Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/ Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław"

Transkrypt

1 Katedra Pracy i Stsunków Przemysłwych Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu ul. Kmandrska 118/ Wrcław Mamy zaszczyt i przyjemn zaprsi na Midzynardw Knferencj Naukw pt.: Człwiek i praca w zmieniajcej si rganizacji, która dbdzie si we Wrcławiu w dniach kwietnia 2009 (czwartek i pitek). Głównym celem knferencji bdzie prezentacja wyników bada naukwych dtyczcych warunków i mliwci pdnszenia sprawnci działania człwieka we współczesnym przedsibirstwie, ukierunkwana na upwszechnianie kncepcji wysce efektywnych systemów pracy High Perfrmance Wrk Systems. Referaty zstan publikwane w Pracach Naukwych Uniwersytetu Eknmiczneg we Wrcławiu. Ramwy prgram knferencji nwczesne kncepcje zarzdzania raz skuteczn ich stswania w jednstkach gspdarczych zmiany w zarzdzaniu zasbami ludzkimi z uwzgldnieniem aspektu pdmitweg i instrumentalneg kncepcja High Perfrmance Wrk Systems raz warunki jej stswania w przedsibirstwach systemy ZZL parte na wyskim współuczestnictwie pracwników prblemy dzielenia si władz z pracwnikami (empwerment) zaangawanie i zaufanie rganizacyjne a satysfakcja z pracy wiedza i inteligencja emcjnalna jak pdstawwe elementy ptencjału ludzkieg współczesneg przedsibirstwa kultura rganizacyjna narzdziem kształtwania pstaw i zachwa pracwników wizerunek przedsibirstwa jak pracdawcy

2 Rada prgramwa Prf. zw. dr hab. Stanisława Brkwska (UŁ) Prf. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki (AE Katwice) Prf. dr hab. Małgrzata Czerska (UG) Prf. dr hab. in. Wiesław Maria Grudzewski (SGH) Prf. zw. dr hab. dr h.c. Ber Haus (AE Wrcław) Prf. zw. dr hab. Irena Hejduk (SGH) Prf. zw. dr hab. Zdzisława Janwska (UŁ) Prf. dr hab. Marta Juchnwicz (SGH) Prf. zw. dr hab. Leszek Kził (UE Kraków) Prf. zw. dr hab. Barbara Kuch (UJ) Prf. zw. dr hab. Henryk Król (WSPiZ) Prf. zw. dr hab. Jan Lichtarski (AE Wrcław) Prf. zw. dr hab. dr h.c. Bgdan Ngalski (UG) Prf. zw. dr hab. Aleksy Pcztwski (UE Kraków) Prf. zw. dr hab. Stanisław Rudlf (UŁ) Prf. zw. dr hab. Ryszard Rutka (UG) Prf. zw. dr hab. Janusz Struyna (AE Katwice) Prf. zw. dr hab. dr h.c. Stanisław Sudł (UMK) Prf. zw. dr hab. Adam Szałkwski (UE Kraków) Prf. dr hab. Bgusława Urbaniak (UŁ) Prf. zw. dr hab. Lidia Zbiegie-Macig (AGH) Terminarz prac rganizacyjnych D 15 lipca 2008 D 10 padziernika 2008 D 10 listpada 2008 D 21 marca 2009 Akceptacja tematyki referatów i przekazanie przez rganizatrów zasad redagwania tekstów Nadsyłanie pełnych tekstów referatów Wniesienie płaty knferencyjnej Przesłanie przez rganizatrów dkładneg prgramu knferencji Opłata knferencyjna Opłata bejmuje: 780,- zł publikwanie referatu, materiały knferencyjne, wyywienie i imprezy twarzyszce. Opłat knferencyjn prsimy wnsi na knt: Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu, ul. Kmandrska 118/120, Wrcław Bank Zachdni WBK SA 17. ddział we Wrcławiu z dpiskiem: "Człwiek i praca" - imi i nazwisk uczestnika knferencji Z serdecznymi pzdrwieniami prf. zw. dr hab. in. Małgrzata Gableta Kierwnik Katedry Pracy i Stsunków Przemysłwych Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu

3 Karta zgłszenia udziału w Knferencji Midzynardwej Człwiek i praca w zmieniajcej si rganizacji Wrcław Imi i nazwisk Stanwisk Pełna nazwa jednstki rganizacyjnej Adres Telefn Temat referatu Krótkie streszczenie / główne tezy referatu Pdpis uczestnika Pdpis i piecz kierwnika jednstki

4 !"#$"#$$% &! '()*+,-.) /0121 3! " #! 4 $ %& ' ( )$( '* (*"(+ (,*(+ ( - (!((+(*.(/ 0,01!( 0 (* - 2*3,(!(,0 567* -.(! /8 - "* (!( / &* - "(!( ( & 269:;& * * - / /6* - "6 (! )* (,(,(7 * ' C 2 &, + % (' <./=>(/?>( B,C&( ( B D3,C& & 2 00' & ( &BC( ( ksztów i centra zysków w przedsibirstwie()8(&.. $ 2B 7,C 0 07&7 Badania marketingwe. Pdstawwe metdy i bszary zastswa(>%6e1()8(

5 &.. - 2( Badanie cen(f'gbadania marketingwe. Pdstawwe metdy i bszary zastswa( >%6E1()8(&.. + && 7770 ' & ( &&BC( & B&C( ( B C >)(Perspektywy integracji eurpejskiej(h I!2&!J.."($ (Wartci(2-) 8 K()8(&.. 3 &&7( &( &1 0& B! &C ->*+-.)+ 20 &77 & #!'F..(+G /(A=<=.>+)?.!0 & 200I,& HL " & I,&! ( 7B C"D4 $ & (7!7( 7&

6 Miejsce brad Obrady knferencji bd si dbywa we Wrcławiu w Htelu Tumskim na Wyspie Słdwej, a wic w malwniczym centrum starej czci naszeg miasta. Htel Tumski feruje (na hasł knferencja Człwiek i praca ) graniczn liczb miejsc, tj. kł 20 pki jednsbwych i 5 pki dwusbwych. Rezerwacji mna tutaj dknywa d 15 grudnia 2008; bwizuje przy tym wypełnienie i desłanie d htelu załczneg frmularza. Dla ułatwienia przesyłamy równie list innych hteli, zlkalizwanych w pbliu miejsca brad. Bardz prsimy dpwiedni wczesne rezerwwanie miejsc nclegów, pniewa w tych htelach nie mglimy dkna dla Pastwa wstpnych rezerwacji. Htel Tumski * * * Wyspa Słdwa Wrcław tel.: (071) ,88 fax (071) Lista hteli zlkalizwanych w pbliu miejsca brad. 1. Radissn SAS Htel" * * * * * ul. Purkynieg 10 (Centrum) Wrcław tel. (071) fax (071) Sfitel Wrcław * * * * * ul. w. Mikłaja 67 (Rynek i klice) Wrcław tel. (071) fax (071) Art Htel * * * * ul. Kiełbanicza 20 (Rynek i klice) Wrcław tel. (071) , fax (071) "Best Western Htel Prima" * * * * ul Kiełbanicza (Rynek i klice) Wrcław tel. (071) fax (071) Dwór Plski * * * * ul. Kiełbanicza 2 (Rynek i klice) Wrcław tel. (071) fax (071)

7 6. Htel HP Park Plaza" * * * * ul Drbnera (Centrum) Wrcław tel. (071) fax (071) Qubus Htel Wrcław* * * * ul. w. Marii Magdaleny 2 (Rynek i klice) Wrcław tel. (071) fax (071) Pensjnat Jana Pawła II * * * * ul. w. Idzieg 2 (Centrum) Wrcław tel./fax (071) Htel Campanile * * * ul. Władysława Jagiełły 7 (Centrum) Wrcław tel. (071) fax (071) Htel "Duet"* * * ul. Mikłaja (Rynek i klice) Wrcław tel. (071) fax (071) Htel "Mercure Panrama" * * * pl. Dminikaski 1 (Rynek i klice) Wrcław tel. (071) fax (071) Htel "Pati" * * * ul. Kiełbanicza (Rynek i klice) Wrcław tel. (071) d 405 (recepcja, rezerwacja) fax (071) Eurpeum * * ul. Kazimierza Wielkieg 27a Wrcław (Rynek i klice) tel. (071) fax (071)

8 Reservatin Request filled nly by GUEST date... Guest name Date f arrival Date f departure Kind f rm Quantity:... Price per night:... Garage: Ttal cst Methd f payment (credut card, bank transfer) Payment with : Payment (Credit) card Scheme : VISA MasterCard Card (Accunt) Number :... CVV2 / CVC : Issuer : Card Expiry Date : Cardhlder Name : /... (mm/yy)... Cardhlder r Shipping Address: Custmer Phne number: Custmer Date f Birth:... (with area cde, mbile preferred).... (dd/mm/yyyy) ID / Passprt number :... Payment with: Bank transfer Name f cmpany: Address: NIP Number KRS The abve infrmatin will be used t secure the reservatin ONLY. If the reservatin will be nt used withut the earlier cancellatin (time - 2 weeks befre the arrival) htel will charge the credit card r accunt with ttal csts f the reservatin.... Signature

9 Kmitet Organizacyjny dr Andrzej Bdak dr Agata Pietr-Pyszczek mgr in. Paweł Pruchniewicz mgr in. Natalia Selinger Adres Sekretariatu Kmitetu Organizacyjneg Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Katedra Pracy i Stsunków Przemysłwych Wrcław, ul. Kmandrska 118/120 tel (421)

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństw ma zawsze

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Witamy bardzo serdecznie.

Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardz serdecznie. Marketing Cmmunicatin Academy t miejsce sptkań marketerów, którzy wciąż pszukują, którzy chcą się wciąż rzwijać. Marketing Cmmunicatin Academy pwstała p dświadczeniach, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12 LIIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDAIE zdzrat ALScr W ROKU AKADEMICKIM 20ru2012 B ialvstk. vnzesien 20 12 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 wstsp ::l::::::1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik hotelarstwa 422402

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik hotelarstwa 422402 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik hotelarstwa 422402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

Lean Sigma Academy 2015/2016

Lean Sigma Academy 2015/2016 Studia pdyplmwe LUQAM Lean Sigma Academy 2015/2016 www.luqam.cm/lsa Lean Sigma Academy www.luqam.cm LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia pdyplmwe Lean Sigma

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM CYWILIZACYJNYM

ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM CYWILIZACYJNYM III KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. DR HAB. N. MED. MIROSŁAWA J. WYSOCKIEGO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2009 (EEC 2009 The European Economic Congress 2009) Katowice, 15-17 kwietnia 2009 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2009 (EEC 2009 The European Economic Congress 2009) Katowice, 15-17 kwietnia 2009 r. Eurpejski Kngres Gspdarczy 2009 (EEC 2009 The Eurpean Ecnmic Cngress 2009) Katwice, 15-17 kwietnia 2009 r. Kmitet rganizacyjny rada patrnacka Kngresu Przewdniczący kmitetu rganizacyjneg Kngresu Jerzy Buzek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (51) Grudzień 2014 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć najgorętsze życzenia

Bardziej szczegółowo