PolkaSQL 4.0. nowa wersja systemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PolkaSQL 4.0. nowa wersja systemu"

Transkrypt

1 PolkaSQL 4.0 nowa wersja systemu

2 Warszawa, Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przekazać Państwu do użytkowania kolejną wersję oprogramowania PolkaSQL zapowiadaną dotychczas jako 3.12, która z uwagi na stopień rozbudowania o dodatkowe zaawansowane funkcje, otrzymała finalnie numer 4.0. Wersja ta zawiera nowe funkcjonalności wynikające zarówno ze zmian prawnych, jak i rozwoju oprogramowania prowadzonego zgodnie z biznesowymi potrzebami naszych Klientów. Jesteśmy przekonani, że Wersja 4.0 stanowi znaczący krok w rozwoju systemu ODL, oferując wiele potencjalnych korzyści w zakresie zwiększenia wygody i efektywności codziennej pracy, wdrożenia i kontrolowania kompleksowej polityki handlowej oraz dostępności na bieżąco kluczowych informacji zarządczych. Lista nowych rozwiązań funkcjonalnych jest obszerna i dotyczy m. in. prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej, zakupów od dostawców, logistyki oraz księgowości. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączonym opisem nowości w PolkaSQL 4.0. Oferujemy również Państwu możliwość zakupu licencji i wdrożenia aplikacji Mobilny Magazynier, w pełni zintegrowanej z PolkaSQL, działającej na urządzeniach typu kolektory (terminale) danych. Wszystkie wymienione funkcjonalności są dostępne w nowej wersji oprogramowania PolkaSQL 4.0. Niektóre z nich wymagają prac wdrożeniowych realizowanych odpłatnie przez konsultantów ODL lub autoryzowanych firm partnerskich współpracujących z ODL. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie uwagi i zgłaszane potrzeby, które stanowią dla nas bezcenne źródło inspiracji w prowadzeniu ciągłych prac rozwojowych nad systemem. Mamy przekonanie, że nasze oprogramowanie rozwijając się zgodnie z Państwa oczekiwaniami stanowi dla wszystkich Klientów ODL swoiste forum wymiany dobrych praktyk biznesowych. Zachęcamy do skorzystania z systemu PolkaSQL 4.0. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że system PolkaSQL 4.0 będzie obsługiwany wyłącznie przez wersję oprogramowania bazodanowego Sybase SQL Anywhere 12. Instalacja systemu PolkaSQL 4.0 wraz z oprogramowaniem bazodanowym Sybase 12 Informujemy, że instalacja wersji PolkaSQL 4.0 działającej pod kontrolą serwera bazy danych Sybase 12 jest możliwa tylko przy udziale konsultantów ODL lub autoryzowanych firm partnerskich współpracujących z ODL. Oferta promocyjna na zakup aktualizacji oprogramowania Sybase z wersji 9 do 12 W terminie do 31 grudnia 2014 proponujemy Państwu możliwość zakupu aktualizacji oprogramowania Sybase SQL Anywhere z wersji 9 do wersji 12 w promocyjnej cenie tj. serwer 450 zł netto i każde stanowisko klienckie 250 zł netto. Od stycznia 2015 ceny te wyniosą odpowiednio 600 zł i 350 zł netto. Firmy posiadające więcej niż 50 stanowisk klienckich prosimy o kontakt z Działem Handlowym ODL lub autoryzowaną firmą partnerską współpracującą z ODL w celu omówienia możliwości zakupu Sybase 12 w wersji nielimitowanej liczbą użytkowników. Wsparcie techniczne dla oprogramowania PolkaSQL 3.0 i wersji poprzednich Informujemy, że ze względu na zakończenie przez producenta wsparcia technicznego oprogramowania bazodanowego w wersjach starszych niż Sybase 12 i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ODL będzie świadczył usługę wsparcia technicznego dla wersji PolkaSQL 3.0 do końca czerwca 2015 roku. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami przypominamy, że zakończyliśmy wsparcie techniczne dla systemu PolkaSQL 2.0 i wersji poprzednich. Z wyrazami szacunku, Mirosława Achinger Prezes Zarządu 1

3 Informacje o zmianach i nowościach w systemie PolkaSQL 4.0 Sprzedaż Detal Wygodna metoda wystawiania faktury do wielu paragonów fiskalnych. Dostępny jest wybór sprzedanych pozycji, które maja zostać umieszczone na fakturze. Wystawianie zamówień i faktur zaliczkowych z okna sprzedaży detalicznej. Integracja z terminalami płatniczymi Polcard. Kod autoryzacji zwracany przez terminal zapisywany jest w pole uwagi kwitu. Dodatkowo system pamięta dane kwitu, kod autoryzacji i kwotę zapłaty. Kwit kasowy mający kod autoryzacji jest zablokowany dla celów modyfikacji i usuwania. Integracja z wagami elektronicznymi. Wystawianie dokumentów Wz w oknie sprzedaży detalicznej oraz możliwość zaznaczenia automatycznego wydruku dokumentu Wz po wystawieniu Paragonu. Drukowanie numeru systemowego transakcji na wydruku paragonu fiskalnego. Drukowanie numeru dokumentu sprzedaży w postaci kodu kreskowego na wydruku paragonu fiskalnego. W sieci sprzedaży online każdy punkt sprzedaży detalicznej może mieć indywidualnego klienta pełniącego rolę utargu z paragonów. Wybór klienta w trakcie wystawiania paragonu pokaże też firmy, a nie tylko osoby fizyczne. Możliwość podania daty fiskalizacji, gdy nastąpił problem z oznaczeniem tego w przypadku błędu komunikacji programu z drukarką fiskalną. Drukowanie kwoty rabatu w podsumowaniu paragonu fiskalnego. Karta Managera Karta Managera pozwala jednoznacznie zidentyfikować pracownika o wyższych uprawnieniach. Kierownik może udzielić zgody na upust kwotowy lub procentowy dla poszczególnych pozycji w trakcie sprzedaży, prowadzonej przez pracownika nie mającego uprawnień modyfikowania cen i rabatów. Można tak skonfigurować moduł, że wycofanie się z zapłaty w oknie paragonu wymagać będzie karty managera. Akceptacja sprzedaży poniżej stanu (sprzedaż bez pokrycia) może wymagać kodu managera. Zmiana klienta w trakcie procesu sprzedaży, gdy już wybrano jakieś towary w cenach dla klienta, może / powinna wymagać zmiany cen. Domyślnie program przeliczy ceny zgodnie z polityką nowego klienta. Aby pozostawić ceny bez zmian konieczna może być zgoda managera. Hurt Rozbudowana konfiguracja sposobu realizowania zamówień rezerwujących dokumentami Wz / FV/ Par wykonywanymi przyciskiem 'Realizuj' z poziomu raportu zamówień. Przyciski realizacji zamówienia: Wz / FV/ Par. 2

4 Kalkulator rabatów w oknie pozycji dokumentu. Użytkownik ma możliwość określenia trzech składanych rabatów procentowych składających się na rabat finalny. Te składowe rabaty zostaną zapamiętane po wystawieniu dokumentu. Obieg dokumentów zamówień rezerwujących rozbudowano o fazę zatwierdzania. Dopiero zatwierdzone zamówienia podlegają rezerwacjom. Dokumenty zatwierdzone nie podlegają modyfikacjom. Definiowanie alertów marketingowych dla poszczególnych towarów. W trakcie sprzedaży / składania zamówienia wybór towaru spowoduje wyświetlenie aktualnego alertu marketingowego. Funkcjonalność wystawiania korekt zwrot do wielu faktur sprzedaży jednocześnie. Funkcjonalność korekt zbiorczych faktur sprzedaży i faktur zakupu. Możliwość zmniejszanie ilości w pozycjach zamówień rezerwujących bez konieczności uprzedniego zdejmowania rezerwacji. Skrócona droga do modyfikacji zamówienia. Rozszerzona funkcja modyfikowania pozycji dokumentów zamówień rezerwujących o automatyczne rezerwowanie towarów, których ilość w pozycji zostaje zwiększona. Określanie sposobu zachowania programu w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży według zamówienia w zakresie zgodności cen zamówienia z cenami pochodzącymi z warunków handlowych. Gdy cena zamówienia jest wyższa/niższa niż w aktualnych warunkach, to można wybrać cenę z aktualnych warunków lub z zamówienia. Możliwość różnej reakcji gdy aktualne ceny różnią się od ceny z zamówienia. Konfigurowanie domyślnej daty VAT dla korekt faktur sprzedaży. Przeliczenia cen tylko zaznaczonym, a nie wszystkim pozycjom w procesie zmiany cen w trakcie wystawiania dokumentu, gdy wybrano już jakieś pozycje. Możliwość podania daty terminu zapłaty w oknie nagłówka dokumentu sprzedaży. Zarządzanie polityką cenową i marżami Rozszerzony moduł definiowania i pilnowania marż minimalnych dla grup towarów. a) Kontrola marży b) Kontrola uprawnień pracowników do rabatowania c) System definiowania i zarzadzania polityką marżowania d) Specyficzne warunki klientów wyjątki e) Specyficzne warunki towarów - wyjątki f) Specyficzne warunki akcje marketingowe wyjątki Uniezależnienie od fluktuacji rzeczywistych cen zakupu np. z uwzględnieniem dodatkowych kosztów cennik referencyjny, wyliczenie ceny sprzedaży na podstawie marż od cennika referencyjnego, udzielenie rabatów do określonego poziomu. Ogólne W parametrach kontrahenta możliwość ustawienia domyślnego typ dokumentu sprzedaży. Funkcja Kalkulowanie cen sprzedaży umożliwia szybkie zarządzanie cenami sprzedaży towarów znajdujących się na dokumencie dostawy. Kalkulacja opiera się na porównaniu cen ostatniego zakupu i cen z dostawy i wpływie tej różnicy na ceny sprzedaży. Można wybrać cennik sprzedaży, do którego ceny będą kalkulowane. Możliwość przypisania i obsługi wielu kodów kreskowych do jednego towaru. Możliwość przypisania wielu jednostek do towarów z określeniem ich wzajemnych przeliczników. 3

5 Możliwość przypisania wielu towarom tego samego kodu kreskowego. W trakcie wystawiania dokumentu przy użyciu czytnika lub podając kod ręcznie program pokaże wszystkie towary o takim kodzie i udostępni wybór ręczny. Konfigurowanie wydruku dokumentów Wz tak, by widoczne były rabaty w pozycjach. Możliwość prowadzenia sprzedaży na podstawie warunków handlowych wybranego klienta i wystawiania dokumentu sprzedaży np. paragonu na ogólnego klienta Utarg z Paragonów. Przycisk 'Towary z grupy' dostępny w trakcie wystawiania wszystkich dokumentów. Zaktualizowane interfejsy EDI: EDIFACT, EBI, ECOD, EMIGO. Możliwość określenia domyślnej dla typu dokumentu liczby dni terminu płatności. Funkcja blokady wystawiania paragonów na innego klienta, niż Utarg z Paragonów. Wysyłanie komunikatów z systemu dla wybranych użytkowników o nowych towarach i zmianach cen dostaw. Reklamacje i zwroty Rozszerzony moduł zarzadzania obiegiem zgłoszeń reklamacyjnych. Integracja z pocztą Kontrahent może mieć przypisane wiele adresów . System umożliwia na bieżąco podawania nowych adresów z funkcją uczenia się: program wie, który pracownik do którego kontrahenta wysyła pocztę na jakie adresy . Adresy klienta indywidualne dla oddziałów online. Ostrzeżenie o ponownym wysyłaniu dokumentu z pytaniem czy wysłać ponownie. W podglądzie dokumentów możliwość raportowania historii wysyłek . Możliwość przypisania adresu mailowego do pracownika. Poczta wysyłana przez pracownika użyje tego adresu jako adres nadawcy. Powiadomienia . Klienci mogą być automatycznie powiadamiani o dotyczących ich sytuacjach: wpłynięciu zamówienia, potwierdzeniu, skierowaniu do realizacji, pakowania, dostawy. Moduł automatycznego wysyłania raportów o stanie rozliczeń lub innych zdarzeń zapisanych w systemie. Produkcja Uproszczony proces produkcji w trybie 1 Wyrób, bez konieczności wskazania zestawu. Możliwość umieszczania towarów z numerami seryjnym w składach zestawów. Logistyka w magazynie Zaawansowany obieg dokumentów usprawniających zarzadzanie logistyka magazynową. Oprogramowanie umożliwia nadzór procesu począwszy od Zamówienia rezerwującego poprzez Polecenie pakowania, wydania z magazynu Wz, sprzedaży Faktura VAT / Paragon, na Załadunku i dokumencie Wywozu kończąc. Obieg dokumentów może działać samodzielnie w systemie PolkaSQL oraz w sposób zintegrowany z modułem ODL - Mobilny Magazynie. Integracja systemu z aplikacją ODL - Mobilny Magazynier. 4

6 Definiowania samochodów dostawczych. Dokumenty Wz wysłane dokumentami wywozu do poszczególnych klientów lub oddziałów mogą być obciążane kosztami transportu. Koszty te mogą być uwzględnione w rozszerzonym raporcie rentowności sprzedaży. Dodano możliwość zablokowania cofania rezerwacji z zamówienia, do którego wystawiono polecenie pakowania. Aplikacja ODL - Mobilny Magazynier Aplikacja ODL Mobilny Magazynie dedykowana dla przenośnych urządzeń tupu kolektory danych służy do zarządzania logistyką pakowania i wywozu towarów. Przykładowy opis: Wystawiane w systemie zamówienia rezerwujące kierowane są na przenośne kolektory danych z zainstalowaną aplikacją ODL Mobilny Magazynier. Aplikacja kompletuje wysyłkę i wystawia dokumenty Wz. Dokumenty Wz grupowane są potem w dokumenty wywozów odpowiednio do zadeklarowanych w systemie samochodów dostawczych. Zakupy Dokumenty zapotrzebowań do dostawców Zap Stany minimum i maximum indywidualne dla poszczególnych oddziałów. Obieg dokumentów zapotrzebowań do dostawców Zap rozbudowano o fazę zatwierdzania. Dopiero zatwierdzone dokumenty Zap podlegają wysyłce do dostawców, jak również tylko zatwierdzone uwzględniane są w raportach: dostaw w drodze, spodziewanych stanów i prognozy zapotrzebowań. Dokumenty zatwierdzone nie podlegają modyfikacjom. Proces weryfikacji dostaw zintegrowano z aplikacją ODL Mobilny Magazynier. Proces wystawiania dokumentów Pz według dokumentów weryfikacji dostaw rozbudowano o możliwość określenia, że ma być wystawionych tyle dokumentów Pz ile wybrano dokumentów weryfikacji dostaw, oraz, czy dokumenty Zap mają być w przyszłości ponownie realizowane. W parametrach kontrahenta-dostawcy możliwość wprowadzenia domyślnej liczby dni dostawy. Prognoza zamówień do dostawców Rozbudowany raport prognozy zapotrzebowań uwzględniający dane: dostaw w drodze, zamówień rezerwujących i oczekujących, sprzedaży, niezafakturowanych dokumentów wydania Wz. Możliwość wskazania cennika raportu prognozy. Cennik ten może zostać użyty automatycznie w wystawionych dokumentach Zapotrzebowań Zap. Możliwość konfiguracji domyślnego cennika raportu w zależności od wybranego dostawcy. Raport Prognozy zapotrzebowań umożliwia wyznaczanie ilości do zamówienia dla produktów, których producent już nie produkuje, ale produkuje ich nową wersję (zamiennik). Faktury zakupu i korekty faktur zakupu Rozbudowany konfigurator działania modułu faktur RR w zakresie refundacji funduszy rolnych. Możliwość przypisania klientom sposobu zaokrąglania wystawianych im dokumentów: do 2,3,4 miejsc po przecinku. 5

7 W trakcie wystawiania Faktur Zakupu FZ i ich Korekt KFZ dodano możliwość ostatecznego wyboru, czy na tym dokumencie ceny mają być podawane do 2 czy do 4 miejsc po przecinku. Definiowanie i przypisywanie do faktur zakupu dodatkowych kosztów dostawy. Koszty można alokować do wielu dokumentów Pz. Możliwość określania cen pozycji za pomocą podania ilości i wartości pozycji. System wyliczy cenę zakupu. Możliwość ręcznego podania ostatecznych kwot netto i VAT dla wszystkich stawek VAT na fakturach zakupu i ich korektach. Możliwość ustalenia, że korekty zakupu zawsze są postaci było-jest. Import Faktur Zakupu z plików XML. Nowy tryb wystawiania korekt faktur zakupu: Korekta niedoboru. W takim trybie na dokumencie zakupu zostaną automatycznie skorygowane wszystkie pozycje i ilości, których fizycznie nie dostarczono, czyli te, do których nie wystawiono dokumentu Pz. Ogólne Rozrachunki Kompensaty między grupami dokumentów w rozliczaniu dokumentów. Można skompensować jedną grupę zaznaczonych dokumentów innymi wybranymi dokumentami. W trakcie wprowadzania i modyfikowania przelewów możliwość wyboru banku z listy banków. Lista zawiera banki powiązane relacjami z Oddziałem lub z klientem przelewu. Rozszerzony raport przelewów o kolumnę z bankiem. Możliwość zmiany klienta / pracownik trakcie modyfikacji kwitu kasowego. Stan rozrachunków z kontrahentami System wyznaczania salda obrotów i zadłużenia kontrahenta zawiera następujące dane: stan nierozliczonych zamówień, niezafakturowane dokumenty Wz, nierozliczone faktury zakupu i faktury sprzedaży oraz stan nierozliczonych wpłat. Raport sald kontrahenta w rozbiciu na typy dokumentów. Wszędzie w programie dostępny jest zgrupowany raport struktury zadłużenia klienta w rozbiciu na typy dokumentów. Dostępny jest też osobny raport sald kontrahentów. W raporcie dokumentów zadłużających klientów dla dokumentów Zamówień Rezerwujących ZamRF i Zapotrzebowań Zap liczona jest wartość zadłużenia zgodnie ze stanem realizacji dokumentu. Rentowność Raporty Raport rentowności sprzedaży można rozszerzyć o uwzględnianie kosztów transportu i kosztów dodatkowych dowiązanych do dokumentów Wz z poziomu modułu logistyki. Raport rentowności według dokumentów Wz. Raport rentowności według różnych cen dla pracowników mających Zakaz zmiany cen podczas wystawiania dokumentu. 6

8 Kontekstowe raporty operacyjne Grupa raportów pokazujących bieżącą i minioną sprzedaż, zakupy, dostawy, spodziewane dostawy, rozchody, realizację zamówień wewnętrznych i inne, dostępne wszędzie kontekstowo dla zaznaczonego asortymentu. Grupa łatwo dostępnych analiz związanych z towarem, dostaw, sprzedaży. Raport 'Spodziewane dostawy' zawiera informacje o niezrealizowane Zamówienia wewnętrzne ZamO. Raport rozliczeń klienta z uwzględnieniem wszystkich wystawionych dokumentów związanych z rozrachunkami. Raport rozchodów z uwzględnieniem dokumentów dostaw wewnętrznych WysO. Fiskalne Raport fiskalizacji sprzedaży pozwala na szybką i precyzyjną kontrolę poprawności fiskalizacji dokumentów sprzedaży. Raport zawiera między innymi dane o dacie i kwocie momentu fiskalizacji. Raport dokumentów typu Faktura VAT wystawionych do Paragonów. Ogólne Możliwość konfigurowania domyślnego szablonu wydruku dla każdego typu dokumentu. W podglądzie dokumentu szczegółowy widok pozycji z uwzględnieniem atrybutów (kolory itp.) asortymentu, własności, z możliwością dodawania indywidualnych kolumn. Raport sald rozrachunkowych kontrahentów w ujęciu zgrupowanym i szczegółowym. Raport dostępny jest dla uprawnionych użytkowników. Możliwość zmiany kolejności pozycji w wystawionym wcześniej dokumencie. Dodatkowa konfiguracja wydruku dokumentów gdzie dla każdego typu dokumentu można określić, czy ma być drukowana pierwsza / druga linia uwag. Możliwość definiowania maksymalnego zakresu dat poszczególnych raportów dla poszczególnych użytkowników. Cenniki Obsługa centrali i sieci sklepów Funkcja zaawansowanego zarządzania polityką cenową sieci sprzedaży z uwzględnieniem indywidualnych warunków handlowych klientów oraz indywidualnych polityk cenowych oddziałów/sklepów. W raporcie cenników dodatkowa kolumna z informacją o łącznej liczbie oddziałów używających danego cennika. Możliwość konfigurowania indywidualnych cenników głównych DETAL i HURT dla oddziałów. Asortyment Możliwość określania indywidualnego asortymentu dla każdego oddziału online lub podmiotu (np. franszyza, wiele działalności gospodarczych w jednej bazie danych). Funkcja informowania oddziałów o nowym asortymencie wprowadzonego do obrotu w sieci. Dostępne są wygodne funkcje dołączania i rezygnowania oddziału z obrotu danym asortymentem. 7

9 Możliwość określania grup towarowych indywidualnych dla każdego oddziału online. Stany minimum i maximum indywidualne dla poszczególnych oddziałów. Ceny ostatniego zakupu indywidualne dla poszczególnych oddziałów. Uprawnienia dla poszczególnych oddziałów i pracowników do zarządzania grupami własnymi i grupami wspólnymi. Zamówienia wewnętrzne Rozbudowany obieg dokumentów usprawniający optymalizację zapasów i kontrolę dystrybucji wewnętrznej. Dokumenty zamówień wewnętrznych ZamO z oddziału do centrali lub do innego oddziału. Dokumenty te są podstawą do wystawiania wewnętrznych dokumentów rezerwujących towary dla przyszłej wysyłki do zamawiającego oddziału. Dostępne są raporty o stanie realizacji dokumentów ZamO. Integracja z aplikacją ODL Mobilny Magazynier oraz modułem logistyki w magazynie. Raporty zamówień wewnętrznych ZamO wystawionych w oddziale online do innych oddziałów lub centrali. Inne Możliwość tworzenia spisów remanentowych w oddziałach online niezależnie od innych oddziałów. Możliwość prowadzenia sprzedaży dla indywidulanego klienta Utarg z Paragonów w poszczególnych oddziałach. Zarzadzanie bazą kontrahentów z perspektywy wyłączności/niewyłączności klientów w poszczególnych oddziałach. Nowy klient zarejestrowany w oddziale staje się klientem oddziału i może nie być widoczny w innych oddziałach. Zarządzanie uprawnieniami poszczególnych pracowników i grup pracowników do podglądu danych osobowych i adresowych. Terminale płatnicze Polcard Integracje z innymi narzędziami i urządzeniami Proces wystawiania dokumentów sprzedaży został rozszerzony o połączenie z terminalami płatniczymi. Kolektory (terminale) danych wspomagające pracę magazyniera Aplikacja ODL Mobilny Magazynie dedykowana dla przenośnych urządzeń tupu kolektory (terminale) danych służy do zarządzania logistyką pakowania i wywozu towarów. Serwis efaktur GreenPost Integracja systemu PolkaSQL z platformą GreenMail24 Wrocławskiej firmy GreenPost Sp. z o.o. Platforma służy między innymi do wysyłania i archiwizacji dokumentów w formie elektronicznej. 8

10 Wagi elektroniczne Dzięki integracji z wagami elektronicznymi firmy AXIS system PolkaSQL pozwala na pobranie masy towarów bezpośrednio na etapie przyjmowania towaru do magazynu. Sklepy internetowe Moduł integrujący system PolkaSQL ze sklepami internetowymi, umożliwia wdrożenie integracji z wieloma rozwiązaniami dostępnymi na rynku m.in.: i-sklep, Shoper, Marcom, Interactive, Project, Media Ambassador, itp. Integracja z serwisem Google Maps Dzięki integracji z Google Maps system PolkaSQL pozwala na odnalezienie na mapie siedziby firmy klienta, który znajduje się w bazie danych. Funkcja pozwala też na wyznaczenie trasy dojazdu. Nie trzeba więc korzystać z zewnętrznych aplikacji, aby dowiedzieć się jaki dystans dzieli nas od klienta. Drukarki etykiet Wbudowany w system PolkaSQL moduł projektowania i druku etykiet umożliwia współpracę systemu z praktycznie każdą drukarka etykiet dostępna obecnie na rynku. Funkcjonalne Ogólne usprawnienia Możliwość określania, które pola kartotek (np. asortymentu, kontrahentów) są obowiązkowe. Takie pola wyróżniane są kolorem. Widok tryb wydruku w raporcie cen cennika. Po przełączeniu widoku w tryb wydruku, można wg uznania poustawiać kolumny cennika w wygodnym dla siebie układzie, a następnie wykonać polecenia wydruku/kopiowania. Współużytkowanie zarządzania cenami i rabatami w cennikach: możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na tym samym cenniku a nawet na tych samych towarach. Program weryfikuje, czy cena nie była w międzyczasie zmieniana przez innego użytkownika i blokuje zapis. Dostępny jest też raport konfliktów zapisu cen dla tego samego towaru w tym samym cenniku. W oknach z towarami dodano szybkie wyszukiwanie po trzech kolumnach: nazwa, symbol, kod. Definiowanie dodatkowych parametrów pozycji i nagłówków dokumentów specyficznych dla każdego typu dokumentu. Uprawnienia użytkowników do wprowadzania i modyfikowania danych zapisanych w dodatkowych parametrach pozycji. Definiowanie dodatkowych parametrów asortymentu, kontrahentów, sygnatur, magazynów, dokumentów, pozycji dokumentów, itp. Wysyłanie do użytkowników komunikatów z wewnątrz systemu. Komunikaty są pokazywane na ekranie, lub mogą być wysłane pocztą . Można określić, czy wysyłany ma być zatrzymany i wyświetlony do decyzji/uzupełnienia dla użytkownika (np. ostrzeżenie o wystawieniu faktury dla klienta, który zalega z płatnością). Zarządzanie uprawnieniami nie dla pojedynczych pracowników a dla grup pracowników. W trakcie wystawiania dokumentu typu Korekta błędu pozycje JEST stają się czerwone i wytłuszczane w sytuacji gdy nastąpiła w nich jakaś modyfikacja. 9

11 Możliwość skonfigurowania działania programu tak, by pamiętany był ostatnio podany zakres dat raportów. Do podglądu podświetlonego rekordu (dokumentu, asortymentu, kontrahenta, pozycji dokumentu, kwitu, itp.) możliwość użycia klawisza SPACJA. Możliwość określania różnych cen dla różnych rozmiarów danego modelu towaru. Raport stanów danego modelu w rozbiciu na magazyny i rozmiary. Raport stanów danego modelu w magazynie w trakcie wystawiania dokumentu. Własność typu dokumentu odpowiadająca za proces usuwania pozycji z dolnej listy w trakcie wystawiania dokumentu. Możliwość wyłączenia pytania podczas wystawiania dokumentu dostawy, czy wystawić według faktury zakupu. Możliwość definiowania domyślnego uporządkowania typów zapłaty (kolejności wyświetlania) w oknie parametrów kontrahenta. Przyspieszona reakcja programu na zmiany cen i ich zapisu do bazy danych w oknie modyfikacji cen cennika. Możliwość umieszczania opisów grup towarowych. W sieci oddziałów Off-Line możliwość konfiguracji pracy Centrali w taki sposób, że oddziały wystawiają tylko dokumenty Wz, a centrala wystawia do nich faktury. Możliwość konfiguracji tak aby domyślnie raporty pokazywały się bez automatycznego podsumowania, co znacznie przyspiesza wyświetlanie raportów. Konfiguracja drukowania pieczątki firmy na wydrukach raportów. Możliwość wyboru sortowania kolumn raportu klawiszem F2. Rozbudowa interfejsu Wybieranie dat za pomocą kalendarza. Możliwość kolorowania kolumn, wierszy i poszczególnych cel raportów. Wyraźne okienko wyświetlające aktualnie wyszukiwany tekst w raporcie. Konfigurowanie treści wyświetlanej w tytułowym pasku okien. Pasek może zawierać nazwę oddziału, nazwę bazy danych, stanowisko, dane osoby zalogowanej. Księgowość Księgowanie Księgowanie w module FK listy dokumentów Pz dowiązanych do faktury zakupu. Rozbudowano konfigurację formatu numeru dokumentu na potrzeby księgowania w module FK. Możliwość tworzenia zbiorówek faktur zakupu. Możliwość tworzenia zbiorówek wszelkich dokumentów magazynowych. Możliwość decydowania, czy zbiorówki mają być grupowane po kliencie / magazynie. Dane o kwotach na odwrotne obciążenie księgowane w module FK. 10

12 Statusy dokumentów (zatwierdzono, wysłano itp..) Rozbudowano moduł zarządzania dostępem działu FK do księgowania zdarzeń gospodarczych oraz działu handlowego do modyfikacji danych podlegających księgowaniu. Odwrotne obciążenie Dostosowania do aktualnych przepisów Możliwość zakupów i sprzedaży towarów i usług na odwrotne obciążenie. Wystawiane mieszanych dokumentów na odwrotne obciążenie. Możliwość określenia, czy dana firma kupuje towary zawsze na odwrotne obciążenie. Dodatkowe kryteria filtrowania w raporcie dokumentów ze względu na odwrotne obciążenie VAT, stan zafiskalizowania, stan umieszczenia w zbiorówce księgowej i inne. Inne Możliwość tworzenia zestawień VAT zakupów i ich korekt w rozbicie na stawki VAT. Możliwość tworzenia korekt zbiorczych faktur sprzedaży i faktur zakupu. Wybór czy korekty zbiorcze wpływają czy nie na ceny przyszłych zwykłych korekt. Na wydruku dokumentów sprzedaży z 2014 roku drukuje się napis 'Data dostawy' zamiast 'Data sprzedaży'. Możliwość określenia własnej treści tego napisu. Możliwość zmiany maksymalnej liczby pozycji dokumentu ZV z 7 na inną. W przypadku pytań firma ODL i jej Partnerzy pozostają do Państwa dyspozycji. Kontakt do ODL:

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20 dla firmy Zacisze S.A. Strona 1/20 1 Wprowadzenie Specyfikacja opisuje prace, które będą podjęte przez firmę Zacisze S.A. i firmę wdrożeniową w celu realizacji projektu Automatyzacja procesów B2B w zakresie

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.0.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl Microsoft Windows, Microsoft SQL Server to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation WF-MAG dla Windows, WF-FaKir dla Windows, WF-KaPeR dla Windows, WF-Fakturka to zastrzeżone znaki towarowe Asseco

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel, Handel Plus

Moduł Handel, Handel Plus System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Handel, Handel Plus Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo