Instrukcja serwisowa. Logatherm WPS... K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja serwisowa. Logatherm WPS... K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17"

Transkrypt

1 Instrukcja serwisowa Geotermiczna pompa ciepła O PL (06/2007) OSW Logatherm WPS... K/WPS... WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Dla pracowników serwisu Starannie przeczytać przed podjęciem montażu i konserwacji.

2 Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli 2 2 Budowa urządzenia WPS K WPS Obsługa Panel sterowania Informacje ogólne Poziom menu dla serwisanta K/S Ważne ustawienia 5 4 Usuwanie usterek Informacje ogólne Odczytanie protokołu alarmowego Wskazówki do korzystania z tabeli usterek Ogólne usterki Komunikaty usterek na wyświetlaczu Nieodpowiednie temperatury w pomieszczeniu lub c.w.u Demontaż najważniejszych modułów funkcyjnych Pompa obiegu grzewczego Pompa czynnika roboczego Podgrzewacz elektryczny Płyta przyłączeniowa Płyta czujnika Skrzynka regulacyjna Ogranicznik prądu rozruchu Filtr Zawór 3-drogowy sterujący 31 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Naprawy B Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez Autoryzowany Serwis Junkers! B Przed wykonywaniem prac przy urządzeniu należy wyłączyć wyłącznik główny! B Przed wykonywaniem prac przy części elektrycznej należy odłączyć urządzenie od źródła napięcia (np. za pomocą bezpieczników, wyłącznika LS)! B Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych! Udzielenie wskazówek klientowi B Klientowi należy zwrócić uwagę na to, że nie wolno mu dokonywać jakichkolwiek zmian czy napraw. B Raz w roku dokonać przeglądu serwisowego. 1.2 Objaśnienie symboli Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa będą oznaczone w tekście trójkątem ostrzegawczym. Słowa wytłuszczone oznaczają możliwe niebezpieczeństwo, jeśli nie będzie się przestrzegało odpowiednich zaleceń. Uwaga oznacza, że mogą nastąpić lekkie uszkodzenia przedmiotów. Ostrzeżenie oznacza, że może dojść do lekkiego uszkodzenia ciała, lub cięższych uszkodzeń przedmiotów. Niebezpieczeństwo oznacza, ze może dojść do uszkodzenia ciała. W szczególnych przypadkach zagrożone może być życie. Wskazówki w tekście będą oznaczone znajdującym się obok symbolem. Wskazówki zawierają ważne informacje w przypadkach, gdy nie istnieje niebezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu. 2 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

3 Budowa urządzenia 2 2 Budowa urządzenia 2.1 WPS K 2.2 WPS HR HV KW WW 418 VXV WS SE SA MB1 96 EK 1 HR HV RSp VSp SA 418 VXV MB EK 1 ZH SE EK 2 23 ZH P2 P3 EK 2 P3 P O O Rys. 1 EK1 Bezpiecznik automatyczny dogrzewacza elektrycznego EK2 Przycisk Reset dla zabezpieczenia przed przegrzaniem HR Powrót z instalacji grzewczej HV Zasilanie instalacji grzewczej SA Wypływ czynnika roboczego SE Dopływ czynnika roboczego KW Dopływ zimnej wody MB1 Zabezpieczenie silnika z Resetem sprężarki P2 Pompa obiegu grzewczego P3 Pompa czynnika roboczego R Sp Powrót z podgrzewacza V Sp Zasilanie podgrzewacza VXV Zawór 3-drożny (wewnętrzny) WS Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. z płaszczem wody grzewczej WW Wypływ ciepłej wody ZH Dogrzewacz elektryczny Rys. 2 4 Zawór odcinający z filtrem do obiegu grzewczego 23 Parownik 83 Zawór dławiący 84 Wziernik 88 Skraplacz 94 Zaciski przyłącza sieciowego 95 Panel sterowania 96 Bezpiecznik automatyczny 98 Ogranicznik prądu rozruchu (brak w przypadku WPS6K i WPS6) 101 Skrzynka regulacyjna 111 Sprężarka z pokrywą tłumiącą 113 Listwa podłączeniowa 114 Listwa podłączeniowa czujników 116 Skrzynka rozdzielcza 138 Zawór spustowy wody grzewczej pod podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. 418 Tabliczka znamionowa Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 3

4 3 Obsługa 3 Obsługa 3.1 Panel sterowania 3.2 Informacje ogólne Przechodzenie przez poziomy menu i ustawianie wartości dokonywane jest za pomocą pokrętła i przycisków pod wyświetlaczem. Aktywne funkcje dla przycisków wskazywane są na wyświetlaczu ( tab. 1). Rys. 3 Panel sterowania Wskaźnik usterki 2 Wyłącznik główny ze wskaźnikiem pracy 3 Wyświetlacz 4 Pokrętło nastawcze 5 Prawy przycisk funkcyjny 6 Środkowy przycisk funkcyjny 7 Lewy przycisk funkcyjny O Panel sterowania służy do przedstawiania informacji o urządzeniu i instalacji jak również do zmiany parametrów. W przypadku awarii prądu wyświetlacz gaśnie. Wszystkie nastawy pozostają zachowane. Po zakończeniu awarii, urządzenie przechodzi automatycznie w ustawiony tryb pracy. Wyświetlacz Ogrz Info Menu Funkcja V Wywołanie szybkich nastaw V Wyświetlenie informacji V Wywołanie menu głównego Wybierz Zatw Zmien Zapisz Powrot V Potwierdzenie wyboru V Potwierdzenie wartości V Zmiana wartości V Zapisanie zmienionej wartości V Przejście do nadrzędnego poziomu menu -> V Następna wartość <- V Poprzednia wartość Powrot V Przerwanie Zatw Tab. 1 V Zakończenie alarmu Możliwe funkcje przycisków 4 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

5 Obsługa Poziom menu dla serwisanta K/S Poziom menu K/S (dla serwisu) Na poziomie menu K/S zgromadzone są wszystkie nastawy (U1, U2 jak również inne nastawy). Aby z poziomu menu użytkownika U1 lub U2 przejść do poziomu menu użytkownika K/S: V W menu startowym nacisnąć i przytrzymać Menu, aż pojawi się Dostep = SERWIS. Na wyświetlaczu, w górnym prawym rogu pojawi się K/S. Rys. 4 Uwaga: Dokonywanie zmian na poziomie menu serwisowym K/S może mieć poważne konsekwencje dla poprawnej pracy urządzenia. B Ustawienia w poziomie menu serwisowym K/S mogą być dokonywane wyłącznie przez przeszkolonego instalatora lub serwisanta! O 3.4 Ważne ustawienia Menu główne: Odczyty wszystkich temperatur (3) W tym menu głównym można odczytać wartości temperatur na przyłączonych czujnikach. Poziom menu użytkownika Tab. 2 U1, U2, K/S Znaczenie: Wl 21.3 C: temperatura, w której pompa ciepła załącza się lub otwiera się zawór mieszający Wyl 21.3 C: temperatura w której pompa ciepła wyłącza się lub zamyka się zawór mieszający Akt 21.3 C: faktycznie zmierzona temperatura na czujniku Ust C: wymagana przez system temperatura na czujnik --: Przerwa w przewodzie czujnika ---: Zwarcie w przewodzie czujnika Jeżeli przez 15 minut nie są wprowadzane żadne parametry, wyświetlacz przełącza się automatycznie na poziom menu użytkownika U1. Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 5

6 3 Obsługa Podmenu: Obsluga reczna wszyst funkcji (5.3) Wszystkie elementy instalacji, które są przyłączone do urządzenia, mogą być wysterowane ręcznie, co np. pozwoli sprawdzić ich prawidłowe funkcjonowanie. Podczas trybu ręcznego wyłączone zostają wszystkie pozostałe ustawienia urządzenia. Po opuszczeniu menu zakańczane są wszystkie procedury sterowania ręcznego i urządzenie powraca do normalnego trybu pracy. Poziom menu serwisowe K/S Ustawienia Wl/wyl gruntowej pompy obiegowej P3 Wl/wyl pompy C/Grz P2 Wl/wyl pompy cyrkul. na CO P1 Wl/wyl zawor trojdrozny VXV Wl/wyl +CO olejowe/ elektryczne Wl/wyl sprezarki Otworz/zamknij zawor mieszajacy SV1 Tab. 3 Niezależnie od ustawienia w 5.2 sprawdzenie w trybie ręcznym Wl/wyl +CO olejowe/elektryczne uruchamia się zawsze za pomocą przewodu przyłączeniowego 1/3. Podmenu: Szybkie ponowne uruchomienie PC (5.6) Za pomocą funkcji szybkiego uruchomienia, czas uruchomienia skracany jest do 20 sekund. Nastawa funkcji jest aktywna tylko raz, w razie potrzeby ponownego wybrania funkcji należy ponownie aktywować nastawę. Podmenu: Podlacz. dodatkowych czujnikow (5.13) Dodatkowe czujniki temperatury (c.w.u. GT3 lub GT3X, na zasilaniu obiegu grzewczego z mieszaniem GT4, w pomieszczeniu GT5) są rozpoznawane automatycznie. Aby mogły być wykorzystane przez układ sterowania muszą zostać potwierdzone. Anoda (ELA) w urządzeniach WPS... K jest już potwierdzona fabrycznie. Menu główne: Rejestr wszystkich alarmow (11) Wyświetla listę zaistniałych alarmów. Alarmy aktywne oznaczone są gwiazdką *. B Nacisnąć przycisk Info, aby otrzymać informacje o usterce. Poziom menu użytkownika Tab. 5 Menu główne: Powrot do ustawien fabrycznych (12) Na poziomie menu użytkownika U1 lub U2 wszystkie ustawienia poziomu menu użytkownika U1 i U2 resetowane są do ustawień fabrycznych. Na poziomie menu serwisowym K/S wszystkie ustawienia płaszczyzny serwisowym K/S resetowane są do ustawień fabrycznych. Poziom menu użytkownika Tab. 6 Jeżeli podłączony czujnik temperatury nie zostanie wyświetlony: B Sprawdzić okablowanie i przyłącze. U2, K/S U2, K/S Wszystkie ustawienie indywidualne i programy czasowe są kasowane! Poziom menu serwisowe K/S Tab. 4 6 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

7 Usuwanie usterek 4 4 Usuwanie usterek 4.1 Informacje ogólne Przed rozpoczęciem właściwego poszukiwania usterki zasadne jest sprawdzenie aktualnego stanu pompy ciepła: V Odczytać i sprawdzić wszystkie temperatury w menu głównym 3. V W podmenu 5.3 wszystkie podzespoły uruchomić ręcznie i skontrolować rozruch silników. V Sprawdzić wszystkie ustawienia urządzenia, które mogłyby zostać zmienione przez klienta. Jeżeli jest to koniecznie, należy skorygować poszczególne nastawy lub w menu 12 zresetować je do ustawień fabrycznych. Ustawić prędkość obrotową pompy obiegu grzewczego. V Uruchomić pompę ciepła w trybie ogrzewania. V W menu głównym 3 odczytać temperatury GT8 (zasilanie obiegu grzewczego) i GT9 (powrót obiegu grzewczego). V Ustawić przełącznik prędkości obrotowej pompy grzewczej w takiej pozycji, aby różnica temperatur pomiędzy GT8 i GT9 zawierała się w zakresie 6K( C) K ( C), zalecenie: 7 K ( C)... 9 K ( C). 4.2 Odczytanie protokołu alarmowego Wszystkie alarmy układu regulacji Rego zapamiętywane są w protokole i mogą zostać wywołane w menu 11. Analiza komunikatów usterek może dać wskazówkę odnośnie przyczyny usterek. Należy odpowiedzieć na następujące pytania: Kiedy doszło do awarii (w dzień, nocą,...)? Jakie były temperatury zewnętrzne? Czy podczas awarii klient zauważył inne nieprawidłowości? Czy podczas awarii dokonywano zmian w instalacji (odpowietrzanie,...)? Czy awaria występowała już wcześniej? Jak często? W jakim czasie (godzina, dzień,...)? Czy częstotliwość awarii wzrosła? Czy awaria ma związek z temperaturą zewnętrzną? Czy awaria wystąpiła wraz z inną awarią? Ustawić prędkość obrotową pompy czynnika roboczego. V Uruchomić pompę ciepła w trybie ogrzewania. V W menu 3 odczytać temperatury dla GT10 (dopływ czynnika roboczego) i GT11 (wypływ czynnika roboczego). V Ustawić przełącznik prędkości obrotowej pompy czynnika roboczego w takiej pozycji, aby różnica temperatur pomiędzy GT10 i GT11 zawierała się w zakresie 2 K ( C)... 5 K ( C), zalecenie: 2 K ( C)... 3K( C). Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 7

8 4 Usuwanie usterek 4.3 Wskazówki do korzystania z tabeli usterek Sposób postępowania opisany jest na przykładzie (tabela na stronie 8): Tabelę należy odczytywać od góry do dołu i z lewej strony do prawej. Najpierw należy zanotować ustawione wartości a przed zakończeniem prac ponownie je ustawić. Odpowiedzieć na pytanie w punkcie 1 (arkusz kontrolny). W zależności od udzielonej odpowiedzi (tak lub nie) należy odczytać informację w odpowiedniej linijce i dokonać opisanej tam czynności; zignorować inną odpowiedź. W przykładzie: Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawia się ani -- ani --- należy przejść do nie, a więc 3.! 3. oznacza, wykonywanie działania opisanego w punkcie 3., opisana pomiędzy punktami nie jest brana pod uwagę. W przykładzie: zdemontować odpowiedni czujnik temperatury... Po usunięciu usterki urządzenie nie wyświetla komunikatu usterki i przechodzi do normalnego trybu pracy, poszukiwanie usterek jest zakończone. Jeżeli po wykonaniu czynności i ewentualnym ponownym uruchomieniu usterka w dalszym ciągu jest generowana: wykonać następny podany krok. Jeżeli wskazywana jest następna usterka, należy wykonać czynności opisane w odpowiednich tabelach usterek 1. V W menu 3 sprawdzić temperaturę na odpowiednim czujniku temperatury. Czy na wyświetlaczu pojawia się -- lub ---? Usterka czujnika (tutaj: GT1 = czujnik temperatury na powrocie obiegu grzewczego - zewnętrzny) Potwierdzenie alarmu: Po usunięciu usterki alarm jest automatycznie resetowany i pompa ciepła załącza się. tak: 2. nie: 3. Przerwa lub zwarcie w przewodach czujnika 2. Czy na wyświetlaczu pojawia się --? tak: Przerwa w przewodach czujnika. V Sprawdzić przewody czujnika i usunąć przerwę. nie: 3. Zwarcie w przewodach czujnika. V Sprawdzić przewody czujnika i usunąć zwarcie. 3. V Zdemontować odpowiedni czujnik temperatury. V Zmierzyć rezystancję czujnika temperatury i porównać z wartościami zadanymi (tabela 30 na stronie 32). 3. tak: 4. nie: V Wymienić czujnik temperatury 4. Czy wartości zmierzone pokrywają się z wartościami zadanymi? 4. V Sprawdzić ścieżki przewodzące na płycie czujnika. Czy ścieżki przewodzące są uszkodzone? 5. V Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą czujnika i skrzynką regulacyjną. tak: V Wymienić płytę czujnika. 5. nie: 5. tak: 6. nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i właściwie 6. podłączone? 6. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. tak: V Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab. 7 8 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

9 Usuwanie usterek Ogólne usterki Pompa ciepła nie uruchamia się (sprężarka nie załącza się) 1. Czy dioda sygnalizacyjna przycisku zał-/ wyłączającego miga przy wyłączonej pompie ciepła? 2. Czy pompa ciepła nie uruchamia się przy nieaktywnym czasie blokady (brak zasilania elektrycznego)? 3. V Sprawdzić wyłącznik sieciowy od strony instalacji elektrycznej zewnętrznej. Czy pompa została wyłączona wyłącznikiem od strony instalacji elektrycznej zewnętrznej? 4. V W skrzynce bezpiecznikowej budynku sprawdzić bezpieczniki pompy ciepła. Czy bezpiecznik zadziałał? 5. V Zmierzyć napięcie na zaciskach zasilania sieciowego pompy. Czy napięcie wynosi 230 V? tak: 11. nie: 2. tak: V Odczekać do końca czasu blokady. Czy czynność nie przyniosła skutku? 3. nie: 3. tak: V Włączyć pompę ciepła wyłącznikiem od strony instalacji elektrycznej zewnętrznej. Czy czynność nie przyniosła skutku? 4. nie: 4. tak: V Załączyć bezpieczniki. Czy czynność nie przyniosła skutku? 5. nie: 5. tak: 6. nie: V Sprawdzić przewody pomiędzy skrzynką bezpiecznikową i zaciskami zasilania sieciowego pompy ciepła, w razie potrzeby wymienić okablowanie. 6. V Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 7. V Sprawdzić ścieżki przewodzące na płycie przyłączeniowej. Czy ścieżki przewodzące nie są uszkodzone? 8. V Sprawdzić przewód modułowy i połączenia wtykowe pomiędzy płytą wyświetlacza i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 9. V Sprawdzić płytę wyświetlacza. Czy płyta wyświetlacza nie jest uszkodzona? Czy czynność nie przyniosła skutku? 6. tak: 7. nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy czynność nie przyniosła skutku? 7. tak: 8. nie: V Wymienić płytę przyłączeniową. Czy czynność nie przyniosła skutku? 8. tak: 9. nie: V Wymienić przewód modułowy. Czy czynność nie przyniosła skutku? 9. tak: 10. nie: V Wymienić płytę wyświetlacza. Czy czynność nie przyniosła skutku? Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. V Wymienić skrzynkę regulacyjną. 11. V Włączyć pompę ciepła. V W menu 5.3 uruchomić ręcznie sprężarkę. tak: nie: V Wymienić skrzynkę regulacyjną. 12. Czy sprężarka uruchomiła się? 12. V W skrzynce bezpiecznikowej budynku sprawdzić bezpieczniki pompy ciepła. Czy bezpiecznik zadziałał? tak: nie: V Sprawdzić czy ogranicznik prądu rozruchu nie ma zwarcia, w razie potrzeby wymienić ogranicznik. Czy czynność nie przyniosła skutku? 13. V Sprawdzić czy ogranicznik prądu rozruchu nie ma przerw w obwodzie, w razie potrzeby wymienić ogranicznik. Czy czynność nie przyniosła skutku? Sprężarka jest uszkodzona. tak: Wymienić sprężarkę. Tab. 8 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 9

10 4 Usuwanie usterek Wyświetlacz nie świeci się 1. Czy wyświetlacz nie uruchamia się przy nieaktywnym czasie (brak zasilania elektrycznego)? 2. Czy zadziałał bezpiecznik automatyczny pompy ciepła (96 na rysunku 1 lub rysunek 2)? 3. V Sprawdzić przewód modułowy i połączenia wtykowe pomiędzy płytą wyświetlacza i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 4. V Sprawdzić płytę wyświetlacza. Czy płyta wyświetlacza nie jest uszkodzona? tak: V Odczekać do końca czasu blokady. Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. nie: 2. tak: V Załączyć bezpiecznik automatyczny. Czy czynność nie przyniosła skutku? 3. nie: 3. tak: 4. nie: V Wymienić przewód modułowy. Czy czynność nie przyniosła skutku? 4. tak: 5. nie: V Wymienić płytę wyświetlacza. Czy czynność nie przyniosła skutku? Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. V Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

11 Usuwanie usterek Komunikaty usterek na wyświetlaczu Aktualny stan pracy urządzenia rejestrowany za pomocą czujników temperatury i ciśnienia. Na bazie tych danych układ regulacji Rego... steruje działaniem pompy ciepła. W razie niestabilnych stanów pracy Poniższa tabela przedstawia przegląd różnych komunikatów usterek. urządzenie jest wyłączane a na wyświetlaczu ukazuje się komunikat usterki. Sposób usunięcia różnego rodzaju błędów objaśniony jest w tabelach od strony 12. Komunikat usterki Opis od strony Wyl bezp. sprezarki Silnik sprężarki pracuje przy zbyt dużym obciążeniu. 12 Bezp. pomp C/Chl Wylaczn. wysokocisn Silnik pompy czynnika roboczego pracuje przy zbyt dużym obciążeniu. Ciśnienie w obiegu sprężarki zbyt wysokie (strona wysokiego ciśnienia) Wylacznik niskocisn Ciśnienie w obiegu sprężarki zbyt niskie (strona niskiego ciśnienia) 16 Electric anode Usterka anody antykorozyjnej 18 Awaria zasilania Zasilanie jedno- lub dwufazowe pompy ciepła 18 Nieprawid kolej faz Niewłaściwa kolejność przewodów fazowych w przewodzie zasilającym pompy ciepła. 18 Podgrzewacz elektr Usterka podgrzewacza elektrycznego 19 Przegrz. sprezarki Zbyt wysoka temperatura na czujniku temperatury sprężarki (GT6) 19 Wys temp zasil. CO Temperatura c.w.u. na wypływie z pompy ciepła wyższa niż ok. 75 C (GT8) 20 Wys. delta n wym c Różnica temperatury pomiędzy GT8 i GT9 wynosi więcej niż 13 C 20 Wys. temp pow z CO Temperatura na powrocie pompy ciepła wyższa niż 55 C (GT9) 21 Mintemp zasil C/Chl Min temp powr C/Chl Temperatura czynnika roboczego na wlocie do pompy ciepła (GT10) niższa od wartości ustawionej w menu 9.4 (ustawienie fabryczne 10 C) Temperatura czynnika roboczego na wylocie z pompy ciepła (GT11) niższa od ustawionej w menu 9.5 (ustawienie fabryczne 10 C) np. Czuj. powrotu z CO Usterka czujnika temperatury. 25 Tab. 10 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 11

12 4 Usuwanie usterek Silnik sprężarki pracuje przy zbyt dużym obciążeniu Potwierdzenie alarmu: Przywrócić pozycję zabezpieczenia silnika, nacisnąć przycisk Zatw 1. V Sprawdzić bezpieczniki przewodu zasilania pompy ciepła. Czy bezpieczniki nie są wadliwe? 2. V Sprawdzić napięcie poszczególnych przewodów fazowych mierzone w stosunku do przewodu zerowego na przyłączu zasilania sieciowego pompy ciepła. Czy napięcie poszczególnych faz jest stabilne i wynosi 230 V? 3. V Zmierzyć natężenie prądu na przewodach fazowych silnika sprężarki podczas przygotowania c.w.u. przez pompę ciepła. Czy zabezpieczenie silnika MB1 ustawione jest na wartość prądu maksymalnego x 1,1. 4. V Sprawdzić wszystkie przewody i przyłącza pomiędzy silnikiem sprężarki i skrzynką bezpiecznikową budynku. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 5. Zabezpieczenie silnika MB1 lub sprężarki jest uszkodzone. 6. V Zmierzyć obciążenie przewodów fazowych. tak: 2. nie: V Naprawić bezpieczniki, w razie potrzeby wymienić. 2. tak: 3. nie: V Zlecić usunięcie usterki zasilania sieciowego elektromonterowi lub zakładowi energetycznemu. 3. tak: 4. nie: V Ustawić zabezpieczenie silnika MB1 na wartość prądu maksymalnego x 1,1. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. tak: 5. nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. 5. V Wymienić zabezpieczenie silnika MB1 i sprężarki. 6. V Wymienić sprężarkę. Tab. 11 Dane obciążenie odbiega o 15 % od przeciętnej wartości obciążeń. 12 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

13 Usuwanie usterek 4 Silnik pompy czynnika roboczego pracuje przy zbyt dużym obciążeniu Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw 1. V W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego P3. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 2. V Młotkiem gumowym ostrożnie uderzyć w pompę. Przełącznik pompy ustawić na 3 stopień. tak: 4. nie: 2. tak: 4. nie: 3. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 3. V Odkręcić centralną śrubę w pompie i obrócić śrubokrętem wał pompy. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 4. V Na płycie przyłączeniowej zmierzyć napięcie pomiędzy zaciskiem L na przyłączu P3 i zaciskiem MB2 na przyłączu COMP. Czy napięcie wynosi 230 V? 5. V Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 6. V Sprawdzić okablowanie zacisku L na przyłączu P3 i zacisku MB2 na przyłączu COMP do pompy czynnika roboczego. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 7. V Dokonać pomiaru obwodu wewnętrznego wyłącznika ochronnego silnika pompy czynnika roboczego. Czy przełącznik jest rozłączony? tak: 4. nie: 4. tak: 5. nie: V Sprawdzić ścieżki przewodzące płyty przyłączeniowej, w razie potrzeby wymienić płytę przyłączeniową. 5. tak: 6. nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. 6. tak: 7. nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić je. 7. tak: V Odczekać, aż pompa ostygnie. Czy przełącznik ciągle jest rozłączony? 8. nie: Uszkodzona pompa. tak: V Wymiana pompy Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. tak: V Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab. 12 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 13

14 4 Usuwanie usterek Ciśnienie w sprężarce jest zbyt wysokie (strona wysokiego ciśnienia) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw 1. V W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę obiegu grzewczego P2. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 2. V Młotkiem gumowym ostrożnie uderzyć w pompę. Przełącznik pompy ustawić na 3 stopień. tak: 7. nie: 2. tak: 7. nie: 3. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 3. V Odkręcić centralną śrubę w pompie i obrócić śrubokrętem wał pompy. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 4. V Na przyłączu P2 płyty przyłączeniowej zmierzyć napięcie pomiędzy przewodami N i L. Czy napięcie wynosi 230 V? tak: 7. nie: 4. tak: V Wymiana pompy 7. nie: V Sprawdzić ścieżki przewodzące płyty przyłączeniowej, w razie potrzeby wymienić płytę przyłączeniową V Sprawdzić płaski przewód i połączenia tak: 6. wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. tak: V Wymienić skrzynkę regulacyjną. 7. V Sprawdzić filtr w obiegu grzewczym. tak: 7. V Zdemontować i wyczyścić filtr. Czy filtr jest zapchany? 8. V Sprawdzić przepływ w instalacji grzewczej. Czy na grzejnikach jest otwarta wystarczająca ilość zaworów termostatycznych? 9. Powietrze w płaszczu podwójnym podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. Tab nie: 8. tak: 9. nie: V Otworzyć zawory termostatyczne. 9. V Odpowietrzyć płaszcz podwójny podgrzewacza pojemnościowego c.w.u Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

15 Usuwanie usterek 4 Ciśnienie w sprężarce jest zbyt wysokie (strona wysokiego ciśnienia) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw 10. V Zmniejszyć temperaturę c.w.u. ustawioną w menu 2.3 o ok. 4 K ( C). Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? tak: nie: V W menu 2.3 ponownie ustawić temperaturę c.w.u. na wartość początkową. 11. V W menu 2.3 stopniowo zwiększyć temperaturę c.w.u. do maksymalnej możliwej wartości, przy której nie następuje wywołanie alarmu. 11. V W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT1, GT2, GT3 i GT9. V Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie z pompy ciepła. Czy wartości się pokrywają? 12. V Zdemontować siłownik zaworu 3- drożnego. V Obrócić ręcznie wewnętrzny moduł zaworu (ew. za pomocą szczypiec). Czy wewnętrzny moduł zaworu obraca się lekko i równomiernie? 13. Nie prawidłowe punkty załączania presostatów wysokociśnieniowych. Tab tak: 12. nie: V Skorygować pozycję czujników temperatury, w razie potrzeby wymienić dany czujnik. 12. tak: V Ponownie zamontować siłownik. 13. nie: V Wymienić wewnętrzny moduł zaworu. 13. V Wymienić presostat wysokociśnieniowy. Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 15

16 4 Usuwanie usterek Ciśnienie w obiegu sprężarki zbyt niskie (strona niskiego ciśnienia) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw. 1. Czy pompa ciepła była przez dłuższy czas wyłączona, np. przed rozruchem? tak: V Potwierdzić usterkę, załączyć funkcję ponownego uruchomienia sprężarki (w menu 5.6 ustawić funkcję szybkiego uruchomienia ponownego). 2. V W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego P3. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 3. V Młotkiem gumowym ostrożnie uderzyć w pompę. Przełącznik pompy ustawić na 3 stopień. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 4. V Odkręcić centralną śrubę w pompie i obrócić śrubokrętem wał pompy. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 5. V Na płycie przyłączeniowej zmierzyć napięcie pomiędzy zaciskiem N i L przyłącza P3. Czy napięcie wynosi 230 V? 6. V Sprawdzić okablowanie pomiędzy przyłączem P3 płyty przyłączeniowej i pompy. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 7. V Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. 2. nie: 2. tak: 10. nie: 3. tak: 10. nie: 4. tak: 10. nie: 5. tak: 6. nie: V Sprawdzić ścieżki przewodzące płyty przyłączeniowej, w razie potrzeby wymienić płytę przyłączeniową. 6. tak: 7. nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. 7. tak: 8. nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? Uszkodzona pompa. tak: V Wymienić pompę Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. tak: V Wymienić skrzynkę regulacyjną. 10. V Sprawdzić ciśnienie w obiegu czynnika roboczego. tak: 11. nie: V Napełnić obieg czynnika roboczego. Czy jest wystarczająca ilość czynnika roboczego? Tab Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

17 Usuwanie usterek 4 Ciśnienie w obiegu sprężarki zbyt niskie (strona niskiego ciśnienia) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw. 11. Powietrze w obiegu czynnika roboczego. Czy w czasie pracy pompy ciepła w pompie czynnika roboczego słychać szum przepływu? 12. Zbyt mała ochrona przeciw zamarzaniu w czynniku roboczym. V Sprawdzić temperaturę zamarzania czynnika roboczego. Czy temperatura zamarzania zawiera się w zakresie od 17 C do 20 C? 13. Niedobór środka chłodniczego. Przez wziernik sprężarki można zaobserwować ciągłe tworzenie się pęcherzy? Tab. 14 tak: V Odpowietrzyć obieg czynnika roboczego. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany 12. nie: 12. tak: 13. nie: V Ustawić punkt zamarzania czynnika roboczego na właściwą wartość. 13. tak: V Sprawdzić szczelność w obiegu sprężarki. V Uzupełnić środek chłodniczy. Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 17

18 4 Usuwanie usterek Usterka anody antykorozyjnej (tylko urządzenia serii WPS...) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw. 1. Czy alarm pojawia się tylko przy zwiększonym poborze wody? Tab. 15 tak: nie: Nie reagować. Uszkodzona anoda antykorozyjna wewnętrznego podgrzewacza c.w.u. V Wymienić anodę antykorozyjną. Zasilanie urządzenia prądem jedno- lub dwufazowym Potwierdzenie alarmu: Po usunięciu usterki alarm jest automatycznie kasowany. 1. V Sprawdzić główne bezpieczniki w budynku i oraz bezpieczniki pompy ciepła. Czy napięcie przewodów fazowych pompy ciepła, zmierzone w stosunku do przewodu zerowego, wynosi 230 V? 2. V Sprawdzić wewnętrzne okablowanie przewodów fazowych pomiędzy zaciskiem do sieci i płytą przyłączeniową. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 3. V Sprawdzić ścieżki przewodzące na płycie przyłączeniowej. Czy ścieżki przewodzące nie są uszkodzone? 4. V Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. tak: 2. nie: V Zlecić elektromonterowi wykonanie prawidłowego zasilania elektrycznego. 2. tak: 3. nie: V Usunąć przerwę w połączeniu. 3. tak: 4. nie: V Wymienić płytę przyłączeniową. 4. tak: 5. nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i właściwie 5. podłączone? 5. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. V Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab. 16 Niewłaściwa kolejność przewodów fazowych w przewodzie zasilającym pompy ciepła Potwierdzenie alarmu: Po skorygowaniu kolejności przewodów fazowych alarm jest automatycznie kasowany. 1. Dwa przewody fazowe na przyłączu do sieci elektrycznej pompy ciepła są zamienione. Tab. 17 V Wyłączyć pompę ciepła wyłącznikiem zewnętrznym. V Zamienić dwa przewody fazowe na przyłączu do sieci elektrycznej pompy ciepła. V Ponownie włączyć pompę ciepła wyłącznikiem zewnętrznym. 18 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

19 Usuwanie usterek 4 Usterka podgrzewacza elektrycznego Potwierdzenie alarmu: Przywrócić ustawienie bezpiecznika automatycznego i zabezpieczenia przed przegrzaniem podgrzewacza elektrycznego, nacisnąć przycisk Zatw 1. V Na płycie przyłączeniowej zmierzyć napięcie na przyłączu ELB zacisku T1. Czy napięcie wynosi 230 V? 2. V Sprawdzić ścieżki przewodzące ELB na płycie przyłączeniowej. Czy ścieżki przewodzące nie są uszkodzone? 3. V Sprawdzić płaski kabel pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną oraz jego przyłącza. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? tak: 2. nie: V Sprawdzić okablowanie ELB, usunąć przerwę w połączeniu. 2. tak: 3. nie: V Wymienić płytę przyłączeniową. 3. tak: 4. nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. V Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab. 18 Temperatura na czujniku temperatury GT6 zbyt wysoka Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw. 1. V Uruchomić pompę ciepła. V W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT6. V Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę w miejscu czujnika. tak: 2. nie: V Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. 2. Czy wartości się pokrywają? 2. V W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT10 i GT11. Czy temperatura jest poniżej 5 C lub czy różnica temperatur wynosi mniej niż 5K( C)? tak: nie: V patrz usterki Czynnik roboczy zał min na stronie 22 lub Czynnik roboczy wył min na stronie 23. V Zlecić instalatorowi regulację obiegu czynnika roboczego Sprężarka jest uszkodzona. tak: V Wymienić sprężarkę. Tab. 19 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 19

20 4 Usuwanie usterek Temperatura c.w.u. na wypływie z pompy ciepła wyższa niż 75 C (GT8) Potwierdzenie alarmu: Po spadku temperatury usterka jest kasowana automatycznie i pompa ciepła załącza się. 1. V W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT8. V Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie z pompy ciepła. Czy wartości się pokrywają? 2. V Uruchomić pompę ciepła w trybie ogrzewanie. V W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT8 i GT9. Czy różnica temperatur zawiera się w zakresie od 6 K ( C) do 10 K ( C)? tak: 2. nie: V Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. 2. tak: 3. nie: V Ustawić przełącznik prędkości obrotowej pompy grzewczej P2 w takiej pozycji, aby różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem obiegu grzewczego mieściła się w zakresie pomiędzy 6 K ( C) i 10 K ( C), zalecenie: 7 K ( C)... 9 K ( C). 3. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. V Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab. 20 Różnica temperatur pomiędzy GT8 i GT9 jest większa niż 13 C Potwierdzenie alarmu: Po zmniejszeniu różnicy temperatur usterka jest kasowana automatycznie i załącza się pompa ciepła. 1. V Sprawdzić filtr w obiegu grzewczym. V Zdemontować i wyczyścić filtr. 2. V Sprawdzić przepływ w instalacji grzewczej. 3. Instalacja nie jest dostosowana do współpracy z pompami ciepła. Tab V Otworzyć zawory termostatyczne na grzejnikach. 3. V Uzupełnić odpowiednie elementy w instalacji grzewczej (grzejniki,...) 20 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

21 Usuwanie usterek 4 1. Czy komunikat usterki pojawia się tylko czasami (np. przy chłodnej pogodzie) i praca instalacji nie podlega żadnym negatywnym wpływom? 2. Czy komunikat usterki pojawia się tylko podczas przygotowania c.w.u.? 3. V Zmniejszyć temperaturę c.w.u. ustawioną w menu 2.3 o ok. 4 K ( C). Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. V W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT3 lub GT3X. V Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. w podgrzewaczu. Czy wartości się pokrywają? 5. V Zdemontować siłownik zaworu 3- drogowego. V Obrócić ręcznie wewnętrzny moduł zaworu (ew. za pomocą szczypiec). Czy wewnętrzny moduł zaworu obraca się lekko i równomiernie? 6. Czy zawory termostatyczne na grzejnikach są całkowicie otwarte? 7. Czy grzejniki lub pętle grzejne (w ogrzewaniu podłogowym) robią się ciepłe? Temperatura na powrocie w pompie grzewczej jest wyższa niż ok. 55 C (GT9) Potwierdzenie alarmu: Po spadku temperatury usterka jest kasowana automatycznie i pompa ciepła załącza się. tak: Nie reagować. nie: 2. tak: 3. nie: 5. tak: V W menu 2.3 ponownie ustawić temperaturę c.w.u. na wartość początkową. 4. nie: V W menu 2.3 stopniowo zwiększyć temperaturę c.w.u. do maksymalnej możliwej wartości, przy której nie następuje wywołanie alarmu. tak: 5. nie: V Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. tak: V Ponownie zamontować siłownik. 6. nie: V Wymienić wewnętrzny moduł zaworu. V Ponownie zamontować siłownik. 6. tak: 7. nie: V Otworzyć zawory termostatyczne. 7. tak: 8. nie: V Odpowietrzyć instalację grzewczą Czy jest obejście w obiegu grzewczym? tak: V Ograniczyć przepływ przez obejście. 9. Instalacja nie jest dostosowana do współpracy z pompami ciepła. Tab nie: 9. Uzupełnić odpowiednie elementy w instalacji grzewczej (grzejniki,...) Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 21

22 4 Usuwanie usterek Temperatura czynnika roboczego na wlocie do pompy ciepła (GT10) jest mniejsza od wartości ustawionej w menu 9.4 (ustawienie fabryczne 10 C) Potwierdzenie usterki: Po wzroście temperatury usteria jest automatycznie kasowana i pompa ciepła załącza się. 1. V W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego. V W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT10. V Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie z pompy ciepła. Czy wartości się pokrywają? 2. Czy pompa pracuje w trybie woda/ woda? 3. Czy w menu 9.4 ustawiono temperaturę graniczną wyższą niż 0 C? 4. Komunikat usterki służy do zabezpieczenia pośredniego wymiennika ciepła przed mrozem. 5. Czy w menu 9.4 ustawiono temperaturę graniczną wyższą niż 10 C? 6. V Uruchomić pompę ciepła. V W menu 3 nadzorować temperaturę na czujniku GT10 i dokonać pomiaru za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego. tak: 2. nie: V Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. 2. tak: 3. nie: 5. tak: V W menu 9.4 ustawić temperaturę graniczną na 0 C. 4. nie: 4. Po wzroście temperatury alarm jest automatycznie kasowany i pompa ciepła załącza się. tak: V W menu 9.4 ustawić temperaturę graniczną na 10 C. 6. nie: 6. V Sprawdzić i w razie potrzeby zmodyfikować rozplanowanie źródła ciepła (nawiercony otwór gruntowy, studnia zasilająca, kolektor gruntowy). Tab. 23 Czy temperatura oscyluje ok. lub poniżej 10 C? 22 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

23 Usuwanie usterek 4 Temperatura czynnika roboczego na wylocie z urządzenia (GT11) jest niższa od wartości ustawionej w menu 9.5 (ustawienie fabryczne 10 C) Potwierdzenie usterki: Po wzroście temperatury usterka jest automatycznie kasowana i urządzenie uruchamia się. 1. Czy pompa pracuje w trybie woda/ woda? 2. Czy w menu 9.5 ustawiono temperaturę graniczną wyższą niż 3 C? 3. Czy w menu 9.5 ustawiono temperaturę graniczną wyższą niż 10 C? 4. V W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego P3. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 5. V Młotkiem gumowym ostrożnie uderzyć w pompę. Przełącznik pompy ustawić na 3 stopień. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 6. V Odkręcić centralną śrubę w pompie i obrócić śrubokrętem wał pompy. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 7. V Na karcie przyłączeniowej zmierzyć napięcie pomiędzy zaciskiem L na przyłączu P3 i zaciskiem MB2 na przyłączu COMP. Czy napięcie wynosi 230 V? 8. V Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy kartą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 9. V Sprawdzić okablowanie zacisku L na przyłączu P3 i zacisku MB2 na przyłączu COMP do pompy czynnika roboczego. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? Tab. 24 tak: 2. nie: 3. tak: V W menu 9.4 ustawić temperaturę graniczną na 3 C. 4. nie: 4. tak: V W menu 9.5 ustawić temperaturę graniczną na 10 C. 4. nie: 4. tak: 12. nie: 5. tak: 12. nie: 6. tak: 12. nie: 7. tak: 8. nie: V Sprawdzić ścieżki przewodzące płyty przyłączeniowej, w razie potrzeby wymienić płytę przyłączeniową. 8. tak: 9. nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. 9. tak: 11. nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić je. 10. Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 23

24 4 Usuwanie usterek 10. Uszkodzona pompa. V Wymienić pompę Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. V Wymienić skrzynkę regulacyjną. 12. V Uruchomić pompę ciepła. V W menu 3 nadzorować temperaturę na czujnikach GT10 i GT11 i skontrolować ją dodatkowym termometrem cyfrowym. Różnica temperatur powinna wynosić ok. 2 K ( C )... 5 K ( C), zalecenie: 2K( C )... 3 K ( C). Temperatura czynnika roboczego na wylocie z urządzenia (GT11) jest niższa od wartości ustawionej w menu 9.5 (ustawienie fabryczne 10 C) Potwierdzenie usterki: Po wzroście temperatury usterka jest automatycznie kasowana i urządzenie uruchamia się. tak: V patrz usterki Min temp zasil C/Ch lna stronie 22. nie: 13. Czy temperatura na wlocie do pompy jest tak niska, że temperatura na wylocie spada poniżej wartości ustawionej w menu 9.5? 13. V W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego. V W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT10. V Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie z pompy ciepła. Czy wartości się pokrywają? 14. V Sprawdzić ciśnienie w obiegu czynnika roboczego. Czy jest wystarczająca ilość czynnika roboczego? 15. Powietrze w obiegu czynnika roboczego. W czasie pracy pompy ciepła w pompie pompie czynnika roboczego słychać szum przepływu. Tab. 24 tak: nie: V Sprawdzić i w razie potrzeby zmodyfikować rozplanowanie źródła ciepła (nawiercony otwór gruntowy, studnia zasilająca, kolektor gruntowy). V Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. 14. tak: 15. nie: V Napełnić obieg czynnika roboczego. 15. V Odpowietrzyć obieg czynnika roboczego, w razie potrzeby dopełnić obieg czynnikiem roboczym. 24 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

25 Usuwanie usterek 4 Usterka w czujniku temperatury (GT1) Potwierdzenie alarmu: Po usunięciu usterki alarm jest automatycznie kasowany i pompa ciepła załącza się. 1. V W menu 3 sprawdzić temperaturę na odpowiednim czujniku temperatury. Czy na wyświetlaczu pojawia się -- lub ---? tak: Przerwa lub zwarcie w przewodach czujnikowych 2. nie: Czy na wyświetlaczu pojawia się --? tak: Przerwa w przewodach czujnikowych. V Sprawdzić przewody czujnikowe i usunąć przerwę. nie: 3. Zwarcie w przewodach czujnikowych. V Sprawdzić przewody czujnikowe i usunąć zwarcie. 3. V Zdemontować odpowiedni czujnik temperatury. V Zmierzyć rezystancję czujnika temperatury i porównać z wartościami zadanymi (tabela 30). Czy wartości zmierzone pokrywają się z wartościami zadanymi? 4. V Sprawdzić ścieżki przewodzące na płycie czujnika. Czy ścieżki przewodzące są uszkodzone? 5. V Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą czujnika i skrzynką regulacyjną. 3. tak: 4. nie: V Wymienić czujnik temperatury 4. tak: V Wymienić kartę czujnika. 5. nie: 5. tak: 6. nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. V Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab. 25 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 25

26 4 Usuwanie usterek 4.6 Nieodpowiednie temperatury w pomieszczeniu lub c.w.u. Zbyt niska temperatura w pomieszczeniu 1. Czy pompa ciepła uruchamia się? tak: 2. nie: Wysoka temperatura na zewnątrz (lato). V W menu 1.14 (poziom menu użytkownika U2) należy ustawić temperaturę wyłączającą letni tryb pracy na tak wysoką wartość, aby pompa ciepła mogła się uruchomić. Czy czynność nie przyniosła skutku? Czy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 5 C? tak: V W menu 1.2 Zakres dokl reg zwiększyć temperaturę. Zmian dokonywać małymi krokami co 1 C... 2 C i odczekać 24 godziny. Dopiero potem można ewentualnie ponownie zwiększyć temperaturę. Czy czynność nie przyniosła skutku? 3. nie: V W menu 1.1 Zakres wzrost/spadek zwiększyć ustawioną wartość. Zmian dokonywać w niewielkich krokach co 0,2... 0,4 stopnia i odczekać 24 godziny. Dopiero potem można ewentualnie ponownie zwiększać temperaturę. Ustawienia standardowe to dla instalacji podłogowych i dla grzejników. Czy czynność nie przyniosła skutku? V W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT1, GT2, GT8 i GT9, jeżeli są zamontowane, to także GT4 i GT5. V Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperatury. Czy temperatury zmierzone przy pomocy czujników i termometru cyfrowego są takie same? 4. Czy zawory termostatyczne na grzejnikach są otwarte? 5. Czy grzejniki lub pętle grzejne (w ogrzewaniu podłogowym) robią się ciepłe? tak: 4. nie: V Sprawdzić i skorygować pozycję odpowiedniego czujnika temperatury, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy czynność nie przyniosła skutku? 4. tak: 5. nie: V Otworzyć zawory termostatyczne. Czy czynność nie przyniosła skutku? 5. tak: 6. nie: V Odpowietrzyć instalację grzewczą. Czy czynność nie przyniosła skutku? Czy jest obejście w obiegu grzewczym? tak: V Ograniczyć przepływ przez obejście. 7. V Zmierzyć różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem grzejników. Czy różnica temperatur wynosi więcej niż 3 C? 8. Instalacja nie jest dostosowana do współpracy z pompami ciepła. Tab. 26 Czy czynność nie przyniosła skutku? 7. nie: 7. tak: 8. nie: V Ograniczyć przepływ przez grzejnik. Czy czynność nie przyniosła skutku? 8. V Uzupełnić odpowiednie elementy w instalacji grzewczej (grzejniki,...) 26 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

27 Usuwanie usterek 4 Temperatura w pomieszczeniu zbyt wysoka 1. Czy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 5 C? tak: nie: V W menu 1.2 Zakres dokl reg zmniejszyć temperaturę. Zmian dokonywać małymi krokami co 1 C... 2 C i odczekać 24 godziny. Dopiero potem można ewentualnie ponownie zmniejszać temperaturę. Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. V W menu 1.1 Zakres wzrost/spadek zmniejszyć ustawioną wartość. Zmian dokonywać w niewielkich krokach co 0,2... 0,4 i odczekać 24 godziny. Dopiero potem można dokonać ewentualnego zmniejszenia wartości. Ustawienia standardowe to dla instalacji podłogowych i dla grzejników. 2. V W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT1, GT2, GT8 i GT9, jeżeli są zamontowane, to także GT4 i GT5. V Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperatury. Czy temperatury zmierzone przy pomocy czujników i termometru cyfrowego są takie same? 3. V Zdemontować siłownik zaworu 3- drogowego. V Obrócić ręcznie wewnętrzny moduł zaworu (ew. za pomocą szczypiec). Czy wewnętrzny moduł zaworu obraca się lekko i równomiernie? 4. Instalacja grzewcza jest niewłaściwie rozplanowana. Tab. 27 Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. tak: 3. nie: V Sprawdzić i skorygować pozycję odpowiedniego czujnika temperatury, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy czynność nie przyniosła skutku? 3. tak: V Ponownie zamontować siłownik. 4. nie: V Wymienić wewnętrzny moduł zaworu. V Zmodyfikować instalację grzewczą. Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 27

28 4 Usuwanie usterek Temperatura c.w.u. jest za niska 1. V W menu 2.3 (poziom menu serwisanta K/S) sprawdzić ustawioną temperaturę c.w.u. Ustawienie fabryczne to 52 C. Czy nastawa temperatury c.w.u. jest zbyt niska? 2. V Zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie podgrzewacza ok. 10 minut po cyklu przygotowania c.w.u. przez pompę ciepła. tak: V W menu 2.3 (poziom menu serwisowe K/S) ustawić wyższą temperaturę c.w.u. Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. nie: 2. tak: 5. nie: V Usunąć kamień z podgrzewacza c.w.u. Czy czynność nie przyniosła skutku? 3. Czy temperatura c.w.u. wynosi 46 C C? 3. V W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT3 i GT9. V Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę w miejscach zamontowania czujników. Czy wartości się pokrywają? 4. Podgrzewacz c.w.u. nie jest przeznaczony do pracy z pompami ciepła. 5. V Sprawdzić przyłącza hydrauliczne podgrzewacza. tak: 4. nie: V Sprawdzić i skorygować pozycję odpowiedniego czujnika temperatury, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy czynność nie przyniosła skutku? 4. tak: V Podgrzewacz c.w.u. wymienić na inny model ze specjalnym wymiennikiem ciepła. V Podłączyć prawidłowo zasilanie i powrót do pogrzewacza. Czy zamieniono przewody zasilania i powrotu c.w.u. na podgrzewaczu? 6. V Sprawdzić termostatyczny zawór mieszający w budynku. Jeżeli zawór zwrotny w termostatycznym zaworze mieszającym przecieka, istnieje sprzężenie pomiędzy przewodem wody ciepłej i zimnej. Tab. 28 nie: 6. V Wymienić wewnętrzny moduł zaworu. 6. V Naprawić lub wymienić termostatyczny zawór mieszający. 28 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

29 Usuwanie usterek 4 Brak ciepłej wody 1. V W menu sprawdzić ustawienia funkcji nagrzewania jastrychu. tak: V W menu dezaktywować program nagrzewania jastrychu. Czy funkcja nagrzewania jastrychu jest aktywna? 2. V W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT3 lub GT3X. Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. nie: 2. tak: V W menu 2.3 (poziom menu serwisowe K/S) ustawić wyższą temperaturę c.w.u. Czy wskazywana jest temperatura c.w.u.? nie: Czy czynność nie przyniosła skutku? 5. V Sprawdzić przewody czujnika temperatury, w razie potrzeby usunąć usterki. 3. V W menu 5.13 potwierdzić czujnik temperatury GT3 lub GT3X. Czy można potwierdzić czujnik temperatury GT3 lub GT3X? 4. V Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą czujnika i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 5. V W menu 5.3 ręcznie aktywować zawór 3-drogowy. Czy czynność nie przyniosła skutku? 3. tak: 4. nie: V Sprawdzić płytę czujnika, w razie potrzeby wymienić. Czy czynność nie przyniosła skutku? 4. tak: 5. nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy czynność nie przyniosła skutku? 5. tak: 8. nie: 6. Czy silnik uruchamia się? 6. V Zmierzyć napięcie na zacisku OPEN tak: 7. przyłącza VXV w płycie nie: V Sprawdzić płytę przyłączeniową, w razie potrzeby przyłączeniowej. wymienić ją. Czy zmierzone napięcie wynosi 230 V. Czy czynność nie przyniosła skutku? V Sprawdzić płaski przewód i połączenia tak: 8. wtykowe pomiędzy płytą nie: V Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy czynność nie przyniosła skutku? 8. właściwie podłączone? 8. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. V Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab. 29 Geotermiczna pompa ciepła Logatherm - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 29

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/ TE...-1

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/ TE...-1 Instrukcja serwisowa Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/ TE...-1 6 720 611 660-00.1O TM 60-1 TM 75-1 TM 90-1 TM 110-1 TE 60-1 TE 75-1 TE 90-1 TE 110-1 TE 140-1 TE 170-1 6 720 614 312 PL (2007/06) OSW Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS...K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS...K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła 6 720 614 285-00.1O 6 720 614 283 PL (06/2007) OSW Logatherm WPS...K/WPS... WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Dla Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1 Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1 6 720 611 660-00.1O TM 60-1 TM 75-1 TM 90-1 TM 110-1 TE 60-1 TE 75-1 TE 90-1 TE 110-1 TE 140-1 TE 170-1 6 720 614 249 PL (2007/06) OSW Szanowni

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego Kody Opis usterki KODY ESYS Rozwiązanie E 01 Brak zapłonu 1. Sprawdź podłączenie przewodu gazowego Brak obecności płomienia po 5 próbach zapłonu. 2. Sprawdź podłączenie przewody zapłonowego 3. Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D. 6 720 643 112 (2010/03) pl

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D. 6 720 643 112 (2010/03) pl Instrukcja obsługi Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D 6 720 643 112 (2010/03) pl Wstęp Wstęp Szanowni klienci, Ciepło daje życie to motto ma u nas tradycję. Ciepło jest dla człowieka jednym

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji dla specjalisty

Instrukcja instalacji i konserwacji dla specjalisty Instrukcja instalacji i konserwacji dla specjalisty Geotermiczna pompa ciepła 6 720 614 285-00.1O 6 720 614 282 PL (06/2007) OSW Logatherm WPS...K/WPS... WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi SPIS TREŚCI Usuwanie problemów 3 Kody błędów 4 Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli wystąpi nieprawidłowe działanie. Klimatyzator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym 2. Sterownik przewodowy Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA Wybierz prędkość wentylatora. PRZYCISK WYBORU TRYBU Wybierz tryb. PRZYCISK ANULOWANIA Anuluj WŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Błędy w jednostce zewnętrznej

Błędy w jednostce zewnętrznej Błędy w jednostce zewnętrznej E1: Błąd kolejności faz 1. Należy sprawdzić kolejność faz. Rozwiązanie: Jeśli kolejność faz nie jest prawidłowa, należy ją zmienić. Jeśli zmiana nie pomogła, lub podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA

INSTRUKCJA SERWISOWA INSTRUKCJA SERWISOWA Klimatyzator kasetonowy typu Multisplit. CNAUX.PL SPIS TREŚCI Usuwanie problemów: Kody błędów 3 5 USUWANIE PROBLEMÓW Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja grupy pompowej stałowartościowej i z zaworem trójdrogowym

Instrukcja grupy pompowej stałowartościowej i z zaworem trójdrogowym Instrukcja grupy pompowej stałowartościowej i z zaworem trójdrogowym 0 / 0 - PL, EN, RU Spis treści INSTRUKCJA GRUPY POMPOWEJ STAŁOWARTOŚCIOWEJ... Budowa i zasada działania... Działanie... Regulacja zaworów...

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Pralka Indesit AMD129U kody błędów oraz procedury rozwiązywania problemów

Pralka Indesit AMD129U kody błędów oraz procedury rozwiązywania problemów Pralka Indesit AMD129U kody błędów oraz procedury rozwiązywania problemów Lista błędów modułu sterowania EVOII oraz procedury rozwiązywania problemów. W razie awarii pralki, podczas wykonywania autotestu

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1 Instrukcja instalacji i konserwacji dla specjalisty Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1 6 720 611 660-00.1O TM 60-1 TM 75-1 TM 90-1 TM 110-1 TE 60-1 TE 75-1 TE 90-1 TE 110-1 TE 140-1 TE 170-1 6 720

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 5 Instrukcja obs³ugi INS-005-001 10x180 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla instalatora

Informacje dla instalatora 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 Szanowny nabywco: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz warunkami gwarancji i eksploatacji. Producent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektryczna z grillem HEN6650 firmy Bosch

Kuchenka elektryczna z grillem HEN6650 firmy Bosch Kuchenka elektryczna z grillem HEN6650 firmy Bosch Widok z góry Widok z tyłu ścianki bocznej blachy podstawowej Ścianka boczna piekarnika Uziemienie ścianki bocznej PE a PE A1 A30 A80 A81 A82 B1 E12 E13

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300

Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300 Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300 6 720 613 748 pl (2007/04) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 3 1.1 Ogólne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi SP-16 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40. Regulator solarny. Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40. Regulator solarny. Dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator solarny 7747006071-00.1 SD Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40 Dla użytkownika Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 7 747 008 505 PL (03/2007) OSW

Bardziej szczegółowo

2 Opis techniczny. 2.4 Pompy ciepła Logatherm WPS 22, WPS 33, WPS 43, WPS 52 i WPS 60

2 Opis techniczny. 2.4 Pompy ciepła Logatherm WPS 22, WPS 33, WPS 43, WPS 52 i WPS 60 Opis techniczny. Pompy ciepła Logatherm WPS, WPS, WPS, WPS i WPS 0.. Przegląd wyposażenia Do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w domach jednoi wielorodzinnych stosuje się pompy ciepła typoszeregu Logatherm

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Kody błędów kuchni indukcyjnych firm Bosch i Siemens

Kody błędów kuchni indukcyjnych firm Bosch i Siemens 1. Ogólne kody błędów (cz.1/3) E Kody błędów i komunikaty urządzenia Przed każdą naprawą urządzenie odłączyć od sieci na co najmniej 30 sekund i następnie ponownie podłączyć. Gdy sygnalizacja błędu nadal

Bardziej szczegółowo

S10. Instrukcja Obsługi. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Instrukcja Obsługi.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.pl S10 Instrukcja Obsługi dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Sterownik Zaworu Trójdrożnego AURATON S10 to sterownik przeznaczony do sterowania zaworem trójdrożnym. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Pogotowie cieplne (041)

Pogotowie cieplne (041) WSTĘP Węzeł cieplny MEC jest urządzeniem słuŝącym dla potrzeb centralnego ogrzewania i (opcjonalnie) do ogrzewania ciepłej wody uŝytkowej. Zastosowanie nowoczesnej technologii i wysokiej jakości urządzeń

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. S P - 05 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA CE 2 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP 05 3 7 4 1 2 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym)

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) odczyt i zmiana parametrów w połączeniu z regulatorem pompy ciepła umożliwia wygodną kontrolę, obsługę i opttymalizację pracy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

/2006 PL

/2006 PL 7 747 006 133 05/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo