CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH"

Transkrypt

1 NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN Nowa placówka Komentarz Jeszcze nie tak dawno na Zebraniu Przedstawicieli dokonaliśmy oceny wyników 2007 roku, gdy tymczasem weszliśmy już w drugą połowę roku bieżącego. Jaki będzie ten rok i przyszły, który będzie jubileuszowym z okazji 110-lecia istnienia Banku pokaże czas. Wpływ na wyniki tego i przyszłego roku będzie miał poziom inflacji i wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ważnym elementem będzie wzrost poziomu gospodarczego oraz aktywność gospodarcza naszych klientów. Wiele jednak zależny od nas samych. Doświadczenie zebrane w dwóch nowo otwartych placówkach w Płocku i Żyrardowie wskazuje, że mamy nadal dobre perdokończenie na str.4 szkańców osiedla, a usługi naszego Banku zainteresują także mieszkańców pobliskich osiedli. W tej części miasta mieszka ponad 10 tys. 23 czerwca br. rozpomieszkańców i jestem Punkt umiejscowiony przekonana, że szeroka częła w Żyrardowie działalność kolejna pla- jest na jednym ze star- oferta naszego Banku cówka Banku Spółdziel- szych osiedli mieszka- spotka się z dużym zainczego w Skierniewicach teresowaniem żyrardoniowych Żyrardowa, na Punkt Obsługi Klienta wian. nr 2 w Żyrardowie, przy Osiedlu Żeromskiego. Największym zainteulicy Szarych Szeregów 1. resowaniem indywidupani Joanna Stetkiewicz, której za- alnych klientów, odwiedzających nodaniem jest obsługa klientów, go- wą placówkę, cieszą się lokaty, jakie rąco zaprasza do odwiedzenia Pun- można założyć w Banku Spółdzielktu i zapoznania się z ofertą Ban- czym w Skierniewicach oraz niskie ku. Punkt umiejscowiony jest na jed- koszty opłat manipulacyjnych przy nym ze starszych osiedli mieszkanio- regulowaniu świadczeń. Punkt przywych Żyrardowa, na Osiedlu Żerom- gotowany jest także do obsługi osób skiego. Uruchomienie tego Punktu na- prowadzących działalność gospodarstąpiło przede wszystkim na życze- czą. Od chwili uruchomienia Punktu nie klientów Banku, którzy mieszkają z jego usług korzystają już nowi klienna tym osiedlu i osób prowadzących ci, którzy dzięki łączności internetowej Punktu z macierzystym Oddziałem, motam działalność gospodarczą. Liczymy na to, mówi Joanna gą załatwić te same finansowe zlecestetkiewicz że nasz Punkt szybko nia, co we wszystkich placówkach Banzdobędzie popularność wśród mie- ku. dokończenie na str.2

2 dokończenie ze str.1 Nowa placówka Joanna Stetkiewicz od poniedziałku do piątku zaprasza klientów Banku Opinie pierwszych klientów są bardzo miłe dodaje Joanna Stetkiewicz. Klientom podoba się wystrój i funkcjonalność placówki oraz to, że nie muszą stać w długich kolejkach: są szybko i w miły sposób obsługiwani. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, a wszelkich informacji można zasięgnąć pod nr tel redakcja Dobry partner w biznesie Jednym z klientów, którego zastaliśmy w nowo otwartym Punkcie Obsługi Klienta nr 2 w Żyrardowie był pan Marcin Pęsiek z firmy CALL 2 ME s.c., który przed czterema laty założył firmę prowadzącą m.in. salon te- W naszym Banku Super Kredyt do 20 tys. zł na cele konsumpcyjne Lekko i swobodnie Oprocentowanie już od 8%* Minimum formalności Wszystkie informacje w każdej naszej placówce. Wstąp do nas już dziś! Do kosztów kredytu należy doliczyć prowizję za udzielenie kredytu 1,5% lub 2,5% oraz ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem kredytu RRSP (w rozumieniu Ustawy z dnia r. o kredycie konsumenckim) wynosi 11,67% przy założeniach: - kredyt udzielany r. na okres 11 miesięcy, w wysokości 10 tys. zł, oprocentowanie stałe 8,0%, kredyt spłacany w ratach miesięcznych - kredytobiorca jest posiadaczem ROR w BS w Skierniewicach 2 lefonii komórkowej Era oraz sprzedaż programów telewizji cyfrowej. Doświadczenia w tej branży zdobywał pracując jako kierownik regionalny jednej z sieci. Z czasem, kiedy osiągnął wystarczające doświadczenie, usamodzielnił się uruchamiając przedstawicielstwo. W firmie pracuje aktualnie ośmiu pracowników w kilku stacjonarnych punktach sprzedaży, a teren jej działania rozciąga się od przedmieść Warszawy po Skierniewice. W odróżnieniu od innych przedsiębiorców, Marcin Pęsiek utrudnień w prowadzeniu biznesu nie dostrzega głównie w wysokich kosztach pracy, ale w pozyskaniu dobrej kadry. Wbrew pozorom, sprzedaż usług telefonicznych wymaga dużej wiedzy, której nie sposób zdobyć w inny sposób niż dzięki praktyce. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach jest pierwszym i jedynym bankiem, w którym firma otworzyła konto. Właściwie zadecydował o tym przypadek, gdyż pierwszy punkt naszej firmy znajdował się w sąsiedztwie jednego z Oddziałów Banku mówi Marcin Pęsiek. Przez cztery lata naszej współpracy przekonaliśmy się, że to dobry partner w biznesie, nie jesteśmy tu anonimowymi klientami, a Bank spełnia nasze oczekiwania. Osobiście bardzo cieszę się z uruchomienia tego Punktu, gdyż jest on ulokowany w dogodnym dla mnie miejscu, nie ma tu kolejek i sprawy, z którymi tu przychodzę, załatwiane są kompetentnie i szybko przez sympatyczne, zawsze uśmiechnięte i życzliwe panie. red.

3 Partnerstwo na co dzień Żyrardowski Polhut Klientami sp. z o.o. powstał przed 10 laty. Nasza firma mówi prezes Zarządu, Aleksander Mróz powstała niejako z konieczności. Przed jej twa utworzeniem na tym terenie działała katowicka firma, zajmująca się handlem stalą. Dzisiejsi właściciele spółki, pracujący wówczas w tej fi rmie, zauważyli, że przedsiębiorstwo chyli się ku upadkowi, a miejscowy rynek potrzebował stałych dostaw materiałów hutniczych. Doświadczenie zdobyte w handlu stalą, analiza miejscowego rynku oraz potrzeba stałego i pewnego zatrudnienia, zaowocowały powstaniem nowego przedsiębiorstwa. Nowa spółka, w porozumieniu z nieistniejącym już katowickim przedsiębiorstwem, przejęła w komis zgromadzoną w Żyrardowie stal i rozpoczęła samodzielną działalność. Start nowej fi r- my był o tyle łatwiejszy, że nie potrzeba było wówczas angażować środków na zakup stali, a klienci zostali przejęci także po byłej katowickiej fi rmie. Wszystko to odbyło się na zasadach porozumienia i tak, aby stali klienci, zaopatrujący się w wyroby ze stali, nie odczuli żadnych niepokojących zmian na rynku. Klientami Polhutu są najczęściej fi rmy z terenu północnej części byłego województwa skierniewickiego i południowej części mazowieckiego. Często też w stal zaopatrują się tu fi rmy z innych regionów kraju, prowadzące budowy na tym terenie. Mimo obserwowanej w handlu tendencji do poszerzania zakresu sprzedawanych materiałów o inny asortyment, spółka nie podjęła się sprzedaży materiałów budowlanych, pozostając przy wyrobach stalowych. W ofercie ma blisko osiemset wyrobów hutniczych. Postanowiła trzymać się jednej branży, stając się Polhutu są najczęściej firmy z terenu północnej części byłego wojewódz- skierniewickiego i południowej części mazowieckiego. Niejednokrotnie korzystaliśmy z pomocy kredytowej, przy czym traktowani byliśmy jako równorzędny partner biznesowy. w rezultacie specjalistyczną fi rmą handlową, rozpoznawalną na lokalnym rynku. Głównym problemem Polhutu jest kwestia cen. Często zdarza się, że zmieniają się w ciągu tygodnia i na to jako fi rma handlowa nie ma właściwie żadnego wpływu. Czasami zdarza się mówi prezes Polhutu, Aleksander Mróz, że niektóre towary w wyniku galopady cen sprzedajemy taniej niż je kupujemy. Zmiany właścicielskie w hutnictwie, zmiany w sposobie gospodarowania w kraju spowodowały, że władze nie mają praktycznie żadnego wpływu na poziom cen. Obowiązuje prawo popytu i sprzedaży, ale w wymiarze globalnym. Trzeba brać także pod uwagę zmiany cen nośników energii, które w produkcji hutniczej mają zasadniczy wpływ na poziom cen wyrobów. Zresztą boom budowlany, z którym mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, a który w jakiejś mierze przeniósł się również na ten rok, też miał wpływ na ich poziom. Moim zdaniem za wysoki. Polhut jest fi rmą pośredniczącą między producentami wyrobów stalowych, a ich nabywcami. Utrzymuje się z marży handlowej, z której musi pokryć koszt działania fi rmy i zapewnić jej minimalny zysk. Na tej galopadzie cen zyskuje na pewno budżet, gdyż rosną podatki VAT i inne. Dla nas pozostaje niewiele i dlatego naszym głównym celem jest utrzymanie zdobytej pozycji na miejscowym rynku oraz opinii solidnego dostawcy materiałów stalowych. Pomaga nam w tym Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, z którego Żyrardowskim Oddziałem pracujemy od początku powstania fi rmy, to znaczy od dziesięciu lat. Wcześniej, pracując w katowickiej fi rmie, mieliśmy w tym Banku tak zwane konto pomocnicze. Podobała się nam obsługa tego konta, więc po powstaniu To, co cenimy sobie w tym Banku, to jego otwartość na nasze problemy. Aleksander Mróz, prezes Zarządu spółki również tam założyliśmy konto i do dziś pracujemy właśnie z tym Bankiem. Widzimy jak się rozwija, ma świetną kadrę i co nie zawsze jest w innych bankach doceniane do tego Banku można podjechać samochodem. Dzisiaj, kiedy czas stanowi olbrzymią wartość, ma to również duże znaczenie, ale najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa. Ponieważ musimy odprowadzać do banku gotówkę z bieżącego utargu, to nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie przecież chodził po mieście z teczką pełną pieniędzy. To, co cenimy sobie w tym Banku, to jego otwartość na nasze problemy, gdyż jego kierownictwo nie trzyma się sztywno raz ustalonych cenników. Niejednokrotnie korzystaliśmy z pomocy kredytowej, przy czym traktowani byliśmy jako równorzędny partner biznesowy. Bank zna naszą sytuację, skoro od lat prowadzi nasz rachunek, więc stąd pewnie nasze negocjacje trwają krócej, a decyzje podejmowane są szybko i jestem przekonany, że z korzyścią dla obu stron. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski 3

4 Bank jest Gepardem Na Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Łódzkiego 14 maja 2008 r. w Łodzi, Bank Spółdzielczy w Skierniewicach został wyróżniony w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu w kategorii Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy Województwa Łódzkiego i otrzymał statuetkę Gepard Biznesu Z rąk posła Ziemi Łódzkiej Stanisława Olasa, statuetkę dla Banku odebrała wiceprezes Zarządu Jadwiga Siennicka. W Konkursie Gepardy Biznesu podmioty gospodarcze są oceniane pod względem dynamiki wzrostu wartości rynkowej, która liczona jest przez porównanie do wyceny spółek giełdowych. Organizatorami konkursu są Instytut Bankowości Spółdzielczej i Klub Gepardów Biznesu. W dwóch edycjach konkursu Wywia- downia Gospodarcza InfoCredit policzyła na ich zlecenie wartość rynkową 9 tysięcy firm i kilkudziesięciu banków spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach jest członkiem Klubu Gepardów Biznesu, który 9 lipca 2008 r. skupiał 522 podmioty. 6,50% na 5 miesięcy w Diamentowej Lokacie tylko do 30 września 2008 r. oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym do kwoty ,99 zł 6% od kwoty ,00 zł 6,50% Minimalna kwota otwierająca lokatę 5 tys. zł Czekamy na Ciebie w naszych placówkach! 4 dokończenie ze str.1 Komentarz spektywy rozwoju. Popyt na usługi bankowe ciągle nie jest w pełni zaspokojony, a nasza oferta jest konkurencyjna. Jako bank lokalnych społeczności, będziemy naszym klientom przedkładać nowe propozycje ofertowe, a także rozszerzać zakres swoich usług. Jesteśmy bankiem uniwersalnym, spełniającym potrzeby różnych grup zawodowych i społecznych. Dzięki decyzji Przedstawicieli zasadniczą część wypracowanego zysku przeznaczyliśmy na fundusz zasobowy. W wyniku dokonanego podziału fundusz zasobowy Banku zwiększył się W naszej o tys. zł tj. ok. 75% zysku, strategii postazaś na dywi- wiliśmy sobie dendę Zebra- za cel ciągłą nie Przedstapoprawę stanwicieli przeznadardów, w jaczyło 847 tys. zł tj. ok. 25% zysku. kich obsługiwabank zwiększył ni są klienci. swoje kapitały, a to oznacza, że może więcej środków finansowych przeznaczyć na akcję kredytową. Dobrze ulokowane środki w kredytach powinny skutkować wyższą efektywnością działalności Banku. W tym roku nasz Bank chciałby osiągnąć równie wysoką dynamikę we wskaźnikach charakteryzujących jego pozycję. Osiągnięcie tego nie jest jedynym zadaniem Banku. Chcemy także kontynuować

5 Tylko u nas! do 30 września 2008 r.r Lokata kwiatowa na 4 miesiące lokujesz swoje pieniądze z oprocentowaniem od 5% do 5,5% minimalna kwota 5 tys. zł Wstąp do naszego Banku! budowanie wizerunku przyjaznej, dostępnej instytucji finansowej banku, w którym klient będzie czuł się bezpiecznie. W naszej strategii postawiliśmy sobie za cel ciągłą poprawę standardów, w jakich obsługiwani są klienci. Rozszerzamy funkcjonalność internetu i home bankingu. Nasi klienci mogą już korzystać z 13 naszych bankomatów w Skierniewicach, Łowiczu, Łodzi, Grodzisku Mazowieckim, Żyrardowie, Nowym Kawęczynie, Puszczy Mariańskiej, Bolimowie, Łyszkowicach i Głuchowie, a dodatkowo mogą dokonywać bezpłatnie wypłat z bankomatów banków: BPS SA, GBW SA, MRB SA, BGŻ SA, Kredyt BANK SA, z którymi mamy podpisaną umowę. Łącznie ponad 2700 bankomatów w całej Polsce jest dostępnych dla naszych klientów. Weszliśmy w gorący okres lata. Tym z Państwa, którzy korzystać będą z urlopów życzę pogody i udanego wypoczynku a tym, dla których lato jest okresem najbardziej wytężonej pracy życzę, aby przyniosła ona spodziewane efekty. Jesteśmy bankiem uniwersalnym, spełniającym potrzeby różnych grup zawodowych i społecznych. Władysław Klażyński Prezes Zarządu Karty zdobywają rynek W większości małych miejscowości nie ma bankomatów, a w sklepach nie można realizować płatności za pomocą karty. To się jednak zmieni. Coraz więcej właścicieli sklepów, restauracji, czy punktów usługowych, będzie również zainteresowanych wprowadzeniem tej formy płatności. Wraz ze wzrostem liczby klientów posługujących się kartami, rynek sam wymusi zmiany w tym zakresie. Karty bankowe są bardzo proste w obsłudze i dodatkowo chronią nas przed kradzieżą gotówki. Skradzioną lub zgubioną kartę można szybko zastrzec w banku i nikt obcy nie wypłaci pieniędzy z naszego konta. Jest wiele rodzajów kart bankowych, które dzielą się na karty debetowe i kredytowe. Karta debetowa Najbardziej powszechna i podstawowa. Otrzymuje ją praktycznie każdy w momencie założenia konta w banku. Służy do wypłacania pieniędzy z bankomatu i do płacenia bezgotówkowego za towary i usługi jest łatwo dostępna. Można jednak korzystać z niej do wysokości przyznanego kredytu odnawialnego lub do wysokości zgromadzonych środków i to w ramach ustalonego z bankiem limitu wypłat dziennych oraz miesięcznych. Karta kredytowa Nie trzeba mieć konta w banku wydającym kartę. Wystarczy złożyć wniosek oraz gwarancje dotyczące sytuacji finansowej. Bank na tej podstawie określa zdolność kredytową klienta. W przeciwieństwie do karty debetowej, nie musimy co miesiąc spłacać całej sumy, ale od niespłaconej jej części, bank będzie naliczał odsetki. Ta karta wymaga sporej dyscypliny, gdyż łatwo można wpaść w pułapkę kredytową. Wśród oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach produktów coraz większą popularnością cieszą się karty płatnicze. Bank posiada w ofercie kilka ich rodzajów: są to karta płatnicza Visa Electron, karta kredytowa Visa Clasic, karta płatnicza Visa Business oraz karta Maestro Junior. Na pierwszym miejscu bezpieczeństwo Żeby jednak uchronić się od ewentualnych nieprzyjemności, wystarczy stosować się do kilku prostych zaleceń. Przy odbiorze karty natychmiast podpisujemy kartę w polu przeznaczonym do tego celu. Zapamiętujemy numer identyfikacyjny PIN, którego nie należy nigdzie zapisywać. Ustalając swój numer PIN lub zmieniając numer uprzednio otrzymany, unikamy łatwych (oczywistych) kombinacji, takich jak nasza data urodzenia. Naszego numeru PIN nie ujawniamy nikomu. W domu zachowujemy potwierdzenia zapłaty i wydruki z bankomatu, po czym porównujemy je z wyciągami z banku. W wypadku, gdy stwierdzimy niezgodności lub trafimy na transakcję, której nie możemy sobie przypomnieć, natychmiast kontaktujemy się z bankiem. Numer karty spisujemy wraz z numerem telefonu, pod który mamy zadzwonić w przypadku zgubienia karty. Na zakupach - przy zatwierdzaniu transakcji podpisem lub wprowadzeniem kodu PIN, sprawdzamy kwotę wydruku lub na ekranie czytnika kart. Upewniamy się, że sprzedawca zwraca nam kartę wraz z kopią dowodu kasowego. Pilnujemy karty, pamiętając o kieszonkowcach! 5

6 Szkic o historii Banku W przyszłym roku obchodzić będziemy 110 rocznicę powstania Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Wprawdzie rozpoczął on działalność pod inną nazwą, ale jest kontynuatorem szczytnych założeń jego założycieli. Pozostaje również najstarszą, polską i praktycznie nieprzerwanie działającą instytucją finansową w Skierniewicach. Bezpośrednim przyczynkiem do zamieszczenia tego tekstu było skierowane do redakcji pytanie o rodowód Banku. Więcej materiałów na ten temat zamieszczać będziemy w przyszłym roku. 6 października 1899 r. obywatele Skierniewic i najbliższych okolic powołali Skierniewickie Towarzystwo Pożyczkowo Oszczędnościowe. Siedziba Towarzystwa mieściła się w Skierniewicach przy ul. Rynek 2, a kapitał założycielski ofi arowali arcybiskupi gnieźnieńscy. Od początku działalności Towarzystwo przyjmowało wkłady pieniężne, udzielało pożyczek, prowadziło sprawy członkowskie i inne czynności bankowe. Pierwszym prezesem, wybranym większością głosów, został Kazimierz Małagowski inicjator powołania Towarzystwa. Czas do 1918 r., ze względu na niechęć zaborcy do polskich inicjatyw, był trudny, ale rekompensowała to niezwykła ofi arność i pracowitość ludzi. W 1902 r. Towarzystwo liczyło 424 członków, a 2 lata później liczba ta się podwoiła się. Członkami stawały się również instytucje, np. Straż Ogniowa oraz zasłużone dla działalności Banku rodziny: Olczakowskich, Binderów, Zwierzchowskich. Sprawozdanie roczne za rok 1918 zamyka się kwotą marek i 91 fng. W marcu 1922 r. zatwierdzono nowy statut i przyjęto nową nazwę: Bank Spółdzielczy z nieograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach. Rejestracji sądowej dokonano w lipcu tego samego roku w Wydziale IV Sądu Okręgowego w Warszawie. Kiedy w 1924 r. wprowadzono polską walutę, Bank zamknął okres sprawozdawczy sumą bilansową złotych. Wybuch II wojny światowej był tragedią także dla dóbr materialnych kraju. W 1939 r. w wyniku zbombardowania lokalu Banku, częściowemu zniszczeniu uległy dokumenty bankowe. Również wpro- 6 października 1899 r. obywatele Skierniewic i najbliższych okolic powołali Skierniewickie Towarzystwo Pożyczkowo Oszczędnościowe. wadzone przez okupanta zarządzenia wojenne spowodowały poważne perturbacje w działalności Banku. Mimo to Bank nie przerwał swojej działalności przez cały okres okupacji. Początek 1945 r. był bardzo trudny dla Banku. Styczniowe działania wojenne na terenie Skierniewic i związane z tym zniszczenia infrastruktury miejskiej spowodowały, iż Bank na kilka dni zawiesił swoją działalność. Jednak już 25 stycznia 1945 r. ponownie wznowił pracę, a 16 lutego rozpoczął wymianę pieniędzy, którą zakończył 2 marca 1945 r. W 1948 r. na podstawie dekretu o reformie bankowej zmieniono nazwę banku na: Gminna Kasa Spółdzielcza w Skierniewicach. Działalność w pełni podporządkowano Ministerstwu Finansów. W październiku 1950 r. Bank ponownie dokonał wymiany pieniędzy. W najnowszej historii kraju Bank jeszcze trzykrotnie zmieniał struktury organizacyjne. Po raz pierwszy w 1961 r. i otrzymał wówczas nazwę: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, zyskując szereg uprawnień w ramach Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych. W 1975 r. na podstawie ustawy Prawo bankowe został włączony w struktury Banku Gospodarki Żywnościowej. Niezwykle ważny w życiu Banku stał się dzień 21 października 1987 r., kiedy to po upływie 88 lat działalności, Bank mógł zacząć obsługę klientów we własnym lokalu przy ul. Reymonta 25. Zmiany społeczno - polityczne w latach pozwoliły mu samodzielnie podjąć decyzję o zmianie swojej struktury organizacyjnej i od 1993 roku Bank był zrzeszony w Banku Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie. W 1996 r. przeprowadzono połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Bolimowie, zyskując nowych członków i rozszerzając działalność. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach w kolejnych latach działalności poszerzał zakres świadczonych usług i zwiększał zasięg działania.1 lipca 1999 roku połączył się z bankami spółdzielczymi w Głuchowie i w Łyszkowicach. Transformacja ustrojowa w Polsce i związane z nią zmiany gospodarcze stworzyły nowe warunki prowadzenia działalności bankowej. Kierownictwo Banku, dostrzegając zachodzące zmiany, podjęło działania mające na celu budowę wysokich kapitałów, będących podstawą pewnego i nieskrępowanego działania na rynku lokalnym. Wysiłkiem wszystkich udziałowców odbudowano Bank pod względem kapitałowym. W latach dwudziestych siłę Banku tworzyło członków, a na koniec XX wieku Bank zrzeszał ok członków. Od 18 marca 2002 r. Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie. Dziś Bank Spółdzielczy w Skierniewicach znajduje się w grupie największych i najefektywniejszych spośród 581 działających w Polsce banków spółdzielczych. Jego ofertę realizować można w 25 nowocześnie wyposażonych placówkach na terenie dwóch województw, w miastach, miasteczkach osiedlach i na terenach wiejskich. W 110 rok działalności Bank wchodzi jako nowoczesna instytucja fi nansowa, godna zamierzeń swych założycieli. red. 6

7 Minęło 23 lata... W czerwcu tego roku odszedł na emeryturę Jan Markus, członek Zarządu Banku i dyrektor Oddziału w Łyszkowicach. Pracę w Banku rozpoczął w 1985 roku, obejmując funkcję dyrektora Banku Spółdzielczego w Łyszkowicach. W wyniku zmian w przepisach dotyczących wewnętrznej organizacji banków spółdzielczych, został powołany na prezesa tego Banku. Po połączeniu łyszkowickiego Banku z BS w Skierniewicach w 1999 roku, pracował nadal w Oddziale w Łyszkowicach jako jego dyrektor, zostając jednocześnie członkiem Zarządu Banku. Pan Jan wspominając początki pracy w Banku Dzięki akcji konsolidacyjnej z innymi bankami spółdzielczymi powstała silna spółdzielcza instytucja finansowa, Jan Markus, dyrektor Oddziału. w Łyszkowicach mówi, że nie były one łatwe dla człowieka spoza branży. Jednak dzięki uporowi i pilnej nauce szybko udało mu się poznać tajniki pracy bankowca, a kierowany przez niego Bank ustabilizował swoją pozycję. Połączenie obu banków uważam za dobry krok. Dzięki akcji konsolidacyjnej z innymi bankami spółdzielczymi powstała silna spółdzielcza instytucja fi nansowa, mogąca spełniać oczekiwania klientów zarówno pracujących w rolnictwie, jak i w pozostałych działach gospodarki na naszym terenie. Jestem usatysfakcjonowany, że w budowie pozycji Banku Spółdzielczego w Skierniewicach jest także udział kierowanego przeze mnie banku w Łyszkowicach i mój własny. O ile zdrowie mi pozwoli, to na brak zajęcia na pewno nie będę narzekał. Chętnie będę służył pomocą i radą mojemu Bankowi. Zawsze byłem społecznikiem. Wolny czas chcę poświęcić na doradztwo prawne i ekonomiczne mieszkańcom mojej gminy, gdyż są oni takiego doradztwa pozbawieni mówi pan Jan Markus. Panu Markusowi życzymy dużo zdrowia i wiele radości oraz satysfakcji, bo na brak zajęcia na emeryturze na pewno nie będzie narzekał. red. POZIOMO 1A mieszkaniowy lub hipoteczny; 2H szkocka spódnica; 3A statek przewożący ropę; 4H dusiciel lub szalik z piór; 5A gładki kamień do rzeźbienia; 6G strach przed czymś; 8B siedziba władz miasta; 8J szykowne uczesanie; 9H sumiasty pod nosem; 10A łączy metal z metalem; 10E część spłaty; 11H dawna złota waluta; 12A bóg miłości; 13D zakochana w Tristanie; 15A wartość wydrukowana na banknocie; 17A do tamowania krwotoku; 18D twórca pierwszego okrągłego stołu; PIONOWO A1 u zbiegu dwóch ścian; A9 pomocnica Świętego Mikołaja; B3 ozdobnie osłania żarówkę; C10 za I i II planem obrazu; D1 prawo jazdy, dowód i paszport; D12 pojawia się u szpakowatych; F1 rzeczy w sklepie; F7 malutki piesek; F15 zaleta, pozytywna cecha; H2 turecki hamburger; H9 jednostki mocy żarówki; H16 przodek bydła domowego; I1 twarz; I11 jej nie wypada; J6 pisemne poręczenie zapłaty; K11 piłka za linią; L7 upał; (F-18, E-1, J-2, A-16, G-6) (E-8) (A-10, I-13, J-9) (A-15, F-13, J-6, H-3) (F-11, L-11, J-10, D-1, D-9, G-10, E-1) (A-15, C-8) (J-11, F-10, C-10, I-4) (hasło) (imię i nazwisko) (adres) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać na adres: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, ul. Reymonta 25, Skierniewice do 30 września 2008 r. na załączonych kuponach. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 8 naszej gazety upominki otrzymują: Bożena Gawart z Żyrardowa, Halina Mrówka ze Skierniewic i Jadwiga Patora z Łodzi. Wszystkim paniom serdecznie gratulujemy! 7

8 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ PLACÓWKI BANKU Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel www. bsskierniewice.pl Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łódź, ul. Zamenhofa 1/3; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn; tel Płock; ul. Bielska 45; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Skierniewice, ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel , Brzeziny, ul. Północna 2A; tel Łowicz, ul. Mostowa 30; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and), tel Maków, ul. Główna 45; tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3 (Euromarket); tel Sochaczew, ul. Kusocińskiego 7; tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Żyrardów, ul. Szarych Szeregów 1; tel Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna 8

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki Historia inna niż wszystkie Jest rok 1949, Nowy Jork, USA. Frank McNamara wybrał się do restauracji. Przy płaceniu rachunku okazało się, że zapomniał portfela, wziął więc kawałek kartoniku i napisał na

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Zadanie: ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Cel zadania: przybliżenie uczniom zagadnień związanych z zakładaniem i korzystaniem z konta bankowego oraz oszczędnościowego. Poszukiwanie najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

koordynator: nauczyciele wspomagający: mgr Jadwiga Greszta mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka

koordynator: nauczyciele wspomagający: mgr Jadwiga Greszta mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka koordynator: mgr Jadwiga Greszta nauczyciele wspomagający: mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka Opracowanie słownictwa dotyczącego bankowości i finansów. Od Grosika do Złotówki rozwiązywanie łamigłówek

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁUBNIANACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Nr 2/5/2016 z dn. 27.01.2016 r.. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH (tekst jednolity na dzień 01.02.2016 roku) ŁUBNIANY, LUTY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 1 z 8 2012-01-09 18:47 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Informacje o Banku Usługi Placówki Banku Kontakt Aktualności Dla klientów indywidualnych Dla instytucji i firm Finanse dla rolników Logowanie Strona

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 01/01/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, STYCZEŃ 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2.

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PARCZEWIE DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r. (odsetki naliczane są w stosunku rocznym) A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe Wspólnie Wstęp Spis treści Co to jest plastikowy pieniądz?? Rodzaje kart Karta kredytowa a debetowa Trochę Historia Jakie zabezpieczenia posiada? Wady i zalety Podsumowanie Plastikowy pieniądz Słysząc

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

natwest.com/welcome Odwiedź najbliższy

natwest.com/welcome Odwiedź najbliższy Otwórz konto już dzisiaj natwest.com/welcome Odwiedź najbliższy oddział banku Registered Office: 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered Number: 929027, England NWB 45243 November 2007 Konto NatWest

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 9/13/2014 Zarządu Banku z dnia 28 października 2014r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, PAŹDZIERNIK 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.03.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 206/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe?

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe? O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI Gimnazju m konto bankowe? ZAJĘCIA 2: Czy warto mieć konto bankowe? Grupa wiekowa: gimnazjum Czas zajęć: 1,5 godziny Wprowadzenie Obecnie posiadanie konta bankowego jest

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2015r.

z dnia 30 kwietnia 2015r. Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 10/9/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, CZERWIEC 2013 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr /13 z dnia 07 sierpnia 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr /13 z dnia 07 sierpnia 2013 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr /13 z dnia 07 sierpnia 2013 roku OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 14 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia I Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 27 września 2012r. Zarząd Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu ustala następujące obowiązujące od 27 września 2012r. oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU z siedzibą w Makowie Mazowieckim Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/2015 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim z dnia 14.10.2015r. Tabela

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 5/11/2015 Zarządu Banku z dnia 23 czerwca 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, CZERWIEC 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Karta szkolna PKO Banku Polskiego. Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r.

Karta szkolna PKO Banku Polskiego. Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r. Karta szkolna PKO Banku Polskiego Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r. Karta Szkolna Karta dostępu do szkoły. Przedpłacona karta płatnicza PKO Banku Polskiego. Cel projektu 1 2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych. Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej

Tabela oprocentowania produktów bankowych. Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej Obowiązuje od 01.07.2015r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego Sucha Beskidzka, kwiecień 2015r. Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo