Biuro projektu: ul. Kościelna 21, Poznań tel.: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro projektu: ul. Kościelna 21, 60-536 Poznań tel.: 61 665 76 75 ssn@paip.pl www.ssn.paip.pl CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Transkrypt

1 Biuro projektu: ul. Kościelna 21, Poznań tel.: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego

2 N AUKOWCY { N A S TAŻ!

3 Stowarzyszenie Szuka Naukowców! Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) Organizator projektu jest stowarzyszeniem, które od października 2004 roku swoimi działaniami wspiera środowiska akademickie oraz innowacyjną przedsiębiorczość. Założony przez studentów, absolwentów i doktorantów z różnych poznańskich uczelni wyższych, promuje, inicjuje oraz wspiera kreatywne, nowoczesne postawy akademickiej przedsiębiorczości. Aby osiągnąć swoje cele, PAIP organizuje szkolenia, konferencje oraz doradztwo indywidualne. PAIP realizuje obecnie kilkanaście projektów, których punktem wspólnym jest skupienie uwagi na pomocy przedsiębiorczym, kreatywnym i zdolnym ludziom, którzy zasługują na wsparcie przy rozpoczynaniu własnego biznesu. Motorem działań PAIP jest wiara, iż dzięki jego działaniom środowisko biznesowe Wielkopolski zyskuje nowych, wykwalifikowanych przedsiębiorców, którzy wspierają rozwój innowacyjności regionu. Wkład w podniesieniu wskaźnika przedsiębiorczości w Wielkopolsce oraz wysiłki na rzecz rozwoju innowacji w regionie doceniają i wspierają m.in. Urząd Miasta czy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz samorząd Województwa Wielkopolskiego, który uhonorował PAIP tytułem Wielkopolski Lider Innowacji 2009r. 01

4 Staramy Się Najbardziej! ZARZĄD PAIP W SKŁADZIE: Wojciech Gilewski - Prezes Zarządu Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Absolwent Wydziału Historycznego i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Funduszami pomocowymi zajmuje się od 2005 roku. Swoją karierę rozpoczynał jako konsultant, pracował jako specjalista oraz kierownik projektów finansowanych z UE. Uczestniczył w pracach koncepcyjnych nad kilkunastoma projektami, jest autorem/współautorem wielu projektów finansowanych z EFS z różnych dziedzin. Specjalizuje się w projektach skierowanych do firm, szczególnie interesuje go przedsiębiorczość akademicka oraz transfer technologii. Szczęśliwy ojciec, wielki pasjonat szant, klejenia modeli średniowiecznych okrętów, nart i jazdy rowerowej. Katarzyna Piekarska - Prezes PAIP Consulting Sp. z o.o., wiceprezes Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i jedna z jego założycielek. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu kierunku zarządzanie i marketing. Od początku swojej kariery zawodowej związana z funduszami unijnymi. Tworzy i realizuje projekty finansowane głównie z EFS. Tematyka projektów przez nią realizowanych to głównie zagadnienia związane z promocją innowacji i przedsiębiorczością akademicką. Po pracy odzyskuje siły tańcząc i czytając książki. 02

5 Spektakularnie, Sensownie, Nowatorsko. Innowacyjność staje się jednym z najważniejszych wskaźników, jakimi mierzy się rozwój państw i społeczeństw - wysoki poziom nowatorstwa świadczy nie tylko tym, że w danym miejscu żyje się dobrze dzisiaj daje on nadzieję na to, że będzie żyło się tu tak samo dobrze, a nawet lepiej, w przyszłości. Ukazuje odwagę w podejmowaniu ryzyka, gotowość do adaptowania się do nowych warunków, elastyczność oraz gotowość porzucania utartych schematów myślowych na rzecz idei, mogących w perspektywie przynieść korzyści. Innowacyjność staje się jednym z podstawowych atutów państw w krajach o wysokim jej stopniu chętniej lokują kapitał zagraniczni inwestorzy, agencje ratingowe wyżej je wyceniają, rozwój gospodarczy i wzrost PKB wydają się pewniejsze. W obliczu kryzysów i niepewności obecnego światowego rynku wydaje się, iż przekonanie o jedynie słusznych metodach, technikach, ideach odejść musi do lamusa. Zdolność do ponoszenia ryzyka związanego z możliwością pomyłki lub porażki, połączona z przekonaniem o niepomiernie wyższych zyskach, w przypadku, jeśli nasze pomysły okażą się strzałem w dziesiątkę sprawiają, że niektóre gospodarki wyprzedzają inne, nie mając (zdawałoby się) ku temu żadnych przesłanek. Jakie kraje są obecnie uznawane za najbardziej innowacyjne? W pierwszej dziesiątce znalazły miejsce USA oraz kraje azjatyckie - Singapur, Korea Południowa, Japonia, Indie. Europejskimi prymusami są Finlandia, Dania, Norwegia, Niemcy, Holandia. Sensownie, bo Spektakularnie, bo Jeśli Twój biznes ma odnieść sukces musi oferować niespotykane gdzie indziej rozwiązania. Czy nowatorskie projekty są kosztowne? Oczywiście, bardzo. Czy się opłacają? Potrafią podnieść wartość firmy w długim okresie i pomagają osiągnąć dodatnie wyniki finansowe w krótszym czasie. Czyż nie brzmi to sensownie? Innowacyjność to wprowadzanie nowości, reform, nowatorstwo, kreatywność. W biznesie oznacza przekraczanie schematów i wytyczonych ścieżek zarówno w procesie produkcji, jak i w marketingu, organizacji czy wytwarzaniu nowych produktów. Innowacje to szansa na zaistnienie, zwiększenie swojej konkurencyjności, na wyróżnienie się z tłumu. Spektakularnie bo inaczej, lepiej, odważniej. 03

6 Co łączy ze sobą te, na pierwszy rzut oka, tak różne kraje? W rankingach innowacyjności mierzone są takie wskaźniki jak: zasoby ludzkie, inwestycje, własność intelektualna (np. liczba zgłoszonych patentów) czy przedsiębiorczość. Wszystkie te kraje z innowacyjności uczyniły priorytet swych działań zarówno publicznych, jak i biznesowych. Przedsiębiorcy otrzymują wsparcie finansowe, bowiem wprowadzanie innowacji bywa procesem niezwykle kosztownym. Jak w wyścigu najbardziej nowatorskich państw prezentuje się Polska? Słabo. Wśród krajów Unii Europejskiej niżej od nas sklasyfikowano jedynie Litwę, Rumunię, Bułgarię oraz Łotwę. Przyczyną są oczywiście pieniądze niskie nakłady na działalność badawczo rozwojową, szczególnie po stronie przedsiębiorstw (co z kolei związane jest z dużymi kosztami oraz wysokim ryzykiem takich badań). Dodatkowo, przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich mają kłopoty z uzyskaniem kredytów bankowych na podobną działalność. Co więc można zrobić? Przede wszystkim, wykorzystać szansę, jaką dają programy operacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego. PAIP realizuje projekt Staż Sukcesem Naukowca dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). Nowatorsko, bo... Przepływ wiedzy do biznesu i technologii do nauki musi zostać usprawniony nic tak dobrze nie wpływa na poprawę wskaźników innowacyjności jak zwiększona intensywność kontaktów, trwałe relacje, wzajemne przenikanie się i wspieranie sfer nauki i biznesu. To nowość, dotąd nieobecna na polskim rynku edukacyjnym. Wydaje się, że oba te światy zauważyły się i dostrzegły wzajemną zależność. Nowatorskie podejście do sprawy! 04

7 Staż Sukcesem Naukowca w i e l k o p o l s k a Projekt opiera się na przekonaniu, że nic nie wspomaga rozwoju innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw lepiej niż pomoc ekspertów. A gdzie najłatwiej odnaleźć fachowców ze specjalistycznych dziedzin? Na uczelniach i w jednostkach badawczo - rozwojowych! I tak łącząc naukowców oraz wielkopolskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, PAIP stara się ułatwić przepływ wiedzy i technologii w obu kierunkach. Nie tylko bowiem przedsiębiorstwom zależeć powinno na kontakcie z naukowcami pracownicy wyższych uczelni także wiele zyskują, mając okazję skonfrontować swoje dotychczasowe doświadczenia z praktyką biznesu, jego specyfiką i uwarunkowaniami. Jak wynika z badań GUS przedsiębiorstwa w Polsce rzadko korzystają z pomocy z zewnątrz przy wprowadzaniu innowacji głównie polegają one na swoich własnych opracowaniach lub ewentualnie współpracują z innymi przedsiębiorstwami. Transfer wiedzy z uczelni wyższych, oddziałów Państwowej Akademii Nauk lub instytutów badawczorozwojowych niemal nie istnieje korzystało z niego jedynie 1% innowacyjnych przedsiębiorstw (według Rankingu najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, opracowanego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan). Organizator projektu Staż Sukcesem Naukowca postanowił wspomóc wszystkie zainteresowane strony w dotarciu do siebie, we wzajemnym poznaniu się {stażyści ssn} Prof. Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Jacek Żak jest kierownikiem Zakładu Logistyki na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej i współzałożycielem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. W środowisku poznańskim należy do najbardziej cenionych ekspertów w dziedzinie transportu i logistyki. Prof. Jacek Żak jest autorem ok. 120 publikacji, kierownikiem ponad 80 projektów badawczych i doradczych, twórcą ponad 20 oryginalnych programów szkoleniowych oraz realizatorem blisko 50 dedykowanych szkoleń dla przedsiębiorstw różnych branż, głównie o tematyce logistycznej. Jest absolwentem Uniwersytetu Harwarda oraz dwukrotnym stypendystą Fulbrighta. Podczas stażu w przedsiębiorstwie InterLAN A. Kułakowski i Spółka służy swoją wiedzą i doświadczeniem, opracowując komputerowe metody rozwiązywania problemów decyzyjnych związanych z zarządzaniem taborem. 05

8 i rozpoczęciu współpracy w obudzeniu wśród naukowców pasji wprowadzania wyników swych badań na rynek komercyjny i w podwyższeniu zdolności absorpcji nowatorskich rozwiązań wśród przedsiębiorców. Czym konkretnie jest projekt Staż Sukcesem Naukowca? Jest szansą dla pracowników naukowych na odbycie stażu w przedsiębiorstwie i podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności w danej branży. Staż taki może trwać od 1 do 6 miesięcy i jest płatny (3000zł miesięcznie). Stażysta jest zobligowany do wykonania 120h pracy na rzecz przedsiębiorstwa, ale w trosce o to, aby szansa na odbycie stażu nie przepadła z powodu zbyt sztywnych ram pracy, tryb czy warunki odbywania stażu pozostawiono do indywidualnego ustalenia. Pracownicy naukowi są niezwykle zapracowanymi ludźmi zajęcia ze studentami, praca nad własnym dorobkiem naukowym, życie prywatne i jeszcze staż Elastyczny tryb odbywania stażu jest możliwy, jeśli przewiduje go Indywidualny Plan Stażu, ustalany pomiędzy przedsiębiorstwem a pracownikiem naukowym. To, co wyróżnia projekt Staż Sukcesem Naukowca wśród innych tego typu inicjatyw, to fakt, że nie trzeba rezygnować ze swoich codziennych zobowiązań, a jednocześnie można rozwijać innowacyjność swojej dyscypliny naukowej. {stażyści ssn} mgr Rafał Kotwis asystent na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych (I pracownia rzeźby u prof. Józefa Petruka) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; w 2005 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w zakresie rzeźby. Jest współzałożycielem grupy artystycznej firma. Jego twórczość naukowa i artystyczna koncentruje się na rzeźbie monumentalnej oraz małych formach rzeźbiarskich. Tworzy w takich materiałach jak: brąz, poliester, stal. R. Kotwis odbywa staż w przedsiębiorstwie 3R Studio Sp. z o.o., a celem stażu jest opracowanie struktury i schematu dla programu badawczego, polegającego na testowaniu prototypowych rozwiązań programistycznych. Wynikiem programu ma być schemat dla procesu prowadzenia testów oprogramowania przez studentów w ramach ćwiczeń. 06

9 Co trzeba zrobić, aby wziąść udział w projekcie? ź ź ź ź Odwiedzić stronę i zalogować się na niej. Przedsiębiorca szukający pracownika naukowego, który założy konto, zyskuje dzięki temu możliwość przeglądania ofert stażystów, zaś chętni, aby rozpocząć staż dostęp do katalogu zalogowanych firm. Następnie zainteresowani mogą poczekać, aż przedsiębiorca zaprosi kandydata do odbycia stażu poprzez stronę www lub wziąć sprawy w swoje ręce i znaleźć pracownika/przedsiębiorstwo, odpowiadające ich zainteresowaniom. Na stronie www przedsiębiorca i pracownik naukowy powinni wzajemnie zaprosić się do projektu i zaakceptować swoje podania. Na koniec pozostaje już tylko wydrukowanie, wypełnienie i złożenie wszystkich dokumentów, wymaganych Regulaminem projektu. Po wypełnieniu wszystkich formalności oraz obradach Rady Naukowej Projektu z radością można przekazać kandydatom informacje o tym, kiedy mogą zacząć staż! Rada Naukowa złożona jest z przedstawicieli poznańskich uczelni wyższych, specjalistów z różnych dziedzin, którzy spotykają się, aby merytorycznie ocenić formularze zgłoszeniowe. To oni decydują, po przestudiowaniu dokumentacji oraz (nieraz burzliwych) debatach, którzy spośród kandydatów odbędą staż. Obecność w Radzie Naukowej Projektu osób o wyjątkowych, wysokich kwalifikacjach gwarantuje bezstronność przy podejmowaniu decyzji oraz profesjonalne i merytoryczne ocenienie wniosków {stażyści ssn} dr inż. Beata Starzyńska - jest adiunktem na Politechnice Poznańskiej, w Zakładzie Zarządzania Produkcją, a podczas stażu w przedsiębiorstwie PPS Airpol Sp. z o.o. zajmuje się analizą kształtowania jakości w procesie wytwarzania sprężarki śrubowej, diagnozą systemu zarządzania jakością (SZJ), zaprojektowaniem oraz przeprowadzeniem badań satysfakcji klientów Firmy, testowaniem autorskiego oprogramowania w zakresie doboru i stosowania narzędzi jakości oraz przeprowadzeniem szkoleń z tego zakresu. 07

10 Od listopada 2010r. 20 (17 panów oraz 3 panie) pracowników naukowych z całej Wielkopolski odbywa staż w 15 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z naszego regionu. Już od maja ruszy kolejny cykl stażowy (również 20 osób), a rekrutację do projektu zakończymy jesienią, kiedy ostatnich 20 naukowców rozpocznie swoją przygodę w biznesie. Wśród obecnych stażystów przeważają opinie o tym, że Staż Sukcesem Naukowca to szansa, z której powinno skorzystać jak najwięcej osób. Tak uważa miedzy innymi mgr inż. Hubert Gojżewski akustyk po UAM oraz materiałowiec po Politechnice, który odbywa staż w przedsiębiorstwie EGGER Polska, gdzie pracuje nad poprawą właściwości akustycznych i mechanicznych paneli podłogowych. Główną ideą jego stażu jest takie zastosowanie nowych konstrukcji oraz użycie nowych materiałów tak, aby panele tłumiły dźwięki słyszalne lub też odpowiednio je odbijały (dyfuzyjność dźwięku w pomieszczeniach). Chodzi również o to, aby takie panele były wytrzymałe mechanicznie (np. na ścieranie) i posiadały właściwości silnie antyelektrostatyczne. Jak stwierdził Hubert Gojżewski - SSN to świetny pomysł na zatarcie iście betonowej granicy pomiędzy naukowcami z uczelni a przedsiębiorcami. A PAIP stwierdza, że w takie projekty jak ten warto inwestować! {stażyści ssn} dr Nikodem Miranowicz jest adiunktem na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Od 1990 roku wykorzystuje komputery Macintosh w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych. Opracował w tym zakresie kilkanaście skryptów, podręczników i książek. Opracował internetowy serwis implementacji algorytmik w językach programowania C, C++, Java, JavaScript, AppleScript i VBA oraz katalog edukacyjnego oprogramowania dla systemu Mac OS X. Jest współautorem polskich edycji projektu Intel - nauczanie ku przyszłości. W swych pracach naukowych wykorzystuje Macintoshe w badaniach funkcji wizualizacji chemicznej (liczne artykuły w prasie naukowej) oraz badaniach dydaktycznych efektywności technologii e-learningu. Wraz z dr Marcinem Szymkowiakiem adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym (Katedra Statystyki), który w swej pracy badawczej zajmuje się statystyką małych obszarów, metodą reprezentacyjną oraz metodą analizy danych w przypadku występowania braków odpowiedzi (kalibracja, inputacja), współpracują podczas stażu w przedsiębiorstwie Learning Solutions Sp. z o.o. opracowując nowe systemy nauki na odległość, zarządzania przedsiębiorstwem oraz automatyzacją statystyk. 08

11 Startuj Super Naukowcu! Środowisko akademickie jest ze swej definicji innowacyjne pracownicy naukowi całe swe zawodowe życie poświęcili doskonaleniu swoich umiejętności, stale poszerzając wiedzę i podążając za aktualnościami w swoich dziedzinach. Wielkopolska stanowi region o niezwykłym potencjale 36 wyższych uczelni, ponad pracowników naukowych! Organizatorzy projektu postanowili ten potencjał wykorzystać i dać szansę wszystkim zdolnym, energicznym i pełnym zapału pracownikom naukowym i naukowo dydaktycznym na sprawdzenie swoich kwalifikacji w biznesie. Wyrażając uznanie dla idei projektu, honorowy patronat nad projektem objęli m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Poznania oraz rektorzy takich uczelni jak: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego oraz Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Koninie, Lesznie i Pile. Projekt wzbudził zainteresowanie pracowników jednostek naukowych, a obecnie odbywający staże koncentrują swoje wysiłki na pracy w różnorodnych dziedzinach (m.in. fizyka, ekonomia, genetyka, chemia, sztuki piękne czy robotyka). Każdy może znaleźć coś dla siebie, bowiem w każdej branży naukowej i biznesowej istnieje zapotrzebowanie na innowacje. {stażyści ssn} dr Piotr Ratajczyk jest adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie zajmuje się problematyką zarządzania produktem/portfelem produktów oraz analizą rynku. Jego staż w firmie Eureka Business Design Sp. z o.o. ma na celu zbadanie użyteczności innowacyjnych form projektowania interakcji człowieka z produktami/usługami technologicznymi. 09

12 Matusiak Nad czym pracują nasi stażyści? Nad innowacjami w dziedzinach takich jak: technologie 3D, genetyka, robotyka, akustyka czy systemy jakości. Wszystkie ulepszenia, które pracownicy naukowi są gotowi zaaplikować do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostają w przedsiębiorstwach, a całe wyniesione przez stażystów doświadczenie owocować będzie w przyszłości. I tak dr inż. Anna Karwasz dr Monika adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym, której zainteresowania naukowe to przede wszystkim rozwój regionalny oraz innowacje jako czynnik wzrostu konkurencyjności miast i regionów, podczas stażu w przedsiębiorstwie Eureka Technology Park Sp. z o.o. zajmuje się zagadnieniami misji, wizji i priorytetów firmy w kontekście klastrów i siły sieci, zaś (asystent w Zakładzie Zarządzania Produkcją Politechniki Poznańskiej) odbywa staż w firmie zajmującej się segregacją odpadów opakowaniowych, gdzie opracowuje nowe schematy postępowania związane z rozładunkiem i załadunkiem odpadów dostarczanych do firmy oraz przemieszczaniem ich wewnątrz firmy. W ramach stażu zaprojektowała również nowe miejsca składowania oraz wewnątrzzakładowe drogi transportowe. Opracowana przez nią metoda postępowania z materiałami nieposegregowanymi usprawniła czas przepływu tych materiałów między poszczególnymi stanowiskami. W dalszej części stażu planuje wypracować sposób postępowania przygotowujący do wdrożenia nowej maszyny automatycznie segregującej odpady. Jej badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień oceny recyklingowej wyrobu oraz projektowania wyrobów z uwzględnieniem ich późniejszego recyklingu. dr inż. Anna Karwasz {stażyści ssn} dr inż. Mariusz Maćkowski asystent na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Koni); jego zainteresowania naukowe obracają się wokół genetyki molekularnej zwierząt, a prace dotyczą polimorfizmu genów związanych z chorobami genetycznymi, kształtującymi umaszczenia koni oraz kontrolą ich pochodzenia. Zajmuje się również poszukiwaniem przyczyn karłowatości tych zwierząt. Staż odbywa w przedsiębiorstwie Centrum Badań DNA, gdzie pomaga w uruchomieniu laboratorium weterynaryjnego. 10

13 Kto może wziąć udział w projekcie? Kto może wziąć udział w projekcie? Wszyscy adiunkci, asystenci, profesorowie czy docenci, pracujący nad innowacjami lub chcący podjąć w tym kierunku pierwsze kroki (i to w biznesie), jeśli tylko mogą spędzić na stażu 120h miesięcznie, drążąc (tematykę), pytając (o wszystko), rozwijając (się) i odkrywając (nowości). Szczególnie mile widziane są w gronie stażystów panie, dla których przewidzianych jest więcej miejsc aż 36. Poza tym wszystko, co trzeba uczynić, to zalogować się na stronie wypełnić dokumentację aplikacyjną, dostępną w zakładce Dokumenty/Dla Stażysty i złożyć je w odpowiednim terminie w siedzibie PAIP. Wśród tych dokumentów znajduje się np. Indywidualny Plan Stażu, który pomaga określić ramy współpracy stażysty z przedsiębiorcą, Regulamin, który jest podstawą obowiązującą wszystkie strony projektu, czy Deklaracja Uczestnictwa, która potwierdza chęć wzięcia udziału w projekcie. Jakie korzyści odnoszą pracownicy naukowi, odbywający staż w ramach projektu? Po pierwsze - wsparcie finansowe. Staż jest płatny (3000 zł/miesięcznie) przez cały okres trwania (od 1 do 6 miesięcy). Jak wskazują stażyści każda forma pomocy finansowej dla pracowników naukowych stanowi dla nich dodatkowy impuls, sprawia, iż poświęcanie kariery badaniom i rozwojowi staje się łatwiejsze. Co więcej stażyści zyskują niezwykłą możliwość sprawdzenia się w praktyce biznesowej zapoznania ze specyfiką pracy w prywatnym przedsiębiorstwie (od drobnych spraw, jak wypełnienie faktury, po rozwiązywanie złożonych problemów logistycznych czy prawno-handlowych), co stanowi nieraz prawdziwe wyzwanie! {stażyści ssn} dr Sławomir Zapłata jest adiunktem na Wydziale Towaroznawstwa (Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania) Uniwersytetu Ekonomicznego; podczas swojego stażu zajmuje się analizą wymagań oraz wdrażaniem systemu zarządzania ciągłością działania BS 25999, bazując na zarządzaniu ryzykiem i normach ISO oraz IEC/ISO

14 {stażyści ssn} Zespół badaczy, odbywających staż w przedsiębiorstwie Mały Inżynier Ewa Bednarek, które zajmuje się kursami i szkoleniami dla dzieci: mgr inż. Krzysztof Kolanowski jest asystentem na Politechnice Poznańskiej (Katedra Inżynierii Komputerowej) zajmuje się projektowaniem nowych robo kitów budową prototypów, przygotowaniem do produkcji masowej, opracowaniem instrukcji używania. mgr inż. Mateusz Majchrzycki asystent na Politechnice Poznańskiej (Katedra Inżynierii Komputerowej), podczas stażu zajmuje się opracowaniem kursu dydaktycznego z zakresu matematyki i fizyki dla dzieci, z wykorzystaniem zestawów LEGO Mindstorms. jest asystentem na Politechnice Poznańskiej (Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej) w przedsiębiorstwie Mały Inżynier projektuje zdalnie sterowanego robota oraz opracowuje oprogramowanie pokładowe robota oraz oprogramowanie umożliwiające teleoperację. mgr inż. Przemysław Walkowiak Najczęściej jednak wskazywaną przyczyną, dla której warto zainteresować się projektem jest możliwość zdobycia doświadczenia i podniesienia (jeszcze bardziej) swoich kompetencji. Naukowcy chcą i potrafią współpracować z przedsiębiorcami, należy jednak im w tym pomóc, co PAIP z przyjemnością czyni, obserwując stażystów takich jak asystenci w Zakładzie Zarządzania Produkcją Politechniki Poznańskiej - mgr inż. - Łukasz Grudzień który podczas stażu w Firmie Handlowo Produkcyjnej PMS J. Ostrowski opracowuje i wdraża nowe procedury sterujące produkcją i procesem zarządzania oraz mgr inż. Przemysław Zawadzki, którego staż w przedsiębiorstwie DGT-NC R. Paszkiewicz, W. Ptaszyński Sp. Jawna pomaga firmie rozwijać nowoczesne technologie skanowania 3D. {stażyści ssn} dr inż. Adam Redmer - jest absolwentem i pracownikiem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, Zakładu Logistyki, a jego praca naukowa koncentruje się na zagadnieniach badań operacyjnych, optymalizacji wielokryterialnej, modelowania matematycznego, zarządzania systemami transportowymi, analizy rynku usług transportowych i magazynowych, analizy ekonomicznej w transporcie, logistyki i przedsiębiorczości. Dr Redmer jest również konsultantem i szkoleniowcem w zakresie logistyki oraz optymalizacji transportu i dystrybucji z dużym doświadczeniem praktycznym. W przedsiębiorstwie InterLAN, wraz z prof. Jackiem Żakiem, opracowuje algorytm heurystyczny do optymalnego planowania tras przewozowych (VRPTW) w ramach przewozów drobnicowych (LTL). 12

15 Spragniony Szansy Na rozwój? Czy Wielkopolska ma szansę stać się innowacyjnym tygrysem Polski? Oczywiście, potrzeba jej tylko więcej odwagi. Nowoczesne spojrzenie na biznes, chęć podejmowania się nowych, ekscytujących zadań, ciekawe obszary badawcze to musi stać się kierunkiem, w którym podąży. Ciągły rozwój zapewnia jedynie udoskonalanie, poszukiwanie nowych dróg w produkcji, zarządzaniu, systemach jakości, spojrzeniu na własną rolę w otoczeniu. Co należy zmienić? Przede wszystkim wykorzystać potencjał, drzemiący w małych i średnich przedsiębiorstwach, które są dominującą grupą wielkopolskiego przemysłu. Zwiększyć nakłady samych przedsiębiorców na innowacje (dotychczas zaledwie co czwarty deklaruje, że ponosi jakiekolwiek!). Otworzyć szeroko drzwi do biznesu wszystkim tym, którzy mogliby wnieść do niego niekonwencjonalizm, nowość, świeżość. Staż Sukcesem Naukowca wydaje się idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy odnieśli sukces i chcą się nim podzielić z innymi; którzy swoją wizję rozwoju oparli na podniesieniu innowacyjności; którzy rozumieją specyfikę dzisiejszej gospodarki. Zdając sobie sprawę z tego, iż głównym hamulcem rozwoju konkurencyjności i kreatywności wielkopolskiego biznesu jest brak pieniędzy, 13

16 stowarzyszenie PAIP wykorzystuje wszystkie sposoby, aby wspomóc finansowo inicjatywy, mogące w pozytywny sposób wpłynąć na wizerunek Wielkopolski jako regionu zorientowanego na sukces, regionu rozwijających się możliwości, pełnego dobrej, nowoczesnej energii - tak potrzebnych do budowania stałych struktur biznesowych. Stowarzyszenie Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości czerpie niezwykłą satysfakcję z faktu dużego zainteresowania jego pomysłem i chęcią udziału w projekcie stażowym znakomitych osobistości ze świata wielkopolskiej nauki i sektora MSP oraz rozwojem współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu. Pomysłodawcy są dumni, że do projektu Staż Sukcesem Naukowca zgłosiły się takie przedsiębiorstwa jak: Centrum Badań DNA, PPS Airpol, 3R Studio czy EGGER Polska. Organizatorzy są przekonani, że przyjmując pracowników naukowych na staż, zainwestowały one w swoją przyszłość i to nie wydając ani złotówki! 14

Geneza projektu. W dorocznym rankingu innowacyjności Komisja Europejska zaliczyła Polskę do liczącej 10 krajów UE grupy "umiarkowanych innowatorów".

Geneza projektu. W dorocznym rankingu innowacyjności Komisja Europejska zaliczyła Polskę do liczącej 10 krajów UE grupy umiarkowanych innowatorów. Geneza projektu Innowacyjność staje się jednym z najważniejszych wskaźników rozwoju państw i regionów. Wysoki poziom nowatorstwa jest dowodem na wysoką jakość życia i dobre perspektywy na przyszłość. Charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE Konferencja pt.: Pracownik naukowy na rynku pracy perspektywy współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami Kraków, 21 kwietnia 2010 r. Wiedza i

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego Staż Sukcesem Naukowca Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego O PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) jest stowarzyszeniem, które zostało

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Jesteś przedsiębiorcą otwartym na nowe rozwiązania, gotowym na aplikację w swojej ;irmie pomysłów kreatywnych młodych ludzi? Chciałbyś zlecić młodym

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Projekt SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej projektu www.vip.paip.pl/lubuskie oraz w siedzibie Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej projektu www.vip.paip.pl/lubuskie oraz w siedzibie Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 15.10.2010r. POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie PAIP stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur PI Innowacje Przyszłością Regionu Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur - Celem głównym projektu jest ułatwienie powstawania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych opartych

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH Zadanie 11 - Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) Beiersdorf Manufacturing

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA ICPA Regulamin uczestnictwa Strona 1 z 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA realizowanym w pilotażowej edycji na terenie woj. dolnośląskiego w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument dostępny również w Internecie: www.komercjalizacja.cl-consulting.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Netrix Group sp. z o.o. 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt.,,bio-tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE

Bardziej szczegółowo

Preinkubator Innowacji Inicjatywa Modelowa. Maraton Innowacji Poznań 16.11.2010

Preinkubator Innowacji Inicjatywa Modelowa. Maraton Innowacji Poznań 16.11.2010 Preinkubator Innowacji Inicjatywa Modelowa Maraton Innowacji Poznań 16.11.2010 Preinkubacja w skrócie Jeżeli masz pomysł na biznes, nie wiesz czy jest dobry czy zły, przyjdź do nas i spróbuj. Bez ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska Sieć Transferu Wiedzy Irena Łobocka

Projekt Małopolska Sieć Transferu Wiedzy Irena Łobocka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC www.spin.pm2pm.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dn. 23.11.2010

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorczy naukowiec Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Grzegorz Cieśla Konferencja Efektywne zarządzanie własnością intelektualną w innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: zarządzanie i inŝynieria produkcji Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki techniczne oraz społeczne Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

InQbator rozwiń swój potencjał. Justyna Rowińska

InQbator rozwiń swój potencjał. Justyna Rowińska InQbator rozwiń swój potencjał Justyna Rowińska InQbator Czym jest InQbator? Cele Jak to działa? Filary działalności Oferta dla początkujących Oferta dla MSP Oferta dla lokatorów Nasi lokatorzy Promocja

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DOTACJE STRATEGIE POŻYCZKI SZKOLENIA DOTACJE Obsługujemy Klientów z 3 sektorów: -przedsiębiorcy -sektor finansów publicznych (miasta, powiaty, spółki komunalne, uczelnie

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu. (z perspektywy AGH)

Transfer technologii z uczelni do przemysłu. (z perspektywy AGH) (z perspektywy AGH) Mielec 2011 frontiernerds.com W uczelniach przyzwyczailiśmy się do zdobywania pieniędzy w formie projektów. Natomiast głównym źródłem funduszy na działania innowacyjne takiej uczelni

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałnie 8.2.2 Regionalne Strategie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałnie 8.2.2 Regionalne Strategie 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałnie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo