Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii. Zatrudnienie w dziale socjalno zdrowotnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii. Zatrudnienie w dziale socjalno zdrowotnym"

Transkrypt

1 RBEIT IN DÄNEMARK working in denm ZATRUDNIENIE W DANII W DANII job i danma Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii Zatrudnienie w dziale socjalno zdrowotnym

2 2 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym Zatrudnienie w Danii Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii Redakcja: Jens Folkersen i Ole Jensen Tekst: Marianne Schjøtt Rohweder Prace graficzne: grafit.dk Tłumaczenie: Bornholm Erhverv Druk: FOA-Zawód i Praca Ulotka została wydana przy wsparciu Ministerstwa Pracy i jest dostępna pod adresem: Ilustracje: Pierwsza: studie fotografia/maria Laustsen, s. 2: Carsten Andreasen/POLFOTO, s. 3: Niels Aage Skovbo, s. 7: Thomas Lekfeldt/POLFOTO, s. 9: Jens Dige/POLFOTO, s. 10 tv: Eva Wernlid/POLFOTO. s. 11 tv: Ruddi Christensen, mf: Flemming Jeppesen, th: Nana Reimers, s. 12 tv: Lars Krabbe/POLFOTO, tv: Morten Andersen, s. 13 tv. Lars Skaaning, th: Markussen Tobias Selnæs/POLFOTO, s. 14: Jens Dresling/POLFOTO, s. 15: Nc Inc/ POLFOTO, s. 17: Mette Bendixsen/POLFOTO, s. 18: Jesper Stormly Hansen/POLFOTO, s. 23: Jørgen True, s. 26: Henning Hjorth/POLFOTO, s. 27: Karsten Bidstrup/POLFOTO, s. 28: Kåre Viemose/POLFOTO, s. 29: Jacob Ehrbahn/ POLFOTO, s. 30: Per Folkver/POLFOTO, s. 31: Miriam Dalsgaard/POLFOTO. Inne zdjęcia: istockphoto Opublikowane przez FOA Zawód i Praca, grudzień 2009

3 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 1 Spis treści Witamy w dziale socjalno zdrowotnym... 2 Rozdział 1 Dania kultura opieki społecznej Kto może pracować i mieszkać w Danii? Zatrudnienie w Danii Część wspólnoty zawodowej Warunki płacy i pracy Kasa ubezpieczeń na wypadek bezrobocia /a-kasse/ Środowisko pracy Dania państwo oświaty Praca i edukacja w dziale socjalno - zdrowotnym Mieszkać i żyć w Danii Spotkaj duńczyków

4 2 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym Witamy w dziale socjalno zdrowotnym Praca w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi i innymi, którzy potrzebują pomocy, jest podstawą duńskiego państwa dobrobytu. Niektórzy potrzebują trochę pomocy we własnym domu, inni wymagają opieki i pielęgnacji przez całą dobę, ale bez względu na zakres udzielanej pomocy, punktem wyjściowym stanowią własne zasoby i możliwości człowieka, a celem jest stworzenie im życia, o jak najwyższej jakości. Niezależnie od tego, czy dopiero się zastanawiasz nad pracą w Danii, czy już się przygotowujesz do pracy w Danii, w tej broszurze znajdziesz przydatne informacje na temat społeczeństwa i rynku pracy, którego staniesz się częścią. W broszurze można, między innymi, przeczytać o możliwościach zatrudnienia, porozumieniach zbiorowych, kasie ubezpieczeń na wypadek bezrobocia i o wykształceniu. Możesz także znaleźć pomocną informację w sprawach praktycznych, które stanowią podstawę w stworzeniu sobie i swojej rodzinie, dobrze funkcjonującego życia codziennego w nowym kraju, bez względu na to, jak długo masz zamiar w nim przebywać. Zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy Zmiany demograficzne w Danii spowodują, że w przyszłości społeczeństwo nie tylko stanie się starsze, ale liczba osób w bardzo podeszłym więku będzie dużo większa, a liczba osób zawodowo aktywnych do wykonania zadań zmaleje. Oznacza to, że zatrudnianie siły roboczej szczególnie do opieki nad osobami starszymi jest w centrum uwagi. Wiele gmin, pracodawcy prywatni oraz agencje zatrudnień zastępczych są w trakcie rekrutacji pracowników z innych krajów. Przez wiele lat Dania korzystała z zagranicznych pracowników o szczególnych kwalifikacjach, na przykład na pokrycie niedoboru pielęgniarek i lekarzy lub do wykonywania zadań w budownictwie i technologi. Rekrutacja siły roboczej z grup zawodowych FOA jest stosunkowo nowym zjawiskiem, ale zainteresowanie rośnie. Jak do tej pory nowi pracownicy z tej grupy za-

5 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 3 wodowej pochodzili z krajow sąsiednich tj. Szwecji i Niemiec, ale również coraz więcej mieszkańców Europy Wschodniej zostaje zatrudnionych w Danii, szczególnie w sektorze opieki nad osobami starszymi. Zatrudnienie za granicą Swobodny przepływ siły roboczej między krajami skandynawskimi istniał zawsze. Jako obywatelowi UE, w ciągu ostatnich kilku lat, łatwiej jest uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę w Danii mając ofertę pracy. Ponadto duńskie prawo, które reguluje imigrację z krajów spoza UE, zostało złagodzone, więc możliwości zamieszkania i podjęcia pracy w Danii wzrosły również dla osób pochodzących spoza krajów skandynawskich i UE. Niniejsza broszura daje dobrą podstawę do podjęcia decyzji w sprawie ewentualnej przyszłości na duńskim rynku pracy. A jeżeli już masz pracę w Danii, informacje w broszurze mogą zapobiec błędom i przygotować ciebie do życia w nowym kraju. Wejdź na Jeśli potrzebujesz więcej lub bardziej szczegółowych informacji na tematy opisane w tej broszurze wejdź na stronę Strona przeznaczona jest dla zagranicznych pracowników w sektorze publicznym.

6 4 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 1 Dania państwo dobrobytu Duński system opieki społecznej opiera się na wieloletniej tradycji solidarności z najsłabszymi obywatelami. To poczucie bezpieczeństwa jest finansowane przez system podatkowy, opierający się na zasadzie, że ci, którzy zarabiają najwięcej, płacą najwięcej do wspólnoty. Państwo dobrobytu w zasadzie zapewnia wszystkim równy dostęp do systemu społecznego, w którym obywatele mają prawo do świadczeń takich jak opieka nad dziećmi, edukacja, emerytura i system opieki zdrowotnej w tym darmowe leczenie szpitalne, medyczne i opieka nad osobami starszymi. Poczucie bezpieczeństwa Równy dostęp do opieki społecznej i zdrowotnej stanowi prawdę z pewnymi wyjątkami. Duński model państwa dobrobytu, jak wszystko inne w zindywidualizowanym świecie współczesnym, przechodzi zmiany. Efekty tych zmian są między innymi widoczne we wzroście podaży prywatnych alternatyw, takich jak opieka domowa i leczenie szpitalne dla tych, którzy chcą i są w stanie sami za nie zapłacić. W politycznym interesie jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa społecznego poprzez ubezpieczenia zdrowotne, zarówno wśród osób indywidualnych, które chcą zapewnić sobie szybsze i bardziej skutecze leczenie, a także wśród publicznych i prywatnych firm, które w ten sposób starają się ograniczyć koszty spowodowane nieobecnością pracowników oczekujących na leczenie. Ale podstawą państwa dobrobytu jest nadal to, że wszyscy, którzy potrzebują pomocy, mogą ją uzy-

7 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 5 skać. Mając pozwolenie na pobyt w Danii, miejsce zamieszkania, numer identyfikacji (tzw. CPR numer) i kartę podatkową przyczyniasz się i masz dostęp do świadczeń duńskiego państwa dobrobytu. Rynek pracy kierowany przez umowy Duński rynek pracy odzwierciedla również tą solidarność w tym, co nazywa się duńskim modelem. Model, o który opiera się duński rynek pracy jest wyjątkowy dla Danii i oznacza, że warunki pracy i płacy regulowane są poprzez dobrowolne porozumienia między związkami pracodawców i pracowników. Zdrowe warunki pracy W Danii mamy tradycje, że środowisko pracy musi być dostosowane do ludzi, a nie odwrotnie. Pracodawy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie pracownikom bezpiecznego i stymulującego środowiska pracy. Jako pracownik, wspólnie z pracodawcą, tworzysz politykę, która to zapewnia. Działania przy tworzeniu odpowiedniego środowiska pracy dotyczą dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego, zapobieganiu przemocy i stresu, a także udostępnieniu urządzeń o wysokiej jakości technicznej w celu zapobiegania niepełnosprawności, na przykład spowodowanej podnoszeniem ciężkich rzeczy, lub wypadkami w pracy. Nauka przez całe życie Dania jest krajem edukacyjnym, mającym tradycję i cel ku temu, aby obywatele mieli możliwość i byli inspirowani do nauki przez całe życie. System edukacji jest skonstruowany tak, że dzieci i młodzi ludzie otrzymują solidne i bezpłatne wyksztalcenie. Dorośli, niezależnie od stanu ekonomicznego, oraz w zależności od ich potrzeb i wymagań, zawsze mogą podnieść swoje kwalifikacje. Integracja Jako nowy członek społeczeństwa duńskiego stajesz się jednym z jego obywateli. Integracja w obcym kraju jest zawsze wyzwaniem. Miejsca pracy i związki zawodowe działają w celu zapewnienia zagranicznym pracownikom adaptacji i chęci pozostania w Danii. Ale najwięcej skorzystasz w duńskim społeczeństwie i najłatwiej się zaadaptujesz samemu biorąc odpowiedzialność, zapoznając się z kulturą i szybką nauką języka.

8 6 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 2 Kto może pracować i mieszkać w Danii? Warunki, czy można dostać pracę i pobyt w Danii, zależą od miejsca pochodzenia. Ten rozdział opisuje warunki pozwolenia na pobyt i pracę, ale więcej informacji i rad można uzyskać z lokalnego oddzialu FOA. Zasady są częściowo określone w prawodawstwie UE oraz w duńskim ustawodawstwie. Można podzielić cudzoziemców starających się o pracę na 3 grupy: Obywatele państw skandynawskich mogą bez ograniczeń żyć i pracować w Danii. Obywatele Unii Europejskiej mogą bez ograniczeń przebywać w Danii 3 miesiące, a osoby starające się o pracę maja prawo do 6 miesięcznego pobytu.dla obywateli UE obowiązujace jest: 1. Przy chęci pobytu w Danii dłużej niż 3 miesiące, należy złożyć wniosek o uzyskanie zaświadczenia pobytu, nie póżniej niż 3 miesiące od dnia wjazdu do Danii. Aby otrzymać zaświadczenie pobytu, należy udokumentować, że prowadzisz prywatną dzialalność lub przedstawić świadectwo zatrudnienia z Dani. 2. Wypowiedzenie umowy o prace powoduje również utrate prawa do pobytu chyba, że uzyskasz inne zatrudnienie lub brak pracy jest tymczasowy lub nie był spowodowany z własnej winy. 3. Jeżeli w okresie 12 miesięcy miałeś nieprzerwane powiązanie z duńskim rynkiem pracy lub w ciągu pierwszych 12 miesięcy zarejestrowałeś się w biurze pośrednictwa pracy, jako osoba starająca się o pracę, możesz przebywać w kraju przez okres do 6 miesięcy. Pozostali cudzoziemcy muszą mieć pozwolenie na pobyt i pracę, aby przebywać i pracować w Danii. Pochodząc z kraju spoza krajów skandynawskich i UE istnieją różne modele uzyskania pozwolenia na pobyt i pracę. 1. Lista pozytywna jest listą zawodów, w których brakuje specjalistycznej siły roboczej w Danii. Jeżeli masz zawód lub wykształcenie odpowiadające do opisu w liście pozytywnej oraz ofertę pracy możesz uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę. 2. Kwota system zakłada, że wszyscy cudzoziemcy z ofertą pracy, która gwarantuje określone roczne wynagrodzenie bez względu na ogólną sytuację rynku pracy mogą uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę w Danii. W chwili obecnej kwota wynosi koron rocznie. 3. Koncernowe pozwolenie na pobyt oznacza, że zagraniczni pracownicy o szczególnych umiejętności lub kwalifikacjach, zatrudnieni okresowo we wcześniej zatwierdzonym koncernie, mogą uzyskać pozwolenie na pobyt na 3 lata. 4. Powszechny dostęp może zostać przyznany w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie ma dostępnej siły roboczej w kraju, w UE lub w krajach skandynawskich. Płace i warunki pracy muszą być zgodne z ustaleniami w porozumieniach zbiorowych. 5. Zielona karta otwiera możliwość dla obcokrajowców ze szczególnymi umiejętnościami. Mogą oni uzyskać zezwolenie na pobyt na okres do 3 lat w celu poszukiwania pracy. Rodzina Jeśli pracujesz w Danii i pochodzisz z UE lub krajów skandynawskich możesz zabrać swoją rodzinę

9 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 7 do Danii, pod warunkiem, że zamieszkacie razem i posiadacie zdolność samodzielnego się utrzymania. Partner towarzyszący również otrzyma pozwolenie na poby i pracę. To samo dotyczy jeśli pochodzisz z kraju spoza UE a pozwolenie na pobyt i pracę uzyskałeś na podstawie listy pozytywnej lub systemu kwoty. Jeśli przebywasz w kraju na podstawie powszechnego dostępu nie masz takiego samego prawa chyba, że jesteś zatrudniony na 3 lata lub więcej albo umowa o prace zostanie przedłużona na taki okres. Pochodząc z kraju spoza UE i przebywając w Danii na podstawie powszechnego dostępu, pozwolenie na pobyt i pracę udzielane jest na okres jednego roku. Jeżeli znajdujesz się w Danii na podstawie listy pozytywnej lub systemu kwoty pozwolenie na pobyt i pracę początkowo udzielane jest na okres nie więcej niż 3 lata, ale z możliwością przedłużenia. Długość pobytu Pochodząc z kraju skandynawskiego lub kraju UE możesz w zasadzie przebywać w Danii dopóki masz pracę.

10 8 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 3 Zatrudnienie w Danii Jest wiele sposobów znalezienia pracy w Danii. Możesz samemu szukać pracy wśród ofert pracodawców w lokalnych gazetach lub poprzez portal pracy, np. Możesz samemu się ogłaszać. Na portalu pracy, np. możesz sam zamieścić ogłoszenie i udzielić informacji na temat posiadanego wykształcenia i wcześniejszych zatrudnień (CV). Możesz starać się o pracę kontaktując się z prywatnymi biurami pośrednictwa pracy. Prywatne biura pośrednictwa pracy w Danii lub w twoim kraju mogą pośredniczyć w rekrutacji siły roboczej dla duńskich pracodawców. Możesz uczestniczyć w targach pracy. Niektórzy pracodawcy sektora publicznego uczestniczą w targach pracy, gdzie i ty możesz uczestniczyć oraz nawiązać kontakty. Z własnej inicjatywy kierować podania do pracodawców w danym regionie Danii, w którym chciałbyś pracować. Polecenie. Może znasz kogoś, kto już pracuje w Danii i może pośredniczyć w kontakcie ze swoim pracodawcą. Pracodawcy Istnieją różne możliwości zatrudnienia w sektorze publicznym. Możesz być zatrudniony przez: Lokalną jednostkę administracji Prywatnego pracodawcę Agencję pośrednictwa zatrudnień zastępczych zarówno w Danii, czy w twoim kraju Większość stosunków pracy powinno być objęte porozumieniami zbiorowymi, które opisują zagwarantowane warunki płacy i pracy w danym sektorze na duńskim rynku pracy. Ale przy zatrudnieniu przez prywatnego pracodawcę, musisz zwrócic uwage na to, co zawiera umowa o pracę. Jako członek FOA możesz uzyskać pomoc w lokalnym oddziale FOA i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Podanie o pracę Podanie o pracę powinno być zwięzłe i nie przekraczać jednego arkusza A4. Musi ono zawierać opis tego kim jesteś, jakie masz doświadczenie i wykształcenie i dlaczego chcesz pracować w danej dziedzinie. Do podania o pracę należy dołączyć CV, odpowienie dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz rekomendacje od poprzednich pracodawców. Znajomość języka duńskiego W sektorze publicznym kontakt z ludźmi jest bardzo istotny. Oznacza to, że umiejętności językowe są bardzo ważne. Warunkiem do pracy z ludźmi jest to, że podejmując pracę przejdziesz intensywny kurs języka duńskiego. Sposoby w jaki pracodawcy rozwiązują tę kwestię bardzo się różnią. Zwykle otrzymasz propozycję uczestnictwa w kursie językowym. Jeżeli przybywasz do Danii na własną rękę i uzyskasz pozwolenie na pobyt i pracę, masz prawo do darmowej nauki języka w rejonie zamieszkania. Możesz przeczytać więcej o nauce języka duńskego w rozdziale 8 Doświadczenie zawodowe W Danii edukacja jest ważna, a celem jest, aby wszystkie osoby, które pracują z ludźmi, na przykład w opiece nad osobami starszymi, mieli wykształcenie zgodne z zawodem. Ale wykształcenie zawodowe nie jest wymogiem do podjęcia pracy w sektorze publicznym w Danii. Przy rekrutacji, niezależnie czy za pośrednictwem agencji pracy czy bezpośrednio przez duńskiego pracodawce, powinieneś zostać

11 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 9 przygotowany do pracy poprzez wprowadzenie i naukę języka. Wprowadzenie ma przedstawić zakres obowiązków w danej pracy. W trakcie zatrudnienia na bieżąco masz dostęp do uczestnictwa w kursach zawodowych i ewentualną możliwość udziału i ukończenia wykształcenia w zawodzie. Oceń swoje umiejętności W Agencji Edukacji Międzynarodowej (IU) masz możliwości potwierdzić swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe i ustalić jego duński odpowiednik. W Danii niektóre prace np. w sektorze zdrowia i opieki wymagają uzyskania autoryzacji prawa wykonywania zawodu. Pochodząc z kraju w UE, możliwe jest przeniesienie autoryzacji, ale dla osób pochodzących z kraju spoza UE nie ma takich samych możliwości. O Agencji Edukacji Międzynarodow ej (IU) Agencja Edukacji Międzynarodowej (IU) podlega pod Ministerstwo Nauki, Technologii i Innowacji i działa na rzecz mobilności i globalnej współpracy edukacyjnej. Agencja Edukacji Międzynarodowej (IU) doradza, ukierunkowuje i wspiera obywateli, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa. Agencja Edukacji Międzynarodowej (IU) ocenia zagraniczne kwalifikacje i informuje o uznaniu zagranicznych wykształceń. Jako obywatel UE możesz bezpłatnie otrzymać ocenę swoich zdolności do pracy w Danii. Jednak musisz płacić za ewentualne tłumaczenia. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony

12 10 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym miejscach, podając siedzibę firmy lub adres pracodawcy. Opis pracy lub podanie tytułu pracownika, rangi, stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy. Data rozpoczęcia zatrudnienia Przewidywany czas trwania stosunku pracy, jeżeli nie jest to umowa o pracę na czas nieokreślony Prawo pracownika do urlopu oraz czy w trakcie urlopu będzie wypłacane wynagrodzenie. Określenie czasu wypowiedzenia umowy przez pracodawcę lub pracownika lub przedstawienie przepisów w tej kwestii. Zatrudnienie Niezależnie czy istnieje porozumienie zbiorowe czy nie, prawo wymaga, że zatrudniając się w Danii najpóźniej miesiąc po rozpoczęciu pracy otrzymujesz umowę o pracę. Umowa o pracę musi zawierać co najmniej: Nazwisko i adres pracodawcy i pracownika. Określenie miejsca wykonywanej pracy. W przypadku braku możliwości określenia miejsca wyko-nywanej pracy musi być podana informacja o tym, że pracownik wykonuje prace w różnych Aktualnie uzgodniona płaca, do której pracownik ma prawo w chwili rozpoczęcia pracy oraz informacja o dodatkowych częściach wynagrodzenia, które nie są zawarte w niniejszym dokumencie, takie jak składki emerytalne oraz ewentualne zakwaterowanie i wyżywienie. Ponadto wymagana jest informacja o terminie płatności wynagrodzenia. Obowiązujący dzienny lub tygodniowy czas pracy. Podanie informacji o obowiazujących umowach porozumień zbiorowych lub umów regulujących stosunek pracy. Jeżeli są to porozumienia lub umowy zawarte przez strony spoza firmy, należy również podać kim są te strony.

13 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 11 4 część wspólnoty zawodowej Duński rynek pracy różni się od innych krajów UE, głównie poprzez to, że jest regulowany na zasadzie dobrowolnych umów między organizacjami pracodawców i pracowników. Państwo nie ingeruje w umowy zawarte między stronami rynku pracy pod warunkiem, że nie pogarszają one warunków ustalonych przez prawo. Umowy Podczas gdy płace i warunki pracy są uzgadniane w porozumieniach zbiorowych, to ramy współpracy pomiędzy stronami rynku pracy określone są w tzw umowie głównej. Jeżeli nastąpi konflikt w przestrzeganiu porozumień zbiorowych, spory rozstrzygane są w trybunale, także zwanym arbitrażem lub w sądzie pracy. Cała ta struktura, która jest również nazywa- na duńskim modelem oznacza, że duński rynek pracy jest uregulowany, i że zarówno pracownicy jak i pracodawcy mają duży wpływ na płace i warunki pracy. Organizacja Podstawą funkcjonowania tego duńskiego modelu jest to, że strony zainteresowane są zorganizowane. Większość pracodawców jest zorganizowana w związkach pracodawców, które zajmują się negocjacją i doradztwem. Około 80 procent duńskich pracowników są członkami związków, które dbają o ich prawa i wymagania. Członkostwo w związkach jest dobrowolne. Istnieja również możliwości wyboru między różnymi związkami. Jednak w przeciwieństwie do wielu innych krajów, pracownicy w Danii organizują

14 12 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym się według zawodów i zakresu pracy, a nie według branży. FOA Zawód i Praca (FOA) Gdy zostaniesz zatrudniony w duńskim sektorze publicznym, FOA będzie naturalnym związkiem dla ciebie. FOA dzieli się na 4 dzialy: Socjalno-Zdrowotny Pedagogiczny Żywienie i serwis Serwis techniczny Zdecydowana większość z członków pracuje przy realizacji publicznych usług, między innymi, poprzez: opieką nad dziećmi opieką nad pacjentami w szpitalach i domach opieki utrzymywanie gotowości operacyjnej, np. gaszenie pożarów udzielaniem pomocy i usług dla osób starszych i niepełnosprawnych kierowanie autobusami sprzątanie i gotowanie w szpitalach, centrach seniorów, szkołach, koszarach nadzór i utrzymanie budynków Obowiązki związków zawodowych W stosunku do członków FOA ma 4 główne zadania. FOA musi: Zawierać porozumienia zbiorowe z organizacjami pracodawców na temat warunków płac i zatrudnienia Organizować i szkolić przedstawicieli związków w zakładach, którzy stanowią połączenie związków z poszczególnym pracownikiem w miejscu pracy Przedstawiać i dbać o interesy członków w stosunku do systemu politycznego Doradzać członkom w układach wzajemnych w miejscu pracy, ich własnym życiu zawodowym oraz prowadzić spory w sprawach z pracodawcą. Twój lokalny oddział FOA FOA składa się z 43 lokalnych oddziałów, a kiedy przystąpisz do związków, stajesz się częścią wspólnoty zawodowej, która jak opisano, będzie dbała o twoje nadrzędne interesy w negocjacjach dotyczących płac i warunków pracy, ale będzie także odgrywać rolę w twoim codziennym życiu zawodowym. Lokalny oddział związków zawodowych zajmuje się kwestiami zawodowymi w miejscu pracy, działa jako mediator w przypadku konfliktów, doradza w kwesti kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia (akasse), szkoleniami, itp. Prowadzi lokalne negocjacje np. z pracodawcą, jeżeli zostałeś zatrudniony przez

15 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 13 prywatną agencję do zatrudnień zastępczych, a nie bezpośrednio przez gminę. Lokalny oddział związków zawodowych przygotowany jest także do odpowiedzi na pytania w kwestiach praktycznych, które możesz napotkać jako cudzoziemiec i nowy obywatel w Danii. Tutaj możesz porozmawiać i uzyskać porady na temat prywatnych wyzwań związanych ze znalezieniem mieszkania i zaadaptowaniem się w społeczności. Przedstawiciel związków zawodowych/ Tillidsrepræsentant/ (TR) Wśród tych pracowników, którzy są członkami związków zawodowych, wybiera się przedstawiciela związków, który na co dzień dba o interesy kolegów w lokalnych negocjacjach i podczas powstałych problemów w miejscu pracy. Gdy jest co najmniej 5 pracowników, mają oni prawo, aby wśród siebie wybrać przedstawiciela związków, który będzie dbał o interesy pracowników w stosunku do pracodawcy. Przedstawiciel związków jest szczególnie chroniony przed zwolnieniem i pogorszeniem warunków pracy. Przedstawiciel związków jest łączem pomiędzy związkami a miejscem pracy i szkolony do tego zadania przez związki. Jeżeli jesteś zatrudniony przez prywatne biuro pośrednictwa zatrudnień zastępczych, gdzie nie wybrano jeszcze przedstawiciela związków, możesz skontaktować się z lokalnym oddziałem związków. Również osoby zatrudnione tymczasowo lub na godziny (ponad 8 godzin pracy w tygodniu) maja prawo wyboru przedstawiciela związków. Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa (SR) Pracodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie warunków pracy, które sprawia, że pracownicy nie zachorują lub nie poczują się źle w pracy. Ale pracownicy są współodpowiedzialni i miejsca pracy, które zatrudniają więcej niż 10 pracowników muszą mieć komórkę ds. bezpieczeństwa, w której kierownictwo i pracownicy wspólnie działają, aby zapewnić przyjazne środowisko pracy. Możesz przeczytać więcej na temat bezpieczeństwa w pracy w rozdziale 7. Twój wpływ na miejsce pracy MED oznacza wspólny wpływ i współdecydowanie. W komisji-med pracownicy i dyrekcja ustalają zasady, które mają znaczenie dla warunków pracy, na przykład: Polityka kadrowa Polityka środowiska pracy Polityka równouprawnienia Polityka rozwoju kompetencji Polityka outsourcingu (wykorzystywania zasobów zewnętrznych) Rozdział społeczny Polityka usług obywatelskich

16 14 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 5 Warunki płacy i pracy Warunki płacy i pracy na duńskim rynku pracy są częściowo regulowane poprzez ustawodawstwo i poprzez porozumienia zbiorowe, zawierane pomiędzy organizacjami pracodawców i pracowników, jak zostało to opisane w poprzednim rozdziale. Porozumienie zbiorowe stanowi umowę, która ustala ogólne warunki zatrudnienia. W FOA umowy zostają zawarte z Krajowym Stowarzyszeniem Gmin (KL) i Stowarzyszeniem Regionów, ale w rekrutacji pracowników z zagranicy zostają również zawierane umowy z prywatnymi pracodawcami takich jak np. prywatne agencje do zatrudnień tymczasowych. Porozumienia zbiorowe zapewniają: Płace i ustalony przyrost wynagrodzeń Fundusze emerytalne Wymiar godziny pracy, nadgodziny i dodatkowych wypłat Edukacje i szkolenia Wspólne umowy Poza porozumieniem zbiorowym sa również zawierane nadrzędne umowy między współpracującymi organizacjami, do których należą związki zawodowe FOA i związki pracodawców.

17 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 15 Te umowy zawierają postanowienia dotyczące spraw, które są wspólne dla kilku porozumień zbiorowych, takich jak: Umowa urlopowa Umowa o nieobecności z powodów rodzinnych (np. urlop macierzyński) Umowa o przedstawicielach związków Umowy o przystąpieniu Zdecydowana większość pracodawców z zakresu związków FOA są pracodawcami publicznymi. Ale jak zostało to wspomniane, istnieje również kilku prywatnych pracodawców. Umowy w sprawie przystąpienia do stosunku pracy z prywatnym pracodawcą tworzone są każdorazowo. W większości przypadków prywatni pracodawcy przestrzegają porozumienia zbiorowe, które zostały zawarte w danej dziedzine pracy i jest to zawarte w umowie o przystąpieniu do pracy z prywatnym pracodawcą. Umowa może zawierać także inne elementy takie, jak umowa o mieszkanie, rozłożenie godzin pracy, itp. Ale niezależnie od umowy nie może ona pogorszyć warunków ustalonych w porozumieniu zbiorowym. Warunki określone przez prawo Niektóre warunki pracy są określone przez ustawy i zasady przyjęte w UE lub w parlamencie, na przykład.: Ustawa urlopowa Ustawa BHP Wszystko może być przedmiotem negocjacji W trakcie negocjacji porozumień zbiorowych w zasadzie wszystkie warunki pracy mogą podlec negocjacji. Zasadniczo jednak nie zostają zawierane porozumienia zbiorowe, które traktują pracowników gorzej niż przewiduje prawo. Przykładem jest ustawa urlopowa, która mówi, że wszyscy pracownicy mają prawo do 5 tygodni urlopu. Przykładowo organizacje zawarły umowę urlopową, która dotyczy pracowników gmin i regionów, uprawniając ich do 6 tygodni urlopu.

18 16 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 6 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Pracując i żyjąc w Danii w zasadzie powinieneś być w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę. Ale jako cudzoziemiec również i ty możesz zabezpieczyć się na wypadek bezrobocia i uzyskać wsparcie finansowe w przypadku utraty pracy. Istnieje też możliwość przeniesienia stażu pracy z ubezpieczenia z twojego kraju na twoje nowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (a-kasse) w Danii. W większości krajów UE ubezpiecznie na wypadek bezrobocia jest związane ze stosunkiem pracy i obowiązkowe.w Danii jest to dobrowolne czy chcesz zabezpieczyć się na wypadek bezrobocia. Aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku bezrobocia, należy samemu aktywnie zwrócić się do kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. A-kasse, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, do wyboru FOA, która jak wspomniano jest związkiem zawodowym dla grup pracowników do których ty należysz, ma podobnie jak inne związki zawodowe w Danii kasę ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Ale to nie znaczy, że koniecznie musisz wybrać ubezpiecznie w FOA. Ubezpiecznia na wypadek bezrobocia i związki zawodowe są niezależne od siebie i możesz samemu wybrać, gdzie chcesz się ubezpieczyć na wypadek bezrobocia. Korzyścią wyboru ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w FOA jest to, że znajduje się w tym samym budynku, w którym jest twój lokalny oddział i posiada wiedzę w zakresie właśnie twojego zakresu pracy, co umożliwia współpracę w przypadku wystąpienia problemów podczas zatrudnienia. Świadczenia z gminy /dagpenge/ System świadczeń dla bezrobotnych w Danii ma długą historię, która rozpoczęła się ponad 100 lat temu, kiedy związki ze względu na wysokie bezrobocie stworzyły fundusze pomocnicze. Mogli się tu codziennie zgłosić członkowie bezrobotni po stempel i wypłatę zasiłku. Od 1907 roku, kiedy została przyjęta pierwsza ustawa zasiłku, państwo ustala warunki i prawa do zasiłku. Przeniesienie stażu Jeżeli pochodzisz z kraju UE, gdzie byłeś członkiem funduszu bezrobocia, możesz przenieść swój staż z kraju pochodzenia do Danii. Należy mieć na uwadze, że konieczne jest podjęcie pracy w ciągu 8 tygodni od momentu rozwiązania ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w swoim kraju. Jeśli nie, tracisz prawo do przeniesienia stażu. Jeżeli kiedyś wrócisz do swojego kraju, tak samo możesz przenieść staż z duńskiego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia do twojego kraju. Jeśli stracisz pracę Jeśli stracisz pracę, jesteś uprawniony do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli byłeś ubezpieczony na wypadek bezrobocia przez ostatni rok i pracowałeś w pełnym wymiarze godzin przez co najmniej 52 tygodni w ciągu ostatnich 3 lat. Jeżeli jesteś zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin wypracowanie odpowiedniego pełnego wymiaru godzin jest wymogiem, aby zostać uprawnionym do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Aby otrzymywać zasiłek z gminy, trzeba być bezrobotnym, ale zdolnym i chętnym do podjęcia innej pracy. Oznacza to, że jako osoba bezrobotna musisz aktywnie starać się o pracę. Co dokładnie określa to pojęcie aktywnie starać się o pracę obecnie jest przedmiotem dyskusji w Danii, ale jeżeli stracisz pracę, zawsze możesz uzyskać pomoc z kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

19 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 17 Zwolnienie podczas szkolenia Jeżeli w okresie szkolenia zostaniesz zwolniony np. ze względu na nie zaliczenie praktyk, spowodowane brakiem znajomości języka duńskiego i różnic kulturowych, możesz otrzymywać zasiłek w okresie przejściowym do 3 miesięcy do czasu kiedy praktyki mogą być powtórzone lub szkolenie wznowione. Wcześniejsza emerytura Wcześniejsza emerytura jest pojęciem niespotykanym w innych krajach niż Dania. Przejście na wcześniejszą emeryturę jest dobrowolnym systemem emerytalnym dla członków kasy ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. System ten pozwala na częściowe lub całkowite odejście z rynku pracy po ukończeniu 60 lat. Przejście na wcześniejszą emeryturę niekoniecznie będzie dla ciebie aktualne, gdyż wymaga to 30 letniego członkostwa w kasie ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Ale jeśli masz mniej niż 30 lat i planujesz osiedlić się i zostać w Danii na starość, możesz dowiedzieć się więcej na ten temat w twojej kasie ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

20 18 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 7 przyjazne środowisko pracy W Danii mamy długą tradycję pracy nad tworzeniem i dbałością o przyjazne środowisko pracy. Szereg ustaw i rozporządzeń, dla których człowiek jest zawsze w centrum uwagi, obowiązuje pracodawców do zapewnienia dobrego miejsce pracy, gdzie pracownicy mogą rozwijać się oraz wykonywać swoją pracę bez narażania się na wypadki lub obrażenia. Ustawodawstwo i porozumienia zbiorowe Podstawowe zasady, mówiące o tym, w jaki sposób pracodawca musi zapewnić przyjazne i prewencyjne środowisko pracy, są administrowane przez Państwowy Inspektorat Pracy. Przepisy ustalają minimalne podstawy dla środowiska pracy, ale strony rynku pracy, poprzez poro- zumienia zbiorowe, mogą poprawić środowisko pracy. Przykład poprawy, uzgodnionej przez porozumienie zbiorowe, to zobowiązanie pracodawcy do lepszego działania w zapobieganiu stresowi, które nakazało prowadzenie odpowiedniej polityki stresu w miejscu pracy. Efektem negocjacji porozumień zbiorowych w 2008 roku, było rozszerzenie tych działań, które objęły również prześladowanie i przemoc ze strony osób trzecich (użytkowników), gdzie prawo UE jedynie obejmuje przypadki przemocy pomiędzy 2 strony. Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa (SR) Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa to osoba, którą pracownicy wybrali do zajmowania się kwestią śro-

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock Do pracy w Finlandii Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Ministerstwo Pracy i Gospodarki, 11/2014 Składanie: Edita Publishing

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI Obywatel Danii Informator dla nowych obywateli Obywatel Danii dostępny jest w 18 językach: Duńskim Angielskim Polskim Rosyjskim Chińskim Franucskim Arabskim

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii

Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii 1 Wstęp do drugiego wydania poradnika prawnego imigrantów. Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii ukazał się po raz pierwszy w 2012 roku. Wydanie drugie zostało

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskich rynkach pracy

Przewodnik po europejskich rynkach pracy Przewodnik po europejskich rynkach pracy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2012 Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa SAGITTARIUS 76-150 Darłowo, ul. Księżnej Anny 3b/8 tel./fax (+48

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ŁOTWA SPIS TREŚCI 2. Praca na Łotwie... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski na Łotwie... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do łotewskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

Antoni Sobolewski (redakcja)

Antoni Sobolewski (redakcja) Antoni Sobolewski (redakcja) Krzysztof Matlak (sekretarz redakcji) Przemysław Piechota i Michał Matlak (tłumaczenie) Projekt graficzny: Kazimierz Krystosik Wydawca Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Witamy w powiecie Olpe. Informacje dla imigrantów i nowych obywateli

Witamy w powiecie Olpe. Informacje dla imigrantów i nowych obywateli Witamy w powiecie Olpe Informacje dla imigrantów i nowych obywateli Stopka redakcyjna Wydawca We współpracy z instytucjami, organizacjami i związkami powiatowymi. Wsparcie uzyskano od: Informacje znajdujące

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Gerald Musger i Agnieszka Haider Streszczenie Niniejsza broszura podsumowuje główne wyniki projektu Stosunki Przemysłowe dla europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Niemczech Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo