Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK"

Transkrypt

1 Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK Projekt Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Warszawa, 24 lipca 2008 Agnieszka Krejner-Pawełas

2 Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Polsce koniec I etapu budowy polskiego systemu gospodarki (Dyr. 94/62/WE) odzysk ogółem min 50% max 65% recykling ogółem min 25% max 45% recykling poszczególnych rodzajów materiałów min 15% Realizacja obowiązków przedsiębiorców - 95% organizacje odzysku Dominacja 5-6 organizacji odzysku - 70% obowiązku przedsiębiorców Realizacja dotychczasowych wymagań recyklingu/odzysku w każdym materiale (dane Ministerstwa Środowiska) Początek II etapu - Rozp. Ministra Środowiska z dnia harmonogram dojścia Polski do poziomów docelowych wyznaczonych przez Dyr. 2004/12/WE

3 Poziomy recyklingu w latach % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 37% 48% 40% 38% 25% 15% 20% 15% 13% 15% 7% 5% % 50% 23% Papier Szkło Tworzywa Wielomateriałowe Stal Aluminium Naturalne

4 Wielkość rynku w latach tys. ton Szacunki Szacunki Łączny wolumen opakowań wprowadzonych na rynek (podlegających obowiązkom) Łączny wolumen obowiązków 4,5 krotny wzrost wolumenu w latach

5 Obecnie obowiązujące prawo Obowiązujące w Polsce prawo: zapewnia wolnorynkowy system realizacji obowiązków odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oparte jest o zasady efektywności ekonomicznej, społecznej akceptacji oraz ekologicznego uzasadnienia stosowanych instrumentów wymaga korekt, a nie fundamentalnych zmian wymaga zapewnienia, iż jest w pełni wprowadzone w życie

6 Potrzeby zmian Konieczność notyfikacji w UE Ograniczona możliwość weryfikacji wyników recyklingu Nieetyczne zachowania (niektórych przedsiebiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, recyklerów i organizacji odzysku) Brak wsparcia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w gminach Ograniczone działania edukacyjne Koncentracja większości organizacji odzysku na najtańszych sposobach (dokumentach) potwierdzających recykling

7 Projekty zmian prawnych Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dwie wersje: 4 i 27 czerwca br.) Zastępuje: Ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dn Ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dn stycznia data wejścia w życie ustawy

8 Ustawa określa: Projekty zmian prawnych wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska sposoby postępowania z opakowaniami zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i recyklingowej zasady prowadzenia rejestru obowiązki organów administracji publicznej obowiązki przedsiębiorców wprowadzajacych produkty w opakowaniach, producentów opakowań, recyklerów, handlowców, organizacji odzysku

9 Nowy rejestr Wprowadzenie rejestru podmiotów działających na rynku gospodarki odpadów opakowaniowych. Wpis - Urząd Marszałkowski, Nadzór - GIOŚ. Opłata rejestracyjna i roczna. Stanowisko: Popieramy wprowadzenie rejestru, który spowoduje uszczelnienie systemu oraz pozwoli na kontrolę strumienia odpadów opakowaniowych. Uważamy jednak, iż rejestr należy ograniczyć do recyklerów (firm wydających dokumenty potwierdzające DPR/DPO), organizacji odzysku, podmiotów prowadzących selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, ew. podmiotów rozliczających się samodzielnie. Dodatkowo postulujemy weryfikację danych recyklerów przed ich wpisem do rejestru.

10 Zobowiązania przedsiębiorców Roliczanie masy opakowań jako średniej z danego roku oraz dwóch poprzednich lat. Likwidacja zaliczania nadwyżki wykonanego obowiązku w następnym roku. Stanowisko: Jesteśy przeciwni zapisowi, który jest niezgodny z Decyzją Komisji z dn r. ustanawiającą formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE. Opłaty za wprowadzone odpady w danym roku byłyby dodatkowo ponoszone przez kolejne dwa lata. Polska miałaby problemy z przedłożeniem Komisji Europejskiej rzeczywistych wyników systemu za rok 2014.

11 Porozumienie dobrowolne Porozumienie dobrowolne Ministerstwa Środowiska z wprowadzającymi produkty w opakowaniach Porozumienie dobrowolne powinno: umożliwiać dostęp do systemu wprowadzającym produkty w opakowaniach obejmować obszar całego kraju określać cele i termin ich realizacji określać sposób sprawowania kontroli nad wprowadzającymi opakowania zawierające produkty określać przypadki, w jakich porozumienie ulega rozwiązaniu określać sposób publikowania wyników

12 Nowe kategorie opakowań Dodatkowe podkategorie opakowań: opakowania wielomateriałowe, torby foliowe (opłata recyklingowa 20 gr. za sztukę) Stanowisko: Jesteśmy przeciwni takiemu rozwiązaniu prawnemu, gdyż wprowadza nierówne traktowanie opakowań i niesprawiedliwe nakładanie obowiązków w sposób wybiórczy. Brak jest uzasadnienia takiego rozwiązania z punktu widzenia ochrony środowiska. Postulujemypozostawienie istniejącego rozwiązania tzn.rozliczania opakowań wielomateriałowych wg materiału dominującego. Opakowania wielomateriałowe zbierane są zgodnie z porozumieniem Rekarton zawartym pod patronatem MŚ.

13 Nowe wymagania dla Organizacji Odzysku Dodatkowe zobowiązania dla organizacji odzysku: minimum 5% przychodów z przejęcia obowiązków przeznaczone na cele edukacyjne certyfikat EMAS podniesienie kapitału zakładowego do 5 milionów PLN likwidacja lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku powoduje ponowne obciążenie wprowadzającego produkty w opakowaniach za cały rok, którego dotyczyła umowa (wersja z dn ) Stanowisko: Popieramy proponowany zapis. Postulujemy dodatkowo zakaz angażowania środków publicznych.

14 Szczelność systemu Liberalizacja przepisów dla przedsiębiorców samodzielnie realizujących swój obowiązek, bez udziału organizacji odzysku Stanowisko: Jesteśmy przeciwni liberalizacji. Popieramy utrzymanie istniejacych rozwiazań prawnych tzn. ograniczenie samodzielnego wykonywania obowiązku wyłącznie poprzez zbiórkę i recykling/odzysk własnych opakowań. Zgodnie z ideą Ministerstwa Środowiska obecne przepisy zapewniają przejrzystość funkcjonowania systemu, jego uszczelnienie i możliwość efektywnej kontroli realizacji obowiązku i to zdanie w pełni popieramy. Nie widzimy potrzeby zmian przepisów.

15 Niebezpieczne substancje chemiczne Likwidacja kaucji na opakowania po środkach niebezpiecznych Stanowisko: Popieramy proponowany zapis prawny. Ułatwi on funkcjonowanie branż wprowadzających na rynek produkty niebezpieczne takie jak chemia gospodarcza. Budowanie odrębnego systemu dla niszowej grupy opakowań nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego ani ekologicznego. Brak jest również takiego wymogu w Unii Europejskiej.

16 Nowy system kar Brak adekwatnych i sprawiedliwych kar dla recyklerów za nadużycia i nieuczciwe działania. Propozycja karania przedsiębiorców wprowadzających opakowane produkty za brak wpisu do rejestru karą do zł, a nieuczciwego recyklera jedynie karą grzywny, tj. do zł. Stanowisko: Jesteśmy przeciwni niskiej karze grzywny, za nieuczciwe praktyki recyklrów, co jest jawnym przyzwoleniem na dokonywanie nadużyć.

17 Dziekuję za uwagę

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELKTRONICZNY system podmioty obowiązki daty PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELKTRONICZNY system podmioty obowiązki daty PYTANIA I ODPOWIEDZI Warszawa, 23 maja 2006. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELKTRONICZNY system podmioty obowiązki daty PYTANIA I ODPOWIEDZI Przepisy; dyrektywa, ustawa. Inne kraje Cel Obowiązki zbierających (sklepy, gminy) Obowiązki

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych Projekt z dnia 24 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA Nr w wykazie Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo