Powtórzenie wiadomości z kl. I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powtórzenie wiadomości z kl. I"

Transkrypt

1 Mariola Winiarczyk Zespół Szkolno-Gimnazjalny Rakoniewice Powtórzenie wiadomości z kl. I Na początku kl. I po kilku lekcjach przypominających materiał w każdej klasie przeprowadzam mini konkurs chemiczny. W pierwszym etapie uczniowie piszą test chemiczny, który razem sprawdzamy ( każdy sprawdza koledze). W drugim etapie trzy najlepsze trój-osobowe zespoły rozwiązują po trzy zadania otwarte w ustalonym czasie. Trzeci etap polega na rozwiązaniu krzyżówki przez dany zespół, a ewentualna dogrywka polega na odpowiedzi na wylosowane pytania. Konkurs ten przy dobrej organizacji można przeprowadzić na jednej godzinie lekcyjnej. Zakres materiału: Substancje chemiczne, Atomy i cząsteczki, Roztwory wodne, Reakcje chemiczne. Nagrody: za I miejsce ocena celująca za II miejsce bardzo dobra za III miejsce dobra.

2 ETAP I TEST NR 1 1. Temperatura wrzenia jest właściwością a) chemiczną b) fizyczną 2. Wodór jest gazem: a) lżejszym od powietrza i niepalnym b) lżejszym od powietrza i palnym c) cięższym od powietrza i niepalnym d) cięższym od powietrza i palnym 3. Wybierz zdanie prawdziwe: a) dwutlenek węgla jest trujący, nie wolno go spożywać b) dwutlenek węgla nie jest trujący, ale nie wolno go spożywać c) dwutlenek węgla jest trujący, ale wolno go spożywać d) dwutlenek węgla nie jest trujący, ale wolno go spożywać 4. Zmiana stanu skupienia z ciekłego w stały nazywa się: a) topnienie b) krzepnięcie c) sublimacja d) skraplanie 5. Oddzielenie cieczy od ciała stałego, które opadło na dno to: a) destylacja b) sedymentacja c) dekantacja d) desaturacja 6. Tlen zajmuje w powietrzu objętość: a) 78% b) 20% c) 21% d) 76% 7. Uzupełnij reakcję: siarka + tlen 8. Podkreśl związki chemiczne: a) siarka, siarczek żelaza, woda, b) woda, powietrze, siarczek żelaza, c) siarczek żelaza, woda, tlenek węgla, d) tlenek węgla, siarka, woda,

3 9. Reakcją syntezy jest reakcja typu: a) A + BC AB + C b) AB + CD ABC + D c) A + BCD AB + CD d) AB + C ABC 10. Ustal prawidłowy wzór cząsteczki zbudowanej z atomów Al.(III) i Cl(I) a) AlCl 3 b) Al 3 Cl c) AlCl d) ClAl Dwie cząsteczki chloru przedstawia zapis: a) Cl 2 b) 2 Cl c) 2 Cl 2 d) Cl 12. Aby zwiększyć stężenie roztworu należy: a) dolać rozpuszczalnika b) zwiększyć temperaturę roztworu c) wykrystalizować substancję rozpuszczoną d) odparować rozpuszczalnik

4 TEST NR 2 1. Do właściwości fizycznych nie należy: a) barwa, b) temperatura topnienia, c) smak, d) stan skupienia, 2. Tlen jest gazem: a) palnym i cięższym od powietrza b) niepalnym i cięższym od powietrza c) palnym i lżejszym od powietrza d) niepalnym i lżejszym od powietrza 3. Wybierz zdanie prawdziwe: a) gazy dobrze rozpuszczają się w ciepłej wodzie b) gazy dobrze rozpuszczają się w zimnej wodzie c) gazy dobrze rozpuszczają się bez względu na temp. wody d) gazy źle rozpuszczają się bez względu na temp. Wody 4. Zmiana stanu skupienia z gazowego w ciekły nazywa się: a) resublimacja b) sublimacja c) krzepnięcie d) skraplanie 5. Rozdzielanie substancji z wykorzystaniem różnic w temp. wrzenia to: a) dekantacja b) desaturacja c) destylacja d) sedymentacja 6. Azot zajmuje w powietrzu objętość: a) 78% b) 1% c) 20% d) 21% 7. Uzupełnij reakcję: siarka + żelazo 8. Podkreśl pierwiastki chemiczne: a) siarczek żelaza, żelazo, woda, b) siarka, woda, żelazo, c) siarka, żelazo, wodór, d) woda, wodór, siarka,

5 9. Reakcją analizy jest reakcja typu: a) AB + C ABC b) AB + CD ABCD c) ABC AB + C d) AB + CD AC + BD 10. Ustal prawidłowy wzór cząsteczki zbudowanej z atomów Ca(II) i Cl(I) a) CaCl 2 b) Ca 2 Cl c) ClCa 2 d) CaCl 11. Trzy cząsteczki azotu przedstawia zapis: a) 3N b) 3 N 2 c) N 3 d) 2 N Aby zmniejszyć stężenie roztworu należy: a) dolać rozpuszczalnika, b) odparować rozpuszczalnik, c) obniżyć temp. roztworu, d) dosypać substancji rozpuszczanej.

6 ETAP II Na wykonanie tych zadań masz 5 minut czasu: Zad. 1 Zapisz za pomocą wzorów chemicznych i zbilansuj równanie; chlorek glinu reaguje z tlenkiem magnezu i powstaje tlenek glinu i chlorek magnezu Zad. 2 Oblicz liczbę atomów w cząsteczce: Na 3 PO 4 Zad. 3 Oblicz masę cząsteczkową dla H 2 SO 4 ETAP III HASŁA DO KRZYŻÓWKI 1. substancja prosta 2. polega na mieszaniu drobin 3. postać w jakiej można wytrącić nadmiar substancji z roztworu 4. inaczej sączenie 5. kreda w wodzie 6. jest to procent masowy substancji rozpuszczonej w stosunku do masy roztworu 7. w wodzie pitnej nie może przekraczać 0,06% 8. roztwór w którym nie rozpuścimy nic więcej

7 ETAP IV PYTANIA NA DOGRYWKĘ 1. Na czym polega roztwarzanie 2. Podaj przykład reakcji roztwarzania 3. W jaki sposób można otrzymać wodór? 4. Podaj treść prawa zachowania masy, oraz nazwisko jego autora 5. Podaj treść prawa stałości składu, oraz nazwisko jego autora 6. Czym różni się utlenianie od spalania? 7. Podaj przykład reakcji elektrolizy 8. Co to jest katalizator i do czego służy? 9. Na czym polega reakcja redukcji? 10. Co się dzieje z energią w czasie reakcji chemicznych? KARTA ODPOWIEDZI ( DO TESTU ) (zaznacz krzyżykiem właściwą odpowiedź) a b c d punkty

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D.

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D. Oryginalne zadania chemiczne z egzaminów próbnych i rzeczywistych od 2002 roku. Otrzymujesz właśnie kompletny zestaw zadań chemicznych z egzaminów próbnych z całej Polski i dotychczasowych faktycznych

Bardziej szczegółowo

KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce)

KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) Zasady są to: a) Wodorotlenki metali ciężkich (np. miedzi i ołowiu) c) Wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie b) Wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2

Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2 Zadanie 1. Co należy wpisać na schemacie w miejsce X, Y, Z: skraplanie krzepnięcie X Y Z parowanie topnienie A. X -ciecz Y-gaz Z-ciało stałe B. X -gaz Y-ciało stałe Z-ciecz C. X -gaz Y-ciecz Z-ciało stałe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MCH 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dorota Lewandowska. % łącznej liczby punktów za zadania w arkuszu 2002 7 14 2003 4 8 2004 5 10 2005 8 16 2006 4 8 2007 8 16 2008 7 14.

Dorota Lewandowska. % łącznej liczby punktów za zadania w arkuszu 2002 7 14 2003 4 8 2004 5 10 2005 8 16 2006 4 8 2007 8 16 2008 7 14. strona 1/22 Zadania egzaminacyjne badające wiadomości i umiejętności z chemii zamieszczone w arkuszach egzaminacyjnych w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2002 2008 Dorota Lewandowska Przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi i model oceniania

Odpowiedzi i model oceniania Copyright by Oficyna Wydawnicza Tutor dr inż. Zdzisław Głowacki II Ogólnopolska Próbna Matura CHEMIA Z TUTOREM dla uczniów klas przedmaturalnych POZIOM ROZSZERZONY Odpowiedzi i model oceniania TUTOR CH-NM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z HEMII PZIM RZSZERZNY zas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 28 56).

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym

Informator o egzaminie eksternistycznym CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CHEMIA CHEMIA Informator o egzaminie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt)

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt) IV Podkarpacki Konkurs hemiczny 011/1 KOPKh ETAP III 5.0.01 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (11 pkt) 1. Wskaż zbiór substancji, z których każda może

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania:

Przedmiotowe zasady oceniania: Przedmiotowe zasady oceniania: Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii obowiązujące w roku szkolnym 2012/13 r. w VIII LO realizowane przez nauczycieli przedmiotu Małgorzatę Galij i Justynę Szulc. I. Założenia

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I. TEMAT 6: Proces spalania, a pożar. Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I. TEMAT 6: Proces spalania, a pożar. Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I TEMAT 6: Proces spalania, a pożar Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć Spalanie jest to złożony fizykochemiczny proces wzajemnego oddziaływania materiału palnego

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CĘŚĆ I TEMAT 6: Proces spalania, a pożar Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć Spalanie jest to złożony fizykochemiczny proces wzajemnego oddziaływania materiału palnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Przyrody na rok szkolny 2014/2015 klasa 2a

Wymagania edukacyjne z Przyrody na rok szkolny 2014/2015 klasa 2a Wymagania edukacyjne z Przyrody na rok szkolny 2014/2015 klasa 2a 1. Metoda naukowa i wyjaśnianie świata (1.2) określa, czym zajmują się nauki przyrodnicze wyjaśnia pojęcie metoda naukowa wyjaśnia, do

Bardziej szczegółowo