studia podyplomowe 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "studia podyplomowe 2013/2014"

Transkrypt

1 studia podyplomowe 2013/ ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA PRAWO PSYCHOLOGIA RACHUNKOWOŚĆ TURYSTYKA ZARZĄDZANIE Już osób zaufało Wyższym Szkołom Bankowym

2 A o uczelni Zaplanuj karierę z WSB... 1 W praktyce najlepsze studia podyplomowe... 2 Program Firma... 3 Dobra organizacja studiów... 4 B kierunki ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo i Higiena Pracy... 6 Zamówienia Publiczne... 7 FINANSE / RACHUNKOWOŚĆ Analityk Finansowy... 9 Doradca Podatkowy przygotowanie do egzaminu państwowego Podatki i Doradztwo Podatkowe Rachunkowość i Controlling Finansowy Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych NOWOŚĆ Zarządzanie w Bankowości NOWOŚĆ HR Akademia Coachingu Akademia Coachingu II poziom Akademia Trenera Akademia Trenera II poziom NOWOŚĆ Doradztwo Zawodowe z Elementami Coachingu NOWOŚĆ Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kadry i Płace NOWOŚĆ Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Specjalista HR NOWOŚĆ IT Grafika Komputerowa i Multimedia Tester Oprogramowania Zintegrowane Systemy Informatyczne SAP ERP NOWOŚĆ JĘZYKI OBCE Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie Język Angielski, Niemiecki LOGISTYKA Transport i Spedycja - w partnerstwie z PKS -Oliwa SA NOWOŚĆ Zarządzanie Systemami Logistycznymi MARKETING I SPRZEDAŻ / ZARZĄDZANIE Lean Sigma Academy z certyfikatami LUQAM NOWOŚĆ Nowoczesny Marketing z certyfikatem Franklin University Profesjonalne Zarządzanie Biurem z certyfikatem Franklin University NOWOŚĆ Prowadzenie E-biznesu Public Relations i Kreowanie Wizerunku Medialnego NOWOŚĆ Sprzedaż i Negocjacje Handlowe z certyfikatem Franklin University NOWOŚĆ Studia Menedżerskie Zakupy w Biznesie NOWOŚĆ Zarządzanie Projektem NIERUCHOMOŚCI Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami Wycena Nieruchomości Zarządzanie Nieruchomościami PEDAGOGIKA / PSYCHOLOGIA Oligofrenopedagogika - Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną NOWOŚĆ Pomoc Psychologiczna Przygotowanie Pedagogiczne NOWOŚĆ Psychologia w Biznesie Resocjalizacja i Socjoterapia NOWOŚĆ Zarządzanie i Promocja Jednostki Oświatowej PRAWO Prawo w Biznesie TURYSTYKA Turystyka Uzdrowiskowa, SPA & Wellness NOWOŚĆ C rekrutacja Zasady rekrutacji... 57

3 ZAPLANUJ KARIERĘ Z WSB UCZELNIA GODNA POLECENIA 7 na 10 ABSOLWENTÓW WSB POLECIŁO STUDIA W WSB SWOIM PRZYJACIOŁOM, RODZINIE I ZNAJOMYM. STUDIUJ I PRACUJ W GRUPIE WYŻSZYCH SZKÓŁ BANKOWYCH BLISKO 70% STUDENTÓW TO OSOBY PRACUJĄCE LUB PROWADZĄCE WŁASNĄ FIRMĘ. CO DAJĄ DOBRE STUDIA? W OCENIE PRACODAWCÓW 71,11 % AŻ 71,11% BADANYCH PRACODAWCÓW OCENIA WSPÓŁPRACĘ Z WSB JAKO DOBRĄ I BARDZO DOBRĄ. JEDNE STUDIA, WIELE KORZYŚCI Programy studiów opracowywane są we współpracy z praktykami biznesu i odpowiadają na realne zapotrzebowanie na rynku pracy. WSB posiadają bogate doświadczenie praktyczne. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, case studies i gier biznesowych. Studia podyplomowe w WSB są wybierane przez najlepszych specjalistów z różnych branż. Wspólna praca w trakcie studiów to doskonała wymiana doświadczeń pomiędzy słuchaczami. Partnerami biznesowymi wielu kierunków są firmy doradcze i szkoleniowe, organizacje branżowe i duże firmy z regionu. Masz możliwość zdobycia certyfikatów amerykańskiej uczelni Franklin University. OPRACOWANIE NA PODSTAWIE BADAŃ ATRYBUTÓW MARKI WSB, TEB AKADEMIA,

4 A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe WSB to wysoka jakość kształcenia, warsztatowe formy prowadzenia zajęć, wykładowcy-specjaliści poszczególnych branż oraz przyjazna organizacja studiów. Dzięki temu słuchacze łatwo przyswajają nową wiedzę, a w życiu zawodowym potrafią z powodzeniem wykorzystać ją w praktyce. Studia podyplomowe w WSB to miejsce spotkań praktyków u nas wykładają i studiują praktycy, którzy swoje doświadczenie zdobywali w najlepszych firmach regionu. Studia magisterskie dają zawsze solidną podstawę, jednak aby liczyć się na rynku pracy, trzeba ciągle poszerzać swoje kompetencje najlepiej w oparciu o wiedzę i doświadczenie praktyków. Temu właśnie służą studia podyplomowe realizowane w WSB. Jako opiekun merytoryczny kierunków największy nacisk kładę na praktyczne aspekty wiedzy słuchacze oczekują prawdziwych studiów przypadków i rozwiązań, które pomogą im w pracy. Piotr Bucki Dyrektor Działu Marketingu Grupy Nokaut, trener WSB Prestiżowy certyfikat amerykańskiej uczelni W ramach wybranych specjalności studiów Business & Management Programs podyplomowych część przedmiotów prowadzona jest według amerykańskiej metodologii learning on courses, nastawionej na interakcję i osiąganie natychmiastowych efektów wśród słuchaczy. Zajęcia prowadzone są w języku polskim, a ich zaliczenie daje możliwość uzyskania prestiżowego certyfikatu Franklin University, potwierdzającego zdobycie wiedzy opartej na zagranicznym doświadczeniu (Professional Development Courses). praktycy na studiach podyplomowych to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm i eksperci w takich dziedzinach, jak finanse, zarządzanie, marketing, prawo czy coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym. Platforma wymiany doświadczeń Bardzo ważnym aspektem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy słuchaczami, którzy na co dzień pracują w różnych branżach i zawodach. Wyższa Szkoła Bankowa oferuje spotkania ze znanymi postaciami ze świata biznesu w ramach Forum Praktyki Gospodarczej. Ich celem jest stworzenie słuchaczom możliwości kontaktu z ludźmi działającymi na polskim rynku, znającymi dobrze realia i problemy makro- i mikroekonomiczne. W Wyższej Szkole Bankowej gościli m.in. Leszek Balcerowicz Jerzy Hausner Wojciech Kruk Andrzej Blikle., ŹRÓDŁO: OGÓLNOPOLSKIE BADANIE WYNAGRODZEŃ (OBW) PRZEPROWADZONE PRZEZ SEDLAK & SEDLAK W 2012 ROKU (ZAROBKI BRUTTO) 2

5

6

7 Administracja i Bezpieczeństwo B Administracja i Bezpieczeństwo

8 B Administracja i Bezpieczeństwo Najtaniej do 29 czerwca zł zł Bezpieczeństwo i Higiena Pracy OSPS BHP skupia pracowników działających w różnych dziedzinach gospodarki. Współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami samorządowymi, a także Państwową Inspekcją Pracy oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. OSPS BHP objęło kierunek opieką merytoryczną. Partner programu: Wyższa Szkoła Bankowa przekonała mnie do podjęcia studiów podyplomowych przede wszystkim bogatą ofertą edukacyjną. Jestem w pełni przekonana, że wiedza oraz umiejętności nabyte w trakcie studiów przyczynią się w dużej mierze do mojego rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego. Marika Huba Słuchaczka studiów podyplomowych PRAWNA OCHRONA PRACY (14 godz.) PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA (22 godz.) UŻYTKOWANIE MASZYN I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ICH OCHRONA (22 godz.) SKUTKI ZAGROŻEŃ W PROCESACH PRACY (24 godz.) PODSTAWOWE KIERUNKI KSZTAŁTOWANIA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA PRACY I ERGONOMII (52 godz.) ZARZĄDZANIE OCHRONĄ PRACY (26 godz.) MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNE CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU PRACY (28 godz.) PROJEKT I EGZAMIN (12 godz.) PROPONOWANE SZKOLENIA DODATKOWE (12 godz.) Przepisy i normy krajowe oraz międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa pracy. Elementy prawa pracy. Systemy ochrony pracy, normy, dyrektywy UE (14 godz.) Aspekty zdrowotne w środowisku pracy (12 godz.) Bezpieczeństwo zdrowotne w sektorze produkcji i przetwórstwa żywności (10 godz.) BHP w eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych (6 godz.) Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (8 godz.) Ochrona przeciwpożarowa (8 godz.) Wypadki przy pracy jako źródło informacji do oceny ryzyka zawodowego (12 godz.) Pomoc przedmedyczna (12 godz.) Podstawy ergonomii i fizjologii pracy (12 godz.) Środki i sprzęt ochrony indywidualnej i zbiorowej (8 godz.) Zagrożenia na stanowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego (32 godz.) Programy zarządzania bezpieczeństwem pracy, higieną pracy i ryzykiem. Audyty wewnętrzne i budowa systemu (10 godz.) Organizacja służby BHP i oprogramowanie wspomagające działania (8 godz.) Organizacja i metodyka szkoleń BHP w przedsiębiorstwie (8 godz.) Psychologia zachowań ludzi w organizacji (20 godz.) Komunikacja interpersonalna w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (8 godz.) Seminarium projektowe i egzamin (12 godz.) Dwa testy semestralne oraz egzamin końcowy polegający na obronie projektu Wypadki przy pracy a koszty społeczne (6 godz.) Kultura BHP w zakładzie pracy (6 godz.) 9 MIESIĘCY NAUKI 212 GODZIN 10 ZJAZDÓW em studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach zmieniającej się gospodarki rynkowej. Ukończenie studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora ds. BHP, a po roku praktyki zawodowej specjalisty ds. BHP, oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach BHP zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby BHP. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatami studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Adam Patałuch ratownik medyczny Mieczysław Szczepański Okręgowy Inspektor Pracy w u Ryszard Szefler Pełnomocnik Jakości w firmie ROBOD Małgorzata Wiśniewska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Marek Nościusz Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP 6

9 Najtaniej do 29 czerwca zł zł Administracja i Bezpieczeństwo B Zamówienia Publiczne Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych ma niezwykle istotne znaczenie dla podmiotów ubiegających się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Złożoność problematyki zamówień publicznych wynika ze współzależności sfery administracji publicznej i rynków towarów, usług i robót budowlanych. Studia w Wyższej Szkole Bankowej pomogły mi w uzupełnieniu wiedzy zawodowej, a ponadto nabyłem dużo nowych przydatnych umiejętności. Oleg Dupont Absolwent studiów podyplomowych PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO I FINANSÓW PUBLICZNYCH (20 godz.) SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (16 godz.) PODSTAWY WIEDZY O UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ (28 godz.) POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ (84 godz.) WERYFIKACJA DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCYCH (24 godz.) PROJEKT I EGZAMIN (16 godz.) PROPONOWANE SZKOLENIA DODATKOWE (12 godz.) Elementy prawa cywilnego i handlowego (8 godz.) Finanse publiczne (8 godz.) Zabezpieczenia finansowe w zamówieniach publicznych (4 godz.) Zamówienia publiczne w UE podstawy prawne, rynek zamówień publicznych (8 godz.) System zamówień publicznych w Polsce (8 godz.) Zasady udzielania zamówień publicznych (8 godz.) Tryby udzielania zamówień publicznych i kryteria ich wyboru (12 godz.) Akty wykonawcze do Prawa zamówień publicznych (8 godz.) Udzielanie zamówień o wartości do euro (8 godz.) Konstruowanie SIWZ (14 godz.) Praktyczne udzielanie zamówień publicznych (42 godz.) Nowe podejście do zamówień publicznych (4 godz.) Umowy w zamówieniach publicznych (8 godz.) Dokumentacja zamówień publicznych (8 godz.) Środki ochrony prawnej (8 godz.) Kontrola zamówień publicznych (8 godz.) Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (8 godz.) Seminarium projektowe i egzamin (16 godz.) Dwa testy semestralne oraz egzamin końcowy polegający na obronie projektu Zarządzanie czasem (6 godz.) Motywowanie pracowników (6 godz.) 9 MIESIĘCY NAUKI 200 GODZIN 10 ZJAZDÓW em studiów jest przygotowanie zamawiających i wykonawców do funkcjonowania na rynku zamówień publicznych poprzez zapoznanie ich z procedurami prawnymi i ekonomicznymi oraz z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej. Słuchacze zdobywają wiedzę z dziedziny zamówień publicznych oraz praktyczne umiejętności z przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Studia skierowane są do pracowników instytucji uczestniczących w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamówień publicznych, do kadry zarządzającej, a także do osób reprezentujących przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne. Jerzy Cieśliński ekspert i doradca ds. zamówień publicznych Roman Fandrejewski specjalista ds. zamówień publicznych, rzecznik dyscypliny finansów publicznych, członek OSKZP Wojciech Zemła specjalista ds. zamówień publicznych Stanisław Hejna specjalista ds. zamówień publicznych 7

10 B Finanse / Rachunkowość Finanse Rachunkowość

11 Najtaniej do 29 czerwca zł zł Finanse / Rachunkowość B Analityk Finansowy Analiza finansowa to nie tylko tworzenie analiz na podstawie zgromadzonych danych finansowych firmy, ale także ciągły monitoring wszelkich transakcji finansowych przedsiębiorstwa, a co za tym idzie usprawnienie działania przedsiębiorstwa. Moim pierwszym kierunkiem studiów w WSB było Zarządzanie Projektem. Analiza Finansowa jest drugim kierunkiem. Parafrazując znaną reklamę, Wyższa Szkoła Bankowa to dla mnie Wyższa Kultura Szkolnictwa. poza przygotowaniem bardzo ciekawego i dostosowanego do realiów rynkowych programu edukacyjnego dają studentom możliwość zdobycia cennej wiedzy praktycznej. Bożena Uciechowska Słuchaczka studiów podyplomowych PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYM ZWIĄZANA (8 godz.) WYKORZYSTANIE INFORMATYKI I METOD ILOŚCIOWYCH W ANALIZIE (36 godz.) PLANOWANIE, KOORDYNOWANIE I KONTROLA PRZEBIEGU PROCESÓW EKONOMICZNYCH (58 godz.) WIELOASPEKTOWA ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA (66 godz.) PROJEKT I EGZAMIN (16 godz.) PROPONOWANE SZKOLENIA DODATKOWE (12 godz.) Prawo wybrane zagadnienia (8 godz.) Podstawy matematyki finansowej (8 godz.) Metody ilościowe w analizie finansowej (14 godz.) Informatyka w analizie finansowej (14 godz.) Controlling i budżetowanie (14 godz.) Zarządzanie budżetem projektu (14 godz.) Biznesplan (14 godz.) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (16 godz.) Analiza finansowa przedsiębiorstwa (16 godz.) Analiza systemu ubezpieczeń gospodarczych (8 godz.) Analiza rynku finansowego (14 godzin) Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (12 godz.) Analiza projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa (8 godz.) Podstawy wyceny przedsiębiorstwa (8 godz.) Seminarium projektowe i egzamin (16 godz.) Dwa testy semestralne oraz egzamin końcowy polegający na obronie projektu Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (6 godz.) Badanie sprawozdań finansowych (6 godz.) 9 MIESIĘCY NAUKI 196 GODZIN 10 ZJAZDÓW em studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku analityka finansowego w przedsiębiorstwach, bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych. Założenia programowe studiów przewidują przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności z dziedziny analizy, rachunkowości zarządczej, controllingu i wyceny. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców i menedżerów, osób pracujących samodzielnie i kierowników zarządzających zespołami, członków niższej i średniej kadry kierowniczej oraz pracowników działów analitycznych, działów finansowo-księgowych i departamentów inwestycyjnych banków. Agnieszka Mroczkiewicz biegły rewident, główna księgowa dr Stefan Olech specjalista ds. controllingu dr Tomasz Borzyszkowski wykładowca i certyfikowany trener technologii firmy Microsoft Aneta Budrewicz-Góralczyk radca prawny dr Aldona Uziębło biegły rewident 9

12 B Finanse / Rachunkowość Najtaniej do 29 czerwca zł zł Doradca Podatkowy przygotowanie do egzaminu państwowego Krajowa Izba Doradców Podatkowych chroni interesy zawodowe doradców podatkowych, integruje środowisko oraz sprawuje nadzór nad należytym wykonywaniem przez nich zawodu. KIDP podejmuje też działania z zakresu doskonalenia zawodowego członków Izby oraz przedstawia wnioski w zakresie stanowienia i stosowania prawa podatkowego. Partner programu: Zrozumienie zasad obowiązującego prawa podatkowego jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Ułatwiają to przykłady omówione na zajęciach i zadania oparte na praktyce gospodarczej oraz wykładowcy z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Dr Aldona Uziębło Wykładowca WSB ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA ORAZ ANALIZA PODATKOWA (8 godz.) PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PODATKOWEGO (8 godz.) MATERIALNE PRAWO PODATKOWE (86 godz.) POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI (39 godz.) PRAWO CELNE I DEWIZOWE (8 godz.) PRAWO KARNE SKARBOWE (11 godz.) ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ I KONTROLA SKARBOWA (7 godz.) RACHUNKOWOŚĆ (20 godz.) EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH (8 godz.) PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA (7 godz.) EGZAMIN (4 godz.) PROPONOWANE SZKOLENIA DODATKOWE (12 godz.) Źródła prawa i wykładnia prawa (4 godz.) Analiza podatkowa (4 godz.) Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego (4 godz.) Podstawy wspólnotowego prawa podatkowego (4 godz.) Interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych, zobowiązania podatkowe, tajemnica skarbowa (16 godz.) Podatek od towarów i usług (20 godz.) Podatek dochodowy od osób fizycznych (18 godz.) Podatek dochodowy od osób prawnych (16 godz.) Podatek akcyzowy (6 godz.) Podatek od gier (2 godz.) Pozostałe podatki i inne należności publicznoprawne (8 godz.) Postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające i kontrola podatkowa, wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe (18 godz.) Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (2 godz.) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (8 godz.) Kodeks postępowania administracyjnego (4 godz.) Postępowanie egzekucyjne w administracji (7 godz.) Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne (2 godz.) Prawo celne (3 godz.) Prawo dewizowe (3 godz.) Prawo karne skarbowe (11 godz.) Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa (7 godz.) Rachunkowość (20 godz.) Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (8 godz.) Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa (7 godz.) Test semestralny oraz test końcowy będący próbnym egzaminem na doradcę podatkowego Regulacje podatkowe jako ważny element zarządzania własnością intelektualną (6 godz.) Prowadzenie prezentacji biznesowych (6 godz.) 9 MIESIĘCY NAUKI 218 GODZIN 10 ZJAZDÓW em studiów jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz do wykonywania zawodu, którego istotą jest praktyczna wiedza na temat podatków i prawa podatkowego. Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie wiedzy umożliwiającej podejście do egzaminu na doradcę podatkowego. Studia adresowane są do osób posiadających podstawową wiedzę w zakresie podatków. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie studiów w zakresie podatków i doradztwa podatkowego. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji zawodowych dyplomem (np.: studiów I lub II stopnia albo podyplomowych z zakresu podatków), jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu, który zdecyduje o przyjęciu na studia. Agnieszka Mroczkiewicz biegły rewident, główna księgowa Tomasz Słaboszowski członek kadry kierowniczej organów administracji skarbowej Adam Mudław konsultant podatkowy 10

13 Najtaniej do 29 czerwca zł zł Finanse / Rachunkowość B Podatki i Doradztwo Podatkowe Znajomość podatków oraz zasad i metod doradztwa podatkowego (w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej czy obrony podatników w sporach z organami administracji skarbowej) to ważny atut na rynku pracy. To także bezpieczeństwo własnego biznesu. Na moich zajęciach jako czynny doradca podatkowy szczególny nacisk kładę na edukację w zakresie praktycznego wykorzystania przekazywanej przeze mnie wiedzy nabytej w trakcie wielu lat pracy zawodowej. Dr Kalina Kunowska Opiekun kierunku PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (10 godz.) ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA (12 godz.) PODSTAWY UNIJNEGO PRAWA PODATKOWEGO (8 godz.) MATERIALNE PRAWO PODATKOWE (70 godz.) POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI SKARBOWEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI (28 godz.) PRAWO CELNE I DEWIZOWE (8 godz.) PRAWO KARNE SKARBOWE (8 godz.) SYSTEM POLSKIEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ (4 godz. ) ZASADY RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (14 godz.) INSTRUMENTY FINANSOWE (6 godz.) ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO (4 godz.) PROJEKT I EGZAMIN (16 godz.) PROPONOWANE SZKOLENIA DODATKOWE (12 godz.) Regulacje prawne, prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych (10 godz.) Źródła prawa i wykładnia prawa (4 godz.) Rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w sprawach podatkowych (4 godz.) Ewidencje i analiza podatkowa (4 godz.) Prawo podatkowe w UE (8 godz.). Podatek od towarów i usług (20 godz.) Podatek dochodowy od osób fizycznych (18 godz.) Podatek dochodowy od osób prawnych (16 godz.) Podatek akcyzowy (6 godz.) Pozostałe podatki i inne obciążenia publicznoprawne: podatki i opłaty lokalne (6 godz.) Niepodatkowe należności budżetu państwa (4 godz.) Ordynacja podatkowa część prawnomaterialna (5 godz.) Procedury z zakresu zobowiązań podatkowych (ordynacja podatkowa, Ustawa o kontroli skarbowej) (15 godz.) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych (4 godz.) Postępowanie egzekucyjne w administracji (4 godz.) Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne zarys (2 godz.) Prawo celne regulacje prawne (3 godz.) Prawo dewizowe regulacje prawne (3 godz.) Prawo karne skarbowe (8 godz.) Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej (4 godz.) Zasady rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (14 godz.) Instrumenty finansowe (6 godz.) Warsztat doradcy podatkowego (4 godz.) Seminarium projektowe (16 godz.) Dwa testy semestralne oraz opracowanie prezentacji multimedialnej i rozwiązania kazusu podatkowego Regulacje podatkowe jako ważny element zarządzania własnością intelektualną (6 godz.) Badanie sprawozdań finansowych (6 godz.) 9 MIESIĘCY NAUKI 200 GODZIN 10 ZJAZDÓW em studium jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na odpowiedzialne pełnienie funkcji wykwalifikowanych specjalistów służb finansowo- -księgowych. Słuchacze zapoznają się z warsztatem doradcy, w szczególności w zakresie optymalizacji podatkowej oraz obrony podatników w sporach z organami administracji skarbowej. Studia adresowane są do osób posiadających podstawową wiedzę w zakresie podatków. Agnieszka Mroczkiewicz biegły rewident, główna księgowa Tomasz Słaboszowski członek kadry kierowniczej organów administracji skarbowej Adam Mudław konsultant podatkowy dr Kalina Kunowska doradca podatkowy, właścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego 11

14 B Finanse / Rachunkowość Najtaniej do 29 czerwca zł zł Rachunkowość i Controlling Finansowy Zmienne warunki rynkowe spowodowały, że rachunkowość i controlling zaczęły funkcjonować równocześnie dla lepszego i pełniejszego tworzenia obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Studia podyplomowe w WSB pomogły mi odnaleźć się na rynku pracy po urlopie wychowawczym. Dzięki nim stałam się znowu cennym i konkurencyjnym pracownikiem z szerokim wachlarzem kompetencji. Aleksandra Radzymińska Słuchaczka studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA (82 godz.) CONTROLLING (30 godz.) PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (10 godz.) PODATKI I PRAWO PODATKOWE (30 godz.) INSTRUMENTY FINANSOWE (8 godz.) UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (4 godz.) PROJEKT I EGZAMIN (16 godz.) PROPONOWANE SZKOLENIA DODATKOWE (12 godz.) Podstawy rachunkowości (16 godz.) Rachunkowość finansowa (34 godz.) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (18 godz.) Analiza finansowa (14 godz.) Controlling idea i narzędzia. Controlling operacyjny (30 godz.) Prawo w działalności gospodarczej (10 godz.) Podatki i prawo podatkowe (26 godz.) Cło i opłaty obciążające obrót towarowy i usługi z zagranicą (4 godz.) Instrumenty finansowe (8 godz.) System ubezpieczeń społecznych (4 godz.) Seminarium projektowe (16 godz.) Dwa testy semestralne oraz egzamin końcowy polegający na obronie projektu Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (6 godz.) Zarządzanie wartością firmy (6 godz.) 9 MIESIĘCY NAUKI 192 GODZINY 10 ZJAZDÓW em studiów jest przekazanie wiedzy opartej na praktycznych doświadczeniach, która umożliwi wykonywanie zawodu nowoczesnego księgowego. Słuchacze zdobędą wiedzę z obszaru rachunkowości i uregulowań systemowych dotyczących controllingu, analizy finansowej oraz metod przeprowadzania kontroli. Studia skierowane są do pracowników służb ekonomiczno-księgowych, analityków dostarczających informacji prasowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych oraz wszelkich form doradztwa prawnego i podatkowego. Agnieszka Mroczkiewicz biegły rewident, główna księgowa dr Aldona Uziębło biegły rewident dr Krzysztof Janczukowicz radca prawny specjalizujący się w prawie podatkowym i w prawie karnym dr Stefan Olech specjalista ds. controllingu 12

15 Najtaniej do 29 czerwca zł zł Finanse / Rachunkowość B Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych Osoby posiadające certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą samodzielnie usługowo prowadzić księgowość podmiotów gospodarczych, jak również pracować na stanowisku głównego księgowego. Studia podyplomowe w WSB to możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Dzięki wykładowcom praktykom można zdobyć wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Warsztatowa forma zajęć jest bardzo interesująca i pozwala przećwiczyć sytuacje występujące w życiu zawodowym. Milena Cymer Słuchaczka studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ (94 godz.) PODATKI (70 godz.) UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (10 godz.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO (20 godz.) PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO ASPEKTY PRAKTYCZNE (6 godz.) EGZAMIN PROPONOWANE SZKOLENIA DODATKOWE (12 godz.) Podstawy rachunkowości (30 godz.) Rachunkowość finansowa (38 godz.) Sprawozdawczość finansowa (12 godz.) Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej (14 godz.) System podatkowy w Polsce (4 godz.) Materialne prawo podatkowe: podatki pośrednie VAT (20 godz.) Materialne prawo podatkowe: podatki pośrednie akcyza (4 godz.) Materialne prawo podatkowe: podatki bezpośrednie podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i podatek dochodowy od osób prawnych (20 godz.) Materialne prawo podatkowe: podatki bezpośrednie (6 godz.) Materialne prawo podatkowe: podatki i opłaty lokalne (5 godz.) Prawo celne i dewizowe (5 godz.) Prawo karne skarbowe (6 godz.) System ubezpieczeń społecznych (7 godz.) Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (3 godz.) Podstawy prawa pracy (4 godz.) Podstawy prawa cywilnego (4 godz.) Podstawy prawa handlowego i działalności gospodarczej (10 godz.) Prawne formy współpracy między przedsiębiorcą a instytucjami finansowymi (2 godz.) Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zakres działalności (1 godz.) Warunki ubiegania się o certyfikat księgowy (1 godz.) Uznanie kwalifikacji zdobytych za granicą (1 godz.) Obowiązek ubezpieczenia działalności (1 godz.) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (2 godz.) Test semestralny sprawdzający wiedzę praktyczną oraz egzamin końcowy, który będzie zarazem próbnym egzaminem na certyfikat księgowy. Zarządzanie wartością firmy (6 godz.) Uwierz w siebie i swoje możliwości (6 godz.) 9 MIESIĘCY NAUKI 212 GODZIN 10 ZJAZDÓW em studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy organizacyjnej i merytorycznej niezbędnej w prowadzeniu biura rachunkowego. Specyfiką tych studiów jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także praktyczne przygotowanie do państwowego egzaminu, którego zdanie jest pierwszym krokiem na drodze do zdobycia uprawnień. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie studiów lub kursów w zakresie rachunkowości lub podatków. Kandydat, który nie posiada wyżej wymienionych kwalifikacji, zobowiązany jest poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie osiągniętego wyniku zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu się na studia. Iwona Troka biegły rewident, właścicielka biura rachunkowego Lucyna Toboła biegły rewident, właścicielka biura rachunkowego Agnieszka Mroczkiewicz biegły rewident, główna księgowa 13

16 B Finanse / Rachunkowość Najtaniej do 29 czerwca zł zł Zarządzanie w Bankowości Studia podyplomowe zapoznają słuchaczy z praktyką zarządzania w bankowości na gruncie polskiego prawa i doświadczeń polskich banków. Studia podyplomowe w WSB to również szansa na spotkanie z wybitnymi ekspertami, wymianę doświadczeń, a także nawiązanie cennych biznesowych znajomości. Agata Wądołowska Słuchaczka studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE W BANKOWOŚCI (79 godz.) PRODUKTY FINANSOWE I ANALIZA FINANSOWA (64 godz.) SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FINANSOWYCH (24 godz.) PROJEKT I EGZAMIN (16 godz.) PROPONOWANE SZKOLENIA DODATKOWE (12 godz.) Rekrutacja pracowników (8 godz.) Metody motywowania pracowników (8 godz.) Podejmowanie decyzji (8 godz.) Zagrożenia w pracy bankowca (8 godz.) Etyka doradcy finansowego (4 godz.) Spotkanie z ekspertem z danej dziedziny (3 godz.) Planowanie zadań i zarządzanie nimi (8 godz.) Planowanie i rozliczanie działań sprzedażowych (16 godz.) Zarządzanie czasem (8 godz.) Zarządzanie kryzysowe (8 godz.) Produkty kredytowe dla ludności. Zdolność kredytowa (14 godz.) Produkty kredytowe dla podmiotów gospodarczych (8 godz.) Analiza kredytowa (12 godz.) Innowacje w sektorze usług bankowych (8 godz.) Badanie sprawozdań finansowych (16 godz.) Wykrywanie zmanipulowanego lub sfałszowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa (6 godz.) Negocjacje bankowe (8 godz.) Marketing bankowy (8 godz.) Skuteczna sprzedaż produktów bankowych (8 godz.) Seminarium projektowe i egzamin (16 godz.) Dwa testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu System wymiany informacji finansowej w Polsce (6 godz.) Rynek wymiany gospodarczej w Polsce (6 godz.) 9 MIESIĘCY NAUKI 195 GODZIN 10 ZJAZDÓW Wiedza zdobyta podczas studiów z zarządzania w bankowości daje dobre podstawy do zarządzania podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w sferze sprzedaży produktów finansowych. W trakcie studiów słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę w zakresie aktualnie obowiązujących regulacji nadzorczych, w tym nowej umowy kapitałowej. Nauczą się podstaw rachunkowości i sprawozdawczości bankowej, szacowania kapitału ekonomicznego na ryzyko operacyjne, kredytowe i rynkowe, dokonywania pomiaru oraz określania czynników wpływających na ryzyko operacyjne i kredytowe. Studia adresowane są do pracowników instytucji finansowych, którzy zarządzają lub chcą zarządzać placówkami finansowymi oraz osób, które chcą zgłębić tematykę związaną z bankowością. Robert Dudziak notariusz, radca prawny, prowadzący kancelarię notarialną dr Ewa Magier-Łakomy doktor psychologii, wykładowca WSB dr Jarosław Ziętarski doświadczony menedżer z ponad 12-letnim stażem pracy w bankach komercyjnych 14

17 HR B HR

18 B HR Najtaniej do 29 czerwca zł zł Akademia Coachingu Akademia Coachingu to pierwszy poziom wiedzy i umiejętności niezbędnej do prowadzenia sesji i rozmów coachingowych. Zajęcia w Akademii Coachingu, poprzez skuteczną i atrakcyjną formę przekazania niezbędnej wiedzy i umiejętności, sprzyjają zmianom osobistym słuchaczy i kształtowaniu w nich postawy coacha. Studia podyplomowe w WSB na specjalności Akademia Coachingu sprawiły, że rozpoczęłam nowy, inspirujący etap w życiu otworzyłam szeroko drzwi na nowe relacje i ciekawe doświadczenia. Izabela Bielicka Słuchaczka studiów podyplomowych WPROWADZENIE DO COACHINGU (20 godz.) WARSZTAT COACHA (62 godz.) PROWADZENIE SESJI COACHINGOWYCH (98 godz.) FORMA ZALICZENIA PROPONOWANE SZKOLENIA DODATKOWE (12 godz.) Teoria i rodzaje coachingu (4 godz.) Miejsce coachingu w organizacji (4 godz.) Uczenie się i zmiana (4 godz.) Rozwój zawodowy coacha i organizacja pracy (4 godz.) Etyka w coachingu (4 godz.) Umiejętności coacha (8 godz.) Modele pracy w coachingu (12 godz.) Konkretne narzędzia pracy coacha budujące efektywne komunikowanie się i wspieranie procesu nauki (26 godz.) Praca z przekonaniami wspomaganie procesu zmiany (8 godz.) Czynniki kształtujące relację: osobowość, cechy temperamentne, postawy i zachowania psychologia w coachingu (4 godz.) Emocje podczas sesji kształtowanie i zarządzanie warsztaty (4 godz.) Planowanie, struktura i proces w sesji coachingu warsztaty budowania sesji i wykorzystywania narzędzi (32 godz.) Ewaluacja procesu coachingu (4 godz.) Warsztat przykład sesji coachingowej (8 godz.) Warsztaty prowadzenia sesji coachingowych prowadzenie sesji przez uczestników superwizje (8 godz.) Sytuacje trudne podczas sesji coachingu warsztat (16 godz.) Prowadzenie sesji coachingu dla uczestników studiów podyplomowych (30 godz.) Obowiązkowy udział w zajęciach, praca międzyzjazdowa, przeprowadzenie i przygotowanie raportów posesyjnych dla sesji coachingowych, praktyczny egzamin z prowadzenia superwizyjnej sesji coachingowej Stany fizjologiczne i wykorzystywanie ich w rozwoju (6 godz.) Metaprogramy i wykorzystanie ich w rozwoju (6 godz.) 9 MIESIĘCY NAUKI 192 GODZINY 10 ZJAZDÓW em studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego business and life coachingu w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach. Prowadzone w ramach studiów zajęcia pogłębiające poszczególne kompetencje według standardów ICF Core Competencies i ICF Code of Ethics pozwolą na uzyskanie potwierdzenia odbycia 60 godzin zajęć wymaganych do egzaminu na poziomie Associated Certified Coach (ACC). Studia są kierowane do przełożonych i menedżerów chcących stymulować rozwój osobisty i zwiększać motywację swoich pracowników, a także do właścicieli firm, liderów zespołów pracowniczych czy doradców biznesowych. Zajęcia będą prowadzone przez certyfikowanych coachów (z międzynarodowymi certyfikatami ICC i ICF) oraz doświadczonych trenerów i praktyków biznesu, m.in.: Agnieszka Długołęcka-Kurzyk, Piotr Włodarczyk, Adam Gęsich Jarosław Ropiejko trener, coach 16

19 Najtaniej do 29 czerwca zł zł HR B Akademia Coachingu II poziom Akademia Coachingu poziom II jest programem pogłębiającym wiedzę i umiejętności z zakresu praktyki warsztatu coachingowego. Obejmuje on doskonalenie umiejętności w obszarach pracy nad samoświadomością coacha dotyczącą autorefleksji, przebiegu procesu coachingowego, obserwacji klienta, koncentracji i coachingowej pracy z zespołami. Studia podyplomowe w WSB to szansa dla każdego słuchacza tu można rozwinąć swoje umiejętności i wiedzę, wymienić doświadczenia oraz zdobyć nowe cenne kontakty i znajomości. Jarosław Ropiejko Opiekun kierunku WPROWADZENIE (2 godz.) INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU (23 godz.) PROWADZENIE I ANALIZA SESJI COACHINGOWYCH (26 godz.) OBSZARY ROZWÓJ WIEDZY (36 godz.) WARSZTAT PRACY COACHA ĆWICZENIE NARZĘDZI (94 godz.) FORMA ZALICZENIA PROPONOWANE SZKOLENIA DODATKOWE (12 godz.) Wprowadzenie w program, etyka w coachingu i zawieranie kontraktu (2 godz.) Ustalenie indywidualnego planu rozwoju i podsumowanie rozwoju na studiach (3 godz.) Indywidualny zaliczeniowy superwizowany proces coachingowy (20 godz.) Praca mistrza (7 godz.) Prowadzenie sesji przez uczestników (19 godz.) Coaching relacji, coaching prowokatywny (6 godz.) Coaching zespołowy, Action Learning i praca systemowa (3 godz.) Evidence Based Coaching, coaching sportowy (3 godz.) Głębokie słuchanie klienta: ciało, język i dopasowanie (3 godz.) Praca perspektywą i pozycjami percepcyjnymi, praca z wykorzystaniem różnych stanów klienta (6 godz.) Inteligencja emocjonalna i praca z emocjami oraz na emocjach, eksploracja wartości klienta (6 godz.) Zarządzanie postępami klienta, feedback i projektowanie działań (3 godz.) Systemowe podejście do zmiany, marketing usług coachingowych i rozwijanie biznesu (6 godz.) Warsztaty narzędziowe i superwizyjne ćwiczące oraz utrwalające coachingowe działania interwencyjne wypływające z obszaru - nowa wiedza, jak również wybrane tematy uzupełniające inne zaawansowane techniki pracy coachingowej Obowiązkowy udział w zajęciach, praca międzyzjazdowa, przeprowadzenie i przygotowanie raportów posesyjnych dla sesji coachingowych, praktyczny egzamin z prowadzenia superwizyjnej sesji coachingowej Stany fizjologiczne i wykorzystywanie ich w rozwoju (6 godz.) Metaprogramy i wykorzystanie ich w rozwoju (6 godz.) 9 MIESIĘCY NAUKI 193 GODZINY 10 ZJAZDÓW em studiów jest doskonalenie praktycznego warsztatu pracy coacha na poziomie zaawansowanym. zwiększą swoje umiejętności coacha w zakresie współtworzenia relacji z klientem oraz budowania świadomej obecności w procesie coachingu. Każdy z uczestników studiów będzie miał własnego superwizora prowadzącego jego pracę. Absolwenci uzyskają potwierdzenie odbycia 60 godzin zajęć wymaganych do egzaminu Associated Certified Coach (ACC) według standardów ICF. Studia doskonalą umiejętności pracy nad autorefleksją coacha, przebiegiem procesu sesji, obserwacji klienta, koncentracji, coachingowej pracy z zespołami. Główny akcent położony jest na ćwiczenie umiejętności praktycznych. Praktycy, certyfikowani coachowie, m.in.: Agnieszka Długołęcka- Kurzyk, Magda Giec, Agnieszka Zielonka, Adam Gęsich, Piotr Włodarczyk Jarosław Ropiejko coach i trener 17

20 B HR Najtaniej do 29 czerwca zł zł Akademia Trenera Kierunek ten stanowi praktyczne przygotowanie do konstruowania programów i prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem najlepszych praktyk i różnorodnych technik trenerskich, kompleksowo przygotowując słuchaczy do pełnienia roli trenera wewnętrznego w organizacjach lub trenera prowadzącego niezależną działalność na rynku szkoleń. Jestem absolwentem studium podyplomowego Akademia Trenera. Studia prowadzone są w formie warsztatów, z dużą ilością praktyki trenerskiej. Najcenniejsze dla studentów jest uczestnictwo w nagrywanych sesjach treningowych i możliwość analizy wraz z trenerem nagranego materiału. Polecam każdemu, kto chce rozwijać się jako trener. Paweł Bubółka Słuchacz studiów podyplomowych METODOLOGIA TRENERSKA (106 godz.) SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO SZKOLEŃ (30 godz.) PRAKTYKA TRENERSKA (46 godz.) FORMA ZALICZENIA PROPONOWANE SZKOLENIA DODATKOWE (12 godz.) Nowoczesne metody i techniki szkoleniowe (16 godz.) Projektowanie materiałów szkoleniowych (6 godz.) Profesjonalna autoprezentacja i prowadzenie szkoleń (18 godz.) Proces grupowy (8 godz.) Aktorski trening głosu i ruchu (18 godz.) Warsztat teatralny (8 godz.) Konsultacje i przygotowanie harmonogramu sesji szkoleniowej (8 godz.) Symulacje sesji szkoleniowych egzamin końcowy (24 godz.) Miejsce szkoleń w życiu organizacji (4 godz.) Projektowanie polityki szkoleniowej (8 godz.) Budowanie programu i organizacja szkoleń (8 godz.) Ewaluacja i ocena efektywności szkoleń (10 godz.) Przekraczanie stereotypów w budowaniu zespołu (16 godz.) Asertywność i sztuka komunikowania się (8 godz.) Coaching (6 godz.) Psychomanipulacja i techniki wywierania wpływu (8 godz.) Konflikt, mediacje i negocjacje (8 godz.) Egzamin końcowy polega na opracowaniu i przeprowadzeniu sesji szkoleniowej Radzenie sobie ze stresem (6 godz.) Motywowanie pracowników (6 godz.) 9 MIESIĘCY NAUKI 194 GODZINY 10 ZJAZDÓW Kierunek ten stanowi praktyczne przygotowanie do konstruowania programów i prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem najlepszych praktyk i różnorodnych technik trenerskich, kompleksowo przygotowując do pełnienia roli trenera. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej. Pozwala to uczestnikom poznać metodykę projektowania i prowadzenia szkoleń. studium nabędą praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć warsztatowych, poznają techniki aktywizacji grupy szkoleniowej oraz zdobędą doświadczenie w ich samodzielnym projektowaniu. Studia dedykowane są osobom, które prowadzą szkolenia lub przygotowują się do pracy szkoleniowej z ludźmi i chcą rozwinąć kompetencje trenerskie. Piotr Ławacz trener biznesu Mirosław Oczkoś aktor, trener, specjalista ds. wizerunku i prezentacji oraz PR Aleksandra Szewczyk trener biznesu, absolwentka studiów podyplomowych Akademia Trenera Beata Gralińska trener biznesu, coach, właścicielka firmy Coaching Way 18

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW KONTAKT: SIEDZIBA GŁÓWNA: VADEMECUM DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY UL. KOCHANOWSKIEGO 5 56-400 OLEŚNICA tel/fax

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo