Symulacja Koncentracji Wzroku Ludzkiego w analizie i ocenie serwisów WWW.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symulacja Koncentracji Wzroku Ludzkiego w analizie i ocenie serwisów WWW."

Transkrypt

1 Symulacja Koncentracji Wzroku Ludzkiego w analizie i ocenie serwisów WWW. Tomek Karwatka (Janmedia Interactive) (www.janmedia.pl) Symulacja Koncentracji Wzroku Ludzkiego w analizie i ocenie serwisów Pierwsza obawa - elementy reklamowe...2 Co zrobić z przyzwyczajeniami użytkowników...2 Jak ujarzmić elementy dynamiczne...4 Test ogniowy - test Testy eye-tracking...5 Analiza serwisu...6 Symulacja koncentracji wzroku...7 Test Testy eye-tracking...8 Analiza serwisu...9 Symulacja koncentracji wzroku Test Analiza serwisu Symulacja koncentracji wzroku ludzkiego Symulacja koncentracji wzroku ludzkiego Analiza serwisu Podsumowanie Organizacje, których wyniki badań lub oprogramowanie wykorzystano Ocena ergonomii serwisów WWW jest zajęciem wymagającym dużej intuicji, wiedzy i znajomości użytkowników. Firma zajmująca się użytecznością ma przed sobą niełatwe zadanie zobaczenia serwisu oczyma jego użytkowników. Oprócz zatrudniania wysokiej klasy analityków usability korzysta się z każdego narzędzia, które okazuje się pomocne w polepszaniu ergonomii WWW. Takimi narzędziami są testy z użytkownikami czy pomiar ruchu gałek ocznych metodą eye-tracking. Kiedy otrzymaliśmy szansę udziału w projekcie tworzenia nowego narzędzia analizy ergonomii serwisów WWW szybko podjęliśmy decyzję o testowym włączeniu go do naszych procesów. Oprogramowanie symulujące koncentracje wzroku ludzkiego zostało wykorzystane przez nas do badania postrzegania serwisów internetowych. Wykorzystaliśmy narzędzie w fazie wstępnej analizy kilkunastu projektów WWW. Traktowaliśmy wyniki symulacji jako dodatkowe dane, uzupełniające analizę usability prowadzoną przez pracowników firmy. W tym artykule zawarliśmy nasze pierwsze spostrzeżenia dotyczące możliwości komercyjnego wykorzystania technologii symulacji koncentracji wzroku ludzkiego w projektowaniu efektywnych serwisów WWW Janmedia Interactive, Inc. Strona 1/15

2 Pierwsza obawa - elementy reklamowe Zjawisko banner blindness (ślepota bannerowa) polega na filtrowaniu treści reklamowych zanim jeszcze trafią do świadomości użytkownika. Zjawisko zaobserwowano na użytkownikach sieci, którzy mimo oglądania serwisów z zamieszczonymi reklamami nie rejestrowali ich. Nie byli w stanie odpowiedzieć jakiego rodzaju reklamy pojawiały się na oglądanych przed chwilą stronach. Użytkownicy podświadomie filtrują elementy o kształtach i zachowaniach zbliżonych do typowych form reklamy. Okazuje się paradoksalnie, że im element ma bardziej reklamowy charakter tym większa szansa, że nie zostanie zauważony. Z tego powodu reklamy mają coraz to inne kształty i zachowują się coraz bardziej nachalnie. Rysunek 1 - W sklepie TRPROS.COM zastosowaliśmy nietypowe kształty bannerów oraz interaktywne klipy video aby zapobiegać banner blindness Niestety symulator nie bierze zjawiska banner blindness pod uwagę w trakcie pomiarów. Przy symulacji większość elementów reklamowych, ze względu na silne kontrasty, jest bardzo dobrze eksponowana. W praktyce okazuje się, że nawet jeśli wzrok internauty faktycznie zaczepił się na reklamie to nie oznacza iż została ona zarejestrowana. Problem ten występuje także w badaniu typu eye-tracking, gdzie bada się fizyczne ruchy gałek ocznych by zapisać na co patrzył internauta podczas surfowania po stronach. Dopiero badania efektywności bannerków oraz praca analityka mogą miarodajnie określić czy elementy reklamowe zostały wykonane i rozmieszczone optymalnie. Użycie symulatora pozwala szybko zorientować się czy dana kreacja bannerkowa będzie wystarczająco wybijać się na tle całego serwisu. W tym wypadku narzędzie działa poprawnie i miarodajnie. Nie da się jednak wprost przełożyć zauważalności bannerka na jego skuteczność. Tomasz Seroczyński (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego): Sponsorowane przez France Telekom i Voila badania ( Internet advertising: Is anybody watching?, Xavier Dreze, François-Xavier Hussherr, 2003), zestawiają wyniki eye-trackingu i klasycznych metod pomiaru skuteczności reklamy, jak rozpoznawalność marki, czy pamięć kampanii. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na umiejscowienie zjawisk takich, jak banner-blindness, na poziomie percepcyjnie późniejszym, niż przetwarzanie przedświadome. Badacze konkludują, że 2005 Janmedia Interactive, Inc. Strona 2/15

3 reklama, mimo, iż omijana wzrokiem i nie klikana, jest treścią percepcji i jako taka jest też utrwalana w pamięci. Decydujące w kwestii jej skuteczności staje się więc pierwsze, przedświadome rozdanie, którego wyniki doskonale potrafi przewidzieć dyskutowany model symulacyjny. Co zrobić z przyzwyczajeniami użytkowników? Już podczas pierwszych testów symulatora najwięcej kontrowersji wzbudzało nie uwzględnianie przez niego pewnych konwencji występujących w Sieci. Jedną z takich konwencji jest umieszczanie zazwyczaj nazwy serwisu w lewym górnym narożniku. Ten obszar serwisu jest uważany za kluczowy. Tylko bardzo silne bodźce kierują wzrok użytkownika w inne miejsce serwisu. Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej świadome skanowanie serwisu rozpoczyna się właśnie od tego miejsca. Uważamy też, że problem ten można łatwo obejść poprzez nałożenie na obraz layoutu serwisu maski, która podbije wagę obszaru uważanego przez użytkowników Sieci za kluczowy. W tym momencie oryginalny algorytm symulatora będzie pracował na odpowiednio przetworzonym już obrazie co powinno poprawić miarodajność wyników. Tomasz Seroczyński (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego): Oprócz wspomnianego wyżej standardu umiejscowienia logo, proces skanowania poddaje się wpływowi wielu innych, specyficznych uwarunkowań i nawyków. Dość wymienić kulturowo nabywany nawyk czytania od lewej do prawej strony, począwszy od najwyższego wiersza, mający zapewne wiele do czynienia z priorytetem lokalizacji lewego górnego rogu. Model symulacyjny, w swej neurologicznej uniwersalności, bazuje na tych czynnikach, które są przewidywalne i które można przypisać wszystkim ludziom, których zachowanie miałby symulować. Całkowicie na miejscu wydaje się uzupełnienie branych pod uwagę w trakcie symulacji atrybutów o dodatkowe dane. Zawsze należy jednak pamiętać, że tego typu modyfikacje zawężają populacyjny zakres wiarygodności symulacji. Dla przykładu uwzględniając czynnik modyfikujący, odzwierciedlający zachodni wzorzec czytania (od lewej do prawej), symulacja może przestać obejmować mieszkańców Izraela, bądź krajów arabskich, którzy posługują się pismem ułożonym odwrotnie. Reasumując, uzupełnianie modelu o dodatkowe dane, odzwierciedlające obserwowane w naturze zjawiska, uchodzić może z pewnością za przejaw jego rozwoju. Rozwiązanie polegające na manipulowaniu istniejącymi atrybutami, by uzyskać pożądane modyfikacje, jest niewskazane, ze względu na dynamiczny charakter działania modelu. Najlepszym wyjściem wydaje się wprowadzanie modyfikacji jako oddzielnych, opcjonalnych modułów Janmedia Interactive, Inc. Strona 3/15

4 Jak ujarzmić elementy dynamiczne? Należałoby zastanowić się w jaki sposób analizować elementy dynamiczne layoutów serwisów. Z doświadczenia wiemy, że mogą one nawet w trakcie czytania, oderwać wzrok użytkownika i skierować w inne miejsce serwisu. Tomasz Seroczyński (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego): Prymat elementów ruchomych znajdujących się w polu widzenia znajduje szerokie potwierdzenie naukowe i faktycznie trudnym zadaniem zdaje się być stworzenie statycznego bodźca, który nie straciłby, choć na moment, przewagi nad animacją. Rysunek 2 - Jak badać koncentracje wzroku ludzkiego w serwisach opartych na klipach video? 2005 Janmedia Interactive, Inc. Strona 4/15

5 Test ogniowy - test 1 Chcąc sprawdzić skuteczność narzędzia w warunkach polowych przeprowadziliśmy kilka testów z wykorzystaniem trzech metod badania serwisu. Poniższy test pokazuje silne i słabe strony każdej z metod. Testy eye-tracking Testy eye-tracking polegają na śledzeniu za pomocą specjalnego urządzenia ruchu gałek ocznych użytkownika. Wiemy zatem dokładnie na co patrzy użytkownik. Niestety testy te są bardzo drogie i wymagają każdorazowo rekrutacji odpowiednich testerów. Testy te same w sobie nie dają też pełnej informacji o skuteczności layoutu. Rysunek 3 Badanie eye-tracking wykonane w Software Usability Research Laboratory Department of Psychology Wichita State University 2005 Janmedia Interactive, Inc. Strona 5/15

6 Test eye-tracking potwierdził bardzo silną wagę pola zarezerwowanego na logo (nazwę) serwisu. Następnie użytkownik przeskanował część treści serwisu i lewe menu. Analiza serwisu Najczęściej wykonywane prace analityczne służą określeniu intuicyjności serwisu poprzez analizę systemu nawigacji, nazewnictwa, komunikatów. Tym razem poprosiliśmy doświadczonych analityków usability o określenie jak ich zdaniem będzie skanował serwis użytkownik. Pierwszy analityk zastosował podobny schemat jaki przedstawiały wyniki badania eye-tracking. Jego zdaniem użytkownik zwróci uwagę na logo, następnie na treść. Analityk nie przewidział dobrze tylko kolejności kroków 3 i 4. Badanie eye-tracking pokazało, że użytkownik najpierw skierował wzrok na menu po lewej Janmedia Interactive, Inc. Strona 6/15

7 Przewidywania drugiego analityka bardziej różnią się od wyniku badania eye-tracking. On również poprawnie przewidział startowy punkt skanowania i przejście do strefy treści. Nie przewidział jednakże zatrzymania się wzroku użytkownika na lewym menu. Symulacja koncentracji wzroku Rysunek 4 - Symulacja wykonana za pomoca Neuromorphic Vision Toolkit przez Tomasza Seroczyńskiego, Uniwersytet Warszawski. Symulator wychwycił szczególnie kontrastowe pola jednakże nie uwzględniając przyzwyczajenia użytkowników w ogóle nie podświetlił obszaru treści Janmedia Interactive, Inc. Strona 7/15

8 Test 2 Serwis WWW wykorzystany do drugiego testu ma mniej typową budowę. Odznacza się bardzo silnie wyróżnioną częścią z elementem graficznym. Testy eye-tracking Rysunek 5 - Badanie eye-tracking wykonane w Software Usability Research Laboratory Department of Psychology Wichita State University Testy pokazały przełamanie przyzwyczajenia użytkownika dzięki bardzo silnemu elementowi graficznemu. Dopiero w piątym kroku wzrok użytkownika wędruje w typowe miejsce by sprawdzić nazwę serwisu Janmedia Interactive, Inc. Strona 8/15

9 Analiza serwisu Ponownie poprosiliśmy naszych analityków o przewidzenie jak zachowają się użytkownicy w serwisie. Mimo różnić w określeniu ostatnich kroków obaj analitycy dobrze przewidzieli jak użytkownik odczyta serwis WWW. Tego typu dokładność jest wystarczająca by móc kierować zachowaniem użytkowników Janmedia Interactive, Inc. Strona 9/15

10 Symulacja koncentracji wzroku Rysunek 6 - Symulacja wykonana za pomoca Neuromorphic Vision Toolkit przez Tomasza Seroczyńskiego, Uniwersytet Warszawski W tym nietypowym przypadku siła elementu graficznego sprawia, że jego ułożenie przełamuje konwencje skanowania serwisu. W tym wypadku symulator działa praktycznie tak samo jak badanie eye-tracking gdyż głównymi bodźcami kierującymi wzrokiem użytkownika są tutaj elementy graficzne Janmedia Interactive, Inc. Strona 10/15

11 Test 3 W ostatnim teście porównaliśmy już tylko wyniki otrzymane z badania symulatorem z wynikami opracowanymi przez analityków Janmedia. Analiza serwisu Podobnie jak w poprzednich analizach początek skanowania został przewidziany przez analityków podobne. Rozbieżności ujawniły się dopiero w późniejszych krokach co jest spowodowane rozbieżnym określeniem czwartego kroku Janmedia Interactive, Inc. Strona 11/15

12 Symulacja koncentracji wzroku ludzkiego Rysunek 7 - Symulacja wykonana za pomoca Neuromorphic Vision Toolkit przez Tomasza Seroczyńskiego, Uniwersytet Warszawski. Symulator zaznaczył zbliżone do analityków obszary. Wyraźnie położył dużo większy nacisk na element reklamowy, który analitycy uznali za ważny, jednakże nie przecenili jego roli w oddziaływaniu na użytkownika. Podobny testy postanowiliśmy przeprowadzić dla jeszcze jednego sklepu internetowego. Symulacja koncentracji wzroku ludzkiego Rysunek 8 - Symulacja wykonana za pomoca Neuromorphic Vision Toolkit przez Tomasza Seroczyńskiego, Uniwersytet Warszawski Janmedia Interactive, Inc. Strona 12/15

13 Analiza serwisu Ponownie uzyskano zbliżone wyniki i ponownie analitycy zdali się mniejszy nacisk położyć na elementy reklamowe Janmedia Interactive, Inc. Strona 13/15

14 Podsumowanie Przede wszystkim należy zrozumieć różnice pomiędzy użytymi technikami analizy: eye-tracking jest badaniem fizycznego ruchu gałki ocznej użytkownika, nie mówi natomiast nic o elementach efektywności takich jak np. współczynnik kliknięć, symulacja koncentracji wzroku ludzkiego jest badaniem pokazującym które elementy zwrócą uwagę użytkownika, nie stanowi ona jednak finalnego obrazu tego jak serwis będzie skanowany gdyż na to wpływ mają także nawyki użytkowników, pewne konwencje oraz elementy dynamiczne serwisu, badanie analityczne skupia się na wskazaniu elementów krytycznych pod kątem efektywności serwisu, analizuje też nawigację i słownictwo, elementy których nie biorą pod uwagę wcześniej wymienione narzędzia. Z naszych pierwszych obserwacji wynika też, że obrazy symulacji koncentracji wzroku ułatwiają pracę z klientem i przekazanie ogólnych zasad skanowania serwisu przez użytkowników. Kilkukrotnie spotykaliśmy się z dużym zainteresowaniem klientów technologią oraz możliwościami symulatora. Generalnie uważamy analizę serwisów WWW za najtrudniejszy obszar działania symulatora. Mamy w końcu do czynienia nie tylko z samą koncentracją uwagi ale i banner blindness, konwencjami, nawykami i niepisanymi standardami Sieci. Kiedy w grę wchodzą też animowane elementy interaktywne całość zdaje się zagadką nie do rozwikłania. Oczywiście nie liczymy na to, że automat zrobi wszystko za nas. Uważamy Symulator Koncentracji Wzroku Ludzkiego za ciekawe narzędzie wspomagające pracę analityka usability. Nie uzyskuje się za jego pomocą ostatecznych wyników ale pozwala zauważyć pewne niuanse, które mogą umknąć człowiekowi obcującemu z serwisem wiele godzin. Narzędzie to dobrze sprawdza się też we wstępnej analizie zauważalności elementów reklamowych. Pozwala szybko określić czy kreacja reklamowa wyróżnia się z layoutu serwisu. Przy uwzględnieniu zjawiska banner blindness ułatwia optymalizację grafiki. Uważamy symulator za narzędzie, które w rękach dobrego analityka może stanowić alternatywę dla drogich badań eye-tracking. Zainteresowanie klientów oraz pierwsze testy zdają się potwierdzać nasze przypuszczenia Janmedia Interactive, Inc. Strona 14/15

15 Organizacje, których wyniki badań wykorzystano Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Seroczyński Janmedia Interactive Polska Legnicka 51-53, Wrocław Software Usability Research Laboratory Department of Psychology Wichita State University Wichita, KS ilab, University of Southern California - Hedco Neuroscience Building 3641 Watt Way Los Angeles, CA Kochlaboratory, Division of Biology Caltech Pasadena, CA 91125, USA 2005 Janmedia Interactive, Inc. Strona 15/15

Eyetracking w e-mail marketingu

Eyetracking w e-mail marketingu Jak konstruować mailingi i newslettery Eyetracking w e-mail marketingu Kraków, lipiec 2013 user experience studio Eyetracking w e-mail marketingu Naocznie o mailingach i newsletterach 2 Wprowadzenie Kluczowym

Bardziej szczegółowo

Efektywne i intuicyjne serwisy WWW

Efektywne i intuicyjne serwisy WWW Efektywne i intuicyjne serwisy WWW www.webusability.pl 1 Efektywne i intuicyjne serwisy WWW WERSJA ROZWOJOWA 1.2 Informacje o prawach autorskich: Autorem dokumentu oraz właścicielem praw autorskich jest

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować skuteczny mailing?

Jak przygotować skuteczny mailing? Jak przygotować skuteczny mailing? Raport z badania eyetracking Patronat: 2 Wstęp E-mail marketing nadal pozostaje jedną z ważniejszych form reklamy w sieci Konstrukcja przesyłki, oprócz samego nagłówka,

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Kierunek: Grafika Komputerowa Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wydział Informatyki Piotr Makowski Numer albumu 864 Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Użyteczność i perswazja w e-commerce

Użyteczność i perswazja w e-commerce Użyteczność i perswazja w e-commerce Badania eyetracking i benchmark polskich serwisów e-commerce Patronat: 2 Jak badaliśmy? Raport jest rezultatem przeprowadzonych badań z wykorzystaniem trzech metod:

Bardziej szczegółowo

UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE

UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 Grudzień 2012 RAPORT UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE Partnerzy Wydawca

Bardziej szczegółowo

Badanie użyteczności urządzeń GPS. Janmedia Interactive 2008

Badanie użyteczności urządzeń GPS. Janmedia Interactive 2008 Badanie użyteczności urządzeń GPS Janmedia Interactive 2008 Spis treści Wstęp... 3 Procedura i materiały... 4 Urządzenia... 4 Uczestnicy badania... 4 Techniki badawcze... 4 Obszar badania... 4 Co badamy?...

Bardziej szczegółowo

Rola User Experience w powodzeniu e-usług

Rola User Experience w powodzeniu e-usług Rola User Experience w powodzeniu e-usług Szymon Błaszczyk Krzysztof Urbański UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autorzy: Szymon Błaszczyk Krzysztof Urbański UBIK Business Consulting

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu CORE Edycja Specjalna - 2011 Testwarez 2011 10-11 października we Wrocławiu Wprowadzenie Testwarez 2011 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2011 05 Automatyczne Testy Eksploracyjne Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Janicki. Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc. Praca magisterska

Arkadiusz Janicki. Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc. Praca magisterska Arkadiusz Janicki Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc Praca magisterska Promotor: dr Ewa Gurbiel Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut

Bardziej szczegółowo

Wynik Jakości od A do Z

Wynik Jakości od A do Z Wynik Jakości od A do Z Krótki przewodnik dla reklamodawców Google AdWords By Przemysław Modrzewski AdWords Certified Trainer www.marketinglab.pl Drogi czytelniku, Ciszę się, że skorzystałeś z możliwości

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Katedra Baz Danych Łukasz ANDRZEJOWSKI Numer albumu 5557 Analiza porównawcza metod wizualizacji informacji w szkoleniach e-learningowych Praca magisterska.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł E-mail marketing obiektów hotelarskich Autor dr Rafał Marek Copyright by Rafał Marek 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji jest

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

Jak budować korporacyjne serwisy B2B. Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk.

Jak budować korporacyjne serwisy B2B. Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk. Jak budować serwisy Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk.com 2 2 Wstęp Dokumentacja Proces powstawania treści Kluczowe wartości dla serwisów b2b Q&A

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści,

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, 54 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska Użyteczna strona czerwiec 2011 najlepsze Praktyki na rynku ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, ilustracje

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Wygoda zakupów w sklepach internetowych: dostępność stron dla wszystkich.

Wygoda zakupów w sklepach internetowych: dostępność stron dla wszystkich. Wygoda zakupów w sklepach internetowych: dostępność stron dla wszystkich. Raport przygotowany przez ekspertów firmy Divante w ramach prac w Grupie Roboczej e-commerce przy IAB Polska Spis treści O dostępności

Bardziej szczegółowo