MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra w 2010 roku Warszawa, wrzesień 2011 rok

2 Spis treści Wstęp... 3 I. Efektywność wykorzystania środków rezerwy według województw... 5 II. Efektywność wykorzystania środków rezerwy według form aktywizacji zawodowej... 8 III. Efektywność wykorzystania środków rezerwy według kategorii uczestników Podsumowanie Załączniki: 1) Zestawienie wykorzystania środków rezerwy Ministra w 2010 roku. 2) Środki wydatkowane z rezerwy Ministra według województw w 2010 roku. 3) Uczestnicy programów realizowanych z rezerwy Ministra według województw w 2010 roku. 4) Efektywność zatrudnieniowa według województw w 2010 roku. 5) Efektywność kosztowa według województw w 2010 roku. 6) Środki wydatkowane z rezerwy Ministra według form aktywizacji zawodowej w 2010 roku. 7) Uczestnicy programów realizowanych z rezerwy Ministra według form aktywizacji zawodowej w 2010 roku. 8) Efektywność zatrudnieniowa według form aktywizacji zawodowej w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra w 2010 roku. 9) Efektywność kosztowa według form aktywizacji zawodowej w ramach programów finansowanych z rezerwy Ministra w 2010 roku. 10) Środki wydatkowane z rezerwy Ministra na programy według kategorii uczestników w 2010 roku. 11) Uczestnicy programów realizowanych z rezerwy Ministra według kategorii uczestników w 2010 roku. 12) Efektywność zatrudnieniowa programów według kategorii uczestników w 2010 roku. 13) Efektywność kosztowa programów według kategorii uczestników w 2010 roku. 2

3 Wstęp W planie finansowym Funduszu Pracy na 2010 rok zaplanowano rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na łączną kwotę ,5 tys. zł. W wyniku dokonanych w trakcie roku zwiększeń rezerwy Minister Pracy i Polityki Społecznej rozdysponował na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej środki w łącznej wysokości ,0 tys. zł (tj. 233,2% planu wg ustawy budżetowej), z tego ,5 tys. zł Minister przeznaczył na program aktywizacji osób w wieku do 30 roku życia nadzorowany przez Departament Rynku Pracy MPiPS. Niniejsze opracowanie dotyczy efektywności realizacji pozostałych programów, na które Minister rozdysponował ,5 tys. zł (co stanowi 67,9% kwoty rezerwy ogółem), tj.: dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, na aktywizację bezrobotnych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe, dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla osób w wieku 45/50 plus, na aktywizację osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego. Łączne wykorzystanie środków z rezerwy w 2010 roku przez powiatowe urzędy pracy wyniosło ,6 tys. zł (97,4% przyznanych środków). Środki te zostały rozdysponowane pomiędzy 321 powiatowe urzędy pracy (94,1% urzędów). W ubiegłym roku programami finansowanymi z rezerwy Ministra objęto łącznie osób. 3

4 O środki z rezerwy Ministra w 2010 roku nie ubiegało się dwadzieścia urzędów pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim, Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie, Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie, Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim, Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie, Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach, Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie, Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie, Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach. Analiza została opracowana w oparciu o sprawozdania przekazane przez powiatowe urzędy pracy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w terminie do 31 stycznia br. z wykorzystania przyznanych środków oraz do 30 czerwca br. z efektywności zatrudnieniowej oraz kosztowej. 4

5 I. Efektywność wykorzystania środków rezerwy według województw Realizacja rezerwy Ministra w 2010 roku na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej według województw przedstawia się następująco: Tabela 1: Wydatkowanie środków z rezerwy Ministra według województw w 2010 roku Lp. Województwo Środki przyznane przez Ministra (w tys. zł) Środki wydatkowane przez pup (w tys. zł) Liczba uczestników (osoby) Liczba osób, które ukończyły udział Osoby zatrudnione Efektywność kosztowa (w zł) Efektywność zatrudnieniowa (w %) lubuskie , , ,04 49,7% 2 podlaskie , , ,18 51,1% 3 podkarpackie , , ,72 40,4% 4 warmińsko-mazurskie , , ,38 58,3% 5 zachodniopomorskie , , ,57 57,0% 6 kujawsko-pomorskie , , ,40 61,7% 7 świętokrzyskie , , ,29 45,8% 8 małopolskie , , ,19 55,5% 9 lubelskie , , ,28 51,7% 10 pomorskie , , ,28 62,8% 11 łódzkie , , ,82 57,1% 12 opolskie , , ,15 42,5% 13 wielkopolskie , , ,20 68,0% 14 mazowieckie , , ,08 47,9% 15 dolnośląskie , , ,16 45,8% 16 śląskie , , ,57 60,5% Suma , , ,53 53,2% Najwięcej środków z rezerwy Ministra w 2010 roku zostało przyznane następującym województwom: o śląskie (80.741,9 tys. zł), o dolnośląskie (62.073,9 tys. zł), o mazowieckie (62.039,1 tys. zł), o wielkopolskie (51.897,5 tys. zł), o lubelskie (49.068,3 tys. zł), o opolskie (48.759,8 tys. zł), o łódzkie (46.442,2 tys. zł), o pomorskie (45.098,7 tys. zł). 5

6 Wykres 1: Środki przyznane przez Ministra według województw w 2010 roku (w %) warmiosko-mazurskie 3,5% świętokrzyskie 5,7% wielkopolskie 7,6% zachodniopomorskie 4,3% dolnośląskie 9,1% kujawsko-pomorskie 5,2% lubelskie 7,2% lubuskie 2,3% śląskie 11,9% pomorskie 6,6% łódzkie 7,1% podlaskie 3,2% podkarpackie 3,4% opolskie 7,2% mazowieckie 9,1% małopolskie 6,5% Wszystkie województwa zrealizowały przyznane środki z rezerwy Ministra w 2010 roku w ponad 90,0% kwoty, która została rozdysponowana. Największe wykorzystanie środków odnotowano w następujących województwach: o zachodniopomorskim i opolskim (99,9%), o kujawsko-pomorskim (99,8%), o warmińsko-mazurskim (99,3%), W roku 2010 programami finansowanymi z rezerwy Ministra objęto łącznie osób. Największą liczbę uczestników odnotowano w województwach: o śląskim (9.368 osób), o dolnośląskim (9.299 osób), o mazowieckim (8.159 osób), o opolskim (8.062 osoby). 6

7 Wykres 2: Uczestnicy programów realizowanych w ramach środków rezerwy Ministra według województw w 2010 roku (w %) śląskie 10,5% warmiosko-mazurskie 3,8% świętokrzyskie 7,6% wielkopolskie 6,5% zachodniopomorskie 4,6% dolnośląskie 10,4% kujawsko-pomorskie 5,2% lubelskie 6,7% lubuskie 2,5% łódzkie 6,1% pomorskie 5,9% podlaskie 3,5% podkarpackie 3,3% opolskie 9,0% mazowieckie 9,1% małopolskie 5,4% Programy realizowane z rezerwy osiągnęły efektywność zatrudnieniową na poziomie 53,2%. Najwyższą efektywność zatrudnieniową odnotowały powiatowe urzędy pracy w województwach (załącznik nr 4): o wielkopolskim (68,0%), o pomorskim (62,8%), o kujawsko-pomorskim (61,7%), o śląskim (60,5%). Przeciętna efektywność kosztowa na jednego uczestnika wyniosła ,53 zł. Najniższą efektywność kosztową osiągnęły następujące województwa (załącznik nr 5): o świętokrzyskie (12.073,29 zł), o zachodniopomorskie (12.795,57 zł), o kujawsko-pomorskie (12.849,40 zł), o warmińsko-mazurskie (12.929,38 zł), o wielkopolskie (13.254,20 zł). 7

8 II. Efektywność wykorzystania środków rezerwy według form aktywizacji zawodowej Realizacja rezerwy Ministra w 2010 roku na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej według form aktywizacji zawodowej przedstawia się następująco: Tabela 2: Wydatkowanie środków z rezerwy Ministra według form aktywizacji zawodowej w 2009 roku Lp. Forma aktywizacji Środki wydatkowane przez pup (w tys. zł) Liczba uczestników (osoby) Osoby, które ukończyły udział Osoby zatrudnione Efektywność kosztowa (w zł) Efektywność zatrudnieniowa (w %) jednorazowe środki na 1 podjęcie działalności , ,41 99,0% gospodarczej 2 refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska , ,87 99,7% pracy 3 roboty publiczne , ,32 30,1% 4 staże , ,04 35,0% 5 szkolenia , ,75 36,5% 6 prace interwencyjne 5 765, ,72 63,2% 7 studia podyplomowe 327, ,00 44,0% 8 prace społecznie użyteczne 224, ,38 8,3% 9 pozostałe (np. dojazdy do pracy, badania...) 222, ,43 30,5% 10 przygotowanie zawodowe dorosłych 141, ,11 14,1% Suma , ,53 53,2% Najwyższe kwoty środków rezerwy Ministra w 2010 roku zostały przeznaczone na: o dotacje dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej ( ,2 tys. zł), o refundację pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ( ,3 tys. zł), o roboty publiczne ( ,9 tys. zł), o staże (71.938,3 tys. zł). 8

9 Wykres 3: Środki wydatkowane z rezerwy Ministra według form aktywizacji zawodowej w 2010 roku (w %) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 31,7% jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 36,6% staże 10,9% roboty publiczne 15,5% szkolenia 4,3% studia podyplomowe 0,05% prace interwencyjne 0,9% prace społecznie użyteczne 0,03% przygotowanie zawodowe dorosłych 0,02% pozostałe (np. dojazdy do pracy, badania) 0,03% Najwięcej osób zostało objętych następującymi formami aktywizacji: o staże ( osoby), o roboty publiczne ( osób). o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ( osób), o szkolenia ( osób), o refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ( osób), Wykres 4: Uczestnicy programów realizowanych w ramach środków rezerwy Ministra według form aktywizacji zawodowej w 2010 roku (w %) staże 31,3% refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 12,9% jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 15,2% studia podyplomowe 0,1% prace interwencyjne 2,9% roboty publiczne 22,6% szkolenia 13,5% pozostałe (np. dojazdy do pracy, badania) 0,4% prace społecznie użyteczne 1,0% przygotowanie zawodowe dorosłych 0,1% 9

10 Najwyższą efektywnością zatrudnieniową charakteryzują się poniższe formy aktywizacji (załącznik nr 8): o refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (99,7%), o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (99,0%), o prace interwencyjne (63,2%). Najniższą efektywność kosztową odnotowano w formach aktywizacji (załącznik nr 9): o prace społecznie użyteczne (3.163,38 zł), o prace interwencyjne (3.856,72 zł), o szkolenia (6.622,75 zł), o staże (7.767,04 zł), o studia podyplomowe (8.180,00 zł). 10

11 III. Efektywność wykorzystania środków rezerwy według kategorii uczestników Realizacja rezerwy Ministra w 2010 roku na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej według kategorii uczestników przedstawia się następująco: Tabela 3: Wydatkowanie środków z rezerwy Ministra według kategorii uczestników w 2010 roku Lp. Kategoria uczestników Środki przyznane przez MPiPS na realizację programów (w tys. zł) Środki po przesunięciach pomiędzy programami (w tys. zł) Wydatki pup (w tys. zł) Liczba uczestników (osoby) O soby, które ukończyły udział O soby zatrudnione Efektywność kosztowa (w zł) Efektywność zatrudnieniowa (w %) Korzystający ze środków na rozwój małej i średniej , , , ,48 94,7% Osoby bezrobotne aktywizowane na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Osoby w wieku 45/50 plus , , , ,49 32,7% , , , ,35 40,5% , , , ,75 44,5% 5 Osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego Suma , , , ,04 63,2% , , , ,53 53,2% 11

12 Najwięcej środków z rezerwy Ministra w 2010 roku zostało przyznane na realizację programów dla: o korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości ( ,9 tys. zł), o osób bezrobotnych aktywizowanych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe ( ,8 tys. zł), o osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( ,6 tys. zł). Wykres 5: Środki przyznane przez Ministra według kategorii uczestników w 2010 roku (w %) Osoby korzystjące ze środków na rozwoj małej i średniej przedsiębiorczości 45,7% Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy 15,5% Osoby w wieku 45/50 plus 15,2% Osoby bezrobotne aktywizowane na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe 15,7% Osoby bezrobotne, zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego 7,9% Najwięcej środków z rezerwy Ministra wydatkowano na realizację programów dla: o korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości ( ,9 tys. zł), o osób bezrobotnych aktywizowanych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe ( ,1 tys. zł), o osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( ,6 tys. zł). W 2010 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej zastrzegł brak możliwości przesuwania środków rezerwy przyznanych na programy na rzecz osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego oraz 12

13 programów związanych z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe na realizacje innych programów. Dokonywane przesunięcia dotyczyły więc zmniejszenia kwot przyznanych na finansowanie programów dla osób w wieku 45/50 plus (o 5.340,7 tys. zł). Zwiększenia dotyczyły programów na rzecz osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości (2.574,5 tys. zł), osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego (1.731,9 tys. zł), osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (1.031,3 tys. zł) oraz osób bezrobotnych aktywizowanych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe (3,0 tys. zł). Najwięcej osób aktywizowano w następujących kategoriach uczestników: o osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( osoby), o osób bezrobotnych aktywizowanych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe ( osób). Wykres 6: Uczestnicy programów realizowanych w ramach środków rezerwy Ministra w 2010 roku (w %) Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy określone w art. 49 ustawy 33,9% Osoby w wieku 45/50 plus 16,8% Osoby korzystające ze środków na rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 21,4% Osób bezrobotne aktywizowane na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe 20,4% Osoby bezrobotne, zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego 7,4% Najwyższą efektywność zatrudnieniową odnotowano w kategorii uczestników korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości - 94,7%. W ramach tego programu powiatowe urzędy pracy realizują m. in. szkolenia i staże w małych i średnich przedsiębiorstwach, których efektywność jest niższa niż efektywność jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (załącznik nr 12). 13

14 Najniższą efektywność kosztową odnotowano w poniższych kategoriach uczestników (załącznik nr 13): o osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (8.909,35 zł), o osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego (12.304,04 zł), o osób w wieku 45/50 plus (14.567,75 zł). 14

15 Podsumowanie Regiony Najniższa efektywność kosztowa została odnotowana w województwie świętokrzyskim (12.073,29 zł) i zachodniopomorskim (12.795,57 zł). W województwach tych powiatowe urzędy pracy finansowały ze środków rezerwy głównie programy dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości oraz dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Najwyższą efektywność zatrudnieniową odnotowały województwa wielkopolskie (68,0%), pomorskie (62,8%), kujawsko-pomorskie (61,7%) oraz śląskie (60,5%). W tych województwach powiatowe urzędy pracy realizowały ze środków rezerwy Ministra przede wszystkim programy dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Formy aktywizacji Najczęściej wykorzystywanymi formami aktywizacji zawodowej w 2010 roku były: przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz staże. Najwyższą efektywnością zatrudnieniową charakteryzuje się aktywizacja poprzez refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, roboty publiczne oraz prace interwencyjne. Natomiast najniższa efektywność kosztowa występuje w pracach społecznie użytecznych, pracach interwencyjnych, szkoleniach oraz stażach. 15

16 Programy Najwyższa efektywność zatrudnieniowa występuje w programach skierowanych do osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości (94,7%), jest to jednocześnie najczęściej aktywizowana kategoria uczestników. Najniższa efektywność kosztowa występuje w programach kierowanych do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które najczęściej aktywizowano w ramach staży oraz przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Sporządziła: Pani Joanna Wodzyńska Specjalista Aprobowała: Pani Wiesława Majak Naczelnik Wydziału Funduszu Pracy Zatwierdził: Pan Ireneusz Piętakiewicz Dyrektor Departamentu Funduszy 16

17 17 Zestawienie realizacji rezerwy Ministra przez powiatowe urzędy pracy w 2010 roku Załącznik nr 1 Lp. Zrealizowany program Zastosowana forma aktywizacji Liczba osób uczestniczącyc h Liczba osób, która ukończyła Liczba osób, która podjęła pracę Efektywność zatrudnieniowa (kol.6/kol.5) Środki realizowane (w tys. zł) Środki wydatkowane (w tys. zł) Efektywność kosztowa (w zł) kol.9/kol.6) szkolenia ,7% 7 010, , ,65 roboty publiczne ,7% , , ,25 staże ,0% , , ,26 1 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy ,9% , , ,13 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ,9% , , ,64 studia podyplomowe ,0% 27,5 26,5 - prace interwencyjne ,9% 2 395, , ,75 prace społecznie użyteczne ,3% 4,4 4, ,00 przygotowanie zawodowe dorosłych ,0% 55,4 59,7 - pozostałe (np. dojazdy do pracy, badania) ,0% 56,2 50, ,21 Suma ,5% , , ,75 szkolenia ,7% 5 799, , ,73 2 Programy zwiększające aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus Programy na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego roboty publiczne ,4% 2 263, , ,56 staże ,6% 6 068, , ,00 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy ,6% , , ,56 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ,0% , , ,36 studia podyplomowe ,3% 38,1 20, ,00 prace interwencyjne ,4% 1 263, , ,45 przygotowanie zawodowe dorosłych ,0% 0,0 25, ,00 Suma ,2% , , ,04 szkolenia ,0% 1 710, , ,78 roboty publiczne ,9% , , ,56 3 staże ,2% , , ,59 Programy związane z aktywizacją osób refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy ,0% , , ,59 bezrobotnych na terenach, których miały miejsce jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ,0% , , ,00 klęski żywiołowe prace interwencyjne ,2% 887,0 838, ,00 prace społecznie użyteczne ,5% 192,4 192, ,68 pozostałe (np. dojazdy do pracy, badania) ,0 1,9 - Suma ,7% , , ,48 szkolenia ,6% 1 380, , ,47 4 staże ,5% 1 729, , ,20 Programy związane z rozwojem małej i średniej refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy ,8% , , ,90 przedsiębiorczości jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ,1% , , ,68 prace interwencyjne ,9% 42,5 34, ,29 Suma ,7% , , ,48

18 18 Lp. Zrealizowany program Zastosowana forma aktywizacji Liczba osób uczestniczącyc h Liczba osób, która ukończyła Liczba osób, która podjęła pracę Efektywność zatrudnieniowa (kol.6/kol.5) Środki realizowane (w tys. zł) Środki wydatkowane (w tys. zł) Efektywność kosztowa (w zł) kol.9/kol.6) szkolenia ,6% , , ,12 roboty publiczne ,7% , , ,34 staże ,0% , , ,62 5 Programy na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy ,9% , , ,36 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ,4% , , ,78 studia podyplomowe ,4% 284,6 279, ,22 prace interwencyjne ,7% 1 581, , ,95 prace społecznie użyteczne ,4% 27,9 27,8 992,86 przygotowanie zawodowe dorosłych ,0% 47,5 56, ,57 pozostałe (np. dojazdy do pracy, badania) ,0% 165,1 170, ,44 Suma ,5% , , ,35 Suma ogółem ,2% , , ,53

19 19 Środki wydatkowane z rezerwy Ministra według województw w 2010 roku (w tys. zł) Załącznik nr , , , , , , , ,0 0,0

20 20 Uczestnicy programów realizowanych w zrezerwy Ministra według województw w 2010 roku Załącznik nr Osoby zatrudnione Liczba osób, które ukooczyły udział Liczba uczestników (osoby)

21 21 Efektywność zatrudnieniowa według województw w 2010 roku Załącznik nr 4 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

22 22 Efektywność kosztowa według województ w 2010 roku Załącznik nr , , , , , , , , , ,00 0,00

23 23 Środki wydatkowane z rezerwy Ministra według kategorii uczestników w 2010 roku (w tys. zł) Załącznik nr , , , , , , ,0 0,0 programy na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego programy zwiększające aktywnośd zawodową osób w wieku 45/50 plus programy na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy programy związane z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe programy związane z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości

24 24 Uczestnicy programów realizowanych w zrezerwy Ministra według kategorii uczestników w 2010 roku Załącznik nr programy na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego programy zwiększające aktywnośd zawodową osób w wieku 45/50 plus programy związane z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe Osoby zatrudnione Liczba osób, które ukooczyły udział programy związane z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości programy na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy Liczba uczestników (osoby)

25 25 Efektywność zatrudnieniowa według kategorii uczestników w 2010 roku Załacznik nr 8 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% programy związane z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe programy na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy programy zwiększające aktywnośd zawodową osób w wieku 45/50 plus programy na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego programy związane z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości

26 26 Efektywność kosztowa według kategorii uczestników w 2010 roku Załacznik nr , , , , , , , , ,00 0,00 programy na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy programy na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego programy zwiększające aktywnośd zawodową osób w wieku 45/50 plus programy związane z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości programy związane z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe

27 27 Środki wydatkowane z rezerwy Ministra według form przeciwdziałania bezrobociu w 2010 roku (w tys. zł) Załącznik nr , , , , ,0 0,0 przygotowanie zawodowe dorosłych pozostałe (np. dojazdy do pracy, badania) prace społecznie użyteczne studia podyplomowe prace interwencyjne szkolenia staże roboty publiczne refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

28 28 Uczestnicy programów realizowanych w zrezerwy Ministra według form przeciwdziałania bezrobociu w 2010 roku Załącznik nr przygotowanie zawodowe dorosłych studia podyplomowe pozostałe (np. dojazdy do pracy, badania) prace społecznie użyteczne prace interwencyjne refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy szkolenia jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej roboty publiczne staże Osoby zatrudnione Liczba osób, które ukooczyły udział Liczba uczestników (osoby)

29 29 Efektywność zatrudnieniowa według form przeciwdziałania bezrobociu w 2010 roku Załącznik nr ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych roboty publiczne pozostałe (np. dojazdy do pracy, badania) staże szkolenia studia podyplomowe prace interwencyjne jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

30 30 Efektywność kosztowa według form przeciwdziałania bezrobociu w 2010 roku Załącznik nr , , , , , , , , , ,00 0,00 prace społecznie użyteczne pozostałe (np. dojazdy do pracy, badania) prace interwencyjne szkolenia staże studia podyplomowe przygotowanie zawodowe dorosłych roboty publiczne jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Podział i wydatkowanie środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Aprobował Zatwierdził Ireneusz Piętakiewicz Dyrektor Departamentu Funduszy Czesława Ostrowska z up. Minister Pracy i Polityki Społecznej Zasady

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Zielona Góra, wrzesień 2015 r. S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE NA FINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.4.2017.MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli 1) nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. dnia 08 sierpnia 2014 r. PS-III.862.8.2014.AHum Pan Edmund Prekurat Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.3.2017.MPR Opole, 21 czerwca 2017 r. Pani Danuta Wieszala Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Kilińskiego 1A 47-300 KRAPKOWICE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. dnia 5 maja 2014r. PS-III.862.6.2014.AHum Pani Ewa Kęsek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec' 12,0% 12,7% 18,0% Lipiec' 11,9% 12,5% 17,5% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE ZA ROK 2016 OGÓLNA SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.1.2017.MPR Opole, 4 maja 2017 r. Pan Zbigniew Kłaczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Armii Krajowej 32 49-300 BRZEG WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.8.2017.MPR Opole, 5 grudnia 2017 r. Pan Zbigniew Juzak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Plac Wolności 1 46-100 NAMYSŁÓW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń Luty 14,2% 15,2% 14,4% 15,5%

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Funduszu Pracy na 2018r.

BUDŻET Funduszu Pracy na 2018r. BUDŻET Funduszu Pracy na 2018r. Ustalona na podstawie decyzji MRPiPS nr DF-I.402110.2017.DF z 20 grudnia 2017 r. dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni na 2018 rok kwota środków Funduszu Pracy na finasowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.2.2017.MPR Opole, 22 maja 2017 r. Pani Grażyna Juźwin Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Anny 11 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Stan i struktura bezrobocia w powiecie skarżyskim. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie łagodzenia skutków i przeciwdziałania bezrobociu stan na 30.09.2011r. Opracował: Dział Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI I 215 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Styczeń 215 12,% 12,5% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r.

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. RZESZÓW, 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Informacji Statystycznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ Pabianice, 13 września 2010 r. ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w okresie od 31 sierpnia do 6 września 2010 roku przez Zespół

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników PRZEPISY REGULUJĄCE TWORZENIE KFS I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 maja roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Kwiecień Maj 14,0% 15,1% 13,5% 14,4%

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 213 roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień Styczeń 213 13,4%

Bardziej szczegółowo

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI V INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w maju roku wyniosła 16,0%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu z kwietnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i Gminy Miejska Górka w 2012 roku

INFORMACJA. o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i Gminy Miejska Górka w 2012 roku INFORMACJA o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i Gminy Miejska Górka w 212 roku Rawicz kwiecień 213 I. Poziom i dynamika bezrobocia. Na koniec 212 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Druk nr 274 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, 18 września 2017 roku 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. podlaskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Białysok, dnia r.

Białysok, dnia r. Lp. Symbol formularza: RP3 Sprawozdanie z efektywności wydatkowania rezerwy FP w roku na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej kontynuowane w latach

Bardziej szczegółowo

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lubuski Barometr Koniunktury badania i analizy STOPA BEZROBOCIA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU Gdańsk, 2007 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Opole, czerwiec 2016 r.

Opole, czerwiec 2016 r. ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 4422929, fax. 4422928, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 8 88 11 22 OCENA RACJONALNOŚCI GOSPODARKI ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYMI NA FINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Od 1 września 2006 roku dzieci klas pierwszych w 9 194 szkołach podstawowych rozpoczną naukę języka angielskiego. Program wczesnej nauki

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork Sprawozdanie z działalności urzędu w 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork Na koniec 2013 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało 3.178 osób (w tym 1

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] PAŹDZIERNIK Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... - 4-5.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata Anna ElŜbieta Strzała Podsumowanie rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata 2003-2007 1 Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć naleŝny

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo