bank Polski, Vol. 40, no 1 (2009) AR Mikulska A.: Mikroekonomiczne uwarunkowania popytu MSP na usługi ubezpieczeniowe// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 572: Ekonomiczne problemy usług nr 44, Nowoczesne przedsiębiorstwo, T.1 (2009) AR Mikulska A.: Praktyki ubezpieczeniowe małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim// Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 49 : zmiana warunkiem sukcesu, rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wrocław (2009) AR Mikulska A.: Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MSP. Wyniki badania praktyk ubezpieczeniowych// Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 2 : nauka dla praktyki (2009) AR Olczyk M.: Problemy pomiaru innowacyjności na poziomie mikro// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 572 : Ekonomiczne problemy usług nr 44. Nowoczesne Przedsiębiorstwo. T. II (2009) AR Olczyk M.: Sektorowy system innowacji jako instrument oceny innowacyjności przemysłu// Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Tom 1. / ed. Jerzy Sokołowski; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 39. Wrocław (2009) AR Ossowski J.: Prognozowanie na podstawie modeli multiplikatywnych - względne błędy prognoz// Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 11 : Metody Ilościowe w Ekonomii/ Uniwersytet Szczeciński. Szczecin, 2008, s / Nie ujęto w Raporcie za 2008r. AR Parteka A.: Employment Specialization in the Enlarged European Union// Ekonomia: rynek, gospodarka, społeczeństwo nr 24 (2009) AR Popowska M., Starnawska M.: Majsterkowanie dla każdego czy każdy może być przedsiębiorcą w Polsce? Analiza przypadków : w poszukiwaniu strategii przedsiębiorczych// W:Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540: Ekonomiczne problemy usług nr 34, () [red. nauk. Aurelia Bielawska] (2009) AR Postrach K.: Rola niezależnych członków rad nadzorczych w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych w Polsce// Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1 : Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo (2009) AR 84518

3 19. Prusak B.: Konkurencja między sądami upadłościowymi na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Raje upadłościowe// Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Tom 1 / ed. Jerzy Sokołowski; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 39 Wrocław (2009) AR Prusak B.: Monety kolekcjonerskie jako przykład inwestycji alternatywnych// Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/ Szkoła Główna Handlowa, Zesz. Nauk. 93 (2009) AR Prusak B.: Rynkowa premia za ryzyko w warunkach polskich// Przegląd Organizacji, nr 6 (2009) AR Szymczak A., Gawrycka M.: Inwestycje rzeczowe jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw// Pieniądze i Więź : kwartalnik naukowy poświęcony problematyce ekonomicznej, prawnej i społecznej/ Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych. R. 11, nr 2/ 43 (2009) AR Wasilczuk J.: Motywacje założycielskie właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw a rozwój firmy// W:Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 540: Ekonomiczne problemy usług nr 34, (2009) AR Wolszczak-Derlacz J., De blander R.: Price convergence in the European Union and in the new member states// Bank i Kredyt. Vol. 40, no. 2 (2009) AR Wolszczak-Derlacz J.: Does migration lead to economic convergence in an enlarged European market?// Bank i Kredyt. - Vol. 40, no. 4 (2009) AR Wolszczak-Derlacz J.: Wpływ wprowadzenia wspólnej waluty na poziom cen - badania empiryczne// Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 71 : Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2009) AR Świetlik K.: Modele popytu na samochody osobowe na rynku pierwotnym w Polsce w latach // Pieniądze i Więź R 12, nr 3/44., (2009) AR Świetlik K.: Motywy i determinanty oszczędności gospodarstw domowych na przykładzie gospodarki polskiej // Pieniądze i Więź R 12, nr 2/ 43 (2009) AR Świetlik K.: Zmiany na rynku pierwotnym nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach m // Prace Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych, T. 8./ Katedra Nauk Ekonomicznych. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska (2009) AR Zięba K.: Osoba właściciel -menadżer I jego rola w intencyjnym modelu wzrostu firmy// W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, Ekonomiczne problemy usług nr 34: (2009) AR REDAGOWANIE CZASOPISM NAUKOWYCH 1. Bławat F.: Prace Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych, Tom VIII// / ed. Franciszek Bławat, Gdańsk: Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2009, 219 s. ED ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I PODRĘCZNIKACH AKADEMICKICH W J. ANGIELSKIM

4 1. Dominiak P., Rekowski M.: The relationship between entrepreneurship and economic growth: a review of recent research achievements// W: Entreprfeneurship and Business :A regional perspective/ eds. M.A. Galindo, J. Guzman, D. Ribeiro. Heidelberg : Springer Verlag, 2009, s MCM Gawrycka M.: Uncharacteristic forms of employment and work time management constituting a chance for MSP sector// W: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland/ ed. Julita E. Wasilczuk, Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2009, s MCM Korol T.M.: Evaluation of macroeconomic variables influencing the phenomenon of bankruptcies in Poland // W : Growth and innovation - selected issues/ ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s MCM Lechman E.: Development Divide vs Digital Divide - cross country study// W: Growth and innovation - selected issues/ ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s MCM Lechman E.: Okun`s and Barro`s Misery Index as an alternative poverty assessment tool. Recent estimation for European countries// W: Growth and innovation - selected issues/ ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s MCM Lechman E.: Technological progress and its contribution to economic development// W: Growth and innovation - selected issues/ ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s MCM Mikulska A.: Practises of entrepreneurs from SMEs sector related to risk management// W: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland/ ed. Julita E.Wasilczuk, Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2009, s MCM Olczyk M., Wolszczak-Derlacz J.: The evolution of market integration between the eu and Poland - price and trade approach// W: Wybrane problemy integracji europejskiej/ eds. Stępniak A., Umiński S., Zabłocka A., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2009, s MCM Olczyk M.: System of innovation: a sectoral approach //W: Growth and innovation - selected issues/ ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s MCM Parteka A.: Qualitative changes in CEECs trade specialization ( ) - the implications for economic growth process// W: Growth and Innovation - selected issues, [chapter 5]/ ed. Marzena Starnawska., Gdańsk: Department of Economics Sciences, Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology., 2009, s MCM Parteka A.: Paterns of employment quality upgrading in the European Union// W: Wybrane problemy integracji europejskiej/ eds. Stępniak A., Umiński S., Zabłocka A., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2009, s MCM Starnawska M.: Female entrepreneurship on the nexus of person and context merging pigeonholes// W: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland/ ed. Julita E. Wasilczuk, Gdańsk, 2009, s. 27-3

5 MCM Starnawska M.: The way things are done here Polish entrepreneurship / having endowed heritage or burden? //W: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland / ed. Julita E.Wasilczuk, 2009, s MCM Szymczak A.: The role of investments in economic development// W: Growth and innovation - selected issues/ ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science, Gdansk, 2009, s MCM Wasilczuk J., Zięba K.: Intentional model of SMES growth// W: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland /ed. Julita E.Wasilczuk, Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2009, s MCM Wasilczuk J., Zięba K.: Profile of the growing sme s in pomerania region// W : What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland / ed. Julita E.Wasilczuk, Gdańsk: Gdańsk University of Technology, 2009, s MCM Wasilczuk J.: Investigate or not problems with the entrepreneurship research methodology// W: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland/ ed. Julita E.Wasilczuk, Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2009, s MCM Wolszczak-Derlacz J.: Do new EU members have any chance of earning as much as Westerns do?// W: Growth and innovation - selected issues/ ed. Marzena Starnawska; Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Department of Economic Science, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s MCM Wolszczak-Derlacz J.: The impact of internal and international migration on regional convergence in Poland// W: Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski. [praca zbiorowa] / ed. Maciej Duszczyk, Magdalena Lesińska, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 2009, s MCM Zięba K.: Entrepreneurial potential: what do we know about it?// W: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland/ ed. Julita E.Wasilczuk, Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2009, s MCM Zięba K.: Innovativeness assessment of the SME sector in the Pomeranian region // W: Innovativeness and competitiveness of modern enterprises and regions - sources, mechanisms, indications / ed. by Roman Fedan and Lidia Kaliszczak, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009, s MCM MONOGRAFIE I PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE W J. POLSKIM 1. Kordalska A., Lechman E., Olczyk M.: Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach// Warszawa: CeDeWu, Wydawnictwo Fachowe, 2009, 196 s. MDK ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I PODRĘCZNIKACH AKADEMICKICH W J. POLSKIM 1. Dominiak P.: Zaufanie a sieci przedsiębiorstw// W: Więzi społeczne i przemiany gospodarcze : Polska i inne kraje europejskie: Zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zofii Moreckiej / red. nauk. S. Golinowska, J. Wilkin, M. Bednarski, [et al.], Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009, s MCK Gawrycka M.: Wpływ wzrostu gospodarczego na europejskie rynki pracy// W: Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / ed. Danuta

6 Kopycińska, Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s MCK Gawrycka M., Szymczak A.: Wybrane czynniki zróżnicowania rozwoju regionów - na przykładzie województwa pomorskiego i wielkopolskiego// W: Modele rozwoju gospodarczego dla Polski : w dobie integracji europejskiej i globalizacji/ Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.) Warszawa: CeDeWu, 2009, s MCK Kordalska A., Olczyk M.: Wpływ jakości otoczenia instytucjonalno-prawnego na poziom innowacyjności gospodarki -analiza na przykładzie wybranych krajów// W: Rozwój społeczny i gospodarczy : wybrane zagadnienia. [praca zbiorowa]/ ed. Ewa Lechman, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s MCK Lechman E.: Nowe Technologie informacyjne i komunikacyjne w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych// W: Rozwój społeczny i gospodarczy - wybrane zagadnienia/ ed. Ewa Lechman, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Politechnika Gdańska, 2009, s MCK Lechman E.: Wdrożenie ICTs w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo - analiza statystyczna// W: Rozwój społeczny i gospodarczy - wybrane zagadnienia/ ed. Ewa Lechman, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s MCK Postrach K.: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie// W: Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza/ red. Andrzej T. Szablewski, Rafał Wójcikowski. Łódź : Wydawnictwo Naukowe Politechniki Łódzkiej, 2009, s MCK Sobiechowska-Ziegert A.: Ekonometryczne prognozy cen na przykładzie rynku paliw w Polsce// W: Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime/ ed. Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, [Academia Oeconomica], s MCK REDAGOWANIE: MONOGRAFII, PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH, WYDAWNICTW ZBIOROWYCH 1. Lechman E.: Rozwój społeczny i gospodarczy - wybrane zagadnienia// ed. Ewa Lechman, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, 89 s. EK Starnawska M.: Growth and innovation - selected issues// Marzena Starnawska (Ed.), Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, 86 s. EM Wasilczuk J.: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland// ed. Julita E.Wasilczuk - Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2009,147 s. EM NAUKOWA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ramach stałej współpracy naukowo-badawczej (w zakresie przygotowywania projektów badawczych) Katedra utrzymuje kontakty z ośrodkami naukowymi : 1. Ecole Central Lille, France 2. Ecole Superieure de Commerce de Rouen, France 3. Fachhochschule Stralsund, Germany

7 4. Kingston University, Faculty of Economics, Kingston upon Thames, GBR 5. Universite degli Studi di Ancona, Italy 6. Eötvös Loránd University of Budapest, Department of Eastern European Studies 7. Universita Politecnika Delle Marche Dipartamento di Economia, Ankona, Italy KONFERENCJE NAUKOWE Gdańsk maja 2009 Problemy współczesnych gospodarek Polska i Świat Wykłady na zaproszenie na konferencjach międzynarodowych, Tomasz Korol: Warszawa, Organizator: International Network of Accountants and Auditors (INAA), Wykład pt.: Wyzwania dla audytu w warunkach globalnego kryzysu i narastającego ryzyka w działalności gospodarczej. Referaty zagraniczne na konferencjach międzynarodowych Korol T.: , Monterrey Meksyk, Konferencja: ICM2009 3er Congreso International de Investigacion Cientifica Multidisciplinaria. Organizator: Tecnologico de Monterrey, Tytuł Referatu: Predicting bankruptcy for Latin American companies oraz Why the companies are bankrupting? Parteka A.: 8-9/10/2009 Warszawa, Konferencja: Regions, Firms and Institutions in the World Economy, Organizator: Szkoła Główna Handlowa, Tytuł Referatu: The Impact of Trade and Outsourcing on Skill Specific Wage Convergence in the Integrating Europe 11-12/06/2009, Mediolan, Konferencja: VIII Milan European Economy Workshop, Organizator: Universita degli Studi di Milano, Tytuł Referatu pt.: Economic growth, structural change and quality upgrading in New Member States 23-25/04/2009, Stambuł, Konferencja: Spring Meeting of Young Economists, Organizator: Marmara University, Tytuł Referatu pt.: EU Enlargement, Economic Interdependence and the Labor Markets in Old and New Member States Wolszczak-Derlacz J.: czerwiec 2009, Florencja, Konferencja: Max Weber Fellows Contributions to Social Sciences and Humanities, Organizator: European University Institute, Tytuł referatu pt.: The impact of trade and outsourcing on skill speciific wage convergence in the integrating Europe Zięba K.: 12 czerwca 2009, Niemcy, seminarium OECD: Universities, Innovation and Entrepreneurship - good practice workshop, OECD LEED programme, Lipsk,

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu (umowa nr 014672): Funkcjonowanie podmiotów na rynku w okresie kryzysów finansowych Cele badań koncentrują

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE PŁACE W POLSCE I W ŚWIECIE 2006 2012 132 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Nr 1191 RACE NAUKOWE Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Problemy gospodarki światowej Redaktorzy naukowi Marian Noga Magdalena Stawicka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 List of published scientific publications or creative professional works and information about the teaching achievements, scientific cooperation and popularization of science.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M

RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M Spis treści RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH...13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ...15 ELŻBIETA MĄCZYŃSKA...17 WPROWADZENIE...17 AUTORZY I STRESZCZENIA REFERATÓW...19 PIOTR ADAMCZEWSKI...19

Bardziej szczegółowo

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by:

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by: Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Mój indeks H = 5 bez samocytowań. 5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 305 Ekonomia Redaktorzy naukowi Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Jerzy Sokołowski Arkadiusz Żabiński

Finanse publiczne. Jerzy Sokołowski Arkadiusz Żabiński PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 306 Finanse publiczne Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Arkadiusz Żabiński Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

KSIĘŻYK Marianna (red. nauk.); Ekonomia menedżerska; Wydawnictwa AGH; Kraków 2010, nr. 8; 1; 1

KSIĘŻYK Marianna (red. nauk.); Ekonomia menedżerska; Wydawnictwa AGH; Kraków 2010, nr. 8; 1; 1 SPIS PUBLIKACJI ZA 2010 ROK KSIĄŻKA POLSKA LEWICKA Dagmara; Organisation Management. Competitiveness Social Responsibility, Human Capital; AGH University of Science and Technology Press; Krakow, 2010,

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

WYBORY - PRAWO; WYBORY - PRAWO - POLSKA; WYBORY - SYSTEM; ADMINISTRACJA - POLITYKA;

WYBORY - PRAWO; WYBORY - PRAWO - POLSKA; WYBORY - SYSTEM; ADMINISTRACJA - POLITYKA; 1. C.64622 38TH Economics Conference 2010 : central banking after the crisis / Oesterreichische Nationalbank. - Vienna : Österreichische Nationalbank, 2010. - 180,[2] s. : il., wykr. ; 30 cm. KRYZYS FINANSOWY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych: Zarządzanie organizacją przyszłości - DS nr zadania 019503 WYKAZ DOROBKU PUBLIKACYJNEGO PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS 1. Kucharski

Bardziej szczegółowo