Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/ TE...-1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/ TE...-1"

Transkrypt

1 Instrukcja serwisowa Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/ TE O TM 60-1 TM 75-1 TM 90-1 TM TE 60-1 TE 75-1 TE 90-1 TE TE TE PL (2007/06) OSW

2 Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli 2 2 Budowa urządzenia TM TE Obsługa Panel sterowania Informacje ogólne Poziom menu dla serwisanta K/S Ważne ustawienia 5 4 Usuwanie usterek Informacje ogólne Odczytanie protokołu alarmowego Wskazówki do korzystania z tabeli usterek Ogólne usterki Komunikaty usterek na wyświetlaczu Nieodpowiednie temperatury w pomieszczeniu lub c.w.u Demontaż najważniejszych modułów funkcyjnych Pompa obiegu grzewczego Pompa czynnika roboczego Podgrzewacz elektryczny Płyta przyłączeniowa Płyta czujnika Skrzynka regulacyjna Ogranicznik prądu rozruchu Filtr Zawór 3-drogowy sterujący 31 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Naprawy B Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez Autoryzowany Serwis Junkers! B Przed wykonywaniem prac przy urządzeniu należy wyłączyć wyłącznik główny! B Przed wykonywaniem prac przy części elektrycznej należy odłączyć urządzenie od źródła napięcia (np. za pomocą bezpieczników, wyłącznika LS)! B Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych! Udzielenie wskazówek klientowi B Klientowi należy zwrócić uwagę na to, że nie wolno mu dokonywać jakichkolwiek zmian czy napraw. B Raz w roku dokonać przeglądu serwisowego. 1.2 Objaśnienie symboli Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa będą oznaczone w tekście trójkątem ostrzegawczym. Słowa wytłuszczone oznaczają możliwe niebezpieczeństwo, jeśli nie będzie się przestrzegało odpowiednich zaleceń. Uwaga oznacza, że mogą nastąpić lekkie uszkodzenia przedmiotów. Ostrzeżenie oznacza, że może dojść do lekkiego uszkodzenia ciała, lub cięższych uszkodzeń przedmiotów. Niebezpieczeństwo oznacza, ze może dojść do uszkodzenia ciała. W szczególnych przypadkach zagrożone może być życie. Wskazówki w tekście będą oznaczone znajdującym się obok symbolem. Wskazówki zawierają ważne informacje w przypadkach, gdy nie istnieje niebezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu (2007/06)

3 Budowa urządzenia 2 Budowa urządzenia 2.1 TM TE HR HV KW WW 418 VXV WS SE SA MB1 96 EK 1 HR HV RSp VSp SA 418 VXV MB EK 1 ZH SE EK 2 23 ZH P2 P3 EK 2 P3 P O Rys. 1 EK 1 EK 2 HR HV SA SE KW MB1 P2 P3 R Sp V Sp VXV WS WW ZH O Bezpiecznik automatyczny dogrzewacza elektrycznego Przycisk Reset dla zabezpieczenia przed przegrzaniem Powrót z instalacji grzewczej Zasilanie instalacji grzewczej Wypływ czynnika roboczego Dopływ czynnika roboczego Dopływ zimnej wody Zabezpieczenie silnika z Resetem sprężarki Pompa obiegu grzewczego Pompa czynnika roboczego Powrót z podgrzewacza Zasilanie podgrzewacza Zawór 3-drożny (wewnętrzny) Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. z płaszczem wody grzewczej Wypływ ciepłej wody Dogrzewacz elektryczny Rys. 2 4 Zawór odcinający z filtrem do obiegu grzewczego 23 Parownik 83 Zawór dławiący 84 Wziernik 88 Skraplacz 94 Zaciski przyłącza sieciowego 95 Panel sterowania 96 Bezpiecznik automatyczny 98 Ogranicznik prądu rozruchu (brak w przypadku TM 60-1 i TE 60-1) 101 Skrzynka regulacyjna 111 Sprężarka z pokrywą tłumiącą 113 Listwa podłączeniowa 114 Listwa podłączeniowa czujników 116 Skrzynka rozdzielcza 138 Zawór spustowy wody grzewczej pod podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. 418 Tabliczka znamionowa (2007/06) 3

4 Obsługa 3 Obsługa 3.1 Panel sterowania 3.2 Informacje ogólne Przechodzenie przez poziomy menu i ustawianie wartości dokonywane jest za pomocą pokrętła i przycisków pod wyświetlaczem. Aktywne funkcje dla przycisków wskazywane są na wyświetlaczu ( tab. 1). Panel sterowania służy do przedstawiania informacji o urządzeniu i instalacji jak również do zmiany parametrów. W przypadku awarii prądu wyświetlacz gaśnie. Wszystkie nastawy pozostają zachowane. Po zakończeniu awarii, urządzenie przechodzi automatycznie w ustawiony tryb pracy. Wyświetlacz Funkcja Ogrz B Wywołanie szybkich nastaw J Info Menu B Wyświetlenie informacji B Wywołanie menu głównego Rys. 3 Panel sterowania Wybierz B Potwierdzenie wyboru 1 Wskaźnik trybu przygotowania c.w.u. 2 Wskaźnik dogrzewacza 3 Wskaźnik sprężarki 4 Pokrętło nastawcze 5 Prawy przycisk funkcyjny 6 Środkowy przycisk funkcyjny 7 Lewy przycisk funkcyjny 8 Wyświetlacz 9 Wyłącznik główny ze wskaźnikiem pracy 10 Wskaźnik usterki Zatw Zmien Zapisz Powrot B Potwierdzenie wartości B Zmiana wartości B Zapisanie zmienionej wartości B Przejście do nadrzędnego poziomu menu -> B Następna wartość <- B Poprzednia wartość Powrot B Przerwanie Zatw Tab. 1 B Zakończenie alarmu Możliwe funkcje przycisków (2007/06)

5 Obsługa 3.3 Poziom menu dla serwisanta K/S Poziom menu K/S (dla serwisu) Na poziomie menu K/S zgromadzone są wszystkie nastawy (U1, U2 jak również inne nastawy). Aby z poziomu menu użytkownika U1 lub U2 przejść do poziomu menu użytkownika K/S: B W menu startowym nacisnąć i przytrzymać Menu, aż pojawi się Dostep = SERWIS. Na wyświetlaczu, w górnym prawym rogu pojawi się K/S. Rys. 4 Uwaga: Dokonywanie zmian na poziomie menu serwisowym K/S może mieć poważne konsekwencje dla poprawnej pracy urządzenia O B Ustawienia w poziomie menu serwisowym K/S mogą być dokonywane wyłącznie przez przeszkolonego instalatora lub serwisanta! Jeżeli przez 15 minut nie są wprowadzane żadne parametry, wyświetlacz przełącza się automatycznie na poziom menu użytkownika U Ważne ustawienia Menu główne: Odczyty wszystkich temperatur (3) W tym menu głównym można odczytać wartości temperatur na przyłączonych czujnikach. Poziom menu użytkownika Tab. 2 U1, U2, K/S Znaczenie: Wl 21.3 C: temperatura, w której pompa ciepła załącza się lub otwiera się zawór mieszający Wyl 21.3 C: temperatura w której pompa ciepła wyłącza się lub zamyka się zawór mieszający Akt 21.3 C: faktycznie zmierzona temperatura na czujniku Ust C: wymagana przez system temperatura na czujnik --: Przerwa w przewodzie czujnika ---: Zwarcie w przewodzie czujnika Podmenu:Obsluga reczna wszyst funkcji (5.3) Wszystkie elementy instalacji, które są przyłączone do urządzenia, mogą być wysterowane ręcznie, co np. pozwoli sprawdzić ich prawidłowe funkcjonowanie. Podczas trybu ręcznego wyłączone zostają wszystkie pozostałe ustawienia urządzenia. Po opuszczeniu menu zakańczane są wszystkie procedury sterowania ręcznego i urządzenie powraca do normalnego trybu pracy. Poziom menu serwisowe K/S Ustawienia Wl/wyl gruntowej pompy obiegowej P3 Wl/wyl pompy C/Grz P2 Wl/wyl pompy cyrkul. na CO P1 Wl/wyl zawor trojdrozny VXV Wl/wyl +CO olejowe/ elektryczne Wl/wyl sprezarki Otworz/zamknij zawor mieszajacy SV1 Tab. 3 Niezależnie od ustawienia w 5.2 sprawdzenie w trybie ręcznym Wl/wyl +CO olejowe/elektryczne uruchamia się zawsze za pomocą przewodu przyłączeniowego 1/ (2007/06) 5

6 Obsługa Podmenu: Szybkie ponowne uruchomienie PC (5.6) Za pomocą funkcji szybkiego uruchomienia, czas uruchomienia skracany jest do 20 sekund. Nastawa funkcji jest aktywna tylko raz, w razie potrzeby ponownego wybrania funkcji należy ponownie aktywować nastawę. Poziom menu serwisowe Tab. 4 K/S Podmenu: Podlacz. dodatkowych czujnikow (5.13) Dodatkowe czujniki temperatury (c.w.u. GT3 lub GT3X, na zasilaniu obiegu grzewczego z mieszaniem GT4, w pomieszczeniu GT5) są rozpoznawane automatycznie. Aby mogły być wykorzystane przez układ sterowania muszą zostać potwierdzone. Anoda (ELA) w urządzeniach TM...-1 jest już potwierdzona fabrycznie. Menu główne: Rejestr wszystkich alarmow (11) Wyświetla listę zaistniałych alarmów. Alarmy aktywne oznaczone są gwiazdką *. B Nacisnąć przycisk Info, aby otrzymać informacje o usterce. Poziom menu użytkownika Tab. 5 U2, K/S Menu główne: Powrot do ustawien fabrycznych (12) Na poziomie menu użytkownika U1 lub U2 wszystkie ustawienia poziomu menu użytkownika U1 i U2 resetowane są do ustawień fabrycznych. Na poziomie menu serwisowym K/S wszystkie ustawienia płaszczyzny serwisowym K/S resetowane są do ustawień fabrycznych. Jeżeli podłączony czujnik temperatury nie zostanie wyświetlony: B Sprawdzić okablowanie i przyłącze. Poziom menu użytkownika Tab. 6 U2, K/S Wszystkie ustawienie indywidualne i programy czasowe są kasowane! (2007/06)

7 4 Usuwanie usterek 4.1 Informacje ogólne Przed rozpoczęciem właściwego poszukiwania usterki zasadne jest sprawdzenie aktualnego stanu pompy ciepła: B Odczytać i sprawdzić wszystkie temperatury w menu głównym 3. B W podmenu 5.3 wszystkie podzespoły uruchomić ręcznie i skontrolować rozruch silników. B Sprawdzić wszystkie ustawienia urządzenia, które mogłyby zostać zmienione przez klienta. Jeżeli jest to koniecznie, należy skorygować poszczególne nastawy lub w menu 12 zresetować je do ustawień fabrycznych. Ustawić prędkość obrotową pompy obiegu grzewczego. B Uruchomić pompę ciepła w trybie ogrzewania. B W menu głównym 3 odczytać temperatury GT8 (zasilanie obiegu grzewczego) i GT9 (powrót obiegu grzewczego). B Ustawić przełącznik prędkości obrotowej pompy grzewczej w takiej pozycji, aby różnica temperatur pomiędzy GT8 i GT9 zawierała się w zakresie 6 K ( C) K ( C), zalecenie: 7 K ( C)... 9 K ( C). 4.2 Odczytanie protokołu alarmowego Wszystkie alarmy układu regulacji Rego zapamiętywane są w protokole i mogą zostać wywołane w menu 11. Analiza komunikatów usterek może dać wskazówkę odnośnie przyczyny usterek. Należy odpowiedzieć na następujące pytania: Kiedy doszło do awarii (w dzień, nocą,...)? Jakie były temperatury zewnętrzne? Czy podczas awarii klient zauważył inne nieprawidłowości? Czy podczas awarii dokonywano zmian w instalacji (odpowietrzanie,...)? Czy awaria występowała już wcześniej? Jak często? W jakim czasie (godzina, dzień,...)? Czy częstotliwość awarii wzrosła? Czy awaria ma związek z temperaturą zewnętrzną? Czy awaria wystąpiła wraz z inną awarią? Ustawić prędkość obrotową pompy czynnika roboczego. B Uruchomić pompę ciepła w trybie ogrzewania. B W menu 3 odczytać temperatury dla GT10 (dopływ czynnika roboczego) i GT11 (wypływ czynnika roboczego). B Ustawić przełącznik prędkości obrotowej pompy czynnika roboczego w takiej pozycji, aby różnica temperatur pomiędzy GT10 i GT11 zawierała się w zakresie 2 K ( C)... 5 K ( C), zalecenie: 2 K ( C)... 3K( C) (2007/06) 7

8 4.3 Wskazówki do korzystania z tabeli usterek Sposób postępowania opisany jest na przykładzie (tabela na stronie 8): Tabelę należy odczytywać od góry do dołu i z lewej strony do prawej. Najpierw należy zanotować ustawione wartości a przed zakończeniem prac ponownie je ustawić. Odpowiedzieć na pytanie w punkcie 1 (arkusz kontrolny). W zależności od udzielonej odpowiedzi (tak lub nie) należy odczytać informację w odpowiedniej linijce i dokonać opisanej tam czynności; zignorować inną odpowiedź. W przykładzie: Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawia się ani -- ani --- należy przejść do nie, a więc 3.! 3. oznacza, wykonywanie działania opisanego w punkcie 3., opisana pomiędzy punktami nie jest brana pod uwagę. W przykładzie: zdemontować odpowiedni czujnik temperatury... Po usunięciu usterki urządzenie nie wyświetla komunikatu usterki i przechodzi do normalnego trybu pracy, poszukiwanie usterek jest zakończone. Jeżeli po wykonaniu czynności i ewentualnym ponownym uruchomieniu usterka w dalszym ciągu jest generowana: wykonać następny podany krok. Jeżeli wskazywana jest następna usterka, należy wykonać czynności opisane w odpowiednich tabelach usterek 1. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na odpowiednim czujniku temperatury. Czy na wyświetlaczu pojawia się -- lub ---? Usterka czujnika (tutaj: GT1 = czujnik temperatury na powrocie obiegu grzewczego - zewnętrzny) Potwierdzenie alarmu: Po usunięciu usterki alarm jest automatycznie resetowany i pompa ciepła załącza się. 2. nie: 3. Przerwa lub zwarcie w przewodach czujnika 2. Czy na wyświetlaczu pojawia się --? Przerwa w przewodach czujnika. B Sprawdzić przewody czujnika i usunąć przerwę. nie: Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 3. Zwarcie w przewodach czujnika. B Sprawdzić przewody czujnika i usunąć zwarcie. 3. B Zdemontować odpowiedni czujnik temperatury. B Zmierzyć rezystancję czujnika temperatury i porównać z wartościami zadanymi (tabela 30 na stronie 32). Czy wartości zmierzone pokrywają się z wartościami zadanymi? 4. B Sprawdzić ścieżki przewodzące na płycie czujnika. Czy ścieżki przewodzące są uszkodzone? 5. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą czujnika i skrzynką regulacyjną. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Wymienić czujnik temperatury Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. B Wymienić płytę czujnika. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 5. nie: nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 6. właściwie podłączone? 6. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab (2007/06)

9 4.4 Ogólne usterki Pompa ciepła nie uruchamia się (sprężarka nie załącza się) 1. Czy dioda sygnalizacyjna przycisku zał-/ wyłączającego miga przy wyłączonej pompie ciepła? 2. Czy pompa ciepła nie uruchamia się przy nieaktywnym czasie blokady (brak zasilania elektrycznego)? 3. B Sprawdzić wyłącznik sieciowy od strony instalacji elektrycznej zewnętrznej. Czy pompa została wyłączona wyłącznikiem od strony instalacji elektrycznej zewnętrznej? 4. B W skrzynce bezpiecznikowej budynku sprawdzić bezpieczniki pompy ciepła. Czy bezpiecznik zadziałał? 5. B Zmierzyć napięcie na zaciskach zasilania sieciowego pompy. Czy napięcie wynosi 230 V? 11. nie: 2. B Odczekać do końca czasu blokady. Czy czynność nie przyniosła skutku? 3. nie: 3. B Włączyć pompę ciepła wyłącznikiem od strony instalacji elektrycznej zewnętrznej. Czy czynność nie przyniosła skutku? 4. nie: 4. B Załączyć bezpieczniki. Czy czynność nie przyniosła skutku? 5. nie: nie: B Sprawdzić przewody pomiędzy skrzynką bezpiecznikową i zaciskami zasilania sieciowego pompy ciepła, w razie potrzeby wymienić okablowanie. 6. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 7. B Sprawdzić ścieżki przewodzące na płycie przyłączeniowej. Czy ścieżki przewodzące nie są uszkodzone? 8. B Sprawdzić przewód modułowy i połączenia wtykowe pomiędzy płytą wyświetlacza i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 9. B Sprawdzić płytę wyświetlacza. Czy płyta wyświetlacza nie jest uszkodzona? Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Wymienić płytę przyłączeniową. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Wymienić przewód modułowy. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Wymienić płytę wyświetlacza. Czy czynność nie przyniosła skutku? Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. 11. B Włączyć pompę ciepła. B W menu 5.3 uruchomić ręcznie sprężarkę. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. nie: 12. Czy sprężarka uruchomiła się? 12. B W skrzynce bezpiecznikowej budynku sprawdzić bezpieczniki pompy ciepła. Czy bezpiecznik zadziałał? nie: B Sprawdzić czy ogranicznik prądu rozruchu nie ma zwarcia, w razie potrzeby wymienić ogranicznik. Czy czynność nie przyniosła skutku? 13. B Sprawdzić czy ogranicznik prądu rozruchu nie ma przerw w obwodzie, w razie potrzeby wymienić ogranicznik. Czy czynność nie przyniosła skutku? Sprężarka jest uszkodzona. Wymienić sprężarkę. Tab (2007/06) 9

10 Wyświetlacz nie świeci się 1. Czy wyświetlacz nie uruchamia się przy nieaktywnym czasie (brak zasilania elektrycznego)? 2. Czy zadziałał bezpiecznik automatyczny pompy ciepła (96 na rysunku 1 lub rysunek 2)? 3. B Sprawdzić przewód modułowy i połączenia wtykowe pomiędzy płytą wyświetlacza i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 4. B Sprawdzić płytę wyświetlacza. Czy płyta wyświetlacza nie jest uszkodzona? B Odczekać do końca czasu blokady. Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. nie: 2. B Załączyć bezpiecznik automatyczny. Czy czynność nie przyniosła skutku? 3. nie: nie: B Wymienić przewód modułowy. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Wymienić płytę wyświetlacza. Czy czynność nie przyniosła skutku? Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab (2007/06)

11 4.5 Komunikaty usterek na wyświetlaczu Aktualny stan pracy urządzenia rejestrowany za pomocą czujników temperatury i ciśnienia. Na bazie tych danych układ regulacji Rego... steruje działaniem pompy ciepła. W razie niestabilnych stanów pracy urządzenie jest wyłączane a na wyświetlaczu ukazuje się komunikat usterki. Sposób usunięcia różnego rodzaju błędów objaśniony jest w tabelach od strony 12. Poniższa tabela przedstawia przegląd różnych komunikatów usterek. Komunikat usterki Opis od strony Wyl bezp. sprezarki Silnik sprężarki pracuje przy zbyt dużym obciążeniu. 12 Bezp. pomp C/Chl Silnik pompy czynnika roboczego pracuje przy zbyt dużym obciążeniu. 13 Wylaczn. wysokocisn Ciśnienie w obiegu sprężarki zbyt wysokie (strona wysokiego ciśnienia) 14 Wylacznik niskocisn Ciśnienie w obiegu sprężarki zbyt niskie (strona niskiego ciśnienia) 16 Electric anode Usterka anody antykorozyjnej 18 Awaria zasilania Zasilanie jedno- lub dwufazowe pompy ciepła 18 Nieprawid kolej faz Niewłaściwa kolejność przewodów fazowych w przewodzie zasilającym pompy ciepła. 18 Podgrzewacz elektr Usterka podgrzewacza elektrycznego 19 Przegrz. sprezarki Zbyt wysoka temperatura na czujniku temperatury sprężarki (GT6) 19 Wys temp zasil. CO Temperatura c.w.u. na wypływie z pompy ciepła wyższa niż ok. 75 C (GT8) 20 Wys. delta n wym c Różnica temperatury pomiędzy GT8 i GT9 wynosi więcej niż 13 C 20 Wys. temp pow z CO Temperatura na powrocie pompy ciepła wyższa niż 55 C (GT9) 21 Mintemp zasil C/Chl Min temp powr C/Chl Temperatura czynnika roboczego na wlocie do pompy ciepła (GT10) niższa od wartości ustawionej w menu 9.4 (ustawienie fabryczne 10 C) Temperatura czynnika roboczego na wylocie z pompy ciepła (GT11) niższa od ustawionej w menu 9.5 (ustawienie fabryczne 10 C) np. Czuj. powrotu z CO Usterka czujnika temperatury. 25 Tab (2007/06) 11

12 Silnik sprężarki pracuje przy zbyt dużym obciążeniu Potwierdzenie alarmu: Przywrócić pozycję zabezpieczenia silnika, nacisnąć przycisk Zatw 1. B Sprawdzić bezpieczniki przewodu zasilania pompy ciepła. Czy bezpieczniki nie są wadliwe? 2. B Sprawdzić napięcie poszczególnych przewodów fazowych mierzone w stosunku do przewodu zerowego na przyłączu zasilania sieciowego pompy ciepła. Czy napięcie poszczególnych faz jest stabilne i wynosi 230 V? 3. B Zmierzyć natężenie prądu na przewodach fazowych silnika sprężarki podczas przygotowania c.w.u. przez pompę ciepła. Czy zabezpieczenie silnika MB1 ustawione jest na wartość prądu maksymalnego x 1,1. 4. B Sprawdzić wszystkie przewody i przyłącza pomiędzy silnikiem sprężarki i skrzynką bezpiecznikową budynku. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 5. Zabezpieczenie silnika MB1 lub sprężarki jest uszkodzone. 6. B Zmierzyć obciążenie przewodów fazowych. 2. nie: B Naprawić bezpieczniki, w razie potrzeby wymienić. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Zlecić usunięcie usterki zasilania sieciowego elektromonterowi lub zakładowi energetycznemu. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Ustawić zabezpieczenie silnika MB1 na wartość prądu maksymalnego x 1,1. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 5. B Wymienić zabezpieczenie silnika MB1 i sprężarki. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 6. B Wymienić sprężarkę. Tab. 11 Dane obciążenie odbiega o 15 % od przeciętnej wartości obciążeń (2007/06)

13 Silnik pompy czynnika roboczego pracuje przy zbyt dużym obciążeniu Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw 1. B W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego P3. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 2. B Młotkiem gumowym ostrożnie uderzyć w pompę. Przełącznik pompy ustawić na 3 stopień. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 3. B Odkręcić centralną śrubę w pompie i obrócić śrubokrętem wał pompy. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 4. B Na płycie przyłączeniowej zmierzyć napięcie pomiędzy zaciskiem L na przyłączu P3 i zaciskiem MB2 na przyłączu COMP. Czy napięcie wynosi 230 V? 5. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. nie: 2. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. nie: 3. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. nie: nie: B Sprawdzić ścieżki przewodzące płyty przyłączeniowej, w razie potrzeby wymienić płytę przyłączeniową. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 6. B Sprawdzić okablowanie zacisku L na przyłączu P3 i zacisku MB2 na przyłączu COMP do pompy czynnika roboczego. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 7. B Dokonać pomiaru obwodu wewnętrznego wyłącznika ochronnego silnika pompy czynnika roboczego. Czy przełącznik jest rozłączony? 8. Uszkodzona pompa. B Wymiana pompy Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić je. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 7. B Odczekać, aż pompa ostygnie. Czy przełącznik ciągle jest rozłączony? 8. nie: 8. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab (2007/06) 13

14 Ciśnienie w sprężarce jest zbyt wysokie (strona wysokiego ciśnienia) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw 1. B W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę obiegu grzewczego P2. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 2. B Młotkiem gumowym ostrożnie uderzyć w pompę. Przełącznik pompy ustawić na 3 stopień. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 3. B Odkręcić centralną śrubę w pompie i obrócić śrubokrętem wał pompy. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 4. B Na przyłączu P2 płyty przyłączeniowej zmierzyć napięcie pomiędzy przewodami N i L. Czy napięcie wynosi 230 V? 5. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 7. nie: 2. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 7. nie: 3. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 7. nie: 4. B Wymiana pompy Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 7. nie: B Sprawdzić ścieżki przewodzące płyty przyłączeniowej, w razie potrzeby wymienić płytę przyłączeniową. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 6. właściwie podłączone? 6. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. 7. B Sprawdzić filtr w obiegu grzewczym. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 7. B Zdemontować i wyczyścić filtr. Czy filtr jest zapchany? 8. B Sprawdzić przepływ w instalacji grzewczej. Czy na grzejnikach jest otwarta wystarczająca ilość zaworów termostatycznych? 9. Powietrze w płaszczu podwójnym podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. Tab. 13 Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 8. nie: nie: B Otworzyć zawory termostatyczne. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 9. B Odpowietrzyć płaszcz podwójny podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? (2007/06)

15 Ciśnienie w sprężarce jest zbyt wysokie (strona wysokiego ciśnienia) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw 10. B Zmniejszyć temperaturę c.w.u. ustawioną w menu 2.3 o ok. 4 K ( C). Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B W menu 2.3 ponownie ustawić temperaturę c.w.u. na wartość początkową. 11. B W menu 2.3 stopniowo zwiększyć temperaturę c.w.u. do maksymalnej możliwej wartości, przy której nie następuje wywołanie alarmu. 11. B W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT1, GT2, GT3 i GT9. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie z pompy ciepła. Czy wartości się pokrywają? 12. B Zdemontować siłownik zaworu 3- drożnego. B Obrócić ręcznie wewnętrzny moduł zaworu (ew. za pomocą szczypiec). Czy wewnętrzny moduł zaworu obraca się lekko i równomiernie? 13. Nie prawidłowe punkty załączania presostatów wysokociśnieniowych. Tab. 13 Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Skorygować pozycję czujników temperatury, w razie potrzeby wymienić dany czujnik. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 12. B Ponownie zamontować siłownik. 13. nie: B Wymienić wewnętrzny moduł zaworu. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 13. B Wymienić presostat wysokociśnieniowy (2007/06) 15

16 Ciśnienie w obiegu sprężarki zbyt niskie (strona niskiego ciśnienia) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw. 1. Czy pompa ciepła była przez dłuższy czas wyłączona, np. przed rozruchem? B Potwierdzić usterkę, załączyć funkcję ponownego uruchomienia sprężarki (w menu 5.6 ustawić funkcję szybkiego uruchomienia ponownego). 2. B W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego P3. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 3. B Młotkiem gumowym ostrożnie uderzyć w pompę. Przełącznik pompy ustawić na 3 stopień. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 4. B Odkręcić centralną śrubę w pompie i obrócić śrubokrętem wał pompy. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 5. B Na płycie przyłączeniowej zmierzyć napięcie pomiędzy zaciskiem N i L przyłącza P3. Czy napięcie wynosi 230 V? 6. B Sprawdzić okablowanie pomiędzy przyłączem P3 płyty przyłączeniowej i pompy. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 7. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 2. nie: 2. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 10. nie: 3. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 10. nie: 4. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 10. nie: nie: B Sprawdzić ścieżki przewodzące płyty przyłączeniowej, w razie potrzeby wymienić płytę przyłączeniową. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 8. właściwie podłączone? 8. Uszkodzona pompa. B Wymienić pompę. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. 10. B Sprawdzić ciśnienie w obiegu czynnika roboczego. 11. nie: B Napełnić obieg czynnika roboczego. Czy jest wystarczająca ilość czynnika roboczego? Tab. 14 Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? (2007/06)

17 Ciśnienie w obiegu sprężarki zbyt niskie (strona niskiego ciśnienia) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw. 11. Powietrze w obiegu czynnika roboczego. Czy w czasie pracy pompy ciepła w pompie czynnika roboczego słychać szum przepływu? 12. Zbyt mała ochrona przeciw zamarzaniu w czynniku roboczym. B Sprawdzić temperaturę zamarzania czynnika roboczego. B Odpowietrzyć obieg czynnika roboczego. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany 12. nie: nie: B Ustawić punkt zamarzania czynnika roboczego na właściwą wartość. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 13. Czy temperatura zamarzania zawiera się w zakresie od 17 C do 20 C? 13. Niedobór środka chłodniczego. Przez wziernik sprężarki można zaobserwować ciągłe tworzenie się pęcherzy? Tab. 14 B Sprawdzić szczelność w obiegu sprężarki. B Uzupełnić środek chłodniczy (2007/06) 17

18 Usterka anody antykorozyjnej (tylko urządzenia serii TM...) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw. 1. Czy alarm pojawia się tylko przy zwiększonym poborze wody? Tab. 15 nie: Nie reagować. Uszkodzona anoda antykorozyjna wewnętrznego podgrzewacza c.w.u. B Wymienić anodę antykorozyjną. Zasilanie urządzenia prądem jedno- lub dwufazowym Potwierdzenie alarmu: Po usunięciu usterki alarm jest automatycznie kasowany. 1. B Sprawdzić główne bezpieczniki w budynku i oraz bezpieczniki pompy ciepła. Czy napięcie przewodów fazowych pompy ciepła, zmierzone w stosunku do przewodu zerowego, wynosi 230 V? 2. B Sprawdzić wewnętrzne okablowanie przewodów fazowych pomiędzy zaciskiem do sieci i płytą przyłączeniową. 2. nie: B Zlecić elektromonterowi wykonanie prawidłowego zasilania elektrycznego. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Usunąć przerwę w połączeniu. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 3. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 3. B Sprawdzić ścieżki przewodzące na płycie przyłączeniowej. Czy ścieżki przewodzące nie są uszkodzone? 4. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. 4. nie: B Wymienić płytę przyłączeniową. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 5. właściwie podłączone? 5. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab. 16 Niewłaściwa kolejność przewodów fazowych w przewodzie zasilającym pompy ciepła Potwierdzenie alarmu: Po skorygowaniu kolejności przewodów fazowych alarm jest automatycznie kasowany. 1. Dwa przewody fazowe na przyłączu do sieci elektrycznej pompy ciepła są zamienione. Tab. 17 B Wyłączyć pompę ciepła wyłącznikiem zewnętrznym. B Zamienić dwa przewody fazowe na przyłączu do sieci elektrycznej pompy ciepła. B Ponownie włączyć pompę ciepła wyłącznikiem zewnętrznym (2007/06)

19 Usterka podgrzewacza elektrycznego Potwierdzenie alarmu: Przywrócić ustawienie bezpiecznika automatycznego i zabezpieczenia przed przegrzaniem podgrzewacza elektrycznego, nacisnąć przycisk Zatw 1. B Na płycie przyłączeniowej zmierzyć napięcie na przyłączu ELB zacisku T1. Czy napięcie wynosi 230 V? 2. B Sprawdzić ścieżki przewodzące ELB na płycie przyłączeniowej. Czy ścieżki przewodzące nie są uszkodzone? 3. B Sprawdzić płaski kabel pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną oraz jego przyłącza. 2. nie: B Sprawdzić okablowanie ELB, usunąć przerwę w połączeniu. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Wymienić płytę przyłączeniową. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. właściwie podłączone? 4. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab. 18 Temperatura na czujniku temperatury GT6 zbyt wysoka Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw. 1. B Uruchomić pompę ciepła. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT6. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę w miejscu czujnika. 2. nie: B Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 2. Czy wartości się pokrywają? 2. B W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT10 i GT11. Czy temperatura jest poniżej 5 C lub czy różnica temperatur wynosi mniej niż 5K( C)? nie: B patrz usterki Czynnik roboczy zał min na stronie 22 lub Czynnik roboczy wył min na stronie 23. B Zlecić instalatorowi regulację obiegu czynnika roboczego. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? Sprężarka jest uszkodzona. B Wymienić sprężarkę. Tab (2007/06) 19

20 Temperatura c.w.u. na wypływie z pompy ciepła wyższa niż 75 C (GT8) Potwierdzenie alarmu: Po spadku temperatury usterka jest kasowana automatycznie i pompa ciepła załącza się. 1. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT8. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie z pompy ciepła. 2. nie: B Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 2. Czy wartości się pokrywają? 2. B Uruchomić pompę ciepła w trybie ogrzewanie. B W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT8 i GT9. Czy różnica temperatur zawiera się w zakresie od 6 K ( C) do 10 K ( C)? 3. nie: B Ustawić przełącznik prędkości obrotowej pompy grzewczej P2 w takiej pozycji, aby różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem obiegu grzewczego mieściła się w zakresie pomiędzy 6 K ( C) i 10 K ( C), zalecenie: 7 K ( C)... 9 K ( C). 3. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab. 20 Różnica temperatur pomiędzy GT8 i GT9 jest większa niż 13 C Potwierdzenie alarmu: Po zmniejszeniu różnicy temperatur usterka jest kasowana automatycznie i załącza się pompa ciepła. 1. B Sprawdzić filtr w obiegu grzewczym. B Zdemontować i wyczyścić filtr. 2. B Sprawdzić przepływ w instalacji grzewczej. 3. Instalacja nie jest dostosowana do współpracy z pompami ciepła. Tab. 21 Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 2. B Otworzyć zawory termostatyczne na grzejnikach. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 3. B Uzupełnić odpowiednie elementy w instalacji grzewczej (grzejniki,...) (2007/06)

21 Temperatura na powrocie w pompie grzewczej jest wyższa niż ok. 55 C (GT9) Potwierdzenie alarmu: Po spadku temperatury usterka jest kasowana automatycznie i pompa ciepła załącza się. 1. Czy komunikat usterki pojawia się tylko czasami (np. przy chłodnej pogodzie) i praca instalacji nie podlega żadnym negatywnym wpływom? 2. Czy komunikat usterki pojawia się tylko podczas przygotowania c.w.u.? 3. B Zmniejszyć temperaturę c.w.u. ustawioną w menu 2.3 o ok. 4 K ( C). Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT3 lub GT3X. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. w podgrzewaczu. Czy wartości się pokrywają? 5. B Zdemontować siłownik zaworu 3- drogowego. B Obrócić ręcznie wewnętrzny moduł zaworu (ew. za pomocą szczypiec). Czy wewnętrzny moduł zaworu obraca się lekko i równomiernie? 6. Czy zawory termostatyczne na grzejnikach są całkowicie otwarte? Nie reagować. nie: nie: 5. B W menu 2.3 ponownie ustawić temperaturę c.w.u. na wartość początkową. 4. nie: B W menu 2.3 stopniowo zwiększyć temperaturę c.w.u. do maksymalnej możliwej wartości, przy której nie następuje wywołanie alarmu. 5. nie: B Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. B Ponownie zamontować siłownik. 6. nie: B Wymienić wewnętrzny moduł zaworu. B Ponownie zamontować siłownik. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Otworzyć zawory termostatyczne. 7. Czy grzejniki lub pętle grzejne (w ogrzewaniu podłogowym) robią się ciepłe? Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Odpowietrzyć instalację grzewczą. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? Czy jest obejście w obiegu grzewczym? B Ograniczyć przepływ przez obejście. 9. Instalacja nie jest dostosowana do współpracy z pompami ciepła. Tab. 22 Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 9. nie: 9. Uzupełnić odpowiednie elementy w instalacji grzewczej (grzejniki,...) (2007/06) 21

22 Temperatura czynnika roboczego na wlocie do pompy ciepła (GT10) jest mniejsza od wartości ustawionej w menu 9.4 (ustawienie fabryczne 10 C) Potwierdzenie usterki: Po wzroście temperatury usteria jest automatycznie kasowana i pompa ciepła załącza się. 1. B W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT10. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie z pompy ciepła. 2. nie: B Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 2. Czy wartości się pokrywają? 2. Czy pompa pracuje w trybie woda/woda? 3. nie: Czy w menu 9.4 ustawiono temperaturę B W menu 9.4 ustawić temperaturę graniczną na 0 C. graniczną wyższą niż 0 C? Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. nie: Komunikat usterki służy do zabezpieczenia pośredniego wymiennika ciepła przed mrozem. 5. Czy w menu 9.4 ustawiono temperaturę graniczną wyższą niż 10 C? Po wzroście temperatury alarm jest automatycznie kasowany i pompa ciepła załącza się. B W menu 9.4 ustawić temperaturę graniczną na 10 C. 6. B Uruchomić pompę ciepła. B W menu 3 nadzorować temperaturę na czujniku GT10 i dokonać pomiaru za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 6. nie: 6. B Sprawdzić i w razie potrzeby zmodyfikować rozplanowanie źródła ciepła (nawiercony otwór gruntowy, studnia zasilająca, kolektor gruntowy). Tab. 23 Czy temperatura oscyluje ok. lub poniżej 10 C? (2007/06)

23 Temperatura czynnika roboczego na wylocie z urządzenia (GT11) jest niższa od wartości ustawionej w menu 9.5 (ustawienie fabryczne 10 C) Potwierdzenie usterki: Po wzroście temperatury usterka jest automatycznie kasowana i urządzenie uruchamia się. 1. Czy pompa pracuje w trybie woda/woda? 2. nie: Czy w menu 9.5 ustawiono temperaturę graniczną wyższą niż 3 C? B W menu 9.4 ustawić temperaturę graniczną na 3 C. 3. Czy w menu 9.5 ustawiono temperaturę graniczną wyższą niż 10 C? 4. B W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego P3. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 5. B Młotkiem gumowym ostrożnie uderzyć w pompę. Przełącznik pompy ustawić na 3 stopień. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 6. B Odkręcić centralną śrubę w pompie i obrócić śrubokrętem wał pompy. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 7. B Na karcie przyłączeniowej zmierzyć napięcie pomiędzy zaciskiem L na przyłączu P3 i zaciskiem MB2 na przyłączu COMP. Czy napięcie wynosi 230 V? 8. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy kartą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. nie: 4. B W menu 9.5 ustawić temperaturę graniczną na 10 C. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. nie: 4. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 12. nie: 5. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 12. nie: 6. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 12. nie: nie: B Sprawdzić ścieżki przewodzące płyty przyłączeniowej, w razie potrzeby wymienić płytę przyłączeniową. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 9. B Sprawdzić okablowanie zacisku L na przyłączu P3 i zacisku MB2 na przyłączu COMP do pompy czynnika roboczego. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 10. Uszkodzona pompa. B Wymienić pompę. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić je. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 10. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab (2007/06) 23

24 Temperatura czynnika roboczego na wylocie z urządzenia (GT11) jest niższa od wartości ustawionej w menu 9.5 (ustawienie fabryczne 10 C) Potwierdzenie usterki: Po wzroście temperatury usterka jest automatycznie kasowana i urządzenie uruchamia się. 12. B Uruchomić pompę ciepła. B W menu 3 nadzorować temperaturę na czujnikach GT10 i GT11 i skontrolować ją dodatkowym termometrem cyfrowym. Różnica temperatur powinna wynosić ok. 2 K ( C )... 5 K ( C), zalecenie: 2K( C )... 3 K ( C). B patrz usterki Min temp zasil C/Ch lna stronie 22. nie: 13. Czy temperatura na wlocie do pompy jest tak niska, że temperatura na wylocie spada poniżej wartości ustawionej w menu 9.5? 13. B W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT10. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie z pompy ciepła. nie: B Sprawdzić i w razie potrzeby zmodyfikować rozplanowanie źródła ciepła (nawiercony otwór gruntowy, studnia zasilająca, kolektor gruntowy). B Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 14. Czy wartości się pokrywają? 14. B Sprawdzić ciśnienie w obiegu czynnika roboczego. Czy jest wystarczająca ilość czynnika roboczego? 15. Powietrze w obiegu czynnika roboczego. W czasie pracy pompy ciepła w pompie pompie czynnika roboczego słychać szum przepływu. Tab nie: B Napełnić obieg czynnika roboczego. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 15. B Odpowietrzyć obieg czynnika roboczego, w razie potrzeby dopełnić obieg czynnikiem roboczym (2007/06)

25 1. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na odpowiednim czujniku temperatury. Czy na wyświetlaczu pojawia się -- lub ---? Usterka w czujniku temperatury (GT1) Potwierdzenie alarmu: Po usunięciu usterki alarm jest automatycznie kasowany i pompa ciepła załącza się. 2. nie: 3. Przerwa lub zwarcie w przewodach czujnikowych 2. Czy na wyświetlaczu pojawia się --? Przerwa w przewodach czujnikowych. B Sprawdzić przewody czujnikowe i usunąć przerwę. nie: Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 3. Zwarcie w przewodach czujnikowych. B Sprawdzić przewody czujnikowe i usunąć zwarcie. 3. B Zdemontować odpowiedni czujnik temperatury. B Zmierzyć rezystancję czujnika temperatury i porównać z wartościami zadanymi (tabela 30). Czy wartości zmierzone pokrywają się z wartościami zadanymi? 4. B Sprawdzić ścieżki przewodzące na płycie czujnika. Czy ścieżki przewodzące są uszkodzone? 5. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą czujnika i skrzynką regulacyjną. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Wymienić czujnik temperatury Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. B Wymienić kartę czujnika. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 5. nie: nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 6. właściwie podłączone? 6. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab (2007/06) 25

26 4.6 Nieodpowiednie temperatury w pomieszczeniu lub c.w.u. Zbyt niska temperatura w pomieszczeniu 1. Czy pompa ciepła uruchamia się? 2. nie: Wysoka temperatura na zewnątrz (lato). B W menu 1.14 (poziom menu użytkownika U2) należy ustawić temperaturę wyłączającą letni tryb pracy na tak wysoką wartość, aby pompa ciepła mogła się uruchomić. 2. Czy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 5 C? nie: Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. B W menu 1.2 Zakres dokl reg zwiększyć temperaturę. Zmian dokonywać małymi krokami co 1 C... 2 C i odczekać 24 godziny. Dopiero potem można ewentualnie ponownie zwiększyć temperaturę. Czy czynność nie przyniosła skutku? 3. B W menu 1.1 Zakres wzrost/spadek zwiększyć ustawioną wartość. Zmian dokonywać w niewielkich krokach co 0,2... 0,4 stopnia i odczekać 24 godziny. Dopiero potem można ewentualnie ponownie zwiększać temperaturę. Ustawienia standardowe to dla instalacji podłogowych i dla grzejników. 3. B W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT1, GT2, GT8 i GT9, jeżeli są zamontowane, to także GT4 i GT5. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperatury. Czy temperatury zmierzone przy pomocy czujników i termometru cyfrowego są takie same? 4. Czy zawory termostatyczne na grzejnikach są otwarte? Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Sprawdzić i skorygować pozycję odpowiedniego czujnika temperatury, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Otworzyć zawory termostatyczne. 5. Czy grzejniki lub pętle grzejne (w ogrzewaniu podłogowym) robią się ciepłe? Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Odpowietrzyć instalację grzewczą. Czy czynność nie przyniosła skutku? Czy jest obejście w obiegu grzewczym? B Ograniczyć przepływ przez obejście. 7. B Zmierzyć różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem grzejników. Czy różnica temperatur wynosi więcej niż 3 C? 8. Instalacja nie jest dostosowana do współpracy z pompami ciepła. Tab. 26 Czy czynność nie przyniosła skutku? 7. nie: nie: B Ograniczyć przepływ przez grzejnik. Czy czynność nie przyniosła skutku? 8. B Uzupełnić odpowiednie elementy w instalacji grzewczej (grzejniki,...) (2007/06)

27 Temperatura w pomieszczeniu zbyt wysoka 1. Czy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 5 C? nie: B W menu 1.2 Zakres dokl reg zmniejszyć temperaturę. Zmian dokonywać małymi krokami co 1 C... 2 C i odczekać 24 godziny. Dopiero potem można ewentualnie ponownie zmniejszać temperaturę. Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. B W menu 1.1 Zakres wzrost/spadek zmniejszyć ustawioną wartość. Zmian dokonywać w niewielkich krokach co 0,2... 0,4 i odczekać 24 godziny. Dopiero potem można dokonać ewentualnego zmniejszenia wartości. Ustawienia standardowe to dla instalacji podłogowych i dla grzejników. 2. B W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT1, GT2, GT8 i GT9, jeżeli są zamontowane, to także GT4 i GT5. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperatury. Czy temperatury zmierzone przy pomocy czujników i termometru cyfrowego są takie same? 3. B Zdemontować siłownik zaworu 3- drogowego. B Obrócić ręcznie wewnętrzny moduł zaworu (ew. za pomocą szczypiec). Czy wewnętrzny moduł zaworu obraca się lekko i równomiernie? 4. Instalacja grzewcza jest niewłaściwie rozplanowana. Tab. 27 Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Sprawdzić i skorygować pozycję odpowiedniego czujnika temperatury, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy czynność nie przyniosła skutku? 3. B Ponownie zamontować siłownik. 4. nie: B Wymienić wewnętrzny moduł zaworu. B Zmodyfikować instalację grzewczą (2007/06) 27

28 Temperatura c.w.u. jest za niska 1. B W menu 2.3 (poziom menu serwisanta K/S) sprawdzić ustawioną temperaturę c.w.u. Ustawienie fabryczne to 52 C. Czy nastawa temperatury c.w.u. jest zbyt niska? 2. B Zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie podgrzewacza ok. 10 minut po cyklu przygotowania c.w.u. przez pompę ciepła. Czy temperatura c.w.u. wynosi 46 C C? 3. B W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT3 i GT9. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę w miejscach zamontowania czujników. Czy wartości się pokrywają? 4. Podgrzewacz c.w.u. nie jest przeznaczony do pracy z pompami ciepła. 5. B Sprawdzić przyłącza hydrauliczne podgrzewacza. B W menu 2.3 (poziom menu serwisowe K/S) ustawić wyższą temperaturę c.w.u. Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. nie: nie: B Usunąć kamień z podgrzewacza c.w.u. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Sprawdzić i skorygować pozycję odpowiedniego czujnika temperatury, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy czynność nie przyniosła skutku? 4. B Podgrzewacz c.w.u. wymienić na inny model ze specjalnym wymiennikiem ciepła. B Podłączyć prawidłowo zasilanie i powrót do pogrzewacza. Czy zamieniono przewody zasilania i powrotu c.w.u. na podgrzewaczu? 6. B Sprawdzić termostatyczny zawór mieszający w budynku. Jeżeli zawór zwrotny w termostatycznym zaworze mieszającym przecieka, istnieje sprzężenie pomiędzy przewodem wody ciepłej i zimnej. Tab. 28 nie: Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 6. B Wymienić wewnętrzny moduł zaworu. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 6. B Naprawić lub wymienić termostatyczny zawór mieszający (2007/06)

29 Brak ciepłej wody 1. B W menu sprawdzić ustawienia funkcji nagrzewania jastrychu. B W menu dezaktywować program nagrzewania jastrychu. Czy funkcja nagrzewania jastrychu jest aktywna? 2. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT3 lub GT3X. Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. nie: 2. B W menu 2.3 (poziom menu serwisowe K/S) ustawić wyższą temperaturę c.w.u. Czy wskazywana jest temperatura c.w.u.? nie: Czy czynność nie przyniosła skutku? 5. B Sprawdzić przewody czujnika temperatury, w razie potrzeby usunąć usterki. 3. B W menu 5.13 potwierdzić czujnik temperatury GT3 lub GT3X. Czy można potwierdzić czujnik temperatury GT3 lub GT3X? 4. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą czujnika i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 5. B W menu 5.3 ręcznie aktywować zawór 3-drogowy. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Sprawdzić płytę czujnika, w razie potrzeby wymienić. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. 8. nie: 6. Czy czynność nie przyniosła skutku? 5. Czy silnik uruchamia się? 6. B Zmierzyć napięcie na zacisku OPEN przyłącza VXV w płycie przyłączeniowej. Czy zmierzone napięcie wynosi 230 V. 7. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. 7. nie: B Sprawdzić płytę przyłączeniową, w razie potrzeby wymienić ją. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy czynność nie przyniosła skutku? 8. właściwie podłączone? 8. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab (2007/06) 29

Instrukcja serwisowa. Logatherm WPS... K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17

Instrukcja serwisowa. Logatherm WPS... K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Instrukcja serwisowa Geotermiczna pompa ciepła 6 720 614 285-00.1O 6 720 614 323 PL (06/2007) OSW Logatherm WPS... K/WPS... WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1 Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1 6 720 611 660-00.1O TM 60-1 TM 75-1 TM 90-1 TM 110-1 TE 60-1 TE 75-1 TE 90-1 TE 110-1 TE 140-1 TE 170-1 6 720 614 249 PL (2007/06) OSW Szanowni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS...K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS...K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła 6 720 614 285-00.1O 6 720 614 283 PL (06/2007) OSW Logatherm WPS...K/WPS... WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Dla Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego Kody Opis usterki KODY ESYS Rozwiązanie E 01 Brak zapłonu 1. Sprawdź podłączenie przewodu gazowego Brak obecności płomienia po 5 próbach zapłonu. 2. Sprawdź podłączenie przewody zapłonowego 3. Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym 2. Sterownik przewodowy Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA Wybierz prędkość wentylatora. PRZYCISK WYBORU TRYBU Wybierz tryb. PRZYCISK ANULOWANIA Anuluj WŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D. 6 720 643 112 (2010/03) pl

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D. 6 720 643 112 (2010/03) pl Instrukcja obsługi Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D 6 720 643 112 (2010/03) pl Wstęp Wstęp Szanowni klienci, Ciepło daje życie to motto ma u nas tradycję. Ciepło jest dla człowieka jednym

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA

INSTRUKCJA SERWISOWA INSTRUKCJA SERWISOWA Klimatyzator kasetonowy typu Multisplit. CNAUX.PL SPIS TREŚCI Usuwanie problemów: Kody błędów 3 5 USUWANIE PROBLEMÓW Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Informacje dla instalatora

Informacje dla instalatora 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 Szanowny nabywco: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz warunkami gwarancji i eksploatacji. Producent

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektryczna z grillem HEN6650 firmy Bosch

Kuchenka elektryczna z grillem HEN6650 firmy Bosch Kuchenka elektryczna z grillem HEN6650 firmy Bosch Widok z góry Widok z tyłu ścianki bocznej blachy podstawowej Ścianka boczna piekarnika Uziemienie ścianki bocznej PE a PE A1 A30 A80 A81 A82 B1 E12 E13

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Błędy w jednostce zewnętrznej

Błędy w jednostce zewnętrznej Błędy w jednostce zewnętrznej E1: Błąd kolejności faz 1. Należy sprawdzić kolejność faz. Rozwiązanie: Jeśli kolejność faz nie jest prawidłowa, należy ją zmienić. Jeśli zmiana nie pomogła, lub podłączenie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi SP-16 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja grupy pompowej stałowartościowej i z zaworem trójdrogowym

Instrukcja grupy pompowej stałowartościowej i z zaworem trójdrogowym Instrukcja grupy pompowej stałowartościowej i z zaworem trójdrogowym 0 / 0 - PL, EN, RU Spis treści INSTRUKCJA GRUPY POMPOWEJ STAŁOWARTOŚCIOWEJ... Budowa i zasada działania... Działanie... Regulacja zaworów...

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300

Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300 Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300 6 720 613 748 pl (2007/04) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 3 1.1 Ogólne wskazówki

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1

Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1 Instrukcja instalacji i konserwacji dla specjalisty Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/TE...-1 6 720 611 660-00.1O TM 60-1 TM 75-1 TM 90-1 TM 110-1 TE 60-1 TE 75-1 TE 90-1 TE 110-1 TE 140-1 TE 170-1 6 720

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Kody błędów kuchni indukcyjnych firm Bosch i Siemens

Kody błędów kuchni indukcyjnych firm Bosch i Siemens 1. Ogólne kody błędów (cz.1/3) E Kody błędów i komunikaty urządzenia Przed każdą naprawą urządzenie odłączyć od sieci na co najmniej 30 sekund i następnie ponownie podłączyć. Gdy sygnalizacja błędu nadal

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 5 Instrukcja obs³ugi INS-005-001 10x180 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Program diagnostyczny, kody błędów suszarki bielizny marki Bosch model WTE84100

Program diagnostyczny, kody błędów suszarki bielizny marki Bosch model WTE84100 2 SERWIS SPRZĘTU DOMOWEGO Program diagnostyczny, kody błędów suszarki bielizny marki Bosch model WTE84100 1. Wybrać program kontrolny (Przestrzegać funkcji przełącznika wyboru programów) Aktywowanie trybu

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. S P - 05 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA CE 2 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP 05 3 7 4 1 2 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Pogotowie cieplne (041)

Pogotowie cieplne (041) WSTĘP Węzeł cieplny MEC jest urządzeniem słuŝącym dla potrzeb centralnego ogrzewania i (opcjonalnie) do ogrzewania ciepłej wody uŝytkowej. Zastosowanie nowoczesnej technologii i wysokiej jakości urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji dla specjalisty

Instrukcja instalacji i konserwacji dla specjalisty Instrukcja instalacji i konserwacji dla specjalisty Geotermiczna pompa ciepła 6 720 614 285-00.1O 6 720 614 282 PL (06/2007) OSW Logatherm WPS...K/WPS... WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40. Regulator solarny. Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40. Regulator solarny. Dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator solarny 7747006071-00.1 SD Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40 Dla użytkownika Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 7 747 008 505 PL (03/2007) OSW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Części pompy ciepła DHP.

Części pompy ciepła DHP. Części pompy ciepła DHP 1 Części pompy ciepła DHP 2 Sprężarka spiralna 3 4 Części pompy ciepła DHP 5 Filtr - osuszacz Niezależnie od precyzji, z jaką wykonana jest instalacja czynnika znajduje się w niej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5 IsoBar ControlModul Instrukcja Obsługi Spis Treści Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2 Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3 Sterowania w trybie ISOBAR 4 Sterowanie ręczne 5 Ustawienie trybu

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy Firma TMK spj Września ul Szosa Witkowska 105 tel/fax 61 437 97 60 wwwtmkcompl Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik MTS 100 Instrukcja obsługi i instalowania Zastosowanie Sterownik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP - 1 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. Włączenie (przycisk

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i Obsługi CTC Basic display 162 105 14-1 2012-11 05

Instrukcja Instalacji i Obsługi CTC Basic display 162 105 14-1 2012-11 05 Instrukcja Instalacji i Obsługi 162 105 14-1 2012-11 05 English Spis treści 1. 3 1.1 Opis 3 2. Instalacja CTC EcoPart 400 4 Opis 4 2.1 Instalacja sterownika 4 2.1.1 Instalacja przewodów 5 2.1.2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Nazwa błędu Możliwe przyczyny błędu Rozwiązanie problemu

Nazwa błędu Możliwe przyczyny błędu Rozwiązanie problemu E001 E002 Brak / / 1) Chwilowa utrata zasilania 2) Napięcie zasilające nie spełnia założonych wymogów Niskie napięcie 3) Uszkodzenie mostka szyny DC prostowniczego i rezystancji buforującej 4) Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA GOLD wielkości 04-80 1. Informacje ogólne Jeżeli centrala GOLD zawiera nagrzewnicę wodną bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, obieg wodny nagrzewnicy

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym)

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) odczyt i zmiana parametrów w połączeniu z regulatorem pompy ciepła umożliwia wygodną kontrolę, obsługę i opttymalizację pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych.

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. Instrukcja eksploatacji Podgrzewacz do instalacji ciepłej wody użytkowej w systemie ładowania podgrzewacza Vitocell-L 100 Typ CVL, 500 do 1000 litrów Pionowy podgrzewacz pojemnościowy ze stali, z emaliowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

UPM3 AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji

UPM3 AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY UPM AUTO L UPM AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji. Tą pompą cyrkulacyjną steruje się wewnętrznie (samosterująca) za pomocą trzech opcji sterowania. Interfejs użytkownika

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

AE...-1. Moduł zewnętrzny powietrzno-wodnej pompy ciepła AE 60-1 AE 80-1 AE 100-1. Instrukcja obsługi 6 720 614 402 PL (2007/06) OSW

AE...-1. Moduł zewnętrzny powietrzno-wodnej pompy ciepła AE 60-1 AE 80-1 AE 100-1. Instrukcja obsługi 6 720 614 402 PL (2007/06) OSW Instrukcja obsługi AE...-1 Moduł zewnętrzny powietrzno-wodnej pompy ciepła 6 720 614 050-00.1D AE 60-1 AE 80-1 AE 100-1 6 720 614 402 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo