Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii. Zatrudnienie w dziale socjalno zdrowotnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii. Zatrudnienie w dziale socjalno zdrowotnym"

Transkrypt

1 RBEIT IN DÄNEMARK working in denm ZATRUDNIENIE W DANII W DANII job i danma Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii Zatrudnienie w dziale socjalno zdrowotnym

2 2 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym Zatrudnienie w Danii Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii Redakcja: Jens Folkersen i Ole Jensen Tekst: Marianne Schjøtt Rohweder Prace graficzne: grafit.dk Tłumaczenie: Bornholm Erhverv Druk: FOA-Zawód i Praca Ulotka została wydana przy wsparciu Ministerstwa Pracy i jest dostępna pod adresem: Ilustracje: Pierwsza: studie fotografia/maria Laustsen, s. 2: Carsten Andreasen/POLFOTO, s. 3: Niels Aage Skovbo, s. 7: Thomas Lekfeldt/POLFOTO, s. 9: Jens Dige/POLFOTO, s. 10 tv: Eva Wernlid/POLFOTO. s. 11 tv: Ruddi Christensen, mf: Flemming Jeppesen, th: Nana Reimers, s. 12 tv: Lars Krabbe/POLFOTO, tv: Morten Andersen, s. 13 tv. Lars Skaaning, th: Markussen Tobias Selnæs/POLFOTO, s. 14: Jens Dresling/POLFOTO, s. 15: Nc Inc/ POLFOTO, s. 17: Mette Bendixsen/POLFOTO, s. 18: Jesper Stormly Hansen/POLFOTO, s. 23: Jørgen True, s. 26: Henning Hjorth/POLFOTO, s. 27: Karsten Bidstrup/POLFOTO, s. 28: Kåre Viemose/POLFOTO, s. 29: Jacob Ehrbahn/ POLFOTO, s. 30: Per Folkver/POLFOTO, s. 31: Miriam Dalsgaard/POLFOTO. Inne zdjęcia: istockphoto Opublikowane przez FOA Zawód i Praca, grudzień 2009

3 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 1 Spis treści Witamy w dziale socjalno zdrowotnym... 2 Rozdział 1 Dania kultura opieki społecznej Kto może pracować i mieszkać w Danii? Zatrudnienie w Danii Część wspólnoty zawodowej Warunki płacy i pracy Kasa ubezpieczeń na wypadek bezrobocia /a-kasse/ Środowisko pracy Dania państwo oświaty Praca i edukacja w dziale socjalno - zdrowotnym Mieszkać i żyć w Danii Spotkaj duńczyków

4 2 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym Witamy w dziale socjalno zdrowotnym Praca w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi i innymi, którzy potrzebują pomocy, jest podstawą duńskiego państwa dobrobytu. Niektórzy potrzebują trochę pomocy we własnym domu, inni wymagają opieki i pielęgnacji przez całą dobę, ale bez względu na zakres udzielanej pomocy, punktem wyjściowym stanowią własne zasoby i możliwości człowieka, a celem jest stworzenie im życia, o jak najwyższej jakości. Niezależnie od tego, czy dopiero się zastanawiasz nad pracą w Danii, czy już się przygotowujesz do pracy w Danii, w tej broszurze znajdziesz przydatne informacje na temat społeczeństwa i rynku pracy, którego staniesz się częścią. W broszurze można, między innymi, przeczytać o możliwościach zatrudnienia, porozumieniach zbiorowych, kasie ubezpieczeń na wypadek bezrobocia i o wykształceniu. Możesz także znaleźć pomocną informację w sprawach praktycznych, które stanowią podstawę w stworzeniu sobie i swojej rodzinie, dobrze funkcjonującego życia codziennego w nowym kraju, bez względu na to, jak długo masz zamiar w nim przebywać. Zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy Zmiany demograficzne w Danii spowodują, że w przyszłości społeczeństwo nie tylko stanie się starsze, ale liczba osób w bardzo podeszłym więku będzie dużo większa, a liczba osób zawodowo aktywnych do wykonania zadań zmaleje. Oznacza to, że zatrudnianie siły roboczej szczególnie do opieki nad osobami starszymi jest w centrum uwagi. Wiele gmin, pracodawcy prywatni oraz agencje zatrudnień zastępczych są w trakcie rekrutacji pracowników z innych krajów. Przez wiele lat Dania korzystała z zagranicznych pracowników o szczególnych kwalifikacjach, na przykład na pokrycie niedoboru pielęgniarek i lekarzy lub do wykonywania zadań w budownictwie i technologi. Rekrutacja siły roboczej z grup zawodowych FOA jest stosunkowo nowym zjawiskiem, ale zainteresowanie rośnie. Jak do tej pory nowi pracownicy z tej grupy za-

5 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 3 wodowej pochodzili z krajow sąsiednich tj. Szwecji i Niemiec, ale również coraz więcej mieszkańców Europy Wschodniej zostaje zatrudnionych w Danii, szczególnie w sektorze opieki nad osobami starszymi. Zatrudnienie za granicą Swobodny przepływ siły roboczej między krajami skandynawskimi istniał zawsze. Jako obywatelowi UE, w ciągu ostatnich kilku lat, łatwiej jest uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę w Danii mając ofertę pracy. Ponadto duńskie prawo, które reguluje imigrację z krajów spoza UE, zostało złagodzone, więc możliwości zamieszkania i podjęcia pracy w Danii wzrosły również dla osób pochodzących spoza krajów skandynawskich i UE. Niniejsza broszura daje dobrą podstawę do podjęcia decyzji w sprawie ewentualnej przyszłości na duńskim rynku pracy. A jeżeli już masz pracę w Danii, informacje w broszurze mogą zapobiec błędom i przygotować ciebie do życia w nowym kraju. Wejdź na Jeśli potrzebujesz więcej lub bardziej szczegółowych informacji na tematy opisane w tej broszurze wejdź na stronę Strona przeznaczona jest dla zagranicznych pracowników w sektorze publicznym.

6 4 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 1 Dania państwo dobrobytu Duński system opieki społecznej opiera się na wieloletniej tradycji solidarności z najsłabszymi obywatelami. To poczucie bezpieczeństwa jest finansowane przez system podatkowy, opierający się na zasadzie, że ci, którzy zarabiają najwięcej, płacą najwięcej do wspólnoty. Państwo dobrobytu w zasadzie zapewnia wszystkim równy dostęp do systemu społecznego, w którym obywatele mają prawo do świadczeń takich jak opieka nad dziećmi, edukacja, emerytura i system opieki zdrowotnej w tym darmowe leczenie szpitalne, medyczne i opieka nad osobami starszymi. Poczucie bezpieczeństwa Równy dostęp do opieki społecznej i zdrowotnej stanowi prawdę z pewnymi wyjątkami. Duński model państwa dobrobytu, jak wszystko inne w zindywidualizowanym świecie współczesnym, przechodzi zmiany. Efekty tych zmian są między innymi widoczne we wzroście podaży prywatnych alternatyw, takich jak opieka domowa i leczenie szpitalne dla tych, którzy chcą i są w stanie sami za nie zapłacić. W politycznym interesie jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa społecznego poprzez ubezpieczenia zdrowotne, zarówno wśród osób indywidualnych, które chcą zapewnić sobie szybsze i bardziej skutecze leczenie, a także wśród publicznych i prywatnych firm, które w ten sposób starają się ograniczyć koszty spowodowane nieobecnością pracowników oczekujących na leczenie. Ale podstawą państwa dobrobytu jest nadal to, że wszyscy, którzy potrzebują pomocy, mogą ją uzy-

7 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 5 skać. Mając pozwolenie na pobyt w Danii, miejsce zamieszkania, numer identyfikacji (tzw. CPR numer) i kartę podatkową przyczyniasz się i masz dostęp do świadczeń duńskiego państwa dobrobytu. Rynek pracy kierowany przez umowy Duński rynek pracy odzwierciedla również tą solidarność w tym, co nazywa się duńskim modelem. Model, o który opiera się duński rynek pracy jest wyjątkowy dla Danii i oznacza, że warunki pracy i płacy regulowane są poprzez dobrowolne porozumienia między związkami pracodawców i pracowników. Zdrowe warunki pracy W Danii mamy tradycje, że środowisko pracy musi być dostosowane do ludzi, a nie odwrotnie. Pracodawy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie pracownikom bezpiecznego i stymulującego środowiska pracy. Jako pracownik, wspólnie z pracodawcą, tworzysz politykę, która to zapewnia. Działania przy tworzeniu odpowiedniego środowiska pracy dotyczą dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego, zapobieganiu przemocy i stresu, a także udostępnieniu urządzeń o wysokiej jakości technicznej w celu zapobiegania niepełnosprawności, na przykład spowodowanej podnoszeniem ciężkich rzeczy, lub wypadkami w pracy. Nauka przez całe życie Dania jest krajem edukacyjnym, mającym tradycję i cel ku temu, aby obywatele mieli możliwość i byli inspirowani do nauki przez całe życie. System edukacji jest skonstruowany tak, że dzieci i młodzi ludzie otrzymują solidne i bezpłatne wyksztalcenie. Dorośli, niezależnie od stanu ekonomicznego, oraz w zależności od ich potrzeb i wymagań, zawsze mogą podnieść swoje kwalifikacje. Integracja Jako nowy członek społeczeństwa duńskiego stajesz się jednym z jego obywateli. Integracja w obcym kraju jest zawsze wyzwaniem. Miejsca pracy i związki zawodowe działają w celu zapewnienia zagranicznym pracownikom adaptacji i chęci pozostania w Danii. Ale najwięcej skorzystasz w duńskim społeczeństwie i najłatwiej się zaadaptujesz samemu biorąc odpowiedzialność, zapoznając się z kulturą i szybką nauką języka.

8 6 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 2 Kto może pracować i mieszkać w Danii? Warunki, czy można dostać pracę i pobyt w Danii, zależą od miejsca pochodzenia. Ten rozdział opisuje warunki pozwolenia na pobyt i pracę, ale więcej informacji i rad można uzyskać z lokalnego oddzialu FOA. Zasady są częściowo określone w prawodawstwie UE oraz w duńskim ustawodawstwie. Można podzielić cudzoziemców starających się o pracę na 3 grupy: Obywatele państw skandynawskich mogą bez ograniczeń żyć i pracować w Danii. Obywatele Unii Europejskiej mogą bez ograniczeń przebywać w Danii 3 miesiące, a osoby starające się o pracę maja prawo do 6 miesięcznego pobytu.dla obywateli UE obowiązujace jest: 1. Przy chęci pobytu w Danii dłużej niż 3 miesiące, należy złożyć wniosek o uzyskanie zaświadczenia pobytu, nie póżniej niż 3 miesiące od dnia wjazdu do Danii. Aby otrzymać zaświadczenie pobytu, należy udokumentować, że prowadzisz prywatną dzialalność lub przedstawić świadectwo zatrudnienia z Dani. 2. Wypowiedzenie umowy o prace powoduje również utrate prawa do pobytu chyba, że uzyskasz inne zatrudnienie lub brak pracy jest tymczasowy lub nie był spowodowany z własnej winy. 3. Jeżeli w okresie 12 miesięcy miałeś nieprzerwane powiązanie z duńskim rynkiem pracy lub w ciągu pierwszych 12 miesięcy zarejestrowałeś się w biurze pośrednictwa pracy, jako osoba starająca się o pracę, możesz przebywać w kraju przez okres do 6 miesięcy. Pozostali cudzoziemcy muszą mieć pozwolenie na pobyt i pracę, aby przebywać i pracować w Danii. Pochodząc z kraju spoza krajów skandynawskich i UE istnieją różne modele uzyskania pozwolenia na pobyt i pracę. 1. Lista pozytywna jest listą zawodów, w których brakuje specjalistycznej siły roboczej w Danii. Jeżeli masz zawód lub wykształcenie odpowiadające do opisu w liście pozytywnej oraz ofertę pracy możesz uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę. 2. Kwota system zakłada, że wszyscy cudzoziemcy z ofertą pracy, która gwarantuje określone roczne wynagrodzenie bez względu na ogólną sytuację rynku pracy mogą uzyskać pozwolenie na pobyt i pracę w Danii. W chwili obecnej kwota wynosi koron rocznie. 3. Koncernowe pozwolenie na pobyt oznacza, że zagraniczni pracownicy o szczególnych umiejętności lub kwalifikacjach, zatrudnieni okresowo we wcześniej zatwierdzonym koncernie, mogą uzyskać pozwolenie na pobyt na 3 lata. 4. Powszechny dostęp może zostać przyznany w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie ma dostępnej siły roboczej w kraju, w UE lub w krajach skandynawskich. Płace i warunki pracy muszą być zgodne z ustaleniami w porozumieniach zbiorowych. 5. Zielona karta otwiera możliwość dla obcokrajowców ze szczególnymi umiejętnościami. Mogą oni uzyskać zezwolenie na pobyt na okres do 3 lat w celu poszukiwania pracy. Rodzina Jeśli pracujesz w Danii i pochodzisz z UE lub krajów skandynawskich możesz zabrać swoją rodzinę

9 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 7 do Danii, pod warunkiem, że zamieszkacie razem i posiadacie zdolność samodzielnego się utrzymania. Partner towarzyszący również otrzyma pozwolenie na poby i pracę. To samo dotyczy jeśli pochodzisz z kraju spoza UE a pozwolenie na pobyt i pracę uzyskałeś na podstawie listy pozytywnej lub systemu kwoty. Jeśli przebywasz w kraju na podstawie powszechnego dostępu nie masz takiego samego prawa chyba, że jesteś zatrudniony na 3 lata lub więcej albo umowa o prace zostanie przedłużona na taki okres. Pochodząc z kraju spoza UE i przebywając w Danii na podstawie powszechnego dostępu, pozwolenie na pobyt i pracę udzielane jest na okres jednego roku. Jeżeli znajdujesz się w Danii na podstawie listy pozytywnej lub systemu kwoty pozwolenie na pobyt i pracę początkowo udzielane jest na okres nie więcej niż 3 lata, ale z możliwością przedłużenia. Długość pobytu Pochodząc z kraju skandynawskiego lub kraju UE możesz w zasadzie przebywać w Danii dopóki masz pracę.

10 8 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 3 Zatrudnienie w Danii Jest wiele sposobów znalezienia pracy w Danii. Możesz samemu szukać pracy wśród ofert pracodawców w lokalnych gazetach lub poprzez portal pracy, np. Możesz samemu się ogłaszać. Na portalu pracy, np. możesz sam zamieścić ogłoszenie i udzielić informacji na temat posiadanego wykształcenia i wcześniejszych zatrudnień (CV). Możesz starać się o pracę kontaktując się z prywatnymi biurami pośrednictwa pracy. Prywatne biura pośrednictwa pracy w Danii lub w twoim kraju mogą pośredniczyć w rekrutacji siły roboczej dla duńskich pracodawców. Możesz uczestniczyć w targach pracy. Niektórzy pracodawcy sektora publicznego uczestniczą w targach pracy, gdzie i ty możesz uczestniczyć oraz nawiązać kontakty. Z własnej inicjatywy kierować podania do pracodawców w danym regionie Danii, w którym chciałbyś pracować. Polecenie. Może znasz kogoś, kto już pracuje w Danii i może pośredniczyć w kontakcie ze swoim pracodawcą. Pracodawcy Istnieją różne możliwości zatrudnienia w sektorze publicznym. Możesz być zatrudniony przez: Lokalną jednostkę administracji Prywatnego pracodawcę Agencję pośrednictwa zatrudnień zastępczych zarówno w Danii, czy w twoim kraju Większość stosunków pracy powinno być objęte porozumieniami zbiorowymi, które opisują zagwarantowane warunki płacy i pracy w danym sektorze na duńskim rynku pracy. Ale przy zatrudnieniu przez prywatnego pracodawcę, musisz zwrócic uwage na to, co zawiera umowa o pracę. Jako członek FOA możesz uzyskać pomoc w lokalnym oddziale FOA i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Podanie o pracę Podanie o pracę powinno być zwięzłe i nie przekraczać jednego arkusza A4. Musi ono zawierać opis tego kim jesteś, jakie masz doświadczenie i wykształcenie i dlaczego chcesz pracować w danej dziedzinie. Do podania o pracę należy dołączyć CV, odpowienie dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz rekomendacje od poprzednich pracodawców. Znajomość języka duńskiego W sektorze publicznym kontakt z ludźmi jest bardzo istotny. Oznacza to, że umiejętności językowe są bardzo ważne. Warunkiem do pracy z ludźmi jest to, że podejmując pracę przejdziesz intensywny kurs języka duńskiego. Sposoby w jaki pracodawcy rozwiązują tę kwestię bardzo się różnią. Zwykle otrzymasz propozycję uczestnictwa w kursie językowym. Jeżeli przybywasz do Danii na własną rękę i uzyskasz pozwolenie na pobyt i pracę, masz prawo do darmowej nauki języka w rejonie zamieszkania. Możesz przeczytać więcej o nauce języka duńskego w rozdziale 8 Doświadczenie zawodowe W Danii edukacja jest ważna, a celem jest, aby wszystkie osoby, które pracują z ludźmi, na przykład w opiece nad osobami starszymi, mieli wykształcenie zgodne z zawodem. Ale wykształcenie zawodowe nie jest wymogiem do podjęcia pracy w sektorze publicznym w Danii. Przy rekrutacji, niezależnie czy za pośrednictwem agencji pracy czy bezpośrednio przez duńskiego pracodawce, powinieneś zostać

11 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 9 przygotowany do pracy poprzez wprowadzenie i naukę języka. Wprowadzenie ma przedstawić zakres obowiązków w danej pracy. W trakcie zatrudnienia na bieżąco masz dostęp do uczestnictwa w kursach zawodowych i ewentualną możliwość udziału i ukończenia wykształcenia w zawodzie. Oceń swoje umiejętności W Agencji Edukacji Międzynarodowej (IU) masz możliwości potwierdzić swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe i ustalić jego duński odpowiednik. W Danii niektóre prace np. w sektorze zdrowia i opieki wymagają uzyskania autoryzacji prawa wykonywania zawodu. Pochodząc z kraju w UE, możliwe jest przeniesienie autoryzacji, ale dla osób pochodzących z kraju spoza UE nie ma takich samych możliwości. O Agencji Edukacji Międzynarodow ej (IU) Agencja Edukacji Międzynarodowej (IU) podlega pod Ministerstwo Nauki, Technologii i Innowacji i działa na rzecz mobilności i globalnej współpracy edukacyjnej. Agencja Edukacji Międzynarodowej (IU) doradza, ukierunkowuje i wspiera obywateli, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa. Agencja Edukacji Międzynarodowej (IU) ocenia zagraniczne kwalifikacje i informuje o uznaniu zagranicznych wykształceń. Jako obywatel UE możesz bezpłatnie otrzymać ocenę swoich zdolności do pracy w Danii. Jednak musisz płacić za ewentualne tłumaczenia. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony

12 10 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym miejscach, podając siedzibę firmy lub adres pracodawcy. Opis pracy lub podanie tytułu pracownika, rangi, stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy. Data rozpoczęcia zatrudnienia Przewidywany czas trwania stosunku pracy, jeżeli nie jest to umowa o pracę na czas nieokreślony Prawo pracownika do urlopu oraz czy w trakcie urlopu będzie wypłacane wynagrodzenie. Określenie czasu wypowiedzenia umowy przez pracodawcę lub pracownika lub przedstawienie przepisów w tej kwestii. Zatrudnienie Niezależnie czy istnieje porozumienie zbiorowe czy nie, prawo wymaga, że zatrudniając się w Danii najpóźniej miesiąc po rozpoczęciu pracy otrzymujesz umowę o pracę. Umowa o pracę musi zawierać co najmniej: Nazwisko i adres pracodawcy i pracownika. Określenie miejsca wykonywanej pracy. W przypadku braku możliwości określenia miejsca wyko-nywanej pracy musi być podana informacja o tym, że pracownik wykonuje prace w różnych Aktualnie uzgodniona płaca, do której pracownik ma prawo w chwili rozpoczęcia pracy oraz informacja o dodatkowych częściach wynagrodzenia, które nie są zawarte w niniejszym dokumencie, takie jak składki emerytalne oraz ewentualne zakwaterowanie i wyżywienie. Ponadto wymagana jest informacja o terminie płatności wynagrodzenia. Obowiązujący dzienny lub tygodniowy czas pracy. Podanie informacji o obowiazujących umowach porozumień zbiorowych lub umów regulujących stosunek pracy. Jeżeli są to porozumienia lub umowy zawarte przez strony spoza firmy, należy również podać kim są te strony.

13 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 11 4 część wspólnoty zawodowej Duński rynek pracy różni się od innych krajów UE, głównie poprzez to, że jest regulowany na zasadzie dobrowolnych umów między organizacjami pracodawców i pracowników. Państwo nie ingeruje w umowy zawarte między stronami rynku pracy pod warunkiem, że nie pogarszają one warunków ustalonych przez prawo. Umowy Podczas gdy płace i warunki pracy są uzgadniane w porozumieniach zbiorowych, to ramy współpracy pomiędzy stronami rynku pracy określone są w tzw umowie głównej. Jeżeli nastąpi konflikt w przestrzeganiu porozumień zbiorowych, spory rozstrzygane są w trybunale, także zwanym arbitrażem lub w sądzie pracy. Cała ta struktura, która jest również nazywa- na duńskim modelem oznacza, że duński rynek pracy jest uregulowany, i że zarówno pracownicy jak i pracodawcy mają duży wpływ na płace i warunki pracy. Organizacja Podstawą funkcjonowania tego duńskiego modelu jest to, że strony zainteresowane są zorganizowane. Większość pracodawców jest zorganizowana w związkach pracodawców, które zajmują się negocjacją i doradztwem. Około 80 procent duńskich pracowników są członkami związków, które dbają o ich prawa i wymagania. Członkostwo w związkach jest dobrowolne. Istnieja również możliwości wyboru między różnymi związkami. Jednak w przeciwieństwie do wielu innych krajów, pracownicy w Danii organizują

14 12 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym się według zawodów i zakresu pracy, a nie według branży. FOA Zawód i Praca (FOA) Gdy zostaniesz zatrudniony w duńskim sektorze publicznym, FOA będzie naturalnym związkiem dla ciebie. FOA dzieli się na 4 dzialy: Socjalno-Zdrowotny Pedagogiczny Żywienie i serwis Serwis techniczny Zdecydowana większość z członków pracuje przy realizacji publicznych usług, między innymi, poprzez: opieką nad dziećmi opieką nad pacjentami w szpitalach i domach opieki utrzymywanie gotowości operacyjnej, np. gaszenie pożarów udzielaniem pomocy i usług dla osób starszych i niepełnosprawnych kierowanie autobusami sprzątanie i gotowanie w szpitalach, centrach seniorów, szkołach, koszarach nadzór i utrzymanie budynków Obowiązki związków zawodowych W stosunku do członków FOA ma 4 główne zadania. FOA musi: Zawierać porozumienia zbiorowe z organizacjami pracodawców na temat warunków płac i zatrudnienia Organizować i szkolić przedstawicieli związków w zakładach, którzy stanowią połączenie związków z poszczególnym pracownikiem w miejscu pracy Przedstawiać i dbać o interesy członków w stosunku do systemu politycznego Doradzać członkom w układach wzajemnych w miejscu pracy, ich własnym życiu zawodowym oraz prowadzić spory w sprawach z pracodawcą. Twój lokalny oddział FOA FOA składa się z 43 lokalnych oddziałów, a kiedy przystąpisz do związków, stajesz się częścią wspólnoty zawodowej, która jak opisano, będzie dbała o twoje nadrzędne interesy w negocjacjach dotyczących płac i warunków pracy, ale będzie także odgrywać rolę w twoim codziennym życiu zawodowym. Lokalny oddział związków zawodowych zajmuje się kwestiami zawodowymi w miejscu pracy, działa jako mediator w przypadku konfliktów, doradza w kwesti kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia (akasse), szkoleniami, itp. Prowadzi lokalne negocjacje np. z pracodawcą, jeżeli zostałeś zatrudniony przez

15 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 13 prywatną agencję do zatrudnień zastępczych, a nie bezpośrednio przez gminę. Lokalny oddział związków zawodowych przygotowany jest także do odpowiedzi na pytania w kwestiach praktycznych, które możesz napotkać jako cudzoziemiec i nowy obywatel w Danii. Tutaj możesz porozmawiać i uzyskać porady na temat prywatnych wyzwań związanych ze znalezieniem mieszkania i zaadaptowaniem się w społeczności. Przedstawiciel związków zawodowych/ Tillidsrepræsentant/ (TR) Wśród tych pracowników, którzy są członkami związków zawodowych, wybiera się przedstawiciela związków, który na co dzień dba o interesy kolegów w lokalnych negocjacjach i podczas powstałych problemów w miejscu pracy. Gdy jest co najmniej 5 pracowników, mają oni prawo, aby wśród siebie wybrać przedstawiciela związków, który będzie dbał o interesy pracowników w stosunku do pracodawcy. Przedstawiciel związków jest szczególnie chroniony przed zwolnieniem i pogorszeniem warunków pracy. Przedstawiciel związków jest łączem pomiędzy związkami a miejscem pracy i szkolony do tego zadania przez związki. Jeżeli jesteś zatrudniony przez prywatne biuro pośrednictwa zatrudnień zastępczych, gdzie nie wybrano jeszcze przedstawiciela związków, możesz skontaktować się z lokalnym oddziałem związków. Również osoby zatrudnione tymczasowo lub na godziny (ponad 8 godzin pracy w tygodniu) maja prawo wyboru przedstawiciela związków. Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa (SR) Pracodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie warunków pracy, które sprawia, że pracownicy nie zachorują lub nie poczują się źle w pracy. Ale pracownicy są współodpowiedzialni i miejsca pracy, które zatrudniają więcej niż 10 pracowników muszą mieć komórkę ds. bezpieczeństwa, w której kierownictwo i pracownicy wspólnie działają, aby zapewnić przyjazne środowisko pracy. Możesz przeczytać więcej na temat bezpieczeństwa w pracy w rozdziale 7. Twój wpływ na miejsce pracy MED oznacza wspólny wpływ i współdecydowanie. W komisji-med pracownicy i dyrekcja ustalają zasady, które mają znaczenie dla warunków pracy, na przykład: Polityka kadrowa Polityka środowiska pracy Polityka równouprawnienia Polityka rozwoju kompetencji Polityka outsourcingu (wykorzystywania zasobów zewnętrznych) Rozdział społeczny Polityka usług obywatelskich

16 14 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 5 Warunki płacy i pracy Warunki płacy i pracy na duńskim rynku pracy są częściowo regulowane poprzez ustawodawstwo i poprzez porozumienia zbiorowe, zawierane pomiędzy organizacjami pracodawców i pracowników, jak zostało to opisane w poprzednim rozdziale. Porozumienie zbiorowe stanowi umowę, która ustala ogólne warunki zatrudnienia. W FOA umowy zostają zawarte z Krajowym Stowarzyszeniem Gmin (KL) i Stowarzyszeniem Regionów, ale w rekrutacji pracowników z zagranicy zostają również zawierane umowy z prywatnymi pracodawcami takich jak np. prywatne agencje do zatrudnień tymczasowych. Porozumienia zbiorowe zapewniają: Płace i ustalony przyrost wynagrodzeń Fundusze emerytalne Wymiar godziny pracy, nadgodziny i dodatkowych wypłat Edukacje i szkolenia Wspólne umowy Poza porozumieniem zbiorowym sa również zawierane nadrzędne umowy między współpracującymi organizacjami, do których należą związki zawodowe FOA i związki pracodawców.

17 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 15 Te umowy zawierają postanowienia dotyczące spraw, które są wspólne dla kilku porozumień zbiorowych, takich jak: Umowa urlopowa Umowa o nieobecności z powodów rodzinnych (np. urlop macierzyński) Umowa o przedstawicielach związków Umowy o przystąpieniu Zdecydowana większość pracodawców z zakresu związków FOA są pracodawcami publicznymi. Ale jak zostało to wspomniane, istnieje również kilku prywatnych pracodawców. Umowy w sprawie przystąpienia do stosunku pracy z prywatnym pracodawcą tworzone są każdorazowo. W większości przypadków prywatni pracodawcy przestrzegają porozumienia zbiorowe, które zostały zawarte w danej dziedzine pracy i jest to zawarte w umowie o przystąpieniu do pracy z prywatnym pracodawcą. Umowa może zawierać także inne elementy takie, jak umowa o mieszkanie, rozłożenie godzin pracy, itp. Ale niezależnie od umowy nie może ona pogorszyć warunków ustalonych w porozumieniu zbiorowym. Warunki określone przez prawo Niektóre warunki pracy są określone przez ustawy i zasady przyjęte w UE lub w parlamencie, na przykład.: Ustawa urlopowa Ustawa BHP Wszystko może być przedmiotem negocjacji W trakcie negocjacji porozumień zbiorowych w zasadzie wszystkie warunki pracy mogą podlec negocjacji. Zasadniczo jednak nie zostają zawierane porozumienia zbiorowe, które traktują pracowników gorzej niż przewiduje prawo. Przykładem jest ustawa urlopowa, która mówi, że wszyscy pracownicy mają prawo do 5 tygodni urlopu. Przykładowo organizacje zawarły umowę urlopową, która dotyczy pracowników gmin i regionów, uprawniając ich do 6 tygodni urlopu.

18 16 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 6 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Pracując i żyjąc w Danii w zasadzie powinieneś być w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę. Ale jako cudzoziemiec również i ty możesz zabezpieczyć się na wypadek bezrobocia i uzyskać wsparcie finansowe w przypadku utraty pracy. Istnieje też możliwość przeniesienia stażu pracy z ubezpieczenia z twojego kraju na twoje nowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (a-kasse) w Danii. W większości krajów UE ubezpiecznie na wypadek bezrobocia jest związane ze stosunkiem pracy i obowiązkowe.w Danii jest to dobrowolne czy chcesz zabezpieczyć się na wypadek bezrobocia. Aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku bezrobocia, należy samemu aktywnie zwrócić się do kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. A-kasse, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, do wyboru FOA, która jak wspomniano jest związkiem zawodowym dla grup pracowników do których ty należysz, ma podobnie jak inne związki zawodowe w Danii kasę ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Ale to nie znaczy, że koniecznie musisz wybrać ubezpiecznie w FOA. Ubezpiecznia na wypadek bezrobocia i związki zawodowe są niezależne od siebie i możesz samemu wybrać, gdzie chcesz się ubezpieczyć na wypadek bezrobocia. Korzyścią wyboru ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w FOA jest to, że znajduje się w tym samym budynku, w którym jest twój lokalny oddział i posiada wiedzę w zakresie właśnie twojego zakresu pracy, co umożliwia współpracę w przypadku wystąpienia problemów podczas zatrudnienia. Świadczenia z gminy /dagpenge/ System świadczeń dla bezrobotnych w Danii ma długą historię, która rozpoczęła się ponad 100 lat temu, kiedy związki ze względu na wysokie bezrobocie stworzyły fundusze pomocnicze. Mogli się tu codziennie zgłosić członkowie bezrobotni po stempel i wypłatę zasiłku. Od 1907 roku, kiedy została przyjęta pierwsza ustawa zasiłku, państwo ustala warunki i prawa do zasiłku. Przeniesienie stażu Jeżeli pochodzisz z kraju UE, gdzie byłeś członkiem funduszu bezrobocia, możesz przenieść swój staż z kraju pochodzenia do Danii. Należy mieć na uwadze, że konieczne jest podjęcie pracy w ciągu 8 tygodni od momentu rozwiązania ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w swoim kraju. Jeśli nie, tracisz prawo do przeniesienia stażu. Jeżeli kiedyś wrócisz do swojego kraju, tak samo możesz przenieść staż z duńskiego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia do twojego kraju. Jeśli stracisz pracę Jeśli stracisz pracę, jesteś uprawniony do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli byłeś ubezpieczony na wypadek bezrobocia przez ostatni rok i pracowałeś w pełnym wymiarze godzin przez co najmniej 52 tygodni w ciągu ostatnich 3 lat. Jeżeli jesteś zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin wypracowanie odpowiedniego pełnego wymiaru godzin jest wymogiem, aby zostać uprawnionym do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Aby otrzymywać zasiłek z gminy, trzeba być bezrobotnym, ale zdolnym i chętnym do podjęcia innej pracy. Oznacza to, że jako osoba bezrobotna musisz aktywnie starać się o pracę. Co dokładnie określa to pojęcie aktywnie starać się o pracę obecnie jest przedmiotem dyskusji w Danii, ale jeżeli stracisz pracę, zawsze możesz uzyskać pomoc z kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

19 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 17 Zwolnienie podczas szkolenia Jeżeli w okresie szkolenia zostaniesz zwolniony np. ze względu na nie zaliczenie praktyk, spowodowane brakiem znajomości języka duńskiego i różnic kulturowych, możesz otrzymywać zasiłek w okresie przejściowym do 3 miesięcy do czasu kiedy praktyki mogą być powtórzone lub szkolenie wznowione. Wcześniejsza emerytura Wcześniejsza emerytura jest pojęciem niespotykanym w innych krajach niż Dania. Przejście na wcześniejszą emeryturę jest dobrowolnym systemem emerytalnym dla członków kasy ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. System ten pozwala na częściowe lub całkowite odejście z rynku pracy po ukończeniu 60 lat. Przejście na wcześniejszą emeryturę niekoniecznie będzie dla ciebie aktualne, gdyż wymaga to 30 letniego członkostwa w kasie ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Ale jeśli masz mniej niż 30 lat i planujesz osiedlić się i zostać w Danii na starość, możesz dowiedzieć się więcej na ten temat w twojej kasie ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

20 18 ZATRUDNIENIE W DZIALE socjalno zdrowotnym 7 przyjazne środowisko pracy W Danii mamy długą tradycję pracy nad tworzeniem i dbałością o przyjazne środowisko pracy. Szereg ustaw i rozporządzeń, dla których człowiek jest zawsze w centrum uwagi, obowiązuje pracodawców do zapewnienia dobrego miejsce pracy, gdzie pracownicy mogą rozwijać się oraz wykonywać swoją pracę bez narażania się na wypadki lub obrażenia. Ustawodawstwo i porozumienia zbiorowe Podstawowe zasady, mówiące o tym, w jaki sposób pracodawca musi zapewnić przyjazne i prewencyjne środowisko pracy, są administrowane przez Państwowy Inspektorat Pracy. Przepisy ustalają minimalne podstawy dla środowiska pracy, ale strony rynku pracy, poprzez poro- zumienia zbiorowe, mogą poprawić środowisko pracy. Przykład poprawy, uzgodnionej przez porozumienie zbiorowe, to zobowiązanie pracodawcy do lepszego działania w zapobieganiu stresowi, które nakazało prowadzenie odpowiedniej polityki stresu w miejscu pracy. Efektem negocjacji porozumień zbiorowych w 2008 roku, było rozszerzenie tych działań, które objęły również prześladowanie i przemoc ze strony osób trzecich (użytkowników), gdzie prawo UE jedynie obejmuje przypadki przemocy pomiędzy 2 strony. Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa (SR) Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa to osoba, którą pracownicy wybrali do zajmowania się kwestią śro-

Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii. Zatrudnienie w dziale serwisu technicznego

Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii. Zatrudnienie w dziale serwisu technicznego RBEIT IN DÄNEMARK working in denm ZATRUDNIENIE W DANII W DANII job i danma Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii Zatrudnienie w dziale serwisu technicznego

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii. Zatrudnienie w dziale żywienia i serwisu

Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii. Zatrudnienie w dziale żywienia i serwisu RBEIT IN DÄNEMARK working in denm ZATRUDNIENIE W DANII W DANII job i danma Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii Zatrudnienie w dziale żywienia i serwisu

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii. Zatrudnienie w dziale pedagogicznym

Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii. Zatrudnienie w dziale pedagogicznym RBEIT IN DÄNEMARK working in denm ZATRUDNIENIE W DANII W DANII job i danma Informator dla cudzoziemców na temat możliwości podjęcia pracy i zamieszkania w Danii Zatrudnienie w dziale pedagogicznym 2 ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Czy chcesz poprawić swoją znajomość duńskiego?

Czy chcesz poprawić swoją znajomość duńskiego? Czy chcesz poprawić swoją znajomość duńskiego? Sprawdź, jakie są możliwości 1 nauki języka duńskiego dla imigrantów Słowo wstępu Każdy z nas codziennie spotyka ludzi, z którymi musi się porozumiewać. Mieszkając

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo kilka wskazówek, które pozwolą Państwu zdobyć wstępne rozeznanie

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance Z MYŚLĄ O LUDZIACH ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE equality diversity tolerance acceptance for disabled ecology Kim jesteśmy? Job Impulse Polska jest częścią Grupy Job, firmą Doradztwa Personalnego (Certyfikat:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z dnia 30.01.2015r. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Praca w opiece medycznej w Niemczech informator dla kandydata

Praca w opiece medycznej w Niemczech informator dla kandydata Praca w opiece medycznej w Niemczech informator dla kandydata Niniejszy informator ma na celu zapoznanie kandydatów z ogólnymi warunkami oferty pracy dla Pielęgniarek / Pielęgniarzy w Niemczech. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy wiele możemy zmienić Silni razem Twój udział się liczy Twój udział się liczy Nasi członkowie są dla nas najważniejsi. Razem możemy sobie pomagać i zapewnić, aby członkostwo opłacało się Tobie i Twoim kolegom

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku

Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku Nowości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy w 2013 roku Wzrost płacy minimalnej W 2013 roku płaca minimalna wynosi 1600 zł brutto (1181.36 zł netto). Nowa wysokość najniższej

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Grecji :05:06

Jeśli chcesz pracować w Grecji :05:06 Jeśli chcesz pracować w Grecji 2015-07-27 12:05:06 2 Osoby podejmujące pracę w Grecji korzystają ze wszystkich uprawnień przysługujących greckim pracownikom, m.in. z ubezpieczenia społecznego, urlopów,

Bardziej szczegółowo

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JEŚLI JESTEŚ AKTYWNY ZAWODOWO NA TERENIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Co to są świadczenia rodzinne?

Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Co to są świadczenia rodzinne? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Pracując za granicą zastanawiamy się niejednokrotnie, czy mamy prawo do świadczeń rodzinnych Co

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urlop wychowawczy

Poradnik Urlop wychowawczy Autor: Ewa Karaś Poradnik Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka. Panuje zasada, że prawo do urlopu wychowawczego na równych prawach ma kobieta i mężczyzna. Celem

Bardziej szczegółowo

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie!

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Szwajcaria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii NAV EURES Norwegia Życie i praca w Norwegii Norwegia kraina północy NAV, 16.07.2010 Side 2 Norwegia - Fakty Statystyka: Długość 1750 km 7. największy kraj w Europie 4,8 mln mieszkańców 19 powiatów Największe

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Zał. do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora PUP w Przemyślu dnia 16 stycznia 2015 r. REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA OSOBOM, KTÓRE PODJĘŁY

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Poznaj swoje prawa. do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra

Poznaj swoje prawa. do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra Poznaj swoje prawa do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra 2016 Wszyscy pracownicy uczestniczący w budowie Metra mają wiele praw umownych, które muszą być przestrzegane. Te prawa są określone

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO KONKURSU 23/POKL/7.2.1/2012 STAŻE, ZAJĘCIA REINTEGRACJI, SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Komvux. Oto co oferuje komvux : Kto może korzystać z nauki w komvux? Prawo do edukacji na poziomie podstawowym POLSKI POLSKA

Komvux. Oto co oferuje komvux : Kto może korzystać z nauki w komvux? Prawo do edukacji na poziomie podstawowym POLSKI POLSKA Komvux Gminna edukacja dorosłych (komvux) jest skierowana do każdego, kto potrzebuje edukacji na poziomie podstawowym lub średnim. Można uczestniczyć w jednym lub większej ilości kursów, co uprawnia np.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Rynek pracy: * podjęcie pracy * poszukiwani pracownicy

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E Z A S A D Y f i n a n s o w a n i a z F u n d u s z u P r a c y k o s z t ó w s t u d i ó w p o d y p l o m o w y c h C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Materiał pomocniczy dla nauczyciela. Autorka: Krystyna Nowak Cele lekcji. Analiza aktów prawnych i e-zasobów do określenia form

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Spis treści Artykuł 1: Postanowienia ogólne...3 Artykuł 2: Rodzaje staży...3 Artykuł 3: Warunki kwalifikowalności do

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke Photo: Justin Hummerston Pierwsze kroki W trakcie prac budowlanych przy inwestycji Amager Bakke, wszystkie zaangażowane w nie przedsiębiorstwa przestrzegają

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej

Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej Polish NDPD 2 New Deal 25+ NDPD2 p.2-3 Wprowadzenie Jeśli ukończyłeś 25 lat i pobierałeś zasiłek dla osób poszukujących pracy (JSA) przez przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Dyspozycja nr 11/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 sierpnia 2008 r.

Dyspozycja nr 11/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 sierpnia 2008 r. Dyspozycja nr 11/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie procedury postępowania przy kierowaniu na szkolenia, kursy, konferencje i inne formy kształcenia pracowników W celu

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE KUCHARZ KOD ZAWODU 512001 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywania żywności;

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44 Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii 2015-06-15 17:24:44 2 Dostęp obywateli polskich do szwajcarskiego rynku pracy jest regulowany przez roczne kontyngenty ściśle limitujące liczbę pracowników. W Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii.

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii. Matka i ojciec składają wniosek osobno Nie wolno wysłać wspólnego wniosku. Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego dla matki/części zasiłku należnej matce Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r. W.0050.26.2012 ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy w Bielicach Na podstawie rt. 33

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Nr 80 / 2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 września 2007 r. Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi. Praca na Islandii Praca na Islandii Prawo obcokrajowców do pracy na Islandii Pracownicy pochodzący z krajów należących do ESB i EFTA (Unia Europejska) mają prawo do zatrudnienia się na Islandii bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online

Kurs kadry, płace Specjalista ds. Kadr - SPD - szkolenie online Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/01/6846/12191 Cena netto 169,00 zł Cena brutto 169,00 zł Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUPSKU

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia nr 19 /2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z dnia 12 maja 2015 r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wolontariat bez granic II. I. Informacje Ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wolontariat bez granic II. I. Informacje Ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wolontariat bez granic II I. Informacje Ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Na stanowisko pracownika socjalnego KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania...

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania... Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński*/ osoby pobierającej zasiłek w wysokości

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli ZAGADNIENIE PODSTAWA PRAWNA Uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego Z urlopu wychowawczego korzystać może wyłącznie nauczyciel, który

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr. z dnia 15 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr. z dnia 15 czerwca 2009r. Zarządzenie Nr Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Dom to praca. Sytuacja społeczno-gospodarcza w Estonii. Praca w domu dziś i w przeszłości

Dom to praca. Sytuacja społeczno-gospodarcza w Estonii. Praca w domu dziś i w przeszłości Dom to praca Sytuacja społeczno-gospodarcza w Estonii. Praca w domu dziś i w przeszłości Ruta Pels Eesti People to People, ESTONIA Warszawa 18 września 2014 r. OSOBA i SPOŁECZEŃSTWO -Rodzina Praca Życie

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 Poczta W Teresa nieokreślony. Obecnie Chciałabym kwietnia, Czy Jeśli zatrudni (odp. Podział Przewodnicząca zawodowy osoby, socjalnych. Kto sprawie do N.: przebywam prawnika Jestem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Rozdział I Podstawa prawna dofinansowania kosztów studiów podyplomowych 1 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Jesteś pracownikiem tymczasowym w holenderskim sektorze budowlanym Pools / Polish Czy dostajesz to, co Ci się należy? Informacje dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych Publikacja organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo