Polak u lekarza raport badawczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polak u lekarza raport badawczy"

Transkrypt

1 Polak u lekarza raport badawczy

2 Spis treści 1. NOTA METODOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ WYNIKI BADANIA Częstotliwość korzystania z Internetu Źródła czerpania informacji na temat zdrowia Sytuacje w których uczęszczano do lekarza specjalisty Czas od ostatniej wizyty u lekarza specjalisty Specjalizacja lekarza wybranego podczas ostatniej wizyty Sposób znajdowania lekarza specjalisty Rodzaj wizyty u lekarza specjalisty Powód wyboru wizyty na NFZ Powód wyboru wizyty prywatnej Sposób rejestracji podczas ostatniej wizyty u lekarza specjalisty Preferowane sposoby rejestracji do lekarza specjalisty Czas oczekiwania na ostatnią umówioną wizytę Akceptowalny termin oczekiwania na wizytę przez pacjenta Biurokracja przy rejestracji podczas wizyty u lekarza specjalisty Biurokracja wykonywana podczas ostatniej wizyty u lekarza Biurokracja w polskiej służbie zdrowia Określenie czasu trwania ostatniej wizyty Przypomnienie o wizycie Sposób otrzymania przypomnienia o wizycie Najlepszy sposób otrzymywania powiadomienia Spędzony czas w oczekiwaniu na wizytę Czas trwania ostatniej wizyty u lekarza Czas trwania badania przez lekarza specjalistę podczas ostatniej wizyty Ocena długości ostatniej wizyty u lekarza specjalisty Ocena stwierdzenia wizyta specjalistyczna powinna trwać minut według NFZ Elektroniczne dokumenty uzyskane na ostatniej wizycie Ważne dokumenty/ułatwienia elektroniczne WNIOSKI SPIS RYSUNKÓW I TABEL Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

3 1. NOTA METODOLOGICZNA Badanie zrealizowane przez BioStat w dniach r. na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 922 respondentów. Pomiar zrealizowano przy wykorzystaniu panelu internetowego. Panel Badanie Opinii to ogólnopolska platforma internetowa, gromadząca tysiące polskich konsumentów i klientów firm z różnych branż produkcyjnych i usługowych - dzięki rozbudowanej i silnie zdywersyfikowanej bazie potencjalnych respondentów oraz zastosowanym rozwiązaniom programistycznym, stwarza on możliwość m.in. cyklicznego badania preferencji i zwyczajów zakupowych, a także postrzegania marek przez różne grupy konsumentów. Paneliści wykazujący cechy preferowane w procesie badawczym, zaproszeni zostali do wypełnienia krótkiej ankiety internetowej - co istotne, kwestionariusz dostępny jest zarówno na komputerze stacjonarnym respondenta, jak i w wersji mobilnej (na smartfonie/tablecie). 2. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ W badaniu panelowym udział wzięło 922 respondentów, z czego kobiety stanowiły 62,5%. 3 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

4 Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć (N=922) 34,8% 65,2% Kobieta Mężczyzna Co trzeci respondent (33,7%) w badaniu był w grupie wiekowej lat. Drugą grupą wiekową najszerzej reprezentowaną w badaniu byli respondenci w wieku lat. Co piąty ankietowany był osobą w wieku lat. Rysunek 2 Charakterystyka respondentów ze względu na wiek (N=922) 7,4% 13,1% 33,7% 19,0% 26,8% lat lat lat lat 60 lat i więcej 4 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

5 W przeprowadzonym badaniu największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (46,9%) oraz średnim (44,7%). Najmniej reprezentowaną grupą byli badani z wykształceniem podstawowym (1,8%). Rysunek 3 Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N=922) 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 44,7% 46,9% 6,6% 1,8% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Największy udział w próbie uzyskali respondenci w przypadku, których przedmiotowy dochód wynosił od do złotych (20,4%). Drugą najbardziej reprezentowaną grupą, byli respondenci z gospodarstw domowych, w których dochód w przeliczeniu na osobę plasował się w przedziale złote (18,2%). 5 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

6 Rysunek 4 Charakterystyka respondentów ze względu na dochód netto uzyskiwany na w całym gospodarstwie domowym (N=922) 6,4% 7,9% 6,9% 11,7% 18,2% 13,0% 20,4% 15,4% poniżej zł zł do zł zł do zł zł do zł zł do zł zł do zł zł do zł Powyżej zł W charakterystyce respondentów zaobserwowano, że najczęściej reprezentowaną grupą w ujęciu zamieszkiwanego województwa, byli respondenci z województw mazowieckiego (14,9%) oraz śląskiego (14,6%). Najmniej liczną grupą byli ankietowani z województwa opolskiego (2,0%) oraz podlaskiego (2,2%). Rysunek 5 Charakterystyka respondentów ze względu na województwo (N=922) 18,0% 15,0% 14,9% 14,6% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 8,4% 5,2% 5,4% 2,3% 7,0% 8,6% 2,0% 4,6% 2,2% 5,6% 2,9% 3,5% 8,7% 4,2% 0,0% 6 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

7 Najbardziej reprezentowaną grupą wśród respondentów w badaniu, byli mieszkańcy miast od 20 do 100 tys. mieszkańców(23,2%) oraz powyżej 500 tys. mieszkańców (22,5%). Trzecią najbardziej reprezentowaną grupą w przeprowadzonym badaniu, byli respondenci zamieszkujący wieś (16,1%). Rysunek 6 Charakterystyka respondentów ze względu na miejsce zamieszkania (N=922) 22,5% 16,1% 10,4% 15,1% 12,8% 23,2% Wieś miasta o liczbie mieszkańców tys. miasta o liczbie mieszkańców tys. miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. miasta o liczbie mieszkańców tys. miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej 3. WYNIKI BADANIA 3.1 Częstotliwość korzystania z Internetu Zaobserwowano w badaniu, że 96,4% ankietowanych korzysta z Internetu codziennie. Niespełna co setny ankietowany (0,8%) korzystał z Internetu nie częściej niż raz w miesiącu. 7 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

8 Rysunek 7 Częstotliwość korzystania z internetu (N=922) 100,0% 96,4% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1,6% 1,2% 0,8% Codziennie Kilka razy w tygodniu Kilka razy w miesiącu Nie częściej niż raz w miesiącu W ujęciu na wiek respondentów zaobserwowano istotną różnicę statystyczną. W grupie wieku lat 99,0% respondentów korzystało z Internetu codziennie, podczas gdy osoby w przedziale lat - tylko w 93,7%. Zależność potwierdzona testem Pearsona (P<0,05). Zauważyć można, że dla każdej z grup wiekowych codzienne korzystanie z internetu pełni istotną rolę. Rysunek 8 Częstotliwość korzystania z internetu ze względu na wiek (N=922) lat 99,0% 0,0% 0,3% 0,6% lat 96,0% 2,8% 0,4% 0,8% lat 93,7% 2,3% 3,4% 0,6% lat 94,2% 2,5% 1,7% 1,7% 60 lat i więcej 97,1% 1,5% 1,5% 0,0% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% Codziennie Kilka razy w tygodniu Kilka razy w miesiącu Nie częściej niż raz w miesiącu 8 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

9 Odnotowano, że wśród ankietowanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym liczba korzystających z Internetu codziennie (91,8%), jest znacząco niższa niż w przypadku respondentów z wykształceniem wyższym (98,6%). Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,01). Rysunek 9 Częstotliwość korzystania z internetu ze względu na wykształcenie (N=922) Podstawowe 94,1% 5,9% 0,0% Zasadnicze zawodowe 91,8% 8,2% 0,0% Średnie 94,9% 1,9% 2,4% 0,7% Wyższe 98,6% 0,2% 0,9% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% Codziennie Kilka razy w tygodniu Kilka razy w miesiącu Nie częściej niż raz w miesiącu Na obszarze województwa podlaskiego odnotowano znacząco niższy odsetek osób korzystających z internetu codziennie (80,0%), w porównaniu do innych województw. Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,05). 9 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

10 Rysunek 10 Częstotliwość korzystania z internetu ze względu na województwo (N=922) Dolnośląskie 93,5% 3,9% 2,6% Kujawsko-pomorskie 95,8% 2,1% Lubelskie 96,0% 4,0% Lubuskie 100,0% Łódzkie 96,9% 3,1% Małopolskie 94,9% 1,3% 3,8% Mazowieckie 97,8% 1,5% 0,7% Opolskie 100,0% Podkarpackie 97,6% 2,4% Podlaskie 80,0% 10,0% 10,0% Pomorskie 96,2% 3,8% Śląskie 98,5% 0,7% Świętokrzyskie 100,0% Warmińsko-mazurskie 100,0% Wielkopolskie 93,8% 1,3% 2,5% 2,5% Zachodniopomorskie 97,4% 2,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Codziennie Kilka razy w tygodniu Kilka razy w miesiącu Nie częściej niż raz w miesiącu 3.2 Źródła czerpania informacji na temat zdrowia Najważniejszym źródłem czerpania informacji na temat zdrowia w badanej grupie Polaków był internet (91,2%). Istotną rolę w pozyskiwaniu informacji dla respondentów pełnił również lekarz rodzinny (72,8%), a także lekarz specjalista (62,9%). Ponad połowę głosów respondentów uzyskała również rodzina, która dla 58,2% ankietowanych była źródłem informacji w tematach zdrowotnych. 10 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

11 Rysunek 11 Źródła czerpania informacji na temat zdrowia (N=922) Internet 91,2% Lekarz rodzinny 72,8% Lekarz specjalista 62,9% Rodzina 58,2% Znajomi 49,6% Książki i prasa 34,7% Inna, jaka? 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% W ocenie źródeł czerpania informacji na tematy zdrowotne przez badanych odnotowano istotne różnice statystyczne. Zdecydowanie mniejszy odsetek mężczyzn (86,6%) korzystał z internetu, jako źródła czerpania informacji, w porównaniu do kobiet (93,7%). Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,001). Zaobserwowano także, że znajomi są dla ponad połowy kobiet (52,9%) źródłem informacji, gdy dla mężczyzn stanowią oni tylko 43,3%. Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,01). Książki i prasa stanowią formę pozyskiwania informacji dla 37,3% kobiet, gdy dla mężczyzn stanowi to tylko 29,9%. Również lekarz rodzinny w przypadku ¾ kobiet (75,4%) stanowi istotne źródło informacji na tematy medyczne, podczas gdy dla mężczyzn tylko w przypadku 67,9%. Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,05). 11 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

12 Rysunek 12 Źródła czerpania informacji na temat zdrowia w ujęciu płci (N=922) Internet 86,6% 93,7% Lekarz rodzinny 67,9% 75,4% Lekarz specjalista 62,9% 62,9% Rodzina 55,5% 59,7% Znajomi 43,3% 52,9% Książki i prasa 29,9% 37,3% Inna, jaka? 1,2% 0,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kobieta Mężczyzna Zaobserwowano w ujęciu grup wieku istotnie statystycznie różnice w źródłach czerpania informacji na temat zdrowia. W przypadku wykorzystywania Internetu zaobserwowano największa różnicę pomiędzy badanymi w wieku lat (95,8%), a respondentami w wieku 60 lat i więcej (82,4%). W przypadku rodziny będącej źródłem informacji zauważono znaczącą różnicę pomiędzy osobami lat (68,8%), a respondentami powyżej 60 roku życia (44,1%). Powyższe zależności potwierdzone testem Pearsona (p<0,001). Istotne różnice w ujęciu statystycznym, zaobserwowano również w przypadku znajomych będących źródłem informacji, na tematy zdrowotne dla badanych w wieku lat (54,7%), a ankietowanymi 60 lat i więcej (29,4%). W przypadku badanych dla których lekarz rodzinny był źródłem czerpania informacji, zauważono znaczącą różnicę pomiędzy respondentami w wieku lat (86,0%), a lat (67,2%). Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,01). 12 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

13 Rysunek 13 Źródła czerpania informacji na temat zdrowia w ujęciu wieku (N=922) Internet Lekarz rodzinny Lekarz specjalista 71,1% 67,2% 70,9% 62,1% 59,9% 60,6% 67,8% 75,0% 95,8% 93,1% 89,1% 83,5% 82,4% 86,0% 82,4% Rodzina 51,4% 44,6% 44,1% 60,3% 68,8% Znajomi Książki i prasa 29,4% 36,3% 38,1% 29,1% 34,7% 29,4% 51,8% 54,7% 49,1% 45,5% Inna, jaka? 1,9% 0,4% 0,6% 0,8% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% lat lat lat lat 60 lat i więcej Na podstawie przeprowadzonego badania zaobserwowano znaczące różnice w liczbie badanych osób korzystających z internetu, jako źródła informacji na tematy zdrowotne, pomiędzy badanymi z wykształceniem zasadniczym zawodowym (77,0%), a respondentami z wykształceniem wyższym (94,4%) i podstawowym (94,1%). Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,001). W przypadku książek i prasy będących źródłem czerpania informacji, odnotowano znaczącą statystycznie różnice pomiędzy odsetkiem w grupie badanych z wykształceniem wyższym (41,0%), a średnim (28,9%). Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,01). 13 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

14 Rysunek 14 Źródła czerpania informacji na temat zdrowia w ujęciu wykształcenia (N=922) Internet Lekarz rodzinny 77,0% 76,5% 77,0% 74,3% 70,6% 94,1% 89,8% 94,4% Lekarz specjalista Rodzina 41,2% 47,1% 47,5% 55,7% 61,7% 66,0% 62,4% 56,3% Znajomi Książki i prasa 47,1% 41,0% 47,1% 53,2% 35,3% 29,5% 28,9% 41,0% Inna, jaka? 0% 1,6% 1,5% 0,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe W ujęciu respondentów wg dochodu netto uzyskiwanego w całym gospodarstwie domowym, zaobserwowano częstsze wskazanie na inne źródła czerpania informacji wśród badanych z dochodem poniżej zł. Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,01). 14 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

15 Rysunek 15 Źródła czerpania informacji na temat zdrowia w ujęciu na dochód netto uzyskiwanego w całym gospodarstwie domowym (N=922) Internet Lekarz rodzinny Lekarz specjalista Rodzina Znajomi Książki i prasa 75,0% 70,8% 68,6% 70,0% 67,6% 74,6% 75,3% 51,6% 55,4% 64,4% 65,5% 66,7% 62,0% 67,8% 72,6% 62,5% 52,4% 52,1% 68,3% 56,7% 61,1% 62,7% 58,9% 40,6% 47,0% 45,2% 56,3% 50,8% 54,6% 55,9% 46,6% 45,3% 33,3% 30,9% 36,6% 34,2% 38,0% 39,0% 27,4% 89,1% 93,5% 92,6% 89,4% 90,8% 93,5% 91,5% 84,9% 83,8% Inna, jaka? 6,3% 1,2% 0,5% 0,0% 0% 0,9% 0% 1,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% poniżej zł zł do zł zł do zł zł do zł zł do zł zł do zł zł do zł Powyżej zł 15 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

16 W przeprowadzonym badaniu zaobserwowano, że w przypadku innych źródeł czerpania informacji występuje różnica statystycznie istotna. Pomiędzy wynikami uzyskanymi w województwie warmińsko-mazurskim (6,3%), pomorskim (5,8%) oraz opolskim (5,6%) w porównaniu do pozostałych województw. Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,05). Rysunek 16 Inne źródła czerpania informacji na temat zdrowia w ujęciu województwa (N=922) 7,0% 6,0% 5,6% 5,8% 6,3% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2,1% 2,0% 1,5% 1,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, zaobserwowano znaczącą statystycznie różnicę, potwierdzoną testem Pearsona (p<0,01). Wśród badanych zamieszkujących miasta od 100 do 200 tys. mieszkańców, odnotowano znacznie niższy odsetek (59,3%), niż wśród ankietowanych zamieszkałych w miastach do 20 tys. mieszkańców (83,3%). 16 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

17 Rysunek 17 Źródła czerpania informacji na temat zdrowia w ujęciu na miejsce zamieszkania (N=922) Internet 92,6% 89,6% 92,1% 90,7% 87,8% 92,8% Lekarz rodzinny 59,3% 75,7% 74,8% 74,8% 70,0% 83,3% Lekarz specjalista 54,2% 62,2% 64,6% 62,1% 63,3% 68,1% Rodzina Znajomi Książki i prasa 56,8% 65,6% 57,0% 56,8% 61,2% 56,0% 48,0% 54,2% 47,7% 50,8% 51,8% 48,3% 36,5% 31,3% 29,4% 29,7% 37,4% 41,5% Inna, jaka? 2,0% 1,0% 0,5% 0,8% 1,4% 0,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wieś miasta o liczbie mieszkańców tys. miasta o liczbie mieszkańców tys. miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. miasta o liczbie mieszkańców tys. miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej Odnotowano istotne różnice statystyczne w zależności od rodzaju wizyty. Respondenci korzystający z prywatnych wizyt, częściej korzystali z Internetu (94,1%), jako źródła czerpania wiedzy, niż osoby korzystające z wizyt na NFZ (88,6%). Z kolei w przypadku lekarza rodzinnego odnotowano, że ankietowani korzystający z prywatnych wizyt, rzadziej wykorzystywali lekarza 17 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

18 jako źródło informacji na temat zdrowia (67,8%), niż osoby korzystające z wizyt w ramach refundacji NFZ (77,3%). Zależności potwierdzone testem Pearsona (p<0,01). Rysunek 18 Źródła czerpania informacji na temat zdrowia w ujęciu na rodzaj wizyty (N=922) Internet 94,1% 88,6% Lekarz rodzinny Lekarz specjalista Rodzina Znajomi 67,8% 62,1% 63,6% 58,7% 57,9% 52,7% 46,7% 77,3% Książki i prasa 36,8% 32,9% Inna, jaka? 1,1% 0,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prywatna Na NFZ 3.3 Sytuacje w których uczęszczano do lekarza specjalisty W przeprowadzonym badaniu odnotowano, że 82,2% respondentów uczęszcza do lekarza dopiero wtedy, gdy coś im dolega. Drugim najczęściej występującym powodem odwiedzenia lekarza specjalisty (38,6%) wśród ankietowanych, było korzystanie ze specjalisty, gdy domowe sposoby leczenia nie pomagają. 18 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

19 Rysunek 19 Sytuacje w których uczęszczano do lekarza specjalisty (N=922) Gdy czuję, że coś mi dolega 82,2% Gdy domowe sposoby leczenia mi nie pomagają 38,6% Chodzę profilaktycznie 33,3% Nie chodzę do lekarza specjalisty 0,0% Inna, jaka? 1,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Zaobserwowano, że w ujęciu płci, częściej z wizyt u lekarza specjalisty korzystały kobiety (84,5%), natomiast mężczyźni robili to rzadziej (77,9%). Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,05). Rysunek 20 Sytuacje w których uczęszczano do lekarza specjalisty w ujęciu na płeć (N=922) Gdy czuję, że coś mi dolega 84,5% 77,9% Gdy domowe sposoby leczenia mi nie pomagają Chodzę profilaktycznie 39,1% 37,7% 33,9% 32,1% Nie chodzę do lekarza specjalisty Inna, jaka? 0,0% 0,0% 0,7% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Kobieta Mężczyzna 19 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

20 W badanej grupie odnotowano znaczącą różnicę statystyczną w przypadku badanych korzystających z lekarza specjalisty, gdy domowe sposoby leczenia nie pomagają, zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,05). W powyższym przypadku najmniejszy odsetek odpowiedzi odnotowano u osób w wieku 60 lat i więcej (26,5%), a najwyższy w przedziale lat (45,7%). Rysunek 21 Sytuacje, w których uczęszczano do lekarza specjalisty w ujęciu na wiek (N=922) Gdy czuję, że coś mi dolega 84,2% 81,0% 82,3% 83,5% 75,0% Gdy domowe sposoby leczenia mi nie pomagają Chodzę profilaktycznie 39,5% 45,7% 36,0% 32,2% 26,5% 31,5% 34,4% 33,1% 35,5% 33,8% Nie chodzę do lekarza specjalisty 0% 0% 0% 0% Inna, jaka? 1,3% 0,4% 1,1% 1,7% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% lat lat lat lat 60 lat i więcej W ujęciu dochodu netto uzyskiwanego w całym gospodarstwie domowym zaobserwowano, że w grupie ankietowanych z dochodem poniżej zł dominuje odsetek innych sytuacji, w których uczęszczano do lekarza specjalisty, w porównaniu do pozostałych grup dochodu gospodarstwa. Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,05). 20 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

21 Rysunek 22 Sytuacje, w których uczęszczano do lekarza specjalisty w ujęciu na dochód netto uzyskiwany w całym gospodarstwie domowym (N=922) Gdy czuję, że coś mi dolega 76,6% 80,4% 80,9% 83,1% 86,7% 83,3% 84,7% 82,2% Gdy domowe sposoby leczenia mi nie pomagają Chodzę profilaktycznie 37,5% 31,0% 44,1% 34,5% 42,5% 34,3% 47,5% 43,8% 26,6% 28,6% 34,0% 36,6% 30,8% 33,3% 39,0% 41,1% Nie chodzę do lekarza specjalisty Inna, jaka? 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,7% 1,8% 0,5% 0,7% 0% 0% 0% 2,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% poniżej zł zł do zł zł do zł zł do zł zł do zł zł do zł zł do zł Powyżej zł Zaobserwowano w przeprowadzonym badaniu, że w przypadku respondentów korzystających z prywatnych wizyt, odsetek osób udających się do lekarza specjalisty, gdy domowe sposoby już nie pomagają, jest zdecydowanie wyższy (43,2%), niż w przypadku ankietowanych korzystających z wizyt na NFZ (34,5%). Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,01). 21 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

22 Rysunek 23 Sytuacje, w których uczęszczano do lekarza specjalisty ze względu na rodzaj wizyty (N=922) Gdy czuję, że coś mi dolega 81,3% 83,1% Gdy domowe sposoby leczenia mi nie pomagają 34,5% 43,2% Chodzę profilaktycznie 32,6% 33,9% Nie chodzę do lekarza specjalisty 0% 0% Inna, jaka? 1,1% 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Prywatna Na NFZ 3.4 Czas od ostatniej wizyty u lekarza specjalisty W przeprowadzonym badaniu odnotowano, że ponad połowa respondentów (53,6%) skorzystała z wizyty u lekarza specjalisty, maksymalnie trzy miesiące temu. Drugim pod względem wielkości odnotowanym wynikiem byli ankietowani, którzy skorzystali z wizyty mniej niż rok temu, a więcej niż pół roku temu (23,6%). Z kolei osoby korzystające z wizyty u lekarza specjalisty mniej niż pół roku temu, a więcej niż trzy miesiące temu stanowiły 22,8% ogółu badanych. 22 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

23 Rysunek 24 Czas od ostatniej wizyty u lekarza specjalisty (N=922) 23,6% 53,6% 22,8% Mniej niż roku temu, a więcej niż pół roku temu Mniej niż pół roku temu, a więcej niż trzy miesiące temu Maksymalnie trzy miesiące temu Ze względu na płeć odnotowano istotnie statystycznie różnice pośród badanych wskazujących odpowiedź, że ostatnia ich wizyta odbyła się maksymalnie trzy miesiące temu. Powyższą odpowiedź wskazało 56,6% kobiet oraz 48,0% mężczyzn. Powyższa zależność została potwierdzona testem Pearsona (p<0,05). Rysunek 25 Czas od ostatniej wizyty u lekarza specjalisty ze względu na płeć (N=922) Kobieta 22,1% 21,3% 56,6% Mężczyzna 26,5% 25,5% 48,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mniej niż roku temu, a więcej niż pół roku temu Mniej niż pół roku temu, a więcej niż trzy miesiące temu Maksymalnie trzy miesiące temu 23 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

24 3.5 Specjalizacja lekarza wybranego podczas ostatniej wizyty Zaobserwowano w przebadanej grupie, że najczęściej wybieranym lekarzem podczas ostatniej wizyty był stomatolog (12,4%), okulista (11,2%) oraz ginekolog (10,0%). Najrzadziej odwiedzanym specjalistą był rehabilitant (1,1%) oraz nefrolog (1,1%). Rysunek 26 Specjalizacja lekarza wybranego podczas ostatniej wizyty (N=922) 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 12,4% 11,2% 10,0% 8,4% 8,0% 6,5% 5,9% 4,8% 4,9% 3,9% 4,2% 4,6% 2,5% 2,9% 2,8% 1,8% 1,1% 1,6% 1,5% 1,1% Zaobserwowano w badaniu znaczące różnice statystyczne w ujęciu na płeć respondentów. Potwierdzone testem Pearsona (p<0,001). Zaobserwowano, że z wizyty u endokrynologa skorzystało więcej kobiet (9,0%), niż mężczyzn (1,9%). Z kolei w przypadku ostatniej wizyty u chirurga przeważa odsetek mężczyzn (8,7%), gdzie kobiet było (2,7%). W przypadku ostatniej wizyty odbytej u kardiologa odnotowano większy odsetek mężczyzn (6,9%), w porównaniu do kobiet (2,3%). 24 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

25 Rysunek 27 Specjalizacja lekarza wybranego podczas ostatniej wizyty ze względu na płeć (N=922) Kobieta 2,7% 2,0% 1,3% 2,3% 2,5% 0,8% 1,5% 2,0% 0,8% 1,2% 4,3% 4,2% 5,5% 6,2% 8,3% 9,0% 8,8% 10,5% 11,1% 15,0% Mężczyzna 5,3% 3,4% 2,8% 1,9% 0,6% 6,9% 3,7% 1,6% 5,9% 1,9% 6,5% 0,6% 4,4% 1,6% 5,9% 2,8% 8,7% 8,4% 12,5% 14,6% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% Alergolog Chirurg Dermatolog Specjalista chorób wew. Diabetolog Endokrynolog Ginekolog Kardiolog Medycyna pracy Nefrolog Neurolog Okulista Onkolog Ortopeda Pediatra Psychiatra Rehabilitant Urolog Stomatolog Inny, jaki? Z uwzględnieniem wieku respondentów zaobserwowano znaczące różnice statystyczne w uzyskanych wynikach, co do rodzaju specjalizacji lekarzy u których respondent odbył ostatnią wizytę. Zależności zostały potwierdzone testem Pearsona (p<0,001). W przypadku ostatniej wizyty u stomatologa odnotowano znacząco niższy odsetek u osób w wieku 60 lat i więcej (5,9%), niż w przedziale wieku lat (14,2%). Z kolei z badania u okulisty skorzystało znacznie więcej ankietowanych w wieku 60 lat i więcej (22,1%), niż w przypadku osób 25 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

26 w przedziale wiekowym lat (7,7%). Wizyty u specjalisty kardiologa były częstsze w przedziale wiekowym lat (10,7%), niż wśród osób młodych w wieku lat (1,3%). Tabela 1 Specjalizacja lekarza wybranego podczas ostatniej wizyty ze względu na wiek (N=922) Odpowiedź lat i lat lat lat lat więcej Alergolog 8,4% 7,3% 4,6% 0,8% 1,5% Chirurg 5,5% 4,0% 5,1% 5,0% 2,9% Dermatolog 10,0% 8,1% 7,4% 8,3% 4,4% Specjalista chorób wew. 1,0% 3,2% 2,3% 5,0% 2,9% Diabetolog 0,3% 2,0% 1,1% 4,1% 5,9% Endokrynolog 7,7% 4,5% 6,9% 6,6% 7,4% Ginekolog 13,8% 13,0% 6,9% 4,1% 0% Kardiolog 1,3% 2,4% 4,0% 10,7% 8,8% Medycyna pracy 3,2% 5,3% 1,1% 1,7% 0% Nefrolog 1,0% 0,4% 2,3% 0,8% 1,5% Neurolog 2,3% 4,0% 7,4% 7,4% 8,8% Okulista 13,2% 7,7% 9,7% 9,1% 22,1% Onkolog 0,6% 0,8% 4,0% 2,5% 1,5% Ortopeda 6,1% 7,3% 13,1% 5,8% 10,3% Pediatra 1,3% 3,2% 0,6% 0,8% 0% Psychiatra 3,2% 4,0% 5,1% 5,0% 5,9% Rehabilitant 0,6% 0,8% 2,3% 1,7% 0% Urolog 1,3% 2,8% 2,9% 5,0% 5,9% Stomatolog 14,1% 14,2% 9,1% 12,4% 5,9% Inny, jaki? 5,1% 4,9% 4,0% 3,3% 4,4% Ze względu na wiek odnotowano istotnie statystycznie różnice, potwierdzone testem Pearsona (p<0,05). Zaobserwowano znaczący odsetek badanych z wykształceniem podstawowym (23,5%) korzystających z dermatologa oraz najmniejszy odsetek z wykształceniem zasadniczym zawodowym (4,9%). W przypadku wizyt u neurologa odnotowano zwiększoną liczbę wskazań (13,1%) w grupie badanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W grupie respondentów, którzy skorzystali podczas ostatniej wizyty z pediatrii zaobserwowano większy odsetek osób z wykształceniem podstawowym (11,8%), niż ankietowanych z innym wykształceniem. Tabela 2 Specjalizacja lekarza wybranego podczas ostatniej wizyty ze względu na wykształcenie (N=922) Odpowiedź Podstawowe Zasadnicze Średnie Wyższe zawodowe Alergolog 5,9% 3,3% 5,1% 6,9% Chirurg 0% 8,2% 3,9% 5,3% Dermatolog 23,5% 4,9% 7,8% 8,8% Specjalista chorób wew. 5,9% 1,6% 2,7% 2,3% 26 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

27 Diabetolog 0% 4,9% 1,5% 1,9% Endokrynolog 0% 8,2% 5,6% 7,4% Ginekolog 5,9% 4,9% 8,7% 12,0% Kardiolog 0% 3,3% 4,4% 3,7% Medycyna pracy 0% 0% 3,9% 2,5% Nefrolog 5,9% 3,3% 1,0% 0,7% Neurolog 0% 13,1% 5,6% 3,2% Okulista 11,8% 6,6% 11,2% 11,8% Onkolog 0,0% 3,3% 2,4% 0,7% Ortopeda 11,8% 8,2% 8,3% 7,6% Pediatra 11,8% 1,6% 1,5% 1,2% Psychiatra 0% 4,9% 6,1% 2,5% Rehabilitant 5,9% 0% 1,0% 1,2% Urolog 0% 4,9% 1,9% 3,5% Stomatolog 11,8% 9,8% 13,3% 11,8% Inny, jaki? 0% 4,9% 4,4% 4,9% W przeprowadzonym badaniu odnotowano statystycznie istotną różnice w ujęciu na charakter wizyty. Co zostało potwierdzone testem Pearsona (p<0,001). Respondenci korzystający z prywatnych wizyt, częściej korzystali ze wizyty u lekarza stomatologa podczas ostatniej wizyty lekarskiej w 17,8%, podczas, gdy osoby korzystające z wizyt na NFZ, tylko w 7,4%. Tabela 3 Specjalizacja lekarza wybranego podczas ostatniej wizyty ze względu na rodzaj wizyty (N=922) Odpowiedź Prywatna Na NFZ Alergolog 4,1% 7,4% Chirurg 4,1% 5,4% Dermatolog 10,3% 6,6% Specjalista chorób wew. 2,3% 2,7% Diabetolog 0,7% 2,9% Endokrynolog 7,5% 5,6% Ginekolog 12,1% 8,1% Kardiolog 2,7% 5,0% Medycyna pracy 4,1% 1,9% Nefrolog 0,7% 1,4% Neurolog 2,5% 7,0% Okulista 13,5% 9,1% Onkolog 0,5% 2,7% Ortopeda 5,9% 9,9% Pediatra 0,5% 2,5% Psychiatra 2,5% 5,8% 27 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

28 Rehabilitant 1,4% 0,8% Urolog 2,5% 3,1% Stomatolog 17,8% 7,4% Inny, jaki? 4,3% 4,8% 3.6 Sposób znajdowania lekarza specjalisty W przeprowadzonym badaniu zaobserwowano, że ponad połowa ankietowanych (51,3%) skorzystała z wizyty u specjalisty w tym samym miejscu (poradnia/praktyka lekarska), gdzie zawsze. Co piąty badany znajdował lekarza specjalistę na podstawie znalezione informacji w internecie (20,8%) lub polecenia znajomego (20,1%). Rysunek 28 Sposób znajdowania lekarza specjalisty (N=922) 5,7% 20,8% 2,1% 51,3% 20,1% Byłem/am tam gdzie zawsze Znalazłem/am w żółtej książce telefonicznej Znajomy mi polecił Znalazłem/am w Internecie Inna, jaka? W ujęciu wieku respondentów odnotowano różnice istotne statystycznie w sposobie znajdowania lekarza specjalisty. Zależności potwierdzone testem Pearsona (p<0,001). Największą różnicę w odsetku respondentów, którzy skorzystali z wizyty u lekarza tam gdzie zawsze, odnotowano dla ankietowanych w przedziale lat (42,8%), a 60 lat i więcej (69,1%). Dla powyższych grup wieku odnotowano również istotną różnicę statystyczną dla wskazań polecenia przez znajomego. Gdzie dla przedziału lat odnotowano 21,9%, a dla badanych osób 60 lat i więcej odsetek 14,7%. 28 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

29 Rysunek 29 Sposób znajdowania lekarza specjalisty ze względu na wiek (N=922) lat 42,8% 21,9% 0,3% 28,3% 6,8% lat 48,2% 21,9% 3,2% 21,5% 5,3% lat 53,1% 21,7% 3,4% 15,4% 6,3% lat 66,9% 12,4% 3,3% 15,7% 1,7% 60 lat i więcej 69,1% 14,7% 0,0% 7,4% 8,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Byłem/am tam gdzie zawsze Znalazłem/am w żółtej książce telefonicznej Inna, jaka? Znajomy mi polecił Znalazłem/am w Internecie Znaczące różnice w odsetkach wskazań, co do sposobu znajdowanie lekarza specjalisty, występują w grupie osób, w której respondenci skorzystali z usług tego samego lekarza ponownie. Respondenci korzystający z prywatnych wizyt rzadziej korzystali z usług tego samego lekarza co zawsze (42,2%), niż ankietowani korzystający z wizyt refundowanych na NFZ (59,5%). Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,001). Rysunek 30 Sposób znajdowania lekarza specjalisty ze względu na rodzaj wizyty (N=922) Prywatna 42,2% 22,4% 2,5% 27,4% 5,5% Na NFZ 59,5% 18,0% 1,7% 14,9% 6,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Byłem/am tam gdzie zawsze Znalazłem/am w żółtej książce telefonicznej Inna, jaka? Znajomy mi polecił Znalazłem/am w Internecie 29 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

30 3.7 Rodzaj wizyty u lekarza specjalisty W przeprowadzonym badaniu 52,5% ankietowanych, skorzystało z wizyty u lekarza specjalisty w ramach NFZ. Rysunek 31 Rodzaj wizyty u lekarza specjalisty (N=922) 52,5% 47,5% Prywatna Na NFZ 3.8 Powód wyboru wizyty na NFZ Respondenci korzystający z wizyt w ramach refundacji NFZ, jako główny powód wskazali brak konieczności dodatkowej opłaty(78,5%). Co trzeci badany (32,9%) wskazał, że powodem było zaufanie do lekarza (przyjmującego na NFZ). Z kolei co czwarty (27,1%) ankietowany wybrał wizytę w ramach NFZ, ze względu na przystępny termin u lekarza specjalisty. 30 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

31 Rysunek 32 Powód wybrania wizyty w ramach NFZ (N=438) Bo nie muszę za to dodatkowo płacić 78,5% Bo mam zaufanie do tego lekarza Bo termin wizyty był dla mnie przystępny 27,1% 32,9% Bo mam blisko 24,6% Bo pracuje tam mój lekarz 20,2% Inne, jaki? 2,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% W rozróżnieniu, co do wieku respondentów, odnotowano istotną statystycznie różnicę przyczyn wyboru wizyty na NFZ. Co zostało potwierdzone testem Pearsona (p<0,001). Odsetek wskazań braku konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, jako powodu wyboru wizyty na NFZ, odnotowano w grupie wieku lat najniższy wynik (75,4%), spośród badanych grup wieku. Różnice zaobserwowano także dla wizyt z powodu bliskości lekarza specjalisty. Najmniejszy odsetek dla powyższego wskazania, odnotowano dla osób 60 lat i więcej (13,0%), a największy dla badanych w wieku lat (33,8%). W przypadku wskazania powodu, jako przystępności terminu wizyty, najniższy wynik zaobserwowano, dla osób w wieku 60 lat i więcej (18,5%), a najwyższy wśród ankietowanych w przedziale lat (33,3%). 31 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

32 Rysunek 33 Powód wybrania wizyty w ramach NFZ ze względu na wiek (N=438) Bo nie muszę za to dodatkowo płacić 81,0% 75,4% 75,8% 79,7% 81,5% Bo mam zaufanie do tego lekarza Bo termin wizyty był dla mnie przystępny Bo mam blisko Bo pracuje tam mój lekarz 31,0% 36,0% 33,7% 34,2% 27,8% 26,8% 33,3% 22,1% 30,4% 18,5% 33,8% 24,6% 16,8% 25,3% 13,0% 21,8% 24,6% 17,9% 16,5% 16,7% Inne, jaki? 4,2% 2,6% 1,1% 1,3% 3,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% lat lat lat lat 60 lat i więcej Odsetek udzielonych odpowiedzi dotyczących powodu wyboru wizyty w ramach NFZ, różni się ze względu na posiadane wykształcenie ankietowanych. Ankietowani z wyższym wykształceniem zdecydowanie częściej (82,5%), jako powód wskazywali brak konieczności płacenia dodatkowo, niż osoby z podstawowym wykształceniem (58,3%). Również w przypadku wskazania zaufania do lekarza, jako powodu wizyty odnotowano dla osób z podstawowym wykształceniem najniższy odsetek (25,0%) udzielonych odpowiedz. Zależności potwierdzone testem Pearsona(p<0,01). W przypadku wskazań dostępności terminu, jako powodu wybrania wizyty na NFZ, zaobserwowano znacząco niższy wynik dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (19,5%). Zależność potwierdzona Pearsona (p<0,05). 32 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

33 Rysunek 34 Powód wybrania wizyty w ramach NFZ ze względu na wykształcenie (N=438) Bo nie muszę za to dodatkowo płacić 58,3% 68,3% 78,2% 82,5% Bo mam zaufanie do tego lekarza 25,0% 29,3% 34,7% 31,7% Bo termin wizyty był dla mnie przystępny 25,0% 19,5% 27,8% 27,9% Bo mam blisko 8,3% 19,5% 26,6% 24,0% Bo pracuje tam mój lekarz 17,1% 22,2% 16,9% 41,7% Inne, jaki? 8,3% 0% 3,2% 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe W ujęciu województwa zauważono istotne różnice statystyczne. We wskazaniach braku konieczności dodatkowych płatności za wizytę, odnotowano zdecydowanie niższy odsetek udzielanych odpowiedzi dla respondentów z województwa warmińsko-mazurskiego (47,1%), potwierdzone testem Pearsona (p<0,01). Zaobserwowano także niższą liczbę wskazań w województwie podlaskim (8,3%) dla odpowiedzi, że zaufanie do lekarza, jest powodem wyboru wizyty na NFZ. Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,001). 33 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

34 3.9 Powód wyboru wizyty prywatnej ¾ badanych (74,9%) wskazało, jako powód wyboru wizyty prywatnej krotki czas oczekiwania na wizytę lub zabieg u specjalisty. Innymi znaczącymi powodami wyboru wizyty były również wskazania na bardziej profesjonalnych lekarzy (42,0%) oraz wiara w otrzymanie lepszej opieki (39,5%). Rysunek 35 Powód wyboru wizyty prywatnej (N=484) Krótszy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty czy zabieg 74,9% Lekarze są bardziej profesjonalni 42,0% Wierzę, że otrzymam lepszą opiekę 39,5% Większa życzliwość ze strony personelu 28,8% Mam wykupiony abonament/pakiet. 16,2% Miłe recepcjonistki 11,4% Inne, jakie? 3,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% W ujęciu płci odnotowano różnice istotnie statystyczną, potwierdzoną testem Pearsona (p<0,05), dla wskazań odpowiedzi inne. W przypadku kobiet udzieliło ich 4,2%, a mężczyzn 0,7%. Zaobserwowano w ujęciu na wiek, znaczący odsetek wskazań na krótszy czas oczekiwania na wizytę wśród osób w wieku 60 lat i więcej (92,9%). Z kolei dla wskazań bardziej profesjonalnych lekarzy, jako powodu wyboru prywatnej wizyty, odnotowano większy odsetek (46,7%) udzielonych odpowiedzi dla respondentów w wieku lat. Zależności potwierdzone testem Pearsona (p<0,001). Badani w wieku lat oraz lat, rzadziej wskazywali, jako powód wyboru miłe recepcjonistki, niż pozostałe przedziały wiekowe respondentów (5,0% dla lat oraz 4,8% dla lat). Wiara w otrzymanie lepszej opieki, była mniej wskazywana w grupie osób w wieku 60 lat i więcej (28,6%), jako powód wyboru, niż w pozostałych grupach wiekowych. Zależności potwierdzone testem Pearsona (p<0,01). 34 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

35 Rysunek 36 Powód wyboru wizyty prywatnej ze względu na wiek (N=484) Krótszy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty czy zabieg 83,4% 67,7% 67,5% 71,4% 92,9% Lekarze są bardziej profesjonalni Wierzę, że otrzymam lepszą opiekę Większa życzliwość ze strony personelu Mam wykupiony abonament/pakiet. Miłe recepcjonistki Inne, jakie? 46,7% 44,4% 32,5% 35,7% 35,7% 39,1% 44,4% 32,5% 42,9% 28,6% 32,0% 27,1% 25,0% 23,8% 42,9% 17,2% 13,5% 21,3% 11,9% 14,3% 12,4% 15,8% 5,0% 4,8% 14,3% 1,2% 3,8% 5,0% 2,4% 7,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% lat lat lat lat 60 lat i więcej Badani z wykształceniem podstawowym zdecydowanie rzadziej wskazywali (20,0%), jako powód bardziej profesjonalnych lekarzy, niż osoby z pozostałymi typami wykształcenia. Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,05). Większą życzliwość ze strony personelu medycznego (15,0%) oraz posiadanie wykupionego abonamentu/pakietu (10,0%), są mniej istotnymi czynnikami wpływającymi na wybór dla osób z wykształceniem zasadniczy zawodowym, niż dla osób z innym wykształceniem. Zależności potwierdzone testem Pearsona (p<0,01). Ankietowani z wykształceniem zasadniczym zawodowym rzadziej wskazywali krótszy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty (55,0%), niż respondenci z pozostałymi typami wykształcenia. Powyższa zależność została potwierdzona testem Pearsona (p<0,001). 35 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

36 Rysunek 37 Powód wyboru wizyty prywatnej ze względu na wykształcenie (N=484) Krótszy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty czy zabieg 60,0% 55,0% 75,6% 76,3% Lekarze są bardziej profesjonalni 20,0% 30,0% 39,4% 48,2% Wierzę, że otrzymam lepszą opiekę Większa życzliwość ze strony personelu Mam wykupiony abonament/pakiet. 40,0% 45,0% 42,1% 37,3% 20,0% 15,0% 27,4% 30,9% 20,0% 10,0% 12,2% 19,3% Miłe recepcjonistki 10,4% 11,2% 20,0% 20,0% Inne, jakie? 0,0% 0,0% 2,4% 3,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe W ujęciu województw zamieszkania respondentów, zauważono znacznie niższą liczbę wskazań bardziej profesjonalnych lekarzy, jako powodu wyboru prywatnej wizyty dla ankietowanych zamieszkujących województwo pomorskie (16,7%). Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,05). Z kolei dla wskazań wykupionego abonamentu/pakietu, jako głównego powodu prywatnych wizyt, odnotowano większą liczbę wskazań w grupie respondentów w województwie mazowieckim (38,2%). Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,001). Ze względu na wielkość miejsca zamieszkania, zaobserwowano różnicę istotną statystycznie dla respondentów miast o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej, we wskazaniach wykupionego abonamentu/pakietu (28,7%), niż w pozostałych wielkościach zamieszkiwanych miejscowości. Zależność potwierdzona testem Pearsona (p<0,001). 36 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

37 3.10 Sposób rejestracji podczas ostatniej wizyty u lekarza specjalisty W przeprowadzonym badaniu zaobserwowano, że ponad połowa respondentów zarejestrowała się podczas ostatniej wizyty lekarskiej poprzez telefon (52,7%). Prawie co piąty badany (19,6%), zarejestrował się osobiście, przy poprzedniej wizycie. Co dziesiąty ankietowany (10,8%), zarejestrował się poprzez pójście osobiste w celu rejestracji do recepcji. Odnotowano również, że 12,0% respondentów skorzystało z rejestracji online. Rysunek 38 Sposób rejestracji podczas ostatnie wizyty u lekarza specjalisty (N=922) 60,0% 50,0% 52,7% 40,0% 30,0% 20,0% 19,6% 10,0% 12,0% 10,8% 0,0% On-line Telefonicznie Osobiście, przy poprzedniej wizycie Osobiście, poszedłem/poszłam tylko się zarejestrować 4,0% Osobiście, bezpośrednio przed wizytą 0,8% Inne, jaka? W ujęciu na wiek ankietowanych zaobserwowano znaczące różnice statystyczne. Potwierdzone testem Pearsona (p<0,001). Odnotowano znacznie mniejszą liczbę wskazań, rejestracji telefonicznej wśród osób w wieku 60 lat i więcej (38,2%), niż w pozostałych grupach wiekowych. W przypadku wskazań na osobistą rejestracje przy poprzedniej wizycie zaobserwowano, że osoby w wieku 60 lat i więcej zdecydowanie częściej, niż pozostałe grupy wieku wskazywały na powyższą odpowiedź (39,7%). 37 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

38 Tabela 4 Sposób rejestracji podczas ostatnie wizyty u lekarza specjalisty ze względu na wiek (N=922) Odpowiedź lat i lat lat lat lat więcej On-line 17,0% 14,6% 6,9% 5,8% 4,4% Telefonicznie 52,4% 52,6% 61,1% 49,6% 38,2% Osobiście, przy poprzedniej wizycie 14,5% 15,8% 18,9% 30,6% 39,7% Osobiście, poszedłem/poszłam tylko się 11,6% 11,7% 9,1% 8,3% 13,2% zarejestrować Osobiście, bezpośrednio przed wizytą 3,9% 4,5% 4,0% 5,0% 1,5% Inne, jaka? 0,6% 0,8% 0% 0,8% 2,9% W ujęciu na wykształcenie respondentów, odnotowano znaczące różnicę statystyczne, potwierdzone testem Pearsona (p<0,001). Respondenci z wykształceniem podstawowym rzadziej wskazywali (41,2%) telefoniczną rejestrację do lekarza specjalisty, niż badani z innym typem wykształcenia. W przypadku wskazań na rejestrację osobistą przy poprzedniej wizycie, odnotowano mniejszą liczbę wskazań (13,9%), wśród respondentów z wykształceniem wyższym. W ujęciu województwa zamieszkania respondentów, zaobserwowano istotnie statystycznie różnice, potwierdzone testem Pearsona (p<0,01). Ankietowani z województwa podkarpackiego, najczęściej wskazywali na rejestrację telefoniczną (73,8%) spośród wszystkich województw. Jednocześnie respondenci z województwa podkarpackiego najmniej wskazywali na osobistą rejestrację przy poprzedniej wizycie (7,1%), w ujęciu wszystkich województw. Na podstawie wielkości miejscowości zamieszkiwanej przez respondentów odnotowano istotne statystycznie różnice, potwierdzone testem Pearsona (p<0,05). Ankietowani zamieszkujący miasta od 200 do 500 tys. mieszkańców rzadziej wskazywali na telefoniczną rejestrację (43,9%), niż mieszkańcy pozostałej wielkości miejscowości. Jednocześnie badani zamieszkujący miasta powyżej 500 tys. mieszkańców rzadziej wskazywali na osobistą rejestracje przy poprzedniej wizyty (13,5%), niż mieszkańcy mniejszych miejscowości. Ze względu na rodzaj wizyty u lekarza specjalisty zaobserwowano istotnie statystycznie różnice, potwierdzone testem Pearsona (p<0,001). Ankietowani korzystający z prywatnych wizyt zdecydowanie chętniej wskazywali na rejestrację online (22,6%) i telefoniczną (59,8%), niż respondenci korzystający z wizyt refundowanych na NFZ. Z kolei osoby korzystające z wizyt na NFZ, zdecydowanie częściej wskazywały na różne formy rejestracji osobistych (np. przy poprzedniej wizycie), niż ankietowani uczęszczający prywatnie na wizyty. Pokazuje to znacznie częstsze wykorzystywanie nowoczesnych form rejestracji w prywatnych placówkach / praktykach lekarskich oraz większe stawianie w nich na ułatwienia dla pacjenta. 38 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

39 Rysunek 39 Sposób rejestracji podczas ostatnie wizyty u lekarza specjalisty ze względu na rodzaj wizyty (N=922) 80,0% 60,0% 46,3% 59,8% 40,0% 20,0% 0,0% 0,8% 4,5% 16,1% 29,8% Na NFZ 2,5% 0,7% 3,4% 5,0% 8,4% Prywatna 22,6% On-line Telefonicznie Osobiście, przy poprzedniej wizycie Osobiście, poszedłem/poszłam tylko się zarejestrować Osobiście, bezpośrednio przed wizytą Inne, jaka? 3.11 Preferowane sposoby rejestracji do lekarza specjalisty W przeprowadzony badaniu zaobserwowano, że najbardziej preferowaną formą rejestracji z której chcieliby korzystać ankietowani, była rejestracja online (57,9%) oraz rejestracja telefoniczna (34,9%). Tylko 6,9% badanych chciałoby dokonać rejestracji osobiście. Obrazuje to duży rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami pacjentów, a oferowanymi możliwościami podczas wizyt refundowanych przez NFZ. 39 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

40 Rysunek 40 Preferowane sposoby rejestracji do lekarza specjalisty (N=922) 6,9% 0,2% 34,9% 57,9% On-line Telefonicznie Osobiście Inne, jakie? W ujęciu płci badanych odnotowano istotne różnice statystyczne, potwierdzone testem Pearsona (p<0,01). Zauważono, że rejestracje online zdecydowanie bardziej są preferowane przez kobiety (61,2%) niż mężczyźni (51,7%). Ze względu na wiek respondentów, odnotowano mniejszą liczbę wskazań dla preferowania rejestracji online w grupie osób w wieku lat (45,5%) niż w pozostałych grupach wieku. Co stanowi istotną statystycznie różnicę, potwierdzoną testem Pearsona (p<0,001). Z kolei w ujęciu wykształcenia respondentów, odnotowano istotną statystycznie różnicę, potwierdzoną testem Pearsona (p<0,001). Respondenci z wykształceniem wyższym, zdecydowanie częściej wskazywali rejestrację online (67,1%) niż badani z innymi typami wykształcenia. W ujęciu wielkości miejscowości zamieszkiwanego przez ankietowanych, odnotowano większa liczbę wskazań na preferowanie rejestracji online w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (71,0%), niż w mniejszych miejscowościach. Co stanowi istotną różnicę statystyczną, potwierdzoną testem Pearsona (p<0,001). Ze względu na rodzaj wizyty wybierany przez respondentów, odnotowano istotne statystycznie różnice, potwierdzone testem Pearsona (p<0,001). Ankietowani korzystający z prywatnych wizyt chętniej wskazywali na preferowanie rejestracji online (62,3%), niż osoby korzystające z wizyty u lekarza specjalisty w ramach NFZ (53,9%). Również odnotowano większą liczbę wskazań na preferowanie osobistej rejestracji w grupie osób korzystających z wizyt na NFZ (9,9%), niż w grupie osób korzystających z prywatnych wizyt (3,7%). 40 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

41 Rysunek 41 Preferowane sposoby rejestracji do lekarza specjalisty ze względu na rodzaj wizyty (N=922) 70,0% 60,0% 50,0% 53,9% 62,3% 40,0% 36,0% 33,8% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,2% 9,9% Na NFZ 0,2% 3,7% Prywatna On-line Telefonicznie Osobiście Inne, jakie? 3.12 Czas oczekiwania na ostatnią umówioną wizytę W przeprowadzonym badaniu zaobserwowano, że co czwarty badany (26,9%), oczekiwał kilka dnia na ostatnią umówioną wizytę u lekarza specjalisty. Do najczęściej udzielonych odpowiedzi należały również, te w których czas wizyty wynosił od 1 do 2 tygodni (18,8%) oraz od 2 do 4 tygodni (13,2%). Rysunek 42 Czas oczekiwania na ostatnią umówioną wizytę (N=922) 30,0% 26,9% 20,0% 10,0% 6,9% 10,1% 18,8% 13,2% 11,4% 9,7% 3,0% 0,0% Miałam/em Jeden dzień Kilka dni 1 2 wizytę jeszcze tego samego dnia tygodnie 2 4 tygodni 1 2 miesięcy 3 6 miesięcy Więcej niż 6 miesięcy 41 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

42 Ze względu na wiek respondentów odnotowano, że badani w wieku 60 lat i więcej rzadziej wskazywali na czas oczekiwania od 1 do 2 tygodni (5,9%), niż ogół badanych. Jednocześnie osoby w wieku 60 lat i więcej częściej wskazywały na konieczność oczekiwania od 3 do 6 miesięcy (22,1%). Powyższe różnice istotne statystycznie zostały potwierdzone testem Pearsona (p<0,001). W ujęciu wykształcenia respondentów, odnotowano wśród osób z wykształceniem podstawowym brak wskazań na czas oczekiwania od 1 do 2 tygodni (0%) oraz mniejszą liczbę wskazań dla czasu oczekiwania od 2 do 4 tygodni (5,9%), niż w pozostałych typach wykształcenia respondentów. Powyższe różnice istotne statystycznie zostały potwierdzone testem Pearsona (p<0,01). Z perspektywy wielkości zamieszkiwanej miejscowości przez ankietowanych, odnotowano w grupie osób zamieszkujących miasta od 200 do 500 tysięcy mieszkańców mniejszą liczbę wskazań na czas oczekiwania od 1 do 2 tygodni (12,2%), niż respondenci zamieszkujący innej wielkości miejscowości. Powyższa różnica istotna statystycznie została potwierdzona testem Pearsona (p<0,05). Ze względu na rodzaj wizyty wybranej przez respondentów odnotowano różnice istotnie statystycznie, potwierdzone testem Pearsona (p<0,001). Zauważono, że zdecydowanie więcej badanych korzystających z prywatnych wizyt, wskazało czas oczekiwania kilka dni (38,4%), niż osoby korzystające z wizyty na NFZ (16,5%). Respondenci wybierający prywatne wizyty częściej wskazywali również czas oczekiwania od 1 do 2 tygodni (24,9%), niż ankietowani w ramach wizyt lekarskich na NFZ (13,2%) Akceptowalny termin oczekiwania na wizytę przez pacjenta W zakresie akceptowalnego terminu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty, odnotowano największą liczbę wskazań dla kilku dni (42,5%), od 1 do 2 tygodni (26,4%) oraz jednego dnia (9,8%). Rysunek 43 Akceptowalny termin oczekiwania na wizytę przez pacjenta (N=922) 50,0% 40,0% 42,5% 30,0% 26,4% 20,0% 10,0% 4,9% 9,8% 9,1% 5,5% 1,4% 0,4% 0,0% W tym Jeden dzień Kilka dni 1 2 samym dniu tygodnie 2 4 tygodni 1 2 miesięcy 3 6 miesięcy Więcej niż 6 miesięcy 42 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

43 W ujęciu płci respondentów, zaobserwowano różnice istotne statystycznie, potwierdzone testem Pearsona (p<0,05). Badani mężczyźni rzadziej wskazywali na czas oczekiwania, od 1 do 2 tygodni (19,6%), w porównaniu do kobiet (30,0%). W ujęciu wieku badanych osób, odnotowano różnicę istotną statystycznie, potwierdzoną testem Pearsona (p<0,05). W przedziale wieku lat, zaobserwowano wyższą liczbę wskazań (35,7%) na czas oczekiwania od 1 do 2 tygodni, niż w innych przedziałach wiekowych w przeprowadzonym badaniu. Ze względu na rodzaj wizyty wybrany przez respondenta, zaobserwowano istotne statystycznie różnice, potwierdzone testem Pearsona (p<0,001). Ponad połowa ankietowanych korzystających z prywatnych wizyt, wskazała na czas oczekiwania kilku dni (50,2%), w porównaniu do ankietowanych korzystających z wizyt na NFZ (35,5%). 13,0% z przebadanych respondentów korzystających z prywatnych wizyt, wskazało na jednodniowy czas oczekiwania na wizytę, podczas gdy wśród osób odbywających wizytę na NFZ odsetek wskazań wynosił tylko 6,8%. Rysunek 44 Akceptowalny termin oczekiwania na wizytę przez pacjenta ze względu na rodzaj wizyty (N=922) 60,0% 50,0% 50,2% 40,0% 30,0% 27,3% 35,5% 25,3% 20,0% 13,0% 13,0% 10,0% 0,0% 8,1% 0,6% 2,3% 6,8% 6,4% 4,8% 2,7% 0,2% 0,5% 3,2% Na NFZ Prywatna W tym samym dniu Jeden dzień Kilka dni 1 2 tygodnie 2 4 tygodni 1 2 miesięcy 3 6 miesięcy Więcej niż 6 miesięcy 3.14 Biurokracja przy rejestracji podczas wizyty u lekarza specjalisty Na podstawie przeprowadzonego badania zaobserwowano, że wg respondentów czas formalności przy rejestracji do lekarza specjalisty wynosił kilka minut (81,5%). W przypadku 15,7% ankietowanych, czas formalności przy rejestracji wyniósł kilkanaście minut. 43 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

44 Rysunek 45 Biurokracja przy rejestracji podczas wizyty u lekarza specjalisty (N=922) 15,7% 2,8% 81,5% Kilka minut Kilkanaście minut Powyżej 20 minut W ujęciu na rodzaj wizyty odnotowano różnice istotne statystyczne, potwierdzone testem Pearsona (p<0,01). Respondenci korzystający z prywatnych wizyt zdecydowanie częściej wskazywali, że czas formalności przy rejestracji trwał tylko kilka minut (86,1%). W przypadku trwania formalności kilkanaście minut, respondenci korzystający z wizyt w ramach NFZ znacznie częściej wskazywali powyższą odpowiedź (19,6%), niż osoby korzystający z prywatnych wizyt (11,4%). Rysunek 46 Biurokracja przy rejestracji podczas wizyty u lekarza specjalisty ze względu na rodzaj wizyty (N=922) Prywatna 86,1% 11,4% 2,5% Na NFZ 77,3% 19,6% 3,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilka minut Kilkanaście minut Powyżej 20 minut 44 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

45 3.15 Biurokracja wykonywana podczas ostatniej wizyty u lekarza Z przeprowadzonego badania zaobserwowano, iż według respondentów czas wykonywanej biurokracji podczas ostatniej wizyty wynosił kilka minut (68,2%). W przypadku 28,3% badanych, czas formalności podczas wizyty wynosił kilkanaście minut, a wśród 3,5% wyniósł on powyżej 20 minut. Rysunek 47 Biurokracja wykonywana podczas ostatniej wizyty u lekarza (N=922) 3,5% 28,3% 68,2% Kilka minut Kilkanaście minut Powyżej 20 minut 45 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

46 3.16 Biurokracja w polskiej służbie zdrowia W przeprowadzonym badaniu zaobserwowano, iż 77,1% ankietowanych uważa, że w polskiej służbie zdrowia jest za dużo formalności. W przypadku 20,9% badanych, jest ona idealna, a 2,0% respondentów uważa, iż w polskiej służbie zdrowia, jest jej za mało. Rysunek 48 Biurokracja w polskiej służbie zdrowia (N=922) 2,0% 20,9% 77,1% Jest za dużo formalności Jest idealna Jest za mało formalności 46 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

47 3.17 Określenie czasu trwania ostatniej wizyty W przeprowadzonym badaniu zaobserwowano, iż 71,8% ankietowanych nie zostało jasno poinformowanych o długości trwania wizyty. W przypadku 28,2% badanych informacja o długości wizyty podczas zapisu na nią została udzielona. Rysunek 49 Określenie czasu trwania ostatniej wizyty (N=922) 28,2% 71,8% Tak Nie 47 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

48 3.18 Przypomnienie o wizycie Na pytanie odnośnie otrzymania przypomnienia o wizycie zauważono, iż 58,9% respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej, a 41,1% ankietowanych negatywnej. Rysunek 50 przypomnienie o wizycie (N=922) 41,1% 58,9% Tak Nie 3.19 Sposób otrzymania przypomnienia o wizycie W przeprowadzonym badaniu odnotowano, że 61,5% respondentów otrzymało powiadomienie sms-em. Drugim najczęściej odnotowanym sposobem był przypomnienie telefoniczne (32,2%). Z kolei 15% respondentów otrzymało karteczkę z terminem oraz 14,2% otrzymało przypomnienie mailem. W trakcie wizyty termin do kalendarza online wpisało 4% ankietowanych, a do kalendarza papierowego 2,6% respondentów. 48 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

49 Rysunek 51 Sposób otrzymania przypomnienia o wizycie (N=379) SMS-em 61,5% Telefonicznie 32,2% Dostałem/am karteczkę z terminem 15,0% Mailem 14,2% W trakcie wizyty termin wpisałem/am sobie do mojego kalendarza online W trakcie wizyty termin wpisałem/am sobie do mojego kalendarza papierowego Inne, jakie? 4,0% 2,6% 0,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 3.20 Najlepszy sposób otrzymywania powiadomienia W przeprowadzonym badaniu zaobserwowano, że 71,3% ankietowanych najbardziej chciałoby otrzymywać powiadomienie sms-em. W drugiej kolejności 16,9% ankietowanych wskazywało, iż najlepszą formą otrzymywania powiadomienia o wizycie jest telefoniczna. W następnej kolejności 7,0% respondentów chciałoby otrzymywać powiadomienie mailem, a 4,4% nie chce w ogóle otrzymywać powiadomienia o wizycie. 49 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

50 Rysunek 52 Najlepszy sposób otrzymywania powiadomienia (N=922) 4,4% 0,3% 16,9% 7,0% 71,3% Telefonicznie Mailem SMS-em Nie chcę otrzymywać przypomnień o wizycie Inna, jaka? 3.21 Spędzony czas w oczekiwaniu na wizytę W Przeprowadzonym badaniu zaobserwowano, iż 38,1% respondentów oczekiwało na wizytę w poczekalni poniżej 15 minut. W drugiej kolejności 33,6% ankietowanych spędzało w niej w granicach minut. Z kolei 12,3% badanych wskazało na odpowiedź w graniach minut. W graniach minut udzieliło odpowiedzi 6,4% respondentów oraz 9,7% powyżej 60 minut. 50 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

51 Rysunek 53 Spędzony czas w oczekiwaniu na wizytę (N=922) 6,4% 9,7% 12,3% 38,1% 33,6% Poniżej 15 minut W granicach minut W granicach minuty W granicach minut Powyżej 60 minut 3.22 Czas trwania ostatniej wizyty u lekarza W wyniku przeprowadzonego badania zaobserwowano, iż 42,7% respondentów spędziło na ostatniej wizycie kilkanaście minut. Drugim pod względem wielkości otrzymanym wynikiem jest odpowiedź od minut, udzieliło jej 32,8% ankietowanych. Z kolei 13,6% respondentów na ostatniej wizycie spędziło kilka minut, a 9,2% od 30 minut do godziny. 38,1% respondentów oczekując na wizytę spędza w poczekalni poniżej 15 minut. Odpowiedzi więcej niż godzinę wskazało 1,7% ankietowanych. 51 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

52 Rysunek 54 Czas trwania ostatniej wizyty u lekarza (N=922) 9,2% 1,7% 13,6% 32,8% 42,7% Kilka minut Kilkanaście minut Od minut Od 30 minut do godziny Więcej niż godzinę 3.23 Czas trwania badania przez lekarza specjalistę podczas ostatniej wizyty W wyniku przeprowadzonego badania można stwierdzić, iż najczęściej respondenci wskazywali odpowiedź kilka minut (46,5%). W następnej kolejności 37,7% ankietowanych wskazało odpowiedź kilkanaście minut oraz odpowiedzi minut udzieliło 12,1%. Do mniej licznych odpowiedzi wskazywanych przez respondentów należą od 30 do 45 minut (2,1%), od 45 minut do godziny (1,1%) oraz 0,4% badanych wskazało odpowiedź więcej niż godzinę. 52 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

53 Rysunek 55 Czas trwania badania przez lekarza specjalistę podczas ostatniej wizyty (N=922) 12,1% 2,1% 0,4% 1,1% 46,5% 37,7% Kilka minut Kilkanaście minut minut Od 30 do 45 minut Od 45 minut do godziny Więcej niż godzinę 3.24 Ocena długości ostatniej wizyty u lekarza specjalisty W wyniku przeprowadzonego badania można stwierdzić, iż najwięcej respondentów swoją ostatnią wizytę u lekarza specjalisty ocenia w sam raz (79,5%). Na kolejnym miejscu wskazywano odpowiedź, że była zdecydowanie za krótka (15,8%) oraz zdecydowanie za długa (4,7%). 53 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

54 Rysunek 56 Ocena długości ostatniej wizyty u lekarza specjalisty (N=922) 4,7% 15,8% 79,5% Była zdecydowanie za krótka Była w sam raz Była zdecydowanie za długa 3.25 Ocena stwierdzenia wizyta specjalistyczna powinna trwać minut według NFZ W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzić można, iż według 43% respondentów długość wizyty specjalistycznej powinna być, dopasowana indywidualnie do pacjenta. W przypadku 39,3% badanych minut, jest idealnym czasem poświęconym na wizytę specjalistyczną. Odpowiedzi zdecydowanie za krótko udzieliło 15% ankietowanych, a 2,8% uważa, iż jest to zdecydowanie za długo. 54 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

55 Rysunek 57 Ocena twierdzenia wizyta specjalistyczna powinna trwać minut według NFZ (N=922) 15,0% 43,0% 39,3% 2,8% Zdecydowanie za krótko Idealnie Zdecydowanie za długo Długość wizyty powinien być dopasowany indywidualnie do pacjenta 3.26 Elektroniczne dokumenty uzyskane na ostatniej wizycie W wyniku przeprowadzonego badania można stwierdzić, iż 71,3% respondentów nie otrzymało żadnych elektronicznych dokumentów. W następnej kolejności 16,8% ankietowanych wskazało, iż otrzymało e-receptę. Do mniej licznych odpowiedzi wskazywanych przez respondentów należą e-zwolnienie (8,5%) oraz e-skierowanie (7,3%). 55 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

56 Rysunek 58 Elektroniczne dokumenty uzyskane na ostatniej wizycie (N=922) e-receptę 16,8% e-zwolnienie 8,5% e-skierowanie 7,3% inne, jakie? 1,3% Nie otrzymałem żadnych elektronicznych dokumentów 71,3% 0% 20% 40% 60% 80% 3.27 Ważne dokumenty/ułatwienia elektroniczne W przeprowadzonym badaniu zaobserwowano, iż dla 63,9% respondentów wśród dokumentów/ułatwień elektronicznych ważny jest SMS z terminem następnej wizyty. Drugim pod względem wielkości odnotowanym wynikiem byli ankietowani, dla których są ważne e- recepty (49%). Z kolei dla 46,5% ważne są e-skierowania oraz dla 46% e-zwolnienia. 56 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

57 Rysunek 59 Ważne dokumenty/ułatwienia elektroniczne (N=922) SMS z terminem następnej wizyty 63,9% e-receptę 49,0% e-skierowanie 46,5% e-zwolnienie 46,0% Inne, jakie? 0,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 4. WNIOSKI Zebrany materiał badawczy pozwolił na wypracowanie następujących wniosków i spostrzeżeń: Najwięcej respondentów z internetu korzysta codziennie (96,4%) oraz najwięcej osób czerpie z niego informacje na temat zdrowia (91,2%). Respondenci uczęszczają do lekarza specjalisty dopiero, gdy cos im dolega oraz ponad połowa osób z takiej wizyty skorzystała maksymalnie trzy miesiące temu. Wśród najczęściej wybieranych lekarzy podczas ostatniej wizyty był stomatolog, okulista oraz ginekolog, zaś najrzadziej rehabilitant oraz nefrolog. Respondenci skorzystali z wizyty u specjalisty w tym samym miejscu na podstawie znalezionej informacji w internecie lub polecenia znajomego. Z pośród 484 respondentów korzystających z wizyt w ramach refundacji NFZ korzystają z nich najczęściej z braku konieczności dodatkowej opłaty. Z powodu ponoszenia dodatkowych kosztów najrzadziej z wizyt na NFZ korzystają osoby w przedziale wiekowym lat. Osoby z wyższym wykształceniem wskazywały 57 Tel.: (+48) Tel. kom.: (+48)

Polak u lekarza raport z II fali badania

Polak u lekarza raport z II fali badania Polak u lekarza raport z II fali badania Styczeń 2019 Spis treści 1. NOTA METODOLOGICZNA... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ... 4 3. WYNIKI BADANIA... 8 3.1 Źródła wiedzy... 8 3.2 Wizyty u lekarzy

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PO UPŁYWIE DWÓCH LAT OD ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ, KTÓREJ ZOSTALI PODDANI W 2003 ROKU W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

jak i roli HTA w opiece zdrowotnej. Nie wykazano zależności pomiędzy wiekiem, a poprawnym pojmowaniem funkcji HTA oraz farmakoekonomiki (Tab.

jak i roli HTA w opiece zdrowotnej. Nie wykazano zależności pomiędzy wiekiem, a poprawnym pojmowaniem funkcji HTA oraz farmakoekonomiki (Tab. Wyniki Średnia wieku populacji badanej wynosiła 41 lat i mieściła się w przedziale 41-50 lat (Ryc. 1). Najliczniejszą grupę respondentów stanowili lekarze medycyny rodzinnej oraz interniści którzy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie

Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie Raport z badania ankietowego Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie Wstęp Niniejszym oddajemy w Państwa ręce raport z badania internetowego związanego z kampanią Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie, mającą na celu zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania o chirurgach

Raport z badania o chirurgach Raportzbadaniao chirurgach PRÓBA REALIZACJATERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa,14kwietnia2009r. WIEDZA 2. Metodologia Czasrealizacjibadania:24.03 25.03.2009r. MiejsceBadania:ogólnopolskie Próba:Losowa,liczebniereprezentatywnadlaogółumieszkańcówPolskiz

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników badania okresów pobierania emerytur

Analiza wyników badania okresów pobierania emerytur Analiza wyników badania okresów pobierania emerytur Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Warszawa 2019 Opracował: Andrzej Kania Wydział Badań Statystycznych Akceptowała: Hanna Zalewska Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł)

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł) Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 9,8 zł) DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 19 1 Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025 Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 21 listopada 2014 Badania diagnostyczne rekomendowane

Bardziej szczegółowo

Statystyki serwisu oraz profil użytkowników

Statystyki serwisu oraz profil użytkowników Statystyki serwisu oraz profil użytkowników Adres biura Skąpiec.pl: Ul. Zelwerowicza 20 III piętro 53-676 Wrocław 1. Statystyki oglądalności serwisu Skąpiec.pl 1.1. Odsłony. Poniżej przedstawiamy statystyki

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII I OCENY SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZLO JAWORZNO

RAPORT Z BADANIA OPINII I OCENY SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZLO JAWORZNO RAPORT Z BADANIA OPINII I OCENY SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZLO JAWORZNO Jaworzno, 2018 Spis treści Wprowadzenie... 3 Ocena obsługi rejestracji... 7 Ocena jakości obsługi lekarskiej... 11 Ocena jakości opieki

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Badanie sposobu korzystania z opieki zdrowotnej POZ mieszkańców województwa Pomorskiego i Mazowieckiego. Październik 2015

Badanie sposobu korzystania z opieki zdrowotnej POZ mieszkańców województwa Pomorskiego i Mazowieckiego. Październik 2015 Badanie sposobu korzystania z opieki zdrowotnej POZ mieszkańców województwa Pomorskiego i Mazowieckiego Październik 2015 1 KARTA BADANIA Projekt: Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości

Bardziej szczegółowo

Amnesty International

Amnesty International Amnesty International Stop torturom Raport z badania Metodologia Metoda? Internetowe wywiady kwestionariuszowe (CAWI) Kiedy? 22.04-07.05 2014r. Ile osób? 1000 Kto wykonał? Software? Wykształcenie 15-19

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

InfoDług Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim, w mieście

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDZANIE NA ZDROWIU WARSZAWA, LUTY 2000

OSZCZĘDZANIE NA ZDROWIU WARSZAWA, LUTY 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

Zakupy Polaków planowane czy nie?

Zakupy Polaków planowane czy nie? Zakupy Polaków planowane czy nie? PANEL PROMOCYJNY METODOLOGIA Metoda badawcza CAWI (Computer Assisted Web Interview) badanie internetowe wspomagane komputerowo Wielkość próby 1019 wywiadów próba ogólnopolska,

Bardziej szczegółowo

Ankieta Rekrutacyjna mgr Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia

Ankieta Rekrutacyjna mgr Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Ankieta Rekrutacyjna 2010 mgr Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Opis badania Ankieta internetowa umieszczona na stronie IRK Realizacja badania: 22 czerwca 23 sierpnia W badaniu wzięło

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak RAZEM 30,5% 36,0% 17,7% 2,4% 13,4% 1000

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak RAZEM 30,5% 36,0% 17,7% 2,4% 13,4% 1000 Trwa debata na temat osiedlania się w Polsce ludzi z innych krajów i kontynentów. Jedni wskazują na dobroczynne skutki imigracji, inni na zagrożenia. Czy Pana/Pani zdaniem Polska powinna bardziej niż do

Bardziej szczegółowo

Millennialsi forpoczta cyfrowej rewolucji w płatnościach

Millennialsi forpoczta cyfrowej rewolucji w płatnościach Millennialsi forpoczta cyfrowej rewolucji w płatnościach Millennialsi to pierwsze pokolenie, które wychowało się w świecie komputerów i Internetu. Większość z nich ma smartfona i konta w kilku serwisach

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie polskiej ochrony zdrowia

Postrzeganie polskiej ochrony zdrowia Postrzeganie polskiej ochrony zdrowia Raport z badania Michał Biskup, Urszula Rygało Spis treści 1 O badaniu 3 2 Podsumowanie 7 3 Ocena stanu polskiej ochrony zdrowia 9 4 Ocena dostępnych form leczenia

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

Raport Lekarze w badaniach opinii społecznej 2018

Raport Lekarze w badaniach opinii społecznej 2018 Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa tel.: +48 22 559 13 44, fax. +48 22 559 13 13 www.osai.nil.org.pl, osai@hipokrates.org Raport Lekarze

Bardziej szczegółowo

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych 50 Czy słyszałaś/eś o: Platforma Usług Elektronicznych ZUS 66% 34% epuap 60% profil zaufany epuap 48% 52% obywatel.gov.pl 47% 53% Elektroniczna Księga Wieczysta 45% 55% biznes.gov.pl 60% danepubliczne.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA WYNAGRODZEŃ W 2017 ROKU

PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA WYNAGRODZEŃ W 2017 ROKU 12.02.2018 Informacja prasowa portalu PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA WYNAGRODZEŃ W 2017 ROKU Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. ... z siedzibą :... reprezentowaną przez: Zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą

UMOWA. ... z siedzibą :... reprezentowaną przez: Zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą Załącznik nr 3 UMOWA Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Polskim Radiem-Regionalną Rozgłośnią we Wrocławiu, "Radiem Wrocław -Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, 53-015, przy ul. Karkonoskiej

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OPIEKI MEDYCZNEJ PKP Intercity S.A.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OPIEKI MEDYCZNEJ PKP Intercity S.A. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OPIEKI MEDYCZNEJ PKP Intercity S.A. PODSTAWOWE ZASADY 1. Niniejsze warunki uczestnictwa w Programie opieki medycznej obowiązują pracowników PKP Intercity S.A. (dalej PKP

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI PODYPLOMOWA SZKOŁA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO W WARSZAWIE EDYCJA 2009-2011 PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI Lek. med. Piotr Siennicki

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych wydanie 2

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych wydanie 2 Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych wydanie 2 DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa, maj 2019 Opracowanie: Renata Adamowicz Paweł Nasiński Akceptowała: Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018 Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych kwiecień 2019 r. Pracujący emeryci W XII 2018 r. 747,2 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracowała: Renata Adamowicz Akceptowała: Hanna Zalewska Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2012 ROKU Metodologia badania 2012. Liczebność

Bardziej szczegółowo

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r.

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. 19.12.2012 r. KPMG w Polsce 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 4 Boże Narodzenie 2012 sposoby obchodzenia 5 Boże Narodzenie 2012 wydatki 6 Boże

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 23 SECTIO D 2004 Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

CENY OC W 2018 ROKU ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA

CENY OC W 2018 ROKU ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA CENY OC W 2018 ROKU POLSKA I PORÓWNANIE WOJEWÓDZTW ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA WRAZ Z KOMENTARZEM EKSPERCKIM OC rok do roku (grudzień 2018 do grudnia 2017) ZMIANY CEN OC w poszczególnych województwach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zarobkowa psychologów w polskim systemie ochrony zdrowia - wybrane aspekty

Sytuacja zarobkowa psychologów w polskim systemie ochrony zdrowia - wybrane aspekty S t r o n a 1 Raport z badania Sytuacja zarobkowa psychologów w polskim systemie ochrony zdrowia - wybrane aspekty Opracowanie: Zespół ds. Badań Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów Anna Starkowska,

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007

raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007 raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań zadawaych

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

VARIA TADEUSZ SZUMLICZ. Zaufanie społeczne do zakładów ubezpieczeń

VARIA TADEUSZ SZUMLICZ. Zaufanie społeczne do zakładów ubezpieczeń VARIA TADEUSZ SZUMLICZ Zaufanie społeczne do zakładów ubezpieczeń Od początku transformacji gospodarczej obserwujemy stały wzrost znaczenia instytucji finansowych i zainteresowania ich działalnością. Instytucje

Bardziej szczegółowo

Studenci na rynku pracy. Raport badawczy Student w pracy 2018

Studenci na rynku pracy. Raport badawczy Student w pracy 2018 Raport badawczy Student w pracy 2018 SPIS TREŚCI Slajdy Metodologia badania 3 Podsumowanie wyników 4 Szczegółowe wyniki badania 7 Struktura demograficzna 18 Kontakt 20 METODOLOGIA BADANIA v Celem badania

Bardziej szczegółowo

ewuś na smartfony z systemem Android

ewuś na smartfony z systemem Android ewuś na smartfony z systemem Android System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorc ów jest podstawowym źródłem informacji o statusie uprawnień pacjentów do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Wybrane wskaźniki jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego na tle innych województw aktualne wyniki badań. Anna Jaeschke

Wybrane wskaźniki jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego na tle innych województw aktualne wyniki badań. Anna Jaeschke Wybrane wskaźniki jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego na tle innych województw aktualne wyniki badań Anna Jaeschke Jakość życia w świetle badań GUS Jednym z badańprzeprowadzanych przez Główny

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący korzystania z usług kosmetycznych w województwie mazowieckim. Przygotowany przez Instytut Badań Pollster

Raport dotyczący korzystania z usług kosmetycznych w województwie mazowieckim. Przygotowany przez Instytut Badań Pollster Raport dotyczący korzystania z usług kosmetycznych w województwie mazowieckim Przygotowany przez Instytut Badań Pollster Lipiec 2017 Prezentujemy Państwu nasz autorski Raport dotyczący korzystania z usług

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

profil uczestników Mi dzynarodowych Targów Ksià ki w Krakowie www.ksiazka.krakow.pl

profil uczestników Mi dzynarodowych Targów Ksià ki w Krakowie www.ksiazka.krakow.pl profil uczestników Mi dzynarodowych Targów Ksià ki w Krakowie Opracowano na podstawie raportu przygotowanego przez Communication Service www.ksiazka.krakow.pl PROFIL UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa. NARKOMANIA W POLSCE W 2010 R. DANE LECZNICTWA STACJONARNEGO (Tabele i wykresy)

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa. NARKOMANIA W POLSCE W 2010 R. DANE LECZNICTWA STACJONARNEGO (Tabele i wykresy) Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa NARKOMANIA W POLSCE W 2010 R. DANE LECZNICTWA STACJONARNEGO (Tabele i wykresy) Tabela 1. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1990-1996

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Struktura raportu. Charakterystyka respondentów. Metodologia. Struktura badanej próby

Struktura raportu. Charakterystyka respondentów. Metodologia. Struktura badanej próby Ocena działalności i sposobu finansowania samorządów Sopot, maj 2013 Struktura raportu Wstęp Metodologia Charakterystyka respondentów Struktura badanej próby Wyniki badania Wizerunek samorządów Podatki

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2004 ROKU Warszawa 2006 Opracowała Akceptowała Małgorzata Łabęcka Hanna

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek Lekarski Kierunek Lekarsko Dentystyczny Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela? NR 162/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela? NR 162/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 162/2016 ISSN 2353-5822 Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2017 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach

Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach dr Mariola Tracz Akademia Pedagogiczna w Krakowie Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach 2005-2008 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH SPOTKANIE ZESPOŁU DS. REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS 7 grudnia 2016 r. DANE SKUMULOWANE (dane NIZP-PZH)

Bardziej szczegółowo

Fermy przemysłowe w Polsce i ich społeczny odbiór. Jarosław Urbański Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

Fermy przemysłowe w Polsce i ich społeczny odbiór. Jarosław Urbański Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych Fermy przemysłowe w Polsce i ich społeczny odbiór Jarosław Urbański Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych Wzrost produkcji żywca rzeźnego w kilogramach w przeliczeniu na jeden hektar użytków

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU Metodologia badania 2013.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11 L.dz. 2033/11 Biała Podlaska 17.06.2011r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania na przeprowadzenie 150 wywiadów z przedsiębiorcami na terenie całej Polski w ramach badań jakościowych zamawianych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum język polski

Klasówka po gimnazjum język polski Klasówka po gimnazjum język polski Rok 2005 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne...3 Informacje dotyczące wyników testu...4 2 Informacje ogólne Tegoroczna

Bardziej szczegółowo

PIT-y 2017 KOMUNIKAT Z BADAŃ. ISSN Nr 69/2018. Maj 2018

PIT-y 2017 KOMUNIKAT Z BADAŃ. ISSN Nr 69/2018. Maj 2018 KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 69/2018 PIT-y 2017 Maj 2018 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Szybki dostęp do usług medycznych

Szybki dostęp do usług medycznych Ubezpieczenie Moje Zdrowie Szybki dostęp do usług medycznych Wiemy, co się liczy! Z Tobą od A do Z Zdrowie przede wszystkim Troszczysz się o nie na co dzień. Starasz się zapobiegać, ale czasem konieczne

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Za okres

Raport miesięczny. Za okres Raport miesięczny Za okres 218-12-1-218-12-31 Twój raport miesięczny zawiera zestawienie dodanych ogłoszeń do serwisu oferty-biznesowe.pl w ubiegłym miesiącu, a także zestawienie ofert pojawiających się

Bardziej szczegółowo