MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION"

Transkrypt

1 MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E0 67R-0470EX6.doc dotyczace: [/ concerning: UDZIELENIA HOMQLOGACJI APPROVAL GMNTED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI APPROVAL EXTENDED ODMOWY HOMOLOGACJI APPROVAL REFUSED COFNIgCIA HOMOLQGACJI APPROVAL WTHDMWN OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED typu wyposazenia do zasilania gazem ciekfym (LPG) na podstawie Regulaminu nr 67 EKG ONZ. of a type of LPG equipment pursuant to Regulation 67. Nr homologacji: E0 67R-0470 Nr rozszerzenia: 6 Approval : Extension : Elementy wyposazenia do zasilania LPG: ll LPG equipment considered: Zbiornik typu ZT-3.00H l^cznie z zestawem osprz^tu podl^czonego do niego - jak podano w Dodatku 1 do niniejszego zawiadomienia. Container of a type ZT-3.00H including the configuration of accessories fitted to the container, as laid down in appendix 1 to this communication. Zawor ograniczajqcy napelnienie do 80% 80 per cent stop valve level indicator (zawor upustow}') pressure relief valve (discharge valve) Nadcisnieniowe urzqdzenie bezpieczenstwa pressure relief device zaworem ograniczajqcym wyptyw remotely controlled service valve with excess flow valve tqcznie z nast^pujqcym osprz^tem: multivalvc, including the following accessories: gas tight housing Elektryczne zlqcze zasilania (pompa/organ sterujqcy)u power supply bushing (pump/actuators)

2 E0 67R-0470EX6.doc Pompa paliwa Fuel pump Parownik/regulator cisnienia Vaporizer/pressure regulator Zawor odcinajqcy Shut off valve Zawor z\\totny Non-return valve przewodu gazowego Gas-tube pressure relief valve Zlqcze robocze Service coupling Przewod gigtld Flexible hose Oddalony vvlew paliwa Remote filling unit Urzqdzenie wtrysku gazu lub wtryskiwacz Gas injection device or injector Magistrala paliwowa Fuel rail Urzqdzenie dawkujqce gaz Gas dosage unit Mieszalnik gazu Gas mixing piece Elektroniczna j ednostka steruj qca Electronic control unit Czujnik cisnienia/temperatury Pressure/temperature sensor Zcspot filtra LPG LPG filter unit ^SDx.-*^,. "^. > - x m Nazwa handlowa lub marka Trade name or mark Nazwa i adres wytworcy Manufacturer's name and address Sp. z o.o. ul. Poznanska 54, PL Siupsk Nazwa i adres przedstawiciela wytworcy (o ile wystepuje) If applicable, name and address of manufacturer's representative Data przedstawienia do homologacji: Submitted for approval on: nie dotyczy N/A Placowka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie WYDZIAL TRANSPORTU badan homologacyjnych: POLITECHNIKI SL^SKIEJ Technical service responsible for conducting approval tests: ul. Krasinskiego 8, PL-40-9 Katowice ^j ISWP ic; /r- -/7-

3 E067R-0470EX6.doc Data sprawozdania wydanego przez t placowk?: Date of report issued by that service: Numer sprawozdania wydanego przez t placowk?: U-753/RT /1/ Number of report issued by that service: Homologacja: Approval: udziclona/odmowiona/rozszerzona/cofnigta grantcd/refused/extended/withdra^vn Powod (Powody) rozszerzenia homologacji (o ile wystejmjaj: zmiany w konfiguracji osprz^tu OMB Saleri typ B3 i B5 Reason(s) of extension (if applicable): changes in OMB Saleri type B3 and B5 configuration of accessories Miejscowosc: Place: Data: Date: Podpis: Signature: M/N/ST Warszawa Miiiwif u-)l v/ / /';.' %.?; '-' ; 14 Dokumenty zalajczone do wystapienia o homologacj^ lub jej rozszerzenie sa^ dost^pne na zajdanie The documents filed with application or extension of approval can be obtained upon request Opis techniczny wraz z rysunkami Technical description and drawings Sprawozdanie z badan nr: U-753/RT /1/ Test report " Niepotrzebne skreslic Strike out what does not apply -3/7-

4 Dodatek 1 (tylko zbiorniki) Appendix 1 (containers only) E0 67R-0470EX6.doc 1. Charakterystyki zbiornikow ze zbiornika podstawowego (zestaw 00) Container characteristics from the parent container (configuration 00) (a) Nazwa handlowa lub marka: Trade name or mark: (b) Ksztalt: Shape: (c) Material: Material: Otwory: Openings: (d) Grubosc scianki: Wall thickness specjalny, toroidalny, pelny special, toroidal P310NB plyta armaturowa czterootworowa plate with four openings 3,0 mm mm (e) Srednica (zbiorniki cylindryczne): nie dotyczy Diameter (cylindrical container): N/A (f) Wysokosc (specjalny ksztaft zbiornika): 0 mm Height (special container shape): (g) Powierzchnia zewn^trzna: cm External surface: cm (h) Zestaw osprz^tu podl^czonego do zbiornika: patrz Tabela 1 Configuration of accessories fitted to container: see table 1. L.p. a b c d e f g h j ' Tabela 1 (Table 1) Dotyczy Item Zawor ograniczaja^cy napehiienie do 80 % 80 per cent stop valve Nadcisnieniowy zawor bezpieczeristwa zaworem ograniczaja_cym wyplyw Pompa paliwa Fuel pump Elektryczne zla_cze zasilania (pompa/organ steruj^cy) Power supply bushing (pump/ actuators) Zawor zwrotny Non return valve Nadcisnieniowe urza^dzenie bezpieczenstwa Pressure relief device e VALTEK Nr homologacji Approval E867R138 E467R 9300 E67R 000 E467R 0043 E0 67R fr rozszerzenia Extension 7,10-4/7-

5 . Wykaz rodziny zbiornikow List of the container family: E0 67R-0470EX6.doc Lp. 0 e ZT-3.00H Srednica/wysokosc Diameter/Height [mm] 0 Tabela (Table ) Pqjemnosc Capacity [1] Powierzchnia zewn^trzna External surface [cm] Konfiguracja osprz^tu [kody] I/ Configuration of accessories [codes], IL~..^ 05V&6'"< a b c d e al bl cl dl el a b c d e zaworem ograniczaja_cym wypryw zaworem ograniczaja^cym wypryw zaworem ograniczaja^cym wypryw / ZBLPG 7 / A / E867R138 E4 67R 9300 E67R 000 E467R 0043 E0 67R 0367 E867R138 E467R 9300 E067R 0033 E4 67R 0043 E0 67R 0367 E867R138 E4 67R 9300 E1367R 00 E4 67R 0043 E0 67R 0367 ^ * y. \vv-i : f- 3. Wykaz mozliwych zestawow osprz^tu podla^czonego do zbiornika: of the possible configurations of accessories fitted to the contained \ ' Tabela 3 (Table 3) ^ Lp. Element wyposazenia Accessories e Nr homologacji Approval Konfiguracja Exte~n^ion osprzeju*7 - Config. of 7, 10 7, 10 7,10 accessories* /7-

6 E0 67R-0470EX6.doc Lp. a3 b3 c3 d3 e3 a4 b4 c4 d4 e4 a5 b5 c5 d5 e5 a6 b6 c6 d6 e6 Element wyposazenia Accessories zaworem ograniczaja^cym wypfyw zaworem ograniczaja^cym wypfyw zaworem ograniczaja^cym wypfyw Zawor ograniczaja_cy napemienie do 80 % 80 per cent stop valve zaworem ograniczaj^cym wypfyw e SRG VALTEK-71 7 *' SRG487 ZBLPG 7 / SRG487 A 146 VALTEK-71 7 / OMB Saleri B4 OMB Saleri B5 OMB Saleri B31' ) Nr homologacji Approval E867R138 E467R0038 E67R 000 E4 67R 0043 E0 67R 0367 E867R138 E467R0038 E0 67R 0033 E4 67R 0043 E067R 0367 E867R138 E4 67R 0038 E1367R 00 E467R0043 E0 67R 0367 E467R 6 E467R 9300 E467R 7 E867R4449 E0 67R 0367 Nr rozszerzenia Extension ~-<\ L^i «^\%N^ X* 7,10 Konfiguracja osprz^tu*7 Config. of accessories*1 -?$& \-?, ' : -'' - \. i ~. : : ' ' f, $ rt i '- : '':', Uwaga - patrz na nast^pnej stronie (Remark) - see next page -6/7-

7 E0 67R-0470EX6.doc 1) Dopuszcza si alternatywna^ zabudow? zdalnie sterowanego zaworu roboczego z zaworem ograniczaja^cym wypiyw: The following remotely controlled service valve with can be alternatively mounted: , nr homologacji (approval ) E8 67R MED 8 nr homologacji (approval ) E8 67R OMB B3 nr homologacji (approval ) E8 67R 4449 Ext. ) Dopuszcza si? alternatywna^ zabudow? nastejuija^cej gazoszczelnej obudowy: The following gas-tight housing can be alternatively mounted: - DEL-al. (typed) nr homologacji (approval ) E4 67R 03 - s?> - s - <fej ". S ( ^^..'r- ': --. ii " / C ' V X,,...-- \'v -7/7-

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E0 67R-090EX dotyczajce: concerning: UDZffiLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL G&INTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION dotyczace: ]/ UDZIELENL\I concerning: APPROVAL GMNTED, ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa E0 67R-0400EX4.doc dotyczajce: ' concerning: ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL G&4NTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa E0 67R-0405EX4.doc dotycza_ce: \i concerning: ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GMNTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E0 67R-0599EX6.doc dotyczace: l/ concerning: UDZIELEMA HOMOLQGACJI APPROVAL G&iNTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010900EXl.doc dotycza^ce: concerning: UDZ1ELENTA HOMOLOGACJI APPROVAL GR.4NTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E2067R-0931EXl.doc dotycza^ce: concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GMNTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E0 67R-010403EX4.doc dotyczajce: ' concerning: UDZIELENIA HOMQLOGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMffiNffi COMMUNICA TION E0 67R-0764EX1 dotyczace: v concerning: UDZIELEMA HOMOLOGACJI APPROVAL G&1NTED

Bardziej szczegółowo

Ezq. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIEME. COMMUNICATION

Ezq. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIEME. COMMUNICATION MNSTER TRANSPORTU MNSTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWADOMEME. COMMUNCATON E20-67R-010417EX4 dotyczqce:1/ concerning: Ezq +PPR9WL GW+NTFD ROZSZERZENA HOMOLOGACJ APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0 67R-0475EX7.doc dotycza_ce: concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GMNTED

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION. +PPROWL Cfu,INTED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI APPROVAL EXTENDED /,,,,,,,,,,,,,,1 P P RA WI L R E F AS E D.

ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION. +PPROWL Cfu,INTED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI APPROVAL EXTENDED /,,,,,,,,,,,,,,1 P P RA WI L R E F AS E D. l MNSTER TRANSPORTU MNSTER OF TRANSPORT ul. Chalubifskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWADOMENE COMMUNCATON E20-67R-010681EX2 dotyczqce: i concerning: Ezo +PPROWL Cfu,NTED ROZSZERZENA HOMOLOGACJ APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION dotyczace:17 concerning: UDZEELENIA HQMOLQGACJI APPROVAL GMNTED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010560EX2.doc dotyczace: concerning: UDZEELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

Fzo. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubirfrskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATIO]{ 4PPREVIL WTTHDfu+WN

Fzo. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubirfrskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATIO]{ 4PPREVIL WTTHDfu+WN MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubirfrskiego 416, PL-00-928 Warszawa E20-67R-010416EX5 dotyczqce: t/ concerning: Fzo TI ZAWIADOMIENIE COMMUNICATIO]{ +PPREW4L G%,+NTED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010559EX2.doc dotyczaee: concerning: UDZffiLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION AND MARITIME ECONOMY ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION dotyczace: 17 UDZIELENL\I

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chatobinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chatobinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chatobinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa E20-67R-010563EX2.doc dotyczace: \i concerning: ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION UDZffiLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010926.doc dotyczqce:ll concerning: UDZBELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubiiiskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubiiiskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubiiiskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010556EX2.doc dotyezaee:l/ concerning: UDZBBLENIA HOMOLQGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chafobinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chafobinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chafobinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010564EX2.doc dotyczqee:l/ concerning: UDZEELENIA HOMQLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010441EX6.doc dotyczqee:l/ concerning: UDZCBLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GR.WTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-01067EX3.doc dotyczqce:l/ concerning: UDZEBLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010558EX2.doc dotycza_ce:ll concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chatobinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chatobinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chatobinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010457EX6.doc dotyczajse: u concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010588EX3.doc dotyczajce: concerning: UDZELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa E0-67R-010591EX3.doc dotyczaj^e: concerning: ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION UDZIELENIA HQMOLOGACJI APPROVAL G&1NTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010455EX5.doc dotyczace: concerning: UDZBELENIA HQMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt z dnia 25 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania W SAMOCHODZIE BMW Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0032 Wytwórca pojazdu BMW Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu Typ a Objętość skokowa 2494 cm 3 Moc maksymalna 141 kw Moc na cylinder 23,5 kw Poziom

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wykaz elementów dopuszczonych do montażu

Zał. Nr 1 Wykaz elementów dopuszczonych do montażu Zał. Nr 1 Wykaz elementów dopuszczonych do montażu na dzień 28.08.2013 Nazwa LP Nazwa elementu Typ Nr Homologacji Producenta LPG - REDUKTORY / REGULATORY CIŚNIENIA / PAROWNIKI 1 DAMEX SCORPION E20 67R

Bardziej szczegółowo

znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Dane montaŝu Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Dane montaŝu Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Homologacja R115 E20 #115 00 00031 Wytwórca pojazdu Skoda Holding a.s. Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu Octavia Typ silnika BSE Objętość skokowa 1595 cm 3 Moc maksymalna

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMON 1C A TION E0-67R-010630EX3.doc dotyczajce:l/ concerning: UDZEBLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R

WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R REDUKTOR / PAROWNIK nr.hom. AC Spółka Akcyjna R01 E8 67R 01 4619 ZAVOLI ZETA E13 67R 01 0276 BORMECH Sp. z o.o. BOR 1 E8 67R 01 4909 H&L Propan s.r.o. MAGIC III E20 67R 01 0896 LOVATO RG92 E4 67R 01 92006

Bardziej szczegółowo

Bia³y. Niebieski. Br¹zowy I 0 II. Prze³¹cznik trybu pracy. Sygnalizacja rezerwy (Czerwona dioda) Bezpiecznik max. 5A

Bia³y. Niebieski. Br¹zowy I 0 II. Prze³¹cznik trybu pracy. Sygnalizacja rezerwy (Czerwona dioda) Bezpiecznik max. 5A Regulacja czasu otwarcia zaworu gazowego Zawór benzynowy I - jazda na benzynie 0 - dopalenie siê paliwa z gaÿnika przy przejœciu na gaz II - jazda na gazie Czujnik rezerwy 324 GAZ Sygnalizacja otwarcia

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-01068EX3.doc dotycza^ce: concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Nr homologacji

Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Nr homologacji Wykaz urządzeń dopuszczonych do montażu na świadectwie homologacji nr PL*0037*00/G. Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Nr homologacji F.H.U. PALACAR KR wersje KR-1 i KR-2 E20 67R 01 00912 KRW 3 E20 67R

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0037 Wytwórca pojazdu FORD Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu JH1 Fiesta Typ a Objętość skokowa 1299 cm 3 Moc maksymalna 51 kw Moc na cylinder 12,75 kw Poziom emisji

Bardziej szczegółowo

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM September / Wrzesień 2013 Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM Low pressure detergent suction with adjustment of the quantity from an

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

OMB Saleri S.p.A. OMB E8 67R OMB Saleri S.p.A. OMB E4 E8 67R WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.

OMB Saleri S.p.A. OMB E8 67R OMB Saleri S.p.A. OMB E4 E8 67R WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT. REDUKTOR / PAROWNIK nr.hom. AC Spółka Akcyjna AC R01 E8 67R 01 4619 AC Spółka Akcyjna AC R02 E8 67R-01 6865 ZAVOLI ZETA E13 67R 01 0276 BORMECH Sp. z o.o. BOR 1 E8 67R 01 4909 H&L Propan s.r.o. MAGIC III

Bardziej szczegółowo

SPIS LPG CNG AKCESORIA SPIS REDUKTORY LPG ZESTAWY LPG REDUKTORY CNG ZESTAWY CNG AKCESORIA...15 KONTAKT...

SPIS LPG CNG AKCESORIA SPIS REDUKTORY LPG ZESTAWY LPG REDUKTORY CNG ZESTAWY CNG AKCESORIA...15 KONTAKT... SPIS LPG CNG AKCESORIA SPIS... 02 REDUKTORY LPG... 03 ZESTAWY LPG... 07 REDUKTORY CNG... 10 ZESTAWY CNG... 13 AKCESORIA...15 KONTAKT... 23 02 REDUKTORY LPG With Elektroniczny lock-off valve Homologacja

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

OMB Saleri S.p.A. OMB E8 67R WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R

OMB Saleri S.p.A. OMB E8 67R WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R REDUKTOR / PAROWNIK nr.hom. AC Spółka Akcyjna AC R01 E8 67R 01 4619 AC Spółka Akcyjna AC R02 E8 67R-01 6865 ZAVOLI ZETA E13 67R 01 0276 BORMECH Sp. z o.o. BOR 1 E8 67R 01 4909 H&L Propan s.r.o. MAGIC III

Bardziej szczegółowo

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO UDT-CERT

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO UDT-CERT URZAD DOZORU TECHNICZNEGO Manufacturer: Code/Testing Standard: Date of welding: Type ofjoint and weld: Grupa(y) materialu(ów) podstawowego(ych) i podgrupa(y): Parent Material Thickness (mm): Weld MetalThickness

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Kod Rozmiar Bie nik LI SI RF FR Opony do samochodów osobowych - seria 80 13" 0362001000 135/80R13 rallye 680 70

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062 CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA SYSTEMU JAKOŚCI CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL BUREAU VERITAS S.A., działając w ramach przyznanej notyfikacji (jednostka notyfikowana numer 0062), zaświadcza, że system

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW] DUAL FUEL PL DEGA Diesel and Gas Mixture Wykres mocy [KW] LPG Powietrze Spaliny +LPG Termopara spalin tylko!! Korzyści z zastosowania zasilania Dual Fuel System doskonale nadaje się do pojazdów ciężarowych,

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

PowerTech TM. Silniki John Deere Podział i typy silników 6125HF HF HF TF TF250

PowerTech TM. Silniki John Deere Podział i typy silników 6125HF HF HF TF TF250 PowerTech TM Silniki John Deere Podział i typy silników 6125HF070 6081HF001 6068HF475 3029TF120 4045TF250 Identyfikacja silnika 4045HF D -wolnossący T- turbodoładowany H- turbodoładowany z chłodzeniem

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 20.10.2016 L 285/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Protective and safety clothing

Protective and safety clothing Protective and safety clothing Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41690262.aspx External tender id 364826-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

Inquiry Form for Magnets

Inquiry Form for Magnets Inquiry Form for Magnets Required scope of delivery: Yes No - Cross-beams - Magnets - Supply and Control System - Emergency supply system, backup time min - Cable drum with cable - Plug-in connections

Bardziej szczegółowo

VSI-LPG Parts Pricelist

VSI-LPG Parts Pricelist BBG Alternatywne Systemy Paliwowe Marta Maziarz 44-187 Wielowieś, ul. Parkowa 5 Tel.:+48 518 959 511 info@bbg-tm.pl SPIS TREŚCI Narzędzia, urządzenia diagnostyczne 2 Reduktory VSI 2 Sterowniki komputerowe

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory dławiące i dławiącozwrotne są stosowane w układach pneumatyki do regulacji natężenia przepływu sprężonego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

ul.służewska Toruń tel. (+48 56)

ul.służewska Toruń  tel. (+48 56) ul.służewska 8-15 87-100 Toruń govena@govena.com www.govena.com tel. (+48 56) 619 66 00 Rotary Light Dimmer PRO-250-LED Features: - leading edge dimmer, optimized for driving LED lamps - controlled by

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. IMPRESSIVE ILLUMINATION AREA THANKS TO THE ONLY FITTING WITH 2W/5W POWER LED LIGHT SOURCE. Pojedyńcza oprawa

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 2 3 Model SPECIFICATIONS 4 Informacja o paliwie dla panstwa docelowego Gaz Plynny Panstwa docelowe Kategoria

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Elster przegląd produktów

Elster przegląd produktów Elster przegląd produktów elster - bezkonkurencyjność i przewaga nagrzewnice Elster są: proste, solidne i niezawodne przeznaczone do kurników, chlewni i szklarni inteligentne, mają wiele opcji sterownika

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Hotel, restaurant and retail trade services

Hotel, restaurant and retail trade services Hotel, restaurant and retail trade services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31985142.aspx External tender id 161047-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa EG-67R-010591EX3.doc dotyezace: \i concerning: ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION UDZIELENIA HOMOLQGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Hotel, restaurant and retail trade services

Hotel, restaurant and retail trade services Hotel, restaurant and retail trade services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31984923.aspx External tender id 123125-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162

Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 1. Tłumaczenie polskie Umowy ADR zawiera fragmenty angielskiego tekstu autentycznego

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki. Dane techniczne. Injection molding machines Technical datasheet

Wtryskarki. Dane techniczne. Injection molding machines Technical datasheet Wtryskarki Dane techniczne Injection molding machines Technical datasheet Seria Micro 25-50T 2 Wtryskarki dane techniczne / Injection molding machines technical datasheet JEDN. UNIT EF25(ST) EF35(ST) EF50(ST)

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory d³awi¹ce i d³awi¹cozwrotne s¹ stosowane w uk³adach pneumatyki do regulacji natê enia przep³ywu sprê onego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Heat Pump Manager (HPM)

Heat Pump Manager (HPM) Heat Pump Manager (HPM) Przegląd elementów opcjonalnych: Sterownik z wyświetlaczem Sterownik bez wyświetlacza Interfejs do modelu i-lock Interfejs do modelu Mono-lock ( m przewodu) m cable length (0 m

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH. Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH. Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 Gas pressure regulator Reduktory ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 The

Bardziej szczegółowo

PROMOTION - Flexible Ducts and Accessories - FLX-REKU P13.1/2013

PROMOTION - Flexible Ducts and Accessories - FLX-REKU P13.1/2013 PROMOTION - Flexible Ducts and Accessories - FLX-REKU P13.1/2013 Offer conditions: Offer is valid until 08.11.2013 or end of stock The offer quantity is lilited All prices are EXW When placing an order

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39672817.aspx External tender id 26747-2014 Tender type Contract Award Document type Contract

Bardziej szczegółowo

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS MIDI CONTROL 5300 Wh MULTI CONTROL 24000 Wh MINI CONTROL 1500 Wh MICRO CONTROL 500 Wh 660x350x230 1100x500x230 900x600x450 lub 1800x600x450 bez baterii 900x600x450 or 1800x600x450 no batteries 1950x600x450

Bardziej szczegółowo

Przyłączki i złączki wtykowe

Przyłączki i złączki wtykowe Przyłączki i złączki wtykowe 80.0050.01 PRZYŁĄCZKA PROSTA WTYKOWA DO PRZEWODÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z GWINTEM DO G 3/8 STRAIGHT MALE ADAPTOR G B C L CH1 CH2 TUBE Code number - 4 5 8 21 10 2 80.0050.01.0504-6

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH

WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA OBSŁUGOWA Nr SPS/2/CM-01 Wyd. 03 Egz. nr. WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH Str./Na str. 1 / 6 30.09.2008 (data wydania) PROCEDURA OBSŁUGOWA Nr SPS/2/CM-01

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo