TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 XII Dni Ostrowi Mazowieckiej IV Dni Ziemi Ostrowskiej czerwca 2014 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o. 10 lat działalności

2 WSTĘP Z okazji 10-lecia działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. przekazujemy mieszkańcom Ostrowi Mazowieckiej i innym osobom a także zainteresowanym podmiotom skrócony rys historyczny jej działalności - opracowany przez Zarząd i Zespół Pracowników. Zdając sobie sprawę zapewne z ułomności tego materiału wyrażamy nadzieję, iż niniejsze opracowanie będzie stanowić doskonałą bazę do dalszych opracowań i będzie źródłem dla przyszłych pokoleń, które zechcą pochylić się nad historią Towarzystwa, jako podmiotu na trwałe wpisanego w działalność Miasta Ostrów Mazowiecka. Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Władysław Krzyżanowski Prezes Zarządu Mirosław Przastek

3 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jest podstawowym dokumentem regulującym zasady tworzenia i działania Towarzystw Budownictwa Społecznego w kraju. Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej zostało powołane do życia Uchwałą nr XI/58/2003 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia r. a decyzją Ministra Infrastruktury nr 377 z dnia 25 lutego 2004 r. został zatwierdzony Akt Założycielski Spółki. Pierwotnie nazwa Spółki miała brzmieć Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowi Mazowieckiej, ale ze względu iż nazwą ostrowskie towarzystwo w Polsce posługuje się już inny podmiot gospodarczy, Sąd Rejestrowy nakazał dokonanie zmiany nazwy w Akcie Założycielskim Spółki. Ostateczny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu r. Pod numerem KRS: wpisano w Rejestrze Przedsiębiorców: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Faktyczne rozpoczęcie działalności Spółki nastąpiło w październiku 2004 roku. W 2014 roku firma obchodzi zatem 10-lecie swojej pracy na rzecz mieszkańców Ostrowi. TBS jest Spółką, w której 100% udziałów posiada Miasto Ostrów Mazowiecka. Zadaniem TBS jest m.in. budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, a także prowadzenie działalności polegającej na sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym.

4 DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE Fot. 1 Uchwała w sprawie powołania OTBS sp. z o.o.

5 DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE Fot. 2 Uchwała w sprawie powołania OTBS sp. z o.o. c.d.

6 DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE Fot.3 Decyzja nr 377 Ministra Infrastruktury zatwierdzająca Akt Założycielski Spółki.

7 DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE Fot. 4 Postanowienie o Wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

8 ORGANIZACJA/ DZIAŁALNOŚĆ Organami Spółki są: - jednoosobowe Zgromadzenie Wspólników Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, - Rada Nadzorcza, - jednoosobowy Zarząd. W 2004 roku Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez ówczesnego Burmistrza Miasta Pana Mieczysława Szymalskiego powołało uchwałami następujące osoby do pełnienia funkcji: - Prezesa Zarządu Spółki - Pana Adama Rukata - Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Ryszarda Mierzejewskiego - zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Marka Gaiskę - Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Sławomira Fidurę. W październiku 2004 r. Spółka przejęła od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi Mazowieckiej zasób lokalowy obsługiwany przez Administrację Budynków Mieszkalnych wraz z dotychczasowymi pracownikami obsługującymi ABM będącymi w strukturach tego zakładu. Od tego momentu rozpoczęła się faktyczna działalność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. W tym też czasie ówczesny Zarząd podjął działania związane z inwestycjami budowlanymi pozyskaniem od Miasta Ostrów Mazowiecka gruntu pod budownictwo deweloperskie a później także społeczne oraz opracowano projekty budowlane i montaże finansowe inwestycji. W 2009 roku Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej oddało do użytkowania dwa budynki. Pierwszy budynek zlokalizowano przy ul. Pocztowej 3 (fot. 5). Powstawał on w trudnych okolicznościach związanych z awarią budowlaną tzw. ostrowskiego czerwoniaka. Znajdują się w nim zarówno lokale mieszkalne, jak i usługowe. Wszystkie lokale w sprzyjającej koniunkturze budowlanej zostały sprzedane na zasadach deweloperskich. Ich sprzedaż pozwoliła na zebranie Spółce wkładu własnego na budowę budynku przy ul. Kościuszki 20 (fot.6), który został zrealizowany na zasadach budownictwa czynszowego z udziałem kredytu preferencyjnego (KFM) z Banku Gospodarstwa Krajowego (obecnie nie ma już możliwości zaciągania takich kredytów). W budynku tym znajduje się 28 lokali mieszkalnych oraz siedziba Spółki.

9 DZIAŁALNOŚĆ Fot.5 budynek ul. Pocztowa 3 Fot.6 Siedziba TBS

10 DZIAŁALNOŚĆ Majątek Spółki stanowi także wniesiona aportem do Spółki przez Miasto Ostrów Mazowiecka baza przy ulicy Przyjaźni 20 (dawna stolarnia PGKiM z sąsiednimi budynkami - fot. 7 i 8). Znajduje się tam obecnie zaplecze techniczno-konserwacyjne TBS. Fot. 7. baza przy ul. Przyjaźni 20 - stan do 2012 r. Fot. 8. baza przy ul. Przyjaźni 20 - stan w 2014 r. Administrowanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych w latach I poł r. skupiało się na utrzymaniu zasobu w stanie niepogorszonym. Ze względu na zły stan budynków Wspólnot Mieszkaniowych były przeprowadzane najbardziej potrzebne remonty: wymiana poziomów i pionów kanalizacyjnych w kilku budynkach, remonty dachów w kilku administrowanych Wspólnotach. Docieplone zostały także ściany szczytowe, ściany podłużne oraz stropodachy w pojedynczych budynkach. W tym czasie opracowano także koncepcję (podkr. wł.) wybudowania na zasadach deweloperskich budynku mieszkalno usługowego w centrum miasta na gruncie koło Urzędu Skarbowego. Działki te jednak nie zostały przekazane Spółce przez poprzednie władze miasta. Później ze względu na niekorzystne zmiany w koniunkturze budowlanej zmianie musiała ulec wizja działalności Spółki w tym zakresie, tym bardziej że działki w latach 80-tych wywłaszczone na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej pod budownictwo spółdzielcze wielorodzinne (podkr. wł.), stały się przedmiotem roszczeń ze strony byłych właścicieli gruntu. W czerwcu 2011 roku Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Władysława Krzyżanowskiego powołało uchwałami na funkcję: - Prezesa Zarządu Spółki - Pana Mirosława Przastka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Krzysztofa Jagiełłę - z-cę Przewodniczącego RN - Pana Bogumiła Brzózkę - Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Andrzeja Wiechno oraz członków RN - Panią Marię Mielnikiewicz a w 2013 r. Pana Kazimierza Duckiego.

11 DZIAŁALNOŚĆ Zmiany te zostały spowodowane wielkim niezadowoleniem społecznym w administrowanych przez Spółkę Wspólnotach Mieszkaniowych, jakie miało miejsce w I półroczu 2011 r. a związane było z odroczeniem w samorządowej kampanii wyborczej 2010 r. zmian wysokości zaliczek na energię cieplną zużywaną przez Wspólnoty Mieszkaniowe, co zostało błędnie odebrane przez mieszkańców - jako obniżka opłat. Fakt ten spowodował, że w I kwartale 2011 r., (po rozliczeniu 2010 r.), powstały wysokie niedopłaty na kontach lokalowych mieszkańców budynków, których zużycie ciepła było bardzo wysokie. Na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Nadzorczej zaprezentowano dwie koncepcje funkcjonowania TBS. Pierwsza obejmowała wznoszenie nowych budynków, głównie na zasadach deweloperskich. Druga preferowana przez Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Władysława Krzyżanowskiego, jako najpilniejsze zadanie wskazywała konieczność poprawy stanu technicznego zarządzanych zasobów, zmniejszenie kosztów ogrzewania i poprawy warunków zamieszkiwania tak licznej społeczności ostrowskiej. Tę drugą koncepcję, ze względu na dekoniunkturę w budownictwie, likwidację Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i braku możliwości skorzystania z kredytów preferencyjnych dofinansowujących budownictwo społeczne, obecne władze spółki, przy akceptacji Zgromadzenia Wspólników przyjęły do realizacji uznając, iż w niekorzystnej koniunkturze budowlanej, należy inaczej spojrzeć na wznoszenie nowych budynków. Zarząd i Rada Nadzorcza swoje zaangażowanie skupia na zarządzaniu i administrowaniu oraz działalności polegającej na sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych Miasta Ostrów Mazowiecka. TBS w Ostrowi Mazowieckiej aktualnie administruje 30. budynkami Wspólnot Mieszkaniowych oraz zarządza 31. budynkami komunalnymi, należącymi do Miasta Ostrów Mazowiecka. Spółka odgrywa zatem dużą rolę na rynku zarządców nieruchomości w Ostrowi Mazowieckiej, gdyż zarządzanie tak dużym zasobem wymaga dobrej organizacji pracy, odpowiednio wykwalifikowanej kadry, zaangażowania oraz otwartości na współpracę z mieszkańcami. W latach Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz. na bezprecedensową skalę przeprowadziło kompleksowe termomodernizacje niemalże we wszystkich administrowanychprzez siebie Wspólnotach Mieszkaniowych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników TBS na czele z Prezesem, Zarządów WM i odpowiedniej organizacji pracy wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe, które zdecydowały się na termomodernizację, miały możliwość skorzystania z już będących na wyczerpaniu preferencyjnych kredytów i uzyskania premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ok. 16% wartości inwestycji. Nie jako przy okazji termomodernizacji wykonywane były także inne roboty finansowane funduszami remontowymi WM, które przyczyniły się do polepszenia wizerunku budynków oraz ich otoczenia tj. remonty większości klatek schodowych, budowa dodatkowych miejsc parkingowych, budowa chodników oraz dojść do klatek schodowych.

12 DZIAŁALNOŚĆ W ostatnich trzech latach osiedla administrowane przez TBS zmieniły się nie do poznania, co pokazują fotografie przedstawione w niniejszym opracowaniu. Szare, zaniedbane bloki z ubytkami w tynku, stały się barwnymi, estetycznymi, przyjaznymi dla oka budynkami, potrzebującymi znacznie mniejszego zapotrzebowania na energię cieplną. W wyniku tych prac nowy wizerunek zyskało samo Miasto Ostrów Mazowiecka, gdyż duża część zasobu znajduje się w centrum miasta. Należy jednak wspomnieć, że nie udałoby się tego wszystkiego osiągnąć, gdyby nie bardzo dobra współpraca pracowników TBS z mieszkańcami, a w szczególności z członkami Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, których wkład w przeprowadzane modernizacje jest ogromny. Osoby te z wielkim zaangażowaniem dążyły do poprawy stanu technicznego oraz estetyki swoich budynków, poświęcając niejednokrotnie na osiągnięcie zamierzonego celu swój prywatny czas. Działania zarządu TBS i Wspólnot Mieszkaniowych wspierał bardzo Burmistrz Miasta Pan Władysław Krzyżanowski, przekazując z budżetu miasta ogromne środki na wymianę okien w lokalach komunalnych w termomodernizowanych budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Procedura uzyskiwania pozwoleń na budowę w termomodernizowanych blokach wymagała także udzielania każdorazowej zgody Burmistrza na korzystanie z sąsiednich nieruchomości będących własnością Miasta Ostrów Mazowiecka. Zgody takie były zawsze udzielane przez Włodarza Miasta Wspólnotom Mieszkaniowym - nieodpłatnie. Znaczną część budynków komunalnych zarządzanych przez TBS stanowią budynki stare, na pograniczu trwałości eksploatacyjnej. Niektóre z nich to wcześniej jednorodzinne budynki mieszkalne, funkcjonujące obecnie jako budynki wielorodzinne. Potrzeby mieszkaniowe w zakresie lokali komunalnych i socjalnych w mieście Ostrów Mazowiecka są bardzo duże, gdyż na przestrzeni ostatnich 15 lat w mieście Ostrów Mazowiecka nie wybudowano żadnego budynku komunalnego i socjalnego. W okresie tym zasób mieszkaniowy miasta ulegał zmniejszeniu, także z uwagi na pożary, które powodowały konieczność rozbiórek budynków z powodu zagrożenia, jakie stanowiły. Towarzystwo Budownictwa Społecznego po konsultacjach z Burmistrzem Miasta aktywnie poszukując rozwiązań akceptowalnych ekonomicznie zleciło w 2013 r. opracowanie Studium wykonalności nadbudowy kondygnacji wraz z szacunkowym kosztem jej wykonania w budynku przy ul. Wołodyjowskiego 23A w Ostrowi Mazowieckiej. Z opracowania tego wynika, iż możliwe byłoby dokonanie nadbudowy istniejącego budynku (fot. 9) i pozyskanie w ten sposób czterech lokali mieszkalnych o przeznaczeniu socjalnym lub komunalnym. Rozwiązanie powyższe można by było powielić także na dwóch budynkach sąsiednich.

13 DZIAŁALNOŚĆ Fot.9 ul. Wołodyjowskiego budynek z możliwością nadbudowy Proces nadbudowy dodatkowych pięter na budynkach jest Towarzystwu doskonale znany, gdyż w 2013 roku nadbudowany został budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy 3 Maja 52 (fot.10). Do tej pory blok straszył swoim wyglądem i psuł wizerunek centrum miasta. Obecnie jest on jednym z najładniejszych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Ostrowi. Budynek został nadbudowany o jedną kondygnację, zyskał nową elewację, zostały gruntownie wyremontowane klatki schodowe, wyremontowany został także chodnik. Ponadto wykonano wiele prac wewnątrz budynku, (o których można przeczytać w dalszej części opracowania). Fot. 10. ul. 3 maja 52 nadbudowany i wyremontowany budynek WM

14 DZIAŁALNOŚĆ Nadbudowa WMN 3 Maja 52 jest wielką zasługą zarówno Administratora TBS jak i samych mieszkańców tej Wspólnoty Mieszkaniowej. Udział w tym przedsięwzięciu miało także Miasto Ostrów Mazowiecka, które jest właścicielem części lokali w budynku. Pomysłodawcą nadbudowy był TBS, który zyskując zaufanie właścicieli i najemców lokali oraz przeprowadzając skomplikowane procedury formalno prawne związane z planowaniem, realizacją i odbiorami, zrealizował to trudne przedsięwzięcie. Wspólnota wybrała Inwestora Wykonawcę (Państwa Wiesława i Bożenę Rudzińskich), który wykonał prace remontowo-modernizacyjne w zamian za przekazanie przez Wspólnotę sześciu nowo powstałych lokali w nadbudowanej części budynku. Wykonawca przeprowadził wszelkie prace sprawnie, profesjonalnie i bezkonfliktowo. Słowa uznania należą się mieszkańcom, a w szczególności Zarządowi Wspólnoty za podjęcie inicjatywy Administratora, osobiste zaangażowanie, wyrozumiałość oraz pomoc okazywaną Administratorowi i Wykonawcy. W przypadku tego przedsięwzięcia powiedzenie zgoda buduje - znalazło dosłowne potwierdzenie. Kolejnym krokiem w rozwiązywaniu problemu lokali socjalnych i komunalnych mogłaby być likwidacja obiektów przy ul. Wołodyjowskiego 21 i 21A (fot. 11), gdyż były to obiekty wykonane w technologiach oszczędnościowych, jako tymczasowe a ta tymczasowość trwa już 40 lat. Na pozyskanym w wyniku rozbiórki terenie można by zlokalizować budynek socjalny wielorodzinny piętrowy z poddaszem użytkowym, podobny do obecnie wznoszonego. Fot. 11 od 40 lat - tymczasowy budynek przy ul. Wołodyjowskiego

15 DZIAŁALNOŚĆ W latach Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej sprawowało (i sprawuje nadal) na zlecenie Miasta Ostrów Mazowiecka rolę inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Wołodyjowskiego (fot. 12). Do zadań TBS, jako inwestora zastępczego należało m.in.: przygotowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i wykonawczej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, polegającego na nadzorowaniu całością zadań mających na celu realizację inwestycji. Rola TBS była szczególnie ważna przy nadzorowaniu realizacji inwestycji. W sierpniu 2012 roku Miasto Ostrów Mazowiecka podpisało umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą. Wykonawca okazał się jednak niesolidny i przerwał prace. Dzięki TBS udało się w należyty sposób zabezpieczyć interesy Miasta Ostrów Mazowiecka i rozliczyć nierzetelnego wykonawcę. Obecnie prace są realizowane przez innego wykonawcę, a oddanie do użytkowania przewidziane jest na przełomie II i IV kwartału 2014 r. Budynek ten to obiekt dwuklatkowy, podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych. Posiada 30 lokali mieszkalnych o zróżnicowanym metrażu, z łazienkami, spełniający obowiązujące normy dla tego typu obiektów, z dostosowaniem wybranych lokali pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Dzięki wysiłkowi Towarzystwa inwestycja ta korzysta ze wsparcia finansowego z Budżetu Państwa w wysokości 30% poniesionych przez Miasto Ostrów Mazowiecka kosztów. Fot. 12. obecnie kończony 30. mieszkaniowy budynek socjalny przy ul. Wołodyjowskiego

16 DZIAŁALNOŚĆ Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. od chwili jego utworzenia prowadzi działalność w zakresie budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego oraz na podstawie indywidualnych umów cywilno-prawnych zajmuje się administrowaniem Wspólnot Mieszkaniowych i zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi będącymi własnością Miasta Ostrów Mazowiecka. W ciągu dziesięciu lat swojej działalności Spółka oddała do użytkowania dwa budynki wielorodzinne, przeprowadziła kompleksowe termomodernizacje prawie wszystkich administrowanych Wspólnot Mieszkaniowych, prowadziła nadzór nad inwestycją Miasta dotyczącą budowy socjalnego budynku wielorodzinnego. Działania TBS zmierzają do poprawy stanu technicznego i estetyki budynków, a także komfortu zamieszkiwania w nich. Otwartość na współpracę, zrozumienie problemów mieszkańców sprawia, że TBS jest nie tylko bliżej ludzi, ale z Nimi na co dzień. Na następnych stronach niniejszego opracowania Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. prezentuje zarządy WM i zmiany, jakie zaszły w administrowanych budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:

17 Budynek WMN Warchalskiego 2B Przed termomodernizacją przy ul. Warchalskiego 2B w 2012 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: remont klatek schodowych r. kompleksowa termomodernizacja budynku w czę -ści realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. wymiana nawierzchni chodnika r. remont dachu i docieplenie ścian szczytowych budynku r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. malowanie klatek schodowych r. Po termomodernizacji - Pan Waldemar Malinowski - Pan Władysław Dębkowski Chodnik przed remontem Chodnik po remoncie

18 Budynek WMN Lubiejewska 2A W TRAKCIE TERMOMODERNIZACJI przy ul. Lubiejewskiej 2A w 2012 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy r. kompleksowa termomodernizacja budynku (w części realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. wymiana nawierzchni chodnika i malowanie klatek schodowych r. wymiana pokrycia dachowego r. remont balkonów r. malowanie klatek schodowych-2006 r. wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych na klatkach schodowych r. Po termomodernizacji - Pan Tadeusz Krupiński Chodnik przed remontem Chodnik po remoncie

19 Budynek WMN Partyzantów 9 Przed termomodernizacją przy ul. Partyzantów 9 w 2012 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: malowanie klatki schodowej r. kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy r. remont chodnika r. remont stropodachu, remont balkonów r. wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej r. wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku-2006 r. wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych na klatkę schodową, remont chodnika r. Po termomodernizacji - Pani Jadwiga Sikora - Pan Stefan Krajczewski Chodnik po remoncie Klatka po remoncie

20 Budynek WMN Warchalskiego 2 Przed TERMOMODERNIZACJą przy ul. Warchalskiego 2 w 2012 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r.. remont chodnika i utwardzenie terenu r. remont klatek schodowych r. wymiana pokrycia dachowego r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych r. Po termomodernizacji - Pani Aneta Gutowska - Pan Piotr Wierzbicki Chodnik po remoncie Wykonane utwardzenie terenu

21 Budynek WMN Warchalskiego 2A Przed termomodernizacją przy ul. Warchalskiego 2A w 2012 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: remont klatek schodowych r. kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont chodnika i utwardzenie terenu r. wymiana pokrycia dachowego r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych r. Po termomodernizacji - Pani Karolina Chmielewska - Pan Jan Radomski Chodnik po remoncie Klatka po remoncie

22 Budynek WMN 3 Maja 52 Przed NADBUDOWĄ i TERMOMODERNIZACJą przy ul. 3 Maja 52 w zamian za przekazanie części wspólnej poddasza budynku i wyrażenie zgody na zrealizowanie tam 6 mieszkań, uzyskała od prywatnego inwestora wykonanie szeregu prac remontowomodernizacyjnych poprawiających znacznie stan techniczny i estetykę obiektu. Zrealizowane prace remontowe: remont chodników z wykonaniem instalacji deszczowej r. nadbudowa budynku r. termomodernizacja budynku r. remont klatek schodowych r. wymiana instalacji elektrycznej oraz poziomów z.w. i podejść do pionów w piwnicy r. wymiana drzwi wejściowych do mieszkań i piwnic r. Po Nadbudowie i termomodernizacji - Pani Teresa Grabowska - Pani Ewelina Wykrota Inwestor nadbudowy: - Wiesław i Bożena Rudzińscy Klatka schodowa przed remontem Klatka schodowa po remoncie

23 Budynek WMN 3 Maja 48 Przed termomodernizacją przy ul. 3 Maja 48 w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (część mieszkalna realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. malowanie klatek schodowych r. wymiana poziomów c.w. i z.w. oraz cyrkulacji, wymiana zaworów odcinających w piwnicy r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. wymiana stolarki okiennej części wspólnej budynku, malowanie klatek schodowych r. remont nawierzchni chodnika r. Po termomodernizacji - Pani Jolanta Pęzińska Elewacja przed remontem Elewacja po remoncie

24 Budynek WMN 3 Maja 48A Przed TERMOMODERNIZACJą przy ul. 3 Maja 48A w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont dachu r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. wymiana stolarki okiennej części wspólnej budynku, malowanie klatek schodowych r. malowanie klatek schodowych r. wymiana pokrycia dachowego r. rozbudowa parkingu oraz wykonanie chodnika z kostki r. Po termomodernizacji - Pani Renata Niedzielska - Pani Dorota Tom Elewacja przed remontem Elewacja po remoncie

25 Budynek WMN 3 Maja 52A Przed termomodernizacją przy ul. 3 Maja 48A w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont klatek schodowych oraz wykonanie dojść do klatek z kostki polbruk r. remont dachu z dociepleniem izolacją termiczną-2011 r. docieplenie ścian szczytowych budynku-2009 r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. malowanie klatek schodowych i wymiana stolarki okiennej części wspólnej budynku r. Po termomodernizacji - Pani Hanna Samsel - Pani Alicja Wilczyńska Utwardzenie terenu Wejście po remoncie

26 Budynek WMN Lubiejewska 2B Przed TERMOMODERNIZACJą przy ul. Lubiejewska 2B w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. malowanie klatek schodowych r. remont dachu r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych r. Po termomodernizacji - Pani Krystyna Świętkowska - Pani Małgorzata Deluga - Pani Urszula Suska Elewacja przed remontem Elewacja po remoncie

27 Budynek WMN Lubiejewska 2D Przed termomodernizacją przy ul. Lubiejewska 2D w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont klatek schodowych r. remont ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynku r. remont dachu r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych r. malowanie klatek schodowych r. Po termomodernizacji - Pan Andrzej Jasionek - Pan Waldemar Pecura - Pan Jerzy Kośnik Chodnik przed remontem Chodnik po remoncie

28 Budynek WMN Pocztowa 14 Przed TERMOMODERNIZACJą przy ul. Pocztowej 14 w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont klatek schodowych r. remont chodnika wzdłuż budynku r. remont dachu r. docieplenie ścian szczytowych r. wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych r. Po termomodernizacji - Pani Janina Mroczkowska - Pani Ewa Więcław Chodnik przed remontem Chodnik po remoncie

29 Budynek WMN Mieczkowskiego 2 Przed termomodernizacją przy ul. Mieczkowskiego 2 w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont klatek schodowych r. wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w części wspólnej r. remont dachu r. przebudowa poziomów kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przyłącza r. Po termomodernizacji - Pani Barbara Wysocka - Pani Małgorzata Mazur - Pan Kazimierz Nowak Elewacja przed remontem Elewacja po remoncie

30 Budynek WMN Duboisa 6 Przed TERMOMODERNIZACJą przy ul. Duboisa 6 w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont chodnika r. docieplenie i remont stropodachu r. malowanie klatki schodowej r. wymiana poziomów i pionów kanalizacji sanitarnej i 2007 r. remont balkonów wraz z wykonaniem daszków nad balkonami ostatnich kondygnacji r. wymiana stolarki okiennej na klatkach i drzwi wejściowych r. Po termomodernizacji - Pani Grażyna Bednarska - Pani Marzena Świedzińska Chodnik po remoncie Chodnik po remoncie

31 Budynek WMN 63 Rok 11 Przed termomodernizacją przy ul. 63 Rok11 w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont korytarzy i klatki schodowej r. remont stropodachu z przemurowaniem kominów-2010 r. docieplenie stropodachu r. wymiana pieca c.o r. remont kotłowni r. Po termomodernizacji - Pani Zofia Przeździecka - Pan Jan Leszczyński Elewacja przed remontem Elewacja po remoncie

32 Budynek WMN 63 Rok 13A Przed TERMOMODERNIZACJą przy ul. 63 Rok 13A w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. malowanie klatki schodowej r. remont chodników i utwardzenie terenu r. remont kominów r. wykonanie instalacji c.o. i kotłowni gazowej r. Po termomodernizacji Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej: - Pani Krystyna Kwiatkowska - Pani Marta Radecka - Miasto Ostrów Mazowiecka Chodnik przed remontem Chodnik po remoncie

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

50 LAT MONOGRAFIA JUBILEUSZOWA WYDANA W 50 ROCZNICE POWSTANIA. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU

50 LAT MONOGRAFIA JUBILEUSZOWA WYDANA W 50 ROCZNICE POWSTANIA. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU 50 LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU MONOGRAFIA JUBILEUSZOWA WYDANA W 50 ROCZNICE POWSTANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada w Biłgoraju ul.3

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

Wzwiązku ze zmianami Prawa

Wzwiązku ze zmianami Prawa ROK ZA. 1989 Nr 31 (rok IX), listopad 2005 ISSN 1506-1426 To już tradycja wszystkie podsumowania roku bilansowego w SBM DEMBUD zawierają opinię zewnętrznych kontrolerów: sytuacja finansowa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.pl zarzad@fordonskasm.pl FORDOŃSKA s m efesemka kwiecień 2013 strona 3 Zebrania środowiskowe FSM w 2013 r. ok. 1982 r. Osiedle Bohaterów - strona

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Niniejsze sprawozdanie przeznaczone jest wyłącznie do wiadomości członków spółdzielni mieszkaniowej Przy SGGW 1. Wstęp Szanowni Państwo, Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PRZY SZPITALU BABIŃSKIGO W KRAKOWIE

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PRZY SZPITALU BABIŃSKIGO W KRAKOWIE OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PRZY SZPITALU BABIŃSKIGO W KRAKOWIE W chwili, gdy ważą się losy Szpitala Babińskiego w Krakowie, my mieszkańcy przyszpitalnego osiedla prosimy, aby przedstawiciele władz

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej Kraków, sierpień 2013 Pod Patronatem: Partnerzy Programu: www.cieplodlakrakowa.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska

Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Raport przygotowany w ramach projektu Lokatorski monitoring warszawskiej polityki mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo