Z Pawiem Jachowskim - burmistrzem Jarocina rozmawia Aleksandra Pilarczyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z Pawiem Jachowskim - burmistrzem Jarocina rozmawia Aleksandra Pilarczyk"

Transkrypt

1 co 0 N CO O Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Dzień Matki Są naszymi najlepszymi przyjaciółkami. Kiedy byliśmy mali rzucaliśmy się im na szyję z radości i tuliliśm y do Piersi, kiedy działa się nam krzywda. Teraz czasem zapominamy o tym, ale gdy jest nam źle i świat wydaje się okrutny zawsze tęsknimy do opiekuńczych ramion i myślimy, że "Nie ma jak u mamy". Turniej piłkarski W ielki turniej piłkarski rozpocznie się 25 maja, o dz. 10 na jaro cińskim stadionie. O puchar burmistrza Jarocina walczyć będą drużyny Radia M e rkury, PTV, "Gazety Poznańskiej", Unii Wielkopolan, Samorządu Jarocina oraz "Gazety Jarocińskiej" i JA-Radia. Nr 21 (295) 24 m a ja 1996 ISSN X C e n a 90 g r/9 000 zł Burmistrz na półmetku Z Pawiem Jachowskim - burmistrzem Jarocina rozmawia Aleksandra Pilarczyk Działalność tej kadencji Rady M iejskiej zbliża się do półmetka. Czy pana zdaniem można powiedzieć, że władze sam orządowe Ja ro cin a p rzeżyw a ją aktualnie kryzys? N ie dostrzegam żadnego kryzysu. On powstał chyba gdzieś poza Radą i poza Zarządem. Po paru ostrych w ypow iedziach na sesji Gazeta informuje, że nastąpił kryzys władzy - a zaraz potem jest sesja absolutoryjna i Rada udziela zarządowi jednogłośnie absolutorium. K ry z y s został w ięc w ykreow any przez Gazetę? Na to wygląda. Samorząd pracuje norm alnie. N ie było wystąpień grupy radnych, ani wypowiedzi na komisjach, że są straszne błędy i trzeba to wszystko poddać jakiejś głębokiej analizie. Ostre dyskusje radnych, wymiana poglądów, wskazywanie faktów nie świadczą wcale o kryzysie, są zjawiskiem normalnym podczas pracy Kom isji Rady, gdy trzeba wypracować konkretne stanowisko w różnych sprawach. T ru d n o nazwać tw órczą wym ianą zdań s ytu a cję, g dy ra d n y na sesji zarzuca Zarządowi ukrywanie pewnych faktów i działań... Ja za słowa poszczególnych radnych FOTO Stachowiak nie odpowiadam. Mnie interesują głosowania, opinie komisji - tam jest rozsądek, tam je s t obiektyw na ocena, tam je st uśrednienie poglądów. Dokończenie na str. 9 FOTO Stachowiak Rytm i Melodia Ponad pięćdziesięcioro *'eci z ośmiu państw zaślevva podczas V I M iędzyar dowego Przeglądu Pion k i Dziecięcej "R y tm i le lo d ia " Jarocin '96. Impreza będzie trw ała zy dni - od 24 do 26 maja. ^ tym roku w przeglądzie (ęzmą udział dzieci z Franli, Węgier, Rosji, Bułgarii, Kazachstanu, Mołdawii, Ukrai oczywiście z Polski. Nie ojechałi, mimo wcześniej- ^ p h zapowiedzi uczestnicy : Finlandii i Włoch. Dokończenie na str. 3 Prezydent za powiatami B u rm istrz Jarocina i w ó jt Jaraczewa uczestniczyli w IX Ogólnopolskiej K onferencji Prezydentów, Burm istrzów i W ójtów, która odbyła się w Poznaniu 17 i 18 maja. W pierw szym dniu obrad, na konfere n c ji p o ja w ił się p re z y d e n t Aleksander Kwaśniewski. - Na konferencji były omawiane różne sprawy. Przede wszystkim jednak mocno była akcentowana kwestia subwencji oświatowej - mówi M a c ie j P ie la rz, w'ójt Jaraczewa. Uczestnicy konferencji przyjęli stanowisko w sprawie zasad finansowania szkół prowadzonych przez gminy. Czytamy w nim : (...) kwota subwencji ogólnej w jej części szkolnej um ożliwia pokrycie zaledwie 85 % w ydatków gmin na tylko te koszty utrzymania szkół, które w ynikają z przepisów (bez modernizacji i inwestycji). Prezydent po wizycie w Poznaniu odwiedził Syców Dokończenie na str. 3 FOTO Stachowiak Dni Ziemi Jarocińskiej Uroczystym koncertem galowym V I M iędzynarodow ego Przeglądu Piosenki Dziecięcej "Rytm i Melodia" Jarocin '96 zostaną zainaugurowane w niedzielę 26 maja Dni Ziemi Jarocińskiej. Potrwają do 2 czerwca. Przewidziano liczn e im pre zy sportow e, kulturalne i rozrywkowe. Do Jarocina z tej okazji przybędą goście z Veldhoven, Libercourt i Hatvanu. Program obchodów publikujemy na str. 12. Biją bezkarnie W jaro cińskim szpitalu walczył o życie ośmiolatek pobity przez rówieśników. O agresji wśród dzieci, o wymuszeniach pieniędzy, o braku reakcji ze strony rodziców' i wychowawców - za tydzień w reportażu A nny Kopras- Fijołek.

2 N r 21, str. 2, INFORMACJE URODZENIA Z U Z A N N A PILARCZYK Mariusz Goliński Paweł Banaszak Dominika Chałupniczak Joanna Kałuża Joanna Pawlaczyk Karolina Picntka Marcin Przybył Michał Szatkowski Tomasz Morgiela Marcin Mandziak Angelika Roszak M arta Rutowska Jan Sobczak M arta Wiła Bartosz Jańczak Bartosz Tondaś Bartosz Szewczyk Angelika Kozłowska 25 maja ŚLUBY Sławomir Molenda (Gąsiorów) - K rystyna Jasińska (Szczonów) Paweł Gmerek (Wilkowyja) - Wiesława Andrzejak (Miniszew) ZGONY Wincenty Szymczak (Sierszew) Bronisław Szóstek (Żerniki) Kazimierz Wojciechowski (Chrzan) Stanisław Młynowski (Żerków) Tadeusz Ratajczak (Wyszki) Stanisław Wałkiewicz (Wysogotówek) Stanisława Talarska (Dębno) Stanisław Gęsty (Łuszczanów) Franciszek M ioducki (Rogaszyce) Władysława Raźniak (Zakrzew) Stanisław Urbański (Raszewy) Jolanta Sierszulska (Mieszków) Eugeniusz Roszak (Jarocin) Ludwika Cichocka (Jarocin) Zygmunt Szczepaniak (Jarocin) Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia BEZ PRACY 17 maja w jarocińskim urzędzie pracy zarejestrowanych było bezrobotnych. W ciągu tygodnia zarejestrowało się 54 bezrobotnych. Spośród 120 wyrejestrowanych, 104 podjęło nracę. Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie dysponuje ofertami zatrudnienia dla strażnika nocnego, pomocnika blacharza, kierowcy kat. C-ł-E, kierowcy z trzecią grupą inwalidzką, stolarza, malarza, technologa przetwórstwa mięsnego, technika odzieżowego, akwizytora, kierowcy kat. C, mechanika samochodowego, instalatora c.o. i wodno - kanalizacyjnego, palacza wysokociśnieniowego, lakiernika, mechanika do obróbki drewna, głównego księgowego, operatora koparki gąsienicowej Waryński, murarza, (jn) KRONIKA POLICYJNA 13 maja na trasie Strzyżewko - Cerek wica (gm. Jaraczewo) kierowca motocykla Jawa - Paweł N. podczas manewru wyprzedzania zahaczył rowerzystkę i wjechał do rowu. M otocyklista odniósł obrażenia ciała. Tego samego dnia do Oddziału W BK w Jarocinie wpłacono banknot o nominale 100 zł wydający się fałszywy. Wpłata pochodziła od jednej z jarocińskich instytucji. Również 13 maja do K R P wpłynęło zgłoszenie o nielegalnej wycince i kradzieży drewna przy drodze Roszków - Dąbrowa. Straty oszacowano na 750 zł. Drewno ukradł mieszkaniec Dąbrowy. 14 maja zgłoszono pobicie 8-letniego Adriana J. z Jarocina. Chłopiec odniósł wiele obrażeń ciała i przebywa w szpitalu. Dzień później do Oddziału W B K mieszkaniec Jarocina wpłacił banknot stuzłotowy, który wydaje się być fałszywy. 15 maja włamano się do samochodu Fiat 126p. Skradziono radioodtwarzacz Blaupunkt wartości 700 zł na szkodę M a rio li G. 17 maja policjanci KRP Jarocin ujawnili na jarocińskim targowisku u obywatela Arm enii nielegalny alkohol bez wymaganych znaków akcyzy. 18 maja włamano się do warsztatu stolarskiego Krystyny S. w Jarocinie przy ul. Barwickiego. Skradziono dwie wiertarki elektryczne oraz komplet śrubokrętów wartości ok. 300 zł. (jn) DYŻURY APTEK Do 26 maja dyżur nocny w godz pełni apteka Bratek (Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja, tel ). Od 27 maja do 2 czerwca dyżurować będzie apteka Flos Rosae (Jarocin, ul. Wrocławska 9, tel ). Apteka Remedium (Jarocin, ul. Św. Ducha 14, tel ) czynna jest w każdą niedzielę i święto w godz S Z K O Ł A R O D Z E N I A P rody godz ; Przedszkole nr 3 - Jarocin, ul. Batorego. Zajęcia bezpłatne, prowadzi położna Kazimiera Pacia. ROP w Jarocinie W środę 29 maja w Jarocińskim Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie z W incentym E. Pawlaczykiem, przewodniczącym Zarządu Okręgowego Ruchu Odbudowy Polski w Kaliszu. W czasie spotkania, które rozpocznie się o godz , zaprezentowany zostanie dokument programowy ROP - Umowa z Polską, (rr) Kolejna wycieczka emerytov p Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jarocinie organizuje dla swych członków i sympatyków dwudniową wycieczkę krajoznawczą. Trasa eskapady prowadzić będzie tym razem po ziemi chełmińskiej i dawnym pograniczu polsko - krzyżackim. Uczestnicy odwiedzi} Koronowo z zabytkowym kościołem pocysterskim i sztucznym Zalewem Koronowskim, udadzą się do Grudziądza, gdzie zwiedzą starówkę, zabytkowe spichrze i muzeum regionalne. Da- G i e ł d a r u s z y ł a Wśród kilkunastu maluchów, na Wle tańszy kosztował zł (1977 r.), nflj VV^ droższym natomiast był Fiat Bis z 199 r zł. Fiaty 125p z roku 198 sprzedawano za zł i zł. Byk j a i też Nysa z 1986 r. za zł. _ 19 maja na plac targowy w Jarocinie, przyjechało więcej samochodów niż zazwyczaj. Nie było jednak rowerów, chociaż wstęp dla ich właścicieli jest wolny. Nowością giełdy było nadawanie komunikatów i reklam przez głośniki. lej trasa prowadzić będzie przez Radz) ze wspaniałym zamkiem pokrzyżackifl Wąbrzeźno i Ryńsk - siedzibę Towarzys wa Jaszczurczego. Po noclegu wyciec fsj kowicze zwiedzą Chełmno z jego cennyr 0gW zabytkami, Chełmżę - przez wieki będąc _ ^ stolicą diecezji. Wyprawa zakończy sięr ro^ zamku Anny Wazówny w Golubiu - Doi rzyniu. Wycieczka odbędzie się w dniach 3Pien - 26 czerwca 1996 roku. czni, Szczegółowych informacji udziela i z* pisy przyjmuje biuro PZERiI w Jarocini c>' 1 ul. Kościuszki 15a, w każdy wtorek i pi* usta tek w godzinach od 9.00 do nys tycji P: Z aut zachodnich na uwagę zasługi ^ wały Hyundai Pony z 1990 r. za i i Ford Sierra o trzy lata starszy za 13.00'- zł. Była też Honda Civic z 1987 r. # ^ zł oraz Ford Escort z 1986 r. $ Czev zł. Z aut zza wschodniej granic! ^, można było zobaczyć Zastawy 1100 z p aę i 82 roku - kosztowały ok. 2 tys. zł. (as) z Serdeczne podziękowanie Ks. P iotrow i z parafii Św. M arcina Rodzinie, Sąsiadom, Z n a jo m ym, D elegacjom o raz w szystkim, któ rzy o kaza li w spółczucie, za m ó w ili M szę Św., zło żyli k w ia ty i odpro w a d zili na miejsce wiecznego spoczynku mego drogiego Męża, kochanego Ojca, Teścia i D ziadka ś. t p. EU GENIUSZA ROSZAKA składają żona z synami, córką, synową zięciem i wnuczkami Serdeczne podziękowanie dr Fischbachowi za wieloletnia opiekę medyczną, rodzinie, sąsiadom, znajomym oraz wszystkim, którzy okazali współczucie, zamówili msze św., złożyli kwiaty i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku naszego drogiego męża, ojca, teścia, dziadka i pradziadka Zenona Jańczaka składają żona, córki i svn z rodzinami Wszystkim, którzy okazali współczucie, zamówili msze Św., złożyli kwiaty i uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu naszej kochanej Teściowej, Babci i Prababci ś. t p. Elżbiety Szymczak serdeczne podziękowania skład a Rodzina Wal; Wov i Ja kan <łyd nier W s: Rac któi mat dacl B A Siki kici "st, śred V Wóę go Się Wov koy nr 2 nr 2 nr 2 SP> 5 w w ż \vać śreć tytu w v Wa! prej 16.C go >

3 Prezydent za powiatami Dokończenie ze str. 1 c. N a szczęście w Jarocinie sprawa ośw iaty nie w ygląda ta k tragicznie. f ^ budżetu gminy przeznaczymy w tym ol roku na szkolne inwestycje ok. 4 mld zl. Wiem jednak, że są gminy, w których j pieniądze na oświatę wystarczają wyłącznie na place - zauważa b u rm istrz %Jarocina, Paweł Jachowski. Uczestni- 1* cy konferencji p rzyjęli, iż m usi być iii ustanowiony - zgodny z prawem - jasny sposób i skala finansow ania inwesi tycji ośw iatow ych z budżetu państwa. Prezydenci, bu rm istrzo w ie i w ó jto - wie przyjęli rów nież stanow isko w sprawie konieczności ustabilizowa - ^ Ostatnią sesję Rady Gminy w Jaral i Cz^Hie zdominowały problemy oświagl ty- Wcześniej radni odwiedzili cztery Placówki oświatowe, zapoznając się L Prowadzonymi w nich pracami budo- ^ olanymi. * 15 maja jaraczewscy radni wizytowali rozbudowywane szkoły podstai ^owe w Rusku, Noskowie, Górze. Jaraczewie. Zapoznali się z warunatni, w jakich prowadzone są zajęcia dydaktyczne, a także zaawansowa- ; niem prac budowlanych. W izyty U szkołach poprzedziły X X V I sesję ^ ady Gm iny w Jaraczewie, podczas Której dyskutowano głównie na te- ^a t problemów oświaty. W obradach wzięli udział m. in. kierownik B e z e g z a m i n u Aż sześcioro uczniów ostatnich klas Kół podstawowych Ziemi Jarociński będzie zwolnionych z egzaminu s*ępnego z języka polskiego do szkól srednich. i ^.^ ś ró d 43 uczestników X X II Woje- dzkieg Konkursu Polonistyczne-. Województwa kaliskiego, znaleźli j v również uczniow ie szkół podstawowych w j arocinie5 W ilkow yi, Żer- ^>e. Są to: Marzena Guździoł, SP n ~ w Jarocinie, Marek Kubicki, SP nr 2 'V'*arocinie Miłosz Regulski, SP Sp ^^ rocinie, Agnieszka Wosińska, 5 w W ilk o w y i, Joanna M atyla, SP nr W i n i e, Joanna Tomalak, SP Wa' 0wie- s b y te nie muszą zdaćr. ^gzaminu wstępnego do szkoły,ej z języka polskiego. (jn) Wystawa monet tvtv^ról0vvie * ks^żęta Polski - to ty w w>stawy monet i medali koła wa N S?'yCach Polskiego Towarzyst- Dr Umi/.matycznego. Ekspozycja za- 16 iiantowa.na.l)ęiłz*c 8 czerwca o godz. * au>i Liceum Ogólnokształcącemu w Jarocinie. nia finansów gmin w' systemie finansów publicznych. W tym zakresie zebrani w Poznaniu przedstawiciele gmin poparli projekt nowelizacji ustawy o finansowaniu gmin, (...) zakładający wzrost udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych z 15 do 17 %. - Wynika to z topnienia samorządowych finansów - komentuje burmistrz Jachowski. Konferencję prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin odwiedził prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. - Bardzo życzliwie ustosunkował się do problemów samorządu terytorialnego, obiecując, że samorządy będą miały ambasadora w jego osobie - mówi wójt yl jai aczewo : Sztab kryzysowy w szkołach? Delegatury K uratorium Oświaty w Jarocinie - Paweł Leonhard, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy. K ilkugodzinna dyskusja zakończyła się przyjęciem propozycji Zarządu, dotyczących funkcjonowania placówek. Nadal w 85 % przedszkola finansowane będą z budżetu gminy, a w 15 % przez rodziców. U trzymano też proponowane kierunki inwestycji. W dyskusji padły propozycje, aby powołać sztab kryzysowy, któ ry nadzorowałby płynność prac budowlanych (sugestie dotyczyły przede wszystkim rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rusku). Ostatecznie zdecydowano, iż nadzór budów będzie prowadził Zarząd. (as) Harcerze dla szpitala W akcji Szpital przeprowadzonej od 1 do 3 maja, harcerze z gminy Jaraczewo zebrali łącznie 1.681,59 zl. Akcja zorganizowana była w szkołach podstawowych gminy przez Hufiec ZHP. Wzięli w niej udział instruktorzy, harcerze i zuchy z siedmiu szkół (Gola, Jaraczewo, Wojciechowo, G ó ra, Rusko, Nosków i Panienka). P o ło ż n ej Ire n ie S obczak za sp ra w n e p o p ro w ad ze n ie p o rodu, o rdynatorow i o d d zia łu n o w orodków A n n ie C iapałow ej lekarzom M iro sła w o w i P ra c z y k o w i i A n n ie P a w la k z a fa c h o w e i p e łn e p o św ięcen ia ratow anie życia Zuzanny Klementyny dziękują rodzice Pielarz. - Prezydent potwierdził stanowisko dotyczące powiatów, które już wcześniej wielokrotnie wyrażał. Kwaśniewski jest za przywróceniem powiatów Polsce. Prezydent pochwalił też niektóre samorządy za gospodarność. Wśród wyróżnionych nie znalazły się jednak gminy Ziemi Jarocińskiej. - Generalnie mówił, że dalsza reforma samorządowa musi być wykonana. Zdecydowanie powiaty samorządowe - powiedział prezydent. Mile nas tym stwierdzeniem zaskoczył. Jednakże i tak ostateczne decyzje zapadną w sferach rządowych - twierdzi Jachowski. Zdaniem burmistrza Jarocina, bardzo ciekawy był wykład profesora UW Grzegorza Gorzelaka. - Odczyt dotyczył reformy centrów w kontekście zmian organizacji terytorialnej. Było to nawiązanie do wcześniejszej wypowiedzi prezydenta Kwaśniewskiego 0 zmniejszeniu do kilkunastu liczby województw. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło blisko 300 prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin z całej Polski. Zdaniem zarówno wójta Pielarza, jak 1burmistrza.lachowskiego, takie konferencje są bardzo pożyteczne. - Jest to okazja do wymiany poglądów - zauważa wójt. Z kolei zdaniem burmistrza podczas tych spotkań można się wiele nauczyć od starszych stażem kolegów. - Niektórzy chwalą się swoimi osiągnięciami. Niektórzy natomiast próbują podpytać starszych kolegów o ich doświadczenia, jak udaje im się zdobywać środki z zewnątrz. Ja należą do młodych burmistrzów. Dłatego też słuchałem o czym mówili inni - twierdzi burmistrz Jarocina. Rytm i Melodia Dokończenie ze str. 1 Przesłuchania konkursow-e rozpoczną się w piątek o godzinie Koncert zatytułowano 1 Międzynarodowy Rejs. Dzieci będą śpiewać piosenki w swoim ojczystym języku. W sobotę o tej samej godzinie wszyscy uczestnicy zaprezentują piosenki w języku polskim. Koncert zatytułowano 11 Rejs Polski. Występy będzie oceniało ju ry pod przewodnictwem Zbigniewa Obary. Przesłuchania odbędą się w Jarocińskim Ośrodku K ultury. Koncert Galowy, podczas którego zostanie przyznane Grand Prix oraz inne nagrody, rozpocznie się o godzinie w amfiteatrze. Tam też już od W SKRÓCIE ^ Jarocin. 14 maja odbyło się posiedzenie Kom isji Oświaty, K ultury, Zdrowia i Sportu. Tematem było opracowanie strategii inwestowania w oświacie do roku maja obradowała Komisja A d ministracyjna. Dokonano analizy sprawozdania z działalności straży miejskiej za 1995 rok i przyjęto informację o pracy Komendy Rejonowej Policji w Jarocinie. ię Kotlin. 26 maja o godz rozpocznie się tradycyjny festyn z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej 1 w Kotlinie. Dnia M a tki i Dnia Dziccj ka. W programie imprezy, która odj będzie się na boisku szkolnym, są mecze sportowe, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne na temat tw órczości M arii Konopnickiej. Na zakończenie festynu organizatorzy - szkoła podstawowa i ZPOW K o tlin - zaplanowali zabawę taneczną i koncert zespołu młodzieżowego. -ję Nowe Miasto. 20 maja na posiedzeniu komisji przetargowej rozstrzygnięto przetarg na wykonanie drugiego etapu kanalizacji Nowego Miasta. - 2 ł maja o godz rozpoczęto szkolenie członków komisji w wyborach do Izb Rolniczych. Z Gm iny Nowe M iasto zostaną wybrane dwie osoby, a zarejestrowano siedmiu kandydatów. Wybory odbędą się 2 czerwca. Zabawa. 25 maja zabawa taneczna w Górze. Gra i śpiewa zespół FLESH. 0») (ic) rozpoczną się imprezy towarzyszące. Dzieci do lat dziesięciu będą mogły wziąć udział w konkursie rysunkowym pod hasłem M oja mama. W tym czasie w amfiteatrze będzie grała orkiestra dęta z Jarocina, wystąpi dziecięcy zespół Skoczki ze Skoków oraz mali artyści z Jarocina. Na zakończenie zaplanowano pokaz sztucznych ogni. W razie brzydkiej pogody występy z amfiteatru zostaną przeniesione do JOK-u. Bilety na przesłuchania kosztować będą złotówkę dla dzicci i dwa złote dla dorosłych. Koncert Galowy będzie można obejrzeć za darmo. (refb) X 1 ZAKŁAD EN ERGETYCZNY KALISZ SPÓŁKA AKCYJNA ( g y Z E K S A R E J O N O W Y Z A K Ł A D E N E R G E T Y C Z N Y JA R O C IN P oniżej p o d a je m y term in y p lan o w a n y ch p rz erw w d o sta w ie energii e le k try czn e j zw iązanych z pracam i eksploatacyjnym i. - W dniu r., w g o d z d o 1600, w C ielczy przy ul. C m e n tarn e j, ul. J a ro c iń sk ie j, ul. Łąkow ej, o s. przy ul. Łąkow ej, Z ak ła d K am ieniarski. Szczegółow e inform acje o w yłączeniach na plakatach. Inform ujem y, ż e z p rz y czy n n iez ależn y c h od Z E m o ż e n ie d o jść d o w y łączeń w pow yższych term inach. Z a u tr u d n i e n i a w y n ik a ją c e z p r z e r w w d o s t a w i e e n e r g ii e l e k tr y c z n e j p rz e p ra s z a m y.

4 Nr 21, str. 4. LISTY Po zapoznaniu się z wywiadem, jakiego udzielił p. Jan Żurek, prezes Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek "Ponar-Jafo ( Wymienić niektórych ludzi, Gazeta Jarocińska, 10 maja 1996), nasuwa się kilka uwag. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że "tylko Wielkopolski Bank Kredytowy - drugi wierzyciel pod względem zaciągniętych pożyczek - nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji" o przystąpieniu do bankowego postępowania ugodowego. Wywiad opublikowany został 10 maja br., podczas gdy 26 kwietnia br. WBK SA przekazał do Banku Rozwoju Eksportu SA decyzję o przystąpieniu do bankowego postępowania ugodowego. Pan prezes Żurek informuje czytelników Gazety", że WBK SA "zabiera" pokaźne sumy z zakładu. W związku z tym wyjaśniam, że bank nie "zabiera", tylko egzekwuje swoje należności, zgodnie z prawem i podpisanymi przez zakład umowami kredytowymi. Przypominam, że WBK SA jest wierzycielem, a Jafo dłużnikiem. Bank stosuje dostępne mu, przewidziane prawem środki dla odzyskania swoich wierzytelności. Jarocińska Fabryka Obrabiarek "Ponar-Jafo" podpisała w momencie udzielenia kredytu przez WBK SA umowę cesji wierzytelności. Stanowiła ona formę zabezpieczenia spłaty kredytu. Ponieważ fabryka zaprzestała obsługi zadłużenia, umowa cesji wierzytelności na rzecz banku stała się skuteczna. WBK SA ma pełne prawo do uzyskania inf ormacji o stanie należności, które na podstawie tej umowy jemu przysługują. To, że Jafo próbuje czynić w tym względzie trudności, nie podnosi wiarygodności fabryki wobec naszego banku, jak i pozostałych wierzycieli. Do sformułowania pana prezesa Zurka, że "WBK myśli tylko o swoich interesach, dodać należy, że bank myśli także o interesach wszystkich osób i firm, które powierzyły nam swoje pieniądze. Nie słyszałem, aby ktokolwiek z ponad 900 tysięcy deponentów WBK SA upoważnił Zarząd Banku do zaprzestania dochodzenia należności wobec niesolidnych dłużników. Za całkowicie niedopuszczalne uważam zawarte w wywiadzie próby przeciwstawiania oddziału i centrali WBK SA, czy też oceny procesów decyzji w naszym banku. W przeciwieństwie do Jafo, WBK SA systematycznie wypracowuje znaczącą nadwyżkę finansową i wywiązuje się z przyjętych zobowiązań. CYRK ALEXANDER ZA P R A S Z A N A W ID O W IS K O C Y R K O W E Z U D Z IA Ł E M A K R O B A TÓ W, E K W IL IB R Y S T Ó W, K L A U N Ó W I T R E S U R Z W IE R Z Ą T. ygw ARAM TUJEłlY IHJŻO ŚM IECHU I ZABAWY! J S U P E R Z m tk A %!!! DLA DZIECI I DOROSŁYCH JED N A BONIFIKATA DO JEDNEGO BILETU. JA R O C IN, ot. 700-lecia od 30 maja do 2 czerwca w dni powszednia o godz , W niedziel; <4.00 i CYRK ALEXANDER Leszno [koło Wirszawy), ul. Szymaniwtk 8, tel./fix (022) Urząd Gminy i Miasta w Jarocinie INFORMUJE O OGŁOSZONYCH PRZETARGACH na niżej wymienione roboty: 1. Budowa chodników z płyt betonowych na os. 700-lecia w Jarocinie ( ul. Kirchnera, ul. Taczaka, ul. Gorzcńskiego). 2. Budowa chodnika ź płyt betonowych i kanalizacji deszczowej w Wilkowyi, ul. Powstańców Wlkp. 3. Budowa parkingu z trylinki z odwodnieniem w Siedleminie przy cmentarzu. 4. Remont dachu na budynku w Parku w Jarocinie (po Ruchu ). 5. Wykonanie oświetlenia ulicy Żerkowskiej w Jarocinie. Ogłoszenia o przetargach znajdują się w gablocie przy Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Jarocinie, Aleja Niepodległości 10. Czekamy na oferty. (I749/R/96) l i s t y ; Przypominam również, że istnieją znacznie bardziej drastyczne sposoby dochodzenia przez wierzycieli swoich należności. Zgodnie z prawem każdy wierzyciel ma np. prawo zgłosić wniosek o upadłości zakładu. Fakt, że nie wybraliśmy tej drogi i przystąpiliśmy do postępowania ugodowego, świadczy dobitnie, że intencją banku nie było i nie jest doprowadzenie do upadłości jarocińskiej fabryki. Z całego wywiadu można wyciągnąć wniosek, że prezes Jafo najwyraźniej nie jest w pełni zorientowany w finansach firmy i toczącym się bankowym postępowaniu ugodowym. W tej sytuacji dłużnikowi przystoi nieco więcej powściągliwości wobec wierzycieli. Tego rodzaju wypowiedzi na pewno nic sprzyjają toczącym się nagocjacjom w sprawie restrukturyzacji bardzo poważnego zadłużenia Ponar-Jafo". Z poważaniem M arek Szczepański rzecznik prasowy WBK SA Ustosunkowując się do listu czytelnika zamieszczonego w "G. J. nr 20 z dnia r. pragnę poinformować, że komunikaty o kursowaniu komunikacji miejskiej w Jarocinie w dniach 1-5 maja zamiesczone były w: gazecie "Ziemia Kaliska", Gazecie Jarocińskiej", punktach sprzedaży biletów oraz na przystankach kom. miejskiej. Zakład Komunikacji Miejskiej jest własnością Miasta i Gminy i ma służyć zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców. Nie znaczy to jednak, że na żądanie kilku mieszkańców musi być uruchamiana komunikacja miejska. Warunkiem funkcjonowania komunikacji miejskiej są posiadane środki finansowe. Te zaś pochodzą w 70 % jako wypracowane środki własne w 30%, to dotacja z budżetu miasta. Każde dodatkowe uruchomienie linii komunikacji miejskiej przy niewielkim zapełnieniu autobusów, pociąga za sobą dodatkowe koszty. Dla informacji czytelnika podaję, że działalność Zakładu Komunikacji Miejskiej jest pod stalą kontrolą Zarządu Miasta i radnych R. M. w Jarocinie. 4 VI«W. U» Mild I«MIN H A R M O N O G R A M, 24 maja 1996 < 24 m W "realnym socjalizmie", jak fot\ mułuje to czytelnik, było obowiązkiem zaspokajać potrzeby społeczne bc względu na koszty. W obecnym syi s ternie gospodarczym metoda ta już nn obowiązuje. Rozumiejąc niektóre nić w dogodności występujące w funkcjono' kami waniu komunikacji miejskiej w Jarocinie, staramy się w miarę możliwości j( «b r; opłat minimalizować. (...) kanii dyrektol gwar inż. Edmund Osuct Prze, W ostatnim czasie bardzo bul wen sującą sprawą są usługi kominiarskie a ściślej pobierane opłaty za te usługi- Korzystam z nich dwa razy do rafo z tytułu użytkowania gazowego C.O W 1995 roku za pierwszą usługę p# brano opłatę 3,50 zł, a za drugąjuż 5 $ zł, czyli o około 60 % wyższą. W rofo 1996 za pierwszą usługę kominiarz żądał 8.00 zł, twierdząc - tak samo jd i kierownik Spółdzielni Usług Koflt'\ iniarskich - że podwyżka wynika z p0 bierania za niedobór opłat wstect< a przecież podwyżka opłat za usługi jes1 związana w zasadzie z inflacją, nato" miast u- tym przypadku stała się jej wielokrotnością. Koniecznym byłoby ogłaszanie cen w lokalnej gazecie, zapobiegnie zaskoczeniu i wszelkirt nieporozumieniom. Usługi przecież, nie towar - cena umowna: jak chcesz, t bierz lub nie. Kierownik jarocińskich usług kominiarskich twierdzi, że pod" wyżek cukru gazeta nie podaje. Wys& kość opłat za usługi kominiarskie p0' winna być pdawana, tak dla miasta, jd i wsi - przy opalaniu paliwem statyk I i ogrzewaniu gazowym wskazane był by także bardziej uprzejme i rzeczo^ udzielanie na ten temat informacji ze\ strony świadczącego usługę. Usługi opłacam zawsze terminów0, ale opłaty za Ipółrocze b.r. dokonam p konkretnym wyjaśnieniu tej kwestii ^ j strony Zarządu Spółdzielni Pracy K0' miniarzy w Poznaniu, gdzie listempołe' I conym z 21 marca poprosiłam o wyj nienie i oczekuję nadal na odpowiedz j Miejscowa spółdzielnia usług komin rskich podała wyjaśnienie jak w} ^ - opłata wyższa z tytułu niedopw, w okresie poprzednim. mgr inż. Anna Toka^ Jaroci*11 ochronnych szczepień psów p/wsiekliźnie w 1996 roku Rejon MZL Jaro d n Lp. Data szczepienia Godzina szczepienia Miejscowość Miejsce szczepienia Jarocin k/kiosku r ul. Żerkowska ul. Zajęcza r Ciświca K/p. Banaszaka r Ciświca - Folwark majątek \ r Jarocin - Ługi k/p. Grodzkiego^ r Jarocin Lecznica - Jarocin^, r Jarocin Lecznica - Jarod ^ r Zakrzew k/gorzelni r Prusy k/sołtysa r Roszkówko k/kiosku r W ilczyniec k / s o łt y s a ^ r Witaszyczki k/remizy r Witaszyce park - Z.D. Psy nie doprowadzone do szczepienia w wyznaczonym terminie z te re n u Miasta i Gminy można dodatkowo zaszczepić w Lecznicy - Jarocin w dniu r. od godz. 800 do W bran lców Przy łości Polsl kow; G ra M towe 'cnia o<i2( niejs. P0Wł spra\ żyli hędz And s?ti tery sufit lik,, tytą Snej Mar K opla no. jedn tulu różn h, a N o K. K żona foku ków c<ęśi PtZv tr«a st?pl 3( Proi!>p,e Wóji 0%; Poi, kil)1,»aj, na koń częś Pro\ dzie nię mim c2ęś

5 24 maja 1996 r. INFORMACJE Slumsy w Mieszkowie? t Wiele bolączek związanych z warun-? kami mieszkaniowymi i wysokością płat zgłoszono w czasie ostatniego /' zebrania członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarocinie. Wiceprezes zagwarantował im jedynie rozpatrzenie przez zarząd zgłoszonych wniosków. We wtorek 14 maja odbyło się ze- ' branie grupy członkowskiej, spółdzielców zamieszkałych w budynkach ' Przy ulicach Kasztanowej, Niepodlegv l ści, Słonecznej, Traugutta, Wojska l Polskiego, os lecia oraz Mieszaj kowa i Jaraczewa. I Grzejniki pod sufitem Mieszkańcy budynku przy ul. Sportowej w Jarocinie domagali się dociepfenia bloku. Mieszkam w tym bloku d 20 lat i od początku jest on najzimj Gejszy na całym osiedlu. Wnoszę, aby Powołać specjalną komisję, która to j spfawdzi. Tym bardziej, że teraz załoj, zyb nam podziełniki ciepła, to płacić j będziemy chyba najwięcej - m ówił t Andrzej Piasecki. Lokatorzy skarżyli 7 Sl? także na to, że u wszystkich kalory- 7 ^ry w kuchni są umieszczone pod i sttfitem. "Wystarczy włączyć piekar- nik, trochę się nagrzeje i automatycznie kłącza się termostat. Kto to widział %rzejniki pod sufitem? - oburzał się Marian Węgier. ' Kontrowersje zebranych wzbudziły Płaty za centralne ogrzewanie. Żądawyjaśnień, dlaczego mieszkańcy Jednego bloku mają oszczędności z ty- ^ opłat za c.o., a inni nie. "Te r żnice są z faktycznego używania ciep- Q- a stawka za c.o. jest jedna. Nie jest! ;;Tri":;. -;..,.,,1,- ^ owe Miasto. banalizacja Nowego Miasta rozło- J^a została na etapy. W ubiegłym ku wybudowano oczyszczalnię ście- I 0>y i sieć kanalizacyjną w południowej?sci miejscowości. Wykonane zostały Połączą dla 80 odbiorców, a obecnie prace nad podłączeniem 80 na- Vpnych. -^0 kwietnia uruchomiona została 2yszczalnia ścieków. Rozruch przerowadzil Ośrodek Badawczo - Rozm o w y PO W OGAZ 'L Poznania. - Peszymy się z podłączeniem jak najfkszej liczby odbiorców - powiedział Jt Aleksander Podemski. - Do efek- Hego funkcjonowania oczyszczalni rzcbna jesl określona ilość ścieków, kn chodzi o postęp prac przy nq 'Zacj.i Nowego Miasta, to zrobiowięcej niż połowa - ocenił w ójt ^Potkaniu z mieszkańcami pod niec kwietnia. Na len rok pozostała ęsc trudniejsza. Prace trzeba będzie.r a d z ić w zwartej zabudowie. Bę-,e trzeba wybudować przepompow-? ścieków. Nie uniknie się też wyany sieci wodociągowej w starej?sci Nowego Miasta. też ustalone, ile kto płaci od kreski na podzielniku ciepła. Jeśli cały blok będzie oszczędzał, to jego mieszkańcy będą płacić mniej - m ówił M arian Dombek, zastępca prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej. Mieszków bez cieplej wody Spółdzielcy z Mieszkowa od początku maja nie mają ciepłej wody. Dostawcą wody i ogrzewania w Mieszkowie jest firma Buld-inc sp. z o.o.. Lokatorzy nie zgodzili się na wysokość opłat zaproponowanych przez firmę. Ciepła woda została odcięta. "Dostawca ustalił stawkę od metra kwadratowego powierzchni użytkowej - powiedziała mieszkanka. Dotychczas lokatorzy płacili według liczników, albo ilości osób. Nowe stawki opłat wynoszą: ciepła woda - 2,07 zł za m2, centralne ogrzewanie 2,61 zł za m2 powierzchni użytkowej. W przeliczeniu, miesięcznie oprócz czynszu musiałabym płacić 130 zł za ciepłą wodę. Jeżeli obliczę po nowych kosztach c.o. to jest 161 zł. Razem kwota wynosi 291 zł miesięcznie. A gdzie koszty eksploatacji, zimnej wody? - pytała M aria Olejniczak. "Płacimy regularnie czynsz, a cieplej wody nie mamy. Jaka jest nasza wina?!" - wrzasnął zdenerwowany lokator. "Dajcie nam mieszkania w Jarocinie, a w Mieszkowie zróbcie slumsy! - krzyknął inny. Zamieszanie było duże. "Buld-inc ustalił cenę i albo płacicie, albo odłącza wodę. Mogę jedynie powiedzieć, że zarząd ponownie rozpatrzy tę sprawę - zapewniał Marian Dombek. Kolejne etapy kanalizacji Na 20 maja zaplanowano przetarg na budowę następnego, przewidzianego na ten rok, odcinka sieci kanalizacyjnej. Prace rozpoczną się w czerwcu i potrwają do końca listopada. Planuje się wybudowanie 2,5 km sieci głównej oraz przyłącza do następnych 80 posesji. W tym roku kanalizowane będą ulice: Słoneczna, Łąkowa, Bednarska, Zielony Rynek, część Poznańskiej i część Jarocińskiej oraz zachodnia pierzeja Rynku. K olektor będzie prowadzony na tyłach posesji i ulice, z małymi wyjątkami, nie będą rozkopywane. Na pokrycie kosztów inwestycji przewidzianych jest w tym roku 650 tys. zł. Część tej sumy pochodzi ze składek mieszkańców, którzy wpłacali po 700 zł od posesji. 300 tys. zabezpieczonych jest w budżecie gminy, a pozostałą część pieniędzy samorząd planuje uzyskać w formie kredytu z Funduszu Ochrony Środowiska oraz dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przewidziane na ten rok prace rozpoczną się stosunkowo późno, co spo- Czynsze wzrastają "Stan zadłużenia spółdzielni ma tendencje wzrastające. - powiedział Marian Dombek. - Tylko zaległości w opłatach czynszowych wynoszą 356 tys. zł. Dochodzimy roszczeń drogą sądową. Zdarza się jednak, że komornik nie ma z czego ściągnąć tych należności - dodał Marian Dombek. Najdrastyczniejszym środkiem jest eksmisja z lokalu. Dotąd były dwa takie przypadki. "Za niepłacenie czynszu zostało wykluczonych ze spółdzielni 23 członków - poinform ował wiceprezes. Spółdzielcy domagali się ujawniania personaliów takich osób. Bezpośrednich narzekań na wysokość czynszów nie było. M im o to prezes wyjaśnił, iż z powodu wzrostu kosztów eksploatacyjnych czynsze ulegają podwyższeniu. Niektórzy spółdzielcy zgłaszali krytyczne uwagi o opóźnieniach w dostarczaniu decyzji o podwyżkach czynszu. Szambo w piwnicach Mieszkańcy budynku przy ul. Sportowej w Jarocinie oraz bloku w Mieszkowie poruszyli także sprawę zalewania piwnic. Przynajmniej raz na miesiąc jest zalewana piwnica. Zanim wypompują, to smród jest taki, że nie wiadomo, co zrobić. Może wezwać Sanepid? - oburzała się lokatorka bloku przy ul. Sportowej. Swoje niezadowolenie wyrażali też spółdzielcy z Mieszkowa. Zalewanie piwnic zdarza się dosyć często, po prostu kanalizacja nawala. Ta sprawa w naszym bloku ciągnie się już 11 lat. Spółdzielnia nie zajmuje się usunięciem problemu, tylko zadowala się podejmowaniem doraźwodowane jest koniecznością przestrzegania procedury przewidzianej dla przedsięwzięć, na które zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych musi być ogłoszony przetarg. Kanalizacji całej miejscowości nie uda się przeprowadzić, ja k pierwotnie zakładano, w tym roku. Pozostaną do skanalizowania ulice Garncarska i K i lińskiego oraz część Rynku i przyległych mniejszych uliczek. (be) Nr 21, str. 5 nych środków - powiedziała M aria Olejniczak. Zdaniem Mariana Dombka problemy wszystkich spółdzielców są podobne. Komisja wnioskowa wybrana spośród uczestników spotkania przyjęła zgłoszone wnioski. Dotyczyły one: docieplcnia bloku przy ul. Sportowej, rozwiązania sprawy dostawy ciepłej wody oraz odprowadzenia ścieków z budynku w Mieszkowie. Przyjęto też wniosek, aby na tablicy ogłoszeń umieszczano informacje o podejmowanych uchwałach dotyczących członków spółdzielni. Było to zebranie pierwszej grupy członkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarocinie. Odbyły się również zebrania pozostałych grup. IZAB ELA BUKOWSKA Gość z B i a ł o r u s i Andrzej Wyszyński, redaktor naczelny białoruskiego pisma Inform - Pragułka z Łunińca jest od 12 maja gościem Gazety Jarocińskiej. Uczestniczy, w finansowanym przez Fundację Westminsterską i Fundację im. Batorego, stażu dla dziennikarzy z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Szkolenie dla dziennikarzy ze Wschodu zostało zorganizowane przez ukazujące się w Żninie lokalne pismo Pałuki, które jednocześnie pełni funkcję koordynatora stażu. Szefem projektu jest naczelny żnińskiej gazety, Dom inik Księski. Wszystkie środki na pokrycie kosztów pobytu, szkoleń i przyjazdu do Polski zostały przekazane przez Fundację Westminsterską i Fundację Batorego. W ramach pobytu w Polsce dziennikarze ze Wschodu poznają organizację pracy, wyposażenie techniczne ze szczególnym uwzględnieniem techniki komputerowej, problemy niezależności gazety w środowisku lokalnym. Staż w Polsce zakończy czterodniowe szkolenie w Toruniu, gdzie goście poznają przede wszystkim zasady korzystania z sieci Internet. Staż będzie trwał do 26 maja. 0 1 / P.H.U. u h ^ U 3 2 S E R W I S A.K. Ruszczyńscy Autoryzowana Stacja Obsługi oferuje wszelkie modele Poloneza: - osobowego CARO - dostawczego TRUCKA - wielofunkcyjnego CARGO Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Kredyt dla każdego do 5 lat AUTO SERWIS oferuje takie wymianę używanych samochodów na samochody nowe! Komis samochodowy Serdecznie zapraszamy (rp) Robakow o k/gądek ul. K rótka 4, trasa Poznań - Kórnik. tel./fax (0-61 ) Punkt in fo rm a cyjn y w Jarocinie ul. W rocław ska 78, tel

6 Nr 21. str. 6, Wyśpiewać radość i żal Bo domy pomocy to jedna rodzina - na melodię znanego przeboju disco polo śpiewali reprezentanci DPS w Baszkowie. Pomysłową zmianę słów publiczność nagradzała brawami, tym bardziej, że na sali panowała prawdziwie rodzinna atmosfera. W ramach festiwalu, 15 maja w JOK-u, zaprezentowało się stu dwudziestu śpiewających mieszkańców domów pomocy społecznej. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej odbył się już po raz piąty. Nowością było to, że w tym roku został zorganizowany jako samodzielna impreza, a nie jako część zakrzewskiej Integracji. Zm ieniło się też miejsce występów. Dotychczas artyści - amatorzy mieli do dyspozycji sceny w plenerze, w parku przy DPS w Zakrzewie. Tym razem prezentowali się w sali widowiskowej Jarocińskiego Ośrodka K ultury. Z roku na rok festiwal się rozrasta. W tegorocznym swój udział zgłosili reprezentanci dwadziestu dwu domów pomocy. Do Jarocina przyje- n O S H H H B i KMttCttlWÊKÊÈÊmmMBÊKm chali mieszkańcy dziesięciu województw, nawet tak odległych, jak wrocławskie, szczecińskie i jeleniogórskie. Prezentacje uczestników rozpoczęły się po uroczystym otwarciu festiwalu przez dyrektora DPS w Zakrzewie - Konrada Krzynowka. Następnie, przez kilka godzin, na scenie pojawiali się zarówno soliści, jak i zespoły. Bardzo często jeden dom był reprezentowany przez kilka osób. Zdarzało się też, że zespół zamiast jednego utworu przedstawiał kró tki recital. Repertuar, jaki wybierali wykonawcy, uzależniony był od ich wieku i gustów muzycznych. Przeważały piosenki utrzymane w nurcie disco polo i ludowe. Nie zabrakło jednak przebojów rockowych czy wręcz pieśni. Można było usłyszeć, czasem kilkakrotnie, M ia ła baba koguta, Szła dzieweczka, Przeżyj to sam, N ie płacz Ewka i Żeby Polska. Jak stwierdziła Grażyna Mazurek, dyrektor Wojewódzkiego Zespołu g I Z I I Z I I I Z I Z I Z I Z I I Z I I Z Z I g Marek nagrody przeznaczam za wskazanie złoczyńcy, któ ry m i w d niu 9. m. b. o godzinie 9 V 2 w ie czo re m m o je s to d o ły p o d p a lił, ta k. a b ym go m ó g ł do odpowiedzialności pociągnąć. Brie8en w Golin! tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz: "Pleschener Kreisblatt" Nr 32, 21 maja 1883 r. - Z komendy placu. Kom endantem z ram ienia w ładz wojskowo-wychowawczych na obwód ja ro ciń ski został p. Franciszek Pawela z Siedlemina, oficer rezerwy. Zadaniem jego je s t zorganizować batalion ochotników dla zachowania ładu i porządku. Akęja ta wychodzi od gen. Dowbora M uśnie kiego, który objął d ow ó d ztw o nad stow arzyszeniam i w ojskow o-w ychow aw czem i. Biuro komendy czynne jest w ratuszu przez dzień i noc. Gazeta Jarocińska" Nr 41, 20 maja 1926 r. XI sesja PRN w Jarocin ie XI Sesja Powiatowej Rady Narodowej w Jarocinie poświęciła swoje obrady stanowi bezpieczeństwa i porządku publicznego. Oto o czym mówij na Sesji komendant powiatowy MO: Milicja Obywatelska pragnąc współdziałania społeczeństwa w zwalczaniu przestępstw, zorganizowała ponad 40 spotkań funkcjonariuszy MO ze społeczeństwem pow. jarocińskiego. Na spotkaniach tych nie szczędzono krytyki, szczgólnie w odniesieniu do walki z chuligaństwem i tolerowania wybryków pijackich. O tym, że w porównaniu z 1954 r. uległa znacznej poprawie praca MO - świadczą dobitnie cyfry wykrywalności przestępstw. Przy włamaniach podniósł się on z 25,1 proc. w 1954 r. do 58,1 proc. w 1955 r. Podobnie i przy kradzieżach podniósł się wskaźnik o 30 proc., a w przestępstwach gospodarczych wzrósł do 83,1 proc.(...) Zaznaczyć należy, że współpraca gromadzkich rad narodowych z organami MO w wielu wypadkach bvła niewłaściwa. Prezydia nie interesują się walką z chuligaństwem, co znajduje swój wyraz w tym, że informacje MO nie są wykorzystywane przez kolegia orzekajace. Radny, ob. Machowicz, wskazał na konieczność udzielania organom MO szerokiej pomocy ze strony społeczeństwa. Zainteresowane czynniki winny dbać o stworzenie godziwej rozrywki w świetlicach przyzakładowych, prezydia gromadzkich rad winny się troszczyć o aktywność świetlic wiejskich, co przyczyni się do wychowawczego oddziaływania przede wszystkim na młodzież.(...) Jaką będzie praca świetlic przyzakładowych, gromadzkich, PGR czy też w spółdzielniach produkcyjnych względnie wiejskich, taką będzie młodzież. Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, ob. Bizan, domagał się piętnowania wybryków chuligańskich zarówno w zakładach pracy jak i przy pomocy specjalnych gablot na mieście. "Gazeta Poznańska" Nr 113,11 maja 1966 r. kultura; Pomocy Społecznej w K aliszu, śpiew pozwala wyrazić uczucia: radość i szczęście lub smutek, żal. Uczestnicy festiwalu częściej sięgali po piosenki pogodne, radosne. Artyści śpiewali a capella lub z towarzyszeniem instrumentów. W czasie przygotowań zadbano też o wizualne walory prezentacji. Członkowie zespołów występowali najczęściej w jednolitych strojach, dopasowanych stylem do repertuaru. Jak na każdej tego typu imprezie zdarzały się w padki, ktoś zapomniał tekstu lub się pom ylił. W takich momentach publiczność brawami dodawała odwagi występującym. Na sali panowała świetna atmosfera. Większość widowni stanow ili sami uczestnicy festiwalu. Znając tremę towarzyszącą wyjściu na scenę, pomagali koleżankom i kolegom. Rozlegały się okrzyki: brawo! świetnie! M im o braku miejsca przed sceną kilka osób tańczyło. Prezentacje oceniało ju ry. Jego członków wybrano spośród instruktorów z kilku domów. Choć na scenie Natalia Bulińska z Chwałkowa już po raz drugi zdobyć główną nagrodę festiwalu Foto Stachowi ustawiono oczekujące na zwycięzców puchary, nie można było ki. Bawiono się jeszcze długo po zap# zauważyć przejawów rywalizacji. Dla dnięciu zmroku, większości piosenkarzy - amatorów najważniejszy był sam występ. Każdy 'k 'k 'k z wykonawców otrzymał dyplom Organizatorem festiwalu był Doi uznania za udział w festiwalu. M im o Pomocy Społecznej w Zakrzewi«to werdykt jurorów wywołał emocje. Trzeba zauważyć, że mało jest imprt Siła braw przy jego odczytywaniu tajr dobrze przygotowanych. Orgafli świadczyła, że był zgodny z oczekiwa- zatorzy zadbali zarówno o bezpif niami publiczności. Wielką zwycięż- czeństwo, jak i dobre samopoczuci1 czynią tegorocznego festiwalu była uczestników. W sali w idowisko^, laureatka Grand Prix, Natalia Bulińs- wyraźnie oznaczono punkt, w który 1 ka z DPS w Chwałkowie. Natalii można było uzyskać pomoc medy$ udało się powtórzyć sukces z roku ną> instruktorzy lub opiekuno# ubiegłego, kiedy to również zdobyła grup otrzymali szczegółowy prografl główną nagrodę. Po ogłoszeniu wyni- dnia. ków po raz kolejny wystąpili zwycięz- Przejazd do restauracji, w którf cy. Laureaci festiwalu zaśpiewają tak- przygotowano obiad, odbywał że w czasie zaplanowanej na czerwiec w kolumnie samochodów i był piloty Integracji Zakrzew 96. wany przez policję. M im o to wcześni* Festiwalowe spotkanie zakończyło każdy kierowca otrzymał mapkę się zabawą przy ognisku. Tradycyjnie szego miasta z zaznaczoną trasą. Dzif już przygotowano je na terenie DPS ki sprawnej organizacji zarówno gof w Zakrzewie. Wszyscy chętni mogli cie, ja k i gospodarze mogli skupić S"i upiec nad ogniem kiełbaskę, zatań- na zabawie. czyć w rytm rozbrzmiewającej muzy- IW O N A CIEŚLA* Laureaci V Festiw alu Piosenki M ieszkańców Dom ów Pom ocy Społecznej Zakrzew '96 NAGRODĘ GRAND PRIX otrzymała N A TA LIA BULIŃSKA DPS CHWAŁKOWO GAZ, GAZ KATEGORIA WYKONAWCÓW INDYWIDUALNYCH: I Marzena Lucerek DPS Rogowo Bardzo smutna piosenka retro II Jerzy Fiłek DPS Nowe Czarnowo Śpiąca królewna III Krystyna Piotrowska DPS Zakrzew Słońce nad stadniną KATEGORIA ZESPOŁÓW: I DPS Kamienna Góra, II DPS Jarogniewice, III DPS Skęczniew NAGRODY PRZYZNAŁO JURY W SKŁADZIE: Katarzyna Boryczka DPS Ostrowina, Piotr Ruciński DPS Kamienna Góra. Andrzej Fryt DPS Skęczniew, Tadeusz Lankiewicz DPS Pakówka, Zdzisława Turska DPS Jemielna, Przemysław Masłowski DPS Zakrzew - przewodniczący

7 5 24 maja r. I TEMAT TYGODNIA! Wśród setek rodzinnych fotografii najwięcej jest zdjęć Maksymiliana: Maksiu w inkubatorze, w basenie, po operacji w Centrum Zdrowia Dziecka. Prawie wszędzie towarzyszy mu mama. Na zdjęciach przede wszystkim widać jej twarz, czasem zmęczoną ale zawsze uśmiechniętą. Łzy zwątpienia i radości Choć pani G rażyna m a czw oro dzieci, w je j d om u najczęściej można usłyszeć im ię M a ksym ilia n. Starszy syn pochłania uwagę nie ty lk o rodziców, ale i rodzeństwa. Rozumie to nawet trzyle tn i F ryd e ryk, któ ry z poważną m iną opow iada ' To jest mój brat, Maksiu. On ma chore plucka. M a ksym ilian, chłopiec którem u lekarze nie daw ali żadnej szansy na Przeżycie, skończył ju ż cztery lata. ^iega ja k inne dzieci, p o tra fi się Sj*m ubrać, zaczyna m ów ić. S topniowo zmniejsza się jego opóźnienie w rozw oju psychicznym. - Maksymilian urodził się w szóstym miesiącu ciąży. Błąd popełnili pracownicy szpitala - w inkubatorze podano *nu zbyt dużą dawkę tlenu. Diagnoza ^karska brzmi: poporodowe poradnie mózgowe. Wykryło także wieinnych wad poporodowych. Synek był sparaliżowany, ma chore serce 1Wątrobę. Stwierdzono zanik mięsnu epilepsję, dysplazję oskrzelowo-płucną, brak odruchu ssania i potykania - opowiada Grażyna M i chalak. Diagnoza lekarzy była jed noznaczna: dziecko nie ma szans na Przeżycie. - Przypadek taki, jak Maksymiliana zdarza się raz na milion. W Polsce nie ma drugiego takiego dziecka. Już w Poznaniu, Sdzie syn się urodził, proponowano mi, żebym oddała go do zakładu. Lekarze argumentowali: nawet jeśli będzie żył, to nigdy nie będzie cho- "Ził, nie nauczy się podstawowych czynności. Mówili: zniszczy panią Jucznie i psychicznie, a ja nie chcialam o tym słyszeć. Przecież Kdybym g0 oddała, to już by nie żył się^ j czac^ Pan* Grażyny pojawiają ^ ałe sukcesy, wielka radość narodzin M aksym iliana, Pf2ez cztery miesiące, jego mama j v ^ dzień spędzała w szpitalu. Zlecko było ka rm io n e przez son-, y ' Pocieszano mnie, że gdy minie miesięcy synek zacznie sam Pol)!kać. Niestety nic się nie zmiewo. Codziennie przed szóstą rano ległam do szpitala i zostawałam do Ostatniego karmienia. Do domu t całam o północy, a przecież tam,ez czekaly dzieci - dwie córki, Karo- V s?lwiaśw ^ * n*ce uczyła się, ja k pom óc emu synow i. Po pow rocie do wi* sama trz y razy dziennie,. a zastrzyki, podaw ała kro p ló - *» co dwie godziny oczyszczała Ptoca ssakiem R ów nież w d om u prow adziła ćwiczenia rehabilitacyjne. - Do trzeciego roku życia syn nie siadał, nie chodził. Ćwiczyłam z Maksem nawet po dwanaście godzin dziennie. Pomagał mi mąż. Potrzebne do re habilita cji d ra b in k i z ro b ił tata M a ksym iliana - K rzyszto f. Latem zbudow ał dla syna także basen w ogrodzie. Efekty, któ re przychodziły bardzo pow o li, szybko niw eczyły n aw ro ty choroby. W racał paraliż, od nowa uczono dziecko siadać, chodzić. - Było bardzo ciężko, ale były też chwile szczęścia i łzy radości. Nauczyłam się bardzo dużo, mogłabym więc pomóc innym matkom. Kiedyś odwiedziła mnie pani z Jeleniej Góry. Pokazałam jej ćwiczenia, opowiedziałam o życiu Maksa. Niedawno przysłała mi list, w który pisze, że dzięki temu jej syn lepiej się rozwija. D zięki codziennym ćwiczeniom i niezmiennej wierze m atki w rozw ój dziecka M a ksym ilia n czyni ciągle duże postępy. O d ro ku zaprzestano karm ienia przez sondę. Nadal jednak dziecku można podawać wyłącznie pokarm płynny. K ilkanaście razy w ciągu dnia pani G rażyna od śluzo w uje płuca syna za pomocą specjalnego ssaka, prow adzi ćwiczenia. Przygotow uje leż inhalacje, zwłaszcza latem, gdy w upalne dni M a ksym ilia n nie m o że oddychać. Chłopca czeka jeszcze kilka operacji. Jak najszybciej pow inna zostać podniesiona kla tka piersiowa, ponieważ żebra uciskają płuca i serce. Po w yko n a n iu tego zabiegu m ożliw e będzie zoperow anie serca. Operacja ta jest ta k poważna, że n ik t w Polsce nie podejm uje się jej w ykonać. Przeżyć własną śmierć Dla M aksym iliana każda choroba oznacza zagrożenie życia. C hłopiec sześć razy przeżył śmierć k lin i czną. - Każda choroba była i jest dla nas tragedią. Najgorsze były chwile, gdy syn przy mnie umierał. Widziałam, jak stawał się siny, sztywniał, lała się krew. Pamiętam, że strasznie krzyczałam. Ostatni raz był w takim stanie w ubiegłym roku. Lekarze powiedzieli, że łada chwila może nastąpić zgon. Kazali mi czekać w szpitalu, a ja już nie wiedziałam: modlić się, by przeżył czy też, by Bóg go zabrał. Wiedziałam, ile bólu musi to dziecko znieść. Chciałam by żyło i ono żyje. W alka o zdrow ie dziecka om al nie spow odow ała kalectwa m atki. W ubiegłym roku po raz pierwszy IWONA CIEŚLAK pani G rażyna w yjechała z synem na kolonie. B ył to obóz rehabilitacyjny d la m atek z ch o rym i dziećmi, organizowany w Żerkowie. W program ie p o b ytu ważnym punktem była hipoterapia. W czasie p ie rw szej ja zd y ko ń zrzucił M a ksym ilia na i jego mamę. - Sama dziwię się, że zachowałam taką świadomość. Myślałam tylko o tym, by ratować Maksia. Zasłoniłam go sobą tak, że synowi nic się nie stało. Wstał, otrzepał spodenki i poszedł, a ja nie mogłam się ruszyć. Efekt upadku to kilka złamań: pęknięcie miednicy i kości łonowej, wieloodłamkowe złamianie ramienia, zdruzgotana ręka. Początkowo nie było wiadomo, czy przeżyję - starając się opanować wzruszenie opow iada pani G rażyna. Pół ro ku m am a M a ksym iliana spędziła w szpitalu, a po jego opuszczeniu przez trzy miesiące poruszała się na w ózku, później o kulach. W czasie jednego z p o b ytó w chłopca w klinice, w y k ry to wadę serca także u pani G rażyny. - Okazało się, że mnie również czeka poważna operacja serca. Niestety wiąże się to z dużymi kosztami, więc na razie nie mogę o tym myśleć. Nie poddaję się jednak. Muszę jak najdłużej żyć. Liczyć na siebie Leczenie M aksym i liana wiąże się z dużym i kosztam i. - Kiedyś, gdy lek byl pilnie potrzebny, leciałam po niego helikopterem. Koszty były ogromne. Niektóre lekarstwa kosztują nawet kilka milionów - inform u je pani M ichalak. Problem y finansow e znacznie u tru d n ia ją i spow alniają leczenie dziecka. - W ubiegłym roku, gdy mąż stracił pracę, byliśmy w tragicznej sytuacji. Sprzedaliśmy samochód, a przecież byl on bardzo potrzebny. W podróż do kliniki muszę zabierać ssak i wiele innych rzeczy. W domu nie mamy telefonu, w razie potrzeby nie mam więc jak wezwać pogotowia. Kiedyś, gdy nagle zachorował, biegłam z synem na rękach w nocy do szpitala. A przecież liczyła się każda minuta - w spom ina pani G rażyna. N a razie mama M a ksia nie w ie jeszcze, skąd weźmie pieniądze na opłacenie operacji syna i własnej. - Dotychczas korzystałam tylko z pomocy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Muszę powiedzieć, że dało to bardzo dużo. Pani Ewa Kunz interesuje się Maksymilianem i, o ile to możliwe, stara się pomóc. Nie liczę na przyjaciół i krewnych. Jest ich wielu, dopóki są pieniądze i nie ma chorego dziecka. Na co dzień spotykam się z brakiem życzliwości czy wręcz złośliwością. Kiedyś, gdy próbowałam autobusem dojechać po zakupy, nikt nie chciał mi pomóc przy wnoszeniu wózka - z żalem stw ierdza m am a M aksia. - Wiem, żemogę liczyć na siebie i najbliższych - męża i córki. Karolina uczy się w szkole sportowej w Puszczykowie, więc teraz więcej pomaga mi Sylwia. Obydwie potrafią już zająć się bratem. Wierzę, że siostry i młodszy brat zaopiekują się Maksymilianem, gdy mnie zabraknie - dodaje. Dużo ciepła i miłości Pani Grażyna przyznaje, że przyjście na świat M aksym iliana zmien iło bardzo życie je j rodziny. - Od początku zaakceptowaliśmy syna. Nigdy nie wstydziłam się, że jest chory. Życie całej rodziny zostało podporządkowane jego potrzebom. Właściwie całkowicie zrezygnowaliśmy z kontaktów towarzyskich. Mąż pracuje, a ja całe dnie spędzam Pani Grażyna i dziećmi: Karoliną. Sylwią, Fryderykiem i Maksymilianem FOTO Stachowiak z dziećmi, w domu. Odpoczywam przy pracy w ogrodzie, który kocham - m ó w i pani M icha lak. - W takim dniu, jak zbliżajcy się Dzień Matki, życzę wszystkim kobietom zdrowia i wytrwałości. Trzeba dzieciom, zwłaszcza tym chorym, okazywać dużo ciepła i miłości. Ja cieszę się każdym dniem, każdą godziną. Przecież nie wiadomo, jak długo będziemy razem. Wierzę jednak, że będzie coraz lepiej i to daje mi siłę.

8 Nr 21. str. Matury na półmetku.młodzież jarocińskich szkół średnich zna ju ż w yniki pisemnego eg/am inu dojrzałości. D o następnego - ustnego etapu m atury może przystąpić 529 abiturientów. Oceny niedostateczne w yelim inow ały z drugiej części m atury 23 osoby. W technikum dla pracujących przy Z S Z n r 1 na egzamin z języka polskiego nie staw ił się żaden ze słuchaczy. Najliczniejsza grupa młodzieży zdawała maturę w Liceum Ogólnokształcącym. Z 230 absolwentów szkoły swoją wiedzę na egzaminie m aturalnym postanow iło sprawdzić 219 uczniów. Próbie nie sprostały cztery osoby, których praca z języka polskiego otrzym ała ocenę niedostateczną. Tym samym nie mogą one zdawać egzaminu ustnego w dalszej części tegorocznej matury. M a ją praw o pow tórzyć egzamin za rok. W innej sytuacji są dwie kolejne osoby, które m im o negatywnego w yniku pracy z języka angielskiego (drugi dzień m atury pisemnej, egzamin z wybranego przedm iotu), mają możliwość kontynuow ania m atury. Taką szansę daje regulam in, k tó ry dopuszcza egzamin popraw kow y w przypadku ucznia z oceną co najm niej dobrą w dwóch ostatnich latach nauki. Egzaminy ustne w L O rozpoczną się 20 maja. Potrw ają, z sobotą włącznie, dwa tygodnie - w trzech komisjach. Jedna kom isja będzie egzaminować przeciętnie dwadzieścia pięć osób dziennie. Uczniowie pokonywali to r przeszkód, udzielali pierwszej pomocy 1 biegali z rowerem na plecach. Ich nauczyciele natom iast bandażowali nosy i podawali niepoważne odpowiedzi na poważne pytania. Konkurs Bezpieczeństwo ruchu drogowego, zorganizowany przez Zbigniewa Rychtera - nauczyciela z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Jarocinie - zgromadzi! na stadionie uczniów i nauczycieli szkół średnich Jarocina (nie uczestniczyli w nim tylko przedstawiciele liceum społecznego) i Zespołu Szkół Rolniczych w Tarcach. Przed rozpoczęciem zawodów przeprowadzono egzamin teoretyczny z przepisów o ruchu drogowym. W południe rozpoczęła się praktyczna część konkursu. Zawodnicy pokonywali rowerem tor przeszkód. Z kubkiem pełnym wody jeździli między pachołkami. Konkurencja była punktowana i rozgrywana na czas. Kiedy jedna grupa uczestniczyła w slalomie rowerowym inni konkurowali w udzielaniu pierwszej pomocy. Próby sprawnościowe przeprowadzone dla młodszych i starszych uczes Ośm iu abiturientów zdaje egzamin dojrzałości w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. Wszyscy przeszli do ustnego etapu m atury. Prace zostały ocenione na trójkę i na celujący. W drugim dniu pisemnych m atur uczniowie SLO zdawali matematykę, historię i biologię. Tc przedm ioty również oceniono od tró jk i do szóstki. W Zespole Szkół Rolniczych w Tarcach również nie było ucznia, któ ry by nie zdał pierwszego etapu m atury. Jedynie wśród słuchaczy technikum dla pracujących pięć osób napisało pracę z języka polskiego na ocenę niedostateczną. W drugim dniu egzaminu pisemnego maturzyści z Tarzec zdawali matematykę i biologię. Z części ustnej zw olnionych zostało - z różnych przedmiotów, osiem osób. Egzaminy maturalne w Technikum R olniczym zakończą się 29 maja. - Egzamin z języka polskiego wypadł gorzej niż z wybranego przez uczniów przedmiotu. Natomiast wśród abiturientów technikum dla pracujących średnia ocen wynosi trzy. Te wyniki nie odbiegają zbytnio od poziomu matur z ubiegłych lat - m ów i Jan Śmiłowski, dyrekto r Zespołu Szkół Rolniczych w Tarcach. W yn iki m atury w Zespole Szkół Zaw odow ych nr 2 w Jarocinie są raczej optymistyczne. Spośród stu trzydziestu maturzystów nie powiodło się tylko czterem osobom. Zdający egzamin dojrzałości słuchacze technikum zawodowego dla pracujących mieli do wyboru inne tematy tników powtarzane były dla przedstawicieli rad pedagogicznych, czyli opiekunów grup. Tylko drużyna Liceum Ogólnokształcącego wystąpiła bez opiekuna, który stwierdził, że nie jest przygotowany do konkursu. M łodzież z LO nie skompletowała też drużyny w starszej grupie wiekowej. W konkursie jako pierwszy z nauczycieli na rower wsiadł Władysław Staśkiewicz - wicedyrektor ZSZ nr 2. Ubrany w garnitur, białą koszulę i pod krawatem wykonał o jedną rundę rowerem za dużo, ale konkurencję ukończył. Dodatkowe akrobacje na jednośladzie zaprezentował Konrad Szukalski - opiekun drużyny ZSZ nr 1, a na propozycje widowni, aby zatańczył kankana, odpowiedział: - Niestety brakuje mi spódnicy. W czasie, kiedy starsza grupa zawodników pokonywała fiatem 126p tor przeszkód (wzorowany na torze, który muszą pokonać zdający egzamin na prawo jazdy), zadaniem nauczycieli było założenie opatrunku rannemu w nos. Bandaże trzeba było założyć tak, aby poszkodowany mógł bez przeszkód oddychać i rozmawiać. Prowadzący konkurs Zbigniew Rychter sprawdził też, czy nauczyciele INFORMACJE niż uczniowie szkoły dziennej. Zdaw ali egzamin po południu - wszyscy z oceną pozytywną, kw alifikującą do następnego etapu matury. Niespodzianką dla członków kom isji egzaminacyjnej w Zespole Szkół Zawodowych n r 1 był fakt, że na pisemny egzamin z języka polskiego, przygotow any dla pięcioosobowej grupy słuchaczy technikum dla pracujących, nic stawiła się ani jedna osoba. D yre kto r Krzysztof Lehmann próbuje w ytłum aczyć takie postępowanie. - Wydaje mi się, że te osoby zbyt szybko podjęły decyzje. Pewnie nie bardzo były przygotowane psychicznie do egzaminu. Po prostu przeliczyły się. Jednak w przypadku zmiany decyzji należy powiadomić szkołę o tym fakcie. Inaczej zabiera się czas innym i dezorganizuje pracę. We wszystkich rodzajach szkół ZSZ nr 1 m aturę zdawało 171 uczniów. Z tej grupy następnego etapu nie będzie kontynuować piętnaście osób. O statni egzamin ustny, kończący tegoroczną m aturę w jedynce odbędzie się 24 maja. Zgodnie z regulaminem egzaminów dojrzałości, kryteria oceny prac 24 maja 1996 r. potrafią rozmawiać z policjantką, która zatrzymała ich pod zarzutem przekroczenia prędkości. Stosowano różne taktyki. M arian Broda - nauczyciel zzsr w Tarcach próbował na przykład udowodnić, że maluchem, którym jeździ nie można rozwinąć większej prędkości niż czterdzieści kilom etrów na godzinę. Najbardziej atrakcyjnym punkiem programu był pokaz akcji ratunkowej w wykonaniu policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Samochody jednostek ratowniczych przyjechały z włączonym sygnałem świetlnym i dźwiękowym. Pokaz przeprowadzono na wraku samochodu, a rolę poszkodowanych pełnili strażacy. Lekarz M aria Lisiecka komentowała przebieg akcji. Straż pożarna zaprezentowała też sprawne gaszenie płonącego samochodu. Klasyfikację indywidualną i drużynową ustaliła komisja oceniająca, której przewodniczącym był Benedykt Wróbel - kierownik Warsztatów Szkolnych przy ZSZ nr 2. Ostatecznie, po dogrywce rozegranej między Patrykiem Trzcielińskim z ZSZ nr 1 i Grzez każdego przedmiotu będą przygotowywane do corocznego egzaminu od nowa. Muszą bowiem uwględniać specyfikę tem atów m aturalnych, które każdego ro ku są inne.! Bronisława W łodarczyk - dyrektor, Liceum Ogólnokształcącego w Jaro-i cinie wyjaśnia: - Tematy i kryteria, według których są oceniane prace j przygotowuje zespół specjalistom z każdego przedmiotu osobno. Recenzja pracy jest kluczem do ostatecznej oceny punktow ej. Najsłabsze i najlepsze prace są oceniane przez dwie osoby nie przedstawiające sobie nawzajem o pin ii, aby nie ulec sugestii. - W LO taki system w poprzednich latach dotyczył prac napisanych na ocenę niedostateczną. Można powiedzieć, że opinia oceniają-i,cych była obiektywna, nie było przypadku żeby były rozbieżności - stwierdza Bronisława W łodarczyk. W większości szkół przewodniczący kom isji egzaminacyjnych skorzystali z prawa, ja kie daje im regu-1 lam in m a tu r i zdecydowali, że tema- j ty prac pisemnych nie będą komen- i towane. Zdaniem nauczycieli w ten! sposób kształtuje się samodzielność młodzieży. A N N A K O N IE C Z N A z e s t a w p y r A i s r Małolaty włączają się do ruchu gorzem Królem z LO, najlepszy^ w grupie do 17 lat okazał się uczefl jedynki. W drugiej grupie - powyżej 17 lat wygrał Łukasz Kowalski (ZSK Tarce). W punktacji drużynowej zwyciężały odpowiednio: ZSZ nr 1 i ZS Tarce. Wśród nauczycieli najwięcej p un ^ tów zdobył Konrad Szukalski - z ZS^ nr 1. (ak) PODZIĘKOWANIE Rejonowej Komendzie Policji w Jarocinie Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Pogotow iu Ratunkow em u w Jarocinie oraz sponsorom : Burmistrzowi i Zarządow i Mia* sta i Gm iny w Jarocinie; Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń w Jarocinie; PK-0 - Bank Polski w Jarocinie, p. P. BranickicmU - sklep K oala, ul. W rocławska 14; p. G. Kaczm arkowi - Ośrodek Szkolenia K icro^' ców, Ludwinów 11; W arsztatom Szkolny11 przy ZSZ nr 2 w Jarocinie oraz p. J. Witkowskiemu - A. R. Sukces, os. Kościuszki 4. Dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu B ezpieczeństw o R uchu Drogowego Z E S PÓ L SZ K Ó L ZA W ODOW YCH NR 2 W JA R O C IN IE ul. Wrocławska 15 (1729/ r/9c>

9 24 maja r. Z PAWŁEM JACHOWSKIM - burmistrzem Jarocina, rozmawia ALEKSANDRA PILARCZYK Przed półmetkiem Dokończenie ze str. I Glosy krytyczne wobec zarządu pojawiają się jednak częściej - na przykład w związku z przygotowaniem uchwały o reorganizacji oświaty. To że została ona źle przygotowana potwierdza się zresztą, bo także do Gazety napływają listy protestacyjne rodziców, nie zgadzających się na zmianę obwodów szkolnych. Czy nie trzeba było najpierw przeprowadzić konsultacji, a przede wszystkim Wyjaśnić mieszkańcom, że zmiany są konieczne ze względów ekonomicznych? ROZMOWA Po pierwsze sesję przygotow uje Zarząd i Kom isje Rady. M ateriał, który przekazaliśmy był materiałem Wyjściowym, niezbędnym do rozpoczęcia konsultacji. Żaden tekst przekazywany Radzie nie jest ostateczny ' zawsze Rada może go zmienić. Zm iany w obwodach szkół musi jeszcze zatwierdzić Kurator. Ale gdyby ta uchwała była przez radnych przyjęta, miałaby moc wiążącą. U chw ała została przyjęta - ja k o pewna koncepcja w yjściowa opracowana przez Samorządową A dm i nistrację Szkół i Przedszkoli oraz W ydział O św iaty i K u ltu ry, która powstała w w yniku o p in ii kom isji oświaty i specjalistów, ja k im i są i dyrektorzy szkół. Z rozmów, które przeprowadziłam, wynikało jednak, że propozycja uchwały zdecydowanie zaskoczyła nie tylko dyrektorów, ale także członków komisji oświaty... Ja mam inne informacje. Na posiedzeniu Zarządu dotyczącym spraw związanych z tym i zm ianami Poinform ow ano, że proponowane zmiany są w ynikiem rozm ów SA- SiP-u z dyrektoram i szkół i uwagami, jakie pojaw iły się na K o m isji wiaty. Ożywioną dyskusję na sesji wywozi też problem budowy sali gimnastycznej - inwestycji, która byłaby ^ znacznej części finansowana spoza Udżetu gminy. Czy inwestycja ta stanie rozpoczęta? Byłaby to sala gimnastyczna przy Zkole n r 2, z w ykorzystaniem przez szkołę n r 6 i W arsztaty Terapii Zajęcl Wej. W związku z tym, żc Rada P djęta inicjatywę zadania inwestycyjnego, na następnej sesji otworzymy takie zadanie.. pieniędzy będzie musiała zatestować gmina, a ile przekaże fundusz? N a razie tru d n o to jest określić. ^ Ąział P F R O N -u w inwestycji bę- ^ le m usiał być znaczący, bo inaczej \O g ó le j ej nie rozpoczniemy, kład gm iny też nie będzie m ały 2 Pewnością przekroczy 400 tys. w ych złotych. W pozyskaniu funnszy z zewnątrz deklarow ał pomoc enator S ikorski. Jestem za pozyskiwaniem środków i za budową sali gimnastycznej. Te kontrowersje, które m iały miejsce na sesji, nie w ynikały z mojej niechęci, ale z potrzeby ostrożnego wprowadzenia kolejnej inwestycji. Ile pieniędzy w ciągu pana kadencji udało się pozyskać spoza budżetu gminy? Bo nie można chyba poprzestać na ściąganiu pieniędzy z podatków, które gminie i tak się należą... Zgadzam się z tym. W sumie spoza budżetu pozyskaliśmy około 200 m ld starych złotych, z czego zainwestowano w infrastrukturę gm iny już 41 m ld zł. Trzeba by tu wym ienić przede wszystkim tanią (5,4% ), częściowo umarzaną pożyczkę z N arodowego Funduszu O chrony Środowiska na kolektor przesyłowy i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Jest to dla gm iny zadanie najważniejsze, ponieważ stary kole kto r się zarywa, a oczyszczalnia nie spełnia w arunków ekologicznych (grożą nam bardzo wysokie kary). Z przyznanych nam 120 m ld złotych do dzisiaj spłynęło ju ż 19 m ld. Na budowę kolektora Południe uzyskaliśmy dofinansowanie z W ojewódzkiego Funduszu O chrony Środowiska w wysokości 3 m ld zł. Z Agencji Restrukturyzacji i M odernizacji R olnictw a udało się pozyskać 270 m in złotych na wodociągowanie wsi. D otacje Urzędu W ojewódzkiego na wodociągowanie w yniosły 800 m in zł. D zięki dobrej współpracy z Zielonogórskim i Zakładam i W ydobycia N a fty i Gazu zostały pobudowane na naszym terenie dwie stacje redukcyjne i rurociąg przesyłowy gazu za około 6 m ld zł. Z Agencji W łasności Skarbu Państwa uzyskaliśmy nieodpłatnie tereny pod stację uzdatniania w ody w Stefanowie. D zięki Panu W ojewodzie M ałeckiem u prawie 20 m ld zł zostanie wbudowane w zbio rn ik w odny w Roszkowie. Z kolei dzięki Panu W ojewodzie Kościelnemu prowadzi się rozbudowę jarocińskiego szpitala, na którego rozbudowę w 1996 r. wpłynie o koło 9 m ld zł. M a m y też nagrodę Prezydenta RP w wysokości 500 min zł. K urator na inwestycje szkolne przekazał nam 1,8 mld. D odatkowe środki uzyskaliśmy też z Zakładu Energetycznego, Telekom u nikacji, Hydrobudowy 9 oraz z Państwowego Funduszu Osób N iepełnosprawnych. Ś rodki, o których pan mówi, pochodzą z budżetu państwa i innych funduszy. Czy udało się panu pozyskać także prywatnych inwestorów i to takich, którzy stworzą w gminie nowe miejsca pracy? Chętnie bym tu widział Coca Colę albo D aewoo, ale nie jest to takie proste... Bardzo leży m i na sercu rozwój gospodarczy gm iny. Przejdźmy do konkretów : został utw orzony zakład przez Poznańską H ydrobudowę 9. Gdy zleciliśmy H ydrobudowie budowę kolektora, zaproponowałem Prezesowi, żeby choć część tych pieniędzy, które w ydam y, tra fiła do kieszeni mieszkańców gm iny. W pozyskaniu inewstorów pomaga nam uczestnictwo w Poznańskich Targach IN V E S T C IT Y. Po tych targach pojaw ili się na przykład chętni między inn ym i do budow y stacji benzynowej w Jarocinie. Pojaw ili się też inwestorzy gotowi zakupić P O M. Taką firm ą, któ ra w końcu się zdecydowała - z tym, że sprawa nie została jeszcze sfinalizowana - jest Firm a Buld. Inc. sp. z o.o. Jednocześnie tw orzony jest zakład w Mieszkowie. Sprzedaż P O M -u, jeśli dojdzie do skutku, będzie bardzo ważnym dokonaniem. Ale nie wpłynie na zmniejszenie bezrobocia w gminie, bo w P O M -ie chodzi raczej o utrzymanie miejsc pracy... N ie wiem, czy powinienem już o tym m ówić, ale prow adzi z nami rozm ow y duża firm a - któ rą można Fot. R. Kaźmierczak sprawdzić, bo ma swoje obiekty w Niemczech i Czechach. Chce tu stworzyć na obszarze k ilk u hektarów zakład produkujący opakow a nia do a rtyku łó w spożywczych. Z 36 proponow anych lokalizacji, gmina Jarocin jest brana pod uwagę. Ilu ludziom dałby pracę ta ki zakład? Zatrudniałby około 250 osób. To bardzo dużo, tym bardziej że dodatkowe pieniądze na rynku spowodowałyby ożywienie handlu i usług. Może zniknęłoby bezrobocie? Bezrobotnych mamy dwa i pół tysiąca, więc o likw idacji bezrobocia raczej nie można mówić. Pilną sprawą dla Jarocina jest budowa obwodnicy. Nie jest to także co prawda zadanie własne gminy, ale to właśnie samorząd obwinia się o zaniedbanie spraw. Winę ponosi tu zdecydowanie budżet centralny. Gm ina zrobiła bardzo dużo: opracow ano koncepcję, przeprow adzono szereg analiz. M y pilnujem y tematu obwodnicy, przypom inam y się, przeprowadzam y rozm ow y z wojewodą i Okręgową D yrekcją D ró g w Poznaniu. W tych rozm owach słyszymy jedno: nie ma pieniędzy. I koniec. G m ina nie jest w stanie w yłożyć 400 m ld na obw odnicę. N adal będziemy zabiegać o je j budowę. A jeśli przewodniczący jarocińskiego O P Z Z -u Czesław Nowak przeprowadzi w lipcu blokadę obwodnicy, to ja k się pan zachowa jako burmistrz - odetnie się pan czy poprze protest? Ja popieram budowę obw odnicy. D roga jest krajow a i tutaj przyjedzie ten, kto drogą zawiaduje. I on się będzie musiał m artw ić, co z tym zrobić. Ja natom iast na pewno zapewnię wszystkie sprawy związane z ochroną mienia i bezpieczeństwem. W swoim expose wygłoszonym na początku kadencji przedstawił pan szerokie plany inwestycyjne związane z ekologią: budowę kolektora, oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wysypiska śmieci. Zapowiadał pan inwestycje w oświacie i budowie dróg. Trzeba przyznać, że te założenia są w większości realizowane. Czy jednak pana następcy pozostanie jakieś pole manewru, czy też będzie musiał całą kadencję kończyć zaczęte przez pana budowy i spłacać pożyczki? Muszę przyznać, że od jakiegoś czasu staram się poukładać le wszystkie sprawy inwestycyjne, tak żeby dopiąć je do końca kadencji. Żeby nie doszło do jakiegoś rozproszenia budżetu na dodatkowe inwestycje. Inwestycja musi być efektywna i efektowna. Trzeba ją tak przygotować, by je j realizacja nie ciągnęła się latam i, ja k ta nieszczęsna szkoła w Roszkowie. Postaram się więc zostawić mojemu następcy pole manewru. W iadom o jednak, że będzie on musiał pewne sprawy kontynuować, bo taka jest logika pracy samorządu. Na początku kadencji m ówił pan też o poprawie pracy urzędu. Jak dzisiaj pan ocenia tę pracę? Jeśli chodzi o warunki przyjm o w ania interesantów, to one zdecydowanie się poprawiły. Poboru podatków nie dokonuje się ju ż w ko rytarzach, przygotow ano na to specjalne pomieszczenie. P opraw iły się też w aru n ki obsługi interesantów spoza gm iny - W ydział Spraw O bywatelskich. Czy były jakieś skargi mieszkańców na pracę urzędników? Skarg pisemnych nie było. Ustne się pojaw iały - gdy nie można było zrealizować jakiegoś w niosku czy prośby. Zadrażnienia te często wyn ika ły z tego, że petent nie znał obowiązujących przepisów. Dziękuję za rozmowę. Życzę, żeby następne dwa lata pana kadencji były pasmem sukcesów, żeby udało się doprowadzić do budowy dużego zakładu pracy w Jarocinie. Za to mieszkańcy wystawiliby pewnie panu pom nik! N a to bym nie liczył. B urm istrzom nie stawia się pom ników. W i działem ostatnio grobowiec pana Rogalskiego i wiem, ja k to wygląda. Proszę m i tylko życzyć przychylności mieszkańców dla m oich działań.

10 Nr 21, str. 10 AKTUALNOŚCI Dziecięca rada wybrana Od 1 czerwca b.r. zaczniemy budować JA R O L A N D, coś podobnego do Disneylandu - pow iedziała D a ria Rajewska. Z kolei A n ia Sienkiewicz zaczęłaby swoje urzędowanie od wymiany całej Rady M iejskiej na dobrych specjalistów. Wszyscy pow inni być wykształceni, mądrzy, opanowani i kom petentn i. Spośród 92 prac pisemnych w konkursie na dziecięcych radnych ju ry w ybrało 32. Osoby te zasiądą w Dziecięcej Radzie M iasta. D o konkursu przystąpili - przede wszystk im - uczniowie klas V II i V III. A u to ra m i dwóch trzecich prac są dziewczęta a ty lk o 31 - chłopcy. Na temat pierwszy: Jak w mieście i gm inie Jarocin dba się o sprawy dzieci, co trzeba zmienić lub poprawić? zdecydowało się 18 osób. Trzydzieści jeden osób odpow iedziało na pytanie: Jakie zm iany w prow adziłbym w swojej szkole i dlaczego?. Największa, 42-osobow;a grupa chciałaby zostać burm istrzem. Oceniano przede wszystkim znajom ość zagadnienia i umiejętności form ułow ania własnych sądów. Ważne było ujęcie tematu i umiejętność argumentowania. W idać, że uczniowie interesują się życiem w swojej szkole, mieście i gminie. Chcą, by było przyjemnie, now o cześnie i wygodnie. "Przyznaję, że czytając prace w niektórych momentach zacząłem się zastanawiać czy nie zaniedbujemy niektórych dziedzin. Z reguły życzenia dzieci pokrywają się z tym co robimy. JeśH chodzi 0 ekologię, stan dróg, bazę szkolną itd. Są to sprawy, które nas też nurtują" - powiedział burm istrz H enryk K ow alski. Jury zw racało także uwagę na kompozycję, poprawność językową 1 estetykę pracy. Uczniowie z dużą łatwością przedstawiają swoje poglądy. D o ciekawszych prac zaliczyć można pracę D a rii Rajewskiej - w form ie wywiadu. Grzegorz Frąckow ia k przeprow adził rozm ow y z rówieśnikam i i w yniki przedstawił w tabelach. Podkreślić należy jasny i przejrzysty sposób przedstawiania pomysłów. Paru autorów prac na temat pierwszy stw ierdziło, że w Jarocinie dba się o sprawy dzieci, ale za mało... Grzegorz Frąckow iak uważa, że aby w przyszłości nie było problemów z dorosłymi, którzy dzisiaj są dziećmi, trzeba póki czas dotrzeć do tej grupy, wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom. " M o n ik a Cieślak ze SP n r 5 napisała: Wielu uczniów na pewno chętnie spędzałoby wolne popołudniowe chwile w szkole, gdyby organizowano w niej kółka zainteresowań. Ona i inni uważają, że jest za m ało boisk i hal sportowych. Z rozmów przeprowadzonych przez Grzegorza Frąckow iaka w ynika, że aż 37,5% dzieci w czasie w olnym nudzi się i szwenda. Swój czas najchętniej przeznaczyliby na zajęcia sportowe (25 % ) i dyskusyjne (25 % ). Wszyscy zajm ujący się tym tematem uważają, że udział w zajęciach kółek zainteresowań powienien być bezpłatny. W pracach najczęściej zwracano uwagę na zbyt małe zainteresowanie bezpieczeństwem dzieci i brakiem ścieżek dla rowerzystów. Ciekawym pomysłem wydaje się w y znaczenie miejsca dla sprayowców, by m ogli tam upraw iać swoją twórczość. A u to rzy są przeciwko sprzedaży alkoholu dzieciom. Przecież gdyby dorośli nie sprzedawali alkoholu dzieciom, to len nałóg nie szerzyłby się wśród nich - argumentuje Joanna Rudnicka z SP nr 4. Jedna trzecia osób biorących udział w konkursie odpowiedziała na pytanie: Jakie zmiany wprowadziłbyś w swojej szkole i dlaczego?. Prace te zdominowane zostały przez problem y materialne szkół. Przedstawiciele szkół z Prus i Potarzycy piszą o potrzebie w ym iany pieców na centralne ogrzewanie. Zwracają także uwagę na przeciekające dachy i okna do w ym iany. M arzą o salach gimnastycznych, pomocach naukowych, komputerach i dobrze wyposażonej bibliotece. C hciałyby mieć toalety w budynkach szkolnych. Anna Kwiatkowska ze SP nr 2 chętnie uczyłaby się w szkole pom alowanej na różne ko lo ry, z ładną jad a lnią i czystym i sanitariatam i. Jeden z autorów proponuje wym ianę tw ardych krzeseł na odpow iednio w yprofilow ane fotele, by "wypoczywać ucząc się. Karolina Kościelna z W itaszyc w idzi potrzebę zainstalowania szafek dla każdego, jf^ a ń ó tw u ALEKSANDRZE i MARIANOWI MATUSZEWSKIM z o h a z f i I j j u t h i i O j c a moc gorących życzeń, dużo zdrow ia, szczęścia w życiu ro d zinnym i w iele m iłości ż y c z ą kochające dzieci bo "uczniowie noszą bardzo ciężkie plecaki, przez co powstają liczne wady postawy. T ylko jedna osoba w idzi potrzebę wprowadzenia raz w tygodniu zajęć z wychowania seksualnego. Rewolucyjną zmianę proponuje Karolin a Kościelna z Witaszyc: W swojej szkole wprowadziłabym nieobowiązkowe uczenie się wszystkich przedmiotów, które obowiązywałoby od klas VII i VIII" Gdybym ja została burmistrzem moje urzędowanie rozpoczęłabym od stworzenia nowej Rady Miejskiej. (...) Wszyscy powinni być wykształceni, mądrzy, opanowani i kompetentni - napisała A nna Sienkiewicz z M ieszkowa. Problem atyka prac na ten temat jest wszechstronna: ekologia, kom unikacja miejska, stan dróg, bezrobocie, turystka i oświata. Projekty zagospodarowania i unowoczesnienia m iasia i gm iny są różnorodne. Najczęściej pisano o ekologii. Adam Sokowicz ze SP n r 2 w i dzi konieczność budowy oczyszczalni ścieków. Dokładnie zajął się również problem em śmieci i ich segregacji. Adam o parku m iejskim pisze: Obecnie nie przypomina on przyjemnego zakątka do spacerowania. Kandydaci na burm istrza obiecują budowę basenu identycznego jak, w Lesznie, bezpiecznych placów zabaw nie byłoby wypadków drogowych. W idzą potrzebę otw arcia kaw iarni i pubów, by m łodzież miała się gdzie spotykać. Postulują przywrócenie festiwalu, ale tak by pole nam iotowe i scena znajdow ały się dw a kilo m e try od Jarocina. N a uwagę zasługuje pom ysł Jasia Staśkiewicza, k tó ry proponuje powołanie do życia grupy Rzeczników do Spraw Dzieci i M łodzieży. D o Dziecięcej Rady M iejskiej wybranych zostało 21 dziewcząt i 11 chłopców. T a k więc w przeciwieństwie do dorosłej rady 1czerwca w Jarocinie rządzić będzie żeńska część społeczności dziecięcej. "Zdaję sobie sprawę, że poruszone sprawy są łatwe do napisania, lecz trudne do wykonania. (...) Sądzę, że Ci, którzy zechcą przeczytać moje przemyślenia, też byli dziećmi i oczy 24 maja 1996 i ma dziecka spojrzą na te sprawy - zakończył swoją pracę Grzegotf Frąckow iak. Dziecięcą Radę M iejską i młodych radnych czeka w najbliższycl dniach dużo pracy. Jej ukoronowaniem ma być sesja Dziecięcej Rady któ ra rozpocznie się w Ratuszi w dniu 1 czerwca o godz Zanim jednak radni podejmą końcowe uchwały d w ukrotnie uczestniczyć będą w spotkaniach roboczych. Term in pierwszego ustalon) został na piątek, 24 m aja (godżj 9.30, Ratusz), natom iast termi! drugiego roboczego spotkania określony zostanie przez samych radnych. Wszyscy radni, poza głową pełni pom ysłów, muszą na pierwsze po; siedzenie przygotowawcze zabra< z sobą zdjęcia legitymacyjne. Po; w inni też zastanowić się, w którcjj kom isji Dziecięcej Rady chcą pracować by stworzyć p roje kty uchwali adresowanych do dorosłych. Radn1. będą m ieli trochę czasu na poznawa j nie się nawzajem, próbując rozwiń zać specjalne zadania przygotowani Lista kandydatów, którzy weszli w skład Dziecięcej Rady Miejskiej Bartosz Fórmankiewicz - SP nr 1,Grzegorz Frąckowiak - SP nr 1, Daria Rajewska - SP nr 1, Olga Bambrowicz - SP nr 2, Adam Sokowicz - SP nr 2, Marzena Guździoł - SP nr 3, Katarzyna Szymendera - SP nr 3, Hanna Bartniczak - SP nr 4, Monika Duda - SP nr 4, Dagmara Kowalska SP nr 4, Joanna Rudnicka SP nr 4, Jan Staśkiewicz SP nr 4, Monika Cieślak - SP nr 5, Paulina Iwicka - SP nr 5, Michał Stasierowski - SP nr 5, Karolina Laida - SP Bachorzew, Tadeusz Idczak - SP Cielcza, Karolina Kościańska - SP Cielcza, Krzysztof Klimek - SP Golina, Joanna Waszkiewicz - SP Golina, Grzegorz Maty la - SP Łuszczanów, Łukasz Miesiąc - SP Mieszków, Anna Sienkiewicz - SP Mieszków, Agnieszka Tomczyk - SP Potarzyca, Florentyna Krzynowek - SP Prusy, Grzegorz Aleksandrowicz - SP Radlin, Marlena Raźniak - SP Siedlemin, Katarzyna Jezierska - SP Witaszyce, Justyna Kaniewska - SP Witaszyce, Karolina Kościelna - SP Witaszyce, Mariusz Matyla - SP Wilkowyja, Agnieszka Wosińska - SP Wilkowyja przez organizatorów dla Kom i5)1 E dukacji, K o m isji K u ltu ry i Organ1' zacji Czasu W olnego oraz Kornik1 R ozw oju M iasta i G m iny. OpiekJ' nami poszczególnych kom isji bęw dorośli radni: G rażyna R yfa, M a Tobolski oraz Ryszard Jacek. K om isja Edukacji zajmować s, będzie problem am i szkół p o d s ta ^ ' wych i m ożliw ościam i w prow adź' n ia zm ian najbardziej oczekiw any^ przez uczniów.. K om isja K u ltu ry i Organizad) Czasu W olnego próbow ać będ# wskazać dorosłym, czego ta k n*' prawdę dzieci chcą oraz ja k zape^' nić im fajne fo rm y i miejsca re' kreacji, upraw iania sportu, rozry' w ki itd. K om isja R ozw oju M iasta i Gn1! ny zajmie się poważnie teraźnw szością i przyszłością Jarocina wsi należących do tej gm iny. Tu W może uzgodnią swoje zamierzeń1, radni pragnący, gdy dorosną, zost3 burm istrzem.. ; D yskutując w ramach ko ifl,sj m łodzi radni stopniow o przejmą & cjatywę w swoje ręce i ju ż całkuj* samodzielnie na kolejnym rob czym spotkaniu dokonają w y b o 1? przewodniczących poszczególny0 kom isji, przewodniczącego Dziec1* cej Rady M iejskiej oraz b u rm istr^' GRAŻYNA CYCHNERSM BOGDAN UDZ1*

11 24 maja 1996 r. Piątek 24 V Wiadomości 7.45 V.I.P. - rozmowa Je 6.00 Kawa czy herbata; w tym: Kalendarium XX wieku, Miniatury dynki 8.00 M oda na sukces (226) - serial prod. USA 8.30 Szaleństwa teatralne 9.00 Wiadomości 9.10 Mama i ja - program dla mamy i trzylatka 9.25 Domowe przedszkole: Przedszkolny koncert życzeń Star Trek - stacja kosmiczna (20 - ost.) - serial s-f prod. USA Muzyczna Jedynka Zrób to tak jak my Małe spojrzenie: Powietrze Ocalić od zapomnienia: Varsovia sacra Wiadomości Agrobiznes - rolniczy magazyn informacyjny Magazyn Notowań: Wyciśnięte z... - Okopowe z abecadła Nowa matura: Program Improve Creator Szkoła nie jedno ma imię ABC zawodów: Kucharze Teleplastikon Tu jest Ojczyzna: Dzieje jednego miasta Jeśli nie Oxford, to co? Sekswizja: Inni Jeśli nie Oxford, to co? - teleturniej Program dnia Muzyczna Jedynka M oda na sukces (226) - serial prod. USA (powt.) Dla młodych widzów: Fronda Dla dzieci: Ciuchcia Kalendarium XX wieku Teleexpress Tata, a Marcin powiedział Goniec - tygodnik kulturalny Antena Randka w ciemno - zabawa quizowa Co by tu jeszcze... - Przeboje i kabaretu: Dziewoński mówi Mrożka Wieczorynka: Opowieści taty bobra - serial anim. prod. ka- 1 nad Wiadomości Cwaniaki (Wise Guys) - kom. prod. USA (1986 r.) reż. Brian de Palma, wyk.: Danny de Vito, Joe Piscopo, Harvey Keitel ñan de Palma - mistrz psychołogicznego thrillera >r roli reżysera komedii Cwaniaki ze znakomitą obsadą: Dan- Hym de Vito ("Bliźniacy,,,Inteligent armii ) i Harveyem Keitelem ("Z ły P rucznik, Fortepian ). P e Palma ( ur. 11.X I.1940 r.) z zawodu inżynierem elektrykiem. Zaczynał od Mniów krótkometrazowych. Pierwszy Mfn fabularny nakręcił w 1964 r. - było to ' Przyjęcie weselne". Potem nakręcił na ZQniówienie Hollywoodu,,Siostry",,,U- Piór z raju ",,,Opętanie ukazując w pełni >ój wielki talent u- tworzeniu nowoczesnych thrillerów i horrorów. Jest konlynu- Ql rem tradycji kina Hitchcocka, ale ]l'bogacą je nowymi wstrząsającymi pomysłami - Carrie, Wściekłość, ' Strój zabójcy, islow Out. Nakręcił ę'film y z gatunku gangsterskich Człol(- k z blizną czy Nietykalni. Jeden ",.Je8 ostatnich film ów to Życie Car- l(t ' r A leni Pacino. f**45 Puls dnia 2.00 W.C. kwadrans 2.25 M dm, czyli Mann do Materny, Materna do Manna PROGRAM TELEWIZYJNY TELEWIZJA POLSKA Program rozrywkowy Film fabularny 1.20 Reportaż 1.40 Goniec (powt.) 2.00 Zakończenie programu 7.00 Panorama * 7.10 Sport telegram 7.1 i Poranny magazyn 1 D w ó jki; w tym : Dziennik krą )wy, Gość poranny 7.50 Akader ia zdrowia Dwójki - program sj artowo -.ekreacyjny 8.00 Program lokalny 8.30 Pełna chata (42/ 63) - serial komediowy prod. USA 9.00 Świat kobiet 9.30 Świat, który nie może zaginąć: Wdzięk i skuteczność - serial dok. prod. ang Pan Magoo - Trofeum z boiska - serial anim. prod. USA Instalacja - program dla dzieci Teatr Telewizji: Fiodor Dostojewski Paskudna historia - reż. Janusz Kondratiuk, wyk.: Roman Wilhelmi, Andrzej Szalawski, Józef Pieracki Film dokumentalny Panorama Złoto Alaski (11/13) - Śmiertelny poker - film fab. prod. polsko-niemiecko-rosyjskiej Clipol Muzyczne nowości Dwójki Powitanie Prawdziwe przygody profesora Thompsona (4/2 6) - Samarkanda - serial anim. prod. hiszp Akademia zdrowia Dwójki - program sportowo - rekreacyjny (powt.) La la mi do, czyli porykiwania szarpidrutów - Techno Studio sport: Koszykówka zawodowa NBA ton! - lista przebojów Pełna chata (42/63) - serial kom. prod. USA (powt.) Panorama Program lokalny Va banque - teleturniej Instalacje - program dla młodzieży X X X II Studencki Festiwal Piosenki - koncert galowy Panorama Sport telegram X X X II Festiwal Piosenki Studenckiej Halo weekend Nienasycona pani Kirsch - opowieść erotyczna (The Insatiable Mrs Kirsch) - film prod. prod. niem. - ang. (1993 r.) reż. Ken Russell, wyk.: Hetty Baynes, Simon Shepherd M ae West we wspomnieniach mężczyzn - film biogr. prod. USA Panorama 0.05 Michel Legrand w Polsce - wywiad 0.35 Michel Legrand - koncert 1.40 Zakończenie programu 1 Sobota 25 V 7.00 Eko echo 7.15 Z Polski 7.30 Wszystko o działce i ogrodzie 7.55 Agrolinia 8.30 Powrót do przyszłości (25/26) - Wspomnienia z St. Louis - serial anim. prod. USA 8.55 Program dnia 9.00 Wiadomości 9.10 Ziarno - program red. katolickiej dla dzieci i rodziców program dla dzieci i młodzieży Kwant Co wy na to? Podróż na Księżyc (4 - ost.) - serial dok. prod. USA Wiadomości Kraj - magazyn regionalnych oddziałów TVP Koncert życzeń Zwierzęta świata: Zwierzęce dzieci (1/2) - film dok. prod. austr. (emisja z teletekstem) Walt Disney przedstawia: Aladyn Trzymajmy się razem (8) (emisja z teletekstem) Telewizyjny Teatr Rozmaitości: Aljandro Casona Drzewa umierają stojąc - reż. Wojciech Nowak, wyk.: Zofia Rysiówna, Ignacy Machowski, Katarzyna Jamróz, Marek Bukowski, Katarzyna Łaniewska Swojskie klimaty - magazyn weekendowy audiotele: Bill Cosby Show (2/2 6) - serial prod. USA Swojskie klimaty - magazyn weekendowy Kalendarium XX wieku Teleexpress Nowożeńcy - teleturniej Swojskie klimaty - magazyn weekendowy Szpital Dobrej Nadziei (9/2 2) - serial obycz. prod. USA Wieczorynka: Strażak Sam - serial prod. ang Wiadomości Cienista dolina (Shadowlands) - film fab. prod. ang. ( 1993 r.) reż. Patrick Claydton, wyk.: Anthony Hopkins, Debra Winger Sentymentalna opowieść nakręcona według autentycznego romansu. Clire Levis profesor Oxfordu, filozof religijny, zakochuje się ir Amerykance, byłej komunistce. Kolejna, znakomita rola Anthony ego Hopkinsa, który zawsze przykuwa uwagę, a każdy Jilm z jego udziałem to niezapomniane przeżycie ("Milczenie owiec, Okruchy dnia, Nixon", Howards Edn"). Partnerować mu będzie Debra Winger, która za tę rolę była nominowana do Oskara. Pamiętamy ją z Urban Cowboy 'a, Czułych słówek ", Orłów Temidy" Grand Prix Zawodowych Par Tanecznych - Gdańsk 96 (2) Wiadomości Sportowa sobota Omen II - Damien (Damien - Omen) - horror prod. USA (1978 r.) reż. Don Taylor, wyk.: William Holden, Lee Grant, Lew Ayres Część druga tryptyku o Damienie - Antychryście. Mały chłopiec jest wychowywany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wokół niego zaczynają się dziać dziwne rzeczy, zło przybiera na sile wraz z dorastaniem chłopca. Tylko Nr 21, str. I ksiądz zdaje sobie sprawę z tego, jak groźny jest Damien, zna też jedyny sposób na uwolnienie Ziemi od Damiena - Antychrysta, którym jest odnalezienie potomków rodu Bugenhagenów - pogromców Antychrysta, przejęcie od nich rytualnych sztyletów i złożenie go w ofierze Po tamtej stronie (6/2 2) - Z i mne białe światło - serial prod. USA 2.15 Muzyczna Jedynka (powt.) 2.45 Kraina łagodności (powt.) 3.15 Zakończenie programu 7.00 Panorama * 7.10 Folkowe nuty 7.30 Tacy sami 7.50 Spotkania z językiem...&owym 8.00 Sylvan (1 /2 6 ) - serial anim. prod. hiszp Powitanie 8.30 Programy lokalne 9.30 Małe ojczyzny: Na zielonej Bukowinie Wspólnota w kulturze - Ojciec Józef Jarzębowski Kino bez rodziców: Spotkanie z Hanna Barbera - filmy anim. prod. USA; D wa światy (20) - serial s-f prod. austr.-pol Akademia Filmu Polskiego: Grzeszny żywot Franciszka Buły, film z 1980 roku, reż. Janusz Kidawa, wyk.: Andrzej Grabarczyk, Jarek Antonik, Grażyna Szapołowska Wydarzenie tygodnia Słów cięcie - gięcie, czyli rebusy Szymona Majewskiego Familiada - teleturniej Opowieść o Józefie Szwejku i jego drodze na front (10/11) - D o zupy z nim - serial TVP Wielka gra - teleturniej Zagubiony w czasie (4/51) - serial pord. USA Panorama Program lokalny dni świat Va banque - teleturniej Szalone liczby - teleturniej dla dzieci M iasto utkane z czasu - film dok. Wojciecha Szumowskiego Panorama Sport telegram Słowo na niedzielę Artyści dzieciom - widowisko cyrkowe; ok Panorama 2.00 Zakończenie programu Niedziela 26 V 7.00 Rolnictwo na świecie: Mołdowa 7.15 Tańce polskie: Śladami Oskara Kolberga 7.35 Notowania 8.05 Tęczowy music box 8.35 Droga do Avonlea (58/78) - Wyścig - serial prod. kanad Teleranek 9.50 Tut turu Kukułka - magazyn informacyjny dla dzieci i młodzieży W Starym Kinie: Serce matki - film fab. prod. polskiej (193 reż. Michał Waszyński, wyk.: Stanisława Angel - Engelówna, Irena Malkiewicz - Domańska, Kazimierz Wilamowski, Lidia Wysocka Anioł Pański - transmisja modlitwy Ojca Świętego

12 N r 21, str. PROGRAM TELEWIZYJNY 24 maja 1996 r Opinie - program publicystyczny Wiadomości Tydzień - magazyn rolniczy Pieprz i wanilia: Tropem Majów - Twórcy Świętych Steli Seriale wszech czasów: Północ - Południe (23/24) - serial prod. USA Od przedszkola do Opola: Sława Przybylska Kultura duchowa narodu Kalendarium X X wieku Teleexpress Śmiechu warte DTV - program satyryczny Jacka Fedorowicza D r Quinn (74) - serial prod. USA (emisja z teletekstem) Wieczorynka: Myszka M iki i przyjaciele Wiadomości Centrum (OP Center) (3/4) - serial prod. USA Wieczór z Alicją Sportowa niedziela Stanisław Mikołajczyk - ucieczka na wygnanie - film dok. Kabaret (Cabaret) - musical prod. USA (1972 r.) reż. Bob Fosse, wyk.: Liza Minelli, Joel Grey, Michael York, Helmut Griem Zakończenie programu 7.00 Echa tygodnia (dla niesłyszących) Æ ê 7.30 Film dla niesłyszących: Centrum (3/4) - serial fab. prod. USA 8.20 Słowo na niedzielę (dla niesłyszących) 8.30 Programy lokalne 9.30 Powitanie 9.35 Komentarz polityczny Ojczyzna-polszczyzna: Stopniowanie przymiotników Ulica Sezamkowa - program dla dzieci Teatr dla Dzieci Świat się śmieje: Kaukaska branka - film fab. prod. gruzińskiej (1967 r.) reż. Leonid Gajdaj, wyk.: Frunze Mkrtczian, Jurij Nikulin, Aleksandr Diemianienko Jak chleb zapuka: O obrzędzie pieczenia chleba - reportaż Studio festiwalu teatralnego - Kontakt Studio sport: Mecz I ligi piłki nożnej Familiada - teleturniej Tischner czyta katechizm (8) - Demokracja Szansa na sukces - Edyta Bartosiewicz Beverly Hills (36) - serial prod. USA Halo Dwójka Programy lokalne Bogusław Kaczyński zaprasza - Muzyczne spotkania ze znakiem zapytania Va banque - teleturniej Program dla dzieci Linia specjalna: Barbara Blida Minister Budownictwa (audiotele nie) ( tak ) Panorama Sport telegram Och Sally (House o f Cards) - film fab. prod. USA (1993 r.) reż. Michael Lessac, wyk.: Kathleen Turner, Tommy Lee Jones, Asha Menina Bogusław Kaczyński zaprasza: Muzyczne spotkania ze znakiem zapytania - rozwiązanie zagadki Bestsellery Dwójki: Żywcem pogrzebany - film dok. Tadeusza Piotra Króla 0.05 Panorama 0.10 W hołdzie Donowi Cherry - koncert z udziałem zespołu OS- JAN 1.05 Zakończenie programu Poniedziałek 27 V 6.00 Kawa czy herbata; w tym: Kalendarium XX wieku 7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki M oda na sukces (227) - serial prod. USA Kameleon - spotkanie z artystą plastykiem Krzysztofem Dębowskim Wiadomości Mama i ja - program dla mamy i trzylatka Gimnastyka oddechowa Domowe przedszkole Porozmawiajmy o dzieciach D oktor Quinn (74) - serial prod. USA (powt.) Muzyczna Jedynka Przyjemne z pożytecznym Ludzki świat Wiadomości Agrobiznes - rolniczy magazyn informacyjny Indeks Informacje oświatowe Szkoły za oceanem: Konferencje komputerowe Kuchnia: Kwanty w naszym domu Kliper: Skarby morza Ptakolub - aktualności ze świata ptaków Opowieści bałtyckie: Zachować w naturalnym pięknie Sztuka bez tajemnic W rajskim ogrodzie: Kora Z kamerą wśród zwierząt: Trzmiele Program dnia Dla młodych widzów: Drgawy M oda na sukces (227) - serial prod. USA (powt.) Dla młodych widzów: Altemativi Dla dzieci: Król zwierząt - quiz przyrodniczy Kalendarium XX wieku Teleexpress Forum - program publicystyczny Murphy Brown (63/102) - serial prod. USA Program jubileuszowy, czyli 10, 20, 30 i 40 lat temu - marzec Wieczorynka: Filmy przyrodnicze Wiadomości Teatr Telewizji: Michał Bułhakow Ach, co za wynalazek - reż. Janusz Zaorski, wyk.: Joanna Szczepkowska, Anna Seniuk, Kazimierz Kaczor, Piotr Fronczewski Puls dnia Tydzień prezydenta Miniatury: Kazimierz Orłoś Niebieski szklarz M dm, czyli Mann do Materny, Materna do Manna Powszechna obrona Polski - reportaż Wiadomości Mistrzowie kina: Wspólny pokój - film fab. prod. polskiej (1960 r.) reż. Wojciech J. Has, wyk.: Mieczysław Gajda, Adam Pawlikowski, Irena Netto 1.00 Przeboje Bogusława Kaczyńskiego - Pollini gra Brahmsa 2.00 Zakończenie programu Wtorek 28 V 6.00 Kawa czy herbata; w tym : Kalendarium X X wieku 7.45 V.I.P. - rozmowa Je dynki 8.00 Przygody bystrego Billa (4/26) - serial anim. prod. austr Szóstka na szóstkę - teleturniej dla młodych widzów 9.00 Wiadomości 9.10 Mama i ja - program dla mamy i trzylatka 9.25 Gimnastyka: Ping-pong 9.30 Domowe przedszkole 9.55 Porozmawiajmy o dzieciach Córeczki milionera (14/22) - serial prod. USA Muzyczna Jedynka Giełda pracy, giełda szans Savoir-vivre 7.00 Panorama * 7.10 Sport telegram 7.15 Poranny magazyn Klub Samotnych Serc Dwójki; w tym: Dziennik krajowy oraz Gość poranny Sto lat - magazyn ubezpieczeń społecznych 7.50 Akademia zdrowia Dwójki - program sportowo - rekreacyjny Wiadomości Agrobiznes - rolniczy magazyn informacyjny 8.00 Program lokalny Magazyn Notowań: Sposób na 8.30 Zdrówko (21/29) - serial kom. owce prod. USA Telekomputer 9.00 Świat kobiet Wielkie odkrycia w biologii: In* 9.30 Życie obok nas: Niezwykli przyjaciele sulina - Frederick Banting, Charles (3/6) - U fajm y nie dźwiedziom - serial dok. prod. ang Krzyżówka 13-latków - program dla dzieci Familiada - teleturniej (powt.) Skrzydła bliżej marzeń Wspólnota w kulturze: Tadeusz Koper - podróż do źródeł Moje ogrody - recital Doroty Pruszkowskiej Świat w połowie naszego stulecia (4) - film dok. prod. niem. Best, James Collip, John Macdźwiedziom leod - serial dok. prod. niem Atom, gwiazdy, życie: Robot to brzmi dumnie Kwant - program popularnonaukowy Modelem sięgnąć nieba Księga cudów techniki - ciekawostki naukowo-techniczne Księga niewiedzy Program dnia Stajnia - muzyka country Końska historia (5 /6 ) - serial Panorama prod. czeskiej Dla młodych widzów: Zielonyfl* Ta wspaniała rodzinka (3 / 6) do góry - serial prod. franc Dla dzieci: Tik-Tak Clipol - wydanie monograficzne: Kalendarium XX wieku Zespół K u lt Teleexpress Muzyczne nowości Dwójki On, czyli kto? Powitanie Test - magazyn konsumenta Orson i Olivia (9/26) - Dzieci Nie z tego świata (19/48) - serial Maharadży - serial anim. prod. franc. prod. USA Sensacje X X wieku: Afganistan Akademia zdrowia Dwójki - program sportowo - rekreacyjny Wieczorynka: Pszczółka Maja <2> (powt.) Sportowe hobby: Telewizyjny Wiadomości Nienormalni - film fab. prod- Klub Sportowy Dwójki Twój telefon bezpieczeństwa - magazyn red. wojskowej Magazyn piłkarski: Gol Władztwo Mórz (6 - ost.) - polskiej (1990 r.) reż. Jacek Bławut, wyk.: Leszek Płoch, Tomasz Gniatkowski, Mariusz Zawadzi Puls dnia Sejmograf Głębia wiedzy - serial dok Publicystyka kulturalna prod. ang Sprawa dla reportera Wiadomości Panorama Życie moje - program Małgorzaty Program lokalny Snakowskiej Koło fortuny - teleturniej 0.15 Publicystyka kulturalna Krzyżówka 13-latków - program 0.40 Reportaż dla dzieci (powt.) 1.10 Klub Samotnych Serc (powt.) M.A.S.H. (7/24) - serial kom Videofashion (powt.) prod. USA 1.50 Zakończenie programu Auto - magazyn motoryzacyjny Panorama 7.00 Panorama Sport telegram * 7.10 Sport telegram Chłopcy z Demobilu (4/6) - serial prod. ang Poranny magazy0 Dwójki; w tym: DzieO' Ogród sztuk nik krajowy oraz Poranny gość Szkoła polskiej gospodarki Akademia zdrowia Dwójki - pr program dok magazyn kryminalny M i chała Fajbusiewicza 0.05 Panorama 0.10 Sergiusz Prokofiew 1.00 Zakończenie programu gram sportowo - rekreacyjny 8.00 Program lokalny 8.30 Opowieść o Józefie Szwejku i j e' go drodze na front (10/11) D o zupy z nim - serial prod- TVP (powt.)

13 24 maja 1996 r Świat kobiet 9.30 Wielkie metropolie (9) - Stambuł - serial dok. prod. USA Salonowe potyczki: Stanisław Sojka - program dla młodzieży Familiada - teleturniej (powt.) Podróże w czasie i przestrzeni: M orski Jedwabny Szlak (12 - ost.) - Początek i koniec podróży - serial dok. prod. jap Studio sport: NBA Action Jerzy Stefan Stawiński - film dok Panorama Zakazana miłość (100/127) - serial prod. wenez.- hiszp Rock oko Muzyczne nowości Dwójki Powitanie Biały Kieł (21/26) - Wyprawa na pstrągi - serial prod. kanad Akademia zdrowia Dwójki - program sportowo - rekreacyjny (powt.) Studio sport: Za metą Magazyn historyczny x 5 - wygrajmy razem - teleturniej Jubileusz Targów Poznańskich Gospodarczy przegląd Dwójki W okolice Stwórcy: Poszukiwanie Prawdy - program redakcji katolickiej Panorama Program lokalny Koło fortuny - teleturniej Salonowe potyczki: Stanisław Sojka - program dla młodzieży (powt.) Tok szok - program publicystyczny Panorama Sport telegram i Kronika Wyścigu Solidarności Pogotowie ekologiczne Dwójki Reporterzy Dwójki przedstawiają: Tropy Filmy Spike a Lee: M o better Blues - film fab. prod. USA (1990 r.) wyk.: Denzel Washington, Spike Lee, Giancarlo Esposito Kolejny film czarnoskórego reżysera Spike a Lee, który jest także odtwórcą jednej z głównych ról. Bohater to miody, bardzo zdolny, muzyk jazzowy. Jest zaabsorbowany swoją pracą, bardzo zaniedbuje życie uczuciowe, uważając, że dzielenie go z muzyką przynosi szkodę jego twórczości. Taka postawa prowadzi do konjliktów z kolejnymi przyjaciółkami, które chcą trwałego związku. W roli głównej zobaczymy przystojnego, czarnoskórego Denzela Washingtona, zdolnego aktora, który ma na swoim koncie wiele znakomitych ról, ostatnia w Karmazynowym przypływie, obsypanej Oskarami Filadelfii, Malcolmie X, Rykoszecie Panorama 0.35 W ojny narkotykowe - Kokainowy kartel (1) - serial prod. USA (1991 r.) reż. Paul Krasny, wyk.: Alex McArthur, Dennis Farina, Julie Carmen Dwuczęściowa prawdziwa historia kartelu z Medełłin, kolumbijskiej, najniebezpieczniejszej, otoczonej zlą legendą, najpotężniejszej organizacji przestępczej świata. Tematem filmu będą między innymi wewnętrzne rozgrywki prowadzone w jej szeregach. W filmie zobaczymy m. in. włoskiego aktora Michele Placido, który zdobył sławę jako komisarz Cattani z serialu Ośmiornica Zakończenie programu PROGRAM TELEWIZYJNY TELEWIZJA POLSKA Q6.00 Kawa czy herbata; w tym: Kalendarium XX wieku 7.50 Akademia zdrowia Dwójki - poranny program sportowo-rekrea Środa 29 V cyjny 8.00 Program lokalny 8.30 Beztroskie dni (15/26) - serial prod. USA 9.00 Transmisja obrad Sejmu; w przerwie ok V.I.P. - rozmowa Je Panorama dynki 8.00 M oda na sukces (228) - serial prod. USA 8.30 Małe obracanie groszem 8.45 Dzieci dzieciom 9.00 Wiadomości 9.10 Mama i ja - program dla mamy i trzylatka 9.25 Gimnastyka: Joga 9.30 Domowe przedszkole 9.55 Porozmawiajmy o dzieciach Bony (6/13) - serial sens.- krym. prod. australijsko-niemiecko-nowozelandzkiej Muzyczna Jedynka Poradnik petenta Akademia Zdrowia i Urody Razem czy osobno? Wiadomości Agrobiznes - rolniczy program informacyjny Magazyn Notowań: Nie tylko szaszłyk - Ekonomika dla rolnika - Kto ma owce Książę Cyganerii (Amadeo Modigliani) Zgadnij! Wykaż się! Jesień hipnotyzera - Per 01ov Enguist - film dok. Joanny Cichockiej-Guli Wielka historia małych miast: Jędrzejów Internet Portrety współczesnej prozy polskiej: Pobożne życzenia Historia Polskiego Radia Program dnia Kraina łagodności - program poetycko - muzyczny M oda na sukces (228) - serial prod. USA (powt.) Internet w Jedynce Dla młodych widzów: Raj Dla młodych widzów: Party-tura - teleturniej muzyczny Kalendarium XX wieku Teleexpress Miliard w rozumie - teleturniej Z kamerą wśród zwierząt: Czy pamiętają? Słoneczny patrol (2/ 21) - serial prod. USA Wieczorynka: Madeline Wiadomości Magia przypadku (Musie of the Chance) - film fab. prod. USA (1993 r.) reż. Philip Haas, wyk.: James Spader, Mandy Patinkin Puls dnia Mam prawo Internet w Jedynce Wiadomości Filmy najważniejsze 0.05 Dakota Road - dramat prod. ang. (1993 r.) reż. Nick Ward, wyk.: Amelda Brown, Jason Carter 1.30 Stajnia - muzyka country (powt.) 2.00 Zakończenie programu Powitanie Tysiące mil żeglugi z Willym Fogiem (19/26) - Tajemniczy kapitan - serial anim. prod. hiszp Akademia zdrowia Dwójki - program sportowo - rekreacyjny (powt.) Pejzaże wsi polskiej: Klechdy polskie - Gusła o dzieciach Zwierzęta wokół nas: Podaj łapę x 5 - wygrajmy razem - teleturniej Seans filmowy W obronie robotników - film dok. Marcina Bradke i Wojciecha Wiktorowskiego Panorama Programy lokalne Jeden z dziesięciu - teleturniej Truskawkowe studio - program dla dzieci Publicystyka kulturalna Panorama Sport telegram i Kronika Wyścigu Solidarności Ekspress reporterów Teatr Dwójki - Scena popularna: Leslie Sands Coś do ukrycia - reż. Marek Sikora, wyk.: Anna Chodakowska, Bronisław Wrocławski, Agnieszka Wagner Studio festiwalu teatralnego - Kontakt Panorama 0.05 M afia ze wschodu - film dok. prod. franc Zakończenie programu Czwartek 30 V D6.00 Kawa czy herbata; w tym: Kalendarium XX wieku 7.50 Akademia zdrowia Dwójki - program sportowo - rekreacyjny 8.00 Program lokalny 8.30 Dzieciaki, kłopoty i my (45/52) - serial prod. USA 9.00 Transmisja obrad Sejmu; w przerwie obrad ok Panorama Powitanie Pod niebem A fryki (19/26) - Inspekcja - serial prod. USA Akademia zdrowia Dwójki - program sportowo - rekreacyjny (powt.) Studio sport: TV Moto Sport Powrót wydry morskiej - film dok. prod. angielskiej 7.45 V.I.P. - rozmowa Je x 5 - wygrajmy razem - teletu dynki 8.00 Różowa pantera (27/ 60) - serial anim. prod. USA 8.30 Rządy dzieci, czyli pajdokracja 9.00 Wiadomości 9.10 Mama i ja - program dla mamy i trzylatka 9.25 Gimnastyka buzi i języka 9.30 Domowe przedszkole 9.55 Porozmawiajmy o dzieciach Prawnicy z Miasta Aniołów (41/43) - serial prod. USA Muzyczna Jedynka Gotowanie na ekranie - magazyn kulinarny To jest łatwe: Oczko w prawo... oczko w lewo Taki jest świat Wiadomości Agrobiznes - rolniczy program informacyjny Magazyn Notowań: Pan doktor radzi: Owce - Medalowa hodowla Alfabet polskich rzek: A jak Angrapa 7.00 Panorama * 7.10 Sport telegram Strzał w dziesiątkę 7.15 Poranny magazyn Ptakolub Dwójki; w tym: Dziennik krajowy, Gość poranny Strzał w W rajskim ogrodzie: Lilaki dziesiątkę Nr 21, str. III Zwierzęta świata: Zwierzęce dzicci (2 - ost.) - film prod. kanad Nasza klasa Program dnia Dla młodych widzów: Potop popu - magazyn muzyczny Max Glick (24/26) - Rodzinne wakacje - serial prod. kanad Dla młodych widzów: Historie - Rycerze i mnisi Dla dzieci: Dziatwa 96 - reportaż z Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych Dziatwa Kalendarium XX wieku Teleexpress Filmidło - magazyn filmowy Automania Tata M ajor (48/50) - serial kom. prod. USA Magazyn katolicki: Wiara prywatna czy publiczna? Wieczorynka: A ja jestem Niedźwiedź - Farma na rozdrożu Wiadomości Viper ( 5 / 13) - serial sens. prod. USA (emisja z teletekstem) Wieczór publicystyczny Diariusz rządowy Pegaz - tygodnik kulturalny Wiadomości gospodarcze Książki najlepsze Zdradzeni - film dok. prod. ang Hity Jedynki 1.50 Zakończenie programu! 7.00 Panorama * 7.10 Sport telegram 7.15 Poranny magazyn 1 Dwójki; w tym: Gość poranny, Dziennik krajowy rniej Jeden na jeden - program Wł. Szaranowicza Obcakrew -filmdok.tomasza Wiszniewskiego Panorama Programy lokalne Jeden z dziesięciu - teleturniej Klub pana Rysia - program dla dzieci Program publicystyczny Panorama Sport telegram i Kronika Wyścigu Solidarności Halo weekend Pora na czarownice - film fab. prod. poi. (1993 r.) reż. Piotr Łazarkiewicz, wyk.: Jolanta Fraszyńska, Andrzej Mastalerz, Bogusław Linda Kocham kino: Przegląd filmów nagrodzonych na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Panorama 0.05 Kocham kino (cd.) 1.05 Zakończenie programu Redakcja nie odpowiada za zmiany w program ie

14 Nr 21, str. IV PROGRAM TELEWIZYJNY 24 maja 1996 r. POLSAT Piątek 24 V 7.00 D zień d o b ry z P o lsa te m 7.55 Poranne inform acje 8.00 P o lity czn e graffiti 8.15 K lub Fitness W om an 8.30 W eb ster (99) - serial kom. U SA 9.00 U fo s a u ry (8) - serial an im. dla dzieci 9.30 K alam bury - program rozrywkowy S ta te k m iło ści (18) - serial obycz. U SA T y lk o d la d am Trzy kw adraty - gra -zabawa S z tu k a spraw iedliw ości - m ag azy n praw niczy Ring - m agazyn publicystyczny M agazyn sportowy S ztu k a inform acji P am iętn ik n a sto la tk i - m ag azy n m łodzieżow y H A L O G R A IM Y Y ely ely e! - p ro g ra m m uzyczny d la dzieci C zarodziejka z księżyca (55) - serial anim. dla dzieci Inform acje K uba zaprasza A ir ( 6 3 / ) - serial kom. USA K alam bury - program rozrywkowy T elew izja O N A ( 4 / 6 ) - serial kom. USA P rzy g o d y L eo n a H. - p ro g ra m ro z ryw kow y S ta te k m iło ści (86) - serial obycz. U SA L o so w a n ia L O T T O Inform acje S trażn ik T ek sa su (o d c in e k specjalny) - serial sens. U SA P o lity czn e graffiti Inform acje B iznes tydzień A p a rta m e n t Z e ro (A p a rtm e n t Z ero ) - (W ielk a B ry tan ia, r.) reż. M a rtin D o n o v a n, w yk.: C o lin F irth, H a rt B o ch n er, D o r a B ryan W scenerii Buenos Aires rozgrywa się dramat psychologiczny łączący wątki polityczne z intrygą erotyczną. Wyrafinowany kinomaniak (Firth) zmuszony jest przyjąć współlokatora. Wybiera tego, którego najbardziej powinien unikać P layboy 1.05 D isco R elax 1.55 P o żegnanie Sobota 25 V 7.00 S ta te k m iłości (86) - serial obycz. U SA 8.00 W drodze - m agazyn redakcji program ów religijnych 8.30 M o to -m y sz y z M a rs a (59) - serial anim. dla dzieci 9.00 C a n d y -C a n d y ( 4 1 ) - serial anim. dla dzieci 9.20 Sm akosze rozkosze 9.30 F a sh io n T V R a jsk a p laża ( / ) - serial dla m łodzieży S ió d m a m o n e ta (S eventh C o in ) - (U S A, 1992 r.) reż. D o r o r Soref, wyk.: Peter O Toole, Alexandra Pow ers, J o h n R h y s-d av ies L o u lo u g ra ffiti (L o u lo u G raffiti) - (F ra n c ja, 1990 r.) reż. C h ristia n Lejalc, wyk.: A nem one, Jean Reno O skar - m agazyn filmowy P ro g ra m ro zry w k o w y Inform acje W ęd ró w k i m yśli (6) - serial d o k. U SA S O B O T N I K O N K U R S F IL M O W Y - telefon: (p a trz Tclegazeta - str. 310) D isco P o lo Live Losowania LOT TO Inform acje W ieczór film ow y, film ty g o d n ia: T a o sta tn ia n o c (A b o u t L ast n ig h t) - (U S A r.) reż. E dw ard Zwick,w yk.: Rob Lowe, Demi M o ore, Jam es Belushi T ra m w a j zw any p o ż ą d a n ie m (S tre e tc a r N a m e d D esier) - (U SA, 1951 r.) reż. E lia K a z a n, wyk.: V ivien L eigh, M a rlo n B ran d o, K im H u n te r Głośna, uhonorowana Oscarami adaptacja sztuki Tennessee Wiłliamsa. Pełen zwierzęcych instynktów Stanley Kowalski (Brando) i jego neurotyczna szwagierka, Blanche Dubois (LeighJ w dusznej, ponurej atmosferze Nowego Orleanu P layboy 0.50 P ią te k 13-tego (19) - serial p ro d. U S A 1.40 Pożegnanie Niedziela 26 V 7.00 D isco P o lo Live 8.00 Jesteśmy - m agazyn redakcji program ów religijnych 8.30 K im b a, biały lew (6) - serial an im. d la dzieci 9.00 C a n d y -C a n d y (42) - serial an im. d la dzieci 9.20 S m ak o sze ro z k o sze 9.30 K lip -K laps - najm łodsza lista przeb ojów D isco R elax Bill C o sb y... g ra o w szystko W ielkie m an e w ry (L es G ra n d e s m an o e u v res) - (F ra n c ja, r.) reż. Rene Clair, wyk.: G erard Philippe, M ichelle M o rg a n, B rigitte B ard o t M agazyn Miss telewizji - program W. O rzechow skiego P rz eży ć ( 5 /7 ) - serial p ro d. ang Benny Hill - serial kom. ang D y ż u rn y sa ty ry k k ra ju - p ro g ra m T a d e u sza D ro zd y Inform acje P ies, k tó ry ocalił H o lly w o o d (W o n T o n T o n, th e D o g W h o S aved H o lly w o o d ) - (U S A, r.) reż. M ichael W in n e r, w yk.: B ruce Dern, M adeline K ahn, A rt Carney Miss Universum 96 - Las Vegas Inform acje C h a rlie G ra c e ( 9 - o st.) - serial sens. U S A K in o satelitarn e: P ta k (B ird) - (U S A, r.) reż. C lin t E astw o o d, w yk.: F o rest W h ita k e r, D ian e Venora, M ichael Zelniker Biografia słynnego saksoj'onisty, Charliego Parkera, którego utwory zadziwiają głębią i nowatorskim wykonaniem. Opowieść o nieuchronnym przeznaczeniu. Nagroda na Festiwalu w Cannes dla Foresta Whitakera Na każdy tem at 0.50 P ożegnanie Poniedziałek 27 V 7.00 D zień d o b ry z P olsatem 7.55 Poranne inform acje 8.00 P o lity czn e graffiti 8.15 Klub Fitness W om an 8.30 T elew izja O N A ( 4 /6 ) - serial kom. USA 9.00 C z a ro d z ie jk a z księżyca (55) - serial anim. dla dzieci 9.30 K alam bury - program rozrywkowy S ta te k m iłości (19) - serial obycz. U S A D isco P o lo Live S ió d m a m o n e ta (S eventh C oin) - (U S A, 1992 r.) D y ż u rn y saty ry k k ra ju - p ro g ra m T a d e u sza D ro zd y T urbo Trans GR A!M Y Przygody Leona H. - program rozryw kow y H A L O G R A ÎM Y Y ely ely e! - p ro g ra m m uzy czn y d la dzieci H isto rie b ib lijn e (1 2 ) - serial anim. dla dzieci Inform acje Twój lekarz - m agazyn medyczny A i r ( 6 4 / ) - serial kom. USA K a la m b u ry - p ro g ra m ro zry w k o w y W ebster (1 0 0 ) - serial kom. USA P o m o c d o m o w a (2 0 ) - serial kom. U SA N a p a d z b ro n ią w rę k u (6 - o st.) - serial australijsko-am erykański L o so w a n ia L O T T O In form acje Film n a telefon: F atalne zdjęcie (Fatal Exposure) - (U S A, 1991 r.) reż. A lan M etzger, w yk.: M a re W in n in g h am, N ick M an c u so, C h risto p h e r M cd o n ald K im jest Ju lia? (W h o Is Ju lia ) - (U S A, r.) reż. W a lte r G ra u - m a n, w yk.: M are W in n in g h am, J a m eson Parker, Jeffrey DeM unn Polityczne graffiti Inform acje i biznes inform acje Ż ycie ja k sen ( 7 8 ) - serial kom. U SA Egzamin dojrzałości - program rozryw kow y N a każdy tem at 0.50 T op Trans GRA1M Y 1.20 P o żegnanie Wtorek 28 V 7.00 D zień d o b ry z P o lsa te m 7.55 Poranne inform acje 8.00 Polityczne graffiti 8.15 K lu b F itn ess W o m a n 8.30 W ebster (100) - serial kom. USA 9.00 H isto rie b ib lijn e (12) - serial anim. d la dzieici 9.30 K alam bury - progarm rozrywkowy S ta te k m iłości (20) - serial obycz. U SA F ilm o te k a N a ro d o w a : O czym się nie m ó w i - (P o lsk a, r.) reż. M ieczysław K raw icz W drodze - program redakcji religijnych Czwartek 30 V K uba zaprasza W ieczór teatralny x 4 - m agazyn m otoryzacyjny H A L O G R A IM Y Y ely ely e! - p ro g ra m m uzyczny d la dzieci U fosaury - serial anim. dla dzieci Inform acje 7.00 D zień d o b ry z P o lsa te m 7.55 Poranne inform acje 8.00 Polityczne graffiti 8.15 K lub Fitness W om an 8.30 T elew izja O N A ( 5 /6 ) - serial kom. USA 9.00 C z a ro d z ie jk a z księżyca (56) P am iętn ik n a sto la tk i - m agazyn serial anim. dla dzieci m łodzieżow y A ir (65/100) - serial kom. USA K alam bury - program rozrywkowy Skrzydła (135) - serial kom. USA P o rtre t p am ięciow y - p ro g ra m M. Zem batego i J. Janczarskiego H ot Shots ( 1 /2 ) - (W ielka Brytania, r.) reż. Lizzie Bewick 9.30 K alam bury - program rozrywkowy S ta te k m iło ści (22) - serial obycz. U SA M iss Telew izji - p ro g ra m ro z ry w kow y M agazyn Twój lekarz - m agazyn medyczny Jesteśm y - m agazyn redakcji program i G ra h a m B ooth ów ' religijnych Brytyjski program przyrodniczy pokazujący dwa różne aspekty filmowania dzikiej natury L o so w a n ia L O T T O Inform acje In n a k o b ie ta (A n o th e r W o m a n ) R in g - p ro g ra m publicystyczny M otowiadom ości O skar - magazyn filmowy Link Journal - m agazyn m ody H A L O G RA! M Y Ye!Y e!y e! - p ro g ra m m uzy czn y d la - (U S A - N iem cy, r.) reż. Jim dzieci H e n sh aw, w yk.: Ju stin e B alem an, Peter Outerbridge, Jam es Purcell Polityczne graffiti Inform acje i biznes inform acje Życie jak sen ( 7 9 ) - serial kom. U SA M ag a zy n sp o rto w y : I liga żużlow a: A tlas Polsat - Stal Gorzów 0.10 B a rie ra - (P o lsk a, 1966 r.) reż. Jerzy S kolim ow ski, w yk.: Ja n N o w icki, J o a n n a Szczerbie, T ad e u sz Łom nicki Zdecydowany na zawsze skończyć z idealistycznym traktowaniem życia, bohater filmu rzuca studia i poszukuje bogatego ożenku, jako startu do kariery. Spotyka jednak dziewczynę, która budzi»' nim pamięć dawnych ideałów P o żegnanie Środa 29 V 7.00 D zień d o b ry z P o lsa te m 7.55 Poranne inform acje 8.00 P o lity czn e graffiti 8.15 K lu b F itn ess W o m a n 8.30 Skrzydła ( ) - serial kom. USA 9.00 U fosaury - serial anim. dla dzieci 9.30 K alam bury - program rozrywkowy S ta te k m iłości (21) - serial obycz. U SA D isco Relax B a rie ra - (P o lsk a, r.) reż. Jerzy S kolim ow ski P o rtre t p am ięciow y - p ro g ra m M. Zem batego i J. Janczerskiego T op Trans GRA1M Y Klip -Klaps - najm łodsza lista przeb o jó w H A L O G R A IM Y Y ely ely e! - p ro g ra m m uzyczny d la dzieci C zarodziejka z księżyca ( 5 6 ) - serial anim. dla dzieci Inform acje Link Journal - m agazyn mody A lf ( 6 6 / ) - serial k o m. U S A K alam bury - program rozrywkowy T elew izja O N A ( 5 / 6 ) - serial kom. USA Trzy kw adraty - gra -zabaw a D allas (121) - serial obycz. USA L o so w a n ia L O T T O Inform acje O n e W est W a ik ik i (1 4 /2 1 ) - serial sens. U S A Bohaterow ie i pechowcy ( 3 - ost.) - serial kom. ang P o lity czn e graffiti Inform acje i biznes inform acje Ż ycie ja k sen (80) - serial p ro d. U S A R in g - p ro g ra m p ublicystyczny S z tu k a spraw iedliw ości - m agazyn praw niczy M o to w iad o m o ści 0.20 PEM S - Polsat Europe M usic Show - m uzy czn y sh o w n a żyw o z u d z ia łem gw iazd - telefon: P o żeg n a n ie U fosaury - serial anim. dla dzieci Inform acje T y lk o d la d a m A lf ' (67/100) - serial kom. USA Kalam bury - program rozrywkowy W ebster (101) - serial kom. USA S z tu k a inform acji H o t S h o ts ( 2 - o st.) - film p ro d. ang Losow ania LOTTO Inform acje N ie u stra sz o n y (3 5 /4 4 ) - serial sens. U SA C a p ita l C ity (1 5 /2 3 ) - serial obycz. ang Polityczne graffiti Inform acje i biznes inform acje Ż y cie ja k sen (81) - serial kom. U SA R in g - p ro g ra m p ublicystyczny x 4 - m agazyn m otoryzacyjny G illette W o rld S p o rt Special 0.20 P ro sto z H o llyw ood 0.50 T urbo Trans GR A!M Y 1.25 P o żegnanie Redakcja nic odpowiada za zmiany w programie

15 24 maja r. S P O R T Kadra czekała w Klęce Finał W ojewódzkiego Turnieju Piłkarska K adra C zeka został rozegrany już po raz trzeci na stadionie H erbapolu w Klęce. W imprezie, k tó ra odbyła się 14 m aja, wzięło udział pięć najlepszych drużyn szkolnych reprezentujących gminy województwa poznańskiego, wyłonionych w drodze eliminacji. Organizatorami turnieju, którego stawką był awans do rozgrywek centralnych, była Rada Wojewódzka Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu, G m inny K lu b Sportowy w Nowym Mieście n. W artą oraz Szkoła Podstawowa w Klęce. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej znalazły się drużyny reprezentujące gminy Nowe M iasto n. W artą, Pobiedziska oraz M iłosław, w drugiej drużyny z Ostroroga i Opalenicy. Z niewiadomych przyczyn nie dotarł zespół m łodych piłkarzy z Wrześni, co spowo- Reprezentacja gminy Nowe Miasto. dowało że oba zespoły z grupy drugiej miały automatycznie zagwarantowane miejsce w ścisłym finale. W meczach eliminacyjnych bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna z Nowego Miasta, której trenerem jest nauczyciel wychowania fizycznego Ireneusz Janicki. W pierwszym spotkaniu, po zaciętej walce i wielu niewykorzystanych okazjach zremisowała bezbramkowo z ekipom Pobiedzisk. M łodzi piłkarze z Nowego Miasta nie wytrzymali jednak napięcia psychicznego, ulegając rywalom w rzutach karnych 3:5. W kolejnym spotkaniu podopieczni Ireneusza Ja- W 22 kolejce spotkań w klasie A Solidarność Radlin gościła w Tarchałach Wielkich, grając spotkanie z również zagrożoną spadkiem do klasy B Tarchalanką. Radlinianie zdołali uzyskać korzystny remis 3:3 (gole Grzegorz M ikołajczak, Mieczysław Kasprzyk i Krzyszto f Krawczyk), mimo iż przegrywali już 1:3. Opłaciło się zatem grać do ostatniego gwizdka sędziego. Wyczyn radlinian jest tym bardziej godny podziwu, iż dwie bramki strzelili grając nickiego rozegrali znakomitą partię z faworyzowaną drużyną M iłosławia. Po pierwszej, bezbramkowej połowie, lepiej w ytrzym ali mecz kondycyjnie przystępując do generalnego szturmu. Decydującą o wyniku akcję przeprowadził uczeń Szkoły Podstawowej w Klęce M arcin Kaczmarek, który opanował piłkę w środku pola i znakomicie podał do wybiegającego na czystą pozycję Roberta Pocha. Ten nie zwykł marnować sytuacji sam na sam i umieścił piłkę w siatce obok bezradnego bram karza. To zwycięstwo dało drużynie FOTO Stachowiak Magnuszewice w A klasie z Nowego M iasta szansę gry o III miejsce w turnieju. W decydującym o czołowych lokatach meczu w grupie drugiej po zaciętej walce Ostroróg pokonał Opalenicę 4:3. W meczu o III miejsce przemęczona drużyna Nowego M iasta (rozegrała w turnieju najwięcej spotkań) uległa wysoko reprezentacji Opalenic 0:6. W finale piłkarze z Ostroroga dosyć niespodziewanie pokonali Pobiedziska 2:0 i to oni będą reprezentować w oj. poznańskie na szczeblu centralnym. Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco: 1. Ostroróg 2. Pobiedziska 3.0palew osłabieniu (czerwona kartka). W najbliższą niedzielę Solidarność na boisku w Radlinie podejmować będzie LZS Borzęciczki. W klasie B doszło do spotkania na szczycie. Prowadzący w tabeli Błękitni Magnuszewice gościli na własnym boisku innego pretendenta do awansu - LZS Jaraczewo. Zwycięstwo 3:2 praktycznie przesądziło o tym, że Błękitni awansowali do klasy A. W innym spotkaniu Prosną Chocz pokonała Start Chrzan 5:1. (pw) nica 4. Nowe M iasto n.wartą 5.M i łosław. Za najlepszego bramkarza turnieju uznano zawodnika z Pobiedzisk Roberta Tomczaka, natomiast najlepszym strzelcem okazał się napastnik Opalenicy M arcin Gierliński (4 bram ki). Zawodnicy i trenerzy pozytywnie ocenili przebieg i organizację turnieju, wyrażając nadzieję, że w przyszłym roku znów zawitają do Klęki. Drużynę z Nowego Miasta reprezentowali: M.W olski, M.W ojtczak, W.W olniak, M.Tom czak, J.Szeszuła, M.Kaczm arek, H.Smurawa, H.Olenderek, M.Guszczak, R.Poch, M. M roziński. (arl) Z t r a s b i e g o w y c h 12 maja w Swarzędzu odbył się X Ogólnopolski Bieg Swarków im. Romana Firlika, w którym wzięło udział 120 zawodników i zawodniczek. Bieg rozgrywano na dwóch dystansach 5 i 15 km. W biegu na 5 km dobrze spisał się Jarosław Urban z Jarocina, zajmując trzecie miejsce. 28 kwietnia Jacek Matuszewski, członek sekcji biegowej Trucht Jarocin, pobiegł w X IV Wrocławskim M a ratonie, uzyskując czas 2:57,09, co jest jego rekordem życiowym. Tuż za nim na metę przybiegł Paweł Roszak, który uzyskał czas 2:57,13. W tym samym dniu pięciu członków T K K F Tri.cht wzięło udział w Biegu Wiosny Ludów, który odbywał się w Książu W lkp. Zwycięstwo odniósł Jarosław Urban, któ ry wyprzedził Wojciecha Świdurskiego, Roberta M aniaka i Romana Cenkiera. Dziesiąte miejsce zajął piąty z jarocinian, weteran Henryk Radoła. 5 maja biegacze Truchtu odnieśli sukces w I I I K ó rnickim Biegu na Podzamczu, zajmując miejsca w czołówce: trzecie miejsce zajął Jarosław Urban, piąty był Jacek Matuszewski, a szósty - Krzysztof Kłosowski. Warto przypomnieć, że dla biegaczy Truchtu nie tylko zajmowane przez nich w zawadach miejsca są ważne, lecz w szczególności propagowanie biegania, jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu. Jednakże przez swój udział w różnych biegach zaznaczają miejsce Jarocina na ogólnopolskiej mapie ośrodków, w któ rych propaguje się sport masowy. Biegacze z Jarocina są znani w Polsce, a nawet za granicami i chętnie zapraszani do udziału w zawrodach (nawet w Maratonie Berlińskim). (pwhr) Nr 21. str. 11 Lekkoatletyczne finały 12 maja we W łocławku odbył się finał M akroregionu Centralnego w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Wśród dziewcząt (10 x 800 m) na drugim miejscu uplasowała się sztafeta z SP Żerków, natomiast wśród chłopców (10 x 1000 m) najlepsi okazali się zawodnicy z SP 5 Jarocin. 16 i 17 maja w Kaliszu odbył się finał wojewódzki w czwórboju lekkoatletycznym i sztafetach olimpijskich. W czwórboju l.a. dziewcząt drugie miejsce zajęła drużyna SP 5 Jarocin, a trzecie zespół z SP Żerków. W sztafetach olimpijskich, w kategorii dziewcząt złoty medal wywalczyły zawodniczki z SP Żerków (A. Kaczmarek, A. Boruta, D. Świerblewska i S. Spychała), natomiast wśród chłopców srebro zdobyła drużyna SP 5 Jarocin (J. Szymański, B. Karolczyk, Sz. Sikorski i M. Mucha), a brąz zespół SP 4 Jarocin. (pw) W juniorach też najlepsi 18 maja w Łodzi odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego juniorów w judo. K lu b Ippon Jarocin w zawodach tych reprezentowało dziewięciu zawodników, spośród których siedmiu wywalczyło awans do finału. Żaden inny zespół nie zdołał wprowadzić do finału tylu swych reprezentantów. Można więc stwierdzić, że także w tej kategorii wiekowej Ippon Jarocin w makroregionie centralnym niema sobie równych przeciwników. Oto miejsca zajęte przez podopiecznych Jacka Tom czaka w Łodzi: 55 kg - 3. Damian Przestacki, 60 kg - 2. Przemysław W yrwiński, 65 kg - 2. Marek M ikoła j czak, 78 kg - 2. Jacek Raś, 86 kg - 1. Robert Raś, 2. K rzysztof T ryk, +95 kg - 1. Sławomir Hetmańczyk (w finale pokonał aktualnego mistrza Polski kadetów). (pwjt) Sędzia nie dotarł Rozpoczęły się rozgrywki w Otwartym Turnieju Ziemi Jarocińskiej w piłce nożnej. Oto wyniki pierwszej kolejki spotkań: grupa I: FC Południe United - Sprawni Inaczej 8:1 (2:1), Vato s Locos - Południe 6:3 (2:2), Polonia Żerków - Tornado Sławoszew - mecz nie doszedł do skutku, gdyż na miejsce jego rozgrywania nie dotarł sędzia; grupa II: Neorol Chrzan - Sparta Wojciechowo 1:3 (1:1), Szczeżuje Kasztanowa - Spragnieni Gola 2:7 (1:1), Żygrzaczki - Warriors 5:2 (2:0). (pwa)

16 Nr 21, str. 12. Talent z Kotlina 26 i 27 kwietnia na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbył się mityng lekkoatletyczny i test sprawnościowy do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Warszawie. D o udziału w tych zawodach, na podstawie w yników osiągniętych w m inionym sezonie, zaproszonych zostało 86 najbardziej uzdolnionych sportowców z całej Polski. Udział wzięli w nich także najlepsi młodzicy 7. Warszawy. Zaszczytu reprezentowania województwa kaliskiego dostąpiła uczennica ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Kotlinie Anna Radoszewska. Anna w Warszawie po raz pierwszy w swoim życiu wystartowała na tartanowej bieżni, w biegach na 60 i 300 metrów oraz, na specjalne życzenie trenera kadry skoczków, w skoku w dal. W eliminacyjnym biegu na 60 metrów Radoszewska uzyskała najlepszy wynik - 7 sekund 86 setnych; by w finale zwyciężyć w czasie 8,03. W biegu na 300 metrów Ania zajęła pierwsze miejsce z wynikiem 44 sekundy 31 setnych. W dodatkowej konkurencji - skoku w dal - skoczyła 5 metrów i 10 centymetrów, zajmując trzecie miejsce. K otlinianka najlepiej, spośród wszystkich uczestników, zdała test sprawnościowy. Bardzo dobrze wypadły także jej w yniki badań lekarskich. Pomim o tak świetnych rezultatów, jakie uzyskała w Warszawie, rodziców A n i nie stać na to, aby kontynuowała ona swoją karierę sportową w Szkole M istrzostwa Sportowego w Warszawie, co byłoby dla niej najlepszym rozwiązaniem. Sama opłata za internat wyniosłaby bowiem 160 zł miesięcznie. ' ' Szkoda, że ani Urząd Gminy, ani największy zakład w Kotlinie ZPOW nie widzą sensu w tym, aby dopomóc utalentowanej zawodniczce - żali się W łodzimierz Szymkowiak, trener A n i w U K S K o tlin. Warszawskie zawody zakończyły się niem iłym zgrzytem. Organizatorzy bowiem, widząc że większość konkurencji kończy się zwycięstwami sportowców spoza Warszawy, nie wręczyli zwycięzcom obiecanych wcześniej nagród i dyplomów. PO RAZ PIERWSZY W JAROCINIE MECZ PIERWSZOLIGOWYCH KOSZYKAREK STILON GO RZÓW OLIMPIA PO ZNAŃ SALA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W JAROCINIE, UL. T. KOŚCIUSZKI PIĄTEK, 24 MAJA 1996, GODZ W S T Ę P W O L N Y W CZASIE MECZU ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 Anna Radoszewska od czterech lat uprawia sport, główmie lekką atletykę. Gra także w7 piłkę ręczną i unihoca. Największe predyspozycje wykazuje chyba jednak do uprawiania wieloboju lekkoatletycznego, gdyż w większości konkurencji uzyskuje bardzo dobre w yniki. D ow o dem tego, jest fakt, żc w ubiegłym roku została mistrzynią województwa w czwórboju lekkoatletycznym. Jest dziesięciokrotną rekordzislką szkoły, a jej rekordy zapewne jeszcze długo nie zostaną pobite. Do swych Anna Radoszewska (druga z prawej) wraz ze swą siostrą (pierwsza z lewej) i'trenerem (pierwszy z prawej) skorzystała z okazji i zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z mistrzem olimpijskim z Montrealu w skoku wzwyż Jackiem Wszolą (drugi z lewej) największych osiągnięć zalicza sześć medali wywalczonych w Igrzyskach M łodzieży Szkolnej oraz mistrzostwo gminy w biegach przełajowych. Jej największym marzeniem jest znalezienie sponsora, któ ry um ożliwiłby jej dalszy sportowy rozwój. Ania chciałaby bowiem wziąć kiedyś udział w igrzyskach olim pijskich. Jeśli jej talent będzie się rozwijał tak jak do tej pory, to Ania jest murowaną kandydatką do startu >v siedmioboju na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku - twierdzi z przekonaniem Włodzimierz Szymkowiak. Radoszewska posiada cechy, które pozwalają sądzić, że jest w stanie cel ten osiągnąć. M a ogromną chęć do pracy, jest systematyczna, zdyscyplinowana i uparta w dążeniu do celu. W tym roku zamierza jeszcze wywalczyć trzy złote medale Igrzysk M łodzieży Szkolnej, w biegach na 100 i 300 m etrów oraz sztafecie 4 x 100 metrów. Utalentowana sportsmenka dobrze godzi uprawianie sportu z obowiązkam i szkolnymi. Zamierza od września kontynuować naukę w L i ceum Ekonomicznym w Jarocinie i nadal doskonalić swe umiejętności sportowe w UKS-ie K o tlin, pod okiem W łodzimierza Szymkowiaka. PAW isport:. 2 4 maja r. OBCHODY DNI ZIEMI JAROCIŃSKIEJ S obota - 25 maja: - Turniej piłkarski z udziałem U nii W ielkopolan, Samorządu, Gazety Jarocińskiej, TV Poznań, Radia Merkury, Gazety Poznańskiej, JA-Radio, godz Otwarcie Wystawy Gospodarczej JAROCIN 96" - Ratusz (hol, sala sesyjna, podcienia Ratusza) godz Pokazy balonowe oraz przejażdżki konne, godz N ied ziela - 26 maja: - Turniej szachowy o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Jarocin - JOK, godz Uroczyste zakończenie zlotu harcerzy - Rynek, godz Turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych - OSP Golina, godz Zakończenie X Turystycznego Rajdu Jarocińskiego - boisko SP nr 5, godz Konkurs rysunkowy dla dzieci szkól podstawowych Moja mama - POKB - park, godz Koncert galowy Międzynarodowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej Rytm i M elodia inaugurujący Dni Ziemi Jarocińskiej - amfiteatr, godz Pokaz sztucznych ogni - amfiteatr, godz Zabawa taneczna - Rynek, godz Poniedziałek - 27 m aja - Finał W ojewódzki M istrzostw Piłki Nożnej Szkół Podstawowych - stadion M OSiR, godz Spotkania autorskie z Lechem K onopińskim: godz filia dla dzieci w Jarocinie JOK; godz Cielcza godz Czytelnia - park w Jarocinie - Koncert przedszkolaków z okazji D nia M atki - amfiteatr, godz D zień Międzynarodowy. W ystawa pamiątek z miast bliźniaczych - czytelnia pod Ratuszem Prezentacja kultury poszczególnych państw - amfiteatr, godz Degustacje kuchni zagranicznych: * Victoria - kuchnia chińska i francuska * Klubowa - kuchnia rosyjska * Pizzeria da Mauro - kuchnia włoska * Fiesta - kuchnia węgierska - degustacja: hall główny w JOK-u W torek - 28 maja: Święto sportu szkół podstawowych - stadion, godz Przegląd dorobku kul tura1, i ^ o zaprzyjaźnionych gm in Ziemi Jarocińskiej - am fiteatr godz P ogadanka H istoria M ieszkow a i okolic - F ilia biblioteki BPM ig w M ieszkow ie, godz Środa - 29 maja: Podsumowanie konkursu Moje wyobrażenia o Francji - Ratusz, godz Wystawa archeologiczna Rezydencje Doliwów w Nowym Mieście w świetle wykopalisk". M uzeum Regionalne, godz Prom ocja książki R. Grygiela i T. Jurka Doliwowie z Nowego M iasta nad Wartą, Dębna i B.iechowa. Dzieje rezydencji i ich właścicieli - Muzeum Regionalne, godz I Turniej Koszykówki Ulicznej Jarocin '96 - boisko przy ul. Kasztanowej, godz Przegląd dorobku kulturalnego szkół podstawowych - amfiteatr C zw artek - 30 maja: Spotkania autorskie z Bronisławem Dostatnim - Filie BPMiG: godz Wilkowyja godz M ieszków Przegląd dorobku kulturalnego szkół średnich - amfiteatr, godz M istrzostwa Okręgu Żaków w Tenisie Stołowym - SP nr 4, godz Otwarte zawody strzeleckie - ZSZ nr 1, godz P iątek - 31 maja: Sesja Rady Miejskiej - inauguracja zawieszenia flagi M iasta Jarocin - Rynek, godz Święto sportu szkół średnich - M OSiR, godz Międzynarodowy turniej tenisa stołowego SP n r 4, godz Konkurs fotograficzny Ziemia Jarocińska w fotografii - Filia BPM ig w W itaszycach godz W ieczór baśni Jarocin w podaniach i legendach - F ilia B PM ig n r 3 w Jarocinie M ajow e muzykowanie - koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Jarocinie - JOK, godz O gnisko - W ieczór tradycji harcerskich" - M OSiR, godz K oncert zespołu Raz, Dwa, Trzy - am fiteatr, godz Sobota - 1 czerwca: M iędzynarodowy Dzień Dziecka Konkurs wędkarski dla dzieci do lat 13 - staw przy ul. Estkowskiego, godz Parada przebierańców - Rynek, godz Powołanie dziecięcej Rady M iejskiej, godz Petycje dzieci do władz, godz Defilada z Rynku na stadion - MOSiR, godz Pokazy akrobacji lotniczych i skoków spadochronowych - M OSiR, godz Festyn sportowo-rekreacyjny, godz R ajd Samochodowy - Automobilklub, Unia W ielkopolan - stadion M OSiR, godz Międzynarodowy Turniej Judo z okazji D nia Dziecka, godz Uroczysta Sesja Dziecięcej Rady M iejskiej, godz Zabawa taneczna - Rynek, godz N ied ziela - 2 czerw ca: II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par zgranicznych - sala LO godz Tumiej brydżowy o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Jarocin - JOK, godz

17 24 maja 1996 r TEATR P r e m i e r a w k o t ł o w n i MUZYKA M arlboro Rock-In 96 Duża para w... mały gwizdek Jadąc na ten koncert byłem pewien, że hala będzie wypełniona po brzegi. Wydawało mi się, że występ kilku kapel przyciągnie do Spodka rzesze fanów. Poza tym miała pojawić się jeszcze gwiazda. I to pierwszej wielkości, prosto z Ameryki... K ró tko po godzinie 18 wszedłem na halę i oniemiałem. Spodek zionął pustką! Dwieście pięćdziesiąt - trzysta osób leniwie snujących się po hali albo (w postawie wyrażającej skrajną rezygnację) stojących pod sceną, to było wszystko tego wieczora. Prawie, bo kolejna setka przyszła w trakcie trwania imprezy. Zaczęły kapele konkursowe - sześć zespołów wyłonionych w eliminacjach regionalnych. N ajpierw Kredki i mimo wątpliwej przyjemności grania na początku, wypadły INFORMATOR KULTURALNY Na afiszach, zapowiadających kolejną premierę Teatru Polskiego w Poznaniu, wielkim i literami wypisano: Pan Paweł. Tytuł spektaklu, a tym samym i plakaty, podkreślają znaczenie tej postaci. K im więc jest główny bohater sztuki Tankreda Dorsta? Zdziwaczałym staruszkiem utrudniającym życie innym czy też człowiekiem mądrym i ceniącym nade wszystko swoją wolność? Jego bierność wynika z lenistwa i strachu przed światem czy też z głębokiego zrozumienia praw nim rządzących? Pytań można stawiać dziesiątki. Jest to bowiem postać niezwykła: budząca niechęć lub sympatię, ale nigdy obojętna. Spokój Pana Pawła i mieszkającej z nim siostry mąci pojawienie się nowego właściciela domu, który próbuje zmusić ich do opuszczenia mieszkania. Lokal, zajmowany dotąd przez staruszków, ma stać się siedzibą nowoczesnej firm y. W ielkim zaskoczeniem dla młodego spadkobiercy domu i jego wspólnika jest opór lokatorów. Helin i biznesmen Schwarzbeck muszą stoczyć pojedynek z Panem Pawłem. A nie jest to zadanie łatwe! Sztuka niemieckiego dramaturga pokazuje zderzenie dwu światów: starego - w którym najważniejsze były wartości duchowe, szacunek dla samego siebie i innych - i nowego, w którym panem i bóstwem stał się pieniądz. Po jednej stronie stanęli Pan Paweł i jego siostra, Luiza, po drugiej - Schwarzbeck. Najbardziej skomplikowana jest sytuacja Heima i jego przyjaciółki Lilo. M łodzi ludzie nie potrafią jeszcze wybrać. Pozornie i dla nich najważniejszy w życiu jest pieniądz i bezwzględne dążenie do jego pomnażania. Gdzieś po drodze ożywają jednak inne wartości, dziś już "niemodne : szacunek dla drugiego człowieka, poważanie dla niepisanych praw. Hehn musi dokonać wyboru. Spektakl mówi o problemach ważnych. Nie brakuje w nim jednak humoru. Wybuchy śmiechu, czasem z odrobiną goryczy, są wywołane przez dowcipne dialogi, ale i sytuacje. Zdecydowanie ironiczny jest obraz poważnego biznesmena Schwarzbecka. Najmocniejszą stroną przedstawienia jest świetna gra aktorów. Należy jednak podkreślić, że dwoje z nich wystąpiło gościnnie: Aleksander Bednarz jako Pan Paweł i Irena Burawska -ja ko Luiza. Najbarwniejszą postacią niewątpliwie jest tytułowy Pan Paweł. Aleksander Bednarz stworzył prawdziwą kreację. Starszym kolegom godnie partnerowali aktorzy z zespołu Teatru Polskiego. Janusz Stolarski przekonywająco oddał rozdarcie i wewnętrzny ko n flikt młodego człowieka, jakim jest Heim. Pisząc o niedzielnej premierze nie można pominąć faktu, że odbyła się ona w kotłow ni Centrum K ultury Poznania Z a n e k. W arunki, jakie panują w teg-" rodzaju pomieszczeniach, zostały wykorzystane w pełni. Przykurzone, szare ściany, rury pod sufitem i metalowe schody stanowiły zupełnie nieźle. Charyzmatyczny głos wokaliski poparty zupełnie niezłym warsztatem muzyków, mógł wywołać delikatne mrowienie. Dalej grali Phony Romeos z Krakowa, zapatrzony w angielskie brzmienia spod znaku Echobelly gdański Nonsens i szczeciński Intolerance - kapela jakby żywcem wyjęta z New Wave O f British Heavy Metal. Dużą dawkę energii i porządnego grania zafundował zespół Sneg, przy którym publika(!) wreszcie zaczęła falować i dawać bardziej wymierne znaki życia. Najlepiej wypadł Atmosphere głęboko osadzony w rocku progresywnym. Panowie grali sprawnie, bez kompleksów i z pomysłem. Zostali sowicie nagrodzeni oklaskami, a także - jak się później okazało - kontraktem płytowym i dolarami (10.000$). Ale tak naprawdę wszystko najlepsze miało dopiero się zacząć. Punkowe funky w wydaniu ubiegłorocznego zwycięzcy festiwalu czyli zespół PIVO, zaczęło pobudzać do podskoków. Radość grania z dużą dawką autoironii. Było bardzo fajnie. Jeszcze lepiej wypadł Funny Hippos, która już niedługo z pewnością zamiesza na krajowej scenia rockowej. O.N.A. w Katowicach odebrała Złotą Płytę za swój debiutancki longplay. Zagrała oczywiście dwa numery. Ale doskonałą scenografię. Grzegorz Małecki uzupełnił ją starymi meblami, pianinem i, nieco wyleniałymi już, wypchanymi zwierzętami. Niektórzy widzowie, zwłasza ci, którzy zmuszeni byli oglądać spektakl na stojąco, tak w topili się w tło, że na marynarkach wynosili scenograficzny kurz. Dzięki wrażeniom artystycznym na drugi plan został zepchnięty obraz i zapach przepełnionych śmietników ustawionych tuż przy wejściu do kotłowni. IW O N A CIEŚLAK Tankred D orst Pan Paweł, reż. Zbigniew Brzoza, Teatr Polski w Poznaniu. Premiera - 12 maja, Centrum Kultury Poznania Zamek. Aleksander Bednarz - Pan Paweł, Zina Kerste - Anita, Janusz Stolarski - Heim chyba tylko po to, aby się pokazać. I wreszcie nadszedł czas na prawdziwą gwiazdę. Henry Rollins ze swoją Band ą zaplanował w tym roku tylko jeden koncert w Europie. Właśnie w Spodku. Pojawił się na scenie dokładnie i już po dwóch numerach wiadomo było na czym polega hard core. Ściana dźwięku oparta na rewelacyjnie działającej sekcji rytmicznej. Przesterowana gitara, zawodząca 1 zgrzytłiwa na przemian. I wreszcie sam Heniek, którego śpiew, a raczej swoista melorecytacja, normalnego zjadacza chleba mogła przyprawić o wariacje umysłu. Rollins odziany jedynie w skromne szorty, potężnie zbudowany i ozdobiony wielką ilością tatuaży mężczyzna, dla którego tak naprawdę wszyscy przyszli. Na początku lekko zaskoczony ilością osób pod sceną, potem zaczął się najwyraźniej bawić sytuacją. Ale zagrał tak, jak powinien. Bez owijania w bawełnę i wymuszonych kom prom i sów. Po prostu potężna, półtoragodzinna dawka rocka. Z Katowic wyjeżdżałem lekko zaskoczony. Bo przecież wielkie zadęcie, wielki festiwal i... mały finał tego wszystkiego. Oczywiście oprócz Rollinsa! PRZEM EK JANKOW SKI Nr 21. str. 13 T E A T R P O L S K I Poznań, ul. 27 Grudnia 8 / 1 0 Tel. (0-61) (Biuro O bsługi W i dzów) Tajem niczy Ogród 1 czerw ca - godz czerwca - godz i 5 czerwca - godz i D roga do M ekki I i 2 czerw ca - godz czerwca - godz Pan Paw eł (C. K. "Z am ek ) 5 czerwca - godz i S ie kocham y 7-9 czerwca - godz Pchla Szachrajka I I czerw ca - g o d z (o tw a rta p ró b a gen e raln a ) 12 czerwca - godz czerwca - godz i D ekam eron 12 i 13 czerwca - godz czerwca - godz BIBLIOTEKA PUBLICZNA Ja ro c in, ul. K ościuszki 16 N O W O Ś C I 1. Z. B o ras "P rze m y sław II lecie k o ro n a c ji t. 1 i 2 2. E. Adler Grzechy m łodości 3. F. B irk n e r D w a sk ra d z io n e listy 4. L. Begley W ojenne kłam stw a 5. B itw a W a rszaw sk a V III D o k u m e n ty (...) cz W. S. Churchill D ruga w ojna św iatow a t. 3 ks J. C o u rth s -M a h le r C o się sta n ie z L o ri? 8. R. C ook Epidem ia 9. R. C ook Zabójcza kuracja 10. B. C artland M ałżeństwo z rozsądku 11. G. Devon 21agubieni 12. A. Edw ards Nie przem inęło z wiatre m 13. J. Irving "R egulam in tłoczni win 14. M. K ilian O sta tn i d żentelm en w W irgin ii 15. J. K ellerm an N iedobra m iłość K I N O E C H O " Ja ro c in, ul. G ołębia 1 M łodzi gniewni 28 m a ja - godz ce n a b iletu 5 zł C hłopak na dw orze k ró la A rtu ra 31 m aja - godz czerw ca - godz czerw ca - godz cena biletu 5 zł WYPOŻYCZALNIA KASET (K ino E cho ) 7003 Liberator 2 - sens P a sa ż e rk a b ez b iletu - sens Sm oke Jum pers - sens Ś cig an a - sens D e te k ty w w szp ilk ac h - sens W aleczne dzieciaki - sens.-karate 7005 C z a rn e p a n te ry - sens N ajlep si - sens Chłopaki na boki - kom edia obycz Próba przyjaźni - m elodram at 7008 T aje m n ic za śm ie rć B ru cc a L ee - d o k Żyw ot B riana - kom edia

18 Nr 21. str. 14. S P R Z E D A M Sprzedam młode nioski - kurki odmiana Tetra. Józef Janiszewski, Skoraczew 11, gmina Nowe Miasto n/w. (1575/R/96) Sprzedam działkę - rozpoczęta budowa, osiedle Polna; Poloneza Tel (166 l/r/96) Sprzedam b. tanio ogródek działkowy z altaną murowaną na terenie ogródków Relax pod Annapolem. Tel. (0-61) (1696/R/96) Sprzedam szczenięta - dalmatyńczyki. Jarocin, ul. Kusocińskiego 14, tel (1704/R/96) Sprzedam jałówkę cielną oraz wózek bliźniaczy. Witaszyce, al. Wolności 9. (1705/R/96) Sprzedam: Fiat 125p, rok 1978, pług dwuskibowy, części zamienne do gazika. Lisew 50, gm. Żerków. (i7io/r/96> Sprzedam maszyny do szycia - różne. Tel (zakład elektryczny). (mi/r/%> Tanio sprzedam tarczówkę: silnik jamnik, pila widiowa. Rusko 47/4; po (1713/R/96) Sprzedam rower BMX. Tel ; PO g (1720/R/96) Sprzedam: Nysę, ciągnik C-355, rozrzutnik dwuosiowy - lub zamienię na przyczepę oraz inny sprzęt rolniczy. Jaraczewo, ul. Golska /r/9& Skup - renowacja staroci: meble, zegary, obrazy, porcelana, lampy, militaria, Sprzedam tanio telewizor Sharp - 28 wagi, żelazka, młynki itp. Mogą być cali. Kruczynek 19, gm. Nowe Miasto. (1727/R/96) zniszczone. Jarocin, ul. Wodna 17. Sprzedam 4 okna mieszkaniowe, używane, typu szwedzkiego. Tel M O T O R Y Z A C Y J N E 70. (1732/R/96) Sprzedam: ciągnik Zetor. pług pięcioskibowy podorywkowy i dwuskibowy, brony pięciopolowe, rozrzutnik obornika, rozsiewacz nawozu LCW 3; samochód Star chłodnia. Nowe Miasto, ul. Żerkow- Ska 15. (1733/R/96) Spółdzielnia OGŁOSZENIA DROBNE Sprzedam sadzonki pomidorów. Łobez 40. (61/ RJ. 96) Sprzedam kózki. Łobzowiec 25. (64/RJ/96) Sprzedam pustaki ferty. Żerków, Kościelna 12/2. (1742/R/96) Sprzedam wózek widłowy RAK 7A - stan idealny. Chromieć 52, gm. Nowe MiaStO. (1747/R/96) Sprzedam: ciągnik C-330, simson skuter r. Chwałkowo Kościelne 83, gm. Książ. (1751/R/96) Sprzedam dachówkę marsylka szkliwowa, ok. 900 szt. Chwałkowo Kościelne 90, gm. Książ. 0752/R/96) Sprzedam komputer PC 486 SX. Tel (1754/R/96) Sprzedam: dmuchawę rotacyjną, mieszalnik, śrutownik, silnik 7,5 kw. Witaszyce, Roszarnicza 4. (1759/r/96) Sprzedam Technicsa magnetofon RS- TR 333, amplituner SA-GX 230D, kolumny 110 W, komputer IBM 286/20 MHz HDD 47, IBM 486 DX2/66. Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 10/20 lub Witaszyce, al. Wolności 2. <i785/r/96) K U P N O Sprzedam Fiata 126p, rocz. 1984; cena do uzgodnienia. Wolica Nowa 3.<m35/r/96) Sprzedam: VW Transporter Bus - cena ok zł. Jarocin, ul. Batorego 7. Sprzedam MZ 250. Jarocin, os. Kon. 3 Maja 27/18; po (I604/r/96) M ie s z k a n io w a L o k a to rsk o -W ła s n o ścio w a w Jarocinie jjgłasza _ NABÓR CHĘTNYCH DO SFINANSOW ANIA BUDOWY MIESZKAŃ realizowanych na zasadach spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu ze środków finansowych przyszłych właścicieli w budynku zlokalizowanym na os. Konstytucji 3 Maja w Jarocinie mając do dyspozycji następujące powierzchnie użytkowe mieszkań: 1. d o 3 0 m 2-1 p o k o jo w e 2. o k. 4 5 m m 2-2 p o k o jo w e 3. o k. 6 0 m 2-3 p o k o jo w e 4. o k. 8 0 m 2-4 p o k o jo w e Istnieje możliwość.wykonania we własnym zakresie posadzek, malowania oraz wyposażania w urządzenia techniczno - sanitarne. Mieszkania będą w pełni opomiarowane. W piwnicach budynku przewidziane są garaże samochodowe. Bliższe informacje dla zainteresowanych udzielane są w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie os. T. Kościuszki 4, tel (229/9«) Sprzedam samochód Fiat 126p, r. prod. 1984, kolor czerwony. Jaraczewo, ul. 1Maja 6. (62/r j/9&) Sprzedam 126p, rok prod Jaraczewo, ul. Topolowa 5/3. (63/r j,96, Sprzedam samochód Fiat 126p, rok pr Jan Radomski, Golina, ul. 1Maja 11. (66/RJ/ 96 J Auto-Handel-Komis STASIAK zaprasza - Jaraczewo, ul. Kaliska 4A, tel w. 3A. (67/r j/96) Sprzedam: Fiata I26p, rok 1983, po kapitalnym remoncie. Tomice 82, gm. Gizałki. (1740/R/96) Sprzedam 126p, 1988 rok. Roszków, ul. Krótka 4. (1741/R / 96) Sprzedam Fiata I26p, r Jarocin, ul. Sportowa 3/29. (.i74«/r/96> Sprzedam simsona skuter SR 50, rok prod. 89, przebieg 6 tys.; ccna 1.4 tys. Żerków, ul. M. Konopnickiej 12, tel. 245, (1748 ' R/96) Sprzedam fiata 126p, składak, rok produkcji 94. Jarocin, ul. Prośniana 15, Mariusz Migaszewski. 0750/ R / 96) Sprzedam samochód marki Fiat 126p, rocznik 1991/92. Żerniki 65; codziennie O20-tej. (1755/R/96). 24 maja 1996 r. Sprzedam: Fiat 126p Bis, rok Sprzedam Fiata 126p, rok Jarocin, ul. K. Wielkiego 34; po (1758/r/96) Antonin 2, gm. Żerków. (1677/R/96) Sprzedam: Ford Escort 1.4, rok 1986, Sprzedam: Ford Fiesta 1.1, 83 r. Tel. 5-drzwiowy, szyberdach, niebieski metalik, składak 1996 r., stan idealny. Lakier Sprzedam samochód Dacia 1300, ; po (176o/ r/96) nia - Racendów 19. r tys. km, stan bardzo dobry. Żer- Sprzedam: Fiat 126p, rok Śmie- kowska 19. (I76i/r/9ó) lów, 14a/ll, gm. Żerków. (1700/R/96) Sprzedam lub zamienię Cinquecento Sprzedam: Fiat 126p, rok Klęka 700, rok prod na Fiata 126p. 4/4, gm. Nowe Miasto. (1701/R/96) Jarocin Waryńskiego 1/42. (1702/R/96) Sprzedam: Fiat 126p, rok produkcji 92. Sprzedam Fiata 126p, rok Gola Roszków 93/5 (przy Cegielni). (1/06/R / 96) 67, gm. Jaraczewo. <i763/r/9ć) Kupię plandekę do Żuka. Cielcza, ul. Sprzedam: Fiat 126p, r. pr. 1990,1rej. Poznańska /R/96) Jaraczewo, ul. Jarocińska 15, tel. Sprzedam Nysę, rok pr. 1986, stan W. 45. (1764/R/96) dobry. Jarocin, ul. Karwowskiego Sprzedam Poloneza 1500 SLE, rok 12. (1719/R/96) prod Tel (1765/ r/96) Sprzedam: Fiat 126p, rok Jarocin, os. T. Kościuszki 4/25; od do ciówka, 5 drzwi, szyberdach, nie skła Sprzedam Golfa 1.5D, 1981 r., przejś (1724/R/96) dak, st. dobry - lub zamiana na 126p. Sprzedam: Seat Ibiza, rok 1991, poj. Jarocin, Zajęcza 8A. (1766/R/96) Stęgosz /R/96) Sprzedam fiata 125p kombi, rok Sprzedam: Mazda 323 SI, rok 1993, RuskO 49b/l. (1769/R/96) poj. 1300, wtrysk, przebieg km. Sprzedam Fiata 126p Bis, 87/8. Rusko Komorze 10, gm. Nowe Miasto n/wartą. (1728/R/96) 1. (1770/R/96) Sprzedam sam. osobowy Opel Ascona Sprzedam: Fiat 126p FL z XII 1989 r. 1.6i, wtrysk, katalizator, c. zamek, automat, stan idealny, rok prod Jaro Jarocin, ul. Marcinkowskiego 14, tel (1730/R/96) cin, ul. Harcerska 13. (1771/R/96) Sprzedam lub zamienię na Poloneza: Sprzedam VW Jetta, rok prod. 1986, Opel Kadet, r. 1983, silnik 95 r. Tel wew. 325; po godz stan idealny, w kraju 1 miesiąc. Jacek Rybka, Chrzan, gm. Żerków. (1772/R/96) Sprzedam Poloneza 1500 LE, rok 1986, stan dobry, Brzostków 32, gm. Żerków. Sprzedam samochód Ford Fiesta, rok produkcji Jarocin, os. Rzeczypospolitej 1/31. (1776/ R/96) (29/RNM/96) Sprzedam VW Golfa, rok 1977, poj Chrzan 161. Sprzedam Fiata 126p, r Bieź- 0735/ R / 96) dziadów 97, gm. Żerków. (1777/R/96) Sprzedam Renault 5, r. 80. Golina, ul. Ogrodowa 33. Sprzedam Fiata 126p, 1983, po remoncie. Witaszyce, ul. H. Sawickiej Sprzedam Skodę Forman (combi), rok 11. (1779/R/96) prod. 1992, pierwszy właściciel. Nowe Miasto n/wartą, pl. 700-lecia 2, tel. Sprzedam: Fiat 125p, rocznik 87. Chromieć 35; po godz oi/rnm/96) 6 8. (30/RNM/96) Sprzedam: Fiat 126p, 89 r., FL oraz Fiat 125p, 88 r. Mieszków, ul. Radliniecka 5, tel (1780/R/96) Sprzedam: Toyota, 1.3 poj., 5 biegów, hak holowniczy, rok prod. 86, garażowany. W rozliczeniu możliwy F 126p. J-n, ul. Warciana 22. (1781/R/90) Sprzedam: Ford Kscort, rok 1981, stan bardzo dobry. Jarocin, ul. Wolności 22/5; po godz (n«3/r/96) Sprzedam: Fiat 126p, rok 1988, orygi* nalny lakier. Żerków, ul. Mickiewicza 4/ 1. (1784/R/96) Sprzedam: Fiat 126p, rok Witaszyce, Cukrownicza 9. (i786/k/^> Sprzedam MZ 150, rok 1991, stan b- dobry. Antonin 28, gm. Żerków; p (1787/ R/9W N I E R U C H O M O Ś C I Zamienię mieszkanie - lip., 55 m2 - większe lub na dom. Tel ; P (1493/R/96) Poszukuję mieszkania jedno- lub dwupokojowego, na okres nic krótszy niż trzy lata, najlepiej w bloku lecz niekoniecznie. Tel ; po (ism/r/w

19 24 maja 1996 r. Sprzedam działkę z domkicni w Jarosławkach. Adres: Potarzyca, ul. Wyzwolenia I3a, tel ,ism/r/96> Sprzedam dom z zabudowaniem. Wilkowyja 1la. Telefon , po 18- tej. (1636/R/96) Małżeństwo poszukuje mieszkania - może być w zamian za opiekę nad osobą chorą lub samotną (Jarocin lub okolice); mamy samochód. Tel (17os/r/96) Oddam w dzierżawę budynek mieszkalny piętrowy (nie zamieszkały) na biura lub podobne, w Jarocinie. Wiadomość: Zakrzew 76. (1709/R/96) Sprzedam dom do rozbiórki. Jarocin, ul. Wrocławska 97. (1722/R/96) Kupię mieszkanie w starym budownictwie - może być do remontu (1734/ R/96) Mam do wynajęcia pomieszczenie na działalność usługową lub do zamieszkania. Tel ; po (1737/R/96) Sprzedam tanio dom z wolnym mieszkaniem i zabudowaniami - w Cielczy. Informacja w biurze ogłoszeń /R/96) Sprzedam dom piętrowy z zabudowaniami, na powierzchni 1 ha. Bachorzew 8a. (1744/R/96) Posiadam dom wolno stojący - do wynajęcia 3 pokoje, kuchnia, łazienka - z czynszem od dwóch min. Oferty składać w biurze ogłoszeń. (I7s&/r/96) Sprzedam dom z pełnym uzbrojeniem, budynkiem gospodarczym, ogrodem zagospodarowanym. Adres w biurze ogłoszeń. (1778/R/96) R O LN IC Z E Sprzedam ciągnik C-360. Racendów 5, gm. Kotlin; po godz uwr/hć) Sprzedam nasiona kukurydzy na zielonkę - 2,00 zł/kg. Wojciechowski, Wola Książęca 55, gm. Kotlin. u6oi/r/96> Sprzedam ziarno kukurydzy. J. Bernard. Stęgosz 55, teł. 271 Żerków.(i626/R/96> Sprzedam rozsiewacz nawozów Kos - stan idealny, cena do uzgodnienia. Miniszew 25, gm. Żerków. <i707/r/96> Sprzedam gospodarstwo w całości - 9,35 ha. Adres w biurze ogłoszeń. (1712/R/96) Sprzedam ciągnik Zetor 1800 mg, prod. 1991, nie pracował w polu i przyczepę ciągnikową wykonaną na zamówienie; stan obu bardzo dobry. Teł. (0-66) (1714/R/96) Sprzedam nową przekładnię do roz- rzutnika dwuosiowego starego typu. Miniszew 10, gm. Żerków. (17ivr/9*) Sprzedam ciągnik 1MT - stan dobry. Budziłowo 19, gm. Kołaczkowo.o72i/R/96) Sprzedam przyczepę samozbierającą. Nowe Miasto, ul. Kilińskiego 1, Stanisław Stryczyński. <2k/rnm/96) Kupię wał korbowy do Zetora 25. Nowe Miasto, ul. Żerkowska 15. (i733/r/%) Sprzedam ciągnik Władimirec T-25A. Panienka 4, gm. Jaraczewo. <65/rj/96) Premiksy SANO, śruty, mleko holenderskie. Ceny konkurencyjne. Płócienniczak, Dobieszczyzna / r/%) OGŁOSZENIA DROBNE Pilnie(!) sprzedam sad wiśniowy 5-letni o powierzchni 1,03 ha, 3 km od Kępna, trasa na Łódź. Telefon grzecznościowy (0-62) ; godz. po O757/R/96) R Ó Ż N E Naprawa pralek, lodówek, zamrażarek, wirówek. Chocicza, ul. Kościelna 12, tel (24). (I354/R/96) Miłym upominkiem aparat fotograficzny. Odbitki - 1 dzień. Kodak, os. Kościuszki 4. (1371/R/96) PLENER - projektowanie i wykonawstwo: ogrody, trawniki, żywopłoty, oczka. Tel (168s/r/96) PLENER - chirurgia drzew: sadzenie, pielęgnacja, leczenie, ścinka. Tel (1685/R/96) Skup butelek wszelkiego rodzaju. Książ Wlkp., ul. Świerczewskiego 29 albo Marian Wawrzyniak, Poręba 28, k/wojciechowa, gm. Jaraczewo. Usługi ślusarskie, tokarskie, frezerskie; naprawa rowerów - wykonuje Ryszard Stasik, Jarocin, ul. Estkowskiego 10 (os. Kopernika przy cmentarzu). (i?4vr/96) P R A C A Zatrudnię Panią (przebywającą na wcześniejszej emeryturze) do sprzątania pomieszczeń biurowych. Wiadomość w biurze ogłoszeń. <m6/r/96) Zatrudnię osobę - wymagania: prawo jazdy kat. B, pełna dyspozycyjność, operatywność. Tel (230/%) Przyjmiemy murarza - kierowcę samochodu ciężarowego - rencista lub emeryt. Wilkowyja, ul. Polna 34, tel (1768/R/96) L E K A R S K IE Iwona Udzik, lek. med. położnik-ginekołog, przyjmuje w każdy poniedziałek i czwartek w godz Gabinet: Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 18 (pierwsze wejście od ul. Wrocławskiej). Możliwa rejestracja telefoniczna: codziennie w godz , tel SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNY - USG - lek. med. Andrzej Pajdowski, specjalista ginekolog-położnik. Przyjęcia: poniedziałek, środa i czwartek , soboty Rejestracja telefoniczna: Badania USG - 1) ciąży, 2) ginekologiczne głowicą dopochwową z pustym pęcherzem moczowym (w ramach wizyty ginekologicznej - bez dodatkowej opłaty), 3) również ocena jajeczkowania w niepłodności, 4) piersi, 5) szyi i tarczycy, 6) jamy brzusznej, 7) jąder (dokumentacja zdjęciowa badań). PRA COWNIA USG i GABINET GINEKO LOGICZNY czynne także codziennie rano od poniedziałku do soboty - bez wcześniejszej rejestracji - od 8.15 do Jarocin, ul. Parkowa 1/20 (od ul. Św. Ducha). PORADY LEKARSKIE TELEFONICZNE - codziennie w godz W przypadkach pilnych - kontakt: telefon komórkowy (090) OSTEOPOROZA, diagnostyka i leczenie. Przyjęcia - soboty od godz , adres jak wyżej, rejestracja tel GABINET DERMATOLOGICZNY, lek. med. Anna Pajdowska - dermatolog-wenerolog, przyjmuje wtorki i piątki od godz do Zabiegi dermatologiczne - elektrokoagulacje, leczenie ciekłym azotem. Jarocin, ul. Parkowa 1/20, tel MAMMOGRAFIA i USG, diagnostyka i leczenie chorób sutka, lek. med. Maria Siuda - Fizek, specj. radiolog; lek. med. Tomasz Schreiber (lekarze Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu), lek. med. Andrzej Pajdowski - biopsje piersi pod kontrolą USG - przyjęcia (bez rejestracji): środy od do 16.00, soboty od do Cena badania: mammografia - 50 zł + USG - 20 zł; Jarocin, ul. Zaciszna (Przychodnia OTL). Informacje telefoniczne lub tel. kom. (090) GABINET OKULISTYCZNY, lek. okulista Alina Budzyńska. Jarocin, ul. Długa 29. Przyjęcia: wtorki i czwartki od do Pilne przypadki codziennie; tel GABINET LEKARSKI, lek. ginekolog i położnik Włodzimierz Budzyński. Jarocin, ul. Długa 29. Przyjęcia: poniedziałki i środy od do 18.00; tel GABINET GINEKOLOGICZNY - USG, lek. med. KATARZYNA ZIOŁO. Przyjęcia: poniedziałek Jarocin, Kasztanowa 5/13; środa Ośrodek Zdrowia w Mieszkowie, tel. Mieszków 62. (135K/R/96) BADANIA OKRESOWE PRACOW NIKÓW i KIEROWCÓW - lekarz uprawniony S. ELLMANN, specj. med. pracy; zam. Jarocin, os. Kościuszki 5/16; przyjmuje w środy: Przychodnia, ul. Hallera, pok. 35, godz (1526/R/96) Gabinet Ginekologiczny - lek. med. Małgorzata Gronowska - specjalista ginekolog-położnik. Przyjęcia: wtorki ; Jarocin, ul. Woj. Polskiego 49, tel. dom , tel. praca - szpital Ostrów (0-64) w (iss9/r/96) UCZULENIOWCY: testy, odczulanie, 270 alergenów, bezboleśnie, komputerowo - aparatem BICOM; rejestracja i informacja - od 9.00 do 15.00, tel. (0-63) w. 327; przyjęcia w soboty - Jarocin, przychodnia OTL. CHORUJESZ? Porzuć zmartwienia, jesteśmy dla ciebie; rewelacyjna aparatura profesora Briigemana aparatem BI COM. Leczymy wszystkie trudne schorzenia; rejestracja i informacja - od 9.00 do 15.00, tel. (0-63) w. 327; przyjęcia w soboty * Jarocin, przychodnia OTL. Lek med. Przemysław Kęsa - specjalista ortopeda; piątek USG stawów biodrowych niemowląt - godz Jarocin, ul. Karwowskiego /r/%) Nr 21, str. 15 GABINET OKULISTYCZNY, dobieranie soczewek kontaktowych, lek. med. Hanna Marczuk - Zielińska, okulista.przyjęcia: wtorki i czwartki , piątki Jarocin, ul. ' Słoneczna 8. (16S4/r/96> Wojciech Kiljańczyk - lekarz chorób psychicznych i nerwic; wtorki Jarocin, ul. Hallera 9 (Przychodnia - gabinet 31). (I7<>z/r/96) GABINET LEKARSKI, lek. med. KONRAD LINK - anestezjolog. Porady ogólne, EKG - także w domu pacjenta, wizyty domowe. Przyjęcia: Jaraczewo, Ośrodek Zdrowia - wtorek ; Jarocin, ul. Wiosenna 16 - piątek Tel (>7.8/r/96) Radosław Bahłaj - internista; Jarocin, ul. Siedlemińska 4, tel , ; ekg, wizyty domowe - środy (1736/R/96) BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE i KONTROLNE PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW i KIEROWCÓW oraz PO RADY LEKARSKIE - E. SKRZYP CZYŃSKA, lekarz medycyny pracy, internista. Przychodnia Rejonowa w Jarocinie, gbinet No 12, codziennie od godz (tel ), tel. domowy (1753/R/96) Lek. med. GRZEGORZ SZYMCZAK - SPECJALISTA CHIRURG; gabinet: al. Niepodległości 6, wtorki Wizyty domowe: zgłoszenia tel GASTROSKOPIA (badanie przełyku, żołądka i dwunastnicy), czwartki ; ul. Hallera 9, pokój 7; rejestracja do gastroskopii: tel /r /96) SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE JAROCIN UL. SIENKIEWICZA 14 (50 m od dworca PKS) Przyjmują specjaliści z klinik poznańskich w zakresie: chorób wewnętrznych i kardiologii poniedziałek dr med. Andrzej TYKARSK1 chorób uszu, nosa, gardła i krtani poniedziałek lek. med. Ryszard PRZYBYLCZAK ginekologii i położnictwa, onkologii vtfcrek sobota: telefoniczne uzgodnienie * m ed Ewa NOWAK-MARKWT chirurgii dziecięcej wtorek lek. med. Jerzy HARASYMCZUK lub lek. med. Mirosław MARKWITZ ortopedii dziecięcej i dorosłych środa dr med. Jacek KACZMARCZYK chirurgii ogólnej, Z^ i tętnic I i III środa miesiąca dr med. Grzegorz OSZKINIS chorób oczu czwartek dr med. Andrzej STYSZYŃSKI chorób skóry dzieci i dorosłych piątek lek. med. Małgorzata LULA chorób nerek, pęcherza, prostaty i jąder piątek lek. med. Jacek LULA mom

20 Nr 21. str 1 OGŁOSZENIA 24 maja 1996 r. Sześciotom owe dzieło w dwunastu księgach. Ekskluzywne wydanie w twardej oprawie. Proponujemy sprzedaż za zaliczeniem pocztowym. Wysyłka poszczególnych ksiąg odbywa się co miesiąc. Aktualna cena każdej księgi: 15 zł + koszt przesyłki. «Uji U ^'J iii/ ksiąg 23 zaliczeniem pocztowym. imięinaamskd... ******** I...- '*W*i Zamówienia należy nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem: Non S top Press, skr. poczt. 235, Sopot 1, tel. (0-58) fax (0-58) Zamawiam komplet 12 ksiąg "Drugiej wojny światowej". Zobowiązuję się do odbioru raz w miesiącu poszcze- REGULA VIT DLA PUSZYSTYCH W walce puszystych o powrót do szczupłej sylwetki, obok przeróżnych diet, zalecane są mieszanki ziołowe. Dzięki różnorodnym komponentom występującym w ziołach roślinne środki są często skuteczne w chorobach i zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego oraz gruczołów trawiennych. DZIAŁA ADDACYJNIE Aby lepiej poznać ich mechanizm działania warto przyjrzeć się bliżej ważniejszym składnikom mieszanki ziołowej REGULA VIT. Należą do nich: korzeń mniszka (Radix taraxaci) pobudzający wydzielanie soku żołądkowego, kora kruszyny (Cortex frangulae) o działaniu przeczyszczającym, liść mięty (Folium menthae) i kwiat rumianku (Flos chamomillae) ułatwiające trawienie i wreszcie morszczyn pęcherzykowaty (Focus vesiculosus) źródło polisacharydów i jodu. Wymienione powyżej składniki działają addacyjnie. Zatem ich efekt biologiczny stanowi sumę działań farmakologicznych poszczególnych substancji zawartych w ziołowej herbatce REGULA VIT produkcji Vitax. Zwiększaj ąone przemianę materii, zmniejszają wchłanianie składników pokarmowych wjelitach i ułatwiają wypróżnianie. Zapobiegają dalszemu przyrostowi wagi ciała i przy systematycznym stosowaniu zmniej szaj ąnad wagę. UŁATW IA ODCHUDZANIE Odchudzanie wymaga wyrzeczeń. Odpowiednia dieta i aktywność ruchowa wsparta herbatką REGULA VIT może ułatwić proces odchudzania. Ziółka te w postaci naparu (1 łyżkę ziół lub 1 saszetkę zalać szklanką wrzątku i pozostawić pod przykryciem na 10 minut) wykazują działanie przeczyszczające, przeciwzapalne i regulujące przemianę materii, szczególnie gdy zaburzenia powodowane są brakiem jodu. Przy systematycznym piciu po 1 szklance naparu 2 razy dziennie REGULA VIT (zarejestrowany przez Min. Zdrowia i Opieki Społecznej pod nr 5638) przyczynia się do zmniejszenia nadwagi i zapobiega dalszemu przyrostowi ciała. REGULA VIT to jedria z kilku dostępnych na naszym rynku ziołowych mieszanek przyspieszających przemianę materii i poprawiających samopoczucie, której producent - Zakład Leków Ziołowych VITAX w Dobrzycy zapewnia wyjątkowąjakość surowca. Występuje w opakowaniach 100- i 40-gramowych oraz w wygodnych do parzenia saszetkach bibułowych w porcjach jednorazowych po 2 gramy. Prof, dr hab. Jerzy Lutomski PRZETA RG N IEO G RANICZO N Y Z a r z ą d S p ó łd z ie ln i M ie s z k a n io w e j L o k a t o r s k o - W ła s n o ś c io w e j w J a r o c i n i e ogłasza PRZETARG NA SPRZEDAŻ MIESZKANIA WŁASNOŚCIOWEGO położonego w Jarocinie, os. Konstytucji 3 Maja 4 2 / 20 o pow. użytkowej 61,5 m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju Ustalono cenę wywoławczą na kwotę zł. Przetarg odbędzie się w dniu r. o godz w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Kościuszki 3 (nad kawiarnią Klubowa ). Mieszkanie można oglądać w dniu r. w godz. od do Przed przestąpieniem do przetargu należy wpłacić vadium w wysokość'. 10 % ceny wywoławczej, tj ,10 zł, w kasie tutejszej spółdzielni, najpóźniej do godz w dniu przetargu. (229/96) Z a r z ą d M i a s t a i G m in y w Ż e r k o w i e ogłasza P R Z E T A R G N A N A D Z Ó R I N W E S T O R S K I nad robotami remontowo - instalacyjnymi w obiektach gminnych w zakresie: budowlanym, elektrycznym, wodno - kanalizacyjnym, instalacji gazowych Oferty prosimy przesyłać do dnia 31 maja 1996 roku. Z a r z ą d M i a s t a i G m in y w Ż e r k o w i e ogłasza P R ZETA R G N IEO G R A N IC ZO N Y na wykonanie naprawy więźby i przełożenie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lubinii Małej Szczegółowych informacji dotyczących zakresu remontu uzyskać można w UMiG Żerków, pokój nr 10, u p. Krzysztofa Kopielskiego. Oferty określające zakres robót i cenę usługi prosimy złożyć w Sekretariacie UMiG Żerków do dnia 15 czerwca 1996 r. Z a r z ą d M i a s t a i G m in y w Ż e r k o w i e (w porozumieniu z Zarządem Gminy Nowe Miasto) ogłasza 1 HI1 U li na wykonanie mostu na rzece Lubieszka służącego rolnikom ze wsi Stęgosz i Radliniec Dokumentacja do wglądu w UMiG Żerków, pok. nr 9. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami - Zenon Maciudziński. Oferty należy złożyć do dnia 31 maja 1996 r. w Sekretariacie UMiG Żerków. ROLETY, B R A M Y DRZWI wew nętrzne i zewnętrzne w czterech kolorach O ŚCIEŻNICE na grubość każdego muru Krótkie terminy realizacji zamówienia Zakład Produkcyjno M ontażowy,,zarox", ul. CmentarnaŚB WITASZYCE 1224/96) Wielkopolskie Zakłady Mięsne Sp. z o. o. MASARNIA w SOLCU WLKP. ul. S po rto w a ZATRUDNI OD ZARAZ Tfc- g łów n ą księgową (z praktyką w branży) panią do prac o g ólnobiurowych u b o jo w có w ir pom ocników przy uboju Inform acje osobiście lub tel. ( ) PASAŻ H A N D L O W Y Jarocin, Barwickiego 7 c zynny w soboty zaprasza do następujących branż 1. art. gospodarstwa dom o w ego 2. obuw ie 3. art. biurow o-szkolne 4. odzież m łodzieżowa 5. chemia 6. odzież dziecięca 7. nabiał 8. bielizna 9. odzież z Indii {207/96) HURTQW M À D R O Iiü Jarocin, ul. Przemysłowa 1 poleca: Zapraszamy od wtorku do soboty w godz

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk Protokół nr 14/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa odbytego w dniu 17 stycznia 2014 roku w godz.10 00 w sali Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 133/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 06 lipca 2006 r. w godz. od 9 00 do 10 30 * * *

Protokół Nr 133/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 06 lipca 2006 r. w godz. od 9 00 do 10 30 * * * Protokół Nr 133/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 06 lipca 2006 r. w godz. od 9 00 do 10 30 * * * Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015 1 P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w dniu 30 grudnia 2015 roku. Obrady trwały od godz. 15 30 do godz. 16 15 Podjęto

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. PROTOKÓŁ NR 33.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.8 35. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY.

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. DRODZY PIĄTOKLASIŚCI! Palić, czy nie palić - oto jest pytanie, na które uczniowie będą mieli okazję odpowiedzieć już w środę 3 listopada

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 ***

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ Witaj Św. Stanisławie, czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad? - Witam. Tak bardzo chętnie udzielę wywiadu. Gdzie i kiedy się urodziłeś? - Urodziłem się w Październiku 1550r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 BR.0012.4.3.2013 BR.0012.5.3.2013 BR.0012.7.3.2013 Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA RODZINNY FESTIWAL

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA RODZINNY FESTIWAL ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA RODZINNY FESTIWAL BĘDZIE DUŻO MUZYKI, W ROLACH GŁÓWNYCH ŚPIEWAJĄCE DZIECI I ZAPROSZENI GOŚCIE DATA: MIEJSCE: 04-06-2016 (SOBOTA) WOK W MIESZKOWIE ORGANIZATORZY: PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła o godz.15 15. Obradom

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1 ================== Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy

P u n k t 1 ================== Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy P R O T O K O Ł V/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 24 kwietnia 2015r. w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku w godz. 8 00-9 00 W sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr IV/2015

P r o t o k ó ł Nr IV/2015 P r o t o k ó ł Nr IV/2015 z Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu 26 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach. Sesję rozpoczęto o godz. 11-ej. Radni obecni :

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5/2007 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Jaworznie. GODZINA w godz DATA 21 luty 2007 r.

PROTOKÓŁ NR 5/2007 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Jaworznie. GODZINA w godz DATA 21 luty 2007 r. PROTOKÓŁ NR 5/2007 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Jaworznie Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 20 luty 2007 r. GODZINA w godz. 14.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 31 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

XVII Międzynarodowy Festiwal Tańca Gorzów czerwca PATRONAT - Minister Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

XVII Międzynarodowy Festiwal Tańca Gorzów czerwca PATRONAT - Minister Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego XVII Międzynarodowy Festiwal Tańca Gorzów 2010 25-30 czerwca 2010 PATRONAT - Minister Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ORGANIZATOR - Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok

Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. W 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło reformę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE NR 2/2013 Zaproszenie W tym roku podjęliśmy kolejną próbę spotkań połączonych ze wspólnym śpiewaniem. A okazja ku temu jest doskonała. Zbliżają się święta

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Założenia regulaminowe:

Założenia regulaminowe: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie zaprasza: Solistów, Zespoły folklorystyczne, Biesiadne i Kapele Podwórkowe do udziału w XII Pomorskim Przeglądzie Zespołów folklorystycznych, Biesiadnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.04.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego wygaśnięcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączoną listą obecności - sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności

Bardziej szczegółowo

Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury komunalnej

Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury komunalnej Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury komunalnej Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Warszawa, 2014-11-04

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. PROTOKÓŁ NR 9.2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław Kielak

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXIV z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Protokół nr XXIV z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 14 sierpnia 2012 r. Rybnik, dnia 20 sierpnia 2012 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK PN-EN ISO 9001:2009 Or.0002.7.2012 (2012/071614) Protokół nr XXIV z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

XVIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej

XVIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej XVIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej 3 MAJA 2014 XVIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I. Organizator: Miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku Biuro Organizacyjne Festiwalu:

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

REJESTR INTERPELACJI I WNIOSKÓW RADNYCH

REJESTR INTERPELACJI I WNIOSKÓW RADNYCH R 0045 KAT. A REJESTR INTERPELACJI I WNIOSKÓW RADNYCH III KADENCJA 2006-2010 złożenia Interpelacja zapytanie 1. 14.12.2006 Romuald Gruchalski udzielenia informacji gdzie mieszkańcy ul. Św. 19.12.2006 Ducha

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/139/2011 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/139/2011 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/139/2011 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia r.

Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia r. Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 14.09. 2016r. Porządek posiedzenia: 1. Powitanie zebranych przedstawicieli wszystkich klas. 2. Wybór protokolanta. 3. Zapoznanie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 czerwca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 czerwca 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 czerwca 2015 r. 1. Jarosław Wróblewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 2. Agnieszka Walczak Wiceprzewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo