Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA"

Transkrypt

1 Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/ Szczecin

2 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Informacje o firmie... 4 III. Marketing Analiza rynku Segmentacja rynku Konkurencja IV. Podsumowanie strategii Budżet przedsięwzięcia

3 2 Wstęp Niniejsze opracowanie ma za zadanie przygotowanie strategii rozwoju działalności firmy PHU SILVA na rynkach zagranicznych. Obecnie firma lokuje z powadzeniem swoje usługi na rynku krajowym w branży odnawialnych źródeł energii.. Rynek ten notuje niezwykle dynamiczny rozwój w okresie ostatnich lat. Spowodowane jest to wieloma czynnikami zarówno ekonomicznymi jaki politycznymi. Polski rynek jest obecnie w fazie rozwoju inwestycji w odnawialne źródła energii, jednocześnie rynek krajowy jest bardzo ubogi w zakresie produkcji technologii tego typu. Biorąc pod uwagę nasycenie jeśli chodzi o tego typu technologie rynków krajów Europy zachodniej, w tym w największym stopniu krajów takich jak Republika Federalna Niemiec czy Austrii należy odnotować duży potencjał pozyskania kooperantów z tych krajów dla rozwijania biznesów na terenie polski. Jednocześnie w odniesieniu do Australii która również wchodzi w planowany zakres działalności firmy Silva, region ten jest bardzo słabo rozwinięty w zakresie energii odnawialnej. Powoduje to możliwość nawiązania współpracy na tamtym rynku poprzez zarówna dostawy urządzeń i rozwiązań technologicznych z krajów Austrii i Republiki Federalnej Niemiec. Może to pomóc w dużym stopniu we współpracy firmy SILVA w zakresie realizacji rozwiązań dotyczących produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz wykorzystania odpadów organicznych do celu produkcji energii Z drugiej strony Australia jako kraj posiada niezwykle wysoki potencjał w zakresie dostaw biomasy, która może być wykorzystana zarówno na cele energetyczne jak i do produkcji papieru lub płyt MDF na terenie Europy Zachodniej i Polski. Nawiązanie współpracy z firmami z krajów: - Australii - Republiki Federalnej Niemiec - Austrii będzie kluczowe dla firmy Silva dla rozwoju jej dalszej działalności. Kierownictwo firmy posiada dużą wiedzę co do rynków związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł a także z odpadów, w szczególności dla takich kierunków tego segmentu jak: STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

4 3 - Biogas - Zagospodarowanie odpadów organicznych - Biomasa - Toryfikacja węgla I w tych właśnie segmentach firma planuje lokować swoje usługi doradcze na rynkach zagranicznych. Docelowo firma SILVA planuje również tworzenie spółek kapitałowych powołanych do realizacji zadań wskazanych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie ma za zadanie wskazanie najwłaściwszych dróg dotarcia do potencjalnych klientów na ternie wskazanych krajów. W tym celu niezbędne będzie w pierwszym etapie określenie profilu potencjalnych klientów, a w następnym wskazanie najlepszych dróg dotarcia do nich. Wypracowana strategii będzie obowiązująca dla dalszego działania firmy SILVA STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

5 4 Informacje o firmie Cele Głównym celem firmy PHU SILVA Bartosz Siewiński na rynkach międzynarodowych zgodnie z realizowanym programem wsparcia eksportu jest pozyskanie do końca II kwartału 2014 roku minimum 3 klientów z rynków Austrii, Republiki Federalnej Niemiec i Australii do długofalowej współpracy Misja firmy Misją firmy PHU SILVA Bartosz Siewiński jest realizowanie przyjaznych środowisku projektów poprzez transfer technologii z krajów zaawansowanych technologicznie na rynki wschodzące Mocne strony Mocne strony firmy PHU SILVA Bartosz Siewiński wynikają w głównej mierze z doświadczenia i wiedzy jej właściciela. Pan Bartosz Siewiński działa w sektorze energetycznym od początku swojej kariery, tj od roku Jednocześnie posiada on wyższe wykształcenie w zakresie handlu zagranicznego oraz wykształcenie podyplomowe Master of Bussines Administration. W trakcie kariery pracował w wielu dużych spółkach, zarówno giełdowych jak i spółkach z kapitałem międzynarodowym. Do najsilniejszych mocnych stron należą: Kierunkowe wykształcenie wyższe Podyplomowe wykształcenie w zarządzaniu STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

6 5 Wiedza z zakresu finansów firmy Znajomość języka angielskiego i niemieckiego Wieloletnie doświadczenie na rynku energetycznym Wieloletnie doświadczenie w pracy dla międzynarodowych firm Wieloletnie doświadczenie w branży OZE Doskonała znajomość polskiego rynku OZE Znajomość potencjalnych odbiorców technologii OZE Znajomość inwestorów z rynków OZE Znajomość europejskiego rynku OZE Znajomość technologii OZE Znajomość technologii zagospodarowania odpadów Doświadczenie w pracy z partnerami zagranicznymi Wiedza z zakresu pozyskiwania finansowania na inwestycje w OZE Doświadczenie z zakresu przygotowania inwestycji w OZE Doświadczenie z zakresu realizacji projektów OZE Znajomość prawa OZE Znajomość kodeksu spółek handlowych Przyznanie programu współfinansowania z funduszy programu rozwoju eksportu STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

7 6 Opis firmy Firma PHU SILVA Bartosz Siewiński powstała w roku Od początku działalności głównym zakresem świadczonych usług jest doradztwo w zakresie zarządzania działalnością dla firm i spółek. Ze względu na doświadczenie branżowe właściciela, firma od początku świadczyła usługi podmiotom działającym na rynku producentów energii z odnawialnych źródeł. W pierwszym okresie działalności byłą to doradztwo dla firm z branży biopaliw. W ramach tej działalności doprowadziła do powstania spółki akcyjnej która w późniejszym okresie zakupiła instalację do produkcji biopaliw i z powodzeniem kontynuuje jej działalności na terenie Niemiec. W późniejszym okresie firma świadczyła swoje usługi w zakresie opiniowania projektów wiatrowych dla potencjalnych inwestorów. W ramach tej działalności powstały opinie na temat lokalizacji farm wiatrowych, analizy finansowe projektów oraz studia wykonalności projektów. Całość oceny kończyła się zaopiniowaniem sensowności ekonomicznej realizowanej inwestycji. Jednocześnie, na skutek pozytywnych wpływów rynkowych, firma skoncentrowała swoje usługi w zakresie inwestycji biogazowych. Inwestycje biogazowe stają się niezwykle popularne w okresie ostatnich 4 lat. Produkcja biogazu pozwala na wytwarzanie energii na bazie produktów rolniczych jak również, a może nawet w szczególności z odpadów produkcyjnych. W trakcie badania rynku związanego z doborem technologii, właściciel firmy miał okazję wielokrotnie zapoznawać się z technologiami służącymi do produkcji tego rodzaju energii na terenie Europy. Prezentowane technologie dotyczyły w głównej mierze rynków Niemiec i Austrii, co pozwoliło firmie na poznanie prawdziwego potencjału tych rynków pod względem możliwości dostaw rozwiązań technologicznych, jakie mogłyby mieć zastosowanie również na terenie polski czy Australii. Równocześnie firma nawiązała na bazie dawnych kontaktów kontakty biznesowe z partnerami z terenu Australii. Kontakty te pozwoliły ocenić potencjał rynku australijskiego jako rynku stosunkowo ubogiego w technologie OZE, jednak rynku dążącego do szybkiego wzrostu inwestycji w ten typ rozwiązań. Z drugiej strony, penetracja tego rynku przeprowadzona w dostępny dla firmy sposób działania przy ograniczonym budżecie pozwoliła na dostrzeżenie możliwości płynących z potencjału jakim jest bogactwo w biomasę na tych rynkach. Biomasa ta jest z kolei bardzo cenionym surowce na ternie Europy więc połącznie tych dwóch rynków powinno przynieść zamierzony efekt. STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

8 7 Dodatkowo w trakcie działalności, analizie poddany został rynek biomasy na terenie Europy. Rynek ten jest rynkiem trudnym, ze względu na konieczność certyfikacji towarów dostarczanych z poza krajów Unii Europejskiej. Przy ocenie rynku australijskiego właściciel zauważył również możliwości płynące z współpracą z firmami z terenu Australii ale dotyczące również krajów Azjatyckich. Właściciel planuje w długim okresie zawarcie umowy spółki wraz z potencjalnymi partnerami z rynku Australijskiego w zakresie: 1. Realizacji inwestycji na terenie Australii 2. Realizacji inwestycji na terenie Azji 3. Handel biomasą z terenów Azji i Australii Na dzień dzisiejszy firma ma już za sobą pierwsze doświadczenia w zakresie handlu biomasą z Australijskimi partnerami, nie są to niestety doświadczenia pozytywne. Problemy powstałe w trakcie realizacji procesu dostawy produktu wynikały w dużej mierze z problemów w doborze wiarygodnego partnera biznesowego, i aby uniknąć tego typu wydarzeń w przyszłości firma zdecydowała się na realizację programu Unijnego 6.1. paszport do eksportu, aby przy pomocą wsparcia ze środków unijnych zainicjować eksport asortymentu oferowanych przez siebie usług na rynki Australii, Austrii i Republiki Federalnej Niemiec. Przy wykorzystaniu jedynie własnych środków bez dodatkowego wsparcia w tym zakresie, firma nie miała by możliwości realizacji pełnej zaplanowanej strategii, ponieważ wiąże się ona z dużymi nakładami finansowymi, nie możliwymi do zrealizowania w chwili obecnej. Właściciele firmy/status prawny Nazwa Firmy: PHU SILVA BARTOSZ SIEWIŃSKI Właściciel: Bartosz Siewiński Adres: ul. Chłopickiego 6a, Szczecin NIP: STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

9 8 Usługi Tak jak opisano wcześniej, firma PHU SILVA Bartosz Siewiński oferuje pełny zakres usług związanych z doradztwem biznesowym za szczególnym ukierunkowaniem na doradztwo w zakresie branży OZE i zagospodarowania odpadów. Dokładny wykaz świadczonych usług to: 1. Doradztwo dla inwestorów w zakresie inwestycji w Odnawialne Źródła Energii Analiza efektywności projektów Przygotowanie studium wykonalności Opracowanie bazy surowcowej Weryfikacja kontraktów Dobór technologii Analiza możliwości przyłączenia do sieci energetycznej Weryfikacja zgodności z MPZP Analiza możliwości pozyskania finansowania bankowego Analiza możliwości pozyskania wsparcia z funduszy NFOŚIGW Analiza pozyskania finansowania od podmiotów zewnętrznych Poszukiwanie partnerów finansowych Przygotowanie biznesplanu dla potrzeb banków / inwestorów STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

10 9 Przygotowani dokumentacji dla URE Wsparcie w negocjacjach z dostawcami surowców Wsparcie w negocjacjach z dostawcami technologii 2. Doradztwo we wprowadzaniu dostawców technologii OZE na Polski rynek Wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów Wsparcie w zakresie znajomości przepisów OZE Wsparcie w zakresie znajomości rynków OZE Dobór i weryfikacja potencjalnych partnerów biznesowych Pomoc w negocjacjach Weryfikacja możliwości wejścia na rynek Reprezentowanie w kontaktach z urzędami Weryfikacja zapisów umów Dobór partnerów w zakresie prawa i księgowości 3. Doradztwo biznesowe na etapie rozpoczynania działalności 4. Doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania finansowania na rozpoczęcie działalności 5. Doradztwo biznesowe na etapie prowadzenia w zakresie poszukiwania partnerów 6. Doradztwo biznesowe na etapie prowadzenia w zakresie poszukiwania partnerów STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

11 10 Lokalizacja Firma PHU SILVA zlokalizowana jest w Szczecinie, blisko granicy polsko niemieckiej. Lokalizacja taka ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju działalności eksportu usług na teren w szczególności Niemiec, ale także i Austrii. Lokalizacja blisko granicy, w pobliżu zjazdu na autostradę, powoduje, że ewentualne spotkania z potencjalnymi kontrahentami można przeprowadzić z dużą elastyczności i nie generując niepotrzebnych kosztów ani straty czasu. Również bliskość Berlińskiego lotniska, pozwala odbywać nawet dłuższe podróże lotnicze bez zbędnego problemu. Zarządzanie Firma prowadzona jest i zarządzana jednoosobowo. Doświadczenie i przygotowanie merytoryczne właściciela firmy zostało dokładnie opisane we wcześniejszej sekcji. W chili obecnej większość realizowanych zleceń dokonywana jest poprzez samego właściciela jak i na bazie skrupulatnie dobranych firm lub osób działających na bazie outsourcingu. Posiadane doświadczenie właściciela firmy, potwierdzone wieloma sukcesami zarówno w zarządzaniu poszczególnymi działami w spółkach kapitałowych jak spółkach z kapitałem zagranicznym a także zadowolonymi klientami firmy pozwala być spokojnym o najwyższej jakości poziom zarządzania w firmie. Firma zarządzana jest w sposób pozwalający na optymalizację zysków, przy minimalizacji kosztów stałych działalności a także optymalizacji zaangażowania finansowego z kapitałów własnych firmy. W przypadku pozytywnego rozwoju planowanej strategii świadczy usług na rynkach zagraniczny planowane jest zwiększenie zatrudnienia w firmie, przy jednoczesnym delegowaniu części obowiązków i decyzji bieżących dla kadry zarządzającej. STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

12 11 Zarządzanie finansowe Działając w obecnej strukturze firma osiąga zadowalający poziom rentowności. Związane jest to z minimalizacją kosztów stałych prowadzonej działalności i oparciu się na outsourcingu w uzasadnionych przypadkach. Na dzień dzisiejszy działając na rynku krajowym firma posiada obroty rzędu złotych w okresie ostatnich 12 miesięcy. W działalności spółki około 85% zaangażowanego kapitału jest to kapitał obcy. Właściciel dokłada wszelkich starań aby terminy płatności wynikające z faktur od dostawców były realizowane z płatności od klientów firmy. Najlepszym dowodem na skuteczność tej metody zarządzania jest brak należności przeterminowanych, brak zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz brak zaległości wobec Urzędów Skarbowych. W chwili obecnej prowadzone są działania zmierzające do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji strategii rozwoju eksportu dla działania 6.1., gdzie łączne koszty przewidziane na ten cel wynoszą złotych, z czego przedsiębiorca musi we własnym zakresie zapewnić finansowanie na kwotę złotych. W większej części środki te są pokrywane z bieżącej działalności, jednak, jednak szczególnie w początkowej fazie niezbędne będzie zapewnienie zabezpieczenia rezerwy finansowej dla realizacji tego zadania W dalszej części strategii wprowadzenia produktu na rynki zagraniczne przedstawiony zostanie budżet wraz z poszczególnymi zadaniami, jaki wydaje się najbardziej uzasadniony w kontekście przeprowadzonej analizy strategicznej. Podsumowanie rozpoczęcia działalności w zakresie rozwoju eksportu Podsumowywująca zebrane informacje przedstawione przez zleceniodawcę, PHU SILVA Bartosz Siewiński nalży podkreślić, że firma posiada wszelkie predyspozycje do rozpoczęcia działalności związanej z eksportem swoich usług na rynki zagraniczne. Właściciel firmy, osoba posiadająca wysokie predyspozycje do prowadzenia tego typu działalności, poparte kierunkowym wykształceniem, wieloletnim doświadczeniem w zakresie rynków OZE, w zakresie zarządzania STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

13 12 firmami kieruje firmą w sposób bezpieczny, bez ponoszenia zbędnych kosztów prowadzonej działalności. Dba o stałość zleceń, zapewniających dopływ kapitału niezbędnego na codzienną działalność. Opisane wcześniej bogate doświadczenie będzie bardzo cenne dla potencjalnych klientów firm z rynków zagranicznych. Do osiągnięcia sukcesu niezbędne jest opracowanie najkorzystniejszej strategii dotarcia do poszczególnych klientów czego celem będzie poniższy materiał, oraz zapewnienie kapitału inwestycyjnego na jego realizację STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

14 13 Marketing W niniejszej części w pierwszej kolejności zostaną poddane analizie rodzaj potencjalnych klientów w ujęciu ogólnym, w następnej kolejności przedstawiony zostanie produkt w ujęciu ogólnym. Opisany zostanie również rynek docelowy. W następnej kolejności oferowane produkty zostaną dostosowane do potrzeb na rynku, Republiki Austrii, określony zostanie profil klienta dla poszczególnych krajów oraz kreślone zostaną propozycje promocji z podziałem dla poszczególnego rynku. W końcowej będącej podsumowaniem, opisany zostanie całokształt propozycji działań marketingowy oraz przedstawiony zostanie proponowany budżet dla tych działań. Całość opracowani ma dać odpowiedz na pytania: 1. kiedy? kiedy jest najodpowiedniejszy moment do rozpoczęcia działań, 2. gdzie? określenie, czy istnieje możliwość wprowadzenia produktów w jednym czasie na rynki Austrii, Republiki Federalnej Niemiec i Australii 3. jak?- określenie planu działania dla wprowadzenia produktu na stopniowo opanowywanych rynkach. Od odpowiedzi na te pytania zależeć będzie ostateczna strategia działania firmy PHU SILVA Bartosz Siewiński w okresie najbliższych 12 miesięcy. Zapewnić ma ona sukcesywne zdobywanie klientów na analizowanych rynkach a także zapewnić optymalny poziom wydatków z tym związanych. STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

15 14 Analiza rynku Opis Polskiego Rynku OZE jako potencjalnego rynku zbytu dla dostawców ze wszystkich analizowanych krajów Energia odnawialna w Polsce Produkcja energii w Polsce nadal oparta jest na tradycyjnych źródłach energii takich jak węgiel kamienny i brunatny. Jednakże wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnianych oraz problem nadmiernej emisji dwutlenku węgla powodują, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii ( OZE ). W ostatnich latach wzrosła w Polsce świadomość szkód środowiskowych spowodowanych przez energię konwencjonalną, a członkostwo w Unii Europejskiej stworzyło dodatkowy impuls do restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego. W konsekwencji, pojęcie odnawialnych źródeł energii, czyli energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz pozyskiwanej z biomasy zyskuje uznanie w polskiej polityce energetycznej i strategii ochrony środowiska. Energia odnawialna dopiero zaczyna być stosowana na większą skalę, a farmy wiatrowe wykorzystywane przez gminy oraz przez deweloperów. Pomimo tego, że popyt na energię elektryczną w Polsce nadal jest znacznie mniejszy niż w krajach Europy Zachodniej, stale wzrasta zarówno produkcja jak i zużycie energii elektrycznej. W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować niewielki, ale jednak stały wzrost wykorzystania OZE. Tak na przykład w roku 2009 ze źródeł odnawialnych pozyskano TJ, co stanowi 9% ogólnej ilości wyprodukowanej energii, a w 2010 r TJ co stanowi 10,2% ogólnej ilości pozyskanej energii. Najwięcej energii odnawialnej w 2010 r. pochodziło z biomasy stałej, której udział w pozyskaniu wszystkich nośników energii wyniósł 85,36%. Kolejne pozycje bilansu energetycznego zajęły: biopaliwa ciekłe (6,65%), woda (3,65%), biogazy (1,67%), wiatr (2,08%), pompy ciepła (0,31%), energia geotermalna (0,2%), odpady komunalne (0,04%) oraz promieniowanie słoneczne (0,03%) wszystkie dane za: GUS, Energia ze źródeł odnawialnych, Warszawa, listopad 2011 r. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w 2010 r. wyniosła TJ, natomiast w 2011 r. wyniosła TJ dane GUS: Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r. Rozwój OZE jest jednym z priorytetów wymienionych w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument ten to strategia państwa, która ma przygotować rozwiązania wychodzące naprzeciw wyzwaniom polskiej energetyki i został on przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. Przewiduje on mechanizmy, które mają zachęcać do rozwoju odnawialnych źródeł energii, takie jak: zwolnienie energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii z akcyzy; STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

16 15 świadectwa pochodzenia i inne mechanizmy wspierające przedsiębiorstwa wytwarzające energię pochodzącą z OZE; mechanizmy podatkowe; wsparcie projektów OZE z funduszy UE i ochrony środowiska. Większość z tych mechanizmów została już wdrożona. W bardziej szczegółowy sposób założenia te zostały podsumowane w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. W dokumencie tym Rada Ministrów podkreśliła, iż zakłada się utrzymanie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z nowymi celami Unii Europejskiej określonymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, do 2020 r. Polska powinna osiągnąć 15% udział energii elektrycznej z OZE w zużyciu energii elektrycznej brutto. Dążenie do osiągnięcia tego progu zostało potwierdzone w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Powyższe cele są widocznym dowodem na możliwości dla inwestorów zainteresowanych rozwojem OZE w Polsce. Podstawy prawne Najważniejszym krajowym aktem prawnym w zakresie rozwoju OZE jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami). Prawo energetyczne reguluje cały sektor energetyczny, jednak zawiera także specjalne przepisy mające zastosowanie do OZE, obejmujące: szczególne zasady związane z przyłączaniem do sieci oraz przeszyłem energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące OZE; zasady sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące OZE; wydawanie i obrót świadectwami pochodzenia (tzw. zielone świadectwa) wydawanymi dla energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii. System świadectw pochodzenia (tzw. zielonych świadectw) został szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 156, poz. 969, zmienione rozporządzeniem Dz.U. z 2010 r., Nr 34, poz. 182) w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

17 16 oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Wymagania techniczne w zakresie przyłączenia do sieci oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych wykorzystujących OZE zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007, Nr 93, poz. 623 ze zmianami). Obecnie trwają prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Co to jest energia odnawialna Zgodnie z Prawem energetycznym, OZE to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Tylko energia wyprodukowana w jeden z powyższych sposobów pozwala na korzystanie z mechanizmów wspierania określonych przez Prawo energetyczne i inne odpowiednie rozporządzenia. Świadectwa pochodzenia Świadectwo pochodzenia jest dokumentem potwierdzającym wytworzenie energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii. Świadectwa pochodzenia energii odnawialnej, często nazywanymi zielonymi świadectwami, wydawane są przez Prezesa URE ( URE ) za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się odnawialne źródło energii, na podstawie wniosków otrzymanych od wytwórców energii. Jednym z mechanizmów wprowadzonych przez Prawo energetyczne w celu promowania produkcji energii odnawialnej jest obrót świadectwami pochodzenia. Zgodnie z Art. 9e Prawa energetycznego, wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii powinno być potwierdzone przez tzw. świadectwo pochodzenia, które potwierdza jej pochodzenie. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma wybór pomiędzy: uzyskaniem takich świadectw i przedstawieniem ich do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, albo uiszczeniem tzw. opłaty zastępczej obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w Prawie energetycznym. STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

18 17 Powyższy obowiązek uznaje się za spełniony, jeżeli w danym roku przedsiębiorstwo energetyczne osiągnęło określony udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia, które przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło do umorzenia, lub z uiszczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne opłaty zastępczej, w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez to przedsiębiorstwo wykonanej na rzecz odbiorców końcowych. Świadectwa pochodzenia, wydawane przez Prezesa URE przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej w OZE, potwierdzają m.in. ilość energii elektrycznej odnawialnej wytworzonej w danym okresie. Świadectwa są wydawane przez Prezesa URE na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek musi zostać złożony za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się odnawialne źródło energii określone we wniosku, w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej tym wnioskiem. Do wydawania świadectw pochodzenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz i Nr 183, poz i 1538). Powstają z chwilą zapisania świadectwa pochodzenia po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez podmiot prowadzący giełdę towarową i przysługują osobie bądź podmiotowi, będącemu posiadaczem tego konta. Obrót świadectwami pochodzenia jest prowadzony przez Towarową Giełdę Energii, która prowadzi tzw. rejestr świadectw pochodzenia. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w OZE o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5MW są zwolnione z opłat za wpis do rejestru świadectw pochodzenia oraz dokonane zmiany w rejestrze, a także z opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia. Obrót świadectwami pochodzenia może odbywać się na giełdzie towarowej bądź w systemie pozagiełdowym. Koncesje Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii pochodzącej z OZE wymaga koncesji wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja jest wydawana przedsiębiorcom (w tym osobom fizycznym), którzy spełniają następujące warunki: mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

19 18 dysponują środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź są w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania, oraz mają możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności; zapewnią zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, które określa ustawa Prawo energetyczne; uzyskali decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Koncesja nie może być wydana wnioskodawcy, który spełnia którykolwiek z poniższych warunków: znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji; któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję z przyczyn wymienionych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej lub którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w tej ustawie; skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej w ustawie Prawo energetyczne. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy. Udzielenie koncesji przedsiębiorcy działającemu w sektorze energetycznym podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł. Dodatkowo, przedsiębiorca zobowiązany jest do wnoszenia opłat rocznych na rzecz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Opłaty są obliczane jako iloczyn rocznego przychodu uzyskiwanego z działalności koncesjonowanej oraz współczynnika, który w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną, ciepłem i paliwami gazowymi wynosi 0,0006. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w OZE o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW zwalnia się z opłaty za wydanie koncesji oraz z opłat rocznych, należnych od posiadaczy koncesji. Przyłączenie do sieci Jednym z działań podejmowanych w celu wspierania inwestycji w OZE jest obniżenie opłat w związku z przyłączeniem do sieci; obecnie z niższej opłaty mogą skorzystać tylko operatorzy mniejszych instalacji. Opłatę za przyłączenie, w odniesieniu do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, pobiera się w wysokości jednej drugiej opłaty, ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów. STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

20 19 Sprzedaż energii wytwarzanej z OZE Prawo energetyczne przewiduje po stronie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną, oraz którzy sprzedają energię elektryczną konsumentom używającym jej dla własnych potrzeb na terenie Polski, obowiązek zakupu energii elektrycznej, wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Dlatego też, tzw. sprzedawcy z urzędu są zobowiązani, w zakresie określonym w przepisach, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania sprzedawcy z urzędu, oferowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, które uzyskało koncesje na jej wytwarzanie. Pojęcie sprzedawca z urzędu jest zdefiniowane w Prawie energetycznym i obejmuje przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Obowiązek zakupu odnosi się również do energii cieplnej. Zgodnie z Prawem energetycznym, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem ciepłem i sprzedające to ciepło jest obowiązane, w zakresie określonym w przepisach, do zakupu oferowanego ciepła wytwarzanego w przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilości nie większej niż zapotrzebowanie odbiorców tego przedsiębiorstwa, przyłączonych do sieci, do której są przyłączone odnawialne źródła energii. W związku z tym, korzyści, które zgodnie z Prawem energetycznym najczęściej czerpią producenci energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, w tym konkretnym przypadku są rozszerzone na producentów energii cieplnej. Cena energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, po jakiej kupują ją sprzedawcy z urzędu, jest określona z góry. Jest ona ustalana na podstawie postanowień ustawy Prawo energetyczne i równa jest średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, w poprzednim roku kalendarzowym. Cena ta jest obliczana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i corocznie publikowana. Obecnie obowiązująca cena została ogłoszona w komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 28 marca 2013 r., zgodnie z którym, średnia cena na rynku konkurencyjnym w 2012 r. wyniosła 201,36 zł MWh. Pierwszeństwo przesyłu energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, operatorzy systemów elektroenergetycznych, w obszarze swojego działania, zobowiązani są zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w OZE oraz w wysokosprawnej kogeneracji. STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE DLA PHU SILVA LIPIEC

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 28.03.2014 r. l) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następując ych sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Rekomendacje jak znieść bariery rozwoju fotowoltaiki na szczeblu lokalnym Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (Polish

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Odnawialne źródła energii - zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Podstawowe akty prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce KRZYSZTOF ZARĘBA Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce I. Podstawy prawne Okres przystosowywania naszego kraju do struktur organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo