6 marca 2013, pierwszy dzień Kongresu - sesje plenarne -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6 marca 2013, pierwszy dzień Kongresu - sesje plenarne -"

Transkrypt

1 6 marca 2013, pierwszy dzień Kongresu - sesje plenarne - 09:00-10:00 Śniadanie i kawa powitalna 10:00-10:10 Otwarcie Kongresu Prof. dr hab. Andrzej Radecki, Prezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Dr Andrzej Byrt, Prezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Poznańskie 10:10-10:40 Wystąpienia otwierające Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (oczekujemy na potwierdzenie) Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, Sejm RP, Ministerstwo Gospodarki 10:40-12:40 Sesja Plenarna I: Odnawialne Źródła Energii bezpieczeństwem energetycznym XXI w. Wystąpienia wprowadzające: Priorytety Prezydencji irlandzkiej w dążeniu do wspólnej polityki energetycznej UE Pat Rabbitte, Minister ds. Komunikacji, Energii i Zasobów Naturalnych Irlandii Jak niemiecka gospodarka poradzi sobie z gwałtownym odejściem od energetyki jądrowej? Philipp Rösler, Wicekanclerz oraz Minister Gospodarki i Technologii Niemiec Jak transfer energii w połączeniach transgranicznych wpływa na bezpieczeństwo krajów nadbałtyckich Jarosław Niewierowicz, Minister ds. Energii Litwy Jak polskie koncepcje energetyczne wpisują się w unijne i światowe trendy rozwoju energetyki rozproszonej Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, Sejm RP, Ministerstwo Gospodarki z udziałem zaproszonych gości w tematyce: 1

2 - Druga fala globalnego kryzysu: zapaść gospodarcza czy sztuczna inicjacja? - Wpływ kryzysu na rozwój branży OZE - Rekonstrukcja sektora energetycznego: przymus polityki proekologicznej czy impuls rozwojowy dla innych sektorów gospodarki? - Dostęp do nośników: zbilansowany energy mix przy jednoczesnym uniezależnieniu się dostaw paliw importowanych - Czy bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich można opierać na bezpieczeństwie energetycznym Unii Europejskiej? - Jak skutecznie realizować politykę energetyczną w kontekście bezpieczeństwa energetycznego? - Czy Polska wpisuje się w unijną koncepcją rozwoju? - Wyścig technologii czy wyścig gospodarek? 12:40-13:00 Przerwa kawowa 13:00-14:30 Sesja Plenarna II: Demokracja energetyczna Wystąpienia wprowadzające: Jak zapewnić sukces inwestycji w zieloną energię w mieście? Priorytety Polskich miast w dążeniu do zapewnienia niezależności energetycznej Jak wykorzystać odpady dla energii z udziałem zaproszonych gości w tematyce: - Druga fala globalnego kryzysu: zapaść gospodarcza czy sztuczna inicjacja? - Wpływ kryzysu na rozwój branży OZE - Rekonstrukcja sektora energetycznego: przymus polityki proekologicznej czy impuls rozwojowy dla innych sektorów gospodarki? - Dostęp do nośników: zbilansowany energy mix przy jednoczesnym uniezależnieniu się dostaw paliw importowanych - Lobbing: dalsze umacnianie oligopolu energetycznego czy przezwyciężenie rozproszonej generacji? - Import biomasy spoza UE: konieczność dla osiągnięcia wskaźników udziału zielonej energii i przymus zawodowej energetyki dla zapewnienia ciągłości dostaw czy brak pomysłu na krajową biomasę pochodzenia rolniczego? - Czy bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich można opierać na bezpieczeństwie energetycznym Unii Europejskiej? - Po co nam energetyka jądrowa? - Jak skutecznie realizować politykę energetyczną w kontekście bezpieczeństwa energetycznego? 14:30-15:30 Lunch 15:30-17:00 Sesja Plenarna III: Ekonomika i legislacja energetyki odnawialnej 2

3 Prezentacja wprowadzające : - Wolnorynkowe uwarunkowania działania OZE: realna szansa w najbliższym czasie, czy odległa i iluzoryczna przyszłość? - Po co subsydiujemy rozwój OZE? - Czy można globalnie w gospodarce krajowej dokładając do rozwoju OZE zacząć mówić o zarabianiu? - Czy już dziś należy dokonać wyboru źródeł OZE, które nadal będą wspierane, a inne wyłączyć z programów wsparcia? - Jaki powinien być horyzont czasowy systemów wsparcia przy założeniu, że energia konwencjonalna będzie raczej drożeć, a energia z OZE raczej tanieć w wieloletniej perspektywie czasowej? - Jak efektywnie sterować horyzontem wsparcia i strumieniami środków na wsparcie, aby maksymalizować osiągany efekt? - Jak zapewnić stabilność i długofalowość wsparcia w rozumieniu inwestora: jaki system wsparcia generuje lepsze efekty? - W jakim stopniu systemy wsparcia powinny uwzględniać inne benefity społeczne, jakie pozyskujemy rozwijając określone sektory OZE? - Jak przekonać inwestorów, przy założeniu systematycznie malejącego poziomu wsparcia, aby reinwestowali a nie realizowali szybko zyski, wycofując się do innych sektorów, dających szanse na lepszą stopę zwrotu z podejmowanych inwestycji? - Jak zagwarantować, aby ryzyka finansowe ponoszone przez inwestorów, ograniczyć tylko do ryzyka mieszczącego się w koncepcji bussines as usual? - Jak wykorzystać doświadczenia krajów unijnych w spóźnionej transpozycji przepisów unijnych do prawa polskiego? - Czy ustawa o odnawialnych źródłach energii zmieni strukturę produkcji energii wykorzystujących odnawialne źródła energii? - Jak zagwarantować długookresową spójność zrewidowanej strategii z przepisami prawa, nie mnożąc jednocześnie czynników ryzyka, które skutecznie odstraszać będą inwestorów i instytucje finansujące? - Jak uchronić inwestycje od nagłych i niespodziewanych zmian regulacyjnych? 17:00-17:30 Przerwa kawowa 20:00 Bankiet 7 marca 2013, drugi dzień Kongresu Konferencje branżowe odbywające się równolegle Ramowy Program 3

4 9:00-11:00 Sesja I 11:00-11:20 Przerwa kawowa 11:20-13:00 Sesja II 13:00-13:20 Przerwa kawowa 13:20-15:00 Sesja III 15:00-16:00 Lunch 9:00-11:00 Sesja I Definicja biogazu Konferencja: Biogaz - sala Copernicus I Co jest kwalifikowane pod pojęciem biomasy, a co biomasą nie jest dla wytwarzania biogazu dowolnego rodzaju? dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Prawnego, Urząd Regulacji Energetyki Biogaz - jak zdefiniowany jest w wybranych krajach UE? Mec. Paweł Puacz, Radca Prawny, Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. Marek Jóźwiak, Prezes Zarządu, Biogaz Zeneris Sp. z o.o. Grzegorz Brodziak, Prezes Zarządu, Poldanor S.A. dr Rafał Lewicki, Technical Development Director, ENER-G Polska Sp. z o.o. Jarosław Naze, Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii Randy M. Mott, Prezes Zarządu, Ceeres Sp. z o.o. dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Prawnego, Urząd Regulacji Energetyki Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki Wiesław Rybaczewski, Prezes Zarządu, Polska Grupa Biogazowa Sp. z o.o. Wiceprezes PIGEO Kazimierz Żmuda, Z-ca Dyrektora Dep. Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Czy zielonka lub kiszonka zbóż (w tym kukurydzy) stanowi materiał zawierający zboża pełnowartościowe i czy będzie możliwość ich wykorzystania w procesie produkcji biogazu w ujęciu tworzonych przepisów? - Czy enzymy zawierają się w definicji biomasy i czy ich dodatek dla stabilizacji procesu wytwórczego powodować mógłby dyskwalifikację instalacji, jako instalacji OZE lub instalacji na biogaz rolniczy niezależnie od przyjętej dla biogazu rolniczego definicji? - Czy definicje biogazu powinny zawierać listę wszystkich możliwych rodzajów biomasy ustawowo, czy też zasadne byłoby oddelegowanie tego zadania do decyzji administracyjnej? - Czy dodanie w procesie produkcji biogazu masy pofermentacyjnej (czyli masy powstałej po przefermentowaniu biomasy, która de facto stanowi surowy surowiec wytwórczy dla tego biogazu) lub nawet absurdalnie, czy dodanie wody (która nie jest biomasą i nie daje zysku energetycznego w procesie produkcji biogazu) w celu rozwodnienia biomasy i zapewnienia stabilnego procesu wytwórczego biogazu z tej biomasy może, w świetle jakiejkolwiek, władczej w tym zakresie, interpretacji zdyskwalifikować danego wytwórcę jako wytwórca energii z OZE? - Czy dla gnojówki/gnojowicy/obornika konieczne jest stosowanie pasteryzacji (utrzymanie surowca przez min. 60 min. w temp. min. 70 st. C) dla spełnienia wymagań rozporządzenia sanitarnego? - Do jakiego rodzaju biogazu kwalifikować odpady gastronomiczne, odpady biodegradowalne komunalne, żywność przeterminowaną? - Przepisy sanitarne wynikające z rozporządzenia Parlementu Europejskiego i Rady nr 1069/ :00-11:20 Przerwa kawowa 4

5 11:20-13:00 Sesja II Systemy wsparcia biogazowni Kogeneracja: technika na zwiększenie sprawności wytwarzania energii z biogazu? Grzegorz Gaudyn, Dyrektor ds. Marketingu, KWE -Technika Energetyczna Sp. z o.o. Koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne biogazowni na składowisku odpadów, biogazowni z osadów ściekowych oraz biogazowni rolniczej i innych Przedstawiciel, Firma konsultingowa Michał Ćwil, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki Mec. Tomasz Janas, Radca Prawny, Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp. k. Jarosław Łukowski, Z-ca Dyrektora Handlowego, H.Cegielski-Poznań S.A Krzysztof Puzdrowski, Prezes Zarządu, Stallkamp Polska Sp. z o.o. Wiesław Rybaczewski, Prezes Zarządu, Polska Grupa Biogazowa Sp. z o.o. Wiceprezes PIGEO Leszek Świrski, Dyrektor, ENER-G Polska Sp. z o.o. Andrzej Wójtowicz, Prezes Zarządu, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. Anna Żyła, Główny Ekolog Banku, Z-ca Dyrektora Dep. Bank Ochrony Środowiska S.A. - Jaki system wsparcia zaproponować dla opłacalności inwestycji w biogazownie rolnicze, z oasdów ściekowych, na składowiskach odpadów oraz z surowców mieszanych? - Certyfikaty z kogeneracji: czy żółte zostaną wydłużone, czy fioletowe zdrożeją, czy pomarańczowe zostaną wsprowadzone? - Co zrobić z biogazowniami po wygaszeniu systemów wsparcia? - Zmiana systemów: idzie na lepsze czy na gorsze dla biogazowni już funkcjonujących i planowanych? biogazowni do czy to jest jeszcze realne? - Sprzedaż energii elektrycznej z biogazu bezpośrednio do odbiorców końcowych: konsekwencje zachowań rynku po przeprowadzeniu przepisów usatwy o OZE. 13:00-13:20 Przerwa kawowa 13:20-15:00 Sesja III Zagospodarowanie masy pofermentacyjnej Przepisy rozporządzenia R10 dla zagospodarowania masy pofermentacyjnej do nawożenia Beata Kłopotek, Radca Ministra, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska Właściwości masy pofermentacyjnej wytwarzanej w procesie fermentacji z różnych odpadów Kinga Anasiewicz-Zaręba, Project Manager, Ceeres Sp. z o.o. dr Tamara Jadczyszyn, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 5

6 Prof. dr hab. Barbara Gworek, Dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska dr Alina Kowalczyk Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Marek Jóźwiak, Prezes Zarządu, Biogaz Zeneris Sp. z o.o. Piotr Mularewicz, Prezes Zarządu, Biowatt S.A. Michał Sobiesiak, Prezes Zarządu, Sidpol Sp. z o.o. dr Magdalena Szymańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Przedstawiciel, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie - Sposoby zagospodarowania masy pofermentacyjnej: odpad czy produkt, nawóz czy biomasa do spalania? - Wartości nawozowe masy pofermentacyjnej - Wpływ separacji i suszenia na zawartość NPK - Wymagania sanitarne dla masy nawozowej 9:00-11:00 Konferencja: Biomasa, odpady, biopaliwa, biopłyny - sala Aquarius Nowe rozporządzenie dotyczące definicji biomasy oraz udziałów biomasy leśnej / rolniczej do kwalifikowania energii elektrycznej w systemie zielonymi certyfikatami Maciej Helis, Członek Zarządu, Polska Izba Biomasy Systemy certyfikacji biomasy i biopaliw na przykładzie REDcert i ISCC Agata Liszka-Podkowa, Control Union Poland Sp. z o.o. Współspalanie biomasy na przykładzie elektrowni w Bełchatowie Marek Paw, Starszy Specjalista ds. paliw - koordynator, PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów Ryszard Gajewski, Prezes Zarządu, Polska Izba Biomasy Magdalena Rogulska, Przemysłowy Instytut Motoryzacji Jarosław Wiśniewski, Naczelnik Dep. Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogumił Ogrodnik, Viessmann Polska Sp. z o.o. Paweł Prętkiewicz, Dyrektor Handlowy, H. Cegielski - Poznań S.A. Adam Stępień, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw - Wykorzystanie biomasy w systemach energetyki scentralizowanej i rozproszonej i wpływ na podaż certyfikatów zielonych - Kogeneracja - uzasadnione i nieuzasadnione wykorzystanie produkowanego ciepła w celach użytkowych - Biopaliwa - wpływ braku wdrożenia dyrektywy unijnej nakazującej wprowadzenie minimalnych udziałów biokomponentów na rozwój rynku biopaliw w Polsce - Wpływ wprowadzenia definicji biopłynów jako paliwa wykorzystywanego tylko w elektroenergetyce i/lub ciepłownictwie na rozwój biopaliw w transporcie - Wpływ rysującego się rynku aut elektrycznych na rozwój biopaliw w Polsce - Jak import biomasy na dużą skalę wpływa na pobudzanie lokalnego rolnictwa do produkcji biomasy dedykowanej dla celów energetycznych - Czy spalanie słomy dla celów energetycznych zaburza obieg materii, w tym pierwiastków biogennych w ekosystemach rolniczych? 6

7 - Jak kształtują się ceny biomasy w Polsce? Jak giełdy biomasy mogą wpływać na cenę biomasy wykorzystywanej w celach energetycznych? - Jak wspierać biomasę/biopłyny/biopaliwa w ustawie o odnawialnych źródłach energii? - Instalacje kogeneracyjne wykorzystujące biopłyny 11:00-11:20 Przerwa kawowa 11:20-13:00 Konferencja: Woda - sala Aquarius Prezentacja wprowadzające Przyszłość energetyki wodnej w Polsce na tle dotychczasowych osiągnięć Robert Szlęzak, Wiceprezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Czy budowa dużego obiektu energetyki wodnej w Polsce jest możliwa? Janusz Herder, Prezes Zarządu, Towarzystwo Elektrowni Wodnych Kuba Puchowski, Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Bogdan Dams, Prezes Zarządu, Dobra Energia Iwona Gawłowska, Dyrektor Biura Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska Ewa Malicka, Członek Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Jacek Rusiecki, Prezes Zarządu, AQUA VIS Sp. z o.o. dr Janusz Steller, Wiceprezes Zarządu, Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa Hydro Sp. z o.o. Janusz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - Rozwój elektrowni wodnych a retencja i przeciwdziałanie powodziom - O co chodzi w podatku od wody wykorzystywanej w elektrowniach wodnych? - Dlaczego system wsparcia małych elektrowni wodnych konieczny jest do utrzymania w długoterminowej perspektywie? - Udostępnianie nowych stopni wodnych pod elektrownie wodne 13:20-15:00 Konferencja: Budownictwo - mikroinstalacje i smart grids - sala Aquarius Janusz Starościk, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Komfortconsulting Prezentacje: Mikro i małe instalacje wykorzystujące mikrobiogazownie, mikropanele fotowoltaiczne oraz mikrowiatraki - możliwości rozwoju w oparciu o projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii Mariusz Radziszewski, Naczelnik, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki Instalator mikroinstalacji - wymagania dla pozyskania zawodu Rafał Wojciechowski, Dyrektor, Urząd Dozoru Technicznego Pompy ciepła - ile kosztują, jakie przynoszą efekty ekonomiczne? Przemysław Florenko, Dyrektor Sprzedaży, Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. 7

8 Kolektory słoneczne - dzisiejsze rozwiązania stosowane w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym Michał Kłopotek, Dyrektor Sprzedaży, Viessmann Sp. z o.o. Jak wykorzystać instalacje geotermalne w zaopatrzeniu budynków w ciepło? dr hab. Beata Kępińska, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie Konferencja: Wiatr - sala Copernicus II 9:00-11:00 Sesja I Fakty i mity o energetyce wiatrowej Hałas generowany przez turbiny wiatrowe - jaka jest skala rozchodzenia się (infra)dźwięków w przestrzeni? Akustyk, Przedstawiciel firmy Rozwój energetyki wiatrowej na większą skalę i działania minimalizujące wpływ na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego Józef Sieniuć, PSE Operator S.A. Jaki jest rzeczywisty koszt wparcia zielonymi certyfikatami energetyki wiatrowej? Michał Ćwil, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Tomasz Podgajniak, Prezes Zarządu Enerco Sp. z o.o. Sp. k. Wiceprezes Zarządu PIGEO Dr Grzegorz Barzyk, dr Barzyk Consulting Prof. dr hab. Przemysław Busse, Uniwersytet Gdański Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Jerzy Kuliński, Przewodniczący, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Wójt Gminy Kobylnica Dr hab. Krystyna Pawlas, prof. nadzw. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dr Jan Sieńko, Enerco Sp. z o.o. Sp. k. Aleksander Sopliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Jak farmy wiatrowe komponują się w krajobraz? - Jak przeprowadzić planowanie przestrzenne dla zgody w środowisku - Działania informacyjne o przedsięwzięciu inwestycyjnym wśród lokalnej społeczności - Oddziaływanie farm wiatrowych na zdrowie ludzi - W jakim kierunku powinny pójść ograniczenia związane z lokalizowaniem obiektów energetyki odnawialnej na obszarach cennych przyrodniczo? - Opinia społeczna na temat rozwoju energii wiatrowej w Polsce - Ile kosztuje rozwój energetyki wiatrowej konsmenta energii elektrycznej? 11:20-13:00 Sesja II Przyszłość inwestycji w energetykę wiatrową w Polsce Analiza regulacji prawnych wprowadzanych w małym i dużym trójpaku ustaw energetycznych dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce? Mec. Tomasz Janas, Radca Prawny, Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp. k. 8

9 Ocena ryzyk finansowych wywołana projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii - rekomendacje dla ustawy Piotr Łuba, Partner Zarządzający, PwC Polska Sp. z o.o. dr adw. Eligiusz Krześniak, Partner w Squire Sanders Święcicki Krześniak sp. k. Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Energetyki Andrzej Gromadziński, Dyrektor Generalny, Eolfi Polska Sp. z o.o. Marek Kossowski, Prezes Zarządu, EnercoNet Sp. z o.o. Członek Zarządu PIGEO Dr Małgorzata Kozak, Radca Prawny, Uczelnia Łazarskiego Mec. dr Karol Lasocki, K&L Gates Jamka Sp. k. Mec. Maciej Szambelańczyk, Radca Prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. Marek Trepka, Prezes Zarządu, Nowa Energia S.A. - Jak wyglądać będzie przyszły system wsparcia dla generacji energii z elektrowni wiatrowych? - Co oznacza współczynnik korekcyjny i jakie ma przełożenie na przychody? - Jak zapewnić zbyt na certyfikaty w rozsądnej cenie? - Ile możemy postawić farm wiatrowych w Polsce? - Małe źródła wiatrowe w oparciu o system feed in tariff? - Jak wygaszać wsparcie w energetyce wiatrowej? 13:00-13:20 Przerwa kawowa 13:20-15:00 Sesja III Technologie i możliwości rozwoju energetyki wiatrowej Analiza możliwości włączenia nowych farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Cezary Szwed, Dyrektor, Departament Rozwoju Systemu, PSE Operator S.A. Dobór turbin wiatrowych na tereny o różnym poziomie wietrzności Paweł Przybylski, Dyrektor branży Energy Wind Power, Siemens Sp. z o.o. Tadeusz Kierys, Dyrektor ds. Marketingu, DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. Bogdan Gutkowski, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Morskiej Energetyki Wiatrowej Wocjciech Kułagowski, Doradztwo Kułagowski Patrick Lefebvre, Dyrektor Zarządzający, Nordex Polska Sp. z o.o. Tomasz Podgajniak, Prezes Zarządu, Enerco Sp. z o.o. Sp. k. Wiceprezes PIGEO Paweł Smoleń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Marek Smolik, Prezes Zarządu, MCX Serwis Sp. z o.o. Sp. k. Andrzej Stokłosa, Prezes Zarządu, Stocznia Gdańsk S.A. Jarosław Pole, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej - Zasady bilansowania energii w systemie elektroenergetycznym - Systemy zarządzania energią - Przyłączanie farm wiatrowych do sieci najwyższych napięć - Zarządzanie pracą parków wiatrowych przez operatora sieci elektroenergetycznej - Doświadczenia polskich inwestorów z budowy parków wiatrowych - Infrastruktura energetyczna i drogowa dla planów budowy farm wiatrowych w Polsce - Doświadczenia dostaw wielkogabarytowych elementów pod przyszłe inwestycje w Polsce 9

10 - Technologie turbin wiatrowych na tereny o mniejszej wietrzności - Konstrukcje farm wiatrowych dużej mocy 9:00-11:00 Sesja I Technologie Konferencja: Fotowoltaika - sala Copernicus III Jak działa ogniwo słoneczne: charakterystyki prądowo-napięciowa, zależności od temperatury dr inż. Paweł Zabierowski, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska Przegląd technologii ogniw słonecznych stosowanych komercyjnie dr inż. Tadeusz Żdanowicz, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska Dobór falowników stosowane w systemach PV współpracujących z siecią Przedstawiciel, Firma Magazynowanie energii Przedstawiciel, Firma Wystąpienia firm Pytania i odpowiedzi 11:00-11:20 Przerwa kawowa 11:20-13:00 Sesja II Doświadczenia Stan obecny i perpekty rozwoju Gaëtan Masson, Head of Business Intelligence, Europejskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki Jak Niemcy stały się liderem w rozwoju fotowoltaiki na świecie? dr inż. Stanisław Pietruszko, Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska Czeskie doświadczenia w rozwoju fotowoltaiki? Przedstawiciel, Firma Światowe rozwiązania dla instalacji fotowoltaicznych off-grid Przedstawiciel, Firma Doświadczenia w realizacji projektu inwestycyjnego w PV w Polsce na przykładzie Jaworzna Henryk Klein, Opa-Solar Sp. z o.o. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej kluczowy w procesie inwestycyjnym dr Maciej Piliński, Członek Zarządu, FreeLight Polska Sp. z o.o. 13:00-13:20 Przerwa kawowa 13:20-15:00 Sesja III Czy warto inwestować w fotowoltaikę w Polsce? 10

11 Proces inwestycyjny w zakresie budowy systemów fotowoltaicznych - wymagane pozwolenia, w tym koncesje i uzyskiwanie zielonych certyfikatów, przyłączenie do sieci: case study Weronika Pelc, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy Sp.k. Warunki dla inwestowania w fotowoltaikę w oparciu o przepisy obowiązujące Michał Ćwil, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej dr inż. Stanisław Pietruszko, Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska Michał Ćwil, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Gaëtan Masson, Head of Business Intelligence, Europejskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki Mariusz Potocki, Solar Future Energy Marek Sobieniecki, Dyrektor Sprzedaży, Solar Direct Group Dorota Włoch, Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A. - Jak niskie mogą być ceny systemw fotowoltaicznych? Jak kosztują się koszty operacyjne? - Feed-in-Tariff, zielone certyfikaty a może rozliczanie netto? - Czy do pozyskania warunków przyłączenia do sieci instalacji PV o większej mocy potrzebna jest decyzja lokalizacyjna? - Jak wykozystać zagraniczne doświadczenia w tworzeniu modelu wsparcia PV w Polsce? - Jak zaprojektować system wsparcia w Polsce dla stabilnego i długoterminowego rozwoju PV z wykorzystaniem zagranicznych doświadczeń? Konferencja: Finansowanie - sala Boardroom 9:00-11:00 Sesja I Finansowanie inwestycji komercyjne Nowoczesne metody finansowania domów ekologicznych Anna Żyła, Główny Ekolog Banku, Z-ca Dyrektora Dep. Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie inwestycji w OZE na niestabilnym rynku certyfikatów zielonych Magdalena Luks, BGŻ S.A. Finansowanie mikrowiatraków, mikrobiogazowni oraz mikropaneli słonecznych Bartłomiej Pawlak, Prezes Zarządu, BOŚ Eko Profit S.A. Anna Żyła, Główny Ekolog Banku, Z-ca Dyrektora Dep. Bank Ochrony Środowiska S.A. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Związek Banków Polskich Adrianna Adamiak, Wicedyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego BRE Bank S.A. Bartłomiej Pawlak, Prezes Zarządu, BOŚ Eko Profit S.A. Piotr Łuba, Partner Zarządzający, PwC Polska Sp. z o.o. Magdalena Luks, BGŻ S.A. Krzysztof Dresler, Metropolitan Capital Solutions 11

12 - Jaki jest poziom ryzyka inwestycyjnego w poszczególnych źródłach w oparciu o projektowane przepisy? - Jakie warunki muszą być spełnione aby ryzyko zminimalizowane było dla bankowalności projektów? - Jak oszacować ryzyko/a płynące z projektu ustawy? Jakie mają one przełożenie na poziomy stóp procentowych zaciąganych kredytów? - Rola inflacji w okresie spłaty kredytu - Jak wygląda poprawna projekcja finansowa na dzisiejszych rynkach finansowych? Jak liczyć IRR i jakich zysków oczekują inwestorzy przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej? - Private equity / venture capital - Przygotowanie modelu finansowego dla projektu OZE typu Project Finance - Due dilligence spółek i projektów deweloperskich 11:00-11:20 Przerwa kawowa 11:20-13:00 Sesja II Finansowanie inwestycji z dotacją Fundusze Europejskie osiągnięte efekty i doświadczenia dr Maciej Bukowski, Prezes Zarządu, Instytut Badań Strukturalnych Finansowanie OZE z funduszy strukturalnych w nowym okresie programowania wyzwania dla Polski Mariusz Mielczarek, Programmme Manager, Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w spieraniu inwestycji ekologicznych Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr Lesław Janowicz, Manager ds. środowiskowych i OZE, PNO Consultants Sp. z o.o. Bartosz Dubiński, Prezes Zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna Dr Małgorzata Kozak, Radca Prawny, Uczelnia Łazarskiego Prof. dr hab. Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Józef Lewandowski, Prezes Zarządu, Polska Grupa Agencji Energetycznych Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Związek Banków Polskich Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Ewa Wnukowska, Dyrektor, Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dariusz Wojtasik, Dyrektor, Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Gospodarki - Finansowanie badań i innowacyjności - Możliwości wsparcia dotacją ze środków krajowych - Ostatnie nabory wniosków o dotację w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wsparciu inwestycji OZE ze środków krajowych i innych o Program Inteligentne Sieci Energetyczne o System zielonych inwestycji GIS o Preferencyjne dopłaty do kredytów o Wsparcie działań edukacyjnych - Środki norweskie - Działania projektowe JI oraz CDM - Plany subsydiów unijnych dla nowego okresu programowania w polityce spójności oraz EFRR na lata

13 13:00-13:20 Przerwa kawowa 13:20-15:00 Sesja III Finansowanie inwestycji w czasie eksploatacji Ubezpieczenie - minimalizacją ryzyk po stronie inwestora w okresie produkcyjnym Przemysław Kazimierz Termiński, Prezes Zarządu, FST Management Sp. z o.o. Podatki lokalne: od działalności gospodarczej oraz od budynków i budowli przy farmach wiatrowych, biogazowniach, elektrowniach wodnych, na biogaz i biomasę Mec. Tomasz Szymura, Radca Prawny, Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp. k. Koszty związane z obrotem energią i certyfikatami zielonymi Grzegorz Onichimowski, ekspert rynku energii, były Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii Mec. Tomasz Janas, Radca Prawny, Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp. k. Jerzy Kuliński, Przewodniczący, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Wójt Gminy Kobylnica Mec. Karolina Siedlik, CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Sp. k. Przemysław Kazimierz Termiński, Prezes Zarządu, FST Management Sp. z o.o. Beata Tylman, Starszy Manedżer, Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Łukasz Zagórski, EDP Renewables Tomasz Zelek, Country Manager, RP Global Poland Sp. z o.o. Mec. Łukasz Zięcina, Radca Prawny, T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski Spółka Komandytowa - ubezpieczać czy nie ubieczać budowy obiektu wytwórczego w odnawialnych źródłach energii? - Dzierżawa czy leasing nieruchomości? - Podatek akcyzowy: sprzedaż energii a zużycie własne przez generator i/lub własne potrzeby gospodarcze - Derywaty pogodowe - Ubezpieczenie inne instrumenty asekuracyjne gwaranetem produckji energii z wiatru i słońca? - Od czego liczymy podatek lokalny w biogazowni w elektrowni wiatrowej, elektrowni wodnej oraz instalacji fotowoltaicznej? - Wytwarzanie i sprzedaż energii, a działalność gospodarcza - Zasady sprzedaży energii i rozliczenia ze spółką obrotu oraz dystrybucyjną 13

PROGRAM RAMOWY* III MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ GREEN POWER 2011 DZIEŃ II: 6 PAŹDZIERNIKA 2011 SEMINARIUM FINANSOWANIE INWESTYCJI

PROGRAM RAMOWY* III MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ GREEN POWER 2011 DZIEŃ II: 6 PAŹDZIERNIKA 2011 SEMINARIUM FINANSOWANIE INWESTYCJI PROGRAM RAMOWY* III MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ GREEN POWER 2011 9:00 10:50 Sesja I: Finansowanie komercyjne DZIEŃ II: 6 PAŹDZIERNIKA 2011 SEMINARIUM FINANSOWANIE INWESTYCJI Podejście Banku

Bardziej szczegółowo

Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton

Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton 13 października 2014 r. 8.30-9.00 Rejestracja gości 9.00-11.30 Sesja inauguracyjna: Polska droga do Wspólnoty Energetycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011

PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011 PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011 Stan na dzień 15.11.2011 PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA 2011 Godz. Wydarzenie Uwagi Miejsce 10.00-18.00 MIĘDZYNARODOWY KONGRES OCHRONY ŚRODOWISKA ENVICON Pawilon

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 11:45 15:30 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 12:00 18:00 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku

Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU XII KONFERENCJA Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku Płońsk, 20 21 listopada 2013 r. Spis treści Innowacje

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 28.03.2014 r. l) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następując ych sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA KRAKÓW, 2013 Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Jarosiński, prof. nadzw. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo