V spotkanie "Segregacja odpadów i recykling

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V spotkanie "Segregacja odpadów i recykling"

Transkrypt

1 Rynek opakowań i odpadów opakowaniowych w Polsce Dobre praktyki w gospodarce odpadami V spotkanie "Segregacja odpadów i recykling Warszawa, 30 czerwca 2011 NFOŚiGW 1

2 Wstęp opakowania, recykling w Unii Europejskiej 2

3 Geneza systemu w Europie Unia Europejska, Bruksela, 15 lipca 1975, Dyrektywa 75/442 Dyrektywa ramowa o odpadach Niemcy: 1991 Francja: 1992 Austria: Październik Szwecja: Październik Unia Europejska: Dyrektywa opakowaniowa 94/62/EC Nowelizacja Dyrektywy 2004/12 3

4 PKB vs. ilość opakowań wprowadzanych na rynek PKB w USD na mieszkańca Ilość opakowań wprowadzanych w kg na mieszkańca

5 Wzrost PKB vs. wzrost ilości opakowań wprowadzanych na rynek AUSTRIA NIEMCY HISZPANIA POLSKA

6 Belgia Holandia Niemcy Austria Czechy Luksemburg Wielka Brytania Irlandia Portugalia Włochy Dania Hiszpania Szw ecja Finlandia Francja Litw a Słow enia Węgry Bułgaria Słow acja Łotw a Estonia Grecja Polska Cypr Rumunia Malta Poziomy recyklingu realizowane w krajach UE (2008) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

7 Opakowania, Recykling w Polsce 7

8 Start systemu W maju 2001 roku uchwalono ostatecznie pakiet ustaw regulujący gospodarkę odpadami opakowaniowymi: Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców (ustawa bezpośrednio dotycząca systemu) Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Ustawa o odpadach Ustawa była opracowywana przy uczestnictwie wielu stron o różnych interesach według wiedzy i doświadczeń dostępnych w tamtym okresie Ustawy te zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2002 r. Wprowadzone ramy prawne były liberalne: System wolnokonkurencyjny (wielość organizacji odzysku i osoby trzecie) System kosztów częściowych Brak głębokiej ingerencji Państwa w ekonomię tego rynku Niejednolity system dokumentowania recyklingu Ograniczony nadzór Brak konieczności prowadzenia edukacji ekologicznej Niewiele regulacji dotyczących zasad funkcjonowania podmiotów zbierających i przetwarzających odpady

9 Okres opakowania wprowadzone na rynek przez przedsiębiorców [t] Prognoza Rekopolu oparta na założeniu wzrostu ilości opakowań (ten sam wzrost dla każdego rodzaju opakowań wg struktury z 2009)

10 Poziomy recyklingu Cele do zrealizowania w 2014 roku są ambitne

11 Okres Obowiązek RECYKLINGU do zrealizowania przez system [t] 37,9% Skumulowany z uwzględnieniem dodatkowego recyklingu wzrost w latach wynosi 117,8% Z uwzględnieniem potrzeb w zakresie dodatkowego odzysku 53,4%

12 Średnie poziomy odzysku i recyklingu Od 2011 roku system będzie musiał realizować więcej recyklingu niż wynika to z poziomów dla poszczególnych materiałów

13 Obowiązek odzysku [t] Obowiązek odzysku realizowany będzie w części recyklingiem papieru i tektury.

14 Obowiązki były realizowane i to z nadwyżkami * Dolnośląskie, Podkarpackie, Śląskie i Warmińsko-Mazurskie na poziomie 2008 roku Kuriozalna sytuacja: w tworzywie, aluminium, papierze i naturalnych nadwyżka z 2009 roku wynosi więcej niż potrzeby rynku w 2009 roku ALE czy ten obraz pokazuje rzeczywistość? Rzeczywistość jest zapewne inna 14

15 Przykład szkła: 2003 i 2004 rok początek nieprawidłowości W 2004 roku analizy wskazują, iż realizacja obowiązku recyklingu w szkle w 2005 roku może być zagrożona DO DZIŚ OFICJALNE RAPORTY PRZEDSTAWIAJĄ ODWROTNY OBRAZ

16 Efekty Czy to po stronie ilości wprowadzanych czy to po stronie DPR/DPO istnieje szara strefa Skala tej szarej strefy jest trudna do oszacowania Ta sytuacja jak i znacząca konkurencyjność rynku realizacji obowiązku odzysku i recyklingu (ilość organizacji odzysku) powoduje utrzymywanie się niskiego poziomu dopłat do zbiórki m.in. odpadów opakowaniowych z papieru i tektury Papier Szkło Tworzywa Stal Aluminium

17 Sytuacja obecna a prawo 17

18 Wstęp Od dwóch lat jest pewne, iż bez głębokich zmian w systemie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych system ten stanie się niewydolny i stanie się nie tylko problemem wewnętrznym Polski ale problemem UE Widoczne jest to poprzez Szara strefa zaczyna dominować rynek w sposób znaczący Coraz częściej opisywane przez media niezadowolenie wielu uczestników rynku Również widoczne niezadowolenie odpowiedzialnego ze wypełnianie zobowiązań unijnych w zakresie ochrony środowiska czyli MŚ 18

19 Prawo - 1 Od 2006 roku trwają prace nad nowelizacją / zmianą ustawy o obowiązkach przedsiębiorców Do 2010 roku powstało 9 projektów i założeń do ustawy o obowiązkach: 2006 i 2007: dwie inicjatywy zmian ustawy 2008 i 2009: dwa projekty nowelizacji ustawy 2009 i 2010: pięć założeń projektu nowej ustawy łączącej dwie ustawy (o obowiązkach i opakowaniową) Ostatnie założenia projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 6 października 2010 roku zostały przyjęte przez Radę Ministrów 16 listopada 2010 roku Ukazał się projekt ustawy i został skierowany do konsultacji społecznych 19

20 Podstawowe założenia - Ogólne Zwolnieni są przedsiębiorcy wprowadzający poniżej 1 t opakowań rocznie W zamian za to podwyższenie poziomów o jeden punkt procentowy w stosunku do obecnie określonych celów (2014 rok): Odzysk: 61% Tworzywa : 23,5 Aluminium: 51% Stal: 51% Papier: 61% Szkło: 61% Drewno: 16%

21 Podstawowe założenia Gospodarka odpadami opakowaniowymi Wymagane poziomy odzysku i recyklingu liczone w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych w roku poprzednim: celem jest wprowadzenie rozwiązania niwelującego konieczność utrzymania nadwyżek, rostrze rozliczenia dla przedsiębiorcy i o.o., jeden rok będzie rozliczany dwukrotnie 50% odpadów opakowaniowych z odpadów komunalnych: celem jest zwrócenie się systemu na zbiórce odpadów opakowaniowych jednostkowych a nie jak obecnie na zbiorczych i transportowych, może oznaczać wzrost kosztów, tylko o.o. mające dostęp do tego typu systemu będą w stanie odpowiedzieć na ten wymóg Realizacja samodzielna: utrzymanie obecnego rozwiązania

22 Podstawowe założenia Gospodarka odpadami opakowaniowymi Porozumienie dobrowolne dla opakowań wielomateriałowych i opakowań do substancji niebezpiecznych: usankcjonowanie prawne obecnie funkcjonującego Rekartonu i systemów zbiórki opakowań po substancjach niebezpiecznych Recykler mający zezwolenie na zagospodarowanie ponad 400 t odpadów opakowaniowych rocznie będzie musiał przedkładać do GIOŚ wyniki audytu dotyczącego DPR / DPO audytor ma odpowiadać specjalnym wymogom: nowe obostrzenia dla recyklera, celem wyeliminowanie nieuczciwych recyklerów, może oznaczać wzrost kosztów,

23 Podstawowe założenia organizacja odzysku Kapitał zakładowy o.o. 1 mln: jak dotychczas Utrzymywanie na rachunku 100% (a może 50%) kapitału: obecnie 50% kapitału kwestia dyskusyjna czy należy pieniądze zamrażać w systemie bankowym Działalność o.o. na zasadzie non profit: były dyskusje ale zrezygnowano z tego pomysłu Na kampanie edukacyjne 5% przychodów: obecnie praktyczny brak szeroko zakrojonych działań tego typu Wdrożenie EMAS: kwestia dyskusyjna, dodatkowy koszt Składanie sprawozdania o recyklerach i eksporterach, z którymi organizacja odzysku zawarła umowę: skopiowane z systemu brytyjskiego i trudne do zastosowania w realiach polskich Likwidacja organizacji odzysku: powrót obowiązku do przedsiębiorcy od początku roku Przejmowanie obowiązku w całości: brak możliwości dzielenia w obrębie jednego materiału i zapewne w obrębie wszystkich materiałów Sprawozdania OPAK możliwość zlecenia organizacji odzysku przygotowania i składania w imieniu przedsiębiorcy

24 Podstawowe założenia pozostałe Do obliczenia zrealizowanego ogólnego poziomu odzysku i ogólnego poziomu recyklingu wliczana będzie masa wprowadzonych opakowań z ceramiki i tekstyliów naturalnych Wysokie kary za od 5 tyś. do 500 tyś. zł za niewywiązanie się z obowiązków określonych przepisami Planowane wejście w życie ustawy:????? Skutki wejścia w życie tej ustawy należy rozpatrywać wraz ze Skutki wejścia w życie tej ustawy należy rozpatrywać wraz ze skutkami zmian Ustawy o odpadach i Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK

Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK Projekt Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Warszawa, 24 lipca 2008 Agnieszka Krejner-Pawełas Gospodarka

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY Spis treści I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl

www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl Warszawa, listopad 28 Autorzy: Jarosław Kantorowicz Dariusz Żuk (rozdział 5) Redakcja: Wiktor Wojciechowski W pracach nad raportem wykorzystano materiały przygotowane przez

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

www.nowamisja-niskaemisja.pl

www.nowamisja-niskaemisja.pl Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja niska emisja Plany gospodarki niskoemisyjnej możliwością rozwoju dla gmin Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Urząd Miasta Lublin Lublin, 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 18 maja 2015 r.

Data sporządzenia 18 maja 2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów

Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów Warszawa, 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1 Struktura dokumentu i metodyka jego opracowania... 7 2. DIAGNOZA STANU... 10 2.1 Podsumowanie diagnozy...

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych Autor opracowania dr Marietta Janowicz-Lomott Patronem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

1. Koniunktura gospodarcza sierpień 2011

1. Koniunktura gospodarcza sierpień 2011 POLSKI SYSTEM RECYKLINGU ORGANIZACJA ODZYSKU SA Spis treści: 1. Koniunktura gospodarcza sierpień 2011 2. Kontrowersyjna zmiana w ustawie o akumulatorach 3. Śmieci pod kontrolą 4. Będzie mniej fałszywego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki 1 SPIS TREŚCI 2014-03-20 Rozdział I: Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Informacji i Statystyk Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-618 Kancelaria Senatu Luty 2013 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Przegląd rozwiązań krajowych w zakresie świadczenia pocztowych usług publicznych w 27 państwach Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r.

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r. SPRAWOZDANIE z realizacji Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE Krasne, marzec 2007r. 1. Wprowadzenie. 1) Cel przygotowania sprawozdania. Celem sprawozdania z realizacji planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 28 lipca 2010 r. Sprawozdanie nr 54/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) 1. FINANSE - Komisja proponuje pakiet przepisów zwiększających ochronę konsumentów

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo