Race Equality & Diversity Service

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Race Equality & Diversity Service"

Transkrypt

1 Race Equality & Diversity Service

2

3 Cells. Komórki -Y 7 Race Equality & Diversity Service Parts of the cell Cell membrane Cytoplasm nucleus cell wall vacuole chloroplast Części komórki Błona komórkowa cytoplazma jądro ściana komórkowa wakuola chloroplast All living things can feed grow move sense reproduce respire excrete Wszystkie istoty żywe mogą jeść, żywić się rosnąć poruszać się odczuwać rozmnażać się oddychać wydalać Characteristic Microscope Magnification Photosynthesis Heart Stomach Intestine Liver Kidney Brain Tissue Organ Muscle Fertilisation Charakterystyczne Mikroskop Powiększenie Fotosynteza Serce Żołądek Jelito Wątroba Nerka Mózg Tkanka Organ Mięsień Zapłodnienie

4 Race Equality & Diversity Service Reproduction. Rozmnażanie Y 7 Reproductive system Male Testicles Sperm duct Penis Female Ovary Ovum (egg) Vagina Oviduct Uterus (womb) Hormone Oestrogen Progesterone Testosterone Puberty Menstrual cycle Menstruation Sexual intercourse Fertilisation Ciliated cells Foetus Embryo Placenta Amniotic fluid Pregnancy Układ rozrodczy Mężczyzna, samiec Jądra Nasieniowód Penis Kobieta, samica Jajnik Jajeczko, komórka jajowa Pochwa Jajowód Macica (łono) Hormon Estrogen hormon płciowy Progesteron żeński hormon płciowy Testosteron męski hormon płciowy Dojrzewanie Cykl miesiączkowy Miesiączka, menstruacja Stosunek płciowy Zapłodnienie Komórka rzęskowa Płód Embrion, zarodek Łożysko Wody płodowe Ciąża

5 Race Equality & Diversity Service Environment and Food webs. Środowisko i Sieć pokarmowa. Y-7 Adaptation Habitat Organism Camouflage Environment Migration Hibernation Dormant Insulation Predator Prey Carnivore Herbivore Omnivore Producer Photosynthesis Primary consumer Secondary consumer Adaptacja, przystosowanie Siedlisko Organizm Kamuflaż Środowisko, otoczenie Migracja Hibernacja Śpiący zimowym snem Izolacja Drapieżca Żer, zdobycz Zwierzę mięsożerne Zwierzę roślinożerne Zwierzę wszystkożerne Producent Fotosynteza Konsument pierwszego rzędu Konsument drugiego rzędu Hibernacja- sen zimowy Migracja - wędrówka

6 Race Equality & Diversity Service Variation and Classification. Odmiana i Klasyfikacja Y 7 Variation Continuous Discontinuous Biological Inherited Environmental Characteristics Vertebrate Invertebrate Amphibian Reptile Bird Fish Mammal Insect Crustacean Zmienność, odmiana Ciągły, stały Nieciągły Biologiczny Dziedziczny Środowiskowy Charakterystyka, właściwość Kręgowiec Bezkręgowiec Płaz Gad Ptak Ryba Ssak Insekt,owad Skorupiak Kręgowiec- zwierzę mające wewnętrzny szkielet kostny lub chrząstkowy z osią w postaci kregosłupa

7 Race Equality & Diversity Service Acids and Alkalis. Kwasy i Zasady - Y 7 Acid Alkali Indicator Neutral Neutralise Neutralisation Litmus paper Universal Indicator ph Hydrochloric acid Vinegar Sodium hydroxide Salt Solution Evaporate Indigestion Medicine Kwas Zasada Wskaźnik Neutralny, obojętny Neutralizować Neutralizacja Papierek lakmusowy Wskaźnik uniwersalny ph Kwas chlorowodorowy Ocet Wodorotlenek sodowy Sól Roztwór Parować, ulatniać się Niestrawność Medycyna, lekarstwo Zasada zwiazek chemiczny, którego cząsteczki składają sie z atomu pierwiastka metalicznego i z grupy wodorotlenowej; odznacza się zdolnością do barwnych reakcji ze wskaźnikami (barwi lakmus na niebiesko). ph- wielkość określająca odczyn roztworu.

8 Race Equality & Diversity Service Chemical reactions. Reakcje chemiczne. - Y 7 Chemical Reaction Magnesium Colourless Hydrochloric acid Copper Zinc Hydrogen Corrosive Carbonate Oxygen Carbon dioxide Oxide Fuel Combustion Flammable Nitrogen Chemiczny Reakcja Magnez Bezbarwny Kwas chlorowodorowy Miedź Cynk Wodór Żrący, korozyjny Węglan Tlen Dwutlenek węgla Tlenek Paliwo Spalanie Palny, łatwopalny Azot

9 Race Equality & Diversity Service Particles. Cząsteczki. Y 7 Property Solid Liquid Gas Volume Particle Vibrate Evaporate Condense Solidify Melt Boiling Sublimation Dissolve Energy Diffusion Pressure Właściwość Ciało stałe Ciecz, płynny Gaz Objętość, pojemność Cząsteczka Wibrować, drgać Parować Skraplać Krzepnąć, stwardnieć Topić, rozpuszczać Gotowanie się, wrzenie Sublimacja Rozpuszczać się Energia Dyfuzja, rozproszenie się Ciśnienie Sublimacja- bezpośrednie przejście ciała ze stanu stałego w stan gazowy (pary). Dyfuzja samorzutne, wzajemne przenikanie, mieszanie się gazów, cieczy, ciał stałych przy bezpośrednim zetknięciu.

10 Solutions. Roztwory. Y 7 Race Equality & Diversity Service Soluble Insoluble Solution Dissolve Suspension Solvent Solute Filtrate Residue Decant Evaporate Pestle Mortar Evaporating basin Distillation Conical flask Chromatography Solubility Copper sulphate Crystal Saturated solution Rozpuszczalny Nierozpuszczalny Roztwór Rozpuszczać się Zawiesina Rozpuszczalnik Substancja rozpuszczona Filtrować Osad, reszta Cedzić płyn Parować Tłuc, tłuczek Moździerz Parownica Destylacja Kolba Chromatografia Rozpuszczalność Siarczan miedzi Kryształ Roztwór nasycony Destylacja rozdzielenie mieszaniny cieczy na składniki; polega na ogrzaniu cieczy i odparowaniu najbardziej lotnego składnika, a następnie oziębieniu par w celu ich skroplenia. Chromatografia technika analityczna, służąca do rozdzielenia lub badania składu mieszanin związków chemicznych.

11 Energy. Energia. Y 7 Race Equality & Diversity Service Energy Thermometer Temperature Renewable Non-renewable Fossil fuel Resources Natural resources Electricity Dynamo Solar Hydroelectricity Biomass Joule Prediction Results Method Conclusion Evaluation Energia Termometr Temperatura Odnawialny Nieodnawialny Paliwo pochodzenia mineralnego Zasoby, bogactwa Bogactwa naturalne Elektryczność Dynamo, prądnica Słoneczny Elektryczność produkowana przez wodę Biomasa Dżul Przewidywanie Wyniki Metoda, sposób Konkluzja, wniosek Ocena, ewaluacja Dżul jednostka pracy, energi oraz ciepła ( J ) Biomasa masa materii zawarta w organizmach żywych

12 Circuits. Obwody elektryczne. Y 7 Race Equality & Diversity Service Positive Negative Circuit Cell Bulb Switch Ammeter Current Parallel Series Energy Resistance Voltage Fuse Conductor Insulator Dodatni Ujemny Układ, obwód Bateria Żarówka Kontakt, przełącznik Amperomierz Prąd Równoległa Szereg Energia Opór Napięcie Bezpiecznik, zapalnik Pzewodnik Izolator Amperomierz przyrząd pomiarowy, służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. Izolator materiał, który nie przewodzi prądu elektrycznego.

13 Forces. Siły. Y 7 Race Equality & Diversity Service Force Weight Mass Friction Upthrust Magnetic Float Density Gravity Newton (N) Air resistance Streamlined Speed Distance Kilometre Siła Waga, ciężar Masa Tarcie Siła wyporu Magnetyczny, przyciągający Unosić się na wodzie Gęstość Grawitacja Niuton (N) Opór powietrza Posiadajacy opływowy kształt Prędkość, szybkość Odległość Kilometr Siła wyporu to siła wypychajaca ciało do góry np. statki na wodzie unoszą się dzięki tej sile. N- jednostka siły w układzie SI

14 The Solar System. Układ Słoneczny. Y 7 Race Equality & Diversity Service Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto Planet Asteroid Star Lunar Galaxy Universe Eclipse Axis Orbit Satellite Mercury Wenus Ziemia Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluton Planeta Asteroida Gwiazda Księżycowy Plejada, galaktyka Kosmos, wszechświat Zaćmienie Oś Orbita Satelita Galaktyka- układ gwiazd i materii międzygwiazdowej (gazu, pyłu). Asteroida drobne ciało niebieskie, krążące dokoła Słońca. Orbita tor, po którym porusza się planeta, satelita, kometa lub inne ciało niebieskie. Satelita księżyc, ciało niebieskie obiegające planetę

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum 1 Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum Iwona Wiśniewska Raszyn 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Stanowisko człowieka w przyrodzie 4 2. Podobieństwa i różnice w budowie człowieka i innych ssaków...

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Klasa 1. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Klasa 1 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Kat. Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: Kat.. iologia nauka o życiu iologia jako nauka biologia jako nauka wybrane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2

Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2 Zadanie 1. Co należy wpisać na schemacie w miejsce X, Y, Z: skraplanie krzepnięcie X Y Z parowanie topnienie A. X -ciecz Y-gaz Z-ciało stałe B. X -gaz Y-ciało stałe Z-ciecz C. X -gaz Y-ciecz Z-ciało stałe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Klasa I: Wymagania podstawowe. Uczeń: Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D.

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D. Oryginalne zadania chemiczne z egzaminów próbnych i rzeczywistych od 2002 roku. Otrzymujesz właśnie kompletny zestaw zadań chemicznych z egzaminów próbnych z całej Polski i dotychczasowych faktycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO

ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO 1. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną)

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący bardzo dobrą) Bardzo dobry dobrą) Uczeń: krytycznie analizuje wybraną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW BIOLOGIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość różnorodności

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW BIOLOGIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość różnorodności PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW BIOLOGIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena biologia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z biologii kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z biologii kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Temat 1. Biologia jako nauka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI W CHEMII I W OCHRONIE ŚRODOWISKA

JĘZYK ANGIELSKI W CHEMII I W OCHRONIE ŚRODOWISKA Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego JĘZYK ANGIELSKI W CHEMII I W OCHRONIE ŚRODOWISKA Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marek Kwiatkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat Biologia jako nauka Poziom

Bardziej szczegółowo

opracowany przez mgr Wioletę Babińską

opracowany przez mgr Wioletę Babińską Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I- III Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Pelplinie oparte na,, Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej i Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo

FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage

FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage Cele kształcenia - wymagania ogólne Aims of education general requirements FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM Wymagania konieczne- stopień dopuszczający Wymagania podstawowe- stopień dostateczny Wymagania rozszerzające- stopień dobry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania zgodny jest z: 1. Podstawą programową, 2. Programem nauczania biologii w gimnazjum wydawnictwa Nowa Era o numerze 58/1/2009, 3. WSO.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH ul. M.urie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEMIOTOWY

Bardziej szczegółowo