Asmax PC Watch. Instrukcja użytkownika. Nowości, dane techniczne Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Asmax PC Watch. Instrukcja użytkownika. Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl. Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax."

Transkrypt

1 Asmax PC Watch Instrukcja użytkownika Nowości, dane techniczne Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje Nielegalne jest używanie urządzenia Asmax PC Watch do celów zakazanych prawnie vide, np. art. 267 k.k. (pozyskiwanie informacji, do których pozyskujący nie jest uprawniony). Podobnie też niejawne używanie urządzenia Asmax PC Watch wobec komputerów pracowników bez ostrzeżenia o sczytywaniu danych prywatna poczta, komunikatory internetowe, dostęp do banku internetowego etc. Skutki nielegalnego użycia urządzenia i oprogramowania Asmax PC Watch są zagrożone karą pozbawienia wolności lub karą grzywny.

2 Ta instrukcja jest przeznaczona dla użycia z urządzeniem Asmax PC Watch. Informacje zawarte w tym dokumencie zostały sprawdzone dla danego urządzenia; jednakże nie ma żadnej gwarancji na jej poprawną zawartość. Producent nie daje żadnej gwarancji i nie przyjmuje zażaleń dotyczących dokładności, kompletności tego dokumentu i nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę albo szkodę. Ten produkt jest chroniony prawami autorskimi. Treść niniejszej publikacji nie może być powielana w jakiejkolwiek części lub w całości, przechowywana, zapisana w systemie wyszukiwania informacji, tłumaczona na jakikolwiek język lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, mechaniczne, magnetyczne, elektroniczne, optycznie, ksero, instrukcja obsługi lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Marka i nazwa produktu są znakami fabrycznymi poszczególnych przedsiębiorstw. Są one używane do celów identyfikacji. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia Spis treści Świadectwo zgodności FCC... 3 Stanowisko FCC dotyczące promieniowania radiowego... 3 CE Mark... 3 WEEE oraz RoHS (Dla członków Unii Europejskiej)... 4 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa... 4 Miejsce zamontowania urządzenia... 4 Gwarancja... 4 Opis urządzenia... 5 Funkcje urządzenia... 5 Oprogramowanie Asmax PC Watch... 6 Zawartość opakowania... 7 Instalacja urządzenia Asmax PC Watch w komputerze... 7 Interfejs użytkownika Zakładka Software Lock/Unlock Zakładka Lock Internet Zakładka Lock Website Zakładka Keyboard Record Zakładka Abort us Usuwanie oprogramowania Asmax PC Watch Specyfikacja urządzenia Informacje kontaktowe

3 Świadectwo zgodności FCC Niniejsze urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów Federalnej Komisji Komunikacji (FCC klasa B, część 15). UWAGA: Wszelkie przeróbki tego urządzenia, na które nie uzyskano wyraźnej zgody instytucji odpowiedzialnej za przestrzeganie zgodności z normami, mogą skutkować utratą prawa do korzystania z urządzenia. To urządzenie przeszło pomyślnie testy na zgodność z normą dla urządzeń cyfrowych klasy B w rozumieniu części 15 przepisów FCC. Normy te mają zapewnić należytą ochronę przed szkodliwą interferencją z innymi urządzeniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie generuje, używa i może emitować fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w konkretnej konfiguracji interferencja nie będzie miała miejsca. Jeśli urządzenie stwarza interferencję zakłócającą pracę odbiorników radiowych i telewizyjnych, co da się stwierdzić przez jego wyłączenie i ponowne włączenie, można zastosować poniższe zabiegi, by zmniejszyć intensywność zakłóceń: Zmienić ukierunkowanie anteny odbiorczej lub przenieść ją w inne miejsce. Zwiększyć dystans między odbiornikiem a miejscem eksploatacji urządzenia. Podłączyć urządzenie do gniazda należącego do odrębnego obwodu niż ten, do którego przyłączony jest odbiornik. Zasięgnąć porady sprzedawcy. Stanowisko FCC dotyczące promieniowania radiowego Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z ograniczeniami i limitami ustalonymi przez FCC, dotyczącymi stopnia emisji fal radiowych w środowisku niekontrolowanym. Urządzenie oraz jego antena nie powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie innej działającej anteny, bądź nadajnika/odbiornika. By spełniać wymagania FCC dotyczące emisji fal radiowych, antena używana wraz z niniejszym urządzeniem musi być zainstalowana z zachowaniem przynajmniej dwudziestocentymetrowego odstępu od ludzi oraz nie może znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie innej działającej anteny, bądź nadajnika/odbiornika. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). Nie powinno się przebywać w odległości mniejszej niż 20 cm od pracującego urządzenia. CE Mark Niniejsze urządzenie spełnia ograniczenia emisji szumu radiowego określone dla urządzeń klasy B, zgodnie z normą dla sprzętu wytwarzającego zakłócenia sygnałów radiowych. 3

4 WEEE oraz RoHS (Dla członków Unii Europejskiej) Według rozporządzenia WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) nie należy rozporządzać tym produktem, jak domowym albo handlowym odpadem. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być odpowiednio gromadzony i przetwarzany zgodnie z wymaganiami przyjętymi w Twoim kraju. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu tego produktu proszę kontaktować się z Twoimi miejscowymi władzami. Twoje odpady domowe wywozi serwis albo sklep, gdzie nabyłeś produkt. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z punktami poniżej, by chronić urządzenie przed wszelkiego rodzaju przepięciami występujących w sieci energetycznej i podczas wyładowań atmosferycznych. Chroń urządzenie przed przepięciami zwłaszcza w czasie wyładowań atmosferycznych. Właściwa przestrzeń pozostawiona dla wentylacji urządzenia jest konieczna, aby uniknąć przegrzania się urządzenia. Otwory w urządzeniu zaprojektowane w celu odprowadzania nadmiaru gorącego powietrza. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła albo tam, gdzie jest wysoka temperatura. Nie kładź tego urządzenia w miejscu wilgotnym bądź wodnistym. Nie rozlewaj żadnego płynu na to urządzenie. Miejsce zamontowania urządzenia Aby zapewnić jak najlepszą pracę urządzenia powinno ono zostać zamontowane w miejscu o małej wilgotności powietrza, z dala od słońca i innych źródeł ciepła, umożliwiających swobodny przepływ powierza chłodzącego jego elementy. Chroń urządzenie przed zalaniem. Gwarancja Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, takie jak: Mechaniczne uszkodzenie urządzenia. Zalanie urządzenia, niewłaściwe jego zamontowanie (zbyt duża wilgoć, wysoka temperatura pracy, wysokie zapylenie, brak obiegu powietrza). Wady instalacji elektrycznej Urządzenia rozkręcone, z uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi i/lub etykietami producenta, z uszkodzonymi numerami seryjnymi nie podlegają gwarancji. 4

5 Opis urządzenia Dziękujemy za zakup urządzenia Asmax PC Watch. Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera instrukcje opisujące krok po kroku proces instalacji i sposób korzystania z urządzenia. Asmax PC Watch oferuje użytkownikowi proste i skuteczne w działaniu narzędzie do sprawowania kontroli nad komputerem, monitorowania poczynań jego użytkowników, kontroli dostępu do aplikacji i Internetu, między innymi: blokowania stron internetowych zawierających nieodpowiednie treści. Urządzenie zapisuje tekst wpisywany na komputerze. Wszystko to dla stworzenia bezpiecznego środowiska dla Twoich dzieci. Wszystko to osiągniesz za pomocą dołączonego do zestawu klucza USB, którego używasz, aby skonfigurować wszystkie dostępne i zabronione funkcje na komputerze zapobiegające nadużyciom ze strony użytkowników komputera. Funkcje urządzenia Web Page Recording: Pozwala na zapis historii przeglądarki internetowej, daje rodzicom jasne pojęcie o tym, na jakich stronach internetowych i ile razy odwiedziły je dzieci. Web Page Lock: Niechciane strony przeglądane przez dzieci mogące im zaszkodzić możesz w łatwy sposób zablokować. Blokada internetowej bazy danych adresów URL może pomóc rodzicom w celu odfiltrowania nieodpowiednich stron internetowych. Internet Lock: Rodzice mogą korzystać z tej usługi, aby wyłączyć dostęp do Internetu przez cały czas lub konfigurować dostęp do Internetu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wszelkiego rodzaju aplikacje internetowe mogą być kontrolowane równocześnie. Software Lock: Rodzice mogą korzystać z tej usługi, aby wyłączyć niepotrzebne aplikacje, takie jak Gadu-Gadu, MSN Messenger, Yahoo Messenger, Skype lub inne oprogramowanie, do którego dostęp ma zostać ograniczony. Keyboard recording: Oferuje kompleksowy zapis treści wpisywanych na komputerze z klawiatury, które przechowuje w pamięci do 30 dni. Invisible Computer Security: Zestaw zawiera oprogramowane, które jest niewidoczne dla użytkowników i pracuje w tle procesów systemu operacyjnego. Dzięki takiej pracy oprogramowania zapobiegamy zmianie ustawień w systemie operacyjnym przez dzieci. Zainstalowane oprogramowanie nie może być usunięte przez kogokolwiek bez użycia dołączonego klucza USB. USB Control: Aby rozpocząć lub zatrzymać usługę kontroli komputera musisz użyć dołączonego klucza USB. 5

6 Przy pomocy dołączonego klucza USB możemy: 1. Otworzyć program i sprawdzić aktywność użytkowników. 2. Zmienić konfigurację kontroli komputera. 3. Sprawdzić odwiedzane strony internetowe. 4. Wyświetlić zapis rozmów i innych wprowadzonych na klawiaturze znaków. 5. Odinstalować oprogramowanie Asmax PC Watch. Bez limitu instalacji: Jeden zestaw możemy zainstalować na wielu komputerach i zarządzać nimi za pomocą klucza USB. Jest to oszczędność pieniędzy i dzięki urządzeniu Asmax PC Watch stworzymy przyjazne środowisko dla rodziny/biura na naszym komputerze lub tam, gdzie mamy więcej niż jeden komputer. Praca w trybie niewidocznym Asmax PC Watch działa w tle i jest niewidoczny, gdy klucz USB nie jest podłączony. Użytkownik musi włożyć klucz USB do portu USB, aby zainstalować, odinstalować oprogramowanie, zmienić opcje oprogramowania lub sprawdzić wyniki pracy urządzenia. Oprogramowanie Asmax PC Watch Użytkownik może zablokować programy, takie jak Gadu-Gadu, Skype, Yahoo Messenger, Outlook Express lub inne oprogramowanie, które ma być poza zasięgiem dzieci lub personelu. Blokada dostępu do Internetu Możesz zablokować dostęp do Internetu lub ograniczyć czas korzystania z Internetu do określonych godzin korzystając z harmonogramu dostępnego w oprogramowaniu. Blokada niepożądanych stron internetowych Widzimy, jakie strony były odwiedzane przez użytkowników i wybrane z nich możemy zablokować. 6

7 Monitorowanie klawiatury Asmax PC Watch rejestruje każde użycie klawiatury i do 30 dni wpisane dane przechowuje w pamięci. Zawartość opakowania W opakowaniu powinny znajdować się następujące elementy: 1. Klucz USB Asmax. 2. Płyta CD zawierająca oprogramowanie Asmax PC Watch. 3. Instrukcja instalacji. W przypadku braku któregokolwiek z elementów proszę o kontakt ze sprzedawcą. Instrukcje obsługi oraz sterowniki można pobrać bezpłatnie z serwera ftp://ftp.asmax.pl/pub z katalogu sterowniki oraz instrukcje. Instalacja urządzenia Asmax PC Watch w komputerze 1. W wolny port USB podłączamy klucz USB. 2. Z dołączonej płyty CD instalujemy oprogramowanie Asmax PC Watch. Na dysku, gdzie ma zostać zainstalowane oprogramowanie Asmax PC Watch musi być minimum 100MB wolnego miejsca. 3. Po uruchomieniu instalatora z dołączonej płyty CD rozpoczęty zostanie proces instalacji oprogramowania Asmax PC Watch. Rysunek poniżej ilustruje proces wypakowania oprogramowania Asmax PC Watch do folderu tymczasowego. Rysunek poniżej zostanie wyświetlony po pomyślnym wypakowaniu źródeł oprogramowania i jest on właściwym instalatorem oprogramowania. Aby kontynuować kliknij Next. 7

8 W kolejnym kroku możemy określić ścieżkę instalacji oprogramowania Asmax PC Watch klikając przycisk Browse i określając miejsce instalacji oprogramowania. Możemy wyświetlić dostępne dyski i ilość wolnego miejsca klikając przycisk Disk Cost. Domyślnie oprogramowanie jest instalowane dla jednego użytkownika komputera Just me, możemy to zmienić klikając Everyone. Następnie proszę kliknąć przycisk Next. 8

9 Po wybraniu parametrów instalacji oprogramowania Asmax PC Watch możemy przystąpić do jego zainstalowania na naszym komputerze klikając przycisk Next. Na rysunku poniżej widzimy postęp instalacji oprogramowania Asmax PC Watch. 9

10 Po zakończeniu instalacji oprogramowania Asmax PC Watch zostanie wyświetlone okienko, jak poniżej. Kliknij Close, aby zamknąć instalator. Po zakończeniu instalacji oprogramowania Asmax PC Watch i sprawdzeniu przez instalator aktualnych wersji oprogramowania systemowego, jak pakiet redystrybucyjny systemu Microsoft NET Framework zostanie wyświetlone główne okno interfejsu do zarządzania urządzeniem Asmax PC Watch. 10

11 Interfejs użytkownika Widok głównej zakładki widzimy powyżej, konfigurację oprogramowania Asmax PC Watch zaczynamy od kliknięcia na zakładkę Setting. W zakładce Setting ustawiamy hasło do zarządzania oprogramowaniem Asmax PC Watch, zmianę języka interfejsu lub włączenie/wyłączenie modułów oprogramowania. Wszystkie zmiany potwierdzamy przyciskiem Confirm. Current Password Aktualne hasło New Password Nowe hasło Confirm Password Powtórz hasło W części Action Setup możemy wybrać aktywne moduły oprogramowania lub wybrane z nich wyłączyć, klikając Disable. Zmiany zapisujemy klikając Confirm. W sekcji Select Language możemy wybrać język instalacji. Uwaga: Zawsze po włożeniu klucza USB powinien zostać wyświetlony interfejs oprogramowania Asmax PC Watch, ale jeśli się automatycznie nie pojawi możemy go wywołać kombinacją klawiszy na klawiaturze (ALT+CTRL+F10). 11

12 Zakładka Software Lock/Unlock W tej zakładce możemy wybrać, jakie aplikacje mają zostać dostępne, a jakie zablokowane. Klikając przy aplikacji Lock blokujemy ją, a Unlock odblokowujemy. Poza listą zdefiniowanych aplikacji możemy sami wybrać własne aplikacje dodając je do listy klikając na przycisk For Rother Software Browse Exe.. i wskazać plik *.exe wybranej aplikacji. Zmiany zapisujemy klikając przycisk Confirm. Aby wprowadzone zmiany zablokowania wybranych aplikacji były zastosowane należy uruchomić ponownie system operacyjny. Zakładka Lock Internet 12

13 W tej zakładce możemy określić zasady dostępu do Internetu Unlock Internet all time wtedy Internet jest zawsze dostępny, po wybraniu opcji Lock Internet all time Internet zostanie zablokowany na stałe. Najlepszym rozwiązaniem jest opcja Lock From pozwalająca zablokować dostęp do Internetu w określonym czasie (data od do i czas od do). Zmiany zapisujemy klikając na przycisk Confirm. Aby zmiany zostały zastosowane może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. 13

14 Zakładka Lock Website W tej zakładce możemy przeglądać historię przeglądanych stron internetowych i niechciane blokować. Podobnie jak poprzednio przycisk Lock blokuje daną stronę, a Unlock zezwala na jej wyświetlenie. Aby zablokowane strony były niedostępne należy uruchomić ponownie komputer. Przycisk Confirm zapisuje wprowadzone ustawienia. W pole Enter the Site to be Blocked możemy podać własne strony, które chcemy zablokować wpisując nazwę strony i klikając Enter. 14

15 Zakładka Keyboard Record W tej zakładce możemy przeglądać zarejestrowane przez nasze oprogramowanie znaki na klawiaturze komputera, tak jak zaznaczyliśmy na głównej stronie użycie tej funkcji jako pozyskiwanie informacji, do których pozyskujący nie jest uprawniony i skutki nielegalnego użycia urządzenia i oprogramowania Asmax PC Watch są zagrożone karą pozbawienia wolności lub karą grzywny. Oprogramowanie posiada historię i pamięta wpisy z ostatnich 30 dni. Wpisy możemy wyczyścić klikając na przycisk Clear. Zakładka Abort us Zakładka Abort us zawiera szczegółowe informacje o zainstalowanej wersji oprogramowania Asmax PC Watch. 15

16 Klikając na ostatnią zakładkę Help zostanie wyświetlony szczegółowy podręcznik pomocy dla naszego oprogramowania. Usuwanie oprogramowania Asmax PC Watch 1. Proszę włożyć klucz USB do portu USB. 2. Proszę wprowadzić hasło ustalone podczas konfiguracji oprogramowania. 16

17 3. Wejdź do panelu sterowania i wybierz Dodaj lub usuń programy. Tam po wyświetleniu listy zainstalowanego oprogramowania jest widoczne oprogramowanie PC Watch. 17

18 Aby oprogramowanie poprawnie odinstalować, aplikacja Asmax PC Watch powinna być zamknięta. Po zamknięciu aplikacji kliknij na przycisk Usuń, aby odinstalować oprogramowanie Asmax PC Watch. Specyfikacja urządzenia Nazwa produktu: Interfejsy/ porty: Wspracie dla O/S Minimalne wymagania sprzetowe Wspierane wersje językowe Wymiary produktu Waga produktu: Temperatura pracy : Temperatura przechowywaia: Certyfikaty: Zawartość pakietu: Asmax SyncQuick PC Watch USB2.0 Windows2000 SP4/XP/VISTA/Win7 Pentium II CPU lub wyższy 236MB RAM 100MB miejsca na dysku twardym CD ROM USB Port English,, Français, Deutsch, Español, Chinese, Japanese. 56mmx20mmx9mm (WxDxH) 20g 0 35 stopni C 0 50 stopni C CE, FCC 1 x USB Key 1 x CD Asmax SyncQuick PC Watch Informacje kontaktowe Aby uzyskać pomoc dotyczącą instalacji lub obsługi urządzenia Asmax PC Watch, prosimy o kontakt z infolinią Asmax pod numerem Sterowniki i instrukcje do pobrania z ftp://ftp.asmax.pl Storna internetowa: 18

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie. Wstęp. Wstęp I

Powiadomienie. Wstęp. Wstęp I Powiadomienie Firma zastrzega sobie prawo do zmian tej publikacji lub jej zawartości bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie informacjami poglądowymi i nie pociągają za

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Podręcznik Użytkownika Seagate Central Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Philips SPC 900NC PC Camera

Instrukcja obsługi. Philips SPC 900NC PC Camera Instrukcja obsługi Philips SPC 900NC PC Camera 2 POLSKI Wstęp Kamera internetowa Philips SPC 900NC Kamera internetowa Philips SPC 900NC została wykonana zgodnie z najnowszą technologią, dzięki której będzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 Instrukcja obsługi NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYTYCZNYMI FCC (FEDERALNA KOMISJA ŁĄCZNOŚCI) Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM Rev. 202 Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybranie dysku twardego Verbatim jako swojego zewnętrznego urządzenia do przechowywania danych. W celu optymalnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 DUAL CORE PL 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo