8. Faktura VAT TAK 9. Napęd na przednią oś 10. Typ nadwozia blaszak 11. Wymiary samochodu a) rozstaw osi mm b) długość min.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. Faktura VAT TAK 9. Napęd na przednią oś 10. Typ nadwozia blaszak 11. Wymiary samochodu a) rozstaw osi mm b) długość min."

Transkrypt

1 Radlin, dn r. MOSiR/ZD-381/06/19 ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na: Dostawę samochodu dostawczego do 3,5 tony dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie I. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Korfantego Radlin II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bezwypadkowego, używanego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony spełniającego następujące warunki: L.p DANE TECHNICZNE POJAZDU PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 1. Typ samochodu dostawczy 2. Rok produkcji od 2015 roku 3. Przebieg do km 4. Gwarancja min 6 miesięczna 5. Ładowność min 750 kg 6. Bezwypadkowy, potwierdzone aktualną ekspertyza TAK 7. Komplet dokumentów do rejestracji pojazdu TAK 8. Faktura VAT TAK 9. Napęd na przednią oś 10. Typ nadwozia blaszak 11. Wymiary samochodu a) rozstaw osi mm b) długość min mm 12. Liczba drzwi 4-drzwiowy lub 5-drzwiowy 13. Liczba miejsc Silnik rodzaj paliwa Diesel /benzyna / LPG 15. Pojemność skokowa silnika cm³ 16. Moc silnika KM 17. Układ kierowniczy ze wspomaganiem TAK

2 18. Skrzynia biegów manualna 19. Systemy wspomagania a) ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) b) ESP (system stabilizacji toru jazdy) c) ASR (system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania) lub równoważne 20. Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi 21. Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane 22. Szyby boczne elektrycznie sterowane z przodu 23. Fotel kierowcy: a) regulowany 24. Regulacja kolumny kierownicy dwie płaszczyzny: odległość i wysokość 25. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów (czołowe i boczne) 26. Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe pasy bezpieczeństwa 27. Przednie zagłówki zagłówki z regulacją wysokości i kąta pochylenia 28. Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem (2 kpl kluczy) 29. Zabezpieczenia i blokady autoalarm obwodowy 30. Klimatyzacja Automatyczna 31. Światła przeciwmgielne przednie i tylne 32. Komputer pokładowy TAK 33. Radioodtwarzacz Wbudowany z kompletem głośników 34. Dywaniki a) gumowe (komplet) b) materiałowe (komplet) 35. Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa TAK 36. Opony letnie TAK (komplet) 37. Opony zimowe TAK (komplet) 38. Koło zapasowe dojazdowe TAK 39. Zestaw naprawczy do kół a) klucz do kół b) podnośnik 40. Dodatkowe wyposażenie bhp a) gaśnica b) ostrzegawczy trójkąt odblaskowy c) apteczka

3 III.ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: a) sprzedaż używanego, bezwypadkowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, b) dostawę pojazdu do siedziby zamawiającego tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Korfantego 17, Radlin IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Każdy wykonawca może złożyć kilka ofert. 2. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami. 3. Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 5. Wraz z ofertą należy złożyć zdjęcia proponowanego pojazdu: przód, tył, lewa, prawa strona pojazdu oraz wnętrze oferowanego pojazdu. 6. Wszelkie zmiany, poprawki dokonane w ofercie muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. VI. RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 1. Cena oferty 60 pkt Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów, wynikającą ze wzoru: najniższa cena oferty C = x 60 pkt cena badanej oferty gdzie C punkty przyznane za kryterium ceny Cena przedstawiona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem, realizacją ww. zamówienia 2. Rok produkcji pojazdu - 15 pkt Rok produkcji pkt Rok produkcji 2017 i powyżej 15 pkt 3. Przebieg pojazdu 10 pkt przebieg pojazdu km i powyżej 5 pkt przebieg pojazdu km i poniżej 10 pkt

4 4. Gwarancja 15 pkt Gwarancja 2 lata 15 pkt Gwarancja 1 rok - 10 pkt Gwarancja 6 miesięczna 5 pkt VII. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Zdjęcia pojazdu zgodnie z punktem V niniejszego zaproszenia 2. Aktualna ekspertyza potwierdzająca bezwypadkowość pojazdu 3. Dokument z którego wynika upoważnienie do podpisania oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę. VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: Propozycję należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radlinie do dnia r. Ofertę można złożyć: a) e:mail: b) osobiście lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Korfantego 17, Radlin. IX. DODATKOWE WYMAGANIA I INFORMACJE: 1. Pojazd powinien posiadać komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia lub z innego ważnego powodu. 3. Osoby do kontaktu : Kwestie formalne - Tatiana Szewczyk nr tel Kwestie techniczne Witold Łupiński nr tel (podpis osoby upoważnionej ) Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych udostępniamy na stronie internetowej pod adresem na tablicy informacyjnej ulokowanej w naszej siedzibie oraz w formie udostępnianego na życzenie wydruku.

5 zał. Nr 1 do zaproszenia Nazwa firmy: Adres: (kod, miejscowość, ulica, województwo)... NIP: Numer telefonu: ) P R O P O Z Y C J A C E N O W A Niniejszym składam propozycję cenową na: Dostawę samochodu dostawczego do 3,5 tony dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie 1. OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA: Cena netto zł + podatek VAT = cena brutto.. zł słownie: DANE TECHNICZNE POJAZDU: Lp. DANE TECHNICZNE POJAZDU PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 1. Typ samochodu 2. Rok produkcji 3. Przebieg 4. Gwarancja 5. Ładowność 6. Bezwypadkowy, potwierdzone aktualną ekspertyza 7. Komplet dokumentów do rejestracji pojazdu 8. Faktura VAT

6 9. Napęd 10. Typ nadwozia 11. Wymiary samochodu 12. Liczba drzwi 13. Liczba miejsc 14. Silnik rodzaj paliwa 15. Pojemność skokowa silnika 16. Moc silnika 17. Układ kierowniczy ze wspomaganiem 18. Skrzynia biegów 19. Systemy wspomagania 20. Hamulce tarczowe 21. Lusterka zewnętrzne 22. Szyby boczne 23. Fotel kierowcy: 24. Regulacja kolumny kierownicy 25. Poduszki powietrzne 26. Pasy bezpieczeństwa 27. Przednie zagłówki 28. Centralny zamek 29. Zabezpieczenia i blokady 30. Klimatyzacja 31. Światła przeciwmgielne 32. Komputer pokładowy

7 33. Radioodtwarzacz 34. Dywaniki 35. Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa 36. Opony letnie 37. Opony zimowe 38. Koło zapasowe dojazdowe 39. Zestaw naprawczy do kół 40. Dodatkowe wyposażenie bhp 3. TERMIN REALIZACJI ZADANIA : Termin wykonania zamówienia 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4. GWARANCJA: Wykonawca udziela... Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem oraz wzorem umowy* i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. W razie wybrania naszej propozycji, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.... (podpis osoby składającej propozycję) Załączniki: Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty, informacje: Załączniki do formularza oferty: TAK NIE Zdjęcia pojazdu zgodnie z pkt V niniejszego zaproszenia Aktualna ekspertyza potwierdzająca bezwypadkowość pojazdu Dokument z którego wynika upoważnienie do podpisania oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę. Inne (jakie)...

8 Umowa nr MOSiR/ZD-38106/2019 W dniu r. w Radlinie pomiędzy: Nabywca: Miasto Radlin, ul. Rymera 15, Radlin, NIP: Odbiorca: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Radlin, ul. Korfantego 17 reprezentowanym przez Witolda Łupińskiego zwanym dalej Zamawiającym. a... z siedzibą w... reprezentowaną/ym przez... zwaną/ym dalej Wykonawcą umowa została zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych o następującej treści: 1 1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pod nazwą: Dostawę samochodu dostawczego do 3,5 tony dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie - zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 1. Wartość zakupu nie może przekroczyć kwoty maksymalnej przedstawionej w ofercie: netto:... zł obowiązujący podatek VAT... zł łącznie:... zł brutto (słownie:... złotych) Faktura wystawiona zostanie po dostarczeniu, przekazaniu pojazdu Zamawiającemu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami wymaganymi do rejestracji pojazdu.. Dane do faktury: Nabywca: Miasto Radlin, ul. Józefa Rymera 15, Radlin, NIP: Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Korfantego 17, Radlin 2. Płatność zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem w ciągu 14 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawca udziela... gwarancji na dostarczony pojazd. Termin gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru pojazdu, o którym mowa w 5 niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych napraw w okresie obowiązywania gwarancji. 5 Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zobowiązuje się do: a) zapewnienia środków finansowych na realizację zadania b) Odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny. 7

9 1. Wykonawca jest zobowiązany do: a) dostarczenia, przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie określonym w 5 do siedziby Zamawiającego. b) przekazania wraz z fakturą wszystkich potrzebnych dokumentów gotowych do rejestracji pojazdu przez Zamawiającego. b) dostarczenia, przekazania pojazdu zgodnego ze złożoną ofertą, wolnego od wad fizycznych i prawnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto za wartości zamówienia, b) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych 3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 4. Wykonawca w razie zaistnienia okoliczności określonych w ust.1 niniejszego wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionej faktury. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez są właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 11 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych udostępniamy na stronie internetowej pod adresem na tablicy informacyjnej ulokowanej w naszej siedzibie oraz w formie udostępnianego na życzenie wydruku.