Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej"

Transkrypt

1 TI 312[01]

2 Spis treści 1. Bramki logiczne Kodery i dekodery Multipleksery i demultipleksery Przerzutniki, liczniki, rejestry Płyty główne Rodzaje płyt głównych Płyta główna w formacie AT Płyta główna w formacie ATX Płyta główna w formacie WTX Płyta główna w formacie NLX Płyty główne do procesorów Intel Płyty główne do procesorów AMD Podstawki procesora Chipset Procesory Procesory Intel Procesory AMD Pamięć RAM i ROM Pamięć RAM Pamięć ROM Pamięć flash Dyski twarde Dyskietki i nośniki optyczne Dyskietki Nośniki optyczne Porty szeregowe i równoległe. Interfejsy bezprzewodowe Port szeregowy (Serial Port) Port równoległy (Parallel Port) Interfejsy bezprzewodowe Karty graficzne Monitory Monitory CRT Monitory LCD Tunery TV Rysunki

3 1. Bramki logiczne Bramka logiczna to element konstrukcyjny układów scalonych maszyn i mechanizmów realizujący fizycznie pewną funkcję logiczną, której argumenty oraz sama funkcja mogą przyjmować jedną z dwóch wartości: 0 lub 1. Bramki logiczne: 1. AND realizuje operację koniunkcji, może mieć więcej niż dwa wyjścia, stan wyjścia bramki wynosi 1, gdy na wejściu są same jedynki. x y x y OR realizuje operację alternatywy (sumy logicznej), może mieć więcej niż dwa wejścia, stan wyjścia bramki wynosi 1, gdy na wejściu jest co najmniej jedna jedynka. x y x+y NOT realizuje operację negacji logicznej, nazywana jest negatorem lub inwerterem ponieważ odwraca dostarczony poziom logicznego sygnału. x x NAND realizuje operację zaprzeczenia koniunkcji (negacja bramki AND), na wyjściu dostajemy zero logiczne wtedy i tylko wtedy, gdy na wejściu są same jedynki, może mieć więcej niż dwa wejścia. 3

4 x y x y NOR realizuje operację zaprzeczenia alternatywy (negacja bramki OR) x+y, na wyjściu dostajemy jedynkę logiczną wtedy i tylko wtedy, gdy na wejściu są same zera, może mieć więcej niż dwa wejścia. x y x y EX-OR ma dwa wejścia i jedno wyjście, realizuje funkcję różnicy symetrycznej, na wyjściu dostajemy 1, gdy na wejściu nie ma samych zer lub jedynek. x y x y x y EX-NOR ma dwa wejścia i jedno wyjście, realizuje funkcję zaprzeczenia różnicy symetrycznej (negację bramki EX-OR), na wyjściu dostajemy 1, gdy na wejściu są same zera lub jedynki. x y x y x y

5 2. Kodery i dekodery Koder jest cyfrowym układem kombinacyjnym mającym k wejść oraz n wyjść. Służy do przetworzenia kodu 1 z k, czyli zamianie informacji z jednego aktywnego wejścia układu w określony binarny kod wyjściowy. Ponieważ istnieje możliwość jednoczesnej aktywacji więcej niż jednego wejścia informacyjnego, koder uznaje zawsze informacje z najstarszego w hierarchii wejścia, jednocześnie ignorując informacje na pozostałych. Na wyjściu kodera pojawia się stan odpowiadający wybranemu wejściu, przedstawiony w żądanym kodzie binarnym. Przykładem kodera jest układ scalony typu TTL (koder priorytetowy). Układ ma 8 wejść informacyjnych i wyjścia A, B, C. Dodatkowo ma wejście bramkujące EI (Enable Input) oraz dwa wyjścia EO (Enable Output) i GS (Group Strobe) informujące o stanie układu oraz umożliwiające łączenie tych koderów. Jeśli na wejście bramkujące podana zostanie logiczna jedynka, to układ jest zablokowany, a wszystkie wyjścia również są w stanie jeden. Układ pracuje jeżeli na wejściu podane zostaje zero logiczne. Wtedy wyjścia A,B,C oraz jednocześnie GS i EO przyjmują określony stan logiczny, zależny od stanu wejść informacyjnych 0-7 według tablicy: Wejścia Wyjścia EI A B C GS EO 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

6 0 x x x x x x x x x x x x x x x x wartość nieistotna Kodery są stosowane głównie do wprowadzania informacji w postaci liczb dziesiętnych i tłumaczenia jej na kod zrozumiały dla układu cyfrowego. Dekoder działa odwrotnie do kodera, tzn zmienia kod binarny na wejściu na określony kod wyjściowy 1 z n. Dekoder ma n wyjść, przy czym każdemu ze słów wejściowych jest przyporządkowany sygnał aktywny (zwykle zero logiczne) pojawiający się tylko na wybranym, jednym z n wyjść (pozostałe zmienne wyjściowe mają wartość przeciwną. Przykładem dekodera jest układ scalony typu TTL Układ ten ma 4 wejścia A0-A3 i 10 wyjść 0-9. Jest to dekoder kodu BCD (dziesiętny zakodowany dwójkowo) na kod dziesiętny. Tablica działania dekodera Wejścia Wyjścia A0 A1 A2 A

7

8 3. Multipleksery i demultipleksery Multiplekser układ kombinacyjny łączący jedno z N wejść informacyjnych z wyjściem y. Numer wejścia określany jest przez liczbę L, podaną na wejścia adresowe. Multiplekser działa jak wielopołożeniowy przełącznik (komutator) z cyfrowym wyborem pozycji. Numer wejścia podaje się kodzie binarnym. Liczna wejść informacyjnych jest równa 2 liczba wejść adresowych. Przykładem multipleksera jest układ TTL74LS152. Ma on 8 wejść informacyjnych (I0,...,I7), 3 wejścia adresowe (C,B,A) i jedno wyjście (y). y Tabela stanów multipleksera TTL74LS152 Adres Wejścia Wyjście C B A I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 y X X X X X X X X X X X X X X X 0 X X X X X X X 1 X X X X X X X X 0 X X X X X X X 1 X X X X X 1 8

9 0 1 1 X X X 0 X X X X X X X 1 X X X X X X X X 0 X X X X X X X 1 X X X X X X X X 0 X X X X X X X 1 X X X X X X X X 0 X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X X X X X 1 1 Demultiplekser układ spełniający funkcję odwrotną do multipleksera, tzn. łączy wejście z jednym z N wyjść. Funkcję wyboru jednego z n wyjść realizują dekodery. Jeżeli dekoder wyposażony jest w co najmniej jedno wejście zezwalające, pełnić może także rolę demultipleksera. Wejście zezwalające staje się wejściem informacyjnym, a wejścia dekodowanych danych wejściami adresowymi. Układ o takim działaniu nazywa się dekoderem/demultiplekserem. Zasada działania dekodera/demultipleksera TTL 74LS138. Jedno z wyjść o numerze określonym przez CBA, zmienia swój stan w zależności od stanu wejścia E3 (tabela poniżej). Na pozostałych wyjściach utrzymywany jest stan przeciwny. W celu umożliwienia pracy układu wejścia E1 i E2 ustawione są na stałe w stan 1. 9

10 Tabela stanów dekodera/demultipleksera TTL74LS138 Wejście Adres Wyjścia E3 C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y Multipleksery i demultipleksery wykorzystywane są do przełączania sygnałów. Umożliwiają między innymi realizację tzw. multipleksowego systemu transmisji danych, w którym po jednej linii przesyłane są dane z różnych linii wejściowych do różnych linii wyjściowych, wybieranych przez podanie numeru linii wejściowej i wyjściowej. 10

11 11

12 4. Przerzutniki, liczniki, rejestry Przerzutniki Przerzutnik jest najprostszym układem sekwencyjnym, wykorzystywanym do zapamiętywania danych w każdym układzie przeznaczonym do przechowywania i przetwarzania informacji. Przerzutnik zdolny jest do zapamiętania jednego bitu informacji. Przerzutniki dzielą się na: asynchroniczne, w których zmiana stanu wejść może spowodować natychmiastową zmianę stanu wyjść synchroniczne, w których zmiana stanu wyjść może ulec zmianie wyłącznie w określonych jednostkach czasu (przerzutniki taktowe lub zegarowe) Przerzutniki stosowane w technice cyfrowej mają co najmniej dwa charakterystyczne wejścia i zwykle dwa wyjścia. Są to: wejścia informacyjne (ozn. R-S, J-K,T,D) wejście programujące ustawiające (S) * wejście programujące zerujące ( R ) * wejście zegarowe ( C ) * wyjście proste (Q) wyjście zanegowane (Q) * - wejścia niewymagane W przerzutnikach synchronicznych wpis (pojawienie się informacji na wyjściu) jest wyzwalany zboczem dodatnim lub ujemnym. Rodzaje przerzutników: a) RS Ma dwa wejścia informacyjne R-S i wejście zegarowe C oraz dwa wyjścia Q i Q. Stan wyjść jest zawsze przeciwny. Stan wejść R-S=11 jest logicznie zagrożony (w przerzutniku wykonanym z bramek NOR). S R Q n Q n zagrożony 12

13 b) JK Ma dwa wejścia informacyjne, wejście zegarowe C oraz może mieć wejścia programujące S i R. Nie występuje stan wejść logicznie zagrożony. J K Q n Q n Q n c) T (połączenie J i K w JK) Ma jedno wejście informacyjne T, wejście zegarowe C oraz może mieć wejścia programujące R i S. T Q n+1 0 Q n 1 Q n d) D Ma jedno wejście informacyjne D, wejście zegarowe C oraz może mieć wejścia programujące R i S T Q n

14 Liczniki Liczniki są układami sekwencyjnymi zbudowanymi z odpowiednio ze sobą połączonych przerzutników symetrycznych, najczęściej JK lub T. Ich zadaniem jest zliczanie i zapamiętywanie liczby impulsów na wejściach zliczających i przedstawienie wyników na wyjściach. Każdy licznik ma określoną pojemność zwaną długością cyklu (N) zależna od liczby przerzutników wchodzących w skład licznika (n) N=2 n Podział liczników: a) ze względu na liczbę stanów występujących w jednym pełnym cyklu: modulo N licznik przechodzi przez wszystkie stany i cykl jest powtarzany do N licznik przechodzi przez wszystkie stany i zatrzymuje się na ostatnim, aby powtórzyć cykl należy wyzerować licznik b) ze względu na długość cyklu: stałej długości cyklu programowanej długości cyklu c) ze względu na kierunek zliczania: jednokierunkowe (dodające lub odejmujące) dwukierunkowe (dodające i odejmujące) d) ze względu na sposób oddziaływania impulsów: asynchroniczne (szeregowe) synchroniczne (równoległe) asynchroniczno-synchroniczne W liczniku synchronicznym zliczane impulsy są podawane jednocześnie na wszystkie wejścia zegarowe wszystkich przerzutników wchodzących w skład licznika. W liczniku asynchronicznym zliczane impulsy są podawane tylko na jedno z wejść zegarowych przerzutników wchodzących w skład licznika, a zmiana stanu kolejnego przerzutnika odbywa się pod wpływem zmiany stanu poprzedniego przerzutnika. Najprostszym przykładem licznika szeregowego jest łańcuch połączonych ze sobą 3 przerzutników typu T z podpiętym na stałe wejściem T do logicznej jedynki. Innym przykładem jest licznik zbudowany z 3 przerzutników typu JK zliczającego w przód o długości cyklu 8. Wejścia logiczne przerzutnika JK są przyłączone do logicznej jedynki. Impuls wejściowy jest wprowadzany na wejście zegarowe (We) przerzutnika A. Wejścia zegarowe pozostałych przerzutników są podłączone do wyjść Q poprzednich przerzutników. W chwili początkowej wszystkie przerzutniki są w stanie 0. 14

15 We (ilość impulsów) Wyjścia Q0 Q1 Q Rejestry Rejestr to układ sekwencyjny zbudowany z zespołu przerzutników, najczęściej synchronicznych typu D służący do zapamiętywania danych. Stosuje się je w układach, w których występuje potrzeba chwilowego zapamiętania niewielkiej ilości informacji binarnej. Liczba bitów informacji odpowiada liczbie zastosowanych przerzutników. Rodzaje rejestrów: a) szeregowe informacja jest wpisywana szeregowo do rejestru (bit po bicie) i szeregowo wyprowadzana. b) równoległe informacja jest wpisywana równolegle (wprowadzane jest całe słowo jednocześnie) i wyprowadzana równolegle. c) równoległo-szeregowy wprowadzanie równoległe, wyprowadzanie szeregowe d) szeregowo-równoległy wprowadzanie szeregowe, wyprowadzanie równoległe W rejestrach szeregowych istnieje konieczność przesuwania wprowadzonej informacji w kierunku starszych lub młodszych bitów. Stosuje się je z reguły jako układy pośredniczące między urządzeniami o różnym sposobie przetwarzania informacji i różnej szybkości pracy. Rejestry równoległe są stosowane przede wszystkim jako pomocnicze elementy pamięciowe o małej pojemności np. w układach wyświetlania informacji z liczników. 15

16 16

17 5. Płyty główne Schemat budowy płyty głównej na przykładzie płyty głównej firmy Intel Na schemacie można wyróżnić 2 główne elementy: a) Mostek północny (Memory Controller Hub) b) Mostek południowy (Input/Output Controller Hub) Do mostka północnego podłączone są: procesor Pentium 4 karta graficzna ze złączem PCI Express pamięć RAM z modułami typu DDR2 Do mostka południowego podłączone są: kontrolery dysków S-ATA interfejsy urządzeń peryferyjnych (m.in. USB, Ethernet, PS/2, audio, RS-232/COM) gniazda rozszerzeń PCI karta dźwiękowa standardy zwiększające wydajność i możliwość rozbudowy: BIOS Supports HT, IMS, IWC. 17

18 6. Rodzaje płyt głównych 6.1. Płyta główna w formacie AT Jest formatem płyty głównej typu serwerowego będącej następstwem płyty XT o 8-bitowej architekturze. Została stworzona w celu obsługi 16-bitowej architektury systemu w połowie lat 80-tych XX wieku. Umożliwia instalację wszystkich typów procesorów od 8088 do Pentium III i Athlon. Cechami charakterystycznymi płyty głównej w formacie AT są: prostopadłe ułożenie gniazd rozszerzeń PCI i ISA tylko jeden widoczny interfejs (klawiatury i myszy) zazwyczaj typu DIN (5-cio pinowe poprzednik PS/2) bezpośrednio podłączony do płyty głównej. pozostałe gniazda umieszczone w obudowie są podłączone z płytą główną za pomocą taśm elementy na płycie są nieuporządkowane napięcie zasilania 5V, 12V włącznik zasilania pozycyjny złącze zasilania jednorzędowe 2x6 pinów Rys. 1. Schemat budowy płyty głównej w formacie AT Chipset to zestaw układów scalonych o bardzo wysokiej skali integracji. W konstrukcji płyt głównych odpowiadają za zapewnienie współpracy poszczególnych elementów składających się na system komputerowy. Jego zadaniem jest organizacja przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komponentami komputera. Pełni on funkcję pośrednika pomiędzy procesorem, a współpracującymi z nim urządzeniami. W skład chipsetu wchodzi najczęściej od jednego do czterech odrębnych układów (chipów) rozmieszczonych czasem w różnych częściach płyty. W zależności od rodzaju, chipsetu może on 18

19 zawierać następujące elementy: - kontroler pamięci cache; - kontroler procesora; - kontroler magistrali PCI, ISA - szerokość magistrali, częstotliwość taktowania; - kontroler IDE - kontroler przerwań IRQ; - kontroler kanałów DMA; - zegar czasu rzeczywistego RTC; - kontroler klawiatury; - kontroler myszy - port (PS/2); - kontroler napędu dysków elastycznych (FDD); - kontroler portów szeregowych - oszczędne zarządzanie energią (power management). Do właściwości chipsetu należy również możliwość obsługi systemów składających się z więcej niż jednego procesora. Gniazda i złącza na płycie AT: Gniazdo/złącze Opis Rysunek DIN 5-cio pinowe złącze audio i komputerowe (wejście klawiatury) AGP 32-bitowa, 132-pinowa równoległa magistrala PCI służąca do przesyłania danych pomiędzy pamięcią operacyjną, a kartą graficzną, transfer 264MB/s- 2GB/s PCI 32 lub 64-bitowa równoległa magistrala kart rozszerzeń, transfer 133 MB/s-528 MB/s ISA ZIF SDRAM 8 lub 16-bitowa równoległa magistrala kart rozszerzeń, transfer do 8MB/s (kolor czarny) Podstawka procesora 168 pinowe, 64-bitowe gniazdo pamięci SDRAM AT Jednorzędowe złącze zasilania 2x6 pinów 19

20 6.2. Płyta główna w formacie ATX Płyty główne w formacie ATX, wprowadzone w połowie lat 90-tych zastąpiły płyty AT. Elementy na płycie są uporządkowane, zwłaszcza lokalizacja procesora. Płyta jest zasilana przewodem 20-sto pinowym z dodatkowym 4-pinowym złączem do zasilania procesorów Pentium IV i nowszych. W nowszych wersjach płyty złącze główne jest 24-bitowe w celu umożliwienia zasilania szyny PCI-e. Na płycie zastosowano funkcję Soft Power pozwalającą na kontrolę zasilania z poziomu systemu operacyjnego (stan uśpienia) oraz wydajniejszą metodę chłodzenia. Cechami charakterystycznymi płyty głównej w formacie ATX są: interfejsy urządzeń zintegrowane na płycie włącznik zasilania impulsowy elementy na płycie uporządkowane gniazdo zasilania dwurzędowe 2x10 pinów (lub 2x12 pinów) napięcie zasilania 5V, 12V, 3,3V Rys. 2. Schemat budowy płyty głównej w formacie ATX Gniazda i złącza na płycie ATX: Gniazdo/złącze Opis Rysunek IDE 39-pinowe złącze do komunikacji z urządzeniami masowymi i optycznymi, transfer do 133MB/s 20

21 FDD 34-pinowe złącze do komunikacji ze stacją dyskietek, szybkość 40KB/s DDR 184-pinowa, 64 bitowa szyna danych, przepustowość do 3200 MB/s ATX 4-pin 4-pinowe złącze zasilania ATX 24-pin 2-rzędowe złącze zasilania PS/2 6-cio pinowy, szeregowy port komunikacji z klawiaturą i myszą Socket A Podstawka procesora typu ZIF Płyta główna w formacie WTX. Format WTX jest rozwinięciem formatu ATX i powstał pod koniec lat 90-tych XX wieku. Został zaprojektowany w celu obsługi wielu procesorów i dysków twardych (zastosowanie m.in. w komputerach serwerowych). Płyta w formacie WTX posiada szczegółową specyfikację określającą rozmiary i interfejsy zewnętrzne oraz umożliwia łatwą zmianę konfiguracji poprzez wymianę modułu specjalnej karty rozszerzającej zawierającej złącza oraz komponenty. Płyty są znacznie większe od płyt w formacie ATX. Obudowa posiada wiele wycięć umożliwiających łatwą wymianę modułów i kart rozszerzeń oraz dysków twardych. Cechy charakterystyczne płyt w formacie WTX: kilka procesorów serwerowych (od 1 do 8) kilka dysków twardych duża ilość pamięci, z kontrolą błędów ECC (kod korekcji błędów w trakcie transmisji danych) duża liczba gniazd rozszerzeń gniazda PCI 64-bitowe (2 klucze) i AGP Pro 21

22 kontrolery SCSI (magistrala do przesyłania danych między urządzeniami, transfer do 640 MB/s) jeden lub kilka zasilaczy dużej mocy duże rozmiary płyty głównej o obudowy (waga do 35 kg) AGP Pro przyspieszone w stosunku do AGP gniazdo grafiki wyposażone w 48 więcej pinów (głównie służących do zasilania) 6.4. Płyta główna w formacie NLX Płyta w formacie NLX została opracowana w drugiej połowie lat 90-tych w celu zastąpienia płyty w formacie LPX. Jest zdolna do wykorzystywania najnowszych technologii oraz umożliwia łatwą wymianę modułów. Cechy charakterystyczne płyty w formacie NLX: obsługa najnowszych typów procesorów obsługa modułów pamięci DIMM i RIMM grafika wsparta przez złącze AGP płyta dostosowana do różnych wariantów obudowy brak złączy dla kart rozszerzeń (gniazda rozszerzeń na karcie rozszerzającej dołączanej do płyty za pomocą specjalnego złącza) zintegrowane karty sieciowe, graficzne, wideo i muzyczne łatwa wymiana komponentów Schemat budowy płyty w formacie NLX 6.5. Płyty główne do procesorów Intel Rodzaje płyt głównych w zależności od gniazda procesora Intel: płyta z gniazdem Socket 7 (procesory Intel Pentium, Pentium MMX) płyta z gniazdem Slot 1 (procesory Intel Pentium II i Pentium III, Celeron) płyta z gniazdem Socket 370 (procesory Intel Pentium III,Celeron) płyta z gniazdem Socket 423 (procesory Intel Pentium 4 z rdzeniem Willamette) płyta z gniazdem Socket 478 (procesory Intel Pentium 4, Celeron, Pentium 4 Extreme Edition, Pentium M) płyta z gniazdem LGA 775 (procesory Intel Pentium 4, Pentium D, Celeron D, Pentium Extreme Edition, Pentium Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Celeron Dual Core, Xeon seria 3000, Core 2 Quad) płyta z gniazdem LGA 1366 (procesor Intel Core i7) 6.6. Płyty główne do procesorów AMD Rodzaje płyt głównych w zależności od gniazda procesora AMD Socket 7 (AMD K6) Slot A (AMD Athlon) Socket A (AMD Athlon, Duron, Athlon XP, Athlon XP-M, Athlon MP, Sempron) Socket 754 (AMD Athlon 64, Sempron, Turion 64) Socket 939 ( AMD Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Sempron, Turion 64, Opteron seria 100) Socket AM2 ( AMD Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Sempron, Turion 64, Opteron seria 100) Socket AM2+ (AMD Athlon X2, Phenom X3, Phenom X4, Sempron) Sockem AM3 (AMD Phenom IIX3, PhenomIIX4, Athlon X4) 22

23 6.7. Podstawki procesora Nazwa Opis Rysunek Socket piny Socket pinów Socket pinów 23

24 Slot piny Socket pinów LGA 775 (Socket 775 lub Socket T) 775 pinów 24

25 LGA 1366 (Socket B) 1366 pinów Slot A Socket pinów 25

26 Socket pinów Socket AM2 940 pinów Socket AM pinów 26

27 Socket AM3 938 pinów 27

28 7. Chipset Chipset zespół układów logicznych odpowiedzialnych za współpracę elementów systemu takich jak: procesor, pamięć operacyjna, pamięć cache. Zadaniem chipsetu jest między innymi dekodowanie adresów, wytwarzanie sygnałów taktujących i sterujących pracą poszczególnych układów. Podstawowymi grupami układów występujących w chipsetach są m.in.: sterownik pamięci dynamicznej sterownik pamięci cache sterownik przerwań i DMA sterowniki magistral AGP, PCI układy współpracujące z procesorem sterownik klawiatury Dodatkowo chipset może zawierać: zegar czasu rzeczywistego sterowniki dysków twardych IDE i FDD sterownik SCSI sterowniki interfejsów szeregowych i równoległych system zrządzania poborem mocy 1. Chipsety serii 440 (Intel, obsługa Slot 1 i Socket 370) Schemat blokowy płyty głównej z chipsetami Intel 440BX 28

29 Składa się on z 2 elementów: 82443BX interfejs procesor PCI i sterownik magistral PCI i AGP 82387AB/EB interfejs PCI ISA, interfejsy urządzeń zewnętrznych Charakterystyka BX: obsługa procesorów Pentium II i Pentium III FSB 66, 100, 133 MHz obsługa pamięci typu DIMM ilość obsługiwanej pamięci 1 GB obsługa AGP x1, x2 Inne chipsety z serii 440: EX, ZX, LX, NX, GX. 2. Chipsety serii 800 (Intel, obsługa Slot 1 i Socket 370) Charakterystyka i815 procesory Pentium III, Celeron FSB: 66, 100, 133 MHz pamięć DIMM rozmiar pamięci: 512 MB obsługa AGP x4 Inne chipsety z serii: i810, i810e, i Chipsety serii 800 (Intel, obsługa Socket 423 i Socket 478) Charakterystyka i875: procesory: Pentium 4, Celeron, Celeron D FSB: 133, 200 MHz pamięć DDR 266, 333, 400 rozmiar pamięci: 4 GB obsługa S-ATA, AGP x8 Inne chipsety: i845, i848, i Chipsety serii 900 (Intel, obsługa LGA 775) Charakterystyka i925: procesory: Pentium 4, Celeron D FSB: 133, 200 MHz pamięć DDR2 533 rozmiar pamięci: 4 GB obsługa PCI-e x16 Inne chipsety z serii: i915, i946, i965, i975 29

30 Schemat blokowy płyty głównej z chipsetami i925 (925X) (Pentium 4 Extreme Edition) 5. Chipsety VIA dla procesorów Intel (obsługa Socket 478) Charakterystyka PM880: procesory: Pentium 4, Celeron FSB: 100, 133, 200 MHz pamięć DDR 266, 333, 400 (dual chanel) obsługa AGP x8 transfer N-S 1066 MB/s Inne chipsety z serii: P4X266, P4X400, P4X533, PT Chipsety VIA dla procesorów AMD (obsługa Socket A) Charakterystyka KT880: procesory: Athlon, Duron, Sempron FSB: 166, 200 MHz pamięć DDR 333, 400 obsługa AGP x8 transfer N-S 533 MB/s Inne chipsety z serii: KX133, KT133, KT266, KT333, KT400, KT600 30

31 8. Procesory Procesor jednostka centralna (CPU Central Processing Unit) to sekwencyjne urządzenie cyfrowe którego zadaniem jest wykonywanie rozkazów i sterowanie pracą wszystkich pozostałych bloków systemu takich jak pamięć i układ wejścia-wyjścia. Pobiera on dane z pamięci i wykonuje jako rozkazy w postaci prostych operacji wybranych ze zbioru operacji podstawowych. Podstawowymi blokami funkcjonalnymi, z których zbudowany jest procesor, są: jednostka arytmetyczno-logiczna (służy do wykonywania operacji obliczeniowych na danych pobranych najczęściej z pamięci), układ sterowania z zegarem procesora zespół rejestrów jednostki centralnej do przechowywania danych oraz wyników. Podstawowymi rejestrami, które znajdują się w każdym mikroprocesorze, są: licznik rozkazów - zawiera on adres następnego rozkazu do wykonania. rejestr rozkazów - zawiera kod aktualnie wykonywanego rozkazu. Akumulator - jest używany w czasie wykonywania rozkazów arytmetycznych, logicznych, I/O rejestr znaczników - zawiera informacje o wyniku operacji arytmetyczno-logicznych Procesor wykonuje następujące rozkazy: logiczne działania na bitach arytmetyczne działania na bitach skoki bezwarunkowe i warunkowe (rozgałęzienia) kopiowanie danych Parametry określające procesor: częstotliwość taktowania - ilość operacji jednostkowych wykonanych w ciągu sekundy w jednakowych odstępach czasu FSB (Front Side Bus) - szyna danych, za pomocą której procesor komunikuje się z pamięcią. Częstotliwość pracy procesora jest równa wielokrotności FSB. mnożnik pamięć cache (L1 na dane i instrukcje 1 poziom, L2 na dane 2 poziom) gniazdo (podstawka) napięcie zasilania pobór mocy technologia wykonania typ obudowy (SECC do gniazd SLOT, PPGA do gniazd SOCKET) Schemat budowy procesora 31

32 BU (Bus Unit) odpowiada za współpracę procesora z pamięcią, ma 3 niezależne magistrale: adresów, danych i sterowania Prefetch kolejkowanie innych rozkazów IU (Instruction Unit) dekoder odtwarzający rozkazy do wykonania przez procesor, czekające w kolejce ROM pamięć wspomagająca dekoder i umożliwiająca dostęp do słownika tłumaczącego rozkazy EU (Execution Unit) - układ do którego przekazywane są rozkodowane instrukcje ALU (Arythmetic Logic Unit) jednostka wykonująca operacje na liczbach stałoprzecinkowych CU (Control Unit) sterowanie jednostką ALU FPU (Floating Piont Unit) jednostka wykonująca operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych AU (Addressing Unit) jednostka adresowa pobierająca argumenty rozkazów MMU (memory Management Unit) moduł zarządzania dostępem do pamięci fizycznej dla procesora. 8.1 Procesory Intel 1. Intel Pentium gniazdo: Socket 7 częstotliwość: MHz FSB: 50, 60, 66 MHz mnożnik: x1.5 - x3 cache: L1 8 kb + 8 kb L2 zintegrowana na płycie głównej 2. Intel Pentium MMX gniazdo: Socket 7 częstotliwość: MHz FSB: 66 MHz mnożnik: x2.5 x3,5 cache: L1 16 kb + 16 kb L2 zintegrowana na płycie głównej 3. Intel Pentium II gniazdo: Slot 1 częstotliwość: MHz FSB: 66, 100 MHz mnożnik: x3.5 - x5 cache: L2 512 kb (pracuje z połową częstotliwości procesora) 4. Intel Celeron gniazdo: Slot 1 częstotliwość: MHz FSB: 66 MHz mnożnik: x4 x6,5 cache: L2 128 kb (pracuje z częstotliwością procesora) 32

33 5. Intel Pentium III gniazdo: Slot 1/Socket 370 częstotliwość: MHz FSB: 100, 133 MHz mnożnik: x4 x10,5 cache: L2 512 kb (pracuje z połową częstotliwości procesora, od P III 1130 MHz z pełną częstotliwością) lub L2 265 kb (z pełną częstotliwością procesowa w gnieździe Socket 370) 6. Intel Celeron gniazdo: Socket 370 częstotliwość: MHz FSB: 66, 100 MHz mnożnik: x4,5 x14 cache: L1 16 kb + 16 kb L2 128 kb lub 256 kb (pracuje z częstotliwością procesora) 7. Intel Pentium 4 gniazdo: Socket 423, 478 częstotliwość: 1,3-3,4 GHz FSB: 100, 133, 200 MHz (efektywne 400, 533, 800 MHz) cache: L2 256, 512 kb lub 1 MB (pracuje z częstotliwością procesora) technologie: Hyper Threading (rozpoznanie procesora przez system jako dwa logiczne procesory) Quad Pumping (częstotliwość przesyłania danych 4xFSB, częstotliwość przesyłania adresów - 2xFSB) 8. Intel Celeron 4 gniazdo: Socket 478 częstotliwość: 1,7-2,8 GHz FSB: 100 MHz (efektywne 400 MHz) cache: L2 128 kb (pracuje z częstotliwością procesora) technologie: Quad Pumping (częstotliwość przesyłania danych 4xFSB, częstotliwość przesyłania adresów - 2xFSB) 9. Intel Pentium 4 seria 500 gniazdo: Socket LGA 775 częstotliwość: 2,8-3,8 GHz FSB: 200 MHz (efektywne 800 MHz) cache: L1 16 kb L2 1 MB (pracuje z częstotliwością procesora) technologie: 33

34 Hyper Threading Quad Pumping 10. Intel Pentium 4 seria 600 gniazdo: Socket LGA 775 częstotliwość: 3,0-3,8 GHz FSB: 200 MHz (efektywne 800 MHz) cache: L1 16 kb L2 2 MB (pracuje z częstotliwością procesora) technologie: Hyper Threading Quad Pumping 11. Intel Celeron D gniazdo: Socket LGA 775, Socket 478 częstotliwość: 2,26-3,06 GHz FSB: 133 MHz (efektywne 533 MHz) cache: L1 16 kb L2 256 kb (pracuje z częstotliwością procesora) technologie: Quad Pumping 12. Intel Pentium D seria 800 gniazdo: Socket LGA 775 częstotliwość: 2,66-3,2 GHz FSB: 200 MHz (efektywne 800 MHz) cache: L1 16 kb L2 2x1 MB (pracuje z częstotliwością procesora) technologie: Quad Pumping 13. Intel Pentium D seria 900 gniazdo: Socket LGA 775 częstotliwość: 2,8-3,4 GHz FSB: 200 MHz (efektywne 800 MHz) cache: L1 16 kb L2 2x2 MB (pracuje z częstotliwością procesora) technologie: Quad Pumping 14. Intel Pentium Dual Core gniazdo: Socket LGA 775 częstotliwość: 1,8-2,6 GHz FSB: 200 MHz (efektywne 800 MHz) cache: 34

35 L1 2x16 kb L2 1 lub 2 MB (pracuje z częstotliwością procesora) technologie: Quad Pumping 15. Intel Core 2 Duo gniazdo: Socket LGA 775 częstotliwość: 1,8-3,33 GHz FSB: 200, 266, 333 MHz (efektywne 800, 1066, 1333 MHz) cache: L1 2x16 kb L2 2,4 lub 6 MB (pracuje z częstotliwością procesora) technologie: Quad Pumping 16. Intel Core 2 Quad gniazdo: Socket LGA 775 częstotliwość: 2,4-3,0 GHz FSB: 266, 333 MHz (efektywne 1066, 1333 MHz) cache: L1 2x16 kb L2 4,6,8 lub 12 MB (pracuje z częstotliwością procesora) technologie: Quad Pumping 17. Intel Core i7 gniazdo: Socket LGA 1366, 1156 częstotliwość: 2,66-3,33 GHz QPI: 1366 MHz cache: L1 4x16 kb L2 4x256 kb L3 8 MB (pracuje z częstotliwością procesora) pamięć wspólna wszystkich rdzeni technologie: QPI (Quick Path Interconnect następca FSB, dwukierunkowa magistrala (odczyt, zapis), przepustowość do 25,6 GB/s) TBT (Turbo Boost Technology oszczędność energii poprzez przechodzenie w tryb uśpienia nieużywanych rdzeni) Hyper Threading Smart Cache (umożliwia procesorowi przechowywanie w pamięci podręcznej danych podręcznych, zamiast ponownie obliczać je z danych pierwotnych) 8.2 Procesory AMD 1. AMD K5 gniazdo: Socket 7 częstotliwość: MHz FSB: 50,60,66 MHz cache: 35

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT Płyty główne rodzaje 1. Płyta główna w formacie AT Jest formatem płyty głównej typu serwerowego będącej następstwem płyty XT o 8-bitowej architekturze. Została stworzona w celu obsługi 16-bitowej architektury

Bardziej szczegółowo

Procesory. Schemat budowy procesora

Procesory. Schemat budowy procesora Procesory Procesor jednostka centralna (CPU Central Processing Unit) to sekwencyjne urządzenie cyfrowe którego zadaniem jest wykonywanie rozkazów i sterowanie pracą wszystkich pozostałych bloków systemu

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 2 -

Technologie informacyjne - wykład 2 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 2 - Prowadzący: dr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki. Test nr 5

Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki. Test nr 5 Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki Test nr 5 Test zawiera 63 zadania związane z treścią rozdziału 5. Jest to test zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera Test wiedzy z UTK Dział 1 Budowa i obsługa komputera Pytanie 1 Który z elementów nie jest niezbędny do pracy z komputerem? A. Monitor B. Klawiatura C. Jednostka centralna D. Drukarka Uzasadnienie : Jednostka

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Ogólny schemat komputera Jak widać wszystkie bloki (CPU, RAM oraz I/O) dołączone są do wspólnych

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B.

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B. Jednostki informacji Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów. Oznaczana jest literą B. 1 kb = 1024 B (kb - kilobajt) 1 MB = 1024 kb (MB -

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

Z parametrów procesora zamieszczonego na zdjęciu powyżej wynika, że jest on taktowany z częstotliwością a) 1,86 GHz b) 540 MHz c) 533 MHz d) 1 GHz

Z parametrów procesora zamieszczonego na zdjęciu powyżej wynika, że jest on taktowany z częstotliwością a) 1,86 GHz b) 540 MHz c) 533 MHz d) 1 GHz Test z przedmiotu Urządzenia techniki komputerowej semestr 1 Zadanie 1 Liczba 200 zastosowana w symbolu opisującym pamięć DDR-200 oznacza a) Efektywną częstotliwość, z jaka pamięć może pracować b) Przepustowość

Bardziej szczegółowo

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak T2: Budowa komputera PC dr inż. Stanisław Wszelak Ogólny schemat płyty Interfejsy wejścia-wyjścia PS2 COM AGP PCI PCI ex USB PS/2 port komunikacyjny opracowany przez firmę IBM. Jest on odmianą portu szeregowego

Bardziej szczegółowo

RODZAJE PAMIĘCI RAM. Cz. 1

RODZAJE PAMIĘCI RAM. Cz. 1 RODZAJE PAMIĘCI RAM Cz. 1 1 1) PAMIĘĆ DIP DIP (ang. Dual In-line Package), czasami nazywany DIL - w elektronice rodzaj obudowy elementów elektronicznych, głównie układów scalonych o małej i średniej skali

Bardziej szczegółowo

UKŁAD SCALONY. Cyfrowe układy można podzielić ze względu na różne kryteria, na przykład sposób przetwarzania informacji, technologię wykonania.

UKŁAD SCALONY. Cyfrowe układy można podzielić ze względu na różne kryteria, na przykład sposób przetwarzania informacji, technologię wykonania. UKŁDAY CYFROWE Układy cyfrowe są w praktyce realizowane różnymi technikami. W prostych urządzeniach automatyki powszechnie stosowane są układy elektryczne, wykorzystujące przekaźniki jako podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Komputer (z ang. computer od łac. computare obliczać, dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE.

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. 8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. Magistrala (ang. bus) jest ścieżką łączącą ze sobą różne komponenty w celu wymiany informacji/danych pomiędzy nimi. Inaczej mówiąc jest to zespół

Bardziej szczegółowo

Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umo

Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umo Zestaw komputera: 1)Płyta główna: 2)Monitor 3)Klawiatura i mysz 4)Głośniki 5) Urządzenia peryferyjne: *skaner *drukarka Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor Plan wykładu 1. Pojęcie podsystemu graficznego i karty graficznej 2. Typy kart graficznych 3. Budowa karty graficznej: procesor graficzny (GPU), pamięć podręczna RAM, konwerter cyfrowo-analogowy (DAC),

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia

Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia Magistrale PC Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia pochodzące od różnych producentów (zgodne ze standardem

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości KOMPUTER Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości Budowa zestawu komputerowego Monitor Jednostka centralna Klawiatura Mysz Urządzenia peryferyjne Monitor Monitor wchodzi w skład zestawu komputerowego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Wykład nr 7 (13.05.2011) Rok akademicki 2010/2011, Wykład

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST KARTA GRAFICZNA.

CZYM JEST KARTA GRAFICZNA. Karty Graficzne CZYM JEST KARTA GRAFICZNA. Karta graficzna jest kartą rozszerzeń, umiejscawianą na płycie głównej poprzez gniazdo PCI lub AGP, która odpowiada w komputerze za obraz wyświetlany przez monitor.

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera: dr inż. Jarosław Forenc. Zestaw komputerowy Jednostka centralna. płyta główna (przykłady, standardy)

Budowa komputera: dr inż. Jarosław Forenc. Zestaw komputerowy Jednostka centralna. płyta główna (przykłady, standardy) Rok akademicki 2010/2011, Wykład nr 7 2/56 Plan wykładu nr 7 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2 Spis treúci Przedmowa... 11 Wstęp... 13 1. Urządzenia peryferyjne i układy wejścia/wyjścia... 15 Wstęp... 15 1.1. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów

Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów Poszczególne podzespoły komputera 1. Monitor 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Gniazda kontrolerów dysków

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera Składamy komputer

Architektura komputera Składamy komputer Architektura komputera Składamy komputer 1 Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) -

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) - Chipset i magistrala Chipset - Układ ten organizuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podzespołami jednostki centralnej. Idea chipsetu narodziła się jako potrzeba zintegrowania w jednym układzie

Bardziej szczegółowo

GIGABYTE GA-G31M-ES2L VGA CH8 GBLAN SATAII MATX

GIGABYTE GA-G31M-ES2L VGA CH8 GBLAN SATAII MATX GIGABYTE GA-G31M-ES2L VGA CH8 GBLAN SATAII MATX Gniazdo procesora Typ procesora LGA775 Intel Celeron Intel Pentium D Intel Pentium Extreme Edition Intel Pentium 4 Intel Pentium 4 Extreme Edition Intel

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje. cią pracy, wielkości wyświetlan. cią obrazu, wietlaną rozdzielczości. częstotliwo. wieŝania obrazu.

Ogólne informacje. cią pracy, wielkości wyświetlan. cią obrazu, wietlaną rozdzielczości. częstotliwo. wieŝania obrazu. Karty graficzne Ogólne informacje Karta rozszerzeń,, umiejscawiana na płycie p głównej poprzez gniazdo PCI lub AGP odpowiada w komputerze za obraz wyświetlany wietlany przez monitor. Karty graficzne róŝnir

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Podzespoły Systemu Komputerowego:

Podzespoły Systemu Komputerowego: Podzespoły Systemu Komputerowego: 1) Płyta główna- jest jednym z najważniejszych elementów komputera. To na niej znajduje się gniazdo procesora, układy sterujące, sloty i porty. Bezpośrednio na płycie

Bardziej szczegółowo

Budowa Mikrokomputera

Budowa Mikrokomputera Budowa Mikrokomputera Wykład z Podstaw Informatyki dla I roku BO Piotr Mika Podstawowe elementy komputera Procesor Pamięć Magistrala (2/16) Płyta główna (ang. mainboard, motherboard) płyta drukowana komputera,

Bardziej szczegółowo

UKŁADY CYFROWE. Układ kombinacyjny

UKŁADY CYFROWE. Układ kombinacyjny UKŁADY CYFROWE Układ kombinacyjny Układów kombinacyjnych są bramki. Jedną z cech układów kombinacyjnych jest możliwość przedstawienia ich działania (opisu) w postaci tabeli prawdy. Tabela prawdy podaje

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

W sklepie komputerowym sprzedawca zachwala klientowi swój najnowszy towar: -Ten komputer wykona za pana połowę pracy! - W takim razie biorę dwa.

W sklepie komputerowym sprzedawca zachwala klientowi swój najnowszy towar: -Ten komputer wykona za pana połowę pracy! - W takim razie biorę dwa. W sklepie komputerowym sprzedawca zachwala klientowi swój najnowszy towar: -Ten komputer wykona za pana połowę pracy! - W takim razie biorę dwa. Rys. wg Z. Postawa, UJ 1 pamięć ROM system operacyjny procesor

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia Budowa komputera Schemat funkcjonalny i podstawowe parametry Podstawowe pojęcia Pojęcia podstawowe PC personal computer (komputer osobisty) Kompatybilność to cecha systemów komputerowych, która umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PODZESPOŁY KOMPUTERA PC. Autor: Maciej Maciąg

PODZESPOŁY KOMPUTERA PC. Autor: Maciej Maciąg PODZESPOŁY KOMPUTERA PC Autor: Maciej Maciąg Spis treści 1. Płyta główna 4. Dysk twardy 1.1. Formaty płyt głównych 4.1. Interfejsy dysków twardych 1.2. Chipset 4.2. Macierze RAID 1.3. BIOS 2. Mikroprocesor

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. semestr 1 klasa 2

Podsumowanie. semestr 1 klasa 2 Podsumowanie semestr 1 klasa 2 Interfejsy sprzętowe komputera: interfejsy wewnętrzne (IDE, EIDE, SCSI, Serial ATA) interfejsy zewnętrzne (RS-232, PS/2, FireWire, esata, USB, Ethernet) IDE (wewnętrzny,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian BUDOWA KOMPUTERA Monika Słomian Kryteria oceniania O znam podstawowe elementy zestawu komputerowego O wiem, jakie elementy znajdują się wewnątrz komputera i jaka jest ich funkcja O potrafię wymienić przykładowe

Bardziej szczegółowo

LEKCJA. TEMAT: Pamięć operacyjna.

LEKCJA. TEMAT: Pamięć operacyjna. TEMAT: Pamięć operacyjna. LEKCJA 1. Wymagania dla ucznia: zna pojęcia: pamięci półprzewodnikowej, pojemności, czas dostępu, transfer, ROM, RAM; zna podział pamięci RAM i ROM; zna parametry pamięci (oznaczone

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 10 Pamięć zewnętrzna Dysk magnetyczny Podstawowe urządzenie pamięci zewnętrznej. Dane zapisywane i odczytywane przy użyciu głowicy magnetycznej (cewki). Dane zapisywane

Bardziej szczegółowo

Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych

Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych parametrów, tym szybszy dostęp do komórek, co przekłada się

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Sprzęt komputerowy 2 Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 2 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Pamięć operacyjna komputera

Pamięć operacyjna komputera Pamięć operacyjna komputera Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory pamięć o swobodnym dostępie) służy do przechowywania danych

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Logiczna budowa komputera.

Temat 2. Logiczna budowa komputera. Temat 2. Logiczna budowa komputera. 01.03.2015 1. Opis i schemat logicznej budowy komputera (rys. 28.4, ilustracje budowy komputera z uwzględnieniem elementów składowych, głównych podzespołów, procesami

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów PCI EXPRESS Rozwój technologii magistrali Architektura Komputerów 2 Architektura Komputerów 2006 1 Przegląd wersji PCI Wersja PCI PCI 2.0 PCI 2.1/2.2 PCI 2.3 PCI-X 1.0 PCI-X 2.0

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Techniki. Klasa I TI 3. PŁYTA GŁÓWNA. BIOS.

Urządzenia Techniki. Klasa I TI 3. PŁYTA GŁÓWNA. BIOS. 3. PŁYTA GŁÓWNA. BIOS. Płyta główna (ang. motherboard lub mainboard) - wielowarstwowa, laminowana płyta drukowana z odpowiednio przygotowanymi miedzianymi ścieżkami, na której montuje się najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Rozwój płyt głównych - część 2 Magistrale kart rozszerzeń Rozwój magistral komputera PC Płyta główna Czas życia poszczególnych magistral Pentium

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki JA-L i Pamięci

Podstawy Informatyki JA-L i Pamięci Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Operator elementarny Proste układy z akumulatorem Realizacja dodawania Realizacja JAL dla pojedynczego bitu 2 Parametry

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej Technologia informacyjna Urządzenia techniki komputerowej System komputerowy = hardware (sprzęt) + software (oprogramowanie) Sprzęt komputerowy (ang. hardware) zasoby o specyficznej strukturze i organizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera: Jednostka centralna. Klawiatura Urządzenia peryferyjne

Budowa komputera: Jednostka centralna. Klawiatura Urządzenia peryferyjne Budowa komputera: Jednostka centralna Monitor Klawiatura Urządzenia peryferyjne Płyta główna Procesor Pamięć RAM i ROM Karty rozszerzeń Obudowa Płyta główna Prostokątna płyta (serce hardwarowe komputera)

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne SZYNA ADRESOWA SZYNA DANYCH SZYNA STEROWANIA ZEGAR PROCESOR PAMIĘC UKŁADY WE/WY Centralna jednostka przetw arzająca (CPU) DANE PROGRAMY WYNIKI... URZ. ZEWN. MO NITORY, DRUKARKI, CZYTNIKI,...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC Architektura Systemów Komputerowych Rozwój architektury komputerów klasy PC 1 1978: Intel 8086 29tys. tranzystorów, 16-bitowy, współpracował z koprocesorem 8087, posiadał 16-bitową szynę danych (lub ośmiobitową

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Komputerowa pamięć. System dziesiątkowego (decymalny)

Komputerowa pamięć. System dziesiątkowego (decymalny) Komputerowa pamięć 1b (bit) - to najmniejsza jednostka informacji w której można zapamiętać 0 lub 1 1B (bajt) - to 8 bitów tzw. słowo binarne (zapamiętuje jeden znak lub liczbę z zakresu od 0-255) 1KB

Bardziej szczegółowo

Schemat logicznej budowy komputera

Schemat logicznej budowy komputera Schemat logicznej budowy komputera Ogólnie komputer składa się z procesora, pamięci wewnętrznej oraz podłączonych za pomocą magistrali urządzeń peryferyjnych, czyli zewnętrznych urządzeń wejścia i wyjścia.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Michał Pazdanowski

Podstawy Informatyki. Michał Pazdanowski Podstawy Informatyki Michał Pazdanowski 30 grudnia 2006 Michał Pazdanowski 2006 2 Jednostki Informacji Bit (b)( - Binary digit - jednostka podstawowa Bajt (B)( - 8 bitów Wielokrotności: 1 kb - 1024 B 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Płyta Główna magistrale i złącza. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej

Płyta Główna magistrale i złącza. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Płyta Główna magistrale i złącza @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Spis treści Połączenia na płycie głównej Równoległe i szeregowe Magistrale i punkt-punkt Złącza płyty głównej 2 Magistrale płyty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Budowa komputerów. Ewelina Langer UTW w Chrzanowie

Budowa komputerów. Ewelina Langer UTW w Chrzanowie Budowa komputerów Ewelina Langer UTW w Chrzanowie Zagadnienia: 1. Typy i cechy komputerów. 2. Budowa zewnętrzna. 3. Budowa wewnętrzna. 4. Urządzenia peryferyjne. 1. Typy i cechy komputerów Laptop, Notebook

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa

Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa Lp. Nazwa artykułu Model/typ/nazwa Ilość 1. kabel USB 2.0 typu A-B 3.0 m 1 2. kabel USB 2.0 typu A-B 5.0 m 1 3. kabel USB 2.0 typu A-A 3.0 m 1 4. Kabel

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy Autor: Jakub Duba Interjesy 2 1 Interjesy 3 Interjesy 4 2 5 Universal Serial Bus (USB; uniwersalna magistrala szeregowa) rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka PAMIĘCI Część 1 Przygotował: Ryszard Kijanka WSTĘP Pamięci półprzewodnikowe są jednym z kluczowych elementów systemów cyfrowych. Służą do przechowywania informacji w postaci cyfrowej. Liczba informacji,

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Wykład nr 7 (15.05.2010) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka:

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka: Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji 1. Sformatuj odpowiednio tekst pod tytułem,,wnętrze komputera : Ustaw marginesy (do lewej, do prawej, od góry, od dołu na

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka urządzeń zewnętrznych

Charakterystyka urządzeń zewnętrznych Charakterystyka urządzeń zewnętrznych PAMIĘĆ OPERACYJNA MIKROPROCESOR KANAŁY WE WY Urządzenia zewnętrzne WE WY Urządzenia pamięci zewnętrznej Urządzenia transmisji danych Budowa jednostki centralnej Pamięć

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 162458-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 162458-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 8 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 154578-2015 z dnia 2015-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów i podzespołów do serwisowania mikrokomputerów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. jaki jest, każdy widzi. Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej.

KOMPUTER. jaki jest, każdy widzi. Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej. Budowa komputera Budowa i peryferia Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... KOMPUTER jaki jest, każdy widzi. urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej. Komputer - budowa i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Test z Urządzenia Techniki Komputerowej - klasa II FI

Test z Urządzenia Techniki Komputerowej - klasa II FI Poprawne odpowiedzi wpisz do karty odpowiedzi i wyślij na maila. 1. Który z parametrów dysku twardego ma wpływ na czas dostępu do danych? A. Szybkośd obrotu talerzy. B. Pojemnośd. C. Kontroler. D. Ilośd

Bardziej szczegółowo