Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji. Tablica interaktywna SMART Board V280

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji. Tablica interaktywna SMART Board V280"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Tablica interaktywna SMART Board V280

2 Rejestracja produktu Zarejestruj swój produkt SMART, żeby otrzymywać informacje o nowych funkcjach i aktualizacjach oprogramowania. Zarejestruj się on-line pod adresem: Zachowaj poniższe informacje na wypadek konieczności skontaktowania się ze wsparciem technicznym: Numer seryjny: Data zakupu: Rejestrację należy wykonać w okresie trzech miesięcy od daty zakupu. Zastrzeżenia i znaki handlowe Nazwy SMART Board, DViT, Bridgit, smarttech i logo SMART są znakami handlowymi firmy SMART Technologies ULC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Windows i Microsoft są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Kensington jest znakiem handlowym firmy Kensington Computer Products Group (KTG). Phillips jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Phillips Screw Company. Sanford i Expo są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy SANFORD lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych. Pozostałe nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej publikacji mogą być znakami handlowymi ich prawnych właścicieli. Uwagi o prawach autorskich 2008 SMART Technologies ULC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przetwarzana, wprowadzana do systemów informacyjnych i transmitowana w jakiejkolwiek formie, ani tłumaczona na jakikolwiek język, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia SMART Technologies ULC. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań ze strony SMART. Części tego oprogramowania są chronione prawem autorskim firmy Intel Corporation. Części tego oprogramowania są chronione prawem autorskim firmy ParaGraph, jednostki organizacyjnej firmy Vadem. Patent No. US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; CA ; EP ; DE ; CN ; and ES Other patents pending. 09/2008

3 Ważne informacje Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania tablicy interaktywnej SMART Board V280 prosimy zapoznać się z opisanymi w tym rozdziale zasadami bezpieczeństwa. UWAGA: Jeśli jesteś właścicielem innego produktu SMART niż tablica interaktywna SMART Board V280, poszukaj odpowiednich ostrzeżeń i zasad eksploatacji w dostarczonej z urządzeniem instrukcji obsługi. W tej publikacji pojęcie tablica interaktywna odnosi się głównie do tablicy interaktywnej i jej wyposażenia. Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie dostarczonych z tablicą instrukcji instalacji lub zawartych w niniejszym podręczniku użytkownika może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie produktu. OSTRZEŻENIE Dokładnie przeczytaj instrukcję dostarczoną z twoim projektorem, zapoznając się ze wszelkimi ostrzeżeniami i wskazówkami. Nie patrz w wiązkę światła emitowaną przez projektor. Poinstruuj dzieci, żeby nie spoglądały na wiązkę światła. Nie dotykaj (i nie pozwalaj dzieciom dotykać) projektora, ponieważ podczas pracy bardzo się nagrzewa. OSTRZEŻENIE Kable rozłożone na podłodze powinny być właściwie ułożone i oznakowane, żeby uniknąć ryzyka potknięcia się. OSTRZEŻENIE Tablicę powinny montować na ścianie dwie osoby, ponieważ dla jednej osoby może być ona zbyt ciężka do umieszczenia we wsporniku do montażu na ścianie OSTRZEŻENIE Nie montuj tablic SMART Board V280 na stojaku FS670 lub FS570. Stosowanie tych modeli, które nie zapewniają bezpiecznej instalacji tablicy, może spowodować uszkodzenie urządzenia i obrażenia ciała. OSTRZEŻENIE Ostrożnie przesuwaj tablicę interaktywną SMART Board zamontowaną na stojaku. Możesz łatwo spowodować jej wywrócenie, gdy się gwałtownie zatrzymasz, użyjesz nadmiernej siły lub nawierzchnia będzie nierówna. OSTRZEŻENIE Nie korzystaj z krzesła (ani nie pozwalaj tego robić dzieciom), żeby dosięgnąć powierzchni tablicy interaktywnej. Jeśli tablica znajduje zbyt wysoko, należy ją umieścić niżej. Ważne informacje i

4 OSTRZEŻENIE Nie wspinaj się (ani nie pozwalaj tego robić dzieciom) na zamontowaną na ścianie lub na stojaku tablicę interaktywną SMART Board. Wspinanie się na tablicę interaktywną lub wspornik projektora może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie produktu. OSTRZEŻENIE Nie opieraj tablicy interaktywnej o ścianę. Ramy tablic i wsporniki półek na pisaki nie zostały zaprojektowane do utrzymania ciężaru produktu. Upewnij się, że umieszczasz je skierowane do dołu na czystej i równej powierzchni. OSTRZEŻENIE Stosuj wyłącznie wkręty dostarczone w zestawie z tablicą interaktywną SMART Board V280. Wykorzystanie innych wkrętów może spowodować uszkodzenie produktu. OSTRZEŻENIE Nie dopuść, żeby górna część tablicy interaktywnej stykała się ze ścianą, ponieważ osłony kamer DViT mogłyby ulec uszkodzeniu. OSTRZEŻENIE Nie stosuj szorstkich materiałów ani papierowego ręcznika do czyszczenia soczewek kamery, ponieważ mogłyby porysować ich powierzchnię. WAŻNE Do pisania na powierzchni tablicy interaktywnej SMART Board V280 nie używaj tuszu. WAŻNE WAŻNE Złącze zabezpieczające Kensington nie stanowi pewnej ochrony, ponieważ można je rozerwać. Jednak potencjalnego złodzieja może zniechęcić próba sprzedaży produktu z uszkodzonym otworem złącza zabezpieczającego Kensington, wyraźnie wskazującym na pochodzenie urządzenia z kradzieży. Przed czyszczeniem tablicy interaktywnej odłącz lub wyłącz podłączony komputer. ii Ważne informacje

5 WAŻNE Stosuj wyłącznie kabel USB 2.0 High Speed, dostarczany w zestawie z tablicą interaktywną SMART Board do podłączenia jej z komputerem wyposażonym w port zgodny ze standardem USB 2.0 High Speed i noszący logo USB. Ponadto komputer z portem USB musi również być zgodny z normą CSA/UL/EN i nosić znaki CE i CSA oraz/lub znak(i) UL dla CAS/UL Są to standardy zapewniające bezpieczną pracę i ochronę tablicy interaktywnej SMART Board przed uszkodzeniem. WAŻNE WAŻNE Podłącz zasilanie do tablicy interaktywnej SMART Board V280, jeśli stosujesz rozdzielacz z szyną zasilającą, np. listwę rozdzielczą SMART Active USB. Zasilacz zewnętrzny (jeśli jest konieczny) musi spełniać wymagania Limited Power Source (LPS) standardu CSA/UL/IEC/EN Komputery przenośne pracujące w trybie oszczędzania baterii mogą nie zapewniać wystarczającego zasilania do uruchomienia tablicy interaktywnej. Podłącz przenośny komputer do sieci elektrycznej, żeby uruchomić tablicę interaktywną. WAŻNE Podłączenie kamery internetowej do komputera może udaremnić poprawne działanie tablicy interaktywnej SMART Board V280. Ważne informacje iii

6 Pozostałe ostrzeżenia Zapoznaj się z poniższymi ostrzeżeniami, żeby zapewnić bezpieczną obsługę i uniknąć uszkodzenia produktu. Unikaj rozstawiania i użytkowania tablicy interaktywnej w miejscach o nadmiernej ilości kurzu, wilgoci i dymu. Unikaj wystawiania produktów SMART na działanie nadmiernego ciepła lub zimna. Tablice interaktywne SMART Board V280 można obsługiwać w temperaturach od 5 C do 35 C, przy wilgotności do 80% (bez skraplania). Zakres temperatur przechowywania i podczas transportu wynosi od -40 C do 50 C, przy wilgotności do 80% (bez skraplania). Nie obciążaj dodatkowo zawieszonej na ścianie tablicy interaktywnej, ani półki na pisaki. Wsporniki zostały zaprojektowane tylko do utrzymania ciężaru tablicy interaktywnej podczas normalnego użytkowania. iv Ważne informacje

7 Spis treści Ważne informacje Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa...i Pozostałe ostrzeżenia... iv i Opis tablicy interaktywnej SMART Board 1 Funkcje... 1 Sposób działania tablicy interaktywnej SMART Board... 2 Minimalne wymaga systemowe (dotyczy wyłącznie systemu Windows)... 2 Otwarcie opakowania z tablicą interaktywną 3 Zawartość opakowania z tablicą interaktywną SMART Board... 3 Standardowe części wymienne... 5 Inne wyposażenie... 6 Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280 7 Wymagania dotyczące warunków instalacji... 8 Montaż tablicy interaktywnej SMART Board V280 na ścianie... 9 Kalibracja tablicy interaktywnej względem projektora Ochrona tablicy interaktywnej przy pomocy złącza zabezpieczającego Kensington Podłączenie tablicy interaktywnej do komputera i konfiguracja 17 Podłączenie kabla USB Instalacja oprogramowania SMART Board...20 Konfiguracja ustawień w komputerze...21 Kalibracja tablicy interaktywnej...22 Obsługa pisaka tablicy interaktywnej Wprowadzenie do oprogramowania SMART Board 25 Klikanie, pisanie, wymazywanie i wykonywanie innych czynności z użyciem panelu ruchomych narzędzi Przechwytywanie notatek i tworzenie prezentacji w programie Notebook...28 Nagrywanie i odtwarzanie filmów wideo, współdzielenie aplikacji oraz urozmaicanie prezentacji Pisanie i rysowanie bezpośrednio do aplikacji Zakończenie sesji z oprogramowaniem SMART Board Gdzie szukać dodatkowych informacji Konserwacja i rozwiązywanie problemów 33 Porady ułatwiające bezproblemowe użytkowanie...34 Czyszczenie powierzchni tablicy interaktywnej SMART Board V Rozwiązywanie problemów ogólnych Transportowanie tablicy interaktywnej Dodatek A: Wymiary 41 Dodatek B: Przedłużenie kabla USB Dodatek C: Instalacja tablicy interaktywnej na stojaku 45 Spis treści v

8 Zgodność z obowiązującymi normami 51 Przepisy dotyczące usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego...51 Norma RoHs (Restriction of Certain Hazardous Substances) - ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji...51 Wsparcie klienta 53 Wsparcie on-line...53 Szkolenie...53 Wsparcie techniczne SMART...53 Informacje ogólne...53 Gwarancja...53 Rejestracja...53 Skorowidz 54 vi Spis treści

9 Opis tablicy interaktywnej SMART Board SMART Board V280 jest tablicą interaktywną do projekcji przedniej instalowaną na ścianie, obsługiwaną w pełni przy pomocy pisaka. Umożliwia wykonanie wszystkiego, czego można dokonać przy pomocy standardowego komputera otwieranie i zamykanie aplikacji, przeglądanie plików, odbywanie konferencji z innymi, tworzenie nowych dokumentów lub edytowanie już istniejących, odwiedzanie stron internetowych, odtwarzanie wideoklipów i wiele innych przez proste dotykanie interaktywnego ekranu dostarczonym w zestawie pisakiem. Po podłączeniu tablicy interaktywnej do komputera i projektora, obraz z komputera zostanie wyświetlony na tablicy. Możesz pisać po dowolnej aplikacji cyfrowym atramentem, a następnie zapisać swoje notatki w pliku programu Notebook do późniejszego wykorzystania i rozpowszechniania. Funkcje Tablica interaktywna SMART Board V280 to produkt trwały i niezawodny. Jest wyposażona w twardą, wzmocnioną powierzchnię, odporny na uszkodzenia pisak oraz chronioną prawami autorskimi technologię Digital Vision Touch (DViT ) firmy SMART. Przekątna tablicy interaktywnej wynosi 77 cali, proporcje obrazu 4:3, rozdzielczość powierzchni czułej na dotyk x Prosta półka na pisaki zajmuje całą szerokość tablicy. Podstawowe funkcje Technologia Digital Vision Touch (DViT) Dwie cyfrowe kamery, umieszczone w narożnikach górnej listwy śledzą położenie końcówki pisaka na podczerwień poruszającej się po powierzchni tablicy. Pisaki Każdy pisak do tablicy interaktywnej jest wyposażony w intuicyjny przełącznik zasilania pozwalający zoptymalizować wykorzystanie baterii. Opisywane pisaki zasilane z baterii są przeznaczone do codziennego korzystania zarówno przez osoby dorosłe jak i dzieci w każdym wieku. Trwała powierzchnia Twarda, laminowana powierzchnia tablicy jest odporna na przebicie i zoptymalizowana do projekcji. Funkcja zabezpieczająca Tablicę interaktywną można zablokować przy pomocy linki Kensington Lock zabezpieczającej, która chroni ją przed kradzieżą. Opis tablicy interaktywnej SMART Board 1

10 Sposób działania tablicy interaktywnej SMART Board Pisak tablicy interaktywnej SMART Board jest komputerowym urządzeniem wskazującym, podobnie jak mysz. Po podłączeniu tablicy interaktywnej SMART Board V280 do komputera z uruchomionym oprogramowaniem SMART Board: Komputer uruchamia aplikację, a następnie wysyła obraz do projektora. Projektor rzuca obraz na tablicę interaktywną. Tablica interaktywna zachowuje się jak monitor komputera i jego urządzenia wejścia (mysz i klawiatura) umożliwiając sterowanie aplikacją poprzez dotyk ekranu pisakiem. Jeśli oprogramowanie SMART Board jest zainstalowane w komputerze, panel ruchomych narzędzi pojawia się na twoim pulpicie i z każdą otwartą aplikacji. Zgodnie z ustawieniami standardowymi oprogramowanie SMART Board interpretuje naciśnięcie pisakiem jako kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Jeśli wybierzesz przycisk pisaka na panelu ruchomych narzędzi, oprogramowanie SMART Board skomunikuje się ze sterownikiem myszy komputerowej, żeby zmienić wskaźnik na kolorowy pisak, który umożliwia pisanie po pulpicie lub każdej otwartej aplikacji cyfrowym atramentem. Możesz skonfigurować właściwości pisaka, łącznie ze zmianą przezroczystości, koloru i grubości kreski. Następnie możesz zapisać swoje notatki w pliku Notebook lub bezpośrednio w dowolnej aplikacji Ink Aware. Możesz również wybrać i dostosować do indywidualnych preferencji inne narzędzia, np. szerokość narzędzia do usuwania notatek. Minimalne wymaga systemowe (dotyczy wyłącznie systemu Windows) Tablica interaktywna SMART Board V280 jest urządzeniem zasilanym z magistrali USB 2.0 High Speed, które nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania. Ponieważ interfejs USB spełnia również funkcję źródła zasilającego, opisywana tablica jest zasilana z komputera poprzez dostarczony w zestawie 5-metrowy kabel USB 2.0. Tablica interaktywna SMART Board V280 nie jest wyposażona w przełącznik zasilania. Tablica interaktywna zawsze jest uruchomiona, jeśli zasilanie komputera jest włączone. Żeby wykorzystać w pełni tablicę interaktywną i uruchomić oprogramowanie SMART Board, komputer musi spełniać następujące wymagania: Procesor Intel Pentium 2,5 GHz lub szybszy (zalecany procesor: 4,2 GHz) 512 MB pamięci RAM (zalecana pamięć: 1 GB) 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku do instalacji minimalnej oprogramowania SMART Board (840 MB do instalacji pełnej ze zbiorami galerii) Interfejs zgodny z USB 2.0 High Speed (cztery gniazda) System operacyjny Windows XP Service Pack 2 (SP2) lub nowsza wersja Przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub nowsza wersja Adobe Flash Player wersja 8 2 Opis tablicy interaktywnej SMART Board

11 Otwarcie opakowania z tablicą interaktywną Zawartość opakowania z tablicą interaktywną SMART Board W opakowaniu do przewozu tablicy interaktywnej powinny znajdować się następujące części: tablica interaktywna SMART Board V280 listwa tablicy interaktywnej trzy uchwyty w kształcie L wspornik do montażu na ścianie (81,3 cm) Otwarcie opakowania z tablicą interaktywną 3

12 osiem samomocujących kołków do montażu na ścianie osiem długich metalowych wkrętów samomocujących trzy małe wkręty samogwintujące 5-metrowy kabel USB 2.0 High Speed dwa pisaki zasilane bateriami dwie baterie alkaliczne typu AAA - + dwie płyty CD z oprogramowaniem cztery wymienne sztyfty pisaka cztery wymienne końcówki pisaka 4 Otwarcie opakowania z tablicą interaktywną

13 warunki gwarancji karta rejestracji produktu poglądowe instrukcje instalacyjne Standardowe części wymienne W celu zakupienia jednej z powyższych rzeczy skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów SMART. Kabel USB 2.0 High Speed SMART Dostarczony w zestawie 5-metrowy Kabel USB 2.0 High Speed doprowadza zasilanie do tablicy interaktywnej SMART Board z komputera z systemem operacyjnym Windows. Pisaki Dwa wskaźniki LED umieszczone w końcówce każdego pisaka zasilanego baterią umożliwiają kamerom śledzenie końcówki pisaka poruszającej się po powierzchni tablicy. Zestaw do montażu na ścianie tablicy interaktywnej SMART Board Wspornik o szerokości 81,3 cm do montażu na ścianie jest dostarczany wraz z pięcioma wkrętami i wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych, które umożliwiają prostą i bezpieczną instalację tablicy interaktywnej SMART Board na ścianie. Wymienne sztyfty i końcówki pisaka Tablica interaktywna jest dostarczana wraz wymiennymi sztyftami i końcówkami. UWAGA: Istnieje również możliwość wymiany odpinanej listwy, podobnie jak rozdzielnika USB. Dodatkowo można wymienić kamery tablicy interaktywnej bez używania specjalnych narzędzi. W celu uzyskania informacji na temat części zamiennych skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów SMART. Otwarcie opakowania z tablicą interaktywną 5

14 Inne wyposażenie Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów SMART w celu zamówienia poniższych części wymiennych. Stojak Tablicę interaktywną SMART Board V280 można również zainstalować na stojaku z regulacją wysokości. Więcej informacji na temat stojaka FSV280 znajdziesz w Dodatku C na stronie 45. Przedłużacz kabla USB Jeśli potrzebujesz przedłużyć dostarczony w zestawie 5-metrowy kabel USB pomiędzy tablicą interaktywną a komputerem, przedłużacz kabla SMART Active może wydłużyć kabel USB o dodatkowe 5 metrów do maksymalnej długości 10 metrów. Więcej informacji na temat przedłużenia kabla USB znajdziesz w Dodatku B na stronie Otwarcie opakowania z tablicą interaktywną

15 Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280 Wymagania dotyczące warunków instalacji Przed przystąpieniem do instalacji tablicy interaktywnej SMART Board V280 sprawdź następujące wymagania dotyczące warunków instalacji: Warunki otoczenia Parametr Temperatura podczas pracy Od 5 C do 35 C Temperatura podczas przechowywania Wilgotność Odporność na wodę i płyny Od -40 C do 50 C Wilgotność względna: od 5 do 80% (bez skraplania) Przeznaczenie do użytku wewnątrz pomieszczeń Nie wolno wylewać lub rozpryskiwać płynów bezpośrednio na części elektroniczne. Umiarkowany poziom zakurzenia Kurz Produkt przeznaczony do użytku przy 1 (P1) stopniu zanieczyszczenia według normy EN , który jest zdefiniowany jako brak zanieczyszczenia lub tylko suche zanieczyszczenia nieprzewodzące Zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi okresowego czyszczenia tablicy interaktywnej na stronie 35. Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280 7

16 Montaż tablicy interaktywnej SMART Board V280 na ścianie Przed przystąpieniem do instalacji tablicy interaktywnej SMART Board V280 Przed zainstalowaniem tablicy interaktywnej SMART Board V280 wybierz odpowiednie miejsce, które nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Źródła jasnego światła, np. nasłonecznione okno, mogą zmniejszyć kontrast wyświetlanego obrazu i wpływać na działanie technologii podczerwieni tablicy interaktywnej. Zalecane wysokości zawieszania Gdy wybierasz umiejscowienie montowanej na ścianie tablicy, powinieneś wziąć pod uwagę średni wzrost jej użytkowników. Jeżeli tablica jest zbyt nisko, wysocy ludzie będą musieli się schylać, a jeżeli jest zbyt wysoko, niskie osoby nie dosięgną do jej górnej części. Pamiętaj również o pozostawieniu wolnego miejsca z prawej lub z lewej strony tablicy interaktywnej, w którym będziesz stał prowadząc prezentację. Dla dorosłych średniego wzrostu zamontuj wspornik tablicy na ścianie 2 m powyżej podłogi. Odległość od podłogi do górnej krawędzi tablicy interaktywnej będzie wynosiła 213,4 cm. Dla dzieci, niższych dorosłych i osób na wózkach inwalidzkich zamontuj wspornik tablicy na ścianie 154,3 cm powyżej podłogi. Odległość od podłogi do górnej krawędzi tablicy interaktywnej będzie wynosiła 167,7 cm. UWAGI Wybierając umiejscowienie tablicy interaktywnej SMART Board V280 na ścianie weź pod uwagę lub zaplanuj położenie projektora. Projektor powinien znajdować się na odpowiedniej wysokości i odległości od tablicy, żeby zapewnić właściwe położenie wyświetlanego obrazu na ekranie. Jeśli instalujesz tablicę interaktywną niżej na ścianie, zachowaj odpowiednią wysokość, żeby meble i inne przedmioty nie przesłaniały wyświetlanego obrazu. Dla własnego bezpieczeństwa zawsze zawieszaj tablicę interaktywną razem z drugą osobą. Powinniście ustawić się po obu stronach ekranu, podtrzymując jedną ręką tablicę w dolnych narożnikach, a drugą regulować położenie górnej krawędzi tablicy. Tablicę interaktywną SMART Board V280 możesz również zainstalować na stojaku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Dodatku C na stronie Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280

17 OSTRZEŻENIE Tablicę SMART Board V280 powinny montować na ścianie lub ustawiać na stojaku dwie osoby, ponieważ dla jednej osoby może być ona zbyt ciężka. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie produktu i obrażenia ciała. Nie montuj tablic SMART Board V280 na stojaku FS570 lub FS670. Stosowanie tych modeli, które nie zapewniają bezpiecznej instalacji tablicy, może spowodować uszkodzenie urządzenia i obrażenia ciała. Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280 9

18 Narzędzia niezbędne do montażu tablicy interaktywnej SMART Board na ścianie Do montażu tablicy interaktywnej SMART Board na ścianie będziesz również potrzebował następujących narzędzi, które nie są dostarczane w zestawie: śrubokrętu krzyżowego nr 2 UWAGA: Wszystkie wkręty należy mocno dokręcić ręcznie. linijki lub taśmy mierniczej poziomicy ołówka lub markera Żeby zamontować tablicę interaktywną SMART Board V280 Przestrzegaj tej procedury podczas montażu tablicy interaktywnej SMART Board V280 na powierzchni ściany szkieletowej pokrytej gipsem lub płytą gipsowo-kartonową. Kilka uwag odnosi się do instalacji na ścianie betonowej. OSTRZEŻENIE Nie opieraj tablicy interaktywnej o ścianę. Ramy tablic i wsporniki półek na pisaki nie zostały zaprojektowane do utrzymania ciężaru produktu. Upewnij się, że umieszczasz je skierowane do dołu na czystej i równej powierzchni. Po ułożeniu tablicy interaktywnej na czystej i równej powierzchni upewnij się, że podłączenia kabla USB nie są narażone na uszkodzenie. Stosuj wyłącznie wkręty dostarczone w zestawie z tablicą interaktywną SMART Board V280. Wykorzystanie innych wkrętów może spowodować uszkodzenie produktu. 1. Umieść tablicę interaktywną na czystej i równej powierzchni. Sprawdź, czy oba kable USB łączące kamery z rozdzielnikiem USB zostały właściwie podłączone, jak pokazano na rysunku. 2. Przy pomocy ołówka, poziomicy, taśmy mierniczej lub linijki nakreśl poziomą linię na ścianie i wyznacz punkt, w którym będzie znajdował się środek tablicy. Jeśli projektor został już zamontowany na suficie, powinien to być mniej więcej środek wyświetlanego obrazu. 200 cm UWAGA: Rysunek po prawej stronie pokazuje średnią wysokość zawieszenia tablicy interaktywnej SMART Board V280 dla dorosłych użytkowników. Zapoznaj się z zalecanymi wysokościami zawieszenia tablicy dla innych użytkowników na stronie Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280

19 3. Wykorzystując wspornik tablicy jako szablon, oznacz na ścianie położenie pięciu otworów montażowych Śrubokrętem krzyżowym nr 2 starannie dokręć dostarczone w zestawie samomocujące kołki do montażu na ścianie w zaznaczonych miejscach. Nie wolno wbijać samomocujących kołków w ścianę przy pomocy młotka. Jeśli dokręcenie kołka do ściany okaże się niemożliwe, oznacza to, że trafiłeś w profil ściany. W takim przypadku możesz pominąć wkręcanie samomocującego kołka w tym miejscu. Użyj zwykłego wkrętu - profil ściany jest odpowiednim miejscem do umocowania wspornika. UWAGA: W przypadku ściany betonowej wywierć otwory w zaznaczonych miejscach i zastosuj wkręty do betonu (nie dostarczone w zestawie). 5. Zainstaluj wspornik do montażu, wkręcając śrubokrętem w kołki samomocujące pięć dostarczonych w zestawie długich wkrętów. 6. Korzystając z pomocy drugiej osoby zawieś tablicę interaktywną na środku wspornika do montażu na ścianie Korzystając z pomocy drugiej osoby delikatnie odciągnij dół zamontowanej na ścianie tablicy interaktywnej SMART Board na odległość mniejszą niż 15 centymetrów od ściany, a następnie wykonaj poniższe czynności. Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280 11

20 OSTRZEŻENIE Nie dopuść, żeby górna część tablicy interaktywnej stykała się ze ścianą, ponieważ osłony kamer DViT mogłyby ulec uszkodzeniu. 8. Do otworu w każdym z trzech wsporników (pod półką na pisaki od tyłu tablicy) wsuń dostarczony w zestawie uchwyt w kształcie L. 9. Zawieś tablicę interaktywną płasko na ścianie, a następnie popychaj do tyłu każdy uchwyt, dopóki nie dotknie ściany. UWAGA: Każdy z tych uchwytów można regulować w zakresie 1,5 cm, dostosowując do nierówności powierzchni ściany. 10. Śrubokrętem starannie dokręć wszystkie trzy uchwyty do odpowiednich wsporników przy pomocy dostarczonych w zestawie małych wkrętów samogwintujących, w sposób pokazany na rysunku. UWAGA: Jeśli projektor jest zamontowany na stałe, może okazać się konieczne ustawienie tablicy interaktywnej do wyświetlanego obrazu. Przed wykonaniem następnej czynności zapoznaj się z opisem Ustawienie tablicy interaktywnej w stosunku do projektora na stronie Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280

21 11. Wykorzystując uchwyt jako szablon, oznacz na ścianie położenie trzech otworów Przesuń tablicę interaktywną 5 cm w lewą stronę wzdłuż wspornika do montażu na ścianie. 13. Śrubokrętem starannie dokręć dostarczone w zestawie samomocujące kołki do montażu na ścianie w każdym z oznaczonych miejsc. UWAGA: W przypadku ściany betonowej wywierć otwory w zaznaczonych miejscach i zastosuj wkręty do betonu. (5 cm) Przesuń tablicę interaktywną 5 cm w prawą stronę wzdłuż wspornika do montażu na ścianie. 15. Śrubokrętem starannie dokręć dostarczone w zestawie długie samowiercące wkręty do każdego z trzech uchwytów oraz poniżej kołków do montażu na ścianie. UWAGA: Jeśli chcesz zablokować tablicę interaktywną za pomocą linki zabezpieczającej, patrz opis Ochrona tablicy interaktywnej przy pomocy złącza zabezpieczającego Kensington na stronie 16. (5 cm) OSTRZEŻENIE Żeby zapewnić bezpieczną instalację i zapobiec przypadkowemu strąceniu tablicy interaktywnej ze ściany, starannie umocuj tablicę na ścianie przy pomocy wkrętów do montażu na ścianie dostarczonych w zestawie. Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280 13

22 ww w.smarttech.com Żeby zakończyć instalację 1. Przypinaj listwę zatrzaskami (przy górnej krawędzi tablicy), dopóki nie znajdzie się na swoim miejscu. UWAGA: Jeśli będziesz próbował unosić tablicę interaktywną za listwę, możesz spowodować oderwanie jej od tablicy. 2. Otwórz pojemnik na baterie pociągając do tyłu pokrywę baterii na każdym pisaku, a następnie włóż baterie typu AAA w sposób pokazany na rysunku. 3. Dociśnij palcem sztyft każdego pisaka, żeby sprawdzić poprawność działania pisaka. Wskaźnik na pisaku znajdujący się obok każdego pojemnika na baterie powinien świecić na zielono. Ułóż pisaki na półce na pisaki. UWAGA: Świecący na zielono wskaźnik na pisaku oznacza prawidłowe działanie pisaka. Świecący na czerwono wskaźnik na pisaku oznacza, że pozostały czas działania baterii pisaka jest krótszy od jednej godziny. Jeśli wskaźnik na pisaku nie świeci, gdy dociskasz sztyft pisaka, patrz Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów na stronie Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280

23 Kalibracja tablicy interaktywnej względem projektora Jeśli projektor jest zamontowany na stałe, przed starannym dokręceniem uchwytów w kształcie L może okazać się konieczne ustawienie tablicy interaktywnej do wyświetlanego obrazu, jak pokazano w punkcie 8 na stronie 12. Żeby przygotować tablicę interaktywną i skonfigurować względem projektora 1. Jeśli tablica interaktywna SMART Board V280 jest już zainstalowana, śrubokrętem krzyżowym nr 2 odkręć oba zestawy wkrętów od uchwytów w kształcie L, zdemontuj uchwyty, a następnie odłóż wkręty i uchwyty na bok. Dolna krawędź tablicy interaktywnej nie dotyka ściany. UWAGA: Nie wolno zdejmować tablicy interaktywnej ze wspornika do montażu na ścianie. 2. Zainstaluj lub ustaw projektor na pulpicie lub stojaku, jeśli zachodzi taka konieczność, a następnie włącz go i skieruj obiektyw na środek ekranu. 3. Dokonaj dokładnej regulacji rozmiaru obrazu, poziomu i ostrości zgodnie z instrukcjami producenta. Więcej informacji można znaleźć w opisie Regulacja wyświetlanego obrazu na stronie Przesuwaj tablicę interaktywną w bok, żeby dopasować ją do wyświetlanego obrazu. 5. Powtarzaj punkty 2 i 3, dopóki tablica interaktywna nie będzie prawidłowo ustawiona. Prawidłowo ustawiony obraz całkowicie wypełnia ekran tablicy interaktywnej. Każdy brzeg wyświetlanego obrazu powinien rozciągać się do krawędzi aktywnej powierzchni wyświetlania obrazu. 6. Starannie dokręć uchwyty do wsporników półki na pisaki i do ściany. Patrz punkt 7 na stronie 11. Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280 15

24 Ochrona tablicy interaktywnej przy pomocy złącza zabezpieczającego Kensington Możesz zabezpieczyć tablicę interaktywną mocując linkę zabezpieczającą, np. linkę typu Kensington i mechanizm blokujący (niedostarczone w zestawie), pomiędzy urządzeniem a nieruchomym obiektem, np. ciężkim meblem. WAŻNE Złącze zabezpieczające Kensington nie stanowi pewnej ochrony, ponieważ można je rozerwać. Jednak potencjalnego złodzieja może zniechęcić próba sprzedaży produktu z uszkodzonym otworem złącza zabezpieczającego Kensington, wyraźnie wskazującym na pochodzenie urządzenia z kradzieży. Żeby zabezpieczyć tablicę interaktywną W każdym z trzech wsporników pod półką na pisaki tablicy, znajdziesz gniazdo zabezpieczające, przystosowane do linki zabezpieczającej, np. złącza zabezpieczającego Kensington. Umiejscowienie gniazd zabezpieczających (patrząc od tyłu) Owiń linkę dokoła ciężkiego lub nieruchomego obiektu, a następnie przełóż jej koniec ze złączem przez pętlę. Włóż bolec złącza zabezpieczającego Kensington do gniazda zabezpieczającego, postępując zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz linką. UWAGA: Możesz nie mieć dostępu do gniazd zabezpieczających z zewnętrznej strony wsporników, bliższej zewnętrznej krawędzi tablicy interaktywnej. 16 Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280

25 Podłączenie tablicy interaktywnej do komputera i konfiguracja W tym rozdziale Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podłączenia tablicy interaktywnej SMART Board V280 do komputera. Podłączenie kabla USB (strona 18) Żeby podłączyć tablicę przy pomocy kabla USB dostarczonego w zestawie Żeby zainstalować sterownik USB na komputerze podłączonym do internetu (dotyczy tylko systemu operacyjnego Windows XP) Żeby pobrać sterownik do przenośnego nośnika Żeby zainstalować sterownik na komputerze z przenośnego nośnika Instalacja oprogramowania SMART Board (strona 20) Żeby zainstalować oprogramowanie SMART Board Konfiguracja ustawień w komputerze (strona 21) Zalecane ustawienia (strona 21) Dostosowanie rozdzielczości komputera do rozdzielczości projektora (strona 22) Kalibracja tablicy interaktywnej (strona 22) Żeby skalibrować tablicę interaktywną SMART Board V280 Żeby ustawić precyzyjną orientację tablicy Obsługa pisaka tablicy interaktywnej (strona 24) Wymiana baterii pisaka (strona 24) Interfejs USB 2.0 High Speed tablicy interaktywnej SMART Board V280 umożliwia podłączenie jej do komputera. Ponieważ dostarczony w zestawie kabel USB 2.0 dostarcza sygnał cyfrowy i zasilanie z komputera, opisywana tablica nie wymaga dodatkowego źródła zasilania. WAŻNE Żeby zapewnić bezpieczną pracę i ochronę tablicy interaktywnej SMART Board przed uszkodzeniem, podłącz gniazdo USB tablicy tylko do komputera wyposażonego w port zgodny ze standardem USB 2.0 High Speed i noszący logo USB. Ponadto komputer z portem USB musi również być zgodny z normą CSA/ UL/EN i nosić znaki CE i CSA oraz/lub znak(i) UL dla CAS/UL Stosuj wyłącznie kabel USB 2.0 High Speed, dostarczany w zestawie z tablicą interaktywną SMART Board V280 do podłączenia jej z komputerem. Podłączenie tablicy interaktywnej do komputera i konfiguracja 17

Qomo seria QWB300BW Instrukcja

Qomo seria QWB300BW Instrukcja Qomo seria QWB300BW Instrukcja Informacje podane w instrukcji mogą się zmienić bez zapowiedzi. Spis Treści Ważne informacje... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Wymagania systemowe... 1 Instalacja... 2

Bardziej szczegółowo

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start INTERWRITE TOUCHBOARD Szybki Start Spis treści Akcesoria.... 3 Montaż tablicy INTERWRITETouchBoard.... 3 Przechowywanie piórek InterwriteTouchBoard.... 4 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 4 Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik

Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik Korzystanie z aplikacji Microsoft Office z tablicą SMART Board informacje ogólne Korzystając z funkcji Ink Aware, możesz pisać albo rysować bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex

FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB000011 3-portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB000010 4-portowa karta PCI FireWire firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie karty PCI FireWire firmy Sweex. Karta oferuje następujące korzyści: - maksymalna

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika PointWrite

Podręcznik użytkownika PointWrite Podręcznik użytkownika PointWrite Spis treści Zawartość zestawu... 3 Przygotowanie do instalacji... 4 Warunki otoczenia...4 Instrukcja dotycząca powierzchni...5 Instalacja kamery w projektorze... 7 Informacje

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

QIT 500. Instrukcja obsługi

QIT 500. Instrukcja obsługi QIT 500 Instrukcja obsługi 1 Spis treści Rozdział 1. Zawartość opakowania...3 Rozdział 2. Wymagania systemowe...4 Rozdział 3. Zapoznanie z produktem...5 Rozdział 4. Przygotowanie do pracy...7 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji

Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji Zanim rozpoczniesz Przed rozpoczęciem lekcji, upewnij się, że komputer został włączony a interaktywna tablica SMART Board jest

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Tablica interaktywna SMART Board 480 Podręcznik użytkownika

Tablica interaktywna SMART Board 480 Podręcznik użytkownika Tablica interaktywna SMART Board 480 Podręcznik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy cię o nowych funkcjach i uaktualnieniach

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

SMART Ink. Oprogramowanie systemu operacyjnego Mac OS X. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika

SMART Ink. Oprogramowanie systemu operacyjnego Mac OS X. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika SMART Ink Oproramowanie systemu operacyjneo Mac OS X Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię o nowych funkcjach

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna nagrywarka CD PCRW5224 PCRW5232

Wewnętrzna nagrywarka CD PCRW5224 PCRW5232 Wewnętrzna nagrywarka CD PCRW5224 PCRW5232 Instrukcja obsługi Instalowanie napędu w komputerze PC. Obsługa oprogramowania. Wewnętrzne nagrywarki CD współpracujące z oprogramowaniem Nero 5.5. Wersja 2.0

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi funkcji interaktywnych Spis treści

Instrukcja obsługi funkcji interaktywnych Spis treści Instrukcja obsługi funkcji interaktywnych Spis treści Jak używać pióra...2 Instrukcja obsługi w systemie Windows...4 Instrukcja obsługi w systemie Mac OS X...11 Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Skaner DocuMate 510 Uwaga:

Skaner DocuMate 510 Uwaga: Skaner DocuMate 510 K a r t a S z y b k i e j I n s t a l a c j i Uwaga: Nie podłączaj przewodu USB dopóki nie zainstalujesz oprogramowania. Wykonaj starannie czynności opisane w niniejszej Karcie Szybkiej

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_ Disk Station DS409+, DS409 Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_20090616 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Jutro idę do szkoły - innowacyjny program edukacji przedszkolnej

Jutro idę do szkoły - innowacyjny program edukacji przedszkolnej 1 2 3 4 SPIS TREŚĆ 1. Podłączenie oraz instalacja zestawu interaktywnego 6 1.1 Podłączenie tablicy interaktywnej IQBoard. 6 1.2 Instalacja oprogramowania IQBoard 8 1.3 Podłączenie wizualizera. 14 1.4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SMART Ink. Oprogramowanie systemu operacyjnego Mac OS X. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika

SMART Ink. Oprogramowanie systemu operacyjnego Mac OS X. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika SMART Ink Oproramowanie systemu operacyjneo Mac OS X Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Informacja o znakach towarowych SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, loo SMART i wszystkie

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Tablica interaktywna SMART Board 480

Tablica interaktywna SMART Board 480 Tablica interaktywna SMART Board 480 Podręcznik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię o nowych funkcjach i uaktualnieniach

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo