iseries Programowanie z użyciem gniazd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "iseries Programowanie z użyciem gniazd"

Transkrypt

1 iseries Programowanie z użyciem gniazd

2

3 iseries Programowanie z użyciem gniazd

4 Copyright International Business Machines Corporation 2000, Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Spis treści Część 1. Programowanie z użyciem gniazd Rozdział 1. Drukowanie tego dokumentu Rozdział 2. Co nowego w wersji V5R Rozdział 3. Wymagania wstępne dla programowania z użyciem gniazd Rozdział 4. Podstawowe koncepcje dotyczące gniazd Rozdział 5. Jak działają gniazda Rozdział 6. Charakterystyki gniazd Struktura adresu gniazda Rodzina adresów gniazd Rodzina adresów AF_INET Rodzina adresów AF_UNIX Rodzina adresów AF_TELEPHONY Rodzina adresów AF_NS Rodzina adresów AF_UNIX_CCSID Typ gniazda Protokoły gniazd Rozdział 7. Podstawy projektowania gniazd Tworzenie gniazd zorientowanych na połączenie Przykład: program serwera zorientowany na połączenie Przykład: program klienta zorientowany na połączenie Tworzenie gniazd bezpołączeniowych Przykład: bezpołączeniowy program serwera Przykład: bezpołączeniowy program klienta Projektowanie aplikacji używającej rodziny adresów Korzystanie z rodziny adresów AF_INET Korzystanie z rodziny adresów AF_UNIX Korzystanie z rodziny adresów AF_TELEPHONY Korzystanie z rodziny adresów AF_NS Korzystanie z rodziny adresów AF_UNIX_CCSID Rozdział 8. Zaawansowane koncepcje dotyczące gniazd Asynchroniczne operacje we/wy Secure Sockets Layer (SSL) Global Secure ToolKit (GSKit) Obsługa klienta SOCKS Ochrona wątków Nieblokujące operacje we/wy Sygnały Rozsyłanie grupowe IP Przesyłanie danych pliku funkcje send_file() i accept_and_recv() Dane spoza pasma Multipleksowanie operacji we/wy funkcja select() Funkcje sieciowe gniazd Obsługa systemu nazw domen (DNS) Buforowanie danych Zgodność z Berkeley Software Distributions (BSD) Copyright IBM Corp. 2000, 2001 iii

6 Przekazywanie deskryptorów pomiędzy procesami funkcje sendmsg() i recvmsg() Rozdział 9. Zalecenia dotyczące projektowania aplikacji używających gniazd Rozdział 10. Przykłady: projekty aplikacji używających gniazd Przykład: korzystanie z asynchronicznych operacji we/wy Przykład: używanie funkcji API spawn() do tworzenia procesów potomnych Przykład: nawiązywanie połączeń SSL Przykład: nawiązywanie połączenia przez serwer SSL Przykład: nawiązywanie połączenia przez klienta SSL Przykład: procedury sieciowe obsługujące ochronę wątków i używające funkcji gethostbyaddr_r() Przykład: nieblokujące operacje we/wy i funkcja select() Przykład: używanie sygnałów z blokującymi funkcjami API gniazd Przykład: rozsyłanie grupowe Przykład: wysyłanie datagramów rozsyłania grupowego Przykład: odbieranie datagramów rozsyłania grupowego Przykład: pisanie programu serwera iteracyjnego Przykład: odpytywanie i aktualizacja serwera DNS Przykład: używanie wielu funkcji API accept() do obsługi żądań przychodzących Przykład: program serwera do tworzenia puli wielu procesów roboczych accept() Przykład: procesy robocze dla wielu funkcji accept() Przykład: przekazywanie deskryptorów pomiędzy procesami Przykład: program serwera używany dla funkcji sendmsg() i recvmsg() Przykład: program procesu roboczego używany dla funkcji sendmsg () i recvmsg () Przykład: przesyłanie danych za pomocą funkcji send_file() i accept_and_recv() Przykład: użycie funkcji accept_and_recv() i send_file() do wysyłania zawartości pliku Przykład: klient żądający pliku Rozdział 11. Narzędzie Xsockets Tworzenie narzędzia Xsockets Korzystanie z narzędzia Xsockets Dostosowywanie narzędzia Xsockets Rozdział 12. Rozszerzenie obsługi serwisowej iv iseries: Programowanie z użyciem gniazd

7 Część 1. Programowanie z użyciem gniazd Programowanie z użyciem gniazd przedstawia wykorzystanie funkcji API gniazd do ustanowienia połączenia między procesem zdalnym i lokalnym. Programiści pracujący w zintegrowanym środowisku językowym ILE C mogą skorzystać z niniejszych informacji przy tworzeniu aplikacji używających gniazd. Programowanie z wykorzystaniem funkcji API gniazd jest także możliwe dla innych języków w środowisku ILE, na przykład dla RPG. Również język JAVA obsługuje interfejs programowania z użyciem gniazd. Funkcje systemowe i funkcje sieciowe gniazd realizują ochronę wątków. Więcej informacji o środowisku ILE RPG zawiera dokumentacja techniczna IBM Who Knew You Could Do That with RPG IV? A Sorcerer s Guide to System Access and More. Sekcje dotyczące programowania z użyciem gniazd: Wymienione niżej sekcje zawierają idee, zalecenia projektowe i przykłądy pomocne przy tworzeniu aplikacji używających gniazd: v v v v v v v v Wymagania wstępne dla programowania z użyciem gniazd W sekcji tej omówiono zadania, które trzeba wykonać przed użyciem funkcji API gniazd, warstwy SSL (Secure Sockets Layer) lub rodziny adresów AF_TELEPHONY. Podstawowe koncepcje dotyczące gniazd W tej sekcji opisano podstawowe koncepcje dotyczące gniazd, takie jak sposób działania gniazd i charakterystyki gniazd. Odsyłacze zamieszczone w sekcji pozwalają przyjrzeć się przykładowym programom związanym z tymi koncepcjami. Podstawy projektowania gniazd Sekcja zawiera przegląd przykładowych programów dla większości podstawowych typów gniazd. Dostępne poprzez odsyłacze programy przykładowe ilustrują podstawowe strategie projektowania gniazd. Zaawansowane koncepcje dotyczące gniazd W sekcji przedstawiono bardziej zaawansowane koncepcje dotyczące gniazd, na przykład asynchroniczne operacje we/wy i Secure Sockets Layer (SSL). Odsyłacze zamieszczone w sekcji pozwalają przyjrzeć się przykładowym programom związanym z tymi koncepcjami. Zalecenia dotyczące projektowania aplikacji używających gniazd Ta sekcja poświęcona jest zagadnieniom związanym z projektowaniem efektywniejszych aplikacji używających gniazd. Przykłady: projekty aplikacji używających gniazd W tej sekcji zamieszczono przykłady programów używających gniazd, które można wykorzystać do tworzenia aplikacji używających gniazd. Korzystanie z programu Xsockets Sekcja zawiera opis narzędzia Xsockets, które może być pomocne przy tworzeniu aplikacji używających gniazd. Sekcja zawiera odsyłacze do instrukcji instalowania i obsługi tego narzędzia. Rozszerzenia obsługi serwisowej W tej sekcji opisano rozszerzenia obsługi serwisowej dla gniazd. Copyright IBM Corp. 2000,

8 2 iseries: Programowanie z użyciem gniazd

9 Rozdział 1. Drukowanie tego dokumentu W celu przeglądania i drukowania tego dokumentu można pobrać jego wersję PDF. Pliki PDF można przeglądać za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Jego kopię można pobrać ze strony Aby przejrzeć lub pobrać wersję PDF, wybierz Programowanie z użyciem gniazd (444 kb lub 132 strony). Aby zapisać plik PDF na stacji roboczej w celu przeglądania lub drukowania: 1. Otwórz plik PDF w swojej przeglądarce (kliknij powyższy odsyłacz). 2. W menu przeglądarki kliknij Plik. 3. Kliknij Zapisz jako Przejdź do katalogu, w którym chcesz zapisać plik PDF. 5. Kliknij Zapisz. Copyright IBM Corp. 2000,

10 4 iseries: Programowanie z użyciem gniazd

11 Rozdział 2. Co nowego w wersji V5R1 W tej sekcji przedstawiono najważniejsze rozszerzenia funkcjonalne gniazd w systemach iseries. Publikacja Programowanie z użyciem gniazd przedstawia podstawowe i zaawansowane koncepcje dotyczące gniazd, a także zawiera przykładowe programy i zalecenia dotyczące projektowania aplikacji. Ponadto publikacja ta została dostosowana do potrzeb zarówno zaawansowanych, jak i początkujących programistów. Poniżej opisano niektóre nowe rozszerzenia funkcjonalne gniazd w systemach iseries: Nowe funkcje API dla asynchronicznych operacji we/wy Funkcje API dla asynchronicznych operacji we/wy udostępniają nową metodę dla modeli wątków klient/serwer, umożliwiającą realizację współbieżnych operacji we/wy z efektywnym wykorzystaniem pamięci. Asynchroniczne operacje we/wy pozwalają zmniejszyć użycie zasobów poprzez efektywne wykorzystanie minimalnej liczby wątków procesów roboczych dla maksymalnej liczby klientów. W poprzednich modelach wątków procesów klient/serwer przeważały dwa modele operacji we/wy. W pierwszym z nich jednemu połączeniu klienta dedykowano jeden wątek. Prowadziło to do używania zbyt wielu wątków i mogło powodować dodatkowe obciążenie związane z przejściem w stan nieaktywny i uaktywnieniem. W drugim modelu minimalizuje się liczbę wątków za pomocą funkcji API select() dla dużego zestawu połączeń klientów i delegując przygotowane połączenia klientów lub żądanie do wątku. W tym modelu trzeba wybierać lub zaznaczać wyniki wcześniejszego wyboru, co wymaga wykonania znacznej i powtarzalnej pracy. Asynchroniczne operacje we/wy i nakładanie operacji we/wy eliminują oba te problemy, przekazując dane z i do bufora użytkownika po przekazaniu sterowania do aplikacji użytkownika. Asynchroniczne operacje we/wy powiadamiają wątki procesów roboczych o dostępności danych do odczytu oraz o gotowości połączenia do transmisji danych. Do niniejszej publikacji dołączono następujące sekcje poświęcone asynchronicznym operacjom we/wy: v Asynchroniczne operacje we/wy W tej sekcji omówiono koncepcje asynchronicznych operacji we/wy i sposób ich działania. v Przykład: korzystanie z asynchronicznych operacji we/wy W sekcji przedstawiono przykładowy program korzystający z operacji we/wy. Nowa obsługa interfejsów API Global Secure ToolKit (GSKit) Global Secure ToolKit (GSKit) to nowy zestaw interfejsów programistycznych dla programowania z użyciem Secure Sockets Layer. v Obsługa interfejsów API Global Secure ToolKit (GSKit) W sekcji omówiono interfejsy GSKit oraz opisano nowe funkcje API i sposób ich wykorzystania. Nowa obsługa rodziny adresów AF_UNIX_CCSID Rodzina adresów AF_UNIX_CCSID umożliwia programistom korzystanie z nazw ścieżek w kodzie UNICODE w aplikacjach używających gniazd. Szczegóły dotyczące tej nowej rodziny adresów można znaleźć w następujących sekcjach: v Rodzina adresów AF_UNIX_CCSID W sekcji opisano strukturę i parametry rodziny adresów AF_UNIX_CCSID. v Korzystanie z rodziny adresów AF_UNIX_CCSID Sekcja zawiera szczegóły dotyczące konfigurowania rodziny adresów AF_UNIX_CCSID i korzystania z niej. v Przykład: rodzina adresów AF_UNIX_CCSID Sekcja zawiera przykładowy program, który wykorzystuje rodzinę adresów AF_UNIX_CCSID. Nowe rozszerzenia obsługi serwisowej W związku z koniecznością dostosowania się do wymagań aplikacji i serwerów działających na potrzeby e-biznesu wykorzystanie gniazd i warstwy SSL wciąż rośnie. Rosną również wymagania wobec narzędzi Copyright IBM Corp. 2000,

12 serwisowych dla gniazd. Dostępne w wersjach V4R5 i V5R1 nowe, udoskonalone narzędzia serwisowe umożliwiają śledzenie działania programów używających gniazd w celu znalezienia rozwiązań dla problemów związanych z aplikacjami używającymi gniazd i warstwy SSL. Narzędzia te umożliwiają programistom i pracownikom centrum obsługi umiejscowienie problemów z użyciem gniazd poprzez wybór takich parametrów gniazd, jak adres IP lub informacje o porcie. v Rozszerzenia obsługi serwisowej W sekcji opisano nowe rozszerzenia obsługi serwisowej, które można wykorzystać do rozwiązywania problemów z programami używającymi gniazd. 6 iseries: Programowanie z użyciem gniazd

13 Rozdział 3. Wymagania wstępne dla programowania z użyciem gniazd Przed przystąpieniem do pisania aplikacji używającej gniazd wykonaj następujące zadania: 1. Zainstaluj bibliotekę QSYSINC. Biblioteka ta zawiera pliki nagłówkowe, niezbędne przy kompilowaniu aplikacji używających gniazd. 2. Zainstaluj program licencjonowany C Compiler (5722 CX2). Jeśli planujesz korzystanie z rodziny adresów AF_INET: 1. Skonfiguruj środowisko TCP/IP. Aby używać funkcji API Secure Socket Layer (SSL) wykonaj, oprócz wymienionych powyżej, następujące zadania: 1. Zainstaluj i skonfiguruj program licencjonowany Menedżer certyfikatów cyfrowych (5722 SS1 opcja 34). Szczegóły znajdziesz w sekcji Menedżer certyfikatów cyfrowych w Centrum informacyjnym. 2. Zainstaluj program licencjonowany Cryptographic Access Provider (5722 AC2 lub AC3). 3. Jeśli chcesz używać SSL z koprocesorem szyfrującym 4758 (model 023), musisz go zainstalować wraz ze wszystkimi wymaganymi przez niego programami i skonfigurować. Instrukcje dotyczące konfigurowania zawiera publikacja 4758 PCI Cryptographic Coprocessor for iseries. Jeśli planujesz zaprojektowanie gniazd AF_TELEPHONY, używających linii telefonicznych, oprócz zaleceń ogólnych, wykonaj wymienione niżej czynności. 1. Określ odpowiednie wymagania sprzętowe dla ISDN. Szczegóły zawiera sekcja Planowanie usług ISDN w Centrum informacyjnym. 2. Skonfiguruj środowisko ISDN. Szczegóły zawiera sekcja Konfigurowanie ISDN w Centrum informacyjnym. Copyright IBM Corp. 2000,

14 8 iseries: Programowanie z użyciem gniazd

15 Rozdział 4. Podstawowe koncepcje dotyczące gniazd Gniazdo to miejsce połączenia transmisji (punkt końcowy), które można nazwać i zaadresować w sieci. Procesy korzystające z gniazd mogą współistnieć w tym samym systemie, jak i w różnych systemach w różnych sieciach. Gniazda są przydatne zarówno dla aplikacji samodzielnych, jak i sieciowych. Gniazda umożliwiają wymianę informacji pomiędzy procesami na tej samej maszynie lub poprzez sieć, dystrybucję zadań do najbardziej wydajnej maszyny oraz ułatwiają dostęp do danych przechowywanych w centralnym miejscu. Funkcje API gniazd są standardem dla sieci TCP/IP. Funkcje te są obsługiwane w wielu systemach operacyjnych. Gniazda w systemie OS/400 obsługują wiele protokołów transportowych i sieciowych. Gniazda są powszechnie używane w interakcjach klient/serwer. Typowa konfiguracja systemu umieszcza serwer na jednym komputerze, a klientów na innych komputerach. Klienci łączą się z serwerem, wymieniają informacje, a następnie się odłączają. W niżej wymienionych sekcjach objaśniono podstawowe elementy, które tworzą gniazdo: v Jak działają gniazda v Charakterystyki gniazd Copyright IBM Corp. 2000,

16 10 iseries: Programowanie z użyciem gniazd

17 Rozdział 5. Jak działają gniazda Ustanawianie gniazd wiąże się z typowym przepływem zdarzeń. W zorientowanym na połączenie modelu klient-serwer gniazdo procesu serwera czeka na żądania od klienta. W tym celu serwer najpierw ustanawia (wiąże) adres, z którego klient może skorzystać, aby znaleźć serwer. Gdy adres jest ustanowiony, wtedy serwer czeka, aż klient zażąda usługi. Wymiana danych od klienta do serwera zachodzi wtedy, gdy klient łączy się z serwerem poprzez gniazdo. Serwer spełnia żądanie klienta i wysyła odpowiedź z powrotem do klienta. Uwaga: Gniazda w systemie OS/400 zaprojektowano na podstawie gniazd Berkeley Software Distribution (BSD) wersji 4.3. Jednak funkcje API gniazd OS/400 różnią się od funkcji API gniazd BSD. Opis różnic pomiędzy tymi funkcjami API zawiera sekcja Zgodność z Berkeley Software Distributions (BSD). Na rysunku przedstawiono typowy przepływ zdarzeń (i sekwencję wywoływanych funkcji) sesji tworzenia gniazda zorientowanego na połączenie. Wyjaśnienie każdego zdarzenia znajduje się dalej. Typowy przepływ zdarzeń dla gniazd zorientowanych na połączenie 1. Funkcja socket() tworzy punkt końcowy komunikacji i zwraca deskryptor gniazda reprezentujący ten punkt. 2. Gdy aplikacja ma deskryptor gniazda, może powiązać z gniazdem unikalną nazwę. Serwery muszą mieć powiązaną nazwę, aby były dostępne z sieci. 3. Funkcja listen() wskazuje gotowość do zaakceptowania wysyłanych przez klienta żądań połączenia. Gdy dla gniazda wywołana jest funkcja listen(), gniazdo nie może aktywnie zainicjować żądań Copyright IBM Corp. 2000,

18 połączenia. Funkcja API listen() jest wywoływana po przydzieleniu gniazda za pomocą funkcji socket() i po tym, jak funkcja bind() powiąże z gniazdem nazwę. Funkcję listen() trzeba wywoływać przed wywołaniem funkcji accept(). 4. Aplikacja typu klient korzysta z funkcji connect() w gnieździe potokowym do ustanowienia połączenia z serwerem. 5. Aplikacja typu serwer używa funkcji accept() do zaakceptowania żądania połączenia od klienta. Przed wywołaniem funkcji accept() na serwerze muszą być pomyślnie wywołane funkcje bind() i listen(). 6. Gdy pomiędzy gniazdami potokowymi (pomiędzy klientem a serwerem) jest ustanowione połączenie, można korzystać z dowolnej funkcji API gniazda służącej do przesyłania danych. Aplikacje typu klient i serwer mają do wyboru wiele funkcji przesyłania danych, takich jak send(), recv(), read(), write() i inne. 7. Gdy jedna ze stron chce zakończyć działanie, wywołuje funkcję close(), która zwalnia wszystkie przydzielone gniazdu zasoby systemu. Uwaga: Funkcje API gniazd w modelu komunikacyjnym znajdują się pomiędzy warstwą aplikacji a warstwą transportową. Nie stanowią one warstwy w modelu komunikacyjnym. Umożliwiają interakcję aplikacji z warstwami: transportową i sieciową w typowym modelu komunikacyjnym. Strzałki na poniższym rysunku pokazują pozycje gniazda i warstwę komunikacyjną realizowaną przez gniazdo. Zazwyczaj konfiguracja sieci uniemożliwia połączenia między chronioną siecią wewnętrzną a mniej chronioną siecią zewnętrzną. Jednak można umożliwić gniazdom komunikację z programami typu serwer działającymi w systemie poza firewall (bardzo chroniony host). Gniazda są również częścią implementacji IBM AnyNet dla architektury Multiprotocol Transport Networking (MPTN). Architektura MPTN umożliwia działanie sieci transportowej ponad dodatkowymi sieciami transportowymi i łączenie programów użytkowych przez sieci transportowe różnych typów. Centrum informacyjne zawiera specyficzne informacje dotyczące API OS/400 i ogólne informacje dotyczące funkcji API. Sekcja Funkcje API typu UNIX zawiera informacje dotyczące API gniazd. 12 iseries: Programowanie z użyciem gniazd

19 Rozdział 6. Charakterystyki gniazd Gniazda mają następujące cechy: v Gniazdo jest reprezentowane przez liczbę całkowitą. Liczbę tę nazywa się deskryptorem gniazda. v Gniazdo istnieje tak długo, jak długo proces utrzymuje otwarte odniesienie do niego. v Gniazdo można nazwać i wykorzystywać do komunikacji z innymi gniazdami w domenie komunikacyjnej. v Gniazda komunikują się, gdy serwer przyjmuje od nich połączenia lub gdy wymieniają komunikaty z serwerem. v Gniazda można tworzyć parami (tylko dla gniazd w rodzinie adresów AF_UNIX). Połączenie zapewniane przez gniazdo może być zorientowane na połączenie lub bezpołączeniowe. Komunikacja zorientowana na połączenie zakłada, że ustanawiane jest połączenie i następuje dialog pomiędzy programami. Program realizujący usługę (program serwera) uruchamia dostępne gniazdo, które może akceptować przychodzące żądania połączeń. Opcjonalnie serwer może przypisać udostępnianej usłudze nazwę, która umożliwi klientom identyfikację miejsca, w którym ta usługa jest dostępna, i sposobu połączenia się z nią. Klient usługi (program typu klient) musi zażądać usługi od programu typu serwer. Klient realizuje to przez połączenie się z niepowtarzalną nazwą lub z atrybutami powiązanymi z tą nazwą, wyznaczonymi przez serwer. Przypomina to wybieranie numeru telefonu (identyfikator) i nawiązywanie połączenia z inną firmą, która oferuje usługę (na przykład hydrauliczną). Gdy odbiorca wywołania (serwer, a w tym przykładzie firma hydrauliczna) odbierze telefon, połączenie zostaje ustanowione. Hydraulik potwierdza, że jest tą firmą, o którą chodziło, i połączenie zostaje aktywne tak długo, na ile to potrzebne. Komunikacja bezpołączeniowa zakłada, że nie zostaje ustanowione żadne połączenie, przez które będzie odbywał się dialog lub przesyłanie danych. Zamiast tego program typu serwer wyznacza nazwę identyfikującą miejsce, w którym jest osiągalny (coś jak skrzynka pocztowa). Wysyłając list do skrzynki pocztowej nie można być całkowicie pewnym, że dotrze on do odbiorcy. Zwykle trzeba czekać na odpowiedź. W takim przypadku nie ma aktywnego połączenia w czasie rzeczywistym, podczas którego wymieniane są dane. Określanie charakterystyk gniazd Gdy aplikacja tworzy gniazdo za pomocą funkcji socket(), musi zidentyfikować gniazdo przez podanie następujących parametrów: v v v Rodzina adresów gniazda określa format struktury adresu gniazda. W tej sekcji przedstawiono przykłady struktury adresu dla każdej rodziny adresów. Ogólną definicję struktury adresów gniazd można znaleźć w sekcji Struktura adresu gniazda. Typ gniazda określa pożądaną formę komunikacji dla gniazda. Protokoły obsługiwane przez gniazdo to protokoły, których używa gniazdo. Te parametry czy charakterystyki definiują aplikację używającą gniazd i sposób, w jaki współdziała ona z innymi aplikacjami używającymi gniazd. W zależności od rodziny adresów używanej przez gniazdo, można wybrać różne typy gniazd i różne protokoły. Poniższa tabela przedstawia rodziny adresów i powiązane z nimi typy gniazd i protokoły: Tabela 1. Podsumowanie charakterystyk gniazd Rodzina adresów Typ gniazda Protokół gniazda AF_UNIX SOCK_STREAM nie dotyczy SOCK_DGRAM nie dotyczy AF_INET SOCK_STREAM TCP/IP, SNA, IPX SOCK_DGRAM TCP/IP, SNA, IPX SOCK_RAW IP Copyright IBM Corp. 2000,

20 Tabela 1. Podsumowanie charakterystyk gniazd (kontynuacja) AF_TELEPHONY SOCK_STREAM nie dotyczy AF_NS SOCK_SEQPACKET SPX SOCK_STREAM SPX SOCK_DGRAM IPX AF_UNIX_CCSID SOCK_STREAM nie dotyczy SOCK_DGRAM nie dotyczy Oprócz tych parametrów gniazd, w procedurach sieciowych i plikach nagłówkowych dostarczanych z biblioteką QSYSINC są zdefiniowane stałe wartości. Opisy plików nagłówkowych można znaleźć w wykazie poszczególnych funkcji API znajdującym się w sekcji Funkcje API gniazd w Centrum informacyjnym. W sekcjach zawierających opis oraz składnię i sposób użycia każdej funkcji API wymieniono odpowiedni dla niej plik nagłówkowy. Procedury obsługi gniazd w sieci umożliwiają aplikacjom używającym gniazd uzyskiwanie informacji od hostów, protokołów, usług oraz plików sieciowych. Opis tych procedur zawiera sekcja Procedury obsługi gniazd w sieci. Struktura adresu gniazda Podczas przekazywania i odbierania adresów gniazda korzystają ze struktury adresu sockaddr. Struktura ta nie wymaga API gniazda do rozpoznawania formatu adresowania. Obecnie system OS/400 obsługuje gniazda Berkeley Software Distributions (BSD) 4.3. W BSD 4.4 wszystkie struktury sockaddr różnią się od BSD 4.3. Na przykład struktura sa_family w BSD.4.4 ma tylko 1 bajt, a długość jest opisywana innym bajtem. Różnica ta powoduje problemy w łączeniu z portami systemu iseries 400 aplikacji z innych platform. struktura sockaddr: struct sockaddr u_short sa_family; char sa_data[14]; ; części struktury sockaddr: v krótka liczba całkowita definiująca rodzinę adresów. Wartość ta jest podawana dla rodziny adresów w wywołaniu funkcji socket(), v 14 bajtów zarezerwowanych do przechowywania samego adresu. Uwaga: Łańcuch znaków o długości 14 bajtów jest przeznaczony na adres. Adres może przekroczyć tę długość. Struktura jest ogólna, gdyż nie definiuje formatu adresu. Format adresu jest określony typem transportu, dla którego zostało utworzone gniazdo. Każdy z protokołów warstwy transportowej definiuje dokładny format, odpowiadający jego wymaganiom, w podobnej strukturze adresu. Protokół transportowy jest identyfikowany przez wartość parametru protokołu dla funkcji API socket(). Rodzina adresów gniazd Parametr rodziny adresów dla funkcji socket() określa format struktury adresu, która będzie używana przez funkcje gniazd. Protokoły rodziny adresów zapewniają transport sieciowy danych aplikacji z jednej aplikacji do innej (lub z jednego procesu do innego wewnątrz tej samej maszyny). Aplikacja określa protokół transportu sieciowego w parametrze protokołu gniazda. 14 iseries: Programowanie z użyciem gniazd

21 Parametr rodziny adresów (address_family) dla funkcji socket() określa strukturę adresu używaną przez funkcje gniazd. W poniższych sekcjach opisano każdą z pięciu rodzin adresów, zastosowanie każdej z nich, powiązane z nimi protokoły i przykłady odpowiednich struktur: v Rodzina adresów AF_INET v Rodzina adresów AF_UNIX v Rodzina adresów AF_NS v Rodzina adresów AF_TELEPHONY v Rodzina adresów AF_UNIX_CCSID Rodzina adresów AF_INET Umożliwia komunikację międzyprocesową pomiędzy procesami działającymi w tym samym systemie lub w różnych systemach. Adresy dla gniazd AF_INET to adresy IP i numery portów. Adres dla gniazda AF_INET można podać w postaci adresu IP, na przykład , lub w formie 32-bitowej, czyli X Dla aplikacji używającej gniazd i korzystającej z protokołów TCP lub UDP rodzina adresów AF_INET używa struktury adresu sockaddr_in: struct sockaddr_in short sin_family; u_short sin_port; struct in_addr sin_addr; char sin_zero[8]; ; Tabela 2. Struktura adresu AF_INET Pole struktury adresu sin_family sin_port sin_addr sin_zero Definicja Rodzina adresów; w przypadku TCP lub UDP jest nią zawsze AF_INET. Numer portu. Adres internetowy. Pole zastrzeżone. W pole należy wpisać szesnastkowe zera. Informacje o zastosowaniu rodziny adresów AF_INET i przykłady programów używających tej rodziny zawiera sekcja Korzystanie z rodziny adresów AF_INET. Rodzina adresów AF_UNIX Umożliwia komunikację międzyprocesową w ramach jednego systemu, w którym używane są funkcje API gniazd. Adres jest w rzeczywistości nazwą ścieżki do pozycji systemu plików. Gniazda można tworzyć w katalogu głównym lub w dowolnym otwartym systemie plików, na przykład asqsys lub QDOC. Aby odbierać odsyłane datagramy, program musi powiązać gniazdo AF_UNIX, SOCK_DGRAM z nazwą. Dodatkowo, po zamknięciu gniazda, program musi w sposób jawny usunąć obiekt systemu plików funkcją API unlink(). Gniazda w ramach rodziny adresów AF_UNIX korzystają ze struktury adresu sockaddr_un: struct sockaddr_un short sun_family; char sun_path[126]; ; Tabela 3. Struktura adresu AF_UNIX Pole struktury adresu sun_family sun_path Definicja Rodzina adresów. Nazwa ścieżki do pozycji systemu plików. Rozdział 6. Charakterystyki gniazd 15

22 Dla rodziny adresów AF_UNIX nie specyfikuje się protokołów ponieważ nie są one używane. Stosowany mechanizm komunikacji dwóch procesów zależy od danej maszyny. Informacje o zastosowaniu rodziny adresów AF_UNIX i przykłady programów używających tej rodziny zawiera sekcja Korzystanie z rodziny adresów AF_UNIX. Rodzina adresów AF_TELEPHONY Pozwala użytkownikom nawiązywać i odbierać połączenia telefoniczne poprzez sieć telefoniczną ISDN za pomocą standardowych funkcji API gniazd. Gniazda tworzące punkty końcowe połączenia w tej domenie są w rzeczywistości wywoływanymi i wywołującymi stronami połączenia telefonicznego. Adresy w tej rodzinie adresów są reprezentowane przez 40-cyfrowe numery telefoniczne. Ta rodzina adresów jest najczęściej wykorzystywana do obsługi faksów. System obsługuje gniazda AF_TELEPHONY tylko jako gniazda zorientowane na połączenie, dla których typ gniazda to SOCK_STREAM. Połączenie z gniazdem w domenie telefonicznej nie jest bardziej niezawodne niż stanowiące jego podstawę połączenie telefoniczne. Jeśli potrzebna jest gwarancja dostarczenia, należy użyć aplikacji, które oferują takie usługi, na przykład aplikacji do obsługi faksów wykorzystujących tę rodzinę adresów. Gniazda z rodziny adresów AF_TELEPHONY korzystają ze struktury adresu sockaddr_tel: struct sockaddr_tel short stel_family; struct tel_addr stel_addr; char stel_zero[4]; ; Adres telefoniczny składa się z 2 bajtów długości, po których następuje numer telefonu zawierający nie więcej niż 40 cyfr (0-9). struct tel_addr unsigned short t_len char t_addr[40]; ; Tabela 4. Struktura adresu AF_TELEPHONY Pole struktury adresu stel_family stel_addr stel_zero Definicja Rodzina adresów. Adres telefoniczny. Pole zastrzeżone. Więcej informacji o rodzinie adresów AF_TELEPHONY można znaleźć w sekcji Korzystanie z rodziny adresów AF_TELEPHONY, która zawiera również instrukcje konfigurowania środowiska do korzystania z rodziny adresów AF_TELEPHONY. Rodzina adresów AF_NS Ta rodzina adresów korzysta z adresów zgodnych z definicjami protokołów sieciowych firm Novell lub Xerox. Adres taki składa się z 4-bajtowego numeru sieci, 6-bajtowego numeru hosta (węzła) i 2-bajtowego numeru portu. W rodzinie adresów AF_NS dwubajtowe numery portów nazywane są gniazdami. Nie należy tego mylić ze zwyczajową definicją gniazda. Rzeczywiste gniazdo to punkt końcowy połączenia komunikacyjnego, tworzony za pomocą funkcji socket() lub accept(). System OS/400 obsługuje sieci firmy Novell, ale nie obsługuje sieci firmy Xerox. union ns_host unsigned char c_host[6]; uint16 s_host[3]; ; 16 iseries: Programowanie z użyciem gniazd

Programowanie przy użyciu gniazdek

Programowanie przy użyciu gniazdek Programowanie przy użyciu gniazdek Gniazdo (ang. socket) pojęcie abstrakcyjne reprezentujące dwukierunkowy punkt końcowy połączenia. Dwukierunkowość oznacza możliwość wysyłania i przyjmowania danych. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe dr Tomasz Tyrakowski Dyż ury: wtorki 12:00 13:00 czwartki 14:00 15:00 pokój B4-5 e-mail: ttomek@amu.edu.pl materiały: http://www.amu.edu.pl/~ttomek 1 Wymagania podstawowa znajomość

Bardziej szczegółowo

Architektura typu klient serwer: przesyłanie pliku tekstowo oraz logowania do serwera za pomocą szyfrowanego hasła

Architektura typu klient serwer: przesyłanie pliku tekstowo oraz logowania do serwera za pomocą szyfrowanego hasła Architektura typu klient serwer: przesyłanie pliku tekstowo oraz logowania do serwera za pomocą szyfrowanego hasła Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe typy serwerów

Podstawowe typy serwerów Podstawowe typy serwerów 1. Algorytm serwera. 2. Cztery podstawowe typy serwerów. iteracyjne, współbieżne, połączeniowe, bezpołączeniowe. 3. Problem zakleszczenia serwera. 1 Algorytm serwera 1. Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1 Gniazda dr inż. Sławomir Samolej Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Program przedmiotu oparto w części na materiałach opublikowanych na: http://wazniak.mimuw.edu.pl/ oraz na materiałach

Bardziej szczegółowo

Komunikacja międzyprocesowa. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Komunikacja międzyprocesowa. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Komunikacja międzyprocesowa Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Komunikacja międzyprocesowa Dla funkcjonowania systemów rozproszonych konieczna jest sprawna komunikacja pomiędzy odległymi procesami Podstawowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ Na bazie protokołu internetowego (IP) zbudowane są dwa protokoły warstwy transportowej: UDP (User Datagram Protocol) - protokół bezpołączeniowy, zawodny; TCP (Transmission

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie do korzystania z OpenSSL

Krótkie wprowadzenie do korzystania z OpenSSL Krótkie wprowadzenie do korzystania z OpenSSL Literatura: http://www.openssl.org E. Rescola, "An introduction to OpenSSL Programming (PartI)" (http://www.linuxjournal.com/article/4822) "An introduction

Bardziej szczegółowo

2. Interfejs gniazd. 2.1. Gniazdo

2. Interfejs gniazd. 2.1. Gniazdo 2. 2.1. Gniazdo Gniazdo (ang. socket): pewna abstrakcja wykorzystywana do wysyłania lub otrzymywania danych z innych procesów. Pełni rolę punktu końcowego w linii komunikacyjnej. to interfejs między programem

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 5: Warstwa transportowa: TCP i UDP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 5 1 / 22 Warstwa transportowa Cechy charakterystyczne:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji równoległych i rozproszonych. Wykład 4

Programowanie aplikacji równoległych i rozproszonych. Wykład 4 Wykład 4 p. 1/44 Programowanie aplikacji równoległych i rozproszonych Wykład 4 Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Gniazda - Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Architektura typu klient serwer: uproszczony klient POP3

Architektura typu klient serwer: uproszczony klient POP3 Architektura typu klient serwer: uproszczony klient POP3 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej dr inż. Łukasz Szustak Składniki systemu poczty e-mail

Bardziej szczegółowo

Gniazda - Wstęp. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Sposób komunikacji. Domena adresowa. olas@icis.pcz.pl

Gniazda - Wstęp. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Sposób komunikacji. Domena adresowa. olas@icis.pcz.pl Gniazda - Wstęp Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Domena adresowa 1/??

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Zdalne wywołanie procedur. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Zdalne wywołanie procedur. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Zdalne wywołanie procedur Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 RPC Komunikacja za pomocą gniazd jest wydajna, gdyż korzystamy z funkcji systemowych niewygodna, gdyż musimy wyrażać ją za pomocą jawnego

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

SUMA KONTROLNA (icmp_cksum) NUMER KOLEJNY (icmp_seq)

SUMA KONTROLNA (icmp_cksum) NUMER KOLEJNY (icmp_seq) Program my_ping: wysłanie komunikatu ICMP z żądaniem echa Struktura icmp (plik netinet/ip_icmp.h) 0 7 8 15 16 31 TYP (icmp_type) KOD (icmp_code) IDENTYFIKATOR (icmp_id) SUMA KONTROLNA (icmp_cksum) NUMER

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji rozproszonej w Sun RPC

Tworzenie aplikacji rozproszonej w Sun RPC Tworzenie aplikacji rozproszonej w Sun RPC Budowa aplikacji realizowana jest w następujących krokach: Tworzenie interfejsu serwera w języku opisu interfejsu RPCGEN Tworzenie: namiastki serwera namiastki

Bardziej szczegółowo

Komunikacja za pomocą potoków. Tomasz Borzyszkowski

Komunikacja za pomocą potoków. Tomasz Borzyszkowski Komunikacja za pomocą potoków Tomasz Borzyszkowski Wstęp Sygnały, omówione wcześniej, są użyteczne w sytuacjach błędnych lub innych wyjątkowych stanach programu, jednak nie nadają się do przekazywania

Bardziej szczegółowo

1. Model klient-serwer

1. Model klient-serwer 1. Model klient-serwer 1.1. Model komunikacji w sieci łącze komunikacyjne klient serwer Tradycyjny podział zadań: Klient strona żądająca dostępu do danej usługi lub zasobu Serwer strona, która świadczy

Bardziej szczegółowo

Serwer współbieżny połączeniowy

Serwer współbieżny połączeniowy Serwery współbieżne 1. Serwery współbieżne serwery połączeniowe, usuwanie zakończonych procesów, serwery bezpołączeniowe, 2. Jednoprocesowe serwery współbieżne. koncepcja i implementacja. 1 Serwer współbieżny

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

1. Model klient-serwer

1. Model klient-serwer 1. 1.1. Model komunikacji w sieci łącze komunikacyjne klient serwer Tradycyjny podziała zadań: Klient strona żądająca dostępu do danej usługi lub zasobu Serwer strona, która świadczy usługę lub udostępnia

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu Mobilne Rozwiązania dla biznesu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB API-USSD GATESMS.EU wersja 0.9 Opracował: Gatesms.eu Spis Historia wersji dokumentu...3 Bezpieczeństwo...3 Wymagania ogólne...3 Mechanizm zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe email: dawid@us.edu.pl Programowanie warstwy transportu. - Berkeley sockets. - koncepcja gniazda - bibliteka sockets (connect(),socket(),bind(),listen(),accept(),read(),write() )

Bardziej szczegółowo

Laboratorium podstaw telekomunikacji

Laboratorium podstaw telekomunikacji Laboratorium podstaw telekomunikacji Temat: Pomiar przepustowości łączy w sieciach komputerowych i podstawowe narzędzia sieciowe. Cel: Celem ćwiczenia jest przybliżenie studentom prostej metody pomiaru

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer Sieci równorzędne, oraz klient - serwer podział sieci ze względu na udostępnianie zasobów: równorzędne, peer-to-peer, P2P, klient/serwer, żądanie, odpowiedź, protokół sieciowy, TCP/IP, IPX/SPX, admin sieciowy,

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Protokoły internetowe

Protokoły internetowe Protokoły internetowe O czym powiem? Wstęp Model OSI i TCP/IP Architektura modelu OSI i jego warstwy Architektura modelu TCP/IP i jego warstwy Protokoły warstwy transportowej Protokoły warstwy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Tunelowanie, kapsułkowanie, XDR. 1. Transmisja tunelowa i kapsułkowanie serwery proxy. 2. Zewnętrzna reprezentacja danych XDR.

Tunelowanie, kapsułkowanie, XDR. 1. Transmisja tunelowa i kapsułkowanie serwery proxy. 2. Zewnętrzna reprezentacja danych XDR. Tunelowanie, kapsułkowanie, XDR 1. Transmisja tunelowa i kapsułkowanie serwery proxy. 2. Zewnętrzna reprezentacja danych XDR. 1 Transmisja tunelowa i kapsułkowanie Sieci komputerowe rozwijały się stopniowo

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych Laboratorium 5 Temat: Polityki bezpieczeństwa FortiGate. Spis treści 2. Cel ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź 1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź autorytatywna dotycząca hosta pochodzi od serwera: a) do którego

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania systemów KOMUNIKACJA SIECIOWA I SYSTEMY RPC

Projektowanie oprogramowania systemów KOMUNIKACJA SIECIOWA I SYSTEMY RPC Projektowanie oprogramowania systemów KOMUNIKACJA SIECIOWA I SYSTEMY RPC plan programowanie sieciowe BSD/POSIX Socket API systemy RPC interfejsy obiektowe CORBA DCOM RMI WebServices WSDL/SOAP XML-RPC REST

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP

Na podstawie: Kirch O., Dawson T. 2000: LINUX podręcznik administratora sieci. Wydawnictwo RM, Warszawa. FILTROWANIE IP FILTROWANIE IP mechanizm decydujący, które typy datagramów IP mają być odebrane, które odrzucone. Odrzucenie oznacza usunięcie, zignorowanie datagramów, tak jakby nie zostały w ogóle odebrane. funkcja

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej ieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej 1969 ARPANET sieć eksperymentalna oparta na wymianie pakietów danych: - stabilna, - niezawodna,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 9 Temat ćwiczenia: Aplikacje klient-serwer. 1. Wstęp teoretyczny.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Gniazda BSD UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI. Jacek Nowicki

Gniazda BSD UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI. Jacek Nowicki UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI Gniazda BSD Jacek Nowicki Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Mostowskiego Gdańsk 2003 Spis treści Wstęp...3 1. Krótki rys

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Komputery i Systemy Równoległe Jędrzej Ułasiewicz 1

Komputery i Systemy Równoległe Jędrzej Ułasiewicz 1 Komputery i Systemy Równoległe Jędrzej Ułasiewicz 1 1 Interfejs gniazdek Jednolity interfejs API (Application Program Interface) do mechanizmów komunikacji sieciowej. Wprowadzony w wersji Unixa BSD 4.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Koncentrator VPN. Konfiguracja OpenVPN. +Sieci hybrydowe. Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0

Koncentrator VPN. Konfiguracja OpenVPN. +Sieci hybrydowe. Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0 Koncentrator VPN Konfiguracja OpenVPN +Sieci hybrydowe Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0 Zawartość WSTĘP... 3 KROK 1 WŁĄCZ SERWER OPENVPN... 4 KROK 2 KONFIGURACJA SERWERA... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA INTERNETOWA

TELEFONIA INTERNETOWA Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych TELEFONIA INTERNETOWA Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA INSTALACJA I PODSTAWY SERWERA ASTERISK

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo