CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH"

Transkrypt

1 NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN Nowa placówka Komentarz Jeszcze nie tak dawno na Zebraniu Przedstawicieli dokonaliśmy oceny wyników 2007 roku, gdy tymczasem weszliśmy już w drugą połowę roku bieżącego. Jaki będzie ten rok i przyszły, który będzie jubileuszowym z okazji 110-lecia istnienia Banku pokaże czas. Wpływ na wyniki tego i przyszłego roku będzie miał poziom inflacji i wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ważnym elementem będzie wzrost poziomu gospodarczego oraz aktywność gospodarcza naszych klientów. Wiele jednak zależny od nas samych. Doświadczenie zebrane w dwóch nowo otwartych placówkach w Płocku i Żyrardowie wskazuje, że mamy nadal dobre perdokończenie na str.4 szkańców osiedla, a usługi naszego Banku zainteresują także mieszkańców pobliskich osiedli. W tej części miasta mieszka ponad 10 tys. 23 czerwca br. rozpomieszkańców i jestem Punkt umiejscowiony przekonana, że szeroka częła w Żyrardowie działalność kolejna pla- jest na jednym ze star- oferta naszego Banku cówka Banku Spółdziel- szych osiedli mieszka- spotka się z dużym zainczego w Skierniewicach teresowaniem żyrardoniowych Żyrardowa, na Punkt Obsługi Klienta wian. nr 2 w Żyrardowie, przy Osiedlu Żeromskiego. Największym zainteulicy Szarych Szeregów 1. resowaniem indywidupani Joanna Stetkiewicz, której za- alnych klientów, odwiedzających nodaniem jest obsługa klientów, go- wą placówkę, cieszą się lokaty, jakie rąco zaprasza do odwiedzenia Pun- można założyć w Banku Spółdzielktu i zapoznania się z ofertą Ban- czym w Skierniewicach oraz niskie ku. Punkt umiejscowiony jest na jed- koszty opłat manipulacyjnych przy nym ze starszych osiedli mieszkanio- regulowaniu świadczeń. Punkt przywych Żyrardowa, na Osiedlu Żerom- gotowany jest także do obsługi osób skiego. Uruchomienie tego Punktu na- prowadzących działalność gospodarstąpiło przede wszystkim na życze- czą. Od chwili uruchomienia Punktu nie klientów Banku, którzy mieszkają z jego usług korzystają już nowi klienna tym osiedlu i osób prowadzących ci, którzy dzięki łączności internetowej Punktu z macierzystym Oddziałem, motam działalność gospodarczą. Liczymy na to, mówi Joanna gą załatwić te same finansowe zlecestetkiewicz że nasz Punkt szybko nia, co we wszystkich placówkach Banzdobędzie popularność wśród mie- ku. dokończenie na str.2

2 dokończenie ze str.1 Nowa placówka Joanna Stetkiewicz od poniedziałku do piątku zaprasza klientów Banku Opinie pierwszych klientów są bardzo miłe dodaje Joanna Stetkiewicz. Klientom podoba się wystrój i funkcjonalność placówki oraz to, że nie muszą stać w długich kolejkach: są szybko i w miły sposób obsługiwani. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, a wszelkich informacji można zasięgnąć pod nr tel redakcja Dobry partner w biznesie Jednym z klientów, którego zastaliśmy w nowo otwartym Punkcie Obsługi Klienta nr 2 w Żyrardowie był pan Marcin Pęsiek z firmy CALL 2 ME s.c., który przed czterema laty założył firmę prowadzącą m.in. salon te- W naszym Banku Super Kredyt do 20 tys. zł na cele konsumpcyjne Lekko i swobodnie Oprocentowanie już od 8%* Minimum formalności Wszystkie informacje w każdej naszej placówce. Wstąp do nas już dziś! Do kosztów kredytu należy doliczyć prowizję za udzielenie kredytu 1,5% lub 2,5% oraz ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem kredytu RRSP (w rozumieniu Ustawy z dnia r. o kredycie konsumenckim) wynosi 11,67% przy założeniach: - kredyt udzielany r. na okres 11 miesięcy, w wysokości 10 tys. zł, oprocentowanie stałe 8,0%, kredyt spłacany w ratach miesięcznych - kredytobiorca jest posiadaczem ROR w BS w Skierniewicach 2 lefonii komórkowej Era oraz sprzedaż programów telewizji cyfrowej. Doświadczenia w tej branży zdobywał pracując jako kierownik regionalny jednej z sieci. Z czasem, kiedy osiągnął wystarczające doświadczenie, usamodzielnił się uruchamiając przedstawicielstwo. W firmie pracuje aktualnie ośmiu pracowników w kilku stacjonarnych punktach sprzedaży, a teren jej działania rozciąga się od przedmieść Warszawy po Skierniewice. W odróżnieniu od innych przedsiębiorców, Marcin Pęsiek utrudnień w prowadzeniu biznesu nie dostrzega głównie w wysokich kosztach pracy, ale w pozyskaniu dobrej kadry. Wbrew pozorom, sprzedaż usług telefonicznych wymaga dużej wiedzy, której nie sposób zdobyć w inny sposób niż dzięki praktyce. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach jest pierwszym i jedynym bankiem, w którym firma otworzyła konto. Właściwie zadecydował o tym przypadek, gdyż pierwszy punkt naszej firmy znajdował się w sąsiedztwie jednego z Oddziałów Banku mówi Marcin Pęsiek. Przez cztery lata naszej współpracy przekonaliśmy się, że to dobry partner w biznesie, nie jesteśmy tu anonimowymi klientami, a Bank spełnia nasze oczekiwania. Osobiście bardzo cieszę się z uruchomienia tego Punktu, gdyż jest on ulokowany w dogodnym dla mnie miejscu, nie ma tu kolejek i sprawy, z którymi tu przychodzę, załatwiane są kompetentnie i szybko przez sympatyczne, zawsze uśmiechnięte i życzliwe panie. red.

3 Partnerstwo na co dzień Żyrardowski Polhut Klientami sp. z o.o. powstał przed 10 laty. Nasza firma mówi prezes Zarządu, Aleksander Mróz powstała niejako z konieczności. Przed jej twa utworzeniem na tym terenie działała katowicka firma, zajmująca się handlem stalą. Dzisiejsi właściciele spółki, pracujący wówczas w tej fi rmie, zauważyli, że przedsiębiorstwo chyli się ku upadkowi, a miejscowy rynek potrzebował stałych dostaw materiałów hutniczych. Doświadczenie zdobyte w handlu stalą, analiza miejscowego rynku oraz potrzeba stałego i pewnego zatrudnienia, zaowocowały powstaniem nowego przedsiębiorstwa. Nowa spółka, w porozumieniu z nieistniejącym już katowickim przedsiębiorstwem, przejęła w komis zgromadzoną w Żyrardowie stal i rozpoczęła samodzielną działalność. Start nowej fi r- my był o tyle łatwiejszy, że nie potrzeba było wówczas angażować środków na zakup stali, a klienci zostali przejęci także po byłej katowickiej fi rmie. Wszystko to odbyło się na zasadach porozumienia i tak, aby stali klienci, zaopatrujący się w wyroby ze stali, nie odczuli żadnych niepokojących zmian na rynku. Klientami Polhutu są najczęściej fi rmy z terenu północnej części byłego województwa skierniewickiego i południowej części mazowieckiego. Często też w stal zaopatrują się tu fi rmy z innych regionów kraju, prowadzące budowy na tym terenie. Mimo obserwowanej w handlu tendencji do poszerzania zakresu sprzedawanych materiałów o inny asortyment, spółka nie podjęła się sprzedaży materiałów budowlanych, pozostając przy wyrobach stalowych. W ofercie ma blisko osiemset wyrobów hutniczych. Postanowiła trzymać się jednej branży, stając się Polhutu są najczęściej firmy z terenu północnej części byłego wojewódz- skierniewickiego i południowej części mazowieckiego. Niejednokrotnie korzystaliśmy z pomocy kredytowej, przy czym traktowani byliśmy jako równorzędny partner biznesowy. w rezultacie specjalistyczną fi rmą handlową, rozpoznawalną na lokalnym rynku. Głównym problemem Polhutu jest kwestia cen. Często zdarza się, że zmieniają się w ciągu tygodnia i na to jako fi rma handlowa nie ma właściwie żadnego wpływu. Czasami zdarza się mówi prezes Polhutu, Aleksander Mróz, że niektóre towary w wyniku galopady cen sprzedajemy taniej niż je kupujemy. Zmiany właścicielskie w hutnictwie, zmiany w sposobie gospodarowania w kraju spowodowały, że władze nie mają praktycznie żadnego wpływu na poziom cen. Obowiązuje prawo popytu i sprzedaży, ale w wymiarze globalnym. Trzeba brać także pod uwagę zmiany cen nośników energii, które w produkcji hutniczej mają zasadniczy wpływ na poziom cen wyrobów. Zresztą boom budowlany, z którym mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, a który w jakiejś mierze przeniósł się również na ten rok, też miał wpływ na ich poziom. Moim zdaniem za wysoki. Polhut jest fi rmą pośredniczącą między producentami wyrobów stalowych, a ich nabywcami. Utrzymuje się z marży handlowej, z której musi pokryć koszt działania fi rmy i zapewnić jej minimalny zysk. Na tej galopadzie cen zyskuje na pewno budżet, gdyż rosną podatki VAT i inne. Dla nas pozostaje niewiele i dlatego naszym głównym celem jest utrzymanie zdobytej pozycji na miejscowym rynku oraz opinii solidnego dostawcy materiałów stalowych. Pomaga nam w tym Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, z którego Żyrardowskim Oddziałem pracujemy od początku powstania fi rmy, to znaczy od dziesięciu lat. Wcześniej, pracując w katowickiej fi rmie, mieliśmy w tym Banku tak zwane konto pomocnicze. Podobała się nam obsługa tego konta, więc po powstaniu To, co cenimy sobie w tym Banku, to jego otwartość na nasze problemy. Aleksander Mróz, prezes Zarządu spółki również tam założyliśmy konto i do dziś pracujemy właśnie z tym Bankiem. Widzimy jak się rozwija, ma świetną kadrę i co nie zawsze jest w innych bankach doceniane do tego Banku można podjechać samochodem. Dzisiaj, kiedy czas stanowi olbrzymią wartość, ma to również duże znaczenie, ale najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa. Ponieważ musimy odprowadzać do banku gotówkę z bieżącego utargu, to nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie przecież chodził po mieście z teczką pełną pieniędzy. To, co cenimy sobie w tym Banku, to jego otwartość na nasze problemy, gdyż jego kierownictwo nie trzyma się sztywno raz ustalonych cenników. Niejednokrotnie korzystaliśmy z pomocy kredytowej, przy czym traktowani byliśmy jako równorzędny partner biznesowy. Bank zna naszą sytuację, skoro od lat prowadzi nasz rachunek, więc stąd pewnie nasze negocjacje trwają krócej, a decyzje podejmowane są szybko i jestem przekonany, że z korzyścią dla obu stron. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski 3

4 Bank jest Gepardem Na Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Łódzkiego 14 maja 2008 r. w Łodzi, Bank Spółdzielczy w Skierniewicach został wyróżniony w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu w kategorii Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy Województwa Łódzkiego i otrzymał statuetkę Gepard Biznesu Z rąk posła Ziemi Łódzkiej Stanisława Olasa, statuetkę dla Banku odebrała wiceprezes Zarządu Jadwiga Siennicka. W Konkursie Gepardy Biznesu podmioty gospodarcze są oceniane pod względem dynamiki wzrostu wartości rynkowej, która liczona jest przez porównanie do wyceny spółek giełdowych. Organizatorami konkursu są Instytut Bankowości Spółdzielczej i Klub Gepardów Biznesu. W dwóch edycjach konkursu Wywia- downia Gospodarcza InfoCredit policzyła na ich zlecenie wartość rynkową 9 tysięcy firm i kilkudziesięciu banków spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach jest członkiem Klubu Gepardów Biznesu, który 9 lipca 2008 r. skupiał 522 podmioty. 6,50% na 5 miesięcy w Diamentowej Lokacie tylko do 30 września 2008 r. oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym do kwoty ,99 zł 6% od kwoty ,00 zł 6,50% Minimalna kwota otwierająca lokatę 5 tys. zł Czekamy na Ciebie w naszych placówkach! 4 dokończenie ze str.1 Komentarz spektywy rozwoju. Popyt na usługi bankowe ciągle nie jest w pełni zaspokojony, a nasza oferta jest konkurencyjna. Jako bank lokalnych społeczności, będziemy naszym klientom przedkładać nowe propozycje ofertowe, a także rozszerzać zakres swoich usług. Jesteśmy bankiem uniwersalnym, spełniającym potrzeby różnych grup zawodowych i społecznych. Dzięki decyzji Przedstawicieli zasadniczą część wypracowanego zysku przeznaczyliśmy na fundusz zasobowy. W wyniku dokonanego podziału fundusz zasobowy Banku zwiększył się W naszej o tys. zł tj. ok. 75% zysku, strategii postazaś na dywi- wiliśmy sobie dendę Zebra- za cel ciągłą nie Przedstapoprawę stanwicieli przeznadardów, w jaczyło 847 tys. zł tj. ok. 25% zysku. kich obsługiwabank zwiększył ni są klienci. swoje kapitały, a to oznacza, że może więcej środków finansowych przeznaczyć na akcję kredytową. Dobrze ulokowane środki w kredytach powinny skutkować wyższą efektywnością działalności Banku. W tym roku nasz Bank chciałby osiągnąć równie wysoką dynamikę we wskaźnikach charakteryzujących jego pozycję. Osiągnięcie tego nie jest jedynym zadaniem Banku. Chcemy także kontynuować

5 Tylko u nas! do 30 września 2008 r.r Lokata kwiatowa na 4 miesiące lokujesz swoje pieniądze z oprocentowaniem od 5% do 5,5% minimalna kwota 5 tys. zł Wstąp do naszego Banku! budowanie wizerunku przyjaznej, dostępnej instytucji finansowej banku, w którym klient będzie czuł się bezpiecznie. W naszej strategii postawiliśmy sobie za cel ciągłą poprawę standardów, w jakich obsługiwani są klienci. Rozszerzamy funkcjonalność internetu i home bankingu. Nasi klienci mogą już korzystać z 13 naszych bankomatów w Skierniewicach, Łowiczu, Łodzi, Grodzisku Mazowieckim, Żyrardowie, Nowym Kawęczynie, Puszczy Mariańskiej, Bolimowie, Łyszkowicach i Głuchowie, a dodatkowo mogą dokonywać bezpłatnie wypłat z bankomatów banków: BPS SA, GBW SA, MRB SA, BGŻ SA, Kredyt BANK SA, z którymi mamy podpisaną umowę. Łącznie ponad 2700 bankomatów w całej Polsce jest dostępnych dla naszych klientów. Weszliśmy w gorący okres lata. Tym z Państwa, którzy korzystać będą z urlopów życzę pogody i udanego wypoczynku a tym, dla których lato jest okresem najbardziej wytężonej pracy życzę, aby przyniosła ona spodziewane efekty. Jesteśmy bankiem uniwersalnym, spełniającym potrzeby różnych grup zawodowych i społecznych. Władysław Klażyński Prezes Zarządu Karty zdobywają rynek W większości małych miejscowości nie ma bankomatów, a w sklepach nie można realizować płatności za pomocą karty. To się jednak zmieni. Coraz więcej właścicieli sklepów, restauracji, czy punktów usługowych, będzie również zainteresowanych wprowadzeniem tej formy płatności. Wraz ze wzrostem liczby klientów posługujących się kartami, rynek sam wymusi zmiany w tym zakresie. Karty bankowe są bardzo proste w obsłudze i dodatkowo chronią nas przed kradzieżą gotówki. Skradzioną lub zgubioną kartę można szybko zastrzec w banku i nikt obcy nie wypłaci pieniędzy z naszego konta. Jest wiele rodzajów kart bankowych, które dzielą się na karty debetowe i kredytowe. Karta debetowa Najbardziej powszechna i podstawowa. Otrzymuje ją praktycznie każdy w momencie założenia konta w banku. Służy do wypłacania pieniędzy z bankomatu i do płacenia bezgotówkowego za towary i usługi jest łatwo dostępna. Można jednak korzystać z niej do wysokości przyznanego kredytu odnawialnego lub do wysokości zgromadzonych środków i to w ramach ustalonego z bankiem limitu wypłat dziennych oraz miesięcznych. Karta kredytowa Nie trzeba mieć konta w banku wydającym kartę. Wystarczy złożyć wniosek oraz gwarancje dotyczące sytuacji finansowej. Bank na tej podstawie określa zdolność kredytową klienta. W przeciwieństwie do karty debetowej, nie musimy co miesiąc spłacać całej sumy, ale od niespłaconej jej części, bank będzie naliczał odsetki. Ta karta wymaga sporej dyscypliny, gdyż łatwo można wpaść w pułapkę kredytową. Wśród oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach produktów coraz większą popularnością cieszą się karty płatnicze. Bank posiada w ofercie kilka ich rodzajów: są to karta płatnicza Visa Electron, karta kredytowa Visa Clasic, karta płatnicza Visa Business oraz karta Maestro Junior. Na pierwszym miejscu bezpieczeństwo Żeby jednak uchronić się od ewentualnych nieprzyjemności, wystarczy stosować się do kilku prostych zaleceń. Przy odbiorze karty natychmiast podpisujemy kartę w polu przeznaczonym do tego celu. Zapamiętujemy numer identyfikacyjny PIN, którego nie należy nigdzie zapisywać. Ustalając swój numer PIN lub zmieniając numer uprzednio otrzymany, unikamy łatwych (oczywistych) kombinacji, takich jak nasza data urodzenia. Naszego numeru PIN nie ujawniamy nikomu. W domu zachowujemy potwierdzenia zapłaty i wydruki z bankomatu, po czym porównujemy je z wyciągami z banku. W wypadku, gdy stwierdzimy niezgodności lub trafimy na transakcję, której nie możemy sobie przypomnieć, natychmiast kontaktujemy się z bankiem. Numer karty spisujemy wraz z numerem telefonu, pod który mamy zadzwonić w przypadku zgubienia karty. Na zakupach - przy zatwierdzaniu transakcji podpisem lub wprowadzeniem kodu PIN, sprawdzamy kwotę wydruku lub na ekranie czytnika kart. Upewniamy się, że sprzedawca zwraca nam kartę wraz z kopią dowodu kasowego. Pilnujemy karty, pamiętając o kieszonkowcach! 5

6 Szkic o historii Banku W przyszłym roku obchodzić będziemy 110 rocznicę powstania Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Wprawdzie rozpoczął on działalność pod inną nazwą, ale jest kontynuatorem szczytnych założeń jego założycieli. Pozostaje również najstarszą, polską i praktycznie nieprzerwanie działającą instytucją finansową w Skierniewicach. Bezpośrednim przyczynkiem do zamieszczenia tego tekstu było skierowane do redakcji pytanie o rodowód Banku. Więcej materiałów na ten temat zamieszczać będziemy w przyszłym roku. 6 października 1899 r. obywatele Skierniewic i najbliższych okolic powołali Skierniewickie Towarzystwo Pożyczkowo Oszczędnościowe. Siedziba Towarzystwa mieściła się w Skierniewicach przy ul. Rynek 2, a kapitał założycielski ofi arowali arcybiskupi gnieźnieńscy. Od początku działalności Towarzystwo przyjmowało wkłady pieniężne, udzielało pożyczek, prowadziło sprawy członkowskie i inne czynności bankowe. Pierwszym prezesem, wybranym większością głosów, został Kazimierz Małagowski inicjator powołania Towarzystwa. Czas do 1918 r., ze względu na niechęć zaborcy do polskich inicjatyw, był trudny, ale rekompensowała to niezwykła ofi arność i pracowitość ludzi. W 1902 r. Towarzystwo liczyło 424 członków, a 2 lata później liczba ta się podwoiła się. Członkami stawały się również instytucje, np. Straż Ogniowa oraz zasłużone dla działalności Banku rodziny: Olczakowskich, Binderów, Zwierzchowskich. Sprawozdanie roczne za rok 1918 zamyka się kwotą marek i 91 fng. W marcu 1922 r. zatwierdzono nowy statut i przyjęto nową nazwę: Bank Spółdzielczy z nieograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach. Rejestracji sądowej dokonano w lipcu tego samego roku w Wydziale IV Sądu Okręgowego w Warszawie. Kiedy w 1924 r. wprowadzono polską walutę, Bank zamknął okres sprawozdawczy sumą bilansową złotych. Wybuch II wojny światowej był tragedią także dla dóbr materialnych kraju. W 1939 r. w wyniku zbombardowania lokalu Banku, częściowemu zniszczeniu uległy dokumenty bankowe. Również wpro- 6 października 1899 r. obywatele Skierniewic i najbliższych okolic powołali Skierniewickie Towarzystwo Pożyczkowo Oszczędnościowe. wadzone przez okupanta zarządzenia wojenne spowodowały poważne perturbacje w działalności Banku. Mimo to Bank nie przerwał swojej działalności przez cały okres okupacji. Początek 1945 r. był bardzo trudny dla Banku. Styczniowe działania wojenne na terenie Skierniewic i związane z tym zniszczenia infrastruktury miejskiej spowodowały, iż Bank na kilka dni zawiesił swoją działalność. Jednak już 25 stycznia 1945 r. ponownie wznowił pracę, a 16 lutego rozpoczął wymianę pieniędzy, którą zakończył 2 marca 1945 r. W 1948 r. na podstawie dekretu o reformie bankowej zmieniono nazwę banku na: Gminna Kasa Spółdzielcza w Skierniewicach. Działalność w pełni podporządkowano Ministerstwu Finansów. W październiku 1950 r. Bank ponownie dokonał wymiany pieniędzy. W najnowszej historii kraju Bank jeszcze trzykrotnie zmieniał struktury organizacyjne. Po raz pierwszy w 1961 r. i otrzymał wówczas nazwę: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, zyskując szereg uprawnień w ramach Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych. W 1975 r. na podstawie ustawy Prawo bankowe został włączony w struktury Banku Gospodarki Żywnościowej. Niezwykle ważny w życiu Banku stał się dzień 21 października 1987 r., kiedy to po upływie 88 lat działalności, Bank mógł zacząć obsługę klientów we własnym lokalu przy ul. Reymonta 25. Zmiany społeczno - polityczne w latach pozwoliły mu samodzielnie podjąć decyzję o zmianie swojej struktury organizacyjnej i od 1993 roku Bank był zrzeszony w Banku Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie. W 1996 r. przeprowadzono połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Bolimowie, zyskując nowych członków i rozszerzając działalność. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach w kolejnych latach działalności poszerzał zakres świadczonych usług i zwiększał zasięg działania.1 lipca 1999 roku połączył się z bankami spółdzielczymi w Głuchowie i w Łyszkowicach. Transformacja ustrojowa w Polsce i związane z nią zmiany gospodarcze stworzyły nowe warunki prowadzenia działalności bankowej. Kierownictwo Banku, dostrzegając zachodzące zmiany, podjęło działania mające na celu budowę wysokich kapitałów, będących podstawą pewnego i nieskrępowanego działania na rynku lokalnym. Wysiłkiem wszystkich udziałowców odbudowano Bank pod względem kapitałowym. W latach dwudziestych siłę Banku tworzyło członków, a na koniec XX wieku Bank zrzeszał ok członków. Od 18 marca 2002 r. Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie. Dziś Bank Spółdzielczy w Skierniewicach znajduje się w grupie największych i najefektywniejszych spośród 581 działających w Polsce banków spółdzielczych. Jego ofertę realizować można w 25 nowocześnie wyposażonych placówkach na terenie dwóch województw, w miastach, miasteczkach osiedlach i na terenach wiejskich. W 110 rok działalności Bank wchodzi jako nowoczesna instytucja fi nansowa, godna zamierzeń swych założycieli. red. 6

7 Minęło 23 lata... W czerwcu tego roku odszedł na emeryturę Jan Markus, członek Zarządu Banku i dyrektor Oddziału w Łyszkowicach. Pracę w Banku rozpoczął w 1985 roku, obejmując funkcję dyrektora Banku Spółdzielczego w Łyszkowicach. W wyniku zmian w przepisach dotyczących wewnętrznej organizacji banków spółdzielczych, został powołany na prezesa tego Banku. Po połączeniu łyszkowickiego Banku z BS w Skierniewicach w 1999 roku, pracował nadal w Oddziale w Łyszkowicach jako jego dyrektor, zostając jednocześnie członkiem Zarządu Banku. Pan Jan wspominając początki pracy w Banku Dzięki akcji konsolidacyjnej z innymi bankami spółdzielczymi powstała silna spółdzielcza instytucja finansowa, Jan Markus, dyrektor Oddziału. w Łyszkowicach mówi, że nie były one łatwe dla człowieka spoza branży. Jednak dzięki uporowi i pilnej nauce szybko udało mu się poznać tajniki pracy bankowca, a kierowany przez niego Bank ustabilizował swoją pozycję. Połączenie obu banków uważam za dobry krok. Dzięki akcji konsolidacyjnej z innymi bankami spółdzielczymi powstała silna spółdzielcza instytucja fi nansowa, mogąca spełniać oczekiwania klientów zarówno pracujących w rolnictwie, jak i w pozostałych działach gospodarki na naszym terenie. Jestem usatysfakcjonowany, że w budowie pozycji Banku Spółdzielczego w Skierniewicach jest także udział kierowanego przeze mnie banku w Łyszkowicach i mój własny. O ile zdrowie mi pozwoli, to na brak zajęcia na pewno nie będę narzekał. Chętnie będę służył pomocą i radą mojemu Bankowi. Zawsze byłem społecznikiem. Wolny czas chcę poświęcić na doradztwo prawne i ekonomiczne mieszkańcom mojej gminy, gdyż są oni takiego doradztwa pozbawieni mówi pan Jan Markus. Panu Markusowi życzymy dużo zdrowia i wiele radości oraz satysfakcji, bo na brak zajęcia na emeryturze na pewno nie będzie narzekał. red. POZIOMO 1A mieszkaniowy lub hipoteczny; 2H szkocka spódnica; 3A statek przewożący ropę; 4H dusiciel lub szalik z piór; 5A gładki kamień do rzeźbienia; 6G strach przed czymś; 8B siedziba władz miasta; 8J szykowne uczesanie; 9H sumiasty pod nosem; 10A łączy metal z metalem; 10E część spłaty; 11H dawna złota waluta; 12A bóg miłości; 13D zakochana w Tristanie; 15A wartość wydrukowana na banknocie; 17A do tamowania krwotoku; 18D twórca pierwszego okrągłego stołu; PIONOWO A1 u zbiegu dwóch ścian; A9 pomocnica Świętego Mikołaja; B3 ozdobnie osłania żarówkę; C10 za I i II planem obrazu; D1 prawo jazdy, dowód i paszport; D12 pojawia się u szpakowatych; F1 rzeczy w sklepie; F7 malutki piesek; F15 zaleta, pozytywna cecha; H2 turecki hamburger; H9 jednostki mocy żarówki; H16 przodek bydła domowego; I1 twarz; I11 jej nie wypada; J6 pisemne poręczenie zapłaty; K11 piłka za linią; L7 upał; (F-18, E-1, J-2, A-16, G-6) (E-8) (A-10, I-13, J-9) (A-15, F-13, J-6, H-3) (F-11, L-11, J-10, D-1, D-9, G-10, E-1) (A-15, C-8) (J-11, F-10, C-10, I-4) (hasło) (imię i nazwisko) (adres) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać na adres: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, ul. Reymonta 25, Skierniewice do 30 września 2008 r. na załączonych kuponach. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 8 naszej gazety upominki otrzymują: Bożena Gawart z Żyrardowa, Halina Mrówka ze Skierniewic i Jadwiga Patora z Łodzi. Wszystkim paniom serdecznie gratulujemy! 7

8 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ PLACÓWKI BANKU Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel www. bsskierniewice.pl Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łódź, ul. Zamenhofa 1/3; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn; tel Płock; ul. Bielska 45; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Skierniewice, ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel , Brzeziny, ul. Północna 2A; tel Łowicz, ul. Mostowa 30; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and), tel Maków, ul. Główna 45; tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3 (Euromarket); tel Sochaczew, ul. Kusocińskiego 7; tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Żyrardów, ul. Szarych Szeregów 1; tel Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna 8

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Chcemy sprostać oczekiwaniom Początkowo jako filia, rozpoczęła działalność w Łowiczu od lipca 1999 r.

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat miały wśród nich

Bardziej szczegółowo

Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej

Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ RAWSKIEJ ISNN 1896-706X GAZETA BEZPŁATNA Nr 11 marzec 2009 r. Komentarz Początek nowego roku to czas oceny tego, co przyniósł 2008 r. Nie inaczej jest

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Dzień

Międzynarodowy Dzień Międzynarodowy Dzień Święto to zostało proklamowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jako doroczny festiwal mający za cel ukazanie solidarności spółdzielców i ich skuteczności działania. Każdego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 3/67 jesień 2010 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Gwarancja jest formą

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że Twój Bank i tym razem sprawi Tobie dużo radości. Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie tym razem sporo piszemy o produktach kredytowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniej w SKOK. ustawy. Jego wyniki mają zostać przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej

Bezpieczniej w SKOK. ustawy. Jego wyniki mają zostać przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej 17/2012 PIAST W tym numerze polecamy Bezpieczniej w SKOK pod państwowym nadzorem Reklama Ryzyko inwestycji Zanim powierzymy komuś swoje oszczędności w celu ich szybkiego i łatwego pomnożenia, sprawdźmy,

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str.

INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4 Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str. 9-10 INFORMATOR SGB Poznań, listopad-grudzień 2011 nr 6/161 def3000 doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Nie bez znaczenia jest jednak posiadanie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego przez klienta Banku, ewentualnego

Nie bez znaczenia jest jednak posiadanie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego przez klienta Banku, ewentualnego Komentarz GRZEGORZ PONIATOWSKI, Prezes Zarządu d tysięcy lat pieniądz stanowi środek określania wartości dóbr materialnych i kulturalnych. Stanowi też ekwiwalent w transakcjach wymiennych, czyli kupna

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM Z awirowania na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych i w krajach Zachodniej Europy, mimo wszelkich obaw, nie dotyczą banków spółdzielczych. Grupa 580 polskich banków

Bardziej szczegółowo

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 nagrody

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości Drogi Czytelniku, gdy oddawaliśmy do Twoich rąk poprzedni numer Magazynu, zapowiadaliśmy uruchamianie całodobowych stref samoobsługowych dla naszych klientów w kolejnych placówkach. Z przyjemnością chcemy

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB

Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796. Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS. SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Nr 1 / 2007 ISSN 1895-8796 Ile zrzeszeń? Trzeba wzmocnić KZBS SoftNet przejmuje klientów Asseco System informatyczny w SGB Specjalna oferta dla Banków Spó dzielczych MACIF ycie TUW i Banki Spó dzielcze:

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS Bank niepełnosprawnym przyjazny Rozmowa z Prezes PFON str. 11 Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta str. 16 Sukces z bankiem spółdzielczym Bank pierwszego kontaktu str. 30 Magazyn Grupy BPS str. 7

Bardziej szczegółowo