Uwarunkowania prawne i finansowe małych instalacji biogazowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania prawne i finansowe małych instalacji biogazowych"

Transkrypt

1 Uwarunkowania prawne i finansowe małych instalacji biogazowych Andrzej Curkowski Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego. Mikro i małe instalacje biogazowe. Białystok

2 Podstawowe definicje wg. nowelizacji Prawa Energetycznego (tzw. Mały Trójpak) surowce rolnicze produkty uboczne rolnictwa BIOGAZ ROLNICZY BIOGAZ KOMUNALNY inne surowce niż wymienione w definicji biogazu rolniczego np. odpady kuchenne, spożywcze, ogrodnicze płynne lub stałe odchody zwierzęce produkty uboczne lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej PROSUMENT LUB REJESTR WYTWÓRCÓW BIIOGAZU ROLNICZEGO ARR surowce z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów KONCESJA URE do 40kW e /120kW t od kW e / kW t nn <110 kv nn <110 kv MIKROBIOGAZOWNIA MAŁA BIOGAZOWNIA 2

3 Ramy prawne mikro i małych biogazowni rolniczych wg. nowelizacji Prawa Energetycznego (tzw. Mały Trójpak) i innych ustaw MIKROBIOGAZOWNIA MAŁA BIOGAZOWNIA Obowiązek zakupu energii elektrycznej z mikrobiogazowni przyłączonej do sieci po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym Obowiązek zakupu energii elektrycznej instalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Możliwość wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej przez osobę fizyczną bez konieczności zakładania działalności gospodarczej, przekazywanie informacji operatorowi o zmianach mocy i rodzaju instalacji Konieczność wpisu do rejestru biogazowni rolniczych ARR lub uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej URE (wymagana działalność gospodarcza) Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nn bez opłaty przyłączeniowej - na podstawie zgłoszenia w przedsiębiorstwie energetycznym, gdy moc zainstalowana nie jest większa niż określona w wydanych warunkach - przyłączenia na podstawie umowy o przyłączenie do sieci w innych przypadkach Instalacja układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego na koszt operatora systemu dystrybucyjnego Brak pozwolenia na budowę dla instalacji bez fundamentów o konstrukcji kontenerowej, zgłoszenie budowlane Przyłączenie do sieci na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia, połowa opłaty przyłączeniowej Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę Brak wymogu raportu oddziaływania na środowisko dla biogazowni rolniczych (do mocy 0,5 MW) 3

4 Formy wsparcia mikro i małych biogazowni wg. Projektu Ustawy o OZE (wersja przekazana do Sejmu RP) Mikrobiogazownia Produkcja energii [MWh] Cena sprzedaży energii [PLN/MWh] Stała cena (FIT) Operator Systemu Dystrybucyjnego Mała biogazownia Zobowiązania ilościowe (świadectwa pochodzenia) Produkcja energii [MWh] Cena sprzedaży energii [PLN/MWh] Operator Systemu Dystrybucyjnego Przetarg na produkcję określonego wolumenu energii po ustalonej cenie Zysk ze sprzedaży ŚP [PLN/MWh] (1 MWh = 1 świadectwo pochodzenia) URE TGE lub umowy bilateralne Aukcje (przetargi) Produkcja energii [MWh] Cena sprzedaży energii [PLN/MWh] Operator Systemu Dystrybucyjnego

5 Propozycje systemu wsparcia wg. Projektu Ustawy o OZE (wersja przekazana do Sejmu RP) Mikrobiogazownia bez działalności gospodarczej - Prosument Zużycie na potrzeby własne oszczędność na zakupie 80% średniej ceny rynkowej energii elektrycznej w roku ubiegłym 15 lat od uruchomienia, max. do 2035 Mała biogazownia z działalnością gospodarczą istniejąca instalacja - 100% ceny energii elektrycznej + Świadectwa pochodzenia nowa instalacja cena gwarantowana na 15 lat, ustalana na podstawie aukcji (przetargu) ogłaszanej co najmniej raz w roku odrębne aukcje dla instalacji o sprawności wytworzenia energii elektrycznej poniżej 4000 MWh/MW/rok oddzielne aukcje dla instalacji do 1 MW, obejmujące min 25% wolumenu energii 5

6 Skala najmniejszych projektów biogazowych 31; 63,9 MW 14% 16; 70,2 MW 7% 11; 0,2 MW 5% 2% 5; 0,6 MW 19; 7,3 MW 8% Mikrobiogazownie (0-0,04> MW Małe biogazownie (0,04-0,25) MW Instalacje <0,25-0,5) MW Instalacje <0,5-1) MW 19; 32,2 MW 9% Instalacje <1-1,5) MW Instalacje <1,5-2) MW 33% Instalacje <2-2,5) MW 49; 57,5 MW 22% 73; 49,3 MW Instalacje <2,5-) MW Źródło: BAZA DANYCH INWESTYCJE BIOGAZOWE

7 Działające i planowane mikro (do 40kW) i małe (do 200kW) biogazownie rolnicze Województwo Gmina Miejscowość Moc [kwe/kwt] Inwestor Stan projektu kujawsko-pomorskie Wąpielsk Długie 75 Wojciech Radoszewski działająca lubelskie Adamów Szewnia Dolna 30 Eko-Pol Sp. z o.o. działająca - doświadczalna podlaskie Bielsk Podlaski Hryniewicze Duże 40 Gospodarstwo ekologiczne, Andrzej Naumczuk planowana podlaskie Sokoły Krzyżewo 40 EPC Agro-Energetyka Sp. z o.o. planowana podlaskie Siemiatycze Siemiatycze 190 Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach planowana pomorskie Gdańsk Gdańsk 20 b.d. planowana - doświadczalna pomorskie Nowa Karczma Lubań 7-10 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego działającadoświadczalna pomorskie Skarszewy Bolesławów 150 Zespół Szkół Rolniczych Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie planowana - doświadczalna opolskie Pawłowiczki Urbanowice 10 egie Sp. z o.o. działająca śląskie Toszek Proboszczowice 8 MIKROBIOGAZ Sp. z o.o. planowana śląskie Katowice Katowice 24 MIKROBIOGAZ Sp. z o.o. działająca śląskie Pszczyna Studzionka 30 Gospodarstwo Rolne Babiana i Grzegorz Pojda działająca śląskie Pszczyna Wisła Mała 30 Gospodarstwo Rolne Janusz Mikołajec działająca śląskie Koszęcin Nowy Dwór/ Cieszowa 29 Eko-Innowacje działająca warmińsko-mazurskie Purda Bałdy 8-10 kwt Centrum Badań Energii Odnawialnej UWM działającadoświadczalna warmińsko-mazurskie Elbląg Klepa 100 b.d. planowana wielkopolskie Poznań Poznań 20 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Poznaniu działającadoświadczalna Źródło: BAZA DANYCH INWESTYCJE BIOGAZOWE

8 Nakłady inwestycyjne DLA MIKRO I MAŁYCH BIOGAZOWNI GŁÓWNIE KOMORA FERMENTACYJNA AGREGAT KOGENERACYJNY 8

9 Nakłady inwestycyjne Koszty eksploatacyjne PLN PLN CAPEX i OPEX MIKROBIOGAZOWNI ROLNICZEJ Suma nakładów inwestycyjnych Suma kosztów eksploatacyjnych Moc mikrobiogazowni [kw] 9 -

10 Koszty energii z mikroinstalacji OZE (1-200 kw) i ceny energii elektrycznej 10

11 Analiza wrażliwości podstawowych czynników ekonomicznych na koszt produkcji energii (LCOE) dla biogazowni 40 i 200 kw Mikrobiogazownia 40 kw KOSZTY SUBSTRATU Mała biogazownia 200 kw 11

12 Substrat- produktywny, tani, własny, lokalny 12

13 Kryteria optymalizacji doboru substratów

14 Zasoby do realizacji biogazowni kw przykład dla gnojowicy i kiszonki kukurydzy *Proporcje substratów odnoszą się do udziału w wartości energetycznej wsadu

15 Możliwości dofinansowania mikrobiogazowni z programów Prosument i PROW Źródło finansowania Status Realizowany Zatwierdzany przez Komisję Europejską Budżet 800 mln zł 70 mln zł Wysokość dofinansowania 100%, w tym dotacja 40% 90% dotacja Maks. koszt kwalifikowalny tyś zł b.d. Wartość projektu grupowego min. 2 mln zł max. 2 mln zł Kwalifikowalność podatku VAT tak nie Wydatkowanie środków do 2022 r. (umowy do 2020 r.) do r. (lub ) Beneficjent pośredni Gminy, WFOŚiGW (Wrocław, Szczecin, Kraków, Gdańsk, Olsztyn), bank (od marca 2015) Gmina wiejska (min. jedna w każdym województwie) Osoba fizyczna, w tym prowadząca Osoba fizyczna, wspólnota lub Beneficjent końcowy gospodarstwo rolne, instytucje 15 spółdzielnia mieszkaniowa użyteczności publicznej

16 Maksymalne i jednostkowe koszty kwalifikowalne mikrobiogazowni oraz instalacji hybrydowych z udziałem mikrobiogazowni Rodzaj instalacji Moc Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowalne Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych Osoba fizyczna Wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa Mikrokobiogazownia Instalacje hybrydowe z udziałem mikrobiogazowni <20 kw kw zł/kw e zł/kw e 300 tyś zł 300 tyś zł tyś zł 450 tyś zł Instalacji hybrydowa z udziałem mikrobiogazowni do 40 kwe i źródła ciepła (np. pompy ciepła) do 300 kwt, Koszt kwalifikowany każdego z urządzeń wytwarzających energię mogących pracować samodzielnie >= 20% łącznych kosztów kwalifikowanych instalacji, Wysokość dotacji do kosztów kwalifikowanych: do 40% dla źródeł elektrycznych, do 20% dla źródeł ciepła, średnia ważona ww. dla instalacji hybrydowych, Instalacja OZE realizowana w ramach Prosumenta musi zasilać budynki których min. 50% powierzchni jest wykorzystywane na cele mieszkalne.

17 Kwalifikowalność kosztów dla mikrobiogazowni w ramach Programu Prosument KOSZTY KWALIFIKOWALNE MIKROBIOGAZOWNI W PROSUMENCIE Zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiającej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku Instalacja zasilania w paliwo (przyłącze, zbiorniki), Zakup i montaż układu technologicznego mikrobiogazowni do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji Zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła Liczniki ciepła i energii elektrycznej lub gazu + Materiały i roboty niezbędne do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Projekt techniczny, dokumentacja konieczna do uzyskania pozwoleń administracyjnych + + Roboty budowlane w obrębie pomieszczenia źródła ciepła 17 +

18 Proste narzędzie doboru mikroinstalacji Zapraszamy wkrótce na nasz nowy serwis! 18

19 Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 09.10.2012r. Wersja 2.0.2. USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Mały Trójpak Ustawa OZE Obecne warunki prawne

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu

Kluczowe elementy projektu MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 29.05.2012 r. Kluczowe elementy projektu Ustawa o odnawialnych źródłach energii 2 Ustawa określa: zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 12.11.2013r. Wersja 4.0. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia. o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Odnawialne źródła energii - zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Podstawowe akty prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ BIOGAZOWNI ROLNICZYCH Pracę wykonano na zamówienie: MINISTERSTWA GOSPODARKI w Instytucie Energetyki Odnawialnej Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 04.02.2014 r. Wersja 6.2. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w niskoemisyjną energetykę na obszarach wiejskich 17 grudnia 2013 r. (wtorek), 10.45-12.15

Inwestycje w niskoemisyjną energetykę na obszarach wiejskich 17 grudnia 2013 r. (wtorek), 10.45-12.15 Sesja pod Patronatem Merytorycznym Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej Inwestycje w niskoemisyjną energetykę na obszarach wiejskich 17 grudnia 2013 r. (wtorek), 10.45-12.15 VIII Forum

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej 3 Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej Zadania inwestycyjne w obszarze: zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalne i niekomunalne), oświetlenie uliczne,

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 28.03.2014 r. l) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następując ych sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo

8 marca 2012 Warszawa. Doradzamy przedsiębiorstwom na całym

8 marca 2012 Warszawa. Doradzamy przedsiębiorstwom na całym XV Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower Źródła i ramy prawne finansowania inwestycji w energetykę odnawialną w Polsce i w Niemczech konkurencyjność polskiego rynku dla zagranicznych inwestorów

Bardziej szczegółowo