Data utworzenia Numer aktu 24. Kadencja Kadencja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data utworzenia 2006-1-12. Numer aktu 24. Kadencja Kadencja 2002-2006"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 24/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z przewoźnikami w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. Data utworzenia Numer aktu 24 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), oraz art. 8a ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (.Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.) Zarząd Województwa Małopolskiego postanawia co następuje: 1 1. Zarząd Województwa Małopolskiego wyraża zgodę na zawarcie umów w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich z następującymi przewoźnikami: 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A. 2. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Tarnowie 3. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A. 4. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Pasyk-Gawron Sp. z o.o. w Limanowej 5. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej PKS Myślenice Sp. z o.o. 6. Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Targu 7. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A. 8. Beskidus Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Suchej Beskidzkiej Sp. z o.o. 9. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A. 10. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Zakopanem Sp. z o.o. 11. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej i Spedycji w Oświęcimiu S.A. 12. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Connex w Gorlicach Sp. z o.o. 13. Ryszardem Łosiem, właścicielem, właścicielem Biura Przewozowego GLOB-TUR w Żabnie 14. Józefem Maurycym, właścicielem firmy Przewóz Osób w Tarnowie 15. Franciszkiem Kucharczykiem, właścicielem Firmy Transportowej FK Przewóz Osób w Krakowie 16. Robertem Łyszczarczykiem, Michałem Łyszczarczykiem właścicielami Spółki Cywilnej MITRANS BUS w Rabie Wyżnej 17. Markiem Niklewiczem, właścicielem firmy Przewóz Osób i Towarów w Charsznicy 18. Andrzejem Domagałą, właścicielem firmy TRANSPORT OSOBOWY MINI-BUS w Czuszowie

2 19. Czesławem Dróżdż, właścicielem Firmy Handlowo-Usługowej DROL w Miechowie 20. Stanisławem Bodziochem, właścicielem FIRMY PRZEWOZOWEJ FB w Dziekanowicach 21. Mieczysławem Piotrowskim, właścicielem firmy PRZEWÓZ OSÓB w Krakowie 22. Piotrem Cieślikiem, właścicielem firmy EUROTRANS-BIS w Grzegorzowicach 23. Ryszardem Majcherem, właścicielem firmy USŁUGI TRANSPORTOWE w Miechowie 24. Grzegorzem Śliwą, właścicielem firmy P.U. GRZEŚ w Słomnikach 25. Zygfrydem Mrugalskim, Michałem Mrugalskim, Pawłem Mrugalskim właścicielami Spółki Cywilnej TRANSPOL w Biskupicach 26. Ryszardem Kwiatkowskim, właścicielem firmy TRANSPORT OSOBOWY MINIBUS-RK w Janowiczkach 27. Stefanem Librontem, właścicielem FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ w Siedliskach 28. Albertem Pałką, właścicielem FIRMY USŁUGOWEJ TRANS- BUS PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW w Miechowie 29. Krzysztofem Mądlem, właścicielem firmy USŁUGI TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB w Skrzyszowie 30. Sławomirem Krzysztofikiem, Mirosławem Krzysztofikiem właścicielami Firmy Usługowo-Transportowej Krzysztofik S.C. w Racławicach 31.Ryszrdem Kamykowskim, Dariuszem Kamykowskim, właścicielami Spółki Cywilnej PRZEWÓZ OSÓB AUTOKAREM KAMBUS w Piotrkowicach 32. Barbarą Cygal, właścicielką firmy USŁUGI TRANSPORTOWE w Dobiesławichach 33. Martą Półtorak, właścicielką firmy TRANS-BUS w Krakowie 34. Stanisławem Osiką, właścicielem firmy USŁUGI TRANSPORTOWE w Nowej Górze 35. Arturem Półtorakiem, właścicielem firmy DPJ w Gorenicach 36. Grzegorzem Ludwinem, właścicielem firmy LUDBUS w Lubczy 37. Ewą Malik, Konradem Malik, właścicielami Spółki Jawnej MAL-BUS w Czuszowie 38. Zenonem Świdrem, właścicielem firmy USŁUGI TRANSPORTOWE I OSOBOWE w Rabce Zdroju 39. Ewą Surówką, właścicielką firmy PRZEWÓZ OSÓB MAT w Szczygłowie 40. Dorotą Kucharczyk, właścicielką Firmy Usług Wielobranżowych KAJDOR w Krakowie 41. Sławomirem Mądlem, właścicielem firmy PRZEWÓZ OSÓB AUTOKAREM w Skrzyszowie 42. Bolesławem Wacławem Domoniem, właścicielem Firmy Przewozowej w Sułowie 43. Jerzym Pociechą, właścicielem firmy ZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNE I TRANSPORTOWE w Limanowej 44. Mateuszem Surówką, właścicielem firmy MAT-POL w Szczygłowie 45. Rafałem Tasakiem, właścicielem firmy USŁUGI PRZEWOZOWE TRANSBUS w Radziemicach 46. Mariolą Cichoń, właścicielką firmy BAKO 2 w Palczowicach 47. Józefem Skubisem, właścicielem firmy P.P.H.U. BAKO w Zatorze 48. Franciszkiem Królem, właściciele firmy USŁUGI TRANSPORTOWE

3 w Zagórzanach 49. Wiolettą Małek, Ryszardem Małek, właścicielami Spółki Jawnej MARPOL w Gródku n/dunajcem 50. Łukaszem Rakoczy, właścicielem firmy PRZEWÓZ OSÓB w Szczygłowie 51. Zdzisławem Kurnytą, właścicielem firmy PRZEWÓZ OSÓB w Białce Tatrzańskiej 52. Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Olkuszu 53. Edwardem Tyrpułą, właścicielem firmy PRZEWÓZ OSÓB BUS w Krzeczowie 54. Krzysztofem Kucalą właścicielem firmy TRANSPORT OSÓB I TOWARÓW STEFAN w Widomej 55. Władysławem Wojtarowiczem, właścicielem firmy USŁUGI TRANSPORTOWE, PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW, STOLARSTWO MEBLOWE, PRODUKCJA, USŁUGI, SPRZEDAŻ w Łużnej 56. Ryszardem Siarką, właścicielem firmy N.P.O. Ryszard Siarka w Cichym 57. Adamen Łój, właścicielem firmy UNI-BUS w Lelowicach 2 Umowy o których mowa w 1, w imieniu Województwa Małopolskiego zawrą: 1) Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł, 2) Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jan Bereza. 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Finansowanie dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób wykonywanych przez uprawnionych przewoźników należy do zadań własnych samorządu województwa na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz z późn. zm.). Wysokość dopłaty ustalana jest na podstawie ewidencji prowadzonej przez przewoźników za pomocą kas rejestrujących wyposażonych w program uwzględniający wszystkie rodzaje ulg, który został zaakceptowany przez Ministra Finansów. W 2005 r. Zarząd Województwa zawarł 58 umów z przewoźnikami, ale były one zawarte na rok, więc wygasły z dniem r. Wszyscy opisani wyżej przewoźnicy spełniają wymogi określone w art. 8a ust. 4. pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy. W 2006 roku zostanie zawartych co najmniej 75 umów z przewoźnikami spełniającymi warunki przewidziane w ustawie. W planie budżetu województwa na powyższe dopłaty w 2006 roku zarezerwowano kwotę ,00 złotych. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 24/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia12 stycznia 2006 r. UMOWA Zawarta dnia roku w Krakowie pomiędzy:

4 1. Województwem Małopolskim zwanym dalej Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego w imieniu, którego działa: - Pan Janusz Sepioł Marszałek Województwa Małopolskiego - Pan Jan Bereza Członek Zarządu a 2. / nazwa przewoźnika/ zwanym w treści umowy Przewoźnikiem reprezentowanym przez: - - NIP REGON BANK 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie szczegółowych zasad przekazywania Przewoźnikowi wykonującemu krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłat do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg, zwanych dalej dopłatami, zgodnie z postanowieniami art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. 2 Samorząd Województwa Małopolskiego jest zobowiązany na podstawie art. 8a Ustawy do przekazywania Przewoźnikowi dopłat, o których mowa w 1 umowy. Stosownie do art. 8a ust. 2a właściwość miejscową samorządu województwa ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby Przewoźnika - jeżeli przewozy są realizowane na trasach wykraczających poza obszar, co najmniej jednego województwa lub miejsca wykonywania przewozów w przypadku przewozów nie wykraczających poza obszar województwa. 3 Uprawnienia do otrzymywania dopłat nabywa Przewoźnik, który spełnia następujące warunki: 1) realizuje przewozy pasażerskie zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz posiada zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz z późn, zm.), załącznikiem do umowy jest zestawienie posiadanych aktualnych zezwoleń, rozkładów jazdy oraz cenników; 2) stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych, załącznikiem do umowy jest wykaz kas rejestrujących wraz z numerami ewidencyjnymi nadanymi kasom przez Urząd Skarbowy. 3) przestrzega zasad określonych w niniejszej umowie. 4 Przewoźnik jest zobowiązany do: 1. Honorowania ulg wymienionych w Ustawie oraz w art. 16 ust. 3-5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, ze zm.) oraz w art. 12 ust. 1 i 1a, art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz.

5 371 z późn. zm.). 2. Sprzedaży biletów ulgowych przy pomocy kas rejestrujących wyposażonych w program uwzględniający wszystkie rodzaje ulg, zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 8a ust. 5 Ustawy. 3. Prowadzenia ewidencji zapisów kas rejestrujących oraz wydruków biletów ulgowych. 4. Umieszczenia kasy rejestrującej w każdym z pojazdów obsługujących linie przewozów regularnych. 5. Przechowywania przez okres 5 lat, zapisów oraz wydruków kas rejestrujących, we własnym archiwum. 6. Dokonywania miesięcznych i rocznych rozliczeń, o których mowa w 5 na zasadach i w terminach wskazanych w tym przepisie. 7. Poddawania się w każdym czasie kontroli prowadzonej przez osobę upoważnioną przez Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy. 5 Województwo Małopolskie zobowiązuje się do przekazywania na rzecz określonych niżej. Przewoźnika dopłat na zasadach 6 1. Dopłaty przekazywane są na rzecz Przewoźnika w okresach miesięcznych. 2. Podstawą do przekazania dopłaty jest uprzednie rozliczenie się Przewoźnika za zrealizowane w danym miesiącu przewozy autobusowe na rzecz osób uprawnionych do ulg, o których mowa w Ustawie. 3. Rozliczenie należnych za dany miesiąc dopłat odbywać się będzie wyłącznie na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy. 4. Przewoźnik obowiązany jest dostarczyć rozliczenie, o którym mowa w pkt 3, do Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy wraz z następującymi dokumentami: a) wydruk z kas rejestrujących b) zestawienie w rozbiciu na rodzaju ulg c) wykaz linii w rozbiciu na bilety jednorazowe i miesięczne 5. Niedostarczenie rozliczenia w terminie określonym wyżej będzie traktowane jako brak wykonania przewozów objętych dopłatami w danym miesiącu. 6. Dopłata zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Przewoźnika, w terminie 21 dni od dnia otrzymania rozliczenia, chyba że w okresie 7 dni od daty dostarczenia rozliczenia, zostanie ono zakwestionowane. W takim przypadku termin, o którym mowa wyżej jest liczony od daty dostarczenia skorygowanego rozliczenia. 7. Niezależnie od rozliczeń miesięcznych, Przewoźnik dokonuje rocznego rozliczenia należnych dopłat i przedkłada go do Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nie później niż do dnia 12 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy to rozliczenie. Rozliczenie roczne odbywać się będzie wyłącznie na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy. 8. W przypadku nie wykorzystania zabezpieczonej w budżecie województwa na rok 2006 kwoty na dopłaty do biletów ulgowych, zaistnieje możliwość wypłacenia zaliczkowo kwoty dopłat za miesiąc grudzień na podstawie wstępnego rozliczenia, które Przewoźnik składa w Urzędzie Marszałkowskim w terminie do dnia 1 grudnia 2006 r. 9. W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu rocznym nadpłaty, Przewoźnik zobowiązany jest do zwrotu kwoty nadpłaty na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie określonym w ust W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu rocznym powstania niedopłaty, Urząd Marszałkowski dokona wyrównania należności w terminie określonym w ust.6. 7 W przypadku, gdy zabezpieczona w budżecie województwa kwota przeznaczona na dopłaty do biletów ulgowych jest mniejsza niż kwota wyliczonych dopłat staje się ona zobowiązaniem Samorządu Województwa, które

6 zostanie uregulowane ze środków zabezpieczonych w budżecie roku następnego. Przewoźnik nie będzie dochodził z tego tytułu odsetek. 8 Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczona według cen nie uwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży biletów w cenach uwzględniających te ulgi. 9 Dopłatami z budżetu województwa do ustawowych ulgowych przejazdów nie mogą być objęte przejazdy: a) osób odbywających podróż na podstawie wykupionych od Przewoźnika na rzecz tych osób legitymacji lub biletów uprawniających do ulgowych przejazdów, z zastrzeżeniem art. 5a Ustawy; b) osób, którym Przewoźnik przyznał, w ramach własnej strategii handlowej, ulgi i zniżki taryfowe o charakterze komercyjnym; c) pracowników firm przewozowych autobusowych, emerytów, rencistów tych firm i najbliższych członków ich rodzin, w zakresie, w jakim firmy te przyznały uprawnienia do ulgowych przejazdów; d) pasażerów w komunikacji autobusowej ekspresowej; e) pasażerów w komunikacji miejskiej; f) dzieci do lat 4 objętych na podstawie Ustawy ulgą 100%; g) bezpłatne przejazdy posłów i senatorów, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (DZ. U. z 2003 r. Nr 221, poz z późn. zm.). 10 Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r W czasie trwania umowy każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyn. 2. Wcześniejsze rozwiązanie umowy, za zasadach podanych wyżej nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń finansowych po stronie Przewoźnika w stosunku do Województwa Małopolskiego. 3. Województwo może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: a) nie posiadania przez Przewoźnika ważnego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz ważnego rozkładu jazdy; b) niezgodności przedstawionego rozliczenia z faktyczną wartością sprzedanych biletów; c) zaprzestania stosowania kas rejestrujących posiadających pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, umożliwiających określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych; d) stosowania innych cen biletów niż wynikające z cennika taryf stanowiącego załącznik do umowy; e) udokumentowania w czasie kontroli nieprawidłowości przy sprzedaży biletów ulgowych jednorazowych i biletów ulgowych miesięcznych imiennych. f) uniemożliwienia upoważnionemu pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego kontroli. 12 W przypadku stwierdzenia w ciągu 5 lat od daty przedłożenia rozliczenia, jego niezgodności z faktyczną ilością sprzedanych biletów, bądź z przysługującą Przewoźnikowi dopłatą, Przewoźnik jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej dopłaty wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych w czasie 7 dni od dnia zażądania zwrotu. 13 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 14 Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd Województwa. właściwy dla siedziby

7 15 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Za Województwo Za Przewoźnika Załącznik do umowy Nr 1 ROZLICZENIE DOPŁAT DO ULGOWYCH PASAŻERSKICH PRZEJAZDÓW AUTOBUSOWYCH ZA OKRES OD...DO r.... Pieczęć przedsiębiorstwa Lp. Nazwa ulgi Ilość sprzedanych biletów po potrąceniu zwrotów Należna kwota dopłaty Sprzedane ulgowe bilety jednorazowe, o których mowa w art.2 ust.3 ustawy oraz w art. 16 ust. 5 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych (95%) Bilety jednorazowe 1. Sprzedane ulgowe bilety jednorazowe lub miesięczne, o których mowa w art.2 ust.3-6 ustawy i art. 16 ust.4 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych (78%) Bilety jednorazowe Miesięczne 2. Sprzedane ulgowe bilety jednorazowe lub miesięczne art.4 ust.2, 3 i 5 oraz art.5 ust.2 ustawy i art. 16 ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów (37%) Bilety jednorazowe Miesięczne 3. Sprzedane ulgowe bilety jednorazowe art. 4 ust 1 ustawy lub miesięczne art. 5 ust.1 pkt 1,2 oraz art. 5a w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy (49%) Bilety jednorazowe Miesięczne RAZEM Załącznik do umowy Nr 2 ZESTAWIENIE DOPŁAT W ROZBICIU NA RODZAJE ULG Lp Rodzaj uprawnienia

8 % Należne dopłaty do ulg ustawowych zgodnie z wydrukami z kas rejestrujących Miesiąc rok Ilość sztuk Kwota dopłaty Dziecko do 4 lat os. m 78 2 Straż Graniczna - służba 78 3 Celnik - służba 78 4 Policjant - służba 78 5 Żołnierz ŻW 78 6 Przewodnik niewidomego 95 7 Przewodnik osoby niesamodzielnej 95 8 Opiekun dziecka niepełnosprawnego 78 9 Dziecko niepełnosprawne Żołnierz służby zasadniczej Inwalida wojenny I grupy Przewodnik inwalidy wojennego I grupy Uczeń, Student Nauczyciel Nauczyciel akademicki Dziecko w wieku powyżej 4 lat Osoba niesamodzielna - KZ Osoba niewidoma lub ociemniała Kombatant Osoba niesamodzielna - KP Inwalida wojenny 37 Razem Załącznik do umowy Nr 3 WYKAZ LINII W ROZBICIU NA BILETY JEDNORAZOWE I MIESIĘCZNE NR LINII ILOŚĆ BILETÓW JEDNORAZOWYCH KWOTA BILETÓW JEDNORAZOWYCH ILOŚĆ BILETÓW MIESIĘCZNYCH KWOTA BILETÓW MIESIĘCZNYCH Załącznik do umowy Nr 4 ROZLICZENIE ROCZNE DOPŁAT DO ULGOWYCH PASAŻERSKICH PRZEJAZDÓW AUTOBUSOWYCH

9 ZA OKRES OD 1.01 DO r.... Pieczęć przedsiębiorstwa Lp. MIESIĄC Ilość sprzedanych biletów Należna kwota dopłaty 1. Styczeń 2. Luty 3. Marzec 4. Kwiecień 5. Maj 6. Czerwiec 7. Lipiec 8. Sierpień 9. Wrzesień 10. Październik 11. Listopad 12. Grudzień RAZEM Liczba odwiedzin: 15 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :54:51 Czas publikacji: :54:51 Data przeniesienia do archiwum: Brak

2. Umowy o których mowa wyżej zostaną zawarte zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Umowy o których mowa wyżej zostaną zawarte zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 254/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z przewoźnikami w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dopłat do przewozów

Bardziej szczegółowo

2.Umowy o których mowa wyżej zostaną zawarte zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Umowy o których mowa wyżej zostaną zawarte zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 1175/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 10 listopada 2005 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z przewoźnikiem w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dopłat do

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2003-01-30. Numer aktu 32. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2003-01-30. Numer aktu 32. Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA Nr 32/03 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 stycznia 2003 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z przewoźnikami w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dopłat do przewozów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... roku w Krakowie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta dnia... roku w Krakowie pomiędzy: UMOWA Załącznik do uchwały Nr 20/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2014r. Zawarta dnia... roku w Krakowie pomiędzy: 1. Województwem Małopolskim z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Wojewódzki Zarząd Transportu. W n i o s e k

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Wojewódzki Zarząd Transportu. W n i o s e k pieczęć firmy data... URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Wojewódzki Zarząd Transportu W n i o s e k (nazwa przedsiębiorstwa) o wypłacenie dopłaty do biletów ulgowych z tytułu stosowania ulg

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2008-1-3. Numer aktu 7. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2008-1-3. Numer aktu 7. Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA Nr 7/08 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów z przewoźnikami oraz zatwierdzenia wzoru umowy określającej szczegółowe zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, lutego 2015 r. WIR.IV.431.4.2014. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Bydgoszcz, lutego 2015 r. WIR.IV.431.4.2014. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WIR.IV.431.4.2014 Bydgoszcz, lutego 2015 r. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego, w imieniu którego działają: 1. Pan Jacek

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZG/.. zawarta w dniu.. 2011 r. w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA nr ZG/.. zawarta w dniu.. 2011 r. w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA nr ZG/.. zawarta w dniu.. 2011 r. w Rzeszowie pomiędzy: Związkiem Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa 35-959 Rzeszów Aleja Wyzwolenia 6, pok.26 NIP 517 02 83 749 Regon 180411226 wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U.02.175.1440 z póź. zm. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2017 r. w Kielcach pomiędzy:

zawarta w dniu 2017 r. w Kielcach pomiędzy: U M O W A W Z T - zawarta w dniu 2017 r. w Kielcach pomiędzy: Samorządem Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce reprezentowanym przez:.......... zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1135/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1135/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1135/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A. 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr R.U.DIG z dnia r. (projekt) zawarta w Opolu pomiędzy:

U M O W A nr R.U.DIG z dnia r. (projekt) zawarta w Opolu pomiędzy: Załącznik do Uchwały Nr../2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia.2015 r. U M O W A nr R.U.DIG.042.... z dnia..2015 r. (projekt) zawarta w Opolu pomiędzy: 1. Województwem Opolskim w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29

Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872. brzmienie od 2008-03-29 Data generacji: 2009-1-27 20:38 ID aktu: 45117872 brzmienie od 2008-03-29 Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz.U. Nr 54,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 897 POROZUMIENIE z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu s siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jednolity) Dz.U.2002.175.1440 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.84.455 art. 4 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (tekst jednolity) Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, w imieniu którego działają: 1. Pan Jacek Sobczak Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr r. ... w ul.. załącznik nr r r

UMOWA Nr r. ... w ul.. załącznik nr r r UMOWA Nr. zawarta w Żurawicy, dnia.2016 r. pomiędzy Gminą Żurawica z siedzibą w Żurawicy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, REGON 650900329, NIP 795-23-07-347 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/009 - Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 898 POROZUMIENIE z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r.

Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1992 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650, 1863. o uprawnieniach do ulgowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Dz.U Nr 54 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-8-10. Numer aktu 909. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2010-8-10. Numer aktu 909. Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA Nr 909/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie aneksów do Umów zawartych w 2010 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Przewoźnikami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/10 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650. USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

LBY 4110-003-01/2014 R/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4110-003-01/2014 R/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4110-003-01/2014 R/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/14/004 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 30 stycznia 2015 roku IB-III.431.6.2014.B.Jan Pani Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254 U S T AWA z dnia 20 czerwca 1992 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421, 1650, z 2014 r. poz. 1863, z 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat Komunikacji Gminnej.

Cennik opłat Komunikacji Gminnej. Cennik opłat Komunikacji Gminnej. 1. Obowiązujące ulgi oraz osoby uprawnione. 1.1. Bilety Jednorazowe WYS. ULGI 100% OSOBY UPRAWNIONE STRAŻ GRANICZNA POSEŁ, SENATOR OBOWIĄZUJE W KOMUNIKACJI pospieszna

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 2 lutego 2015 r.

POROZUMIENIE. z dnia 2 lutego 2015 r. POROZUMIENIE z dnia 2 lutego 205 r. w sprawie powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR RZP

U M O W A NR RZP U M O W A NR RZP.272.32....2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) zawarta w dniu.. 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. UCHWAŁA NR 1335/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu, Oddział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1138 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1138 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1138 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa uchwala, co następuje:

Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa uchwala, co następuje: UCHWAŁA nr I/ 9 /2009 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na autobusowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1577 / 2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2012 roku

UCHWAŁA NR 1577 / 2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2012 roku UCHWAŁA NR 1577 / 2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia treści porozumień pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZLECONEGO ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. w zakresie udzielania ustawowych dopłat do drogowej komunikacji pasaŝerskiej

REALIZACJA ZLECONEGO ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. w zakresie udzielania ustawowych dopłat do drogowej komunikacji pasaŝerskiej REALIZACJA ZLECONEGO ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w zakresie udzielania ustawowych dopłat do drogowej komunikacji pasaŝerskiej Finansowanie ustawowych dopłat do drogowej komunikacji pasaŝerskiej w województwie

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na realizację projektów zostaną przekazane w oparciu o wzorzec umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Środki finansowe na realizację projektów zostaną przekazane w oparciu o wzorzec umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 212/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie przyznania dotacji z zakresu promocji zdrowia i prewencji schorzeń cywilizacyjnych na projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kielce, dnia sierpnia 2008 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kielce, dnia sierpnia 2008 r. Kielce, dnia sierpnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl S/08/010 LKI-4113-11-08

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r. Projekt 608 UCHWAŁA NR.../.../2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne

Bardziej szczegółowo

Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna

Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna Wysokość ulgi (%) 100% Rodzaje ulg ustawowych na bilety jednorazowe - podstawa prawna Rodzaj ulgi : DZIECKO DO 4 LAT BEZ ODDZIELNEGO MIEJSCA SIEDZĄCEGO Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 marca 205 r. Poz. 670 POROZUMIENIE z dnia 30 stycznia 205 r. w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2015. Zarząd Związku Uchwala:

Uchwała nr 10/2015. Zarząd Związku Uchwala: Uchwała nr 10/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie: zawarcia umowy dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia lipca 2009 r. LKI-410-08-6/2009 Pan Stanisław Misztal Usługi przewozowe osobowe i towarowe Rykoszyn 82a 26-065 Piekoszów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/58/2015 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE. z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/58/2015 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE. z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/58/2015 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy w gminnych przewozach pasażerskich w Gminie Tarnowo Podgórne Na

Bardziej szczegółowo

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN.

Ulgi ustawowe. PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013. 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd. 2 Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN. Ulgi ustawowe PKS w Szczecinku Sp. z.o.o. 11.10.2013 1 Zniżka: 100 % DZ.DO 4LAT-BEZ M samorząd Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji

Bardziej szczegółowo

RADA MEJS(A W MSfl1E UCHWAŁA NR XL/278/13 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 27 lutego 2013 r.

RADA MEJS(A W MSfl1E UCHWAŁA NR XL/278/13 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 27 lutego 2013 r. RADA MEJS(A W MSfl1E UCHWAŁA NR XL/278/13 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/205/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XXI/205/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XXI/205/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 10 września 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 24 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 24 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 24 lutego 2012 r. W SPRAWIE ZMIANY POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO DOTYCZĄCEGO PRZEJĘCIA PRZEZ MIASTO GDAŃSK WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą

Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą PROJEKT Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1655 / 2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2012 roku

UCHWAŁA NR 1655 / 2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2012 roku UCHWAŁA NR 1655 / 2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia treści porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IX/40/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 maja 2007 r.

Uchwała nr IX/40/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 maja 2007 r. Uchwała nr IX/40/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: treści 4 i 6 Uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 2038 POROZUMIENIE NR 25/2012 (PO/16/DO/291/12) z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/315/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/315/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/315/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 4816 UCHWAŁA NR XV/178/2015 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr I/33//2010

UCHWAŁA nr I/33//2010 UCHWAŁA nr I/33//2010 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu dokonywania wydatków na realizację zadań statutowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje:

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia.... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WIiT.II-../2017

Umowa Nr WIiT.II-../2017 Umowa Nr WIiT.II-../2017 z dnia..... 2017 r. zawarta w Szczecinie pomiędzy: Miastem Koszalin, reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Koszalina - Piotra Jedlińskiego, zwanym dalej Miastem, Województwem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/24/2015. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/24/2015. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sulejów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 115 /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 115 /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 115 /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2892 / 2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 2892 / 2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR 2892 / 2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia treści porozumień pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr Na dowóz uczniów do szkól i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zalików w okresie od 2015 r. do 2016r.

UMOWA Nr Na dowóz uczniów do szkól i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zalików w okresie od 2015 r. do 2016r. UMOWA Nr Na dowóz uczniów do szkól i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zalików w okresie od 2015 r. do 2016r. W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 zawarta w dniu.....r. w Zaklikowie pomiędzy: Gminą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 października 2015 r. Poz. 5359 UCHWAŁA NR XIV/69/15 RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu r. Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze ul Podgórna 7, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu r. Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze ul Podgórna 7, reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT Umowa zawarta w w dniu r. pomiędzy.., z siedzibą... zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy...,.Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS, o nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/390/2013 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/390/2013 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/390/2013 RADY GMINY KOBYLNICA w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kobylnica Na

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 1477 UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR KM /09

POROZUMIENIE NR KM /09 POROZUMIENIE NR KM.5550-39/09 pomiędzy Gminą Bielawa, reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Miasta Mariusza Pacha, a Gminą Niemcza, reprezentowaną przez Burmistrza Grzegorza Kosowskiego, zawarte w dniu

Bardziej szczegółowo

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę otrzymanej

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę otrzymanej Uchwała Nr XXIV/224/2014 w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym...

U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym... U M O W A Nr Rn 20 /... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Ministrem Zdrowia, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez:.... na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, a... zamieszkałą/ym... zarejestrowaną/ym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku

Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku w sprawie: zmiany porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 310 UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE w dniu 30 grudnia 2008r. w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwane dalej Miastem, reprezentowane przez: Pana Leszka Rutę - p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/382/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 29 września 2016 roku

Kraków, dnia 6 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/382/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 29 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 października 2016 r. Poz. 5638 UCHWAŁA NR XXV/382/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mielec przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/135/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 23 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/135/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 23 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/135/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 966 UCHWAŁA NR XXXVI/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 14 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 966 UCHWAŁA NR XXXVI/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 966 UCHWAŁA NR XXXVI/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 marca 2013 r. Poz. 1204 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej zawarte pomiędzy: Gminą Miejską Pabianice, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.2016 z dnia stycznia 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr.2016 z dnia stycznia 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr.2016 Projekt w sprawie reasumpcji uchwały Nr XIX.183.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2015 r. Poz. 3773 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miłkowice w celu wspólnej realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 411/XXXV/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 411/XXXV/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 14 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 411/XXXV/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację na każdego ucznia

warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację na każdego ucznia Uchwała Nr XXVII/192/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Ostróda przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy

Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy PROJEKT Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak i Gminą Murowana Goślina w zakresie lokalnego transportu

Bardziej szczegółowo

Umowa Operatorem reprezentowanym przez:

Umowa Operatorem reprezentowanym przez: Umowa zawarta w dniu... roku, w Warszawie w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr /2016, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo