Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji. Tablica interaktywna SMART Board V280

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji. Tablica interaktywna SMART Board V280"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Tablica interaktywna SMART Board V280

2 Rejestracja produktu Zarejestruj swój produkt SMART, żeby otrzymywać informacje o nowych funkcjach i aktualizacjach oprogramowania. Zarejestruj się on-line pod adresem: Zachowaj poniższe informacje na wypadek konieczności skontaktowania się ze wsparciem technicznym: Numer seryjny: Data zakupu: Rejestrację należy wykonać w okresie trzech miesięcy od daty zakupu. Zastrzeżenia i znaki handlowe Nazwy SMART Board, DViT, Bridgit, smarttech i logo SMART są znakami handlowymi firmy SMART Technologies ULC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Windows i Microsoft są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Kensington jest znakiem handlowym firmy Kensington Computer Products Group (KTG). Phillips jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Phillips Screw Company. Sanford i Expo są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy SANFORD lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych. Pozostałe nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej publikacji mogą być znakami handlowymi ich prawnych właścicieli. Uwagi o prawach autorskich 2008 SMART Technologies ULC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przetwarzana, wprowadzana do systemów informacyjnych i transmitowana w jakiejkolwiek formie, ani tłumaczona na jakikolwiek język, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia SMART Technologies ULC. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań ze strony SMART. Części tego oprogramowania są chronione prawem autorskim firmy Intel Corporation. Części tego oprogramowania są chronione prawem autorskim firmy ParaGraph, jednostki organizacyjnej firmy Vadem. Patent No. US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; US ; CA ; EP ; DE ; CN ; and ES Other patents pending. 09/2008

3 Ważne informacje Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania tablicy interaktywnej SMART Board V280 prosimy zapoznać się z opisanymi w tym rozdziale zasadami bezpieczeństwa. UWAGA: Jeśli jesteś właścicielem innego produktu SMART niż tablica interaktywna SMART Board V280, poszukaj odpowiednich ostrzeżeń i zasad eksploatacji w dostarczonej z urządzeniem instrukcji obsługi. W tej publikacji pojęcie tablica interaktywna odnosi się głównie do tablicy interaktywnej i jej wyposażenia. Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie dostarczonych z tablicą instrukcji instalacji lub zawartych w niniejszym podręczniku użytkownika może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie produktu. OSTRZEŻENIE Dokładnie przeczytaj instrukcję dostarczoną z twoim projektorem, zapoznając się ze wszelkimi ostrzeżeniami i wskazówkami. Nie patrz w wiązkę światła emitowaną przez projektor. Poinstruuj dzieci, żeby nie spoglądały na wiązkę światła. Nie dotykaj (i nie pozwalaj dzieciom dotykać) projektora, ponieważ podczas pracy bardzo się nagrzewa. OSTRZEŻENIE Kable rozłożone na podłodze powinny być właściwie ułożone i oznakowane, żeby uniknąć ryzyka potknięcia się. OSTRZEŻENIE Tablicę powinny montować na ścianie dwie osoby, ponieważ dla jednej osoby może być ona zbyt ciężka do umieszczenia we wsporniku do montażu na ścianie OSTRZEŻENIE Nie montuj tablic SMART Board V280 na stojaku FS670 lub FS570. Stosowanie tych modeli, które nie zapewniają bezpiecznej instalacji tablicy, może spowodować uszkodzenie urządzenia i obrażenia ciała. OSTRZEŻENIE Ostrożnie przesuwaj tablicę interaktywną SMART Board zamontowaną na stojaku. Możesz łatwo spowodować jej wywrócenie, gdy się gwałtownie zatrzymasz, użyjesz nadmiernej siły lub nawierzchnia będzie nierówna. OSTRZEŻENIE Nie korzystaj z krzesła (ani nie pozwalaj tego robić dzieciom), żeby dosięgnąć powierzchni tablicy interaktywnej. Jeśli tablica znajduje zbyt wysoko, należy ją umieścić niżej. Ważne informacje i

4 OSTRZEŻENIE Nie wspinaj się (ani nie pozwalaj tego robić dzieciom) na zamontowaną na ścianie lub na stojaku tablicę interaktywną SMART Board. Wspinanie się na tablicę interaktywną lub wspornik projektora może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie produktu. OSTRZEŻENIE Nie opieraj tablicy interaktywnej o ścianę. Ramy tablic i wsporniki półek na pisaki nie zostały zaprojektowane do utrzymania ciężaru produktu. Upewnij się, że umieszczasz je skierowane do dołu na czystej i równej powierzchni. OSTRZEŻENIE Stosuj wyłącznie wkręty dostarczone w zestawie z tablicą interaktywną SMART Board V280. Wykorzystanie innych wkrętów może spowodować uszkodzenie produktu. OSTRZEŻENIE Nie dopuść, żeby górna część tablicy interaktywnej stykała się ze ścianą, ponieważ osłony kamer DViT mogłyby ulec uszkodzeniu. OSTRZEŻENIE Nie stosuj szorstkich materiałów ani papierowego ręcznika do czyszczenia soczewek kamery, ponieważ mogłyby porysować ich powierzchnię. WAŻNE Do pisania na powierzchni tablicy interaktywnej SMART Board V280 nie używaj tuszu. WAŻNE WAŻNE Złącze zabezpieczające Kensington nie stanowi pewnej ochrony, ponieważ można je rozerwać. Jednak potencjalnego złodzieja może zniechęcić próba sprzedaży produktu z uszkodzonym otworem złącza zabezpieczającego Kensington, wyraźnie wskazującym na pochodzenie urządzenia z kradzieży. Przed czyszczeniem tablicy interaktywnej odłącz lub wyłącz podłączony komputer. ii Ważne informacje

5 WAŻNE Stosuj wyłącznie kabel USB 2.0 High Speed, dostarczany w zestawie z tablicą interaktywną SMART Board do podłączenia jej z komputerem wyposażonym w port zgodny ze standardem USB 2.0 High Speed i noszący logo USB. Ponadto komputer z portem USB musi również być zgodny z normą CSA/UL/EN i nosić znaki CE i CSA oraz/lub znak(i) UL dla CAS/UL Są to standardy zapewniające bezpieczną pracę i ochronę tablicy interaktywnej SMART Board przed uszkodzeniem. WAŻNE WAŻNE Podłącz zasilanie do tablicy interaktywnej SMART Board V280, jeśli stosujesz rozdzielacz z szyną zasilającą, np. listwę rozdzielczą SMART Active USB. Zasilacz zewnętrzny (jeśli jest konieczny) musi spełniać wymagania Limited Power Source (LPS) standardu CSA/UL/IEC/EN Komputery przenośne pracujące w trybie oszczędzania baterii mogą nie zapewniać wystarczającego zasilania do uruchomienia tablicy interaktywnej. Podłącz przenośny komputer do sieci elektrycznej, żeby uruchomić tablicę interaktywną. WAŻNE Podłączenie kamery internetowej do komputera może udaremnić poprawne działanie tablicy interaktywnej SMART Board V280. Ważne informacje iii

6 Pozostałe ostrzeżenia Zapoznaj się z poniższymi ostrzeżeniami, żeby zapewnić bezpieczną obsługę i uniknąć uszkodzenia produktu. Unikaj rozstawiania i użytkowania tablicy interaktywnej w miejscach o nadmiernej ilości kurzu, wilgoci i dymu. Unikaj wystawiania produktów SMART na działanie nadmiernego ciepła lub zimna. Tablice interaktywne SMART Board V280 można obsługiwać w temperaturach od 5 C do 35 C, przy wilgotności do 80% (bez skraplania). Zakres temperatur przechowywania i podczas transportu wynosi od -40 C do 50 C, przy wilgotności do 80% (bez skraplania). Nie obciążaj dodatkowo zawieszonej na ścianie tablicy interaktywnej, ani półki na pisaki. Wsporniki zostały zaprojektowane tylko do utrzymania ciężaru tablicy interaktywnej podczas normalnego użytkowania. iv Ważne informacje

7 Spis treści Ważne informacje Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa...i Pozostałe ostrzeżenia... iv i Opis tablicy interaktywnej SMART Board 1 Funkcje... 1 Sposób działania tablicy interaktywnej SMART Board... 2 Minimalne wymaga systemowe (dotyczy wyłącznie systemu Windows)... 2 Otwarcie opakowania z tablicą interaktywną 3 Zawartość opakowania z tablicą interaktywną SMART Board... 3 Standardowe części wymienne... 5 Inne wyposażenie... 6 Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280 7 Wymagania dotyczące warunków instalacji... 8 Montaż tablicy interaktywnej SMART Board V280 na ścianie... 9 Kalibracja tablicy interaktywnej względem projektora Ochrona tablicy interaktywnej przy pomocy złącza zabezpieczającego Kensington Podłączenie tablicy interaktywnej do komputera i konfiguracja 17 Podłączenie kabla USB Instalacja oprogramowania SMART Board...20 Konfiguracja ustawień w komputerze...21 Kalibracja tablicy interaktywnej...22 Obsługa pisaka tablicy interaktywnej Wprowadzenie do oprogramowania SMART Board 25 Klikanie, pisanie, wymazywanie i wykonywanie innych czynności z użyciem panelu ruchomych narzędzi Przechwytywanie notatek i tworzenie prezentacji w programie Notebook...28 Nagrywanie i odtwarzanie filmów wideo, współdzielenie aplikacji oraz urozmaicanie prezentacji Pisanie i rysowanie bezpośrednio do aplikacji Zakończenie sesji z oprogramowaniem SMART Board Gdzie szukać dodatkowych informacji Konserwacja i rozwiązywanie problemów 33 Porady ułatwiające bezproblemowe użytkowanie...34 Czyszczenie powierzchni tablicy interaktywnej SMART Board V Rozwiązywanie problemów ogólnych Transportowanie tablicy interaktywnej Dodatek A: Wymiary 41 Dodatek B: Przedłużenie kabla USB Dodatek C: Instalacja tablicy interaktywnej na stojaku 45 Spis treści v

8 Zgodność z obowiązującymi normami 51 Przepisy dotyczące usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego...51 Norma RoHs (Restriction of Certain Hazardous Substances) - ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji...51 Wsparcie klienta 53 Wsparcie on-line...53 Szkolenie...53 Wsparcie techniczne SMART...53 Informacje ogólne...53 Gwarancja...53 Rejestracja...53 Skorowidz 54 vi Spis treści

9 Opis tablicy interaktywnej SMART Board SMART Board V280 jest tablicą interaktywną do projekcji przedniej instalowaną na ścianie, obsługiwaną w pełni przy pomocy pisaka. Umożliwia wykonanie wszystkiego, czego można dokonać przy pomocy standardowego komputera otwieranie i zamykanie aplikacji, przeglądanie plików, odbywanie konferencji z innymi, tworzenie nowych dokumentów lub edytowanie już istniejących, odwiedzanie stron internetowych, odtwarzanie wideoklipów i wiele innych przez proste dotykanie interaktywnego ekranu dostarczonym w zestawie pisakiem. Po podłączeniu tablicy interaktywnej do komputera i projektora, obraz z komputera zostanie wyświetlony na tablicy. Możesz pisać po dowolnej aplikacji cyfrowym atramentem, a następnie zapisać swoje notatki w pliku programu Notebook do późniejszego wykorzystania i rozpowszechniania. Funkcje Tablica interaktywna SMART Board V280 to produkt trwały i niezawodny. Jest wyposażona w twardą, wzmocnioną powierzchnię, odporny na uszkodzenia pisak oraz chronioną prawami autorskimi technologię Digital Vision Touch (DViT ) firmy SMART. Przekątna tablicy interaktywnej wynosi 77 cali, proporcje obrazu 4:3, rozdzielczość powierzchni czułej na dotyk x Prosta półka na pisaki zajmuje całą szerokość tablicy. Podstawowe funkcje Technologia Digital Vision Touch (DViT) Dwie cyfrowe kamery, umieszczone w narożnikach górnej listwy śledzą położenie końcówki pisaka na podczerwień poruszającej się po powierzchni tablicy. Pisaki Każdy pisak do tablicy interaktywnej jest wyposażony w intuicyjny przełącznik zasilania pozwalający zoptymalizować wykorzystanie baterii. Opisywane pisaki zasilane z baterii są przeznaczone do codziennego korzystania zarówno przez osoby dorosłe jak i dzieci w każdym wieku. Trwała powierzchnia Twarda, laminowana powierzchnia tablicy jest odporna na przebicie i zoptymalizowana do projekcji. Funkcja zabezpieczająca Tablicę interaktywną można zablokować przy pomocy linki Kensington Lock zabezpieczającej, która chroni ją przed kradzieżą. Opis tablicy interaktywnej SMART Board 1

10 Sposób działania tablicy interaktywnej SMART Board Pisak tablicy interaktywnej SMART Board jest komputerowym urządzeniem wskazującym, podobnie jak mysz. Po podłączeniu tablicy interaktywnej SMART Board V280 do komputera z uruchomionym oprogramowaniem SMART Board: Komputer uruchamia aplikację, a następnie wysyła obraz do projektora. Projektor rzuca obraz na tablicę interaktywną. Tablica interaktywna zachowuje się jak monitor komputera i jego urządzenia wejścia (mysz i klawiatura) umożliwiając sterowanie aplikacją poprzez dotyk ekranu pisakiem. Jeśli oprogramowanie SMART Board jest zainstalowane w komputerze, panel ruchomych narzędzi pojawia się na twoim pulpicie i z każdą otwartą aplikacji. Zgodnie z ustawieniami standardowymi oprogramowanie SMART Board interpretuje naciśnięcie pisakiem jako kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Jeśli wybierzesz przycisk pisaka na panelu ruchomych narzędzi, oprogramowanie SMART Board skomunikuje się ze sterownikiem myszy komputerowej, żeby zmienić wskaźnik na kolorowy pisak, który umożliwia pisanie po pulpicie lub każdej otwartej aplikacji cyfrowym atramentem. Możesz skonfigurować właściwości pisaka, łącznie ze zmianą przezroczystości, koloru i grubości kreski. Następnie możesz zapisać swoje notatki w pliku Notebook lub bezpośrednio w dowolnej aplikacji Ink Aware. Możesz również wybrać i dostosować do indywidualnych preferencji inne narzędzia, np. szerokość narzędzia do usuwania notatek. Minimalne wymaga systemowe (dotyczy wyłącznie systemu Windows) Tablica interaktywna SMART Board V280 jest urządzeniem zasilanym z magistrali USB 2.0 High Speed, które nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania. Ponieważ interfejs USB spełnia również funkcję źródła zasilającego, opisywana tablica jest zasilana z komputera poprzez dostarczony w zestawie 5-metrowy kabel USB 2.0. Tablica interaktywna SMART Board V280 nie jest wyposażona w przełącznik zasilania. Tablica interaktywna zawsze jest uruchomiona, jeśli zasilanie komputera jest włączone. Żeby wykorzystać w pełni tablicę interaktywną i uruchomić oprogramowanie SMART Board, komputer musi spełniać następujące wymagania: Procesor Intel Pentium 2,5 GHz lub szybszy (zalecany procesor: 4,2 GHz) 512 MB pamięci RAM (zalecana pamięć: 1 GB) 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku do instalacji minimalnej oprogramowania SMART Board (840 MB do instalacji pełnej ze zbiorami galerii) Interfejs zgodny z USB 2.0 High Speed (cztery gniazda) System operacyjny Windows XP Service Pack 2 (SP2) lub nowsza wersja Przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub nowsza wersja Adobe Flash Player wersja 8 2 Opis tablicy interaktywnej SMART Board

11 Otwarcie opakowania z tablicą interaktywną Zawartość opakowania z tablicą interaktywną SMART Board W opakowaniu do przewozu tablicy interaktywnej powinny znajdować się następujące części: tablica interaktywna SMART Board V280 listwa tablicy interaktywnej trzy uchwyty w kształcie L wspornik do montażu na ścianie (81,3 cm) Otwarcie opakowania z tablicą interaktywną 3

12 osiem samomocujących kołków do montażu na ścianie osiem długich metalowych wkrętów samomocujących trzy małe wkręty samogwintujące 5-metrowy kabel USB 2.0 High Speed dwa pisaki zasilane bateriami dwie baterie alkaliczne typu AAA - + dwie płyty CD z oprogramowaniem cztery wymienne sztyfty pisaka cztery wymienne końcówki pisaka 4 Otwarcie opakowania z tablicą interaktywną

13 warunki gwarancji karta rejestracji produktu poglądowe instrukcje instalacyjne Standardowe części wymienne W celu zakupienia jednej z powyższych rzeczy skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów SMART. Kabel USB 2.0 High Speed SMART Dostarczony w zestawie 5-metrowy Kabel USB 2.0 High Speed doprowadza zasilanie do tablicy interaktywnej SMART Board z komputera z systemem operacyjnym Windows. Pisaki Dwa wskaźniki LED umieszczone w końcówce każdego pisaka zasilanego baterią umożliwiają kamerom śledzenie końcówki pisaka poruszającej się po powierzchni tablicy. Zestaw do montażu na ścianie tablicy interaktywnej SMART Board Wspornik o szerokości 81,3 cm do montażu na ścianie jest dostarczany wraz z pięcioma wkrętami i wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych, które umożliwiają prostą i bezpieczną instalację tablicy interaktywnej SMART Board na ścianie. Wymienne sztyfty i końcówki pisaka Tablica interaktywna jest dostarczana wraz wymiennymi sztyftami i końcówkami. UWAGA: Istnieje również możliwość wymiany odpinanej listwy, podobnie jak rozdzielnika USB. Dodatkowo można wymienić kamery tablicy interaktywnej bez używania specjalnych narzędzi. W celu uzyskania informacji na temat części zamiennych skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów SMART. Otwarcie opakowania z tablicą interaktywną 5

14 Inne wyposażenie Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą produktów SMART w celu zamówienia poniższych części wymiennych. Stojak Tablicę interaktywną SMART Board V280 można również zainstalować na stojaku z regulacją wysokości. Więcej informacji na temat stojaka FSV280 znajdziesz w Dodatku C na stronie 45. Przedłużacz kabla USB Jeśli potrzebujesz przedłużyć dostarczony w zestawie 5-metrowy kabel USB pomiędzy tablicą interaktywną a komputerem, przedłużacz kabla SMART Active może wydłużyć kabel USB o dodatkowe 5 metrów do maksymalnej długości 10 metrów. Więcej informacji na temat przedłużenia kabla USB znajdziesz w Dodatku B na stronie Otwarcie opakowania z tablicą interaktywną

15 Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280 Wymagania dotyczące warunków instalacji Przed przystąpieniem do instalacji tablicy interaktywnej SMART Board V280 sprawdź następujące wymagania dotyczące warunków instalacji: Warunki otoczenia Parametr Temperatura podczas pracy Od 5 C do 35 C Temperatura podczas przechowywania Wilgotność Odporność na wodę i płyny Od -40 C do 50 C Wilgotność względna: od 5 do 80% (bez skraplania) Przeznaczenie do użytku wewnątrz pomieszczeń Nie wolno wylewać lub rozpryskiwać płynów bezpośrednio na części elektroniczne. Umiarkowany poziom zakurzenia Kurz Produkt przeznaczony do użytku przy 1 (P1) stopniu zanieczyszczenia według normy EN , który jest zdefiniowany jako brak zanieczyszczenia lub tylko suche zanieczyszczenia nieprzewodzące Zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi okresowego czyszczenia tablicy interaktywnej na stronie 35. Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280 7

16 Montaż tablicy interaktywnej SMART Board V280 na ścianie Przed przystąpieniem do instalacji tablicy interaktywnej SMART Board V280 Przed zainstalowaniem tablicy interaktywnej SMART Board V280 wybierz odpowiednie miejsce, które nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Źródła jasnego światła, np. nasłonecznione okno, mogą zmniejszyć kontrast wyświetlanego obrazu i wpływać na działanie technologii podczerwieni tablicy interaktywnej. Zalecane wysokości zawieszania Gdy wybierasz umiejscowienie montowanej na ścianie tablicy, powinieneś wziąć pod uwagę średni wzrost jej użytkowników. Jeżeli tablica jest zbyt nisko, wysocy ludzie będą musieli się schylać, a jeżeli jest zbyt wysoko, niskie osoby nie dosięgną do jej górnej części. Pamiętaj również o pozostawieniu wolnego miejsca z prawej lub z lewej strony tablicy interaktywnej, w którym będziesz stał prowadząc prezentację. Dla dorosłych średniego wzrostu zamontuj wspornik tablicy na ścianie 2 m powyżej podłogi. Odległość od podłogi do górnej krawędzi tablicy interaktywnej będzie wynosiła 213,4 cm. Dla dzieci, niższych dorosłych i osób na wózkach inwalidzkich zamontuj wspornik tablicy na ścianie 154,3 cm powyżej podłogi. Odległość od podłogi do górnej krawędzi tablicy interaktywnej będzie wynosiła 167,7 cm. UWAGI Wybierając umiejscowienie tablicy interaktywnej SMART Board V280 na ścianie weź pod uwagę lub zaplanuj położenie projektora. Projektor powinien znajdować się na odpowiedniej wysokości i odległości od tablicy, żeby zapewnić właściwe położenie wyświetlanego obrazu na ekranie. Jeśli instalujesz tablicę interaktywną niżej na ścianie, zachowaj odpowiednią wysokość, żeby meble i inne przedmioty nie przesłaniały wyświetlanego obrazu. Dla własnego bezpieczeństwa zawsze zawieszaj tablicę interaktywną razem z drugą osobą. Powinniście ustawić się po obu stronach ekranu, podtrzymując jedną ręką tablicę w dolnych narożnikach, a drugą regulować położenie górnej krawędzi tablicy. Tablicę interaktywną SMART Board V280 możesz również zainstalować na stojaku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Dodatku C na stronie Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280

17 OSTRZEŻENIE Tablicę SMART Board V280 powinny montować na ścianie lub ustawiać na stojaku dwie osoby, ponieważ dla jednej osoby może być ona zbyt ciężka. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie produktu i obrażenia ciała. Nie montuj tablic SMART Board V280 na stojaku FS570 lub FS670. Stosowanie tych modeli, które nie zapewniają bezpiecznej instalacji tablicy, może spowodować uszkodzenie urządzenia i obrażenia ciała. Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280 9

18 Narzędzia niezbędne do montażu tablicy interaktywnej SMART Board na ścianie Do montażu tablicy interaktywnej SMART Board na ścianie będziesz również potrzebował następujących narzędzi, które nie są dostarczane w zestawie: śrubokrętu krzyżowego nr 2 UWAGA: Wszystkie wkręty należy mocno dokręcić ręcznie. linijki lub taśmy mierniczej poziomicy ołówka lub markera Żeby zamontować tablicę interaktywną SMART Board V280 Przestrzegaj tej procedury podczas montażu tablicy interaktywnej SMART Board V280 na powierzchni ściany szkieletowej pokrytej gipsem lub płytą gipsowo-kartonową. Kilka uwag odnosi się do instalacji na ścianie betonowej. OSTRZEŻENIE Nie opieraj tablicy interaktywnej o ścianę. Ramy tablic i wsporniki półek na pisaki nie zostały zaprojektowane do utrzymania ciężaru produktu. Upewnij się, że umieszczasz je skierowane do dołu na czystej i równej powierzchni. Po ułożeniu tablicy interaktywnej na czystej i równej powierzchni upewnij się, że podłączenia kabla USB nie są narażone na uszkodzenie. Stosuj wyłącznie wkręty dostarczone w zestawie z tablicą interaktywną SMART Board V280. Wykorzystanie innych wkrętów może spowodować uszkodzenie produktu. 1. Umieść tablicę interaktywną na czystej i równej powierzchni. Sprawdź, czy oba kable USB łączące kamery z rozdzielnikiem USB zostały właściwie podłączone, jak pokazano na rysunku. 2. Przy pomocy ołówka, poziomicy, taśmy mierniczej lub linijki nakreśl poziomą linię na ścianie i wyznacz punkt, w którym będzie znajdował się środek tablicy. Jeśli projektor został już zamontowany na suficie, powinien to być mniej więcej środek wyświetlanego obrazu. 200 cm UWAGA: Rysunek po prawej stronie pokazuje średnią wysokość zawieszenia tablicy interaktywnej SMART Board V280 dla dorosłych użytkowników. Zapoznaj się z zalecanymi wysokościami zawieszenia tablicy dla innych użytkowników na stronie Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280

19 3. Wykorzystując wspornik tablicy jako szablon, oznacz na ścianie położenie pięciu otworów montażowych Śrubokrętem krzyżowym nr 2 starannie dokręć dostarczone w zestawie samomocujące kołki do montażu na ścianie w zaznaczonych miejscach. Nie wolno wbijać samomocujących kołków w ścianę przy pomocy młotka. Jeśli dokręcenie kołka do ściany okaże się niemożliwe, oznacza to, że trafiłeś w profil ściany. W takim przypadku możesz pominąć wkręcanie samomocującego kołka w tym miejscu. Użyj zwykłego wkrętu - profil ściany jest odpowiednim miejscem do umocowania wspornika. UWAGA: W przypadku ściany betonowej wywierć otwory w zaznaczonych miejscach i zastosuj wkręty do betonu (nie dostarczone w zestawie). 5. Zainstaluj wspornik do montażu, wkręcając śrubokrętem w kołki samomocujące pięć dostarczonych w zestawie długich wkrętów. 6. Korzystając z pomocy drugiej osoby zawieś tablicę interaktywną na środku wspornika do montażu na ścianie Korzystając z pomocy drugiej osoby delikatnie odciągnij dół zamontowanej na ścianie tablicy interaktywnej SMART Board na odległość mniejszą niż 15 centymetrów od ściany, a następnie wykonaj poniższe czynności. Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280 11

20 OSTRZEŻENIE Nie dopuść, żeby górna część tablicy interaktywnej stykała się ze ścianą, ponieważ osłony kamer DViT mogłyby ulec uszkodzeniu. 8. Do otworu w każdym z trzech wsporników (pod półką na pisaki od tyłu tablicy) wsuń dostarczony w zestawie uchwyt w kształcie L. 9. Zawieś tablicę interaktywną płasko na ścianie, a następnie popychaj do tyłu każdy uchwyt, dopóki nie dotknie ściany. UWAGA: Każdy z tych uchwytów można regulować w zakresie 1,5 cm, dostosowując do nierówności powierzchni ściany. 10. Śrubokrętem starannie dokręć wszystkie trzy uchwyty do odpowiednich wsporników przy pomocy dostarczonych w zestawie małych wkrętów samogwintujących, w sposób pokazany na rysunku. UWAGA: Jeśli projektor jest zamontowany na stałe, może okazać się konieczne ustawienie tablicy interaktywnej do wyświetlanego obrazu. Przed wykonaniem następnej czynności zapoznaj się z opisem Ustawienie tablicy interaktywnej w stosunku do projektora na stronie Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280

21 11. Wykorzystując uchwyt jako szablon, oznacz na ścianie położenie trzech otworów Przesuń tablicę interaktywną 5 cm w lewą stronę wzdłuż wspornika do montażu na ścianie. 13. Śrubokrętem starannie dokręć dostarczone w zestawie samomocujące kołki do montażu na ścianie w każdym z oznaczonych miejsc. UWAGA: W przypadku ściany betonowej wywierć otwory w zaznaczonych miejscach i zastosuj wkręty do betonu. (5 cm) Przesuń tablicę interaktywną 5 cm w prawą stronę wzdłuż wspornika do montażu na ścianie. 15. Śrubokrętem starannie dokręć dostarczone w zestawie długie samowiercące wkręty do każdego z trzech uchwytów oraz poniżej kołków do montażu na ścianie. UWAGA: Jeśli chcesz zablokować tablicę interaktywną za pomocą linki zabezpieczającej, patrz opis Ochrona tablicy interaktywnej przy pomocy złącza zabezpieczającego Kensington na stronie 16. (5 cm) OSTRZEŻENIE Żeby zapewnić bezpieczną instalację i zapobiec przypadkowemu strąceniu tablicy interaktywnej ze ściany, starannie umocuj tablicę na ścianie przy pomocy wkrętów do montażu na ścianie dostarczonych w zestawie. Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280 13

22 ww w.smarttech.com Żeby zakończyć instalację 1. Przypinaj listwę zatrzaskami (przy górnej krawędzi tablicy), dopóki nie znajdzie się na swoim miejscu. UWAGA: Jeśli będziesz próbował unosić tablicę interaktywną za listwę, możesz spowodować oderwanie jej od tablicy. 2. Otwórz pojemnik na baterie pociągając do tyłu pokrywę baterii na każdym pisaku, a następnie włóż baterie typu AAA w sposób pokazany na rysunku. 3. Dociśnij palcem sztyft każdego pisaka, żeby sprawdzić poprawność działania pisaka. Wskaźnik na pisaku znajdujący się obok każdego pojemnika na baterie powinien świecić na zielono. Ułóż pisaki na półce na pisaki. UWAGA: Świecący na zielono wskaźnik na pisaku oznacza prawidłowe działanie pisaka. Świecący na czerwono wskaźnik na pisaku oznacza, że pozostały czas działania baterii pisaka jest krótszy od jednej godziny. Jeśli wskaźnik na pisaku nie świeci, gdy dociskasz sztyft pisaka, patrz Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów na stronie Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280

23 Kalibracja tablicy interaktywnej względem projektora Jeśli projektor jest zamontowany na stałe, przed starannym dokręceniem uchwytów w kształcie L może okazać się konieczne ustawienie tablicy interaktywnej do wyświetlanego obrazu, jak pokazano w punkcie 8 na stronie 12. Żeby przygotować tablicę interaktywną i skonfigurować względem projektora 1. Jeśli tablica interaktywna SMART Board V280 jest już zainstalowana, śrubokrętem krzyżowym nr 2 odkręć oba zestawy wkrętów od uchwytów w kształcie L, zdemontuj uchwyty, a następnie odłóż wkręty i uchwyty na bok. Dolna krawędź tablicy interaktywnej nie dotyka ściany. UWAGA: Nie wolno zdejmować tablicy interaktywnej ze wspornika do montażu na ścianie. 2. Zainstaluj lub ustaw projektor na pulpicie lub stojaku, jeśli zachodzi taka konieczność, a następnie włącz go i skieruj obiektyw na środek ekranu. 3. Dokonaj dokładnej regulacji rozmiaru obrazu, poziomu i ostrości zgodnie z instrukcjami producenta. Więcej informacji można znaleźć w opisie Regulacja wyświetlanego obrazu na stronie Przesuwaj tablicę interaktywną w bok, żeby dopasować ją do wyświetlanego obrazu. 5. Powtarzaj punkty 2 i 3, dopóki tablica interaktywna nie będzie prawidłowo ustawiona. Prawidłowo ustawiony obraz całkowicie wypełnia ekran tablicy interaktywnej. Każdy brzeg wyświetlanego obrazu powinien rozciągać się do krawędzi aktywnej powierzchni wyświetlania obrazu. 6. Starannie dokręć uchwyty do wsporników półki na pisaki i do ściany. Patrz punkt 7 na stronie 11. Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280 15

24 Ochrona tablicy interaktywnej przy pomocy złącza zabezpieczającego Kensington Możesz zabezpieczyć tablicę interaktywną mocując linkę zabezpieczającą, np. linkę typu Kensington i mechanizm blokujący (niedostarczone w zestawie), pomiędzy urządzeniem a nieruchomym obiektem, np. ciężkim meblem. WAŻNE Złącze zabezpieczające Kensington nie stanowi pewnej ochrony, ponieważ można je rozerwać. Jednak potencjalnego złodzieja może zniechęcić próba sprzedaży produktu z uszkodzonym otworem złącza zabezpieczającego Kensington, wyraźnie wskazującym na pochodzenie urządzenia z kradzieży. Żeby zabezpieczyć tablicę interaktywną W każdym z trzech wsporników pod półką na pisaki tablicy, znajdziesz gniazdo zabezpieczające, przystosowane do linki zabezpieczającej, np. złącza zabezpieczającego Kensington. Umiejscowienie gniazd zabezpieczających (patrząc od tyłu) Owiń linkę dokoła ciężkiego lub nieruchomego obiektu, a następnie przełóż jej koniec ze złączem przez pętlę. Włóż bolec złącza zabezpieczającego Kensington do gniazda zabezpieczającego, postępując zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz linką. UWAGA: Możesz nie mieć dostępu do gniazd zabezpieczających z zewnętrznej strony wsporników, bliższej zewnętrznej krawędzi tablicy interaktywnej. 16 Instalacja tablicy interaktywnej SMART Board V280

25 Podłączenie tablicy interaktywnej do komputera i konfiguracja W tym rozdziale Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi podłączenia tablicy interaktywnej SMART Board V280 do komputera. Podłączenie kabla USB (strona 18) Żeby podłączyć tablicę przy pomocy kabla USB dostarczonego w zestawie Żeby zainstalować sterownik USB na komputerze podłączonym do internetu (dotyczy tylko systemu operacyjnego Windows XP) Żeby pobrać sterownik do przenośnego nośnika Żeby zainstalować sterownik na komputerze z przenośnego nośnika Instalacja oprogramowania SMART Board (strona 20) Żeby zainstalować oprogramowanie SMART Board Konfiguracja ustawień w komputerze (strona 21) Zalecane ustawienia (strona 21) Dostosowanie rozdzielczości komputera do rozdzielczości projektora (strona 22) Kalibracja tablicy interaktywnej (strona 22) Żeby skalibrować tablicę interaktywną SMART Board V280 Żeby ustawić precyzyjną orientację tablicy Obsługa pisaka tablicy interaktywnej (strona 24) Wymiana baterii pisaka (strona 24) Interfejs USB 2.0 High Speed tablicy interaktywnej SMART Board V280 umożliwia podłączenie jej do komputera. Ponieważ dostarczony w zestawie kabel USB 2.0 dostarcza sygnał cyfrowy i zasilanie z komputera, opisywana tablica nie wymaga dodatkowego źródła zasilania. WAŻNE Żeby zapewnić bezpieczną pracę i ochronę tablicy interaktywnej SMART Board przed uszkodzeniem, podłącz gniazdo USB tablicy tylko do komputera wyposażonego w port zgodny ze standardem USB 2.0 High Speed i noszący logo USB. Ponadto komputer z portem USB musi również być zgodny z normą CSA/ UL/EN i nosić znaki CE i CSA oraz/lub znak(i) UL dla CAS/UL Stosuj wyłącznie kabel USB 2.0 High Speed, dostarczany w zestawie z tablicą interaktywną SMART Board V280 do podłączenia jej z komputerem. Podłączenie tablicy interaktywnej do komputera i konfiguracja 17

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851)

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) 1 Instrukcja obsługi Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) Przygotowanie tabletu Intuos Pro Używanie pióra Elementy sterujące tabletu Obsługa wielodotykowa tabletu Intuos Pro Ustawienia własne tabletu

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh 1 Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh Inkling (model MDP-123) Przed rozpoczęciem pracy Przygotowanie Szkicowanie Zapisywanie pracy Zarządzanie szkicami

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Indeks. Spis treści. Instrukcja obsługi

Indeks. Spis treści. Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi Bamboo (CTH-470, CTH-670) Bamboo Pen (CTL-470) Przygotowanie Nawigacja z funkcją dotyku Ustawienia własne funkcji dotyku Sposób korzystania z przycisków ExpressKeys Korzystanie z pióra

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/

!#$%&'()$(*'+,+-)./(#-)0#$12) 3+4&(%5671)5+./8%(167/ b!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/ Numer katalogowy dokumentu: 257315-241 Czerwiec 2001 2001 Compaq Computer Corporation Nazwy Compaq i FutureBay oraz logo Compaq są zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika

FP92W 19 Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi Telefon dotykowy Instrukcja obsługi www.htc.com 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0 Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika i Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo