Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 1 Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarczej i podstaw prowadzenia gospodarczej (trzecia edycja) Program trzeciej edycji szkolenia warsztatowego opiera się na naszym doświadczeniu i analizie ankiet ewaluacyjnych z poprzednich edycji warsztatów. Wprowadzone nieznaczne modyfikacje dotyczą miedzy innymi: rozszerzenia omawianych treści w zakresie zagadnień związanych z tworzeniem biznes planu wraz z diagnozą możliwości odniesienia sukcesu przedsięwzięcia oraz z analizą finansową (prezentacja przykładowych biznes planów). W trakcie szkolenia zwrócona zostanie również szczególna uwaga na kwestie związane z aktualnymi zmianami w procedurze zakładania i rejestracji nowych podmiotów gospodarczych. Cel warsztatów szkoleniowych: Celem warsztatów jest nabycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu rozpoczynania i prowadzenia gospodarczej oraz wykorzystania nabytej wiedzy w codziennej pracy doradcy ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego. Program szkolenia oprócz podstawowych informacji na temat przedsiębiorczości obejmuje również elementy związane z doradztwem w zakresie przedsiębiorczości. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali dobrą orientację w zakresie warunków zakładania i prowadzenia gospodarczej oraz będą potrafili posiadaną wiedzę wykorzystać w pracy doradcy. Profil uczestnika i pożądane umiejętności uczestników: Szkolenie jest adresowane do następujących odbiorców: 1. Pracowników publicznych służb zatrudnienia w tym doradców zawodowych, liderów klubów pracy, doradców EURES, również pośredników pracy (ze względu na zakres warsztatów).. Uczestnikami szkolenia mogą być również osoby szkolone przez Urzędy Pracy, które po szkoleniu zostaną przez urząd zatrudnione. 3. Pracowników i doradców zatrudnionych w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie i Miejskich Centrach Pomocy Rodzinie, doradców zawodowych Ochotniczych Hufców Pracy. 4. Pracowników PEFRON i jego oddziałów. 5. Liderów społeczności lokalnych i liderów lokalnych grup działania. 6. Pracowników niepublicznych służb zatrudnienia doradców punktów konsultacyjnych (PK), trenerów i koordynatorów projektów EFS. 7. Pracowników inkubatorów przedsiębiorczości, ośrodków rozwoju przedsiębiorczości, funduszy pożyczkowych. Program został tak skonstruowany, że stosunkowo łatwo można go poddać modyfikacjom aby w sposób najbardziej doskonały był on przystosowany do potrzeb i możliwości uczestników jednak pożądane jest aby uczestnicy warsztatów posiadali podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia usługi doradczej. Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES ul. Unii Europejskiej 4 (lok 04) Solec Kujawski tel. /05/ tel/fax /05/ kom

2 Sposób prowadzenia zajęć: Wszystkie zajęcia prowadzone będą równocześnie przez dwóch doświadczonych trenerów w formie wykładowo warsztatowej z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych oraz z wykorzystaniem studium, wymianą i rozwiązywaniem zadań. Warsztaty są prowadzone w jednej trzydniowej sesji, do wyboru są trzy miejsca w których warsztaty będą prowadzone. Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: 1. Zdolności i predyspozycje do prowadzenia na własny rachunek (charakterystyka profilu zawodowego przedsiębiorcy).. Metody określania (identyfikowania) zdolności i predyspozycje do prowadzenia testy kompetencji zawodowych, metody budowy własnych testów kompetencji zawodowych oraz wykorzystywania dostępnych testów. Interpretacja testów. 3. Przygotowanie kompleksowej usługi doradczej dla starterów jako czynnik współdecydujący o powodzeniu przyszłego przedsięwzięcia przygotowanie pakietów doradczych do wykorzystania w trakcie usługi doradczej. 4. Najczęściej poruszane obszary problemowe w doradztwie dla starterów. o Analiza SWOT przyszłej. o Biznes plan i studium wykonalności dla nowootwieranej firmy. o Sposoby i metody przeprowadzenia analizy opłacalności finansowej przedsięwzięcia. o Ramy administracyjno-prawne prowadzonej. o Ewidencja/rejestracja. o Wymagane pozwolenia, certyfikaty i koncesje. 5. System księgowy oraz sprawozdawczość finansowa. 6. Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego na etapie zakładania i rozwoju firmy. 7. Określanie ścieżki rozwojowej powstającego przedsiębiorstwa. 8. Doradca jako mentor (przygotowanie do prowadzenia sesji doradczej). Materiały szkoleniowe otrzymywane przez uczestników: 1 Skrypty obejmujące treścią omawiane zagadnienia w części wykładowej i warsztatowej. Wydruk prezentacji multimedialnych z częścią do notatek. 3 Testy przydatne w pracy doradcy dla starterów (osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą. 4 Wzory, szablony do przygotowania własnych testów. 5 Wzory, szablony do przygotowanie pakietów doradczych. 6 Kopię materiałów w wersji elektronicznej (na płycie CD). Trenerzy prowadzący: Artur Witkowski 9. Posiada bogate doświadczenie jako trener i wykładowca, pracował w wielu projektach szkoleniowych m. innymi: o "SYNERGIA" - System kompleksowego szkolenia kadr Powiatowych Urzędów Pracy o Phare 001 i Phare 00, Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich o Projekt przedsiębiorczyni skierowany do pań rozpoczynających działalność gospodarczą oraz prowadzących działalność we wczesnej fazie rozwoju o Wschód Biznesu projekt dla małych i mikro firm zlokalizowanych w rejonach polski wschodniej Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES ul. Unii Europejskiej 4 (lok 04) Solec Kujawski tel. /05/ tel/fax /05/ kom

3 3 10. Był wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych w ramach EFS SPO RZL Nowa jakość usług - program doskonalenia zawodowego pracowników instytucji rynku pracy dla pracowników instytucji rynku pracy 11. Swoją wiedzę wykorzystuje w pracy zawodowej, obecnie jako wykładowca: o Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Języków Obcych gdzie zajmuje się problematyką związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem. o Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim gdzie zajmuje się problematyką związaną z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. 1. Jako właściciel Biura Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES realizuje na zlecenia firm zewnętrznych projekty współfinansowane środkami Unii Europejskiej oraz jest organizatorem i wykładowcą na wielu szkoleniach i kursach. 13. Posiada szerokie doświadczenie w projektach z zakresu przedsiębiorczości, prowadził instytucje realizującą projekt TOR 10 Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez samozatrudnienie, prowadził i był doradcą w punkcie konsultacyjno doradczym (PKD), posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z osobami prowadzącymi bądź zamierzającymi prowadzić działalność gospodarczą. 14. Posiada bardzo dobrą orientacje w problematyce pracy z osobami bezrobotnymi wynikające z faktu bycia w przeszłości dyrektorem i prezesem organizacji okołobiznesowej, a swoją wiedzę wykorzystuje również jako doradca z zakresu tworzenia i rozwoju firmy, opracowania biznes planów oraz pozyskiwania funduszy unijnych. 15. Czynnie działa jako konsultant w zakresie szeroko rozumianej problematyki przedsiębiorczości i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz zagadnień dotyczących funduszy europejskich. Jest autorem artykułów dotyczących pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE, podstaw funkcjonowania firmy oraz konkurowania przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej. Barbara Chmielewska 16. Doradca zawodowy, pedagog absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, aktualny obszar zainteresowań związany jest z szeroko rozumianą tematyką doradztwa zawodowego w pełnym zakresie.; począwszy od przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy, aż do pomocy w powrocie na rynek pracy osobom na granicy wykluczenia społecznego. Z zakresu doradztwa również aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Wewnątrz firm sektora MiMŚP praca na rzecz rozwoju osobistego i podnoszenia poziomu kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej. 17. Swoją wiedzę wykorzystuje w pracy zawodowej, m.in.: o We współpracy z przedsiębiorstwami sektora MiMŚP: komunikacja wewnątrz firmy, o rekrutacja, selekcja nabór nowych pracowników, system ocen pracowniczych. W w ramach Stowarzyszenia Narodowe Forum Doradztwa Kariery na rzecz rozwoju doradztwa w Polsce, rozszerzenia oferty doradczej i upowszechnienia usług doradczych w Polsce 18. Uczestniczy jako trener i doradca w wielu projektach podnoszących kompetencje nauczycieli i doradców zawodowych, m.in. Zawodowe Drogowskazy projekt dla nauczycieli doradców zawodowych z całego kraju czy też projekt realizowany na zlecenie Komendy Głównej OHP podnoszący kwalifikacje doradców zawodowych OHP z całego kraju. 19. Od wielu lat koordynuje projekty szkoleniowe, m.in.: PAOW, PHARE 001 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie kujawsko-pomorskim, PHARE 00 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie kujawsko-pomorskim, PHARE 003 Wzrost Kompetencji Pracowników Służby Zdrowia w województwie kujawskopomorskimj, jest również organizatorem i wykładowcą na wielu szkoleniach i kursach. 0. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu oraz w pracy z osobami prowadzącymi bądź zamierzającymi prowadzić działalność gospodarczą była ekspertem pomagającym w zakładaniu i rozwoju własnej gospodarczej w ramach projektów PHARE 001 i PHARE 00 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES ul. Unii Europejskiej 4 (lok 04) Solec Kujawski tel. /05/ tel/fax /05/ kom

4 4 Program szkolenia: Dzień Czas trwania Tematyka Rodzaj zajęć Zakwaterowanie i rejestracja uczestników Wykorzystywane pomoce dydaktyczne i narzędzia Liczba godzin zajęć Dlaczego warto rozważyć rozpoczęcie własnej gospodarczej Zdolności i predyspozycje do prowadzenia na własny rachunek (charakterystyka profilu zawodowego przedsiębiorcy) Metody określania (identyfikowania) zdolności i predyspozycje do prowadzenia testy kompetencji zawodowych, metody budowy własnych testów kompetencji zawodowych oraz wykorzystywania dostępnych testów. Interpretacja testów. Przygotowanie kompleksowej usługi doradczej dla starterów jako czynnik współdecydujący o powodzeniu przyszłego przedsięwzięcia przygotowanie pakietów doradczych do wykorzystania w trakcie usługi doradczej Przerwa kawowa z doskonalenia metody określania (identyfikowania) zdolności i predyspozycji do prowadzenia Przykłady testów Arkusz pracy indywidualnej - Przygotowanie kompleksowej usługi doradczej Dzień I Najczęściej poruszane obszary problemowe w doradztwie dla starterów Analiza SWOT przyszłej Przykładowe arkusze do przeprowadzenia analizy SWOT Przerwa obiadowa Biznes plan i studium wykonalności dla nowootwieranej firmy Przerwa kawowa Wzory biznes planu Biznes plan i studium wykonalności dla nowootwieranej firmy (cd ) z zakresu tworzenia biznes planu przypadki Wzory planu biznes Kolacja integracyjna RAZEM W I DNIU 8 Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES ul. Unii Europejskiej 4 (lok 04) Solec Kujawski tel. /05/ tel/fax /05/ kom

5 5 Dzień Czas trwania Tematyka Rodzaj zajęć Wykorzystywane pomoce dydaktyczne i narzędzia Liczba godzin zajęć Śniadanie Sposoby i metody przeprowadzenia analizy opłacalności finansowej przedsięwzięcia o Analiza zysków i strat Przerwa kawowa Wzory biznes planu Ramy administracyjno-prawne prowadzonej Ewidencja/rejestracja gospodarczej Przykładowe dokumenty rejestracyjne dot. gospodarczej Przerwa kawowa Dzień II Wymagane pozwolenia, certyfikaty i koncesje System księgowy oraz sprawozdawczość finansowa Przykładowe dokumenty rejestracyjne dot. gospodarczej Przerwa obiadowa Kreowanie pomysłów na rozpoczęcie gospodarczej w zidentyfikowanych jako rozwojowe branżach i sektorach aktywności gospodarczej warsztaty twórczego myślenia Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach osłabienia gospodarczego - kryzys w prowadzeniu gospodarczej: zarządzanie wierzytelnościami oraz ich ściąganie, zabezpieczanie transakcji handlowych, ocena i pozyskiwanie informacji o kontrahentach handlowych, zarządzanie ryzykiem kursowym w gospodarczej, zarządzanie zmianą, zarządzanie kryzysowe w MŚP Rezygnacja z prowadzenia gospodarczej zawieszenie i likwidacja (zasady i procedura) Mini wykład Kolacja burza mózgów metoda 635 RAZEM W II DNIU 8 Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES ul. Unii Europejskiej 4 (lok 04) Solec Kujawski tel. /05/ tel/fax /05/ kom

6 6 Dzień Czas trwania Tematyka Rodzaj zajęć Śniadanie Wykorzystywane pomoce dydaktyczne i narzędzia Liczba godzin zajęć Dzień III Doradca jako mentor Prowadzenia mentorskiej dla starterów Kształtowania predyspozycji do prowadzenia mentorskiej i doświadczenie mentora Metod i technik prowadzenia mentoringu i doradztwa Przerwa kawowa Określanie ścieżki rozwojowej powstającego przedsiębiorstwa Zatrudnianie pracowników Przerwa kawowa Kontrola gospodarczej zasady przeprowadzania, prawa i obowiązki kontrolowanego Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego na etapie zakładania i rozwoju firmy Pozabankowe fundusze pożyczkowe Fundusze venture capital Dotacje Inne źródła finansowania Przerwa obiadowa Procedury pozyskiwania zewnętrznego finansowania (dotacji) z zakresu tworzenia i wypełniania formularza aplikacyjnego Praca indywidualna uczestników Praca indywidualna uczestników Sesja doradcza Praca indywidualna uczestników Mini wykład Przypadku Arkusze papieru i flamastry do pracy w grupach Arkusze papieru i flamastry do pracy w grupach Arkusze papieru i flamastry do pracy w grupach Wzory dokumentów aplikacyjnych Formularze wniosków Instrukcje Regulaminy RAZEM W III DNIU Rozdanie certyfikatów uczestnictwa i wyjazd uczestników OGÓŁEM LICZBA GODZIN SZKOLENIA 4 Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES ul. Unii Europejskiej 4 (lok 04) Solec Kujawski tel. /05/ tel/fax /05/ kom

7 7 Termin i miejsce przeprowadzenia warsztatów: (poniedziałek) (wtorek) (środa) / szkolenie trzydniowe / Hotel Szablewski ul. Brodowska 38c, Środa Wielkopolska Środa Wielkopolska Istnieje również możliwość zorganizowania warsztatów w formie szkolenia zamkniętego dla wskazanej grupy uczestników w celu omówienia warunków zorganizowania takich warsztatów prosimy o kontakt z naszym biurem. Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES ul. Unii Europejskiej 4 (lok 04) Solec Kujawski tel. /05/ tel/fax /05/ kom

8 8 Koszt i warunki uczestnictwa w warsztatach: Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przysłanie zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym, po szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym prosimy wysyłać drogą e- mailową na adres: lub faksem /05/ Koszt szkolenia wynosi 1750,00 zł / osoba Opłaty prosimy kierować na konto: Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES MultiBank numer rachunku: Opłata obejmuje: przeprowadzenie szkolenia (szkolenie prowadzi dwóch trenerów) materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych - dwa noclegi (istnieje możliwość zamówienia dodatkowego noclegu w cenie 150 PLN całodzienne wyżywienie serwis kawowy w trakcie szkolenia w czasie wolnym od zajęć program integracyjny o centrum rekreacji bez ograniczeń o basen o jacuzzi o sauna sucha z aroma - i światło terapią, o sauna infrared o łaźnia parowa o masaże wodne o dodatkowy pakiet usług SPA do indywidualnego wykorzystania obsługę organizacyjną szkolenia Kontakt z nami: Nasi pracownicy z przyjemnością udzielą Państwu wszelkich dodatkowych informacji, w razie pytań prosimy o kontakt: Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES ul. Unii Europejskiej Solec Kujawski tel. /05/ tel/fax /05/ kom Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES ul. Unii Europejskiej 4 (lok 04) Solec Kujawski tel. /05/ tel/fax /05/ kom

9 9 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH Warsztaty szkoleniowe dla doradców Temat: z doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarczej i podstaw prowadzenia gospodarczej Miejsce: Hotel Szablewski, ul. Brodowska 38c, Środa Wielkopolska Termin: czerwca 009r. Koszt 1750,00 zł / osoba Potwierdzam uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych: Imię i nazwisko uczestnika warsztatów: Stanowisko: Data i miejsce urodzenia: Proszę o zapewnienie: menu wegetariańskie* / menu tradycyjne* * niepotrzebne skreślić Instytucja zgłaszająca: Nazwa instytucji: Telefon (wraz z numerem kierunkowym): Fax (wraz z numerem kierunkowym): Adres: Strona www (jeśli instytucja posiada): NIP: Warunki uczestnictwa w szkoleniu: 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy należy przesłać faksem, em lub listownie na poniżej podany adres: Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES, ul. Unii Europejskiej 4 (lokal 04), Solec Kujawski tel/fax: 05 / , W rezygnacji ze szkolenia zleceniodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie organizatora szkolenia najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. W niedopełnienia tej formalności organizator zastrzega sobie możliwość obciążenia zleceniodawcy kwotą stanowiącą równowartość 30% kosztów szkolenia od osoby. 3. Płatność za szkolenie nastąpi w ciągu 7 dni na podstawie faktury, faktura VAT zostanie wystawiona po szkoleniu. Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES ul. Unii Europejskiej 4 (lokal 04) Solec Kujawski tel/fax: 05 / Miejscowość i data Pieczątka firmowa Podpis osoby upoważnionej Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES ul. Unii Europejskiej 4 (lok. 04) Solec Kujawski tel. /05/ tel/fax /05/ kom

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę?

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Anna Block Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Podręcznik dla użytkowników produktu innowacyjnego opracowanego w ramach projektu JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2013 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo