Wzorem lat ubiegłych w dniach czerwca 2013 w Warszawie i Płocku odbędzie się XVI Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzorem lat ubiegłych w dniach 22-23-24 czerwca 2013 w Warszawie i Płocku odbędzie się XVI Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii."

Transkrypt

1 Fundacja Plnia ma zaszczyt zaprsić d udziału w XVI edycji Światwej Knferencji Gspdarczej Plnii pd patrnatem Ministra Gspdarki w Auli pd Kpułą w siedzibie Ministerstwa Gspdarki Wzrem lat ubiegłych w dniach czerwca 2013 w Warszawie i Płcku dbędzie się XVI Światwa Knferencja Gspdarcza Plnii. Zapraszamy d udziału w wydarzeniu, w którym uczestniczyć będą plnijni przedsiębircy ze wszystkich kntynentów raz przedstawiciele naczelnych władz i krajwi przedsiębircy. Knferencję zainauguruje Pan Janusz Piechciński, Wicepremier i Minister Gspdarki, wskazując na pżądane kierunki współpracy. Myślą przewdnią sptkania jest Partnerstw dla Sukcesu - inspirujące krzystne współdziałanie w kperacji handlwej, wytwórczej i inwestycyjnej. Knferencja t miejsce wyjątkw sprzyjające nawiązywaniu bezpśrednich kntaktów pmiędzy przedsiębircami, przybyłymi z różnych strn świata i kraju. Udział w Knferencji jest twarty dla Państwa partnerów ze śrdwisk gspdarczych Plnii. Dla uczestników Knferencji, na preferencyjnych warunkach - Htel Mercure Warszawa Grand ul, Krucza 28, ca 300 m. d Ministerstwa Gspdarki - Auli Pd Kpułą - miejsca brad. Serdecznie zapraszamy Patrnat hnrwy: Zbigniew Ludger Olszewski Prezes Zarządu Partnerzy medialni Patrni medialni Prgram i szczegóły Knferencji znajdują się na strnie internetwej: Kntakt: Biur Organizacyjn-Prgramwe XVI ŚKGP tel fax

2 22-23 czerwca (sbta-niedziela) 9.30 Pwitanie - sprawy rganizacyjne 9.45 Inauguracja O aktualnym stanie gspdarki i pżądanych kierunkach współpracy Pan Janusz Piechciński, Wicepremier i Minister Gspdarki Skala i kierunki dfinanswania prjektów inwestycyjnych z przyznanych śrdków unijnych Pani Prf.Danuta Huebner b.kmisarz UE, Przewdnicząca Kmisji Rzwju Reginalneg PE. Specjalne Strefy Eknmiczne - udgdnienia rganizacyjne, infrastrukturalne i pdatkwe - zróżnicwane branżw i lkalizacyjnie. Pan Pitr Wjaczek Prezes Katwickiej SSE i Przewdniczący Knferencji Specjalnych Stref Eknmicznych w Plsce Zdrwa eklgicznie żywnść nardwym prduktem - wkładem Plski w wytwórczść mdernizującej się Eurpy, Pan Stanisław Kalemba - Minister Rlnictwa i Rzwju Wsi Nauka inicjatrem innwacji i prduktywnści, służącej sukceswi wytwórcy, Rektrat SGGW - (w tku uzgdnień) Lasy państwwe - ważny partner w pzyskiwaniu żywnści nieprzeciętnych walrach zdrwtnych i kulinarnych - szansa na knkurencyjne prdukty w krajach UE i pza jej granicami Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Lasów Państwwych (w tku uzgdnień) Zapwiedziane wystąpienia: Innwacyjne technlgie infrmatyczne Pan Leszek James, Prezes EZUniverse -USA Energetyka dnawialna - zintegrwane działanie warunkiem sukcesu Pani Bżena Rainczuk - Prezes Cperatin East - Niemcy Techniczne wspmaganie zrównważneg rzwju w jednstkach przemysłwych Pan Prf.Marian Szczerek, Z-ca Dyrektra ds. naukw-badawczych w ITE - PIB w Radmiu - Plska Okiem inwestra międzynardweg - aktualna pzycja Plski i jej perspektywy Pan Dr Andrzej Hubert Willmann - Analitica-Aurum Partner SA-Nwy Jrk-Trnt - Kanada Ostatnia liczna emigracja, nwe relacje eknmiczne Plnia - kraj Pan Andrzej Pakulski - Prezes Fundacji Plnia Internatinal Bruksela - Belgia Agrgrd Ługańsk - dświadczenie prducenta, wymiana gspdarcza i turystyczna z Plską Pan Jerzy Knik, przedsiębirca - Ukraina Recepta na sukces Pan Wiktr Klubwicz, Prezes Kliniki-Uzdrwiska Pd Tężniami - Ciechcinek - Plska Inwestycje w Plsce w świetle gspdarki światwej Pan Andrzej Pgrzelski -Prezes Izby Kanadyjsk- Plskiej - Kanada Rsnący ptencjał rynku Azji Płudniw- Wschdniej i Oceanii Pan Andrzej Jakubwski - Indnezja P zakńczeniu brad, w dniach 22 i 23 czerwca br. dla zaintereswanych stwrzn - pza miejscem brad - mżliwść twarzyskieg, integracyjneg sptkania przy biesiadnym stle, z aplikacjami artystycznymi. Skrzystanie z tej prpzycji wymaga ddzielnej rezerwacji.

3 24 czerwca br Wyjazd z Warszawy Ratusz Miejski w Płcku Pd przewdnictwem Prezydenta Miasta Płcka - Pana Andrzeja Nwakwskiegsptkanie z miejscwymi władzami i przedsiębircami Infrmacja planach rzwjwych Miasta Płcka Pan Leszek Narkwicz Dyrektr Wydziału Strategii Rzwju Miasta, Urbanistyki i Architektury Prezentacja firm zaintereswanych współpracą Lunch na miejscu Wizyta w wybranych firmach, zwiedzanie Płcka i Rafinerii Orlen Zakwaterwanie w htelu Czardasz Wyjazd d Radtek spnsruje firma Qualitas - Pan Mieszk Ogńczyk-Mąkwski Urczysta klacja P zakńczeniu sptkania pwrót d htelu. 25 czerwca - Wyjazd d Warszawy - gdzina wyjazdu d wewnętrzneg uzgdnienia.

4 FORMULARZ ZGŁOSZENIA - Knferencja Zgłaszam udział w XVI Światwej Knferencji Gspdarczej Plnii czerwca 2013 Imię i Nazwisk Stanwisk Nazwa Firmy/Instytucji Adres firmy Kraj Telefn stacjnarny / Fax Telefn kmórkwy Adres Adres strny www Udział w bradach knferencji - bez płat Warunkiem uczestnictwa jest przeslanie d zgłaszająceg przez rganizatra ptwierdzenia udziału na wskazany w frmularzu adres lub nr fax. - Ilść miejsc graniczna. świadczam, że wyrażam zgdę na przetwarzanie mich danych sbwych przez rganizatra w celu przesyłania materiałów infrmacyjnych świadczam, że zapznałem się z warunkami uczestnictwa w knferencji zawartymi w pkt. 1-9 pniżej i je akceptuję HOTEL MERCURE GRAND*** Lkalizacja- 300 m. d Sali Obrad Dla uczestników knferencji cena 180 PLN za pk. 1-s.; 200 PLN za pk. 2-s.; Rezerwacja własna: Tel Data pieczątka i pdpis Kntakt: Biur rganizacyjn-prgramwe XVI Światwej Knferencji Gspdarczej Plnii Fundacja Plnia, Warszawa, ul. Zakrzewska 12 lk. 1 tel ; ; fax: ; Warunki uczestnictwa: 1) Wymgiem kniecznym d uczestnictwa w XVI Światwej Knferencji Gspdarczej Plnii jest przesłanie d rganizatra wypełnineg i pdpisaneg frmularza zgłszenia., 2) Zgłaszający nabywa praw d udziału w bradach knferencji z chwilą przesłania d nieg przez rganizatra ptwierdzenia udziału na wskazany w niniejszym frmularzu adres lub nr fax., 3) Zgłaszający mże zrezygnwać z uczestnictwa (dstąpić d umwy) d dnia 15 czerwca 2013 r. pprzez pisemne świadczenie wysłane listem plecnym na adres rganizatra, p tym terminie zgłaszający jest zbwiązany wyznaczyć reprezentanta i pinfrmwać drga pisemną rganizatra, kt w jeg imieniu będzie reprezentwał firmę., 4) W przypadku gdyby Knferencja miała się nie dbyć zgłaszający zstanie niezwłcznie pwiadminy tym fakcie przez rganizatra., 5) Zgłaszający świadcza, że ubezpieczenie przejazdów i pbytu na knferencji raz wydarzeniach twarzyszących jest w jeg gestii., 6) Organizatr zastrzega sbie praw d dknania zmian w prgramie knferencji., 7) Uczestnik wyraża zgdę na publikację jeg wizerunku w ficjalnych pknferencyjnych materiałach marketingwych., 8) Przez uczestnika zagraniczneg rzumie się sbę fizyczna lub prawną mającą miejsce zamieszkania/siedzibę pza terenem Rzeczypsplitej Plskiej., 9) Przez uczestnika krajweg rzumie się sbę inna niż pisana w punkcie 8. PROSIMY O ODESŁANIE NA: lub FAX

5 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w sptkaniach integracyjnych Udział dpłatny Zgłaszam udział w wieczrnych twarzyskich sptkaniach integracyjnych przy biesiadnym stle czerwca EURO (lub) 180 USD (lub) 550 PLN Kwta zawiera pdatek VAT Imię i Nazwisk Nazwa Firmy/Instytucji Adres firmy NIP Dane d faktury Warunkiem uczestnictwa jest: wypełnienie i przesłanie niniejszeg frmularza zgłszenia raz dknanie w ciągu 7 dni wpłaty na pniższy rachunek bankwy i przesłanie ptwierdzenia na pdany niżej lub fax Alir Bank S.A., Al. Jerzlimskie 94, Warszawa,: IBAN PL ( IKG ) SWIFT / (BIC Cde): ALBPPLPW w tytule: (nazwa firmy) raz (imię i nazwisk) Data pdpis Kntakt: Instytut Kperacji Gspdarczych Warszawa, ul. Żółkiewskieg 28 Tel ; fax: PROSIMY O ODESŁANIE NA: lub FAX

6 FORMULARZ REZERWACJI MERCURE WARSZAWA GRAND Prszę wypełnić raz desłać na adres Dzał Rezerwacji : Krucza 28, Warsaw tel: (+48) , fax: (+48) XVI Światwa Knferencja Gspdarcza - Fundacja Plnia 21 24/06/2013 B l c k I D : ( h t e l u s e n l y ) STAWKI SPECJALNE: Pkój 1-sbwy w cenie: 180,00 PLN/za dbę, śniadanie i pdatek VAT wliczne Pkój 2-sbwy Superir w cenie: 200,00 PLN /za dbę, śniadanie i pdatek VAT wliczne (małżeńskie łże) Rezerwacji wg pwyższych stawek mżna dknywać d dnia 14 Czerwca 2013 Imię :.... Nazwisk:.... Adres: TEL: Data Przyjazdu:..... FAX: Data Wyjazdu:..... Ilść pki ( zaznacz ilśc pki w kratce) POKOJ 1-OSOBOWY POKOJ 2-OSOBOWY DOUBLE dla palacych dla palacych dla niepalących dla niepalących W przypadku anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż na 3 dni przed data przyjazdu, htel dkna bciążenia za jedną dbę, p ferwanych pwyżej stawkach. W takim przypadku kwta będzie bciążna z przedplaty badź karty kredytwej której numer pdany jest na frmularzu Metda Płatnści: Karta Kredytwa Przedpłata Knt bankwe : Sciete Generale S.A. Oddzial w Plsce PL Imię Psiadacza Karty: Karta Kredytwa Dane: Nazwisk Psiadacza Karty : Typ Karty : Numer Karty: Data waznsci Miesiac /rk: Adres psiadacza karty : (e.g. Mastercard /Visa/American Express) / Data: Pdpis:...

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA W FARMACJI 2008

DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA W FARMACJI 2008 DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA W FARMACJI 2008 Warszawa, 2-3 października 2008 r. Organizatr zastrzega sbie wszelkie prawa autrskie c d zawartści merytrycznej seminariów i knferencji. Kluczwe tematy sptkania:

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) pniedziałek, 6 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

2013 w nieruchomościach

2013 w nieruchomościach Warszawskie Stwarzyszenie Pśredników w Obrcie Nieruchmściami 2013 w nieruchmściach 5 7 grudnia 2012 r. XI ARSZAWSKA KONFERENCJA UCZESTNIKÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI Centrum Knferencyjne Fcus, ul. Armii Ludwej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

3. Organizatorzy Buksza Polo & Riding Club Dyrektor Pokazu: Maciej Olbrych

3. Organizatorzy Buksza Polo & Riding Club Dyrektor Pokazu: Maciej Olbrych ARABIA - POLSKA 2014 ARABIAN HORSE FESTIVAL III WARSZAWSKI POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI CZEMPIONAT WARSZAWY Międzynardwy Pkaz kat B. afiliacja ECAHO nr 055/2014 Góra Kalwaria, Buksza Pl & Riding Club,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku

K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) pniedziałek, 10 stycznia 2011 rku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p w i e d z i Innvatin Prcesses and Destinatin Develpment in Turist Resrts Östersund, 30 march

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idzie lat zajrzyj : http://kartki.wp.pl/kat,67,kid,2261,main,65,title,uwaga-naraka,nwakartka.html

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewdnik dla ucznia PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Lenard da Vinci Prjekt pt. Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy Prjekt zstał zrealizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Dkument realizwany w ramach Prjektu pn. Wprwadzenie d ferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z.. kmplekswej usługi dradczej świadcznej na rzecz pdmitów sektra

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) poniedziałek, 8 marca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) poniedziałek, 8 marca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) pniedziałek, 8 marca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skorygowany)

RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skorygowany) Wind Mbile S.A. KRAKÓW 15 maj 2015 RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 (skrygwany) 1 Spis Treści 1. Pdstawwe dane Emitencie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo, Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie fertwe Szanwni Państw, Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza d złżenia ferty na wyknanie i dstarczenie materiałów szkleniwych w ramach prjektu pn. Pstaw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Dstawa mebli i wypsażenia d Labratrium Mikrbilgiczneg i Metablmiki na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo