6 marca 2013, pierwszy dzień Kongresu - sesje plenarne -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6 marca 2013, pierwszy dzień Kongresu - sesje plenarne -"

Transkrypt

1 6 marca 2013, pierwszy dzień Kongresu - sesje plenarne - 09:00-10:00 Śniadanie i kawa powitalna 10:00-10:10 Otwarcie Kongresu Prof. dr hab. Andrzej Radecki, Prezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Dr Andrzej Byrt, Prezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Poznańskie 10:10-10:40 Wystąpienia otwierające Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (oczekujemy na potwierdzenie) Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, Sejm RP, Ministerstwo Gospodarki 10:40-12:40 Sesja Plenarna I: Odnawialne Źródła Energii bezpieczeństwem energetycznym XXI w. Wystąpienia wprowadzające: Priorytety Prezydencji irlandzkiej w dążeniu do wspólnej polityki energetycznej UE Pat Rabbitte, Minister ds. Komunikacji, Energii i Zasobów Naturalnych Irlandii Jak niemiecka gospodarka poradzi sobie z gwałtownym odejściem od energetyki jądrowej? Philipp Rösler, Wicekanclerz oraz Minister Gospodarki i Technologii Niemiec Jak transfer energii w połączeniach transgranicznych wpływa na bezpieczeństwo krajów nadbałtyckich Jarosław Niewierowicz, Minister ds. Energii Litwy Jak polskie koncepcje energetyczne wpisują się w unijne i światowe trendy rozwoju energetyki rozproszonej Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, Sejm RP, Ministerstwo Gospodarki z udziałem zaproszonych gości w tematyce: 1

2 - Druga fala globalnego kryzysu: zapaść gospodarcza czy sztuczna inicjacja? - Wpływ kryzysu na rozwój branży OZE - Rekonstrukcja sektora energetycznego: przymus polityki proekologicznej czy impuls rozwojowy dla innych sektorów gospodarki? - Dostęp do nośników: zbilansowany energy mix przy jednoczesnym uniezależnieniu się dostaw paliw importowanych - Czy bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich można opierać na bezpieczeństwie energetycznym Unii Europejskiej? - Jak skutecznie realizować politykę energetyczną w kontekście bezpieczeństwa energetycznego? - Czy Polska wpisuje się w unijną koncepcją rozwoju? - Wyścig technologii czy wyścig gospodarek? 12:40-13:00 Przerwa kawowa 13:00-14:30 Sesja Plenarna II: Demokracja energetyczna Wystąpienia wprowadzające: Jak zapewnić sukces inwestycji w zieloną energię w mieście? Priorytety Polskich miast w dążeniu do zapewnienia niezależności energetycznej Jak wykorzystać odpady dla energii z udziałem zaproszonych gości w tematyce: - Druga fala globalnego kryzysu: zapaść gospodarcza czy sztuczna inicjacja? - Wpływ kryzysu na rozwój branży OZE - Rekonstrukcja sektora energetycznego: przymus polityki proekologicznej czy impuls rozwojowy dla innych sektorów gospodarki? - Dostęp do nośników: zbilansowany energy mix przy jednoczesnym uniezależnieniu się dostaw paliw importowanych - Lobbing: dalsze umacnianie oligopolu energetycznego czy przezwyciężenie rozproszonej generacji? - Import biomasy spoza UE: konieczność dla osiągnięcia wskaźników udziału zielonej energii i przymus zawodowej energetyki dla zapewnienia ciągłości dostaw czy brak pomysłu na krajową biomasę pochodzenia rolniczego? - Czy bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich można opierać na bezpieczeństwie energetycznym Unii Europejskiej? - Po co nam energetyka jądrowa? - Jak skutecznie realizować politykę energetyczną w kontekście bezpieczeństwa energetycznego? 14:30-15:30 Lunch 15:30-17:00 Sesja Plenarna III: Ekonomika i legislacja energetyki odnawialnej 2

3 Prezentacja wprowadzające : - Wolnorynkowe uwarunkowania działania OZE: realna szansa w najbliższym czasie, czy odległa i iluzoryczna przyszłość? - Po co subsydiujemy rozwój OZE? - Czy można globalnie w gospodarce krajowej dokładając do rozwoju OZE zacząć mówić o zarabianiu? - Czy już dziś należy dokonać wyboru źródeł OZE, które nadal będą wspierane, a inne wyłączyć z programów wsparcia? - Jaki powinien być horyzont czasowy systemów wsparcia przy założeniu, że energia konwencjonalna będzie raczej drożeć, a energia z OZE raczej tanieć w wieloletniej perspektywie czasowej? - Jak efektywnie sterować horyzontem wsparcia i strumieniami środków na wsparcie, aby maksymalizować osiągany efekt? - Jak zapewnić stabilność i długofalowość wsparcia w rozumieniu inwestora: jaki system wsparcia generuje lepsze efekty? - W jakim stopniu systemy wsparcia powinny uwzględniać inne benefity społeczne, jakie pozyskujemy rozwijając określone sektory OZE? - Jak przekonać inwestorów, przy założeniu systematycznie malejącego poziomu wsparcia, aby reinwestowali a nie realizowali szybko zyski, wycofując się do innych sektorów, dających szanse na lepszą stopę zwrotu z podejmowanych inwestycji? - Jak zagwarantować, aby ryzyka finansowe ponoszone przez inwestorów, ograniczyć tylko do ryzyka mieszczącego się w koncepcji bussines as usual? - Jak wykorzystać doświadczenia krajów unijnych w spóźnionej transpozycji przepisów unijnych do prawa polskiego? - Czy ustawa o odnawialnych źródłach energii zmieni strukturę produkcji energii wykorzystujących odnawialne źródła energii? - Jak zagwarantować długookresową spójność zrewidowanej strategii z przepisami prawa, nie mnożąc jednocześnie czynników ryzyka, które skutecznie odstraszać będą inwestorów i instytucje finansujące? - Jak uchronić inwestycje od nagłych i niespodziewanych zmian regulacyjnych? 17:00-17:30 Przerwa kawowa 20:00 Bankiet 7 marca 2013, drugi dzień Kongresu Konferencje branżowe odbywające się równolegle Ramowy Program 3

4 9:00-11:00 Sesja I 11:00-11:20 Przerwa kawowa 11:20-13:00 Sesja II 13:00-13:20 Przerwa kawowa 13:20-15:00 Sesja III 15:00-16:00 Lunch 9:00-11:00 Sesja I Definicja biogazu Konferencja: Biogaz - sala Copernicus I Co jest kwalifikowane pod pojęciem biomasy, a co biomasą nie jest dla wytwarzania biogazu dowolnego rodzaju? dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Prawnego, Urząd Regulacji Energetyki Biogaz - jak zdefiniowany jest w wybranych krajach UE? Mec. Paweł Puacz, Radca Prawny, Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. Marek Jóźwiak, Prezes Zarządu, Biogaz Zeneris Sp. z o.o. Grzegorz Brodziak, Prezes Zarządu, Poldanor S.A. dr Rafał Lewicki, Technical Development Director, ENER-G Polska Sp. z o.o. Jarosław Naze, Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii Randy M. Mott, Prezes Zarządu, Ceeres Sp. z o.o. dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Prawnego, Urząd Regulacji Energetyki Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki Wiesław Rybaczewski, Prezes Zarządu, Polska Grupa Biogazowa Sp. z o.o. Wiceprezes PIGEO Kazimierz Żmuda, Z-ca Dyrektora Dep. Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Czy zielonka lub kiszonka zbóż (w tym kukurydzy) stanowi materiał zawierający zboża pełnowartościowe i czy będzie możliwość ich wykorzystania w procesie produkcji biogazu w ujęciu tworzonych przepisów? - Czy enzymy zawierają się w definicji biomasy i czy ich dodatek dla stabilizacji procesu wytwórczego powodować mógłby dyskwalifikację instalacji, jako instalacji OZE lub instalacji na biogaz rolniczy niezależnie od przyjętej dla biogazu rolniczego definicji? - Czy definicje biogazu powinny zawierać listę wszystkich możliwych rodzajów biomasy ustawowo, czy też zasadne byłoby oddelegowanie tego zadania do decyzji administracyjnej? - Czy dodanie w procesie produkcji biogazu masy pofermentacyjnej (czyli masy powstałej po przefermentowaniu biomasy, która de facto stanowi surowy surowiec wytwórczy dla tego biogazu) lub nawet absurdalnie, czy dodanie wody (która nie jest biomasą i nie daje zysku energetycznego w procesie produkcji biogazu) w celu rozwodnienia biomasy i zapewnienia stabilnego procesu wytwórczego biogazu z tej biomasy może, w świetle jakiejkolwiek, władczej w tym zakresie, interpretacji zdyskwalifikować danego wytwórcę jako wytwórca energii z OZE? - Czy dla gnojówki/gnojowicy/obornika konieczne jest stosowanie pasteryzacji (utrzymanie surowca przez min. 60 min. w temp. min. 70 st. C) dla spełnienia wymagań rozporządzenia sanitarnego? - Do jakiego rodzaju biogazu kwalifikować odpady gastronomiczne, odpady biodegradowalne komunalne, żywność przeterminowaną? - Przepisy sanitarne wynikające z rozporządzenia Parlementu Europejskiego i Rady nr 1069/ :00-11:20 Przerwa kawowa 4

5 11:20-13:00 Sesja II Systemy wsparcia biogazowni Kogeneracja: technika na zwiększenie sprawności wytwarzania energii z biogazu? Grzegorz Gaudyn, Dyrektor ds. Marketingu, KWE -Technika Energetyczna Sp. z o.o. Koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne biogazowni na składowisku odpadów, biogazowni z osadów ściekowych oraz biogazowni rolniczej i innych Przedstawiciel, Firma konsultingowa Michał Ćwil, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki Mec. Tomasz Janas, Radca Prawny, Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp. k. Jarosław Łukowski, Z-ca Dyrektora Handlowego, H.Cegielski-Poznań S.A Krzysztof Puzdrowski, Prezes Zarządu, Stallkamp Polska Sp. z o.o. Wiesław Rybaczewski, Prezes Zarządu, Polska Grupa Biogazowa Sp. z o.o. Wiceprezes PIGEO Leszek Świrski, Dyrektor, ENER-G Polska Sp. z o.o. Andrzej Wójtowicz, Prezes Zarządu, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. Anna Żyła, Główny Ekolog Banku, Z-ca Dyrektora Dep. Bank Ochrony Środowiska S.A. - Jaki system wsparcia zaproponować dla opłacalności inwestycji w biogazownie rolnicze, z oasdów ściekowych, na składowiskach odpadów oraz z surowców mieszanych? - Certyfikaty z kogeneracji: czy żółte zostaną wydłużone, czy fioletowe zdrożeją, czy pomarańczowe zostaną wsprowadzone? - Co zrobić z biogazowniami po wygaszeniu systemów wsparcia? - Zmiana systemów: idzie na lepsze czy na gorsze dla biogazowni już funkcjonujących i planowanych? biogazowni do czy to jest jeszcze realne? - Sprzedaż energii elektrycznej z biogazu bezpośrednio do odbiorców końcowych: konsekwencje zachowań rynku po przeprowadzeniu przepisów usatwy o OZE. 13:00-13:20 Przerwa kawowa 13:20-15:00 Sesja III Zagospodarowanie masy pofermentacyjnej Przepisy rozporządzenia R10 dla zagospodarowania masy pofermentacyjnej do nawożenia Beata Kłopotek, Radca Ministra, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska Właściwości masy pofermentacyjnej wytwarzanej w procesie fermentacji z różnych odpadów Kinga Anasiewicz-Zaręba, Project Manager, Ceeres Sp. z o.o. dr Tamara Jadczyszyn, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 5

6 Prof. dr hab. Barbara Gworek, Dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska dr Alina Kowalczyk Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Marek Jóźwiak, Prezes Zarządu, Biogaz Zeneris Sp. z o.o. Piotr Mularewicz, Prezes Zarządu, Biowatt S.A. Michał Sobiesiak, Prezes Zarządu, Sidpol Sp. z o.o. dr Magdalena Szymańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Przedstawiciel, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie - Sposoby zagospodarowania masy pofermentacyjnej: odpad czy produkt, nawóz czy biomasa do spalania? - Wartości nawozowe masy pofermentacyjnej - Wpływ separacji i suszenia na zawartość NPK - Wymagania sanitarne dla masy nawozowej 9:00-11:00 Konferencja: Biomasa, odpady, biopaliwa, biopłyny - sala Aquarius Nowe rozporządzenie dotyczące definicji biomasy oraz udziałów biomasy leśnej / rolniczej do kwalifikowania energii elektrycznej w systemie zielonymi certyfikatami Maciej Helis, Członek Zarządu, Polska Izba Biomasy Systemy certyfikacji biomasy i biopaliw na przykładzie REDcert i ISCC Agata Liszka-Podkowa, Control Union Poland Sp. z o.o. Współspalanie biomasy na przykładzie elektrowni w Bełchatowie Marek Paw, Starszy Specjalista ds. paliw - koordynator, PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów Ryszard Gajewski, Prezes Zarządu, Polska Izba Biomasy Magdalena Rogulska, Przemysłowy Instytut Motoryzacji Jarosław Wiśniewski, Naczelnik Dep. Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogumił Ogrodnik, Viessmann Polska Sp. z o.o. Paweł Prętkiewicz, Dyrektor Handlowy, H. Cegielski - Poznań S.A. Adam Stępień, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw - Wykorzystanie biomasy w systemach energetyki scentralizowanej i rozproszonej i wpływ na podaż certyfikatów zielonych - Kogeneracja - uzasadnione i nieuzasadnione wykorzystanie produkowanego ciepła w celach użytkowych - Biopaliwa - wpływ braku wdrożenia dyrektywy unijnej nakazującej wprowadzenie minimalnych udziałów biokomponentów na rozwój rynku biopaliw w Polsce - Wpływ wprowadzenia definicji biopłynów jako paliwa wykorzystywanego tylko w elektroenergetyce i/lub ciepłownictwie na rozwój biopaliw w transporcie - Wpływ rysującego się rynku aut elektrycznych na rozwój biopaliw w Polsce - Jak import biomasy na dużą skalę wpływa na pobudzanie lokalnego rolnictwa do produkcji biomasy dedykowanej dla celów energetycznych - Czy spalanie słomy dla celów energetycznych zaburza obieg materii, w tym pierwiastków biogennych w ekosystemach rolniczych? 6

7 - Jak kształtują się ceny biomasy w Polsce? Jak giełdy biomasy mogą wpływać na cenę biomasy wykorzystywanej w celach energetycznych? - Jak wspierać biomasę/biopłyny/biopaliwa w ustawie o odnawialnych źródłach energii? - Instalacje kogeneracyjne wykorzystujące biopłyny 11:00-11:20 Przerwa kawowa 11:20-13:00 Konferencja: Woda - sala Aquarius Prezentacja wprowadzające Przyszłość energetyki wodnej w Polsce na tle dotychczasowych osiągnięć Robert Szlęzak, Wiceprezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Czy budowa dużego obiektu energetyki wodnej w Polsce jest możliwa? Janusz Herder, Prezes Zarządu, Towarzystwo Elektrowni Wodnych Kuba Puchowski, Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Bogdan Dams, Prezes Zarządu, Dobra Energia Iwona Gawłowska, Dyrektor Biura Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska Ewa Malicka, Członek Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Jacek Rusiecki, Prezes Zarządu, AQUA VIS Sp. z o.o. dr Janusz Steller, Wiceprezes Zarządu, Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa Hydro Sp. z o.o. Janusz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - Rozwój elektrowni wodnych a retencja i przeciwdziałanie powodziom - O co chodzi w podatku od wody wykorzystywanej w elektrowniach wodnych? - Dlaczego system wsparcia małych elektrowni wodnych konieczny jest do utrzymania w długoterminowej perspektywie? - Udostępnianie nowych stopni wodnych pod elektrownie wodne 13:20-15:00 Konferencja: Budownictwo - mikroinstalacje i smart grids - sala Aquarius Janusz Starościk, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Komfortconsulting Prezentacje: Mikro i małe instalacje wykorzystujące mikrobiogazownie, mikropanele fotowoltaiczne oraz mikrowiatraki - możliwości rozwoju w oparciu o projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii Mariusz Radziszewski, Naczelnik, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki Instalator mikroinstalacji - wymagania dla pozyskania zawodu Rafał Wojciechowski, Dyrektor, Urząd Dozoru Technicznego Pompy ciepła - ile kosztują, jakie przynoszą efekty ekonomiczne? Przemysław Florenko, Dyrektor Sprzedaży, Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. 7

8 Kolektory słoneczne - dzisiejsze rozwiązania stosowane w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym Michał Kłopotek, Dyrektor Sprzedaży, Viessmann Sp. z o.o. Jak wykorzystać instalacje geotermalne w zaopatrzeniu budynków w ciepło? dr hab. Beata Kępińska, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie Konferencja: Wiatr - sala Copernicus II 9:00-11:00 Sesja I Fakty i mity o energetyce wiatrowej Hałas generowany przez turbiny wiatrowe - jaka jest skala rozchodzenia się (infra)dźwięków w przestrzeni? Akustyk, Przedstawiciel firmy Rozwój energetyki wiatrowej na większą skalę i działania minimalizujące wpływ na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego Józef Sieniuć, PSE Operator S.A. Jaki jest rzeczywisty koszt wparcia zielonymi certyfikatami energetyki wiatrowej? Michał Ćwil, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Tomasz Podgajniak, Prezes Zarządu Enerco Sp. z o.o. Sp. k. Wiceprezes Zarządu PIGEO Dr Grzegorz Barzyk, dr Barzyk Consulting Prof. dr hab. Przemysław Busse, Uniwersytet Gdański Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Jerzy Kuliński, Przewodniczący, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Wójt Gminy Kobylnica Dr hab. Krystyna Pawlas, prof. nadzw. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dr Jan Sieńko, Enerco Sp. z o.o. Sp. k. Aleksander Sopliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Jak farmy wiatrowe komponują się w krajobraz? - Jak przeprowadzić planowanie przestrzenne dla zgody w środowisku - Działania informacyjne o przedsięwzięciu inwestycyjnym wśród lokalnej społeczności - Oddziaływanie farm wiatrowych na zdrowie ludzi - W jakim kierunku powinny pójść ograniczenia związane z lokalizowaniem obiektów energetyki odnawialnej na obszarach cennych przyrodniczo? - Opinia społeczna na temat rozwoju energii wiatrowej w Polsce - Ile kosztuje rozwój energetyki wiatrowej konsmenta energii elektrycznej? 11:20-13:00 Sesja II Przyszłość inwestycji w energetykę wiatrową w Polsce Analiza regulacji prawnych wprowadzanych w małym i dużym trójpaku ustaw energetycznych dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce? Mec. Tomasz Janas, Radca Prawny, Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp. k. 8

9 Ocena ryzyk finansowych wywołana projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii - rekomendacje dla ustawy Piotr Łuba, Partner Zarządzający, PwC Polska Sp. z o.o. dr adw. Eligiusz Krześniak, Partner w Squire Sanders Święcicki Krześniak sp. k. Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Energetyki Andrzej Gromadziński, Dyrektor Generalny, Eolfi Polska Sp. z o.o. Marek Kossowski, Prezes Zarządu, EnercoNet Sp. z o.o. Członek Zarządu PIGEO Dr Małgorzata Kozak, Radca Prawny, Uczelnia Łazarskiego Mec. dr Karol Lasocki, K&L Gates Jamka Sp. k. Mec. Maciej Szambelańczyk, Radca Prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. Marek Trepka, Prezes Zarządu, Nowa Energia S.A. - Jak wyglądać będzie przyszły system wsparcia dla generacji energii z elektrowni wiatrowych? - Co oznacza współczynnik korekcyjny i jakie ma przełożenie na przychody? - Jak zapewnić zbyt na certyfikaty w rozsądnej cenie? - Ile możemy postawić farm wiatrowych w Polsce? - Małe źródła wiatrowe w oparciu o system feed in tariff? - Jak wygaszać wsparcie w energetyce wiatrowej? 13:00-13:20 Przerwa kawowa 13:20-15:00 Sesja III Technologie i możliwości rozwoju energetyki wiatrowej Analiza możliwości włączenia nowych farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Cezary Szwed, Dyrektor, Departament Rozwoju Systemu, PSE Operator S.A. Dobór turbin wiatrowych na tereny o różnym poziomie wietrzności Paweł Przybylski, Dyrektor branży Energy Wind Power, Siemens Sp. z o.o. Tadeusz Kierys, Dyrektor ds. Marketingu, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. Bogdan Gutkowski, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Morskiej Energetyki Wiatrowej Wocjciech Kułagowski, Doradztwo Kułagowski Patrick Lefebvre, Dyrektor Zarządzający, Nordex Polska Sp. z o.o. Tomasz Podgajniak, Prezes Zarządu, Enerco Sp. z o.o. Sp. k. Wiceprezes PIGEO Paweł Smoleń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Marek Smolik, Prezes Zarządu, MCX Serwis Sp. z o.o. Sp. k. Andrzej Stokłosa, Prezes Zarządu, Stocznia Gdańsk S.A. Jarosław Pole, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej - Zasady bilansowania energii w systemie elektroenergetycznym - Systemy zarządzania energią - Przyłączanie farm wiatrowych do sieci najwyższych napięć - Zarządzanie pracą parków wiatrowych przez operatora sieci elektroenergetycznej - Doświadczenia polskich inwestorów z budowy parków wiatrowych - Infrastruktura energetyczna i drogowa dla planów budowy farm wiatrowych w Polsce - Doświadczenia dostaw wielkogabarytowych elementów pod przyszłe inwestycje w Polsce 9

10 - Technologie turbin wiatrowych na tereny o mniejszej wietrzności - Konstrukcje farm wiatrowych dużej mocy 9:00-11:00 Sesja I Technologie Konferencja: Fotowoltaika - sala Copernicus III Jak działa ogniwo słoneczne: charakterystyki prądowo-napięciowa, zależności od temperatury dr inż. Paweł Zabierowski, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska Przegląd technologii ogniw słonecznych stosowanych komercyjnie dr inż. Tadeusz Żdanowicz, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska Dobór falowników stosowane w systemach PV współpracujących z siecią Przedstawiciel, Firma Magazynowanie energii Przedstawiciel, Firma Wystąpienia firm Pytania i odpowiedzi 11:00-11:20 Przerwa kawowa 11:20-13:00 Sesja II Doświadczenia Stan obecny i perpekty rozwoju Gaëtan Masson, Head of Business Intelligence, Europejskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki Jak Niemcy stały się liderem w rozwoju fotowoltaiki na świecie? dr inż. Stanisław Pietruszko, Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska Czeskie doświadczenia w rozwoju fotowoltaiki? Przedstawiciel, Firma Światowe rozwiązania dla instalacji fotowoltaicznych off-grid Przedstawiciel, Firma Doświadczenia w realizacji projektu inwestycyjnego w PV w Polsce na przykładzie Jaworzna Henryk Klein, Opa-Solar Sp. z o.o. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej kluczowy w procesie inwestycyjnym dr Maciej Piliński, Członek Zarządu, FreeLight Polska Sp. z o.o. 13:00-13:20 Przerwa kawowa 13:20-15:00 Sesja III Czy warto inwestować w fotowoltaikę w Polsce? 10

11 Proces inwestycyjny w zakresie budowy systemów fotowoltaicznych - wymagane pozwolenia, w tym koncesje i uzyskiwanie zielonych certyfikatów, przyłączenie do sieci: case study Weronika Pelc, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy Sp.k. Warunki dla inwestowania w fotowoltaikę w oparciu o przepisy obowiązujące Michał Ćwil, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej dr inż. Stanisław Pietruszko, Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska Michał Ćwil, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Gaëtan Masson, Head of Business Intelligence, Europejskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki Mariusz Potocki, Solar Future Energy Marek Sobieniecki, Dyrektor Sprzedaży, Solar Direct Group Dorota Włoch, Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A. - Jak niskie mogą być ceny systemw fotowoltaicznych? Jak kosztują się koszty operacyjne? - Feed-in-Tariff, zielone certyfikaty a może rozliczanie netto? - Czy do pozyskania warunków przyłączenia do sieci instalacji PV o większej mocy potrzebna jest decyzja lokalizacyjna? - Jak wykozystać zagraniczne doświadczenia w tworzeniu modelu wsparcia PV w Polsce? - Jak zaprojektować system wsparcia w Polsce dla stabilnego i długoterminowego rozwoju PV z wykorzystaniem zagranicznych doświadczeń? Konferencja: Finansowanie - sala Boardroom 9:00-11:00 Sesja I Finansowanie inwestycji komercyjne Nowoczesne metody finansowania domów ekologicznych Anna Żyła, Główny Ekolog Banku, Z-ca Dyrektora Dep. Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie inwestycji w OZE na niestabilnym rynku certyfikatów zielonych Magdalena Luks, BGŻ S.A. Finansowanie mikrowiatraków, mikrobiogazowni oraz mikropaneli słonecznych Bartłomiej Pawlak, Prezes Zarządu, BOŚ Eko Profit S.A. Anna Żyła, Główny Ekolog Banku, Z-ca Dyrektora Dep. Bank Ochrony Środowiska S.A. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Związek Banków Polskich Adrianna Adamiak, Wicedyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego BRE Bank S.A. Bartłomiej Pawlak, Prezes Zarządu, BOŚ Eko Profit S.A. Piotr Łuba, Partner Zarządzający, PwC Polska Sp. z o.o. Magdalena Luks, BGŻ S.A. Krzysztof Dresler, Metropolitan Capital Solutions 11

12 - Jaki jest poziom ryzyka inwestycyjnego w poszczególnych źródłach w oparciu o projektowane przepisy? - Jakie warunki muszą być spełnione aby ryzyko zminimalizowane było dla bankowalności projektów? - Jak oszacować ryzyko/a płynące z projektu ustawy? Jakie mają one przełożenie na poziomy stóp procentowych zaciąganych kredytów? - Rola inflacji w okresie spłaty kredytu - Jak wygląda poprawna projekcja finansowa na dzisiejszych rynkach finansowych? Jak liczyć IRR i jakich zysków oczekują inwestorzy przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej? - Private equity / venture capital - Przygotowanie modelu finansowego dla projektu OZE typu Project Finance - Due dilligence spółek i projektów deweloperskich 11:00-11:20 Przerwa kawowa 11:20-13:00 Sesja II Finansowanie inwestycji z dotacją Fundusze Europejskie osiągnięte efekty i doświadczenia dr Maciej Bukowski, Prezes Zarządu, Instytut Badań Strukturalnych Finansowanie OZE z funduszy strukturalnych w nowym okresie programowania wyzwania dla Polski Mariusz Mielczarek, Programmme Manager, Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w spieraniu inwestycji ekologicznych Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr Lesław Janowicz, Manager ds. środowiskowych i OZE, PNO Consultants Sp. z o.o. Bartosz Dubiński, Prezes Zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna Dr Małgorzata Kozak, Radca Prawny, Uczelnia Łazarskiego Prof. dr hab. Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Józef Lewandowski, Prezes Zarządu, Polska Grupa Agencji Energetycznych Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Związek Banków Polskich Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Ewa Wnukowska, Dyrektor, Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dariusz Wojtasik, Dyrektor, Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Gospodarki - Finansowanie badań i innowacyjności - Możliwości wsparcia dotacją ze środków krajowych - Ostatnie nabory wniosków o dotację w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wsparciu inwestycji OZE ze środków krajowych i innych o Program Inteligentne Sieci Energetyczne o System zielonych inwestycji GIS o Preferencyjne dopłaty do kredytów o Wsparcie działań edukacyjnych - Środki norweskie - Działania projektowe JI oraz CDM - Plany subsydiów unijnych dla nowego okresu programowania w polityce spójności oraz EFRR na lata

13 13:00-13:20 Przerwa kawowa 13:20-15:00 Sesja III Finansowanie inwestycji w czasie eksploatacji Ubezpieczenie - minimalizacją ryzyk po stronie inwestora w okresie produkcyjnym Przemysław Kazimierz Termiński, Prezes Zarządu, FST Management Sp. z o.o. Podatki lokalne: od działalności gospodarczej oraz od budynków i budowli przy farmach wiatrowych, biogazowniach, elektrowniach wodnych, na biogaz i biomasę Mec. Tomasz Szymura, Radca Prawny, Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp. k. Koszty związane z obrotem energią i certyfikatami zielonymi Grzegorz Onichimowski, ekspert rynku energii, były Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii Mec. Tomasz Janas, Radca Prawny, Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp. k. Jerzy Kuliński, Przewodniczący, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Wójt Gminy Kobylnica Mec. Karolina Siedlik, CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Sp. k. Przemysław Kazimierz Termiński, Prezes Zarządu, FST Management Sp. z o.o. Beata Tylman, Starszy Manedżer, Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Łukasz Zagórski, EDP Renewables Tomasz Zelek, Country Manager, RP Global Poland Sp. z o.o. Mec. Łukasz Zięcina, Radca Prawny, T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski Spółka Komandytowa - ubezpieczać czy nie ubieczać budowy obiektu wytwórczego w odnawialnych źródłach energii? - Dzierżawa czy leasing nieruchomości? - Podatek akcyzowy: sprzedaż energii a zużycie własne przez generator i/lub własne potrzeby gospodarcze - Derywaty pogodowe - Ubezpieczenie inne instrumenty asekuracyjne gwaranetem produckji energii z wiatru i słońca? - Od czego liczymy podatek lokalny w biogazowni w elektrowni wiatrowej, elektrowni wodnej oraz instalacji fotowoltaicznej? - Wytwarzanie i sprzedaż energii, a działalność gospodarcza - Zasady sprzedaży energii i rozliczenia ze spółką obrotu oraz dystrybucyjną 13

PROGRAM RAMOWY* 4 MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ greenpower 2013. DZIEŃ II: 7 MARCA 2013 Konferencje branżowe odbywające się równolegle

PROGRAM RAMOWY* 4 MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ greenpower 2013. DZIEŃ II: 7 MARCA 2013 Konferencje branżowe odbywające się równolegle PROGRAM RAMOWY* 4 MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ greenpower 2013 DZIEŃ II: 7 MARCA 2013 Konferencje branżowe odbywające się równolegle 08:30-09:00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna 09:00-11:00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY* IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ GREEN POWER 2012

PROGRAM RAMOWY* IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ GREEN POWER 2012 PROGRAM RAMOWY* IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ GREEN POWER 2012 09:00-15:00: Sesje tematyczne odbywające się równolegle 16:00-16:10 Podsumowanie i zakończenie Kongresu Sesja I: Mikro i małe

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY* 3 MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ GREEN POWER 2011 DZIEŃ II: 6 PAŹDZIERNIKA 2011 SEMINARIUM FINANSOWANIE INWESTYCJI

PROGRAM RAMOWY* 3 MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ GREEN POWER 2011 DZIEŃ II: 6 PAŹDZIERNIKA 2011 SEMINARIUM FINANSOWANIE INWESTYCJI PROGRAM RAMOWY* 3 MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ GREEN POWER 2011 DZIEŃ II: 6 PAŹDZIERNIKA 2011 9:00 10:50 Sesja I: Finansowanie komercyjne SEMINARIUM FINANSOWANIE INWESTYCJI Podejście Banku

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY* III MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ GREEN POWER 2011 DZIEŃ II: 6 PAŹDZIERNIKA 2011 SEMINARIUM FINANSOWANIE INWESTYCJI

PROGRAM RAMOWY* III MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ GREEN POWER 2011 DZIEŃ II: 6 PAŹDZIERNIKA 2011 SEMINARIUM FINANSOWANIE INWESTYCJI PROGRAM RAMOWY* III MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ GREEN POWER 2011 9:00 10:50 Sesja I: Finansowanie komercyjne DZIEŃ II: 6 PAŹDZIERNIKA 2011 SEMINARIUM FINANSOWANIE INWESTYCJI Podejście Banku

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE

PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE 28 kwietnia 2011r., Warszawa 9.00-9.30 Rejestracja, poranna kawa I. Prawne zagadnienia procesu inwestycyjnego w projektach biogazowych: 9.30-11.00 Prawne

Bardziej szczegółowo

Spotkanie w Bydgoszczy otworzył Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy.

Spotkanie w Bydgoszczy otworzył Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy. Odbyła się konferencja tematyczna pn. Instalacje OŹE, gaz łupkowy, stopień wodny oraz LPG i LNG w transporcie publicznym w województwie kujawsko-pomorskim Perspektywy wykorzystywania w naszym województwie

Bardziej szczegółowo

OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika,

OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika, OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika, Dotacje o tym wszystkim opowiemy Ci podczas bezpłatnego szkolenia i indywidualnego doradztwa! Czy chcesz osiągnąć dochód pasywny, dzięki Odnawialnym Źródłom Energii?

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Energetyka prosumencka - co to jest i możliwości jej wsparcia Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG

Energetyka prosumencka - co to jest i możliwości jej wsparcia Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Energetyka prosumencka - co to jest i możliwości jej wsparcia Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja FORUM WYKONAWCY Wrocław, 21 kwiecień 2015 Technologie wspierające wytwarzanie energii dla

Bardziej szczegółowo

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Ilona Jędrasik, Koalicja Klimatyczna Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - OSES 2013 Szczecin, Nowe Warpno, 19-20 września 2013 Prosument

Bardziej szczegółowo

Rentowność wybranych inwestycji w odnawialne źródła energii

Rentowność wybranych inwestycji w odnawialne źródła energii Rentowność wybranych inwestycji w odnawialne źródła energii Marek Jóźwiak BBI ZENERIS NFI S.A. Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007, 21 listopada 2007 Jaka rentowność Metody dyskontowe,

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja: Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG 69 Spotkanie Forum EEŚ Warszawa, NFOŚiGW 28 stycznia 2015 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej dr inż. Magdalena Król Spotkanie Regionalne- Warsztaty w projekcie Energyregion, Wrocław 18.02.2013 1-3 Biomasa- źródła i charakterystyka 4 Biomasa jako

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE BARIERY DLA ROZWOJU BIOGAZOWNI UTYLIZUJĄCYCH ZMIESZANY STRUMIEŃ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE SUBSTRATÓW W PROJEKCIE USTAWY O OZE Michał Ćwil Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, w aspekcie nowej

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Promocja regionalnych inicjatyw bioenergetycznych PromoBio Możliwości wykorzystania biomasy w świetle

Bardziej szczegółowo

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

ZIELONA ENERGIA W POLSCE ZIELONA ENERGIA W POLSCE Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków

Bardziej szczegółowo

Czy opłaca się budować biogazownie w Polsce?

Czy opłaca się budować biogazownie w Polsce? Czy opłaca się budować biogazownie w Polsce? Marek Jóźwiak BBI ZENERIS NFI S.A. Finansowanie budowy biogazowni szansą na zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej NFOŚiGW, 15 października 2008 r. Tak,

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój kadr dla planowania energetycznego w gminach. Program szkoleniowo-doradczy dla uczestnika projektu

Projekt Rozwój kadr dla planowania energetycznego w gminach. Program szkoleniowo-doradczy dla uczestnika projektu Projekt Rozwój kadr dla planowania energetycznego w gminach Program szkoleniowo-doradczy dla uczestnika projektu Uzasadnienie celowości szkoleń Dynamiczny wzrost zużycia energii w gospodarstwach, wzrost

Bardziej szczegółowo

Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku. Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega

Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku. Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega KILKA SŁÓW O NAS Mariusz Żebrowski Doradca dla Esperotia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Kursy: 11 grup z zakresu: 1. Kurs zawodowy dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie pozyskiwania energii słonecznej za pomocą ogniw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR NALICZANYCH W OPARCIU O USTAWĘ PRAWO ENERGETYCZNE Schemat finansowania

Bardziej szczegółowo

Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy

Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej się gospodarki

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

CeDIR Sp. z o. o. BIOGAZOWNIE ROLNICZE

CeDIR Sp. z o. o. BIOGAZOWNIE ROLNICZE BIOGAZOWNIE ROLNICZE ZAKRES TEMATYCZNY 1. Uwarunkowania prawno-ekonomiczne budowy biogazowni w Polsce 2. Bariery rozwoju biogazowni 3. Stan obecny rozwoju biogazowni i najbliższe perspektywy 4. Preferowane

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o. Maciej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja AHK, Warszawa 10 czerwca 2014 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce Źródło:

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel. Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.: 71 333 09 79 mail: rpapior@fos.wroc.pl Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane DEPARTAMENT PRODUKCJI Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane Ciepło ze źródeł odnawialnych stan obecny i perspektywy rozwoju Konferencja

Bardziej szczegółowo

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin:

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin: Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p.

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Kompetencje i osiągnięcia posiada duże doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji biogazu w Polsce. Magdalena Rogulska

Opłacalność produkcji biogazu w Polsce. Magdalena Rogulska Opłacalność produkcji biogazu w Polsce Magdalena Rogulska Możliwości wykorzystania biogazu/ biometanu Produkcja energii elektrycznej i ciepła Dotychczasowy kierunek wykorzystania w PL Sieć dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do uchwały Nr 1/201 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 201 r. Działanie.1 Energetyka oparta

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii

Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii Zespół programowy Stowarzyszenia Pro-Eco Dolina Bugu - grono krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, ekspertów i technologów

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wyobraź sobie mamy rok 2025 OZE Jesteśmy w gminie

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Skorzystaj z mocy natury. Elektrownie wiatrowe a wymagania banków. POLEKO, 24 listopada 2010 KREDYTY BOŚ S.A. NA OZE (1991-3/4 2010) Kredyty udzielone OZE liczba kwota [szt.]

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki

Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki Konferencja Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki to już druga edycja niepowtarzalnego spotkania sektora energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI OZE

FINANSOWANIE INWESTYCJI OZE Anna Żyła Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska FINANSOWANIE INWESTYCJI OZE II Międzynarodowe Forum Ekologiczne Kołobrzeg, 16-18.09.2015 r. Z korzyścią dla Ciebie i środowiska, w którym żyjesz Slajd 1

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy energetyki

Kluczowe problemy energetyki Kluczowe problemy energetyki Aspekty ekologiczne Ryszard Sobański PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v.

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument i Bocian Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce Maria Milewska Doradca Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce. Podsumowanie 2012 roku

Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce. Podsumowanie 2012 roku Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce Podsumowanie 2012 roku Lipiec 2013 Spis treści Wprowadzenie 7 Metodyka badania 8 Rynek kotłów i urządzeń wykorzystujących biomasę w Polsce ocena na rok 2012

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R,

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Olsztyn 9 MAJA 2013 R, Fotowoltaika w projekcie ustawy o OZE Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie Uwarunkowania rynkowe: wejście na rynek, ceny energii i certy4atów zielonych, brązowych, żółtych, czerwonych i fioletowych

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa tel. (22) 234 73 66, fax. (22) 234 50 73 http://www.ien.pw.edu.pl/eig/

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r.

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r. ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY 07.11.2013 r. Zamiast wprowadzenia podsumowanie OŹE Dlaczego? Przyczyny: filozoficzno etyczne naukowe

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie budować i rozwijać Klastry Energii. Mariusz Stachnik Edyta Pęcherz Robert Szlęzak

Jak skutecznie budować i rozwijać Klastry Energii. Mariusz Stachnik Edyta Pęcherz Robert Szlęzak Jak skutecznie budować i rozwijać Klastry Energii Mariusz Stachnik Edyta Pęcherz Robert Szlęzak Mając świadomość uwarunkowań dot. rynku energii w Polsce Korzystając z doświadczeń klastrów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra W unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ustalono możliwość ubiegania się o refinansowanie w 75 proc. przedsięwzięć energetycznych realizowanych przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW

Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW Wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej przez NFOŚiGW Dorota Zawadzka Stępniak Zastępca Prezesa Zarządu Kołobrzeg, 17 września 2015 roku Nasza misja Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE Systemy wsparcia odnawialnych źródeł ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE w oparciu o proponowane regulacje prawne Michał Ćwil Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM?

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM? DLACZEGO USTAWA O OZE JEST POTRZEBNA? Pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20% przyjęty przez Unię Europejską w 2008 r. zakłada wsparcie

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej Rozpoczęcie: 2013-10-17 Zakończenie: 2013-10-18 Miejsce spotkania: Warszawa Nowogrodzka 22 Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konferencja

Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Konferencja Konferencja ENERGETYKA NA TERENACH WIEJSKICH ETW 2012 Energetyka we wsiach i rolnictwie 27-28 marca 2012 r. Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 PATRONAT HONOROWY PATRONAT PARTNERZY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN MARIAN MIŁEK SULECHÓW,

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN MARIAN MIŁEK SULECHÓW, OZE w POLSCE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN MARIAN MIŁEK SULECHÓW, 18 listopada 2011r. Ustawa PRAWO ENERGETYCZNE (ok. 40 nowelizacji) - obowiązek zakupu energii wytwarzanej w OZE przez spółki obrotu,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

OZE przyszłością powiatu lęborskiego. Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13

OZE przyszłością powiatu lęborskiego. Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13 OZE przyszłością powiatu lęborskiego Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13 Lębork 22 maja 2015 www.biznesproeko.pl ODiTK w Gdańsku WHSZ w Słupsku Projektu Proekologia strategią

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE MARIAN MIŁEK 1 ZAKRES PROJEKTU USTAWY o OZE Zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła

Bardziej szczegółowo