Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/ TE...-1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/ TE...-1"

Transkrypt

1 Instrukcja serwisowa Geotermiczna pompa ciepła TM...-1/ TE O TM 60-1 TM 75-1 TM 90-1 TM TE 60-1 TE 75-1 TE 90-1 TE TE TE PL (2007/06) OSW

2 Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli 2 2 Budowa urządzenia TM TE Obsługa Panel sterowania Informacje ogólne Poziom menu dla serwisanta K/S Ważne ustawienia 5 4 Usuwanie usterek Informacje ogólne Odczytanie protokołu alarmowego Wskazówki do korzystania z tabeli usterek Ogólne usterki Komunikaty usterek na wyświetlaczu Nieodpowiednie temperatury w pomieszczeniu lub c.w.u Demontaż najważniejszych modułów funkcyjnych Pompa obiegu grzewczego Pompa czynnika roboczego Podgrzewacz elektryczny Płyta przyłączeniowa Płyta czujnika Skrzynka regulacyjna Ogranicznik prądu rozruchu Filtr Zawór 3-drogowy sterujący 31 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Naprawy B Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez Autoryzowany Serwis Junkers! B Przed wykonywaniem prac przy urządzeniu należy wyłączyć wyłącznik główny! B Przed wykonywaniem prac przy części elektrycznej należy odłączyć urządzenie od źródła napięcia (np. za pomocą bezpieczników, wyłącznika LS)! B Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych! Udzielenie wskazówek klientowi B Klientowi należy zwrócić uwagę na to, że nie wolno mu dokonywać jakichkolwiek zmian czy napraw. B Raz w roku dokonać przeglądu serwisowego. 1.2 Objaśnienie symboli Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa będą oznaczone w tekście trójkątem ostrzegawczym. Słowa wytłuszczone oznaczają możliwe niebezpieczeństwo, jeśli nie będzie się przestrzegało odpowiednich zaleceń. Uwaga oznacza, że mogą nastąpić lekkie uszkodzenia przedmiotów. Ostrzeżenie oznacza, że może dojść do lekkiego uszkodzenia ciała, lub cięższych uszkodzeń przedmiotów. Niebezpieczeństwo oznacza, ze może dojść do uszkodzenia ciała. W szczególnych przypadkach zagrożone może być życie. Wskazówki w tekście będą oznaczone znajdującym się obok symbolem. Wskazówki zawierają ważne informacje w przypadkach, gdy nie istnieje niebezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu (2007/06)

3 Budowa urządzenia 2 Budowa urządzenia 2.1 TM TE HR HV KW WW 418 VXV WS SE SA MB1 96 EK 1 HR HV RSp VSp SA 418 VXV MB EK 1 ZH SE EK 2 23 ZH P2 P3 EK 2 P3 P O Rys. 1 EK 1 EK 2 HR HV SA SE KW MB1 P2 P3 R Sp V Sp VXV WS WW ZH O Bezpiecznik automatyczny dogrzewacza elektrycznego Przycisk Reset dla zabezpieczenia przed przegrzaniem Powrót z instalacji grzewczej Zasilanie instalacji grzewczej Wypływ czynnika roboczego Dopływ czynnika roboczego Dopływ zimnej wody Zabezpieczenie silnika z Resetem sprężarki Pompa obiegu grzewczego Pompa czynnika roboczego Powrót z podgrzewacza Zasilanie podgrzewacza Zawór 3-drożny (wewnętrzny) Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. z płaszczem wody grzewczej Wypływ ciepłej wody Dogrzewacz elektryczny Rys. 2 4 Zawór odcinający z filtrem do obiegu grzewczego 23 Parownik 83 Zawór dławiący 84 Wziernik 88 Skraplacz 94 Zaciski przyłącza sieciowego 95 Panel sterowania 96 Bezpiecznik automatyczny 98 Ogranicznik prądu rozruchu (brak w przypadku TM 60-1 i TE 60-1) 101 Skrzynka regulacyjna 111 Sprężarka z pokrywą tłumiącą 113 Listwa podłączeniowa 114 Listwa podłączeniowa czujników 116 Skrzynka rozdzielcza 138 Zawór spustowy wody grzewczej pod podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. 418 Tabliczka znamionowa (2007/06) 3

4 Obsługa 3 Obsługa 3.1 Panel sterowania 3.2 Informacje ogólne Przechodzenie przez poziomy menu i ustawianie wartości dokonywane jest za pomocą pokrętła i przycisków pod wyświetlaczem. Aktywne funkcje dla przycisków wskazywane są na wyświetlaczu ( tab. 1). Panel sterowania służy do przedstawiania informacji o urządzeniu i instalacji jak również do zmiany parametrów. W przypadku awarii prądu wyświetlacz gaśnie. Wszystkie nastawy pozostają zachowane. Po zakończeniu awarii, urządzenie przechodzi automatycznie w ustawiony tryb pracy. Wyświetlacz Funkcja Ogrz B Wywołanie szybkich nastaw J Info Menu B Wyświetlenie informacji B Wywołanie menu głównego Rys. 3 Panel sterowania Wybierz B Potwierdzenie wyboru 1 Wskaźnik trybu przygotowania c.w.u. 2 Wskaźnik dogrzewacza 3 Wskaźnik sprężarki 4 Pokrętło nastawcze 5 Prawy przycisk funkcyjny 6 Środkowy przycisk funkcyjny 7 Lewy przycisk funkcyjny 8 Wyświetlacz 9 Wyłącznik główny ze wskaźnikiem pracy 10 Wskaźnik usterki Zatw Zmien Zapisz Powrot B Potwierdzenie wartości B Zmiana wartości B Zapisanie zmienionej wartości B Przejście do nadrzędnego poziomu menu -> B Następna wartość <- B Poprzednia wartość Powrot B Przerwanie Zatw Tab. 1 B Zakończenie alarmu Możliwe funkcje przycisków (2007/06)

5 Obsługa 3.3 Poziom menu dla serwisanta K/S Poziom menu K/S (dla serwisu) Na poziomie menu K/S zgromadzone są wszystkie nastawy (U1, U2 jak również inne nastawy). Aby z poziomu menu użytkownika U1 lub U2 przejść do poziomu menu użytkownika K/S: B W menu startowym nacisnąć i przytrzymać Menu, aż pojawi się Dostep = SERWIS. Na wyświetlaczu, w górnym prawym rogu pojawi się K/S. Rys. 4 Uwaga: Dokonywanie zmian na poziomie menu serwisowym K/S może mieć poważne konsekwencje dla poprawnej pracy urządzenia O B Ustawienia w poziomie menu serwisowym K/S mogą być dokonywane wyłącznie przez przeszkolonego instalatora lub serwisanta! Jeżeli przez 15 minut nie są wprowadzane żadne parametry, wyświetlacz przełącza się automatycznie na poziom menu użytkownika U Ważne ustawienia Menu główne: Odczyty wszystkich temperatur (3) W tym menu głównym można odczytać wartości temperatur na przyłączonych czujnikach. Poziom menu użytkownika Tab. 2 U1, U2, K/S Znaczenie: Wl 21.3 C: temperatura, w której pompa ciepła załącza się lub otwiera się zawór mieszający Wyl 21.3 C: temperatura w której pompa ciepła wyłącza się lub zamyka się zawór mieszający Akt 21.3 C: faktycznie zmierzona temperatura na czujniku Ust C: wymagana przez system temperatura na czujnik --: Przerwa w przewodzie czujnika ---: Zwarcie w przewodzie czujnika Podmenu:Obsluga reczna wszyst funkcji (5.3) Wszystkie elementy instalacji, które są przyłączone do urządzenia, mogą być wysterowane ręcznie, co np. pozwoli sprawdzić ich prawidłowe funkcjonowanie. Podczas trybu ręcznego wyłączone zostają wszystkie pozostałe ustawienia urządzenia. Po opuszczeniu menu zakańczane są wszystkie procedury sterowania ręcznego i urządzenie powraca do normalnego trybu pracy. Poziom menu serwisowe K/S Ustawienia Wl/wyl gruntowej pompy obiegowej P3 Wl/wyl pompy C/Grz P2 Wl/wyl pompy cyrkul. na CO P1 Wl/wyl zawor trojdrozny VXV Wl/wyl +CO olejowe/ elektryczne Wl/wyl sprezarki Otworz/zamknij zawor mieszajacy SV1 Tab. 3 Niezależnie od ustawienia w 5.2 sprawdzenie w trybie ręcznym Wl/wyl +CO olejowe/elektryczne uruchamia się zawsze za pomocą przewodu przyłączeniowego 1/ (2007/06) 5

6 Obsługa Podmenu: Szybkie ponowne uruchomienie PC (5.6) Za pomocą funkcji szybkiego uruchomienia, czas uruchomienia skracany jest do 20 sekund. Nastawa funkcji jest aktywna tylko raz, w razie potrzeby ponownego wybrania funkcji należy ponownie aktywować nastawę. Poziom menu serwisowe Tab. 4 K/S Podmenu: Podlacz. dodatkowych czujnikow (5.13) Dodatkowe czujniki temperatury (c.w.u. GT3 lub GT3X, na zasilaniu obiegu grzewczego z mieszaniem GT4, w pomieszczeniu GT5) są rozpoznawane automatycznie. Aby mogły być wykorzystane przez układ sterowania muszą zostać potwierdzone. Anoda (ELA) w urządzeniach TM...-1 jest już potwierdzona fabrycznie. Menu główne: Rejestr wszystkich alarmow (11) Wyświetla listę zaistniałych alarmów. Alarmy aktywne oznaczone są gwiazdką *. B Nacisnąć przycisk Info, aby otrzymać informacje o usterce. Poziom menu użytkownika Tab. 5 U2, K/S Menu główne: Powrot do ustawien fabrycznych (12) Na poziomie menu użytkownika U1 lub U2 wszystkie ustawienia poziomu menu użytkownika U1 i U2 resetowane są do ustawień fabrycznych. Na poziomie menu serwisowym K/S wszystkie ustawienia płaszczyzny serwisowym K/S resetowane są do ustawień fabrycznych. Jeżeli podłączony czujnik temperatury nie zostanie wyświetlony: B Sprawdzić okablowanie i przyłącze. Poziom menu użytkownika Tab. 6 U2, K/S Wszystkie ustawienie indywidualne i programy czasowe są kasowane! (2007/06)

7 4 Usuwanie usterek 4.1 Informacje ogólne Przed rozpoczęciem właściwego poszukiwania usterki zasadne jest sprawdzenie aktualnego stanu pompy ciepła: B Odczytać i sprawdzić wszystkie temperatury w menu głównym 3. B W podmenu 5.3 wszystkie podzespoły uruchomić ręcznie i skontrolować rozruch silników. B Sprawdzić wszystkie ustawienia urządzenia, które mogłyby zostać zmienione przez klienta. Jeżeli jest to koniecznie, należy skorygować poszczególne nastawy lub w menu 12 zresetować je do ustawień fabrycznych. Ustawić prędkość obrotową pompy obiegu grzewczego. B Uruchomić pompę ciepła w trybie ogrzewania. B W menu głównym 3 odczytać temperatury GT8 (zasilanie obiegu grzewczego) i GT9 (powrót obiegu grzewczego). B Ustawić przełącznik prędkości obrotowej pompy grzewczej w takiej pozycji, aby różnica temperatur pomiędzy GT8 i GT9 zawierała się w zakresie 6 K ( C) K ( C), zalecenie: 7 K ( C)... 9 K ( C). 4.2 Odczytanie protokołu alarmowego Wszystkie alarmy układu regulacji Rego zapamiętywane są w protokole i mogą zostać wywołane w menu 11. Analiza komunikatów usterek może dać wskazówkę odnośnie przyczyny usterek. Należy odpowiedzieć na następujące pytania: Kiedy doszło do awarii (w dzień, nocą,...)? Jakie były temperatury zewnętrzne? Czy podczas awarii klient zauważył inne nieprawidłowości? Czy podczas awarii dokonywano zmian w instalacji (odpowietrzanie,...)? Czy awaria występowała już wcześniej? Jak często? W jakim czasie (godzina, dzień,...)? Czy częstotliwość awarii wzrosła? Czy awaria ma związek z temperaturą zewnętrzną? Czy awaria wystąpiła wraz z inną awarią? Ustawić prędkość obrotową pompy czynnika roboczego. B Uruchomić pompę ciepła w trybie ogrzewania. B W menu 3 odczytać temperatury dla GT10 (dopływ czynnika roboczego) i GT11 (wypływ czynnika roboczego). B Ustawić przełącznik prędkości obrotowej pompy czynnika roboczego w takiej pozycji, aby różnica temperatur pomiędzy GT10 i GT11 zawierała się w zakresie 2 K ( C)... 5 K ( C), zalecenie: 2 K ( C)... 3K( C) (2007/06) 7

8 4.3 Wskazówki do korzystania z tabeli usterek Sposób postępowania opisany jest na przykładzie (tabela na stronie 8): Tabelę należy odczytywać od góry do dołu i z lewej strony do prawej. Najpierw należy zanotować ustawione wartości a przed zakończeniem prac ponownie je ustawić. Odpowiedzieć na pytanie w punkcie 1 (arkusz kontrolny). W zależności od udzielonej odpowiedzi (tak lub nie) należy odczytać informację w odpowiedniej linijce i dokonać opisanej tam czynności; zignorować inną odpowiedź. W przykładzie: Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawia się ani -- ani --- należy przejść do nie, a więc 3.! 3. oznacza, wykonywanie działania opisanego w punkcie 3., opisana pomiędzy punktami nie jest brana pod uwagę. W przykładzie: zdemontować odpowiedni czujnik temperatury... Po usunięciu usterki urządzenie nie wyświetla komunikatu usterki i przechodzi do normalnego trybu pracy, poszukiwanie usterek jest zakończone. Jeżeli po wykonaniu czynności i ewentualnym ponownym uruchomieniu usterka w dalszym ciągu jest generowana: wykonać następny podany krok. Jeżeli wskazywana jest następna usterka, należy wykonać czynności opisane w odpowiednich tabelach usterek 1. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na odpowiednim czujniku temperatury. Czy na wyświetlaczu pojawia się -- lub ---? Usterka czujnika (tutaj: GT1 = czujnik temperatury na powrocie obiegu grzewczego - zewnętrzny) Potwierdzenie alarmu: Po usunięciu usterki alarm jest automatycznie resetowany i pompa ciepła załącza się. 2. nie: 3. Przerwa lub zwarcie w przewodach czujnika 2. Czy na wyświetlaczu pojawia się --? Przerwa w przewodach czujnika. B Sprawdzić przewody czujnika i usunąć przerwę. nie: Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 3. Zwarcie w przewodach czujnika. B Sprawdzić przewody czujnika i usunąć zwarcie. 3. B Zdemontować odpowiedni czujnik temperatury. B Zmierzyć rezystancję czujnika temperatury i porównać z wartościami zadanymi (tabela 30 na stronie 32). Czy wartości zmierzone pokrywają się z wartościami zadanymi? 4. B Sprawdzić ścieżki przewodzące na płycie czujnika. Czy ścieżki przewodzące są uszkodzone? 5. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą czujnika i skrzynką regulacyjną. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Wymienić czujnik temperatury Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. B Wymienić płytę czujnika. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 5. nie: nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 6. właściwie podłączone? 6. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab (2007/06)

9 4.4 Ogólne usterki Pompa ciepła nie uruchamia się (sprężarka nie załącza się) 1. Czy dioda sygnalizacyjna przycisku zał-/ wyłączającego miga przy wyłączonej pompie ciepła? 2. Czy pompa ciepła nie uruchamia się przy nieaktywnym czasie blokady (brak zasilania elektrycznego)? 3. B Sprawdzić wyłącznik sieciowy od strony instalacji elektrycznej zewnętrznej. Czy pompa została wyłączona wyłącznikiem od strony instalacji elektrycznej zewnętrznej? 4. B W skrzynce bezpiecznikowej budynku sprawdzić bezpieczniki pompy ciepła. Czy bezpiecznik zadziałał? 5. B Zmierzyć napięcie na zaciskach zasilania sieciowego pompy. Czy napięcie wynosi 230 V? 11. nie: 2. B Odczekać do końca czasu blokady. Czy czynność nie przyniosła skutku? 3. nie: 3. B Włączyć pompę ciepła wyłącznikiem od strony instalacji elektrycznej zewnętrznej. Czy czynność nie przyniosła skutku? 4. nie: 4. B Załączyć bezpieczniki. Czy czynność nie przyniosła skutku? 5. nie: nie: B Sprawdzić przewody pomiędzy skrzynką bezpiecznikową i zaciskami zasilania sieciowego pompy ciepła, w razie potrzeby wymienić okablowanie. 6. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 7. B Sprawdzić ścieżki przewodzące na płycie przyłączeniowej. Czy ścieżki przewodzące nie są uszkodzone? 8. B Sprawdzić przewód modułowy i połączenia wtykowe pomiędzy płytą wyświetlacza i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 9. B Sprawdzić płytę wyświetlacza. Czy płyta wyświetlacza nie jest uszkodzona? Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Wymienić płytę przyłączeniową. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Wymienić przewód modułowy. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Wymienić płytę wyświetlacza. Czy czynność nie przyniosła skutku? Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. 11. B Włączyć pompę ciepła. B W menu 5.3 uruchomić ręcznie sprężarkę. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. nie: 12. Czy sprężarka uruchomiła się? 12. B W skrzynce bezpiecznikowej budynku sprawdzić bezpieczniki pompy ciepła. Czy bezpiecznik zadziałał? nie: B Sprawdzić czy ogranicznik prądu rozruchu nie ma zwarcia, w razie potrzeby wymienić ogranicznik. Czy czynność nie przyniosła skutku? 13. B Sprawdzić czy ogranicznik prądu rozruchu nie ma przerw w obwodzie, w razie potrzeby wymienić ogranicznik. Czy czynność nie przyniosła skutku? Sprężarka jest uszkodzona. Wymienić sprężarkę. Tab (2007/06) 9

10 Wyświetlacz nie świeci się 1. Czy wyświetlacz nie uruchamia się przy nieaktywnym czasie (brak zasilania elektrycznego)? 2. Czy zadziałał bezpiecznik automatyczny pompy ciepła (96 na rysunku 1 lub rysunek 2)? 3. B Sprawdzić przewód modułowy i połączenia wtykowe pomiędzy płytą wyświetlacza i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 4. B Sprawdzić płytę wyświetlacza. Czy płyta wyświetlacza nie jest uszkodzona? B Odczekać do końca czasu blokady. Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. nie: 2. B Załączyć bezpiecznik automatyczny. Czy czynność nie przyniosła skutku? 3. nie: nie: B Wymienić przewód modułowy. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Wymienić płytę wyświetlacza. Czy czynność nie przyniosła skutku? Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab (2007/06)

11 4.5 Komunikaty usterek na wyświetlaczu Aktualny stan pracy urządzenia rejestrowany za pomocą czujników temperatury i ciśnienia. Na bazie tych danych układ regulacji Rego... steruje działaniem pompy ciepła. W razie niestabilnych stanów pracy urządzenie jest wyłączane a na wyświetlaczu ukazuje się komunikat usterki. Sposób usunięcia różnego rodzaju błędów objaśniony jest w tabelach od strony 12. Poniższa tabela przedstawia przegląd różnych komunikatów usterek. Komunikat usterki Opis od strony Wyl bezp. sprezarki Silnik sprężarki pracuje przy zbyt dużym obciążeniu. 12 Bezp. pomp C/Chl Silnik pompy czynnika roboczego pracuje przy zbyt dużym obciążeniu. 13 Wylaczn. wysokocisn Ciśnienie w obiegu sprężarki zbyt wysokie (strona wysokiego ciśnienia) 14 Wylacznik niskocisn Ciśnienie w obiegu sprężarki zbyt niskie (strona niskiego ciśnienia) 16 Electric anode Usterka anody antykorozyjnej 18 Awaria zasilania Zasilanie jedno- lub dwufazowe pompy ciepła 18 Nieprawid kolej faz Niewłaściwa kolejność przewodów fazowych w przewodzie zasilającym pompy ciepła. 18 Podgrzewacz elektr Usterka podgrzewacza elektrycznego 19 Przegrz. sprezarki Zbyt wysoka temperatura na czujniku temperatury sprężarki (GT6) 19 Wys temp zasil. CO Temperatura c.w.u. na wypływie z pompy ciepła wyższa niż ok. 75 C (GT8) 20 Wys. delta n wym c Różnica temperatury pomiędzy GT8 i GT9 wynosi więcej niż 13 C 20 Wys. temp pow z CO Temperatura na powrocie pompy ciepła wyższa niż 55 C (GT9) 21 Mintemp zasil C/Chl Min temp powr C/Chl Temperatura czynnika roboczego na wlocie do pompy ciepła (GT10) niższa od wartości ustawionej w menu 9.4 (ustawienie fabryczne 10 C) Temperatura czynnika roboczego na wylocie z pompy ciepła (GT11) niższa od ustawionej w menu 9.5 (ustawienie fabryczne 10 C) np. Czuj. powrotu z CO Usterka czujnika temperatury. 25 Tab (2007/06) 11

12 Silnik sprężarki pracuje przy zbyt dużym obciążeniu Potwierdzenie alarmu: Przywrócić pozycję zabezpieczenia silnika, nacisnąć przycisk Zatw 1. B Sprawdzić bezpieczniki przewodu zasilania pompy ciepła. Czy bezpieczniki nie są wadliwe? 2. B Sprawdzić napięcie poszczególnych przewodów fazowych mierzone w stosunku do przewodu zerowego na przyłączu zasilania sieciowego pompy ciepła. Czy napięcie poszczególnych faz jest stabilne i wynosi 230 V? 3. B Zmierzyć natężenie prądu na przewodach fazowych silnika sprężarki podczas przygotowania c.w.u. przez pompę ciepła. Czy zabezpieczenie silnika MB1 ustawione jest na wartość prądu maksymalnego x 1,1. 4. B Sprawdzić wszystkie przewody i przyłącza pomiędzy silnikiem sprężarki i skrzynką bezpiecznikową budynku. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 5. Zabezpieczenie silnika MB1 lub sprężarki jest uszkodzone. 6. B Zmierzyć obciążenie przewodów fazowych. 2. nie: B Naprawić bezpieczniki, w razie potrzeby wymienić. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Zlecić usunięcie usterki zasilania sieciowego elektromonterowi lub zakładowi energetycznemu. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Ustawić zabezpieczenie silnika MB1 na wartość prądu maksymalnego x 1,1. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 5. B Wymienić zabezpieczenie silnika MB1 i sprężarki. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 6. B Wymienić sprężarkę. Tab. 11 Dane obciążenie odbiega o 15 % od przeciętnej wartości obciążeń (2007/06)

13 Silnik pompy czynnika roboczego pracuje przy zbyt dużym obciążeniu Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw 1. B W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego P3. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 2. B Młotkiem gumowym ostrożnie uderzyć w pompę. Przełącznik pompy ustawić na 3 stopień. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 3. B Odkręcić centralną śrubę w pompie i obrócić śrubokrętem wał pompy. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 4. B Na płycie przyłączeniowej zmierzyć napięcie pomiędzy zaciskiem L na przyłączu P3 i zaciskiem MB2 na przyłączu COMP. Czy napięcie wynosi 230 V? 5. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. nie: 2. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. nie: 3. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. nie: nie: B Sprawdzić ścieżki przewodzące płyty przyłączeniowej, w razie potrzeby wymienić płytę przyłączeniową. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 6. B Sprawdzić okablowanie zacisku L na przyłączu P3 i zacisku MB2 na przyłączu COMP do pompy czynnika roboczego. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 7. B Dokonać pomiaru obwodu wewnętrznego wyłącznika ochronnego silnika pompy czynnika roboczego. Czy przełącznik jest rozłączony? 8. Uszkodzona pompa. B Wymiana pompy Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić je. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 7. B Odczekać, aż pompa ostygnie. Czy przełącznik ciągle jest rozłączony? 8. nie: 8. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab (2007/06) 13

14 Ciśnienie w sprężarce jest zbyt wysokie (strona wysokiego ciśnienia) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw 1. B W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę obiegu grzewczego P2. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 2. B Młotkiem gumowym ostrożnie uderzyć w pompę. Przełącznik pompy ustawić na 3 stopień. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 3. B Odkręcić centralną śrubę w pompie i obrócić śrubokrętem wał pompy. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 4. B Na przyłączu P2 płyty przyłączeniowej zmierzyć napięcie pomiędzy przewodami N i L. Czy napięcie wynosi 230 V? 5. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 7. nie: 2. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 7. nie: 3. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 7. nie: 4. B Wymiana pompy Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 7. nie: B Sprawdzić ścieżki przewodzące płyty przyłączeniowej, w razie potrzeby wymienić płytę przyłączeniową. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 6. właściwie podłączone? 6. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. 7. B Sprawdzić filtr w obiegu grzewczym. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 7. B Zdemontować i wyczyścić filtr. Czy filtr jest zapchany? 8. B Sprawdzić przepływ w instalacji grzewczej. Czy na grzejnikach jest otwarta wystarczająca ilość zaworów termostatycznych? 9. Powietrze w płaszczu podwójnym podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. Tab. 13 Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 8. nie: nie: B Otworzyć zawory termostatyczne. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 9. B Odpowietrzyć płaszcz podwójny podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? (2007/06)

15 Ciśnienie w sprężarce jest zbyt wysokie (strona wysokiego ciśnienia) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw 10. B Zmniejszyć temperaturę c.w.u. ustawioną w menu 2.3 o ok. 4 K ( C). Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B W menu 2.3 ponownie ustawić temperaturę c.w.u. na wartość początkową. 11. B W menu 2.3 stopniowo zwiększyć temperaturę c.w.u. do maksymalnej możliwej wartości, przy której nie następuje wywołanie alarmu. 11. B W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT1, GT2, GT3 i GT9. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie z pompy ciepła. Czy wartości się pokrywają? 12. B Zdemontować siłownik zaworu 3- drożnego. B Obrócić ręcznie wewnętrzny moduł zaworu (ew. za pomocą szczypiec). Czy wewnętrzny moduł zaworu obraca się lekko i równomiernie? 13. Nie prawidłowe punkty załączania presostatów wysokociśnieniowych. Tab. 13 Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Skorygować pozycję czujników temperatury, w razie potrzeby wymienić dany czujnik. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 12. B Ponownie zamontować siłownik. 13. nie: B Wymienić wewnętrzny moduł zaworu. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 13. B Wymienić presostat wysokociśnieniowy (2007/06) 15

16 Ciśnienie w obiegu sprężarki zbyt niskie (strona niskiego ciśnienia) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw. 1. Czy pompa ciepła była przez dłuższy czas wyłączona, np. przed rozruchem? B Potwierdzić usterkę, załączyć funkcję ponownego uruchomienia sprężarki (w menu 5.6 ustawić funkcję szybkiego uruchomienia ponownego). 2. B W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego P3. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 3. B Młotkiem gumowym ostrożnie uderzyć w pompę. Przełącznik pompy ustawić na 3 stopień. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 4. B Odkręcić centralną śrubę w pompie i obrócić śrubokrętem wał pompy. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 5. B Na płycie przyłączeniowej zmierzyć napięcie pomiędzy zaciskiem N i L przyłącza P3. Czy napięcie wynosi 230 V? 6. B Sprawdzić okablowanie pomiędzy przyłączem P3 płyty przyłączeniowej i pompy. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 7. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 2. nie: 2. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 10. nie: 3. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 10. nie: 4. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 10. nie: nie: B Sprawdzić ścieżki przewodzące płyty przyłączeniowej, w razie potrzeby wymienić płytę przyłączeniową. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 8. właściwie podłączone? 8. Uszkodzona pompa. B Wymienić pompę. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. 10. B Sprawdzić ciśnienie w obiegu czynnika roboczego. 11. nie: B Napełnić obieg czynnika roboczego. Czy jest wystarczająca ilość czynnika roboczego? Tab. 14 Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? (2007/06)

17 Ciśnienie w obiegu sprężarki zbyt niskie (strona niskiego ciśnienia) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw. 11. Powietrze w obiegu czynnika roboczego. Czy w czasie pracy pompy ciepła w pompie czynnika roboczego słychać szum przepływu? 12. Zbyt mała ochrona przeciw zamarzaniu w czynniku roboczym. B Sprawdzić temperaturę zamarzania czynnika roboczego. B Odpowietrzyć obieg czynnika roboczego. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany 12. nie: nie: B Ustawić punkt zamarzania czynnika roboczego na właściwą wartość. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 13. Czy temperatura zamarzania zawiera się w zakresie od 17 C do 20 C? 13. Niedobór środka chłodniczego. Przez wziernik sprężarki można zaobserwować ciągłe tworzenie się pęcherzy? Tab. 14 B Sprawdzić szczelność w obiegu sprężarki. B Uzupełnić środek chłodniczy (2007/06) 17

18 Usterka anody antykorozyjnej (tylko urządzenia serii TM...) Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw. 1. Czy alarm pojawia się tylko przy zwiększonym poborze wody? Tab. 15 nie: Nie reagować. Uszkodzona anoda antykorozyjna wewnętrznego podgrzewacza c.w.u. B Wymienić anodę antykorozyjną. Zasilanie urządzenia prądem jedno- lub dwufazowym Potwierdzenie alarmu: Po usunięciu usterki alarm jest automatycznie kasowany. 1. B Sprawdzić główne bezpieczniki w budynku i oraz bezpieczniki pompy ciepła. Czy napięcie przewodów fazowych pompy ciepła, zmierzone w stosunku do przewodu zerowego, wynosi 230 V? 2. B Sprawdzić wewnętrzne okablowanie przewodów fazowych pomiędzy zaciskiem do sieci i płytą przyłączeniową. 2. nie: B Zlecić elektromonterowi wykonanie prawidłowego zasilania elektrycznego. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Usunąć przerwę w połączeniu. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 3. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 3. B Sprawdzić ścieżki przewodzące na płycie przyłączeniowej. Czy ścieżki przewodzące nie są uszkodzone? 4. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. 4. nie: B Wymienić płytę przyłączeniową. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 5. właściwie podłączone? 5. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab. 16 Niewłaściwa kolejność przewodów fazowych w przewodzie zasilającym pompy ciepła Potwierdzenie alarmu: Po skorygowaniu kolejności przewodów fazowych alarm jest automatycznie kasowany. 1. Dwa przewody fazowe na przyłączu do sieci elektrycznej pompy ciepła są zamienione. Tab. 17 B Wyłączyć pompę ciepła wyłącznikiem zewnętrznym. B Zamienić dwa przewody fazowe na przyłączu do sieci elektrycznej pompy ciepła. B Ponownie włączyć pompę ciepła wyłącznikiem zewnętrznym (2007/06)

19 Usterka podgrzewacza elektrycznego Potwierdzenie alarmu: Przywrócić ustawienie bezpiecznika automatycznego i zabezpieczenia przed przegrzaniem podgrzewacza elektrycznego, nacisnąć przycisk Zatw 1. B Na płycie przyłączeniowej zmierzyć napięcie na przyłączu ELB zacisku T1. Czy napięcie wynosi 230 V? 2. B Sprawdzić ścieżki przewodzące ELB na płycie przyłączeniowej. Czy ścieżki przewodzące nie są uszkodzone? 3. B Sprawdzić płaski kabel pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną oraz jego przyłącza. 2. nie: B Sprawdzić okablowanie ELB, usunąć przerwę w połączeniu. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Wymienić płytę przyłączeniową. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. właściwie podłączone? 4. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab. 18 Temperatura na czujniku temperatury GT6 zbyt wysoka Potwierdzenie alarmu: Nacisnąć przycisk Zatw. 1. B Uruchomić pompę ciepła. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT6. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę w miejscu czujnika. 2. nie: B Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 2. Czy wartości się pokrywają? 2. B W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT10 i GT11. Czy temperatura jest poniżej 5 C lub czy różnica temperatur wynosi mniej niż 5K( C)? nie: B patrz usterki Czynnik roboczy zał min na stronie 22 lub Czynnik roboczy wył min na stronie 23. B Zlecić instalatorowi regulację obiegu czynnika roboczego. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? Sprężarka jest uszkodzona. B Wymienić sprężarkę. Tab (2007/06) 19

20 Temperatura c.w.u. na wypływie z pompy ciepła wyższa niż 75 C (GT8) Potwierdzenie alarmu: Po spadku temperatury usterka jest kasowana automatycznie i pompa ciepła załącza się. 1. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT8. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie z pompy ciepła. 2. nie: B Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 2. Czy wartości się pokrywają? 2. B Uruchomić pompę ciepła w trybie ogrzewanie. B W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT8 i GT9. Czy różnica temperatur zawiera się w zakresie od 6 K ( C) do 10 K ( C)? 3. nie: B Ustawić przełącznik prędkości obrotowej pompy grzewczej P2 w takiej pozycji, aby różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem obiegu grzewczego mieściła się w zakresie pomiędzy 6 K ( C) i 10 K ( C), zalecenie: 7 K ( C)... 9 K ( C). 3. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab. 20 Różnica temperatur pomiędzy GT8 i GT9 jest większa niż 13 C Potwierdzenie alarmu: Po zmniejszeniu różnicy temperatur usterka jest kasowana automatycznie i załącza się pompa ciepła. 1. B Sprawdzić filtr w obiegu grzewczym. B Zdemontować i wyczyścić filtr. 2. B Sprawdzić przepływ w instalacji grzewczej. 3. Instalacja nie jest dostosowana do współpracy z pompami ciepła. Tab. 21 Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 2. B Otworzyć zawory termostatyczne na grzejnikach. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 3. B Uzupełnić odpowiednie elementy w instalacji grzewczej (grzejniki,...) (2007/06)

21 Temperatura na powrocie w pompie grzewczej jest wyższa niż ok. 55 C (GT9) Potwierdzenie alarmu: Po spadku temperatury usterka jest kasowana automatycznie i pompa ciepła załącza się. 1. Czy komunikat usterki pojawia się tylko czasami (np. przy chłodnej pogodzie) i praca instalacji nie podlega żadnym negatywnym wpływom? 2. Czy komunikat usterki pojawia się tylko podczas przygotowania c.w.u.? 3. B Zmniejszyć temperaturę c.w.u. ustawioną w menu 2.3 o ok. 4 K ( C). Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT3 lub GT3X. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. w podgrzewaczu. Czy wartości się pokrywają? 5. B Zdemontować siłownik zaworu 3- drogowego. B Obrócić ręcznie wewnętrzny moduł zaworu (ew. za pomocą szczypiec). Czy wewnętrzny moduł zaworu obraca się lekko i równomiernie? 6. Czy zawory termostatyczne na grzejnikach są całkowicie otwarte? Nie reagować. nie: nie: 5. B W menu 2.3 ponownie ustawić temperaturę c.w.u. na wartość początkową. 4. nie: B W menu 2.3 stopniowo zwiększyć temperaturę c.w.u. do maksymalnej możliwej wartości, przy której nie następuje wywołanie alarmu. 5. nie: B Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. B Ponownie zamontować siłownik. 6. nie: B Wymienić wewnętrzny moduł zaworu. B Ponownie zamontować siłownik. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Otworzyć zawory termostatyczne. 7. Czy grzejniki lub pętle grzejne (w ogrzewaniu podłogowym) robią się ciepłe? Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Odpowietrzyć instalację grzewczą. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? Czy jest obejście w obiegu grzewczym? B Ograniczyć przepływ przez obejście. 9. Instalacja nie jest dostosowana do współpracy z pompami ciepła. Tab. 22 Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 9. nie: 9. Uzupełnić odpowiednie elementy w instalacji grzewczej (grzejniki,...) (2007/06) 21

22 Temperatura czynnika roboczego na wlocie do pompy ciepła (GT10) jest mniejsza od wartości ustawionej w menu 9.4 (ustawienie fabryczne 10 C) Potwierdzenie usterki: Po wzroście temperatury usteria jest automatycznie kasowana i pompa ciepła załącza się. 1. B W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT10. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie z pompy ciepła. 2. nie: B Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 2. Czy wartości się pokrywają? 2. Czy pompa pracuje w trybie woda/woda? 3. nie: Czy w menu 9.4 ustawiono temperaturę B W menu 9.4 ustawić temperaturę graniczną na 0 C. graniczną wyższą niż 0 C? Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. nie: Komunikat usterki służy do zabezpieczenia pośredniego wymiennika ciepła przed mrozem. 5. Czy w menu 9.4 ustawiono temperaturę graniczną wyższą niż 10 C? Po wzroście temperatury alarm jest automatycznie kasowany i pompa ciepła załącza się. B W menu 9.4 ustawić temperaturę graniczną na 10 C. 6. B Uruchomić pompę ciepła. B W menu 3 nadzorować temperaturę na czujniku GT10 i dokonać pomiaru za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 6. nie: 6. B Sprawdzić i w razie potrzeby zmodyfikować rozplanowanie źródła ciepła (nawiercony otwór gruntowy, studnia zasilająca, kolektor gruntowy). Tab. 23 Czy temperatura oscyluje ok. lub poniżej 10 C? (2007/06)

23 Temperatura czynnika roboczego na wylocie z urządzenia (GT11) jest niższa od wartości ustawionej w menu 9.5 (ustawienie fabryczne 10 C) Potwierdzenie usterki: Po wzroście temperatury usterka jest automatycznie kasowana i urządzenie uruchamia się. 1. Czy pompa pracuje w trybie woda/woda? 2. nie: Czy w menu 9.5 ustawiono temperaturę graniczną wyższą niż 3 C? B W menu 9.4 ustawić temperaturę graniczną na 3 C. 3. Czy w menu 9.5 ustawiono temperaturę graniczną wyższą niż 10 C? 4. B W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego P3. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 5. B Młotkiem gumowym ostrożnie uderzyć w pompę. Przełącznik pompy ustawić na 3 stopień. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 6. B Odkręcić centralną śrubę w pompie i obrócić śrubokrętem wał pompy. Czy pompa się uruchamia (dźwięk rozruchu)? 7. B Na karcie przyłączeniowej zmierzyć napięcie pomiędzy zaciskiem L na przyłączu P3 i zaciskiem MB2 na przyłączu COMP. Czy napięcie wynosi 230 V? 8. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy kartą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. nie: 4. B W menu 9.5 ustawić temperaturę graniczną na 10 C. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. nie: 4. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 12. nie: 5. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 12. nie: 6. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 12. nie: nie: B Sprawdzić ścieżki przewodzące płyty przyłączeniowej, w razie potrzeby wymienić płytę przyłączeniową. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 9. B Sprawdzić okablowanie zacisku L na przyłączu P3 i zacisku MB2 na przyłączu COMP do pompy czynnika roboczego. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 10. Uszkodzona pompa. B Wymienić pompę. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić je. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 10. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab (2007/06) 23

24 Temperatura czynnika roboczego na wylocie z urządzenia (GT11) jest niższa od wartości ustawionej w menu 9.5 (ustawienie fabryczne 10 C) Potwierdzenie usterki: Po wzroście temperatury usterka jest automatycznie kasowana i urządzenie uruchamia się. 12. B Uruchomić pompę ciepła. B W menu 3 nadzorować temperaturę na czujnikach GT10 i GT11 i skontrolować ją dodatkowym termometrem cyfrowym. Różnica temperatur powinna wynosić ok. 2 K ( C )... 5 K ( C), zalecenie: 2K( C )... 3 K ( C). B patrz usterki Min temp zasil C/Ch lna stronie 22. nie: 13. Czy temperatura na wlocie do pompy jest tak niska, że temperatura na wylocie spada poniżej wartości ustawionej w menu 9.5? 13. B W menu 5.3 uruchomić ręcznie pompę czynnika roboczego. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT10. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie z pompy ciepła. nie: B Sprawdzić i w razie potrzeby zmodyfikować rozplanowanie źródła ciepła (nawiercony otwór gruntowy, studnia zasilająca, kolektor gruntowy). B Skorygować pozycję czujnika temperatur, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 14. Czy wartości się pokrywają? 14. B Sprawdzić ciśnienie w obiegu czynnika roboczego. Czy jest wystarczająca ilość czynnika roboczego? 15. Powietrze w obiegu czynnika roboczego. W czasie pracy pompy ciepła w pompie pompie czynnika roboczego słychać szum przepływu. Tab nie: B Napełnić obieg czynnika roboczego. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 15. B Odpowietrzyć obieg czynnika roboczego, w razie potrzeby dopełnić obieg czynnikiem roboczym (2007/06)

25 1. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na odpowiednim czujniku temperatury. Czy na wyświetlaczu pojawia się -- lub ---? Usterka w czujniku temperatury (GT1) Potwierdzenie alarmu: Po usunięciu usterki alarm jest automatycznie kasowany i pompa ciepła załącza się. 2. nie: 3. Przerwa lub zwarcie w przewodach czujnikowych 2. Czy na wyświetlaczu pojawia się --? Przerwa w przewodach czujnikowych. B Sprawdzić przewody czujnikowe i usunąć przerwę. nie: Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 3. Zwarcie w przewodach czujnikowych. B Sprawdzić przewody czujnikowe i usunąć zwarcie. 3. B Zdemontować odpowiedni czujnik temperatury. B Zmierzyć rezystancję czujnika temperatury i porównać z wartościami zadanymi (tabela 30). Czy wartości zmierzone pokrywają się z wartościami zadanymi? 4. B Sprawdzić ścieżki przewodzące na płycie czujnika. Czy ścieżki przewodzące są uszkodzone? 5. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą czujnika i skrzynką regulacyjną. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? nie: B Wymienić czujnik temperatury Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 4. B Wymienić kartę czujnika. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 5. nie: nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 6. właściwie podłączone? 6. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab (2007/06) 25

26 4.6 Nieodpowiednie temperatury w pomieszczeniu lub c.w.u. Zbyt niska temperatura w pomieszczeniu 1. Czy pompa ciepła uruchamia się? 2. nie: Wysoka temperatura na zewnątrz (lato). B W menu 1.14 (poziom menu użytkownika U2) należy ustawić temperaturę wyłączającą letni tryb pracy na tak wysoką wartość, aby pompa ciepła mogła się uruchomić. 2. Czy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 5 C? nie: Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. B W menu 1.2 Zakres dokl reg zwiększyć temperaturę. Zmian dokonywać małymi krokami co 1 C... 2 C i odczekać 24 godziny. Dopiero potem można ewentualnie ponownie zwiększyć temperaturę. Czy czynność nie przyniosła skutku? 3. B W menu 1.1 Zakres wzrost/spadek zwiększyć ustawioną wartość. Zmian dokonywać w niewielkich krokach co 0,2... 0,4 stopnia i odczekać 24 godziny. Dopiero potem można ewentualnie ponownie zwiększać temperaturę. Ustawienia standardowe to dla instalacji podłogowych i dla grzejników. 3. B W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT1, GT2, GT8 i GT9, jeżeli są zamontowane, to także GT4 i GT5. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperatury. Czy temperatury zmierzone przy pomocy czujników i termometru cyfrowego są takie same? 4. Czy zawory termostatyczne na grzejnikach są otwarte? Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Sprawdzić i skorygować pozycję odpowiedniego czujnika temperatury, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Otworzyć zawory termostatyczne. 5. Czy grzejniki lub pętle grzejne (w ogrzewaniu podłogowym) robią się ciepłe? Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Odpowietrzyć instalację grzewczą. Czy czynność nie przyniosła skutku? Czy jest obejście w obiegu grzewczym? B Ograniczyć przepływ przez obejście. 7. B Zmierzyć różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem grzejników. Czy różnica temperatur wynosi więcej niż 3 C? 8. Instalacja nie jest dostosowana do współpracy z pompami ciepła. Tab. 26 Czy czynność nie przyniosła skutku? 7. nie: nie: B Ograniczyć przepływ przez grzejnik. Czy czynność nie przyniosła skutku? 8. B Uzupełnić odpowiednie elementy w instalacji grzewczej (grzejniki,...) (2007/06)

27 Temperatura w pomieszczeniu zbyt wysoka 1. Czy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 5 C? nie: B W menu 1.2 Zakres dokl reg zmniejszyć temperaturę. Zmian dokonywać małymi krokami co 1 C... 2 C i odczekać 24 godziny. Dopiero potem można ewentualnie ponownie zmniejszać temperaturę. Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. B W menu 1.1 Zakres wzrost/spadek zmniejszyć ustawioną wartość. Zmian dokonywać w niewielkich krokach co 0,2... 0,4 i odczekać 24 godziny. Dopiero potem można dokonać ewentualnego zmniejszenia wartości. Ustawienia standardowe to dla instalacji podłogowych i dla grzejników. 2. B W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT1, GT2, GT8 i GT9, jeżeli są zamontowane, to także GT4 i GT5. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperatury. Czy temperatury zmierzone przy pomocy czujników i termometru cyfrowego są takie same? 3. B Zdemontować siłownik zaworu 3- drogowego. B Obrócić ręcznie wewnętrzny moduł zaworu (ew. za pomocą szczypiec). Czy wewnętrzny moduł zaworu obraca się lekko i równomiernie? 4. Instalacja grzewcza jest niewłaściwie rozplanowana. Tab. 27 Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Sprawdzić i skorygować pozycję odpowiedniego czujnika temperatury, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy czynność nie przyniosła skutku? 3. B Ponownie zamontować siłownik. 4. nie: B Wymienić wewnętrzny moduł zaworu. B Zmodyfikować instalację grzewczą (2007/06) 27

28 Temperatura c.w.u. jest za niska 1. B W menu 2.3 (poziom menu serwisanta K/S) sprawdzić ustawioną temperaturę c.w.u. Ustawienie fabryczne to 52 C. Czy nastawa temperatury c.w.u. jest zbyt niska? 2. B Zmierzyć temperaturę c.w.u. na wypływie podgrzewacza ok. 10 minut po cyklu przygotowania c.w.u. przez pompę ciepła. Czy temperatura c.w.u. wynosi 46 C C? 3. B W menu 3 sprawdzić temperatury na czujnikach GT3 i GT9. B Za pomocą dodatkowego termometru cyfrowego zmierzyć temperaturę w miejscach zamontowania czujników. Czy wartości się pokrywają? 4. Podgrzewacz c.w.u. nie jest przeznaczony do pracy z pompami ciepła. 5. B Sprawdzić przyłącza hydrauliczne podgrzewacza. B W menu 2.3 (poziom menu serwisowe K/S) ustawić wyższą temperaturę c.w.u. Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. nie: nie: B Usunąć kamień z podgrzewacza c.w.u. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Sprawdzić i skorygować pozycję odpowiedniego czujnika temperatury, w razie potrzeby wymienić czujnik. Czy czynność nie przyniosła skutku? 4. B Podgrzewacz c.w.u. wymienić na inny model ze specjalnym wymiennikiem ciepła. B Podłączyć prawidłowo zasilanie i powrót do pogrzewacza. Czy zamieniono przewody zasilania i powrotu c.w.u. na podgrzewaczu? 6. B Sprawdzić termostatyczny zawór mieszający w budynku. Jeżeli zawór zwrotny w termostatycznym zaworze mieszającym przecieka, istnieje sprzężenie pomiędzy przewodem wody ciepłej i zimnej. Tab. 28 nie: Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 6. B Wymienić wewnętrzny moduł zaworu. Czy komunikat usterki jest cały czas wyświetlany? 6. B Naprawić lub wymienić termostatyczny zawór mieszający (2007/06)

29 Brak ciepłej wody 1. B W menu sprawdzić ustawienia funkcji nagrzewania jastrychu. B W menu dezaktywować program nagrzewania jastrychu. Czy funkcja nagrzewania jastrychu jest aktywna? 2. B W menu 3 sprawdzić temperaturę na czujniku GT3 lub GT3X. Czy czynność nie przyniosła skutku? 2. nie: 2. B W menu 2.3 (poziom menu serwisowe K/S) ustawić wyższą temperaturę c.w.u. Czy wskazywana jest temperatura c.w.u.? nie: Czy czynność nie przyniosła skutku? 5. B Sprawdzić przewody czujnika temperatury, w razie potrzeby usunąć usterki. 3. B W menu 5.13 potwierdzić czujnik temperatury GT3 lub GT3X. Czy można potwierdzić czujnik temperatury GT3 lub GT3X? 4. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą czujnika i skrzynką regulacyjną. Czy przewody nie są przerwane i właściwie podłączone? 5. B W menu 5.3 ręcznie aktywować zawór 3-drogowy. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Sprawdzić płytę czujnika, w razie potrzeby wymienić. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. 8. nie: 6. Czy czynność nie przyniosła skutku? 5. Czy silnik uruchamia się? 6. B Zmierzyć napięcie na zacisku OPEN przyłącza VXV w płycie przyłączeniowej. Czy zmierzone napięcie wynosi 230 V. 7. B Sprawdzić płaski przewód i połączenia wtykowe pomiędzy płytą przyłączeniową i skrzynką regulacyjną. 7. nie: B Sprawdzić płytę przyłączeniową, w razie potrzeby wymienić ją. Czy czynność nie przyniosła skutku? nie: B Naprawić przewody, w razie potrzeby wymienić przewód. Czy przewody nie są przerwane i Czy czynność nie przyniosła skutku? 8. właściwie podłączone? 8. Skrzynka regulacyjna jest uszkodzona. B Wymienić skrzynkę regulacyjną. Tab (2007/06) 29