Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013"

Transkrypt

1 Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata Warszawa, czerwiec 2012 roku 1. Wprowadzenie W wyniku realizacji strategii ATM S.A. ogłoszonej na lata nastąpiło wprowadzenie firmy ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI) na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd ATM S.A. opublikował taki zamiar w kwietniu 2010 roku, w dokumencie pt. Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM S.A. na lata (p , str. 10). Niniejszy dokument przedstawia strategiczne kierunki rozwoju firmy ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI) i jej grupy kapitałowej na lata Ponieważ jest to pierwszy w tej formie dokument przedstawiany przez Zarząd nowej spółki publicznej, na początku przywołuje on kluczowe wydarzenia, które doprowadziły do powstania Grupy w jej obecnym kształcie. Podsumowuje także potencjał i niedawne osiągnięcia spółek wchodzących w skład Grupy. Przede wszystkim jednak prezentuje zamiary Zarządu ATM SI na okres następnych niespełna dwóch lat, skoncentrowane na budowaniu wzrostu pozycji rynkowej spółek grupy kapitałowej. Podstawy i sposoby osiągnięcia tego wzrostu zostały zaprezentowane w kolejnych rozdziałach. 2. Spółka z ponad dwudziestoletnią tradycją Publikacja niniejszego dokumentu następuje po debiucie giełdowym ATM SI. Obecny stan formalny Spółki jest efektem złożonej historii, jednak jej główna działalność jest kontynuacją ponad dwudziestoletniej tradycji dwóch spółek: ATM S.A. i KLK S.A. ATM Systemy Informatyczne S.A. jest efektem połączenia ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., wcześniej działającej jako Pion Usług Integracyjnych w strukturze ATM S.A. z firmą KLK S.A. Oto krótkie przypomnienie kluczowych wydarzeń, które doprowadziły do tego połączenia Historia usług integracyjnych ATM Firma ATM działa na rynku teleinformatycznym od 1989 roku. W 1991 roku powstał w niej Dział Zaawansowanych Systemów Komputerowych, który od początku 1994 roku działał jako odrębny podmiot początkowo jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a od lipca 1997 roku jako spółka akcyjna. Integracja systemowa była dominującym przedmiotem działalności aż do 2001 roku, kiedy to ATM rozpoczął działalność telekomunikacyjną. Od tego czasu w firmie współistniały dwa segmenty działalności: usług telekomunikacyjnych i integracji systemów teleinformatycznych. W zakresie integracji systemowej Spółka osiągała spektakularne sukcesy, jak dostawa i instalacja pierwszego polskiego superkomputera, który znalazł się na liście Top 500 najmocniejszych komputerów świata (1994), budowa pierwszej szerokopasmowej sieci rozległej dla polskiej nauki POL-34 (1997), czy realizacja pierwszych projektów o wielkiej

2 skali komplikacji, jak wyposażenie w technologie informatyczne Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego (2000). Od początku drugiego kwartału 2009 roku działalność integracyjna ATM została wydzielona do odrębnej firmy ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., która rozpoczęła samodzielną działalność w ramach grupy kapitałowej ATM S.A KLK Historia śląskiej firmy KLK jest jeszcze dłuższa, sięga bowiem aż 1988 roku. Firma budowała sieci komputerowe i dostarczała zintegrowane rozwiązania teleinformatyczne. Głównym polem jej specjalizacji stało się jednak budowanie centrów danych i wyposażanie budynków w nowoczesne systemy infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów gwarantowanego zasilania w tej dziedzinie firma KLK osiągnęła na polskim rynku pozycję lidera. W 2006 roku ATM S.A. zainwestowała w kontrolny pakiet udziałów w KLK, doprowadzając do objęcia 100% własności w 2010 roku Połączenie i wejście na giełdę Z początkiem 2011 roku ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. została połączona z KLK S.A. rozpoczynając tym samym działalność jako ATM Systemy Informatyczne S.A. Pozostająca w ramach ATM S.A. część działalności w segmencie operacyjnym integracji systemów teleinformatycznych, wraz z posiadanymi udziałami w spółkach zależnych, została uchwałą WZA wydzielona w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, która z kolei została połączona z ATM Systemy Informatyczne S.A. To połączenie zostało zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy 26 kwietnia 2012 roku, kończąc proces tworzenia nowej grupy kapitałowej. Dnia 28 maja 2012 roku nastąpił debiut ATM SI na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (symbol: ASI) Historyczne wyniki finansowe Jak opisano powyżej, grupa kapitałowa ATM SI istnieje formalnie od miesiąca. Ponieważ jednak przejęła ona całość działalności GK ATM w segmencie operacyjnym integracji systemów teleinformatycznych, to dane finansowe tego segmentu mogą stanowić wiarygodną podstawę dla orientacji co do potencjału i efektywności nowej grupy przychody ze sprzedaży marża ze sprzedaży zysk operacyjny dane w tys. zł przychody ze sprzedaży

3 marża ze sprzedaży zysk operacyjny Przedstawione dane ilustrują zdecydowaną tendencję wzrostową pomiędzy latami i W szczególności rok 2010 należy uznać za rekordowy, głównie ze względu na realizację pierwszej fazy największego w historii ATM kontraktu budowy Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby numeru alarmowego 112. Traktując wyniki segmentu operacyjnego integracji systemów teleinformatycznych w grupie kapitałowej ATM jako dobre przybliżenie danych historycznych Grupy ATM SI należy także zauważyć, że w ciągu ostatnich 4 lat działalność integracyjna przynosiła stabilne rezultaty na poziomie zysku operacyjnego zwykle wynoszącego znacznie powyżej 10 mln zł. Należy także pamiętać, że przed wyłączeniem działalności integracyjnej do nowej grupy kapitałowej (GK ATM SI), główne inwestycje i koncentracja uwagi na rozwoju dotyczyła działalności telekomunikacyjnej. Obecnie sytuacja uległa diametralnej zmianie, co zdaniem Zarządu powinno skutkować przyspieszonym tempem rozwoju i coraz lepszymi wynikami finansowymi nowej grupy kapitałowej. 3. Grupa kapitałowa ATM Systemy Informatyczne S.A. i jej główne obszary działalności 3.1. Struktura Grupy Skutkiem przedstawionego powyżej procesu było powstanie nowego, odrębnego podmiotu giełdowego, jakim jest ATM SI wraz ze swoją grupą kapitałową. Aktualna struktura Grupy została przedstawiona na poniższym schemacie ATM Systemy Informatyczne Spółka dominująca Grupy jest jednym z największych integratorów systemowych w Polsce. Zatrudnia około 190 osób i w roku 2011 uzyskała ok. 240 mln zł przychodów. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych oraz w kompleksowym budowaniu i wyposażaniu centrów danych, a także świadczy usługi outsourcingu IT, w tym w modelu chmury obliczeniowej (ang. cloud computing). Spółka ma doświadczenie poparte dziesiątkami udanych wdrożeń, które wyróżniają się wysoką jakością, najwyższym poziomem technicznym i dużą skalą trudności wykonania. ATM Systemy Informatyczne S.A. kieruje swoją ofertę do klientów prowadzących działalność w sektorach: telekomunikacji i mediów; administracji publicznej, nauki i edukacji; przemysłu, handlu i usług;

4 finansów. Dla zapewnienia wysokiej przejrzystości prowadzonej działalności, z uwzględnieniem specyfiki jej poszczególnych rodzajów Zarząd ATM SI zdecydował, że będzie ona prezentowana i rozliczana w dwóch segmentach operacyjnych, omówionych poniżej. Dynamiczny rozwój obu segmentów działalności będzie stanowił podstawę rozwoju Spółki w ciągu najbliższych lat Segment operacyjny integracja systemów teleinformatycznych Segment integracji systemów teleinformatycznych (ICT, ang. Information and Communications Technologies) obejmuje wszelkie usługi niezbędne do realizacji najbardziej złożonych projektów z zakresu integracji systemów i sieci oraz rozwoju oprogramowania. Są to między innymi usługi: audytu, ekspertyzy i doradztwa, zarządzania projektami, projektowania, budowy oprogramowania, dostawy oraz instalacji sprzętu i oprogramowania, wdrożenia do eksploatacji złożonych systemów teleinformatycznych, gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego wsparcia technicznego i serwisu. Do segmentu tego zaliczamy również usługi zarządzane (ang. managed services) oraz udostępnianie i utrzymanie systemów teleinformatycznych w trybie outsourcingu, w tym usługi cloud computing. Sieci transmisji danych ATM SI buduje sieci transmisji danych oraz systemy powiązane z nimi: sieci dla operatorów telekomunikacyjnych wraz z systemami monitorowania tych sieci i zarządzania realizowanymi przez nie usługami; sieci korporacyjne dla innych podmiotów; systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego (ochrony poufności i integralności danych, ochrony systemów komputerowych przed złośliwym oprogramowaniem i intruzami, systemy tożsamości cyfrowej, podpisu elektronicznego i inne); rozwiązania pozwalające na zarządzanie usługami operatorskimi w sieciach telekomunikacyjnych opartych na protokole IP (ang. Internet Protocol), wykorzystujące autorskie oprogramowanie użytkowe (aplikacyjne) zintegrowane z dedykowanymi urządzeniami sterującymi ruchem w sieci; dedykowane rozwiązania, na przykład systemy telefonii IP, wideokonferencyjne i tzw. systemy zunifikowanej komunikacji (ang. Unified Communications). Głównym partnerem technologicznym ATM SI w obszarze sieciowym jest Cisco Systems. Od lat Spółka utrzymuje się w czołówce polskich partnerów tego producenta, opanowując kolejne dziedziny specjalizacji. Zamiarem Zarządu jest kontynuacja i rozwój tej współpracy. Zaawansowane systemy obliczeniowe ATM SI wdraża systemy serwerów i pamięci masowych: wysokowydajne systemy obliczeniowe dla potrzeb nauki i przedsiębiorstw, w tym najnowocześniejsze, wieloprocesorowe systemy przetwarzania równoległego; platformy systemowe dla oprogramowania użytkowego opartego na przetwarzaniu baz danych, w tym dla systemów wspomagania działalności przedsiębiorstw (ERP, CRM i innych), a także do prowadzenia handlu i świadczenia usług w Internecie (e-commerce); systemy składowania danych, w tym rozwiązania do automatycznego tworzenia kopii zapasowych i do archiwizacji danych;

5 systemy tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing), czyli zdalnego udostępniania mocy obliczeniowej oraz zasobów pamięci masowej przez Internet; rozwiązania do zarządzania ciągłością działania (BCM, ang. Business Continuity Management), oparte na autorskim oprogramowaniu i wiedzy eksperckiej. Przedmiotem dostaw są komputery (od przenośnych, po rozbudowane instalacje superkomputerowe), urządzenia peryferyjne wraz z oprogramowaniem, osprzętem, akcesoriami i materiałami. Zarząd dostrzega zmiany zachodzące w omawianej dziedzinie i uważa, że stanowią one okazję do wykorzystania potencjału i doświadczenia Spółki. Rosnące znaczenie usług świadczonych zdalnie będzie stopniowo zastępowało inwestycyjne podejście do zaspokajania potrzeb informatycznych klientów, ale będzie to proces stopniowy, pozwalający na dostosowanie sposobów działania. Korzystny dla ATM SI jest fakt stałego utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji inżynierskich i nowoczesności oferty, co zapewnia Spółce zdolność szybkiego dostosowywania się do zachodzących zmian techniki. Oprogramowanie własne System SMaCS ATM SI rozwija z powodzeniem swoje własne oprogramowanie, wzbogacając i uzupełniając ofertę o elementy, które trudno znaleźć w postaci gotowych, komercyjnie dostępnych pakietów. System SMaCS (ang. Service Management and Charging System) służy do zarządzania usługami internetowymi i rozliczeniami w sieciach IP. Dzięki temu systemowi operatorzy telekomunikacyjni, w tym operatorzy tradycyjnych sieci telefonicznych, sieci telewizji kablowych oraz sieci telekomunikacji mobilnej, zyskują pewność przychodów ze świadczonych swoim abonentom usług wykorzystujących cyfrową transmisję danych pobierania plików, wideo na żądanie oraz innych usług dodanych. Rozwiązania ATM SI gwarantują, że z tych usług mogą korzystać jedynie uprawnieni użytkownicy, oraz że każdy użytkownik zostanie rozliczony zgodnie z regulaminem opracowanym przez operatora. Wdrożeniom systemu SMaCS towarzyszą dostawy i wdrożenia niezbędnej dla jego funkcjonowania infrastruktury urządzeń sieciowych i serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym. Zarząd ocenia system SMaCS jako ważny element oferty, wpływający na korzystną ocenę jej zdolności do kompleksowego zaspokajania potrzeb, szczególnie wśród operatorów telekomunikacyjnych, którzy stanowią dla ATM SI główny sektor odbiorców. Oprogramowanie własne System ATMEUS BCP ATM SI oferuje aplikację ATMEUS wspierającą budowanie i zarządzanie Planami Ciągłości Działania (BCP, ang. Business Continuity Planning). Jest to autorskie rozwiązanie Spółki, które umożliwia pełne wsparcie w procesie budowania oraz bieżącego zarządzania całą dokumentacją BCP. Plan Ciągłości Działania polega na przygotowaniu firmy na prowadzenie działalności i świadczenie usług dla klientów niezależnie od negatywnych zdarzeń o charakterze katastrofy. Wraz z aplikacją oferowane są usługi doradcze i wdrożeniowe. Sama aplikacja może być udostępniana w trybie zdalnym, w postaci usług SaaS (ang. Software as a Service), czyli w modelu cloud computing. Outsourcing teleinformatyczny Usługi outsourcingowe realizowane przez ATM SI mają na celu utrzymanie procesów biznesowych klientów oraz sprostanie wymaganiom związanym z przyjętym poziomem ryzyka określonego względem dostępności, ciągłości, wydajności oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W oparciu o przyjęte parametry, oferowane są usługi

6 outsourcingowe odzwierciedlające potrzeby klienta oraz wspierające rozwiązania biznesowe poprzez zwiększenie ich efektywności oraz skuteczności działania. Realizacja tego celu wymaga posiadania przez Spółkę zespołu ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Organizacja jest w tym kontekście kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację umów w zakresie outsourcingu teleinformatycznego. Chmura obliczeniowa W 2011 roku Spółka ukończyła inwestycję w zaawansowaną platformę sprzętowo-systemową do świadczenia własnych usług w modelu chmury obliczeniowej (cloud computing). Wspólnie z partnerem firmą Hewlett-Packard zbudowano wzorcowe środowisko wykorzystujące rozwiązanie HP Cloud System Matrix, w którym z łatwością można dopasowywać zasoby obliczeniowe (moc procesorów, wielkość pamięci operacyjnej i pojemność przestrzeni dyskowej) do bieżących potrzeb użytkowników oraz zarządzać świadczonymi usługami i rozliczać je zgodnie z parametrami umów SLA. Usługi zarządzane (ang. managed services) stanowią doskonałe uzupełnienie usług świadczonych w modelu chmury obliczeniowej. Dzięki temu klienci unikają inwestowania we własne centra obliczeniowe i są obciążani na bieżąco, wyłącznie za rzeczywiście wykorzystywane zasoby. Rozwój usług świadczonych w modelu cloud computing w krajach o rozwiniętej infrastrukturze informatycznej jest bardzo dynamiczny zdaniem Zarządu podobnie będzie także na rynku polskim. Usługi w chmurze obliczeniowej będą w ATM SI rozwijane. Usługi oparte na rozwiązaniach własnych Zarząd ATM SI postrzega zwiększanie udziału usług w generowaniu przychodów ze sprzedaży jako zasadniczy czynnik w procesie podnoszenia rentowności działalności operacyjnej Spółki. Zarząd uważa, że outsourcing, model cloud computing, świadczenie zarządzanych usług teleinformatycznych w miejsce dostarczania klientom tradycyjnych rozwiązań, będą stale zyskiwały na znaczeniu. Dostosowanie do tego procesu i wykorzystanie w tym kontekście posiadanych atutów, takich jak własne oprogramowanie i unikatowe rozwiązania, stanowi ważny element strategii wzrostu Spółki Segment operacyjny integracja infrastruktury technicznej Segment integracji infrastruktury technicznej obejmuje doradztwo, ekspertyzy, projektowanie, dostawy, budowę, uruchamianie, wdrażanie do eksploatacji, gwarancyjne i pogwarancyjne wsparcie techniczne (usługi serwisowe) systemów: zasilania energetycznego, w tym głównie systemów zasilania gwarantowanego, obejmującego między innymi: zasilacze bezprzerwowe (UPS, ang. Uninterruptible Power Supplies), agregaty prądotwórcze, wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem; klimatyzacji i wentylacji (HVAC, ang. Heating, Ventillation, Air Conditioning); okablowania strukturalnego, światłowodowego i miedzianego, dla potrzeb sieci teleinformatycznych i innych systemów; bezpieczeństwa fizycznego, w tym: sygnalizacji pożaru, automatycznego gaszenia, wykrywania włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej (CCTV, ang. Closed Circuit Television);

7 automatyki budynkowej (BMS, ang. Building Management Systems); zintegrowanych rozwiązań bazujących na protokole IP, łączących technologie informacyjne, komunikacyjne i budynkowe w jedną, spójną infrastrukturę dostępową (ang. Connected Real Estate). Przedmiotem dostaw są urządzenia techniczne wraz z odpowiednim oprogramowaniem, osprzętem, akcesoriami i materiałami. Świadczone usługi obejmują prace projektowe, audyty i ekspertyzy, adaptacyjne prace budowlane, prace instalacyjne, wdrożeniowe, diagnostykę usterek, naprawy, wsparcie użytkowników i inne, powiązane z nimi, tworzące kompleksowe usługi dla klientów końcowych. Budowane przez ATM SI systemy mają zastosowanie zarówno w centrach danych (budynkach lub ich częściach przystosowanych do pełnienia funkcji technicznych, przeznaczonych do instalacji i eksploatacji serwerów, systemów pamięci masowych, urządzeń sieci teleinformatycznych i innych urządzeń pomocniczych), jak i w budynkach ogólnego zastosowania, np. biurowych, handlowych czy usługowych. Centra danych Współczesna informatyka przechodzi właśnie transformację od stanu, który można prosto określić każdy sobie do stanu koncentracji zasobów i kompetencji. Łatwo to zaobserwować korzystając na co dzień z eksplozji prostych aplikacji na smartfony i tablety, ale dotyczy to w równym, a może jeszcze większym stopniu informatyki korporacyjnej. Użytkownicy coraz rzadziej polegają na lokalnym przetwarzaniu danych przy swoim biurku czy na serwerze w sąsiednim pokoju. Nowe podejście, odrywające usługi dla użytkownika od fizycznego miejsca ich realizacji, staje się faktem. Takie podejście wymaga jednak reorganizacji infrastruktury, tak aby zdalne usługi były rzeczywiście dostępne i sprawne. Dzieje się to poprzez zebranie serwerów, urządzeń sieciowych itp. w wydzielonych pomieszczeniach, zapewniających odpowiednie warunki: gwarantowane zasilanie, temperaturę, wilgotność i bezpieczeństwo. Dlatego właśnie ATM SI kontynuuje i rozwija kompetencje związane z tworzeniem nowoczesnych centrów danych, licząc na dynamiczny wzrost tego segmentu działalności w najbliższych latach ATM Software Początkowo, w roku 2007 dział badawczo-rozwojowy ATM został wydzielony z ATM S.A. jako odrębny podmiot pod firmą Centrum Badawczo-Rozwojowe ATM-Lab Sp. z o.o. w 2009 roku spółka CBR ATM-Lab została poszerzona o część handlową, oferującą rozwiązania multimedialne i rozpoczęła działalność pod nową firmą ATM Software Sp. z o.o. Głównym obszarem działania ATM Software jest oferowanie autorskich rozwiązań umożliwiających realizację innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie transmisji multimedialnych. Na bazie stworzonej platformy ATM InternetTV oferuje usługi z zakresu wsparcia całego procesu związanego z przekazem multimedialnym w Internecie, począwszy od wgrywania, kodowania, opisywania treści, aż po sprzedaż i generowanie raportów oglądalności. Dotyczy to zarówno materiałów VOD (ang. video on demand), jak i przekazu na żywo. Rozwiązania te znajdują zastosowanie także w obszarze sieci mobilnych GSM. W ramach ATM Software powstała m.in. największa sieć dystrybucji materiałów wideo w Internecie (CDN), a spółka jest partnerem technologicznym najważniejszych przedsięwzięć multimedialnych w Polsce. ATM Software jest również centrum rozwoju produktów, prowadząc w tym zakresie działalność skoncentrowaną wokół rozwoju oprogramowania dla innowacyjnych usług związanych z transmisją danych i ich bezpieczeństwa.

8 Od 2011 roku spółka zajmuje się tworzeniem innowacyjnego oprogramowania służącego do inteligentnego opomiarowania sieci energetycznych. Rosnący nacisk na poprawę efektywności energetycznej, racjonalizację zużycia i wykorzystanie małych producentów energii wymagają wzbogacenia sieci energetycznych o inteligencję wynikającą z zastosowania systemów teleinformatycznych. Pierwszym krokiem do zbudowania takich inteligentnych sieci (ang. smart grids) jest centralizacja i automatyzacja pomiarów. Wiąże się to z wymianą liczników i wyposażeniem sieci dystrybucji energii w system zbierania, analizy i archiwizacji wyników pomiarów. Do tego właśnie służy rozwiązanie opracowane i wdrażane przez ATM Software. Od początku 2012 roku Spółka realizuje na zamówienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projekt stworzenia zaawansowanego systemu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla polskiego sektora obronnego. Pozyskanie tego zamówienia świadczy o wysokiej ocenie poziomu kompetencji ATM Software i jest prestiżowym wyrazem zaufania władz państwowych do jej możliwości. Zarząd ATM SI zamierza zacieśnić współpracę z ATM Software, kontynuując wspólną realizację projektów wykorzystujących potencjał większej spółki w połączeniu z techniczną doskonałością, dynamiką i innowacyjnością mniejszej Impulsy Impulsy sp. z o.o. oferuje rozwiązania informatyczne dla instytucji sektora medycznego, w szczególności szpitali, przychodni, a także gabinetów lekarskich tak publicznych, jak i prywatnych. Firma specjalizuje się przede wszystkim we wdrożeniach i utrzymaniu systemów typu HIS (ang. Hospital Information Systems). Opracowała i z sukcesami wdraża autorski system informacji medycznej Medicus On-Line, pozwalający zautomatyzować pracę instytucji medycznej i zapewnić sprawne zarządzanie jej złożoną strukturą. Jest to praktycznie jedyna, w pełni webowa aplikacja w Polsce pracująca na dowolnych urządzeniach stacjonarnych oraz mobilnych zapewniająca tworzenie rekordu medycznego pacjenta, umożliwiająca elektroniczną rejestrację pacjentów czy zautomatyzowane generowanie raportów do wszystkich oddziałów NFZ i innych kontrahentów. Ponadto system łączy część administracyjną i medyczną z laboratorium analitycznym i diagnostyką obrazową zapewniając nowoczesną archiwizację danych medycznych np. cyfryzację pracowni diagnostyki obrazowej RTG i wsparcie procesów biznesowych związanych z medycyną. System jest na bieżąco dostosowywany do nowych wymogów określanych przez CSIOZ dla wymiany informacji z tworzonymi systemami centralnymi. Zarząd ATM SI ocenia rynek informatyzacji służby zdrowia jako perspektywiczny. Zdaniem Zarządu mimo trudności związanych z organizacją i rozstrzyganiem przetargów na szczeblu centralnym, sektor usług medycznych i opieki zdrowotnej stoi w obliczu konieczności zwiększenia stopnia wykorzystania współczesnych narzędzi teleinformatycznych. Grupa kapitałowa ATM SI ma potencjał wykonawczy i wiedzę branżową, które mogą w nieodległej przyszłości stanowić istotną wartość dla klientów i źródło znaczących przychodów dla Grupy Sputnik Software Sputnik Software sp. z o.o. zajmuje się produkcją oprogramowania oraz świadczeniem usług dla sektora publicznego. Jest liderem na rynku produkcji i sprzedaży oprogramowania do zarządzania jednostkami samorządów administracji terytorialnej. Sztandarową marką firmy jest Nowoczesny Urząd zintegrowany system stworzony z myślą o wsparciu urzędów w procesie podnoszenia kwalifikacji kadr, rozwoju infrastruktury oraz wdrażania odpowiednich narzędzi informatycznych. Nowoczesny Urząd to także program dostosowania jednostek administracyjnych do standardów XXI wieku i wprowadzenia w życie koncepcji budowy e-urzędu. Sputnik Software ma też na swoim koncie duże systemy o zaawansowanej

9 architekturze, takiej jak ogólnopolski system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego zrealizowany dla Ministerstwa Finansów RP. W ramach dywersyfikacji Spółka w ciągu ostatnich dwóch lat uruchomiła nowe projekty o charakterze innowacyjnym, które można zdefiniować wokół takich pojęć jak bezpieczeństwo i kryptografia. W ten sposób ofertę Spółki wzbogaciły wysoko wyspecjalizowane usługi, takie jak wdrażanie rozwiązań opartych na infrastrukturze klucza publicznego, tworzenie własnych komponentów kryptograficznych, dostawa urządzeń związanych z bezpieczeństwem komunikacji oraz doradztwo. Innym ważnym systemem rozwijanym przez Spółkę jest System Zintegrowanego Bezpieczeństwa rozwiązanie łączące kontrolę dostępu fizycznego, rejestrację czasu pracy, zarządzanie budynkiem, systemy parkingowe i monitoringowe oraz inne rozwiązania w jedną, spójną całość. ATM SI zamierza wspierać inicjatywę i zdolności wykonawcze Sputnik Software swoim potencjałem. 4. Przedstawienie niektórych spektakularnych osiągnięć z lat ubiegłych, na bazie których Spółka buduje swoją przewagę konkurencyjną 4.1. Sektor telekomunikacyjny ATM SI jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań sieciowych dla operatorów telekomunikacji mobilnej i operatorów sieci telewizji kablowej. Dla tych pierwszych był partnerem w przebudowie sieci transmisyjnych, pierwotnie nastawionych głównie na przekaz głosowy, do postaci obecnych, szerokopasmowych struktur transmisji danych, opartych na protokole IP. Telewizje kablowe podobnie dokonały radykalnej rozbudowy swoich usług internetowych, w oparciu o rozwiązania sieciowe dostarczane przez ATM SI. Godne podkreślenia jest dostarczanie przez nas własnego, oryginalnego na skalę światową rozwiązania do zarządzania usługami w sieciach operatorskich IP i rozliczania tych usług (SMaCS). Spółka zamierza rozwijać dynamicznie oprogramowanie SMaCS, jak i kompetencje potrzebne do obsługi operatorów telekomunikacyjnych i firm medialnych, utrzymując pozycję firmy posiadającej unikatowe umiejętności eksperckie, co w ocenie Zarządu bezpośrednio przekłada się na przewagę w zdobywaniu kontraktów o wysokiej wartości dodanej. ATM SI jest także jednym z wiodących dostawców rozwiązań systemów centrów danych do sektora telekomunikacyjnego. Rozwiązania te obejmują zarówno wyposażenie centrów danych w konieczne podsystemy, jak i budowę kompletnych centrów danych obejmujących wszystkie etapy: od projektu budowlanego i wykonania prac przygotowawczych pod budowę, po uruchomienie operacyjne kompletnego, zbudowanego systemu Centrum Danych. Operatorzy telekomunikacyjni mają olbrzymie i rosnące potrzeby w zakresie przechowywania danych i zdaniem Zarządu nadal będą należeli do kluczowych klientów Spółki w zakresie infrastruktury technicznej. Zarówno systemy do transmisji danych, jak do ich przechowywania są i będą podstawowymi produktami oferowanymi przez Spółkę. Kompetencje w tym zakresie będą rozwijane z największą starannością i będą nadal stanowiły podstawę przewagi konkurencyjnej Spółki.

10 4.2. Sektor publiczny Administracja Największym kontraktem realizowanym przez ATM SI było zakończone z końcem marca 2012 roku wdrożenie Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112). To przedsięwzięcie było pod wieloma względami precedensowe. Był to największy projekt informatyczny ostatnich lat. Został ukończony w założonym zakresie, terminie i budżecie. Złożona sieć połączyła lokalizacje w Warszawie oraz w miastach wojewódzkich (POL20), lokalizacje w większych ośrodkach miejskich, w tym byłe miasta wojewódzkie (POL35), oraz obszar obejmujący poziom ośrodków powiatowych (POL300). W przyszłości OST 112 ma stać się jednym z podstawowych narzędzi integracji infrastruktury teleinformatycznej państwa, usprawnić proces komunikacji i wymiany danych pomiędzy organami administracji rządowej i samorządowej, przyczyniając się do budowy w Polsce elektronicznej administracji. Zrealizowanie tak trudnego projektu daje klientom Spółki rękojmię co do jej możliwości podejmowania się realizacji największych i najtrudniejszych projektów informatycznych w Państwie. Zarząd ocenia, że pomimo wysokiego poziomu złożoności procesu pozyskiwania zamówień publicznych, uczestnictwo w ogłaszanych przetargach publicznych, w których Spółka może wykazać się swoim potencjałem i umiejętnościami jest korzystne dla Spółki, dlatego też zamierza kontynuować działalność w tym sektorze rynku. Nauka i edukacja ATM SI w ciągu wielu lat współpracy z sektorem naukowym zdołała zgromadzić duże doświadczenie i wiedzę na temat zaawansowanych systemów dużej mocy obliczeniowej i najnowocześniejszych rozwiązań szerokopasmowej transmisji danych. Współpraca ze środowiskiem akademickim zawsze ustawia poprzeczkę technologiczną na najwyższym poziomie, co motywuje do ciągłego doskonalenia i stałego podnoszenia kwalifikacji. Prowadzenie projektów w takim otoczeniu pozytywnie wpływa na wyniki osiągane we wszystkich obszarach działalności Spółki. Zarząd wyraża wolę kontynuacji tej współpracy poprzez dostarczanie rozwiązań i dzielenie się nabytym doświadczeniem Energetyka W marcu 2011 roku konsorcjum ATM Systemy Informatyczne S.A., ATM S.A., ATM Software Sp. z o.o. oraz Innovation Technology Group S.A. podpisało kontrakt na wdrożenie i integrację Systemu Aplikacyjnego dla jednego z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej: Energa-Operator S.A. System Aplikacyjny ma służyć do obsługi procesów związanych z zarządzaniem, pozyskiwaniem i udostępnianiem danych pomiarowych pochodzących z urządzeń pomiarowych pracujących w sieci energetycznej klienta (tzw. system AMI, ang. Advanced Metering Infrastructure). Przetarg ogłoszony przez Energę-Operatora jest pierwszym tej skali, pilotowym wdrożeniem w Polsce, w ramach zyskującego popularność na rynkach światowych trendu technologicznego tzw. sieci inteligentnych (ang. smart grids). Sukces realizowanego projektu daje ATM SI perspektywę kontynuacji współpracy z tym klientem oraz szansę pozyskania podobnych kontraktów u innych dystrybutorów energii, a nawet ekspansji na rynki zagraniczne. Zdaniem Zarządu Grupa Kapitałowa ATM SI zajęła właściwą pozycję na rynku energetycznym w czasie, gdy rozpoczyna on znaczącą transformację. Stanowi to wartościowy atut, który może przynieść Grupie znaczne korzyści w najbliższych latach.

11 4.4. Sektor finansowy Techniczną podstawą działalności banków są sprawne systemy zarządzania informacją. Dlatego to właśnie banki intensywnie inwestują w centra danych. Mamy na swoim koncie realizację kilku znaczących inwestycji tego rodzaju. Z kolei firmy ubezpieczeniowe korzystają ze świadczonych przez nas usług outsourcingu ICT, obejmującego udostępnianie i obsługę systemów centralnych, komunikacji i stanowisk pracy. 5. Fundamenty strategii rozwoju 5.1. Jakość Wieloletnia tradycja firmy wykazuje dobitnie, że ATM SI to firma inżynierska, nastawiona na podejmowanie nawet najtrudniejszych technicznie i organizacyjnie wyzwań. Firma stawia na najwyższy poziom kompetencji, czego dowodem jest uzyskiwanie kolejnych certyfikatów. Inżynierowie ATM SI należą do krajowej elity w swoich dziedzinach, co zapewnia bezkompromisową jakość wdrażanych rozwiązań i świadczonych usług. Szczególne znacznie Spółka przywiązuje i będzie nadal przywiązywała do umiejętności prowadzenia projektów. Podnoszenie jakości procesów wewnętrznych i kształcenia pracowników, jakości budowanych systemów jakości we wszystkich przejawach działalności Zarząd uważa za jedno z priorytetowych zadań i główne narzędzie wzmocnienia pozycji rynkowej Spółki w przyszłych okresach Etyka i odpowiedzialność Od początku swojej działalności Spółka jest zdeterminowana do utrzymywania wysokiego poziomu etyki biznesowej, co jej Klienci doceniają podtrzymując długofalowe relacje. Nadal będzie to stanowiło zasadniczy punkt strategii Zarządu. ATM SI dba o środowisko naturalne, propagując rozwiązania o wysokiej efektywności energetycznej co jest wyjątkowo ważne w dużych centrach danych. Zarząd rozumie potrzebę rozwijania społecznej odpowiedzialności biznesu ATM SI koncentruje się na wspieraniu edukacji, ale bierze też udział w przedsięwzięciach charytatywnych, jak np. finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Konsolidacja grupy kapitałowej Zdaniem Zarządu nowa struktura powiązań pomiędzy spółkami w ramach Grupy pozwoli podnieść efektywność współpracy operacyjnej. Ujednolicenie procesów przede wszystkim w dziedzinie zarządzania działalnością, sprzedaży i marketingu powinno przełożyć się na poprawę skuteczności w zdobywaniu nowych zamówień Ewolucja oferty w stronę zwiększenia udziału usług Kontynuacja tradycyjnych kompetencji Zarząd prezentuje wolę wprowadzania stopniowych, ewolucyjnych zmian w ofercie Grupy. Podstawowym warunkiem jest utrzymanie zaufania kluczowych klientów, którzy od lat korzystają z usług ATM SI w istotnych obszarach jej kompetencji zaawansowanych rozwiązań sieciowych i kompleksowej realizacji centrów danych. Aplikacje własne Nie zaniedbując podtrzymania tradycyjnie silnych stron ATM SI, Zarząd zamierza wykorzystać potencjał wszystkich spółek w celu zwiększania udziału usług w przychodach ze sprzedaży.

12 Posłuży temu rozwój portfela oprogramowania produkowanego przez spółki Grupy, w tym przede wszystkim: kontynuacja rozwijania oprogramowanie systemu AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) w kierunku inteligentnego systemu do obsługi energetycznych sieci inteligentnych (ang. smart grids); modernizacja technologiczna i funkcjonalna istniejących aplikacji w spółkach zależnych; tworzenie nowych, niszowych aplikacji dla wertykalnych sektorów rynku, na bazie zgromadzonego doświadczenia np. rozbudowa pakietu oprogramowania w obszarze zarządzania usługami operatorskimi i rozliczania tych usług. Aplikacje firm trzecich We wdrożeniach aplikacji innych producentów Zarząd zamierza wspierać projekty o znaczącym udziale usług ATM SI w postaci konsultacji, outsourcingu, usług zarządzanych generujących dużą wartość dodaną. Cloud computing W obszarze cloud computing Spółka planuje równolegle oferować wdrażanie rozwiązań dla klientów, którzy chcą świadczyć usługi w tym modelu, oraz rozwijać własne, dedykowane dla biznesu usługi w modelu chmury prywatnej. 6. Zamierzenia finansowe 6.1. Pozyskiwanie kapitału W opinii Zarządu akcje ATM SI są w pierwszym okresie po debiucie giełdowym znacznie niedowartościowane, ponieważ Spółka nie miała jeszcze okazji wypracować zaufania inwestorów do swojego potencjału stabilnego wzrostu. W związku z tym, aktualne plany Zarządu nie przewidują sięgania po kapitał z emisji nowych akcji Prognozy finansowe Zarząd ATM SI zdecydował, że nie będzie publikował prognoz wyników finansowych. Tym niemniej Zarząd wyraża przekonanie, że w ciągu najbliższych dwóch lat zostaną wypracowane wyniki finansowe, które w każdym segmencie działalności będą przynajmniej na poziomie średniego wzrostu branży IT. Zarząd zamierza dołożyć wszelkich starań, aby ten wzrost był znacząco wyższy Inwestycje W drugim kwartale 2012 roku ATM SI kończy inwestycję w nową siedzibę oddziału katowickiego, finansowaną kredytem hipotecznym. Poza tym przedsięwzięciem Zarząd zamierza utrzymać inwestycje w środki trwałe oraz w rozwój nowych produktów na dotychczasowym, niewysokim poziomie. Wszelkie inwestycje będą prowadzone z zachowaniem reguł ostrożności biznesowej Przejęcia Zarząd nie planuje na najbliższe dwa lata rozwoju grupy kapitałowej poprzez przejęcia podmiotów o znacznej wartości, co wiązałoby się ze znacznym zwiększeniem zadłużenia lub koniecznością pozyskania środków z emisji w okresie charakteryzującym się niedowartościowaniem akcji. Gdyby te przesłanki uległy zmianie, to oczywiście plany Zarządu

13 mogłyby się również zmienić. Niezależnie od powyższego nie są wykluczone niewielkie przejęcia, o ile zapewnią Grupie dotarcie do nowej kategorii odbiorców czy nowego sektora rynku, lub wzbogacenie oferty Grupy o wyraźnie kompatybilne elementy Stabilny rozwój i polityka dywidendy W obecnych czasach, ze względu na możliwość wystąpienia zjawisk kryzysowych, niestabilność koniunktury giełdowej niezależnej w wielu przypadkach od rzeczywistej sytuacji gospodarczej kraju, Zarząd uważa, że relacje z akcjonariuszami należy oprzeć na niepodważalnych fundamentach. Za takie Zarząd uważa zrównoważony rozwój bez zbytnich ryzyk, generowanie zysków i wypłacanie od nich znaczącej dywidendy. Dywidenda za rok 2011 wyniesie 0,07 złotych na akcję i stanowi niemal 50% wypracowanego w tym roku zysku netto. Zarząd zamierza rekomendować wypłaty dywidendy w kolejnych latach na poziomie między 30%, a 50% zysku netto z roku poprzedniego. 7. Podsumowanie Potencjał nowej grupy kapitałowej ATM SI pozwala jej realizować nawet największe przedsięwzięcia informatyczne. W planach Grupy jest ubieganie się o zamówienia w sektorze publicznym oraz kontynuacja współpracy w tradycyjnych sektorach rynku: wśród operatorów telekomunikacyjnych oraz instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Nowym rynkiem, w którym Grupa planuje wzmocnić swój udział, jest energetyka. Zarząd koncentruje się na wzroście organicznym nie przewiduje znaczących przejęć przed końcem 2013 roku. Zamierza stosować ostrożną politykę inwestycyjną. Wobec tak ograniczonych potrzeb kapitałowych Zarząd nie przewiduje w tym okresie nowej emisji akcji. Spółka zamierza dzielić się ze swoimi akcjonariuszami znaczną częścią (do połowy) wypracowanego zysku netto. ATM SI łączy odwagę sięgania po najnowsze osiągnięcia techniki z doświadczeniem, które pozwala bezpiecznie wdrażać je ku pożytkowi klientów wprowadzając ich w świat informatyki jutra.

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities 2 lipca 2007 BRE Bank Securities Oferta wtórna Nazwa BRE Bank Securities IT/Telekomunikacja Polska.WA;.PW Cena bieżąca Cena docelowa (bez opcji) Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU I. Informacje ogólne Firma: Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba: 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon: (022) 519-08-00 Fax: (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a www.atm.com.pl Oferujący Doradca Finansowy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa BRE Corporate

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Najważniejsze informacje o Emitencie 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 5 898 mln za rok 2013 17 083 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Warszawa, październik 2007 Spis treści (indeks GRI) Wizja i strategia........................................................... 5 Wizja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Informacje o spółce Internet Union S.A. to nowoczesna i prężnie rozwijająca się firma dostarczająca usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo