Biuro projektu: ul. Kościelna 21, Poznań tel.: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro projektu: ul. Kościelna 21, 60-536 Poznań tel.: 61 665 76 75 ssn@paip.pl www.ssn.paip.pl CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Transkrypt

1 Biuro projektu: ul. Kościelna 21, Poznań tel.: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego

2 N AUKOWCY { N A S TAŻ!

3 Stowarzyszenie Szuka Naukowców! Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) Organizator projektu jest stowarzyszeniem, które od października 2004 roku swoimi działaniami wspiera środowiska akademickie oraz innowacyjną przedsiębiorczość. Założony przez studentów, absolwentów i doktorantów z różnych poznańskich uczelni wyższych, promuje, inicjuje oraz wspiera kreatywne, nowoczesne postawy akademickiej przedsiębiorczości. Aby osiągnąć swoje cele, PAIP organizuje szkolenia, konferencje oraz doradztwo indywidualne. PAIP realizuje obecnie kilkanaście projektów, których punktem wspólnym jest skupienie uwagi na pomocy przedsiębiorczym, kreatywnym i zdolnym ludziom, którzy zasługują na wsparcie przy rozpoczynaniu własnego biznesu. Motorem działań PAIP jest wiara, iż dzięki jego działaniom środowisko biznesowe Wielkopolski zyskuje nowych, wykwalifikowanych przedsiębiorców, którzy wspierają rozwój innowacyjności regionu. Wkład w podniesieniu wskaźnika przedsiębiorczości w Wielkopolsce oraz wysiłki na rzecz rozwoju innowacji w regionie doceniają i wspierają m.in. Urząd Miasta czy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz samorząd Województwa Wielkopolskiego, który uhonorował PAIP tytułem Wielkopolski Lider Innowacji 2009r. 01

4 Staramy Się Najbardziej! ZARZĄD PAIP W SKŁADZIE: Wojciech Gilewski - Prezes Zarządu Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Absolwent Wydziału Historycznego i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Funduszami pomocowymi zajmuje się od 2005 roku. Swoją karierę rozpoczynał jako konsultant, pracował jako specjalista oraz kierownik projektów finansowanych z UE. Uczestniczył w pracach koncepcyjnych nad kilkunastoma projektami, jest autorem/współautorem wielu projektów finansowanych z EFS z różnych dziedzin. Specjalizuje się w projektach skierowanych do firm, szczególnie interesuje go przedsiębiorczość akademicka oraz transfer technologii. Szczęśliwy ojciec, wielki pasjonat szant, klejenia modeli średniowiecznych okrętów, nart i jazdy rowerowej. Katarzyna Piekarska - Prezes PAIP Consulting Sp. z o.o., wiceprezes Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i jedna z jego założycielek. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu kierunku zarządzanie i marketing. Od początku swojej kariery zawodowej związana z funduszami unijnymi. Tworzy i realizuje projekty finansowane głównie z EFS. Tematyka projektów przez nią realizowanych to głównie zagadnienia związane z promocją innowacji i przedsiębiorczością akademicką. Po pracy odzyskuje siły tańcząc i czytając książki. 02

5 Spektakularnie, Sensownie, Nowatorsko. Innowacyjność staje się jednym z najważniejszych wskaźników, jakimi mierzy się rozwój państw i społeczeństw - wysoki poziom nowatorstwa świadczy nie tylko tym, że w danym miejscu żyje się dobrze dzisiaj daje on nadzieję na to, że będzie żyło się tu tak samo dobrze, a nawet lepiej, w przyszłości. Ukazuje odwagę w podejmowaniu ryzyka, gotowość do adaptowania się do nowych warunków, elastyczność oraz gotowość porzucania utartych schematów myślowych na rzecz idei, mogących w perspektywie przynieść korzyści. Innowacyjność staje się jednym z podstawowych atutów państw w krajach o wysokim jej stopniu chętniej lokują kapitał zagraniczni inwestorzy, agencje ratingowe wyżej je wyceniają, rozwój gospodarczy i wzrost PKB wydają się pewniejsze. W obliczu kryzysów i niepewności obecnego światowego rynku wydaje się, iż przekonanie o jedynie słusznych metodach, technikach, ideach odejść musi do lamusa. Zdolność do ponoszenia ryzyka związanego z możliwością pomyłki lub porażki, połączona z przekonaniem o niepomiernie wyższych zyskach, w przypadku, jeśli nasze pomysły okażą się strzałem w dziesiątkę sprawiają, że niektóre gospodarki wyprzedzają inne, nie mając (zdawałoby się) ku temu żadnych przesłanek. Jakie kraje są obecnie uznawane za najbardziej innowacyjne? W pierwszej dziesiątce znalazły miejsce USA oraz kraje azjatyckie - Singapur, Korea Południowa, Japonia, Indie. Europejskimi prymusami są Finlandia, Dania, Norwegia, Niemcy, Holandia. Sensownie, bo Spektakularnie, bo Jeśli Twój biznes ma odnieść sukces musi oferować niespotykane gdzie indziej rozwiązania. Czy nowatorskie projekty są kosztowne? Oczywiście, bardzo. Czy się opłacają? Potrafią podnieść wartość firmy w długim okresie i pomagają osiągnąć dodatnie wyniki finansowe w krótszym czasie. Czyż nie brzmi to sensownie? Innowacyjność to wprowadzanie nowości, reform, nowatorstwo, kreatywność. W biznesie oznacza przekraczanie schematów i wytyczonych ścieżek zarówno w procesie produkcji, jak i w marketingu, organizacji czy wytwarzaniu nowych produktów. Innowacje to szansa na zaistnienie, zwiększenie swojej konkurencyjności, na wyróżnienie się z tłumu. Spektakularnie bo inaczej, lepiej, odważniej. 03

6 Co łączy ze sobą te, na pierwszy rzut oka, tak różne kraje? W rankingach innowacyjności mierzone są takie wskaźniki jak: zasoby ludzkie, inwestycje, własność intelektualna (np. liczba zgłoszonych patentów) czy przedsiębiorczość. Wszystkie te kraje z innowacyjności uczyniły priorytet swych działań zarówno publicznych, jak i biznesowych. Przedsiębiorcy otrzymują wsparcie finansowe, bowiem wprowadzanie innowacji bywa procesem niezwykle kosztownym. Jak w wyścigu najbardziej nowatorskich państw prezentuje się Polska? Słabo. Wśród krajów Unii Europejskiej niżej od nas sklasyfikowano jedynie Litwę, Rumunię, Bułgarię oraz Łotwę. Przyczyną są oczywiście pieniądze niskie nakłady na działalność badawczo rozwojową, szczególnie po stronie przedsiębiorstw (co z kolei związane jest z dużymi kosztami oraz wysokim ryzykiem takich badań). Dodatkowo, przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich mają kłopoty z uzyskaniem kredytów bankowych na podobną działalność. Co więc można zrobić? Przede wszystkim, wykorzystać szansę, jaką dają programy operacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego. PAIP realizuje projekt Staż Sukcesem Naukowca dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw). Nowatorsko, bo... Przepływ wiedzy do biznesu i technologii do nauki musi zostać usprawniony nic tak dobrze nie wpływa na poprawę wskaźników innowacyjności jak zwiększona intensywność kontaktów, trwałe relacje, wzajemne przenikanie się i wspieranie sfer nauki i biznesu. To nowość, dotąd nieobecna na polskim rynku edukacyjnym. Wydaje się, że oba te światy zauważyły się i dostrzegły wzajemną zależność. Nowatorskie podejście do sprawy! 04

7 Staż Sukcesem Naukowca w i e l k o p o l s k a Projekt opiera się na przekonaniu, że nic nie wspomaga rozwoju innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw lepiej niż pomoc ekspertów. A gdzie najłatwiej odnaleźć fachowców ze specjalistycznych dziedzin? Na uczelniach i w jednostkach badawczo - rozwojowych! I tak łącząc naukowców oraz wielkopolskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, PAIP stara się ułatwić przepływ wiedzy i technologii w obu kierunkach. Nie tylko bowiem przedsiębiorstwom zależeć powinno na kontakcie z naukowcami pracownicy wyższych uczelni także wiele zyskują, mając okazję skonfrontować swoje dotychczasowe doświadczenia z praktyką biznesu, jego specyfiką i uwarunkowaniami. Jak wynika z badań GUS przedsiębiorstwa w Polsce rzadko korzystają z pomocy z zewnątrz przy wprowadzaniu innowacji głównie polegają one na swoich własnych opracowaniach lub ewentualnie współpracują z innymi przedsiębiorstwami. Transfer wiedzy z uczelni wyższych, oddziałów Państwowej Akademii Nauk lub instytutów badawczorozwojowych niemal nie istnieje korzystało z niego jedynie 1% innowacyjnych przedsiębiorstw (według Rankingu najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, opracowanego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan). Organizator projektu Staż Sukcesem Naukowca postanowił wspomóc wszystkie zainteresowane strony w dotarciu do siebie, we wzajemnym poznaniu się {stażyści ssn} Prof. Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Jacek Żak jest kierownikiem Zakładu Logistyki na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej i współzałożycielem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. W środowisku poznańskim należy do najbardziej cenionych ekspertów w dziedzinie transportu i logistyki. Prof. Jacek Żak jest autorem ok. 120 publikacji, kierownikiem ponad 80 projektów badawczych i doradczych, twórcą ponad 20 oryginalnych programów szkoleniowych oraz realizatorem blisko 50 dedykowanych szkoleń dla przedsiębiorstw różnych branż, głównie o tematyce logistycznej. Jest absolwentem Uniwersytetu Harwarda oraz dwukrotnym stypendystą Fulbrighta. Podczas stażu w przedsiębiorstwie InterLAN A. Kułakowski i Spółka służy swoją wiedzą i doświadczeniem, opracowując komputerowe metody rozwiązywania problemów decyzyjnych związanych z zarządzaniem taborem. 05

8 i rozpoczęciu współpracy w obudzeniu wśród naukowców pasji wprowadzania wyników swych badań na rynek komercyjny i w podwyższeniu zdolności absorpcji nowatorskich rozwiązań wśród przedsiębiorców. Czym konkretnie jest projekt Staż Sukcesem Naukowca? Jest szansą dla pracowników naukowych na odbycie stażu w przedsiębiorstwie i podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności w danej branży. Staż taki może trwać od 1 do 6 miesięcy i jest płatny (3000zł miesięcznie). Stażysta jest zobligowany do wykonania 120h pracy na rzecz przedsiębiorstwa, ale w trosce o to, aby szansa na odbycie stażu nie przepadła z powodu zbyt sztywnych ram pracy, tryb czy warunki odbywania stażu pozostawiono do indywidualnego ustalenia. Pracownicy naukowi są niezwykle zapracowanymi ludźmi zajęcia ze studentami, praca nad własnym dorobkiem naukowym, życie prywatne i jeszcze staż Elastyczny tryb odbywania stażu jest możliwy, jeśli przewiduje go Indywidualny Plan Stażu, ustalany pomiędzy przedsiębiorstwem a pracownikiem naukowym. To, co wyróżnia projekt Staż Sukcesem Naukowca wśród innych tego typu inicjatyw, to fakt, że nie trzeba rezygnować ze swoich codziennych zobowiązań, a jednocześnie można rozwijać innowacyjność swojej dyscypliny naukowej. {stażyści ssn} mgr Rafał Kotwis asystent na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych (I pracownia rzeźby u prof. Józefa Petruka) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; w 2005 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w zakresie rzeźby. Jest współzałożycielem grupy artystycznej firma. Jego twórczość naukowa i artystyczna koncentruje się na rzeźbie monumentalnej oraz małych formach rzeźbiarskich. Tworzy w takich materiałach jak: brąz, poliester, stal. R. Kotwis odbywa staż w przedsiębiorstwie 3R Studio Sp. z o.o., a celem stażu jest opracowanie struktury i schematu dla programu badawczego, polegającego na testowaniu prototypowych rozwiązań programistycznych. Wynikiem programu ma być schemat dla procesu prowadzenia testów oprogramowania przez studentów w ramach ćwiczeń. 06

9 Co trzeba zrobić, aby wziąść udział w projekcie? ź ź ź ź Odwiedzić stronę i zalogować się na niej. Przedsiębiorca szukający pracownika naukowego, który założy konto, zyskuje dzięki temu możliwość przeglądania ofert stażystów, zaś chętni, aby rozpocząć staż dostęp do katalogu zalogowanych firm. Następnie zainteresowani mogą poczekać, aż przedsiębiorca zaprosi kandydata do odbycia stażu poprzez stronę www lub wziąć sprawy w swoje ręce i znaleźć pracownika/przedsiębiorstwo, odpowiadające ich zainteresowaniom. Na stronie www przedsiębiorca i pracownik naukowy powinni wzajemnie zaprosić się do projektu i zaakceptować swoje podania. Na koniec pozostaje już tylko wydrukowanie, wypełnienie i złożenie wszystkich dokumentów, wymaganych Regulaminem projektu. Po wypełnieniu wszystkich formalności oraz obradach Rady Naukowej Projektu z radością można przekazać kandydatom informacje o tym, kiedy mogą zacząć staż! Rada Naukowa złożona jest z przedstawicieli poznańskich uczelni wyższych, specjalistów z różnych dziedzin, którzy spotykają się, aby merytorycznie ocenić formularze zgłoszeniowe. To oni decydują, po przestudiowaniu dokumentacji oraz (nieraz burzliwych) debatach, którzy spośród kandydatów odbędą staż. Obecność w Radzie Naukowej Projektu osób o wyjątkowych, wysokich kwalifikacjach gwarantuje bezstronność przy podejmowaniu decyzji oraz profesjonalne i merytoryczne ocenienie wniosków {stażyści ssn} dr inż. Beata Starzyńska - jest adiunktem na Politechnice Poznańskiej, w Zakładzie Zarządzania Produkcją, a podczas stażu w przedsiębiorstwie PPS Airpol Sp. z o.o. zajmuje się analizą kształtowania jakości w procesie wytwarzania sprężarki śrubowej, diagnozą systemu zarządzania jakością (SZJ), zaprojektowaniem oraz przeprowadzeniem badań satysfakcji klientów Firmy, testowaniem autorskiego oprogramowania w zakresie doboru i stosowania narzędzi jakości oraz przeprowadzeniem szkoleń z tego zakresu. 07

10 Od listopada 2010r. 20 (17 panów oraz 3 panie) pracowników naukowych z całej Wielkopolski odbywa staż w 15 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z naszego regionu. Już od maja ruszy kolejny cykl stażowy (również 20 osób), a rekrutację do projektu zakończymy jesienią, kiedy ostatnich 20 naukowców rozpocznie swoją przygodę w biznesie. Wśród obecnych stażystów przeważają opinie o tym, że Staż Sukcesem Naukowca to szansa, z której powinno skorzystać jak najwięcej osób. Tak uważa miedzy innymi mgr inż. Hubert Gojżewski akustyk po UAM oraz materiałowiec po Politechnice, który odbywa staż w przedsiębiorstwie EGGER Polska, gdzie pracuje nad poprawą właściwości akustycznych i mechanicznych paneli podłogowych. Główną ideą jego stażu jest takie zastosowanie nowych konstrukcji oraz użycie nowych materiałów tak, aby panele tłumiły dźwięki słyszalne lub też odpowiednio je odbijały (dyfuzyjność dźwięku w pomieszczeniach). Chodzi również o to, aby takie panele były wytrzymałe mechanicznie (np. na ścieranie) i posiadały właściwości silnie antyelektrostatyczne. Jak stwierdził Hubert Gojżewski - SSN to świetny pomysł na zatarcie iście betonowej granicy pomiędzy naukowcami z uczelni a przedsiębiorcami. A PAIP stwierdza, że w takie projekty jak ten warto inwestować! {stażyści ssn} dr Nikodem Miranowicz jest adiunktem na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Od 1990 roku wykorzystuje komputery Macintosh w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych. Opracował w tym zakresie kilkanaście skryptów, podręczników i książek. Opracował internetowy serwis implementacji algorytmik w językach programowania C, C++, Java, JavaScript, AppleScript i VBA oraz katalog edukacyjnego oprogramowania dla systemu Mac OS X. Jest współautorem polskich edycji projektu Intel - nauczanie ku przyszłości. W swych pracach naukowych wykorzystuje Macintoshe w badaniach funkcji wizualizacji chemicznej (liczne artykuły w prasie naukowej) oraz badaniach dydaktycznych efektywności technologii e-learningu. Wraz z dr Marcinem Szymkowiakiem adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym (Katedra Statystyki), który w swej pracy badawczej zajmuje się statystyką małych obszarów, metodą reprezentacyjną oraz metodą analizy danych w przypadku występowania braków odpowiedzi (kalibracja, inputacja), współpracują podczas stażu w przedsiębiorstwie Learning Solutions Sp. z o.o. opracowując nowe systemy nauki na odległość, zarządzania przedsiębiorstwem oraz automatyzacją statystyk. 08

11 Startuj Super Naukowcu! Środowisko akademickie jest ze swej definicji innowacyjne pracownicy naukowi całe swe zawodowe życie poświęcili doskonaleniu swoich umiejętności, stale poszerzając wiedzę i podążając za aktualnościami w swoich dziedzinach. Wielkopolska stanowi region o niezwykłym potencjale 36 wyższych uczelni, ponad pracowników naukowych! Organizatorzy projektu postanowili ten potencjał wykorzystać i dać szansę wszystkim zdolnym, energicznym i pełnym zapału pracownikom naukowym i naukowo dydaktycznym na sprawdzenie swoich kwalifikacji w biznesie. Wyrażając uznanie dla idei projektu, honorowy patronat nad projektem objęli m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Poznania oraz rektorzy takich uczelni jak: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego oraz Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Koninie, Lesznie i Pile. Projekt wzbudził zainteresowanie pracowników jednostek naukowych, a obecnie odbywający staże koncentrują swoje wysiłki na pracy w różnorodnych dziedzinach (m.in. fizyka, ekonomia, genetyka, chemia, sztuki piękne czy robotyka). Każdy może znaleźć coś dla siebie, bowiem w każdej branży naukowej i biznesowej istnieje zapotrzebowanie na innowacje. {stażyści ssn} dr Piotr Ratajczyk jest adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie zajmuje się problematyką zarządzania produktem/portfelem produktów oraz analizą rynku. Jego staż w firmie Eureka Business Design Sp. z o.o. ma na celu zbadanie użyteczności innowacyjnych form projektowania interakcji człowieka z produktami/usługami technologicznymi. 09

12 Matusiak Nad czym pracują nasi stażyści? Nad innowacjami w dziedzinach takich jak: technologie 3D, genetyka, robotyka, akustyka czy systemy jakości. Wszystkie ulepszenia, które pracownicy naukowi są gotowi zaaplikować do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostają w przedsiębiorstwach, a całe wyniesione przez stażystów doświadczenie owocować będzie w przyszłości. I tak dr inż. Anna Karwasz dr Monika adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym, której zainteresowania naukowe to przede wszystkim rozwój regionalny oraz innowacje jako czynnik wzrostu konkurencyjności miast i regionów, podczas stażu w przedsiębiorstwie Eureka Technology Park Sp. z o.o. zajmuje się zagadnieniami misji, wizji i priorytetów firmy w kontekście klastrów i siły sieci, zaś (asystent w Zakładzie Zarządzania Produkcją Politechniki Poznańskiej) odbywa staż w firmie zajmującej się segregacją odpadów opakowaniowych, gdzie opracowuje nowe schematy postępowania związane z rozładunkiem i załadunkiem odpadów dostarczanych do firmy oraz przemieszczaniem ich wewnątrz firmy. W ramach stażu zaprojektowała również nowe miejsca składowania oraz wewnątrzzakładowe drogi transportowe. Opracowana przez nią metoda postępowania z materiałami nieposegregowanymi usprawniła czas przepływu tych materiałów między poszczególnymi stanowiskami. W dalszej części stażu planuje wypracować sposób postępowania przygotowujący do wdrożenia nowej maszyny automatycznie segregującej odpady. Jej badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień oceny recyklingowej wyrobu oraz projektowania wyrobów z uwzględnieniem ich późniejszego recyklingu. dr inż. Anna Karwasz {stażyści ssn} dr inż. Mariusz Maćkowski asystent na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Koni); jego zainteresowania naukowe obracają się wokół genetyki molekularnej zwierząt, a prace dotyczą polimorfizmu genów związanych z chorobami genetycznymi, kształtującymi umaszczenia koni oraz kontrolą ich pochodzenia. Zajmuje się również poszukiwaniem przyczyn karłowatości tych zwierząt. Staż odbywa w przedsiębiorstwie Centrum Badań DNA, gdzie pomaga w uruchomieniu laboratorium weterynaryjnego. 10

13 Kto może wziąć udział w projekcie? Kto może wziąć udział w projekcie? Wszyscy adiunkci, asystenci, profesorowie czy docenci, pracujący nad innowacjami lub chcący podjąć w tym kierunku pierwsze kroki (i to w biznesie), jeśli tylko mogą spędzić na stażu 120h miesięcznie, drążąc (tematykę), pytając (o wszystko), rozwijając (się) i odkrywając (nowości). Szczególnie mile widziane są w gronie stażystów panie, dla których przewidzianych jest więcej miejsc aż 36. Poza tym wszystko, co trzeba uczynić, to zalogować się na stronie wypełnić dokumentację aplikacyjną, dostępną w zakładce Dokumenty/Dla Stażysty i złożyć je w odpowiednim terminie w siedzibie PAIP. Wśród tych dokumentów znajduje się np. Indywidualny Plan Stażu, który pomaga określić ramy współpracy stażysty z przedsiębiorcą, Regulamin, który jest podstawą obowiązującą wszystkie strony projektu, czy Deklaracja Uczestnictwa, która potwierdza chęć wzięcia udziału w projekcie. Jakie korzyści odnoszą pracownicy naukowi, odbywający staż w ramach projektu? Po pierwsze - wsparcie finansowe. Staż jest płatny (3000 zł/miesięcznie) przez cały okres trwania (od 1 do 6 miesięcy). Jak wskazują stażyści każda forma pomocy finansowej dla pracowników naukowych stanowi dla nich dodatkowy impuls, sprawia, iż poświęcanie kariery badaniom i rozwojowi staje się łatwiejsze. Co więcej stażyści zyskują niezwykłą możliwość sprawdzenia się w praktyce biznesowej zapoznania ze specyfiką pracy w prywatnym przedsiębiorstwie (od drobnych spraw, jak wypełnienie faktury, po rozwiązywanie złożonych problemów logistycznych czy prawno-handlowych), co stanowi nieraz prawdziwe wyzwanie! {stażyści ssn} dr Sławomir Zapłata jest adiunktem na Wydziale Towaroznawstwa (Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania) Uniwersytetu Ekonomicznego; podczas swojego stażu zajmuje się analizą wymagań oraz wdrażaniem systemu zarządzania ciągłością działania BS 25999, bazując na zarządzaniu ryzykiem i normach ISO oraz IEC/ISO

14 {stażyści ssn} Zespół badaczy, odbywających staż w przedsiębiorstwie Mały Inżynier Ewa Bednarek, które zajmuje się kursami i szkoleniami dla dzieci: mgr inż. Krzysztof Kolanowski jest asystentem na Politechnice Poznańskiej (Katedra Inżynierii Komputerowej) zajmuje się projektowaniem nowych robo kitów budową prototypów, przygotowaniem do produkcji masowej, opracowaniem instrukcji używania. mgr inż. Mateusz Majchrzycki asystent na Politechnice Poznańskiej (Katedra Inżynierii Komputerowej), podczas stażu zajmuje się opracowaniem kursu dydaktycznego z zakresu matematyki i fizyki dla dzieci, z wykorzystaniem zestawów LEGO Mindstorms. jest asystentem na Politechnice Poznańskiej (Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej) w przedsiębiorstwie Mały Inżynier projektuje zdalnie sterowanego robota oraz opracowuje oprogramowanie pokładowe robota oraz oprogramowanie umożliwiające teleoperację. mgr inż. Przemysław Walkowiak Najczęściej jednak wskazywaną przyczyną, dla której warto zainteresować się projektem jest możliwość zdobycia doświadczenia i podniesienia (jeszcze bardziej) swoich kompetencji. Naukowcy chcą i potrafią współpracować z przedsiębiorcami, należy jednak im w tym pomóc, co PAIP z przyjemnością czyni, obserwując stażystów takich jak asystenci w Zakładzie Zarządzania Produkcją Politechniki Poznańskiej - mgr inż. - Łukasz Grudzień który podczas stażu w Firmie Handlowo Produkcyjnej PMS J. Ostrowski opracowuje i wdraża nowe procedury sterujące produkcją i procesem zarządzania oraz mgr inż. Przemysław Zawadzki, którego staż w przedsiębiorstwie DGT-NC R. Paszkiewicz, W. Ptaszyński Sp. Jawna pomaga firmie rozwijać nowoczesne technologie skanowania 3D. {stażyści ssn} dr inż. Adam Redmer - jest absolwentem i pracownikiem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, Zakładu Logistyki, a jego praca naukowa koncentruje się na zagadnieniach badań operacyjnych, optymalizacji wielokryterialnej, modelowania matematycznego, zarządzania systemami transportowymi, analizy rynku usług transportowych i magazynowych, analizy ekonomicznej w transporcie, logistyki i przedsiębiorczości. Dr Redmer jest również konsultantem i szkoleniowcem w zakresie logistyki oraz optymalizacji transportu i dystrybucji z dużym doświadczeniem praktycznym. W przedsiębiorstwie InterLAN, wraz z prof. Jackiem Żakiem, opracowuje algorytm heurystyczny do optymalnego planowania tras przewozowych (VRPTW) w ramach przewozów drobnicowych (LTL). 12

15 Spragniony Szansy Na rozwój? Czy Wielkopolska ma szansę stać się innowacyjnym tygrysem Polski? Oczywiście, potrzeba jej tylko więcej odwagi. Nowoczesne spojrzenie na biznes, chęć podejmowania się nowych, ekscytujących zadań, ciekawe obszary badawcze to musi stać się kierunkiem, w którym podąży. Ciągły rozwój zapewnia jedynie udoskonalanie, poszukiwanie nowych dróg w produkcji, zarządzaniu, systemach jakości, spojrzeniu na własną rolę w otoczeniu. Co należy zmienić? Przede wszystkim wykorzystać potencjał, drzemiący w małych i średnich przedsiębiorstwach, które są dominującą grupą wielkopolskiego przemysłu. Zwiększyć nakłady samych przedsiębiorców na innowacje (dotychczas zaledwie co czwarty deklaruje, że ponosi jakiekolwiek!). Otworzyć szeroko drzwi do biznesu wszystkim tym, którzy mogliby wnieść do niego niekonwencjonalizm, nowość, świeżość. Staż Sukcesem Naukowca wydaje się idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy odnieśli sukces i chcą się nim podzielić z innymi; którzy swoją wizję rozwoju oparli na podniesieniu innowacyjności; którzy rozumieją specyfikę dzisiejszej gospodarki. Zdając sobie sprawę z tego, iż głównym hamulcem rozwoju konkurencyjności i kreatywności wielkopolskiego biznesu jest brak pieniędzy, 13

16 stowarzyszenie PAIP wykorzystuje wszystkie sposoby, aby wspomóc finansowo inicjatywy, mogące w pozytywny sposób wpłynąć na wizerunek Wielkopolski jako regionu zorientowanego na sukces, regionu rozwijających się możliwości, pełnego dobrej, nowoczesnej energii - tak potrzebnych do budowania stałych struktur biznesowych. Stowarzyszenie Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości czerpie niezwykłą satysfakcję z faktu dużego zainteresowania jego pomysłem i chęcią udziału w projekcie stażowym znakomitych osobistości ze świata wielkopolskiej nauki i sektora MSP oraz rozwojem współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu. Pomysłodawcy są dumni, że do projektu Staż Sukcesem Naukowca zgłosiły się takie przedsiębiorstwa jak: Centrum Badań DNA, PPS Airpol, 3R Studio czy EGGER Polska. Organizatorzy są przekonani, że przyjmując pracowników naukowych na staż, zainwestowały one w swoją przyszłość i to nie wydając ani złotówki! 14

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wyprzedz konkurencje!

Wyprzedz konkurencje! Wyprzedz konkurencje! Audyt Innowacji efekty prac Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM publikacja podsumowująca Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Spis treści: 1. Fundusze europejskie jako źródło współfinansowania projektu Program transferu

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

STUDENCKICH I ABSOLWENCKICH 2012

STUDENCKICH I ABSOLWENCKICH 2012 P R O G R A M STA Ż Y STUDENCKICH I ABSOLWENCKICH 2012 Wydawca: Politechnika Opolska Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Zespół redakcyjny: mgr inż. Beata Kipigroch Nakład: 700 egz. egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 7/2012 Róg obfitości

Biuletyn nr 7/2012 Róg obfitości Róg obfitości Nauka napędza biznes przyznał jeden z uczestników październikowego spotkania w ramach projektu Co biznes mówi nauce?. Ale nie reprezentował on firmy z sektora ściśle kojarzonego z przemysłem.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Publikacja powstała w ramach autorskiego projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pod nazwą Akademia Cyfrowa realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Pomorski Przegl¹d Gospodarczy

Pomorski Przegl¹d Gospodarczy Pomorski Przegl¹d Gospodarczy Innowacyjne Pomorze Maciej Dzier anowski, Stanis³aw Szultka Innowacyjnoœæ czyli wyjœcie poza schemat Krzysztof Gulda Kto i dlaczego ma wspieraæ innowacje? Tomasz Klajbor Pracy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK. Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK. Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd 1 12-05-15 09:44 Redakcja naukowa: Marek Makowiec Opracowanie graficzne: Studio Graficzne Piotr Kurasiak

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo