Protokół. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r."

Transkrypt

1 Zielona Góra dn r. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na badania diagnostyczne realizowane poza Szpitalem Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze Na podstawie Zarządzenia nr 225/2013 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze z dnia 13 grudnia 2013 r. komisja konkursowa w składzie: 1.Dariusz Kowalski -przewodniczący 2. Jerzy Cydzik -sekretarz 3.Aleksandra Frydrych 4.Roman Monczak 5.Wojciech Wierzchołowski -członek -członek -członek na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2014 r. dokonała otwarcia ofert złożonych na badania diagnostyczne realizowane poza Szpitalem Wojewódzkim w Zielonej Górze w 2014 r Wpłynęło 11 ofert, w tym 11 ważnych. W dniu 8-10 stycznia 2014r. komisja dokonała oceny oraz wyboru ofert dotyczących zakupu procedur medycznych na 2014 r. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja brała pod uwagę: a) cenę jednostkową, b) dostępność, c) doświadczenie. d) wymóg, aby badania PCR dotyczące diagnostyki wirusologicznej ilościowe oraz jakościowe wykonywane były u tego samego wykonawcy. I - Komisja proponuje zawarcie umowy na poniższe badania z nw. wykonawcami: 1

2 1.REX COMPANY S.A., WROCŁAW ul. Robotnicza 32 Nazwa badania lub świadczenia z cenowo - 80 HIV - ilościowo met. PCR 199,00 zł 81 HCV - jakościowo met. PCR 70,00 zł 82 Genotypowanie HCV met. PCR 150,00 zł 83 HCV - ilościowo met.pcr 150,00 zł 84 HBV - ilościowo met.pcr 150,00 zł 85 HCV - ilościowo+genotypowanie met.pcr 249,00 zł 350,00 zł 86 HBV (lekkoodporność YMDD) met. PCR 420,00 zł 87 HBV - ilościowo + genotypowanie (YMDD) met.pcr 400,00 zł 88 HBV - jakość + genotypowanie (YMDD) met. PCR 89 HCV - jakościowo + genotypowanie met. PCR 210,00 zł 90 EBV jakościowo met. PCR 120,00 zł 2. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, POZNAŃ ul. Dobra 38a Nazwa badania lub świadczenia z cenowo - 6 Badanie cytogenetyczne - oznaczenie chromosomu PH1 (BCR/ABL FISH) 400,00 zł 7 Badanie cytogenetyczne - GTG (kariotyp) 395,00 zł 8 Badanie molekularne na obecność genu BCR/ABL (met.pcr) 351,00 zł 10 MYC-N amplifikacja 432,00 zł 11 JAK 2 mutatiom (PCR) 250,00 zł 441,00 zł 12 Ilościowe badanie ekspresji genu nukleofosminy 2

3 13 Ilościowe badanie ekspresji genu WT1 14 Badanie cytoflumetryczne - immunofenotypowania 15 Wykrywanie mutacji T315l 16 Badanie molekularne - transkrypt AML 1/ETO (ilościowo) 17 Badanie molekularne - transkrypt CBFB-MYH11 (ilościowo) 18 Wykrywanie duplikacji tandemowej i mutacji D835 w genie FLT3 390,00 zł 40,00 zł 254,00 zł 390,00 zł 390,00 zł 351,00 zł 36 Mutacja Leiden genu czynnika V (FV Leiden) 116,00 zł 39 Poliformizm genu protrombiny 116,00 zł 110 Cytometria - wieloprofilowe 420,00 zł 111 Cytometria - wieloprofilowe szpiku 420,00 zł 3. Synevo Sp. z o.o., WARSZAWA ul. Gdecka 3B Nazwa badania lub świadczenia z cenowo - 19 ACA-przeciwciała antykardiolipinowe 56,00 zł 30 Antygen czynnika von Willebranda (ELISA) 76,00 zł 32 LA-1 52,80 zł 33 LA-2 52,80 zł 52 Badanie cytogenetyczne-kariotyp z amniocytów (badania prenatalne, inwazyjne) 780,00 zł OH-Progesteron 36,00 zł 67 Odra IgM 43,50 zł 69 test PAPP-A KRYPTOR ( PAPP-A (KRYPTOR), HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR), Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF) 150,00 zł 72 Przeciwciała przeciwko Mycoplasma pneumonie 17,50 zł 75 Metoksykatecholaminy 88,90 zł 114 Oznaczenie HER2 metodą immunohistochemiczną 115,00 zł 115 Odczyn precypitacji w żelu w kierunku alveolitis allergica u dorosłych "AA" 100,00 zł 3

4 116 Odczyn precypitacji w żelu w kierunku alveolitis allergica u dzieci "D" 100,00 zł 117 Odczyn precypitacji w żelu w kierunku grzybic płuc "G" 120,00 zł 125 Aspergilloza - diagnostyka serologiczna antygen krążący 85,50 zł 126 Aspergilloza - diagnostyka serologiczna przeciwciała 34,40 zł 127 Badanie C1NH 66,00 zł 129 Badanie CH50 68,00 zł 130 Badanie hormonalne - hormon wzrostu GH 21,00 zł 132 Cyklosporyna 72,00 zł 133 Kwas 5-OH-Indolooctowy 58,00 zł 134 P-ciała p/mycoplasma pneumoniae IgG i IgM 17,50 zł 135 Elastaza w kale 32,25 zł 136 P-ciała p/cytrulinowe 20,00 zł 137 P-ciała p/bordetella pertusis IgG i IgM 21,00 zł 140 Pneumocystoza- diagnostyka - carini p/ciała 49,00 zł 141 Przeciwciała p/krztuścowe IgA, IgG, IgM 21,00 zł 186 Oznaczenie genetycznej lekooporności HIV ,75 zł 188 Witamina A+E w surowicy 115,20 zł 190 oznaczenie aktywności chitotriozydazy w surowicy - rutynowa diagnostyka 177,65 zł 194 Oznaczenie mutacji onkogenu KRAS 475,00 zł 196 Oznaczenie mutacji w genie EGFR 570,00 zł 197 Oznaczenie mutacji BRAF V ,00 zł 4. SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE UROLOG Bromber, Halińska sp.j. ul. Krzywoń 2, ZIELONA GÓRA Nazwa badania lub świadczenia z cenowo Kruszenie kamieni ESWL 540,00 zł 4

5 5. medica Sp.z o.o ZIELONA GÓRA ul. Kupiecka 22 Nazwa badania lub świadczenia z cenowo - 41 Stężenie wolnego białka S (metoda ELISA) 70,00 zł 47 Badanie hormonalne - Adrenalina 75,00 zł 48 Badanie hormonalne - Aktywność reninowa osocza (ARO) 65,00 zł 49 Badanie hormonalne- Aldosteron 20,00 zł 50 Badanie hormonalne - Noradrenalina 95,00 zł 55 Bruceloza IgG 45,00 zł 56 Bruceloza IgM 45,00 zł 59 Erytropoetyna 20,00 zł 60 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 10,00 zł 61 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 10,00 zł 62 Białko S 60,00 zł 63 Przeciwciała TSH 25,00 zł 65 Ceruloplazmina 12,80 zl 66 Miedź - ilościowo 25,00 zł 68 Seminogram 60,00 zł 71 Test PRISCA (AFP, Beta-HCG, Estriol wolny, Prisca-raport) 120,00 zł 76 Toksokaroza - IgG 18,00 zł 131 Badanie hormonalne - insulinopodobny czynnik wzrostu I (IGH- 1) 30,00 zł 138 Diagnostyka serologiczna zakażeń Yersinia za każdą klasę 20,00 zł 139 Kompleksy immunologiczne 30,00 zł 142 Przeciwciała przeciw antygenom neuronalnym 30,00 zł 5

6 146 Glikol met. Chromatografii 60,00 zł 148 Benzodiazepiny - jakościowo w moczu 25,00 zł 149 Salicylany - jakościowo w moczu 30,00 zł 150 Benzodiazepiny - sur. (ilościowo) 30,00 zł 151 Antydepresanty trójcykliczne - sur. (ilościowo) 30,00 zł 153 Digoxina - sur. (ilościowo) 35,00 zł 154 Theophilina - sur. (również monitorowanie leczenia) -ilościowo 35,00 zł 155 Kwas valproinowy (depakina) 19,00 zł 156 Salicylany - sur. (ilościowo) 25,00 zł 157 Salicylany - mocz. (ilościowo) 25,00 zł 158 Barbiturany - sur. (ilościowo) 25,00 zł 159 Barbiturany - mocz (ilościowo) 25,00 zł 160 Amfetamina - mocz (ilościowo) 10,00 zł 161 Cannabinole - mocz (ilościowo) 10,00 zł 162 Opiaty - mocz (ilościowo) 10,00 zł 163 Cocaina - mocz (ilościowo) 10,00 zł 164 Reakcje grupowe: (barbiturany, salicylany) oraz sulfonamidy i pochodne fenotiazyny 80,00 zł 165 Amoniak 15,00 zł 185 Oznaczenie HLA B* ,00 zł 6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ZIELONA GÓRA ul. Jasna 10 Nazwa badania lub świadczenia z cenowo - 163,74 bez potw. 44 Badanie bakteriologiczne próbek wody/płynu dializacyjnego 45 Badnie fizykochemiczne próbek wody/płynu dializacyjnego 216,63 z potw 227,06 zł 6

7 46 Typowanie serologiczne do gatunku szczepu z rodzaju Salmonella 30,00 zł 7. Fundacja Uniwersytetu Medycznego WROCŁAW ul. J. Mikulicza Radeckiego 5 Nazwa badania lub świadczenia z cenowo - 5 Badanie cytogenetyczne (met. FISH) 300,00 zł 51 Test potwierdzenia HIV metodą western-blot 150,00 zł 74 Chromogranina A 30,00 zł 20,00 zł 101 Badanie histopatologiczne (pojedyńczy bloczek/kostka) 102 Badanie histopatologiczne immunohistochemiczne (za jeden marker/przeciwciało) 35,00 zł 103 Konsultacja preparatów histopatologicznych (jedno badanie, bez względu na ilość preparatów) 112 Badanie szpiku (trepanobiopsja+miazga+rozmazy) 113 Oznaczenie HER2 metodą FISH 178 Wykrywanie prątków gruźlicy met. MTD (PCR) 70,00 zł 20,00 zł 300,00 zł 250,00 zł 181 Konsultacja przypadku w oparciu o nadesłane preparaty histologiczne/cytologiczne + wykonany w Zakładzie Patomorfologii konieczny nowy panel barwień 70,00 zł 182 Konsultacja przypadku w oparciu o nadesłane preparaty histologiczne/cytologiczne 183 Barwienia histochemiczne 184 Oznaczenie CD3, CD4, CD8 70,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 8. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc WARSZAWA ul. Płocka 26 Nazwa badania lub świadczenia z cenowo Posiew w kierunku gruźlicy metodą bacteo 150,00 zł 7

8 9. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ZIELONA GÓRA ul. Dąbrówki 15 c Nazwa badania lub świadczenia z cenowo Badanie czucia wibracji 38,00 zł 175 Kapilaroskopia 20,00 zł 10. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM POZNAŃ ul. Przybyszewskiego 49 Nazwa badania lub świadczenia z cenowo - 73 Mocz - osad (erytrocyturia dysmorficzna) 11,00 zł 77 Włośnica - IgG 45,00 zł 78 PMR - prążki oligoklonalne met. izoelektroogniskowania (w tym IgG w PMR i sur.) 92 Scyntygrafia kości 93 Scyntografia perfuzyjna płuc 94 Scyntografia statyczna nerek 95 Scyntografia subtrakcyjna przytarczyc 96 Scyntografia tarczycy Tc-99m 97 GSPECT serca Tc-99m MIBI spoczynek 98 GSPECT serca Tc-99m MIBI wysiłek 205,00 zł 420,00 zł 340,00 zł 550,00 zł 540,00 zł 230,00 zł 500,00 zł 550,00 zł 11. INFO-PAT Pracownia Diagnostyczno-Usługowa NZOZ POZNAŃ ul.lisa Witalisa 1 Nazwa badania lub świadczenia z cenowo Konsultacja zmian patologicznych - guzy centralnego układu nerwowego 100,00 zł 8

9 II - Badania na które nie wpłynęły oferty. 1 Konsultacja dermatologiczna pacjenta na oddziale 2 Konsultacja stomatologiczna pacjenta na oddziale 3 Badania laboratoryjne (całość usług) - w razie awarii sprzętu (7 dni w tygodniu całodobowo) 20 Agregacja płytek krwi z ADP - 2 stężenia 21 Agregacja płytek krwi z rystocetyną 22 Aktywność białka C (metodą amidolityczną) 23 Aktywność czynnika V 24 Aktywność czynnika VII 25 Aktywność czynnika X 26 Aktywność czynnika XI 27 Aktywność czynnika XII 28 Aktywność czynnika IX 29 Aktywność plazminogenu 31 Badanie obecności inhibitorów czynników krzepnięcia 34 Liczba płytek krwi metodą kontrastowo-fazową 35 Liza euglobulin 37 Oporność czynnika V (APC -resistance test) 38 Oznaczenie miana inhibitora - wg Bethesda (oprócz inhibitora czynnika VIII) 40 Retrakcja skrzepu 42 Test wiązania kolagenu CBA:vWF 43 Wykrywanie przeciwciał antyfosfolipidowych 53 Rapid Fish 54 Badania materiału z poronienia: ustalenie płci (ocena chromosomów X,Y) + ocena ploidii chromosomów 13,15,16,18,21,22 metodą FISH 57 Cytryniany w moczu 58 Szczawiany w DZM 9

10 79 Rearanżacja genu TCR-G 104 Biopsja nerki 105 Biopsja nerki- barwienie do badania w mikroskopie świetlnym 106 Bioptat nerki- badania immunomorfologiczne 107 Bioptat nerki Fenotypowanie złogów amyloidu, dodatkowe barwienie na amyloid i transtyretynę 108 Bioptat nerki znakowanie komórek nacieku 109 Bioptat nerki badanie w mikroskopie elektronowym 118 Badanie urodynamiczne - Cystometria 122 Badanie ECHO serca dla dzieci 123 Konsultacja kardiochirurgiczna u dzieci 143 RTG pantomograficzne uzębienia 144 Badanie gęstości kości z kręgosłupa i szyjki kości udowej 145 Etanol, metanol, aceton met. Chromatografii 147 Chromatografia cienkowarstwowa: tramal, isoptin, baclofen, himeneuryna, metocard, propianolol, atropina, chlorprotixen, imipramina 152 Amizepina - sur. (ilościowo) 166 Cholonesteraza czerwonokrwinkowa 167 Formaldehyd 168 Hydrazyd 169 Pyramidon jakościowo 170 Arsen jakościowo 171 Borany jakościowo 172 Etanol met. Widmarka 173 Zarodniki grzybów (popłuczyny, wymiociny, kał) 176 Badanie pletyzmograficzne przy użyciu kabiny stałoobjętościowej 177 Badanie pojemności dyfuzyjnej płuc metodą pojedyńczego oddechu (DLCOSB) 179 Spirometria dynamiczna 10

11 187 Procedura wczesnej identyfikacji wrodzonych wad metabolizmu 191 oznaczenie aktywności chitotriozydazy w surowicy - w przypadku monitorowania leczenia choroby Gauchera (badanie na cito) 192 enzymatyczna diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana/CESD (aktywność beta-glukozydazy i/lub aktywność lisomalnej kwaśnej esterazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry) 193 Zabieg przezskórnej nefrolitotrypsji PCNL 195 Oznaczenie ekspresji EGFR postępowania 198 Rezonans magnetyczny w razie awarii sprzętu szpitala 199 Tomografia komputerowa - w razie awarii sprzętu szpitala III Unieważnienie konkursu a/ zawarcie umowy nie leży w interesie Udzielającego zamówienie czego nie można było wcześniej przewidzieć, dlatego komisja wnioskuje o unieważnienie postępowania dla niżej przedstawionych badań: 99 Badanie cytologiczne 100 Badanie cytologiczne z biopsji cienkoigłowej aspirac. b/ w związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty spełniająca warunki określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń, komisja wnioskuje o unieważnienie postępowania konkursowego dla niżej przedstawionych ofert: Nazwa badania lub świadczenia z cenowo - 4 Adenowirus DNA 160,00 zł 9 Badanie molekularne BCR/ABL - ilościowo 490,00 zł 70 test PAPP-A (PAPP-A, HCG wolna podjednostka beta, Prisca-aport) 150,00 zł 91 CMV - Cytomegalowirus met. PCR 165,00 zł 119 Badanie urodynamiczne - Urofloumetria 300,00 zł 124 ACE (konwertaza angiotensyny) 36,00 zł 128 Badanie C1q 71,20 zł 11

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2013 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 6.12.2012r. Strona 1 z 13 2. BADANIA LABORATORYJNE Lp. Nazwa podstawowa badania Cena netto 1 pobranie

Bardziej szczegółowo

Cennik Badania Laboratoryjne

Cennik Badania Laboratoryjne LP NAZWA PODSTAWOWA BADANIA BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE CENA BADANIA (ZŁ/SZT) 1 Mocz - badanie ogólne 10,00 zł 2 OB 6,00 zł 3 Morfologia krwi (podstawowa) 10,00 zł 4 Morfologia krwi (pełna ) 12,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY. numer badania nazwa podstawowa badania cena materiał do badania

CENNIK PODSTAWOWY. numer badania nazwa podstawowa badania cena materiał do badania AKTUALNY 0.0.20 CENNIK PODSTAWOWY numer badania nazwa podstawowa badania cena materiał do badania wynik (dni robocze) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE Mocz - badanie ogólne 7,00 mocz 2 OB 5,00 krew EDTA

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ - 4069. numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze)

CENNIK BADAŃ - 4069. numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze) Gabinet dr Pietrzaka Grójec od dnia 01.11.2013r CENNIK BADAŃ - 4069 numer badania nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania wynik (dni robocze) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY. nazwa podstawowa badania cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

CENNIK PODSTAWOWY. nazwa podstawowa badania cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE CENNIK PODSTAWOWY nazwa podstawowa cena BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 01.03.2011 1 Mocz - badanie ogólne 8,50 zł mocz 1 3600 Mocz- badanie osadu mocz 1 2 OB 5,50 zł krew EDTA 1 3 Morfologia krwi (pełna)

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE. wynik (dni robocze) numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania. tel.

CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE. wynik (dni robocze) numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania. tel. 65-036 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 13 www. Cardiomed.net.pl tel. 68 451115 numer badania CENNIK BADAŃ podstawowy 2013-1 nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r.

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Cennik badań komercyjnych od 01.01.2015r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 z dn. 01.12.2014r. CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Nazwa badania/zabiegu Cena w PLN Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Czas. oczekiwania. Kod e- lab. Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% Hematologia, koagulologia

Czas. oczekiwania. Kod e- lab. Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% Hematologia, koagulologia Kod e- lab Czas Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% oczekiwania Hematologia, koagulologia Morfologia (3 diff) m.in.rbc, WBC,HGB,HCT, MCV, 1 MCH, PLT, limfocyty, neutrofile i inne 4 Krew

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE

CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE nazwa podstawowa cena materiał do wynik (dni) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 6,00 mocz 1 2 OB 5,00 cytrynian sodu 1 4 Morfologia krwi (podstawowa)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

Cennik analiz laboratoryjnych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.)

Cennik analiz laboratoryjnych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.) UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265 tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81 DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12 Cennik analiz laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Kod Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Cena Materiał. Wynik (ok. dni) Nazwa badania

Cena Materiał. Wynik (ok. dni) Nazwa badania CENNIK BADAŃ 2011-06-01 1 Hematologia, koagulologia 001 Morfologia (18 parametrów) m.in.rbc, WBC,HGB,HCT, MCV, MCH, 10,00 Krew EDTA 1 PLT, limfocyty, neutrofile i inne 081 Morfologia pełna - 24 parametrowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG

CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG L.p. Badanie cena 1 17 hydroksykortykoidy w moczu 90 2 17 ketogenne sterydy w

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCJI ZDROWIA PT. SOBOTNIE CIĘCIE CEN Z CMP NA TERENIE PLACÓWKI CENTRUM MEDYCZNEGO CMP URSYNÓW

REGULAMIN AKCJI PROMOCJI ZDROWIA PT. SOBOTNIE CIĘCIE CEN Z CMP NA TERENIE PLACÓWKI CENTRUM MEDYCZNEGO CMP URSYNÓW REGULAMIN AKCJI PROMOCJI ZDROWIA PT. SOBOTNIE CIĘCIE CEN Z CMP NA TERENIE PLACÓWKI CENTRUM MEDYCZNEGO CMP URSYNÓW & 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać będzie się akcja promocji

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH www.wss.olsztyn.pl CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH INFORMATOR 2009 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn 1 Kapituła Konkursu POWYŻEJ 400 ŁÓŻEK Henryka Bochniarz Europa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym

REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA 001 1,25 OH2 Witamina D3 330,00 002 17 ketosterydy 34,00 003 17-OH - kortykosteroidy 40,50 004 17-OH progesteron 32,00 005 25OH Witamina D3 145,00 006 a-amylaza (diastaza)

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP)

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena 1 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS) 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 3 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) 4 ACTH hormon

Bardziej szczegółowo

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I tylko dla pacjentów nieubezpieczonych SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I Nazwa procedury Kod produktu Kod procedury Cena dla pacjenta 1. Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 5.09.01.0000001

Bardziej szczegółowo

KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH

KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH Lp. Wyszczególnienie kwalifikacja do typu porady ANALITYKA 1. badanie kału w kierunku jaj pasożytów I 2. badanie ogólne kału I 3. badanie w kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Zestaw I - Badania densytometryczne

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Zestaw I - Badania densytometryczne Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy Zestaw I - Badania densytometryczne L.P. Rodzaj badania Cena 1. Badanie densytometryczne szyjki kości udowej 2. Badanie densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Cennik Ogólny Wykonywanych badań Lp. Rodzaj badania Cena w złotych 1 Morfologia krwi (podstawowa) 5,50 2 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2014 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 01.09.2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2014 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 01.09.2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2014 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 01.09.2014 r. INSTYTUT MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE UL. KASPRZAKA 17A 01211 WARSZAWA 01.09.2014 r. I. CENTRALNE LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 09.03.2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 09.03.2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11 Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka z dnia 09.03.2015 INSTYTUT MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE UL. KASPRZAKA 17A 01211 WARSZAWA I. CENTRALNE LABORATORIUM I.1 I.2 I.3 I.4

Bardziej szczegółowo