Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 29 września 2009 roku. 1. Oceny z języka angielskiego w nauczaniu zintegrowanym są ocenami opisowymi i zapisywane są wg następujących oznaczeń: a. W wzorowo b. BD bardzo dobrze c. D dobrze d. P przeciętnie e. S słabo f. BS bardzo słabo 2. Wymagania edukacyjne zostały ustalone wg następujących umiejętności i sprawności: a. rozumienie ze słuchu b. mówienie c. czytanie d. pisanie e. systematyczność i dokładność wykonywania prac domowych f. estetyka pracy w zeszycie, podręczniku i zeszycie ćwiczeń g. inne umiejętności: znajomość piosenek, rymowanek; umiejętność zabawy w gry językowe, umiejętność korzystania ze słowniczka obrazkowego 3. Wymagania: Rozumienie ze słuchu Klasa 1 - uczeń bezbłędnie rozumie instrukcje nauczyciela i język wykorzystywany na zajęciach w każdej sytuacji klasowej lub komunikacyjnej, - rozumie ogólny sens sytuacji komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych wypowiedzi, - rozumie powszechnie spotykane angielskie nazwy zabawek, gier i programów komputerowych, tytuły bajek angielskich, nazwy artykułów spożywczych i sportowych, rozróżnia imiona bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych - rozumie wszystkie wyrazy spośród poznanego słownictwa (nazwy członków rodziny, przedmiotów z otoczenia klasowego i domowego, zwierząt, kolorów, zabawek, kształtów, środków lokomocji, pór roku, części ciała, pożywienia, zawodów, dyscyplin sportowych) - rozumie ogólny sens piosenek oraz adaptowanych opowiadań - uczeń rozumie instrukcje nauczyciela i język wykorzystywany na zajęciach w większości sytuacji klasowych lub komunikacyjnych, 1

2 - rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych wypowiedzi, - rozumie powszechnie spotykane angielskie nazwy zabawek, gier i programów komputerowych, tytuły bajek angielskich, nazwy artykułów spożywczych i sportowych, rozróżnia imiona bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych - rozumie wszystkie wyrazy spośród poznanego słownictwa (nazwy członków rodziny, przedmiotów z otoczenia klasowego i domowego, zwierząt, kolorów, zabawek, kształtów, środków lokomocji, pór roku, części ciała, pożywienia, zawodów, dyscyplin sportowych) - rozumie ogólny sens piosenek oraz adaptowanych opowiadań - uczeń rozumie większość instrukcji nauczyciela i większość zwrotów używanych w sytuacjach klasowych lub komunikacyjnych - rozumie ogólny sens bardzo prostych sytuacji komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych wypowiedzi - rozumie niektóre spośród powszechnie spotykanych angielskie nazwy zabawek, gier i programów komputerowych, tytuły bajek angielskich, nazwy artykułów spożywczych i sportowych, rozróżnia imiona niektórych bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych - rozumie większość wyrazów spośród poznanego słownictwa - rozumie ogólny sens większości piosenek i adaptowanych opowiadań - uczeń rozumie niektóre instrukcje nauczyciela i niektóre zwroty używane w sytuacjach klasowych i komunikacyjnych - często, choć nie zawsze, rozumie sens bardzo prostych sytuacji komunikacyjnych oraz wybranych wypowiedzi - rozumie nieliczne spośród powszechnie spotykanych angielskie nazwy zabawek i gier, tytuły nielicznych bajek angielskich, nazwy artykułów spożywczych i sportowych, rozróżnia imiona bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych - rozumie niektóre wyrazy spośród poznanego słownictwa - rozumie ogólny sens niektórych piosenek i adaptowanych opowiadań - uczeń rozumie nieliczne instrukcje nauczyciela, nie rozróżnia zwrotów używanych w sytuacjach klasowych i komunikacyjnych - rzadko rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych i wypowiedzi - rozumie bardzo nieliczne spośród powszechnie spotykanych angielskich nazw zabawek i gier, tytułów bajek angielskich, słabo rozróżnia imiona bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych - rozumie nieliczne wyrazy spośród poznanego słownictwa - rozumie sens nielicznych piosenek oraz adaptowanych opowiadań - uczeń nie rozumie instrukcji nauczyciela, nie rozróżnia zwrotów używanych w sytuacjach klasowych i komunikacyjnych - nie rozumie sensu prostych sytuacji komunikacyjnych i wypowiedzi - nie rozumie powszechnie spotykanych angielskich nazw zabawek i gier, tytułów bajek angielskich, słabo rozróżnia imiona bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych - nie rozumie wyrazów spośród poznanego słownictwa - nie rozumie sensu piosenek oraz adaptowanych opowiadań 2

3 Klasy uczeń bezbłędnie rozumie instrukcje nauczyciela i język wykorzystywany na zajęciach w każdej sytuacji klasowej lub komunikacyjnej, - rozumie ogólny sens sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy oraz nieskomplikowanych wypowiedzi i dialogów, - rozumie powszechnie spotykane angielskie nazwy zabawek, gier i programów komputerowych, tytuły bajek angielskich, nazwy artykułów spożywczych i sportowych, imiona bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych, słowa angielskie z opakowań kupowanych produktów, z reklam i piosenek, - rozumie wszystkie wyrazy spośród poznanego słownictwa (nazwy członków rodziny, przedmiotów z otoczenia klasowego i domowego, zwierząt, kolorów, zabawek, kształtów, środków lokomocji, pór roku, części ciała, pożywienia, zawodów, dyscyplin sportowych) - rozumie ogólny sens piosenek oraz adaptowanych opowiadań, - potrafi domyślić się znaczeń nieznanych słów lub fraz w oparciu o kontekst - uczeń rozumie instrukcje nauczyciela i język wykorzystywany na zajęciach w większości sytuacji klasowych lub komunikacyjnych, - rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy oraz nieskomplikowanych wypowiedzi i dialogów, - rozumie powszechnie spotykane angielskie nazwy zabawek, gier i programów komputerowych, tytuły bajek angielskich, nazwy artykułów spożywczych i sportowych, imiona bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych, słowa angielskie z opakowań kupowanych produktów, z reklam i piosenek, - rozumie wszystkie wyrazy spośród poznanego słownictwa (nazwy członków rodziny, przedmiotów z otoczenia klasowego i domowego, zwierząt, kolorów, zabawek, kształtów, środków lokomocji, pór roku, części ciała, pożywienia, zawodów, dyscyplin sportowych) - rozumie ogólny sens piosenek oraz adaptowanych opowiadań, - często potrafi domyślić się znaczeń nieznanych słów lub fraz w oparciu o kontekst - uczeń rozumie większość instrukcji nauczyciela i większość zwrotów używanych w sytuacjach klasowych lub komunikacyjnych - rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych wypowiedzi i dialogów, - rozumie niektóre spośród powszechnie spotykanych angielskie nazwy zabawek, gier i programów komputerowych, tytuły bajek angielskich, nazwy artykułów spożywczych i sportowych, imiona niektórych bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych, słowa angielskie z opakowań kupowanych produktów, z reklam i piosenek, - rozumie większość wyrazów spośród poznanego słownictwa - rozumie ogólny sens większości piosenek i adaptowanych opowiadań, - czasami potrafi domyślić się znaczeń nieznanych słów lub fraz w oparciu o kontekst - uczeń rozumie niektóre instrukcje nauczyciela i niektóre zwroty używane w sytuacjach klasowych i komunikacyjnych - często, choć nie zawsze, rozumie sens bardzo prostych sytuacji komunikacyjnych oraz wybranych wypowiedzi i dialogów, 3

4 - rozumie nieliczne spośród powszechnie spotykanych angielskie nazwy zabawek i gier, tytuły nielicznych bajek angielskich, nazwy artykułów spożywczych i sportowych, imiona bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych, słowa angielskie z opakowań kupowanych produktów, z reklam i piosenek, - rozumie niektóre wyrazy spośród poznanego słownictwa - rozumie ogólny sens niektórych piosenek i adaptowanych opowiadań - rzadko potrafi domyślić się znaczeń nieznanych słów lub fraz w oparciu o kontekst - uczeń rozumie nieliczne instrukcje nauczyciela, nie rozróżnia zwrotów używanych w sytuacjach klasowych i komunikacyjnych - rzadko rozumie sens prostych sytuacji komunikacyjnych oraz wypowiedzi i dialogów - rozumie bardzo nieliczne spośród powszechnie spotykanych angielskich nazw zabawek i gier, tytułów bajek angielskich, nieliczne imiona bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych, nieliczne słowa angielskie z opakowań kupowanych produktów, z reklam i piosenek, - rozumie nieliczne wyrazy spośród poznanego słownictwa - rozumie sens nielicznych piosenek oraz adaptowanych opowiadań - nie potrafi domyślić się znaczeń nieznanych słów lub fraz w oparciu o kontekst - uczeń nie rozumie instrukcji nauczyciela, nie rozróżnia zwrotów używanych w sytuacjach klasowych i komunikacyjnych - nie rozumie sensu prostych sytuacji komunikacyjnych oraz wypowiedzi i dialogów - nie rozumie powszechnie spotykanych angielskich nazw zabawek i gier, tytułów bajek angielskich, słabo rozróżnia imiona bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych, nie rozumie słów angielskich z opakowań kupowanych produktów, z reklam i piosenek, - nie rozumie wyrazów spośród poznanego słownictwa - nie rozumie sensu piosenek oraz adaptowanych opowiadań - nie potrafi domyślić się znaczeń nieznanych słów lub fraz w oparciu o kontekst Mówienie Klasa 1 - uczeń udziela odpowiedzi tak / nie na proste pytania ogólne - zadaje bezbłędnie proste pytania - poprawnie zdobywa i udziela informacji w typowych sytuacjach klasowych - poprawnie wypowiada liczne zwroty grzecznościowe - poprawnie nazywa wszystkie osoby i rzeczy z zakresu poznanego słownictwa - bezbłędnie liczy poprawnie stosuje powszechnie spotykane angielskie nazwy zabawek, gier i programów komputerowych, nazwy artykułów spożywczych i sportowych, nazywa bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych - bezbłędnie wymawia słownictwo w zakresie poznanego materiału językowego - uczeń udziela odpowiedzi tak / nie na proste pytania ogólne - zadaje bezbłędnie proste pytania - poprawnie zdobywa i udziela informacji w typowych sytuacjach klasowych 4

5 - poprawnie wypowiada proste zwroty grzecznościowe - poprawnie nazywa wszystkie osoby i rzeczy z zakresu poznanego słownictwa - bezbłędnie liczy poprawnie stosuje powszechnie spotykane angielskie nazwy zabawek, gier i programów komputerowych, nazwy artykułów spożywczych i sportowych, nazywa bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych - stosuje poprawną wymowę słownictwa w zakresie poznanego materiału językowego - uczeń udziela odpowiedzi tak / nie na większość prostych pytań ogólnych - zadaje proste pytania sporadycznie popełniając - zdobywa i udziela informacji w typowych sytuacjach klasowych sporadycznie popełniając - wypowiada proste zwroty grzecznościowe sporadycznie popełniając - poprawnie nazywa większość osób i rzeczy z zakresu poznanego słownictwa - zna większość liczb z zakresu poprawnie stosuje niektóre spośród powszechnie spotykanych angielskich nazw zabawek, gier i programów komputerowych, nazw artykułów spożywczych i sportowych, nazywa niektórych z bohaterów bajek filmowych i telewizyjnych - stosując wymowę słownictwa w zakresie poznanego materiału językowego sporadycznie popełnia - uczeń udziela odpowiedzi tak / nie na niektóre proste pytania ogólne - zadaje proste pytania często popełniając - zdobywa i udziela informacji w typowych sytuacjach klasowych często popełniając - wypowiada proste zwroty grzecznościowe często popełniając - poprawnie nazywa niektóre osoby i rzeczy z zakresu poznanego słownictwa - zna wybrane liczby z zakresu poprawnie stosuje nieliczne spośród powszechnie spotykanych angielskich nazw zabawek, gier i programów komputerowych, nazw artykułów spożywczych i sportowych, nazywa niektórych z bohaterów bajek filmowych i telewizyjnych - stosując wymowę słownictwa w zakresie poznanego materiału językowego często popełnia - uczeń udziela odpowiedzi tak / nie na nieliczne proste pytania ogólne - zadaje proste pytania bardzo często popełniając - bardzo rzadko potrafi zdobyć i udzielić informacji w typowych sytuacjach klasowych - wypowiada proste zwroty grzecznościowe bardzo często popełniając - poprawnie nazywa nieliczne osoby i rzeczy z zakresu poznanego słownictwa - zna tylko nieliczne liczby z zakresu bardzo rzadko stosuje poprawnie powszechnie spotykane angielskie nazwy zabawek, gier i programów komputerowych, nazwy artykułów spożywczych i sportowych, nazywa niektórych z bohaterów bajek filmowych i telewizyjnych - bardzo rzadko stosuje poprawną wymowę słownictwa w zakresie poznanego materiału językowego - uczeń nie potrafi udzielić odpowiedzi tak / nie na proste pytania ogólne 5

6 - nie potrafi zadać prostych pytań - nie potrafi zdobyć i udzielić informacji w typowych sytuacjach klasowych - nie potrafi poprawnie wypowiedzieć prostych zwrotów grzecznościowych - poprawnie nazywa nieliczne osoby i rzeczy z zakresu poznanego słownictwa - nie potrafi liczyć w zakresie nie stosuje poprawnie powszechnie spotykanych angielskich nazw zabawek, gier i programów komputerowych, nazw artykułów spożywczych i sportowych, nazywa niektórych z bohaterów bajek filmowych i telewizyjnych - nie stosuje poprawnej wymowy słownictwa w zakresie poznanego materiału językowego Klasy uczeń udziela odpowiedzi tak / nie na proste pytania ogólne - zadaje bezbłędnie proste pytania i udziela odpowiedzi - poprawnie zdobywa i udziela informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego - bezbłędnie formułuje krótką wypowiedź o sobie, rodzinie, najbliższych osobach - inicjuje i podtrzymuje prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji dnia codziennego - poprawnie nazywa wszystkie osoby i rzeczy z zakresu poznanego słownictwa - czynnie stosuje powszechnie spotykane angielskie nazwy zabawek, gier i programów komputerowych, nazwy artykułów spożywczych i sportowych, imiona bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych, słowa angielskie z opakowań kupowanych produktów, z reklam i piosenek, - bezbłędnie wymawia słownictwo w zakresie poznanego materiału językowego - bezbłędnie stosuje intonację zdań twierdzących i pytających - potrafi poradzić sobie w sytuacji, gdy nie zna odpowiednich słów, np. prosi o powtórzenie - uczeń udziela odpowiedzi tak / nie na proste pytania ogólne - zadaje bezbłędnie proste pytania i udziela odpowiedzi - poprawnie zdobywa i udziela informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego - formułuje krótką wypowiedź o sobie, rodzinie, najbliższych osobach rzadko popełniając - inicjuje i podtrzymuje prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji dnia codziennego rzadko popełniając - poprawnie nazywa wszystkie osoby i rzeczy z zakresu poznanego słownictwa - czynnie stosuje powszechnie spotykane angielskie nazwy zabawek, gier i programów komputerowych, nazwy artykułów spożywczych i sportowych, imiona bohaterów bajek telewizyjnych i filmowych, słowa angielskie z opakowań kupowanych produktów, z reklam i piosenek, - stosuje poprawną wymowę słownictwa w zakresie poznanego materiału językowego - stosuje intonację zdań twierdzących i pytających rzadko popełniając - bardzo często potrafi poradzić sobie w sytuacji, gdy nie zna odpowiednich słów, np. prosi o powtórzenie - uczeń udziela odpowiedzi tak / nie na większość prostych pytań ogólnych - zadaje proste pytania i udziela odpowiedzi sporadycznie popełniając - zdobywa i udziela informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego sporadycznie popełniając 6

7 - formułuje krótką wypowiedź o sobie, rodzinie, najbliższych osobach czasami popełniając - inicjuje i podtrzymuje prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji dnia codziennego czasami popełniając - poprawnie nazywa większość osób i rzeczy z zakresu poznanego słownictwa - poprawnie stosuje niektóre spośród powszechnie spotykanych angielskich nazw zabawek, gier i programów komputerowych, nazw artykułów spożywczych i sportowych, imiona niektórych z bohaterów bajek filmowych i telewizyjnych, niektóre słowa angielskie z opakowań kupowanych produktów, z reklam i piosenek, - stosując wymowę słownictwa w zakresie poznanego materiału językowego sporadycznie popełnia - stosuje intonację zdań twierdzących i pytających czasami popełniając - często potrafi poradzić sobie w sytuacji, gdy nie zna odpowiednich słów, np. prosi o powtórzenie - uczeń udziela odpowiedzi tak / nie na niektóre proste pytania ogólne - zadaje proste pytania i udziela odpowiedzi często popełniając - zdobywa i udziela informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego często popełniając - formułuje krótką wypowiedź o sobie, rodzinie, najbliższych osobach często popełniając - inicjuje i podtrzymuje prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji dnia codziennego często popełniając - poprawnie nazywa niektóre osoby i rzeczy z zakresu poznanego słownictwa - poprawnie stosuje nieliczne spośród powszechnie spotykanych angielskich nazw zabawek, gier i programów komputerowych, nazw artykułów spożywczych i sportowych, imiona niektórych z bohaterów bajek filmowych i telewizyjnych, nieliczne słowa angielskie z opakowań kupowanych produktów, z reklam i piosenek, - stosując wymowę słownictwa w zakresie poznanego materiału językowego często popełnia - stosuje intonację zdań twierdzących i pytających często popełniając - rzadko potrafi poradzić sobie w sytuacji, gdy nie zna odpowiednich słów, np. prosi o powtórzenie - uczeń udziela odpowiedzi tak / nie na nieliczne proste pytania ogólne - zadaje proste pytania i udziela odpowiedzi bardzo często popełniając - bardzo rzadko potrafi zdobyć i udzielić informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego - formułuje krótką wypowiedź o sobie, rodzinie, najbliższych osobach bardzo często popełniając - inicjuje i podtrzymuje prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji dnia codziennego bardzo często popełniając - poprawnie nazywa nieliczne osoby i rzeczy z zakresu poznanego słownictwa - bardzo rzadko stosuje poprawnie powszechnie spotykane angielskie nazwy zabawek, gier i programów komputerowych, nazwy artykułów spożywczych i sportowych, imiona niektórych z bohaterów bajek filmowych i telewizyjnych, nieliczne słowa angielskie z opakowań kupowanych produktów, z reklam i piosenek, 7

8 - bardzo rzadko stosuje poprawną wymowę słownictwa w zakresie poznanego materiału językowego - rzadko stosuje intonację zdań twierdzących i pytających - nie potrafi poradzić sobie w sytuacji, gdy nie zna odpowiednich słów, np. prosi o powtórzenie - uczeń nie potrafi udzielić odpowiedzi tak / nie na proste pytania ogólne - nie potrafi zadać prostych pytań i udzielić odpowiedzi - nie potrafi zdobyć i udzielić informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego - nie potrafi sformułować krótkiej wypowiedź o sobie, rodzinie, najbliższych osobach - nie potrafi zainicjować i podtrzymać prostej rozmowy dotyczącej typowych sytuacji dnia codziennego - poprawnie nazywa nieliczne osoby i rzeczy z zakresu poznanego słownictwa - nie stosuje poprawnie powszechnie spotykanych angielskich nazw zabawek, gier i programów komputerowych, nazw artykułów spożywczych i sportowych, nazywa niektórych z bohaterów bajek filmowych i telewizyjnych, nie stosuje słów angielskich z opakowań kupowanych produktów, z reklam i piosenek, - nie stosuje poprawnej wymowy słownictwa w zakresie poznanego materiału językowego - nie stosuje intonacji zdań twierdzących i pytających - nie potrafi poradzić sobie w sytuacji, gdy nie zna odpowiednich słów, np. prosi o powtórzenie Czytanie Klasa 1 - uczeń bezbłędnie wyszukuje konkretne informacje w prostych zdaniach - dokładnie rozumie ogólny sens prostych, adaptowanych tekstów - potrafi domyślić się znaczenia nieznanych słów lub fraz w oparciu o czytelny kontekst, wspomagany obrazkami - uczeń bezbłędnie wyszukuje konkretne informacje w bardzo prostych, krótkich zdaniach - dokładnie rozumie ogólny sens bardzo prostych, krótkich, adaptowanych tekstów - potrafi domyślić się znaczenia nieznanych słów lub fraz w oparciu o bardzo czytelny kontekst, wspomagany obrazkami - uczeń wyszukuje konkretne informacje w bardzo prostych, krótkich zdaniach sporadycznie popełniając - nie zawsze rozumie ogólny sens bardzo prostych, krótkich, adaptowanych tekstów - potrafi domyślić się znaczenia niektórych nieznanych słów lub fraz w oparciu o bardzo czytelny kontekst, wspomagany obrazkami - uczeń wyszukuje konkretne informacje w bardzo prostych, krótkich zdaniach często popełniając - rzadko rozumie ogólny sens bardzo prostych, krótkich, adaptowanych tekstów 8

9 - potrafi domyślić się znaczenia nielicznych nieznanych słów lub fraz w oparciu o bardzo czytelny kontekst, wspomagany obrazkami - uczeń bardzo rzadko potrafi wyszukać konkretne informacje w bardzo prostych, krótkich zdaniach - bardzo rzadko rozumie ogólny sensy bardzo prostych, krótkich, adaptowanych tekstów - potrafi domyślić się znaczenia bardzo nielicznych nieznanych słów lub fraz w oparciu o bardzo czytelny kontekst, wspomagany obrazkami - uczeń nie potrafi wyszukać konkretnych informacji w bardzo prostych, krótkich zdaniach - nie rozumie ogólnego sensu bardzo prostych, krótkich, adaptowanych tekstów - nie potrafi domyślić się znaczenia nieznanych słów lub fraz w oparciu o bardzo czytelny kontekst, wspomagany obrazkami Klasy uczeń bezbłędnie rozumie powszechnie spotykane materiały autentyczne takie jak menu, reklamy, życzenia świąteczne na pocztówkach, instrukcje - bezbłędnie wyszukuje konkretne informacje w prostych tekstach - dokładnie rozumie ogólny sens prostych, adaptowanych tekstów - potrafi domyślić się znaczenia nieznanych słów lub fraz w oparciu o kontekst, - uczeń rozumie powszechnie spotykane materiały autentyczne takie jak menu, reklamy, życzenia świąteczne na pocztówkach, instrukcje rzadko popełniając - bezbłędnie wyszukuje konkretne informacje w bardzo prostych, krótkich tekstach - dokładnie rozumie ogólny sens bardzo prostych, krótkich, adaptowanych tekstów - potrafi domyślić się znaczenia nieznanych słów lub fraz w oparciu o czytelny kontekst, - uczeń rozumie liczne powszechnie spotykane materiały autentyczne takie jak menu, reklamy, życzenia świąteczne na pocztówkach, instrukcje - wyszukuje konkretne informacje w bardzo prostych, krótkich tekstach sporadycznie popełniając - nie zawsze rozumie ogólny sens bardzo prostych, krótkich, adaptowanych tekstów - potrafi domyślić się znaczenia niektórych nieznanych słów lub fraz w oparciu o czytelny kontekst, wspomagany obrazkami - uczeń rozumie nieliczne powszechnie spotykane materiały autentyczne takie jak menu, reklamy, życzenia świąteczne na pocztówkach, instrukcje - wyszukuje konkretne informacje w bardzo prostych, krótkich tekstach często popełniając - rzadko rozumie ogólny sens bardzo prostych, krótkich, adaptowanych tekstów - potrafi domyślić się znaczenia nielicznych nieznanych słów lub fraz w oparciu o bardzo czytelny kontekst, wspomagany obrazkami 9

10 - uczeń nie rozumie powszechnie spotykanych materiałów autentycznych takich jak menu, reklamy, życzenia świąteczne na pocztówkach, instrukcje - bardzo rzadko potrafi wyszukać konkretne informacje w bardzo prostych, krótkich tekstach - bardzo rzadko rozumie ogólny sensy bardzo prostych, krótkich, adaptowanych tekstów - potrafi domyślić się znaczenia bardzo nielicznych nieznanych słów lub fraz w oparciu o bardzo czytelny kontekst, wspomagany obrazkami - uczeń nie rozumie powszechnie spotykanych materiałów autentycznych takich jak menu, reklamy, życzenia świąteczne na pocztówkach, instrukcje - nie potrafi wyszukać konkretnych informacji w bardzo prostych, krótkich tekstach - nie rozumie ogólnego sensu bardzo prostych, krótkich, adaptowanych tekstów - nie potrafi domyślić się znaczenia nieznanych słów lub fraz w oparciu o bardzo czytelny kontekst, wspomagany obrazkami Pisanie Klasa 1 - uczeń dostrzega różnice między brzmieniem a graficzną formą wyrazu - bezbłędnie kopiuje wyrazy - niektóre wyrazy potrafi zapisać samodzielnie - uczeń dostrzega różnice między brzmieniem a graficzną formą wyrazu - bezbłędnie kopiuje wyrazy - uczeń sporadycznie nie dostrzega różnic między brzmieniem a graficzną formą wyrazu - kopiuje wyrazy sporadycznie popełniając - uczeń często nie dostrzega różnic między brzmieniem a graficzną formą wyrazu - kopiuje wyrazy często popełniając - uczeń nie dostrzega różnic między brzmieniem a graficzną formą wyrazu - kopiuje wyrazy bardzo często popełniając - uczeń nie dostrzega różnic między brzmieniem a graficzną formą wyrazu - nie potrafi kopiować wyrazów Klasy uczeń potrafi zapisać słowa znane ze słuchu - potrafi bezbłędnie przekazać prostą informację pisemną w oparciu o podany wzór - dostrzega różnice między brzmieniem a graficzną formą wyrazu 10

11 - bezbłędnie kopiuje wyrazy - uczeń potrafi zapisać większość słów znanych ze słuchu - potrafi przekazać prostą informację pisemną w oparciu o podany wzór rzadko popełniając - dostrzega różnice między brzmieniem a graficzną formą wyrazu - bezbłędnie kopiuje wyrazy - uczeń potrafi zapisać liczne słowa znane ze słuchu - potrafi przekazać prostą informację pisemną w oparciu o podany wzór czasami popełniając - sporadycznie nie dostrzega różnic między brzmieniem a graficzną formą wyrazu - kopiuje wyrazy sporadycznie popełniając - uczeń potrafi zapisać nieliczne słowa znane ze słuchu - potrafi przekazać prostą informację pisemną w oparciu o podany wzór często popełniając - często nie dostrzega różnic między brzmieniem a graficzną formą wyrazu - kopiuje wyrazy często popełniając - uczeń nie potrafi zapisać słów znanych ze słuchu - potrafi przekazać prostą informację pisemną w oparciu o podany wzór bardzo często popełniając - nie dostrzega różnic między brzmieniem a graficzną formą wyrazu - kopiuje wyrazy bardzo często popełniając - uczeń nie potrafi zapisać słów znanych ze słuchu - nie potrafi przekazać prostej informacji pisemnej w oparciu o podany wzór - nie dostrzega różnic między brzmieniem a graficzną formą wyrazu - nie potrafi kopiować wyrazów Systematyczność i dokładność wykonywania prac domowych Klasy 1-3 Prace domowe mogą być oceniane za pomocą znaczków graficznych. Poniższe oceny mogą być wystawione po podliczeniu zebranych przez uczniów znaczków. - uczeń zawsze dokładnie i bezbłędnie odrabia pracę domową - uczeń wykonuje prace dodatkowe - uczeń zawsze dokładnie i bezbłędnie odrabia pracę domową 11

12 - uczeń odrabia pracę domową sporadycznie popełniając, bardzo rzadko nie odrabia prac domowych - uczeń odrabia pracę domową często popełniając, czasami nie odrabia prac domowych - uczeń bardzo często nie odrabia prac domowych - uczeń w ogóle nie odrabia prac domowych Estetyka pracy w zeszycie, podręczniku i zeszycie ćwiczeń Klasy 1-3 Niektóre zadania w zeszycie, podręczniku i zeszycie ćwiczeń, niebędące pracą domową, mogą być oceniane za pomocą znaczków graficznych takich jak w przypadku prac domowych. - uczeń prowadzi zeszyt szczególnie starannie i estetycznie - zeszyt, podręcznik i ćwiczenia są czyste, niepogniecione, niepodarte - wszystkie zadane ćwiczenia i prace są wykonane i uzupełnione - nie ma żadnych skreśleń, zadania wykonane są bardzo dokładnie - uczeń prowadzi zeszyt bardzo starannie i estetycznie - zeszyt, podręcznik i ćwiczenia są czyste, niepogniecione, niepodarte - wszystkie zadane ćwiczenia i prace są wykonane i uzupełnione - nie ma żadnych skreśleń, zadania wykonane są dokładnie - uczeń prowadzi zeszyt starannie i estetycznie - zeszyt, podręcznik i ćwiczenia są czyste, niepogniecione, niepodarte - prawie wszystkie zadane ćwiczenia i prace są wykonane i uzupełnione - zadania wykonane są dokładnie, skreślenia występują bardzo rzadko - uczeń prowadzi zeszyt dość starannie i estetycznie - zeszyt, podręcznik i ćwiczenia są czyste, niepogniecione, niepodarte - większość zadanych ćwiczeń i prac jest wykonana i uzupełniona - zadania wykonane są dość dokładnie, jednak zdarzają się w nich skreślenia - uczeń prowadzi zeszyt niestarannie i nieestetycznie - w zeszycie, podręczniku i ćwiczeniach zdarzają się zagniecenia, plamy i rozdarcia - wiele zadanych ćwiczeń i prac jest niewykonanych i nieuzupełnionych - zadania wykonane są niedokładnie, często występują w nich skreślenia 12

13 - uczeń nie prowadzi zeszytu - podręcznik i zeszyt ćwiczeń są pogniecione i/lub poplamione i/lub podarte - większość zadanych ćwiczeń i prac jest niewykonanych i nieuzupełnionych - zadania wykonane niedokładnie, bardzo często występują w nich skreślenia Inne umiejętności Klasy uczeń zna wszystkie piosenki, wyliczanki i wierszyki poznane na lekcjach - potrafi bawić się w gry językowe, zawsze aktywnie w nich uczestniczy - potrafi korzystać ze słownika obrazkowego - uczeń zna bardzo dobrze większość piosenek, wyliczanek i wierszyków poznanych na lekcjach - potrafi bawić się w gry językowe, zawsze aktywnie w nich uczestniczy - potrafi korzystać ze słownika obrazkowego - uczeń zna większość poznanych na lekcjach piosenek, wyliczanek i wierszyków - potrafi bawić się w większość poznanych gier językowych, często aktywnie w nich uczestniczy - potrafi korzystać ze słownika obrazkowego - uczeń zna niektóre poznane na lekcjach piosenki, wyliczanki i wierszyki - potrafi bawić się w niektóre gry językowe, czasami nie uczestniczy w nich aktywnie - nie potrafi korzystać ze słownika obrazkowego - uczeń zna nieliczna poznane na lekcjach piosenki, wyliczanki i wierszyki - potrafi bawić się w nieliczne gry językowe, często nie uczestniczy w nich aktywnie - nie potrafi korzystać ze słownika obrazkowego - uczeń nie zna piosenek, wyliczanek i wierszyków - nie potrafi się bawić w gry językowe, nie uczestniczy w nich - nie potrafi korzystać ze słownika obrazkowego 4. Oceny są wystawiane głównie na podstawie obserwacji uczniów podczas zabaw i aktywności językowych, a także na podstawie odpowiedzi uczniów na pytania zadawane przez nauczyciela oraz sprawdzianów, np. dyktand obrazkowych i testów. Skala ocen stosowana przy testach i sprawdzianach: 91% - 100% Wzorowo 80% - 90% Bardzo dobrze 70% - 79% Dobrze 50% - 69% Przeciętnie 13

14 30% - 49% Słabo 0 29% Bardzo słabo 5. Ocenianie uczniów z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: W stosunku do uczniów, u których stwierdzono zaburzenia rozwojowe i/lub specyficzne trudności w uczeniu się, nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do jego możliwości. Uczniowie ci są oceniani według przedmiotowego systemu oceniania, ale z uwzględnieniem ich dysfunkcji. Uczniowie dysfunkcyjni rozwiązują testy i piszą sprawdziany z mniejszą ilością zadań, przez co wydłuża im się czas pisania pracy, jednak progi skali ocen nie ulegają zmianie. W przypadku poprawy testu lub sprawdzianu, nauczyciel może sprawdzić wiedzę ucznia w formie ustnej, zamiast pisemnej, jeśli takie zalecenia są ujęte w dokumencie z PPP. Stwierdzone i udokumentowane dysfunkcje nie dyskwalifikują uczniów przed zdobyciem najwyższej oceny. Opracowały: Dominika Kołodziejczak Katarzyna Poprawska 14

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 KLASA I W klasach I na 6 punktów uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, - wykazywać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny

Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny Nauczyciele prowadzący: Katarzyna Guz, Kamil Borowski Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nauczyciel j. niemieckiego mgr Magdalena Pluta I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 1) bieżące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Ocena wspaniale: Bezbłędnie opanował wiadomości i treści zawarte w podstawie programowej w zakresie języka angielskiego, realizowane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej

Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej Agnieszka Jankowska 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej Ocenianiu w klasach I-III będą podlegały poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu mówienie czytanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I - III Podczas trwania procesu nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym (nauczanie zintegrowane w klasach I, II, III) nauczyciel stopniowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI I. PODSTAWY PRAWNE Statut szkoły Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania II. CELE OCENIANA 1. Cele ogólne rozwój kompetencji językowych umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska KLASY I-III 1. Oceniane formy aktywności odpowiedź ustna kartkówka sprawdzian praca klasowa aktywność,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Opracowała: mgr Wioletta Lęga Przedmiotowy system oceniania na zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI 1. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu języka niemieckiego v Uczniowie klasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu Opracowała: Katarzyna Zawistowska Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, słownictwo, Sposób oceniania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO im. MICHAŁA DRZYMAŁY W WOLSZTYNIE WOLSZTYN 2016 JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II NAUCZYCIEL: Ewa Popiela OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIACH: PODRĘCZNIK, ĆWICZENIE, ZESZYT PRZEDMIOTOWY,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w gimnazjum rok szkolny 2009/2010

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w gimnazjum rok szkolny 2009/2010 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w gimnazjum rok szkolny 2009/2010 I. Zasady ogólne: Dopuszczalnymi formami sprawdzania wiedzy i umiejętności są: -prace pisemne (sprawdziany, kartkówki).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia: 1. Wypowiedzi ustne: - wypowiedź

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z J Ę Z Y K A K A S Z U B S K I E G O Zajęcia z języka kaszubskiego prowadzone są w wymiarze 3 godzin tygodniowo w grupach międzyklasowych lub utworzonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według programu,, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.I SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.I SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.I SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu Opracowała: Katarzyna Zawistowska Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 1.Poinformowanie ucznia i rodzica

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla klas I III Szkoły Podstawowej nr 27

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla klas I III Szkoły Podstawowej nr 27 Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla klas I III Szkoły Podstawowej nr 27 Obowiązujące podręczniki Klasa I S. M.Howell, L. Kester-Dodgson- Young Treetops 1 Class Book 1 S. M.Howell, L.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego I Ocenie podlega poziom opanowania 4 podstawowych sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. II Kryteria oceniania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV-VI

Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV-VI Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV-VI Formy oceniania Sposób oceniania (punktowa skala stopni, procentowa, stosowanie + i - Prace pisemne: - kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 Program realizowany według podręcznika "Progulka" w ciągu 3 lat w następującym

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ Co będzie podlegało ocenie (waga ocen) Wypowiedzi pisemne (1) Kartkówka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7

Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7 Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7 6 - Ocena celująca - rozumie dłuższe teksty i dialogi i potrafi wybrać z nich żądane informacje, - rozumie dłuższe polecenia nauczyciela. - potrafi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas 1 3.

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas 1 3. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas 1 3. I. Warunki i tryb uzyskiwania ocen: zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu ( 39 i 40). 1a. Roczna opisowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 1 w roku szkolnym 2014/2015.

Wymagania i kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 1 w roku szkolnym 2014/2015. Wymagania i kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 1 w roku szkolnym 2014/2015. Oceny klasyfikacyjne okresowe i roczne nie są średnią arytmetyczną otrzymanych ocen czą stkowych lecz średnią

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : KLASA II W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP:

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI Założenia ogólne: Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III W Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach obowiązywać będzie przedmiotowy system oceniania opracowany przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 2 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I 6pkt UCZEŃ: Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje Próbuje używać znanych poleceń w codziennym życiu (na zajęciach języka angielskiego) Posługuje

Bardziej szczegółowo

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia.

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM I. Prawa i obowiązki ucznia 1. Każdy uczeń jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w PSP 24 im. Przyjaźni Narodów Świata klasy I-III

Przedmiotowy System Oceniania w PSP 24 im. Przyjaźni Narodów Świata klasy I-III Przedmiotowy System Oceniania w PSP 24 im. Przyjaźni Narodów Świata klasy I-III język angielski nauczyciel: Monika Dryja Hrazdij klasy: 1a, 1b,1c 2a, 2b, 3a, 3b Obowiązkowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie metodycznym nauczyciela. Wykaz umiejętności podany jest do wiadomości uczniów na bieżąco

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

W klasach I-III uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu.

W klasach I-III uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. Kryteria oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI W klasach I-III uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń Stopień 6 - rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6 Szkoła Podstawowa w Mycielinie Język rosyjski Klasy: 5 6 szczegółowe warunki i sposób oceniania, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach Opracowała: mgr Beata Maczuga Przedmiotowy system oceniania na zajęciach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ocenianie osiągnięć edukacyjnych jest zgodne z Rozporządzeniem Ogólnym Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III 1.Zasady oceniania: oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego na poziomie klasy I szkoły podstawowej jest program nauczania

Bardziej szczegółowo

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI FORMY PRACY CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENA 1.Odpowiedź ustna na bieżąco,,+,,,- lub ocena 2. Kartkówka kilka razy w semestrze wg skali procentowej 100% - 97% - celujący 96%

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka angielskiego zgodne są z Wewnątrzszkolnym System Oceniania (WSO) zawartym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Sarah M Howell i Lisa Kester-DodgsonTreetops 1, Oxford Univeristy Press. Nr dopuszczenia MEN:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy I III Zespół Szkół w Zdunach Szkoła Podstawowa I. Zasady ogólne. 1. Szczegółowe Kryteria Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Założenia ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 ROZUMIENIA ZE SŁUCHU Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim na podstawie kontekstu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

I. KRYTERIA OCENIANIA

I. KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z jęzka angielskiego i niemieckiego w klasach 1-3 w roku szkolnym 2017/2018 I. KRYTERIA OCENIANIA Formy sprawdzania wiadomości ucznia: pytanie ustne z 3 ostatnich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III 1 1. Cele kształcenia wymagania ogólne (wg podstawy programowej kl. 1-3) W zakresie sprawności językowych nadrzędnym zadaniem edukacji w klasach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Dratowie Nauczyciel: Justyna Słowik I. Postanowienia ogólne: Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania z jęz. angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Obszary podlegające ocenianiu słuchanie i słownictwo - stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczanie języka angielskiego w klasach IV-VI naszej szkoły podstawowej odbywa się według programu wydawnictwa Oxford University

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców (za

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo