Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013"

Transkrypt

1 Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata Warszawa, czerwiec 2012 roku 1. Wprowadzenie W wyniku realizacji strategii ATM S.A. ogłoszonej na lata nastąpiło wprowadzenie firmy ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI) na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd ATM S.A. opublikował taki zamiar w kwietniu 2010 roku, w dokumencie pt. Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM S.A. na lata (p , str. 10). Niniejszy dokument przedstawia strategiczne kierunki rozwoju firmy ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI) i jej grupy kapitałowej na lata Ponieważ jest to pierwszy w tej formie dokument przedstawiany przez Zarząd nowej spółki publicznej, na początku przywołuje on kluczowe wydarzenia, które doprowadziły do powstania Grupy w jej obecnym kształcie. Podsumowuje także potencjał i niedawne osiągnięcia spółek wchodzących w skład Grupy. Przede wszystkim jednak prezentuje zamiary Zarządu ATM SI na okres następnych niespełna dwóch lat, skoncentrowane na budowaniu wzrostu pozycji rynkowej spółek grupy kapitałowej. Podstawy i sposoby osiągnięcia tego wzrostu zostały zaprezentowane w kolejnych rozdziałach. 2. Spółka z ponad dwudziestoletnią tradycją Publikacja niniejszego dokumentu następuje po debiucie giełdowym ATM SI. Obecny stan formalny Spółki jest efektem złożonej historii, jednak jej główna działalność jest kontynuacją ponad dwudziestoletniej tradycji dwóch spółek: ATM S.A. i KLK S.A. ATM Systemy Informatyczne S.A. jest efektem połączenia ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., wcześniej działającej jako Pion Usług Integracyjnych w strukturze ATM S.A. z firmą KLK S.A. Oto krótkie przypomnienie kluczowych wydarzeń, które doprowadziły do tego połączenia Historia usług integracyjnych ATM Firma ATM działa na rynku teleinformatycznym od 1989 roku. W 1991 roku powstał w niej Dział Zaawansowanych Systemów Komputerowych, który od początku 1994 roku działał jako odrębny podmiot początkowo jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a od lipca 1997 roku jako spółka akcyjna. Integracja systemowa była dominującym przedmiotem działalności aż do 2001 roku, kiedy to ATM rozpoczął działalność telekomunikacyjną. Od tego czasu w firmie współistniały dwa segmenty działalności: usług telekomunikacyjnych i integracji systemów teleinformatycznych. W zakresie integracji systemowej Spółka osiągała spektakularne sukcesy, jak dostawa i instalacja pierwszego polskiego superkomputera, który znalazł się na liście Top 500 najmocniejszych komputerów świata (1994), budowa pierwszej szerokopasmowej sieci rozległej dla polskiej nauki POL-34 (1997), czy realizacja pierwszych projektów o wielkiej

2 skali komplikacji, jak wyposażenie w technologie informatyczne Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego (2000). Od początku drugiego kwartału 2009 roku działalność integracyjna ATM została wydzielona do odrębnej firmy ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., która rozpoczęła samodzielną działalność w ramach grupy kapitałowej ATM S.A KLK Historia śląskiej firmy KLK jest jeszcze dłuższa, sięga bowiem aż 1988 roku. Firma budowała sieci komputerowe i dostarczała zintegrowane rozwiązania teleinformatyczne. Głównym polem jej specjalizacji stało się jednak budowanie centrów danych i wyposażanie budynków w nowoczesne systemy infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów gwarantowanego zasilania w tej dziedzinie firma KLK osiągnęła na polskim rynku pozycję lidera. W 2006 roku ATM S.A. zainwestowała w kontrolny pakiet udziałów w KLK, doprowadzając do objęcia 100% własności w 2010 roku Połączenie i wejście na giełdę Z początkiem 2011 roku ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. została połączona z KLK S.A. rozpoczynając tym samym działalność jako ATM Systemy Informatyczne S.A. Pozostająca w ramach ATM S.A. część działalności w segmencie operacyjnym integracji systemów teleinformatycznych, wraz z posiadanymi udziałami w spółkach zależnych, została uchwałą WZA wydzielona w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, która z kolei została połączona z ATM Systemy Informatyczne S.A. To połączenie zostało zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy 26 kwietnia 2012 roku, kończąc proces tworzenia nowej grupy kapitałowej. Dnia 28 maja 2012 roku nastąpił debiut ATM SI na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (symbol: ASI) Historyczne wyniki finansowe Jak opisano powyżej, grupa kapitałowa ATM SI istnieje formalnie od miesiąca. Ponieważ jednak przejęła ona całość działalności GK ATM w segmencie operacyjnym integracji systemów teleinformatycznych, to dane finansowe tego segmentu mogą stanowić wiarygodną podstawę dla orientacji co do potencjału i efektywności nowej grupy przychody ze sprzedaży marża ze sprzedaży zysk operacyjny dane w tys. zł przychody ze sprzedaży

3 marża ze sprzedaży zysk operacyjny Przedstawione dane ilustrują zdecydowaną tendencję wzrostową pomiędzy latami i W szczególności rok 2010 należy uznać za rekordowy, głównie ze względu na realizację pierwszej fazy największego w historii ATM kontraktu budowy Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby numeru alarmowego 112. Traktując wyniki segmentu operacyjnego integracji systemów teleinformatycznych w grupie kapitałowej ATM jako dobre przybliżenie danych historycznych Grupy ATM SI należy także zauważyć, że w ciągu ostatnich 4 lat działalność integracyjna przynosiła stabilne rezultaty na poziomie zysku operacyjnego zwykle wynoszącego znacznie powyżej 10 mln zł. Należy także pamiętać, że przed wyłączeniem działalności integracyjnej do nowej grupy kapitałowej (GK ATM SI), główne inwestycje i koncentracja uwagi na rozwoju dotyczyła działalności telekomunikacyjnej. Obecnie sytuacja uległa diametralnej zmianie, co zdaniem Zarządu powinno skutkować przyspieszonym tempem rozwoju i coraz lepszymi wynikami finansowymi nowej grupy kapitałowej. 3. Grupa kapitałowa ATM Systemy Informatyczne S.A. i jej główne obszary działalności 3.1. Struktura Grupy Skutkiem przedstawionego powyżej procesu było powstanie nowego, odrębnego podmiotu giełdowego, jakim jest ATM SI wraz ze swoją grupą kapitałową. Aktualna struktura Grupy została przedstawiona na poniższym schemacie ATM Systemy Informatyczne Spółka dominująca Grupy jest jednym z największych integratorów systemowych w Polsce. Zatrudnia około 190 osób i w roku 2011 uzyskała ok. 240 mln zł przychodów. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych oraz w kompleksowym budowaniu i wyposażaniu centrów danych, a także świadczy usługi outsourcingu IT, w tym w modelu chmury obliczeniowej (ang. cloud computing). Spółka ma doświadczenie poparte dziesiątkami udanych wdrożeń, które wyróżniają się wysoką jakością, najwyższym poziomem technicznym i dużą skalą trudności wykonania. ATM Systemy Informatyczne S.A. kieruje swoją ofertę do klientów prowadzących działalność w sektorach: telekomunikacji i mediów; administracji publicznej, nauki i edukacji; przemysłu, handlu i usług;

4 finansów. Dla zapewnienia wysokiej przejrzystości prowadzonej działalności, z uwzględnieniem specyfiki jej poszczególnych rodzajów Zarząd ATM SI zdecydował, że będzie ona prezentowana i rozliczana w dwóch segmentach operacyjnych, omówionych poniżej. Dynamiczny rozwój obu segmentów działalności będzie stanowił podstawę rozwoju Spółki w ciągu najbliższych lat Segment operacyjny integracja systemów teleinformatycznych Segment integracji systemów teleinformatycznych (ICT, ang. Information and Communications Technologies) obejmuje wszelkie usługi niezbędne do realizacji najbardziej złożonych projektów z zakresu integracji systemów i sieci oraz rozwoju oprogramowania. Są to między innymi usługi: audytu, ekspertyzy i doradztwa, zarządzania projektami, projektowania, budowy oprogramowania, dostawy oraz instalacji sprzętu i oprogramowania, wdrożenia do eksploatacji złożonych systemów teleinformatycznych, gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego wsparcia technicznego i serwisu. Do segmentu tego zaliczamy również usługi zarządzane (ang. managed services) oraz udostępnianie i utrzymanie systemów teleinformatycznych w trybie outsourcingu, w tym usługi cloud computing. Sieci transmisji danych ATM SI buduje sieci transmisji danych oraz systemy powiązane z nimi: sieci dla operatorów telekomunikacyjnych wraz z systemami monitorowania tych sieci i zarządzania realizowanymi przez nie usługami; sieci korporacyjne dla innych podmiotów; systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego (ochrony poufności i integralności danych, ochrony systemów komputerowych przed złośliwym oprogramowaniem i intruzami, systemy tożsamości cyfrowej, podpisu elektronicznego i inne); rozwiązania pozwalające na zarządzanie usługami operatorskimi w sieciach telekomunikacyjnych opartych na protokole IP (ang. Internet Protocol), wykorzystujące autorskie oprogramowanie użytkowe (aplikacyjne) zintegrowane z dedykowanymi urządzeniami sterującymi ruchem w sieci; dedykowane rozwiązania, na przykład systemy telefonii IP, wideokonferencyjne i tzw. systemy zunifikowanej komunikacji (ang. Unified Communications). Głównym partnerem technologicznym ATM SI w obszarze sieciowym jest Cisco Systems. Od lat Spółka utrzymuje się w czołówce polskich partnerów tego producenta, opanowując kolejne dziedziny specjalizacji. Zamiarem Zarządu jest kontynuacja i rozwój tej współpracy. Zaawansowane systemy obliczeniowe ATM SI wdraża systemy serwerów i pamięci masowych: wysokowydajne systemy obliczeniowe dla potrzeb nauki i przedsiębiorstw, w tym najnowocześniejsze, wieloprocesorowe systemy przetwarzania równoległego; platformy systemowe dla oprogramowania użytkowego opartego na przetwarzaniu baz danych, w tym dla systemów wspomagania działalności przedsiębiorstw (ERP, CRM i innych), a także do prowadzenia handlu i świadczenia usług w Internecie (e-commerce); systemy składowania danych, w tym rozwiązania do automatycznego tworzenia kopii zapasowych i do archiwizacji danych;

5 systemy tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing), czyli zdalnego udostępniania mocy obliczeniowej oraz zasobów pamięci masowej przez Internet; rozwiązania do zarządzania ciągłością działania (BCM, ang. Business Continuity Management), oparte na autorskim oprogramowaniu i wiedzy eksperckiej. Przedmiotem dostaw są komputery (od przenośnych, po rozbudowane instalacje superkomputerowe), urządzenia peryferyjne wraz z oprogramowaniem, osprzętem, akcesoriami i materiałami. Zarząd dostrzega zmiany zachodzące w omawianej dziedzinie i uważa, że stanowią one okazję do wykorzystania potencjału i doświadczenia Spółki. Rosnące znaczenie usług świadczonych zdalnie będzie stopniowo zastępowało inwestycyjne podejście do zaspokajania potrzeb informatycznych klientów, ale będzie to proces stopniowy, pozwalający na dostosowanie sposobów działania. Korzystny dla ATM SI jest fakt stałego utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji inżynierskich i nowoczesności oferty, co zapewnia Spółce zdolność szybkiego dostosowywania się do zachodzących zmian techniki. Oprogramowanie własne System SMaCS ATM SI rozwija z powodzeniem swoje własne oprogramowanie, wzbogacając i uzupełniając ofertę o elementy, które trudno znaleźć w postaci gotowych, komercyjnie dostępnych pakietów. System SMaCS (ang. Service Management and Charging System) służy do zarządzania usługami internetowymi i rozliczeniami w sieciach IP. Dzięki temu systemowi operatorzy telekomunikacyjni, w tym operatorzy tradycyjnych sieci telefonicznych, sieci telewizji kablowych oraz sieci telekomunikacji mobilnej, zyskują pewność przychodów ze świadczonych swoim abonentom usług wykorzystujących cyfrową transmisję danych pobierania plików, wideo na żądanie oraz innych usług dodanych. Rozwiązania ATM SI gwarantują, że z tych usług mogą korzystać jedynie uprawnieni użytkownicy, oraz że każdy użytkownik zostanie rozliczony zgodnie z regulaminem opracowanym przez operatora. Wdrożeniom systemu SMaCS towarzyszą dostawy i wdrożenia niezbędnej dla jego funkcjonowania infrastruktury urządzeń sieciowych i serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym. Zarząd ocenia system SMaCS jako ważny element oferty, wpływający na korzystną ocenę jej zdolności do kompleksowego zaspokajania potrzeb, szczególnie wśród operatorów telekomunikacyjnych, którzy stanowią dla ATM SI główny sektor odbiorców. Oprogramowanie własne System ATMEUS BCP ATM SI oferuje aplikację ATMEUS wspierającą budowanie i zarządzanie Planami Ciągłości Działania (BCP, ang. Business Continuity Planning). Jest to autorskie rozwiązanie Spółki, które umożliwia pełne wsparcie w procesie budowania oraz bieżącego zarządzania całą dokumentacją BCP. Plan Ciągłości Działania polega na przygotowaniu firmy na prowadzenie działalności i świadczenie usług dla klientów niezależnie od negatywnych zdarzeń o charakterze katastrofy. Wraz z aplikacją oferowane są usługi doradcze i wdrożeniowe. Sama aplikacja może być udostępniana w trybie zdalnym, w postaci usług SaaS (ang. Software as a Service), czyli w modelu cloud computing. Outsourcing teleinformatyczny Usługi outsourcingowe realizowane przez ATM SI mają na celu utrzymanie procesów biznesowych klientów oraz sprostanie wymaganiom związanym z przyjętym poziomem ryzyka określonego względem dostępności, ciągłości, wydajności oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W oparciu o przyjęte parametry, oferowane są usługi

6 outsourcingowe odzwierciedlające potrzeby klienta oraz wspierające rozwiązania biznesowe poprzez zwiększenie ich efektywności oraz skuteczności działania. Realizacja tego celu wymaga posiadania przez Spółkę zespołu ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Organizacja jest w tym kontekście kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację umów w zakresie outsourcingu teleinformatycznego. Chmura obliczeniowa W 2011 roku Spółka ukończyła inwestycję w zaawansowaną platformę sprzętowo-systemową do świadczenia własnych usług w modelu chmury obliczeniowej (cloud computing). Wspólnie z partnerem firmą Hewlett-Packard zbudowano wzorcowe środowisko wykorzystujące rozwiązanie HP Cloud System Matrix, w którym z łatwością można dopasowywać zasoby obliczeniowe (moc procesorów, wielkość pamięci operacyjnej i pojemność przestrzeni dyskowej) do bieżących potrzeb użytkowników oraz zarządzać świadczonymi usługami i rozliczać je zgodnie z parametrami umów SLA. Usługi zarządzane (ang. managed services) stanowią doskonałe uzupełnienie usług świadczonych w modelu chmury obliczeniowej. Dzięki temu klienci unikają inwestowania we własne centra obliczeniowe i są obciążani na bieżąco, wyłącznie za rzeczywiście wykorzystywane zasoby. Rozwój usług świadczonych w modelu cloud computing w krajach o rozwiniętej infrastrukturze informatycznej jest bardzo dynamiczny zdaniem Zarządu podobnie będzie także na rynku polskim. Usługi w chmurze obliczeniowej będą w ATM SI rozwijane. Usługi oparte na rozwiązaniach własnych Zarząd ATM SI postrzega zwiększanie udziału usług w generowaniu przychodów ze sprzedaży jako zasadniczy czynnik w procesie podnoszenia rentowności działalności operacyjnej Spółki. Zarząd uważa, że outsourcing, model cloud computing, świadczenie zarządzanych usług teleinformatycznych w miejsce dostarczania klientom tradycyjnych rozwiązań, będą stale zyskiwały na znaczeniu. Dostosowanie do tego procesu i wykorzystanie w tym kontekście posiadanych atutów, takich jak własne oprogramowanie i unikatowe rozwiązania, stanowi ważny element strategii wzrostu Spółki Segment operacyjny integracja infrastruktury technicznej Segment integracji infrastruktury technicznej obejmuje doradztwo, ekspertyzy, projektowanie, dostawy, budowę, uruchamianie, wdrażanie do eksploatacji, gwarancyjne i pogwarancyjne wsparcie techniczne (usługi serwisowe) systemów: zasilania energetycznego, w tym głównie systemów zasilania gwarantowanego, obejmującego między innymi: zasilacze bezprzerwowe (UPS, ang. Uninterruptible Power Supplies), agregaty prądotwórcze, wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem; klimatyzacji i wentylacji (HVAC, ang. Heating, Ventillation, Air Conditioning); okablowania strukturalnego, światłowodowego i miedzianego, dla potrzeb sieci teleinformatycznych i innych systemów; bezpieczeństwa fizycznego, w tym: sygnalizacji pożaru, automatycznego gaszenia, wykrywania włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej (CCTV, ang. Closed Circuit Television);

7 automatyki budynkowej (BMS, ang. Building Management Systems); zintegrowanych rozwiązań bazujących na protokole IP, łączących technologie informacyjne, komunikacyjne i budynkowe w jedną, spójną infrastrukturę dostępową (ang. Connected Real Estate). Przedmiotem dostaw są urządzenia techniczne wraz z odpowiednim oprogramowaniem, osprzętem, akcesoriami i materiałami. Świadczone usługi obejmują prace projektowe, audyty i ekspertyzy, adaptacyjne prace budowlane, prace instalacyjne, wdrożeniowe, diagnostykę usterek, naprawy, wsparcie użytkowników i inne, powiązane z nimi, tworzące kompleksowe usługi dla klientów końcowych. Budowane przez ATM SI systemy mają zastosowanie zarówno w centrach danych (budynkach lub ich częściach przystosowanych do pełnienia funkcji technicznych, przeznaczonych do instalacji i eksploatacji serwerów, systemów pamięci masowych, urządzeń sieci teleinformatycznych i innych urządzeń pomocniczych), jak i w budynkach ogólnego zastosowania, np. biurowych, handlowych czy usługowych. Centra danych Współczesna informatyka przechodzi właśnie transformację od stanu, który można prosto określić każdy sobie do stanu koncentracji zasobów i kompetencji. Łatwo to zaobserwować korzystając na co dzień z eksplozji prostych aplikacji na smartfony i tablety, ale dotyczy to w równym, a może jeszcze większym stopniu informatyki korporacyjnej. Użytkownicy coraz rzadziej polegają na lokalnym przetwarzaniu danych przy swoim biurku czy na serwerze w sąsiednim pokoju. Nowe podejście, odrywające usługi dla użytkownika od fizycznego miejsca ich realizacji, staje się faktem. Takie podejście wymaga jednak reorganizacji infrastruktury, tak aby zdalne usługi były rzeczywiście dostępne i sprawne. Dzieje się to poprzez zebranie serwerów, urządzeń sieciowych itp. w wydzielonych pomieszczeniach, zapewniających odpowiednie warunki: gwarantowane zasilanie, temperaturę, wilgotność i bezpieczeństwo. Dlatego właśnie ATM SI kontynuuje i rozwija kompetencje związane z tworzeniem nowoczesnych centrów danych, licząc na dynamiczny wzrost tego segmentu działalności w najbliższych latach ATM Software Początkowo, w roku 2007 dział badawczo-rozwojowy ATM został wydzielony z ATM S.A. jako odrębny podmiot pod firmą Centrum Badawczo-Rozwojowe ATM-Lab Sp. z o.o. w 2009 roku spółka CBR ATM-Lab została poszerzona o część handlową, oferującą rozwiązania multimedialne i rozpoczęła działalność pod nową firmą ATM Software Sp. z o.o. Głównym obszarem działania ATM Software jest oferowanie autorskich rozwiązań umożliwiających realizację innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie transmisji multimedialnych. Na bazie stworzonej platformy ATM InternetTV oferuje usługi z zakresu wsparcia całego procesu związanego z przekazem multimedialnym w Internecie, począwszy od wgrywania, kodowania, opisywania treści, aż po sprzedaż i generowanie raportów oglądalności. Dotyczy to zarówno materiałów VOD (ang. video on demand), jak i przekazu na żywo. Rozwiązania te znajdują zastosowanie także w obszarze sieci mobilnych GSM. W ramach ATM Software powstała m.in. największa sieć dystrybucji materiałów wideo w Internecie (CDN), a spółka jest partnerem technologicznym najważniejszych przedsięwzięć multimedialnych w Polsce. ATM Software jest również centrum rozwoju produktów, prowadząc w tym zakresie działalność skoncentrowaną wokół rozwoju oprogramowania dla innowacyjnych usług związanych z transmisją danych i ich bezpieczeństwa.

8 Od 2011 roku spółka zajmuje się tworzeniem innowacyjnego oprogramowania służącego do inteligentnego opomiarowania sieci energetycznych. Rosnący nacisk na poprawę efektywności energetycznej, racjonalizację zużycia i wykorzystanie małych producentów energii wymagają wzbogacenia sieci energetycznych o inteligencję wynikającą z zastosowania systemów teleinformatycznych. Pierwszym krokiem do zbudowania takich inteligentnych sieci (ang. smart grids) jest centralizacja i automatyzacja pomiarów. Wiąże się to z wymianą liczników i wyposażeniem sieci dystrybucji energii w system zbierania, analizy i archiwizacji wyników pomiarów. Do tego właśnie służy rozwiązanie opracowane i wdrażane przez ATM Software. Od początku 2012 roku Spółka realizuje na zamówienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projekt stworzenia zaawansowanego systemu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla polskiego sektora obronnego. Pozyskanie tego zamówienia świadczy o wysokiej ocenie poziomu kompetencji ATM Software i jest prestiżowym wyrazem zaufania władz państwowych do jej możliwości. Zarząd ATM SI zamierza zacieśnić współpracę z ATM Software, kontynuując wspólną realizację projektów wykorzystujących potencjał większej spółki w połączeniu z techniczną doskonałością, dynamiką i innowacyjnością mniejszej Impulsy Impulsy sp. z o.o. oferuje rozwiązania informatyczne dla instytucji sektora medycznego, w szczególności szpitali, przychodni, a także gabinetów lekarskich tak publicznych, jak i prywatnych. Firma specjalizuje się przede wszystkim we wdrożeniach i utrzymaniu systemów typu HIS (ang. Hospital Information Systems). Opracowała i z sukcesami wdraża autorski system informacji medycznej Medicus On-Line, pozwalający zautomatyzować pracę instytucji medycznej i zapewnić sprawne zarządzanie jej złożoną strukturą. Jest to praktycznie jedyna, w pełni webowa aplikacja w Polsce pracująca na dowolnych urządzeniach stacjonarnych oraz mobilnych zapewniająca tworzenie rekordu medycznego pacjenta, umożliwiająca elektroniczną rejestrację pacjentów czy zautomatyzowane generowanie raportów do wszystkich oddziałów NFZ i innych kontrahentów. Ponadto system łączy część administracyjną i medyczną z laboratorium analitycznym i diagnostyką obrazową zapewniając nowoczesną archiwizację danych medycznych np. cyfryzację pracowni diagnostyki obrazowej RTG i wsparcie procesów biznesowych związanych z medycyną. System jest na bieżąco dostosowywany do nowych wymogów określanych przez CSIOZ dla wymiany informacji z tworzonymi systemami centralnymi. Zarząd ATM SI ocenia rynek informatyzacji służby zdrowia jako perspektywiczny. Zdaniem Zarządu mimo trudności związanych z organizacją i rozstrzyganiem przetargów na szczeblu centralnym, sektor usług medycznych i opieki zdrowotnej stoi w obliczu konieczności zwiększenia stopnia wykorzystania współczesnych narzędzi teleinformatycznych. Grupa kapitałowa ATM SI ma potencjał wykonawczy i wiedzę branżową, które mogą w nieodległej przyszłości stanowić istotną wartość dla klientów i źródło znaczących przychodów dla Grupy Sputnik Software Sputnik Software sp. z o.o. zajmuje się produkcją oprogramowania oraz świadczeniem usług dla sektora publicznego. Jest liderem na rynku produkcji i sprzedaży oprogramowania do zarządzania jednostkami samorządów administracji terytorialnej. Sztandarową marką firmy jest Nowoczesny Urząd zintegrowany system stworzony z myślą o wsparciu urzędów w procesie podnoszenia kwalifikacji kadr, rozwoju infrastruktury oraz wdrażania odpowiednich narzędzi informatycznych. Nowoczesny Urząd to także program dostosowania jednostek administracyjnych do standardów XXI wieku i wprowadzenia w życie koncepcji budowy e-urzędu. Sputnik Software ma też na swoim koncie duże systemy o zaawansowanej

9 architekturze, takiej jak ogólnopolski system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego zrealizowany dla Ministerstwa Finansów RP. W ramach dywersyfikacji Spółka w ciągu ostatnich dwóch lat uruchomiła nowe projekty o charakterze innowacyjnym, które można zdefiniować wokół takich pojęć jak bezpieczeństwo i kryptografia. W ten sposób ofertę Spółki wzbogaciły wysoko wyspecjalizowane usługi, takie jak wdrażanie rozwiązań opartych na infrastrukturze klucza publicznego, tworzenie własnych komponentów kryptograficznych, dostawa urządzeń związanych z bezpieczeństwem komunikacji oraz doradztwo. Innym ważnym systemem rozwijanym przez Spółkę jest System Zintegrowanego Bezpieczeństwa rozwiązanie łączące kontrolę dostępu fizycznego, rejestrację czasu pracy, zarządzanie budynkiem, systemy parkingowe i monitoringowe oraz inne rozwiązania w jedną, spójną całość. ATM SI zamierza wspierać inicjatywę i zdolności wykonawcze Sputnik Software swoim potencjałem. 4. Przedstawienie niektórych spektakularnych osiągnięć z lat ubiegłych, na bazie których Spółka buduje swoją przewagę konkurencyjną 4.1. Sektor telekomunikacyjny ATM SI jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań sieciowych dla operatorów telekomunikacji mobilnej i operatorów sieci telewizji kablowej. Dla tych pierwszych był partnerem w przebudowie sieci transmisyjnych, pierwotnie nastawionych głównie na przekaz głosowy, do postaci obecnych, szerokopasmowych struktur transmisji danych, opartych na protokole IP. Telewizje kablowe podobnie dokonały radykalnej rozbudowy swoich usług internetowych, w oparciu o rozwiązania sieciowe dostarczane przez ATM SI. Godne podkreślenia jest dostarczanie przez nas własnego, oryginalnego na skalę światową rozwiązania do zarządzania usługami w sieciach operatorskich IP i rozliczania tych usług (SMaCS). Spółka zamierza rozwijać dynamicznie oprogramowanie SMaCS, jak i kompetencje potrzebne do obsługi operatorów telekomunikacyjnych i firm medialnych, utrzymując pozycję firmy posiadającej unikatowe umiejętności eksperckie, co w ocenie Zarządu bezpośrednio przekłada się na przewagę w zdobywaniu kontraktów o wysokiej wartości dodanej. ATM SI jest także jednym z wiodących dostawców rozwiązań systemów centrów danych do sektora telekomunikacyjnego. Rozwiązania te obejmują zarówno wyposażenie centrów danych w konieczne podsystemy, jak i budowę kompletnych centrów danych obejmujących wszystkie etapy: od projektu budowlanego i wykonania prac przygotowawczych pod budowę, po uruchomienie operacyjne kompletnego, zbudowanego systemu Centrum Danych. Operatorzy telekomunikacyjni mają olbrzymie i rosnące potrzeby w zakresie przechowywania danych i zdaniem Zarządu nadal będą należeli do kluczowych klientów Spółki w zakresie infrastruktury technicznej. Zarówno systemy do transmisji danych, jak do ich przechowywania są i będą podstawowymi produktami oferowanymi przez Spółkę. Kompetencje w tym zakresie będą rozwijane z największą starannością i będą nadal stanowiły podstawę przewagi konkurencyjnej Spółki.

10 4.2. Sektor publiczny Administracja Największym kontraktem realizowanym przez ATM SI było zakończone z końcem marca 2012 roku wdrożenie Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112). To przedsięwzięcie było pod wieloma względami precedensowe. Był to największy projekt informatyczny ostatnich lat. Został ukończony w założonym zakresie, terminie i budżecie. Złożona sieć połączyła lokalizacje w Warszawie oraz w miastach wojewódzkich (POL20), lokalizacje w większych ośrodkach miejskich, w tym byłe miasta wojewódzkie (POL35), oraz obszar obejmujący poziom ośrodków powiatowych (POL300). W przyszłości OST 112 ma stać się jednym z podstawowych narzędzi integracji infrastruktury teleinformatycznej państwa, usprawnić proces komunikacji i wymiany danych pomiędzy organami administracji rządowej i samorządowej, przyczyniając się do budowy w Polsce elektronicznej administracji. Zrealizowanie tak trudnego projektu daje klientom Spółki rękojmię co do jej możliwości podejmowania się realizacji największych i najtrudniejszych projektów informatycznych w Państwie. Zarząd ocenia, że pomimo wysokiego poziomu złożoności procesu pozyskiwania zamówień publicznych, uczestnictwo w ogłaszanych przetargach publicznych, w których Spółka może wykazać się swoim potencjałem i umiejętnościami jest korzystne dla Spółki, dlatego też zamierza kontynuować działalność w tym sektorze rynku. Nauka i edukacja ATM SI w ciągu wielu lat współpracy z sektorem naukowym zdołała zgromadzić duże doświadczenie i wiedzę na temat zaawansowanych systemów dużej mocy obliczeniowej i najnowocześniejszych rozwiązań szerokopasmowej transmisji danych. Współpraca ze środowiskiem akademickim zawsze ustawia poprzeczkę technologiczną na najwyższym poziomie, co motywuje do ciągłego doskonalenia i stałego podnoszenia kwalifikacji. Prowadzenie projektów w takim otoczeniu pozytywnie wpływa na wyniki osiągane we wszystkich obszarach działalności Spółki. Zarząd wyraża wolę kontynuacji tej współpracy poprzez dostarczanie rozwiązań i dzielenie się nabytym doświadczeniem Energetyka W marcu 2011 roku konsorcjum ATM Systemy Informatyczne S.A., ATM S.A., ATM Software Sp. z o.o. oraz Innovation Technology Group S.A. podpisało kontrakt na wdrożenie i integrację Systemu Aplikacyjnego dla jednego z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej: Energa-Operator S.A. System Aplikacyjny ma służyć do obsługi procesów związanych z zarządzaniem, pozyskiwaniem i udostępnianiem danych pomiarowych pochodzących z urządzeń pomiarowych pracujących w sieci energetycznej klienta (tzw. system AMI, ang. Advanced Metering Infrastructure). Przetarg ogłoszony przez Energę-Operatora jest pierwszym tej skali, pilotowym wdrożeniem w Polsce, w ramach zyskującego popularność na rynkach światowych trendu technologicznego tzw. sieci inteligentnych (ang. smart grids). Sukces realizowanego projektu daje ATM SI perspektywę kontynuacji współpracy z tym klientem oraz szansę pozyskania podobnych kontraktów u innych dystrybutorów energii, a nawet ekspansji na rynki zagraniczne. Zdaniem Zarządu Grupa Kapitałowa ATM SI zajęła właściwą pozycję na rynku energetycznym w czasie, gdy rozpoczyna on znaczącą transformację. Stanowi to wartościowy atut, który może przynieść Grupie znaczne korzyści w najbliższych latach.

11 4.4. Sektor finansowy Techniczną podstawą działalności banków są sprawne systemy zarządzania informacją. Dlatego to właśnie banki intensywnie inwestują w centra danych. Mamy na swoim koncie realizację kilku znaczących inwestycji tego rodzaju. Z kolei firmy ubezpieczeniowe korzystają ze świadczonych przez nas usług outsourcingu ICT, obejmującego udostępnianie i obsługę systemów centralnych, komunikacji i stanowisk pracy. 5. Fundamenty strategii rozwoju 5.1. Jakość Wieloletnia tradycja firmy wykazuje dobitnie, że ATM SI to firma inżynierska, nastawiona na podejmowanie nawet najtrudniejszych technicznie i organizacyjnie wyzwań. Firma stawia na najwyższy poziom kompetencji, czego dowodem jest uzyskiwanie kolejnych certyfikatów. Inżynierowie ATM SI należą do krajowej elity w swoich dziedzinach, co zapewnia bezkompromisową jakość wdrażanych rozwiązań i świadczonych usług. Szczególne znacznie Spółka przywiązuje i będzie nadal przywiązywała do umiejętności prowadzenia projektów. Podnoszenie jakości procesów wewnętrznych i kształcenia pracowników, jakości budowanych systemów jakości we wszystkich przejawach działalności Zarząd uważa za jedno z priorytetowych zadań i główne narzędzie wzmocnienia pozycji rynkowej Spółki w przyszłych okresach Etyka i odpowiedzialność Od początku swojej działalności Spółka jest zdeterminowana do utrzymywania wysokiego poziomu etyki biznesowej, co jej Klienci doceniają podtrzymując długofalowe relacje. Nadal będzie to stanowiło zasadniczy punkt strategii Zarządu. ATM SI dba o środowisko naturalne, propagując rozwiązania o wysokiej efektywności energetycznej co jest wyjątkowo ważne w dużych centrach danych. Zarząd rozumie potrzebę rozwijania społecznej odpowiedzialności biznesu ATM SI koncentruje się na wspieraniu edukacji, ale bierze też udział w przedsięwzięciach charytatywnych, jak np. finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Konsolidacja grupy kapitałowej Zdaniem Zarządu nowa struktura powiązań pomiędzy spółkami w ramach Grupy pozwoli podnieść efektywność współpracy operacyjnej. Ujednolicenie procesów przede wszystkim w dziedzinie zarządzania działalnością, sprzedaży i marketingu powinno przełożyć się na poprawę skuteczności w zdobywaniu nowych zamówień Ewolucja oferty w stronę zwiększenia udziału usług Kontynuacja tradycyjnych kompetencji Zarząd prezentuje wolę wprowadzania stopniowych, ewolucyjnych zmian w ofercie Grupy. Podstawowym warunkiem jest utrzymanie zaufania kluczowych klientów, którzy od lat korzystają z usług ATM SI w istotnych obszarach jej kompetencji zaawansowanych rozwiązań sieciowych i kompleksowej realizacji centrów danych. Aplikacje własne Nie zaniedbując podtrzymania tradycyjnie silnych stron ATM SI, Zarząd zamierza wykorzystać potencjał wszystkich spółek w celu zwiększania udziału usług w przychodach ze sprzedaży.

12 Posłuży temu rozwój portfela oprogramowania produkowanego przez spółki Grupy, w tym przede wszystkim: kontynuacja rozwijania oprogramowanie systemu AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) w kierunku inteligentnego systemu do obsługi energetycznych sieci inteligentnych (ang. smart grids); modernizacja technologiczna i funkcjonalna istniejących aplikacji w spółkach zależnych; tworzenie nowych, niszowych aplikacji dla wertykalnych sektorów rynku, na bazie zgromadzonego doświadczenia np. rozbudowa pakietu oprogramowania w obszarze zarządzania usługami operatorskimi i rozliczania tych usług. Aplikacje firm trzecich We wdrożeniach aplikacji innych producentów Zarząd zamierza wspierać projekty o znaczącym udziale usług ATM SI w postaci konsultacji, outsourcingu, usług zarządzanych generujących dużą wartość dodaną. Cloud computing W obszarze cloud computing Spółka planuje równolegle oferować wdrażanie rozwiązań dla klientów, którzy chcą świadczyć usługi w tym modelu, oraz rozwijać własne, dedykowane dla biznesu usługi w modelu chmury prywatnej. 6. Zamierzenia finansowe 6.1. Pozyskiwanie kapitału W opinii Zarządu akcje ATM SI są w pierwszym okresie po debiucie giełdowym znacznie niedowartościowane, ponieważ Spółka nie miała jeszcze okazji wypracować zaufania inwestorów do swojego potencjału stabilnego wzrostu. W związku z tym, aktualne plany Zarządu nie przewidują sięgania po kapitał z emisji nowych akcji Prognozy finansowe Zarząd ATM SI zdecydował, że nie będzie publikował prognoz wyników finansowych. Tym niemniej Zarząd wyraża przekonanie, że w ciągu najbliższych dwóch lat zostaną wypracowane wyniki finansowe, które w każdym segmencie działalności będą przynajmniej na poziomie średniego wzrostu branży IT. Zarząd zamierza dołożyć wszelkich starań, aby ten wzrost był znacząco wyższy Inwestycje W drugim kwartale 2012 roku ATM SI kończy inwestycję w nową siedzibę oddziału katowickiego, finansowaną kredytem hipotecznym. Poza tym przedsięwzięciem Zarząd zamierza utrzymać inwestycje w środki trwałe oraz w rozwój nowych produktów na dotychczasowym, niewysokim poziomie. Wszelkie inwestycje będą prowadzone z zachowaniem reguł ostrożności biznesowej Przejęcia Zarząd nie planuje na najbliższe dwa lata rozwoju grupy kapitałowej poprzez przejęcia podmiotów o znacznej wartości, co wiązałoby się ze znacznym zwiększeniem zadłużenia lub koniecznością pozyskania środków z emisji w okresie charakteryzującym się niedowartościowaniem akcji. Gdyby te przesłanki uległy zmianie, to oczywiście plany Zarządu

13 mogłyby się również zmienić. Niezależnie od powyższego nie są wykluczone niewielkie przejęcia, o ile zapewnią Grupie dotarcie do nowej kategorii odbiorców czy nowego sektora rynku, lub wzbogacenie oferty Grupy o wyraźnie kompatybilne elementy Stabilny rozwój i polityka dywidendy W obecnych czasach, ze względu na możliwość wystąpienia zjawisk kryzysowych, niestabilność koniunktury giełdowej niezależnej w wielu przypadkach od rzeczywistej sytuacji gospodarczej kraju, Zarząd uważa, że relacje z akcjonariuszami należy oprzeć na niepodważalnych fundamentach. Za takie Zarząd uważa zrównoważony rozwój bez zbytnich ryzyk, generowanie zysków i wypłacanie od nich znaczącej dywidendy. Dywidenda za rok 2011 wyniesie 0,07 złotych na akcję i stanowi niemal 50% wypracowanego w tym roku zysku netto. Zarząd zamierza rekomendować wypłaty dywidendy w kolejnych latach na poziomie między 30%, a 50% zysku netto z roku poprzedniego. 7. Podsumowanie Potencjał nowej grupy kapitałowej ATM SI pozwala jej realizować nawet największe przedsięwzięcia informatyczne. W planach Grupy jest ubieganie się o zamówienia w sektorze publicznym oraz kontynuacja współpracy w tradycyjnych sektorach rynku: wśród operatorów telekomunikacyjnych oraz instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Nowym rynkiem, w którym Grupa planuje wzmocnić swój udział, jest energetyka. Zarząd koncentruje się na wzroście organicznym nie przewiduje znaczących przejęć przed końcem 2013 roku. Zamierza stosować ostrożną politykę inwestycyjną. Wobec tak ograniczonych potrzeb kapitałowych Zarząd nie przewiduje w tym okresie nowej emisji akcji. Spółka zamierza dzielić się ze swoimi akcjonariuszami znaczną częścią (do połowy) wypracowanego zysku netto. ATM SI łączy odwagę sięgania po najnowsze osiągnięcia techniki z doświadczeniem, które pozwala bezpiecznie wdrażać je ku pożytkowi klientów wprowadzając ich w świat informatyki jutra.

www.atende.pl Prezentacja Grupy Kapitałowej Atende Luty 2014 r.

www.atende.pl Prezentacja Grupy Kapitałowej Atende Luty 2014 r. www.atende.pl Prezentacja Grupy Kapitałowej Atende Luty 2014 r. Grupa kapitałowa Atende 100% 51% 15% 60% 78,5% Phoenix Systems (III kwartał 2013 r.): Nabycie 26% udziałów za około 1 mln zł Objęcie 25%

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A.

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Cel - pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 )

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 ) REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 ) I. REALIZACJA CELÓW STRATEGII PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ O-N Realizując

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015 r. Prezentacja wyników

I półrocze 2015 r. Prezentacja wyników I półrocze 2015 r. Prezentacja wyników Warszawa, 2 września 2015 r. www.atende.pl Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Wyniki finansowe Grupy Arteria po 3Q 2013 100 80 Zysk netto przyp. jedn. dominującej [mln PLN] 60 40 20 EBITDA Zysk z działalności

Bardziej szczegółowo

I & B System Spółka Akcyjna

I & B System Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały nr 10 ZWZ I&B System 26.06.2008 r. I & B System Spółka Akcyjna Łódź maj 2008 KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM w latach 2008-2010 ZałoŜenia ogólne PodwyŜszenie

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw.

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Single Sign On Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Jednocześnie systemy te przechowują coraz

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012

GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012 GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012 Warszawa, 13-14 listopada 2012 INFORMACJE O GRUPIE AB AB S.A. jest największym dystrybutorem IT i elektroniki użytkowej w regionie Europy Środkowo Wschodniej Początki

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa HAWE. Marzec 2011 1

Grupa Kapitałowa HAWE. Marzec 2011 1 Grupa Kapitałowa HAWE Marzec 2011 1 Grupa HAWE Dynamicznie rozwijająca się Grupa w sektorze telekomunikacyjnym i budowlanym Unikalna w skali kraju strategia Operatora dla operatorów Łączne nakłady inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl PROFIL

www.comarch.pl PROFIL www.comarch.pl PROFIL FIRMY COMARCH PRODUCENT, INTEGRATOR, DOSTAWCA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Od 1993 Comarch pomaga klientom w osiąganiu większej rentowności i w czerpaniu zysków z nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT ENERGY BUSINESS CONSULT Profil firmy Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT Profil firmy EBCsoft Sp. z o.o. jest dostawcą kompleksowych usług oraz systemów dla Facility Management

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA CUBE.ITG CUBE.ITG SA

PREZENTACJA CUBE.ITG CUBE.ITG SA PREZENTACJA CUBE.ITG CUBE.ITG SA Październik 2014 AGENDA 1. KIM JESTEŚMY 2. CZYM SIĘ ZAJMUJEMY 3. OFERTA 4. PARTNERZY 5. KLIENCI GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG SI ALMA CUBE.ITG CUBE.ITG Oferuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

integration networking development

integration networking development integration networking development NOWA JAKOŚĆ NA RYNKU IT Być wiarygodnym, zaufanym i kompetentnym partnerem, zarówno dla Klientów, jak i dostawców wiodących światowych technologii informatycznych. Firma

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Oferta podstawowa na dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

Businessman.pl. Gwarantowane dotarcie do:

Businessman.pl. Gwarantowane dotarcie do: 2013 500 Businessman.pl Raport TELEINFO 500 to: Blisko 200 stron o branży ICT Ponad 50 tabel i infografik porównujących pozycję firm ICT Rankingi dostawców rozwiązań i usług w najważniejszych sektorach

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11 Raport miesięczny 10.2015 Gdańsk 2015.11 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania. www.skynet.com.pl

Kompleksowe rozwiązania. www.skynet.com.pl Kompleksowe rozwiązania www.skynet.com.pl O firmie SKYNET Polska Sp. z o. o. jest firmą z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku polskim. Od początku swojej działalności firma szczególny nacisk kładzie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe

MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe Wstępne podsumowanie 2010 Strategia i plany na 2011 wobec kierunków rozwoju branży IT Warszawa, 18 stycznia 2011 r. Agenda Wstępne podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020

Strategia GK Energetyka na lata 2015-2020 Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Chmura nad Smart City dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Miasta generują ogromne zbiory danych cyfrowych. Ten trend jest napędzany przez zbiór powiązanych ze sobą wydarzeń. Po pierwsze, w czasie

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii. Debiut na NewConnect

SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii. Debiut na NewConnect SYNEKTIK S.A. Debiut na NewConnect Warszawa, 9 sierpnia 2011 MODEL BIZNESOWY Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidnych fundamentów różnorodnych obszarów działalności Rozwiązania IT Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki opartej na wiedzy Ułatwienia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Dynamiczny wzrost sektora usług biznesowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - grudzień 2012 Warszawa, 20 marca 2013 r. PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia w 2012 2. Wyniki finansowe 3. Realizacja prognozy finansowej 4. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r.

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Opis Grupy Grupa składa się z 3 spółek operacyjnych: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i CenterNet S.A. oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes

Zaangażowani w Twój biznes Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie 2013 roku Podsumowanie 2013 wyniki finansowe [tys. zł] 01.01. 31.12.2013 01.01. 31.12.2012 Dynamika % Przychody

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody.

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Prezentacja - 2013 1. Historia European Security Trading powstało w 1999

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów dla nas to możliwe 27 kwietnia 2009 Prezentacja dla inwestorów dotycząca publikacji danych finansowych za 2008 r Spis treści 1 Działalność K2 2 Wyniki finansowe 3 Realizacja celów inwestycyjnych Prezentacja

Bardziej szczegółowo