Podmiot musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług audytu organizacyjnego i audytu społecznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podmiot musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług audytu organizacyjnego i audytu społecznego."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie audytu organizacyjnego i audytu społecznego, które są częścią projektu Wdrożenie zielonego marketingu w firmie Advert Ant. Studio Reklamy. Projekt jest realizowany ze wsparciem finansowym pozyskanym w II naborze realizowanym przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości programu pn. Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu CSR. I. Minimalne wymagania.2 II. Zakres przedmiotowy usługi...2 III. Zasady wyboru oferty i kryteria ich oceny 4 IV. Wymagane załączniki..6

2 I. Minimalne wymagania Podmiot musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług audytu organizacyjnego i audytu społecznego. W tym celu należy wypełnić w formularzu oferty: Nazwa podmiotu: Doświadczenie w wymaganym zakresie: Opis sposobu realizacji usług (forma, etapy, zasady współpracy): II. Zakres przedmiotowy usługi Przeprowadzenie audytu organizacyjnego i społecznego dla firmy Advert Ant. Studio Reklamy Marta Jastrzębska. Audyt organizacyjny: - analizy dokumentacji (regulaminów, schematów organizacyjnych oraz procedur) minimalnie 90 % dokumentacji, - ocena misji, celów i wartości firmy pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu, - diagnozy zasobów wewnętrznych, - analizy SWOT, - opracowania sprawozdania w tym ocena sprawności organizacyjnej, - określenie rekomendacji dla firmy.

3 Audyt społeczny: - analiza wizerunki firmy - badania przeprowadzone wśród kluczowych interesariuszy firmy, - sposób realizacji celów, - ocena zgodności praktyk z deklarowanymi wartościami. Poniżej znajduje się formularz ofertowy w którym wyspecyfikowane zostały zadania cząstkowe, które zostały uwzględnione we wniosku o dotację. Zakłada się, że wykonawca określi nakład czasowy w godzinach niezbędny do ich wykonania. Opis zadań jest na tyle szczegółowy na ile pozwalają wstępne opisy, które zostały zawarte we wniosku. To oznacza, że wykonawca powinien przyjąć założenia pomocnicze dotyczące wizji realizacyjnej i je przedstawić w opisie sposobu realizacji usług doradczych. FORMULARZ OFERTOWY Dane składającego ofertę Nazwa firmy Adres Telefon Termin ważności oferty

4 Opis zakres usług: Audyt organizacyjny 1. Analiza dokumentacji (regulaminów, schematów organizacyjnych oraz procedur) minimalnie 90 % dokumentacji, 2. Ocena misji, celów i wartości firmy pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu, 3. Diagnoza zasobów wewnętrznych, 4. Analiza SWOT, 5. Opracowanie sprawozdania razem z oceną sprawności organizacyjnej, 6. Określenie rekomendacji dla firmy. Nakład czasu w roboczogodzinach dla poszczególnych pozycji działań Czas ogółem Stawka godzinowa w PLN Audyt społeczny 1. Analiza wizerunki firmy - badania przeprowadzone wśród kluczowych interesariuszy firmy. 2. Diagnoza zgodności praktyk z deklarowanymi wartościami i celami Nakład czasu w roboczogodzinach dla poszczególnych pozycji działań Czas ogółem Stawka godzinowa w PLN

5 III. Zasady wyboru oferty i kryteria ich oceny Tryb zgłaszania ofert: Oferty muszą być złożone do dnia 22 lipca 2014r. do godziny 12:00. Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej na adres z treścią w temacie wiadomości Konkurs ofert CSR audyt. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawcy Oferenci zostaną poinformowani o wyniku procesu selekcyjnego. Postępowanie prowadzące do wyboru Wykonawcy prowadzone jest w trybie pozaprzetargowym. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna strona oferty. W przypadku konkretnych pytań prosimy o kontakt tel. z Panią Martą Jastrzębską, tel Oferta dla swojej ważności powinna zawierać następujące elementy: wypełniony formularz ofertowy, którego wzór znajduje się powyżej został również dołączony do maila w wersji edytowalnej. obejmować cały zakres przedmiotowy zamówienia, być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zawierać nazwę oraz dane adresowe i kontaktowe Wykonawcy, termin ważności oferty.

6 Sposób obliczania ogólnej wartości zamówienia Cena jednostkowa godziny usług doradczych zostanie przemnożona przez liczbę roboczogodzin przypisanych poszczególnym zadaniom, a następnie wartości cząstkowe zostaną zsumowane w celu uzyskania ogólnej kwoty netto. Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) w związku z czym porównanie ofert obędzie odbywało wg wartości netto. Zakłada się, że oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdów do miejsca realizacji zamówienia i pobytu w nim. Oferta powinna obejmować cały przedmiot zamówienia tj. wszystkie wskazane w formularzu działania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Miejsce realizacji zamówienia: Opole, woj. Opolskie. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria zdefiniowane w poniższej tabeli: L.p. Kryterium Wyznaczenie wartości kryterium 1 Cena jednostkowa usług za godzinę (najniższa cena / oferowana cena)*100 punktów. W przypadku kilku stawek, wyznaczy się stawkę średnią. 2 Wartość całkowita usługi Całkowita wartość usługi (najniższa cena/ oferowana cena)*100 punktów.

7 3 Doświadczenie specjalistyczne wykonawcy znajdujące swoje potwierdzenie w audycie organizacyjnym 15 pkt potwierdzenie doświadczenia w 6 elementach audytu. 10 pkt potwierdzenie doświadczenia w 4 elementach audytu. 5 pkt potwierdzenie doświadczenia w 2 elementach audytu. 0 pkt nie wykazanie doświadczenia w żadnym z wymienionych elementach audytu. 4 Doświadczenie specjalistyczne wykonawcy znajdujące swoje potwierdzenie w audycie społecznym Elementy audytu wymienione są w tabeli opis zakresu usługi. 5 pkt potwierdzenie doświadczenia w badaniach interesariuszy 5 pkt potwierdzenie doświadczenia w ocenie realizacji celów firmy 5 Gwarancja zrealizowania projektu w terminie 5 pkt. potwierdzenie doświadczenia w diagnozie zgodności praktyk z deklarowanymi wartościami firmy. Stosowne oświadczenie 10 pkt. Brak oświadczenia 0 pkt. Ocena spełnienia zawartych w tabeli kryteriów zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty przez wykonawcę.

8 Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą końcową ocenę. Oferty o rażąco niskiej cenie, których wysokość odchyla się o ponad 1/3 od wartości średniej wszystkich złożonych ofert podlegają odrzuceniu! IV. Wymagane załączniki 1. Oświadczenie dotyczące zrealizowania projektu w terminie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Giełda Kapitału

Elektroniczna Giełda Kapitału Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe 1. Informacje ogólne i zakres 1.1. Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 I. Przedmiot zamówienia Doradztwo w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Warszawa, dnia 04.12.2013 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych)

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych) Zamawiający: Alior Bank SA AL. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa KRS: 0000305178 NIP: 1070010731 (tel. +48 48 22 555 22 22; fax. +48 22 555 23 23) Dane kontaktowe: Agnieszka Więcław mail: agnieszka.wieclaw@alior.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym a. Katarzyna Wołyniak prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo