Przejścia instalacyjne. Przejścia instalacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przejścia instalacyjne. Przejścia instalacyjne"

Transkrypt

1 Przejścia instalacyjne 8

2 Dzięki zastosowaniu kołnierzy ogniochronnych PROMASTOP -UniCollar oraz PROMASTOP -FC, a także opaski ogniochronnej PROMASTOP -W, uszczelnia się przejścia rur z tworzyw sztucznych przez stropy i ściany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te zwane również przepustami lub grodziami podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. W systemie ogniochronnych przepustów instalacyjnych PROMASTOP, Promat oferuje zestaw sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych. Przejścia rur instalacyjnych Dzięki zastosowaniu kołnierzy ogniochronnych PROMASTOP -UniCollar oraz PROMASTOP -FC, a także opaski ogniochronnej PROMASTOP -W, uszczelnia się przejścia rur z tworzyw sztucznych przez stropy i ściany, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Dodatkowo kołnierze PROMASTOP -UniCollar stosuje się do uszczelniania przejść rur stalowych w dodatkowej izolacji z syntetycznego kauczuku. Kołnierze i opaski PROMASTOP zapewniają uszczelnionym przepustom rurowym klasę odporności ogniowej EI0. Do zabezpieczenia ogniochronnego rur metalowych Promat proponuje zastosowanie masy ogniochronnej PROMASTOP -E (Coating) zarówno w uszczelnianiu przejść pojedynczych rur jak i w przejściach kombinowanych. Przejścia kablowe Uszczelnienie przepustów kablowych wykonuje się przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych PROMASTOP lub masy ogniochronnej PROMASTOP -E (Coating) oraz wełny mineralnej. Przepusty kablowe PROMASTOP uszczelniają przejścia kabli elektrycznych przez przegrody, zachowując ich klasę odporności ogniowej. Rozróżniamy następujące rodzaje przepustów kablowych PROMASTOP : przepusty kablowe z wełny mineralnej, w połączeniu z bezrozpuszczalnikową, endotermiczną powłoką PROMASTOP -E (Coating) lub PROMASTOP -CC, przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej PROMASTOP -M. Przejścia pojedynczych przewodów mogą być również w prosty i skuteczny sposób zabezpieczone przez uszczelnienie masą ogniochronną PROMASEAL -A lub -AG. Przejścia kombinowane Uszczelnienia przejść, przez które przeprowadzane są jednocześnie rury instalacyjne wszelkiego rodzaju oraz kable elektryczne. 9

3 Detal A - Opakowanie produktu oraz docięcie kołnierza Detal B - Widok z boku oraz klamry mocujące b a 0 Detal C - Uszczelnienie sąsiadujących rur Przejścia rur z tworzyw sztucznych kołnierz PROMASTOP -UniCollar Zalety wyrobu EI Aprobata Techniczna: AT- -9/0 Certyfikat Zgodności: ITB nr 0/W Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: KDWU- bezproblemowe przycięcie kołnierza dla każdej średnicy, montaż na zewnątrz lub wewnątrz przegrody, szybki montaż, stosowanie do wiązki rur (detal H). Zastosowanie Kołnierze mogą być stosowane dla rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE) o średnicach nie większych niż 00 mm oraz rur stalowych i żeliwnych w izolacji z syntetycznego kauczuku o średnicach nie większych niż 0 mm (grubość izolacji do, mm). Minimalne grubości przegrody (mm): 0 - beton, - bloczki silikatowe lub g-k typu F, 0 - cegła pełna i beton komórkowy, 80 - strop. Grubość ścianek rur (mm) PVC ø rury (mm) PE ø rury (mm) PP ø rury (mm) -, do 00 9, do 00 9, do 00, do, do 0,9 do,8 do 0 Wskazówki ogólne PROMASTOP -UniCollar wraz z niezbędnymi akcesoriami pakowany jest w stabilne, tekturowe opakowanie. Całkowita długość kołnierza wynosi, m (0 segmentów szerokości mm każdy). Grubość ok. mm. Detal A W zależności od średnicy rury przycinane są kołnierze o odpowiedniej długości, np. z jednego opakowania można uzyskać kołnierzy dla rur o średnicy zewnętrznej 0 mm. Możliwość przycinania ułatwia dobór wyrobu dla różnych średnic rur z tworzywa sztucznego. Detal B Zamknięcie przyciętego kołnierza odbywa się przy pomocy jednej z załączonych klamer. Klamry te służą także do mocowania kołnierza do przegrody. Jedno opakowanie zawiera klamer (krótkich). Detal C Rysunek przedstawia przykładowe rozwiązanie i montaż kołnierzy przy przejściu rur sąsiadujących ze sobą. Detal D - Przejście rur przez ścianę Kołnierz ogniochronny PROMASTOP -UniCollar Klamry mocujące Łączniki stalowe Zaprawa cementowa a Rura z tworzywa sztucznego o średnicy mm b Rura z tworzywa sztucznego o średnicy > mm i 00 mm 0 Rura stalowa lub żeliwna o średnicy 0 mm Izolacja z syntetycznego kauczuku, d, mm 8 Płyty niepalnej wełny mineralnej, d = x 0 mm, gęstość 0 kg/m 9 Masa ogniochronna PROMASTOP -E (Coating), d = mm 0 Ściana Strop

4 0 Detal E - Przejście rur przez ścianę Detal F - Przejście rur przez strop Detal D W przejściach instalacyjnych przez ścianę, kołnierze montowane są po obu stronach przegrody. Do mocowania używane są załączone w opakowaniu stalowe kołki. Przed montażem kołnierza szczelina między rurą a ścianą powinna być wypełniona zaprawą cementową lub gipsową. Przy rurach o średnicach zewnętrznych powyżej mm b należy stosować kołnierze podwójnie, tzn. z jednej strony przegrody dwa kołnierze obok siebie. W takim przypadku do mocowania służą specjalne klamry o podwójnej długości (na zamówienie). Detal E Alternatywnie do montażu pokazanego w detalu D, możliwe jest częściowe lub całkowite zagłębienie kołnierza w szczelinie wypełnionej zaprawą. W tym przypadku należy użyć tylko jednej klamry mocującej, która zamyka kołnierz na rurze. Prostopadłe ramię klamry należy zagiąć lub odłamać. Detal F Przy przejściach przez strop należy stosować kołnierz tylko od dołu stropu (jeden lub dwa kołnierze w zależności od średnicy zabezpieczanej rury). Montaż przebiega identycznie jak w przypadku przejścia przez ścianę. Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zagłębienie kołnierza w szczelinie wypełnionej zaprawą cementową. Detal G Rurę z PP o maksymalnej średnicy 0 mm i grubości ścianek, mm przechodzącą przez ściankę lekką można zabezpieczyć kołnierzem ogniochronnym PROMASTOP -UniCollar. Detal H W przypadku wiązek maksymalnie rur z PE stosuje się jeden kołnierz (w stropie jednostronnie; przez ścianę po obu stronach przegrody). Przy przejściu wiązki rur o średnicy łącznej większej niż mm należy montować dwa kołnierze obok siebie. Detal G - Przejście rur z PP przez ścianę lekką Detal H - Przejście wiązki rur przez strop Kołnierz ogniochronny PROMASTOP -UniCollar Klamry mocujące Łączniki stalowe Zaprawa cementowa lub izolacja akustyczna a Rura z tworzywa sztucznego o średnicy mm b Rura z tworzywa sztucznego o średnicy > mm i 00 mm Rura stalowa lub żeliwna o średnicy 0 mm Izolacja z syntetycznego kauczuku, d, mm 8 Płyty niepalnej wełny mineralnej, d = x 0 mm, gęstość 0 kg/m 9 Masa ogniochronna PROMASTOP -E (Coating), d = mm 0 Ściana Strop

5 9 a 8 b Detal I - Przejście rur z tworzyw sztucznych przez lekką przegrodę Detal J - Przejście rury stalowej lub żeliwnej w izolacji z syntetycznego kauczuku przez strop Długość kołnierzy oraz liczba klamer mocujących Poniższa tabela określa ilość potrzebnych segmentów oraz klamer mocujących na jeden gotowy kołnierz jak również wydajność (ilość kołnierzy z jednego opakowania), w zależności od średnicy zewnętrznej rury. Dla rury o średnicy zewnętrznej > mm (szczegóły w Aprobacie Technicznej AT--9/0), należy stosować dwa, usytuowane jeden za drugim kołnierze. Liczbę długich klamer przedstawia cyfra w nawiasie w poniższej tabeli. Długie klamry, jako wyposażenienie dodatkowe, należy zamawiać osobno. Średnica zewn. rury ø Ilość segmentów na jeden kołnierz (szt.) Wydajność z opak. = cm (szt. kołnierzy) Wymagana liczba klamer mm, 8 mm 9 0 mm 8, mm 0, mm, 8 mm 90 mm 0 mm 9 mm, mm () 0 mm () 0 mm 0, () 00 mm 9 () Detal I W przypadku dużego otworu w przegrodzie budowlanej, przez który przechodzi rura z tworzywa sztucznego, zabezpieczenie przejścia można wykonać zgodnie z wytycznymi karty katalogowej 00.. Grubość wełny mineralnej do uszczelnienia przejścia powinna być nie mniejsza niż x 0 mm. Jej zewnętrzną powierzchnię oraz przegroda w odległości 0 mm od przejścia należy pokryć masą ogniochronną PROMASTOP -E (Coating) o grubości powłoki mm. Detal J i K Przejście rur stalowych lub żeliwnych o średnicy nie większej niż 0 mm i grubością ścianek od -, mm w izolacji z syntetycznego kauczuku o grubości maksymalnej, mm uszczelnia się za pomocą kołnierza ogniochronnego PROMASTOP -UniCollar. Montaż przebiega identycznie jak w przypadku przejścia rur z tworzyw sztucznych. W przypadku przejścia rury w izolacji przez ścianę o grubości nie mniejszej niż 0 mm, stosuje się kołnierz z obydwu stron przegrody, natomiast przy przejściu przez strop (min. grubość stropu 80 mm) tylko od strony sufitowej. 0 Detal K - Przejście rury stalowej lub żeliwnej w izolacji w izolacji z syntetycznego kauczuku przez ścianę Kołnierz ogniochronny PROMASTOP -UniCollar Klamry mocujące Łączniki stalowe Zaprawa cementowa a Rura z tworzywa sztucznego o średnicy mm b Rura z tworzywa sztucznego o średnicy > mm i 00 mm Rura stalowa lub żeliwna o średnicy 0 mm Izolacja z syntetycznego kauczuku, d, mm 8 Płyty niepalnej wełny mineralnej, d = x 0 mm, gęstość 0 kg/m 9 Masa ogniochronna PROMASTOP -E (Coating), d = mm 0 Ściana Strop

6 EI0 EI0 00. Przejścia rur z tworzyw sztucznych kołnierz PROMASTOP -FC Europejska Aprobata Techniczna: ETA-/0089 Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0-CPR-/0089-0/ Detal A Detal B Zastosowanie Kołnierze PROMASTOP -FC służą jako zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść rur z tworzyw sztucznych (PP, PVC, PE-HD) o średnicach 00, 0 i mm. Minimalne grubości przegród, w których można zabezpieczać przejścia kołnierzem PROMASTOP -FC to: Ściana lekka min. gr. 00mm Ściana masywna min. gr. 00mm Stropy masywne gr. min. 0mm W zależności od średnicy rury oraz konfiguracji kołnierzy uzyskuje się klasę odporności ogniowej przedstawioną w tabeli poniżej. Detal A Montaż kołnierzy na ścianie za pomocą zaprawy cementowej 0 0 Detal C Montaż kołnierzy wewnątrz stropu Detal D Montaż kołnierzy pod stropem 8 00 Detal B Montaż kołnierzy na ścianie przy użyciu masy Promaseal -A oraz wełny mineralnej 0 0 Ściana lekka Ściana masywna 00 mm 00 mm Strop masywny Rury PVC Ф00 - EI0 (na ścianie) EI0 (pod stropem i wewnątrz z zaprawą) Ф0 - EI0 (na ścianie) EI0 (pod stropem i wewnątrz z zaprawą) Ф - EI90 (na ścianie) EI0 (pod stropem i wewnątrz z zaprawą) Rury PP Ф00 EI0 (na ścianie) EI0 (na ścianie) EI0 (pod stropem i wewnątrz z zaprawą) Ф0 EI0 (na ścianie) EI0 (na ścianie) EI0 (pod stropem i wewnątrz z zaprawą) Ф - EI0 (na ścianie) EI0 (pod stropem) Rury PE-HD Ф00 EI0 (na ścianie) EI0 (na ścianie) EI0 (pod stropem i wewnątrz z zaprawą) Ф0 - EI0 (na ścianie) EI0 (pod stropem i wewnątrz z zaprawą) Ф - EI0 (na ścianie) EI0 (pod stropem) Wskazówki ogólne PROMASTOP -FC to wykonany z malowanej proszkowo stali szlachetnej kołnierz dostosowany do odpowiedniej średnicy rury. Składa się z obudowy stalowej, haków mocujących oraz specjalnej wkładki pęczniejącej pod wpływem działania wysokiej temperatury. Detal A i B W celu zabezpieczenia przejścia instalacyjnego rury przez ścianę należy zamocować kołnierz po obu stronach ściany. Kołnierz mocuje się do ściany masywnej za pomocą dostarczonych wkrętów metalowych, w przypadku ściany lekkiej montaż odbywa się za pomocą prętów gwintowanych. Szczelinę wokół rury należy wypełnić zaprawą cementową na całej grubości ściany lub zastosować masę PROMASEAL -A (grubości 0 mm) z wypełnieniem z wełny mineralnej. Detal C i D Przy przejściach przez strop należy stosować kołnierz tylko od dołu stropu. Montaż przebiega identycznie jak w przypadku przejścia przez ścianę. Istnieje możliwość częściowego zagłębienia kołnierza w otworze wypełnionym zaprawą cementową. Kołnierz ogniochronny PROMASTOP -FC Masa ogniochronna PROMASEAL -A, gr. 0 mm Rura z tworzywa sztucznego Wkręty montażowe do ścian masywnych Pręty stalowe (M lub M8) wraz z nakrętkami i podkładkami Skalna wełna mineralna Zaprawa cementowa 8 Ściana masywna 9 Ściana lekka 0 Strop

7 EI0 EI Przejścia rur z tworzyw sztucznych opaska ogniochronna PROMASTOP -W Europejska Aprobata Techniczna: ETA-/0 Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0-CPR-/0-0/ Zalety wyrobu Szybki i łatwy montaż. Brak konieczności stosowania dodatkowych łączników, wkrętów, prętów gwintowanych itp. Oszczędność miejsca. Szeroki zakres zastosowania dla wielu średnic i grubości ścianek rur. Zastosowanie Opaska może być stosowana jako uszczelnienie przejść instalacyjnych dla następujących typów instalacji: Rury z tworzyw sztucznych PCV, PE, PP. Rury z tworzyw sztucznych z rdzeniem metalowym (aluminium) typu Pipelife Radopress lub produkty podobne (np. PEX). Rury metalowe (z izolacją) wykonane ze stali, miedzi, żeliwa, stopów niklowych. Rury wielowarstwowe, np. Poloplast, Geberit, Pipelife lub produkty podobne. Grubości przegród, przez które przeprowadza się instalacje, powinny być nie mniejsze niż: 00 mm ściany lekkie oraz masywne. 0 mm stropy masywne. Detal A Przejście przez ścianę masywną z uszczelnieniem zaprawą cementową 9 0 Detal B Przejście przez ścianę masywną z uszczelnieniem masą ogniochronną PROMASEAL -A lub PROMASEAL -AG 0 Wskazówki ogólne PROMASTOP -W to opaska wykonana na bazie specjalnej taśmy pęczniejącej. Występuje w jednej grubości,mm i szerokości ok. 0 mm. Dostarczana jest jako gotowa do użycia taśma w postaci rolki o długości 8 mb w jednym opakowaniu. Ilość warstw opaski zależy od rodzaju rury i jej średnicy oraz zastosowanej izolacji. Detal A i B W celu zabezpieczenia przejścia instalacyjnego rury przez ścianę należy zamocować opaskę po obu stronach ściany. Przyciętą na odpowiednią długość opaskę należy owinąć wokół rury częścią pęczniejącą do rury, a następnie skleić ją taśmą montażową tak, aby opaska się nie rozwinęła. Opaska PROMASTOP -W powinna licować się ze ścianą, ewentualnie wystawać maksymalnie mm poza lico przegrody budowlanej. Szczelinę między opaską a przegrodą należy wypełnić zaprawą cementową na całej grubości ściany lub zastosować masę PROMASEAL -A lub PROMASEAL -AG (grubości i szerokości 0 mm) z wypełnieniem ze skalnej wełny mineralnej. Liczba warstw opaski w zależności od średnicy rury podana jest w Tabeli. Opaska ogniochronna PROMASTOP -W Zaprawa cementowa Masa ogniochronna PROMASEAL -AG lub PROMASEAL -A Skalna wełna mineralna Skalna wełna mineralna, gęstości min. 0 kg/m Rura z tworzywa sztucznego Rura typu PEX w izolacji 8 Masa ogniochronna PROMASTOP -I d mm lub PROMASTOP -CC d 0, mm 9 Ściana masywna 0 Ściana lekka Strop

8 00 00 Detal C Przejście rury z tworzywa sztucznego przez ścianę lekką lub masywną Detal D Przejście rury z tworzywa sztucznego przez strop 8 Średnica (mm) Typ rury Grubość ścianek rury (mm) Ilość owinięć Klasa odporności ogniowej Wydajność PCV,8 EI0 PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC,8 EI0 8 PP,8-, EI0 8 0 PCV, EI0 PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC, EI0 PP,-, EI0 0 PCV, EI0 PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC, EI0 PP,-,9 EI0 PCV EI0 PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC EI0 PP,-, EI0 PCV,8 EI0 PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC,8 EI0 PP,-, EI0 PCV EI0 8 PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC EI0 8 PP,-, EI0 8 8 PCV,8 EI0 PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC,8 EI0 PP,-,8 EI0 90 PCV, EI0 PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC, EI0 PP,-, EI0 0 PCV 9, EI0 PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC 9, EI0 PP,-, EI0 PCV EI0 PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC EI0 PP,-, EI0 0 PCV, EI0 PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC, EI0 PP 9, EI0 Tabela. Liczba warstw opaski w przejściach rur z tworzywa sztucznego przez ścianę masywną z wypełnieniem zaprawą cementową lub wełną mineralną z masą PROMASEAL -A/-AG. Detal C PROMASTOP -W może być zastosowane również w przejściach tzw. miękkich. Otwór należy wypełnić skalną wełną mineralną o grubości minimalnej x0 mm i gęstości min. 0 kg/m, którą należy z każdej strony pomalować masą PROMASTOP -CC na grubość min. 0, mm lub masą PROMASTOP -I gr. min. mm 8. Do mocowania opaski w wełnie można stosować również masy PROMASEAL -A lub PROMASEAL - AG. Liczba warstw opaski w zależności od średnicy rury podana jest w Tabeli. Detal D Przy przejściach przez strop należy stosować opaskę PROMASTOP -W tylko od dołu stropu. Montaż przebiega identycznie jak w przypadku przejść tzw. miękkich przez ścianę. Liczba warstw opaski w zależności od średnicy rury podana jest w Tabeli. Opaska ogniochronna PROMASTOP -W Zaprawa cementowa Masa ogniochronna PROMASEAL -AG lub PROMASEAL -A Skalna wełna mineralna Skalna wełna mineralna, gęstości min. 0 kg/m Rura z tworzywa sztucznego Rura typu PEX w izolacji 8 Masa ogniochronna PROMASTOP -I d mm lub PROMASTOP -CC d 0, mm 9 Ściana masywna 0 Ściana lekka Strop

9 0 Detal E Przejście rury typu PEX przez strop Detal F Przejście rury typu PEX przez ścianę lekką lub masywną 8 Przejścia z wykorzystaniem Masy Promastop-CC oraz wypełnienia wełną skalną Średnica (mm) Typ rury Grubość ścianek rury (mm) Klasa odporności ogniowej Ilość owinięć Wydajność strop/ ściana PCV,8- EI0 9/89 PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC -, EI0 9/89 PP,8-,9 EI0 9/89 0 PCV,8-, EI0 0/ PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC -, EI0 0/ PP,8-, EI0 0/ 0 PCV,8-,9 EI0 / PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC,9-,0 EI0 / PP,8-, EI0 / PCV,8-, EI0 0/ PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC,9-, EI0 0/ PP,8-,9 EI0 0/ PCV,8-, EI0 90/ PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC,8-8,8 EI0 90/ PP,8-8, EI0 90/ PCV,9-, EI0 / PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC -9, EI0 / PP -8, EI0 / 8 PCV,9-,0 EI0 / PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC,-9, EI0 / PP,-9 EI0 / 90 PCV -, EI0 0/ PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC,-9, EI0 0/ PP,-9, EI0 0/ 0 PCV -8, EI0 / PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC,-0 EI0 / PP,-0 EI0 / PCV,-9, EI0 / PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC,-, EI0 / PP,-, EI0 / 0 PCV -,8 EI0 8/ PE/PE-HD/ABS/SAN+PVC -, EI0 8/ PP -, EI0 8/ Tabela. Liczba warstw opaski w przejściach miękkich przez ścianę lub strop z masą PROMASTOP -CC lub PROMASTOP -I dla rur z tworzywa sztucznego. Detal E i F Przejście rury wielowarstwowej określane jako PE-Xb/AI/PE-HD, (np. Pipelife Radopress) w palnej izolacji (grubość od mm do mm, klasa B-s,d0 lub wyżej sklasyfikowane np. gumowa / grubość od mm do 9 mm, klasa E) może być zabezpieczone opaską PROMASTOP -W. Długość palnej izolacji powinna wynosić co najmniej 00 mm z każdej strony. Konfiguracja izolacji w klasie B-s, d0 to izolacja na odcinku (LS), dla izolacji w klasie E to izolacja ciągła (CS). Do zabezpieczenia tego typu rur wystarcza jedna warstwa opaski PROMASTOP -W. Przejścia z wykorzystaniem Masy Promastop-CC oraz wypełnienia wełną skalną Średnica Klasa reakcji na ogień rury izolacji Grubość izolacji Klasa odporności - E -9 mm EI 0 < B-s, d0 - mm EI 0 B-s, d0 - mm EI 0 (ściana) EI 0 (strop) Tabela. Klasyfikacja zabezpieczeń rur wielowarstwowych z -warstwową izolacją palną i opaską PROMASTOP -W, wełną mineralną i masą PROMASTOP -CC lub PROMASTOP -I Opaska ogniochronna PROMASTOP -W Zaprawa cementowa Masa ogniochronna PROMASEAL -AG lub PROMASEAL -A Skalna wełna mineralna Skalna wełna mineralna, gęstości min. 0 kg/m Rura z tworzywa sztucznego Rura typu PEX w izolacji 8 Masa ogniochronna PROMASTOP -I d mm lub PROMASTOP -CC d 0, mm 9 Ściana masywna 0 Ściana lekka Strop

10 EI Przejścia rur z tworzyw sztucznych masa PROMASEAL -AG Europejska Aprobata Techniczna: ETA-/009 Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0-CPR-/009-0/0 Zastosowanie Masą PROMASEAL -AG można zabezpieczyć przejścia rur palnych PVC o średnicy 0 mm i grubości ścianki, mm oraz rury PP o średnicy 0 mm i grubości ścianki,8 mm. Minimalne grubości przegród, w których można zabezpieczać przejścia masą PROMASEAL -AG to: 00 mm ściany lekkie lub masywne, 0 mm stropy masywne. 00 Detal A i B Przejścia rur palnych należy uszczelnić skalną wełną mineralną oraz z obu stron przejścia masą ogniochronną PROMASEAL -AG na głębokość mm w przypadku rur PVC oraz 0 mm dla rur PP. Masą PROMASEAL -AG należy stworzyć pierścień wokół rury o szerokości 0 mm. 0 Detal A Przejście rur z tworzywa sztucznego przez ścianę 0 Detal B Przejście rur z tworzywa sztucznego przez strop Masa ogniochronna PROMASEAL -AG Rura z tworzywa sztucznego Skalna wełna mineralna Ściana masywna lub lekka Strop

11 EI Przejścia rur metalowych masa PROMASTOP -E (Coating) Aprobata Techniczna: AT--/0 Certyfikat Zgodności: nr W Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: KDWU-0 Przejścia przez strop lub ścianę rur metalowych, które są w stanie przetrwać pożar, pomimo swoich niepalnych właściwości, niosą za sobą zagrożenie pożarowe. Wynika to głównie z możliwości przewodzenia ciepła przez nagrzaną podczas pożaru rurę, która znajdując się w sąsiedztwie materiałów palnych może spowodować ich zapalenie. Rury mogą powodować również ruchy wzdłużne i poprzeczne, co prowadzi do rozszczelnienia przejścia instalacyjnego i w konsekwencji umożliwia przejście dymu oraz ognia przez oddzielenie przeciwpożarowe. Z tego powodu należy ogniochronnie uszczelniać przejścia rur metalowych. Wskazówki ogólne a a Średnica nominalna uszczelnianych rur stalowych, żeliwnych nie powinna przekraczać 8, mm, miedzianych 88,9 mm. Grubości przegrody, przez którą przeprowadza się instalacje, powinny być nie mniejsze, niż: 0 mm ściany betonowe, 0 mm ściany z cegły pełnej i betonu komórkowego, 80 mm stropy. Detal A - Przejście rur stalowych i żeliwnych o średnicach nie większych niż 0 mm lub miedzianych o średnicach nie większych niż mm b b b b Wełna mineralna, gęstość 0 kg/m a Masa ogniochronna PROMASTOP -E (Coating), d mm b Masa ogniochronna PROMASTOP -E (Coating), d mm Strop 8 Detal B - Przejście rur stalowych i żeliwnych o średnicach nie większych niż 8, mm lub miedzianych o średnicach nie większych niż 88,9 mm PROMASTOP -E (Coating) jest substancją bezrozpuszczalnikową i nie jest zaliczona do żadnej klasy zagrożenia. PROMASTOP -E (Coating) po wyschnięciu jest odporny na działanie wody i oleju. PROMASTOP -E (Coating) można nakładać wszelkimi możliwymi metodami malarskimi. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż + C. Masę należy dobrze wymieszać przed użyciem. Detal A Przejście rur stalowych, żeliwnych o średnicy nie większej niż 0 mm lub miedzianych nie większych niż mm uszczelnia się wełną mineralną o gęstości min. 0 kg/m i PROMASTOP -E (Coating) a. Masę PROMASTOP -E (Coating) należy nanieść na grubość mm na: rurę a na długości 00 mm po obu stronach przegrody, powierzchnię wełny mieralnej, lico przegrody na szerokość 0 mm wokół otworu. Rura wewnątrz przegrody nie musi być pokryta masą PROMASTOP -E (Coating). Wielkości otworów przejść są większe maks. o 0 mm od średnicy instalowanych rur. Detal B W przypadku rur stalowych, żeliwnych o średnicy powyżej 0 mm oraz miedzianych powyżej mm zabezpieczenie wykonuje się podobnie jak w przypadku rur o mniejszych średnicach, ale stosuje się grubszą warstwę masy mm. Rura b wewnątrz przegrody musi być również pokryta masą ogniochronną PROMASTOP -E (Coating). Rurę na długości 00 mm z każdej strony przejścia należy pokryć masą o grubości mm b. Wielkości otworów przejść są większe maks. o 0 mm od średnicy instalowanych rur. Ściana a Rura stalowa lub żeliwna o średnicy 0 mm lub miedziana o średnicy mm b Rura stalowa lub żeliwna o średnicy 8, mm lub miedziana o średnicy 88,9 mm

12 Przejścia rur stalowych masa PROMASEAL -A EI Europejska Aprobata Techniczna: ETA-/00 Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0-CPR-/00-0/ 0 Zastosowanie Przejścia rur stalowych w izolacji z wełny mineralnej można zabezpieczyć masą PROMASEAL -A w ścianach lekkich, masywnych oraz w stropach o grubości minimalnej 0 mm. Średnica zabezpieczanych rur powinna zawierać się w przedziale 0 0mm. Wełna użyta do izolacji rur powinna mieć grubość minimalną 0 mm i gęstość 0 kg/m. Detal A i B Otwór w przejściu należy wypełnić skalną wełną mineralną gęstości 0 kg/m. Grubość nałożonej masy PROMASEAL -A powinna wynosić min. mm. Wielkość otworów przejść może być większe o 0 mm od średnicy instalowanych rur. 0 Detal A Przejście przez ścianę 0 0 Detal B Przejście przez strop Masa ogniochronna PROMASEAL -A, gr. min. mm Skalna wełna mineralna, gęstość min. 0 kg/m Rura stalowa 0 mm Ф 0 mm Wełna mineralna, gęstość min. 0 kg/m, gr. 0 mm Ściana masywna lub lekka Strop 9

13 EI Przejścia rur metalowych masa Promaseal -AG Europejska Aprobata Techniczna: ETA-/009 Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0-CPR-/009-0/0 Detal A Grubości przegrody, przez którą przeprowadza się instalacje, powinny być nie mniejsze, niż: 00 mm ściany betonowe, z cegły, z bloczków z betonu komórkowego lub silikatowych oraz ściany o konstrukcji lekkiej, 0 mm stropy o gęstości nie mniejszej niż 0 kg/m Grubość nałożonej masy PROMASEAL -AG powinna wynosić min. mm. Rury stalowe, żeliwne o średnicy 8-8 mm i grubości ścianek,0, mm, lub miedziane o średnicy 8 mm i grubości ścianek,0, mm, powinny być zaizolowane wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 0 kg/m i grubości nie mniejszej niż 0 mm o łącznej długości 0 mm. Detal B Przy użyciu masy PROMASEAL -AG można zabezpieczyć również przejścia instalacyjne grupy rur miedzianych lub stalowych w izolacji z wełny mineralnej. Maksymalnie przeprowadza się rur zabezpieczając je w sposób analogiczny do rozwiązania dla pojedynczych rur. 0 Detal A - Przejście rur metalowych Detal B - Przejście grupy rur metalowych Masa ogniochronna PROMASEAL -AG gr. mm Wełna mineralna, gęstość 0 kg/m, grubość 0 mm Rura stalowa, żeliwna o średnicy 8 mm lub miedziana o średnicy 8 mm Skalna wełna mineralna Ściana Strop 0

14 EI0 EI Przejścia rur metalowych Zaprawa ogniochronna PROMASTOP -M Europejska Aprobata Techniczna: ETA-/08 Deklaracja Właściwości Użytkowych: 09-CPR-/08-08/ Zastosowanie Rury stalowe i miedziane w izolacji z wełny mineralnej mogą przechodzić przez przejścia uszczelniane zaprawą ogniochronną PROMASTOP -M. Zalecane proporcje rozrabiania :, (zaprawa : woda). Minimalne grubości przegród, przez które przeprowadza się instalacje powinny być nie mniejsze niż: 00 mm ściany lekkie lub masywne; 0 mm stropy masywne. Detal A Obszar zastosowań dla rur metalowych Detal A i B Na wykresach został przedstawiony zakres średnic, grubości ścianek rur oraz wymagana łączna długość izolacji ze skalnej wełny mineralnej dla rur stalowych i miedzianych, które można zabezpieczyć przy użyciu zaprawy PROMASTOP -M. Minimalna grubość izolacji z wełny na rurze to 0 mm. Detal C Minimalna grubość wypełnienia w otworze zaprawą PROMASTOP -M wynosi 0 mm. Tak wykonane przejście osiąga klasę odporności ogniowej EI0 dla rur stalowych (strop lub ściana) oraz dla rur miedzianych w przejściu przez strop. Przy przejściu rur miedzianych przez ścianę uzyskuje się klasę EI0. Maksymalne pole przekroju otworu w ścianie lub w stropie wynosi m. Detal B Obszar zastosowań dla rur miedzianych 0 Detal C Przejście przez ścianę lub strop Zaprawa ogniochronna PROMASTOP -M Rura stalowa lub miedziana Izolacja z wełny mineralnej, gęstość min. 0 kg/m Ściana lub strop

15 EI0 0. Przejścia pojedynczych kabli masa PROMASEAL -A Europejska Aprobata Techniczna: ETA-/00 Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0-CPR-/00-0/ Ważne wskazówki 8 00 Kable elektryczne często przechodzą przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej. Aby przejścia te w przypadku pożaru nie umożliwiały przedostawania się ognia i dymu do innych stref i pomieszczeń, konieczne jest zastosowanie szczególnych środków zaradczych. Opisane poniżej przejście kablowe, uszczelnione masą ogniochronną PROMASEAL -A, skutecznie chroni sąsiednie pomieszczenia przed ogniem i zadymieniem. Zastosowanie 0 Przejścia pojedynczych kabli przez ściany lekkie lub masywne o grubości minimalnej 00 mm oraz przejścia przez stropy o grubości minimalnej 0 mm pojedynczych kabli lub wiązki kabli o średnicy maksymalnej 90 mm zabezpiecza się masą ogniochronną PROMASEAL -A. Detal A i B Otwór w przejściu należy wypełnić skalną wełną mineralną gęstości 0 kg/m. Grubość nałożonej masy PROMASEAL -A powinna wynosić min. mm. Otwory mogą być większe o 0 mm od średnicy kabli. Detal C Detal A Przejście przez ścianę 0 00 W przypadku przejść kablowych przez większe otwory, całość należy uszczelnić skalną wełną mineralną grubości x0 mm, o gęstości minimalnej 0 kg/m. Zewnętrzną stronę płyt wełny, krawędzie wełny oraz obramowanie otworu pokrywa się masą ogniochronną PROMASTOP -I grubości min. mm. Masę PROMASEAL -A stosuje się jedynie na szerokości 0 mm wokół kabla, na grubość mm. 0 Detal B Przejście przez strop 0 0 Detal C Przejście przez większe otwory Masa ogniochronna PROMASEAL -A, gr. min. mm Skalna wełna mineralna, gęstość min. 0 kg/m Kabel Masa ogniochronna PROMASTOP -I, gr. min. mm Skalna wełna mineralna, gęstość min. 0 kg/m Strop Ściana masywna 8 Ściana lekka

16 EI0 0. Uszczelnienie grupy kabli w peszlach masa PROMASEAL -AG Europejska Aprobata Techniczna: ETA-/009 Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0-CPR-/009-0/0 Ważne wskazówki Kable elektryczne często przechodzą przez ściany i stropy o określonej klasie odporności ogniowej. Aby uniemożliwić ogniu i dymowi przedostanie się do innych stref pożarowych, należy zastosować odpowiednie uszczelnienia przeciwpożarowe. Detal A i B Przejścia przez ściany lub stropy kabli w peszlach o średnicy maksymalnej 0 mm zabezpiecza się masą PROMASEAL -AG o grubości nie mniejszej niż mm, stosowanej z obu stron przegrody. Otwór w przejściu należy wypełnić skalną wełną mineralną. Maksymalnie przez jeden otwór może przechodzić takich peszli. Minimalne grubości przegród, przez które można przeprowadzić tak zabezpieczone instalacje to: 00 mm - ściany lekkie lub masywne, 0 mm - stropy. Detal A - Przejście grupy kabli w peszlach przez ścianę Detal B - Przejście grupy kabli w peszlach przez strop Masa ogniochronna PROMASEAL -AG Skalna wełna mineralna Grupa kabli w osłonach z rurek z tworzywa sztucznego, średnica 0 mm Strop Ściana

17 Uszczelnienie wiązki kabli masa PROMASEAL -AG EI0 0. Europejska Aprobata Techniczna: ETA-/009 Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0-CPR-/009-0/ Ważne wskazówki Grubości przegród, przez które przeprowadza się instalacje, powinny być nie mniejsze, niż: 00 mm ściany z betonu, cegły, z bloczków z betonu komórkowego lub silikatowych, o konstrukcji lekkiej; 0 mm stropy o gęstości nie mniejszej niż 0 kg/m Detal A Przejścia instalacyjne wiązki kabli o średnicy nie większej niż 00 mm przez strop wypełnione materiałem palnym (np. polistyrenem) o grubości nie mniejszej niż 0 mm, powinny być z obu stron przejścia zabezpieczone warstwą masy ogniochronnej PROMASEAL -AG o grubości nie mniejszej niż mm. Średnica otworu przejścia instalacyjnego nie powinna być większa niż 0 mm. Detal B Średnica otworu przejścia instalacyjnego nie powinna być większa niż 0 mm. Przejście wiązki kabli powinno być uszczelnione skalną wełną mineralną i grubości nie mniejszej niż 0 mm oraz z obu stron przegrody warstwą masy ogniochronnej PROMASEAL -AG o grubości nie mniejszej niż mm. Detal A - Uszczelnienie wiązki kabli przez strop Detal B - Uszczelnienie wiązki kabli przez ścianę Masa ogniochronna PROMASEAL -AG, gr. mm Wiązki kabli o średnicy 00 mm Materiał palny, np. styren Skalna wełna mineralna Strop Ściana

18 EI0 0. Uszczelnienie wiązki kabli masa PROMASEAL -AG Europejska Aprobata Techniczna: ETA-/009 Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0-CPR-/009-0/0 Ważne wskazówki Grubości przegród, przez które przeprowadza się instalacje, powinny być nie mniejsze, niż: 00 mm ściany z betonu, cegły, z bloczków z betonu komórkowego lub silikatowych, o konstrukcji lekkiej; 0 mm stropy o gęstości nie mniejszej niż 0 kg/m Detal A 0 00 Przejścia instalacyjne wiązki kabli o średnicy nie większej niż 00 mm przez ścianę lekką lub masywną, wypełnione materiałem palnym (np. polistyrenem) o grubości nie mniejszej niż 0 mm, powinny być z obu stron przejścia zabezpieczone warstwą masy ogniochronnej PROMASEAL - AG o grubości nie mniejszej niż mm. Średnica otworu przejścia instalacyjnego nie powinna być większa niż 0 mm. Detal B Średnica otworu przejścia instalacyjnego nie powinna być więk sza niż Ø 0 mm. Przejście wiązki kabli powin no być uszczelnione skalną wełną mineralną o grubości nie mniejszej niż 8 mm oraz z jednej strony warstwą masy ogniochronnej PROMASEAL - AG o grubości nie mniejszej niż mm. Detal A Uszczelnienie wiązki kabli przechodzącej przez otwór wypełniony materiałem palnym przez ścianę Detal B Uszczelnienie jednostronne wiązki kabli Masa ogniochronna PROMASEAL -AG, gr. mm Wiązki kabli o średnicy 00 mm Materiał palny, np. styren Skalna wełna mineralna Strop Ściana masywna

19 EI0 EI0 0. Przejścia kablowe Zaprawa ogniochronna PROMASTOP -M Europejska Aprobata Techniczna: ETA-/08 Deklaracja Właściwości Użytkowych: 09-CPR-/08-08/ 00 Zastosowanie Przejścia przez które przechodzą pojedyncze kable o średnicy do mm oraz wiązki kabli o średnicy do 00 mm można zabezpieczyć zaprawą ogniochronną PROMASTOP -M. Również konstrukcje nośne dla kabli (korytka, drabinki stalowe) mogą być przeprowadzone przez przepusty. Zalecane proporcje rozrabiania :, (zaprawa : woda). Minimalne grubości przegród, przez które przeprowadza się instalacje powinny być nie mniejsze niż: 00 mm ściany lekkie lub masywne; 0 mm stropy masywne. Detal A i B W zależności od grubości zastosowanej zaprawy w przejściu można uzyskać różne klasy odporności ogniowej. Dla osiągnięcia klasy EI0 należy zastosować zaprawę PROMASTOP -M na grubość minimalną 00 mm, dla EI0 wystarczy grubość 0 mm. Maksymalne pole przekroju poprzecznego otworu w ścianie lub w stropie to m. 0 Detal A Przejście przez ścianę 0 Detal B Przejście przez strop Zaprawa ogniochronna PROMASTOP -M Pojedynczy kabel Koryto kablowe Wiązka kabli Ściana lekka lub ściana masywna Strop

20 Przejścia kablowe PROMASTOP Kombischott Typ A EI Aprobata Techniczna: AT--/0 Certyfikat Zgodności: nr W Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: KDWU-0 b a Detal A - Przejście kablowe przez ścianę masywną b a Detal B - Przejście kablowe przez strop Detal D - Widok przejścia kablowego Detal C - Przejście kablowe przez ścianę lekką d c Wskazówki ogólne Przez przejścia można przeprowadzać: kable elektryczne wszelkiego rodzaju (również światłowody), kable telekomunikacyjne, półki kablowe, korytka kablowe. Grubości przegród, przez które przeprowadza się instalacje, powinny być nie mniejsze, niż: 0 mm ściany betonowe, mm ściany z płyt g-k typu F, 0 mm ściany z cegły pełnej, betonu komórkowego, 0 mm stropy. Podporę nośną półek kablowych należy instalować w odległości nie większej niż 00 mm od przegrody. Maksymalny stopień wypełnienia przejścia przez kable wynosi 0%. Maksymalne wielkości otworu, przez który można przeprowadzić kable wynosi: w ścianie masywnej: b x h mm x 000 mm, w ścianie lekkiej: b x h - 00 mm x 00 mm w stropie: b x h mm x nieograniczona. Przy stosowaniu masy ogniochronnej PROMASTOP -E (Coating) należy uważać, aby temperatura otoczenia nie była niższa niż + C. Masę należy dobrze wymieszać przed użyciem. Aby uzyskać suchą warstwę grubości mm trzeba zużyć ok. 80 g/ m masy PROMASTOP -E (Coating), co odpowiada grubości warstwy mokrej 00 µm. Detal A Przekrój przejścia kablowego przez ścianę przedstawiono w detalu A. Wszystkie kable i półki kablowe należy pokryć powłoką PROMASTOP -E (Coating) grubości mm na długości 0 mm przed i za przejściem, jak również wewnątrz przegrody. Przejście powinno być wypełnione szczelnie wełną mineralną. Zewnętrzne powierzchnie płyt wełny oraz 0 mm przegrody wokół otworu należy pomalować warstwą PROMASTOP -E (Coating) grubości mm. Detal B Przejście kabli przez strop uszczelnia się tak samo, jak w ścianie masywnej. Przejście należy zabezpieczyć przed wchodzeniem! Detal C W przypadku przejść kablowych przez ścianę lekką należy zwiększyć grubość malowania masą PROMASTOP -E (Coating). Wszystkie kable i półki kablowe należy pokryć powłoką o grubości, mm, a wełnę mineralną na grubość, mm. Pas 0 mm przegrody wokół otworu należy również pomalować warstwą PROMASTOP -Coating grubości, mm. Detal D Ułożenie kabli i półek kablowych oraz minimalne odstępy przedstawia detal C. Stalowe konstrukcje nośne kabli (półki i drabinki kablowe) oraz kable mogą się stykać ze sobą, jak również z boczną i dolną krawędzią otworu. Dodatkowe przełożenie kabli i przewodów Pokryte masą PROMASTOP -E (Coating) kable przeciągnąć przez otwory wywiercone w wełnie mineralnej. Uszczelnić wełną mineralną i masą PROMASTOP -E (Coating). a Masa ogniochronna PROMASTOP -E (Coating), gr. mm b Masa ogniochronna PROMASTOP -E (Coating), gr. mm c Masa ogniochronna PROMASTOP -E/Coating, gr., mm d Masa ogniochronna PROMASTOP -E/Coating, gr., mm Płyty niepalnej wełny mineralnej, gęstość 0 kg/m, d = x 0 mm Półka kablowa, wiązka kabli Ściana masywna Strop Ściana lekka Płyty niepalnej wełny mineralnej, gęstość 0 kg/m, d=x0 mm

21 Przejścia kablowe masa PROMASTOP -CC EI0 EI0 0.0 Europejska Aprobata Techniczna: ETA-/0 Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0-CPR-/ 0-0/0 min. 00 Zastosowanie PROMASTOP -CC jest endotermiczną pęczniejącą powłoką ogniochronną na bazie wody, stosowaną w połączeniu z płytami z wełny mineralnej. PROMASTOP -CC można stosować do zabezpieczenia przejść kablowych przez stropy i ściany. Klasyfikacja uszczelnień w zależności od grubości zastosowanej wełny mineralnej została przedstawiona w tabeli poniżej. Minimalne grubości przegród, w których można zabezpieczać przejścia masą PROMASTOP -CC to: 00 mm ściany lekkie lub masywne; 0 mm stropy masywne. min. 00 min. 00 Detal A Przejście przez ścianę min.0 min. 00 Rodzaj instalacji Gr. płyty z wełny min. (pokrytej PROMASTOP -CC) i umiejscowienie x 0 mm x 0 mm Ściana Strop Ściana Strop Pojedyncze EI0 EI0 EI0 EI0 kable Ф mm Wiązki kabli EI0 EI0 EI0 EI0 Ф 00mm Detal A i B Otwór w przejściu należy wypełnić skalną wełną mineralną o gęstości minimalnej 0 kg/m, którą należy z każdej strony pomalować masą PROMASTOP -CC na grubość 0, mm. Kable oraz korytka kablowe należy pomalować masą PROMASTOP -CC gr. mm na odległość 00 mm od uszczelnienia z wełny. Maksymalne wymiary przejścia w ścianie wynoszą 000x000 mm. W stropie maksymalne wymiary przejścia zależą od grubości wełny w otworze: x0 mm - 00 mm x nieskończoność, przy czym minimalny stosunek długości obwodu do pola powierzchni uszczelnienia przejścia wynosi,0 m/ m ; x0 mm mm x nieskończoność, przy czym minimalny stosunek długości obwodu do pola powierzchni uszczelnienia przejścia wynosi, m/ m ; Maksymalne wypełnienie otworu instalacjami to 0%. min. 00 Detal B Przejście przez strop Masa ogniochronna PROMASTOP -CC, d 0, mm Masa ogniochronna PROMASTOP -CC, d mm Płyty niepalnej wełny mineralnej, gęstość 0 kg/m Kabel lub wiązka kabli Koryto kablowe Strop masywny Ściana 8

22 Przejścia kombinowane masa PROMASTOP -I EI0 0.0 Europejska Aprobata Techniczna: ETA-/0 Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0-CPR-/0-0/ 8 Detal A Przejście przez ścianę 00 Zastosowanie Przejścia kombinowane, przez które przechodzą wiązki kabli, kable w peszlach oraz rury z tworzywa sztucznego można zabezpieczyć masą PROMASEAL -AG w uszczelnieniu przejścia instalacyjnego PROMASTOP -I. Minimalne grubości przegród, w których można zabezpieczać przejścia masą PROMASEAL -AG w połączeniu z PROMASTOP -I to: 00 mm ściany lekkie lub masywne; 0 mm stropy masywne. Rodzaj instalacji Wymiary Umiejscowienie Rury PVC-U, PP, PE-HD Ф 0mm Ściana/Strop Wiązki kabli (pojedyncze kable Ф mm Ф 0mm Ściana/Strop Peszle (z kablami lub bez) Ф 0mm Ściana/Strop Wiązka peszli Ф x0mm Ściana Detal A i B Otwór w przejściu należy wypełnić skalną wełną mineralną x0 mm o gęstości minimalnej 0 kg/m, którą należy z każdej strony pomalować masą PROMASTOP -I na grubość mm. Maksymalne wymiary przejścia w ścianie wynoszą 00x00 mm, a w stropie 00 mm x nieskończoność, przy czym minimalny stosunek długości obwodu do pola powierzchni uszczelnienia przejścia wynosi, m/ m. Przestrzeń wokół wiązek kabli, kanałów i rur z tworzywa sztucznego należy uszczelnić masą akrylową PROMASEAL -AG na głębokość mm i szerokość 0 mm. W przypadku przejścia instalacji przez ścianę, masę PROMASEAL -AG należy stosować po obu stronach przegrody. Dla stropu wystarczy zastosować masę PROMASEAL -AG jedynie od spodu stropu. 9 0 Detal B Przejście przez strop Masa ogniochronna PROMASTOP -I, d mm Masa ogniochronna PROMASEAL -AG, d mm Płyty niepalnej wełny mineralnej, gęstość min. 0 kg/m Wiązka kabli Peszle Rura z tworzywa sztucznego Wełna mineralna, gęstość min. 0 kg/m 8 Ściana masywna lub lekka 9 Strop 9

23 PROMASTOP Kombischott Typ A EI0 00. Aprobata Techniczna: AT--/0 Certyfikat Zgodności: nr W Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: KDWU-0 Zalety rozwiązania możliwość zabezpieczenia w jednym przepuście instalacji wszystkich rodzajów, klasa odporności ogniowej EI0, możliwość wykonania przepustów o dużych wymiarach. 8 Detal A - Widok przejścia kombinowanego przez ścianę a b Wskazówki ogólne Należy przestrzegać danych technicznych i wytycznych stosowania masy ogniochronnej PROMASTOP -E (Coating). Temperatura otoczenia musi wynosić co najmniej + C. Masę należy dobrze wymieszać przed użyciem. Aby otrzymać grubość warstwy suchej mm trzeba nanieść warstwę masy PROMASTOP -E (Coating) w ilości 80 g/ m co odpowiada grubości warstwy mokrej 00 μm. Grubości przegrody, przez którą przeprowadza się instalacje, powinny być nie mniejsze, niż: 0 mm ściany betonowe, 0 mm ściany z cegły pełnej, betonu komórkowego, 0 mm stropy. Detal A Maksymalne wymiary przejścia w ścianie 000 mm x 000 mm, w stropie szerokość otworu nie powinna być większa niż 000 mm, natomiast długość jest nieograniczona. Ułożenie kabli i rur oraz dopuszczalne odstępy przedstawiono w detalu A. Przez przejście kombinowane można przeprowadzić: kable elektryczne wszelkiego rodzaju (również światłowody, a także kable w peszlu), kable telekomunikacyjne, i/lub rury stalowe lub żeliwne o średnicy nominalnej nie większej niż 8, mm, i/lub rury stalowe lub żeliwne o średnicy nie większej niż 0 mm w izolacji z syntetycznego kauczuku, i/lub rury miedziane o średnicy nominalnej nie większej niż 88,9 mm, i/lub rury z tworzyw sztucznych o średnicy nie większej niż 00 mm. Maksymalny stopień wypełnienia przejścia przez kable wynosi 0%. 8 Detal B - Przekrój przejścia kombinowanego przez ścianę a Masa ogniochronna PROMASTOP -E (Coating), gr. d mm b Masa ogniochronna PROMASTOP -E (Coating), gr. d mm Płyty niepalnej wełny mineralnej, gęstość 0 kg/m Kołnierz ogniochronny PROMASTOP -UniCollar Półki kablowe Kable, wiązki kabli Rura z tworzywa sztucznego Rura metalowa 8 Izolacja z syntetycznego kauczuku 9 Izolacja rur niepalnych z wełny mineralnej, gęstość 0 kg/m 0 Taśma lub drut stalowy 0

24 b Detal B Dla klasy odporności ogniowej EI0 minimalne grubości warstwy masy ogniochronnej PROMASTOP -E (Coating) wynoszą: a mm na zewnętrznych powierzchniach wełny mineralnej oraz na przegrodzie na długości 0 mm od krawędzi otworu, mm na kablach oraz półkach kablowych na długości 0 mm od przejścia oraz wewnątrz przegrody, mm na rurach metalowych na długości 00 mm od przejścia oraz wewnątrz przejścia. Detal C - Przekrój przejścia kombinowanego przez strop Detal D - Przejście rur z tworzywa sztucznego a b 0 9 Detal E - Przejście rur z metalowych 8 8 a Detal F - Przejście rur metalowych w izolacji syntetycznego kauczuku W miejscu przejścia kabli przez przegrodę grubość wełny mineralnej powinna być nie mniejsza niż x 0 mm, zaś w miejscu przejścia rur x 0 mm. Gęstość wełny mineralnej nie powinna być mniejsza niż 0 kg/m. Detal C Sposób zabezpieczania przejść instalacyjnych przez strop jest taki sam, jak w przypadku przejścia przez ścianę, z wyjątkiem rur z tworzyw sztucznych, które zabezpiecza się kołnierzem PROMASTOP -UniCollar jedynie od spodu stropu, a nie jak w ścianie z obydwu stron przegrody (detal B na poprzedniej stronie). Maksymalna szerokość przejścia w stropie wynosi 000 mm, długość jest nieograniczona. Przejście należy zabezpieczyć przed wchodzeniem. Detal D Aby uszczelnić przejścia rur z tworzyw sztucznych o średnicy nie większej niż 00 mm stosuje się kołnierze ogniochronne PROMASTOP -UniCollar (szczegóły w karcie katalogowej 00.0). Kołnierze montowane są po obydwu stronach ściany oraz od dołu stropu po sztuce na rurach o średnicy nie większej niż mm a). W przypadku rur o średnicach powyżej mm, kołnierze montowane są po obydwu stronach ściany oraz od dołu stropu po szt. b). Detal E Rury stalowe i żeliwne o średnicy nominalnej nie większej niż 8, mm oraz miedziane o średnicy nie większej niż 88,9 mm należy zabezpieczyć poprzez pomalowanie masą ogniochronną PROMASTOP -E (Coating) b o grubości warstwy suchej nie mniejszej niż mm na długości 00 mm z obydwóch stron przegrody oraz na długości przejścia przez przegrodę. Alternatywnym rozwiązaniem zabezpieczenia rur metalowych jest zaizolowane ich po obu stronach przejścia matami z wełny mineralnej 0 o grubości 0 mm i gęstości 0 kg/m. Długość izolacji z każdej strony wynosi min. 00 mm. Detal F Zabezpieczenie rur stalowych i żeliwnych o średnicy nie większej niż 0 mm w izolacji z syntetycznego kauczuku o grubości, mm wykonuje się przy pomocy kołnierzy ogniochronnych PROMASTOP -UniCollar. Do mocowania PROMASTOP -UniCollar przez warstwy wełny używa się prętów gwintowanych. a Masa ogniochronna PROMASTOP -E (Coating), gr. d mm b Masa ogniochronna PROMASTOP -E (Coating), gr. d mm Płyty niepalnej wełny mineralnej, gęstość 0 kg/m Kołnierz ogniochronny PROMASTOP -UniCollar Półki kablowe Kable, wiązki kabli Rura z tworzywa sztucznego Rura metalowa 8 Izolacja z syntetycznego kauczuku 9 Izolacja rur niepalnych z wełny mineralnej, gęstość 0 kg/m 0 Taśma lub drut stalowy

25 Przejścia kombinowane masa PROMASTOP -CC EI0 EI0 0. Europejska Aprobata Techniczna: ETA-/0 Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0-CPR-/ 0-0/ Detal B Przejście przez strop Detal B Przejście przez strop 8 Zastosowanie PROMASTOP -CC stosuje się również do zabezpieczenia kombinowanych przejść instalacyjnych. Instalacje jakie mogą znajdować się w przejściach uszczelnianych masą PROMASTOP -CC oraz klasa odporności ogniowej jaką można w danym przypadku uzyskać została przedstawiona w tabeli poniżej. Minimalne grubości przegród, w których przejścia można zabezpieczać masą PROMASTOP -CC to: 00 mm ściany lekkie lub masywne; 0 mm stropy masywne. Rodzaj instalacji Wymiary Klasyfikacja Kable pojedyncze w osłonach Ф mm EI0 Wiązki kabli Ф 00mm EI0 (pojedyncze kable Ф mm) Rury stalowe w izolacji z wełny Ф 0m EI0 Rury stalowe w izolacji palnej 0 Ф 0m EI0 Rury miedziane w izolacji palnej 0 Ф 88,9m EI0 Rury PEX z izolacją w klasie B Ф m EI0 EI0 (strop dla rur śr. mm) Rury PEX z izolacją w klasie E Ф m EI0 Rury PCV-U, PE-HD, PP-H/PP-R Ф 0m EI0 Detal A i B Otwór w przejściu należy wypełnić skalną wełną mineralną gr. x0 mm o gęstości minimalnej 0 kg/m, którą należy z każdej strony pomalować masą PROMASTOP -CC na grubość 0, mm. Kable oraz korytka kablowe należy pomalować masą PROMASTOP -CC gr. mm na odległość 00 mm od uszczelnienia z wełny. Rury stalowe należy zaizolować wełną mineralną na długości zależnej od średnicy oraz grubości ścianki rury (długości te należy sprawdzić na wykresach umieszczonych poniżej). Do zabezpieczenia rur PEX w izolacji, rur niepalnych w izolacji palnej oraz rur z tworzyw sztucznych należy użyć opaski ogniochronnej PROMASTOP -W lub kołnierza ogniochronnego PROMASTOP -FC 8. Maksymalne wymiary przejścia w ścianie wynoszą 000x000 mm. W stropie maksymalne wymiary przejścia zależą od grubości wełny w otworze: x0 mm - 00 mm x nieskończoność, przy czym minimalny stosunek długości obwodu do pola powierzchni uszczelnienia przejścia wynosi,0 m/ m ; x0 mm mm x nieskończoność, przy czym minimalny stosunek długości obwodu do pola powierzchni uszczelnienia przejścia wynosi, m/ m ; Maksymalne wypełnienie otworu instalacjami to 0%. Masa ogniochronna PROMASTOP -CC, d 0, mm Masa ogniochronna PROMASTOP -CC, d mm Płyty niepalnej wełny mineralnej, gęstość 0 kg/m Kabel, korytko kablowe lub wiązka kabli Rura stalowa w izolacji z wełny mineralnej Rura z tworzywa sztucznego Opaska ogniochronna PROMASTOP -W 8 Kołnierz ogniochronny PROMASTOP -FC 9 Ściana masywna lub lekka 0 Strop

26 Wykres Długość izolacji dla rur metalowych Wykres Długość izolacji dla rur miedzianych

Dylatacje. Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych 58 Do zamknięcia szczelin dylatacyjnych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu doskonale nadają się następujące masy ogniochronne

Bardziej szczegółowo

Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne Podręcznik A4 Przejścia instalacyjne Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROMASTOP -W Opaska ogniochronna do przejść instalacyjnych. Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa

PROMASTOP -W Opaska ogniochronna do przejść instalacyjnych. Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Opaska ogniochronna do przejść instalacyjnych Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa . Informacje ogólne jest opracowanym na bazie specjalnej taśmy pęczniejącej systemem ogniochronnym stosowanym do uszczelniania

Bardziej szczegółowo

Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne Podręcznik A3 Przejścia instalacyjne Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA OPIS PRODUKTU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120)

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) 1. Promastop - kaseta ogniochronna 2. Zamknięcie zaciskowe 3. Metalowy kołek rozporowy ze śrubą 4. Rura z materiału palnego ze śrubą 5. PROMASEAL - PL 6. Ściana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

Uszczelnienie przejść instalacyjnych kabli i rur PROMASTOP -CC

Uszczelnienie przejść instalacyjnych kabli i rur PROMASTOP -CC Uszczelnienie przejść instalacyjnych kabli i rur PROMASTOP -CC Dane techniczne Dane techniczne PROMASTOP -CC Masa ogniochronna Opis wyrobu PROMASTOP -CC jest endotermiczną pęczniejącą powłoką ogniochronną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE. INTU FR WRAP L TDS PK 1.18 Strona 1 z 6

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE. INTU FR WRAP L TDS PK 1.18 Strona 1 z 6 OPIS PRODUKTU. Taśma ogniochronna INTU FR WRAP L wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok. 140 C) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE INTU FR WRAP L TDS 1

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE INTU FR WRAP L TDS 1 OPIS PRODUKTU. Taśma ogniochronna INTU FR WRAP L wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok. 140 C) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ TDS KARTA TECHNICZNA ALFA UNIWRAP L 1. (TS) wersja z taśmą samoprzylepną.

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ TDS KARTA TECHNICZNA ALFA UNIWRAP L 1. (TS) wersja z taśmą samoprzylepną. OPIS PRODUKTU. Taśma ogniochronna ALFA UNIWRAP L wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok 140 o C) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne:

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne: OPIS PRODUKTU Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD to płyta z wełny mineralnej o gęstości 160 kg/m 3 pokryta jednostronnie lub obustronnie akrylową farbą pęczniejącą Zastosowanie odpowiedniego typu płyty zależy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU KLASYFIKACJA OGNIOWA ZUŻYCIE ALFA COAT SPOSÓB MONTAŻU PUSTE USZCZELNIENIA BEZ INSTALACJI

OPIS PRODUKTU KLASYFIKACJA OGNIOWA ZUŻYCIE ALFA COAT SPOSÓB MONTAŻU PUSTE USZCZELNIENIA BEZ INSTALACJI OPIS PRODUKTU ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Farba ogniochronna ALFA Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD Uszczelniająca masa ogniochronna ALFA Płyta z o gęstości minimalnej Otulina z o gęstości minimum

Bardziej szczegółowo

POLYLACK F OGNIOCHRONNA FARBA PĘCZNIEJĄCA. POLYLACK K i KR OGNIOCHRONNA PASTA PĘCZNIEJĄCA TRADYCJA I TECHNOLOGIA

POLYLACK F OGNIOCHRONNA FARBA PĘCZNIEJĄCA. POLYLACK K i KR OGNIOCHRONNA PASTA PĘCZNIEJĄCA TRADYCJA I TECHNOLOGIA POLYLACK F OGNIOCHRONNA FARA PĘCZNIEJĄCA Aprobata Techniczna IT nr: AT-15-8457/2010, AT-15-8476/2010 Certyfikat zgodności: IT-1991/W, IT-1989/W POLYLACK K i KR OGNIOCHRONNA PASTA PĘCZNIEJĄCA Aprobata Techniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE INTU FR WRAP L TDS 1

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE INTU FR WRAP L TDS 1 OPIS PRODUKTU. Taśma ogniochronna INTU FR WRAP L wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok 140 C) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych

Bardziej szczegółowo

KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120

KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 Wymagane prawem dokumenty odniesienia : Aprobata Techniczna: 15-7725/2008 lub AT-15-7807/2008 Certyfikat Zgodności: ITB-1733/W Atest

Bardziej szczegółowo

TDS KARTA TECHNICZNA ALFA UNIWRAP L 1

TDS KARTA TECHNICZNA ALFA UNIWRAP L 1 OPIS PRODUKTU. Taśma ogniochronna ALFA UNIWRAP L wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok 140 o C) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE INTU FR WRAP L TDS 1

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE INTU FR WRAP L TDS 1 OPIS PRODUKTU. Taśma ogniochronna INTU FR WRAP L wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok 140 o C) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJA OGNIOWA SPOSÓB MONTAŻU

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJA OGNIOWA SPOSÓB MONTAŻU OPIS PRODUKTU jest suchą białą mieszanką, składająca się z nieorganicznych wypełniaczy oraz perlitu. Po zmieszaniu z wodą, zaprawa staje się łatwa do mieszania oraz uszczelniania przejść instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

e. W przypadku uszczelnień przeciwpożarowych, przed aplikacją masy ALFA MASTIC, należy dokonać rozpoznania

e. W przypadku uszczelnień przeciwpożarowych, przed aplikacją masy ALFA MASTIC, należy dokonać rozpoznania OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

przejścia instalacyjne kombinowane

przejścia instalacyjne kombinowane przejścia instalacyjne kombinowane mcr Polylack Elastic, mcr Polylack F, mcr Polylack K, mcr Polylack KG, mcr PS Bandage PRZEZNACZENIE mcr Polylack Elastic, mcr Polylack F, mcr Polylack K, mcr Polylack

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Ściany elastyczne: Ściany sztywne: Stropy sztywne: Artykuł nr

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Ściany elastyczne: Ściany sztywne: Stropy sztywne: Artykuł nr OPIS PRODUKTU Odporność ogniowa do 240 minut Dostępność: kartusz 310ml i opakowanie 600ml Kolor: biały Montaż w ścianach i stropach Posiada właściwości ognioszczelne, gazoszczelne, dymoszczelne Długi okres

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C.

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C. OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU DOSTĘPNOŚĆ ZGODNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE ALFA FR BOARD A TDS EW

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU DOSTĘPNOŚĆ ZGODNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE ALFA FR BOARD A TDS EW OPIS PRODUKTU Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 150kg/m 3 i grubości 60mm pokrytej jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej ALFA FR COAT A o grubości warstwy

Bardziej szczegółowo

mcr PS mcr PS-25 kołnierze ogniochronne uniwersalne opaski ogniochronne

mcr PS mcr PS-25 kołnierze ogniochronne uniwersalne opaski ogniochronne mcr PS kołnierze ogniochronne mcr PS-5 uniwersalne opaski ogniochronne mcr PS - OGNIOCHRONNY KOŁNIERZ PĘCZNIEJĄCY Kołnierze mcr PS są przeznaczone do zabezpieczenia ogniochronnego przejść przez ściany

Bardziej szczegółowo

OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120

OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 Wymagane prawem dokumenty odniesienia : Aprobata Techniczna: AT-15-7725/2015 Certyfikat Zgodności: ITB-1733/W Atest Higieniczny PZH:

Bardziej szczegółowo

mcr Multiwrap uniwersalne opaski ogniochronne

mcr Multiwrap uniwersalne opaski ogniochronne mcr Multicollar uniwersalne e ogniochronne mcr Multiwrap uniwersalne opaski ogniochronne ZASTOSOWANI Kołnierze ogniochronne mcr Multicollar oraz opaski ogniochronne mcr Multiwrap są przeznaczone do zabezpieczania

Bardziej szczegółowo

RURY PALNE / RURY W IZOLACJI PALNEJ

RURY PALNE / RURY W IZOLACJI PALNEJ FIRE PROTECTION RURY PALNE / RURY W IZOLACJI PALNEJ NOWOŚĆ NOWOŚĆ ALFA COLLAR ALFA UNIWRAP L taśma ALFA UNIWRAP S opaska ALFA MASTIC www.alfaseal.pl ALFA COLLAR Kołnierz ogniochronny Ogniochronne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) Hilti. Krok do przodu. Wytrzymałość. PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Bardziej szczegółowo

PYRO-SAFE Flammotect Dwuwarstwowy

PYRO-SAFE Flammotect Dwuwarstwowy Instrukcja montażu Mieszane przejście instalacyjne wykonane z płyty z wełny mineralnej oraz materiału o działaniu endotermicznym do uszczelnienia przejść instalacyjnych wszystkich rodzajów kabli oraz rur

Bardziej szczegółowo

CENNIK WAŻNY OD r.

CENNIK WAŻNY OD r. CENNIK WAŻNY OD 01.04.2017r. Podane właściwości produktów zostały przedstawione w celach informacyjnych. i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. HAKOM nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe Zabezpieczenie ogniochronne słupów i belek stalowych

Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe Zabezpieczenie ogniochronne słupów i belek stalowych Konstrukcje stalowe Zabezpieczenie ogniochronne słupów i belek stalowych 58 Wysoka stabilność płyt PROMATECT pozwala na wykonanie samonośnej okładziny skrzynkowej bez dodatkowych podkonstrukcji wsporczych.

Bardziej szczegółowo

System uszczelnień przejść instalacyjnych WARIANT II

System uszczelnień przejść instalacyjnych WARIANT II EI 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH ROCKWOO.. System uszczelnień przejść instalacyjnych WARIANT II OTUINA ROCKIT AU rura metalowa OTUINA CONIT AU rura z tworzywa sztucznego ROCKIT 0 AF CONIT GUE WYTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Pasja. Technologia. Doskonałość.

Pasja. Technologia. Doskonałość. O NAS Jesteśmy firmą produkcyjną z wyłącznie polskim kapitałem. Oferujemy szeroką gamę produktów z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej. Nasza wiedza i doświadczenie, które kadra INTUSEAL zdobywała

Bardziej szczegółowo

Kanały kablowe. Kanały kablowe Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznych

Kanały kablowe. Kanały kablowe Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznych Kanały kablowe Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznych 0 Zastosowanie kanałów kablowych PROMATECT gwarantuje pełną sprawność i skuteczne działanie urządzeń i instalacji, które muszą w przypadku

Bardziej szczegółowo

PRODUKT / ZASTOSOWANIE RURY PALNE

PRODUKT / ZASTOSOWANIE RURY PALNE PRODUKT / ZASTOSOWANIE RURY PALNE RURY NIEPALNE Z PALNĄ IZOLACJĄ RURY NIEPALNE KABLE WENTYLACJA DYLATACJE STOLARKA P.POŻ. INTU FR WRAP Opaska ogniochronna INTU FR WRAP L Taśma ogniochronna INTU FR COLLAR

Bardziej szczegółowo

Karta Danych Technicznych. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213. Wydanie 04 / 2012r.

Karta Danych Technicznych. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213. Wydanie 04 / 2012r. Karta Danych Technicznych Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213 Wydanie 04 / 2012r. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Wydanie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje żelbetowe. Konstrukcje żelbetowe Okładziny z płyt PROMATECT lub natryski PROMASPRAY stropów masywnych, słupów oraz belek

Konstrukcje żelbetowe. Konstrukcje żelbetowe Okładziny z płyt PROMATECT lub natryski PROMASPRAY stropów masywnych, słupów oraz belek Konstrukcje żelbetowe Okładziny z płyt PROMATECT lub natryski PROMASPRAY stropów masywnych, słupów oraz belek 4 Bezpośrednia aplikacja okładziny z płyt PROMATECT lub natrysku ogniochronnego PROMASPRAY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu uszczelnień przejść instalacyjnych rur System Armaflex Protect ETA-11/0454

Instrukcja montażu uszczelnień przejść instalacyjnych rur System Armaflex Protect ETA-11/0454 Instrukcja montażu uszczelnień przejść instalacyjnych rur ETA-11/0454 Informacje podstawowe Podczas montażu uszczelnienia należy stosować się do zaleceń zamieszczonych w Europejskiej Aprobacie Technicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ INTU FR GRILLE TDS 1. niestandardowe rozmiary kratek

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ INTU FR GRILLE TDS 1. niestandardowe rozmiary kratek . OPIS PRODUKTU odporność ogniowa 60, 120 i 240 minut przepływ powietrza do 80% maksymalne wymiary pojedynczej kratki: okrągłe - Ø 400 []; prostokątne 600 x 600 [] niestandardowe rozmiary kratek Przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe oraz ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Ściany. Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe oraz ściany oddzielenia przeciwpożarowego Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe oraz ściany oddzielenia przeciwpożarowego 0 Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru, przegrody muszą uniemożliwić przenoszenie zarówno ognia, jak i dymu. www.promattop.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Protecta EX Mortar

INSTRUKCJA MONTAŻU Protecta EX Mortar INSTRUKCJA MONTAŻU Protecta EX 1 (12) 2014 2 5 OGÓLNY OPIS PRODUKTU Typowy schemat Protecta EX to suchy biały proszek składający się z substancji nieorganicznych i perlitu. Po dodaniu wody tworzy szczelną

Bardziej szczegółowo

PYRO-SAFE Novasit BM. Instrukcja montażu

PYRO-SAFE Novasit BM. Instrukcja montażu Instrukcja montażu Przejście instalacyjne nie zawierające materiałów włóknistych wykonane ze specjalnej zaprawy ogniochronnej do uszczelniania wszystkich rodzajów kabli, przewodów instalacyjnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCRONNYC EIS ROCKWOOL 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem.. 7 Talerzyk zaciskowy Szpilki zgrzewane

Bardziej szczegółowo

PYRO-SAFE Flammotect - Jednowarstwowy

PYRO-SAFE Flammotect - Jednowarstwowy Instrukcja montażu / Dane Techniczne Mieszane przejście instalacyjne wykonane z jednej płyty z wełny mineralnej (60 mm) oraz materiału o działaniu endotermicznym do uszczelnienia przejść instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające NOWOŚĆ mcr Silboard samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające ZASTOSOWANIE mcr Silboard jest krzemianowo-wapniową płytą ogniochronną przeznaczoną do wykonywania między innymi samonośnych ognioodpornych

Bardziej szczegółowo

uszczelnienia złączy liniowych i szczelin dylatacyjnych

uszczelnienia złączy liniowych i szczelin dylatacyjnych uszczelnienia złączy liniowych i szczelin dylatacyjnych mcr Polylack Elastic, mcr mcr POLYLACK ELASTIC mcr Polylack Elastic jest ablacyjną masą akrylową, stosowaną do wykonywania cienkich powłok uszczelniających

Bardziej szczegółowo

Kanały kablowe. Podręcznik A3. Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznych

Kanały kablowe. Podręcznik A3. Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznych Podręcznik A3 Kanały kablowe Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznych KANAŁY KABLOWE Elektryczne kable i przewody z praktycznych względów często prowadzone są w korytarzach, z których następnie

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych

zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych mcr TECWOOL F natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych Aprobata Techniczna ITB AT-15-9682/2016 Certyfikat Zgodności ITB-2468/W Krajowa Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH UWAGA: Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-L Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) Przegroda ogniochronna Hilti CFS-PL Nr Hilti CFS 0761-CPD-0271 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

FIRESAFE GPG MORTAR INSTRUKCJE INSTALACJI

FIRESAFE GPG MORTAR INSTRUKCJE INSTALACJI INSTRUKCJE INSTALACJI FIRESAFE GPG MORTAR Fire stopping System Uszczelniacz GPG jest stosowany do wykonywania uszczelnień ogniochronnych przejść przez elastyczne i betonowe ściany i podłogi. Wydanie 2:

Bardziej szczegółowo

PYRO-SAFE Flammotect - czterowarstwowy

PYRO-SAFE Flammotect - czterowarstwowy Instrukcja montażu Przejście instalacyjne wykonane z płyt z wełny mineralnej oraz materiału o działaniu endotermicznym do uszczelnienia przejść instalacyjnych wszystkich rodzajów kabli i przewodów. Klasa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instrukcja montażu. ROKU System FSC 4 Kołnierze ogniochronne zgodnie z ETA-15/0907

Spis treści. Instrukcja montażu. ROKU System FSC 4 Kołnierze ogniochronne zgodnie z ETA-15/0907 nstrukcja montażu zgodnie z TA-15/0907 Spis treści Przeznaczenie, zastosowanie instrukcji montażu, środki bezpieczeństwa lementy budowlane Zakres zastosowania (grubość elementów budowlanych oraz przejścia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu / strona 1 z 6 Bandaż kablowy/ Tkanina ogniochronna

Instrukcja montażu / strona 1 z 6 Bandaż kablowy/ Tkanina ogniochronna Instrukcja montażu / strona 1 z 6 System: Bandaż ogniochronny do kabli (BC-Brandschutz - Kabelvollbandage) przeznaczony do korytek kablowych, pojedynczych kabli oraz wiązek kablowych. Przed montażem prosimy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-7725/2015 2/60 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 2.1. Kołnierze ogniochronne PYROPLEX PPC4...

Bardziej szczegółowo

ETA-16/0132 z dnia 16 stycznia 2017 r. Techniczna. Część ogólna. Techniczna Jednostka Aprobująca, która wystawia Europejską Ocenę Techniczną

ETA-16/0132 z dnia 16 stycznia 2017 r. Techniczna. Część ogólna. Techniczna Jednostka Aprobująca, która wystawia Europejską Ocenę Techniczną Deutsches Institut für Bautechnik Członek www.eota.eu Jednostka aprobująca wyroby budowlane i konstrukcji Bautechnisches Prüfamt Instytucja założona przez rządy federalne i krajów związkowych Upoważniona

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Stan 01/2015 Strona 1

Instrukcja montażu Stan 01/2015 Strona 1 Instrukcja montażu / Dane Techniczne Proste przejście instalacyjne kabli o średnicy zewnętrznej do Ø 21 mm, rur palnych i niepalnych oraz innych instalacji wykonane z wełny mineralnej oraz materiału o

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego

Tłumaczenie z języka angielskiego Member of www.eota.eu UL INTERNATIONAL (UK) LTD Wonersh House, Building C, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford. GU3 1LR. United Kingdom. Jednostka wyznaczona zgodnie z artykułem 29 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8173/2010 Kołnierze DUNAMENTI PS i opaski DUNAMENTI PS 25 do ogniochronnego uszczelniania przejść rur przez przegrody budowlane WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

Kołnierze PYROPLEX PPC4 i opaski PYROPLEX PPW4 do ogniochronnego uszczelniania przejść rur palnych i niepalnych

Kołnierze PYROPLEX PPC4 i opaski PYROPLEX PPW4 do ogniochronnego uszczelniania przejść rur palnych i niepalnych INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ TDS KARTA TECHNICZNA ALFA FR GRILLE 1

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ TDS KARTA TECHNICZNA ALFA FR GRILLE 1 . OPIS PRODUKTU odporność ogniowa 60, 120 i 240 minut przepływ powietrza do 80% maksymalne wymiary pojedynczej kratki: okrągłe - Ø 400 []; prostokątne 600 x 600 [] Przeciwpożarowe kratki ogniochronne ALFA

Bardziej szczegółowo

DSO BOSCH PRESIDEO - KARTY KATALOGOWE i CERTYFIKATY 1/26

DSO BOSCH PRESIDEO - KARTY KATALOGOWE i CERTYFIKATY 1/26 DSO BOSCH PRESIDEO - KARTY KATALOGOWE i CERTYFIKATY 1/26 DSO BOSCH PRESIDEO - KARTY KATALOGOWE i CERTYFIKATY 2/26 DSO BOSCH PRESIDEO - KARTY KATALOGOWE i CERTYFIKATY 3/26 DSO BOSCH PRESIDEO - KARTY KATALOGOWE

Bardziej szczegółowo

Zeszyt danych technicznych. Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0212

Zeszyt danych technicznych. Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0212 Zeszyt danych technicznych Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10 / 0212 Wydanie 09 / 2010r. Bandaż ogniochronny Hilti CFS-B Wydanie 09/2010r.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 SELLAFOC

Wyznaczony zgodnie z artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 SELLAFOC Członek Area Anardi 5, E-20730 Azpeitia Gipuzkoa-Spain Tel.: +34 946 430 850 serviciostecnologicos@tecnalia.com www.tecnalia.com Wyznaczony zgodnie z artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Europejska

Bardziej szczegółowo

OBI. Europejska Ocena Techniczna z dnia Członek EOTA Tłumaczenie z języka angielskiego. Część ogólna

OBI. Europejska Ocena Techniczna z dnia Członek EOTA  Tłumaczenie z języka angielskiego. Część ogólna Tłumaczenie z języka angielskiego OBI Schenkenstrasse 4 1010 Vienna Ι Austria www.oib.or.at Ι mail@oib.or.at T +43 1 533 65 50 F +43 1 533 64 23 Członek EOTA www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta Danych Technicznych. Obejma ogniochronna Hilti CFS-C P. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10/0404. Wydanie 02 / 2011r.

Karta Danych Technicznych. Obejma ogniochronna Hilti CFS-C P. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10/0404. Wydanie 02 / 2011r. Karta Danych Technicznych Hilti CFS-C P Hilti CFS-C P Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 10/0404 Wydanie 02 / 2011r. Hilti CFS-C P Wydanie 02/2011r. strona 1 Hilti CFS-C P CFS-C P Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje stalowe. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych. Podręcznik A5

Konstrukcje stalowe. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych. Podręcznik A5 Podręcznik A5 Konstrukcje stalowe Zabezpieczenie konstrukcji stalowych Zabezpieczenie ogniochronne słupów i belek stalowych Stal jest materiałem nieorganicznym i klasyfikowana jest jako niepalna. Z drugiej

Bardziej szczegółowo

RURY PALNE / NIEPALNE / RURY W IZOLACJI PALNEJ

RURY PALNE / NIEPALNE / RURY W IZOLACJI PALNEJ RURY PALNE / NIEPALNE / RURY W IZOLACJI PALNEJ INTU FR WRAP INTU FR WRAP L ALFA COLLAR INTU FR COLLAR INTU FR COLLAR L ALFA FR MASTIC ALFA FR COAT A ALFA FR BOARD A ALFA FR COAT I ALFA FIREFOAM PREMIUM

Bardziej szczegółowo

PYRO-SAFE CT. Instrukcja montażu

PYRO-SAFE CT. Instrukcja montażu Instrukcja montażu Proste przejście instalacyjne Cable Tube z zamknięciem przez kliknięcie dla istniejących, nowo i dodatkowo instalowanych kabli i rur instalacyjnych do prowadzenia kabli (EIP). Klasa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9092/2013 Kołnierze ogniochronne mcr MULTICOLLAR i opaski ogniochronne mcr MULTIWRAP do uszczelniania przejść rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane WARSZAWA Aprobata

Bardziej szczegółowo

W celu uzyskania wymaganej klasy odporności ogniowej, drzwi i ściany systemu ALUPROF MB 78 EI, powinny być mocowane do następujących przegród:

W celu uzyskania wymaganej klasy odporności ogniowej, drzwi i ściany systemu ALUPROF MB 78 EI, powinny być mocowane do następujących przegród: 1. Montaż drzwi i ścianek wymagania ogólne W celu uzyskania wymaganej klasy odporności ogniowej, drzwi i ściany systemu ALUPROF MB 78 EI, powinny być mocowane do następujących przegród: 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo-magazynowy Carboline Polska Sp. z o.o. w Wiślinie (widok w środku)

Budynek biurowo-magazynowy Carboline Polska Sp. z o.o. w Wiślinie (widok w środku) Budynek biurowo-magazynowy Carboline Polska Sp. z o.o. w Wiślinie (widok na zewnątrz) 2 Budynek biurowo-magazynowy Carboline Polska Sp. z o.o. w Wiślinie (widok w środku) Port Lotniczy w Gdańsku Sky Tower

Bardziej szczegółowo

Zestaw wyrobów systemu FLAME CABEL EC do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych

Zestaw wyrobów systemu FLAME CABEL EC do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ogniochronne stropów i dachów z profilowanych blach trapezowych PROMAXON -Typ A & PROMASPRAY -C450

Zabezpieczenie ogniochronne stropów i dachów z profilowanych blach trapezowych PROMAXON -Typ A & PROMASPRAY -C450 Zabezpieczenie ogniochronne stropów i dachów PROMAXON -Typ A & PROMASPRAY -C50 Odporność ogniowa stropów i dachów wykonanych ze stalowej blachy trapezowej zabezpieczonych płytą ogniochronną PROMAXON -Typ

Bardziej szczegółowo

System PROMADUCT -500

System PROMADUCT -500 Podręcznik A3 System PROMADUCT -500 Ogniochronne przewody wentylacyjne, oddymiające i klimatyzacyjne oraz obudowy stalowych kanałów WENTYLACJA I ODDYMIANIE Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów

Bardziej szczegółowo

PYRO-SAFE Flammotect Jednowarstwowy

PYRO-SAFE Flammotect Jednowarstwowy Instrukcja montażu / Dane Techniczne Mieszane przejście instalacyjne wykonane z jednej płyty z wełny mineralnej (60 mm) oraz materiału o działaniu endotermicznym do uszczelnienia przejść instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Zestaw wyrobów systemu POLYLACK do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Zestaw wyrobów systemu POLYLACK do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8457/2010 Zestaw wyrobów systemu POLYLACK do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Tube" 12 stron łącznie z 8 aneksami, które stanowią część składową niniejszej aprobaty.

Tube 12 stron łącznie z 8 aneksami, które stanowią część składową niniejszej aprobaty. Członek Jednostka aprobująca wyroby budowlane i konstrukcje Bautechnisches Prüfamt (Niemiecki Instytut Jedna z instytucji prawa publicznego rządów federalnych i stanowych Wyznaczona zgodnie z Artykułem

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i oddymianie

Wentylacja i oddymianie Podręcznik A5 Wentylacja i oddymianie System PROMADUCT -500 oraz -E 600 S Ogniochronne przewody wentylacyjne, oddymiające i klimatyzacyjne oraz obudowy stalowych kanałów Wymagania przeciwpożarowe odnośnie

Bardziej szczegółowo

RURY PALNE / NIEPALNE / RURY W IZOLACJI PALNEJ

RURY PALNE / NIEPALNE / RURY W IZOLACJI PALNEJ RURY PALNE / NIEPALNE / RURY W IZOLACJI PALNEJ INTU FR WRAP INTU FR WRAP L ALFA COLLAR INTU FR COLLAR INTU FR COLLAR L ALFA FR MASTIC ALFA FR COAT A ALFA FR BOARD A ALFA FR COAT I ALFA FIREFOAM PREMIUM

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna 13/0672 wydana r. Strona 2 z 62 (Tłumaczenie)

Europejska Ocena Techniczna 13/0672 wydana r. Strona 2 z 62 (Tłumaczenie) Członek UL INTERNATIONAL (UK) LTD Wonersh House, Budynek C, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford. GU3 1LR. Wielka Brytania. Upoważniona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (Unii Europejskiej)

Bardziej szczegółowo

PYRO-SAFE ES. Instrukcja montażu

PYRO-SAFE ES. Instrukcja montażu Instrukcja montażu Proste okrągłe lub prostokątne przejście instalacyjne kabli o średnicy zewnętrznej do Ø 21 mm, jak również innych instalacji, wykonane z wełny mineralnej oraz materiału o działaniu endotermicznym.

Bardziej szczegółowo

svt Polska Pasywna ochrona przeciwpożarowa

svt Polska Pasywna ochrona przeciwpożarowa svt Polska Pasywna ochrona przeciwpożarowa Przepusty instalacyjne, Powłoki malarskie, Dylatacje, Obudowy, Natryski mineralne Spis treści: Wstęp 3 PYRO-SAFE Uniwersalna Przegroda Kombinowana EI 120 4 PYRO-SAFE

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku

3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku 3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku 38 EN-1366-1 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych Część 1: Kanały wentylacyjne Kanał wentylacyjny: Norma Wyprodukowany zgodnie z EN 1505

Bardziej szczegółowo

PYRO-SAFE Novasit BM Przejście instalacyjne EI 240

PYRO-SAFE Novasit BM Przejście instalacyjne EI 240 Przejście instalacyjne EI 240 Instrukcja montażu Przejście instalacyjne nie zawierające materiałów włóknistych wykonane ze specjalnej zaprawy ogniochronnej do uszczelniania wszystkich rodzajów kabli. Klasa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.03/ )

KARTA PRODUKTU (ver.03/ ) KARTA PRODUKTU (ver.03/12.2017) 1. Nazwa Uchwyty Capricorn serii A 2. Cechy i przeznaczenie produktu Uchwyty pojedyncze i podwójne Capricorn serii A są przeznaczone do mocowania rur z tworzyw sztucznych,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego

Tłumaczenie z języka angielskiego Member of www.eota.eu UL INTERNATIONAL (UK) LTD Wonersh House, Building C, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford. GU3 1LR. United Kingdom. Jednostka wyznaczona zgodnie z artykułem 29 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. PROMATECT -H, -L, -L500, -LS - płyty ogniochronne

1. PROMATECT -H, -L, -L500, -LS - płyty ogniochronne 1. PROMATECT -H, -L, -L500, -LS - płyty ogniochronne Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne

Bardziej szczegółowo