WYKAZ PUBLIKACJI ZA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PUBLIKACJI ZA LATA 1987-2014"

Transkrypt

1 Witold Woźniak WYKAZ PUBLIKACJI ZA LATA PUBLIKACJE ZWARTE 1. Doskonalenie pielęgniarek w Norwegii. W: Formański J. (red.): Kształcenie pielęgniarek w Norwegii. Warszawa: CEM, Woźniak W., Łukasz-Paluch K.: Standaryzacja egzaminu z przygotowania zawodowego pielęgniarki. Warszawa: CEM, Współautorstwo trzech rozdziałów w: Zasady postępowania pielęgniarskiego w wybranych stanach klinicznych. Red. naukowa: J.Górajek-Jóźwik, W.Ciechaniewicz. Warszawa: Wyd. OVO, Wyniki egzaminu z przygotowania zawodowego. W: Sirojć Z. (red.): Transformacja trzyletnich szkół pielęgniarstwa. Warszawa: CEM, Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce. Raport Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundacja Fundusz Współpracy. Warszawa (Opracował zespół w składzie: Andrzej Brzozowski, Karolina Czerwińska, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Elżbieta Goźlińska, Krzysztof Kafel, Teresa Kazimierska, Jacek Kobyliński, Agnieszka Luck, Marzena Młodziejewska, Magdalena Olejarz, Cecylia Pielok, Maciej Prószyński, Witold Woźniak) 6. Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji (pod redakcją merytoryczną Ewy Chmieleckiej). Warszawa, grudzień Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym w kontekście założeń Polskiej Ramy Kwalifikacji. W: Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła rynek pracy. Praca zbiorowa pod red.: J. Moosa i M. Kułaka. ŁCDNiKP, 2014 PROGRAMY kierowanie pracą komisji programowej i/lub udział w pracach komisji 8. Ramowy program 3-letniej szkoły pielęgniarstwa. Warszawa, Centrum Edukacji Medycznej 1996 autor bloku: Pielęgnowanie w chorobie 9. Program specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Warszawa, Centrum Edukacji Medycznej 1996 kierowanie pracą komisji i współautorstwo 10. Program adaptacji zawodowej dla pielęgniarek psychiatrycznych. Warszawa, Centrum Edukacji Medycznej 1996 kierowanie pracą komisji i współautorstwo 11. Ramowy program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Blok specjalistyczny. Warszawa, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 1999 kierowanie pracą komisji i współautorstwo 12. Ramowy program specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Blok specjalistyczny. Warszawa, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 1999 kierowanie pracą komisji i współautorstwo 13. Liceum. Podstawa programowa kształcenia w profilach. Projekt. Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej 2000 współautorstwo profilu społeczno-usługowego 1/5

2 MATERIAŁY POKONFERENCYJNE 14. Dokumentacja procesu pielęgnowania chorego psychicznie w szpitalu. W: PROCES PIELĘGNOWANIA materiały pokonferencyjne. Warszawa, CMDNŚSzM Pielęgnowanie skoncentrowane na osobie z doświadczeń własnych. W: IV Kongres Pielęgniarek Polskich. Referaty. Busko-Zdrój, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, 4-5 maja Próba określenia standardu kwalifikacji zawodowych absolwenta 3-letniej szkoły pielęgniarstwa. W: IV Ogólnopolska Konferencja Położnych, Przyszłość wyzwaniem dla położnych. Warszawa, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 7 maja Próba unifikacji egzaminu końcowego z doświadczeń prowadzonej przez CEM innowacji pedagogicznej. W: V Kongres Pielęgniarek Polskich, Doceniając przeszłość planujemy przyszłość. Busko-Zdrój, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, 8-9 maja T.Kazimierska, W.Woźniak: Działalność KOWEZiU w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizacji i akredytacji placówek kształcenia ustawicznego. W: Materiały seminaryjne Mazowieckiego Seminarium Oświatowego Kształcenie dla potrzeb wsi i rolnictwa. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Brwinów, 7 kwietnia I.Górecka, W.Woźniak: Standaryzacja wyposażenia pracowni zawodowych a jakość kształcenia i egzaminowania. W: Standardy wymagań i normy testowe w diagnostyce edukacyjnej. Materiały X konferencji z cyklu Diagnostyka Edukacyjna pod red. B.Niemierki i H.Szaleńca. PTDE, Kraków Wybrane działania KOWEZiU na rzecz kształcenia zawodowego. W: III edycja konferencji zawodowej Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy. Materiały konferencyjne pod red. K. Bukowskiej, Białystok, 7 lutego Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego. W: Konferencja ekspercka Europejskie ramy kwalifikacji w obszarze sportu i turystyki. Toruński Związek TKKF. Toruń,12-13 grudnia Idea uczenia się przez całe życie wyznacznikiem zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym. W: Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie. Redakcja naukowa: Czesław Plewka. Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Koszalińska, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie. Szczecin-Koszalin, 2013 PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA miesięcznik 23. Powołanie czy profesja? Nr 1 (328) z 1987 r., s Do współczesnej pielęgniarki psychiatrycznej. Nr 12 (338) z 1987 r., s Postępowanie z chorym depresyjnym. Nr 12 (338) z 1987 r., s Moja przygoda z Pielęgniarką i Położną. Nr 11 (349) z 1988 r., s Skoncentrować się na osobie. Nr 11(456) z 1998 r., s. 6 IMPULS biuletyn warszawsko-skierniewickiej OIPiP miesięcznik 28. Rozmowa o szczęściu. Nr 4 z 1994 r., s Rozmowa o asertywności. Nr 7/8 z 1994 r., s Rozmowa o ekologii. Nr 10 z 1994 r., s Rozmowa o empatii. Nr 12 z 1994 r., s Rozmowa o umieraniu. Nr 2 z 1995 r., s. 16 2/5

3 PIELĘGNIARSTWO 2000 Problemy dydaktyczno-medyczne dwumiesięcznik 33. Psychoprofilaktyka. Nr 1 z 1994 r., s Psychologia na warsztacie. Nr 2 z 1994 r., s Zdrowie psychiczne - niektóre koncepcje. Nr 4 z 1994 r., s Zdrowie psychiczne w nowym programie nauczania. Nr 4 z 1994 r., s Czy powołanie. Nr 2 z 1995 r., s Zdrowie psychiczne chronione prawem. Nr 3 z 1995 r., s Doskonalenie zawodowe pielęgniarek w Norwegii. Nr 4 z 1995 r., s Fotoreportaż konkursowy. Nr 5 z 1995 r., s Metodologia opracowywania standardów kwalifikacyjnych - propozycja. Nr 1 z 1996 r., s Pielęgniarstwo psychiatryczne w nowej rzeczywistości. Nr 4 z 1996 r., s Tabula alba, vel potius tabula rasa. Nr 6 z 1996 r., s Filozofia podmiotowości, czyli - dlaczego reformujemy programy kształcenia. Nr 3 z 1997 r., s Filozofia podmiotowości (odsłona II) czyli, weźmy się i... wdrażajcie. Nr 6 z 1997 r., s Pielęgnowanie skoncentrowane na osobie - z doświadczeń własnych. Nr 3/4 z 1998 r., s Ewaluacja podwójne wyzwanie. Nr 1 z 1999 r., s Egzamin końcowy w trzyletnich szkołach pielęgniarstwa. Nr 3 z 1999 r., s Standaryzacja w kształceniu zawodowym. Nr 6 z 1999 r., s Kryteria oceny pracy pisemnej. Nr 3 z 2000 r., s Felietony Od redakcji do numerów: 1/1996; 3/1997; 1,3-4,5, 6/1998; 1,2,3,4,5,6/1999; 1,2/2000. NOWA EDUKACJA ZAWODOWA dwumiesięcznik KOWEZiU 52. Projektowanie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych. Nr 1 z 2000 r., s Uznawanie kwalifikacji: po pierwsze przejrzystość. Nr 1(3) z 2001 r., s Rozmowa z... ze Stefanem M. Kwiatkowskim, dyrektorem IBE, rozmawia Witold Woźniak. Nr 2(4) z 2001 r., s Jakość kształcenia ustawicznego i praktycznego. Nr 2(4) z 2001 r., s Rozmowa z... Elżbietą Nerwińską, dyrektorem Departamentu Doskonalenia Nauczycieli w MEN, rozmawia Witold Woźniak. Nr 3(5) z 2001 r., s Rozmowa z... Krzysztofem A. Wojcieszkiem, dyrektorem Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, rozmawia Witold Woźniak. Nr 4(6) z 2001 r., s Rozmowa z... Tadeuszem Matuszem, dyrektorem Departamentu Kadr w MENiS o awansie zawodowym nauczycieli, rozmawia Witold Woźniak. Nr 5-6(7-8) z 2001 r., s Rozmowa z Haliną Cieślak, dyrektorem Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MENiS rozmawia Witold Woźniak. Nr 1(9) z 2002 r., s Diagnostyka edukacyjna po raz siódmy. Nr 1(9) z 2002 r., s Rozmowa z Wiesławem Jerzym Gałką, starostą Powiatu Kieleckiego, na temat projektowania sieci szkół ponadgimnazjalnych rozmawia Witold Woźniak. Nr 2(10) z 2002 r., s Ścisły umysł humanisty. Nr 2(10) z 2002 r., s. 37 3/5

4 63. Rozmowa z Andrzejem Bajorskim, dyrektorem Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Ustawicznego w Podkarpackim Kuratorium Oświaty, na temat badania edukacyjnych preferencji gimnazjalistów rozmawia Witold Woźniak. Nr 3(11) z 2002 r., s Rozmowa z Gabrielą Poloczek, dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, na temat rekrutacji do reformowanej szkoły zawodowej na rok szkolny2002/2003, rozmawia Witold Woźniak. Nr 4(12) z 2002 r., s Informatory o egzaminach zawodowych. Nr 4(12) z 2002 r., s Rozmowa z Ewą Konikowską-Kruk, zastępcą dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MENiS, na temat kształcenia zawodowego w nowych typach szkół ponadgimnazjalnych od września 2002 roku, rozmawia Witold Woźniak. Nr 5(13) z 2002 r., s Rozmowa z Maciejem Prószyńskim, dyrektorem Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Rzemiosła w Biurze Związku Rzemiosła Polskiego, na temat kształcenia i egzaminowania w sektorze rzemiosła, rozmawia Witold Woźniak. Nr 6(14) z 2002 r., s Rozmowa z Tadeuszem Sławeckim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu na temat rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego rozmawia Witold Woźniak. Nr 1(15) z 2003 r., s Diagnostyka edukacyjna nowe wyzwania. Nr 1(15) z 2003 r., s Rozmowa z Grażyną Osicką, dyrektorem Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej rozmawia Witold Woźniak. Nr 2(16) z 2003 r., s I Ty możesz zostać przedsiębiorcą. Nr 2(16) z 2003 r., s Rozmowa z Lillą Jaroń, ekspertem Konfederacji Pracodawców Polskich ds. Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Związku Pracodawców Dolnego Śląska, obecnie dyrektorem ds. edukacji i sportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, rozmawia Witold Woźniak. Nr 3(17) z 2003 r., s Rozmowa z... z Anną Dakowicz-Nawrocką, dyrektorem Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w MENiS rozmawiał Witold Woźniak. Nr 6(20) z 2003 r., s Duńskie reminiscencje. Nr 3(23) z 2004 r., s Rozmowa z... z Elżbietą Nerwińską, dyrektorem Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, rozmawiał Witold Woźniak. Nr 6(26) z 2004 r., s Rozmowa z... z Krystyną Wojarską, dyrektorem Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Curie-Skłodowskiej, rozmawiał Witold Woźniak. Nr 1(27) z 2005 r. s. 2 EDUKATOR ZAWODOWY elektroniczne czasopismo KOWEZiU (www.koweziu.edu.pl/edukator) 77. Scenariusz lekcji nt.: Wprowadzenie do użytkowania komputera. Struktura zapisu danych na dysku - plik, folder (dla bardzo początkujących). Nr 1/ Scenariusz lekcji nt.: Umieszczanie grafiki w plikach programu MsWord. Nr 1/ Scenariusz lekcji nt.: Umieszczanie tabel i wykresów w plikach programu MsWORD. Nr 2/ Scenariusz lekcji nt.: Formatowanie tekstu w programie MsWORD. Nr 3/ Skróty klawiszowe do programu MsWord (i nie tylko), czyli z myszą czy bez myszy? Nr 4/ Tworzenie strony internetowej lub prezentacji w języku html. Nr 5/2003 4/5

5 83. Tworzenie strony internetowej lub prezentacji w języku html. Cz. II. Nr 6/ Duński klimat edukacji uczniowie Duński klimat edukacji kształcenie zawodowe Duński klimat edukacji nauczyciele "Diagnostyka edukacyjna" w Krakowie Wczoraj, dziś i jutro e-learningu. I.Górecka, M.Kuźnicka, W.Woźniak Pokonferencyjne refleksje nad nowoczesną szkołą Współdziałanie w zakresie kształcenia ustawicznego osób starszych Projekt BASICON II Europejskie podstawy budownictwa warsztaty. I.Górecka, M.Wojciechowska, W.Woźniak Mechatronika, kształcenie ustawiczne, e-learning konferencja w Łodzi. E. Hejłasz, W. Woźniak, A. Krajewska System dualny król jest nagi? Europejska konferencja w Hamburgu. W. Woźniak, I. Górecka Kształcenie ustawiczne jak to robią Belgowie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brukseli - przykład dobrej praktyki HUMANIZACJA PRACY dwumiesięcznik 96. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego a humanizacja pracy. Nr 3 (177) z 1997 r., s. 69 DORADCA ZAWODOWY kwartalnik 97. Uczenie się przez całe życie rewolucja w myśleniu o edukacji. Nr 3(8)/2009, s.24 W CENTRUM Gazeta ŁCDNiKP 98. Krajowe Ramy Kwalifikacji. Nr 13/2010, wydanie specjalne, marzec 2010, s.11 ECHO KATOLICKIE siedlecki tygodnik regionalny 99. Nauka chodzi różnymi drogami pytamy Witolda Woźniaka, wicedyrektora KOWEZiU. Nr 35(896) , s. 32 METRO 100. Rozmowa nt.: Jest moda na zawodówki. 27.X.2014 DYREKTOR SZKOŁY dodatek tematyczny 101. Wnioski z monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach. W. Woźniak, M. Wojciechowska. Nr 12(252) 2014, s. 4 5/5

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1. Kierowanie zmianą (1-2) 2. Rozwój organizacyjny szkoły (3) 3. Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli (4)

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami naleŝy przekazać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO W GÓRZE

Bardziej szczegółowo

Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki

Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa Prorektor - dr Bożena Piechowicz

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego Placówka ul. Smulikowskiego 6/8 00 389 WARSZAWA tel./fax.

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego Placówka ul. Smulikowskiego 6/8 00 389 WARSZAWA tel./fax. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego Placówka ul. Smulikowskiego 6/8 00 389 WARSZAWA tel./fax.( 022) 828 61 52 www.placówka.znp.edu.pl Rodzaje szkoleń szkolenia zamknięte

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE. ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE. ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI EDUKACJI POCZĄTKOWEJ JAKO JEDNA Z MOśLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo