TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 XII Dni Ostrowi Mazowieckiej IV Dni Ziemi Ostrowskiej czerwca 2014 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o. 10 lat działalności

2 WSTĘP Z okazji 10-lecia działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. przekazujemy mieszkańcom Ostrowi Mazowieckiej i innym osobom a także zainteresowanym podmiotom skrócony rys historyczny jej działalności - opracowany przez Zarząd i Zespół Pracowników. Zdając sobie sprawę zapewne z ułomności tego materiału wyrażamy nadzieję, iż niniejsze opracowanie będzie stanowić doskonałą bazę do dalszych opracowań i będzie źródłem dla przyszłych pokoleń, które zechcą pochylić się nad historią Towarzystwa, jako podmiotu na trwałe wpisanego w działalność Miasta Ostrów Mazowiecka. Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Władysław Krzyżanowski Prezes Zarządu Mirosław Przastek

3 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jest podstawowym dokumentem regulującym zasady tworzenia i działania Towarzystw Budownictwa Społecznego w kraju. Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej zostało powołane do życia Uchwałą nr XI/58/2003 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia r. a decyzją Ministra Infrastruktury nr 377 z dnia 25 lutego 2004 r. został zatwierdzony Akt Założycielski Spółki. Pierwotnie nazwa Spółki miała brzmieć Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowi Mazowieckiej, ale ze względu iż nazwą ostrowskie towarzystwo w Polsce posługuje się już inny podmiot gospodarczy, Sąd Rejestrowy nakazał dokonanie zmiany nazwy w Akcie Założycielskim Spółki. Ostateczny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu r. Pod numerem KRS: wpisano w Rejestrze Przedsiębiorców: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Faktyczne rozpoczęcie działalności Spółki nastąpiło w październiku 2004 roku. W 2014 roku firma obchodzi zatem 10-lecie swojej pracy na rzecz mieszkańców Ostrowi. TBS jest Spółką, w której 100% udziałów posiada Miasto Ostrów Mazowiecka. Zadaniem TBS jest m.in. budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, a także prowadzenie działalności polegającej na sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym.

4 DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE Fot. 1 Uchwała w sprawie powołania OTBS sp. z o.o.

5 DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE Fot. 2 Uchwała w sprawie powołania OTBS sp. z o.o. c.d.

6 DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE Fot.3 Decyzja nr 377 Ministra Infrastruktury zatwierdzająca Akt Założycielski Spółki.

7 DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE Fot. 4 Postanowienie o Wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

8 ORGANIZACJA/ DZIAŁALNOŚĆ Organami Spółki są: - jednoosobowe Zgromadzenie Wspólników Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, - Rada Nadzorcza, - jednoosobowy Zarząd. W 2004 roku Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez ówczesnego Burmistrza Miasta Pana Mieczysława Szymalskiego powołało uchwałami następujące osoby do pełnienia funkcji: - Prezesa Zarządu Spółki - Pana Adama Rukata - Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Ryszarda Mierzejewskiego - zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Marka Gaiskę - Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Sławomira Fidurę. W październiku 2004 r. Spółka przejęła od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi Mazowieckiej zasób lokalowy obsługiwany przez Administrację Budynków Mieszkalnych wraz z dotychczasowymi pracownikami obsługującymi ABM będącymi w strukturach tego zakładu. Od tego momentu rozpoczęła się faktyczna działalność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. W tym też czasie ówczesny Zarząd podjął działania związane z inwestycjami budowlanymi pozyskaniem od Miasta Ostrów Mazowiecka gruntu pod budownictwo deweloperskie a później także społeczne oraz opracowano projekty budowlane i montaże finansowe inwestycji. W 2009 roku Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej oddało do użytkowania dwa budynki. Pierwszy budynek zlokalizowano przy ul. Pocztowej 3 (fot. 5). Powstawał on w trudnych okolicznościach związanych z awarią budowlaną tzw. ostrowskiego czerwoniaka. Znajdują się w nim zarówno lokale mieszkalne, jak i usługowe. Wszystkie lokale w sprzyjającej koniunkturze budowlanej zostały sprzedane na zasadach deweloperskich. Ich sprzedaż pozwoliła na zebranie Spółce wkładu własnego na budowę budynku przy ul. Kościuszki 20 (fot.6), który został zrealizowany na zasadach budownictwa czynszowego z udziałem kredytu preferencyjnego (KFM) z Banku Gospodarstwa Krajowego (obecnie nie ma już możliwości zaciągania takich kredytów). W budynku tym znajduje się 28 lokali mieszkalnych oraz siedziba Spółki.

9 DZIAŁALNOŚĆ Fot.5 budynek ul. Pocztowa 3 Fot.6 Siedziba TBS

10 DZIAŁALNOŚĆ Majątek Spółki stanowi także wniesiona aportem do Spółki przez Miasto Ostrów Mazowiecka baza przy ulicy Przyjaźni 20 (dawna stolarnia PGKiM z sąsiednimi budynkami - fot. 7 i 8). Znajduje się tam obecnie zaplecze techniczno-konserwacyjne TBS. Fot. 7. baza przy ul. Przyjaźni 20 - stan do 2012 r. Fot. 8. baza przy ul. Przyjaźni 20 - stan w 2014 r. Administrowanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych w latach I poł r. skupiało się na utrzymaniu zasobu w stanie niepogorszonym. Ze względu na zły stan budynków Wspólnot Mieszkaniowych były przeprowadzane najbardziej potrzebne remonty: wymiana poziomów i pionów kanalizacyjnych w kilku budynkach, remonty dachów w kilku administrowanych Wspólnotach. Docieplone zostały także ściany szczytowe, ściany podłużne oraz stropodachy w pojedynczych budynkach. W tym czasie opracowano także koncepcję (podkr. wł.) wybudowania na zasadach deweloperskich budynku mieszkalno usługowego w centrum miasta na gruncie koło Urzędu Skarbowego. Działki te jednak nie zostały przekazane Spółce przez poprzednie władze miasta. Później ze względu na niekorzystne zmiany w koniunkturze budowlanej zmianie musiała ulec wizja działalności Spółki w tym zakresie, tym bardziej że działki w latach 80-tych wywłaszczone na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej pod budownictwo spółdzielcze wielorodzinne (podkr. wł.), stały się przedmiotem roszczeń ze strony byłych właścicieli gruntu. W czerwcu 2011 roku Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Władysława Krzyżanowskiego powołało uchwałami na funkcję: - Prezesa Zarządu Spółki - Pana Mirosława Przastka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Krzysztofa Jagiełłę - z-cę Przewodniczącego RN - Pana Bogumiła Brzózkę - Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Andrzeja Wiechno oraz członków RN - Panią Marię Mielnikiewicz a w 2013 r. Pana Kazimierza Duckiego.

11 DZIAŁALNOŚĆ Zmiany te zostały spowodowane wielkim niezadowoleniem społecznym w administrowanych przez Spółkę Wspólnotach Mieszkaniowych, jakie miało miejsce w I półroczu 2011 r. a związane było z odroczeniem w samorządowej kampanii wyborczej 2010 r. zmian wysokości zaliczek na energię cieplną zużywaną przez Wspólnoty Mieszkaniowe, co zostało błędnie odebrane przez mieszkańców - jako obniżka opłat. Fakt ten spowodował, że w I kwartale 2011 r., (po rozliczeniu 2010 r.), powstały wysokie niedopłaty na kontach lokalowych mieszkańców budynków, których zużycie ciepła było bardzo wysokie. Na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Nadzorczej zaprezentowano dwie koncepcje funkcjonowania TBS. Pierwsza obejmowała wznoszenie nowych budynków, głównie na zasadach deweloperskich. Druga preferowana przez Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Władysława Krzyżanowskiego, jako najpilniejsze zadanie wskazywała konieczność poprawy stanu technicznego zarządzanych zasobów, zmniejszenie kosztów ogrzewania i poprawy warunków zamieszkiwania tak licznej społeczności ostrowskiej. Tę drugą koncepcję, ze względu na dekoniunkturę w budownictwie, likwidację Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i braku możliwości skorzystania z kredytów preferencyjnych dofinansowujących budownictwo społeczne, obecne władze spółki, przy akceptacji Zgromadzenia Wspólników przyjęły do realizacji uznając, iż w niekorzystnej koniunkturze budowlanej, należy inaczej spojrzeć na wznoszenie nowych budynków. Zarząd i Rada Nadzorcza swoje zaangażowanie skupia na zarządzaniu i administrowaniu oraz działalności polegającej na sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych Miasta Ostrów Mazowiecka. TBS w Ostrowi Mazowieckiej aktualnie administruje 30. budynkami Wspólnot Mieszkaniowych oraz zarządza 31. budynkami komunalnymi, należącymi do Miasta Ostrów Mazowiecka. Spółka odgrywa zatem dużą rolę na rynku zarządców nieruchomości w Ostrowi Mazowieckiej, gdyż zarządzanie tak dużym zasobem wymaga dobrej organizacji pracy, odpowiednio wykwalifikowanej kadry, zaangażowania oraz otwartości na współpracę z mieszkańcami. W latach Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz. na bezprecedensową skalę przeprowadziło kompleksowe termomodernizacje niemalże we wszystkich administrowanychprzez siebie Wspólnotach Mieszkaniowych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników TBS na czele z Prezesem, Zarządów WM i odpowiedniej organizacji pracy wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe, które zdecydowały się na termomodernizację, miały możliwość skorzystania z już będących na wyczerpaniu preferencyjnych kredytów i uzyskania premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ok. 16% wartości inwestycji. Nie jako przy okazji termomodernizacji wykonywane były także inne roboty finansowane funduszami remontowymi WM, które przyczyniły się do polepszenia wizerunku budynków oraz ich otoczenia tj. remonty większości klatek schodowych, budowa dodatkowych miejsc parkingowych, budowa chodników oraz dojść do klatek schodowych.

12 DZIAŁALNOŚĆ W ostatnich trzech latach osiedla administrowane przez TBS zmieniły się nie do poznania, co pokazują fotografie przedstawione w niniejszym opracowaniu. Szare, zaniedbane bloki z ubytkami w tynku, stały się barwnymi, estetycznymi, przyjaznymi dla oka budynkami, potrzebującymi znacznie mniejszego zapotrzebowania na energię cieplną. W wyniku tych prac nowy wizerunek zyskało samo Miasto Ostrów Mazowiecka, gdyż duża część zasobu znajduje się w centrum miasta. Należy jednak wspomnieć, że nie udałoby się tego wszystkiego osiągnąć, gdyby nie bardzo dobra współpraca pracowników TBS z mieszkańcami, a w szczególności z członkami Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, których wkład w przeprowadzane modernizacje jest ogromny. Osoby te z wielkim zaangażowaniem dążyły do poprawy stanu technicznego oraz estetyki swoich budynków, poświęcając niejednokrotnie na osiągnięcie zamierzonego celu swój prywatny czas. Działania zarządu TBS i Wspólnot Mieszkaniowych wspierał bardzo Burmistrz Miasta Pan Władysław Krzyżanowski, przekazując z budżetu miasta ogromne środki na wymianę okien w lokalach komunalnych w termomodernizowanych budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Procedura uzyskiwania pozwoleń na budowę w termomodernizowanych blokach wymagała także udzielania każdorazowej zgody Burmistrza na korzystanie z sąsiednich nieruchomości będących własnością Miasta Ostrów Mazowiecka. Zgody takie były zawsze udzielane przez Włodarza Miasta Wspólnotom Mieszkaniowym - nieodpłatnie. Znaczną część budynków komunalnych zarządzanych przez TBS stanowią budynki stare, na pograniczu trwałości eksploatacyjnej. Niektóre z nich to wcześniej jednorodzinne budynki mieszkalne, funkcjonujące obecnie jako budynki wielorodzinne. Potrzeby mieszkaniowe w zakresie lokali komunalnych i socjalnych w mieście Ostrów Mazowiecka są bardzo duże, gdyż na przestrzeni ostatnich 15 lat w mieście Ostrów Mazowiecka nie wybudowano żadnego budynku komunalnego i socjalnego. W okresie tym zasób mieszkaniowy miasta ulegał zmniejszeniu, także z uwagi na pożary, które powodowały konieczność rozbiórek budynków z powodu zagrożenia, jakie stanowiły. Towarzystwo Budownictwa Społecznego po konsultacjach z Burmistrzem Miasta aktywnie poszukując rozwiązań akceptowalnych ekonomicznie zleciło w 2013 r. opracowanie Studium wykonalności nadbudowy kondygnacji wraz z szacunkowym kosztem jej wykonania w budynku przy ul. Wołodyjowskiego 23A w Ostrowi Mazowieckiej. Z opracowania tego wynika, iż możliwe byłoby dokonanie nadbudowy istniejącego budynku (fot. 9) i pozyskanie w ten sposób czterech lokali mieszkalnych o przeznaczeniu socjalnym lub komunalnym. Rozwiązanie powyższe można by było powielić także na dwóch budynkach sąsiednich.

13 DZIAŁALNOŚĆ Fot.9 ul. Wołodyjowskiego budynek z możliwością nadbudowy Proces nadbudowy dodatkowych pięter na budynkach jest Towarzystwu doskonale znany, gdyż w 2013 roku nadbudowany został budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy 3 Maja 52 (fot.10). Do tej pory blok straszył swoim wyglądem i psuł wizerunek centrum miasta. Obecnie jest on jednym z najładniejszych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Ostrowi. Budynek został nadbudowany o jedną kondygnację, zyskał nową elewację, zostały gruntownie wyremontowane klatki schodowe, wyremontowany został także chodnik. Ponadto wykonano wiele prac wewnątrz budynku, (o których można przeczytać w dalszej części opracowania). Fot. 10. ul. 3 maja 52 nadbudowany i wyremontowany budynek WM

14 DZIAŁALNOŚĆ Nadbudowa WMN 3 Maja 52 jest wielką zasługą zarówno Administratora TBS jak i samych mieszkańców tej Wspólnoty Mieszkaniowej. Udział w tym przedsięwzięciu miało także Miasto Ostrów Mazowiecka, które jest właścicielem części lokali w budynku. Pomysłodawcą nadbudowy był TBS, który zyskując zaufanie właścicieli i najemców lokali oraz przeprowadzając skomplikowane procedury formalno prawne związane z planowaniem, realizacją i odbiorami, zrealizował to trudne przedsięwzięcie. Wspólnota wybrała Inwestora Wykonawcę (Państwa Wiesława i Bożenę Rudzińskich), który wykonał prace remontowo-modernizacyjne w zamian za przekazanie przez Wspólnotę sześciu nowo powstałych lokali w nadbudowanej części budynku. Wykonawca przeprowadził wszelkie prace sprawnie, profesjonalnie i bezkonfliktowo. Słowa uznania należą się mieszkańcom, a w szczególności Zarządowi Wspólnoty za podjęcie inicjatywy Administratora, osobiste zaangażowanie, wyrozumiałość oraz pomoc okazywaną Administratorowi i Wykonawcy. W przypadku tego przedsięwzięcia powiedzenie zgoda buduje - znalazło dosłowne potwierdzenie. Kolejnym krokiem w rozwiązywaniu problemu lokali socjalnych i komunalnych mogłaby być likwidacja obiektów przy ul. Wołodyjowskiego 21 i 21A (fot. 11), gdyż były to obiekty wykonane w technologiach oszczędnościowych, jako tymczasowe a ta tymczasowość trwa już 40 lat. Na pozyskanym w wyniku rozbiórki terenie można by zlokalizować budynek socjalny wielorodzinny piętrowy z poddaszem użytkowym, podobny do obecnie wznoszonego. Fot. 11 od 40 lat - tymczasowy budynek przy ul. Wołodyjowskiego

15 DZIAŁALNOŚĆ W latach Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej sprawowało (i sprawuje nadal) na zlecenie Miasta Ostrów Mazowiecka rolę inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Wołodyjowskiego (fot. 12). Do zadań TBS, jako inwestora zastępczego należało m.in.: przygotowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i wykonawczej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, polegającego na nadzorowaniu całością zadań mających na celu realizację inwestycji. Rola TBS była szczególnie ważna przy nadzorowaniu realizacji inwestycji. W sierpniu 2012 roku Miasto Ostrów Mazowiecka podpisało umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą. Wykonawca okazał się jednak niesolidny i przerwał prace. Dzięki TBS udało się w należyty sposób zabezpieczyć interesy Miasta Ostrów Mazowiecka i rozliczyć nierzetelnego wykonawcę. Obecnie prace są realizowane przez innego wykonawcę, a oddanie do użytkowania przewidziane jest na przełomie II i IV kwartału 2014 r. Budynek ten to obiekt dwuklatkowy, podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych. Posiada 30 lokali mieszkalnych o zróżnicowanym metrażu, z łazienkami, spełniający obowiązujące normy dla tego typu obiektów, z dostosowaniem wybranych lokali pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Dzięki wysiłkowi Towarzystwa inwestycja ta korzysta ze wsparcia finansowego z Budżetu Państwa w wysokości 30% poniesionych przez Miasto Ostrów Mazowiecka kosztów. Fot. 12. obecnie kończony 30. mieszkaniowy budynek socjalny przy ul. Wołodyjowskiego

16 DZIAŁALNOŚĆ Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. od chwili jego utworzenia prowadzi działalność w zakresie budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego oraz na podstawie indywidualnych umów cywilno-prawnych zajmuje się administrowaniem Wspólnot Mieszkaniowych i zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi będącymi własnością Miasta Ostrów Mazowiecka. W ciągu dziesięciu lat swojej działalności Spółka oddała do użytkowania dwa budynki wielorodzinne, przeprowadziła kompleksowe termomodernizacje prawie wszystkich administrowanych Wspólnot Mieszkaniowych, prowadziła nadzór nad inwestycją Miasta dotyczącą budowy socjalnego budynku wielorodzinnego. Działania TBS zmierzają do poprawy stanu technicznego i estetyki budynków, a także komfortu zamieszkiwania w nich. Otwartość na współpracę, zrozumienie problemów mieszkańców sprawia, że TBS jest nie tylko bliżej ludzi, ale z Nimi na co dzień. Na następnych stronach niniejszego opracowania Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. prezentuje zarządy WM i zmiany, jakie zaszły w administrowanych budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:

17 Budynek WMN Warchalskiego 2B Przed termomodernizacją przy ul. Warchalskiego 2B w 2012 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: remont klatek schodowych r. kompleksowa termomodernizacja budynku w czę -ści realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. wymiana nawierzchni chodnika r. remont dachu i docieplenie ścian szczytowych budynku r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. malowanie klatek schodowych r. Po termomodernizacji - Pan Waldemar Malinowski - Pan Władysław Dębkowski Chodnik przed remontem Chodnik po remoncie

18 Budynek WMN Lubiejewska 2A W TRAKCIE TERMOMODERNIZACJI przy ul. Lubiejewskiej 2A w 2012 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy r. kompleksowa termomodernizacja budynku (w części realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. wymiana nawierzchni chodnika i malowanie klatek schodowych r. wymiana pokrycia dachowego r. remont balkonów r. malowanie klatek schodowych-2006 r. wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych na klatkach schodowych r. Po termomodernizacji - Pan Tadeusz Krupiński Chodnik przed remontem Chodnik po remoncie

19 Budynek WMN Partyzantów 9 Przed termomodernizacją przy ul. Partyzantów 9 w 2012 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: malowanie klatki schodowej r. kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy r. remont chodnika r. remont stropodachu, remont balkonów r. wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej r. wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku-2006 r. wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych na klatkę schodową, remont chodnika r. Po termomodernizacji - Pani Jadwiga Sikora - Pan Stefan Krajczewski Chodnik po remoncie Klatka po remoncie

20 Budynek WMN Warchalskiego 2 Przed TERMOMODERNIZACJą przy ul. Warchalskiego 2 w 2012 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r.. remont chodnika i utwardzenie terenu r. remont klatek schodowych r. wymiana pokrycia dachowego r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych r. Po termomodernizacji - Pani Aneta Gutowska - Pan Piotr Wierzbicki Chodnik po remoncie Wykonane utwardzenie terenu

21 Budynek WMN Warchalskiego 2A Przed termomodernizacją przy ul. Warchalskiego 2A w 2012 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: remont klatek schodowych r. kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont chodnika i utwardzenie terenu r. wymiana pokrycia dachowego r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych r. Po termomodernizacji - Pani Karolina Chmielewska - Pan Jan Radomski Chodnik po remoncie Klatka po remoncie

22 Budynek WMN 3 Maja 52 Przed NADBUDOWĄ i TERMOMODERNIZACJą przy ul. 3 Maja 52 w zamian za przekazanie części wspólnej poddasza budynku i wyrażenie zgody na zrealizowanie tam 6 mieszkań, uzyskała od prywatnego inwestora wykonanie szeregu prac remontowomodernizacyjnych poprawiających znacznie stan techniczny i estetykę obiektu. Zrealizowane prace remontowe: remont chodników z wykonaniem instalacji deszczowej r. nadbudowa budynku r. termomodernizacja budynku r. remont klatek schodowych r. wymiana instalacji elektrycznej oraz poziomów z.w. i podejść do pionów w piwnicy r. wymiana drzwi wejściowych do mieszkań i piwnic r. Po Nadbudowie i termomodernizacji - Pani Teresa Grabowska - Pani Ewelina Wykrota Inwestor nadbudowy: - Wiesław i Bożena Rudzińscy Klatka schodowa przed remontem Klatka schodowa po remoncie

23 Budynek WMN 3 Maja 48 Przed termomodernizacją przy ul. 3 Maja 48 w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (część mieszkalna realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. malowanie klatek schodowych r. wymiana poziomów c.w. i z.w. oraz cyrkulacji, wymiana zaworów odcinających w piwnicy r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. wymiana stolarki okiennej części wspólnej budynku, malowanie klatek schodowych r. remont nawierzchni chodnika r. Po termomodernizacji - Pani Jolanta Pęzińska Elewacja przed remontem Elewacja po remoncie

24 Budynek WMN 3 Maja 48A Przed TERMOMODERNIZACJą przy ul. 3 Maja 48A w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont dachu r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. wymiana stolarki okiennej części wspólnej budynku, malowanie klatek schodowych r. malowanie klatek schodowych r. wymiana pokrycia dachowego r. rozbudowa parkingu oraz wykonanie chodnika z kostki r. Po termomodernizacji - Pani Renata Niedzielska - Pani Dorota Tom Elewacja przed remontem Elewacja po remoncie

25 Budynek WMN 3 Maja 52A Przed termomodernizacją przy ul. 3 Maja 48A w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont klatek schodowych oraz wykonanie dojść do klatek z kostki polbruk r. remont dachu z dociepleniem izolacją termiczną-2011 r. docieplenie ścian szczytowych budynku-2009 r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. malowanie klatek schodowych i wymiana stolarki okiennej części wspólnej budynku r. Po termomodernizacji - Pani Hanna Samsel - Pani Alicja Wilczyńska Utwardzenie terenu Wejście po remoncie

26 Budynek WMN Lubiejewska 2B Przed TERMOMODERNIZACJą przy ul. Lubiejewska 2B w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. malowanie klatek schodowych r. remont dachu r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych r. Po termomodernizacji - Pani Krystyna Świętkowska - Pani Małgorzata Deluga - Pani Urszula Suska Elewacja przed remontem Elewacja po remoncie

27 Budynek WMN Lubiejewska 2D Przed termomodernizacją przy ul. Lubiejewska 2D w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont klatek schodowych r. remont ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynku r. remont dachu r. wymiana drzwi wejściowych na klatki schodowe r. wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych r. malowanie klatek schodowych r. Po termomodernizacji - Pan Andrzej Jasionek - Pan Waldemar Pecura - Pan Jerzy Kośnik Chodnik przed remontem Chodnik po remoncie

28 Budynek WMN Pocztowa 14 Przed TERMOMODERNIZACJą przy ul. Pocztowej 14 w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont klatek schodowych r. remont chodnika wzdłuż budynku r. remont dachu r. docieplenie ścian szczytowych r. wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych r. Po termomodernizacji - Pani Janina Mroczkowska - Pani Ewa Więcław Chodnik przed remontem Chodnik po remoncie

29 Budynek WMN Mieczkowskiego 2 Przed termomodernizacją przy ul. Mieczkowskiego 2 w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont klatek schodowych r. wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w części wspólnej r. remont dachu r. przebudowa poziomów kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przyłącza r. Po termomodernizacji - Pani Barbara Wysocka - Pani Małgorzata Mazur - Pan Kazimierz Nowak Elewacja przed remontem Elewacja po remoncie

30 Budynek WMN Duboisa 6 Przed TERMOMODERNIZACJą przy ul. Duboisa 6 w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont chodnika r. docieplenie i remont stropodachu r. malowanie klatki schodowej r. wymiana poziomów i pionów kanalizacji sanitarnej i 2007 r. remont balkonów wraz z wykonaniem daszków nad balkonami ostatnich kondygnacji r. wymiana stolarki okiennej na klatkach i drzwi wejściowych r. Po termomodernizacji - Pani Grażyna Bednarska - Pani Marzena Świedzińska Chodnik po remoncie Chodnik po remoncie

31 Budynek WMN 63 Rok 11 Przed termomodernizacją przy ul. 63 Rok11 w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. remont korytarzy i klatki schodowej r. remont stropodachu z przemurowaniem kominów-2010 r. docieplenie stropodachu r. wymiana pieca c.o r. remont kotłowni r. Po termomodernizacji - Pani Zofia Przeździecka - Pan Jan Leszczyński Elewacja przed remontem Elewacja po remoncie

32 Budynek WMN 63 Rok 13A Przed TERMOMODERNIZACJą przy ul. 63 Rok 13A w 2013 r. roboty termomodernizacyjne realizowała ze środków własnych i zaciągniętego kredytu z premią termomodernizacyjną. Premia termomodernizacyjna przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosiła 16% kosztów inwestycji. Zrealizowane prace remontowe: kompleksowa termomodernizacja budynku (realizowana z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną) r. malowanie klatki schodowej r. remont chodników i utwardzenie terenu r. remont kominów r. wykonanie instalacji c.o. i kotłowni gazowej r. Po termomodernizacji Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej: - Pani Krystyna Kwiatkowska - Pani Marta Radecka - Miasto Ostrów Mazowiecka Chodnik przed remontem Chodnik po remoncie

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 18 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE Załącznik do uchwały Nr XVI/04/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 7 marca 2004 r. P R O G R A M GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2004 2008 2 PROGRAM GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr XV/67/15 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej BUDYNKI Z LOKALAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Spółka WM zarządza budynkami gminnymi oraz lokalami w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R.

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R. STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R. L.P. ADRES NIERUCHOMOŚCI UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 1. ul. Wieczorka 20 4/2015 31/2015 PYSKOWICE STRATEGIA REMONTOWA NA LATA

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA WG STANU NA DZIEŃ R.

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA WG STANU NA DZIEŃ R. STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.03.2016R. L.P. ADRES NIERUCHOMOŚCI UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 1. ul. Wieczorka 20 4/2015 31/2015 2. ul. Wieczorka 6 12/2015 34/2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały NrXVII/111/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2007r. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012 Rozdział I Prognoza wielkości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. Druk nr 3 UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe programy termomodernizacyjne. Andrzej Jurkiewicz

Kompleksowe programy termomodernizacyjne. Andrzej Jurkiewicz Kompleksowe programy termomodernizacyjne Andrzej Jurkiewicz andrzej.jurkiewicz@egie.pl Cel oszczędzania energii Środowisko Pakiet 3*20 (CO2; OZE; kwh) Dyrektywy UE Remont budynków Podniesienie standardów

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN 1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN określający zasady przeprowadzania i rozliczania przedsięwzięć termomodernizacji budynków oraz przedsięwzięć remontowych związanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KOŚCIERZYNA NA LATA

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KOŚCIERZYNA NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/175/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 lipca 2016 r. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KOŚCIERZYNA NA LATA 2016 2022 I. Prognoza dotycząca wielkości oraz

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3593 UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIII/137/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA 2013-2017 1. Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM O NAS REALIZUJEMY ZADANIA W ZAKRESIE : administrowania komunalnym zasobem lokalowym zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, POSIADAMY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r. Projekt do pkt 5 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 4 marca 04 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sierakowice na lata 04 08 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY OBOWIĄZUJE OD 1.02.2016r. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/336/10 RADY MIASTA USTRZYKI DOLNE. z dnia 27 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/336/10 RADY MIASTA USTRZYKI DOLNE. z dnia 27 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/336/10 RADY MIASTA USTRZYKI DOLNE z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2009-2014 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR XX/121/2016 RADY GMINY GOMUNICE z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 1. Andrzej Błaszkiewicz-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA ZUŻYCIA SARNI STOK MEDIÓW ENERGETYCZNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

REDUKCJA ZUŻYCIA SARNI STOK MEDIÓW ENERGETYCZNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ REDUKCJA ZUŻYCIA MEDIÓW ENERGETYCZNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SARNI STOK W BIELSKU-BIAŁEJ 1 Wyspiańskiego 41 - Spółdzielnia Mieszkaniowa Sarni Stok powstała na bazie budynków zakładowych i hoteli

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r.

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 2161 UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2. Ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 5 listopada 2003r poz.188 z późn. zmianami) 3. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r. projekt burmistrza Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia.. 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/312/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/312/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/312/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszków na lata 2013-2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r.

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 25 października 2010 r. LWA- 4114-03-29/2010 I/10/010 Pan Mieczysław Szymalski Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 3 stycznia 2012 Poz. 38 UCHWAŁA NR XII/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 3 stycznia 2012 Poz. 38 UCHWAŁA NR XII/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 stycznia 2012 UCHWAŁA NR XII/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 45)2016. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 16 listopada 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 45)2016. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 16 listopada 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 45)2016 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 16 listopada 2016 roku OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2040 UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia referuje: Aleksandra Konieczna Zastępca Dyrektora WGKiM ds. mieszkaniowych Na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XI.87.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA 2016-2020 Rozdział 1 CELE PROGRAMU 1. 1. Stworzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres robót wartość robót robót planowych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali REGULAMIN napraw wewnątrz lokali Rozdział I. Podział napraw wewnątrz lokali na finansowane przez Spółdzielnię i użytkowników. 1. Naprawami w rozumieniu regulaminu są wszystkie roboty związane z wymianą,

Bardziej szczegółowo

ZASÓB LOKALOWY GMINY LUBLINIEC

ZASÓB LOKALOWY GMINY LUBLINIEC ZASÓB LOKALOWY GMINY LUBLINIEC Lubliniec, marzec 2012 r. Urząd Miejski w Lublińcu 1 Struktura zasobu mieszkaniowego Gminy Lubliniec - stan na 31.01.2012 r. Wyszczególnienie Lokale mieszkalne w budynkach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 241 UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

"Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żukowo na lata "

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żukowo na lata Załącznik do Uchwały Nr XLIII / 716 / 2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 maja 2010 r. "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żukowo na lata 2010-2015" 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim ZAŁĄCZNK NR 6 1.1. Opis lokalizacji/miejsca realizacji projektu Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim Źródło:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT PN: Docieplenie budynku, remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Gdańsk 30 kwietnia 2012 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Danuta Hanula -przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości

Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zał. Nr 2 do Uchwały RN Nr /2012 Lp. Nieruchomość (wysokość odpisu na remonty zł/m2) Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zakres robót Planowana wartość robót zł Środki do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1 Uchwala się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr XV/119/2004 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej robót remontowych części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Wleń

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej robót remontowych części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Wleń Wleń, 12.08.2016r. ZP.7021.14.2016 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej robót remontowych części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Wleń Gmina Wleń, działająca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata 2013-2017.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016". Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Plan robót remontowych na rok 2017

Plan robót remontowych na rok 2017 Plan robót remontowych na rok 2017 I OSIEDLE PEOWIAKÓW 1 Nieruchomość: Peowiaków 2 Wymiana wodomierzy mieszkaniowych szt. 18 Zwrot za wymienioną stolarkę - 25% kosztów m 2 3 2 Nieruchomość: Peowiaków 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/65/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/65/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/65/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Chełmży na lata 2015-2019. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Projekt z dnia 15 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 6 /XII/2015 Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia roku

Uchwała Nr 6 /XII/2015 Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia roku Gostyń, dnia 16.12.2015r. Uchwała Nr 6 /XII/2015 Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 16.12.2015 roku w sprawie: opłat za lokale mieszkalne, garaże, piwnice, tereny oraz odpisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. tworzenia funduszu remontowego, wydatkowania środków oraz rozliczania kosztów poniesionych. na remonty zasobów mieszkaniowych

REGULAMIN. tworzenia funduszu remontowego, wydatkowania środków oraz rozliczania kosztów poniesionych. na remonty zasobów mieszkaniowych REGULAMIN tworzenia funduszu remontowego, wydatkowania środków oraz rozliczania kosztów poniesionych na remonty zasobów mieszkaniowych W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA" W KWIDZYNIE Kwidzyn, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach 2013 2017

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach 2013 2017 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/5/0 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 0 stycznia 0r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach 0 07 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik nr 2/V/2008 z dnia 24.01.2008 r. R E G U L A M I N F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK W POLICACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. z dnia 19 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. z dnia 19 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2564 UCHWAŁA NR XIX.130.2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1:

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1: Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: STYCZEŃ 2015 ADMINISTRACJA NR 1: 1. Wymiana pionów instalacji wodnej w budynku przy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie 26 listopada 2015 roku OGÓLNA STRATEGIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII - WIZJA DŁUGOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Załącznik do Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2011 2016 Program reguluje zasady, prognozy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XXX/195/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XXX/195/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XXX/195/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MUROWANA GOŚLINA NA LATA 2004 DO 2008

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MUROWANA GOŚLINA NA LATA 2004 DO 2008 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MUROWANA GOŚLINA NA LATA 2004 DO 2008 Zleceniodawca : Gmina Murowana Goślina ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina Opracowanie : LIDER Sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY GMINY CISEK. z dnia 12 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY GMINY CISEK. z dnia 12 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY GMINY CISEK z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016. Na podstawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ilość lokali ogółem mieszkalnych socjalnych 2008 381 357 24 2009 289 248 41 2010 266 225 41 2011 258 217 41 2012 250 209 41

Ilość lokali ogółem mieszkalnych socjalnych 2008 381 357 24 2009 289 248 41 2010 266 225 41 2011 258 217 41 2012 250 209 41 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE NR LIX/301/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ścinawa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo