PolkaSQL 4.0. nowa wersja systemu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PolkaSQL 4.0. nowa wersja systemu"

Transkrypt

1 PolkaSQL 4.0 nowa wersja systemu

2 Warszawa, Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przekazać Państwu do użytkowania kolejną wersję oprogramowania PolkaSQL zapowiadaną dotychczas jako 3.12, która z uwagi na stopień rozbudowania o dodatkowe zaawansowane funkcje, otrzymała finalnie numer 4.0. Wersja ta zawiera nowe funkcjonalności wynikające zarówno ze zmian prawnych, jak i rozwoju oprogramowania prowadzonego zgodnie z biznesowymi potrzebami naszych Klientów. Jesteśmy przekonani, że Wersja 4.0 stanowi znaczący krok w rozwoju systemu ODL, oferując wiele potencjalnych korzyści w zakresie zwiększenia wygody i efektywności codziennej pracy, wdrożenia i kontrolowania kompleksowej polityki handlowej oraz dostępności na bieżąco kluczowych informacji zarządczych. Lista nowych rozwiązań funkcjonalnych jest obszerna i dotyczy m. in. prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej, zakupów od dostawców, logistyki oraz księgowości. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączonym opisem nowości w PolkaSQL 4.0. Oferujemy również Państwu możliwość zakupu licencji i wdrożenia aplikacji Mobilny Magazynier, w pełni zintegrowanej z PolkaSQL, działającej na urządzeniach typu kolektory (terminale) danych. Wszystkie wymienione funkcjonalności są dostępne w nowej wersji oprogramowania PolkaSQL 4.0. Niektóre z nich wymagają prac wdrożeniowych realizowanych odpłatnie przez konsultantów ODL lub autoryzowanych firm partnerskich współpracujących z ODL. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie uwagi i zgłaszane potrzeby, które stanowią dla nas bezcenne źródło inspiracji w prowadzeniu ciągłych prac rozwojowych nad systemem. Mamy przekonanie, że nasze oprogramowanie rozwijając się zgodnie z Państwa oczekiwaniami stanowi dla wszystkich Klientów ODL swoiste forum wymiany dobrych praktyk biznesowych. Zachęcamy do skorzystania z systemu PolkaSQL 4.0. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że system PolkaSQL 4.0 będzie obsługiwany wyłącznie przez wersję oprogramowania bazodanowego Sybase SQL Anywhere 12. Instalacja systemu PolkaSQL 4.0 wraz z oprogramowaniem bazodanowym Sybase 12 Informujemy, że instalacja wersji PolkaSQL 4.0 działającej pod kontrolą serwera bazy danych Sybase 12 jest możliwa tylko przy udziale konsultantów ODL lub autoryzowanych firm partnerskich współpracujących z ODL. Oferta promocyjna na zakup aktualizacji oprogramowania Sybase z wersji 9 do 12 W terminie do 31 grudnia 2014 proponujemy Państwu możliwość zakupu aktualizacji oprogramowania Sybase SQL Anywhere z wersji 9 do wersji 12 w promocyjnej cenie tj. serwer 450 zł netto i każde stanowisko klienckie 250 zł netto. Od stycznia 2015 ceny te wyniosą odpowiednio 600 zł i 350 zł netto. Firmy posiadające więcej niż 50 stanowisk klienckich prosimy o kontakt z Działem Handlowym ODL lub autoryzowaną firmą partnerską współpracującą z ODL w celu omówienia możliwości zakupu Sybase 12 w wersji nielimitowanej liczbą użytkowników. Wsparcie techniczne dla oprogramowania PolkaSQL 3.0 i wersji poprzednich Informujemy, że ze względu na zakończenie przez producenta wsparcia technicznego oprogramowania bazodanowego w wersjach starszych niż Sybase 12 i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ODL będzie świadczył usługę wsparcia technicznego dla wersji PolkaSQL 3.0 do końca czerwca 2015 roku. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami przypominamy, że zakończyliśmy wsparcie techniczne dla systemu PolkaSQL 2.0 i wersji poprzednich. Z wyrazami szacunku, Mirosława Achinger Prezes Zarządu 1

3 Informacje o zmianach i nowościach w systemie PolkaSQL 4.0 Sprzedaż Detal Wygodna metoda wystawiania faktury do wielu paragonów fiskalnych. Dostępny jest wybór sprzedanych pozycji, które maja zostać umieszczone na fakturze. Wystawianie zamówień i faktur zaliczkowych z okna sprzedaży detalicznej. Integracja z terminalami płatniczymi Polcard. Kod autoryzacji zwracany przez terminal zapisywany jest w pole uwagi kwitu. Dodatkowo system pamięta dane kwitu, kod autoryzacji i kwotę zapłaty. Kwit kasowy mający kod autoryzacji jest zablokowany dla celów modyfikacji i usuwania. Integracja z wagami elektronicznymi. Wystawianie dokumentów Wz w oknie sprzedaży detalicznej oraz możliwość zaznaczenia automatycznego wydruku dokumentu Wz po wystawieniu Paragonu. Drukowanie numeru systemowego transakcji na wydruku paragonu fiskalnego. Drukowanie numeru dokumentu sprzedaży w postaci kodu kreskowego na wydruku paragonu fiskalnego. W sieci sprzedaży online każdy punkt sprzedaży detalicznej może mieć indywidualnego klienta pełniącego rolę utargu z paragonów. Wybór klienta w trakcie wystawiania paragonu pokaże też firmy, a nie tylko osoby fizyczne. Możliwość podania daty fiskalizacji, gdy nastąpił problem z oznaczeniem tego w przypadku błędu komunikacji programu z drukarką fiskalną. Drukowanie kwoty rabatu w podsumowaniu paragonu fiskalnego. Karta Managera Karta Managera pozwala jednoznacznie zidentyfikować pracownika o wyższych uprawnieniach. Kierownik może udzielić zgody na upust kwotowy lub procentowy dla poszczególnych pozycji w trakcie sprzedaży, prowadzonej przez pracownika nie mającego uprawnień modyfikowania cen i rabatów. Można tak skonfigurować moduł, że wycofanie się z zapłaty w oknie paragonu wymagać będzie karty managera. Akceptacja sprzedaży poniżej stanu (sprzedaż bez pokrycia) może wymagać kodu managera. Zmiana klienta w trakcie procesu sprzedaży, gdy już wybrano jakieś towary w cenach dla klienta, może / powinna wymagać zmiany cen. Domyślnie program przeliczy ceny zgodnie z polityką nowego klienta. Aby pozostawić ceny bez zmian konieczna może być zgoda managera. Hurt Rozbudowana konfiguracja sposobu realizowania zamówień rezerwujących dokumentami Wz / FV/ Par wykonywanymi przyciskiem 'Realizuj' z poziomu raportu zamówień. Przyciski realizacji zamówienia: Wz / FV/ Par. 2

4 Kalkulator rabatów w oknie pozycji dokumentu. Użytkownik ma możliwość określenia trzech składanych rabatów procentowych składających się na rabat finalny. Te składowe rabaty zostaną zapamiętane po wystawieniu dokumentu. Obieg dokumentów zamówień rezerwujących rozbudowano o fazę zatwierdzania. Dopiero zatwierdzone zamówienia podlegają rezerwacjom. Dokumenty zatwierdzone nie podlegają modyfikacjom. Definiowanie alertów marketingowych dla poszczególnych towarów. W trakcie sprzedaży / składania zamówienia wybór towaru spowoduje wyświetlenie aktualnego alertu marketingowego. Funkcjonalność wystawiania korekt zwrot do wielu faktur sprzedaży jednocześnie. Funkcjonalność korekt zbiorczych faktur sprzedaży i faktur zakupu. Możliwość zmniejszanie ilości w pozycjach zamówień rezerwujących bez konieczności uprzedniego zdejmowania rezerwacji. Skrócona droga do modyfikacji zamówienia. Rozszerzona funkcja modyfikowania pozycji dokumentów zamówień rezerwujących o automatyczne rezerwowanie towarów, których ilość w pozycji zostaje zwiększona. Określanie sposobu zachowania programu w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży według zamówienia w zakresie zgodności cen zamówienia z cenami pochodzącymi z warunków handlowych. Gdy cena zamówienia jest wyższa/niższa niż w aktualnych warunkach, to można wybrać cenę z aktualnych warunków lub z zamówienia. Możliwość różnej reakcji gdy aktualne ceny różnią się od ceny z zamówienia. Konfigurowanie domyślnej daty VAT dla korekt faktur sprzedaży. Przeliczenia cen tylko zaznaczonym, a nie wszystkim pozycjom w procesie zmiany cen w trakcie wystawiania dokumentu, gdy wybrano już jakieś pozycje. Możliwość podania daty terminu zapłaty w oknie nagłówka dokumentu sprzedaży. Zarządzanie polityką cenową i marżami Rozszerzony moduł definiowania i pilnowania marż minimalnych dla grup towarów. a) Kontrola marży b) Kontrola uprawnień pracowników do rabatowania c) System definiowania i zarzadzania polityką marżowania d) Specyficzne warunki klientów wyjątki e) Specyficzne warunki towarów - wyjątki f) Specyficzne warunki akcje marketingowe wyjątki Uniezależnienie od fluktuacji rzeczywistych cen zakupu np. z uwzględnieniem dodatkowych kosztów cennik referencyjny, wyliczenie ceny sprzedaży na podstawie marż od cennika referencyjnego, udzielenie rabatów do określonego poziomu. Ogólne W parametrach kontrahenta możliwość ustawienia domyślnego typ dokumentu sprzedaży. Funkcja Kalkulowanie cen sprzedaży umożliwia szybkie zarządzanie cenami sprzedaży towarów znajdujących się na dokumencie dostawy. Kalkulacja opiera się na porównaniu cen ostatniego zakupu i cen z dostawy i wpływie tej różnicy na ceny sprzedaży. Można wybrać cennik sprzedaży, do którego ceny będą kalkulowane. Możliwość przypisania i obsługi wielu kodów kreskowych do jednego towaru. Możliwość przypisania wielu jednostek do towarów z określeniem ich wzajemnych przeliczników. 3

5 Możliwość przypisania wielu towarom tego samego kodu kreskowego. W trakcie wystawiania dokumentu przy użyciu czytnika lub podając kod ręcznie program pokaże wszystkie towary o takim kodzie i udostępni wybór ręczny. Konfigurowanie wydruku dokumentów Wz tak, by widoczne były rabaty w pozycjach. Możliwość prowadzenia sprzedaży na podstawie warunków handlowych wybranego klienta i wystawiania dokumentu sprzedaży np. paragonu na ogólnego klienta Utarg z Paragonów. Przycisk 'Towary z grupy' dostępny w trakcie wystawiania wszystkich dokumentów. Zaktualizowane interfejsy EDI: EDIFACT, EBI, ECOD, EMIGO. Możliwość określenia domyślnej dla typu dokumentu liczby dni terminu płatności. Funkcja blokady wystawiania paragonów na innego klienta, niż Utarg z Paragonów. Wysyłanie komunikatów z systemu dla wybranych użytkowników o nowych towarach i zmianach cen dostaw. Reklamacje i zwroty Rozszerzony moduł zarzadzania obiegiem zgłoszeń reklamacyjnych. Integracja z pocztą Kontrahent może mieć przypisane wiele adresów . System umożliwia na bieżąco podawania nowych adresów z funkcją uczenia się: program wie, który pracownik do którego kontrahenta wysyła pocztę na jakie adresy . Adresy klienta indywidualne dla oddziałów online. Ostrzeżenie o ponownym wysyłaniu dokumentu z pytaniem czy wysłać ponownie. W podglądzie dokumentów możliwość raportowania historii wysyłek . Możliwość przypisania adresu mailowego do pracownika. Poczta wysyłana przez pracownika użyje tego adresu jako adres nadawcy. Powiadomienia . Klienci mogą być automatycznie powiadamiani o dotyczących ich sytuacjach: wpłynięciu zamówienia, potwierdzeniu, skierowaniu do realizacji, pakowania, dostawy. Moduł automatycznego wysyłania raportów o stanie rozliczeń lub innych zdarzeń zapisanych w systemie. Produkcja Uproszczony proces produkcji w trybie 1 Wyrób, bez konieczności wskazania zestawu. Możliwość umieszczania towarów z numerami seryjnym w składach zestawów. Logistyka w magazynie Zaawansowany obieg dokumentów usprawniających zarzadzanie logistyka magazynową. Oprogramowanie umożliwia nadzór procesu począwszy od Zamówienia rezerwującego poprzez Polecenie pakowania, wydania z magazynu Wz, sprzedaży Faktura VAT / Paragon, na Załadunku i dokumencie Wywozu kończąc. Obieg dokumentów może działać samodzielnie w systemie PolkaSQL oraz w sposób zintegrowany z modułem ODL - Mobilny Magazynie. Integracja systemu z aplikacją ODL - Mobilny Magazynier. 4

6 Definiowania samochodów dostawczych. Dokumenty Wz wysłane dokumentami wywozu do poszczególnych klientów lub oddziałów mogą być obciążane kosztami transportu. Koszty te mogą być uwzględnione w rozszerzonym raporcie rentowności sprzedaży. Dodano możliwość zablokowania cofania rezerwacji z zamówienia, do którego wystawiono polecenie pakowania. Aplikacja ODL - Mobilny Magazynier Aplikacja ODL Mobilny Magazynie dedykowana dla przenośnych urządzeń tupu kolektory danych służy do zarządzania logistyką pakowania i wywozu towarów. Przykładowy opis: Wystawiane w systemie zamówienia rezerwujące kierowane są na przenośne kolektory danych z zainstalowaną aplikacją ODL Mobilny Magazynier. Aplikacja kompletuje wysyłkę i wystawia dokumenty Wz. Dokumenty Wz grupowane są potem w dokumenty wywozów odpowiednio do zadeklarowanych w systemie samochodów dostawczych. Zakupy Dokumenty zapotrzebowań do dostawców Zap Stany minimum i maximum indywidualne dla poszczególnych oddziałów. Obieg dokumentów zapotrzebowań do dostawców Zap rozbudowano o fazę zatwierdzania. Dopiero zatwierdzone dokumenty Zap podlegają wysyłce do dostawców, jak również tylko zatwierdzone uwzględniane są w raportach: dostaw w drodze, spodziewanych stanów i prognozy zapotrzebowań. Dokumenty zatwierdzone nie podlegają modyfikacjom. Proces weryfikacji dostaw zintegrowano z aplikacją ODL Mobilny Magazynier. Proces wystawiania dokumentów Pz według dokumentów weryfikacji dostaw rozbudowano o możliwość określenia, że ma być wystawionych tyle dokumentów Pz ile wybrano dokumentów weryfikacji dostaw, oraz, czy dokumenty Zap mają być w przyszłości ponownie realizowane. W parametrach kontrahenta-dostawcy możliwość wprowadzenia domyślnej liczby dni dostawy. Prognoza zamówień do dostawców Rozbudowany raport prognozy zapotrzebowań uwzględniający dane: dostaw w drodze, zamówień rezerwujących i oczekujących, sprzedaży, niezafakturowanych dokumentów wydania Wz. Możliwość wskazania cennika raportu prognozy. Cennik ten może zostać użyty automatycznie w wystawionych dokumentach Zapotrzebowań Zap. Możliwość konfiguracji domyślnego cennika raportu w zależności od wybranego dostawcy. Raport Prognozy zapotrzebowań umożliwia wyznaczanie ilości do zamówienia dla produktów, których producent już nie produkuje, ale produkuje ich nową wersję (zamiennik). Faktury zakupu i korekty faktur zakupu Rozbudowany konfigurator działania modułu faktur RR w zakresie refundacji funduszy rolnych. Możliwość przypisania klientom sposobu zaokrąglania wystawianych im dokumentów: do 2,3,4 miejsc po przecinku. 5

7 W trakcie wystawiania Faktur Zakupu FZ i ich Korekt KFZ dodano możliwość ostatecznego wyboru, czy na tym dokumencie ceny mają być podawane do 2 czy do 4 miejsc po przecinku. Definiowanie i przypisywanie do faktur zakupu dodatkowych kosztów dostawy. Koszty można alokować do wielu dokumentów Pz. Możliwość określania cen pozycji za pomocą podania ilości i wartości pozycji. System wyliczy cenę zakupu. Możliwość ręcznego podania ostatecznych kwot netto i VAT dla wszystkich stawek VAT na fakturach zakupu i ich korektach. Możliwość ustalenia, że korekty zakupu zawsze są postaci było-jest. Import Faktur Zakupu z plików XML. Nowy tryb wystawiania korekt faktur zakupu: Korekta niedoboru. W takim trybie na dokumencie zakupu zostaną automatycznie skorygowane wszystkie pozycje i ilości, których fizycznie nie dostarczono, czyli te, do których nie wystawiono dokumentu Pz. Ogólne Rozrachunki Kompensaty między grupami dokumentów w rozliczaniu dokumentów. Można skompensować jedną grupę zaznaczonych dokumentów innymi wybranymi dokumentami. W trakcie wprowadzania i modyfikowania przelewów możliwość wyboru banku z listy banków. Lista zawiera banki powiązane relacjami z Oddziałem lub z klientem przelewu. Rozszerzony raport przelewów o kolumnę z bankiem. Możliwość zmiany klienta / pracownik trakcie modyfikacji kwitu kasowego. Stan rozrachunków z kontrahentami System wyznaczania salda obrotów i zadłużenia kontrahenta zawiera następujące dane: stan nierozliczonych zamówień, niezafakturowane dokumenty Wz, nierozliczone faktury zakupu i faktury sprzedaży oraz stan nierozliczonych wpłat. Raport sald kontrahenta w rozbiciu na typy dokumentów. Wszędzie w programie dostępny jest zgrupowany raport struktury zadłużenia klienta w rozbiciu na typy dokumentów. Dostępny jest też osobny raport sald kontrahentów. W raporcie dokumentów zadłużających klientów dla dokumentów Zamówień Rezerwujących ZamRF i Zapotrzebowań Zap liczona jest wartość zadłużenia zgodnie ze stanem realizacji dokumentu. Rentowność Raporty Raport rentowności sprzedaży można rozszerzyć o uwzględnianie kosztów transportu i kosztów dodatkowych dowiązanych do dokumentów Wz z poziomu modułu logistyki. Raport rentowności według dokumentów Wz. Raport rentowności według różnych cen dla pracowników mających Zakaz zmiany cen podczas wystawiania dokumentu. 6

8 Kontekstowe raporty operacyjne Grupa raportów pokazujących bieżącą i minioną sprzedaż, zakupy, dostawy, spodziewane dostawy, rozchody, realizację zamówień wewnętrznych i inne, dostępne wszędzie kontekstowo dla zaznaczonego asortymentu. Grupa łatwo dostępnych analiz związanych z towarem, dostaw, sprzedaży. Raport 'Spodziewane dostawy' zawiera informacje o niezrealizowane Zamówienia wewnętrzne ZamO. Raport rozliczeń klienta z uwzględnieniem wszystkich wystawionych dokumentów związanych z rozrachunkami. Raport rozchodów z uwzględnieniem dokumentów dostaw wewnętrznych WysO. Fiskalne Raport fiskalizacji sprzedaży pozwala na szybką i precyzyjną kontrolę poprawności fiskalizacji dokumentów sprzedaży. Raport zawiera między innymi dane o dacie i kwocie momentu fiskalizacji. Raport dokumentów typu Faktura VAT wystawionych do Paragonów. Ogólne Możliwość konfigurowania domyślnego szablonu wydruku dla każdego typu dokumentu. W podglądzie dokumentu szczegółowy widok pozycji z uwzględnieniem atrybutów (kolory itp.) asortymentu, własności, z możliwością dodawania indywidualnych kolumn. Raport sald rozrachunkowych kontrahentów w ujęciu zgrupowanym i szczegółowym. Raport dostępny jest dla uprawnionych użytkowników. Możliwość zmiany kolejności pozycji w wystawionym wcześniej dokumencie. Dodatkowa konfiguracja wydruku dokumentów gdzie dla każdego typu dokumentu można określić, czy ma być drukowana pierwsza / druga linia uwag. Możliwość definiowania maksymalnego zakresu dat poszczególnych raportów dla poszczególnych użytkowników. Cenniki Obsługa centrali i sieci sklepów Funkcja zaawansowanego zarządzania polityką cenową sieci sprzedaży z uwzględnieniem indywidualnych warunków handlowych klientów oraz indywidualnych polityk cenowych oddziałów/sklepów. W raporcie cenników dodatkowa kolumna z informacją o łącznej liczbie oddziałów używających danego cennika. Możliwość konfigurowania indywidualnych cenników głównych DETAL i HURT dla oddziałów. Asortyment Możliwość określania indywidualnego asortymentu dla każdego oddziału online lub podmiotu (np. franszyza, wiele działalności gospodarczych w jednej bazie danych). Funkcja informowania oddziałów o nowym asortymencie wprowadzonego do obrotu w sieci. Dostępne są wygodne funkcje dołączania i rezygnowania oddziału z obrotu danym asortymentem. 7

9 Możliwość określania grup towarowych indywidualnych dla każdego oddziału online. Stany minimum i maximum indywidualne dla poszczególnych oddziałów. Ceny ostatniego zakupu indywidualne dla poszczególnych oddziałów. Uprawnienia dla poszczególnych oddziałów i pracowników do zarządzania grupami własnymi i grupami wspólnymi. Zamówienia wewnętrzne Rozbudowany obieg dokumentów usprawniający optymalizację zapasów i kontrolę dystrybucji wewnętrznej. Dokumenty zamówień wewnętrznych ZamO z oddziału do centrali lub do innego oddziału. Dokumenty te są podstawą do wystawiania wewnętrznych dokumentów rezerwujących towary dla przyszłej wysyłki do zamawiającego oddziału. Dostępne są raporty o stanie realizacji dokumentów ZamO. Integracja z aplikacją ODL Mobilny Magazynier oraz modułem logistyki w magazynie. Raporty zamówień wewnętrznych ZamO wystawionych w oddziale online do innych oddziałów lub centrali. Inne Możliwość tworzenia spisów remanentowych w oddziałach online niezależnie od innych oddziałów. Możliwość prowadzenia sprzedaży dla indywidulanego klienta Utarg z Paragonów w poszczególnych oddziałach. Zarzadzanie bazą kontrahentów z perspektywy wyłączności/niewyłączności klientów w poszczególnych oddziałach. Nowy klient zarejestrowany w oddziale staje się klientem oddziału i może nie być widoczny w innych oddziałach. Zarządzanie uprawnieniami poszczególnych pracowników i grup pracowników do podglądu danych osobowych i adresowych. Terminale płatnicze Polcard Integracje z innymi narzędziami i urządzeniami Proces wystawiania dokumentów sprzedaży został rozszerzony o połączenie z terminalami płatniczymi. Kolektory (terminale) danych wspomagające pracę magazyniera Aplikacja ODL Mobilny Magazynie dedykowana dla przenośnych urządzeń tupu kolektory (terminale) danych służy do zarządzania logistyką pakowania i wywozu towarów. Serwis efaktur GreenPost Integracja systemu PolkaSQL z platformą GreenMail24 Wrocławskiej firmy GreenPost Sp. z o.o. Platforma służy między innymi do wysyłania i archiwizacji dokumentów w formie elektronicznej. 8

10 Wagi elektroniczne Dzięki integracji z wagami elektronicznymi firmy AXIS system PolkaSQL pozwala na pobranie masy towarów bezpośrednio na etapie przyjmowania towaru do magazynu. Sklepy internetowe Moduł integrujący system PolkaSQL ze sklepami internetowymi, umożliwia wdrożenie integracji z wieloma rozwiązaniami dostępnymi na rynku m.in.: i-sklep, Shoper, Marcom, Interactive, Project, Media Ambassador, itp. Integracja z serwisem Google Maps Dzięki integracji z Google Maps system PolkaSQL pozwala na odnalezienie na mapie siedziby firmy klienta, który znajduje się w bazie danych. Funkcja pozwala też na wyznaczenie trasy dojazdu. Nie trzeba więc korzystać z zewnętrznych aplikacji, aby dowiedzieć się jaki dystans dzieli nas od klienta. Drukarki etykiet Wbudowany w system PolkaSQL moduł projektowania i druku etykiet umożliwia współpracę systemu z praktycznie każdą drukarka etykiet dostępna obecnie na rynku. Funkcjonalne Ogólne usprawnienia Możliwość określania, które pola kartotek (np. asortymentu, kontrahentów) są obowiązkowe. Takie pola wyróżniane są kolorem. Widok tryb wydruku w raporcie cen cennika. Po przełączeniu widoku w tryb wydruku, można wg uznania poustawiać kolumny cennika w wygodnym dla siebie układzie, a następnie wykonać polecenia wydruku/kopiowania. Współużytkowanie zarządzania cenami i rabatami w cennikach: możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na tym samym cenniku a nawet na tych samych towarach. Program weryfikuje, czy cena nie była w międzyczasie zmieniana przez innego użytkownika i blokuje zapis. Dostępny jest też raport konfliktów zapisu cen dla tego samego towaru w tym samym cenniku. W oknach z towarami dodano szybkie wyszukiwanie po trzech kolumnach: nazwa, symbol, kod. Definiowanie dodatkowych parametrów pozycji i nagłówków dokumentów specyficznych dla każdego typu dokumentu. Uprawnienia użytkowników do wprowadzania i modyfikowania danych zapisanych w dodatkowych parametrach pozycji. Definiowanie dodatkowych parametrów asortymentu, kontrahentów, sygnatur, magazynów, dokumentów, pozycji dokumentów, itp. Wysyłanie do użytkowników komunikatów z wewnątrz systemu. Komunikaty są pokazywane na ekranie, lub mogą być wysłane pocztą . Można określić, czy wysyłany ma być zatrzymany i wyświetlony do decyzji/uzupełnienia dla użytkownika (np. ostrzeżenie o wystawieniu faktury dla klienta, który zalega z płatnością). Zarządzanie uprawnieniami nie dla pojedynczych pracowników a dla grup pracowników. W trakcie wystawiania dokumentu typu Korekta błędu pozycje JEST stają się czerwone i wytłuszczane w sytuacji gdy nastąpiła w nich jakaś modyfikacja. 9

11 Możliwość skonfigurowania działania programu tak, by pamiętany był ostatnio podany zakres dat raportów. Do podglądu podświetlonego rekordu (dokumentu, asortymentu, kontrahenta, pozycji dokumentu, kwitu, itp.) możliwość użycia klawisza SPACJA. Możliwość określania różnych cen dla różnych rozmiarów danego modelu towaru. Raport stanów danego modelu w rozbiciu na magazyny i rozmiary. Raport stanów danego modelu w magazynie w trakcie wystawiania dokumentu. Własność typu dokumentu odpowiadająca za proces usuwania pozycji z dolnej listy w trakcie wystawiania dokumentu. Możliwość wyłączenia pytania podczas wystawiania dokumentu dostawy, czy wystawić według faktury zakupu. Możliwość definiowania domyślnego uporządkowania typów zapłaty (kolejności wyświetlania) w oknie parametrów kontrahenta. Przyspieszona reakcja programu na zmiany cen i ich zapisu do bazy danych w oknie modyfikacji cen cennika. Możliwość umieszczania opisów grup towarowych. W sieci oddziałów Off-Line możliwość konfiguracji pracy Centrali w taki sposób, że oddziały wystawiają tylko dokumenty Wz, a centrala wystawia do nich faktury. Możliwość konfiguracji tak aby domyślnie raporty pokazywały się bez automatycznego podsumowania, co znacznie przyspiesza wyświetlanie raportów. Konfiguracja drukowania pieczątki firmy na wydrukach raportów. Możliwość wyboru sortowania kolumn raportu klawiszem F2. Rozbudowa interfejsu Wybieranie dat za pomocą kalendarza. Możliwość kolorowania kolumn, wierszy i poszczególnych cel raportów. Wyraźne okienko wyświetlające aktualnie wyszukiwany tekst w raporcie. Konfigurowanie treści wyświetlanej w tytułowym pasku okien. Pasek może zawierać nazwę oddziału, nazwę bazy danych, stanowisko, dane osoby zalogowanej. Księgowość Księgowanie Księgowanie w module FK listy dokumentów Pz dowiązanych do faktury zakupu. Rozbudowano konfigurację formatu numeru dokumentu na potrzeby księgowania w module FK. Możliwość tworzenia zbiorówek faktur zakupu. Możliwość tworzenia zbiorówek wszelkich dokumentów magazynowych. Możliwość decydowania, czy zbiorówki mają być grupowane po kliencie / magazynie. Dane o kwotach na odwrotne obciążenie księgowane w module FK. 10

12 Statusy dokumentów (zatwierdzono, wysłano itp..) Rozbudowano moduł zarządzania dostępem działu FK do księgowania zdarzeń gospodarczych oraz działu handlowego do modyfikacji danych podlegających księgowaniu. Odwrotne obciążenie Dostosowania do aktualnych przepisów Możliwość zakupów i sprzedaży towarów i usług na odwrotne obciążenie. Wystawiane mieszanych dokumentów na odwrotne obciążenie. Możliwość określenia, czy dana firma kupuje towary zawsze na odwrotne obciążenie. Dodatkowe kryteria filtrowania w raporcie dokumentów ze względu na odwrotne obciążenie VAT, stan zafiskalizowania, stan umieszczenia w zbiorówce księgowej i inne. Inne Możliwość tworzenia zestawień VAT zakupów i ich korekt w rozbicie na stawki VAT. Możliwość tworzenia korekt zbiorczych faktur sprzedaży i faktur zakupu. Wybór czy korekty zbiorcze wpływają czy nie na ceny przyszłych zwykłych korekt. Na wydruku dokumentów sprzedaży z 2014 roku drukuje się napis 'Data dostawy' zamiast 'Data sprzedaży'. Możliwość określenia własnej treści tego napisu. Możliwość zmiany maksymalnej liczby pozycji dokumentu ZV z 7 na inną. W przypadku pytań firma ODL i jej Partnerzy pozostają do Państwa dyspozycji. Kontakt do ODL:

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji.

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji. Lista zmian programu SOGA Zmiany w wersji 1.25 - poprawiono zapamiętywanie magazynu po zapisaniu konfiguracji schematów rozchodów dla imprez, - poprawiono rozliczanie imprez poprzez dokumenty kasowe, -

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

WF-Mag BIZNES - program magazynowy

WF-Mag BIZNES - program magazynowy WF-Mag BIZNES to program magazynowy przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie lub punkty sprzedaży detalicznej. W

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i magazyn WF-Mag - porównanie wariantów

Sprzedaż i magazyn WF-Mag - porównanie wariantów Sprzedaż i magazyn WF-Mag - porównanie wariantów Moduł Sklep internetowy Opis różnic Integracja z platformą e-commerce B2C (jeden sklep = jeden magazyn) PRESTIŻ PLUS PRESTIŻ BIZNES START Ilość sklepów

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA STANDARD

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA STANDARD POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA STANDARD Najważniejsze cechy 1. Praca w systemie Windows. 2. Prosta instalacja. 3. Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów. 4. Współpraca z programami księgowymi. 5.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START Najważniejsze cechy 1. Praca w systemie Windows. 2. Prosta instalacja. 3. Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów. 4. Współpraca z programami księgowymi. 5. Kolumna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 Spis treści 1. Faktury kosztowe... 3 2. Nowy wygląd list... 3 3. Kontrahenci... 8 4. Zlecenia FTL...10 5. Zlecenia morskie...11 6. Schematy Importu Danych...12 7.

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

CRM BY CTI. Opis programu

CRM BY CTI. Opis programu CRM BY CTI Opis programu 1. Opis programu CRM by CTI to moduł służący do zarządzania kontaktami z klientem, który działa w połączeniu z programem Comarch ERP Optima, lub jako niezależna aplikacja. Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A.

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiana stawek VAT Instrukcja dla serwisantów i użytkowników Copyright 2010, NOVITUS S.A. Uwaga! Zmiany stawek podatku VAT dokonujemy zarówno w programie jak i w urządzeniach fiskalnych, które z nim współpracują!!!

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20 dla firmy Zacisze S.A. Strona 1/20 1 Wprowadzenie Specyfikacja opisuje prace, które będą podjęte przez firmę Zacisze S.A. i firmę wdrożeniową w celu realizacji projektu Automatyzacja procesów B2B w zakresie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel.

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel. Moduł Handel Program do handlu Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta Ergonomia systemu enova Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

e-biuro-fakturowanie

e-biuro-fakturowanie e-biuro-fakturowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Program dedykowany dla managerów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie potrzebują prowadzić stanów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011 1. Moduł FINANSE - Opcje faktur a) Wprowadzono nową kartę Koperty, na której można wybrać sposób wydruku faktur, które będą pakowane w koperty. b) Grupa Układ faktury pozwala wybrać wydruk bez koperty

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy oraz platformy ehurtownia

Prezentacja firmy oraz platformy ehurtownia Prezentacja firmy oraz platformy ehurtownia O firmie - informacje ogólne Tworzymy rozwiązania, które nakierowane są na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych. Wiodącą działalnością naszej firmy jest

Bardziej szczegółowo

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA PRO

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA PRO POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA PRO Najważniejsze cechy 1. Praca w systemie Windows. 2. Prosta instalacja. 3. Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów. 4. Współpraca z programami księgowymi. 5. 35 magazynów.

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od początku 2011 roku zaczną obowiązywać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014 SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014 1. Zmiany w opcji Magazyn zaznaczanie typu (Towar/Produkt) oraz modyfikacja wydruku raportu Dodatki/Magazyn/F9 a) Dodatki - zmiany w opcji Magazyn W oknie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

Komunikator. Program do internetowych połączeń w trybie On-Line.

Komunikator. Program do internetowych połączeń w trybie On-Line. Komunikator Program do internetowych połączeń w trybie On-Line. Geneza powstania programu Program Komunikator został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na funkcję internetowego połączenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo