Opinia Rady Etyki Public Relations

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia Rady Etyki Public Relations"

Transkrypt

1 Opinia Rady Etyki Public Relations 1. Rada Etyki Public Relations (REPR) otrzymała wniosek Związku Firm Public Relations (ZFPR) o wydanie opinii w sprawie informacji promocyjnej Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), powołującej się na współpracę z firmami zrzeszonymi w ZFPR, która została zamieszczona w Proto.pl. Informacja promocyjna IMM nie była w żaden sposób uzgadniana z firmami należącymi do ZFPR ani z samym ZFPR. 2. REPR uzyskała też stanowisko IMM, podtrzymujące wszystkie dane i oceny zawarte w informacji promocyjnej. Jednocześnie IMM krytycznie odnósł się do samej REPR, podważył jej obiektywizm i podważył prawo do wypowiedzi w tej sprawie. 3. Mimo przedstawionych zastrzeżeń IMM, Rada Etyki Public Relations postanowiła wydać opinię w tej sprawie ze względu na generyczny i powszechny w środowisku PR charakter zjawiska, tj. używania nazw firm, organizacji, produktów, relacji biznesowych, etc. w materiałach informacyjnych i promocyjnych innych instytucji, w tym agencji PR. Kontrowersja pomiędzy ZFPR a IMM stanowi jedynie punkt wyjścia do opinii REPR, która dotyczy wielu podobnych przypadków spotykanych w polskim i zagranicznym PR. 4. Według Rady Etyki Public Relations do dobrych praktyk w PR należy uzyskiwanie zgody klientów, partnerów biznesowych, kontrahentów i odbiorców na użycie ich nazw, marek, relacji biznesowych etc. w materiałach informacyjnych i promocyjnych innych firm, instytucji i agencji PR. Z profesjonalnego i etycznego punktu takie zachowanie jest (i powinno być) standardem obowiązującym w polskim PR, podobnie jak dzieje się to w PR w innych krajach albo w innych branżach.

2 5. Przykładem tej dobrej praktyki jest konieczność uzyskiwania pozwolenia obu stron kontraktu (dostawcy oraz odbiorcy towarów i usług) na opisanie go w studium przypadku przeznaczonym do celów promocyjnych lub edukacyjnych. 6. REPR zwraca uwagę, że brak zgody kontrahenta na użycie jego nazwy w materiałach informacyjnych i promocyjnych albo niepoinformowanie go o takim działaniu stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących standardów profesjonalnych w PR. Jednocześnie podważa zaufanie między uczestnikami życia gospodarczego i w istocie jest szkodliwe dla strony lekceważącej dobre praktyki PR, choć może jej przynieść krótkotrwały efekt promocyjny. Kontakt dla mediów: Dr Andrzej Stolarczyk tel.:

3 Wybór agencji z ZFPR Agencje public relations ostro ze sobą rywalizują, jednak są obszary, w których widać jednomyślność. Aż 25 z 27 agencji zrzeszonych w ZFPR korzysta z usług Instytutu Monitorowania Mediów. To ewenement biorąc pod uwagę, że na rynku funkcjonuje wiele firm o podobnym profilu działalności. Jednak agencje zgodnie twierdzą, że ich wybór determinowała jakość monitoringu, obsługa klienta oraz zaawansowane technologicznie usługi dodatkowe. Nasze doświadczenia pokazują, że agencje PR-owskie, szczególnie te zrzeszone w ZFPR, są bardzo wymagającym klientem. Jest to zrozumiałe, bo właśnie wyniki monitoringu są jedynym mierzalnym i stosunkowo tanim sposobem prezentacji efektów działań public relations. Cały czas udaje nam się jednak sprostać oczekiwaniom, jakie mają nawet najbardziej wymagający klienci - mówi prezes IMM Paweł Sanowski. Według najnowszego badania ankietowego dotyczącego satysfakcji klientów IMM*, najmocniejszymi punktami w działaniach Instytutu są: przydatność platformy internetowej i obsługa klienta (kompetencja, życzliwość, gotowość do pomocy pracowników IMM). Klienci wysoko ocenili także jakość monitoringu Internetu, przejrzystość i łatwość użycia platformy oraz opis materiałów na platformie. Z bardzo pozytywnym odbiorem spotkała się nowa funkcja podświetlania słów kluczowych w tekście publikacji oraz baza kontaktów do dziennikarzy IMM monitoruje ponad 800 tytułów prasowych, 29 stacji telewizyjnych, 53 rozgłośnie radiowe oraz wszystkie polskie portale internetowe. Od 2002 roku jest członkiem FIBEP elitarnej organizacji zrzeszającej ponad 80 firm monitorujących media z kilkudziesięciu krajów. * Badania zadowolenia z usług wśród klientów Instytutu prowadzone są cyklicznie od 2004 roku. Żródło: Informacja promocyjna

4 Do Rady Etyki Public Relations Warszawa, 13 maja 2008 roku Szanowni Państwo, 5 maja br. na portalu Proto.pl, ukazała się informacja promocyjna zatytułowana Wybór agencji z ZFPR. Publikacja dotyczy korzystania z usług oferowanych przez Instytut Monitorowania Mediów przez 25 spośród 27 agencji zrzeszonych w Związku Firm Public Relations. W artykule pominięty został fakt, że wiele agencji korzysta jednocześnie z usług kilku firm monitorujących media jednocześnie. ZFPR nie został również powiadomiony o wykorzystaniu wizerunku i autorytetu organizacji w celach promocyjnych. Publikacja wzbudziła liczne kontrowersje i wątpliwości, czy nie jest to manipulacja i świadome wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Do Zarządu ZFPR wpłyną w tej sprawie protest od firmy Press-Service Monitoring Mediów, z prośbą o zajęcie stanowiska, czy nie jest to zachowanie nieetyczne i wykraczające poza granice zdrowych praktyk rynkowych. Ponieważ sprawa dotyczy łamania zasad etyki, Zarząd Związku Firm Public Relations zwraca się z prośbą o jej rozpatrzenie i wydanie opinii przez Radę Etyki PR. W załączeniu przesyłam kopię artykułu promocyjnego IMM oraz protest przesłany przez Press-Service. Z wyrazami szacunku, Paweł Trochimiuk Prezes Zarządu Związku Firm Public Relations

5 Warszawa, dnia 27 czerwca 2008r. Rada Etyki Public Relations ul. Migdałowa 4/ Warszawa Stanowisko Instytutu Monitorowania Mediów Działając w imieniu Instytutu Monitorowania Mediów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( IMM ) z siedzibą w Warszawie, w związku z otrzymaniem pisma z 04 czerwca 2008 roku ( Pismo ), informującym o wniosku Prezesa Związku Firm Public Relations p. Pawła Trochimiuka o wydanie przez Radę Etyki Public Relations ( Rada ) opinii w sprawie informacji promocyjnej Wybór agencji z ZFRP, umieszczonej na portalu PRoto.pl, IMM przedstawia poniżej następujące stanowisko: Zarzuty p. Trochimiuka, a także firmy Press-Service Monitoring Mediów są nieuzasadnione i mają na celu podważenie dobrego imienia IMM przez firmy konkurencyjne. IMM w przedmiotowej publikacji podał informacje, które są zgodne z prawdą i posiadaną przez IMM wiedzą. Potwierdzamy, że świadczymy stale swoje usługi 25 (z 27) agencjom public relations zrzeszonym w ZFPR. Powyższe potwierdza również sonda przeprowadzona przez ZFPR i jej wyniki zamieszczone na stronie (print screen z ww. strony w załączeniu do niniejszego pisma). Charakter publikacji jako informacji promocyjnej, co było podkreślone, wskazuje, że ma ona na celu upowszechnienie pozytywnych informacji dotyczących podmiotu promowanego i jego działalności. IMM dysponuje pozytywnymi opiniami, o których mowa w informacji promocyjnej, wyrażonymi na temat naszego serwisu przez konkretnych specjalistów z agencji PR. Podkreślamy, że w treści informacji promocyjnej nie pojawia się sformułowanie, że IMM jest jedynym dostawcą usług monitoringu mediów dla agencji public relations. W umowach, które łączą nas z klientami, nie ma zapisu o wyłączności, dlatego też nie wiemy, czy i z kim agencje te dodatkowo współpracują. W związku z powyższym, zarzut Prezesa Związku Firm Public Relations dotyczący manipulacji i świadomego wprowadzania w błąd opinii publicznej przez IMM, przez pominięcie faktu, że wiele agencji korzysta jednocześnie z usług kilku firm monitorujących media, jest chybiony. Nie można również się zgodzić z zarzutem wykorzystania wizerunku i autorytetu ZFPR.

6 Zgodnie z powszechnie przyjętą doktryną i utrwalonym orzecznictwem sądowym, termin "wizerunek" oznacza wytwór niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby (lub danych osób) i odnosi się tylko do osób fizycznych. Co do rzekomego wykorzystania autorytetu, jest to dyskusyjne i ocenne, czy w ogóle taki przywilej komuś przysługuje czy nie. IMM podkreśla, że w zakresie opublikowania spornej informacji posłużył się danymi, zgodnie z faktami i posiadaną wiedzą. Mając na uwadze powyższe, informujemy, że IMM przy tworzeniu treści i publikacji przedmiotowej informacji promocyjnej zachował obowiązujące standardy rzetelności i staranności. Z Pisma wynika, że Rada ma zamiar wydać w sprawie opinię, na zlecenie p. Trochimiuka. Pragniemy podkreślić, iż jest to osoba mająca powiązania konkurencyjne w stosunku do IMM. Jest on jednocześnie prezesem ZFPR i fundatorem fundacji InternetPR, podmiotów wybierających członków Rady. W naszej ocenie jest to niezgodne z obowiązującym Radę regulaminem działania ( Regulamin ). Zgodnie z punktem I, podpunkt 4 Regulaminu wydawane przez Radę opinie dotyczą zjawisk, trendów lub metod działania w ogólności, zaś orzeczenia dotyczą konkretnych przypadków praktyki public relations. Opinia nie może dotyczyć konkretnego przypadku. Jeżeli zaś, Rada będzie nadal zainteresowana zajęciem stanowiska w tej sprawie w postaci orzeczenia, to oświadczamy, że nie jesteśmy zainteresowani poddaniu się jurysdykcji Rady i wypowiadaniu się przez nią na temat etyki, z uwagi na brak bezstronności, a także posiadanych przez nią uprawnień w tej mierze. Rada funkcjonuje jako zespół osób reprezentujących interesy swoich mocodawców, którzy ich powołali na podstawie umowy cywilnoprawnego porozumienia. Interesy owych mocodawców, funkcjonujących jako podmioty konkurencyjne w stosunku do IMM mają na celu dyskredytację IMM na rynku usług monitoringu mediów. W podejmowaniu decyzji Rada nie może więc być obiektywna, bowiem wydawane przez nią tzw. orzeczenia czy opinie są w rozumieniu przepisów prawa dokumentem prywatnym, wydawanym na zlecenie konkretnych mocodawców. Paweł Sanowski Prezes Zarządu Zał - wymienione

7 Oświadczenie Zarządu ZFPR dotyczące publikacji "Wybór agencji z ZFPR" na portalu Proto.pl oraz wyniki sondy dotyczącej korzystania z usług firm monitorujących media ( ) W związku z licznymi pytaniami nawiązującymi do artykułu promocyjnego opublikowanego na zlecenie Instytutu Monitorowania Mediów na portalu Proto.pl, dotyczącym korzystania z usług monitoringu mediów przez agencje zrzeszone w Związku Firm Public Relations, Zarząd ZFPR informuje, że wybór firm monitorujących media jest niezależną decyzją poszczególnych agencji członkowskich Związku. Jednocześnie Zarząd zwrócił się z pytaniem do członków ZFPR, z usług jakich firm monitorujących media korzystają i w najbliższym czasie opublikuje wyniki sondażu. Natomiast w związku z zarzutami o manipulacyjny charakter informacji podanych przez Instytutu Monitorowania Mediów, Zarząd ZFPR zwrócił się o opinię w tej sprawie do Rady Etyki PR. Zarząd Związku Firm Public Relations Wyniki sondy przeprowadzonej wśród członków ZFPR dotyczącej korzystania z usług firm monitorujących media: Instytut Monitorowania Mediów - 25 agencji Press-Service - 19 agencji Mediaskop - 3 agencje NewsPoint - 2 agencje Newton - 1 agencja Euromoney - 1 agencja NetPR.pl - 1 agencja WycinkiPrasowe.pl - 1 agencja

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-9/12/LP Warszawa, dn. 2 maja 2013 r. DECYZJA NR DDK-2/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art. 24

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści Wykaz skrótów... 4 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 12/2011

DECYZJA nr RPZ 12/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ- 61/5/11/AR

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań

Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań Edyta Rutkowska-Tomaszewska Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań 1. Wprowadzenie Dobrze funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw

WSTĘP. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw WSTĘP Szanowny Czytelniku, Wraz z drugim numerem Prawnik&Detektyw śpieszymy poinformować, że odbiór naszego pisma przerósł nasze najmilsze oczekiwania. Otrzymaliśmy sporo pozytywnych opinii oraz propozycji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/21/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji 2 3 WYSOKIE STANDARDY W CENIE 36 analityków z 13 domów maklerskich odpowiadając na 35 pytań opisało najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Brak misji na wizji i wizji w edukacji

Brak misji na wizji i wizji w edukacji GENDERMERIA RÓWNOŚCIOWY MONITORING Brak misji na wizji i wizji w edukacji Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport Fundacja Feminoteka Warszawa 2009 Gendermeria równościowy

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 grudnia 2012 roku. DECYZJA nr RPZ 46/2012

Poznań, dnia 28 grudnia 2012 roku. DECYZJA nr RPZ 46/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/12/AR/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

Opinia 2/2010 w sprawie internetowych reklam behawioralnych

Opinia 2/2010 w sprawie internetowych reklam behawioralnych Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych 00909/10/PL WP 171 Opinia 2/2010 w sprawie internetowych reklam behawioralnych Przyjęta w dniu 22 czerwca 2010 r. Niniejsza Grupa Robocza została powołana na

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników. R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako Serwis

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. Koordynacji Prac nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych w URE STREFA ODBIORCY

Zespół ds. Koordynacji Prac nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych w URE STREFA ODBIORCY Zespół ds. Koordynacji Prac nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych w URE STREFA ODBIORCY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE DRUGICH

Bardziej szczegółowo