Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami z rynku biogazu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami z rynku biogazu."

Transkrypt

1 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami z rynku biogazu. Miłej lektury życzy zespół ds. wykorzystania biogazu Instytutu Energetyki Odnawialnej: Lista tematów: - Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych - Program Biogaz Inwest do obliczeń efektywności energetycznej i ekonomicznej biogazowni rolniczej - Aktualizacja bazy danych inwestorów i deweloperów biogazowni Biogaz III edycja Seminarium Biogaz 2011 Stan obecny i kierunki rozwoju w Polsce do roku Uzyskiwanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego - Ekspertyza pt. Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu - Nowy raport Eur`Observer`a nt. stanu rozwoju technologii energetycznego wykorzystania biogazu w Unii Europejskiej - Ostatnie wolne miejsca na Studia podyplomowe Inwestycje w odnawialne źródła energii w warszawie 1 / 8

2 Wkrótce ukaże się Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych autorstwa Instytutu Energetyki Odnawialnej, wykonany dla Ministerstwa Gospodarki Przewodnik, opracowany przez IEO pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, skierowany jest głównie do inwestorów i deweloperów biogazowni rolniczych, a także do wszystkich zainteresowanych tematyką energetycznego wykorzystania biogazu rolniczego. W publikacji opisano techniczne, ekonomiczno - rynkowe i prawne uwarunkowania rozwoju biogazowni. Ukazano możliwości rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce, na tle doświadczeń w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dzięki wskazówkom zawartym w poradniku inwestorzy mogą przeprowadzić wstępną analizę prawną przedsięwzięcia celem oceny możliwości spełnienia procedur i uzyskania wymaganych dokumentów, co powinno ułatwić podjęcie optymalnej decyzji inwestycyjnej oraz pomóc w określeniu założeń projektowych i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie czy kredytu bankowego Poradnik może być też pomocny dla instytucji finansujących przy ocenie założeń projektowych przyjętych przez inwestora. Publikacji opisano technologię wykorzystania biogazu do produkcji energii i ciepła w silnikach kogeneracyjnych jak również zatłaczania biometanu do sieci gazu ziemnego. Przedstawiono szczegółową ścieżkę uzyskania pozwoleń formalno-prawnych prowadzących do wydania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Opisano zagadnienia prawne dotyczące możliwości wykorzystania odpadów niebezpiecznych oraz wykorzystania materiału pofermentacyjnego jako nawozu oraz prawne i finansowe mechanizmy wsparcia dla inwestorów, w tym wsparcie eksploatacyjne w postaci świadectw pochodzenia oraz możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych i krajowych. W poradniku zawarto charakterystykę trzech wybranych biogazowni eksploatowanych w Polsce: mikrobiogazowni o mocy 30 kwel, oraz biogazowni średniej i dużej skali, które mogą stać się referencyjnymi dla wielu obecnie przygotowywanych inwestycji. Ponadto załączono przykłady obliczeń ekonomicznych i analiz wrażliwości dla dwóch przykładowych instalacji. Przewodnik ukaże się w najbliższym tygodniu na stronach Ministerstwa Gospodarki. Osoby zainteresowane poroszone są o śledzenie naszej strony internetowej 2 / 8

3 Zachęcamy do skorzystania z Programu do obliczeń efektywności energetycznej i ekonomicznej biogazowni rolniczej Biogaz Inwest Program Biogaz Inwest, który został opracowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej Program przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, jest pierwszym na polskim rynku, zaawansowanym programem dla inwestorów biogazowni rolniczych, dostosowanym do krajowych realiów. Biogaz Inwest jest narzędziem obliczeniowym, pomocnym przy planowaniu i realizacji inwestycji biogazowej, które umożliwia oszacowanie wysokości nakładów inwestycyjnych oraz ekonomiki projektu biogazowego z uwzględnieniem produktywności biogazu oraz innych nośników energii przez planowaną instalację biogazową. Rozbudowana baza substratów programu, obejmująca ponad 100 pozycji, umożliwia zaplanowanie inwestycji pod kątem optymalizacji doboru substratów i maksymalizacji uzysków biogazu oraz produkcji energii. Program podzielony jest na 3 arkusze: Dane i wyniki, Substraty i technologia i Wykresy. Wyniki obliczeń w wielu przypadkach prezentowane są w formie wykresów i tabel, co ułatwia ich interpretację. Program umożliwia przeprowadzenie wstępnej analizy ekonomicznej projektu oraz analizy wrażliwości, przy czym jest on jednocześnie prosty w obsłudze i nie wymaga specjalistycznej wiedzy na temat technologii biogazowni. Program jest adresowany przede wszystkim do inwestorów rozważających ulokowanie kapitału w projektach biogazowni rolniczych. Zachęcamy do zapoznania się z działaniem programu na podstawie przykładów dostępnych na stronie IEO Zapoznaj się z warunkami promocji która obowiązuje do końca kwietnia! 3 / 8

4 Ukazała się aktualizacja bazy danych inwestorów i deweloperów biogazowni Biogaz 2011 Instytut Energetyki Odnawialnej prowadzi ciągły monitoring rynku biogazu, którego celem jest identyfikacja powstających biogazowni oraz deweloperów i inwestorów działających na polskim rynku. W rezultacie tych działań powstała baza lokalizacji, deweloperów i inwestorów rynku biogazowni, której aktualizacje ukazują się co 6 miesięcy. Baza zawiera dane ok. 100 deweloperów i ok. 250 lokalizacji projektów biogazowni rolniczych i przyzakładowych, nie obejmuje natomiast instalacji odzyskiwania biogazu ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków. Adresatem bazy są inwestorzy, deweloperzy instalacji oraz dostawcy technologii i urządzeń, wykonawcy instalacji biogazowni "pod klucz", a także wszyscy zainteresowani sektorem biogazu rolniczego w Polsce. Według aktualnych danych całkowita elektryczna moc zainstalowana dotychczas zrealizowanych biogazowni rolniczych w Polsce wynosi 8,95 MWEl a w planach i realizacji znajduje się obecnie ok. 240 instalacji, których moc wynosi średnio 1,55 MWel Wynika z tego, ze budowane są przeważnie duże instalacje, które przy istniejących uwarunkowaniach okazują się najbardziej rentowne. Pod względem ilości nowych projektów inwestycyjnych przodują województwa: wielkopolskie, lubelskie, zachodniopomorskie, pomorskie i lubuskie. Najwięcej projektów rozwijanych jest w 4 / 8

5 województwie wielkopolskim - 35 i lubelskim Według monitoringu rynku biogazowni, prowadzonego przez Instytut Energetyki Odnawialnej w okresie od marca do października 2010 roku rozpoczęto realizację 42 nowych projektów biogazowni rolniczych. W roku 2011 spodziewane jest zakończenie budowy kolejnych 5-8 biogazowni rolniczych. - więcej informacji Kolejna III edycja Seminarium Biogaz 2011 Stan obecny i kierunki rozwoju w Polsce do roku 2020 odbędzie się 26 października 2011 w ramach Targów Renexpo Polska, w Warszawskim Centrum Targowe Expo XXI Kolejna edycja międzynarodowego Seminarium Biogaz będzie ukierunkowana na wymianę praktycznych doświadczeń oraz dostarczenie rzetelnej wiedzy, związanej z budową i eksploatacją najnowszych biogazowni rolniczych, w tym również mikrobiogazowni, oddanych do użytkowania w Polsce w ciągu minionego roku. Przedstawiony zostanie także obecny rynek projektów i możliwości inwestycyjne oraz kierunki rozwoju sektora w oparciu o najważniejsze dokumenty strategiczne oraz zmiany legislacyjne przyjęte w ciągu 2010 i 2011 r. W ramach konferencji poruszone będą również zagadnienia dotyczące możliwości pozyskania finansowania dla powstających i planowanych inwestycji w obliczu niewystarczających środków ze źródeł unijnych i krajowych w funduszach Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji, jak również partnerów i reklamodawców prosimy o kontakt z organizatorami. Wkrótce więcej informacji na naszej stronie. Zasady uzyskiwania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego 5 / 8

6 Na stronie ARR można pobrać dokumenty potrzebne do uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw prowadzących produkcję biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Aktualnie w rejestrze znajdują się 4 podmioty prowadzące 7 biogazowni rolniczych (stan na dzień r.). - Więcej informacji Pod patronatem Ministerstwa Gospodarki wkrótce ukaże się ekspertyza autorstwa Instytutu Energetyki Odnawialnej pt. Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu. W ramach tego opracowania przedstawiono charakterystykę rynku biogazu i urządzeń dla biogazowni produkowanych w Polsce oraz analizę możliwości produkcji urządzeń stosowanych w instalacjach wykorzystujących biogaz rolniczy. W publikacji przedstawiono m.in. klasyfikację urządzeń wykorzystywanych do biogazowni i charakterystykę ich producentów na polskim rynku, działających m.in. w branżach urządzeń dla budownictwa przemysłowego i rolniczego, agrotechnicznej, wodno-ściekowej, ciepłowniczej, przetwórstwa rolno spożywczego, gazowej i rafineryjnej. Szczegółowo przedstawiono udział polskich producentów w produkcji dwóch najważniejszych składowych ciągu technologicznego biogazowni tj. układów kogeneracyjnych i komór fermentacyjnych. Ukazał się nowy raport EurObserv'ER nt. stanu rozwoju technologii energetycznego wykorzystania biogazu w Unii Europejskiej W 2009 roku nastąpił wzrost produkcji energii pierwotnej z biogazu o kolejne 4,3%: łączna produkcja to 8,3 Mtoe/r, przy czym procentowy udział poszczególnych rodzajów biogazu to: 36% biogaz wysypiskowy, 12% biogaz z oczyszczalni ścieków, 52% biogaz pozostały (w tym rolniczy). Zainteresowanie biogazem jest coraz większe a to ze względu na wprowadzone regulacje ograniczające składowanie materiału organicznego na wysypiskach oraz na rosnące 6 / 8

7 wsparcie dla energii odnawialnej. W zakresie wykorzystania: - biogazu wysypiskowego liderem pozostaje Wielka Brytania 49,1% produkcji energii pierwotnej w UE, - biogazu z oczyszczalni ścieków liderem pozostają Niemcy: 38,5% w UE, - biogazu rolniczego liderem pozostają Niemcy 82% w UE. Biogaz wykorzystuje się głównie do produkcji energii elektrycznej, która obecnie wynosi 25,2 TWh/r. Liczba instalacji biogazowych w UE szacowana jest na 5900 instalacji o łącznej mocy MWe. W krajach takich jak Niemcy, Szwecja i Holandia nastąpił również wzrost ilości instalacji zatłaczających biogaz bezpośrednio do sieci biogazu ziemnego - do roku 2020 planowana jest budowa ok takich instalacji. Polska zajmuje odległa 20 pozycję pod względem produkcji energii pierwotnej z biogazu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jednocześnie rośnie zainteresowanie budową nowych instalacji głównie biogazu rolniczego. Według szacunków IEO obecnie w przygotowaniu jest ok. 250 projektów biogazowni rolniczych. - Więcej o barometrze na naszej stronie Ostatnie wolne miejsca na trzecią edycją studiów podyplomowych "Inwestycje w odnawialne źródła energii", które będą realizowane po raz pierwszy w Warszawie. Studia prowadzone są przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przy współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na trzecią edycję studiów (trzecia, pierwsza w Warszawie). Rekrutacja trwa do 14 lutego 2011 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Studia będą prowadzone przez dwa semestry (marzec luty 2012). Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego, z wykorzystaniem zaawansowanych metod analiz ekonomiczno-finansowych oraz z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i rynkowych, a także opanują umiejętność opracowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji. 7 / 8

8 - Więcej na stronie 8 / 8

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ BIOGAZOWNI ROLNICZYCH Pracę wykonano na zamówienie: MINISTERSTWA GOSPODARKI w Instytucie Energetyki Odnawialnej Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BIOGAZ 2012 Rynek biogazowni rolniczych w Polsce

BIOGAZ 2012 Rynek biogazowni rolniczych w Polsce BIOGAZ 0 Rynek biogazowni rolniczych w Polsce Szanowni Państwo, Bio Alians już od 00 roku prowadzi stały monitoring rynku biogazowni rolniczych w Polsce. W raporcie BIOGAZ 0 chcemy podzielić się z Państwem

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat mała biogazownia rolnicza Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy aktywni - Stawiamy na edukację Człowiek - najlepsza inwestycja

Jesteśmy aktywni - Stawiamy na edukację Człowiek - najlepsza inwestycja Jesteśmy aktywni - Stawiamy na edukację Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja 1bezpłatna Patronat honorow

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo